Български Националистически Форум

Българска култура и духовност => Култура и изкуство => Topic started by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:38:18

Title: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:38:18
Блогът на Секирата

Том 1:https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?cat=14
Том 2:https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?cat=17


Постингите, публикувани в тази тема от cekupamasekirata (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=profile;u=32) ще ги премествам в нейния блог.


Съдържание на блога

Публикация №1 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=175)
Публикация №2 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=176)
Публикация №3 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=177)
Публикация №4 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=215)
Публикация №5 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=216)
Публикация №6 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=217)
Публикация №7 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=218)
Публикация №8 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=219)
Публикация №9 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=220)
Публикация №10 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=221)
Публикация №11 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=222)
Публикация №12 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=243)
Публикация №13 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=244)
Публикация №14 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=245)
Публикация №15 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=246)
Публикация №16 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=247)
Публикация №17 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=248)
Публикация №18 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=249)
Публикация №19 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=250)
Публикация №20 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=256)
Публикация №21 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=257)
Публикация №22 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=258)
Публикация №23 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=259)
Публикация №24 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=260)
Публикация №25 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=261)
Публикация №26 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=262)
Публикация №27 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=263)
Публикация №28 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=264)
Публикация №29 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=265)
Публикация №30 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=266)
Публикация №31 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=267)
Публикация №32 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=268)
Публикация №33 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=269)
Публикация №34 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=270)
Публикация №35 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=271)
Публикация №36 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=272)
Публикация №37 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=273)
Публикация №38 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=275)
Публикация №39 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=276)
Публикация №40 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=277)
Публикация №41 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=278)
Публикация №42 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=279)
Публикация №43 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=280)
Публикация №44 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=281)
Публикация №45 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=283)
Публикация №46 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=285)
Публикация №47 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=286)
Публикация №48 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=287)
Публикация №49 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=288)
Публикация №50 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=289)
Публикация №51 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=290)
Публикация №52 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=291)
Публикация №53 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=292)
Публикация №54 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=293)
Публикация №55 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=294)
Публикация №56 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=295)
Публикация №57 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=296)
Публикация №58 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=297)
Публикация №59 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=298)
Публикация №60 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=299)
Публикация №61 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=300)
Публикация №62 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=301)
Публикация №63 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=302)
Публикация №64 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=303)
Публикация №65 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=304)
Публикация №66 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=305)
Публикация №67 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=306)
Публикация №68 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=307)
Публикация №69 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=308)
Публикация №70 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=309)
Публикация №71 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=310)
Публикация №72 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=311)
Публикация №73 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=312)
Публикация №74 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=313)
Публикация №75 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=314)
Публикация №76 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=315)
Публикация №77 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=317)
Публикация №78 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=318)
Публикация №79 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=319)
Публикация №80 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=320)
Публикация №81 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=321)
Публикация №82 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=322)
Публикация №83 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=323)
Публикация №84 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=324)
Публикация №85 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=325)
Публикация №86 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=326)
Публикация №87 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=327)
Публикация №88 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=328)
Публикация №89 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=329)
Публикация №90 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=330)
Публикация №91 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=331)
Публикация №92 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=332)
Публикация №93 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=333)
Публикация №94 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=334)
Публикация №95 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=335)
Публикация №96 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=336)
Публикация №97 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=337)
Публикация №98 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=338)
Публикация №99 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=339)
Публикация №100 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=340)
Публикация №101 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=341)
Публикация №102 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=342)
Публикация №103 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=343)
Публикация №104 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=344)
Публикация №105 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=345)
Публикация №106 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=346)
Публикация №107 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=347)
Публикация №108 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=348)
Публикация №109 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=349)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=350)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=351)
Публикация №112 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=352)
Публикация №113 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=353)
Публикация №114 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=355)
Публикация №115 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=356)
Публикация №116 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=357)
Публикация №117 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=358)
Публикация №118 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=359)
Публикация №119 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=360)
Публикация №120 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=361)
Публикация №121 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=362)
Публикация №122 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=363)
Публикация №123 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=364)
Публикация №124 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=365)
Публикация №125 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=366)
Публикация №126 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=367)
Публикация №127 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=368)
Публикация №128 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=369)
Публикация №129 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=372)
Публикация №130 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=373)
Публикация №131 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=374)
Публикация №132 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=375)
Публикация №133 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=376)
Публикация №134 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=377)
Публикация №135 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=378)
Публикация №136 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=379)
Публикация №137 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=380)
Публикация №138 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=381)
Публикация №139 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=382)
Публикация №140 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=383)
Публикация №141 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=385)
Публикация №142 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=386)
Публикация №143 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=387)
Публикация №144 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=388)
Публикация №145 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=389)
Публикация №146 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=390)
Публикация №147 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=391)
Публикация №148 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=392)
Публикация №149 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=393)
Публикация №150 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=394)
Публикация №151 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=395)
Публикация №152 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=396)
Публикация №153 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=397)
Публикация №154 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=398)
Публикация №155 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=399)
Публикация №156 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=400)
Публикация №157 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=401)
Публикация №158 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=402)
Публикация №159 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=403)
Публикация №160 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=404)
Публикация №161 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=406)
Публикация №162 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=407)
Публикация №163 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=408)
Публикация №164 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=409)
Публикация №165 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=410)
Публикация №166 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=411)
Публикация №167 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=412)
Публикация №168 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=414)
Публикация №169 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=415)
Публикация №170 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=416)
Публикация №171 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=417)
Публикация №172 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=418)
Публикация №173 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=419)
Публикация №174 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=420)
Публикация №175 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=421)
Публикация №176 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=422)
Публикация №177 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=423)
Публикация №178 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=424)
Публикация №179 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=425)
Публикация №180 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=426)
Публикация №181 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=427)
Публикация №182 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=428)
Публикация №183 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=429)
Публикация №184 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=430)
Публикация №185 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=432)
Публикация №186 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=433)
Публикация №187 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=434)
Публикация №188 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=435)
Публикация №189 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=436)
Публикация №190 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=437)
Публикация №191 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=438)
Публикация №192 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=439)
Публикация №193 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=440)
Публикация №194 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=441)
Публикация №195 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=442)
Публикация №196 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=443)
Публикация №197 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=444)
Публикация №198 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=445)
Публикация №199 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=446)
Публикация №200 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=447)
Публикация №201 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=448)
Публикация №202 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=449)
Публикация №203 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=450)
Публикация №204 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=451)
Публикация №205 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=452)
Публикация №206 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=453)
Публикация №207 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=454)
Публикация №208 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=455)
Публикация №209 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=456)
Публикация №210 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=457)
Публикация №211 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=458)
Публикация №212 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=459)
Публикация №213 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=460)
Публикация №214 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=461)
Публикация №215 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=462)
Публикация №216 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=463)
Публикация №217 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=464)
Публикация №218 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=465)
Публикация №219 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=466)
Публикация №220 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=467)
Публикация №221 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=468)
Публикация №222 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=469)
Публикация №223 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=470)
Публикация №224 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=471)
Публикация №225 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=472)
Публикация №226 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=473)
Публикация №227 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=474)
Публикация №228 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=475)
Публикация №229 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=476)
Публикация №230 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=477)
Публикация №231 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=478)
Публикация №232 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=479)
Публикация №233 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=480)
Публикация №234 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=481)
Публикация №235 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=482)
Публикация №236 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=483)
Публикация №237 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=484)
Публикация №238 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=485)
Публикация №239 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=486)
Публикация №240 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=487)
Публикация №241 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=488)
Публикация №242 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=489)
Публикация №243 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=490)
Публикация №244 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=494)
Публикация №245 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=495)
Публикация №246 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=496)
Публикация №247 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=497)
Публикация №248 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=499)
Публикация №249 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=500)
Публикация №250 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=501)
Публикация №251 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=502)
Публикация №252 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=503)
Публикация №253 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=504)
Публикация №254 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=505)
Публикация №255 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=506)
Публикация №256 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=507)
Публикация №257 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=509)
Публикация №258 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=511)
Публикация №259 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=512)
Публикация №260 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=513)
Публикация №261 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=514)
Публикация №262 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=515)
Публикация №263 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=516)
Публикация №264 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=517)
Публикация №265 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=518)
Публикация №266 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=519)
Публикация №267 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=520)
Публикация №268 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=521)
Публикация №269 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=522)
Публикация №270 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=523)
Публикация №271 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=524)
Публикация №272 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=525)
Публикация №273 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=526)
Публикация №274 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=527)
Публикация №275 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=528)
Публикация №276 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=529)
Публикация №277 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=532)
Публикация №278 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=533)
Публикация №279 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=534)
Публикация №280 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=535)
Публикация №281 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=536)
Публикация №282 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=537)
Публикация №283 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=538)
Публикация №284 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=539)
Публикация №285 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=540)
Публикация №286 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=541)
Публикация №287 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=542)
Публикация №288 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=543)
Публикация №289 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=544)
Публикация №290 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=545)
Публикация №291 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=546)
Публикация №292 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=547)
Публикация №293 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=548)
Публикация №294 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=549)
Публикация №295 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=550)
Публикация №296 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=551)
Публикация №297 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=552)
Публикация №298 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=554)
Публикация №299 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=555)
Публикация №300 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=556)
:arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:39:24
:arrow:
Публикация №301 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=557)
Публикация №302 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=558)
Публикация №303 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=559)
Публикация №304 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=560)
Публикация №305 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=561)
Публикация №306 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=562)
Публикация №307 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=563)
Публикация №308 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=564)
Публикация №309 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=565)
Публикация №310 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=567)
Публикация №311 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=568)
Публикация №312 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=569)
Публикация №313 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=570)
Публикация №314 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=571)
Публикация №315 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=572)
Публикация №316 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=573)
Публикация №317 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=574)
Публикация №318 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=575)
Публикация №319 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=576)
Публикация №320 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=577)
Публикация №321 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=578)
Публикация №322 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=579)
Публикация №323 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=580)
Публикация №324 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=581)
Публикация №325 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=582)
Публикация №326 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=584)
Публикация №327 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=585)
Публикация №328 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=586)
Публикация №329 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=587)
Публикация №330 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=588)
Публикация №331 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=589)
Публикация №332 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=590)
Публикация №333 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=591)
Публикация №334 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=592)
Публикация №335 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=593)
Публикация №336 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=594)
Публикация №337 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=595)
Публикация №338 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=596)
Публикация №339 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=597)
Публикация №340 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=598)
Публикация №341 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=599)
Публикация №342 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=600)
Публикация №343 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=601)
Публикация №344 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=602)
Публикация №345 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=603)
Публикация №346 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=605)
Публикация №347 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=606)
Публикация №348 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=607)
Публикация №349 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=608)
Публикация №350 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=609)
Публикация №351 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=610)
Публикация №352 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=611)
Публикация №353 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=612)
Публикация №354 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=613)
Публикация №355 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=614)
Публикация №356 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=615)
Публикация №357 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=616)
Публикация №358 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=617)
Публикация №359 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=618)
Публикация №360 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=619)
Публикация №361 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=620)
Публикация №362 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=621)
Публикация №363 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=622)
Публикация №364 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=623)
Публикация №365 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=624)
Публикация №366 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=625)
Публикация №367 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=626)
Публикация №368 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=627)
Публикация №369 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=628)
Публикация №370 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=629)
Публикация №371 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=630)
Публикация №372 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=631)
Публикация №373 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=632)
Публикация №374 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=633)
Публикация №375 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=634)
Публикация №376 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=635)
Публикация №377 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=636)
Публикация №378 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=637)
Публикация №379 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=638)
Публикация №380 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=639)
Публикация №381 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=640)
Публикация №382 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=641)
Публикация №383 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=642)
Публикация №384 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=643)
Публикация №385 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=644)
Публикация №386 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=645)
Публикация №387 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=646)
Публикация №388 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=647)
Публикация №389 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=648)
Публикация №390 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=649)
Публикация №391 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=650)
Публикация №392 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=651)
Публикация №393 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=652)
Публикация №394 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=653)
Публикация №395 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=654)
Публикация №396 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=655)
Публикация №397 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=656)
Публикация №398 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=657)
Публикация №399 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=658)
Публикация №400 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=659)
Публикация №401 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=660)
Публикация №402 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=661)
Публикация №403 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=662)
Публикация №404 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=663)
Публикация №405 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=664)
Публикация №406 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=665)
Публикация №407 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=666)
Публикация №408 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=667)
Публикация №409 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=668)
Публикация №410 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=669)
Публикация №411 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=670)
Публикация №412 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=671)
Публикация №413 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=672)
Публикация №414 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=673)
Публикация №415 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=674)
Публикация №416 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=675)
Публикация №417 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=676)
Публикация №418 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=677)
Публикация №419 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=678)
Публикация №420 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=679)
Публикация №421 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=680)
Публикация №422 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=681)
Публикация №423 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=682)
Публикация №424 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=683)
Публикация №425 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=684)
Публикация №426 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=685)
Публикация №427 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=686)
Публикация №428 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=687)
Публикация №429 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=688)
Публикация №430 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=689)
Публикация №431 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=690)
Публикация №432 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=691)
Публикация №433 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=692)
Публикация №434 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=694)
Публикация №435 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=695)
Публикация №436 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=696)
Публикация №437 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=697)
Публикация №438 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=698)
Публикация №439 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=699)
Публикация №440 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=700)
Публикация №441 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=701)
Публикация №442 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=702)
Публикация №443 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=703)
Публикация №444 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=704)
Публикация №445 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=705)
Публикация №446 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=706)
Публикация №447 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=707)
Публикация №448 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=708)
Публикация №449 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=709)
Публикация №450 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=710)
Публикация №451 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=711)
Публикация №452 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=712)
Публикация №453 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=713)
Публикация №454 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=714)
Публикация №455 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=715)
Публикация №456 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=716)
Публикация №457 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=717)
Публикация №458 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=718)
Публикация №459 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=719)
Публикация №460 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=720)
Публикация №461 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=721)
Публикация №462 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=725)
Публикация №463 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=726)
Публикация №464 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=727)
Публикация №465 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=728)
Публикация №466 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=729)
Публикация №467 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=730)
Публикация №468 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=731)
Публикация №469 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=732)
Публикация №470 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=733)
Публикация №471 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=734)
Публикация №472 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=735)
Публикация №473 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=736)
Публикация №474 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=737)
Публикация №475 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=738)
Публикация №476 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=739)
Публикация №477 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=740)
Публикация №478 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=741)
Публикация №479 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=742)
Публикация №480 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=743)
Публикация №481 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=744)
Публикация №482 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=745)
Публикация №483 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=746)
Публикация №484 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=747)
Публикация №485 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=748)
Публикация №486 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=749)
Публикация №487 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=750)
Публикация №488 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=751)
Публикация №489 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=752)
Публикация №490 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=753)
Публикация №491 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=754)
Публикация №492 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=755)
Публикация №493 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=756)
Публикация №494 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=757)
Публикация №495 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=758)
Публикация №496 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=759)
Публикация №497 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=760)
Публикация №498 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=761)
Публикация №499 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=762)
Публикация №500 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=763)
Публикация №501 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=764)
Публикация №502 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=765)
Публикация №503 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=766)
Публикация №504 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=767)
Публикация №505 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=768)
Публикация №506 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=772)
Публикация №507 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=773)
Публикация №508 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=774)
Публикация №509 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=775)
Публикация №510 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=776)
Публикация №511 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=777)
Публикация №512 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=778)
Публикация №513 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=779)
Публикация №514 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=780)
Публикация №515 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=781)
Публикация №516 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=782)
Публикация №517 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=783)
Публикация №518 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=784)
Публикация №519 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=785)
Публикация №520 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=786)
Публикация №521 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=787)
Публикация №522 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=788)
Публикация №523 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=789)
Публикация №524 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=790)
Публикация №525 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=791)
Публикация №526 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=792)
Публикация №527 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=793)
Публикация №528 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=794)
Публикация №529 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=795)
Публикация №530 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=796)
Публикация №531 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=797)
Публикация №532 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=798)
Публикация №533 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=799)
Публикация №534 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=800)
Публикация №535 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=801)
Публикация №536 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=802)
Публикация №537 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=803)
Публикация №538 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=805)
Публикация №539 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=806)
Публикация №540 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=807)
Публикация №541 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=808)
Публикация №542 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=809)
Публикация №543 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=810)
Публикация №544 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=811)
Публикация №545 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=812)
Публикация №546 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=813)
Публикация №547 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=814)
Публикация №548 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=815)
Публикация №549 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=816)
Публикация №550 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=817)
Публикация №551 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=818)
Публикация №552 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=819)
Публикация №553 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=820)
Публикация №554 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=821)
Публикация №555 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=822)
Публикация №556 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=823)
Публикация №557 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=824)
Публикация №558 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=825)
Публикация №559 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=826)
Публикация №560 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=827)
Публикация №561 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=828)
Публикация №562 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=829)
Публикация №563 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=830)
Публикация №564 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=831)
Публикация №565 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=832)
Публикация №566 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=833)
Публикация №567 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=834)
Публикация №568 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=835)
Публикация №569 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=836)
Публикация №570 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=837)
Публикация №571 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=838)
Публикация №572 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=839)
Публикация №573 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=840)
Публикация №574 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=841)
Публикация №575 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=842)
Публикация №576 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=843)
Публикация №577 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=844)
Публикация №578 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=845)
Публикация №579 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=850)
Публикация №580 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=851)
Публикация №581 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=852)
Публикация №582 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=853)
Публикация №583 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=854)
Публикация №584 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=855)
Публикация №585 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=856)
Публикация №586 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=857)
Публикация №587 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=858)
Публикация №588 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=859)
Публикация №589 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=860)
Публикация №590 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=861)
Публикация №591 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=862)
Публикация №592 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=863)
Публикация №593 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=864)
Публикация №594 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=865)
Публикация №595 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=866)
Публикация №596 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=867)
Публикация №597 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=868)
Публикация №598 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=869)
Публикация №599 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=870)
Публикация №600 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=871)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 22 April 2019, 09:48:29
:arrow:
Публикация №601 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=872)
Публикация №602 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=873)
Публикация №603 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=874)
Публикация №604 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=875)
Публикация №605 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=876)
Публикация №606 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=877)
Публикация №607 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=878)
Публикация №608 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=879)
Публикация №609 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=880)
Публикация №610 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=881)
Публикация №611 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=882)
Публикация №612 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=883)
Публикация №613 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=884)
Публикация №614 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=885)
Публикация №615 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=886)
Публикация №616 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=887)
Публикация №617 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=888)
Публикация №618 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=889)
Публикация №619 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=890)
Публикация №620 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=891)
Публикация №621 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=892)
Публикация №622 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=893)
Публикация №623 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=894)
Публикация №624 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=895)
Публикация №625 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=896)
Публикация №626 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=897)
Публикация №627 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=898)
Публикация №628 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=900)
Публикация №629 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=902)
Публикация №630 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=903)
Публикация №631 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=904)
Публикация №632 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=910)
Публикация №633 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=911)
Публикация №634 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=912)
Публикация №635 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=913)
Публикация №636 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=914)
Публикация №637 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=915)
Публикация №638 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=916)
Публикация №639 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=917)
Публикация №640 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=918)
Публикация №641 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=919)
Публикация №642 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=920)
Публикация №643 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=921)
Публикация №644 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=922)
Публикация №645 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=923)
Публикация №646 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=924)
Публикация №647 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=925)
Публикация №648 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=926)
Публикация №649 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=927)
Публикация №650 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=928)
Публикация №651 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=929)
Публикация №652 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=930)
Публикация №653 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=931)
Публикация №654 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=932)
Публикация №655 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=933)
Публикация №656 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=934)
Публикация №657 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=935)
Публикация №658 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=936)
Публикация №659 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=937)
Публикация №660 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=938)
Публикация №661 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=939)
Публикация №662 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=940)
Публикация №663 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=941)
Публикация №664 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=942)
Публикация №665 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=943)
Публикация №666 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=944)
Публикация №667 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=945)
Публикация №668 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=946)
Публикация №669 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=947)
Публикация №670 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=948)
Публикация №671 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=949)
Публикация №672 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=950)
Публикация №673 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=951)
Публикация №674 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=952)
Публикация №675 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=953)
Публикация №676 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=954)
Публикация №677 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=955)
Публикация №678 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=956)
Публикация №679 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=957)
Публикация №680 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=958)
Публикация №681 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=959)
Публикация №682 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=960)
Публикация №683 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=961)
Публикация №684 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=962)
Публикация №685 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=963)
Публикация №686 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=964)
Публикация №687 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=965)
Публикация №688 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=966)
Публикация №689 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=967)
Публикация №690 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=968)
Публикация №691 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=969)
Публикация №692 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=970)
Публикация №693 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=971)
Публикация №694 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=972)
Публикация №695 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=973)
Публикация №696 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=974)
Публикация №697 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=975)
Публикация №698 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=976)
Публикация №699 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=977)
Публикация №700 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=978)
Публикация №701 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=979)
Публикация №702 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=980)
Публикация №703 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=981)
Публикация №704 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=982)
Публикация №705 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=983)
Публикация №706 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=984)
Публикация №707 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=985)
Публикация №708 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=986)
Публикация №709 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=987)
Публикация №710 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=988)
Публикация №711 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=990)
Публикация №712 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=991)
Публикация №713 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=992)
Публикация №714 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=993)
Публикация №715 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=994)
Публикация №716 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=995)
Публикация №717 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=996)
Публикация №718 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=997)
Публикация №719 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=998)
Публикация №720 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=999)
Публикация №721 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1000)
Публикация №722 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1001)
Публикация №723 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1002)
Публикация №724 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1003)
Публикация №725 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1004)
Публикация №726 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1005)
Публикация №727 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1006)
Публикация №728 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1007)
Публикация №729 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1008)
Публикация №730 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1009)
Публикация №731 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1010)
Публикация №732 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1011)
Публикация №733 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1012)
Публикация №734 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1013)
Публикация №735 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1014)
Публикация №736 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1015)
Публикация №737 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1016)
Публикация №738 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1017)
Публикация №739 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1018)
Публикация №740 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1019)
Публикация №741 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1020)
Публикация №742 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1021)
Публикация №743 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1022)
Публикация №744 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1023)
Публикация №745 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1024)
Публикация №746 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1025)
Публикация №747 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1026)
Публикация №748 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1027)
Публикация №749 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1028)
Публикация №750 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1029)
Публикация №751 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1030)
Публикация №752 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1031)
Публикация №753 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1032)
Публикация №754 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1033)
Публикация №755 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1034)
Публикация №756 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1035)
Публикация №757 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1036)
Публикация №758 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1037)
Публикация №759 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1043)
Публикация №760 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1044)
Публикация №761 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1045)
Публикация №762 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1046)
Публикация №763 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1047)
Публикация №764 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1048)
Публикация №765 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1049)
Публикация №766 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1050)
Публикация №767 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1051)
Публикация №768 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1052)
Публикация №769 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1053)
Публикация №770 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1054)
Публикация №771 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1055)
Публикация №772 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1056)
Публикация №773 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1057)
Публикация №774 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1058)
Публикация №775 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1059)
Публикация №776 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1060)
Публикация №777 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1061)
Публикация №778 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1062)
Публикация №779 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1063)
Публикация №780 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1064)
Публикация №781 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1065)
Публикация №782 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1066)
Публикация №783 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1067)
Публикация №784 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1068)
Публикация №785 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1069)
Публикация №786 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1070)
Публикация №787 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1071)
Публикация №788 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1072)
Публикация №789 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1073)
Публикация №790 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1074)
Публикация №791 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1075)
Публикация №792 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1076)
Публикация №793 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1077)
Публикация №794 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1078)
Публикация №795 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1079)
Публикация №796 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1080)
Публикация №797 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1081)
Публикация №798 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1082)
Публикация №799 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1083)
Публикация №800 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1084)
Публикация №801 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1085)
Публикация №802 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1086)
Публикация №803 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1087)
Публикация №804 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1088)
Публикация №805 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1089)
Публикация №806 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1090)
Публикация №807 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1091)
Публикация №808 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1092)
Публикация №809 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1094)
Публикация №810 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1095)
Публикация №811 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1096)
Публикация №812 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1097)
Публикация №813 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1098)
Публикация №814 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1100)
Публикация №815 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1101)
Публикация №816 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1102)
Публикация №817 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1103)
Публикация №818 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1104)
Публикация №819 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1105)
Публикация №820 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1107)
Публикация №821 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1108)
Публикация №822 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1109)
Публикация №823 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1110)
Публикация №824 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1111)
Публикация №825 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1112)
Публикация №826 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1113)
Публикация №827 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1114)
Публикация №828 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1115)
Публикация №829 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1116)
Публикация №830 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1117)
Публикация №831 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1118)
Публикация №832 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1119)
Публикация №833 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1120)
Публикация №834 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1121)
Публикация №835 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1122)
Публикация №836 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1123)
Публикация №837 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1124)
Публикация №838 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1125)
Публикация №839 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1126)
Публикация №840 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1127)
Публикация №841 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1128)
Публикация №842 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1129)
Публикация №843 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1130)
Публикация №844 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1131)
Публикация №845 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1132)
Публикация №846 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1133)
Публикация №847 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1134)
Публикация №848 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1135)
Публикация №849 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1136)
Публикация №850 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1137)
Публикация №851 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1138)
Публикация №852 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1139)
Публикация №853 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1140)
Публикация №854 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1141)
Публикация №855 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1142)
Публикация №856 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1143)
Публикация №857 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1144)
Публикация №858 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1145)
Публикация №859 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1146)
Публикация №860 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1151)
Публикация №861 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1152)
Публикация №862 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1153)
Публикация №863 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1154)
Публикация №864 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1155)
Публикация №865 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1156)
Публикация №866 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1157)
Публикация №867 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1158)
Публикация №868 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1159)
Публикация №869 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1160)
Публикация №870 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1161)
Публикация №871 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1162)
Публикация №872 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1163)
Публикация №873 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1164)
Публикация №874 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1165)
Публикация №875 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1166)
Публикация №876 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1167)
Публикация №877 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1168)
Публикация №878 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1169)
Публикация №879 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1170)
Публикация №880 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1171)
Публикация №881 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1172)
Публикация №882 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1173)
Публикация №883 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1174)
Публикация №884 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1175)
Публикация №885 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1176)
Публикация №886 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1177)
Публикация №887 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1178)
Публикация №888 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1179)
Публикация №889 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1180)
Публикация №890 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1184)
Публикация №891 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1185)
Публикация №892 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1186)
Публикация №893 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1187)
Публикация №894 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1188)
Публикация №895 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1189)
Публикация №896 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1190)
Публикация №897 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1191)
Публикация №898 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1192)
Публикация №899 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1193)
Публикация №900 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1194)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 April 2019, 18:59:33
:arrow:
Публикация №901 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1195)
Публикация №902 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1196)
Публикация №903 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1197)
Публикация №904 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1198)
Публикация №905 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1199)
Публикация №906 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1200)
Публикация №907 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1201)
Публикация №908 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1202)
Публикация №909 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1203)
Публикация №910 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1204)
Публикация №911 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1206)
Публикация №912 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1207)
Публикация №913 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1208)
Публикация №914 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1209)
Публикация №915 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1210)
Публикация №916 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1211)
Публикация №917 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1212)
Публикация №918 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1213)
Публикация №919 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1214)
Публикация №920 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1215)
Публикация №921 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1216)
Публикация №922 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1219)
Публикация №923 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1220)
Публикация №924 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1221)
Публикация №925 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1222)
Публикация №926 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1223)
Публикация №927 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1224)
Публикация №928 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1225)
Публикация №929 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1226)
Публикация №930 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1227)
Публикация №931 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1228)
Публикация №932 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1229)
Публикация №933 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1230)
Публикация №934 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1231)
Публикация №935 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1232)
Публикация №936 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1233)
Публикация №937 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1234)
Публикация №938 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1235)
Публикация №939 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1236)
Публикация №940 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1237)
Публикация №941 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1238)
Публикация №942 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1239)
Публикация №943 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1240)
Публикация №944 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1241)
Публикация №945 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1242)
Публикация №946 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1243)
Публикация №947 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1244)
Публикация №948 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1245)
Публикация №949 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1246)
Публикация №950 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1247)
Публикация №951 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1248)
Публикация №952 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1249)
Публикация №953 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1250)
Публикация №954 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1251)
Публикация №955 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1252)
Публикация №956 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1253)
Публикация №957 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1254)
Публикация №958 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1255)
Публикация №959 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1256)
Публикация №960 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1257)
Публикация №961 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1258)
Публикация №962 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1260)
Публикация №963 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1261)
Публикация №964 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1262)
Публикация №965 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1263)
Публикация №966 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1265)
Публикация №967 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1266)
Публикация №968 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1267)
Публикация №969 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1268)
Публикация №970 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1269)
Публикация №971 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1270)
Публикация №972 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1271)
Публикация №973 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1272)
Публикация №974 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1273)
Публикация №975 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1274)
Публикация №976 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1277)
Публикация №977 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1278)
Публикация №978 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1279)
Публикация №979 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1280)
Публикация №980 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1281)
Публикация №981 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1282)
Публикация №982 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1283)
Публикация №983 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1284)
Публикация №984 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1285)
Публикация №985 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1286)
Публикация №986 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1287)
Публикация №987 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1288)
Публикация №988 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1289)
Публикация №989 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1290)
Публикация №990 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1291)
Публикация №991 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1292)
Публикация №992 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1293)
Публикация №993 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1294)
Публикация №994 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1295)
Публикация №995 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1296)
Публикация №996 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1297)
Публикация №997 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1298)
Публикация №998 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1299)
Публикация №999 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1300)
Публикация №1000 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1301)
Публикация №1001 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1302)
Публикация №1002 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1303)
Публикация №1003 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1304)
Публикация №1004 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1305)
Публикация №1005 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1306)
Публикация №1006 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1307)
Публикация №1007 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1308)
Публикация №1008 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1309)
Публикация №1009 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1310)
Публикация №1010 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1311)
Публикация №1011 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1312)
Публикация №1012 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1313)
Публикация №1013 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1314)
Публикация №1014 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1315)
Публикация №1015 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1316)
Публикация №1016 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1317)
Публикация №1017 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1318)
Публикация №1018 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1319)
Публикация №1019 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1320)
Публикация №1020 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1321)
Публикация №1021 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1322)
Публикация №1022 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1323)
Публикация №1023 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1324)
Публикация №1024 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1325)
Публикация №1025 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1326)
Публикация №1026 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1327)
Публикация №1027 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1328)
Публикация №1028 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1329)
Публикация №1029 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1330)
Публикация №1030 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1331)
Публикация №1031 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1332)
Публикация №1032 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1333)
Публикация №1033 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1334)
Публикация №1034 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1335)
Публикация №1035 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1336)
Публикация №1036 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1337)
Публикация №1037 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1338)
Публикация №1038 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1339)
Публикация №1039 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1340)
Публикация №1040 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1341)
Публикация №1041 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1342)
Публикация №1042 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1343)
Публикация №1043 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1344)
Публикация №1044 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1345)
Публикация №1045 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1346)
Публикация №1046 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1347)
Публикация №1047 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1348)
Публикация №1048 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1349)
Публикация №1049 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1350)
Публикация №1050 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1351)
Публикация №1051 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1352)
Публикация №1052 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1353)
Публикация №1053 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1354)
Публикация №1054 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1355)
Публикация №1055 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1356)
Публикация №1056 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1357)
Публикация №1057 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1358)
Публикация №1058 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1359)
Публикация №1059 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1360)
Публикация №1060 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1361)
Публикация №1061 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1363)
Публикация №1062 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1364)
Публикация №1063 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1365)
Публикация №1064 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1366)
Публикация №1065 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1367)
Публикация №1066 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1368)
Публикация №1067 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1369)
Публикация №1068 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1370)
Публикация №1069 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1371)
Публикация №1070 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1372)
Публикация №1071 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1373)
Публикация №1072 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1374)
Публикация №1073 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1375)
Публикация №1074 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1376)
Публикация №1075 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1377)
Публикация №1076 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1378)
Публикация №1077 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1379)
Публикация №1078 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1380)
Публикация №1079 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1381)
Публикация №1080 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1382)
Публикация №1081 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1383)
Публикация №1082 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1384)
Публикация №1083 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1385)
Публикация №1084 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1386)
Публикация №1085 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1387)
Публикация №1086 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1388)
Публикация №1087 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1389)
Публикация №1088 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1390)
Публикация №1089 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1391)
Публикация №1090 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1392)
Публикация №1091 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1393)
Публикация №1092 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1394)
Публикация №1093 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1395)
Публикация №1094 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1396)
Публикация №1095 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1404)
Публикация №1096 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1405)
Публикация №1097 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1406)
Публикация №1098 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1407)
Публикация №1099 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1408)
Публикация №1100 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1409)
Публикация №1101 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1410)
Публикация №1102 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1411)
Публикация №1103 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1412)
Публикация №1104 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1413)
Публикация №1105 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1414)
Публикация №1106 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1415)
Публикация №1107 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1416)
Публикация №1108 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1417)
Публикация №1109 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1418)
Публикация №1110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1419)
Публикация №1111 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1420)
Публикация №1112 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1421)
Публикация №1113 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1422)
Публикация №1114 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1423)
Публикация №1115 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1424)
Публикация №1116 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1425)
Публикация №1117 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1426)
Публикация №1118 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1427)
Публикация №1119 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1428)
Публикация №1120 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1429)
Публикация №1121 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1430)
Публикация №1122 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1431)
Публикация №1123 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1432)
Публикация №1124 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1433)
Публикация №1125 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1434)
Публикация №1126 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1435)
Публикация №1127 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1436)
Публикация №1128 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1437)
Публикация №1129 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1438)
Публикация №1130 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1439)
Публикация №1131 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1440)
Публикация №1132 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1441)
Публикация №1133 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1442)
Публикация №1134 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1443)
Публикация №1135 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1444)
Публикация №1136 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1445)
Публикация №1137 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1446)
Публикация №1138 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1447)
Публикация №1139 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1448)
Публикация №1140 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1449)
Публикация №1141 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1450)
Публикация №1142 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1451)
Публикация №1143 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1452)
Публикация №1144 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1453)
Публикация №1145 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1454)
Публикация №1146 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1455)
Публикация №1147 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1456)
Публикация №1148 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1458)
Публикация №1149 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1459)
Публикация №1150 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1460)
Публикация №1151 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1461)
Публикация №1152 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1462)
Публикация №1153 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1463)
Публикация №1154 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1464)
Публикация №1155 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1465)
Публикация №1156 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1466)
Публикация №1157 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1467)
Публикация №1158 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1468)
Публикация №1159 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1469)
Публикация №1160 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1470)
Публикация №1161 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1471)
Публикация №1162 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1472)
Публикация №1163 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1473)
Публикация №1164 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1474)
Публикация №1165 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1475)
Публикация №1166 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1476)
Публикация №1167 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1477)
Публикация №1168 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1478)
Публикация №1169 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1479)
Публикация №1170 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1480)
Публикация №1171 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1481)
Публикация №1172 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1482)
Публикация №1173 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1483)
Публикация №1174 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1484)
Публикация №1175 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1485)
Публикация №1176 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1486)
Публикация №1177 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1487)
Публикация №1178 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1488)
Публикация №1179 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1489)
Публикация №1180 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1490)
Публикация №1181 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1491)
Публикация №1182 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1492)
Публикация №1183 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1493)
Публикация №1184 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1494)
Публикация №1185 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1495)
Публикация №1186 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1496)
Публикация №1187 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1497)
Публикация №1188 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1498)
Публикация №1189 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1499)
Публикация №1190 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1500)
Публикация №1191 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1501)
Публикация №1192 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1502)
Публикация №1193 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1503)
Публикация №1194 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1504)
Публикация №1195 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1505)
Публикация №1196 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1506)
Публикация №1197 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1507)
Публикация №1198 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1508)
Публикация №1199 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1509)
Публикация №1200 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1510)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 May 2019, 13:40:45
Том 2

Публикация №1 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1511)
Публикация №2 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1512)
Публикация №3 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1513)
Публикация №4 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1518)
Публикация №5 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1519)
Публикация №6 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1520)
Публикация №7 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1521)
Публикация №8 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1522)
Публикация №9 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1523)
Публикация №10 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1524)
Публикация №11 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1525)
Публикация №12 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1526)
Публикация №13 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1527)
Публикация №14 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1528)
Публикация №15 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1529)
Публикация №16 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1530)
Публикация №17 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1532)
Публикация №18 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1533)
Публикация №19 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1534)
Публикация №20 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1535)
Публикация №21 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1536)
Публикация №22 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1537)
Публикация №23 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1538)
Публикация №24 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1539)
Публикация №25 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1540)
Публикация №26 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1541)
Публикация №27 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1542)
Публикация №28 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1543)
Публикация №29 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1544)
Публикация №30 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1545)
Публикация №31 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1546)
Публикация №32 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1547)
Публикация №33 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1548)
Публикация №34 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1549)
Публикация №35 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1550)
Публикация №36 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1551)
Публикация №37 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1552)
Публикация №38 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1553)
Публикация №39 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1554)
Публикация №40 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1555)
Публикация №41 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1556)
Публикация №42 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1557)
Публикация №43 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1558)
Публикация №44 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1559)
Публикация №45 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1560)
Публикация №46 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1561)
Публикация №47 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1562)
Публикация №48 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1563)
Публикация №49 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1564)
Публикация №50 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1565)
Публикация №51 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1566)
Публикация №52 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1567)
Публикация №53 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1568)
Публикация №54 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1570)
Публикация №55 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1571)
Публикация №56 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1572)
Публикация №57 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1573)
Публикация №58 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1574)
Публикация №59 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1575)
Публикация №60 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1576)
Публикация №61 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1577)
Публикация №62 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1578)
Публикация №63 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1579)
Публикация №64 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1580)
Публикация №65 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1581)
Публикация №66 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1582)
Публикация №67 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1583)
Публикация №68 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1584)
Публикация №69 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1585)
Публикация №70 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1586)
Публикация №71 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1587)
Публикация №72 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1588)
Публикация №73 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1589)
Публикация №74 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1590)
Публикация №75 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1591)
Публикация №76 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1592)
Публикация №77 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1593)
Публикация №78 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1594)
Публикация №79 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1595)
Публикация №80 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1596)
Публикация №81 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1597)
Публикация №82 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1598)
Публикация №83 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1599)
Публикация №84 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1600)
Публикация №85 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1601)
Публикация №86 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1602)
Публикация №87 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1603)
Публикация №88 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1604)
Публикация №89 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1605)
Публикация №90 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1606)
Публикация №91 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1607)
Публикация №92 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1608)
Публикация №93 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1609)
Публикация №94 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1610)
Публикация №95 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1611)
Публикация №96 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1612)
Публикация №97 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1613)
Публикация №98 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1614)
Публикация №99 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1615)
Публикация №100 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1616)
Публикация №101 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1618)
Публикация №102 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1619)
Публикация №103 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1620)
Публикация №104 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1621)
Публикация №105 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1622)
Публикация №106 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1623)
Публикация №107 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1626)
Публикация №108 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1627)
Публикация №109 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1628)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1630)
Публикация №111 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1631)
Публикация №112 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1632)
Публикация №113 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1633)
Публикация №114 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1634)
Публикация №115 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1635)
Публикация №116 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1636)
Публикация №117 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1637)
Публикация №118 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1638)
Публикация №119 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1639)
Публикация №120 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1640)
Публикация №121 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1641)
Публикация №122 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1642)
Публикация №123 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1643)
Публикация №124 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1644)
Публикация №125 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1645)
Публикация №126 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1646)
Публикация №127 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1647)
Публикация №128 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1648)
Публикация №129 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1649)
Публикация №130 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1650)
Публикация №131 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1652)
Публикация №132 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1653)
Публикация №133 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1654)
Публикация №134 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1655)
Публикация №135 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1656)
Публикация №136 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1657)
Публикация №137 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1658)
Публикация №138 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1659)
Публикация №139 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1660)
Публикация №140 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1661)
Публикация №141 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1662)
Публикация №142 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1663)
Публикация №143 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1664)
Публикация №144 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1665)
Публикация №145 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1666)
Публикация №146 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1667)
Публикация №147 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1668)
Публикация №148 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1669)
Публикация №149 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1670)
Публикация №150 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1671)
Публикация №151 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1672)
Публикация №152 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1674)
Публикация №153 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1675)
Публикация №154 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1676)
Публикация №155 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1677)
Публикация №156 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1678)
Публикация №157 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1679)
Публикация №158 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1680)
Публикация №159 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1681)
Публикация №160 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1682)
Публикация №161 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1683)
Публикация №162 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1684)
Публикация №163 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1685)
Публикация №164 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1686)
Публикация №165 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1688)
Публикация №166 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1689)
Публикация №167 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1690)
Публикация №168 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1691)
Публикация №169 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1693)
Публикация №170 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1694)
Публикация №171 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1695)
Публикация №172 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1696)
Публикация №173 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1697)
Публикация №174 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1698)
Публикация №175 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1700)
Публикация №176 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1701)
Публикация №177 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1703)
Публикация №178 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1704)
Публикация №179 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1705)
Публикация №180 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1706)
Публикация №181 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1707)
Публикация №182 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1708)
Публикация №183 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1709)
Публикация №184 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1710)
Публикация №185 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1711)
Публикация №186 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1712)
Публикация №187 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1713)
Публикация №188 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1714)
Публикация №189 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1715)
Публикация №190 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1716)
Публикация №191 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1717)
Публикация №192 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1718)
Публикация №193 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1719)
Публикация №194 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1720)
Публикация №195 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1721)
Публикация №196 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1722)
Публикация №197 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1723)
Публикация №198 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1724)
Публикация №199 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1725)
Публикация №200 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1726)
Публикация №201 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1727)
Публикация №202 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1728)
Публикация №203 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1729)
Публикация №204 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1730)
Публикация №205 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1731)
Публикация №206 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1732)
Публикация №207 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1734)
Публикация №208 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1735)
Публикация №209 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1736)
Публикация №210 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1737)
Публикация №211 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1738)
Публикация №212 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1739)
Публикация №213 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1741)
Публикация №214 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1742)
Публикация №215 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1743)
Публикация №216 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1744)
Публикация №217 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1745)
Публикация №218 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1746)
Публикация №219 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1747)
Публикация №220 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1748)
Публикация №221 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1749)
Публикация №222 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1750)
Публикация №223 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1751)
Публикация №224 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1752)
Публикация №225 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1753)
Публикация №226 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1754)
Публикация №227 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1755)
Публикация №228 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1756)
Публикация №229 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1757)
Публикация №230 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1758)
Публикация №231 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1759)
Публикация №232 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1760)
Публикация №233 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1761)
Публикация №234 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1762)
Публикация №235 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1763)
Публикация №236 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1764)
Публикация №237 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1765)
Публикация №238 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1766)
Публикация №239 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1767)
Публикация №240 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1768)
Публикация №241 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1769)
Публикация №242 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1770)
Публикация №243 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1771)
Публикация №244 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1772)
Публикация №245 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1773)
Публикация №246 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1774)
Публикация №247 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1775)
Публикация №248 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1776)
Публикация №249 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1777)
Публикация №250 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1778)
Публикация №251 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1779)
Публикация №252 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1780)
Публикация №253 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1781)
Публикация №254 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1782)
Публикация №255 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1783)
Публикация №256 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1784)
Публикация №257 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1785)
Публикация №258 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1786)
Публикация №259 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1787)
Публикация №260 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1789)
Публикация №261 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1790)
Публикация №262 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1791)
Публикация №263 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1792)
Публикация №264 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1793)
Публикация №265 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1794)
Публикация №266 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1795)
Публикация №267 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1796)
Публикация №268 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1797)
Публикация №269 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1800)
Публикация №270 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1801)
Публикация №271 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1802)
Публикация №272 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1803)
Публикация №273 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1804)
Публикация №274 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1805)
Публикация №275 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1806)
Публикация №276 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1807)
Публикация №277 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1808)
Публикация №278 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1809)
Публикация №279 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1810)
Публикация №280 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1811)
Публикация №281 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1812)
Публикация №282 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1813)
Публикация №283 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1814)
Публикация №284 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1815)
Публикация №285 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1816)
Публикация №286 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1817)
Публикация №287 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1818)
Публикация №288 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1820)
Публикация №289 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1821)
Публикация №290 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1822)
Публикация №291 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1823)
Публикация №292 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1824)
Публикация №293 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1825)
Публикация №294 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1826)
Публикация №295 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1827)
Публикация №296 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1828)
Публикация №297 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1829)
Публикация №298 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1830)
Публикация №299 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1831)
Публикация №300 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1832)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 May 2019, 15:49:33
:arrow:
Публикация №301 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1833)
Публикация №302 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1834)
Публикация №303 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1835)
Публикация №304 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1836)
Публикация №305 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1838)
Публикация №306 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1839)
Публикация №307 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1840)
Публикация №308 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1841)
Публикация №309 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1842)
Публикация №310 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1843)
Публикация №311 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1844)
Публикация №312 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1845)
Публикация №313 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1846)
Публикация №314 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1847)
Публикация №315 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1848)
Публикация №316 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1849)
Публикация №317 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1850)
Публикация №318 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1851)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 June 2019, 22:34:45
(https://d.radikal.ru/d27/1905/1b/e498a2940c36.jpg)

СВОБОДАТА МИ Е СКЪПА, БАТ БОЙКО!

Бойко Борисов доскоро бе смятан за българският Супермен. За много дами бе секссимвол /възможно е да не е само за дами ;)/. След хленчещото му интервю пред сънародниците ни в Чикаго реномето му рязко спадна.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://cdn3.banker.bg/uploads/2017-07/271567/full_tablet_c9556094-8301-4712-9d1a-fc53364e33f5.jpg&key=ef0ee5a8e3421902187d9ab273aec4a23aea2264d88004c462461dca8a3d375e)


(https://images.webcafe.bg/2010/03/25/9009/618x346.jpg)

1. Всъщност не съществува глобално затопляне, просто Бат Бойко му стана студено и усили Слънцето.   

2. Разпространено схващане е че Исус Христос е бил дубльор на кръста в момента на разпването, просто защото пироните не могат да пробият кожата на Бат Бойко. 

3. В древен български ръкопис срещу думата "жертва" пише като определение - лице, което е застанало на пътя на Бат Бойко.   

4. На въпроса дали си играе на Господ, Бойко Борисов е отвърнал ,,Игрите са за деца!!!"   

5. Какво си мисли човек погледнат лошо от Бат Бойко? Никой не знае. Мъртвите не говорят!   

6. Бат Бойко не обича, той просто ви оставя жив.   

7. В акт на изключителна щедрост, Бойко Борисов направи дарение на медицинска академия в размер на 6000 трупа за изследвания.   

8. Бат Бойко решил да пусне на пазара урината си в канчета, днес този продукт е познат под марката REDBULL.   

9. Някои хора спят с пижами на Супермен, Супермен спи с пижама на Бат Бойко.   

10. Бат Бойко не признава периодичната таблица. Той признава само елемента на изненада.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.flagman.bg/news/2017/06/25/149839864966292.jpg&key=7b91b42586917a0300761c0835a5b0932d26925db72c56aa66b57d6bd5f236ef)

Циркът с ЧЕЗ продължава! Кака Нуши ...остава!

(https://avantage.bg/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg)


Бат Бойко цепи мрака за 28 лева!

(https://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0106/0000106787-article.jpg)

Циганчетата: БатБойко дай малко локум!

(https://www.periscop.bg/wp-content/uploads/2016/01/0f597c772f890f86635f670eec728e88.jpg)

...и искаме още и още...

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVmIYc8-bVURq3iAVRaz9yuMUY7Fqy50ZlLlf8b3v-Hjdsypfj)

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://skandalno.net/wp-content/uploads/2017/09/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B3-e1504345544588.jpg&key=1b9ddeab475f902ceb5ebd5fd31fd6be3c887556477f5710500f5dac50f6fd61)

Дори и паметник на Бойко Борисов да се появи , той и свитата му пак не ще да се смути!   

https://www.youtube.com/watch?v=NV_C1ptsMv4

https://www.youtube.com/watch?v=3wdd6roe5B8

https://www.youtube.com/watch?v=jNuUUvGCanc

Гафове, смях и чужди езици с Бойко Борисов
от срещата на европейските лидери с Реджеп Ердоган.

 

ПИТАМ ТЕ, БАТ БОЙКО,

НО НЯМА ДА МИ ОТГОВОРИШ?!

СЪС ВСЕКИГО НЕ СПОРИШ.

ГОЛЯМА РАБОТА ТИ СТАНА ,

БЕРЕШ БЕЗПЛАТНО ДИНИ ОТ "БОСТАНА"!

ДОКОГА?

БАНКЯ МАЛКА ЛИ ТИ СЕ ВИДЯ?!

https://www.youtube.com/watch?v=T0jET9u1RsQ

https://www.youtube.com/watch?v=30I5cwhVnzM

(https://www.kazanlak.com/common/images/20121203-BQSAJYOIJGX-1354559103.jpg)

Бойко Борисов подарява на Обама маската на Терес 03.12.2012г... Казанлък.

С какво право?!

 

А на тебе, малко човече - потребител,

тук не си читател,  зрител,

чужди поръчки изпълняваш,

непознати хора нагрубяваш!

Лесно ти е анонимно

да се "лееш" тук безпирно.

На твоята поръчителка, на теб

една покана за танц - степ,

че днес е празник 24 май,

а ти, човече, пак обиден коментар извай?!

 

Заради Бат Бойко ме обиждаш, нали

и мръсен коментар ми сътвори,

нали блокирала съм те, защо си тук,

n......, нали за тебе съм б......к?!

И последователката твоя -

http://nikyniky.blog.bg/poezia/2016/03/20/za-edna-mente-poetesa-recenziia-ot-milena-kirova.1438437?reply=4869487

20.03.2016 19:41 - За една менте поетеса- рецензия от Милена Кирова

Тази статия не е моя! Няма място за сръдня, но не ми дотягайте в коментари,

г-жо поетесо, с този престъпник, мутра и мафиот  ББ и ментето, като него избори 26 май 2019.

(https://www.kaldata.com/forums/uploads/monthly_2019_05/bbbbbbbbbbbbbbbbbopers-anonymous.jpg.0807367a4190929ec8edf24565cf426c.jpg)

(https://trakiaworld.com/trakimg/orig/1509903962ostrovnastabilnosta.jpg)

БАЙ ГАНЬО ГЛАСУВА! 26 май 2019

ИЗБОРИ НА УМРЕЛИТЕ !

На дупедавците и гъзоугодниците!

Върви, народе заблудени! ...към гибелта си ти вървиш           

Болката ми е голяма,но и това ще превъзмогна,защото съм умна и не съм от продажната ПАПЛАЧ, ЦЪРВУЛ НА ОНЗИ ПАЛАЧ... Глупав народ сме , поне тези които са се замогнали по нечестен път и държат със сила властта и парите, богатствата на България. Умните и кадърните, младите са навън, видяха че ще ги избият тук в родината им и нямат бъдеще. Горко ни. Толкова много западни държави и Америка чакат като лешояди гибелта на България. Жалко -меко казано. Дано не видя тоталния крах на България, дано умра вече съм стара .

Това ли е демокрацията Ви ? Европата Ви кирлива, вмирисана на негри и араби, цигани и турци?!

ПОСЛЕДНИ СМЕ В ЕВРОПА ПО ВСИЧКО ОСВЕН ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ВЕЧЕ НЕ САМО В ЕВРОПА ЗА КАКВО ТЪРЧИМ И СМЕ ТАМ ТОГАВА?

ЗА КАКЪВ ХАЛ НИ Е ЕВРОПА, СЛЕД КАТО СМЕ НА ДЪНОТО И НИ МАЧКАТ И ОКРАДОХА?! УНИЩОЖАВАТ НИ НАЦИЯТА БАВНО И ХИТРО -ТРОВЯТ, ИЗБИВАТ , НО НЕ И ЦИГАНИТЕ, И ТУРЦИТЕ -ТЕ СИ ЖИВУРКАТ.

Защо да е силно казано, нима не виждаш накъде сме тръгнали, то няма накъде вече сме на дъното, а

сега ще ни обърнат и пола на децата, досега само дрогират и проституират, тровят и не лекуват! Чак пък образование и култура.

Свястното , умното е навън ,емигрира и тях изтеглиха ...

Имали хората пари?

Лъжа е . Не съдя само по себе си, тези бабички дето хвърляли пари от терасите ...ЛЪЖА Е , ГОТОВИ СЦЕНАРИЙ, КАКТО И МНОГОТО ПАРИ НА ШЕПА ИЗРОДИ, КАТО БАЛЕВИ, АРАБАДЖИЕВИ, БРАТЯ ГАЛЕВИ...КЪДЕ СА , А КЪДЕ ГИ СКРИХА ...УБИЙЦИТЕ СЪЩО - МАФИЯ , ПЛЮЯ НА ТАЗИ ПАПЛАЧ.

ПЪК И ДРАПАТ ЗА КОНВЕНЦИЯТА И НЯМА КАК БЪЛВАТ ПОСТОЯННО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИ И УБИЙСТВА, ТА ТО И ПРИ БАЙ ТОШО ГИ ИМАШЕ, ДРАГИ! ВИНАГИ Е ИМАЛО И ПОВЕЧЕ ОТ СЕГА ДАЖЕ.

А НАРОДА ДА СИ РЕВЕ, КАТО ТЪРПИ, АЗ ВЕЧЕ СЕ ИЗРЕВАХ! ОТМИНАВАМ...

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 July 2019, 00:16:16
КОИ ГОВОРЯТ ЗА ЛЮБОВТА? В ГЪРДИ СА С ТОПКА ЛОЙ, А НЕ СЪРЦА!

ДОБРОТО ЗЛОТО ЕДИН ДЕН ПРЕОБРЪЩА


Защо ли говорите за любовта,
когато с мръсотия и смърт се храните
и чужди семейства, домове палите?!
О, презрени, злощастни, ......ри,
Хасковски  ....ви, убийци, *****,
Асеновградски турци и роми,
та чак пък творци, Пайнерски "моми"....
Нима не знаете,че всичко се връща?
Доброто злото един ден преобръща
и моля се Богу аз да съм жива
да видя смъртта  на тази Годзила,
която погубва всички деца.
О, чуй ме, Господи, о, небеса!
Не ще се крия, ще спра да вия,
не ще да плача, не ще се влача,
че днес по небето звездите умряха,
майки горят в домове и горяха....
Няма -дано, няма да чакам,
няма да спра, не ще се оплаквам,
който посегне на майчина кръв,
който деца ми тегли със връв,
нека получи си това от Бога,
каквото реши той,не съм строга,
ти, leif  проклетнико, Пайнер безумни
и вий празноглави, и слабоумни
жени друговерки -злобни, крадливи,
Плевенски ....ви, жени завистливи,
Галена, Азис, Малина, Джена
и баба Глория -най злобна жена,
сред таз долна челяд чалга певици,
рападжии гнусни, боклук политици,
сред тази паплач не ще умра,
с нокти ще драпам, ще се добера,
до слънцето горе, до звезди сияйни,
ще следвам пътища Божии, безкрайни!
Какво ми остава, едничко тогава,
освен да се боря, да вярвам -не става,
да вярвам в възмездието на лошите хора,
които на Дявола са изгора,
да вярвам ...но ще продължа,
да се боря докрай за истината,
която тук на Земята я няма,
а има само завист голяма,
злоба, омраза, сеч, измама...
Не става, друг път няма да хвана!
Не ще да вия, не ще се крия,
лице си чисто не ще да мия,
ще полетя с секира в ръка,
макар че отнемат ми...дръжката
и нека тежи сечиво омразно,
стоманено нека е, а не желязно.
Отгоре правда аз ще раздавам,
Бог ще слушам, ще се изповядам,
така ще мога да се преборя...
и вече няма да прося, да моля!
Не ще спра дотук, там ще възкръсна,
стомана горяща аз ще разпръсна,
огън, искри, жупел и плам,
в човека Дявола ще изгоря ....знам.
Аз ще се жертвам щом няма кой!
Спиш робски народе мой!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=r5WUhIqqTm4
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 05 July 2019, 01:58:21
МЛАДОТО НИ ПОКОЛЕНИЕ...

05.10-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ


Детето ли е агресивно

или поведението пасивно

на родители не зрели

за парички пощурели?!

Те децата си забравят,

на улицата ги оставят

да ги учи,образова,

после гледат им позора.

За парите си треперят,

търсят ,искат да намерят

повече пари и слава,

та дори в друга държава.

Родителите са виновни

във тези дни за нас съдбовни,

децата знаят си правата

дори и тяхната заплата.

За смях учителят е станал

и всички болести прихванал,

от чуждите деца умира,

за своите време не намира.

Родителите тъй добри

Във къщи имат две и три

най много и не ги боли,

слугуват,глезят ги дори.

Във клас по тридесет са в час,

учителите всеки час

са възпитатели добри

и бодигарди лоши,зли.

За урока няма време,

на децата не им ,,дреме",

че неуки ще останат

и без професия останат.

Държавата ли е виновна

или съдбата ни тъжовна,

но младото ни поколение

е агресивно за съжаление!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://www.monitor.bg/web/files/articles/152173/gallery/049ffa2efd3655cadab04be7487c93c3.jpg)


(https://i.pik.bg/news/521/660_d0170ab3ef5a94931a79153beb12c17a.jpg)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 July 2019, 10:50:38
ИСТИНА БЕЗ СКОБИ
"Здравейте казвам се Георги Стоянов. Журналист съм. Пиша за информационна агенция Блиц и вестник ШОУ.

Доста разбунихте духовете в интернет и бих искал да направим интервю с вас.. Мисля, че ще е интересно на хората да разберат по подробно за нещата около дъщеря ви, които изразявате с някои стихове, а наред с това и за всичко около вас самата.Ако сте съгласна ще ви пратя въпросите и когато имате възможност ще ми отговорите.Желая ви всичко хубаво и ще чакам отговора ви.

 

отг: Не си отварям редовно пощата така че заплахите на някои ученици и някои от родителите изобщо не ме вълнуват, не ми пречат да живея, да работя, както им се иска на няколкото..... По добре е да се съсредоточите във вашите домове и семейства вместо да се ровите в живота на другите, най вече на неудобните за вас отделни хора и цели семейства.

cekupama

 

Тук в тази моя статия пусната в един сайт, мой блог , който сега е спрян заради един келеш се вижда заплахата и само след седмица имах наистина неприятности с компа, а срещу Нова Година 2011 ми спряха сайть , в който бях заплашена-прочетете! И за какъв демократичен интернет да говорим тогава, за какви ученици, за какви учители, учителки -колежки, колеги, за какви родители и за какъв Народ ....? ! Изобщо нямам думи, пълна отврат!

ПОВЕЧЕТО ДЕЦА МЕ ОБИЧАТ. Няколко поддучвани ученици са маши.....

 

ШЕПА ПОДДУЧЕНИ душици.....

....ВИЛНЕЯТ В ИНТЕРНЕТА СЛЕЩУ МЕН И МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

ПОВЕЧЕТО МЕ ОБИЧАТ,

ЕТО ФАКТИТЕ

 
https://www.youtube.com/watch?v=FCh2x8n5Kkk

4 яну 10, 11:29

nepoznat: Много Ви обичат тез деца госпожо. Кажете рецептата.

3 яну 10, 16:28

Петя 5-ти а калс: 5-ти а съм не 5-ти в

3 яну 10, 16:27

Петя 5-ти в калс: Не са подмазвачи да ти е ясно ако не ти е ясно ще ти се изястни не и се подмазваме ами си обичаме Г-жа Анита Христова

3 яну 10, 14:24

anonimen: ЗПОДМАЗВА4И!!!

2 яну 10, 16:05

Богомила от 6 ,,Б" ЧНГ: Страхотен клип сте направили за новата год.Много хубави стихове имате, госпожо! Повечето хора, които Ви мразят, просто ви завиждат! Знайте, че Вие сте уникална певица и преподавате много добре Музика!

2 яну 10, 13:47

raq 7v: gospojo klip4eto za koleda e super! 4estita nova godina

1 яну 10, 21:48

ot 5 v klas: Chestita nova godina! Gospojo vie ste syper

1 яну 10, 16:57

приятeл: как е Полина какъв подарак и подарихте за коледа

31 дек 09, 17:53

anonimen: kak

28 дек 09, 00:52

БРСЈАКОТ: Приятелко, ти моя най-добра

28 дек 09, 00:48

жена, която целия българс: дух и вяра

28 дек 09, 00:21

emmy 777: цялото ви творчество е невероятно .

24 дек 09, 20:33

Хриси: Госпожо, честита Коледа!

22 дек 09, 18:34

ьхдхспех: super ste!!!

14 дек 09, 17:21

No Name: Казвате, че много хора Ви мразят...! Може и така да е незнам...но то омаразата ще да е породена от завист...или просто, защото сте права..!

14 дек 09, 17:17

No Name: Продължавайте все така...! Браво на Вас...! Вие сте супе продължавайте да ги дръстите...заслужават си го...все трябва някой да ги постави на място...

4 дек 09, 15:55

Богомила от 6 ,,Б": Полина - Фатален петък Госпожо, това е любимата ми песен на Полина...

4 дек 09, 15:51

Богомила от 6 ,,Б": Искам да кажа, че снимките са Ви хубави!

3 дек 09, 19:17

ornelia ot 6b: gospojo vie ste supr! ne slushaite golemite kakvo prikazva i samo napred

3 дек 09, 17:52

anonimen: polina e strahotna

 

 

 

djani 6v: BLAGODARQ ZA KRASIVIQT KLIP GOSPOJO HRISTOVA!!!

28 ное 09, 17:26

http://polinafolk.hit.bg: Благодаря,милички!Не знам откъде тази злоба и завист от една групичка големи ученици, та и чалгари,изчерпани поетеси?!Защо се ровят в личният ми живот та и на децата ми?Що за БОЛЕСТ КОМПЛЕКСАРСКА?!

28 ное 09, 17:12

за Джани и Милица 6в:

28 ное 09, 10:43

5-ти ,,б" клас: Госпожо,Христова целия 5-ти б клас ви обича

27 ное 09, 18:40

simona 5v: g0sp0j0 vie ste mn0g0 hubava i d0bra u4itelka 😃

27 ное 09, 18:37

hrisi 5a: gospojo strahotna ste Ne im obrushtaite vnimanie .Te vi zavijdat.

20 ное 09, 01:14

Ах, каква жена-изкуствена: viewtopic.php?f=4&t=99

19 ное 09, 22:49

Gabriela VII a klas: gospojo strahotna ste!!! Pi6ete ynikalni stihove! Produljavaite v su6tiq dyh !

18 ное 09, 19:24

an0nimen:: Gospojo produljavaite napred ..

16 ное 09, 19:42

stefani 6b klas: davaite v sa6ia dux ! samo taka .

16 ное 09, 19:13

stefani 6b klas: mnogo ste pe4ena gospojo!!!

16 ное 09, 13:42

valio hristov 5b: gospojo mnogo ste gotina

14 ное 09, 15:54

Ивана Илчева 5Б: Това стихотворение за Глория е много яко. Госпожо, Вие сте много красива и добра учителка. Тези, които са против Вас много грешат!!!

6 ное 09, 12:14

Lora 6v: Istina e

6 ное 09, 09:55

sekirata: Благодаря,милички! Няколкото лидера на 8а-А,К,Ш,С,М,не са на същото мнение - шантажират ме и провокират в часовете по музика, дори заплашват! Имат си учители-по големите, като Гривишкия от 12 клас.

5 ное 09, 21:15

neli 6a: davaite gospojo.dobroto pobejdava zloto

5 ное 09, 16:42

joana spasova 5Б: gospojo koito smqtat 4e ste lo6a-gybqt vie ste izklu4itelen profesionalist!decata kazvat 4e ste lo6a za6toto ne im pozvolqvate da pravqt kakvoto si pojelaqt!vie ste nai-dobrata gospoja

3 ное 09, 19:09

djani 6 v klas: Vsichko napisano i kazano ot g-ja Hrist0va e vqrn0!!! Brav0 g0spoj0... vsichk0 vashe e krasiv0!!!

3 ное 09, 16:38

sekirata: Рекетират ме навсякъде чрез най милото-децата ми! Дори в интернета!

3 ное 09, 14:33

anonimen: gospojo vie ste mnogo silna prodaljavaite v sashtiq duh sreshtu zloto.Tezi koito vi obijdat sma4kaite gi kato hlebarki.A vie kato ste dobra zloto iska da vi premaje no vie(dobroto) shte gi unishtojite

3 ное 09, 13:25

milica 6 v klas: tozi klip e mnogo xubav i ste pava

31 окт 09, 13:08

hrisi 5a: gospojo strahotna ste

30 окт 09, 18:50

5 "A"клас: ,,Невероятно,добра и срахотна госпожа!Който не я харесват-ГУБЯТ!!!"

30 окт 09, 18:50

didto 5b: kakto kazvat moite sao4enici ot 5b ne obra6taite vnimanie na drugite ne se obra6taite nikoga nazat

30 окт 09, 18:22

mimity: gospojo polina ima mnogo xubavi pesni

30 окт 09, 15:21

lora yanachkova 5Б: gospojo vi ste mnogo dobra daje nai-dobrata,kakto joana kazva ne slu6aite glupavite hora koito ne vi uvajavat!Vie ste edna ot nai-dobite u4itelki,zznaite ,4e az vi uvajavam,kakto i celiq 5Б klas.

29 окт 09, 21:34

joana spasova 5Б: gospojo vie ste nai-dobrata!nqma smisul da se zanimavate s glypacite koito vi obijdat!I pomnete 4e 5Б klas mnogo vi yvajavat i obi4at

28 окт 09, 20:49

ivelina: gospojo stihotvoreniqta sa vi mnogo 4uvstveni

28 окт 09, 20:39

mihaela 5a: gospojo ne slu6aite tezi koito vi obijdat.stihovete sa mn hubavi

27 окт 09, 23:23

petq: vie ste na vurxovnata gospoja koqto poznavam prosto nqmam dumi mnogo xubavi stixove i razkazi vie ste nomer edno zavinagi

27 окт 09, 22:59

petq: gospojo vie ste mnogo xubava gospoja i ne slushaite drugite kakvo govorqt za vas vajno e kavo vie mislite za sabe si vie ste chudesna gospoja

27 окт 09, 19:27

gabriela V a: gospojo vie ste nai gotinata gospoja v tova u4ili6te mnogo ste gotina i vi jelaq mn uspehi i kusmet

27 окт 09, 18:48

kristina 5 a: gospojo straxotni stixove

27 окт 09, 18:47

kristina 5 a: gospojo Vie ste varxa mnogo ste gotina

27 окт 09, 17:51

milica: mn qka i gotina gospoja mn ni kefite

27 окт 09, 17:17

desi staneva 5 a: nqma druga kato vas gospojo

27 окт 09, 17:16

desi staneva 5 a: i koito istriva na Anita Hristova rabotite da spre za6toto ako na vas vi pravat taka nqma da vi e priqtno apak i tq e po umna ot vas

27 окт 09, 17:14

desi staneva 5 a: mnogo hubavi snimki imate ot svadbata na sina vi

27 окт 09, 17:14

desi staneva 5 a: mnogo hubavi stihove i razkazi imate

27 окт 09, 17:12

desi staneva 5 a: gospojata e mn qka i mn dobra gospoja.vie ste nai pe4enata gospoja.nezaslojavate takova otno6enie ot tezi tapi hora koito vi obijdat.nie 5 a klas sme vinagi sas vas.5 a vinagi 6te sas vas ne sre6tu va

27 окт 09, 15:37

hrisi 5a: super ste gospojo nqma druga kato vas

27 окт 09, 15:24

mimity: nai dobrata gospoja na sveta e Anita Hristova

27 окт 09, 15:21

gergana 5a: gospojo vie ste nai pe4enata gospoja koqto ni zabavlqva nai dobre abe napravo ste super NOMER 1 STE SI i 4e nqkoi vi misli za losha tova ne e vqrno

27 окт 09, 15:19

mimity: mnogo dobra gospoja

27 окт 09, 00:07

26 окт 09, 18:47

didito 5b: gospoji vie ste mn dobra i vajnoto e 4e ste stroga i ne da ste mila da vi se ligavat prodaljavaite vav sa6tiq du obi4am vi

24 окт 09, 20:35

hrisi: Gospojo tuk me ima i mene. Blagodaria vi!

23 окт 09, 16:49

petq ot V a klas: mnogo mi e muchno za polina ne se podmazvam a se draznq che nqma mn svestni hora kato polina i maika i za6toto ako gi poznavahte nqma6e da kazvate 4e polina.......ama maikata na polina......

23 окт 09, 16:42

petq ot V a klas: не слу6аите другите какво говорчт важното е вие да не се васприемате като такава

23 окт 09, 15:33

anonimen: nm gotina gospoja mn ni kefite v 4asovete u4ite ni na qki raboti

23 окт 09, 14:19

lora: izpratih Vi snimkite

22 окт 09, 19:10

Бетина 5а: и вашият саит е варха!!!

22 окт 09, 19:09

Бетина 5а: госпожо Анита Христова вие имате прекрасен глас и вашата дъщеря Полина има прекрасен глас и прилича многооо на вас!!!

22 окт 09, 19:07

deska 5 a: pozdravleniq za celiq Vi sait

22 окт 09, 19:03

deska 5 a: polina ima mn hubav glas

22 окт 09, 15:14

v a /Kristina/: da6terq vi ima mnogo xubav glas

22 окт 09, 14:59

Бояна 5 а клас: Госпожо Христова,дъщеря ви пее много хубаво и прилича многоо на вас!!

17 окт 09, 14:30

xyz: http://vbox7.com/play:985c5715

16 окт 09, 23:13

anonimen: i u4ite samo na qki n6

16 окт 09, 23:13

anonimen: vie ste mn dobra

16 окт 09, 18:30

sladyr4eto67: zdraveite gospojo az sam ot 5 g klas i vi pozdravqvam za xubavite stixotvoreniq

8 окт 09, 21:53

nakoi: mnogo mi beshe priqtno na rod sreshta

4 окт 09, 11:08

izabela V|a klas: gospoja Anita Hristova e nai gotinata y4itelka

2 окт 09, 23:16

Найден: Поздравления, Ани! С надежда за щастливо семейство!

27 сеп 09, 01:35

desi: I MENE nqkoga me e ychila tazi gospoja uvajavaite si q zashtoto go zaslujava

27 сеп 09, 01:31

ot 5 v klas: gospojo vie ste syper

17 сеп 09, 22:47

22.08.09 -ЧЕСТИТО!: Небе,простор,искри,звезди,любов и палещи лъчи,нека ви светят в живота ваш! Обичайте се и бъдете, верни един на друг останете! на Мариана и Владимир Лазарови от мама

14 сеп 09, 23:26

6 a klass: 4estit parvi u4eben den

11 сеп 09, 03:50

Дирята на сърцето: http://vbox7.com/play:a38c407d

11 сеп 09, 03:50

Не гледай назад:

5 авг 09, 13:11

kalin-svishtov: bravo pozdravleniq za saita

4 авг 09, 21:36

ЯНКО: УСПЕХ

30 юли 09, 18:16

Anita: http://ingiara.blog.bg -Blagodarq!

24 юни 09, 23:18

iskren 6v: ne ne ne tq che e pechena gospojata e pechena ama ako razbera koi e pisal ot moe ime she my 4ypa zubkite...

15 юни 09, 01:36

borqna 7b: vie ste varha prodaljavaite da pi6ete!!

11 юни 09, 22:02

Cenko 6v: ГОСПОЖАТА Е МНОГО ДОБРА КОГАТО НЕ Я ЯДОСВАТЕ

3 юни 09, 13:00

milica 5v klas: gospojo paskazat za plovkinqta me razplaka molq vi prod1ljeta razkaza

3 юни 09, 12:51

milica 5v klas: gospojo vie ste super prodaljavaite vse taka

31 май 09, 00:53

g_99: gospojo syper ste produljavaite da pi6ete vse taka

30 май 09, 11:32

hi: nahalnici

30 май 09, 11:22

hi: gspojo qko ste gi potredili tez

24 май 09, 15:22

anita: Честит празникна всички истински българи!Пазете езика ни,борете се за България!Благодаря!

24 май 09, 11:29

ivelina5a: Честит празник

15 май 09, 13:28

jo: zdr

13 май 09, 22:50

ot 6 d klas: br samo taka evala

18 апр 09, 17:26

razruha: OBICHAM TE ! I NEKA CQLATA VUBOV NA VSELENATA TE BRANI OT NEGATIVIZMA NA TOZI SVQT !!!

27 мар 09, 23:42

stefani 5b: ooooo gospojo vie ste nomer 1 edin savet pravete taka 4e drugite da si misliat 4e ne vi puka i 4e te nomer 11111111111111 kakto si e de!!!!!!!!!!!E tva e super ste!!!

27 мар 09, 21:35

lora 5b: da ne vi puka ot nikoi

24 мар 09, 21:57

stefani 5b: Vie ste nai iakata i nai dobrata gospoja.Davaite samo tak!!! Vie ste nomer 1111111111111111111111

24 мар 09, 21:56

stefani 5b: Nomer one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one..

21 мар 09, 16:53

milen6g: е госпожата си е суспер добра,тези които са против нея трябва да са бати тъпаците

21 мар 09, 14:19

stefani 5b: pravete taka 4e da ne vi puka ot nikoi i ot vsi4ki

21 мар 09, 14:18

stefani 5b: poviarvaite mi 6e pomogne

21 мар 09, 14:18

stefani 5b: ne se vpe4etliavaite na gluposti kluki i drugi glamotii!!!

8 мар 09, 14:57

Joro: 4estit 8-mi mart

1 мар 09, 22:36

приятел: Честита Баба Марта!!! Да си жива и здрава! И все така хубава!

1 мар 09, 18:00

ionity 5g: 4estita baba marta gospojo

1 мар 09, 12:40

anita: ЧБМ! Бели и червени, весели засмени, здрави и красиви, добри, сговорчиви!

27 фев 09, 20:00

nana: br gospojo mn hubavi razkazi i stihove!!vie ste istinska bulgarka!!

27 фев 09, 12:43

anita: "ЧЕЗ" това не са чужди, а наши мошенници! Крадат и ТЕЦ И ЧЕЗ и самите хора се крадат помежду си, но данните от електромерите ги разбираме и записваме, а тези за парното нищо не им разбираме

 

ЕТО ПРОВОКАЦИЯ...ПАК ОСВЕН ДЕНОНОЩНОТО МИ ОБЛЪЧВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ОТ ЛОШИ ХОРА ОКОЛО МЕН!

 

Петък, 2008, Ноември 7 13:40:30 EET

 

"Здравейте казвам се Георги Стоянов. Журналист съм. Пиша за информационна агенция Блиц и вестник ШОУ.

Доста разбунихте духовете в интернет и бих искал да направим интервю с вас.. Мисля, че ще е интересно на хората да разберат по подробно за нещата около дъщеря ви, които изразявате с някои стихове, а наред с това и за всичко около вас самата.Ако сте съгласна ще ви пратя въпросите и когато имате възможност ще ми отговорите.Желая ви всичко хубаво и ще чакам отговора ви.

 

отг: Не си отварям редовно пощата така че заплахите на някои ученици и някои от родителите изобщо не ме вълнуват, не ми пречат да живея, да работя, както им се иска на няколкото..... По добре е да се съсредоточите във вашите домове и семейства вместо да се ровите в живота на другите, най вече на неудобните за вас отделни хора и цели семейства.

Cekupama

Петър Петров

24 Ноември 2010, 17:49 не пиши...писането ще ти създава проблеми, както виждам...))

 

ЕТО ДОКЪДЕ СТИГНАХА ЗЛОБНИТЕ И НЕКАДЪРНИ ДУШИЦИ-ЖУРНАЛИСТИ ДА ПИШАТ ОТ ИМЕТО НА ДЕЦА, НО БЛОКИРАНЕТО НА БЛОГА МИ ВЪВ WORDPRESS.COM И КОМПА МИ НЕ Е РАБОТА НА ДЕЦА! НЕЩАСТНИЦИ !

 

Коментари

 

Warning: We have a concern about some of the content on your blog. Please click here to contact us as soon as possible to resolve the issue and re-enable posting.

Проверка на опашката за спам

gospojo as sam nai golemiq vi koshmar

95.43.113.211

Submitted on 25.10.2010 at 3:56 pm

 

vie se zaqjdate s mene ama shte vidite koi sam as. vnimavaite da ne vi stane neshto na kompytara teq dni . mnogo sdrave shte imate ot mene . shte si kupite nov kompytar shte vidite as shte vi prinudq

vie se zaqjdate s mene ama shte vidite koi sam as. vnimavaite da ne vi stane neshto na kompytara teq dni . mnogo sdrave shte imate ot mene . shte si kupite nov kompytar shte vidite as shte vi prinudq

gospojo as sam nai golemiq vi koshmar

trash

Възстановяване | Изтриване завинаги

 

ПОВЕЧЕТО ДЕЦА МЕ ОБИЧАТ. Няколко поддучвани ученици са маши..

0 #

Denislav Petkov

sekirata.wordpress.com/

kaknia@abv.bg

212.233.194.153

Submitted on 06.10.2010 at 7:24 am

 

Gozpojo po tazi pri4ina as se mahnax ot Zaimov zastoto se straxuvax 4e ste kazat 4e as sam go napisal znam koi bese tova bese minalata godina vav 5G klas sedq to4no do mom4eto koeto go napisa sega mislq 4e e otnovo v zaimov kazvasee Denislav nova4ev ,mislq 4e klasniqt mu rakovodite oste e margarita penkovska

Gozpojo po tazi pri4ina as se mahnax ot Zaimov zastoto se straxuvax 4e ste kazat 4e as sam go napisal znam koi bese tova bese minalata godina vav 5G klas sedq to4no do mom4eto koeto go napisa sega mislq 4e e otnovo v zaimov kazvasee Denislav nova4ev ,mislq 4e klasniqt mu rakovodite oste e margarita penkovska

kaknia@abv.bg

Denislav Petkov

http://sekirata.wordpress.com/

trash

Възстановяване | Изтриване завинаги

 

ДРУСАН ИНТЕРНЕТ -.........ЕТ!

0 #

Анонимен

95.43.196.226

Submitted on 11.06.2010 at 12:03 am

 

gtgfvsaxdwrtyuion

gtgfvsaxdwrtyuion

trash

Бомба сте!

 

05 юли 2019.,Плевен

Анита Христова Трифонова

Един въпрос без отговор,защото знам че няма да го получа, поне адекватен от хората които се имат за голямата работа.Не конкретно към някой или някоя -всичките са един дол дренки ,точно като нашите политици боядисани.

Как са се чувствали Христо Ботев, Н.Й.Вапцаров, Петя Дубаров,която просто не изтрая съвременниците си и обществото гнило и още, и ОЩЕ гениални, които изобщо не са изкарвали пари с творбите си, демек не са правили БИЗНЕС С ЧУВСТВАТА СИ?

 И  ПАК СА ВЕЛИКИ - СЛЕД ГОДИНИ , МНОГО ГОДИНИ!

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 July 2019, 22:26:57
(https://b.radikal.ru/b33/1907/7e/8247989a6edb.jpg)

ПЕЙ, СЪРЦЕ

Слънце, огън и лъчи,
пей, сърце, недей плачи,
вярвай в утрешния ден,
вярвай в Бог, в живота, в мен!
Пей сърце, недей плачи,
душа моя не мъчи,
подари си живот нов,
по красив, пълен с любов!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:25:47
(https://d.radikal.ru/d14/1907/5c/35cc5c920782.jpg)


ЩАСТИЕ ЛИ Е ТОВА ИЛИ ИЛЮЗИЯ ЕДНА?

В КУПЛЕТИ


Щастлива съм, когато си до мен,
колко хубав и щастлив е този ден!
Обичай ме, дъхът ми спирай,
с любов и нежност ме заливай.
В леглото любовта лежи,
прегърнала телата ни
и няма болка, имам теб,
и тез куплети са за теб.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:27:02
ПОПИТАЙ МЕ

Попитай ме,
защо не мога да забравя
що съм строга
към собствената си съдба
и не признавам любовта?
Попитай ме,
защо не мога и да плача вече,
да се смея,да свиря даже и да пея?
Изсъхнаха мечти крилати,
слана ги ослани,пернати
птички днес се реят,
а славейчетата не пеят.
Душа и тяло боледуват,
а някои само мъдруват,
всичкo чакат наготово
да дойде време добро,ново!
Обезверена,огорчена,
паднала, но не сломена,
отправям поглед, взор нагоре
и виждам моята звезда там горе,
която кани ме за път последен.
Оставям те, земен живот неверен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://www.chudesa.net/wp-content/uploads/2014/10/fate-300x452.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:28:21
ВЪН ПЕЧЕ, А В МЕН ВАЛИ

Вън пече, а в мен вали,
душа плаче, сърце боли.
Казват, че то не боляло,
не би, ако бе умряло
и чувството в мен за вина.
Къде си мой Господ, светлина?
Няма да плача, няма да вия,
няма да бягам, да се крия,
няма,това не заслужава
моята душа, която страда.
Страда за теб, рожбо мила,
страда за теб, държаво гнила,
страда за теб, сърчице бедно,
страда и знае, че не е редно
туй и онуй дето става сега.
Къде си мой ангел? И досега
никой не чува моя зов,
зли сенки ме дебнат,ров
е зинал и цяла яма
пред мене зее.Истина няма.
Била съм тъжна,унила,печална,
представяла съм се за многострадална...
Неспокойна душа съм,борбена,силна,
докога ще водя борба непосилна,
вятърни мелници докога ще гоня?
За предатели жалки сълзи не роня.
Цяла гвардия наемни войници-
голяма пасмен, жени с парици,
като пиявици в мене са впити,
но дишам,живея с юмруци свити.
"Търпи, ще си спасиш душата."
Аха,но где си, истино свята?
Свят неспокоен създаден погрешка,
кат цирей гноен,не цар,а пешка
върти и разбива моите мечти.
Не се предавам!Нека боли.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:29:27
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftonus.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2F92.jpg&hash=800f890d9c899be9c7ae2d649ebf76918bef65d3)

ЖИВОТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ

Любовта ми нека е силна,
нека пенлива е като вино,
което опива,което измива
тъга и болка,сълза горчива!
Животът трябва да се живее,
моето сърце за тебе копнее,
славейче мило за нас нежно пее,
песен любовна в душа се лее!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:31:04
НАРОДЪТ СИ ЧАКА СВЕТЛИНКА ДА ПРОБЛЕСНЕ В МРАКА ама с чакане не става

Тук пиша тъжно и страшно,
да те боли е ужасно,
да ти се къса сърцето,
да плаче с тебе морето,
птица в небе да не пее,
народ заблуден да блее!
Ако искате ме четете,
някои лъжат, простете
с таквиз аз не ще да споря,
народът български е в неволя,
послушно влачи хомота
и подарил  си  живота
на шепа чужди и наши,
крадци, убийци, апаши...
помощ от нейде чака,
светлинка да проблесне в мрака!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s003.radikal.ru/i204/1405/47/ce5650aae8f8.gif&key=8a0636d76319b0b1ae406f838fa31d18a6c7a2a582f346a653c0a976d53661d2)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:31:59
(https://m.tialoto.bg/media/tialoto/files/articles/451x572/6bfb75a4fa54f58e41ef30ff5a5986bf.jpg)

ПЕЙ, СЪРЦЕ!

Слънце, огън и лъчи,
пей, сърце, недей плачи,
вярвай в утрешния ден,
вярвай в Бог, в живота, в мен!
Пей сърце, недей плачи,
душа моя не мъчи,
подари си живот нов,
по красив, пълен с любов!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:33:18
СОНЯ ГРЪЦКА - СОНЯ НЕМСКА

Пускам телевизия Планета
и какво да видят моите очета,
имаме си "нова" фолк певица,
май на любовта е жрица.
Жадна за пари и слава,
с нос голям се отличава!
Талантлива ли била,
но май след БМК,
в "Пайнера" се тя навря-
нахална и фуклива,
с красивите певици заядлива.
Организаторка и лидерка добра
е тя на групичка една
в Планета център София.
Там аплодисменти чака
с дрехите от хоремака.
Има публика голяма -
зарибени фенчета от мама.
Букли, рокли, бюстиета -
мода от 65-та!
С тези букли, грим в очите,
мила Сонче, кой преби те,
пияният от "Сряда вечерта"
или друг си ти избра?
Произношение тя няма,
но връзкарка е голяма.
С Кукос, с bruni са тандем.
Боже мой, мъжки харем!
Милата щом глас извие,
всеки гледа да се скрие,
вие кат вълчица бясна,
май за всички е опасна.
С красота на Носолина,
с наградите за миска се размина.
Да го кажа най накрая.
Искам да и пожелая-
"Мила моя русокоса,
къде си тръгнала боса?
За певица не ставаш,
нищо че пари даваш.
Я по добре замълчи,
повече не се мъчи.
Явно имаш хубав род,
но звезда във друг живот.

поезия сатира  А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://skandalno.net/wp-content/uploads/2012/09/nemska.jpg&key=f9407501d9fedb42f7b826f20adc284fa9ea058e2a42cbc0fe1366c2e497079e)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:34:48
(https://c.radikal.ru/c01/1907/64/7ab5a8557caa.jpg)

АХ, ТАЗИ ЛЮБОВ!

Любовта ми се оглежда
във сърцето ти добро,
във душата ти красива
и усмивката ти мила.
Пърха, като малкa птичка,
гали със крилца и пее,
и тази нощ не съм самичка,
любовта във мен живее!
Ти си болката моя!
Ти крадеш ми покоя!
Ти си лъч, светлина!
Ти си моя мечта!
Нарисувай ме с устни
и с пръсти изкустни
докосни ме в нощта.
Целуни ме! Сега!
Ще открадна мига
и в теб полудяла
ще убия страха,
от любов онемяла
сърцето си мое
на тебе ще дам.
Друга те иска?
Не искам да знам!

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=0S-vVKS74UY

sekirata Ah tazi liubov

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:36:03
НА ВСИЧКИ ДЖЕНДЪРИ И МЕРАКЛИИ ЗА ТАКИВА -ДЖЕНДЪРМЕРИЯ :wink:

МЪЖ ИЛИ ЖЕНА

сатира


Главата ти голяма е със таз прическа,

но важното е мозък не достига,

вижда ти се туй гротеска,

но продължаваш и окото ти не мига.

Кои души способни на това са,

кои мъже , коя класа?

Отрудени или просто хаймани ,

или просто мъже - жени?!

сатира поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b03/1907/13/ab2bdb938c03.jpg)

(https://dama.bg/uploaded/img/men-looks-04.jpg)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 15 July 2019, 11:34:29
(https://b.radikal.ru/b20/1907/3d/dde54fc658b8.jpg)

СЪС ТЕБ НЕ ВЛИЗАМ В СПОР,
С ПАРИ И ВРЪЗКИ СИ, ЗА ТЕБ ПОЗОР!


Със теб да споря, не ми е интересно,
за мен си никоя, известно
ли ти е че всичко зная
и няма вече да си трая?!
Ти не разбра ли -Не вървиш!
И недей мен да кориш.
Некадърна си жена,
съпруга, поетеса зла!
Стой във  твоето владение,
ти човешко си падение!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 15 July 2019, 11:47:16
(https://d.radikal.ru/d36/1907/5e/6f670c14c0a4.jpg)


СЪРЦЕ СИ ЗА ЛЮБОВ ОТВОРИ И НЕДЕЙ МЕ СЛЕДИ


Ако те налегне дрямка.

Ако все така я караш под нечия сянка.

Ако ровиш във пръстта, като къртица

и като Пайнера лансираш цица.

Ако на любовта си жрица.

Ако песента ти е изпята.

Ако се правиш на поетеса непризната.

Ако не спиш нощта, деня.

Ако от злоба освирепя.

Ако не вярваш в Господ ти.

Ако гонят те вампири зли.

Ако съпругът ти изневерява

и любовта ти не признава.

Ако мислиш ден и нощ за слава.

Ако щастието те отминава.

Какъв човек си ми кажи?!

В стадото върни се ти

и.....овца бъди!

Тревичка си паси,

от вълка не се плаши

и блей си песента

на Ахат за Черната овца.

Ако ли пък не,

вземи се в две ръце

живот си промени,

мераци забрави.

Не допускай да си сянка.

Недей остава самка.

Със хората живей

и пей, не блей!

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-mi5ZKTZM

sekirata Zlobata choveshka ne ena Gospod greshka

https://www.youtube.com/watch?v=g-o-pIQPfDo

sekirata Budi

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 July 2019, 21:37:29
ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ


ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ ПО ГОЛО ДУПЕ С ЕДИН СНОП ЖИЛАВИ ДРЯНОВИЦИ ПО ПЛОЩАД "АЛ.БАТЕМБЕРГ". ПРЕДСТАВЯМ СИ ДНЕШНИТЕ НАШИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ
ОТ ИЗМИСЛЕНИТЕ ИМ ПАРТИИ БЕЗЧЕТ ПО ГОЛИ ДУПЕТА НЕ,A В КАЗАНА НА ДЯВОЛА!

 
Пустите пари, не стигат!

Колко хора ги мори

страшната им власт

и кой пак не е в час,

и не разбра как днес парата,

бавно, сигурно руши душата,

и всичко ценностно убива,

честта, достойнството затрива?

 


ПАРИТЕ НА ВЛАСТВАЩИТЕ  У НАС -ТРЪНКИ И ГЛОГИНКИ! ХИЧ НЕ ИМ ПУКА. ЗОРЪТ ПРИ ТЯХ Е ДА СЕ ДОКОПАТ ДО ВЛАСТТА И ПАРИТЕ, И ПОСЛЕ В НАЙ ЛОШИЯТ СЛУЧАЙ ДА СЕ СМЕНЯТ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ, НО ТАКА ЧЕ ПАК ПОСЛЕ ТЯХНИЯТ РЕД ДА ДОДЕ И ТАКА ДО БЕЗКРАЙНОСТ, А НАРОДЪТ МЪЛЧИ И ТЪПЕЕ! КАТО ЗОМБИРАН ИЛИ ОТ ПРОСТОТИЯ?!

секиро, НЕ СЕ КОСИ, ЩЕ ДОЙДЕ И ТУК ДЕНЯТ НА ИСТИНАТА НА "ВСЕНАРОДНАТА ЛЮБОВ" ДА ГИ НАТЪПЧЕ НА ЕДИН СТАДИОН ГОЛИ...ВСИЧКИ, НЕНАПЛЮСКАЛИ СЕ, НЕНАКРАЛИ СЕ! АКО ТРЯБВА И ДО ТАМ ЩЕ СЕ СТИГНЕ!

 ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ  МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ ПО ГОЛО ДУПЕ С ЕДИН СНОП ЖИЛАВИ ДРЯНОВИЦИ НО ПЛОЩАД "АЛ.БАТЕМБЕРГ...ДОКАТО ОТГОРЕ И ОТДОЛУ НЕ ВЪРНЕ ВСИЧКО НАКРАДЕНО-Постът е редактиран на 29.12.2009 21:20

Малко за другарката Насралова

 Нашата родна олигархия

/Мнение на ,,Идея за България/ преди изборите.

Днес четох един финландки коментар за случая между Путин и олигарха Депираска. В малкия град Пикалово близо до Санкт Петербург (финландците още го наричат Ленинград) Депираска оставил работниците си от завода за алуминий и цимент без заплати. Путин отишъл лично в Пикалово и унизил пред всички Депираска, като казал, че издействал заем от Банка Спер за фирмата да плати заплатите на работниците си. Путин заявил пред руския вестник "Московские новости", "Заплатите трябва да се платят още днес!"

Това се пише с голямо уважение във финландката преса. И сочат друг еврейски ръководител - Саркози, който се намесвал директно да защити работните места и ги запази на работещите в автомобилната промишленост отпусна директно държавна помощ за тях.

Дори сдават и пример с прогнилия от корупция Берлускони, който спря продажбата на чужденци авиокомпания Алития, с цел да спаси от банкрут свързаните се нея вериги от туроператори ,ресторанти и хотели.

От това си правя ясно извода, че Путин не само не предоставя политическата власт на олигархията си, а им следи всячески и под лупа работата им и защитава народа си от тях.

А при нас се върши точно обратно. Сергей/Масларова да са се загрижили в подобни случаи? А сега открито се канят да предоставят политическата си власт на олигарха Борисов и другия Ковачки владеещ две коалиции - Напред и Лидер. Ние ставаме не само единствения случай в Европа, но и уникални в света с настоящия си политически модел.

Малко за другарката Насралова 😉 Нашата родна олигархия /Мнение на ,,Идея за България/ преди изборите. Днес четох един финландки коментар за случая между Путин и олигарха Депираска. В малкия град Пикалово близо до Санкт Петербург (финландците още го наричат Ленинград) Депираска оставил работниците си от завода за алуминий и цимент без заплати. Путин отишъл лично в Пикалово и унизил пред всички Депираска, като казал, че издействал заем от Банка Спер за фирмата да плати заплатите на работниците си. Путин заявил пред руския вестник "Московские новости", "Заплатите трябва да се платят още днес!" Това се пише с голямо уважение във финландката преса. И сочат друг еврейски ръководител - Саркози, който се намесвал директно да защити работните места и ги запази на работещите в автомобилната промишленост отпусна директно държавна помощ за тях. Дори сдават и пример с прогнилия от корупция Берлускони, който спря продажбата на чужденци авиокомпания Алития, с цел да спаси от банкрут свързаните се нея вериги от туроператори ,ресторанти и хотели. От това си правя ясно извода, че Путин не само не предоставя политическата власт на олигархията си, а им следи всячески и под лупа работата им и защитава народа си от тях. А при нас се върши точно обратно. Сергей/Масларова да са се загрижили в подобни случаи? А сега открито се канят да предоставят политическата си власт на олигарха Борисов и другия Ковачки владеещ две коалиции - Напред и Лидер. Ние ставаме не само единствения случай в Европа, но и уникални в света с настоящия си политически модел.

https://www.youtube.com/watch?v=k3kBiSeHsqI

sekirata cekupama Pari pari

автор А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:25:42
РАЗЛЮТИХ СЕ СЛЕД ЕДИН ПОСТ В blog.bg И ЕТО -

"Не може да им се отрече, те са осъзнали, колко е страшно да си нищо! Те няма как да се примирят, че са това, което са. И за това ползат блога да пищят отчаяно, та белки ги признаят за нещо.Тази мъчителна борба за самоутвърждаване и идентификация е ежедневната им мъка и денонощно терзание.Те са всичко, което вие не сте, а вие сте виновни за това, че като се погледнат в огледалото, няма отражение.Те искат да станат това, което сте вие, или поне да им завидите за това което са те.Но кой от вас би завидял на магнетофонна лента, глас повтарящ до втръсване чужди текстове, на вмирисан псевдо учен от покрайнините на града, на събирач на колички по паркинг на супермаркет, на дрен, пък дори и "леси", или на абна японска ножка? И на няколкото бездомни никове, в чиито блогове вие самотата и пустотата и от тях, иде неистовото желание да се присъединят  към някой, да си отъркат руното в напомпЕните приятелчета.Та тез всички ползват интернета за

 
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i011.radikal.ru/1405/d4/8d2fe0e819f5.jpg&key=46893ba5689fd094d430e322a339a47d9b4c0712bfd212529f36b35f79bcfa01)


 Автоматична, крачна ........ка с *****, с диференциално дразнещо действие!


 "Брала мома къпини-


(https://i.ytimg.com/vi/L6SIwv57sxA/hqdefault.jpg)


https://skafeto.com/забавление/японци-изпълняват-брала-мома-капини/10452/

Хит в японските дискотеки -

 https://www.youtube.com/watch?v=53epn_MdsGo

https://www.youtube.com/watch?v=rRrj1gLvFSY


Та така, не може да се отрече,че този "творец" не е осъзнал колко  е зависим и потънал в пошлост и всичко не ценностно, всичко му е през призмата на тесногръдието и неотлъчно е с мисълта за секс казано по културно,та и картинка си е турил и то на машинка-явно при него отдавна се използват разни "уреди"за тази цел.Защо всичко се свежда до е....то?!Защото на българинът нищо друго не му остана ,освен този вид удоволствие,та то не е и удоволствие щом се гледа на него -животински и то от хора,които претендират и критикуват другите.Ами вижте се себе си в огледалото и сами преценете кое е по първичното -да си направите кефа "автоматично"както го пишете или анонимно да се излагате и изпразвате с такива статии, а всъщност критикувате точно тези хорица,които от скука какво ли не пишат в интернета ни!?  Боже, колко мъка има по този свят! Не  е моя мисълта, но е мое становището,че по сайтовете има хиляди повече хора,които са за да си предават важности и критикуват отколкото да творят - каквото и да  е то.Стигнахме до това какво  е то,че било едно нищо и преповтаряне,ами това кого бърка-ясно кого .Плагиати и крадци в интернета. Пример ще Ви дам с издадените книги-проза от един уж художествен сайт.ГОЛЯМА РАКЛАМА НА РАЗКАЗИ ПРЕВЕЖДАНИ И КРАДЕНИ ОТ ИНТЕРНЕТА НАЙ ВЕЧЕ, НО С ДРУГИ АВТОРИ.Така е дори и с рецептите за сладкиши по сайтове в интернета , та и с продаваемите се девойки -почти деца,както и момци. А толкова е просто...

Тези самотни хорица,не са чак толкова самотни след като намират сили в това "блато"- интернета да издържат.Те просто нямат друга Родина, други съграждани , а едни порно читатели и бизнесмени на чувства! Нищо стойностно, нищо ценностно!Духовно, чак пък-просто едно интересчийство  и то дори в най съкровените чувства на едно живо същество наречено човек!

 Голям резил са и сами си вярват  и ... пляскат!

Колкото до "Брала мома къпини" изобщо не е подходяща още повече , че повечето висящи и и гонещи Михаля в интернета са мъжете!

От мен - А.Х.Т.sekirata cekupama


коментари:

1. bbbb2 - Словото ти е огнено.   
20.05.2014 14:33
цитирай
2. sekirata - Блогът си е мой   
20.05.2014 20:01
и правата ми в него са си мои. Колкото до мръсни думи и снимки огледайте вашите блогове- Вие, няколкото, повечето уж мъже, които ме плюете и гонкате , жалвате се по другите сайтове от мене.

От стрината, какиното!
цитирай
3. born - Абсолютно сте права, но какво да се ...   
20.05.2014 22:30
Абсолютно сте права, но какво да се прави : " Едно от големите неудобства на демокрацията е, че хората са свободни да бъдат глупави. Глупостта е естествено и неотменимо човешко право."
ИСТИНАТА-ГОЛАТА ИСТИНА   
22.05.2014 00:18
АЗ СЪМ НА НИЧИЯ СТРАНА - НА МОЯТА СТРАНА СЪМ СИ.
ИСТИНАТА- ГОЛАТА ИСТИНА!

ИЗОБЩО НЕ СЪМ МИСЛИЛА ОТ КОГО Е И ЗА КОИ Е ТОЗИ ПОСТ, който цитирах, но ме възмути не само по брутален език и това че на лични ме нарича стрина и каква ли не. Не понасям такъв тип уж човешки същества главозамаяни , а се е опитало и музика да включи освен снимка на една никаква машина.Какво е сътворило то - това е потребител с колко ли профила? И аман от хакерски трикове в ТОЗИ НАШ ИНТЕРНЕТ, в този  blog.bg - фалшиви дори и брой на прочити и гласове. Жалко, няма как да блокирвам в този сайт.
Лека вечер!

А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c26/1907/e7/089ff6521a71.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:27:26
ПЛЯЧКА СМЕ НЕ РАЙ

Как да Ви го кажа
вече аз не знам,
в рима или не,
но ще е със плам
и огън във очите,
болка във гърдите?!
Поставени лица
избират от народа,
продадени сърца
търсят днес изгода!
Маши, братя, не ставайте
и не се продавайте,
че утре и за Вас
ще дойде тежък час!
Казах и отсякох-
Черта на тез до тук!
И себе си посякох,
но жива съм напук!
Като обработка
на тежък, лек метал
с други имена и цвят, боя, и кал,
,,новите" ще дойдат,
ще ни пометат,
с чуждицата от вън
ще ни заличат!
Америка, Русия,
Турция, Китай,
все към нази гледат,
плячка сме - Не Рай!

поезия А.Х.Т sekiarta cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:30:32
(https://a.radikal.ru/a25/1907/5b/e783ec0a670d.jpg)

ВТОРИ ФЕВРУАРИ, ДВОЕН ПРАЗНИК ИЛИ...

ПЕТЛЬОВДЕН ДА ВИ Е ЧЕСТИТ, МЪЖЕ!


Българската православна църква чества на 2 февруари Сретение Господне, един от 12-те велики празници през годината. На четиридесетия ден след рождението си Иисус бил занесен в Йерусалимския храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон. По същото време Светата Божа майка преминала ритуално пречистване и принесла жертва две гургулици, както Законът изисква.

Втори февруари е също и български народен празник - Петльовден, обичай с регионално разпространение. Чества се главно в източнобългарската етническа територия - от Одринско и Лозенградско, до Добруджа.

Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата; на някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден. Празникът е познат под различни имена, което се дължи на съвпадането на датата на неговото честване с датата на християнския празник, почитащ паметта на Св. Евтимий Търновски. Петловден кат Бабинден, ама са коли петел и на бабата са носи къделькя. Петльовден е свързан със събирането на най-тежкия за нашия народ данък – кръвния, взимането на малки момчета.

Разпитаните стари хора и легендата разказват как смела еркечанка (с.Еркеч; дн. с. Козичино, Бургаско) скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но не ще им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото, заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани пред постъпката на майката и повече не събирали момчета за еничари от село Еркеч. От тогава та до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български.

От друга страна този ден винаги е бил повод за пиперливи закачки по повод мъжествеността на българина . Както и да го празнувате, весел да ви е момчета! И макар жена да създава закачките за Вас, вярвам напълно в мъжествеността и силата на българина. Да си мъж не е само сексуална ориентация, а духовна сила, интелект, носене на отговорност. Всичко това го притежавате.

Вие добре знаете защо носите панталони

Но и с поли да сте, пак ще сте истински мъже - ПОВЕЧЕТО!

А някой да каже, че всъщност Петльовден е възникнал по време на Турското Робство. И семействата са клали петли и рисуали кръстове на вратите, за да може да заблудят еничарите, че вече са минали от там и са взели еничарския данък (млади момчета). А?

Българска кухня от турски произход : "Миш Маш". Така и стана днешната дискусия. Нито съм твърдял, че еничарството е "хуманно", нито, че е нямало турско робство, нито, че ние българите не сме били подложени на зверства, изнасилвания и гонения. Статията е за "празника", "традицията" "петльов ден" и твърдя, че нито е "празник", нито има нещо общо с еничарството. Твърдя, че е езически обичай в отделни райони с явни признаци на развилняли се бесове : колене , жертвоприношения на петли, кръстове от кръв и т.н. и т.н. Твърдя, че днес е ГОЛЯМ ПРАЗНИК И ТОЙ Е : СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ !

https://www.youtube.com/watch?v=gzZgr931bVs

Петльовден - празник на мъжката челяд


(https://b.radikal.ru/b39/1902/5f/acc31d7d435c.jpg)


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.manager.bg/sites/default/files/styles/large/public/mainimages/petel.jpg?itok=447uGv5g&key=43347b08d72673cdcbb5d8b06e41ca0c5aa05799b5a1e4fcad0bfb59709f364b)

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s014.radikal.ru/i329/1702/8d/758341d9b099.jpg&key=fba274ede59a39094595e37774003d38bc4309d49391bab8ea7047138db3575e)


Световен ден на влажни зони,

оцеляване на мъжка сила, гони

днес втори февруари,

който нас жените в смях дави!

Петльовден да ви е честит, мъже,

спасението мъжко лъже,

от Добруджа до Лозенградско

всичко мъжко селско, градско,

плодовити, да сте сити,

задоволявайте жените,

за които тъй копнеете,

в тях муза търсите, не смеете

да си признаете сега,

че мъжката ви сила отмаля.

Ду Бала със Жерар Пике,

Боян Табаков....футболистите,

както и другите по неизвестни

мъжете не спортисти, с песни

нека Шакира ви зарадва,

рожден ден и е и тя се радва!

Днес зимата със пролетта се среща,

а аз към вас с любов гореща,

ръце протягам за помирение,

но пак секира си оставам в бдение!

 

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

 

На 2 февруари, според народните вярвания се празнува Петльовден, а заради разликата в Грегорианския и Юлианския календар – някъде и на 20 януари по нов стил.

Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата; на някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден, а според някои изследователи, е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци.

 

С този празник се отбелязва спасението, оцеляването и съхраняването на мъжката сила. На него народът ни отдава чест и възхвала на мъжката челяд, на която се е крепяло семейството и мира.

 

Празнично облечени момчета излизали насред селото и през целия ден били в центъра на вниманието. Били оглеждани от старейщините кой за какво става: за овчар, за дюлгерин, за даскал или за писар.

 

Знаейки този български обичай, по време на турското робство, еничарите минавали точно на този ден и отвеждали в еничарския корпус най-хубавите и най-здравите момчета. Домовете са огласявали от плач, проливали се сълзи и кръв. От която къща вземали момче, турците поставяли кървав знак на портата. Ето защо тази жестока традиция е наречена кръвен данък.

 

Намерили се обаче умни жени, които откъсвали главите на петли и с кръвта рисували по вратниците зловещия знак. Еничарите, като го видели, си отивали с убеждението, че други преди тях са минали и са взели живия данък.

 

Колко време са били заблуждавани с тази хитрост не се знае, но празникът продължил под друго име - Петльовден. Съдържанието обаче не се променило, мъжката челяд се изкъпвала, обличала нови дрехи и се събирала за песни и разкази за мъжки подвизи.

 

Основна традиция на този ден е да се заколи петел във всяка къща, в която има момченца, където са само момиченца - за курбан отива някоя ярка. Жертвената птица се заколва на прага, като стремежът е кръвта и да изпръска наоколо. С кръвта на закланата птица по челата на момчетата се прави кръстен знак, за да бъдат живи и здрави. Главата на птицата се оставя на портата, а перата се запазват и използват при болести на децата. Закланият петел се сготвя, от него се раздава на съседи за здравето на момчетата - продължители на рода.

 

Къща без петел не бива - ще запустее. Той я прави недосегаема за зли духове със събуждането си рано сутрин, когато ги прогонва и съобщава на стопаните, че могат да излизат.

 Традиционната храна за празника са т.н. тиганици, кравайчета, пресни питки, зелник или пък сготвен петел със зеле, ориз и каша.

https://www.youtube.com/watch?v=Xwwg-ssQPJE

Стамболка Гусева -Марко иде от Солуна града

Имен ден празнуват: ЕВТИМ, ЕВТИМИЙ, ЕВТИМИЙ, ЕВТИМ, ЕВТИМА, ЕВТИМИЯ, ЕВТА, ЕВТИМИЯ, ЕВТИХИЯ

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:00:58
(https://c.radikal.ru/c01/1907/b1/dd7633dde365.jpg)

КАФЕТО, СИНЕ Е БЕЛЯ!

Чаша ароматно кафе
пием с теб в зори,
чаша ароматно кафе,
струва  си пари.
В тези времена
трудни съм сама,
ти не се сърди,
а ми говори
за хубави неща,
да тъжа не ща.
Животът  е един,
а ти си мой син,
майчица една
имаш на света,
не я пренебрегвай
и не я погребвай,
докато е жива
и ти дава сила.
Кафето ти горчи,
много искаш ти
от живота днес
предлагащ болка, стрес.
Бъди оптимист,
бъди напорист,
парите са беля
макар и нужни, да,
без тях не съществуваш,
но с тях пък колко струваш?

https://www.youtube.com/watch?v=_uO8HRIy5jE

sekirata Kafeto sine e belia

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b15/1907/52/36394902239d.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:04:16
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://inews.bg/pictures/661430_375_282_4x3.jpg&key=8dfa9e0fbb40ff2d713bcb52e48f7cae68b3b797342721206607b2808c76587c)

НАМЕРИ СИ ДРУГА


Ти целият си прах и мъгла,
и то на своя територия
окапал си още от сега,
ще ти отидат два три профила,
за да излъжеш някоя жена.
Но мене не.
Ще ти стане много зле.
В гората теб ще заведа,
да плашиш мечките, горилата
и ако животни няма,
беда не е голяма.
Тебе в клетка ще заключа,
от дяволиите твои
ми дойде до гуша.
Имаш лошо поведение,
направи си заключение,
не можеш ме излъга,
намери си друга!

поезия клип А.Х.Т  sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=sq1t910hhnQ

sekirata Na drugata ne moga da zavijdam
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:07:17
(https://a.radikal.ru/a00/1907/81/8f542227267f.jpg)

НЕ ИСКАМ АД, ИСКАМ РАЙ!

Болка е да се родиш,
болка е и да търпиш
туй сърце ти що не трай!
Не искам ад,
а искам рай!
С живот си всеки разполага,
устройва го как му приляга,
всяка намеса чужда, гнила,
всяка душа отрова пила,
потъва в своите грехове
и дава своите плодове!
Спасете ни, о , Богове! 

поезия клип А.Х.Т .sekirаta cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=d8BcN7O6sts

sekirata Bolkata na sekirata
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:19:51
ПЪТЯТ Е ЗА НАС

Мъка и тъга в живота суров,
аз ще заменя с радост и любов.
Острие съм аз, лъскаво, красиво,
болката голяма в желязото съм скрило!
Вий не ме корете, човек съм, като вас,
с мене вий тръгнете, пътят е за нас!
Той е труден, дълъг, но желан, любим,
дайте си ръцете напред  да вървим!

 поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 July 2019, 00:10:57
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Vapcarov_Varna.jpg)

КРАСИВИЯТ И НЕОТРАЗИМ ПОЕТ Н.Й.ВАПЦАРОВ- У КОГО СА "ЗАКЛЮЧЕНИТЕ СТИХОВЕ" НА ПОЕТА

 
(https://b.radikal.ru/b17/1907/25/6094355ca9c8.jpg)

Да убиеш Н.Й.Вапцаров, означава да убиеш вярата в доброто и човечността!


ВОЙВОДА ОЖЕНИЛ Н.Й. ВАПЦАРОВ НАСИЛА ЗА БОЙКА

(https://c.radikal.ru/c26/1907/d7/d496e3373797.jpg)

Животът и любовта на Вапцаров са белязани от три знака свише, които предопределят съдбата му. Когато е съвсем мъничък, родителите му го водят на гости при княз Фердинанд, с когото са близки приятели. Царят бил чест гост в Банско, веднъж дори довел германския кайзер Вилхелм Втори. Но когато върнали визитата в двореца, малкият Кольо заспал в стола на монарха, което според легендите се наказвало със смърт. Вторият знак съдбата му праща във Военноморското училище. Тогава Вапцаров е обикновен моряк, но при посещението си цар Борис Трети го кани на обяд в ,,Евксиноград", понеже го познава от дете. Никола изяжда първо своя хляб, а после и филията на монарха. Третата поличба описва сам в своите стихове ,,Дебне враг, в ръката с парабел..." Това разказва племенницата на поета Мая Вапцарова. Тя намира езотеричен момент и в стихотворението му ,,Прощално":

 
https://www.youtube.com/watch?v=ew1OXC8qS1c

Цветана Манева - Прощално


Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и неискан гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя -

вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,

ще вперя поглед в мрака да те видя.

Когато се наситя да те гледам -

ще те целуна и ще си отида.

И тук се стига до едно от скритите семейни скърцания. Съпругата на Вапцаров - Бойка, се опитва да замени думата ,,неискан" с ,,далечен", докато кръвните роднини на поета държат на оригинала и се отнасят хладно към нея. ,,Тя може би е била много привлекателна за него, била е една невероятна красавица. Но, от друга страна, чувственото, интелектуалното ниво, ценностната система е била различна", добавя в интервю Мая Вапцарова. Майката на поета Елена публично не казва лоша дума за снаха си, но и нищо добро. Разделят се мненията и дали стихотворението ,,Прощално" има посвещение ,,На жена ми", или то е добавено от Бойка допълнително, а всъщност е писано за актрисата Иванка Димитрова.

Родната къща на Вапцаров в Банско днес е музей

Като поетична и романтична натура Вапцаров често се влюбвал и изливал чувствата си в стихове. Но, както казват, първите любови са репетиции за голямата. А тя може би наистина е Боя, както поетът наричал жена си. Иначе в Разложката гимназия ученикът в шести гимназиален клас Никола се влюбва за първи път в две години по-малката Кина Рупова. Той е председател на ученическото въздържателно дружество, а тя е в контролната комисия. На Кина той посвещава първите си малко неумели любовни стихове:

Ти помниш ли любимото ни място?

На пролет тиха розова градина

и старата протегната камина,

където ние се срещахме тъй често.

Ти помниш ли? Аз няма да забравя

когато ти за пръв път ми се врече,

но всичко туй е толкова далече

и всичко се измени оттогава.

Рупова обаче отива да учи право в София, а Кольо се колебае дали да не замине при двамата си чичовци в Америка и пътищата им се разделят. През една от отпуските си като курсант във Военноморското училище във Варна на излет в Пирин Вапцаров се запознава с Анна Мицова от Горна Джумая (Благоевград - б.а.). Родителите му одобряват красивото, свенливо и ученолюбиво момиче. Срещат се повече от две години в Банско, София, Варна, Русе, но разстоянията и дългите раздели си казват думата. Вапцаров написва:

... Иди си!... Ти си толкоз светла,

   толкоз нежна

и твоя млад възторг добре разбирам,

и любовта, която ще изчезне...

Не виждаш ли, крилата ми сломени,

забравих всичко, даже моите спомени,

които сам се мъча да презирам.

Когато през лятото на 1932 г.  среща Бойка Димитрова, поетът вече се е ,,специализирал" в любовта от пръв поглед и романтичното идеализиране. Двамата се запознават на събор. Тя е студентка по математика в София, ,,светлоока, височка и тънка, мило усмихната девойка" както я описва биографката на Вапцаров Мария Радонова. По онова време Никола работи във фабриката на братя Балабанови и живее в село Бараково. Избухналата любовна стихия рязко променя живота и на двамата. Бойка напуска университета, за да бъде близо до любимия си. Времето е размирно и смутно. Във ВМРО има междуособици и бащата на поета - Йонко, е отвлечен от крилото на Ванче Михайлов. Единствената утеха на Никола са разходките с Бойка в гората над Горна Джумая. Наслаждават се на чувствата си, търкалят се в снега, рецитират любовни стихове. Веднъж влизат да се постоплят в една барака в местността Баларбаши. Там ги сварват трима въоръжени мустаклии. Бойка разпознава страшилището Барбата, местния войвода на ВМРО, близък приятел на баща Ӝ. Уставът на организацията бил безкомпромисен и към отношенията между мъж и жена. Ако уличат дама в ,,неморално поведение", я наказват с 50 тояги на голо. За мъжа е същото плюс солидна глоба. Ако няма пари, тоягите стават 100. Барбата свъсва вежди към Вапцаров: ,,Или се венчавате веднага, или с тебе ще се разправяме по друг начин." Родителите на Бойка, и без това разгневени от напускането на университета, отказват да дадат дъщеря си на бунтар с неясно бъдеще. Още на другата вечер обаче Никола спира файтон пред дома на любимата си и съпроводена от неистовия плач на майка си, Бойка му пристава. Сватбата също не минава безпроблемно. Вапцаров е убеден атеист, но в кръщелното му пише ,,протестант". (Майка му Елена е една от ученичките на мис Стоун, завършила е  протестантския колеж и говори перфектен английски - б.а.). За да има мир, Никола отива в Банско и взема разрешение от протестантския пастор да приеме източноправославната вяра. Проблем има и с кръщелното на Бойка - годината на раждане в него не съвпада с датата от църковната книга. Тя се води още малолетна. Неврокопският митрополит като приятел на баща му Йонко се намесва и оправя неточността. Дава благоволението си за венчавката, като по изключение разрешава 40-те молитви по три пъти на ден, които задължително се четат преди сватбата, да се отложат за след нея. На сватбата в село Бараково на 17 февруари 1934 г. идва само майката на Вапцаров, баща му още се води в неизвестност. Идилията свършва! Уволняват Никола от мукавената фабрика в Кочериново. Останало без препитание, младото семейство заминава за София. Бойка не си е представяла семейния живот като безработица и мизерия. На 4 януари 1936 година се ражда синът им Йонко. Но след седем месеца детенцето заболява и умира от недохранване. През 1941 г. Бойка ражда преждевременно втората им мъжка рожба, но бебето живее само няколко часа. По онова време отношенията им са изтънели драматично. Нелегалната дейност, която Никола крие и от жена си, доразрушава брака им. Интернират го в Годеч за няколко месеца. На 4 март 1942 г. го арестуват в жилището им в София. Старото приятелство на Йонко Вапцаров с цар Борис Трети не е достатъчно, за да спаси Никола. Разстрелват го на  23 юли 1942 г. В нощта преди смъртта си поетът написва ,,Прощално".Официалната версия е, че посвещението е ,,На жена ми". На 23 юли 1953 г. обаче журналистът Атанас Тончев успява да разговори Елена Вапцарова, която споделя  съкровената тайна за последната любов на поета и разбива мита за щастливия му брак: ,,Той беше много чувствителен и обичлив, но  и лесно раним. Когато обикнеше някого, чувствата му бяха безрезервни, от цялото му сърце и ако не срещнеше същото отношение към себе си, страдаше дълбоко. А разочарованията му и в тая насока бяха повече от сполуките. От книгите, които четеше, бе си изградил един идеален образ на жената и любовта. За такава жена и такава любов жадуваше душата му", казва пред Тончев майката на Вапцаров. Според нея отначало Бойка внася голяма радост в сърцето му. След сватбата обаче разбира, че са от два различни свята. ,,Нейната нагласа бе твърде практическа и нямаше нито мисловните криле, нито духовния полет на Никола. В това е разликата им, която той все по-ясно виждаше и се измъчваше. Защото чувствата му към нея не бяха угаснали", казва баба Лена, както всички наричат майката на Вапцаров, и обяснява: ,,По онова време разводът сред македонците се смяташе за неморално нещо. Пък и Бойка вече чакаше бебе. След смъртта на дечицата Никола се сви в себе си и потърси утеха в поезията и в борбата за сбъдване на идеалите си. И тогава се появи тя - голямата любов на живота му. Само че много късно... това беше Иванка Димитрова. Впоследствие актриса в Народния театър. Но не беше само артистка. Бе замесена от неговото тесто, с неговите идеали и участваше активно в антифашистката съпротива. Тя окрили Никола и осмисли по-пълно живота му, признава Елена Вапцарова. Иванка Димитрова е подсъдима по процеса на Никола - наказателно дело № 585/1942 г. Партийната деятелка Мара Междуречка, която е била с нея в съседна на поета килия, разказва, че двамата общували с почукване на стената чрез Морзовата азбука. Според проф. Чавдар Добрев Междуречка била натоварена от партийното ръководство в затвора да им каже да крият чувствата си Когато чул какво го съветват, Вапцаров възкликнал, че това е непосилно за него. ,,Ти била ли си истински влюбена" - запитал я поетът. Иванка Димитрова, която изпитвала същите чувства, отвърнала, че сърцето не и позволява да се държи отчуждено и привидно студено към ,,толкова милия и нежен Никола". Според Мара Междуречка любовта между двамата си остава неосъществена. Иванка Димитрова никога не признава открито връзката им. Може би за да пощади чувствата на Бойка Вапцарова, или понеже пази любовта им като нещо съкровено в сърцето си. Седмината други арестувани в килията на поета свидетелстват, че при морзовото общуване през стената ,,позивната" му към любимата Иванка била ,,жена ми". Така че за коя от двете е посвещението на стихотворението ,,Прощално", остава под въпрос. Крият стиховете му под въглища . През 1962 г. Бойка Вапцарова разказва пред Радио София как пазела стихотворенията на мъжа си в специално скривалище, в единия от ъглите на мазето - под въглищата. Сложила ги била в тенекия със сирене, в нея порцеланово гърне, а в гърнето - ,,платно, да не ги изяде влагата". Листчето с ,,Предсмъртно..." и ,,Прощално"  Бойка твърди, че непрестанно носела в себе си. След екзекуцията на поета тя ги преписва в няколко екземпляра и ги раздава на близки и роднини. Поезия в сейф. Осем абсолютно неизвестни стихотворения на Никола Вапцаров се пазят в банков сейф. Собствениците на касетката са пожелали анонимност и са допуснали единствено племенницата на поета - Мая Вапцарова, да ги види, и то за половин час. ,,Чакаме разрешение от притежателите им, за да ги публикуваме. Стиховете са писани малко преди смъртта му в затвора. Виждала съм ги само веднъж. Това е уникална лирика. Той не пише за това, което му предстои - за страха и смъртта. Те драстично се различават от популярния текст на ,,Прощално". От тях разбрах какво означава неговото връщане - ,,Понякога ще идвам в съня ви, като нечакан и неискан гост. Не ме оставяйте на пътя, вратата не залоствайте." Виждате, че стиховете са в множествено число, не както се смяташе, че са адресирани до жена. Той се обръща към хората, към обществото", разказва племенницата на поета през 2008 г. Оттогава ,,заключените стихове" тънат в неизвестност по желание на притежателите им.


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://classa.bg/media/k2/items/cache/d83e6d67baf5584a32079bf6be38da3a_M.jpg&key=0abd62e744b700c007abb4ba0f534cf48feff0c5f755319df566399960226ded)

"Та казвам аз,
понеже няма
олио
и хлябът е 
от мъката по - чер,
един е лозунга:
-Терора долу!
Съюз със СССР!"

ЕДИН ОТ НАЙ -ГОЛЕМИТЕ ПОЕТИ, ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЧОВЕЦИ -Н.Й.ВАПЦАРОВ  бил държавен предател и терорист, а дали е ВЕЛИК ПОЕТ за вкусове не се спори!
Аз лично му СВАЛЯМ ШАПКА не само като велик поет, но и като мъж. Въпреки, че от женска злоба и завист към Иванка тогавашната любовчийка в пъшкащите си  стихове  Елисавета Багряна и поетесата пишеща за зайчета, тревички, цветенца...Дора Габе му завидяха и Вапцаров загуби делото , в което бе обвинена и любовта му Иванка, и така  Вапцаров бе разстрелян! Цитирам -

-,,Вие двете сте в министерството , кажете става ли за поет подсъдимия , че да го оставим доживотно в килията, па да  си пише там?

-Той е драскач, не е поет, разстреляйте го. И неговата Иванка..."

(https://d.radikal.ru/d37/1907/ca/2ba53611f5b1.jpg)

 Всички знаем каква поетеса е Елисавета Багряна,

(https://a.radikal.ru/a00/1907/c1/09b5fe0918ba.jpg)

Елисавета Багряна завършва живота си в старчески дом , но живяла доста години, а защо ли? image

поетеса под чаршафите!


(https://a.radikal.ru/a16/1907/ae/8b08366246c4.jpg)
 

 Както и Дора Габе- със сладникавите си детски стихчета, какъвто е днес и Недялко с мазната си рима и още , и още... Но Радой Ралин беше и е голямата работа.

 
https://www.168chasa.bg/article/7571534


https://www.168chasa.bg/article/7571808

https://www.168chasa.bg/article/7571400


 23 юли 2019.,Плевен

стихове за Н.Й.Вапцаров от Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 July 2019, 01:32:56
БЪЛГАРИ БЪДЕТЕ!

Мойта констатация за нашта ситуация


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnewsbp.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fandrea01.jpg&hash=4274add337a49e0f2364234992b587c941af6feb)

Каква певица е Андреа,
да кажа че не струва смея,
некадърна, простовата,
влюбена във всяка кака.
Каква певица е Емануела,
синият екран превзела,
цялата е в силикон,
надута е, като балон,
всякаква любов тя прави,
легна си дори със Слави.
Даже моята Роксана,
пост им пусна, гадост голяма,
те не пеят, помислете,
порно правят, разберете.
Компа работата върши
и Галена тъй я кърши,
обиграни са злояди,
от кич и пошлост ми се гади!
Що излъгаха детето,
че е плитко там морето,
около Димитровград,
"Ара", "Съни"...в всеки град
няма музика, култура,
всичко кич е и халтура.
Що зарибиха детето
и други мамят днес,небето
ще се разтвори разберете,
таз музика я погребете.
Металисти, рападжии
и вашето е кич, и плява,
купонджии, сеирджии,
крещите,и вдигате врява.
Текстовете ви са мръсни,
пошли, гнусни и безвкусни,
музика не е това,
от нея боли глава.
Побъркахте народа вие,
кога хоро наше се вие
долу в село на мегдана,
защо ви вазе липса хвана?
Свестете се и опомнете,
от чуждото се откажете,
героите наши си спомнете
Българи бъдете!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 July 2019, 17:08:53
(https://c.radikal.ru/c32/1907/07/2d470875dc9f.jpg)

СЪРЦЕТО НА СЛЪНЦЕТО

На слънцето сърцето днес ме грабна,
за слънчеви лъчи съм жадна,
очите ми от него пият жар,
в сърцето ми гори пожар!
Късам топлина, любов,
път светъл гоня, път нов!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 July 2019, 18:08:14
ПАТ И РЕМИ С ТВОРЧЕСТВОТО МИ

От профила sekirata Анита ми изчезват стихове,
а от другият ми - А.Х.Т. sekirata cekupama клипове?!
Това не е за мене възход нито пат,
защо ли някой си прави майтап?
Пат обикновено води до реми,
моля не трийте стихотворенията ми!

 стихове споделено А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b39/1907/90/c7f6b18ffaca.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 July 2019, 18:08:49
СПИ НАРОДА

Спи народа сън мъртвешки
приспан от своите болежки!
Триглавата ламя не спи,
кой нея ще обезглави?!
Няма кой. Пустош. Жива
остава тук там някоя "горила"!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/03/NAROD1345.jpg&key=b57cb3e9090d1b82b37ef60bdac090cbee1c81997b3fb5c86f4047c55b185b75)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:34:16
НЕ СИ КРАЯ НА СВЕТА
ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ И ДОКОГА, ЖИВОТЪТ МИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ВСЕ ТАКА?!


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/0250285/img_250285_1682706_l.jpg&key=97af50aef2d54254238c104b34bf1bef154f5fab63daac7c03e4e34b6f892003)

http://vbox7.com/play:bf23e78260

sekirata Izmama

https://www.youtube.com/watch?v=VtwDYQieuSI

sekirata Izmama

Ами бяха спряли в youtube.com звука?!

Било съдба, било карма, било магия ,клетви - Не вярвам!

Само в себе си вярвам!
https://www.youtube.com/watch?v=mRAd8_UeYDw

sekirata Ne si kraia na sveta

https://www.youtube.com/watch?v=SbsVc-X6lII

https://www.youtube.com/watch?v=ElHPYGl7VoQ

https://www.youtube.com/watch?v=sq1t910hhnQ

...и този клип са ми заключили вследствие жалби на злобарии завистници.

https://www.vbox7.com/play:4b808365

sekirata Na drugata ne moga da zavijdam

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s019.radikal.ru/i615/1203/69/a73abea34527.jpg&key=a875edf24a1eab4b12c7d506d91fe8bce42b28c53c4487ad9701c648b2d029c1)

 
поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:38:13
ИМА ЛИ ГО НЯКЪДЕ ТОЗИ ЦИРК?

КОЙ ЩЕ ГО ВЗЕМЕ ВАШИЯ ГЛАС?


КАКВИ  СТАВАТ В blog.bg, а аз се чудя за неприятностите и с моите профили там!

Троли на тролите.

Или троли на квадрат.

Фейкове на тролите.

Пример.

мистерия вечна е трол

мистерия течна и мистерия млечна са фейкове на трола

И тролът валдор си има даже 3 фейка.

Лудницата е пълна.

(https://c.radikal.ru/c06/1908/14/817c54deb06f.jpg)

споделено А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:39:16
БОЙКОТ

ОТ НЕ ЕДИН РОБОТ


В някои сайтове бойкот ми правят,
вий не виждате, но аз да,
искат някои да ме оставят
огорчена, сам сама.
Нима не знаят, че се връща
в домовете им това,
дето злоба ги прегръща
и ми пречат да творя?!
Цяла гвардия, армада
е скочила днес срещу мен
да беше Злата/esen/поне млада,
и лидер infinity - супермен.
А те лисички са от сой
със цял взвод зли копои!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:43:33
(https://d.radikal.ru/d26/1908/c8/e67c5515a42a.jpg)

УСМИВКА

Усмивка слънчева, красива,

подари ми  моя мила,

усмивката ти ме плени,

завинаги с мен остани.

Гръб на миналото дай,

твой съм аз от днес и в рай

да превърнем дните наши.

Нека вдигнем пълни чаши!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b03/1908/d3/c7fdd097fde6.gif)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 August 2019, 00:32:00
НЕ ИСКАМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ЛЮБОВ!


(https://i.ytimg.com/vi/a_XchsPiMlo/maxresdefault.jpg)


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 August 2019, 00:43:14
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F2494%2FVicky_III_by_borissov.jpg&hash=3b24f9e007a3a94aabf66b812b8c9f4b19784cd5)

СИ

Дива самодива си за мен
със очи небесно сини!
Дива си, със поглед изумен
аз отвръщам ти със сетни сили!
Диво гледаш ме и ме опиваш,
дълбоко в мен си и попиваш!
Бяла си, като лавина!
Страстна си! Над мен премина
и остави луд копнеж,
ненаситност, сласт, летеж!
Мираж не си, не си илюзия,
небесно синя си прелюдия!

http://youtube.com/watch?v=FHk0c4h-B6Q

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 August 2019, 14:27:48
(https://b.radikal.ru/b27/1908/91/7a6915712f93.jpg)

ПРАХ В ОЧИТЕ

Хвърляха прах в очите на простосмъртните.
Така те наричаха останалите хора,
хората без власт и пари.
Мислеха се за богоизбрани,
избиваха се помежду си
оставяйки хиляди,милиони
на роднините и любовниците си.
Някои фалирваха,просто се сриваха,
но рядко от тях посягаха
сами на живота си.
Някои ги наричаха мутри,дебели вратове,
хора от подземния свят,
бизнесмени,политици,перверзници,
но никой не ги наричаше честни трудови хора.
Всъщност това нямаше значение кой как ги наричаше,
по важното е,че всяваха страх и безпокойство.
И самата държава я наричаха всякак-
циганска,мутренска,абсурдан,кучешка,
но не и цивилизована.Това също нямаше значение,
никой не го интересуваше държавата.
Важното беше да му е пълен хладилника,
да крадне и да кръшне от половинката си.
Ако пък я нямаше, то да живне, да живее
ама така ,че мъртъвците да му завидят.
Под живот се разбираше да се не спираш
пред нищо.Живей за мига!
Хората от другите държави
гледаха на българите,
като гостоприемен народ,
но крадлив,страхлив и търпелив.
Тази държава за тях беше държава на крадци,
мошеници,убийци,престъпници и проститутки!
Не ги интересуваше дали сме цигани или българи.
Те знаеха и си плащаха да стоят циганите у нас,
за да ни довършат.Няма нужда да използват други
средства за унищожаване на нацията ни,други средства,
които биха отровили така красивата ни природа
и плодородна почва.Чуждите държави
предпочитаха да плащат,
не ги интересуваше дали парите стигаха
до нашите цигани,малцинства
или ги присвояваха онези горе
по етажите, от властта.
Харесваха и харесват все още само нашата природа,
която благодарение на южните ни съседки
най вече горите всеки изминат ден се унищожаваха
Културата и образованието ни отдавна ги нямаше -продадени!
За съдебна власт и дума да не става,
нали с това най много критикуваха навън българите,
корупцията и пагубната здравна и съдебна система в България.
Показваш лекарство,а в аптеката и ти казват,
че щом нямаш пари да го купиш пий старото с изтекла годност.
Нямало нищо страшно. Един вид и другите уж годни са негодни!
В съда просто е пазарене, като на пазара.
Имаш ли много пари печелиш делото,
а дела се водят от хора с много пари,иначе просто гориш.
Но големите пари се дават от големите хора,
за да не се стига до съд. Каквото крали крали,
минало свършено,няма да го връщат я!
Такава е психиката българска-По добре да платя,
да напълня гушите на тези,онези,че да има и за мен,
отколкото да ме съдят и да върна всичко на държавата.
А за дребни суми и дела нека лежат по затворите другите-
простосмъртните.
Храната. Много е важно да има в магазините нещо.
Какво от това,че е направо отрова за организма,но да се казва-
Вижте че няма глад в България, магазините са пълни.
Но цените, цени на стоки освен със стара годност
преправени разбира се растяха,всеки ден не,
всеки час.Тези които ги качваха мълчаха,
купувачите също мълчаха, траеха си.Тънки, прости
и елементарни сметки. Заплатите се качваха
на милиметри,а цените на километри!
Митничарите, лекарите и.т.н. взимаха много пари,
но все не им стигаха. Защо ли? Защото съзнаваха,
че без тях не може. Народът се трови,
дори минералната вода е от маркучите
и му трябва лечение, стабилно лечение,
което отдавна го нямаше в България.
Грешките на лекарите са в гробищата.
Доцент, професор...но това не го бърка
да зарови вече няколко трупа свои пациенти
единият съвсем елементарен случай-перитонит да речем.
При това пари плащаш яко, няма осигуровки.
Тези пари били недостатъчни. Тогава защо
в България ги има и двата "смукача"?
Хем осигурен, хем плащаш, доплащаш.
Защо гледаме от другите държави за всичко,
а за това не, както и за доходите ни?
В чужбина е така,но хората там имат
стабилни доходи и не чак такава безработица,
като у нас. Дори на мързеливите гъркини за Великден
им подариха по триста евро. А българките,
които са робско,циганско племе, те не били народ.
И кой е виновен за тази наша реклама? Само циганите ли?
О,не!Племето ни е такова. Злобно,завистливо,алчно и крадливо!
Знам че ще бъда засипана с примери на български мозъци,умове
в разни сфери дори и на български деца.Знам че българите най умеят
да фалшифицират пари, да прекарват дрога,проститутки,
да интпригантничат, да крадат...Това са все таланти,
но какви и как биха използвани,
дори и талантите ни в компютърната сфера?
Българпите бягат,продават се на дребно,
държат се като слугувници не само заради парите.
Как бе казало момчето на Първанов -
Аз г-н президент в САЩ имам условия за работа, да творя,
да се развивам без да мисля вечерта какво ще има на масата,
дали ще ми стигнат парите за месеца за храна, облекло, наем.
Пък и защо да стоят младите тук, за какво да раждат?
Няма развитие, работа.Какво бъдеще предлага България на рожбите си,
на младото поколение? Проститутки,сервитьорки, хамали и гейове.
Дори за бодигардове предпочитат старците в тази потънала държава,
на дъното не, ами още по и по...А те старите,
пенсионерите хем не искат осигуряване,
хем нямат претенции за заплащане,нощен труд и.т.н.
Старецът си взима пенсийката и работи като бодигард да речем,
защото като млад бил военен и можел или просто има връзки.
А младите да духат супата или да бягат в чужбина.
О,не , те младите пробирали работата.
Какво да пробират,та то тях самите ги подбират!
Ако е младо момиче всеки работодател гледа да я гътне,
а ако е момче ...защо ли не пак същото.Така се убива нацията.
Младото поколение -болнаво,гладно,обречено поколение.
Старите да работят,докато се сринат и започват да се напикват
на работните си места.И да не се возиш в автобус
с шофьор над шейсетте,защото не знаеш къде ще те изсипе,
още повече,че самите автобуси са от времето на Тодор Живков.
Стоиш и чакаш безропотно на опашката пред лекарския кабинет
или където и да е другаде, и не смееш да се обадиш. Само гледаш
и търпиш как те прережда най малкото.Знаеш че като влезнеш
ще ти видят сметката ако си си търсил правата.Мълчиш и когато
си обиждан и наричан на какво ли не от ближните, от колегата дори,
защото знаеш че началникът ти е показал,
че не държи на теб,това да прави и той.
Да проявиш солидарност с шефа си,само и само да му се харесаш
и да запазиш работата си в това трудно време. Ама талант, красота и.т.н
Нямаш ли пари никой не си.Тогаз умри!В краен случай или не-умри!
Конкурси, състезания,дори мачове всичко това се купува и манипулира.
В какво да вярваш тогава, как да живееш и да наричаш народа си добър,
интилигентен,културен, умен,честен,народ със здрава психика и физика?
Как? Не става!Защото има приказка-"Какъвто народа,такива му и управниците".
Обратното или не, все тая е .Не се живее постояно в стрес, заплахи и унижение.
Не се живее и без пари,но защо те погубват всичко ценностно у нас?
Защо позволяваме? Защото не сме нация истинска,защото сме племе.
И малкото умни и свестни българи избягаха,купиха ги.
не били свестни щом се продават таланта си,всичко,но защо?
Знам защо и вие също знаете.Защото толкова века вече
българите не доказаха,че могат да променят нещо.
И това от векове.Всичко си е същото, напротив.
Обрана държава, обран народ,болен,разсипан,
с болни деца без бъдеще.Това не се променя.
Името ни, семката ни е такава.Защо тогава
големите български мозъци да не се спасяват навън?
Но това е малък процент.Повечето хора у нас гинат,
затъват в мизерия,а работят къртовски.Тези,които
си намират някаква работа все още.А другите...Амин!
Минаваш покрай запустяло, полуразрушено училище
и се чудиш къде ли са децата,децата на България.
По стените на сградата какви ли не рисунки,
дори и на полови органи.
Навсякъде водата не е за пиене,
дори в парка"Кайлъка"-Плевен
водата вони на хлор и какво ли не!
А тази от чешмата е мръсна и ако я изчакаш да се утаи
отгоре и плуват масла, а може би нефт
от Ясенските и Долнодъбнишки сонди.
В река Вит какво ли не хвърлят,дори умряли животни.
Пречистване-вятър и мъгла!За София река Искър е същата.
"Винаги тъпъл и евтин хляб".Нима е хляб?
А топлият хляб нали беше нездравословен?!
"Храната която обичате".Аз отдавна не обичам и не само аз,
а ядем това,за което стигат парите ни.
"Кауфланд!Тук си на правилното място".
Ха,ха ...!А къде е неправилното...място?!
"Винаги красива и млада".
Ееее...как да стане при тази химия
навсякъде в храна,вода,въздух, при този стрес?
"Дава се под наем","Разпродажба"...Да ти писне!
"Пази пешеходеца".
Кой да го пази? Тези,които си купуват шофорските книжки?
Та и с дипломите е така.Особено лекарите с купена диплома.
Опазил те Бог такъв лекар да те лекува.
-Този ковчег,мила, е що годе с поносима цена.
Няма как да хвърлиш трупа в контейнера.
Аз съм убедена,че както е тръгнало един ден и това ще стане.
"Грабни отстъпка до 10ст/л". Защо да грабне стотинка,
докато му е по лесно направо да крадне?
"Осмели се да направиш нежен подарък с Милка"
И какво му е нежното? Кравата или "кравето" мляко,
а може би какаото,шокото в"шоколада",
защото цената му определено е солена?!
-Дай някоя ститинка,како!Да си ми жива и здрава!
И ти да си жива и здрава,но иди пред кметството,
не пред църквата.
-Ами от там ни гонят и не дават.
-А помощите ви? Не са ли и те от нашите заплати?
-Ми те колко са тези помощи!
"Пари на заем от ИЗИ кредит?
Но защо с този въпрос,нима е проблем?

проза А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=itLBmGdld70

sekirata Aman
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:25:24
ДАЛИ

Дали ще бъда някога щастлив?

Дали ще пропътувам дните

на обич и любов към теб?

Дали в сърцето си усетих стих?

Дали прозрях , че ти си стих

и ромол нежен във нощта?

За мен си всичко на света!


поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:26:06
НАМЕРИ МЕ

Намери ме отвъд дъгата красива,
 намери ме, направи ме щастлива.
 Там горе високо проблеми няма,
 там горе няма лъжа, измама.
 На красива звезда ме намери,
 със сладка целувка ме събуди,
 ако е сън, нека се сбъдне,
 Земя и небе да ни прегърне.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:33:03
ПОПИТАЙ МЕ

Попитай ме,
защо не мога да забравя
що съм строга
към собствената си съдба
и не признавам любовта?
Попитай ме,
защо не мога и да плача вече,
да се смея, да свиря даже и да пея?
Изсъхнаха мечти крилати,
слана ги ослани, пернати
птички днес се реят,
а славейчетата не пеят.
Душа и тяло боледуват,
а някои само мъдруват,
всичкo чакат наготово
да дойде време добро, ново!
Обезверена, огорчена,
паднала, но не сломена,
отправям поглед, взор нагоре
и виждам моята звезда там горе,
която кани ме за път последен.
Оставям те, земен живот неверен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d35/1908/d4/7f4a8c0b71c8.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:36:20
КЪДЕ СИ СВЯТ РЕАЛЕН?

Гледам и не виждам,
около мен тъма
и прах красив, небесен
посипва ме сега.
Усещам и поглъщам
звездички аз безброй
в представите си мои.
Търся, без очи
останах и боли
раненото сърце.
Не съм вече дете.
В приказка една
живея не сама,
обичана, желана
истинска, разбрана.
Каква заблуда!
Сън кошмарен,
а будна съм.
Къде си свят реален?

поезия клип музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama


МОЛИТВАТА НА СЕКИРАТА

https://www.youtube.com/watch?v=9zFQFRsMXww
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:38:02
БЕЗ ТЕБ

Огряна от луната и звездите
и тази нощ до теб заспах,
в съня си гонех аз мечтите
и не изпитвах болка, страх.
И само ангелите бели
над мен и тебе онемели,
събираха сълзите ми
и галеха косите ми.
Прегръщаха и мен, и теб,
не пожелаха мен, а теб.
Останах аз сама в нощта,
сама със бледата луна.
До сутринта звездите мили,
целуваха ме и красиви
мечти раздаваха крилати,
кодираха чувства познати.
Събудих се и....жива бях!
До мене ти лежеше, прах
небесен покриваше лицето ти,
онемяло бе сърцето ти!

поезия и клип А.Х.Т.sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 August 2019, 21:39:53
НАТРУПАХТЕ КЪМ МЕН КУП ГРЕХОВЕ, О, ЗАБЛУДЕНИ ДЪЩЕРИ И СИНОВЕ!

О, вие блудни синове
и дъщери на таз земя,
натрупахте куп грехове
към мен, към своята сестра!
Животът кръвен данък взима
и не прощава подлостта,
не сте един ни двама,трима,
водител ви е завистта!
Към него -старият герой,
който пише се приятел мой,
а просто чужда е маша
на греховна, зла жена,
обръщам се със тез слова-
Искаш ново?
Ето ти го, драги,
но клип за всичко се не прави!
Що следваш чужди интереси,
на завистливи поетеси,
на пола си и на нагона,
аз виждам гони те хормона!
Страх те е от силата във мен,
ти, некадърен, незадоволен
от себе си предимно в тоз живот!
Тогаз бъди и остани си...роб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b06/1908/24/7b1934dbbe27.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 August 2019, 22:08:51
БОЛКАТА ОТЛЯВО СПРИ!

Болката никога не спира...спира да ти пука, че те боли!
И как да стане?!

(https://d.radikal.ru/d37/1908/dd/0143c6ad3d98.jpg)

 Изпитвали ли сте душевна болка – болка, която усещаме някъде в гърдите, болка, която ни раздира...Искаме да я изтръгнем, а не можем...иска ни се да крещим, искаме да забравим, да не мислим, а нищо не помага...

Най-често усещаме душевна болка, когато сме загубили близък човек, когато загубим любовта, когато се е случило нещо непоправимо и сме безсилни, когато ни преследва споменът от преживян кошмар и т. н.

Няма ли лек за душевната болка?

Хората обикновено казват: "времето лекува". Да, времето лекува, но понякога си мислим, че сме заровили болката дълбоко и сме я заключили, a тя си стои там вътре и расте...А и дори някога след време да бъдем добре, ние искаме болката да може да се намали сега, да престане да ни боли така силно...

Какво можем да направим?
Изживейте болката.
Ако трябва плачете, крещете, разкажете на приятел, напишете писмо, в което да изразите гнева, мъката, страха, отчаянието. Лао Дзъ казва: "За да се намали една сила, първо трябва да се увеличи". Отдайте се на страданието. Няма смисъл да се залъгвате, че нищо ви няма. Себе си не можете да излъжете.
Приемете случилото се.

Обикновено изпитваме болка, когато се противим, когато отказваме да приемем това, което е вече факт. Когато си казваме: "Защо на мен, само да не беше се случило това, само ако бях направил онова, само ако беше станало иначе", това е неприемане. Но колкото повече отказваме да приемем случилото се, колкото повече обвиняваме себе си, другите, света, съдбата и т. н. , толкова по-силна става болката и толкова по-безсилни се чувстваме. Истината е, че добиваме сила, когато приемем – тогава можем да видим и възможности, пътища, да открием смисъл. Тук е много на място тази молитва, която аз много харесвам и съм споделяла и друг път:

,,Боже, дай ми решителност да променя това, което мога да променя; Дай ми сили да понеса това, което не мога да променя и мъдрост, за да различа едното от другото."
Не се идентифицирайте с болката.

Тя не е вашето лице, тя не си ти. Тя е само усещане, емоция, която ни съпътства в някои периоди от живота. Пуснете я да си иде. Вие дори не съзнавате, че се държите за нея, защото смятате, че болката сте вие.
Променете своето отношение.

Както често се случва, точно когато бях започнала да пиша тази статия, една жена сподели за болката, която изпитват тя и нейни приятелки заради смъртта на любимия и пишат в един форум, където се събират хората с подобни проблеми. Но вместо да им помага, настроението там е тягостно, болката си остава...

Моя приятелка, оперирана от рак, също ми е споделяла как се събират хора с нейното заболяване, пишат по форуми и т. н. , но лошото е, че се говори само за болката, мъката, отчаянието.

Това ме накара да се замисля и да вмъкна нова част към тази публикация:

Когато сте изстрадали болката и сте приели случилото се, престанете да мислите и обсъждате само това.

Нали вече сте го приели? То вече е факт. Хубаво е да споделяте, особено с човек, които би ви разбрал, но не превръщайте общуването в постоянно оплакване, мърморене и забиване все по-надълбоко в мъка. Вечните коментари от рода на: "колко е зле, не мога да живея без него/нея", няма смисъл. Вайкането, че не можете да върнете времето е отново неприемане. Вие сами се затваряте в едно малко общество, където има само мъка и не се допуска радостта.

Как очаквате да изчезне болката, ако непрекъснато се съсредоточавате върху това колко ви боли?

Как очаквате да видите радостта, като сте се вкопчили в страданието?

Как очаквате да се почувствате по-силни, като непрекъснато казвате, че няма смисъл?

Променете отношението си – не гледайте на случилото се като на нещо трагично, ужасяващо. Мислете за хубавите моменти, когато сте били с този човек и бъдете благодарни за тях. Освен това аз смятам, че смъртта не е край, изчезване. Извън обозримото не означава извън живота. Норман Винсънт Пийл в книгата си "Силата на положителното мислене" говори за смъртта като за нещо прекрасно, преход към ново ниво:

"Прекарал съм твърде много време в разговори с хора, които са били на "прехода" и са хвърлили поглед отвъд – и всички те говорят за невиждана красота и покой, така че нямам никакви съмнения."

Всеки има свой път. Пътят на човека, които си е отишъл е бил такъв, а сега може би е на друго място – по-добро и продължава своя път.

А твоят път какъв е? Да страдаш ли? А нима той би искал това?

Огледайте се – вероятно имате деца, приятели, роднини. Огледайте се и вижте възможностите, които ви се предлагат, вижте пътищата, които могат да направят живота ви пълноценен и полезен.

Може би това изпитание идва да ви научи нещо – да се справяте сам, да откриете своята сила и да дадете своя принос на света.

Има един откъс от "Как се каляваше стоманата", който съм си записала и в трудни моменти си го припомням:

"А опита ли се да победиш тоя живот?

Всичко ли направи, за да разкъсаш железния обръч?
 Опитай се да живееш и тогава, когато животът става непоносим. Направи го полезен."
Започнете нещо ново - работа, бизнес, спорт.

Намерете си хоби, движете се, пътувайте, запознайте се с нови хора, говорете за това, което ви радва и ви носи удоволствие. Не зацикляйте на едно място – животът непрекъснато тече и се променя. Движението, промяната е живот. Влезте в него и вземете нещата в свои ръце.

Силата е във Вас. Както казва Луиз Хей:

"Силата, която търсим "там навън" е същевременно вътре в нас и винаги ни е на разположение, за да я използваме по положителни начини...Ние сме своя спасител, ние сме Силата, която сме търсили."

....като не ви харесва някъде – не сте дърво – преместете се... Не помня кой го беше казал, ама... си е истина.

https://www.youtube.com/watch?v=d8BcN7O6sts

sekirata Bolkata na sekirata

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 00:57:58
СЪКРОВЕНО

Гледаш ме с безжизнени очи,

восъчно красива, мила,

музика около теб звучи,

а си тъй печална, горделива!

Гледаш ме и питаш ме защо

този свят е устроен така,

отговор не мога да ти дам,

той е в твоите очи аз знам.

Две сълзи се стичат по лицето,

горда си, но плачеш, за което,

аз вина във себе си намирам-

не намерих сили да позирам

някога, когато бе по малка,

когато би те циганката Галка!

Бях със тебе чиста, откровена,

споделях всичко с тебе, съкровена

истина и клюки зли,

а сега сърцето ме боли!

Но сърце ми не можа да трае

и да гледа как се разпореждат,

истината то изплаква, вае

не търпи да му нареждат.

Ръце протягаш, зов далечен,

звезди безброй и лунна песен,

богат и беден свят голям,

с теб щастливи ще сме ако не тук - там...

 

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

посветено

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://sladkotojelanienap.blog.bg/photos/148347/original/DSCF0028.jpg&key=9ec9b746cb855f1ad3c47493378fa0a34f9aab82a6150f1d888dc550aec34837)

 ПОЛИНА - Тежка клетва

 https://www.youtube.com/watch?v=hpZ3dpIvmJI

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 01:22:47
Зараза www.blog bg  блогбеге прихвана донесе я deliormana

https://www.youtube.com/watch?v=zDgd7DheVNw

Зараза www.blog bg  прихвана донесе я deliormana - поезия сатира авторово А.Х.Т.  sekirata cekupama

И етo на друго място, където уж са засегнати от поста ми - ( ! Очаква одобрение) ЗА ТЕБЕ blog.bg, ПСИХИЧЕСКИЯТ ТИ ТОРМАЗ КЪМ МЕН ДА СПРЕ!
не го трият, дори е със значка , a тук е  с удивителна и не го пускате, калдата, защо?
02.04.2013 12:12 - И така заради трите ми критикарски поста, клип за хора от този сайт ме свалиха дори от активни -тогава, а сега профилът ми е окастрен и в девета глуха, качвам  с триста зора!
автор: sekirata категория: Поезия   
прочетен: 2369 коментари: 1    гласове: 11
последна промяна: 27.04.2013 12:04
Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 02:02:50
НЕ ИСКАМ, ИИСУСЕ, ЛЮБОВ!

(https://d.radikal.ru/d10/1908/0f/2991f143c7d3.jpg)

поезия  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 09 September 2019, 18:42:45
(https://c.radikal.ru/c05/1909/4c/906340f660b7.jpg)

СЪЕДИНЕНА РАЗЕДИНЕНА, БЪЛГАРИЙО!

България храни чуждите не мен,

не празнувам в този ден!

България ограбва ме,

краде от мен,

дава го на чуждите

и в този ден!

Не признавам аз сега

такваз фалшива свобода!

От днес не вярвам на България,

която чуждото днес дави я!

Не мислете,че не ме боли.

Кой ми замени смеха с сълзи?!

Може да са шепа идиоти,

но ний защо търпим,горко ти,

Ани и народ страхлив,

унижен и смазан,търпелив!

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi503%2F1309%2F50%2F59e6ed1d96bd.jpg&hash=359cbb7bcfbfc7b77fe633efa5df789ced438a1d)


Някога пишех така и правих такива клипчета...някога,

 

вече не вярвам!!!

 

Родината ме предаде,народът ми също! Болшинството.

 

 

Военен преврат на шести септември

 

и подкрепен от княз Александър

 

обтяга отношенията наши с Русия!

 

Чия ли е тази орис,месия?

 

Голямо Конаре,Пловдив,Николов,

 

горещи са точки на тези дни,

 

след които започва войната ни с Сърбия,

 

победа край Сливница известява мълния!

 

Кържалийско и Тъмръшки села,

 

Османска империя-мръсни дела!

 

БТЦРК...Стамболов,Коста Паница,

 

Стоянович,Стоянов,Андонов,Чардафон,

 

капитан Николов и други лица,

 

Мутруков,Гешов,Преславски,фон

 

не става България мила-

 

Родина,майка,любов,закрила!

 

Князът търпи наказание от Русия,

 

България да е послушна, в робия,

 

дарена, продадена и наречена,

 

в черно облечена, на гибел обречена!

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi038.radikal.ru%2F1309%2Fee%2Fef1a032f889c.jpg&hash=695b9ba88835a044268091484faa8e1f6db71bbd)
 

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdedenze.blog.bg%2Fphotos%2F117172%2F502%25281%2529.jpg&hash=fa003c88be0df561543a36884ade7514ad9ee526)1885-та годината на Съединението,

а кога е разединението?

Защо мълчите, чебурашки?

Знам, на чичо Сам сте прашки!

Ближете и гушете се,

за сметка на народа си,

крадете, но пазете се!

Що лъжете народа си?

Народ, каква порода си?!

 
https://www.youtube.com/watch?v=EQLVeU271dI

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3I_lrmdMrGagommpc2vTfmI7Cu7doJm3ahNXLvqTD-WcWi61jog)

https://www.youtube.com/watch?v=WonXzaFM4gs

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu4rEeFpfMP-H8JTJsKpkgxOeeKZqzrew6Fe17f52blHXIVWqZmQ)


а тази таблица нима е лъжа?!


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.omda.bg%2Fpublic%2Fbulg%2Fnews%2Farchcoment%2Fgraf6b.JPG&hash=32c224b2529aae73604a2e3c54dc44ab5c2f5c06)

 Българското общество редовно е политически рекетирано със заплахи срещу социалния мир, а мюсюлманската партия си е извоювала статут на неприкосновеност.     Хората на Костов: Етническа партия командва държавата  image   Този циганин изгони майка ми на улицата, а тя беше последен стадий рак,просто и взе жилището,за да угоди на подчинения си Пламен Иванов от Кържалийското ДПС! Кърджалийски зет! Цялата къща остана на майчето на Пламен и е раздадена на фирми, свличат се маса пари,на центъра на Плевен е. Този Костов наречен има да връща пари на България и не само той,но........НИКОГА НЯМА ДА ГИ ВЪРНАТ.В БЪЛГАРИЯ  "За кокошка няма прошка, за милиони няма закони".   СЕГАШНИ И СТАРИ ВСЕ СТЕ М А С К А Р И!   Това се казва в анализ на изследователското звено "Лаборатория управление на рискове" към Нов български университет, чийто ръководител е бившият премиер Иван Костов.     "Така нареченият ,,български етнически модел" се различава от европейската мултикултурност с това, че мюсюлманското малцинство е капсулирано в паралелна общност, организирана от собствена партия. В нея срещу облаги влизат и представители на мнозинството, докато междувременно тече агресивно ислямизиране на други етнически групи", пише още в анализа.     Според експертите българският етнически модел е родствен на комунистическите практики политически и интелектуален елит да се формира чрез привилегии, корупция и атеизъм.     Подобно на случая в други европейски държави, и у нас мнозинството е враждебно към опитите за пълноценно включване на етно-религиозните общности, като откупува социалния мир чрез незаработени пенсии, незаслужени помощи, здравеопазване за неосигурени и т.н., се допълва в анализа.     Според оценките в него фундаменталното различие обаче е, че българското общество политически се изнудва и рекетира редовно със заплахи срещу социалния мир.     "По този начин мюсюлманската партия си е извоювала статут на неприкосновеност: може да манифестира връзки с мафията; може да атакува съдебната власт, заради присъди над имами, които проповядват радикален ислям; ,,обръчът" й от фирми може да получава обществени поръчки и европейско финансиране в нарушение на европейските правила; дори може да си позволи безнаказано да организира нападение и фалит на четвъртата по големина банка в страната и да участва в разграбването на нейните активи", пишат още Костов и колегите му.     От лабораторията допълват, че МВР, МО и МВнР и специалните служби са политически блокирани и не противодействат, а има ,,основателни съмнения", че действията на прокуратурата, Върховният административен съд и ДАНС се управляват от посочената партия.     Те очакват засилване на екстремизма, особено в най-уязвимите страни от ЕС. И изтъкват, че социалната и стопанска деградация на крайграничните райони и навлизането на нелегални имигранти могат да превърнат България в предмостие и ,,мека цел" за тероризма.     В същото време, войните с тероризма ще доведат до нови напрежения между малцинства и мнозинства, ,,ще създават своите мъченици и герои, а те ще мотивират все повече лица с крайни възгледи за участие в тероризъм и нови провокации".     Решения     Бившият лидер на ДСБ и останалите анализатори излизат и с конкретни идеи за промяна на управлението на риска от тероризъм. Те са категорични, че войната срещу тероризма трябва да бъде спечелена посредством елиминиране на радикалния ислям като политическа идеология.     ,,Елиминирането следва да започне като най-авторитетните в света религиозни водачи на мюсюлманите направят мирен прочит на Корана, за да не могат повече неговите сури да се интерпретират срещу светската държава и да обслужват идеята за Халифат", се допълва в анализа.     Според експертите трябва да се отхвърлят всички опити от страна на малцинствата да настояват за промяна на чуждите им традиции, свободи и култура на мнозинствата. Демокрацията е власт на мнозинствата, които уважават малцинствата, но не дотам, че да променят себе си, пишат още от Лабораторията.     "Необходимо да се изостави представата за интеграция на малцинствата като консумиране на права за безплатно образование и здравеопазване, за социална и пенсионна издръжка и евтини общински жилища, като вместо това трябва да се работи с цел приносът на всеки представител на малцинствата да има сравним принос със средния на останалите граждани", обобщават анализаторите.

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi639%2F1709%2Fd1%2F12e4ae1c703a.jpg&hash=7c4c5c10de8d502c4c5f39c39345c51ada2cba02)


 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi642%2F1709%2Fc1%2Fd7e862116081.jpg&hash=8b84c0e9ac94e51c5716164305cd46bb0fc4c139)

 
Силата на един народ зависи от самия народ, а не от такива....

 

06.09-ДЕН КАТО ДЕН ИЛИ НАПРОТИВ?! АЗ СЪМ ПРОТИВ!

  

Съединение ли, разединение

 

се получава днес?!

 

В Южна, Северна България

 

всички българи са в стрес!

 

Потурчени ли са южняците-

 

поциганени и циглаците

 

превземат ни със бой, и кръв,

 

а отвън ни пускат стръв?!

 

Шести септември бил велик,

 

велик бил нашият войник,

 

било, да, всичко е било,

 

но Отечество мило

 

задушаващо се в дим

 

на пожари, днес горим

 

и в обири, и в престъпления,

 

и разни чужди изпълнения!

 

А днес на Малка Богородица,

 

всички майки плачат

 

и днес на Малка Богородица

 

теглото свое влачат!

 

Що ли не съм оптимист?

 

Няма изгледи такива,

 

макар че не съм червей,глист,

 

а работлива,лъскава секира.

 

Борбата хич не ми е чужда,

 

но имам от подкрепа нужда.

 

 И кво, признава ли им някой днес това, и ако не защо?!

 

Я ми кажи месечко мой,

 

къде е той милият мой,

 

милият мой, братец  рожден

 

и дали мога аз някой ден

 

да го намеря и разпозная,

 

докога аз така ще гадая?

 

Кой еничарин го взе и открадна?

 

Голямо тегло на нас се падна.

 

Майка ми черна, почернена плаче,

 

а той е някъде клето сираче,

 

баща ми клетви кълне, не спира,

 

горкият, за кой ли път умира,

 

а аз съхна млада, зелена,

 

без мойто братче съкрушена.

 

 http://zazz.bg/play:b9a77e64 ---------------------------------------

 

http://zazz.bg/play:a258eb80

 

http://zazz.bg/play:01071df0

 

http://zazz.bg/play:0466c941

 

http://zazz.bg/play:23eb78ba

 

http://zazz.bg/play:4996de59

 

http://zazz.bg/play:f2541e8e

 

Предлага се закон Българският Език да не е задължителен!!! Подпиши се ако не ти се говори турски!

 http:...........AMA НЕМА ОТ ВЪН НЕ НИ ДАВАТ ДА СИ

 

...МАЛЦИНСТВАТА, А ПЪК ТУРЦИТЕ СЪВСЕМ. ЧИЯ Е ТОГАВА

 
(https://d.radikal.ru/d42/1909/e6/4a9036ca10d6.jpg)

Силата на един народ зависи от самия народ!

 https://www.youtube.com/watch?v=nfkqwK1wnHs

МОЯТА РОДИНА И СИРАК ЛИ СЪМ, ТЯ МОЯ МАЩЕХА?

https://www.youtube.com/watch?v=nQJhPiMRxfw

 поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 08:39:57
ИЗПИЙ МЕ

(https://a.radikal.ru/a09/1909/81/42cf9aac8d92.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 09:28:17

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRn4XYr3N8-IsOjS83VBjpFnRYhgFmKVS_aFc1luFmfdVOw2swy)


ЩЕ ПОЛЕТЯ С ПТИЦИТЕ КРАСИВИ

Една чайка бяла над мене лети!
Една чайка бяла ми дава мечти!
Протягам ръце нагоре към нея,
да полетя опитвам се, смея!
Но някой надолу ме дърпа и влачи,
но някой тамдолу тъгува и плаче,
как да реша какво да сторя,
със злата съдба да се преборя?
Имам сърце,не топка лой,
ще ми помогнеш ли, ти, Господ мой?
Душа ми раздира се, плаче и стене,
не знае кой път накъде да поеме,
нагоре със птиците ли да летя
или да остана тук долу....сама?!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 10:20:24
ЧЕСТИТА ДА Е НОВАТА...!

(https://c.radikal.ru/c42/1908/26/b45cd2a1d7d3.jpg)

пезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 10:21:20
ЧОВЕЦИ СТЕ ДАЙТЕ ГАРАНТА!

(https://b.radikal.ru/b25/1908/3d/ca7c0fa7428b.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 10:22:12
МОЛЯ ТЕ , ГОСПОДИ!


(https://a.radikal.ru/a27/1908/39/4ec486879ad3.jpg)
 

Господи, не позволявай

да се гаврят с теб, с твоите чеда!

Господи, не им прощавай

на изменилите сега

на твойта доброта и чест.

Направи пак утро. Днес.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 11:04:12
БЕЗ ТЕБ

(https://a.radikal.ru/a41/1909/68/18a6400e2dc4.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 11:53:13
КОБИЛА ЛИ? КАМИЛА

(https://d.radikal.ru/d34/1909/2c/ebe937893f5e.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 10:56:27
НЕ ИСКАМ, ИИСУСЕ, ЛЮБОВ!

(https://d.radikal.ru/d10/1908/0f/2991f143c7d3.jpg)

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 10:59:32
БОЛКАТА МИ, БОТЕВ, ЧУЙ! ОПИТАХА СЕ ДА ТЕ ОТРЕКАТ, ИЗТРИЯТ ОТ УЧЕБНИЦИТЕ

КАКТО И СТИХОТВОРЕНИЕТО "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" НА ИВАН ВАЗОВ!!!  2012г. гр.София Ботев, моля те стани,
 със мен секира развърти,
 сечи глави, пръстенца,  дупедавци...
 Ще ги изтрием от Земята, знам си!
 Не могат да приемат, че те обожавам,
 че с твойто верую лягам, ставам,
 че искрена съм, истинска и честна,
 борбата с тази паплач хич  не ми е лесна!
 Заклевам те, стани, от сън се събуди,
 на мене помогни, духът си в мен всели.....
 ....със мен сечи!

Има....ще го има това..... и  у Вас, да знаете.

Вие, творческа интелигенция, в ада ще горите ,на Ботев посегнахте,гадове!
ДА НЕ МИСЛИТЕ,ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ КОИ ПОСЕГНАХА ....

Убихте не само Петя Дубарова...всичко кадърно, да се ширите, вие, - некадърниците.

БОТЕВ, СЪБУДИ СЕ, ОТМЪСТИ НЕ САМО ЗАРАДИ СЕБЕ СИ И МЕН, А ЗАРАДИ БЪЛГАРИЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=L893fS4QpmI

A.H.T.sekirata cekupama рецетира Борба на Христо Ботев

https://www.youtube.com/watch?v=sjCKb4S0hEs

sekirata Hristo Botev

Нямала съм приятели?!

1. mitkaloto - Поздравления за постинга!   
20.08.2012 16:51
Поздравления за постинга!
цитирай
Изтрий


2. sekirata - . pevetsa - Пиши Ани, пиши. . . 28. 06 ...   
22.08.2012 03:52
sekirata - Сгреших че се върнах тук!
Корупция и ...некадърност, Боже,каква простотия и некадърност се лее... и не само в блог беге!

pevetsa - Пиши Ани, пиши ...
28.06 06:50
за всичко туй което те терзае
за болката и радостта
за птиците в небето
за момичето, момчето
открили в себе си
любовни трепети ...

Та тъй:
Пиши Ани, пиши,
а вълците нека си вият ...
цитирай

Изтрий
2. mrgreen - всеки има...
28.06 07:15
...право на свой собствен избор. И точно отговаря за изборите си, защото след всеки избор има последствия. Това му е хубавото на живота. Живей за да избираш! Живота е избор. И обратното е в сила. Успех!
цитирай

Изтрий


3. mitkaloto - Пиши!Тя завистта няма граници!
28.06 07:21
Пиши!Тя завистта няма граници!
цитирай

Изтрий


4. mariniki - последният клип...
28.06 07:46
много ме трогна...
и чудесно са направени всички...
поздравявам ви...
цитирай

Изтрий


5. vostroto - Аз пък ти казвам - ПИШИ, и не обръщай ...
28.06 10:31
Аз пък ти казвам - ПИШИ , и не обръщай внимание. На който не му отърва, има право да не влиза.
Поздрави!
цитирай

Изтрий


6. brym4ence87 - Пиши! 😉
28.06 11:11
Ако това е стихията ти и ти помага -

Недей ме пипа, не мърси ме,
да дишам моля остави ме...

Трябва да се излезе от ада на ежедневните простотии.

Пиши и създавай своя си свят без идиокретени! Поздрави 😉
цитирай

Изтрий
7. gocho52 - Всеки си избира сам Пътя...
28.06 13:39
.
цитирай

Изтрий


8. bven - Твое право е...да пишеш!
28.06 19:40
Поздрави!
Всеки изразява свое (или чуждо) мнение. Стига да е смел да го каже на висок глас!
цитирай

Изтрий


9. sestra - И аз ти казвам, имаш право да пишеш,
29.06 11:40
това си е твето пространство да се изразиш както ти е по сърце, Анита! Поздрав :)
цитирай

Изтрий


10. sekirata - 3. kostadin - Сайта ти не пуска гл...
30.06 00:18
3. kostadin - Сайта ти не пуска гласове за тебе!
29.06 20:15
Сайта ти не пуска гласове за тебе!
цитирай

Изтрий
4. sekirata - И какво да направя ?!
00:15
Манипулация и цензура, то е повече от ясно .Има само един вариант

да им направя кефа и да се махна от тук!Да видим дали ще станат те Христо Ботев!
Това е чиста проба завист и злоба.
цитирай
Редактирай | Изтрий


3. sekirata - Аман   
22.08.2012 04:30
Re: Направи си нов блог.....Направи си нов блог,
игнорирай простаците и...

си накриви капата. Така като беснееш им наливаш
енергия,те пиятот твоята ярост и усилват.
Като мъж ти казвам - ОТЕБИ ГИ!!!
ЖИВА И ЗДРАВА - ЛЕКИ И БЕЗГРИЖНИ ДНИ!!!

СЪЖАЛЯВАМ ЧЕ СЕ ВЪРНАХ-КОРУПЦИЯ ,ПРОСТОТИЯ ,РАЗВРАТ И НЕКАДЪРНОСТ ТОВА Е ...И ТУК НАЙ МНОГО ЛИЧИ!

А Ведрин Е ИЗЧЕРПАН ВЕЧЕ, есен и Стефан също,както и още няколко некадърни, но злбони и завистливи същества.
ПИШАТ блюдкаво...НАИСТИНА Е СКУЧНО БЕЗ МЕН ТУК ПАК ЩЕ ГО УСЕТЯТ ,НО ВЕЧЕ .....

Изпратено: 04:21 От: sekirata
Изтрий


pak 6te dodat
pak

Изпратено: 20.08 16:01 От: sekirata
Изтрий
Направи си нов блог,
игнорирай простаците и...

си накриви капата. Така като беснееш им наливаш
енергия,те пиятот твоята ярост и усилват.
Като мъж ти казвам - ОТЕБИ ГИ!!!

ЖИВА И ЗДРАВА - ЛЕКИ И БЕЗГРИЖНИ ДНИ!!!

sekirata - Сгреших че се върнах тук!
Корупция и ...некадърност, Боже,каква простотия и некадърност се лее... и не само в блог беге!

НА АНОНИМНИ КОМЕНТАРИ НЕ ОДОБРЯВАМ И НЕ ПРИЕМАМ!

Наистина интернета ще спре един ден само заради тях-анонимните и фалшивите профили.
цитирай
Редактирай | Изтрий

4. sekirata - Нали заради тези високи сметки с...   
28.02.2013 08:39
Нали заради тези високи сметки става всичко и заради тези монополи. Напрежението няма да спадне докато не ги премахнат и изгонят чуждите,а и нашите от техническите отдели на ЧЕЗ и другите да спрат дистанционно ли как на тези нови електромери да командват и движат стойностите,да покачват сметките. Самата ти пишеш,че без да идват във входа на блока ви след време пак са ти написани високи стойности,сметки! Ясно е че от разстояние управляват електромерите ни,което си е кражба!

... то излезна ,че и от разстояние управляват сметките ни на ток ! Дали само на тока?!

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s42.radikal.ru/i098/1302/2d/5fdf58089524.jpg&key=789e306698ec96d1cd8951225b98e96705954b0fb1bc9b9b1908b94b35e8bd4c)

кефче за левче

поезия клипове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 11:15:18
КЪДЕ Е БЪЛГАРСКАТА ВЯРА?

Казват свестните били нормални,
но има ли ги във България?
Болни хора, болна нация
и човешка деградация!
Баш лудите ни управляват,
баща и майка,брат продават,
сестри, деца и лели, внуци,
слугуват на башибузуци!
Къде е българската вяра,
къде е мяра според мяра,
наплашен ли е тоз народ
или роден е за хомот?
Истината просветлява,
когато слънцето изгрява,
когато виждам бледа, няма,
че за българина място няма
под родното синьо небе.
Изяждат българина зверове-
османлии, туркофили
и наши български горили.
Спасението къде е днес
от таз депресия и стрес?
Дали във миналото славно
на българското ни недавно
или във силата, духа
на българина и в праха
на нашите герои мили,
животa си за нас дарили?!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 11:25:08
НА ТЕБЕ, СТАРЧЕ, С ХУМОР ПОСТ, ДАНО ДА СПРЕШ ДА СИ МИ ГОСТ!
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://blog.bg/photos/profile/94001.jpg&key=63a8b54b75d55cd813db5d9deade0dee3739700b5da776315c6358514dfe4d49)

НА ТЕБЕ,СТАРЧЕ, С ХУМОР ПОСТ,
ДАНО ДА СПРЕШ ДА СИ МИ ГОСТ!

(https://a.radikal.ru/a09/1910/8d/148b94be3ce3.jpg)

сатира

Стар ......л с дрезгав ум,
злобен, завистлив, умиращ
със мечтите си ,золум
на мен прави провокиращ!
Вижда края си, беснее,
в интернета той лудее,
щото друго място няма
деменцията му голяма!
Астрология фалшива
с нея дарба имитира,
а е въздух под налягане,
не става, а мисли за лягане!
За секира той не става
......................става,
но напиня се и мрази,
красиво, талантливо гази
със нозе си кривокраки
куцукайки и очилати
образи са му в главата-
недостижимата - жената.
Злоба, завист го мори
и мераци два три,
а е целият потънал
в и....затънал!
Дружки са му Mari,Sani
Зорница,Георги,Меги,Ани,
nqkakva jena...дублета,
kalin dinev....та!
Няма ли да дойде края
на тези старци, аз го зная-
в реала те не се кoтират,
а в нета просто се ....рат!

https://www.youtube.com/watch?v=KimAWzeqhsQ

(https://c.radikal.ru/c12/1910/a3/cfb21ba74e1e.jpg)

(https://a.radikal.ru/a17/1910/03/269c23979357.png)

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 11:26:23
(https://a.radikal.ru/a35/1910/b4/a0aa7484961a.jpg)

ПРИЯТЕЛИ


Къде си тръгнало дете,

с туй голямо черно псе?

Пази те, аз знам добре

от лоши хора. Не е зле,

харесва ми като идея

и да кажа тук аз смея,

че ти дете мило, красиво

ще си опазено и живо.

Песничка за Бау, Бау

 

Мой приятел си Бау, Бау,

няма котки, няма Мяу,

искам с теб да си играем

и града да опознаем.

Давай смело все напред,

пътят наш е, аз съм с теб.

Припев:

Бау, Бау, Бау,

няма коте, няма Мяу,

улицата има край,

ще я извървим докрай.

Кучето -приятел на човека,

това се знай от памтивека.

музика, текст - песен на А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 12:57:28
ОТ МЕН ДАЛЕЧЕ СТОЙ

Всички грешни сме души,
всички имаме мечти,
кой с кого се подиграва,
кой с кого се забавлява,
мене туй не ме засяга,
високо съм над тез неща
и грях не правя, чуй сега:
-Вие ще поемете греха.
Познавам себе си добре
и другите не по зле.
Припряните буксуват.
Нахалните царуват.
Злобните пируват.
Скромните робуват.
С мен недей да спориш!
Защо в живота мой се ровиш,
с властта си парадираш,
злобата не скриваш?
Като птица ще летя,
ще прегърна аз света,
а ти долу ще стоиш
и ще гледаш, ще ....диш...
(ще си мечтаеш... да летиш.)

на cefulesteven или cefules 
Стефан Кръстев
роден 1969 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-oiU89eUIVtQ%2FUmFRea4N8QI%2FAAAAAAAAjjQ%2FtiKAwh9YaGY%2Fs1600%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BD%2B%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258A%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B2.jpg&hash=ffda744aba5bb7a1bcc252327684c2e68cc3673b)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 13:02:28
УСМИВКА

(https://b.radikal.ru/b38/1910/2a/f361004dfe80.png)

Усмивка слънчева, красива
подари ми моя мила,
усмивката ти ме плени
завинаги с мен остани.
Гръб на миналото дай,
твой съм аз от днес и в рай
да превърнем дните наши.
Нека вдигнем пълни чаши!

(https://d.radikal.ru/d12/1910/0f/a71d6cf18991.jpg)

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata Usmivkata moia na koi narishava pokoia

https://www.youtube.com/watch?v=8RpdQwKSUto
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 October 2019, 04:58:56
(https://b.radikal.ru/b25/1910/71/506fb1b200e2.jpg)


БОЛЕСТ БЪЛГАРИТЕ ГОНИ


Очите големи са, но нищо не виждат,
душите, сърцата, просто завиждат,
човек е различно животно в света,
но всеки си има карма, съдба!
По лесно се диша, когато си чист,
не просто окалян във тинята глист,
калта е  за хора - мръсни, нечисти.
Слънце огрява ни, хора лъчисти,
с любов, с топлина, с обич дарява,
всички човеци как да спасява?!
Не може да не ме боли,
не може да се правя, че не виждам,
розовите очила да слагам,
по този начин себе си излагам.
Всеки иска да му се подмазмаш,
да го хвалиш и да не показваш,
недостатъците му наяве.
Горе да е, на върха!
Но човек ли е това,
щом липсва му душа,
човешка съвест и благоприличие?
Такъв лекува се със безразличие.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 October 2019, 05:01:59
(https://c.radikal.ru/c43/1910/37/3c2958858b73.jpg)

В ТЪРСЕНЕ

Кипи във мен, бушува
кръвта ми и душата
и любовта голяма,
красива, чиста, свята.
Тя носи просветление,
търси път нов,
обичам те до болка,
обичам те, любов!

поезия  клип А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata Obicham te, liubov

https://www.youtube.com/watch?v=PQBX4PH-71w
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:28:23
(https://d.radikal.ru/d02/1910/0e/aa8abeaac366.gif)

КОЙТО МЕ ОБИЧА ПАК ЩЕ МЕ ЧЕТЕ, АЗ ПАК ЩЕ СИ ПИША МОИТЕ СТИХОВЕ

Който ме обича,
пак ще ме чете
и няма да срича
в сайта клюките.
Аз пак ще си пиша,
мойте стихове,
а който го боде,
да не ме чете!
Поезията трябва,
истина да е,
а не лъжи измами -
думи обиграни!
Истини разказвам,
с вярни имена
и не се отказвам
да пиша и творя.
Нито пък копирам
и не се нервирам,
смисъл в думи гоня,
искам да изгоня
хаосът в речта
и то не на една
поетеса зла -
изчерпана и свита,
като в пашкул завита.
Модерна уж била,
а е чужденка
във свойта си страна.
Майчин, скъп език,
който днес ругае,
себе си един ден
той ще изиграе.
Със сложни, висши фрази,
говорих със онази....
която ги и пише -
на чужд парфюм мирише.
Забравила отде е,
за кой език копнее
Родината ни мила,
в недра си болка скрила.
Таз... станала слугиня
на чуждата култура
и тук пише халтура.
Къде са Ботев, Вазов,
къде е и Вапцаров,
аз искам да възкръснат
и да ги прекръстят
българите наши
станали апаши,
забравили цървула,
от селото мамула.
Отдалеч ще викна,
песен ще запея,
Кирил и Методии
в стих аз ще възпея,
Аспарух да чуе
в земните недра,
как се днес продават
български чеда.
Грях и срам позорен,
кой е отговорен,
за тази страшна сеч
във българската реч?
Не мога да се спра,
ще пиша, ще творя,
дар слово ще раздавам,
с народа си оставам!

поезия клипове  А.Х.Т. sekirata cekupamа

https://www.youtube.com/watch?v=OnSMQ9sJ3rA

https://www.youtube.com/watch?v=qT4QRCubjs0

https://www.youtube.com/watch?v=--VEzXg_Nq8

https://www.youtube.com/watch?v=WMN907XIDTk
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:29:54
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0-3ii4vpjCMI2H0dow7-hYPLsIuXtPJafCsUv3hhi3PHsb25Wjg)

ОКОЛО МЕНЕ ПРИКАЗКИ НАПРЕД И НАЗАД, ДУШЕВЕН ГЛАД!


Бля, бля...приказки напред и назад,

низ от пад след пад

и душевен глад!

Лъжи нескопосани, празни

души омагьосани разни

брътвежи и нереалност!

Боже, каква баналност!

Умора нямат да лъжат,

уста от Дявол превзети

като лешояди кръжат

над тела безжизнени клети!

Лицемерие и тривиалност,

аморалност и бруталност!


поезия сатира А.Х.Т. sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:31:42
СЪВРЕМЕННАТА НИ ПОЕЗИЯ ДУША В АМНЕЗИЯ - НОВИ ИЗЦЕПКИ!

НОВИ ИЗЦЕПКИ,
за снимки за аватари няма да говорим,
не страдам от комплекси,като някои,
които са сбъркали блогбегето със сайт за запознанства и ...услуги.

СЕТИХ СЕ


Когато бях мускетар

и носех шапка с изящно перо

Имах оръжие,чест и бърз кон

горите и те ми говореха...

Сега е застинало времето,

защото съблякла съм бронята...

Да си понося

и роклите...

Автор: sofisofi

Категория: Поезия     

 

Сега не е Мариана! Сега е Софка,Софи....

зву4и съвсем ромале...йски,

на оръжие –демек, ножове,брадви,колове....вси4ко подръ4но,

конете и каруците са гордостта не само в столицата,

а джеб4ийството  на пари4ки и на поезия ако щете е в кръвта.....

Горите  говорили,о,не! Дивото говори,

особено в годината на кафяв глиган 2019.

Времето застива то4но по тази при4ина,

 4е се събли4а бронята?!Но многото4ие...

какво ли още има за събли4ане при тази прозра4ност?

Но роклите са друго нещо,особено предпо4итани пред ...

шалварите да ре4ем , където вси4ко е.....вътре.

А Истанбулската конвенция ще ни светне  и за перата,

и за гората,за бронята,та и за....роклята!

Родителки  и пенсионери, даскалки и у4ени4ки,

давайте и запейте с трол4ета и сами4ки!

Емил Димитров да 4уе и той дано СЕ СЕТИ в отвъдното

За кво иде ре4 и муза! 

ИМАЛА МАРИАНА ШАПКА СЪС  ЕДНО ПЕРО

Оригинален текст

 

Имала Мариана

весело и добро сърце,

имала Мариана

шапка с едно перце.

Тръгнала Мариана,

тръгнала в малкото градче.

Срещнала Мариана

с руси коси момче.

"Добър ден, Мариана" -

казало русото момче,

"Добър ден, Мариана,

дай ми това перце!"

Ахнала Мариана,

паднала шапката с перце.

Смяла се Мариана,

смяла се от сърце.

Казала Мариана -

"Давам ти моето перце,

но искам в замяна

твойто добро сърце!"

"Хубава Мариана" -

казало русото момче

"...давам ти в замяна

мойто добро сърце."

И от цялата тази работа не се разбра  кое,

къде е доброто сърце и КОЛКО СТРУВА? Замянката.

И дай ми да ти дам,

пък в нета пиши си сам!

Не всеки ден е Гергьовден!

 

Емил Димитров  Имала Мариана
Защо ли тази песен е изтрита
от интернета въобще, а са качени
някакви безумия...тинейджърски!
Това е подигравка !

автор на поста А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:32:50
ВЯРВАМ

(https://a.radikal.ru/a07/1910/a4/af8ddd9796f4.jpg)

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:34:34
ВРАГ МОЙ


Ти, враг мой!

Мислиш ли , че горе ще се скриеш

или в ада там ще се покриеш?

Там ще бъдеш съден, гниещ!

Убиец на души добри,

но моята не тлей, гори!

Душата своя ще спася,

но моите  деца кога

ще намерят покой, мир ,

щом твоите кучета безспир

са живи, ръфат, морят

души бедни късат, порят?

Който правда на Земята не намира,

съдът Господен му я сервира

и някой ден дори, и късно,

показва си лицето ...мръсно.


(https://d.radikal.ru/d24/1910/4b/1c2a5f6fa4e9.jpg)

Не един убиец на души,

който името ми измърси,

посегна даже на децата

заради властта, парата...

Оставям Ви на Господ Бог,

той бави, но е съдник строг!


стихове А.Х.Т. sekirata cekupam
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:56:05
(https://c.radikal.ru/c14/1910/a7/bef7ece3815a.jpg)

С МАЛКО ДУМИ

С  малко думи
искам аз да изразя
любовта си, чувствата...
Не можеш, мила, да се скриеш,
не можеш с нищо да изтриеш
болката в сърцето мое,
твоето сърце бе мое!
Ти продаде си душата!
Къде си моя обич свята?

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 17:28:51
ЕДНА МУХА хумор и сатира

Летяла на воля муха,
мислела се за велика
и кацнала тя на носа
на мома с име Велика.
Момата вика и крещи-
Защо ме хапеш, ох, боли!
Лошо насекомо си,
защо носът ми измърси?!
Къде си кацала преди,
мислиш се за талантлива,
да беше поне сладка слива
да те хапна със мерак,
а ти ме хапеш пак и пак?!
Нахално, грозно насекомо,
женско ли си или хомо?
Около тебе все мухи,
комари, паяци, бълхи...
Мухоловка ще ви пусна,
че от вас ми вече втръсна!

поезия сатира А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d36/1910/85/d938136439f7.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 17:34:05
ПИТАМ СЕ

(https://b.radikal.ru/b20/1909/4b/f8d98b9a4092.jpg)

sekirata Pitam se

https://www.youtube.com/watch?v=rkRpFoRUhGs

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:20:17
ИЛЮЗОРНО, ЗА МЕН СЪДБОВНО, ЗА НЯКОИ ПОЗОРНО!

Боже, колко  мъка, колко гадост,

падение и гнусота!

Надиплен е и този сайт  със жалост,

с едни и същи - Срамота!

Миризма на завист и ненавист

витае като демон зъл,

а мислех си, че е оазис,

а то било е просто СЪН!

https://www.youtube.com/watch?v=f5S-bSvY0VY

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama рецетира свой стих в свой клип
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:47:47
БОГ ВСИЧКО ВИЖДА ОТ ТАМ

Ококорена е улулицата нощем,

уморена посреща утрото,

нещо я чопли денем и нощем,

не може да приема чуждото - утрото!

Впряга всички сили и връзки

с нощните хищници, дръзки

дела подхващат без срам!

Но Бог всичко вижда от ТАМ!
 на Р.К.

Защо на чуждото се днес  посяга - авторово поезия А.Х.Т.sekiarta cekupama

Винаги съм се питала, питам се и сега кому пречи моята ръка, уста?!
На българина никога не му е изнасяло, когато му се казва истината,
особено когато е горчива.Тогава горко ти,
ако ти я казваш биваш прогонен, оплюван, манипулиран,
дори луд те изкарват и то точно тези лудите!
Но не само в интернета е така,така е и в реалността.
Затова сме на този хал,никога,ама никога не търпим истината,
винаги правим така дори когато не сме прави да си сложим перде на очите
и да твърдим че сме прави,че другият злослови,завижда и.т.н.
И така покрай сухото гори и мокрото.
Това е и доза инат, доза простотия - българска!
Когато даден човек дръпне напред било дори в сферата на изкуствата-
музика, поезия, проза, особено ако има талант, който другият отсреща няма,
то този човек е обречен на вечно оплюване, терор, блокиране
та дори и в реала и дори на близките му животът им да се стъжни.
Ами просто този човек пречи, пречи устата му, която изрича...
пречи ръката му, която пише, пречи самият той, че го има.
Ако тази ръка е женска трябва да си върши само къщната работа
да речем да готви, пере, домакинства, гледа децата си....
На мене много пъти и то от мъже уж творци  ми е казвано,
писано в интернета на всеослушание:
"Ама жено, нямаш ли си къщна работа,та висиш в интернета денонощно,
мъж ли търсиш, секс...Що за талант е това твоето, плодовитост?"
Дори заплашват -"Спри се да не те спрем ние".
И следва спирането ми от всички художествени,поетични сайтове,
та и на дъщеря ми кариерата и хубостта, потъмниха и младостта!
Разбира се че така си търсят да принизят силно извисени духовни личности,
каквито те не могат да бъдат, естествено красиви момичета.
Така се започва.Той обикновено мъжът,а често и тя дори от женска суета и ревност -
драскачи разни, плагиати с връзки, постове и пари изкарват човек и луд дори.
Обиждат,трият го от реалността,не само в интернета!Та дори и децата му,
само и само да го сразят, спрат. Надяват се с простотията и ограничеността си.
И това е от безсилие, защото нямат тяхно свое, нещо което те могат,
а копират чужди неща дори оплюваната личност от самите тях.
Злословят и клюкарят, правят мръсотии и това изпълва живота им,
като вампири се хранят с чуждата болка!
Аз не мога да напиша хубав стих, но ще пускам чужди - добри,
та дори на световно известни творци само и само да спра онази,
дето се не спира дори спряна от всякъде останала само в сайтовете за запознанства.
Онази дето се не спира да бълва ден и нощ стих след стих,
критики и се налага там, дето аз няма с какво освен с чуждо и с интриги.
Същото е и със статия,разказ и не само в интернета.
В реалността, в живота, в службата, та и в тънката част.
Това е за мене, да и аз се гордея с това,че предизвиквам
такава завист и злоба, че предизвиквам плагиатите.
Аз нямам такива деца, но ще унищожа нейните,
защото моите не могат да бъдат и не са това,което са нейните.
Особено дъщеря и, която тя толкова величае,
трябва да ги сринем в калта и двете.
Аз нямам нейните пари, но ще лансирам,
ще бия тъпана за други, които имат повече от нейните,
след като аз с цената на всичко и унижения
не мога да си докарам нейните пари у дома.
Аз нямам нейната естествена красота,дар,чар,
но ще я изкарам луда, проста...
И не само с приказки, а и с дела, какво от това че се излагам,
важното е да я смажа,дори естествената и красота.Да я затъмя.
Поне ще спя спокойно след това.
Това не е просто злоба,завист,простотия.
Това е нещото,което обезличава човека,
нещото което убива ценностното,което те кара
да си мислиш, че няма защо да живееш сред такава смрат!
Не всички хора са такива,не всички българи.
Веднага оборвам - Не ама не е вярно.Всички са такива,малко или повече,
това е отличителна черта най - вече българска!
Защото дори Моцарт е бил обект и стана жертва на завист и то не в България.
За съжаление в моята страна това е на висота!
Да гониш до дупка в другия това, което никога не можеш да стигнеш.
И не само,ами и да пречиш на другия,който вече го е стигнал,
наложил се е. Просто трябва да го смачкаш с цената на всичко,
дори на собственото си падение и излагане, мръсотия и простотия.
А когато този отсреща има много неща,а ти нямаш дори едно от тях,
горко на имащия,горко на таланта, на добрия човечец,най често и скромен.
Той или трябва да се остави да го стъпчат, или да стане като другия-безличен,
да прилича на тези, на които пречи с различното в себе си.
"Ти, секиро, също имаш дъщеря,ще видим като приказваш,
че съм загубила дъщеря си,защото съм лоша."
И каква е вината на сечивото,освен че не иска да се пише като калинка да речем?
Каква е вината на сечивото,че казва това което мисли,което не се нрави и дразни?
След време не пострада само секирата ами и дъщерята и,а по късно и синат и!
Пострадаха и тяхните синове и дъщеря-няма да цитирам,
но по важно е,че дъщерята на секирата пострада,
а това рефлектира върху майката - секирата,което ни задоволява...Нане и Вуте...
"Няма как,аз изгубих съпруга си,спрях да пиша,
да творя,това сечиво трябва вече да се спре и то,
толкова мъка и болка в дома му и то с дъщерята му,
на която най много държи и заради нея сече наред.
Така си мислят,разсъждават и говорят на всеослушание снобките,
та дори се грижат как още секирата е жива,как не умря най сетне.
Последното ми е писано не веднъж дори в абевето.
Но и действат без страх,че после се връща.
Нека ми се върне си казват,но по важното е нея да спрем
в случая аз,след като дори един псевдоним не иска да си смени.
А трябва да го смени,че да бъде забравена
и това което е направила досега,нейното лично нейното да изчезне.
Не че пак няма да изчезне,но по важното е ние да и го направим-
да я принудим да го направи сама, да се самоунищожи.
Разбира се ние да го сторим е по сложно,
а и все пак трябва да сме добри пред останалите.
Правеше,съчетаваше известността си с тази на дъщеря си-чалгата,
но не,трябва да има падение и за двете,
те са като скачени съдове в областта на изкуството,
а синчето ще го чукнем в друга насока,все пак е с пагони.
Ще има падение,че да я бъде срам тази жена да се покаже
дори в интернета да пише и няма как вече да не смени и ника си, псевдонима си,който толкова ни дразни.
Да останем ние с нашите мераци! Мераци е от мене,защото наистина
тяхното е само мераци,без никакво покритие. С малки изключения.
Боже колко мъка, колко гадост,  падение, гнусота, миризма....
в тези доста често и млади хора.
Мога само да ги съжалявам,защото има там нещо, някой на небето,
който не оставя нищо долу на Земята не на мястото му.
И ако хората в последно време страдат много
тук долу на Земята това не е случайно.
Израждане,това е страшна дума.Не е само епохата на Антихриста.
Нищо няма да отправям,пожелавам,защото на повечето празни,кухи лейки
не можеш да влееш вода,след като изтичат де през дупчици де ръждясали!
Признават това,което могат,колкото и малко и некачествено да е то,
но чуждото,по доброто от тяхното се оправдават,че не струва според тях щом не го разбират.
Ами като не струва защо го копирате бе мозъци,
дори начина на живот копирате на оплюваните от Вас?!
Простотия меко казано,българска простотия,но не квадрат,на ента степен.
А после планът Ран - Ът ни е виновен,турци,цигани,американци,руснаци,китайци...!
Сами сме си виновни! По далече от носа си не виждаме и не искаме да виждаме!
Егоизъм, егоцентризъм, ограниченост, затъпяване,на нацията, умъртвяване!

Завистта е емоция, която изразява вътрешна злоба, предизвикана от успехите, радостта, задоволството и благополучието на други хора. Тя е свързана с желанието или да притежаваш това, което другите имат или да желаеш те да го загубят. Може да е пасивна или агресивна. Също така завистта е тясно свързана с чувството на ревност. Представлява един от седемте смъртни гряха в християнството.

http://vbox7.com/play:d9c4b2da

Петя Дубарова - Завист

Аристотел дефинира завистта като "мъката, причинена от благосъстоянието на други", докато Кант дава определението "нежеланието и невъзможността да се види собственото благосъстояние и благополучие защото е засенчено от това на другите по причина на стандарта за сравнение".
В някои култури завистта се свързва със зеления цвят. На български например съществува израза "Позеленя от злоба". Счита се, че този израз е навлязъл в употреба от пиесите на Шекспир "Отело" и "Венецианският търговец", където писателят употребява съчетанието "зеленоока ревност"

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:49:36
(https://a.radikal.ru/a36/1910/f4/967c835c772f.jpg)

ЛУННА


Поглъща ме Луната във покоя

и знам добре , че аз съм твоя

моя далечна , ти, звезда голяма,

това любов е не измама!

И лунни нишки паяжина плетат

в нюанси разни, лунен свят

около мен е , тръпна цяла

в лунен блясък засияла!

sekirata Obicham te, moia liubov

https://www.youtube.com/watch?v=_VKHwbpPynk

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:51:06
СЕКВЕНЦИОННО

В секвенция ще те изпея,

ще модулирам, ще изгрея

с корона и със аколада,

със трилер и мордент , и пада

гласът ми алтов в две октави,

не, няма и да се забави

полифоничното вълнение

в любовното ми обяснение!

Хармонията ще царува,

мелодия ще се лей, вълнува!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:52:29
ЗЛАТО МОЯ

Очите  ти са злато, Злато моя!

Косите ти златисти, Злато моя!

Усмивката ти златна, Злато моя!

Ръцете ти лозници, Злато моя!

Душата ти сърница, Злато моя!

Ти, цялата си златна, Злато моя!

За мен си всичко, Злато, обич моя!

sekirata Pevica zlatica

https://www.youtube.com/watch?v=iLORtOUzzoo

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:53:33
ПИША В РИМИ

Пиша в рими.

Говори ми

думи сладки

без извадки

от писания -

завоевания

чужди, гнили!

Дай ми сили,

Господ мой,

да довърша

живот свой

честно

в почит

и така

да си остана

Българка!

(https://d.radikal.ru/d39/1910/7c/106f673f69c3.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:54:32
ЩО СПИШ, НАРОДЕ?!

Що спиш, народе поробен, кажи?

Що спиш, народе отровен в лъжи?

Що спиш, народе зомбиран и ням

глух за  вопли на деца си, презрян

от чужди народи?! Чужда ръка

посяга ти, майко България!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://halapenyo.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_3037.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:01:21
ДНЕШНИТЕ ПОЕТИ И ПОЕТЕСИ СА ДЪРВЕНИ ФИЛОСОФИ

Не философствам, пиша, творя

и за ближните плача, скърбя,

истинна, честна останах така

с божия кръст ще полетя.

Там горе ме чакат моите братя,

вест във писмо аз ще им  пратя

преди да ме поеме вятърът бриз.

Тук на Земята бях човек чист.

(https://b.radikal.ru/b07/1910/63/79c60e709cff.jpg)

А ДНЕШНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СПЯТ СЛЕД КАТО ПРОДАДОХА БЪЛГАРИЯ И НАС НИ ПРОДАДОХА НА ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВИ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ В ЗАМЯНА ТЕ ПЪК ГИ ДЪРЖАТ НА ВЛАСТ У НАС-ЧРЕЗ НАТИСК И ФАЛШИВИ ИЗБОРИ!БЪЛГАРИЯ Е УМИРАЩО ЖИВОТНО В АГОНИЯ,КРОТКО ИЗПЛАШЕНО ГЛЕДА И БЕЗРАЗЛИЧНО,ЧАКА С ПРИМИРЕНИЕ СМЪРТТА СИ!

ТАКА Е И В ПОЕЗИЯТА НИ- ЛАНСИРАТ СЕ ПОЕТИ, ПОЕТЕСИ И ПИСАТЕЛИ ОТ РОМИТЕ, ТУРЦИТЕ, ПОМАЦИТЕ И ПРОДАЖНИ БЪЛГАРИ!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.informiran.net/wp-content/uploads/2019/05/%D0%B1%D0%BE%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80.png)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frns.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F1-220.jpg&hash=ba2107852a6f394e67ff18d28b108c1a5db4c9f6)

(https://halapenyo.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_3037.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:02:38
ПРЕДИ ДА СМЕ ВСИЧКО ДРУГО НИЕ СМЕ БЪЛГАРИЯ

(https://d.radikal.ru/d04/1910/89/4eeaabc6a88b.jpg)


Преди да сме Европа

ний сме България,

която Ботев и Левски слави я !

Преди да сме Европа

ний сме народ ,

народ с чест  за бой и борба готов!

Преди да сме  НАТО

ний сме славяни,

братя, сестри на Русия, презряни

от византийци и хуни в света,

Чичо Сам зад океана

(https://c.radikal.ru/c15/1910/10/76465849338b.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:05:51
(https://d.radikal.ru/d16/1910/1f/dc30d7d1c594.jpg)

БОЖЕ, ДАЙ МИ КРИЛА!

Живот кратък,

а там оттатък

ме чакаш ти!

Боже, прости!

Но не дочаках

твоята мислост

и дълго плаках,

живях в гнилост!

Сега ми остава

да полетя

в небеса Райски.

Боже,  дай ми крила!


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:12:35
"ВАНЕСА МЕЙ" ПАК СЕ АКТИВИРА!

"Ванеса Мей" пак се активира?!
Въпросът е коя поръчка изпълнява
и колко самочувствието и сгрява?
За нея имах стих давно,
не го намирам, явно
метлата шета в мойта "къща"
и истината вездесъща
не ще излезе на бял свят!
Какъв мерак богат!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Мей -ник анонимна

(https://www.kaldata.com/forums/uploads/monthly_2019_08/630029555_67798099_2216591465136466_6146733456303849472_n.png_nc_cat101_nc_ocAQnwnVTS_Io6rRPdhZ0ST79-e053950255b0411b37oe5DA1E700.thumb_691fe343d01c0c0bf84e37af7654da83.d5649e50854a4ca04fc44fc4ce5a0dd4)

"ВАНЕСА МЕЙ" ПАК СЕ АКТИВИРА! 1- ва и 2-ра част


"Ванеса Мей" пак се активира?!
Въпросът е коя поръчка изпълнява
и колко самочувствието и сгрява?
За нея имах стих давно,
не го намирам, явно
метлата шета в мойта "къща"
и истината вездесъща
не ще излезе на бял свят!
Какъв мерак богат!

"Ванеса Мей" пак се активира?!
Не си за мене, друго тук прозира!
Чужда поръчка, връх на лицемерие,
загуби вече всякакво доверие!
Играчи- колективно, гръм и трясък,
заравям томаховка в пясък,
ракия слаба сте, как не разбрахте?!
Шах и мат! Не се осъзнахте.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Слави Трифонов - Ти не си за мен

https://www.youtube.com/watch?v=kQRqPmxEVwA

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:21:56
ЩЕ ИЗПЕРА

десет мои стиха

ПОСЛЕДНАТА СЛЕДА...

ЩЕ ИЗПЕРА

ОТ ЗЛЪЧ И ЗЛОБА!

ДЯВОЛСКА ПРОКОБА!

И ЩЕ МИ СТАНЕ ПО -ДОБРЕ.

ТАКАВА ЧИСТА, АКУРАТНА

МОРАЛНА ЩЕ ОСТАНА, НЕ КРЕВАТНА!


(https://c.radikal.ru/c10/1910/99/f2a62e4566ac.jpg)


(https://c.radikal.ru/c15/1910/3a/c2825ac9c040.jpg)


(https://a.radikal.ru/a41/1910/46/3df1e6f3e28f.jpg)


(https://a.radikal.ru/a15/1910/49/95291c42398c.jpg)


Защо ли в нета нищо не ме пали?
Защо ли мисля че не съм виновна аз? Едва ли.
Всичко тук е плоско,тривиално,
без чувства, без емоции, сухи рими и банално!
Защо ли някои ме подценяват?
Територия ли завладяват
и като кученца я пр...кават?!

И ЛЮБОВТА

Любов ли бе да я опишеш
и без да ровиш ще мирише
и горчи като отрова,
отрова от онази...злоба!
Но има кой да и прощава,
макар че тя не заслужава,
всичко в името на ...она,
това е параван, персона!
Но вече всичко ми  говори,
защо помаците са сноби,
а циганките талантливи,
любовни и лъжливи, диви!

ПИТАМ

Кoй души честни убива?
Кой приятеля затрива?
Кой на всемогъщ се прави
и във чужда кръв се дави?
Кой парадира с власт, пари?
Кой злоба, завист го мори
и не намира миг покой?
Защо се криеш? Кой си? Кой?

(https://d.radikal.ru/d27/1910/8b/2bca75c5b937.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=COmVJZSdBqo

https://www.youtube.com/watch?v=s1oXiv6lAKM

КАКВО Е ЛЮБОВТА?

Какво е любовта ? -
питам аз Луната,
а тя ми хвърля лунен
сноп лъчи в позлата.
Какво е любовта ?-
питам и звездите,
а те блестят и греят
в косите ми, в очите.
Какво е любовта ? -
питам в моя сън
принцове и феи,
пирати и злодеи.
В отговор нощта
покрива ме със плащ
и сънно ме люлее,
любовна песен пее.
Какво е любовта? -
питам във съня си.
Някой ми шепти:
- Пази нощта, деня си !ТРЪГНАЛО СИ , ЛУДО МЛАДО...

Да си Козарев при това Васил
звучи НЕ комунистически,
Иван Козарев - първи партизан
е повече стоически,
спокоен, философски, строг, суров,
Василе, не за този блог и форум си готов!
Иван Козарев е едно,
а другият  бледо петно!

https://www.youtube.com/watch?v=EavM3Et30jo


поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:25:07
(https://www.manager.bg/sites/default/files/styles/original/public/mainimages/unnamed_4.png?itok=g_SDHR40)

НИМА Е ТАКА...РОДИТЕЛИ?!

НА РОДИТЕЛИТЕ С.......ЛЮБОВ!
Родители, убивате си вий децата,
а не нас, нашата заплата,
манипулират ви и ще ревете,
кожата ни вий дерете.
В съюз сте днес със политиците,
но ще ви резнат те езиците,
ще плачете за вашите деца,
лош пример давате сега,
от тях човеци няма да станат,
неуки, прости ще останат.
Аз не съм тук с цел политическа,
нито пък друга, дори юридическа,
аз безпартийна съм и си признавам,
че имам принципи, не оглупявам
от заплахи разни на хора важни
в живота празни души продажни!
Вашите деца мамини, глезени,
от обич, от що ли от вас разглезени
по улици скитат и не се спират,
учителите свои те провокират,
а вас родители манипулират.
Нали няма стачка, защо не се спират,
нима не ги виждате как се дрогират,
пияни по барове и кръчми ходят,
в живота на своите учители ровят.
Деца не са туй , а моми нагиздени,
като елхи коледни украсени,
с последни модели телефони,
смеят се на училищните касетофони.
Но иначе знаят си те правата
и всичко за учителската заплата,
когато грешат им се прощава,
деца били казват, но вдигат врява
с тяхните мили, неразбрани родители
срещу нас бедните днес учители.
Децата лъжат колективно и смело
прикриват истини и то умело,
от кого ли се учат питам ви аз?
Нас не ни слушат, рядко са в час?!
С тази глезотия вий ги убивате,
на лъжите им вярвате и умирате
на целия свят днес да докажете,
дори със риск да се подмажете,
че вашето дете е най доброто,
за всичко виновно било даскалото,
със тези лакоми, мързеливи учители,
на вашите деца строги мъчители.
Докъде стигнахте, мили родители?
Щом се натискате станете учители!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:26:25
АСИМИЛАЦИЯ

Как да те поема и асимилирам?

Как да те призная просто не разбирам

някакви брътвежи и игра на думи,

безсмислови  копнежи, баснословни суми

за лъжи безкрайни, желания потайни

за нечий пад и срив?! Бог е милостив!

Той ще спре  това падение човешко

и тази мъст и злоба, поведение нечовешко!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupamaпо това стихотворение на Р.К.-

Дойде във нашия квартал производител,
на наше сиренце и масълце,
цени прилични, може всеки жител
да си закупи родно от сърце.

Загубих ума и вкуса си спомних
на наша мандра, българския вкус,
и кашкавалчето е наше, Боже:
- Момче, навярно Бог те пусна тук!

Не ща ям аз вече европейско
нито от Брюксел, нито от Париж,
нито от Немско, нито от еврейско,
нито от Турско или от Дръндиш.

И вием се така, една опашка.
И мери точно младото момче.
И ни продава вкусотия страшна,
и ни мирише сякаш на селце.

- Ръце ви златни, - казвам с благодарност.
А той се трогва, пък се сепвам аз
поглеждам - неочаквано в торбата,
той сложил бонус даже малка част.

И моля се, дано е на пазара,
и магазинът да не си смени,
защото си припомняме буквара
на българските хубави храни.
Р.К.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:27:22
ЗА МОЕТО ПАЛТО КАТО Р.К. НЯМА ДА ВИ ПИША, КАТО ДРУГА КАКA ЧИЙТО СТИХ ИЗДИША!

За моето палто, няма да Ви пиша,
знаете добре,  че стих такъв издиша,
защото няма смисъл, чувство и поезия,
и творец такъв е просто във амнезия!
Защото всичко туй е проста ,,ситуация"
документирано, резил и излагация!
За сиренце домашно и за масълце,
отдавна закопняло нечие сърце
поетично в дупка без вдъхновение.
Божичко какво човешко падение!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


ИСТОРИЯТА НА МОЕТО ПАЛТО

по стихотворението на Р.К.

Беше хладен и златен октомври,
умаляло ми беше палто,
но запазено, сякаш шедьовър,
чудна кройка. Реших, за добро

да го дам на жена с три деца,
ниски доходи, тя - продавачка,
да се топли през зимата зла.
И го дадох, но шефът я смачка.

Той видял този дар и решил,
че го нося аз за магазина,
тутакси й го взел с поглед мил
и продал на клиентка безименна.

Онемях. Исках разговор аз
да направя със него по - после.
- Не, недей. Съкращава за час
и ще ходя и гола, и боса.

Тъй ми каза . Душата ми взе.
Топло яке намерих тогава.
И по здрач й го дадох, поне,
идва студ, да не се разболява.

Колко плака горката, не знам.
После той си закри магазина.
Но и днес през октомври оттам,
плача аз, колчем близо намина.

Р.К.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:29:27
ВИЖТЕ КАКВО ТЪРПЯ И БЕЗ АДМИНСКА НАМЕСА

В блог беге та и в  ИНТЕРНЕТА ВЪОБЩЕ

ОТ НЕ ЕДНО ЛИЦЕ -


 

09.09 19:05 - ...

от: germantiger За постинг: 09 СЕПТЕМВРИ: НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

НА БЪЛГАРИЯ ДО 1990 г, А ЗАЩО ЛИ ГО СПРЯХА И КОИ?!

РАЗБИРА СЕ ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ.

здравей тъпа дебела путко

на теб дъщеря ти що е в германия, а не в русия, куба, сирия, иран

тук е ес -като не ти харесва марш мършо

Одобри | Изтрий

11.09 05:54 - Ей, плевенски цървул!

от: apostapostoloff За постинг: ЗА СОФИЯ УГОВОРЕН МАЧ МЕЖДУ ДВЕ СЛАМЕНИ ПРИЧЕСКИ

Гледай си тем плевенските курволячки и не се занимавай със София. Много ти миришат краката на теб за София.

Одобри | Изтрий

13.09 21:14 - Ох, душицата мила,

от: rosiela За постинг: САМОТНА "ГУРГУЛИЦА" :))

я разкажи защо си изоставена от мъжа си и за коя е женен той? Че и дъщеря ти чукната у главата.

Одобри | Изтрий

13.09 23:56 - Една тъпа секира

от: rosiela За постинг: САМОТНА "ГУРГУЛИЦА" :))

си няма вечно мира,
без мъж стене горката,
сама опъва кревата,
по блоговете се шета,
досадна мухица клета,
гонят я като въшка,
където и да изпъшка,
а чукнатата в главата
и е комай дъщерята.
Мухицо клета, самичка
тъй ще си пукнеш, горкичка.

Одобри | Изтрий

14.09 20:01 - И тая

от: rosiela За постинг: ИЗЯВЛЕНИЕ НА АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА sekirata cekupama АДМИН, оправете ми настройките на профила?!

откачи!

Одобри | Изтрий

17.09 06:11 - Я недей да се репчиш ма, стрино!

от: apostapostoloff За постинг: ИЗЯВЛЕНИЕ НА АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА sekirata cekupama АДМИН, оправете ми настройките на профила?!

Къде се намираш ти? И за каква се мислиш?

Одобри | Изтрий

23.09 06:11 - И двамата бяха алчни, лъжливи

от: apostapostoloff За постинг: СЛЕД ЖОРЖИ ГАНЧЕВ И ЮЛИАН ВУЧКОВ НИ НАПУСНА НА ВРЪХ ПРАЗНИКА НА НАШАТА /НЕ/ЗАВИСИМОСТ

мошеници. Освен това им хлопаше дъската. Бяха тралала. Досущ като теб.

Одобри | Изтрий

25.09 05:57 - Ти беше и си остана

от: apostapostoloff За постинг: "ЕДИН ВЪПРОС ВИТАЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА" ... ПАРДОН! В САЙТА

кукувица.

Одобри | Изтрий

27.09 15:19 - Не съм съгласен-

от: apostapostoloff За постинг: КРАЛИЦАТА НА РОКА – МИЛЕНА – ИСТИННА И ПРЯМА, ПЕВИЦА ГОЛЯМА! Днес 27.09.2019Г. голям концерт.

твоята дъщеря е далеч по- голяма певачка от нея.

Одобри | Изтрий

02.10 15:20 - Анче, ама много ти хлопа дъската бе, мило!

от: apostapostoloff За постинг: НОЩЕМ ДЕЖУРЯЩА УЛУЛИЦА В БЛОГА РОВИ, НЯМА СРАМА ОТ БОГА!

Имаш да даваш на Михаля! Истински Перко Наумов си. Ти си тралала.

Одобри | Изтрий

02.10 15:35 - Кукаш, кукаш,

от: apostapostoloff За постинг: ИЛЮЗОРНО, ЗА МЕН СЪДБОВНО, ЗА НЯКОИ ПОЗОРНО!

съвсем си изкукуригала! Кой и защо ще ти завежда на теб ма, стрино? Завиждат ти за чорбицата, която сърбаш ли?

Одобри | Изтрий

15:49 - Глория направи състояние, а

от: apostapostoloff За постинг: ЖЕСТОКА ГАВРА С ГЛОРИЯ В ШОУТО НА СЛАВИ

дъщеря ти НИЩО не направи! Остана си с пръст в гъз.

Одобри | Изтрий

И КЪДЕ ДА ГО ПРАТЯ ТОВА И ...ОНОВА...ИЛИ В КЛИП МОЖЕ БИ, А?!

 

infiniti, apostapostoloff, rosiela и цялата Ви там и тук  тайфа, такава ли била работата?! Защо пак другият ми профил, в който влизам чрез туитър бе заключен, бях наказана преди време И там да не влизам една седмица, пак по чалга и на поетеси  жалби без основание, затова и аз не разбрах защо? Аз искам да знам КАКВО ТОЧНО ИСКАТ ОТ МЕНЕ НЯКОИ ДРЕБНИ ДУШИЦИ?! ЧАК ПЪК ТВОРЦИ И ПЕВЦИ! НЕ БЕШЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО , ЧЕ НОНСТОП  ПРОВЕРЯВАХ И КАЧВАХ ИЗТРИТИТЕ МОИ КЛИПОВЕ И  СТИХОВЕ ДОСЕГА? Това върша и тук, откривам липсващи мои постове. Но не можете да ме спрете, дори и .... "ако бях се родила река". - баба Глория  и леля Галена.

sekirata Posleden vlak-

https://www.youtube.com/watch?v=8mLafUqbB_U

ПО ПОСТА И  КЛИПА МИ -

Гарите пропуснах , но моят влак ГО ИМА ,

НЕ Е ЗА РЕМОНТ, КАТО ВЛАКОВЕТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО МИ ПРЕЧАТ!

САМО ГОСПОД МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

ЯСНО?!

https://www.youtube.com/watch?v=f5S-bSvY0VY

sekirata Iliuzorno zamen sudbovno za niakoi pozorno


А.Х.Т. sekirata cekupama

 milady - :-))   
09:48
дай малко хумор,ани..и настроение..
тези двамата злобни хейтъри, не мож ги зопря
те генерират Злоба, и пошлост../поради пълно жит фиаско
поне, малко срамаа!!
/не могат да я озаптят админите тъзз...боссата..бабалеля../пиша им колко пъти
Дебелата гумаа...сестро...

А.Х.Т. sekirata cekupama - milady, Благодаря!

 

НО ЕТО  ПРОДЪЛЖАВАТ ПАК  ДА СЕ ДРАКАТ С МЕНЕ ...КАКТО Е БИЛО И Е НОЩ И ДЕН! едни и същи

sekiarta - ЩЕ ВИ ИЗТЪПЪНЧА ЦЯЛАТА ТАЙФА В КЛИП С ВАШИ СНИМКИ ,

НО НЕ ОТ МОЙ ПРОФИЛ, НЯМАТЕ СПИРАНЕ, НО ГОСПОД ЩЕ ВИ СПРЕ ...след това.
Не съм сама, а имам внуци, деца...не като ТЕБ!
Зла ме правите Вие няколкото ,защото се дракате с мене и искате да Ви мълча и да си трая, "да си ям чорбицата"
Не сте познали, драга!
Лудостта Ви стяга!
Но ще Ви изцеря!
Изчакайте...деня, нощта!

10:21
08:39 - БЕЗГЛАГОЛНО
автор: 4udovi6teto категория: Поезия
прочетен: 190 коментари: 8    гласове: 6

Добро, но все пак звучи документално. Поне не издребняваш да ми правиш мизерии като някои ТУК! Плъховете бягат, когато корабът потъва,но един от тях остава да философства и мъдрува, прави се на неутрален, безразличен, тривиален е и туй му стига! Не ще дочака чучулига!
Може и да не одобриш този коментар, но ще го пусна и в моят профил.

Но не сте го одобрил?! Сега цитирате само! Всъщност кой сте Вие и за кого...работите?!
Май ще си помисля да не сте и Вие в групичката тук? Малко прилика - БСП и ГЕРБ,
които уж се карат, мразят, а си разменят в евро...услуги!
Аз гледам, но виждам само ЯКА ПОМПА И ПРИ ВАС, НЕ САМО ПРИ ОНЕЗИ...и "значки"
СМЕХОТВОРНО, ДРАГИ!
ОДОБРИЛИ СТЕ ГО МОЖЕ БИ, НО СЛЕД КАТО ГО ПУСНАХ ПОД МОЙ ПОСТ В ПРОФИЛА МИ! НАЛИ?

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:30:34
ПИТАШ МЕ, ЛЪВЧО...

Защо замлъкна на славея песента?

Защо окраската му посивя?

Питаш ме, лъвчо и ще ти кажа,

и от твоята "джунгла" ще се откажа.

Страшната злоба и завистта

при някои животни тъй надделя!

Имат си всичко – храна, хралупи...

Имат и сила, охранени, глухи

обаче са те за дребните птички

толкова малки, пеят за всички.

Така гората и теб веселят,

макар че си нямат твоя ,,палат".

Славеят, лъвчо, чужда злоба го мори,

колкото може самичко се бори,

беда голяма го сполетя,

налегна го, мори го и завистта.

На какво ли да му завиждат?

На окраската цветна, на сладкия глас?

На това че си гледа сам птичките, час

трябвало само да го има, живее,

не трябвало даже да оцелее!

Откъде сила в таз малка птичка,

нека поне да остане самичка,

да я връхлитат бури и хали,

нека пилците да си остави,

нека окраската да си загуби,

гласът и себе си да погуби!

Това,  лъвчо, е завистта!

Това, лъвчо е злобата!

Просто я има и за какво?

Животинска злоба е

и аз питам защо?!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Р.К. , искаше, писа ми да...разкажа.
Ето, доволна ли си, злобна, стара жено и твоите поклисари?!
Клипче със снимки и картинки очаквайте. Доволни? Едва ли.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:32:05
АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА рецетира свой стих "ПИСНА МИ"

Писна ми да съм проклета,
да ме хапват все прасета,
искам аз да съм горчива,
или суха, синя слива.
Ябълка не ща да съм,
нека ме удари гръм,
свини аз не ще да храня,
нито червеи ще мамя.
Писна ми да съм проклета,
изяжте себе си, прасета!

https://www.youtube.com/watch?v=K58xFgZjwjw

sekirata Pisna mi

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s59.radikal.ru/i164/1202/a4/2e41128de32d.jpg&key=e98ead42784cc818bc348d74215e39f136b7713984bbba5e80020b56f145ec93)

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:35:04
БЛУС

Пея за болката в душата,
за надеждата и красотата,
за истината, любовта
побеждаваща страха,
за тъгата и покоя
с чудесен тембър алтов - моя,
глас извивам и сърцато
пея песен в модерато.
Нейде ми тромпет приглася
и сърце ми се унася,
тъй потъвам в звуци, мир,
и спокойствие - най подир.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.theater.bg/wp-content/uploads/2017/12/ritum_and_blues_1.png&key=9e8b8c3fb12bac6ab0b9d753c49dcebe84fc720a58f92b1e48157be58be97e77)


https://www.youtube.com/watch?v=85wGtyM_W6A


sekirata Blus

поезия  А.Х.Т. sekirata cekupama рецетира свой стих
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:37:15
ПАСЕ ТРЕВИЧКА СТАДОТО ОВЦЕ

Пасе тревичка стадото овце

и чудя се овчаря на кого прилича,

агне курбан държи в ръце,

а слънцето препича ли, препича!

Жега, пек, птица не пее,

път не лек,овчица блее,

гори душата, огън...жар,

не стихват пламъци...пожар!

Стадото овце немее,

една овчица само блее,

гледа милно, жално в зноя

и търси рожбата си своя.


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:38:21
(https://c.radikal.ru/c15/1801/de/b2752a1c3b93.jpg)

НА КОЙ ПРЕЧИ МОЙТО АЗ?

Кой иска да ме претопи,

кажете ми, хора добри?

Някой просяк или Ас,

на кой пречи  мойто Аз?

Кой с мойта болка днес се храни,

кой във сърце оставя рани?

Душата - моята  богата

кой краде, убива, свята

сила днес приканвам, моля

събрала в себе си дух, воля

до последно ще горя!

На колене не падам, не се моля!


 поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:39:37
(https://b.radikal.ru/b15/1910/62/73f0fef1bd50.jpg)

ПО - СИЛНА ОТ ТЕБ СЪМ

Сбърка ли парашута,
с който се спуска преди
или просто издуха
желания,битки дори?

Мъдра си ми била,
но си грешна душа,
тръгваш,не знаеш къде
е Райска градина,моме!

Защото ортак си на Дявола,
индивиди за теб сме,уви,
защото слугуваш на Дявола,
мечаеш за други земи!

Не лъжи,че обичаш живота!
Не пожелавай кивота
на мен - твойта сестра!
По -силна от теб съм. Разбра?

ОТГОВОР НА  стихотворението "ВЪПРОС"  НА Р.К.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


ВЪПРОС

От коя ли планета се спускам
със изчистена памет - дотук,
за уроците земни, изкусни,
дето аз ще науча напук

на желания, битки и страсти,
във посоките води ме Бог,
искам вечно със някой да срасна,
а е преходно, в ден светлоок

отпътуваш във друга посока,
с други цели по земния път,
уж съм мъдра и много дълбока,
но внезапно ме грабва светът.

И вървя, правя своите грешки,
после всичко приключва и пак
тръгвам някъде, тъй, по човешки,
щом съдбата подава ми знак.

И се питам, къде ли ще иде
във отвъдното мойта душа?
Дали нова съдба ще заприда
или временно ще се теша

покрай Божите райски градини?
Но каквато се знам, че съм аз,
пак ще искам за много години
да работя със хъс и със страст,

да обичам отново живота,
с индивиди край мене добри
да си вземем от своята квота
благородство по други земи

Р.К.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:44:59
УСМИВКА

(https://b.radikal.ru/b38/1910/2a/f361004dfe80.png)

Усмивка слънчева, красива
подари ми моя мила,
усмивката ти ме плени
завинаги с мен остани.
Гръб на миналото дай,
твой съм аз от днес и в рай
да превърнем дните наши.
Нека вдигнем пълни чаши!

(https://d.radikal.ru/d12/1910/0f/a71d6cf18991.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=8RpdQwKSUto

sekirata Usmivkata moia na koi narishava pokoia

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 20:18:50
НОМЕРА МАЙМУНСКИ

Пияници, алкохолички,
представят се за волни птички,
поезията ни мърсуват,
за слава и пари бленуват.
Окопали се веднъж,
не дават да припари мъж
нито жена добра и мила,
кадърна чак пък и красива.
Стоят си в кочината, ровят,
имане те не ще изровят,
злоба спира ги разлива,
завистта им ги убива.
Мислят ,че поезия правят,
а себе си и други давят
в думи, изрази чудати,
скучни, чужди, непознати.
Имало една sekira,
има я и ще я има,
некадърните нервира
и все нещо им сервира.
Нищо че сече подред,
всичко в нея е наред,
тя народа си обича
и в България се врича.
Злобни, скучни, души сиви,
правят се на талантливи,
чужди мисли крадат,чувства...
на sekirata и втръсва!
Ще се развърти и пак
ще сече глави денем и в мрак!

 Поетеси и поети скучни, сиви,
ученици друсани и ....зливи
със ръце изкусни и крадливи!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://a.radikal.ru/a01/1910/70/c57960a0d8b0.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 20:23:15
ИМАМ МАЛКО ЛЮБОВ

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-hgSERRP27d7641HT3jaPihxirv-lQ648Zx-gRsg5DVwU1IkL)

https://www.youtube.com/watch?v=I47K0FZiVpc

sekirata Imam malko liubov

Н.Арабаджиева-
Здравейте,

много ми харесва това клипче, същевременно ми напомни за една потребителка с псевдоним - секирата, която лично аз много уважавах , защото оценявах по достойнство нейните клипове, стихове  и прочие. Много бих се радвала, ако става въпрос за една личност, от тогава минаха доста години, сайтът не съществува отдавна, по-точно бих искала да се свържа с нея.

Прекрасна вечер ви пожелавам.

Здр! Сещам се за Вас и за приятеля Ви в сибирбеге - сайта, който изтриха, но преди това мене изтриха! Тук съм с два профила, но с подобни аватари все със секира на езика си! Така се получи, че ми изчезна профила тук, направих друг чрез друг сайт да влизам , но вече бях започнала и така продължих с двата си профила тук  -все А.Х.Т. -Анита Христова Трифонова -sekirata cekupama. Тук не ми сляха двата профила, но ми изчезват клипове и постове от двата ми блога. Не пиша в категория поезия тук заради инфинити- модераторката! Надявам се онези двамката терористи  от сибирбеге Ангел и Емил  да не са тук.Ако искате подробности изпратете ми телефона си тук на лични.


Здр.,

веднага нещо ми подсказа , че си ти. Радвам се. Толкова стойностни неща публикуваш, но нямаш много почитатели. Ти си войствена натура, говориш направо, истини, които много хора не могат да приемат, за съжаление. Освен това , чак сега забелязах, че си Русофил, аз също обичам руския народ. Имам много приятелки , всички са верни и отговорни. Прекрасни са.

Понякога ще си пишем. Само ми обясни , тук публично ли е. Аз случайно влязох в един форум. Не съм запозната много, като по-рано си останах невежа в техологиите. Прекрасен утрешен ден ти желая. Много ми харесваха твоите преподавателски уроци с децата, често ги гледах, особено по пеене, ако не се лъжа.  Изобщо отлично те помня. Радвам се че си спомни за мен. Последната ни кореспонденция беше, че писах на админа да ти пусни профила . Много добре си спомням.

 

Често си спомнях за теб , ако не греша ти не беше разбрана, не те оценяваха, а толкова много можеха да научат от теб.


Благодаря за милите думи  тук и за подкрепата там в оня сайт, но там наистина имаше както навсякъде хайка по мене! Българите  по принцип  не обичат истината, а когато истината не им харесва мразят и пречат на човека, който я носи и показва публично. Аз и в живота, в реала си останах неразбрана все по  тази причина, а мъжете ...те просто не обичат СИЛНИТЕ ЖЕНИ, засенчват ги.Тук освен че  пускам клипове и мои най-вече, от които все изчезват най-добрите ми, пускам постове и в двата си блога във форума на сайта. Признателна съм на Русия, много, но не мога да кажа ,че съм политическа личност, по-точно НЕЗАВИСИМА СЪМ. Но мразя Америка, Германия, ЕС и НАТО!  Усещам че ни водят към гибел дори и когато вече няма да съм жива. Герб "убиха" дъщеря ми и за мене са "Гроб". Тук това се чете от всички да знаеш. Можеш да влезнеш в албумите ми и под снимките да пишеш, те са много снимки и няма някой там да рови пък и не съм красавица.

Един хубав филм ти пускам тук .Аз такива обичам криминални, трейлъри, убийства...лековати не гледам.Умирам за Стивън Кинг , Агата Кристи по -малко я харесвам.

Щракни линка и след като се отвори пак в средата щракни...и пак щракай в средата , докато филмът тръгне

Смърт край змийската река - филм

 

https://www.filmi2k.com/angels-fall-nora-robarts-smart-kray-zmiyskata-reka-2007-bg-audio/

ЗДр. благодаря за отговора. Разбрах , че няма лични съобщения.

 

Току що се опитах да пусна мнение със снимки в блог. Може ли да ми кажеш дали е излязло  и дали е правилен подхода ми. Отнася се за тържество, което като идея е добро , но погледнато в кадър ми донесе много лошо впечатление от организаторите, обърни внимание на обстановката. Това е обидно, толкова ли можаха да направят. Ако е излязло ще разбереш от пръв поглед, ако не е ще ти го пратя по някакъв начин. Прекрасен ден ти пожелавам!

Ето поста - доста силен:
Мисли на глас
Недка Арабаджиева
Голямото брайлово четене в зала ... "Надежда"🍀

Луи Брайл е създателя на брайловата азбука, даваща възможност на хиляди незрящи хора по света да могат да четат и пишат. По случай 210 години от неговото рождение и в почит към неговото дело в няколко града в страната, по различно време, беше организирано брайлово четене в което бяха поканени да се включат незрящи хора от цялата страна. За София това четене се състоя днес, а домакин беше ,,Столична библиотека", в него взе участие и  дъщеря  ми Гергана. Стана ми единствено болно за обстановката в която ни бяха поставили, така наречената полутъмна зала с името ,,Надежда", която обаче май дразнеше повече нас - зрящите. За слепите това не е от особено значение, техните възприятия са други. Замислих се обаче за едни други хора и едни други обстановки - не винаги творчески...
Чувство на тъга и размисъл останаха у мен...

Това ми изпрати моята дъщеря Нели, след представянето , придружено с много снимки. Позволявам си да коментирам, за да могат повече хора да се докоснат до света на незрящите. За първи път го правя в този форум и моля за извинение, ако нещо не съм написала , тоест не съм се справила точно с опциите за публикуване. Благодаря.

-
Много съжалявам, текста не ми е излязал, понеже не зная как да го вмъкна отново, поставям го тук , като коментар.

Хубаво е , че са организирали и създали фактически един малък празник за незрящите хора. Подразних се от описанието на обстановката, защото тутакси си представих колко много се стараят за някои личности, обграждат ги с блясък , помпозност питиета и какво ли не. А за незрящите , както и да е . Може би организаторите едва ли са се замислили че светлината, осветеността имат имат значение както и не само за зрящия човек а така и за незрящия. Нека да се знае, че незрящите хора имат точен усет за граници, те са чисти души , които не могат да живеят с омраза и мисля че заслужават много повече от това , което им се предлага.Аз съм бабата на моята първородна внучка Гергана и ви уверявам, че смехът е слънцето на моето дете , пропъжда винаги зимата от лицето ми, това е важно за мен.
На всички , които ги докоснат моите думи, пожелавам усмихнат ден и много доброта да изпълва душите ни в реалността, която ни заобикаля.T
ова се случи вчера. Ако обърна внимание на обстановката, просто една дупка, затова се възмутих и сложих снимките, а те са много повече. Текста го копирах от страницата ми във фейсбук, първо там го пуснах.Няма да повтарям, виждам също че няма и интерес, а това е много важно за обществото, за всички нас, които не сме випове. Надявам се да ме разбереш и също . Аз съм много далече от поезия и изобщо от авторски писания. Не съмлитератур, като теб, но понякога не мога да отмина подобни неща които ме вълнуват и бих искала , който прочете да се замисли, защото малко или много  щом сме тук сме отедин отбор. Прекрасна вечер ти пожелавам, прегръдки.

sekirata - https://www.kaldata.com/forums/forum/65-поезия-и-лично-творчество/

Това е линк за форума тук раздел -поезия-лично творчество, където ти казах че не влизам заради модераторката  infiniti-

заяла се е с мене заради римите от много отдавна, дори се надписваше с мене римувано преди да ме изтрие в калдатата - тази категория . После не издържа на римите ми остри, тя ме нападаше-отбранявах се и просто тя се предаде и от безсилие ме изтри. Чудя са как дойдох пак тук, но само в блога и видео съм и ще бъда ако пак не ми направят НОМЕРА....

Снимките ти са излезли, макар и в доста голям формат, но трябва ако желаеш в друг сайт да ги намалиш и после качиш в поста си. Ако искаш. Част от текста ти е излезнал, а другата част я няма, защото зависи откъде я копираш. Ами събери си целия текст на поста в Word  да речем може и на друго място и от там го копирай и качи тук в поста си. Или просто като мене пиши направо тук в поста , но то моето писане са 5 - 6 реда стихове повечето случаи и няма нужда да ги копирам. Клипчето ще се покаже като копираш линка от ютуб , горе лентата и го каиш тук  и той сам се отваря.

Поста ти е доста внушителен и сърцераздирателен. Сещам се за големият певец Орхан Мурад - незрящ, който е страшно свестен човек, но изпусна дъщеря си ...Сузанита - чалга певица 16 годишна. Той наистина не вижда тя какви клипове прави и се излага за крехката си възраст и в реала.Това е подигравка на обществото с този талантлив, незрящ човек. Пасуват си обществото и институциите, които не искат да спрат Сузанита, която съвсем отива на зле.

https://www.google.com/search?q=сузанита&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQusue7q_lAhXgQxUIHcp0AOEQ_AUIDygC&biw=1058&bih=591&dpr=1

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwJIdGn5637fPhUP4DzPbcBrsZlcOm3QCEW6O-vPdk8HwabRwH)

Здравей, мила! Но  аз не съм литератор, аз съм завършила Музикална академия  с фолклор и музикална педагогика. Разбира се, че е важна темата ти, дори разчувства . Но народът ни няма съзнание, мила, нима не знаеш, не чете, не ходи на опера, театър, дори протестите  са платени от тази и онази партия, които всъщност са едни и същи пребоядисани само. И най - смешното е , че най- големите фашисти са децата  и внуците на бившите комунисти, но  ние пенсионерите сме били комунисти и да мрем. Търси се под вола теле в нашата мила Родина България - Цигания! Народът ни не мисли, не разсъждава освен отделни единици. Живее ден за ден, отчаян, примирен - това е . Като болно животно , което е в агония и чака смъртта си. Пиши си, поставяй теми, пък който чете, чете, който не си е за него. Има и друго , което не ми се вярва ,но е твърде възможно имайки предвид миналите ми присъствия по други сайтове, как там триеха и режеха моите приятели заради мене.Изолираха ме така и ужким спираха, но аз не се ловя.Колкото до брояча и прочета навсякъде в нета по сайтовете потребители имат  "помпа" . ПОМПЯТ СИ ПОСТОВЕТЕ И СЕ ПРАВЯТ НА ВЕЛИКИ И МНОГО ЧЕТЕНИ. ОСОБЕНО В БЛОГБЕГЕ ТА И В КАЛДАТА, КЪДЕТО СИ ДОШЛА.

https://www.youtube.com/watch?v=bebZZ7Q2wCg

Low Deep T - Casablanca

ХУБАВА ВЕЧЕР!

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama

Споделих това със Вас.
Жалко за тези, които не са в час!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 October 2019, 03:59:23
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi442%2F1110%2F70%2Fd4b54060f2b8.gif&hash=3dd2498654c44ba2c238cb8d6b09eacc1fcc1b77)

ГЛАСЪТ БЪЛГАРСКИ НЕМЕЕ, БЪЛГАРСКОТО ДНЕС КЪДЕ Е ?!


О, чуйте сили, помогнете,
от зли хора ме спасете!
Кому преча със това,
че аз съм аз, че съм жена?
Че пиша и редя слова,
че търся своите права,
че българина критикувам,
че борбена съм, не пасувам.
Товар нося,тежък грях,
боли ме и разяжда, страх
не познавам, не разбрах...
И с това ли преча? Бях
мило, весело момиче,
но премръзна туй кокиче
от студ,болка,бури,хали,
да е карма туй-едва ли !
Чуйте сили,помогнете,
нов живот ми подарете,
неразбрана ще остана,
не съм Гана,не съм Нана.
А съм аз,а туй пречи,
не "секирата" им пречи
на хора зли и неразбрани
от днес,вчера и от лани.
Такваз е тяхната порода,
не са пили морна вода,
дяволът във тях бесува
и с таквиз кат мен мърсува.
Facebook не посещавам,
там линчуват,не посягам
на чуждо творчество,уви
от други сайтове пак боли!
Онез вършеят в нета наш,
правосъдие раздават,ларш
се пишат за едни,
на съд изправят друг,боли!
Няма свобода у нас-
забранена дума в час
не мога да употребявам,
а със нея лягам,ставам,
разяжда моето съзнание,
тя е моето терзание!
Клипът ми за свободата спряха,
кадърни хора изгоряха,
младите навън днес бягат,
от чудо куфарите стягат,
че тук шета днес метлата
на Кирчовци, на малцинствата!
Отвън решават как да живеем,
да си траем,да немеем,
как да пишем,да се смеем
и на чужд език да пеем!
В корумпирани конкурси
с българското днес се гаврят,
това ли българинът заслужава,
какво ли вече ни остава?!

 БОРБАТА НА SEKIRATA

СЪС ЗАВИСТТА И ПРОСТОТИЯТА!
В blog.bg-

6. balevindia - Секиро,
28.10 01:38

помниш ли как великодушно ти върнах блога?


Ето какви ги вършат с мен в blog.bg, а ме поканиха да се върна там,след като 2009 ми изтриха и двата блога за стихове и разкази. Та и на Полина.


А тази вечер 10.11.2012 -


22.07
22.40
22.56
ТОВА са часовете,в които пуснах
постовете си в блога си тук.
За първите два не ме усетиха,
но на третият вече ми спряха
пак клипа и то на детето.
Щом и детето,при това не моето Ви пречи,ееее...!
Това е определено много болен човек.
Преценете сами кой е от тези по времето когато са влезли в блога ми и времето,когато съм пуснала постовете си. Явно много ми завиждат и интересно на какво? Това което си го имам никой не може да ми го вземе, както и аз тяхното!
Но пак явно, моето е по по за завиждане!
Смешно, но повече е тъжно, драги!


Последни 20 гласували:

23:08 - idealist
22:47 - silwiqna
22:41 - allvin
22:30 - mt46
22:23 - anibel
22:23 - kleopatrasv
21:02 - motherboard
Последни 20 регистрирани посетителя

23:08 - idealist
23:01 - brym4ence87
22:58 - allvin
22:50 - planinitenabulgaria
22:44 - silwiqna
22:41 - allvin
22:29 - mt46
22:23 - anibel
22:22 - kleopatrasv
22:18 - raders
21:02 - motherboard

Лесно е да се досетите кой е дето все му преча в blog.bg,още повече че е от тези НЕ ГЛАСУВАЛИТЕ !
И кой е точно този ГРАНДОМАН.... ПОЕТ ЛИ
ИМАЩ СЕ ЗА ВЕЛИЧИЕ
или приятелят му?! ВСЕ ТАЯ.
АЗ ВЕЧЕ ЗНАМ КОЙ Е !

ПАК МЕ ПРЕКАРАХА ТАМ ДА РЕДАКТИРАМ ?!
ПОНЕ ОТ ДЕТЕТО, КОЕТО ПЕЕ ДА СЕ БЯХА ЗАСРАМИЛИ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А тук в sibir.bg -любимият ми сайт,

Когато поискам да влезна в чужд профил,за да пусна коментар,излизам от регистрация?! На всяко влизане в профил,за да пускам трябва отново и отново да влизам с паролата си. Това е идиотщина!!! Но знам,че е от злоба.Не мога да помогна на тези бедни душици,действащи по този начин,които са некадърни за друго истинско и качествено нещо.

Вие няколкото И тук,
защо са нужни тези заплахи, какво Ви сторих?
Това,че говоря това което мисля?
Ами иначе просто няма да съм аз.
Знаете,че всичко се преживява,
макар че моето стана твърде множко.
На какво се надявате? На смъртта ми?
Посегна се дори на здравето и живота на дъщеря ми,
а синът ми е зомбиран там долу В Димитровград Пайнерски!
Нали знаете,че всичко се ВРЪЩА,
ДОРИ СЛЕД МЕН!
Трябва да е страшна злоба и завист това вашето. Неописуемо, нечовешко деяние.
Аз дори вече не мога да Ви мразя,съжалявам ВИ.

МОЛЯ ВИ,приятели,не си давайте паролите на профилите си,дори на гаджетата си...ВИЖДАМ!Ето хората,които ми пречат да помествам...сега!Трябва да излезна от сайта,така ли? Браво!
64 г., Варна
Посетен : 14 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Онлайн
45 г., gent
Посетен : 7 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Stanko
68 г., Плевен
Georgi
33 г., London

Значи така,за да може потребител да влезне в блога ми и да пусне коментар, и да гласува -ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛИЗА ОТ РЕГИСТРАЦИЯ И ТОГАВА ЩЕ НЕ ЩЕ СЕ ОТКАЗВА -ИЗЛИЗА ОТ БЛОГА И ПРОФИЛА МИ.Самата аз постоянно излизам от регистрация,защо ли?!
ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРОСТОТИЯ И УЧЕНИЧЕСКО!

Ето,майчета,вижте какво правят по чиновете вашите уж нoрмални деца и преценете сами защо посещават нормалните наши училища?!
http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/013869 ... 5356_l.jpg

http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/013869 ... 5355_l.jpg

http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/013869 ... 5357_l.jpg

xristina bozhkova
14 Октомври 2012, 07:37
Онлайн Добро утро!И на профила ти не успявам да гласувам изписва ми,че ще го пуснеш,ако решиш.

Drago Статус: Одобрен Промени Изтрий


Най хубавата песен на момичето ти и там някой мангал се е .......Много те мразят, секирке, малко хора са, но силно те мразят! Това ще избие на някъде рано или късно и дано е за тях,и близките им, а не все на тебе и детето ти.Жал ми е за теб и Полина.Но не се предавай,сечи щом трябва и кълни,то е ясно,че сама трябва да се бориш. Вече не пробирай средства!

sekirata Сега е само 05.30ч трети октомври 2012.Ей,няма ли да ме отървете от тези двамата още преди час два са тук в профила ми?!Това са някакви изчадия,не са хора, това са лепки, нагли и нахални и най гадното е,че са от Плевенската мръсна губерния!За каква демократична държава ми говорите,като е ПЪЛНА ЦЕНЗУРА И КОРУПЦИЯ-НАВСЯКЪДЕ ТА И В ИНТЕРНЕТА!?
IVO
42 г., Вълчедръм
Посетен : 1 пъти
Онлайн

IVO PETROV
11 Юли 2012, 17:57 МНОГО СИ ЧЕРНОГЛЕДА

Слушай какво ,дърти перверзнико!Аз не съм, като тебе тук да свалям малки ученички и да се правя на голямата работа.Защото някои вече ми споделиха колко дъртака сте се завряли по сайтове, като този и си предллагате услугите дори да ги галите!Я си виж профила бе, кой по ред е -този специално ти е само с 3-4 женски профила приятелки, другият с момчешки аватар и момиченца. ОТВРАЩАВАТЕ МЕ, НАПИКАВАТЕ СЕ В ГАЩИТЕ СИ, А НА МЪЖЕ СЕ ПРАВИТЕ ПРЕД ТЕЗИ НЕВРЪСТНИ МОМИЧЕТА ТУК, КОИТО ЯВНО НЯМАТ КОНТРОЛ.НО ВСЕ НЯКОЙ ЩЕ СИ ГО ОТНЕСЕ ЕДИН ДЕН.А вие, младоците, си гледайте бабките,да не ви спрат кранчетата,че сте загазили все!
ivan
57 г., welixton
Посетен : 3 пъти
Онлайн

sekirata

Моля и днес ли трябваше да се разбият
настройките в профила и блога ми пак от онези...
Къде сте останалите-мои и нейни доброжелатели?
Тази из...начело с ивелия от бис беге,
убийци осъждани -leif,"певици" и чалга фенове...
Защо се довлякохте тук,заради чичковците
паричковци или И заради Полина?! С колко и
докога ще ви се плаща за мизериите в интернета
срещу мене и особено срещу Полина и то за нещо
качено от мене?ЗАЩО СА ОТКЛОНЕНИ ПОСЕЩЕНИЯТА,
ГЛАСОВЕТЕ,КОМЕНТАРИ ИЗЧЕЗВАТ...? Раздала съм
на хора телефон и ми се оплакват и тук,и в
другите сайтове,че е цяло чудо и e многo трудно
да се комуникира с мен и да ми пишат? Явно тези,
на които писмата достигат до мен на лични
са недоброжелателите ми! ЗАТОВА ОТ ДНЕС-
НИКАКВИ ЛИЧНИ!Който иска нещо да ме пита ето -0888186854
А ПОЛИНА, НЕКА ВИ ТЕЖИ НА СЪВЕСТТА
НА ВАС-ВИНОВНИЦИТЕ! ИМА КОЙ ДА ПРАВИ РАВНОВЕСИЕТО
В ТОЗИ СВЯТ,НЕ СЪМ АЗ! БРАВО,виждам,че цял ден
почти нямам посещения,заради Полина?!
Манипулиране на блога и профила ми,браво!
И пак ли онези силиконови крави
и лешоядите им плащат?!
11 Юли 2012, 11:03
Онлайн Всички?! Бреййййййй!Значи,
когато админи,модове и хакери спират
излиза че Всички ме не искат?!
Що не ходиш да пишкаш, слагач такъв!
Висиш тук да забършеш някое младо,
да си качваш егото на мъж!
Я се виж първо дали си човек със собствено аз,след
като употребяваш,пишеш чужди заучени фрази!!!

Ludmil Martinov
11 Юли 2012, 10:59 Ами не влизайте в профила,
а в себе си тогава и се опитайте да преосмислите,
начина си на мислене, критериите и приоритетите...
Неможе, всички да са криви и виновни,
а само Вие - права...
Може би тогава ще започнат и да Ви изслушват,
а не просто да Ви игнурират...

Drago Статус:
Това ли е твоята Златка,дето те обиждаше и беше писала на дъщеря ти срещу тебе?Ами тя е голяма любовчийка! Тази снимка я намерих,но няма да къжа къде-

Sevda
Ей, голяма завист и злоба ви гони!От една силна жена,като секирата се изплашихте и веднага я ударихте със сатъра,почти е спряна с контактите си,и моят профил също!Друго не можете да сторите в безсилието си.Каквото и където и да става секирата е над вас,там и ще остане, а вие се четете,ебете...тя и без това не ви се натискаше. И как да се натиска на такива плъхове и мишки!Добре,правят ти туй онуй,сайта си е тяхен,но защо не те уведомят,не ти отговарят на въпросите? Толкова ли много те мразят,че не искат и да те уведомят дори при условие,че ти се уби да им пишеш и тук и на лични? Така само българинът може да се държи,такова поведение да има."Всичко да се види,знае....защо секирата роптае,а админа си трае"
Трябва да махна клиповете на секирата от профила си,защото другите просто нямат такива,нали? Иначе и те имат много профили,но какво да пускат там? Голата си вода?

baltiata
Ще ги сечем дори не тук
тези селяни миришещи на лук,
некадърни,злобни,завистливи,
грозни както казваш-гнили сливи!
Убий ги с стихове и проза,
не жалвай се,те плащат яко
това поредната е поза,
да се покажат че бозаят мляко.
Тези групички от некадърни
превзели сайтове и урни,
един ден ще си го намерят

kalinka malinka
21 Октомври 2012, 12:54 nemoga да направя коментар,изписва ми,че не се намирам с сайта.Съжалявам.Все пак спокоен ден ти желая.

Боряна Николова
28 Октомври 2012, 18:27
благодаря за хубавото пожелание....

обаче не иска да ми отчете гласа сайта...Pavlinka
секира,завиждат ти, а също ги е яд,че си ги изтипосала в клипове,стихове и снимки и не само в профила си тук. Да не ти пука.А и блоговете ти ,там където са много големи и качествени дразни. Дразни, но кои знаеш сама.Имаш си и почитатели,които явно са спирани без мярка в избора на средства и методи. Не е човешко, но това сме ние българите.Човешко ли е да посягат дори на Христо Ботев и не само турците,но и наши ?
Спокойна нощ и не изневерявай на себе си и принципите си,другото е Божа работа.Съдбата на човек никой не може да променя, никой земен

Lazi Статус:

Анита,хлапетии са това най вероятно неадекватни с никове на Галена и тем подобни, с което мислят, че те дразнят.
Само се питам къде са тук админи и модератори? Едва ли са безсилни да позволяват толкова много сериозни потребители и то на възраст да им се затруднява контакта в този сайт,заради няколко малоумника.

baltiata
СЕЧИ И ТЯХ НЕ МАЛКО ГИ СЕЧЕ ЖИВОТА,ГАДОВЕТЕ И ОЩЕ ЩЕ ГИ СЕЧЕ! УМРИ КАТО БЪЛГАРКА , А НЕ ГЪЗОУГОДНИК,КАКВИТО СА ПОВЕЧЕТО "БЪЛГАРИ"!КЪСМЕТ!

Мариана Статус:
Тук, в Сибир стана много мъчително. Почти като да сме изпратени на заточение.Контактите са много затруднени!

Lazi Статус:
Platenite saitove li sa v kriza ili porno saitovete ?! Tam li da se iznasiame ili da propishem stihove i razkazi i shtem ne shtem da idem v umrelite saitove za stihove i proza? Vse ni go slagat, a nie si traem. Znachi li che vi e hubavo,zashtoto na mene ne! No koi kakvoto si napravi minimum 100 choveka ne mogat da mu go storiat.

VERONIKA Статус: Одобрен Промени Изтрий

Здравей!Току що смених дизайна на профила си.Махнах палмите.При мене стана,а не знам защо при теб не става. Може би това е решил админа.Пречиш на някои,които в момента владеят този сайт.Според мен,щом не искат да контактуваш с никой пишете си на скайп и по телефона,там не могат да те спрат или в друг сайт,където не те знаят и не си секирата.Нали имаш такива?Твоят приятел ми прави компания и ми спря възможността да си сменя снимката на аватара.Секира,наистина са се заели с тебе и то хора,които си блокирала и критикувала,хора определено неможещи и некадърни.Наистина както пише в чата на сайта ти е човек или група от поетичното съсловие.Злобно племе сме и аз се отвратих!

sekirata miroslav
52 г., skopje
Виж профила
Ти,МИРО, си замесен в тази каша и гонка по мен,по какво съдя ли?
По някои неща, като тези-Откакто направих със същите си стихове нови клипове на фон песни на Полина, не излизаш от блога и профила ми в сибир беге и то денем! Друг път се криеше ,само по нощите ровеше тук. А и в оня ми профил основен на ана в ютуб не спря да ми пускаш покани и да ми пречиш там. Нали си имаш гадже ,какво искаш-стиховете ми или клиповете ми?Нали направи няколко твои клипа с мои стихове без мое позволение? Май си наистина лошо, много лошо човече, но ако си пипал ти, твоите ръчички ....знаеш какво ги чака! А и на учителките ти!

А вие Плевенски бо....,дето ми се врете,що се не огледате на коя си работа слугувате,бозайници?!Допишкало ви се, а си мислите,че друго Ви се прави. Пък чак и ученички, и ученици-ОТВРАТ!ПОЛИНА НЕ Е БОЛНА, НЕ Е ДЕПРЕСИРАНА,НЕ Е НАРКОМАНКА,макар че я тъпкаха с какво ли не.. ПОЛИНА Я ГАЗИ ТЕЖКА МАГИЯ И КОЙТО, КОЯТО Я Е НАПРАВИЛА В АДА ДА ГОРИ!
Не съм сигурна, че са само от чалгите!
Магия е опасно да се разваля,разпръсква...а и тези същите са около нея,като пиявици, не мога да я спра, да ги спра!!!Малко хора ме мразят,но достатъчно силно,за да стигнат не само до интернета, а и в дома ми да се заровят!Сами ще се заровят един ден те и пъклените им планове!
sekirata
Защо мълчите, като при погребение и като че ли световна тайна има ? На някои, като алекс коментарите им се отварят навсякъде, а на другите, като мен-НЕ?!ТАЙНА?!ВНИМАНИЕ!
Всичко е номер,нали?Това с ремонта на сайта е голяяяма, космата лъжа,която минава,но не и пред мен!Как някои си пускат коментарите в профили и им се отварят,а и няма блокаж на блоговете им и опцийте там като при мен?!

И ВИЖТЕ КАКВО ПОЛУЧАВАМ, А АЗ НЕ СЪМ -ЛЮБОВ, АНИТА, СЕКИРАТА СЪМ?!

Rick Martin
19 Август 2012, 19:42 Уважаеми Любов,
Съм Мартин от Великобритания. Аз съм международен изпълнител, който се занимава със строителството на пътища и мостове. Се присъединих към този сайт за търсене на хубава жена, аз ще те обичам вечно, защото аз съм човек, който знае как да се направи една усмивка на жена.
Вярвам, че в дългосрочен връзка от разстояние, тъй като той изисква много сила и кураж. С уважение, аз ще искал да ми пишете чрез моя имейл, така че можем да започнем да изразят чувствата ни. Моят имейл адрес е: martrickrich@yahoo.co.uk
Благодаря и се надявам да чуя от теб скоро.
Любов от Мартин.
*************************************
Dear Love,
I am Martin from UK. I am an International contractor that deals with the construction of roads and bridges. I joined this site to search for a nice woman i will love forever because i am a man that knows how to make a woman smile.
I believe in long distance relationship because it needs a lot of strength and courage. With due respect, i will like you to write to me through my email so that we can start expressing our feelings together. My email address is: martrickrich@yahoo.co.uk
Thanks and hope to hear from you soon.
Love from Martin.

Админ, не мога да се свържа с Вас. Моля Ви намерете начин да ме уведомите,какво се иска от мен тук?! Ако аз претоварвам сайта и нямам право вече да помествам в блога си мои творби уведомете ме? Ще се оттегля след като не съм желана,но знаете ,че като моят блог тук няма ,няма и да има,написано е от потребителите на много места в интернета. Сайта Ви губи! Ще го осъзнаете късно.Аз не забравям,не прощавам. Ако по лични причини е всичко това,както стана в блогбеге 2009...аз се отказвам,защото нямам тези пари да плащам на хакери и сайтове.Колкото до такива ,като осичката,ведрин,хипо, есен,пинче,калина,копие,богданов, стефан,чалги и др. които се кефят и се вихрят с постове срещу мене сега в блог беге и не само там,аз мога само даим кажа-секирата бави,но не забравя! И днес мечката играе у дома, утре у тях...!

ОСНОВНО ОСТАВАМ В САЙТА СИ http://cekupama.hit.bg , ЩЕ ГО СМЕНЯ И НЕГО ,АКО ИМАМ СЪЩИТЕ ПРОБЛЕМИ!
АНИТА
огорчена оставам....нямам думи.

Аз не пла4а

Компа ми е напълнен с чалга песни и радиа..
снимка на Полина, като дебелана е в
профила на Глория, а беше в профила
на брат и в фейсбука с надпис -
Вижте Полина сега на какво прилича.
Господ всичко види,
а аз като майка Ви проклинам!
И семействата Ви,като ровите в моето!
Майтап с мене ще си правите,с мен,с възмездието не ще се справите.

Трия Ви,няколкото!От вашите уста във вашите пазви!Това което пишете ЗА МЕН И ПОЛИНА У ВАС ДА ДОЙДЕ,Илияне,Невен,Глория,Вивиан,барманчета,нейни ужприятелки..Проклинам ви и семействата Ви,Вас,които и сега я мамите по телеф.Убийци!И не учете секирата как да се бори,когато се използва и химия,но първо по телефона я примамват.А депресиран човек най лесно се лъже!ПРОКЛЕТИ ДА СА тази групичка изроди!

Този е IVO ANDRICH, 42г. [Обаятелен Фен]

Копирах от профила си и къде виждате Съобщения? От което следва,че нямам право и на лични съобщения?! Вижте по долу след "моят сибир" има само tr-при мен означава,че нищо нямам едно синьо петно само?!А трябва там да пише "съобщения"?!
tl Снимки tr
tl Блогове tr
tl Групи tr
tl Потребители tr
tl Моят Сибир tr
tl tr
tl Покани tr
tl Приятели tr
tl Коктейл

"Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани."


http://www.sibir.bg/blog/cekupama/?blog ... tID=559537
НЯКОИ ОТ БЛОГОВЕТЕ, ПОСТОВЕТЕ МИ НЕ СЕ ПОКАЗВАТ, като този например?! НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ, КАТО НОВИ БЛОГОВЕ-не говоря за топ блогове! ВСИЧКИТЕ В ТОП БЛОГОВЕ В СИБИР БЕГЕ СА КРАДЕНИ СТИХОВЕ И КРАДЕНИ КЛИПОВЕ! КАК НЕ ВИ Е СРАМ?! Разбира се,че сайта не е мой и си правите каквото искате , вие, които си плащате, но Ви уверявам ,че не се дразня, защото ПРОСТОТИЯТА НЕ МОЖЕ ДА МЕ ДРАЗНИ, аз съм по силна от нея, от Вас, ПЛАГИАТИ! Не виждам и смисъл да пускам нови мои стихове, клипове, но понеже знам ,че точно това целите -ЩЕ ПУСКАМ в нормални граници.Още от вчера беше пуснат пост -елементарна работа за днешният празник 6 септември, само и само да ме изпреварите, дразните...Смехория! АЗ ПЪК НЯМА ДА ПУСНА НОВИЯТ СИ СТИХ,КЛИП ТУК ЗА ПРАЗНИКА ДНЕС -НОВИЯТ! ХОДЕТЕ ДА ГО ТЪРСИТЕ ПО ДРУГИТЕ САЙТОВЕ. Ширете се тук с неграмотните си и най често КРАДЕНИ СТИХОВЕ И КЛИПОВЕ. И други нещица . Мръсотийки ми се правят с кодовете най вече,че да не мога да пускам клиповете си по сайтовете ,особено на по добрите мои клипове и .т .н ! Абе голяма сила сте в мръсотията си и некадърността, кражбите. Я се вижте какви пародии на стихове пускате. Ако се понася то той е краден, ако ли не,то той е направо едно нищо и смях в залата! Колкото до числата, гласуване, коментари,които си ги уреждате по телефона и това е обществена тайна. Изобщо ОТКАЧАЛСКА работа, а секирата била такава и онакава! ВИСОКО СТОЯ НАД ВСИЧКАТА ТАЗИ ПОМИЯ С КОЯТО МЕ ЗАЛИВАТЕ! ЯСНО?!

Защо на повечето тук никой не Ви пречи,а моят профил не ми дават да си го направя красив,заради кого е това,заради кои по некадърните от мен ли? Що за същества са това? Това не са хора,ама просто не са човеци, а са някакави плазмодии,гниди!ИСКАМ ДА ЗНАМ,КОЙ И ЗАЩО МИ ЗАБРАНИ ДА МОДЕРИРАМ ПРОФИЛА СИ?ПРИНУДЕНА СЪМ ДА ГО ДЪРЖА ТАКА САМО С ВМЪКНАТА КАРТИНКА.ОТ РАЗЛИЧНИ КОМПЮТРИ И БРАУЗЕРИ СЕ ОПИТВАМ,НО Е ЗАЛОЖЕНА СТАРАТА СНИМКА С ЖЪЛТОТО ОКО И ЖЪЛТА РОЗА,И НЕ СЕ МАХА?!ЗНАЧИ Е ОТ ВАС,ПЛЪХОВЕ,НЯМАТЕ ЛИ СМЕЛОСТ ДА ИЗЛЕЗНЕТЕ ОТ ДУПКИТЕ СИ И ДА СЕ БИЕМ ОТКРИТО АКО НЕ ТУК ТО ТАМ КЪДЕТО ТРЯБВА?!Ето цитат,некадърни и злобни-"така е.не мога да си обясня каква е тази злоба и завист.но така е-некадърниците винаги завиждат на талантливите."манипулират профила и блога ми злобни хора с менте данни и профили,като тези-
petar 64.,Варна
stoyko 48.,Варна
No 24г.,Варна,
sasho58.,Асеновград
Някой 30г.,София,
ivailo 26 г.,Лом
и още цял кош менте
профили на едни
и същи хора,
ако това са хора.

И този няма да ме остави на мира, а сега е само 4.30 сутринта!

Болни мозъци,а обвиняват другите без да виждат себе си!
ivan ivanov, 57г. [Загадъчен Ентусиаст]
Виж снимки (20)
Паспорт
Пол : Мъж
Държава : Каймански острови
Град : welixton
Зодия : Козирог
ID : 346738 ossz
59 г., Видин
Посетен : 4 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Онлайн
Този пак е в профила ми минути след като влезнах и аз-това автоматично ли е или отврат шега на някой си ЛУД? ЗАЩОТО ПАК ИМАМ ПРОБЛЕМ С РАБОТАТА СИ ТУК...ЕЙ,ПИСНА МИ ОТ ИЗРОДИ ТУК,КОИТО СА НАДДЕЛЯЛИ С ПРОСТОТИЯТА СИ И ДОРИ МИ ИЗТРИЛИ ЕДНА ПРИЯТЕЛКА,ДАЛИ САМО ЕДНА-МАРИАНА?!

Близо час пускам поста си и не мога да продължа...
админ, тези двамата и алекс и тази вечер ми пречат да пусна поста си, а и изобщо винаги са тук, когато влезна в профила и блога си-редовно ги докладвам, но все тая,защо ли,кои са? А есен- Златка какво ли прави сега по нощите тук,май друг е в профила и и на гости при мен.

ivan
57 г., welixton
Посетен : 7 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Онлайн

ossz
59 г., Видин
Посетен : 4 пъти
Виж профила
Няма да допусна и тази гавра с
мен и подигравка.Има тук и други
като мен,но аз съм пак на топа на устата
пък и отговарям само за себе си!
Искате да не контактувам с хората
чрез профила си не толкова,защото
сте ми разрешили на лични,дори със картички,
но искате друго.Да не Ви се крадат
снимките,които не са лично ваши
и такива като мене да не ги взимат
да си правят клипове,защото там ви е
болката-клиповете МИ,НЕКАДЪРНИ И ЗЛОБНИ!
Мислите ли че наистина взимам снимките
за клиповете си от профилите ви,а и моя?ХА,ХА!!!
Е добре,нека ги няма,както правите,
но защо и под моите снимки в албумите ми и под
моите постове в блога да няма снимки?!Ееее...
те това вече е простотията човешка
и това мълчание на админ и модове
като лудия Тодор Габровски,който ми забрани
групата на сибир и изтри мои групи,
а останалите са почти блокирани
за моите приятели!Защо точно
на моите приятели им е трудно да
ми пишат,гласуват,влизат и.т.н,
защо излизат от сайта,когато аз
влезна,защото вие сте блокирани от мен,
а дали само от мен,що не се запитате?!
Секирата с острия си език само
на лични да пише и пуска коментари,картички,
колкота да не умре от скука!
Браво,ето кой е секирата и сече,не АЗ!Нека да кажа какво мисля по въпроса,щото админа не ми отговаря!По точно нищо не пристига от мен при него,както и мои приятелки тук не ми отговарят освен тези, които в момента ги избирам за такива.Ясно е ,че аз съм блокирана частично ,изолирана,защо и аз не знам!Аз да не мога да пускам картички и да не се отварят в профилите в които пускам,както и в моя си профил и под снимките ми, а и в блога ми?! В блога ми дори коментари не могат хората да ми пускат оплакаха се. Това с ремонта не е вярно,защото другите нямат проблем.Ако наистина искат някои да се оттърват от моите коментари ,картички дето пусках по множко ТОВА ЛИ Е НАЧИНА? АЗ ДА НЕ МОГА , А ДРУГИ ДА МИ ПЪЛНЯТ ПРОФИЛА С КАРТИЧКИ?!ЩО ЗА ПРОСТОТИЯ?!

Явно сайта е повреден при опит за Бан от конкурентите на сибир беге!Или просто мене са баннали, не пълен бан,защото някои функции ги НЯМАМ в блога и профила си-Някои.Но и други хора в този сайт са пострадали,така че по вероятното е да е повреден сайт или изнемогващ,НАТОВАРЕН.Множко му е "населението" и то за БАЗПЛАТЕН САЙТ! Това с мен ЛИНЧ ли е или просто ВИД БАН?!Моят профил и Всичко,и всеки,който ми пуска стиховете и клиповете ми в профила си е ТУШИРАН -дори Севда?!Моят профил,блог тварил сайта и този на Севда ли го твари?! Вижте другите,стига с мене, все с мене и приятелите ми?! Контакта ми с хората е почти СПРЯН?!?! Ами на Ведрин,Стефан-cefules,esen...платените хора,като са плъзнали в нета и правят сайтове,блогове от тяхно име и ги пълнят с писаниците им? Това що не Ви дразни?Защото...Защото това сте Вие-същите!Каква е тази дискриминация-МЕРЕТЕ С ЕДНАКЪВ АРШИН,но не,не става,секирата е устата,а и не плаща.Да не би да съм само аз устатата,не плащам и.т.н. И това не е.Тогава знаете кое е,нещастници! ЗЛОБАТА И ЗАВИСТТА НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН!Имало злоба от мен към хората при това към всички?!Ало,болни няколкото,заблудени,нима не виждате,че това моето е БОЛКА,БОООЛКА?! Набийте си го в главите! Слушайте мозъците си ако имате такива, а не кефа на тази, този с които се търкаляте и имате ОБЩИ ИНТЕРЕСИ! Има и свестни между Вас, но сте много малко?!

Приятелите ми се жалват,но сайта не е мой,милички и си играят с нас, с когото поискат! Тяхното е назад...
Браво,зависници! Цяла мафия сте и се вижте какви "стихове" пускате в този сайт-за смях сте!

Ето АЗ как пиша и със стихове дишам!

Любовта е красива,
когато е жива.
За мъртви души не е присъща.
Злото се връща.
Аз ще обичам и ще творя.
Някои си остават .....та!
Който завижда надалече не вижда!
Който си мисли, че тук ми пречи
и че без блога-сайта съм мъртва вече,
много му здраве от мене сега!
Аз си оставам с е к и р а т а,
а тя не поплюва, реже, сече
и не признава човеци -менте!
На всички дребни, злобни душици,
със разни връзки и много парици,
аз пожелавам, добър живот,
не бъдете на простотията роб!

 http://vbox7.com/play:22b555e0

поезия  клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 November 2019, 19:03:53
ПРИНЦОВЕ ИМА И ЗА НАША ГЕРГИНА Не става тя за поетеса,

не става тя и за художник,

за някои била контеса

влюбена в един безбожник.

Тук от графа тя се скрила,

търсела любов, закрила,

имала свободно време,

но пък дявол да го вземе,

принцът нямало го тук

в този блог и тя напук

паснала си с интригантки,

поетеси самозванки.

Правосъдие раздава,

с връзки тук се подвизава

с тези нейни пет шест ника-

всичките лика прилика.

Тук приятелки и мили

са ласкателки злобливи,

на един акъл са всички,

повечето нощни птички.

Не става тя за поетеса,

терор налага ми, намеса,

с мъже и със пари играе,

мен иска тук да изиграе.

Аз не нося тежка роба

и не разбивам души, мога

походът и днес да спра,

дори с риск да умра.

поезия сатира А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 November 2019, 19:20:31
(https://c.radikal.ru/c36/1911/a3/d7136e5d5bea.jpg)

ИСТИНСКА СЪМ

 Сама със себе си оставам,
но само в мисли, спомени,
аз силна съм не оглупявам,
не плета, не шия гоблени.
Следена съм, манипулирана
от хората,които най обичам,
не съм пияна и дрогирана,
не съм и луда. Аз обичам!
И нека Господ чуй молбите,
и нека съкрати ми дните,
които изживях честити.
Раздавах се и бях желана,
макар от някои презряна,
но истинска съм и такава
за повечето ще остана!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 09:54:05
НА ЕДНА НЕОСЪЗНАТА

(https://a.radikal.ru/a00/1911/30/297597e82d16.jpg)

Да говориш за етика, естетика когато си затъналa до гуша в мръсотия

не е ли туй постъпка на не човек, а г...ентия?

Да говориш за птички и цветенца, Слънце и Луна,

а в грехове да си потънала,  ...на,

не са ли туй причини да си с Сатаната?

Или просто болна си, неосъзната?
САМО ГОСПОД СЪДИ, САМО ТОЙ РЕШАВА КОЕ КАК ДА СТАВА, бабо Росо!

РОСИЦА КОПУКОВА - прекалено самотна баба, без деца, без внуци , без любовник...сама с книжките си, с парите и връзките си, не можа и не може да се докаже , да спори успешно с мен, няма аргументи, няма дух, силици, а е само кълбо от злоба и завист. Че е грозновата не е виновна, че е стара също, но да е толкова злобна и завистлива за това ще си носи греха .

Не е задължително да имам нейните пари, връзки, купени постижения  и награди! Нито нейната кръвна група, кръвчица...:)

Тя е журналист колкото аз съм калинка, а за поетеса пък хич не става, повтаря едно и също в творенията си с различни думи. Няма как да си признае как организира изтриване на моите профили и мои постове в интернета, тя си ги избира, както избира тайфата  с която действа.

 С какво право говори от името на другите, след като знае какви интриги и мръсотии прави с няколкото като нея в интернета , най-вече в блогбеге? Заради нея и една плевенчанка ме изтриха в два сайта  само за един месец - стиховете беге и откровения. Но тя остана там, не защото  е голямата личност, поетеса, знаете как става у нас в днешно време, просто си плаща...Плащат си на управата на сайта, нужни са средства за поддържане на сайтовете.Такива като нея злоупотребяват с такива като мене, които си търсят  правата и се защитават с всички средства. Вижте я как се шири в колко категории в блог беге, а мене и там ме спря като sekirata-засега не изцяло. Смут и потрес  предизвиква  ТЯ ,  дори нещо повече от гнусота ! Творец, а използва жаргони и цинизми свободно?! Използва и хакери. Платило си е бабето да си прави каквото иска в корумпиран български интернет.

За да си човек не е достатъчно да имаш много книжки и награди, спечелени знаем как, не  е достатъчно и аз да съм една обикновена жена,че да не ми завижда и злобее.

Нали именно затова!

Коя съм аз ...някоя си там, никоя та толкова се изхвърлям и си позволявам да говоря  истината , която не и харесва.

Ами коя съм? Човек съм при това с главно  ,,Ч" и въпреки мафията около мене  оставям красива следа след мене, оставила съм живи същества след  мене, а тя и едно коте не е отгледала, чак пък да я заболи. Темерутщина и ограниченост,  душевна инвалидност и ...лудост!

,,Нека си пише" –Коя сте Вие да нареждате кой да пише и кой не и какво да пише, кога? За Господ ли се имате, бабо Росо?! Ама не сте и един ден като Ви прибере, ще го разберете дали ще се бори с Дявола за Мен или за Вас.

Бях длъжна пред себе си да отговоря на този измислен пост от тази , която си живеела добре , забележете ... с чиста съвест!
О, Богове...какви лъжи!

Пуснала съм доста материал и нейни обиди където трябва.

Кой ще я спре ще се види и чуе рано или късно!

А.Х.Т.sekirata cekupama -12 ноември 2019.,Плевен


Поздрав до Анита  секирата

Публикувано от Росица Копукова · преди 1 час

"Тази невероятно самотна дама, не можа и няма да може никога да се добере до мен като човек и като журналист. И отвреме-навреме я прихваща лудата, та пише по мой адрес. Нека си пише, то затова е гонена отвсякъде, защото, където се появи, настава смут и потрес.

За нейна зла врага, аз си живея добре, с чиста съвест и никак не се влияя от глупостите й"

(https://d.radikal.ru/d09/1911/f7/ad247b08392f.jpg)

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:01:24
НОВИЯТ МИ СТИХ И КЛИП ЗА МОИТЕ ПРИЯTЕЛИ, стига съм писала ТУК за НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИТЕ СИ !

Явно неприятелите ми вампирски се хранят с болката на другите
и тези, които ги прикриват са от зле по - зле!

Мили, приятели, малко сте, но Ви има, знам!
Бъдете живи и здрави все така истински, но малко по - смело го давайте!

(https://c.radikal.ru/c17/1910/8d/46c1cd32f256.jpg)

Целувки за Вас!

sekirata Po - poleka

https://www.youtube.com/watch?v=GUGzZWhf_uY

СТИГА СЪМ ПИСАЛА ЗА НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИТЕ СИ,ПРАВИЛНО, НО ЩЕ ИМ ПОСВИРЯ И ПОПЕЯ

(https://b.radikal.ru/b12/1910/4a/d0f7ca06df9e.jpg)

  sekirata reche i otseche

https://www.youtube.com/watch?v=HdnMe77SshM

текст, изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjupel.blog.bg%2Fphotos%2F119976%2F494.gif&hash=8c2dbd83449e4682f3e05f71033d98ce32c828be)

sekirata Mama Elka budi

https://www.youtube.com/watch?v=rOw0BRPaxNs

sekirata Kania se Kune mome u vas da doidem

https://www.youtube.com/watch?v=FZ9PHBNXHnQ

(https://c.radikal.ru/c18/1910/1c/31869b3c86bb.jpg)

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:09:15

(https://a.radikal.ru/a19/1910/7c/a51be9de9375.jpg)

ФАЛШИВИТЕ БАЩИ И ТЕ РОДЕНИ ОТ МАЙКИ?!

ИМА И ТАКИВА БАЩИ, КОИТО ЗАРЯЗВАТ ДЕЦАТА СИ!Баща -деспот

Баща - крекинг

Баща - ревнив

Баща

Мъжете във Великобритания прекарват с децата 24 минути на всеки час, който

майките прекарват с децата. За най-добрите бащи са признати португалците, които

отделят на чедата си не по-малко от 39 минути на всеки час, прекаран с майките.

Внимавайте с какъв тон  и какво казвате на детето си, защото гласът ви ще звучи в

главата му през целия му живот.

Независимо дали живеят заедно, дали са разделени, независимо в какви отношения са

един с друг. Мили родители всяко дете има майка и баща, независимо какви са те,

децата имат нужда и от двамата. Разделяйки се с човекът с когото сте създали живот,

не превръщайте в инструмент на собствените си чувства тези крехки същества. Те не

са виновни за нищо, а тяхното естествено желание е да имат - и мама и тати. Тези

същества заслужават да живеят спокойно и в любов макар и да не сте заедно като

родители. Изключително просто е ако успеете да превъзмогнете собственото си его.

Лесно е когато единствено грижата и желанието ви към щастието на тези малки

същества ви води. Често щастието за тези невинни същества е просто в това да са

спокойни и да могат да израснат като деца, а не като обект на битките между

родителите си, и тяхното - ,,за доброто на детето". Смятам, че за децата е много

простичко да бъдат щастливи. Трябва да сте до тях и тялом и духом. Децата нямат

нужда да се състезавате в това да се правите на любимия родител за да ги спечелите.

Нямат нужда от – колко голям е подаръкът ми, а просто от вас.


sekirata Falshiviat bashta

sekirata Kato fakel shte gorish na klada

https://www.youtube.com/watch?v=gqhJrBM36JY

https://www.youtube.com/watch?v=KcrDlGO3Gyk

стихове клипове  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:18:22
ИЗБОРИ ПО НАШЕНСКИ! НЕ МИ ГОВОРЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ТОВА Е НАСИЛИЕ И ВСЯВАНЕ СТРАХ!

Не съм от София - продажна, дупедавна, нито от ромския Пловдив
и.т.н. но едно е сигурно че станахме за смях пред цял свят и май
Макрон ще излезе прав! Както винаги гласуваха починалите деца и хора с
фалшива адресна регистрация. И не само това, стигна се безцветно мастило,
каква ли хартия на бюлетините, безплатно извозване
на болни хора-предсмъртни-обречени...и.т.н. ВСЕ РЕЗИЛ ЗА БЪЛГАРИТЕ!
Малко ли ни е резила с нашите цигани по света, които ни правят лоша реклама?
Такова нещо не е имало и при Тодор Живков!
Там поне бяхме задоволени с всичко.
Бих попитала някоя кметица,
която определно е и майка не се ли срамува от децата си,
че е избрана с гласовете на починали деца и непълнолетни.
Но явно нямат срам! Това е тя мафията у нас,
която все по -дълбоки корени пуска,
а народ смачкан мълчи безропотно,трае си,страхува се,
трепери за службицата си,за работата си
и чака в агония смъртта си!
Казва си-що да гласувам, те герберите за мен ГРОБАРИТЕ,
всичко по изборите са си уредили, всичко е в ръцете им,
сами си се избират и величаят.
Това е лудост, драги, ПЪЛНА ЛУДОСТ!
Шепа са тези бедни душици  българи
облагосдетелствани от гробарите,
които погребаха народ и Родина!
И тези, които избягаха в чужбина
и точно като циганите се продават и
решават как да живеем ние тук в България!
Шепа са и са мнооооооого луди, болни,
заслепени от парите и славата.
И ромите, да де, циганите у нас вече имат пълно
право да ни се смеят и подиграват,да ни смачкат съвсем,
та те дори са по- облечени от нас българите,
ядат до спукване и се кефят
на теглото и примирението на българите.
За тях закони няма, съвсем няма и да има вече!

Аз къде съм в тази СМРАТ?!
Не съм измърсена,изплашена, въпреки заплахите
и действията вече на кучетата на гробарите.
Това е -гроб и гробари без кучета не върви.
Цитирам:"И твоят ред ще дойде..."Такива и още по-нечовешки
неща- "секиро, ще страдат децата ти заради тебе" и др.своеволия на лудите тук
ми се пишат след смъртта на Ю.Вучков и Жорж Ганчев.

Едно е сигурно, че Герб държи  властта от позицията на насилие,
престъпление,мафиотщина,корупция и най-
страшното продаде Родината и народа си!
Тези меко казано мръсни коментари и вулгаризми на един луд,знаете кой е той,
както и хора, които отдавна не живеят в България, но драскат в интернета
най -вече от лудост, ТОВА ВСИЧКО МИ ГОВОРИ И НЕ САМО НА МЕНЕ,ЧЕ
В ИНТЕРНЕТА ИМА САМО ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ И НАЙ - ВЕЧЕ ЛУДИ,
МНОГО ЛУДИ, МНОГО БОЛНИ!
ОТВРАТ!

Да, бих се запитала какво правя аз
в такъв интернет, сред такава ....ач?!
Не искам да бъда като тези ТУК, ОГЛЕДАЙТЕ СЕ ПОВЕЧКОТО
И ТЕЗИ КОИТО ВИ КРЕПЯТ И ПОЗВОЛЯВАТ ДА РЪСИТЕ
ВУЛГАРИЗМИ И ЦИНИЗМИ ПО НЕПОЗНАТИ ХОРА .

TА ЗА МЕН
София и Пловдив никога не са били БЪЛГАРИЯ,
няма и да бъдат,защото живущите
там са гъдоугодници и дупедавци,егоисти!повечето

ЛЕКА ВЕЧЕР И НАДЯВАЙТЕ СЕ НА ПО- ЛЕКА СМЪРТ, БЪЛГАРИ!

Да са живи и здрави лудите в блог беге,
прости им ,Господи, те не са виновни,че са болни!


Последни 20 регистрирани посетителя

01.11 22:10 - rosiela
01.11 22:00 - rosiela
01.11 19:48 - apostapostoloff
01.11 18:32 - rosiela
01.11 14:56 - apostapostoloff
01.11 14:23 - apostapostoloff
30.10 06:22 - apostapostoloff


Вие двамката , СЪЖАЛЯВАМ ВИ! ПОЗОР СТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
ЗВАНИЯТА ВИ , КНИЖКИТЕ ВИ СИ ГИ .....


Нали, не мога да го напиша,но Вие можете, на Вас всичко Ви е разрешено тук и простено, НО ГОСПОД НЕ ПРОЩАВА!

(https://nstatic.nova.bg/public/pics/nova/article/980x551_1572795984.jpg)

ПРОДАЖНИ МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИ, КОЛКО СТЕ КРАСИВИ И ФАЛШИВИ!


А МЕНЕ САМО ГОСПОД МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ !

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:22:05
ПРОКЛЯТИЕТО ДА СИ НАРОД БЕЛЯЗАН С ПЕЧАТА НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО!

ПРЕДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ УБИВАТ


(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxuDxtmCZt9OY-nJXulB7GPtAze77nyS584chJjAyN8w2L3i-X&s)

Какво зло от мене
Вий сте видяли?
Туй злоба не е,
болка зове,
но вий не я чувате,
само мърсувате,
на чужд гроб с пари
и с чужди сълзи!
Какво зло от мене
Вий сте видяли?
За каква демокрация
бълнувате, едва ли
не виждате , че корупция стяга
властта наша с насилие, бяга
народ от Родина,
а Вие трупате пари и ...сланина!


(https://c.radikal.ru/c20/1911/a1/0add0e1c3f9f.png)


https://www.youtube.com/watch?v=W1AUIsnO1bo

Eдин мой въпрос-
Защо блогбеге е толкова опасен в пълния смисъл на думата,и що за птички са в него, кой дърпа конците?!

Пари за Пенсии ИМА...!
.
Но се крадат...!!!
цитирай

Колко души останахме в България...?
Я да видим колко са гласоподавателите...
.
Да смятаме имайки, макар и откъслечна информация от ЦИК (...без да искат казват и някои верни неща...), за да открием две неща...:
1. Колко са избирателите по списъците...?
(...в София разлика от 101 хил. души за 7 дни не смущават никоя власт или изборна институция... Ха - честни избори ли...?)
2. Колко души реално живеят в България...???
Ще използвам пак данни от ЦИК...
"...На местните избори са гласували 1,4 милиона, като активността е 35,8%..."
Да смятаме:
1,4 мил. : 35,8% Х 100% = 3, 910610 милиона гласоподаватели...
Отговор №1 - Гласоподавателите са 3 910 610...!!!
.
3 910 610 възрастни + 900 000 деца (до 18 г.) = 4 810 610 души...
Отговор № 2 - В България живеем обща 4 810 610 души...
.
В България сме, не 7,2 мил..., не 6,2 мил... а около 4,8 милиона...!!!
.
Приятели - Хайде сега мислете...! ГЕРБ -Видими резултати...!!
- Алооо-о-о-оооо Гл. Прокурор..., какви честни избори, какви 5 лева...!!!
цитирай

apostapostoloff - В България живеят

520 000 души. И какво от това?
цитирай
Навярно някой Ви го е казал, но аз ще го повторя-
Вие apostapostoloff сте страшно глупав човек и голям егоист, злобар!
Всичко си купувате с пари досега, поне така сте я карали, но умните не можете подлъга! А те не са малко в тази погубена България от такива като Вас.

СТРАШНИЯТ СЪД - ТАМ ГОРЕ, ГОТВЕТЕ СЕ.

стихове клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 December 2019, 11:56:29
(https://d.radikal.ru/d39/1909/08/a9212bc305dd.jpg)


ИМАМ ТЕ

А.Х.Т. sekirata поезия cekupama  рецетира свои стихове


https://www.youtube.com/watch?v=FAGZq4RkmBM

https://www.youtube.com/watch?v=HGYi8s_zR-A
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 December 2019, 12:01:17
(https://img.discogs.com/8wDCOWKOrS9hZ4X1x-uD1x9B8zk=/fit-in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-13715167-1559598435-6776.jpeg.jpg)

НА ЕКСТРА НИНА -песен

Кой акъла взе ти, Нина?
Имаш мозък ти за трима.
Ясно е ,че много спориш,
трябва яко да се бориш.
Знай, фолклора  побеждава,
нищо че пари не дава,
нито обич, нито слава.
А пък Глория горката
си посегна на ребрата!
Поп фолк в ,,Пайнер" не вирее,
диско, техно, рап се пее,
конкуренция на попа,
а защо не и на секс  шопа!
Със  ц..и, силикони,
правят се на примадони!

https://www.youtube.com/watch?v=TZFarq2xFdc

Екстра Нина Огън в камината

поезия сатира песен А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 December 2019, 01:49:54

ВСИЧКОТО НИ Е НАРЕД ,ТА И В ИНТЕРНЕТА СЕ ДРАКАМЕ, ЗАЩО? БЪЛГАРИ!!!

Огледайте се как живеете, вегетирате ...всеки ден цените хвърчати народ си трае , а градовете ни като Варна станаха вече чужди центрове ...бази НА ЗАВОЕВАТЕЛИ!

От известно време ми пише едно лице siainia.blog което е един вид анонимно,не само на лични, но и коментари-разбира се усетих нещо нередно и не ги одобрявам,още повече че тогава имма проблеми и с профила си. Ето писанията ,не знам дали е сектанско или ислямистко,но може и да е ПРОВОКАЦИЯ!
Споделих това всичкото по горе само с katara ,която е доста особена и planinitenabulgaria,като един вид исках помощ! Но ......


от: siainia   За постинг: РОМАНТИКА ОТ МЕН СТРУИ, ЖИВОТЪТ КАРА МЕ - СЕЧИ!
Да се изповядаш да видиш колко е приятно,Бог на всякаде може да ти чете мислите и аз също не бих отишал в" църква "...
Одобри | Изтрий
03.03 22:04 - Понеже

от: siainia   За постинг: РОМАНТИКА ОТ МЕН СТРУИ, ЖИВОТЪТ КАРА МЕ - СЕЧИ!
Когато човек не вижда няма как да знае какво ,да но ако започне да вижда може да се оплаши от себе си ,затова да мастроим ума си в светли мисли и да запопнем да првчистваме и освещаваме себе си ,опитай,когато си в безисходица,"обичам ви всички ще правя само добро и ще помагам на всички хора"така се спират цигари наркотици убийци сексманяци,роби на греха..тамън да извършиш грях и казваш това не е добро и е извън закона ,на този който ми е дал живот!Извън моя закон когато започнеш да казваш значи напредваш,а когато изгубиш гнева и омразата значи си научила закона!!!
Одобри | Изтрий
Изпратено: 04.03 15:16   От: sekirata

Изтрий

05.03 23:22 - :)
от: siainia   За постинг: ПОКОЙ ЗА МЪРТВИТЕ ДУШИ! задушница 05.03.2016

Смърта е радост за вярващия:) Одобри | Изтрий 05.03 23:26 - Дръзне
от: siainia   За постинг: ПОКОЙ ЗА МЪРТВИТЕ ДУШИ! задушница 05.03.2016

Ли човек в своята смърт да Се обърне от всичките си престъпления и да живее..и на умрелите им е да но възможност да се покаят! Одобри | Изтрий
цитирай

ЗОВ.....Кой те чува, секиро...спи народът сън мъртвешки отдал се на секс, плешки...

Така иска да забрави, че отговорен е за туй , което днес България ...слави !

Казала го бе някъде Анита...имам чувство, че тази жена е наистина изпреварила времето"

onzi -  Знаеш ли, Анита,2014 12:34 никога не съм коментирал, но сега ще го направя. Чета те редовно и не винаги съм съгласен с теб. Но едно мога да ти кажа, ако можеш, разбери ме - никога не се променяй, остани си такава, каквато си...

ТАКАВА СЪМ, ТАКАВА ЩЕ ОСТАНА,

А НА КОЙТА НЕ МУ ХАРЕСВАМ, ДАЛЕЧЕ ОТ МЕНЕ!

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Моля, избягвайте да си давате определенията, преценките и диагнозите за човек ,който не познавате, който изобщо не познавате, не сте виждали.Долно и неприлично е , особено за младоците! Би трябвало да си имате среда, а не да се дракате и ровите в живота и здравето, постовете на бабите. А какво правят бабите в интерента , в този сайт...Мисля че няма възрастова граница,нали?
Никой не съм канила с бъклица , нито пък искам оценка и мнение, нито пък ползвам сайта за реклама като някои да си продавам книжките! На който не му изнася ,далече от мене и от профилите ми. Проблемът бил, що ме има и другите трялавало да не ме виждат, ЩО ЗА НАГлОСТ  И ПРОСТОТИЯ Е ТОВА!!!

ПИСАХ , ПОВТАРЯМ...САМО БОГ СЪДИ, САМО ТОЙ РЕШАВА КОГА КОЙ И КАК...!
Книжки, амбалажи не ме интересуват, а който ги чете ако има кой да ги чете мери акъла на авторите.Хората не са прости, всичко виждат, но в повечето случаи мълчат, докато не опре до тях.

 А толкова исках да бъда разбрана тук на Земята,
но жалко Исус бори се още със Сатаната!

https://www.youtube.com/watch?v=67e_VAtbFfI

https://www.youtube.com/watch?v=zC2C1uwIePo


sekirata Shte poletia i Zov клипове от А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 20:51:31

ВИСОКО

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

 Там високо във небето,
там ме тегли днес сърцето,
там сред облаци и птици,
сред безброй и рой звездици.
Там във небесата сини,
за там мечтая от години,
със орлите да живея
и със славеи да пея.
Там далече от Земята,
там високо в небесата
със дъжда да се целувам
и със вятъра флиртувам.
Сестричка да ми е луната,
звездата, слънцето, дъгата,
с тях в небето да лудувам,
небесни танци да танцувам.
От там да гледам, отвисоко,
крила разперила широко...

 https://www.youtube.com/watch?v=xPE0r6XPeq4

sekirata Visoko
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 21:28:26
ДЯВОЛЪТ ОТ АДА СЪБУДИ ТИ

Дяволът от Ада
събуди ти
за пъклени дела
и хич не те боли!
Защо му позволи
във теб да се всели?
Защо му стана роб?
Не искам да си сноб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 21:43:21
ИНАЧЕ БЕЗ ПЕНСИЯ


https://www.youtube.com/watch?v=byhVWX4tDb8


sekirata Inache bez pensia

sekirata A.H.T. muzika tekst izpulnenie Inache bez pensia
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 22:31:06
ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!

ПОЛИТИКА НА РУСИЯ, КОЯТО Е НЕПОБЕДИМА, ЗАЩОТО ВИНАГИ  СЕ Е ЗАЩИТАВАЛА ГЕРОЙСКИ, КОГАТО СА Я НАПАДАЛИ И Е ПОБЕЖДАВАЛА! ДУХ И МОЩ.

Явно в сайта всеки може да си измисля кой и какво му е говорил, писал, искал,това е недоказуемо !

Дори и в писмен вид да се покаже като чат, което доста често става от хакери и програмисти пак не е доказано че е вярно.

Но едва ли големите хакери ,програмисти се занимават с злободневни теми, клюки, интриги, профили, сайтове...Те се занимават и обслужват "ЕДРИ РИБИ", банкови сметки и тем подобни.

Така че уведомявам потребителите на този сайт и самите модове и админ, че АЗ НЕ СЪМ МОЛИЛА И НЯМА ДА МОЛЯ НИКОЙ ДОРИ ЗА ДЪЩЕРЯ СИ, а то няма за какво да моля за нея .Всичко и отнеха, дори рожбата! Това което има тя СЕГА  е това което имам АЗ , друг си няма.

Лицето което е постоянно по мене  по някакъв начин - айпито ми е разбрала от  хора от Плевен, не се спира и ми е заявило, че няма да се спре докато не спра да посещавам и пея, свиря, пиша...сайтовете изобщо! Вчера 06 януари 2020 пак по нейна поръчка бе деактивиран друг мой профил в сайт , в който изобщо не става въпрос за нея! Но....трябвало да ме спре?

С полиция или в съюза на писатели и поети и тем подобни да се жалвам? О , не,  засега оставям нещата отгоре, и ще се получи, защото много и стана на тази жена, нагази яко в ЖИВОТА МОЙ , ТА И НА ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ИЗОБЩО НЯМА НИЩО ОБЩО С НАШИТЕ РАЗПРАВИИ С НЕЯ!

НО ТЯ НЯМА ДЕЦА, ДЪЩЕРЯ  И БИЕ ПО МОЯТА ДЕМЕК -ПО ЧУЖДИТЕ ДЕЦА!

Този пост не съдържа нищо обидно, просто едно обяснение и въпрос, защо си затваряте очите НЯКОИ ЗА ИСТИНАТА, нима нямате и Вие деца? Ако нямате , ще имате и ще МЕ РАЗБЕРЕТА ТОГАВА. НО ...ТОГАВА!

Дъщеря ми няма баща да я защити и не е избягал и прогонен от мене на времето, а ПРОСТО СИ Е ХАЙМАНА,БОКЛУК,БОХЕМ! НИКОЙ НЕ Е ЗАЩИТЕН ОТ ФАЛШИВ СЪПРУГ И БАЩА НА ДЕЦАТА МУ!

 

НЕКА ГОСПОД МЕ ПАЗИ-МЕН И ДЕЦАТА МИ!

И ЩЕ БЪДЕ.

А.Х.Т.sekirata cekupama

коментари
1. jupel - Това нормални хора ли са, потребители ?!   
07.01 21:48
Последни 20 регистрирани посетителя

21:39 - rosiela
14:23 - apostapostoloff
10:27 - apostapostoloff
06.01 14:38 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 09:43 - apostapostoloff
06.01 09:34 - apostapostoloff
06.01 06:30 - apostapostoloff
06.01 06:27 - apostapostoloff
06.01 06:15 - apostapostoloff
06.01 06:12 - apostapostoloff
05.01 20:23 - rosiela
цитирай
2. jupel - Вие двамцата- Роса поетеса боса и ...ТАЙФАТА НЯМАТЕ ДОПИР ДО Г...МИ КАКТО ПИШЕШ ТИ, СТАРЧЕ - ИЗВРАТЕНЯК!   
07.01 23:12
Вие двамцата- Роса поетеса боса и ПосТОлЯ не разбрате ли,

ЧЕ НЕ МИ ДРЕМЕ ЗА ВАШИТЕ ГЛАСОВЕ В БЛОГА МИ И МИНУСЧЕТАТА ВИ?

ВИЕ СТЕ ОТДАВНА МИНАЛИ ЧЕРТАТА И НА МИНУСИТЕ , НА ДЪНОТО СТЕ!


07.01 22:29 - Сложих ти минус само защото пишеш ...

от: anonimapokrifoff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Сложих ти минус само защото пишеш глупости за русия.
Тая варварска държава винаги е нападала чужди народи, и нас окупира след 1944.
Одобри | Изтрий
06:24 - Голям, голям джумбуш стана!

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Голяма бъзикня! Страхотен гъзобрък.
Одобри | Изтрий
06:30 - Решили са да ти скъсат гъза и

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
ще ти го скъсат. Защото си много нагла и наперена. Ще ти смачкат фасона на бърза ръка.
Одобри | Изтрий
цитирай
3. jupel - СЕГА ПЪК НАЛИ СМЕ КОЛОНИЯ НА АМЕРИКА и ЕС-ЗАПАДА! Изнасяме си всичко - златото, прасетата....дори и ДЕЦАТА! А вие няколкото ще отговаряте пред Дядо Боже   
08.01 09:46
СЕГА ПЪК НАЛИ СМЕ КОЛОНИЯ НА АМЕРИКА и ЕС-ЗАПАДА! Изнасяме си всичко - златото, прасетата....дори и ДЕЦАТА! А вие няколкото ще отговаряте пред Дядо Боже за предателството на РОД И РОДИНА

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 22:46:20
НАВЛЕКЪТ

Какво е навлекът във нета?

Балон надут до спукване.

Какво е лудият във нета?

Бяс, треперене, изтръпване...

Какво е тролът, фейкът, всьо подобно?

Това проекции са на същество злобно!

Каква е лъжата в интернета

на не една жена превзета?

Голяма! Но истинна аз ще остана.поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


Копукова, съвсем излезна из релси...стига си драскала несмислени текстове на уж песнички и ги пускаш в интернета,
които нито ги свириш, нито пееш, но се дракаш с мене и дъщеря ми, защото си нямаш дъщеря ,нещастнице и ще си умреш от злоба!

07.01 19:19 - rosiela
07.01 18:21 - rosiela
07.01 17:49 - rosiela
07.01 09:39 - rosiela
06.01 20:00 - blogbg
06.01 19:42 - rosiela
06.01 18:40 - rosiela
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 22:51:26
Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

БОЖЕ, КАКВО ПРАВЯ АЗ в blog.bg?


Кому какво доказвам, това са вяртъни мелници!
https://d.radikal.ru/d24/2001/47/0d99cd1c57c7.jpg
Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

 Хора, в този сайт царуват онези...тримката!
Re: Здравейте, Ако спрете да спрете да обиждате ( току що изтрихме един постинг от 29.12.2019 с обиден клип за баба Роси...) отношенията ви ще се подобрят.
Изпратено: 02.01 15:08   От: blogbg

Изтрий | Отговор


Ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни?!


22.12.2019 07:59 - Леле,
от: rosiela   За постинг: В МОЯТА РОДИНА ЗА АГНЕЦ НАРОДА МИНА, НО ГОСПОД НЯМА ДА ТРАЕ ТОВА!

много си грозна. Като ударена тиква по главата. Одобри | Изтрий 22.12.2019 07:58 - Ма освен недоразвита,
от: rosiela   За постинг: МАФИЯ БЪЛГАРСКА ГОНИ БАЛКАНИТЕ

си и голяма грозотия без фотошоп, мъле-е-е-е-ей..... Одобри | Изтрий 22.12.2019 09:12 - И да идеш на логопед, ако имаш пари, ама май нЕмаш,
от: rosiela   За постинг: МАФИЯ БЪЛГАРСКА ГОНИ БАЛКАНИТЕ

щото имаш и говорни дефекти! Одобри | Изтрий 22.12.2019 08:00 - Грозна-а-а-а-а и тъпа-а-а-а-а,
от: rosiela   За постинг: ЗА НЕРАЗБРАНАТА АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА

ама по много и от двете! Одобри | Изтрий sekirata -shto ne vidish sebe si-https://b.radikal.ru/b08/2001/5c/045c2298b95c.jpg

споделено от А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 23:05:32
(https://b.radikal.ru/b25/2001/9c/3ca04b600156.jpg)

ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ

Искам днес да ви сурвакам,

щото повече не чакам

някои тук да ми признаят

човешкото във мен.

Не съм аз супермен!

Аз съм като всичко Вас

и до сетния си час

ще се боря и не спирам.

Трудно умирам.

Сурвакането се състои в обредното обхождане на определена територия (махала, квартал, най-често цялото селище) от група сурвакари — деца на възраст 4-12 години или ергени. Според някои записвачи, в по-далечно минало изпълнителите на обичая са били мъже, но с течение на времето, това се прехвърля към децата и то към най-малките. Тези сурвакари обикалят от къща на къща, влизайки в домовете, където сурвакат членовете от семейството, добитъка, някъде хамбарите, оборите и т. н., произнасяйки заклинателни формули - благопожелания за здраве и плодородие. Самото сурвакане се състои в удрянето по гърба на сурвакания обект със специално приготвена за целта сурвачка. За това сурвакане домакините даряват сурвакарите с установени от традицията дарове — най-често това са хранителни продукти: (хляб, вино, сушени плодове, орехи, сланина и др.) и/или дребни пари.

(https://d.radikal.ru/d13/2001/8d/3cb89782a100.jpg)

sekirata Ha kajete drujina amin

https://www.youtube.com/watch?v=OuUB6p4K4Ho
поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 23:11:51
06-ТИ ЯНУАРИ: ЙОРДАНОВ ДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ!

(https://d.radikal.ru/d29/2001/6c/f9318304120b.png)

На 6 януари честваме Богоявление или Йордановден. Според православието това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Иисус Христос. Затова и ритуалите са свързани именно с освещаването на водата и кръста. По традиция се отслужва и водосвет на бойните знамена на Българската армия.
6 януари Освещава се водата в храма, а след това и водоемите във всеки край на страната. Това се случва след като свещениците хвърлят кръста в ледените води. Народното поверие гласи, че който хване и извади кръста от водата ще бъде здрав през цялата година. Затова е станало традиция на този ден мъжете да без страх да се гмуркат в ледените води.

https://www.youtube.com/watch?v=E3lZZ8Fr4tw

https://www.youtube.com/watch?v=C7uuuHNGagY

https://www.youtube.com/watch?v=lLL9SB5G9cY

Това е денят, в който се вие и мъжкото хоро в Калофер. Този ритуал се изпълнява вече повече от 200 години, а подготовката му започва още малките часове на деня. Калоферци в народни носии, под звуците на тъпани и гайди, рано сутринта навлизат в ледените води на реката, пеейки характерни местни песни. Мъжете се хващат за рамене и играят хоро, а на брега свещеници отслужват литургия. Следва хвърляне на кръста, а който го хване - го дава на най-малкия участник в леденото хоро. Поверието гласи, че който нагази във водата на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година.
На 6 януари се освещават бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Знамената на Българската армия наричаме "светини", тъй като върху тях е изобразен светият кръст, изписани са свещените думи, като "С нас е Бог". Те се освещават ежегодно и са символ на вярност, чест и доблест. Чрез освещаването на знамената се счита, че Божията благодат ще освещава, ръководи и изпълва с благодатни сили всички, които воюват под тези знамена.

На 06 януари – На Св. Богоявление в 12:00 часа ще се извърши освещаването на бойните знамена пред катедралния храм  ,,Успение Богородично", град Пловдив.

Ритуалът на освещаването на военните знамена на Българската войска има дълбоки исторически корени. Първото историческо свидетелство за този ритуал е за освещаване на бойните знамена преди победната битка на цар Симеон I Велики над византийските войски при река Ахелой през 917 година. Водени от вярата, че нищо добро и полезно не можем да сторим без Бога и благодатните сили, които по молитвите на светата Църква ни изпраща Той, този водосвет се служи и до днес. Традицията продължава до падането на България под османско владичество. След Освобождението традицията е възстановена и се извършва ежегодно до 1946 година. Отново ритуалът по освещаването на бойните знамена е възстановен през 1993 г. Камбанен звън ознаменува тържествения водосвет.

Историческите факти сочат, че нито един пряпорец на българска войскова част не е бил пленяван от чужди войски. За сметка на това в музеите у нас има 62 пленени от българските воини знамена на чужди армии – турски, румънски, руски и др.

Освен това Богоявленският водосвет ще бъде отслужен и във всички гарнизони на Българската армия. Личен празник имат носещите имената : Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана. Да им е честито името!

(https://b.radikal.ru/b03/2001/5a/34700d9c7968.jpg)

А.Х.Т. sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 23:40:37

(https://a.radikal.ru/a26/1912/24/dc7944ef2665.jpg)

ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!

ЗЕМЬО МОЯ СВИДНА , БЯЛА,
В ПУХКАВА ПРЕМЯНА ЦЯЛА,
ДОШЛА Е НОВАТА ГОДИНА!
ЗВЪН ОТЕКВА ВЪВ НОЩТА!
ЛОШОТО НИ ПАК ПОДМИНА,
ОЦЕЛЯХМЕ И ПЛОЩТА,
ГРАНИЦИТЕ СИ ЗАПАЗИХМЕ,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОПАЗИХМЕ.
МИРНА ДА Е И ЧЕСТИТА,
ЗДРАВА , СПОРНА, ПЛОДОВИТА,
СЪС ЛЮБОВ , НАДЕЖДА, ВЯРА, 
ВСЕКИ МЯРА СПОРЕД МЯРА!

https://www.youtube.com/watch?v=gSLaJrtXtsw


sekirata Chestita nova 2020 godina!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 00:00:16
С КОЛ Е БАБА ВРАТА ЗАПИНЯЛА

(https://c.radikal.ru/c12/1912/d9/91d96b6672f2.jpg)

А.Х.Т.sekirata cekupama изпълнява шопска народна хумористична песен

 https://www.youtube.com/watch?v=N5YfeSt6-as

https://www.youtube.com/watch?v=jZpp-pcrcZ8Тази ще се спука , спраска от злоба , но проблемът не е мой!   

Последни 20 регистрирани посетителя

21:49 - rosiela
21:43 - rosiela
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 01:10:43
КОЛЕДА 2019 - ПЛЕВЕН актуални снимки

(https://b.radikal.ru/b13/1912/48/ade04cd2c29c.jpg)

(https://b.radikal.ru/b01/1912/56/cf9371cac5a9.jpg)

(https://d.radikal.ru/d23/1912/4a/fc0cbbae4442.jpg)

(https://a.radikal.ru/a08/1912/ff/de2ab382c40a.jpg)

(https://c.radikal.ru/c34/1912/7f/ee38c4760b98.jpg)

Как да ти се моля, Боже,

като гледам , че не можеш

злото да изкорениш

тук на малката Земя!?

А България...каква съдба!

(https://b.radikal.ru/b24/1912/05/8b2bd762c611.jpg)

(https://c.radikal.ru/c07/1912/18/140090e96c8b.jpg)

(https://b.radikal.ru/b23/1912/52/63726267ba28.jpg)

(https://c.radikal.ru/c38/1912/b1/6c56868bf8ed.jpg)

(https://c.radikal.ru/c38/1912/b1/6c56868bf8ed.jpg)

(https://c.radikal.ru/c05/1912/d8/340119f9358d.jpg)

(https://d.radikal.ru/d12/1912/40/834a49f06500.jpg)

(https://d.radikal.ru/d27/1912/54/2dfd9a4489a5.jpg)

(https://d.radikal.ru/d08/1912/ae/6d9a32e69306.jpg)

Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 03:12:26
ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!

(https://a.radikal.ru/a18/1912/34/ee994e82d5cf.jpg)


ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!

(https://c.radikal.ru/c22/1912/9c/064b8e91972b.jpg)

- годината на Белия Метален плъх
https://www.youtube.com/watch?v=Mju2CReDBFU

https://www.youtube.com/watch?v=5o_NkjJKrp8

 А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 03:19:05
КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!

КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!

А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?

РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,

ЩЕ РЕВЕТЕ!

ОПЛАКВАХ СЕ МНОГО ПЪТИ, НО НЕ БЯХ ЧУТА!

НИТО ВЕДНЪЖ!

ЗАЩОТО ИСТИНАТА СЕ МАЧКА У НАС, КАКТО И ОПИТИТЕ С МЕНЕ И ТУК!

ОСМИ ПЪТ ПУСКАМ ТОЗИ СИ ПОСТ И ИЗЛИЗАМ ОТ ПРОФИЛА СИ?!

ИСТИНАТА-САМО ИСТИНАТА!

ИСТИНАТА –ГОЛЯТА ИСТИНА!

НЯМА ДА МЕ СПРЕТЕ, ПРОДАЖНИ ЖУРНАЛИСТИ,РЕПОРТЕРИ, МЕДИИ...!

ЕТО - НУЛА ВЪЗПИТАНИЕ И КУЛТУРА - ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА ОТ САЙТА

15:14 - Без сръдня и с весела
от: apostapostoloff   За постинг: ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...
пръдня!
Одобри | Изтрий

Ти, самице, ми говориш за самота,а едно куче не отгледа!

И Чу и колко още като него избягаха от Симеонофската ...кал! Затова ли си сама, Росо?

Росица Копукова 203

публикувано преди 57 минути

Момо разведена, за Апостолов не е проблем жена да има, ама от тебе мъжете бегат като ошашавени!

Цитирай

Росица Копукова

Росица Копукова 203

публикувано преди 56 минути

Момо разведена, за Апостолов не е проблем жена да има, ама от тебе мъжете бегат като ошашавени!

Цитирай

Росица Копукова

Росица Копукова 203

публикувано преди 56 минути

Момо разведена, за Апостолов не е проблем жена да има, ама от тебе мъжете бегат като ошашавени!

ЕТО ТАКИВА ДРАСКАНИЦИ СТОЯТ ИЗ НЕТА,
НО АЗ АКО НАПИША ДОРИ НЕЩО ПОДОБНО -ДЕБЕЛАТА ГУМА ЗА МЕН -БОЙКОВА ПОЛИТИКА, ГЕРБОВА СМЪРТ! https://www.youtube/watch?v=aD15qsV3rXw
цитирай


Спри да лъжеш, симеонофска ...
затъвай си там в лъжи и интриги!
Никога не съм молила никой за нищо, най-малко пък тебе!
Дъщеря ми не намесвай, самотна кукувице!

Напъни си .... и роди...има разни методи,щото и куче не отгледа.
 
вижте ги какъв са пакет -

Последни 20 регистрирани посетителя

11:19 - blogbg
10:05 - anonimen65
09:11 - apostapostoloff
08:00 - rosiela
07:24 - rosiela

ВЪРВЯТ В КОМПЛЕКТ, ЯВНО ТАЗИ ПАК СЕ ЖАЛВА ОТ МЕН!

Последни 20 регистрирани посетителя

16.01 21:28 - rosiela
16.01 08:22 - rosiela
15.01 21:28 - blogbg
15.01 20:50 - rosiela
15.01 18:35 - rosiela07:02 - Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

автор: sekirata категория: Поезия
прочетен: 0 коментари: 0   гласове: 1
БОЖЕ, КАКВО ПРАВЯ АЗ ТУК?!

Кому какво доказвам, това са вяртъни мелници!

Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

Хора, в този сайт царуват онези...тримката!
Re: Здравейте, Ако спрете да спрете да обиждате ( току що изтрихме един постинг от 29.12.2019 с обиден клип за баба Роси...) отношенията ви ще се подобрят.
Изпратено: 02.01 15:08   От: blogbgЛЕКА И ПРЪСТ НА ЗУРЛЕВА!

ИМАЛА ГОСТИ-ЯЛИ, ПИЛИ, ЯЛА,ПИЛА..КАКВО ЛИ ...ТА ПАДНАЛА, ВСЕКИ ЩЕ ПАДНЕ ОТ ТОВА...НЕУДОБНА БИЛА!

 МАФИЯ!

НАЛИ И РАДИНА - БНТ ПОБОЛЯХА ОТ РАК И. Т .Н ...

Медии притискани, интернет, сайтове също...КВО ДА ДИРЯ ПРИ ТАКАВА ПРОДАЖНА П...?!

A.Х.T. sekirata cekupama

 
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 04:33:12
КОТЕ БЯЛО...ПРЕВЪРТЯЛО

Коте бяло,
превъртяло цяло
се обръща на глава
и в къща явно
там на прага
му повече приляга
....ци да сваля
и все му е тая.
Познайте сега
каква е целта,
каква е идеята,
която ви соча?
Секира ли точа?

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

http://vbox7.com/play:9b450fa3

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff10.ifotki.info%2Forg%2F5195e2e45b998d25ffacc45f0643416f4d5580115283961.jpg&hash=7cd2d0e9d1e9eae24eb84a14166d2e16ae3a3d15)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:16:23
ВСИЧКО В СКРЕЖ Е

(https://d.radikal.ru/d25/2001/06/079eb55f7e4f.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:17:01
ЗАЩО БЯГАТЕ, ЗАЩО СЕ ПРОДАВАТЕ...?!

(https://d.radikal.ru/d30/2001/f9/ad0c14be89b6.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:21:08
Отнеха 7-месечно бебе от български имигранти в Хамбург

Отнеха 7-месечно бебе от български имигранти в Хамбург - БИЗНЕС ИЛИ ПОЛИТИКА? И В ДВАТА СЛУЧАЯ Е ПРЕСТЪПНОСТ!
 Причината: лекари се усъмнили, че детето е тормозено в семейството
Българско семейство, живеещо в Хамбург, търси помощ от институциите у нас, след като 7-месечното им бебе било отнето вчера от Германската агенция за закрила на детето.

Причината: лекари се усъмнили, че детето е тормозено в семейството. Държавната агенция за закрила на детето, министерствата на външните работи и на правосъдието, както и посолството ни в Берлин извършват спешна проверка по случая, предаде БНТ.

Емигрирали в Германия преди година. Там станали и родители. След 11 години чакане за рожба - Катерина се появила на бял свят, за да зарадва Мирена и Георги. Обратът в живота им обаче настъпва скоро - на 20 декември семейството претърпява катастрофа в Унгария.

"Пострада най-много дъщеря ни - Катерина. След катастрофата дойде Бърза помощ. Настаниха ни в болницата в Кечкемет. Прегледаха само мен. Детето не го прегледаха, въпреки нашето настояване, защото тя плачеше през цялото време", разказва Мирена Славова - майка на Катерина.

Веднага след като се върнали в Хамбург, отишли отново в болница. Прегледът продължил 5 часа. Малката Катерина имала кръвоизлив в главата. Наложила се животоспасяваща операция. Докторът открил и по-стар хематом. Той не бил от катастрофата.

След тази операция докторите са информирали социалните служби, че има евентуално насилие вкъщи.

Мирена Славова: "При първия разпит казаха, че не намират нищо нередно и затова поискаха моето съгласие да отнесат случая до Агенцията за закрила на детето.

Майката се съгласила. Проверката продължила. Рентген, компютърна томография и ядрено-магнитен резонас били достатъчни за решението на Агенцията за закрила на детето в Германия:

"Излязоха със заключението, че с детето е злоупотребявано по точно определен начин - хванато е подмишниците и е разтръскана главата силно поне 10 пъти", обяснява майкта на Катерина.

Родителите - отричат. Разпореждането на агенцията: да се отнеме незабавно детето. Това се случило вчера.

"Накараха ме да й приготвя любимите нейни неща - играчки и подобни. Донесоха ми я. Казаха ми, че имам право само на една целувка с нея, без да я докосвам, защото било опасно и от тогава не съм я виждала", казва Мирена Славова.

Георги Славов е бащата на Катерина. "Първо се свързахме с немски адвокат - веднага се заема със случая. За него не бил първи.Седеммесечното момиче вече е в приемно семейство в Германия. В родния на майката град Кубрат - близките й недоумяват - защо се е стигнало до отнемане на детето от семейството".

Абелита Христова - сестра на Мирена: "Сестра ми е много любвеобвилна. Аз не вярвам някоя майка да може да причини нещо такова на собственото си дете, нито пък баща".

(https://c.radikal.ru/c23/2001/5c/70ff51ad541c.jpg)

Крадат се деца, най-вече българчета, не циганчета! Продават ги ... после и донори, и страшна работа... краде се и водата без която няма как да си жив, краде се ...всичко ! В реала и в интернета.

"Чуждицата обърнаха резбата...   
Сега българките ще им раждат! О, БОЖЕ! ЩО ЗА НАРОД СМЕ!?
32 000 семейства са загубили жилищата си. Взехте ни всичко. Вземете и душите ни, та дано се задавите..
ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО!
Германските НАЦИСТИ отвлякоха БЪЛГАРСКО дете. Пачата Захариева – не протестирайте! image януари 16 15:162020
Сподели от nvk
Българско дете бе отвлечено от германските власти и бе дадено на приемно семейство.
Правителството мълчи! Захариева каза да не протестираме.
Каракачанов, ТУМБАК жалък – прати спецчастите да спасят детето! САЩ с ракети гърмят само с голи предположения!
НЕ! Правителството мълчи.
ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ И В БЪЛГАРИЯ!
Приемат тайно закона за ОТНЕМАНЕ на децата от родителите!
Седете си вкъщи! Утре ВАШЕТО дете ще вземат!
Вашето дете ще бъде отглеждано от СОДОМИСТИ, педерасти и други сбърканяци!
Вашето дете ще бъде дадено за органи!
ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО"


ЖИВ ТЕРОР ОТ НЯКОЛКОТО КЪМ МЕНЕ В БЛОГБЕГЕ-

 не ви броя за живи, та чак да Ви чета и съобщенията пък лични- тролове, фейкове...в блогбеге са само десетина човека!   

Последни 20 регистрирани посетителя

07:05 - apostapostoloff
16.01 18:48 - apostapostoloff
16.01 10:35 - morskipesni
16.01 07:42 - apostapostoloff
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:37:24
(https://d.radikal.ru/d16/2001/db/45ad1a0e77c1.jpg)

ПОЛИНА Чилаут

Чил аут, чилаут или лаундж е стил в електронната музика, възникнал през 90-те години на 20 век. Произлиза от дръм енд бейс, ембиънт и европейска класическа музика. В началото се разпространява предимно във Великобритания и Южна Америкаhttps://www.youtube.com/watch?v=edmEltsO4Hc


https://www.youtube.com/watch?v=igKNvgOlde4https://www.youtube.com/watch?v=1RpFr6N-og0https://www.youtube.com/watch?v=_gb-D7ScdnYsekirata - http://veloza.blog/
Ха, да позная коя си, но не на всеки се разрешава ката ден да си прави нови профили!Последни 20 регистрирани посетителя

Р.Копукова Полина не е чалгарка, пее други жанрове, но на тебе слон ти е стъпил на ушите.И не лъжи в нета,че свириш на акордеон и пееш, нищо не видях, не чух от теб такова! Обиждаш и то доста недодялано, чак пък рими.Какво общо има ПОЛИНА С НАС ДВЕТЕ, С ОМРАЗАТА ТИ КЪМ МЕНЕ И ТАЗИ НА ТВОЕТО ДРУГАРЧЕ АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ. ДОРИ ЗАПЛАШВАТЕ, ОСВЕН ЧЕ ИЗЦЯЛО ВЪРТИТЕ С ПОМОЩТА НА ЕДИН ХАКЕР ТАМ БЛОГБЕГЕТО?!

08:31 - veloza
14.01 21:48 - rosiela
14.01 20:14 - rosiela

Последни 20 регистрирани посетителя

21:48 - rosiela
20:14 - rosiela
19:52 - deathmetalverses
19:46 - apostapostoloff
19:31 - rosiela
19:27 - rosiela
18:48 - dobrodan
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg

Копукова,
ПРОПЕЙ ДЕ, на симеоновски дудук свири,
но не можеш, поне роди!

А не да се подиграваш на чуждите деца, дъщеря ми !
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:01:57
ГЛАВА ЛИ ТА БОЛИ, СИНО МОЙ? родопска народна песен

(https://d.radikal.ru/d15/2001/aa/ab938300aa45.jpg)

sekirata cekupama Анита Христова Трифонова изпълнява родопска народна песен


ГЛАВА ЛИ ТЕ БОЛИ , СИНО МОЙ?


https://www.youtube.com/watch?v=AHaN8POpSEc
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:07:59
МЕРАК

(https://a.radikal.ru/a40/2001/80/f2d8481083c7.jpg)

 МОЯ ПЕСЕН - sekirata Merak

https://www.youtube.com/watch?v=YN8SJZZo_cY

За любов при стари хора, нима е забранено и защо дори като шега, хумор? Докога ще се гледа на старите хора като НА ПЪТНИЦИ ...дори под моя стих-"ОКОЛО МЕН ВОДА" Росица Копукова пусна коментар,ЧЕ ми било времето да умирам. И не само... Човек предполага, БОГ РАЗПОЛАГА"
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:11:59
ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!

ПОЛИТИКА НА РУСИЯ, КОЯТО Е НЕПОБЕДИМА, ЗАЩОТО ВИНАГИ  СЕ Е ЗАЩИТАВАЛА ГЕРОЙСКИ, КОГАТО СА Я НАПАДАЛИ И Е ПОБЕЖДАВАЛА! ДУХ И МОЩ.

Явно в сайта blog.bg всеки може да си измисля кой и какво му е говорил, писал, искал,това е недоказуемо !

Дори и в писмен вид да се покаже като чат, което доста често става от хакери и програмисти пак не е доказано че е вярно.

Но едва ли големите хакери ,програмисти се занимават с злободневни теми, клюки, интриги, профили, сайтове...Те се занимават и обслужват "ЕДРИ РИБИ", банкови сметки и тем подобни.

Така че уведомявам потребителите на този сайт и самите модове и админ, че АЗ НЕ СЪМ МОЛИЛА И НЯМА ДА МОЛЯ НИКОЙ ДОРИ ЗА ДЪЩЕРЯ СИ, а то няма за какво да моля за нея .Всичко и отнеха, дори рожбата! Това което има тя СЕГА  е това което имам АЗ , друг си няма.

Лицето което е постоянно по мене  по някакъв начин - айпито ми е разбрала от  хора от Плевен, не се спира и ми е заявило, че няма да се спре докато не спра да посещавам и пея, свиря, пиша...сайтовете изобщо! Вчера 06 януари 2020 пак по нейна поръчка бе деактивиран друг мой профил в сайт , в който изобщо не става въпрос за нея! Но....трябвало да ме спре?

С полиция или в съюза на писатели и поети и тем подобни да се жалвам? О , не,  засега оставям нещата отгоре, и ще се получи, защото много и стана на тази жена, нагази яко в ЖИВОТА МОЙ , ТА И НА ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ИЗОБЩО НЯМА НИЩО ОБЩО С НАШИТЕ РАЗПРАВИИ С НЕЯ!

НО ТЯ НЯМА ДЕЦА, ДЪЩЕРЯ  И БИЕ ПО МОЯТА ДЕМЕК -ПО ЧУЖДИТЕ ДЕЦА!

Този пост не съдържа нищо обидно, просто едно обяснение и въпрос, защо си затваряте очите НЯКОИ ЗА ИСТИНАТА, нима нямате и Вие деца? Ако нямате , ще имате и ще МЕ РАЗБЕРЕТА ТОГАВА. НО ...ТОГАВА!

Дъщеря ми няма баща да я защити и не е избягал и прогонен от мене на времето, а ПРОСТО СИ Е ХАЙМАНА,БОКЛУК,БОХЕМ! НИКОЙ НЕ Е ЗАЩИТЕН ОТ ФАЛШИВ СЪПРУГ И БАЩА НА ДЕЦАТА МУ!

 

НЕКА ГОСПОД МЕ ПАЗИ-МЕН И ДЕЦАТА МИ!

И ЩЕ БЪДЕ.

Това не е ли терор-Това нормални хора ли са, потребители ?! А дали са българи?   

Последни 20 регистрирани посетителя

21:39 - rosiela
14:23 - apostapostoloff
10:27 - apostapostoloff
06.01 14:38 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 09:43 - apostapostoloff
06.01 09:34 - apostapostoloff
06.01 06:30 - apostapostoloff
06.01 06:27 - apostapostoloff
06.01 06:15 - apostapostoloff
06.01 06:12 - apostapostoloff
05.01 20:23 - rosiela

11.01.2020 -14:55часа

Последни 20 регистрирани посетителя

10.01 15:19 - apostapostoloff
09.01 06:09 - apostapostoloff
08.01 19:25 - apostapostoloff
08.01 15:33 - apostapostoloff
08.01 15:29 - apostapostoloff
08.01 15:20 - apostapostoloff
08.01 09:37 - apostapostoloff
08.01 09:34 - apostapostoloff
08.01 09:30 - apostapostoloff
08.01 06:26 - apostapostoloff
08.01 06:25 - apostapostoloff
08.01 06:23 - apostapostoloff

Българи ми го правят или ПАК РОМИ?   

Там в България си ги отглеждате, там да си стоят...
Б.Б.да слага Министерство на циганите
Мълчете си и си трайте, то така и по турско е било. Докато едни са се опитвали да ни освободят, други са си налягали парцалите и са си мълчали.
Вина има само оня с малките мустачки дет си недовърши работата с евреите циганите и педерастите. Какви "санаториуми" им беше спретнал... За чудо и приказ, нооо...
Кой е виновен?
Виновна е властта. Това е истината.
Защо?
Защото е нужен благодарен електорат, добре нахранен и напоен в изборната нощ.
Примери: пребитият военен - 3 години условно за братята цигани. Защо? Защото това бил електорат .
Какво става с корумпираните тъпанари, които оставиха над 100 000 души без вода?
Какво става с продажните негодници, които тровят срещу пари почвата, водата и въздуха на децата ни?
Българите просто трябва да погледнат какво става в Южно Африканската република и какво се случва с белия човек там. Ако това не му отвори очите (а не вярвам) си заслужава съдбата!
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ хубаво момиче си замина от този свят,заради мазен мангал. Колко още трябва да се случва това?? И най-важното е коя ще е следващата жертва и кога? Ясно си личи че никога няма да приключат тези убийства,колкото и да ни е неприятно. Винаги ще има още и още и още и още. ЗАКОНА трябва да стане безпристрастен. Предлагам нов закон да се въведе във Република България - Човек, прекъснал образованието си над 3 години,с криминална регистрация да бъде затварян в подходящ дом. НЕКА ДА ЗАТВАРЯТ ВСИЧКИ МАНГАЛИ,незавършили средното си образование,криминално проявени. Така като затворят всички човекоподобни животни,има голяма вероятност да спасят много животи. Какво като някой от тези затворени ще са невинни? И жертвите са невинни. Изрода нещастен и е прерязал гърлото след което се е гаврил с труп!
Айде пак ми обяснете, че евреогейците са прави и такъв трябв да го превъзпитаваш вместо да го убиеш с камъни?!

ГеноцидЕврейскоРобствоБългарите

Безсилни сме пред циганските злодеяния, хората не знаят дори откъде им идват нещастията, не знаят кой управлява политиците, съдебната система, кой е
Шорош - бащата на всички злини и циганизацията в България. Цяла Унгария беше облепена с уродливата му мутра и народния гняв се изсипва върху българоубиеца, унгарците си имат Орбан, а ние имаме мутра от СИК, чиято дясна ръка е Томислав Дончев - експерт анализи на Отворено общество на Шорош, в което е вложил 18 милиарда ... Когато почнем да изсипваме народния гняв срещу тоя Звяр и всеки ден коментари нонстоп тогава ще се оправим ...

Чакай от дебилизираните по долу да изсипят гнева си срещу българоубиеца антихрист Сорос, най много да се избият между тях си.

При "лошия" комунизъм имаше смъртно наказание за такива изверги!А сега хубавата демокрация.....без коментар! Къдe ше изселват циганите, ами нали нема кой да гласува в това подобие на държава?
Смъртно наказание е единствения еквивалент на извършеното престъпление, защото безсъвестните нечовеци станаха много.
цитирай

07.01 22:29 - Сложих ти минус само защото пишеш ...

от: anonimapokrifoff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Сложих ти минус само защото пишеш глупости за русия.
Тая варварска държава винаги е нападала чужди народи, и нас окупира след 1944.
Одобри | Изтрий
06:24 - Голям, голям джумбуш стана!

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Голяма бъзикня! Страхотен гъзобрък.
Одобри | Изтрий
06:30 - Решили са да ти скъсат гъза и

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
ще ти го скъсат. Защото си много нагла и наперена. Ще ти смачкат фасона на бърза ръка.
Одобри | Изтрий


СЕГА ПЪК НАЛИ СМЕ КОЛОНИЯ НА АМЕРИКА и ЕС-ЗАПАДА! Изнасяме си всичко - златото, прасетата....дори и ДЕЦАТА! А вие няколкото ще отговаряте пред Дядо Боже за предателството на РОД И РОДИНАА.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:14:24
ПИША В РИМИ

Пиша в рими.
Говори ми

думи сладки

без извадки

от писания -

завоевания

чужди, гнили!

Дай ми сили,

Господ мой,

да довърша

живот свой

честно

в почит

и така

да си остана

 

Българка!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:25:44
НАВЛЕКЪТ

 Какво е навлекът във нета?
Балон надут до спукване.

Какво е лудият във нета?

Бяс, треперене, изтръпване...

Какво е тролът, фейкът, всьо подобно?

Това проекции са на същество злобно!

Каква е лъжата в интернета

на не една жена превзета?

Голяма! Но истинна аз ще остана.поезия А.Х.Т. sekirata cekupamaСъвсем излезна из релси...   

Копукова, стига си драскала несмислени текстове на уж песнички и ги пускаш в интернета,
които нито ги свириш, нито пееш, но се дракаш с мене и дъщеря ми, защото си нямаш дъщеря ,нещастнице и ще си умреш от злоба!

07.01 19:19 - rosiela
07.01 18:21 - rosiela
07.01 17:49 - rosiela
07.01 09:39 - rosiela
06.01 20:00 - blogbg
06.01 19:42 - rosiela
06.01 18:40 - rosiela
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:28:17
ИСКАМ ВСИЧКО ДЕТ МИ СЕ ПОЛАГА

(https://a.radikal.ru/a07/2001/bd/fb85aa5f69f8.jpg)

Властната си ти!
Дори опасна.
За мене мисълта ти
хич не ми е ясна.
Кой там грее ти сърцето
хич не ме засяга,
но от сайта и от тебе
искам всичко
дет ми се полага!
Колко си била красива!
Твоето снимка ли е , мила?!
Ти не ставаш за секира!

(https://d.radikal.ru/d43/2001/a2/8eddba983855.jpg)

ПРИКЛЮЧИХТЕ

Приключихте!
Но със кого и как?
Нима молитвата е знак?
Знай, че моя радост ненагледна,
не си за мен последна!
И на желанията що подложи крак?
Коя е силата тъй властна?
Коя е силата опасна,
та Бог ми даде 60 лета
да разбера , че си проклета?!


(https://a.radikal.ru/a28/2001/42/9c90bad96e90.gif)

ОКОЛО МЕН ВОДА

Тихо и спокойно,
около мен вода,
разлива се, поглъща
моята  тъга!
Ветрецът лек повява
и гали ме сега,
изтръпнала съм цяла
и бяла, отмаляла
в шепи вода събирам,
разтапям се, умирам!


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:32:55
АЗ ВЯРВАМ В АДА И ВЪВ РАЯ

В ада черен ще потъна
или райска птица ще ме грабне,
не благославям и не кълна,
курбан не правя с риба,агне.
Но моля се и днес на Бога
и правя аз каквото мога,
а все излиза,че съм крива,
човек съм, не съм самодива!
Един със мен се е заел
и ще ли спре, кога,
чужд, близък ли е, но е смел
щом се опълчва срещу Бога?
Тук на Земята всеки гост е
за твърде кратко със начало, край,
изпратен е и гол е, бос е,
такъв отива си в ад или в рай !

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=NUCXwJ8cBdM

ВСИЧКО Е ДО ВРЕМЕ

Всичко е до време,
знаеш няма време
да ти обяснявам,
да се наслаждавам
на сладости човешки!
Правиш много грешки,
но една   велика-
ортак на Дявола си,
лика прилика!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
(https://a.radikal.ru/a23/2001/ff/574e2bfcda8c.jpg)


ЗАЩО ЛИ ЗАЩОТО?

Защо е тъмно ?
Защото няма с какво да си светим.
Защо е студено?
Защото няма с какво да се топлим.
Защо е болно?
Защото няма радост и дух.
Защо не чух?
Защото си глух.
Глух за чуждата болка и мъка.
Чуй на Господ тази заръка:
Дарявай любов, мир, светлина,
воювай за своята свобода!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b22/2001/fb/0496f4f4e2e1.jpg)


 А ти, Копукова, стига си драскала несмислени текстове на уж песнички,
които нито ги свириш, нито пееш, но се дракаш с мене и дъщеря ми, защото си нямаш дъщеря ,нещастнице и ще си умреш от злоба!

А в блогбеге и калдата  докладвам, но никой не ме чува! Но за мене ако някой ревне веднага ЧУВАТ И  СЛЕДВА НАКАЗАНИЕ -най-малкото! Шуробаджанащина!

ПОЕЗИЯ И КЛИПОВЕ А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:39:08
НАШИТЕ ОТ ЧУЖДИТЕ СА ПО-ОПАСНИ!

https://www.youtube.com/watch?v=nQJhPiMRxfw

https://www.youtube.com/watch?v=4J-XtXlHcn4

НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА НАС
ЩОМ СИ ТРАЙКАМЕ,ТЪРПИМ ЕДНИ  И СЪЩИ В ЧАС!

sekirata V obhvat

https://www.youtube.com/watch?v=RffCGMzhz4M


СОРОС ВЪРТИ И ЩЕ ВЪРТИ ЦЕЛИЯТ СВЯТ,
ЗАЩОТО ОКТОПОД Е СЪС ОТРОВНИ ПИПАЛА!

sekirata Djordj Soros

https://www.youtube.com/watch?v=uEUz9k58JQg

(https://d.radikal.ru/d18/2001/36/58569b75a4de.jpg)

В ПОЛЪХ ДУШАТА МОЯ СИ СПАСЯВАМ,
НЕ ИСКАМ И НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯМ!


https://www.youtube.com/watch?v=TeeBVf_VPwg

поезия клипове А.Х.Т sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:40:47
(https://d.radikal.ru/d39/2001/e2/59064cab4797.jpg)

НА ВСЯКО ГЪРНЕ ПОХЛУПАК

Една сутрин гърнето се събудило и изохкало на похлупака:

- Наистина вече ми писна от теб, да знаеш!

Точно се напълня, прелея, искам да поема въздух

с пълни гърди - и ти всеки път ми отнемаш правото на глас!

Похлупакът се изхилил злорадо и казал:

- C est la vie,дете мое. Свободата на словото е измислена от идеалистите.

Похлупаците, запушалките, тапите и капаците/все едно как ще ги наречеш/

- от целия останал свят.

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:42:22
ПЛЕВЕНЧАНИ Напускат Плевен най-богатите,

 а те  са поддръжниците на Герб! След  окончателното решение да се горят ядрените отпадъци на италианската мафия точно в Плевен, не в Банкя да речем?! Софиянци, кой Ви е виновен ,че имате голяма запрашеност, Вие не сте България , при Вас най-високи заплати и няма безработица.

Варналии, на Вас кой Ви е виновен че сте провинция на Америка -база и Ви ръсят отгоре както и цяла България с отрови!

Пловдивчани, кой Ви е крив, че станахте престъпен глад и циганска губерния? И.т.н.

Трябва сега Плевен, понеже е бил пълен с комунисти и приятели на Русия да го унищожите, но посягате И на най-малките –децата!!! С тази радиация ги обричате на смърт твърде рано.

УБИЙЦИ НА ДЕЦА!

Защо политиците разрешават това тровене на българите , унищожаване?

Събират паричките им дадени от чуждите и после

бягат и живеят в Америка най-често, не в Китай!

Плевен ще си остане приятел на Русия, дори и само 5000 жители да му останат.

И немците,които винаги са били наши врагове заедно с емигрантите наши там и в Англия,Италия,Франция и всякакви дори тук в сайта ще пи.....е  ....! Продажници!

Полицейска операция се провежда в Плевенско във връзка с трафика на боклук от Италия за България, потвърдиха от МВР за БТВ.

Провеждало се....дрън, дрън...нищо не се провежда както трябва, обричат най-вече малките деца на рак на белия дроб !

 

Фирмата, чийто боклук се запали под "Струма", складирала за Ндрангета в Плевен

"Мащабното разследване на калабрийската мафия Ндрангета, при което властите в Италия арестуваха над 300 мафиоти, включително и една българка, достигна и до България. Разследването у нас се води в района на Плевен под прякото ръководство на главния секретар на МВР Ивайло Иванов. Той е заминал на мястото на операцията, след като по-рано тази сутрин подробности по следствените действия са били обсъждани от премиера Бойко Борисов, главния прокурор Иван Гешев и ръководството на МВР.

Разследването е свързано с трафика на боклук от Италия за България. През първата половина на декември карабинерите от Милано задържаха незаконен товар от 815 тона боклуци, предназначени за нашата страна. Открити бяха 582 бали отпадъци, натоварени в 17 вагона, а търговската им стойност на пазара се изчисляваше на 130 000 евро. Седмица по-късно последваха и арестите на стотици мафиоти от Ндрангета, включително и политици, адвокати, счетоводители и служители на държавната администрация.

,,По случая е образувано досъдебно производство. Разследването тече от близо два дни. През това време са извършени всички неотложни действия – оглед на местопроизшествие и разпити на хора"", заяви на брифинг окръжният прокурор на Плевен Ваня Савова"


Дрън, дрън...ще си вземат парите и ще забягнат в чужбина!
Предателски народ ,смачкан!1. jupel - Вие двамата да не мислите ,че ще забиете кол на тази Земя!   
05.01 09:28
Последни 20 регистрирани посетителя

08:54 - rosiela
08:08 - rosiela
07:23 - anonimen65
06:29 - apostapostoloff
03.01 18:04 - apostapostoloff
03.01 17:24 - rosiela

Последни 20 регистрирани посетителя

20:23 - rosiela
17:30 - rosiela
15:57 - rosiela
15:23 - rosiela
13:14 - apostapostoloff
13:11 - apostapostoloff
цитирай
2. jupel - jupel - пропадналата си ти...   
05.01 09:34
jupel - пропадналата си ти, самица и злобарка, никакъв творец не си с този мръсен и злобен език!   
09:31
08:09 - Вампир,
от: rosiela   За постинг: ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни!
грам мозък нЕмаш, затова и децата ти са пропаднали по наследство!
Одобри | Изтрий
цитирай
Редактирай | Изтрий

Ами този, що го търпи майка България, а?

13:14 - На всички русофилистици да
от: apostapostoloff   За постинг: МАСОВО ИЗСЕЛВАНЕ НА ПЛЕВЕНЧАНИ
да им изсъхнат ръцете и да им изтекат очите!
Одобри | Изтрий

Вие двамата да не мислите ,че ще забиете кол на тази Земя!А ти ,жено, НЯМАШ ДЕЦА и що да те боли ,не си и българка, явно.


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:46:47


ДЪРЖАВАТА НА СЛЕПЦИТЕ

Тежко, тежко нож ми дайте,
че с секирата не става,
този заблуден народ,
секирата ми изтъпява!
Нямат милост, нямат срам,
човешкото във нас убиват,
нито доблест, чест ни грам,
нацията ни затриват!
Два милиона и половина
българи вън вегетират,
два милиона и половина
българи у нас умират!
Лекарите ни морят,
хората боклук ядат,
ГМО, плесен, нитрати,
други отрови непознати!
Няма съд, държава, няма
полиция, беда голяма
за народа наш, деца ни
манипулирани, обрани,
тъпчат ги в калта колцина.
Искам за тях Гилотина!
О, ти, Боже, мили Боже,
не ти що си в небесата,
а ти що си във нас, Боже,
във душата, във сърцата!
Имай сили, воля, гняв
и на мен дай дух корав,
да преживея срам, позор,
Геноцид на мой народ, терор!

sekirata Durjavata na slepcite

https://www.youtube.com/watch?v=t9rEoLyIkP4

(https://d.radikal.ru/d10/2001/bb/b988daf36f71.jpg)

поезия клип А.Х.Т. sekirata  cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:49:16
ЯБЪЛКА, АДАМ И ЕВА, ЗМИЯТА ПРАВИ СЕ НА ДЕВА!
стихове,клип А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c14/2001/3e/e60f201f9e7f.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=1DXwuR4boUE

Ябълка кой ни подава
и дали е гнила,плява
кой постила ни,приспива?
В сън дълбок народ заспива!
Родината си риза къса
обгорена,почернена,
там горе някой с мисъл къса
нова България неродена!
Ябълка,Адам и Ева,
змията прави се на Дева,
и месец ръбест се подава
зад облак черен.Страшно става!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:51:10
"оставете ме на мира" станал на "ostavime 2385 "-кой сте Вие и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

 ДРАГИ, ПРИСВОЯВАШ ЛИЧНИ ДАННИ ,ОТКРАДНА МИ ИМЕЛА ?


 
"оставете ме на мира" станал на  "ostavime 2385 "-кой сте Вие
и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!
 
ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ
НАКАЗУЕМО Е , ДОРИ ДА СЕ КРИЕШ НЕ СТАВА!
15:21 - www.blog.bg ,
Защо ми триете поста -жалба, ще го редактирам на други места
Автор: jupel Категория: Изкуство   rss.gif
Прочетен: 20 Коментари: 2 Гласове:
 "оставете ме на мира"  станал на ostavime 2385

сменил си името профилът от kaldata.com ,

който ми открадна имела на jupel.blog.bg

https://kaldata.com/forums/uploads/profile/photo-thumb-710.jpg

(https://b.radikal.ru/b41/2001/cf/83666239eb76.jpg)ostavime 2385

Tя не може да изтрие нищо. Няма такива права.

Това е свободен форум. Всеки има право да пише свободно каквото и както пожелае, стига да няма преки обиди към друг.

Ако срещнете такива, докладвайте ги и ще се вземат мерки, но за ирония... няма как да стане.

ЕТО СМЕНИЛ СИ ИМЕТО,

това човече нарушава правилата и  закона за личните данни!

Ще го дам където трябва ,но знам че е свързано с двамцата -баба Роса и Апостол Апостолов-

ПОНЕ ТЕЗИ ПРОФИЛИ, А КОЙ ПИШЕ ОТ ТЯХ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ.

БЛОГБЕГЕ, Защо ми триете поста -жалба, ще го редактирам на други места?!

Пуснах оплакване тук  от Копукова с цитиран пост с обиди по мене.На този ми профил ми отговори някой си "оставете ме на мира" с аватар негър! Но ме запита защо се оплаквам от Росица Копукова, а аз изрично бях написала в съобщението си до управата на сайта защо! След това не последва отговор, излезнах от този си профил.В сайта блогбеге се опитах да влезна в профила си за статии и разкази - jupel.blog.bg, но не можах. Устанвих,че ми е открадната паролата ами присвоен и имела . Иметобеше вече това- "оставете ме на мира"  и така аз нямах достъп до блога си там. Един час  и повече се оправях с пароли ,имена, имели...което явно го искаха Роса и apostapostoloff, но явно че всеки пише от тяхните профили. Поста ви обяснение там бе изтрит с коментар от профила на apostapostoloff с мръсни думи!

Прилагам поста, както и коментарите и посетилите ме там...Нямам представа каква връзка имате двата сайта,но явно една и съща тайфа действа,защитаваща тези двамката или поне нарочно го правят да има смях.

Аз съм възрастна жена, не ми е до смях още повече когато се посяга на личните вми данни

и този път ще пусна оплакване то тези в блогбеге за профила си на жупел и секирата,но

ИСАКМ ДА ЗНАМ ТУК КАТО СЕ ОПЛАКАХ, КОЙ  Е ТОЗИ - "оставете ме на мира" И МИ ОТГОВОРИ ,

И ТО С ТОЗИ ПРОФИЛ ПОСЛЕ ПРИСВОИЛ ИМЕЛА МИ НА ПРОФИЛА МИ В БЛОГБЕГЕ?

ЕТО -

(https://b.radikal.ru/b31/2001/35/737f66078253.jpg)

sekirata.blog.bgjupel.blog.bg

(https://d.radikal.ru/d04/2001/13/65538abe1ee5.jpg)

15:21 - Защо ми триете поста -жалба, ще го редактирам на други места?!

Автор: jupel Категория: Изкуство   rss.gif
Прочетен: 13 Коментари: 2 Гласове:1
 

15:01 - "оставете ме на мира" - това е името на профил

автор: jupel категория: Изкуство   
прочетен: 0 коментари: 0 гласове:

"оставете ме на мира" - това е името на профила,
който  вече час и нещо ме атакува и присвои пощата на този ми профил! "оставете ме на мира"  е профилът , с аватар негър  който ме попита в kaldata.com защо се оплаквам от Копукова?! Която всъщност вече съм забравила!

НО ТЯ НЕ  Е ТАЗИ , НИТО ПЪК КОЙТО И ДА Е ТРОЛ, И ХАКЕР , АНОНИМЕН, ЧЕ ДА МЕ СПРАТ ДА ПЕЯ ,СВИРЯ И ПИША! ХАКЕРИТЕ НА blog.bg и kaldata.com СЕ ЗНАЯТ ВЕЧЕ! НЯМАТ ЛИ СРАМА ПОНЕ ОТ ДЕЦАТА СИ И РОДИТЕЛИТЕ СИ ТЕ СИ ЗНАЯТ И ЩЕ СИ ОТГОВАРЯТ, КОГАТО И КЪДЕТО ТРЯБВА!

ТО ИМА И НЕПИСАНИ ЗАКОНИ!!!!!!!!
В двата сайта съм принуждавана да напусна, ако можете кажете ми защо?
Заради Копукова ?Не, Вие сте групичка ,която се развлича с тормоз на баба Ви или майка Ви, защото аз съм на такива години!

В тези два сайта съм по-активна и затова ЗЛОБИТЕ И НЕКАДЪРНИЦИТЕ ЩУРЕЯТ!

Знаете че го съзнавам и НЕ СЕ ЯДОСВАМ,
НЕЩАСТНИЦИТЕ СТЕ ВИЕ, БЕЗСИЛНИТЕ!
ТАЙФАТА.
Не можете да ме преглътнете, защотоНЕ СПИРАМ ДА СЕ БОРЯ!
АМИ НЕ СЪЗ МЕКОТЕЛО, КОЕТО ПРАВИ САМО МИЗЕРИИ НА ДРУГИТЕ,ЗАЩОТО ПРОСТО ЗА НИЩО ДРУГО НЕ СТАВА ОСВЕТН ЗА ПРОГРАМИСТ, ХАКЕР И ТЕХНИЧЕСКИ ДА СЕ ВЪЗДИГА ПРЕД БАБИТЕ В ИНТЕРНЕТА.

Не е ли достатъчно това , че масово се преправят мои постове и трият,  и в двата сайта?!Копукова , apostapostoloff и тайфата от двата сайта ще плащат и на онзи свят, защото аз съм много истинна и честен човек , не шарлатанин да се обвързва с хакери, модове,админи, които също ще си отговарят , когато и където трябва . Доста материал събрах.

Направо съм тероризирана и малтретирана най-вече психически, но сте намерили майстор да се кръстите. Много съм устойчива психически колкото и да Ви е мъка, животът такава ме направи!

НОСЕТЕ СИ ГРЕХА,
А АЗ ЩЕ ПРОДЪЛЖА
дори отчасти тук.

КЪМРОСА И ДРУГИТЕ ТАКИВА ТУК-

НЕ СТЕ ТЕЗИ ,КОИТО ЩЕ МЕ СПРЕТЕ ДА ПЕЯ,СВИРЯ И ПИША!
независимо къде, характери не сте!
Разсмивате ме, безсилни сте!

Винаги са ме отвращавали слабите хора, които използват трикове, интриги,техники,...всичко позволено и непозволено , за да се изхвърлят пред кадърните и неразбиращите , но те просто не СА В СЪСТОЯНИЕ, НЕ МОГАТ ДА СЕ БОРЯТ В ЖИВОТА И НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО!

Между другото имам среща с една директорка на Плевенски техникум , та и гимназия, където последно бях учител по музика, като пенсионер. Няколкото , знаете какво означава тази ми среща.

А.Х.Т.sekirata cekupama

Последни 20 регистрирани посетителя 12:45 - anonimen65
11:56 - germantiger

15:14 - Без сръдня и с весела

от: apostapostoloff За постинг: ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...
пръдня! Одобри | Изтрий
2. jupel - !!!
15:28
Последни 20 регистрирани посетителя

15:14 - apostapostoloff
12:45 - anonimen65
11:56 - germantiger

 Mahesh Kamble 0

публикувано преди 1 час

АМАН ОТ ТАКИВА, НО ТОВА МИ Е ОТ  -"остави ме на мира" или "остави ме"

няма да те оставя ще те доведа до
икономическата полиция за кражба на мои лични данни.

18:43 - КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!

Автор: jupel Категория: Поезия   
Прочетен: 1 Коментари: 0 Гласове:

КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!

А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?

РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,

ЩЕ РЕВЕТЕ!

ОПЛАКВАХ СЕ МНОГО ПЪТИ, НО НЕ БЯХ ЧУТА!

НИТО ВЕДНЪЖ!

ЗАЩОТО ИСТИНАТА СЕ МАЧКА У НАС, КАКТО И ОПИТИТЕ С МЕНЕ И ТУК!

ОСМИ ПЪТ ПУСКАМ ТОЗИ СИ ПОСТ И ИЗЛИЗАМ ОТ ПРОФИЛА СИ?!

ИСТИНАТА-САМО ИСТИНАТА!

ИСТИНАТА –ГОЛЯТА ИСТИНА!

НЯМА ДА МЕ СПРЕТЕ, ПРОДАЖНИ ЖУРНАЛИСТИ,РЕПОРТЕРИ, МЕДИИ...!

 

ЛЕКА И ПРЪСТ НА ЗУРЛЕВА!

ИМАЛА ГОСТИ-ЯЛИ, ПИЛИ, ЯЛА,ПИЛА..КАКВО ЛИ ...ТА ПАДНАЛА, ВСЕКИ ЩЕ ПАДНЕ ОТ ТОВА...НЕУДОБНА БИЛА!

УБИХА Я ,ОТРОВИХА Я, МАФИЯ!

КОЙ ТЪКМЯТ ЗА ПОСТА И ,НАЛИ И РАДИНА - БНТ ПОБОЛЯХА ОТ РАК И. Т .Н ...

Медии притискани, интернет, сайтове също...КВО ДА ДИРЯ ПРИ ТАКАВА ПРОДАЖНА П...?!


Последни 20 регистрирани посетителя
17:35 - rosiela
17:22 - blogbg
15:14 - apostapostoloff
12:45 - anonimen65
11:56 - germantiger

цитирай

Редактирай | Изтрий

2. jupel - ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА ОТ САЙТА ...
18:50

ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА ОТ САЙТА

15:14 - Без сръдня и с весела
от: apostapostoloff За постинг:
ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...
пръдня!
Одобри | Изтрий


А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:51:50
НЕДЕЙ МЕ ПИПА!

(https://c.radikal.ru/c19/2001/72/9472d2b9bbf3.jpg)


Недей ме пипа, не хапи ме
и на мира остави ме!
Не стигат ли ти куп рояци?
Хапи големите "юнаци",
които правят се на всемогъщи
и нахлуват в чужди къщи,
не гледат възраст, пол, рода,
убиват чуждите чеда.
Недей ме пипа, не хапи ме,
по добре е – забрави ме!
Знам, че трудно ти е, знам,
светя аз, горя във плам
и дори да изгоря
ще оставя аз следа.
Няма жалко и не мога,
с себе си била съм строга,
затова съм изкупление
на човешко прегрешение.
Недей ме пипа не хапи ме,
нов път ми покажи, води ме!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:53:40
ТАЗИ СУТРИН...

(https://c.radikal.ru/c02/2001/a7/d8a41a885b84.jpg)


Тази сутрин ще пия нещо горещо,

не шоколад, не кафе, нещо,

което да ми даде сила, кураж

да не живея с химери, в мираж....

Кой ми го дава? Никой. Сама

боря се толкова време така!

Аз от никой милост не прося,

явно белег на чумава нося.

Около мене гледам и виждам,

няма на кой за какво да завиждам,

другите били по зле от мен,

не напразно наричат ме супермен.

Тази сутрин ми е горещо,

а вън е мрачно, дъждовно, нещо

поисках, не ми го дават?!

Ще си го взема със хитрост, ум...Бягат

мислите мои по път в безкрая.

Ще победя дори не на тоз свят! Зная.

(https://d.radikal.ru/d27/2001/14/071caa79b564.jpg)

Кой, ти ли ще ме спреш да пиша, пея?

https://www.youtube.com/watch?v=jBCJZ6hX6Ag

Господ гледа, какво те чака да си помисля аз не смея!

поезия  клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:20:58
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5fOQp17hc


sekirata cekupama Анита Христова Трифонова свои стихове любовна лирика  и "На Лора" от Яворов

youtube.com/watch?v=BaZT-5MB8TM

youtube.com/watch?v=lC1WxDNPFqY

youtube.com/watch?v=6zUzyAQLxck

youtube.com/watch?v=kgbCdLuJ_Sw

youtube.com/watch?v=QQ5fOQp17hc

youtube.com/watch?v=tupjL53XeUo

youtube.com/watch?v=qH6Yln76BRw

youtube.com/watch?v=Qf7GuXUS1ys

youtube.com/watch?v=MNz9WXYM1Io

youtube.com/watch?v=_Qg78QSd47k

youtube.com/watch?v=oNqFkDe7CI8

youtube.com/watch?v=NhxSf1d-avE

youtube.com/watch?v=HGYi8s_zR-A

youtube.com/watch?v=Jgu7DBy6W48

youtube.com/watch?v=rwLCi2KGqck

youtube.com/watch?v=gqhJrBM36JY

youtube.com/watch?v=KcrDlGO3Gyk

youtube.com/watch?v=RbUnn8FIRJ0

youtube.com/watch?v=KpX1tsOv2X8

youtube.com/watch?v=xr-Uz_g9WDY

youtube.com/watch?v=-jk7Tam65m0

youtube.com/watch?v=EaB01Ryi0Kc

youtube.com/watch?v=1wY0lb7_Vnc
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:23:26
ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА, ХАРЕСВА Я ПОД САТЪРА.


ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА,ХАРЕСВА Я ПОД САТЪРА,
А АЗ СЪМ БИЛА СЕКИРАТА, КАК НЕ ВИ Е СРАМ, ВИЕ НЯКОЛКОТО?!


https://www.youtube.com/watch?v=m6sG-l5qvwo

sekirata Zaguben prost narod kak da te obicham

http://allvin.blog.bg/politika/2010/10/04/zaguben-prost-narod-quot-anita-trifonova-sekirata-quot.615554#last_comment
ЕТО , НЕ СИ ИЗМИСЛЯM, УБЕДЕТЕ СЕ САМИ, ЧЕ ЗА МЕНЕ ИМА ЦЕНЗУРА И ЗАБРАНА НИКОЙ ДА НЕ МЕ ЧЕТЕ И ХАРЕСВА И НАЙ ВЕЧЕ В БЛОГБГ - такива екземпляри - творци има в блогбг и се разпореждат ...

Клипове, потребител, пост...всичко в девета глуха, allvin е принуден да редактира или друг е редактирал от профила му, а защо ли?! А  клиповете изобщо ги няма макар че фигурират в youtube.com  и други музикални сайтове?!

ЗАГУБЕН, ПРОСТ НАРОД, ЩЕ СИ УМРЕ В ХОМОТ

Загубен, прост народ,

ще си умре с хомот!

Децата му дрогират,

крадат, проституират,

децата му неуки

и гладни ще умрат

от болести нечути

във нищета и смрат!

Загубен, прост народ,

пиян и луд, зомбиран,

ще си остане роб

бит и малтретиран!

Ще плаща кръвен данък,

за своите деца,

убит и смазан, жалък,

без очи, сърца!

Загубен, прост народ,

луд и омагьосан,

ще си остане сноб,

народ без чест, жигосан!

Загубен, прост народ,

убива своя плод

и трови си децата,

мъжът, жена, родата!

Загубен,прост народ,

не мога да те жаля

щом в мен и във сърце

болката догаря,

щом срещу мен си тръгнал,

о, юроде, безумни!

Защо, нима си мръднал,

народе, слабоумни?!

Умните измряха,

някои избегаха,

останаха тук прости

или чуждица гости,

които разпореждат се

в моята страна,

изпразниха народната,

българска хазна.

Загубен, прост народ,

как да те обичам,

как българската реч

всеки ден да сричам?

Как песни да ви пея

за герои наши,

как да ви простя

кражбите, апаши?

Окрадохте душата

моя снежно бяла,

избодохте очите ми,

плача ослепяла

и търся аз надежда,

вяра и любов,

очите ми проглеждат

за път навън, чист, нов.

поезия клип  А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:25:57
ДЯВОЛЪТ ОТ АДА СЪБУДИ ТИ

Дяволът от Ада
събуди ти
за пъклени дела
и хич не те боли!
Защо му позволи
във теб да се всели?
Защо му стана роб?
Не искам да си сноб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
 
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:27:54
ИНАЧЕ БЕЗ ПЕНСИЯ

(https://b.radikal.ru/b17/2001/67/56f52d106f9d.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=byhVWX4tDb8

sekirata Inache bez pensia

sekirata A.H.T. muzika tekst izpulnenie Inache bez pensia
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:31:22
ГОСПОД ПРОЩАВА, НО НЕ ЗАБРАВЯ

(https://b.radikal.ru/b41/2001/f5/c2331186184e.jpg)

Господ Бог един е с нас!
За мене моля се, за Вас!
Прости ми , Господи, кажи
този който съгреши -
краде, убива, лъже, мами
и това не е от лани,
ще ли го накажеш ти?
Знам прощаваш само ти,
но на кои?

поезия клипове  А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=Adr6yaNaYec

https://www.youtube.com/watch?v=HsleNSn2joM

sekirata Gospodi prosti im
sekirata Podariavam ti Gospodi sebe si

https://www.youtube.com/watch?v=hoh9wrsjlno
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:34:34
(https://c.radikal.ru/c38/2001/b2/04d40e647e1b.jpg)

В ТАЗИ ГЪСТА МЪГЛА

Нещастен случай за беда,
попаднах във една мъгла,
в която нищо се не вижда,
а някой смее се, завижда?!
Овладях се на мига
и преминах я.

стихове клип  А.Х.Т. sekirata cekupama


https://www.youtube.com/watch?v=5yJYUxi0-2s
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:38:03
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F70027%2Fimg_138694_1637044_l.jpg&hash=efa68da576f37d2536adaacbc83777d25784d96b)


ЗА НАС ПРИСЪЩО

https://www.youtube.com/watch?v=1HLt9rK78UQ


https://www.youtube.com/watch?v=cNErRBCJZWM

стихове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:42:52
blog.bg, С ДЯВОЛА ИГРАЕТЕ!

двамката ....силата ми е голяма -
енергия за триста ,няма
кой да ми я спре,
двамката ..ще ме морите,
ама не

с Дявола играете!ВИЖТЕ СИ АВАТАРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ С ГЕРМАНСКИ КРЪСТОВЕ , АЛООО, АДМИН! А МЕНЕ БЪЛГАРКАТА МЕ ТРИЕТЕ.РОСА И ПОСТОЛА ГИ ПРОКЛИНАМ ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО И ЗАСТЪПНИЦИТЕ ИМ. БОГ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА, НО И АЗ НЯМА ДА ГИ ОСТАВЯ.НАРУШАВАЛА СЪМ ПРАВИЛАТА, ЗАЩОТО НЕ СА ПОСТОВЕТЕ МИ ГЕРБЕРСКИ, НАТОВСКИ И ФАШИСТКИ, А БИЛИ В ЗАЩИТА НА РУСИЯ! ЗАЩОТО РАЗКРИВАТ ПЛАТЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧУЖДИЦАТА В БЛОГБЕГЕ. Е, БРАВО! НАИСТИНА ЩЕ СИ НАМЕРЯ ДРУГО МЯСТО, ГОРОКО ВИ! А ТЕЗИ ДВАМКАТА...ЩЕ СЕ ВИДИМ И НЕ САМО!

ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ,ПРЕДАТЕЛИ ЗАБЯГНАЛИ НАВЪН И ВИЕ ТУКАШНИ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ, А ТЕЗИ ДВАМКАТА СА ОБРЕЧЕНИ ДОРИ И СЛЕД МОЯТА СМЪРТ ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ГИ ЧАКА! КАТО КУЧЕТА, ПСЕТА ЩЕ СЕ ВЛАЧАТ ИЗ СИМЕОНОВСКИТЕ "ЛИВАДИ" И ПОЛИЦЕЙСКИТЕ "КВАРТАЛИ"

16:54 - В 15.00 МИ ИЗТРИХТЕ ДВА МОИ ПОСТА, ЕДИНИЯТ ЗАПОЧВАШЕ С -ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ! ПРЕДАТЕЛИ , ПРОДАЖНИ...ИМА ГОСПОД ,ЩЕ ВИДИТЕ!
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 6 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 16:58


БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ! ОК.ТРИЕТЕ МЕ. ГОНИТЕ МЕ! И КВО ОТ ТВА...
БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА НА ДРУГА ТЕРИТОРИЯ

ОТВРАТЕНА СЪМ!
НАВЪН ОТ САЙТА ЧУЖДИЦАТА -ЦИГАНИ, КОИТО НИ ИЗБИВАТ И ИЗНАСИЛВАТ, КРАДАТ, ХРАНИМ ГИ, КАКТО И ТУРЧОЛЯТА!
НАВЪН И ЕМИГРАНТИТЕ ,КОИТО СА ПРЕДАТЕЛИ НА РОД И РОДИНА! ЗАРЯЗАЛИ РОДИНАТА СИ!
НАВЪН И МИГРАНТИТЕ, ЦИГАНИТЕ, ЗА КОИТО РАБОТИМ ДА ГЛАДУВАТ НАШИТЕ ДЕЦА
И ДА БИВАТ УБИВАНИ И ...КАКВО ЛИ НЕ!

ВСИЧКИ ВИЕ ПРОДАЖНИ...ПЛАЧЕТЕ ЗА ГРЪМ ОТ НЕБЕТЕ И


НЯМА В ХАМЕРИКА ДА СЕ СКРИЕТЕ!

ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НЯМА ДА Е СВЕТОВНА

ЩЕ Е ОТРОВНА, ОТРОВНА, ОТРОВНА

И ЩЕ ХВАНЕ И ХАМЕРИКАТА, КАТО ТОЗИ ПЪТ НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ТАЗИ АГРЕСИВНА

ДЪРЖАВА, КОЯТО ПРАВИ ВОЙНИ НАВСЯКЪДЕ ,НО НЕ И НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ!

АМИ КАТО ИМА ДЪРЖАВИ ГЛУПАВИ И НЕ Я ГРЪМНАТ!

А ТУК Я КАРАТЕ ЛИЧНА ИЗГОДА, ОТВРАЩАВАТЕ МЕ!

РОСА ВЛЕЗНА В ПРОФИЛА МИ, ПАК ПО ВМЕНЕ С ТОРБА С МИНУСИ, ДА СИ ГИ...ПОСАДИ В ГРАДИНАТА В СИМЕОНОФФФЦИ КАЛНОТО!

0000000000000000000000000

16:34 - 12.01 19:29 - EBI SA V GAZA ! от: tretotrol За постинг: ЩО ЗА ПОВЕДЕНИЕ НЕЧОВЕШКО? NEDOEBANA STARA BABISHKERA! MONIKA Q EBAT POVECHE OT TEBE SHTOTO NE STRUVASH
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 10 Коментари: 0 Гласове:
ЕТО КАКВИ ИМА ТУК И ГИ ТОЛЕРИРАТ, А МЕНЕ ТРИЯТ. РУСОФИЛКА СЪМ БИЛА , ПРЕЧА НА НЯКОЛКОТО НАШИ ЕМИГРИРАЛИ И ОТ ТАМ ДИРИЖИРАТ В САЙТА КАК ДА ЖИВЕЕМ, А ЗАРЯЗАЛИ РОДИНА И НАРОД БЪЛГАРСКИ! ПРЕДАТЕЛИ И СТРАХЛИВЦИ.
РОСА, ПОСТОЛЯ...планините на България ,дето домочадието му е в Америка и върши предателство заради тях на Родина и народ, как дишате бе?!
Хора -СЪЩЕСТВА , които са напуснали родината ,зарязали народа си, а си живуркат и препечелват с предателство дори в нета , за мене както казва П.Р.Славейков са ...ши!
САЙТА Е ПЪЛЕН С ФАШИСТИ И БЪЛГАРИ ПРЕДАТЕЛИ, МИГРАНТИ И ТУКАШНИ!

ИМА ПОНЕ ТРИ АВАТАРА С ГЕРМАНСКИ ГЕРБИ ТО НЕ НА ЕДИН ТУК! А КОЛКО АВАТАРА ИМА С БЪЛГАРСКИ ГЕРБ И ЗНАМЕ?

ПРОДАЖНИЦИ!

0000000000000000000000000000
16:25 - ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, СМЪРТ НА ХАМЕРИКА, НАТО И ЕС-УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 9 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 16:48
ИЗЧЕЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ТУРЦИ И ЦИГАНИ, ВЪН ОТ РОДИНАТА МИ!

ЕЙ, МИГРАНТИТЕ , СТОЙТЕ СИ ТАМ, ПРОДАЖНИЦИ И НЕ МИ КАЗВАЙТЕ КАК ДА ЖИВЕЯ В РОДИНАТА СИ, ЗАЩОТО ВИЕ Я НАПУСНАХТЕ, ПРЕДАТЕЛИ !

ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ, АСПАРУХОВАТА ЗЕМЯ, ДА ПРЕБЪДЕ!

ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ! ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ!

СМЪРТ НА АМЕРИКА И НАТО, КРАЙ НА ЕС -УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ!
СМЪРТ НА ФАШИСТИТЕ!


00000000000000000000Последни 20 регистрирани посетителя

18:48 - dobrodan
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg

15:36 - На симеонофската ..ЦА
Автор: jupel Категория: Изкуство

Накичила се като коледна елха,
провесила три пласта гуша,
с боядисана, проскубана коса,
от месеци не е била под душа!
Не пее, свири, рими тя реди,
но криви и разкрачени - горките,
по цяла нощ си книжките брои
и алчно кътка си парите!
А.Х.Т.

Ето Роса поетеса боса как плюе по ДЪЩЕРЯ МИ, КАКВАТО ТЯ НЯМА
без да я познава, без да я е виждала, това е изродско!

А АЗ ЧАКАМ ГОСПОД ДА ТЕ МАХНЕ ОТ МЯСТОТО,
НА КОЕТО САМА СИ СЕ ТУРИЛА, НЕКАДЪРНИЦЕ!

13.09.2019 21:14 - Ох, душицата мила,
от: rosiela Че и дъщеря ти чукната у главата.
Одобри | Изтрий
21.11.2019 15:45 -
от: rosiela ..
сега чакам още една твоя простотия да махнат, да не те ожъна по въшливата глава с нова идея! Одобри | Изтрий
03.12.2019 18:26 - Лезби?
от: rosiel
Малко ми въртиш на обратно, баби! Одобри | Изтрий
05.01 15:26 ....ка е дъщеря ти, сори! Вампирке!
от: rosiela
jupel написа: 08:09 - Вампир,
от: rosiela За постинг: ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни!
грам мозък нЕмаш, затова и децата ти са пропаднали по наследство!
Одобри | Изтрий

Това стихове , приказки на творец ли са с име някакво и кош книжки, та чак и журналист?!

Имам дъщеря - чалгарка,
нещо като куче марка,
реве, вие с микрофона
да събере до два бона.

Подгонили са я авери,
авери с много далавери,
тя забегна във чужбина,
не виде се до амина.

Татко й фалшив, а мама
е певица тъй голяма,
свири тя с акордеона
колко плъх покрай пилона.

Що остави ти, чалгарке,
сама майка, куче марке,
да профъфля смешни песни
и да вихри думи бесни,

вече си е на години,
сам - самичка самотиня,
прошарена й е косата,
ала без акъл в главата.
И-у-у-у-у-у-у-у-у....
Р.Копукова

ЧИЛ АУТ, ЧИЛАУТ, ЛАУНДЖ- В СИМЕОНОФФФЦИ ЧУВАЛА ЛИ СИ ТОВА?

sekirata Grehut e vash
sekirata Molekula na liubovta
sekirata Obichai me
sekirata Ela

Чил аут, чилаут или лаундж е стил в електронната музика, възникнал през 90-те години на 20 век. Произлиза от дръм енд бейс, ембиънт и европейска класическа музика. В началото се разпространява предимно във Великобритания и Южна Америка

Последни 20 регистрирани посетителя
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg

ХА,ХА ...ПРОПЕЙ ДЕ, НА ДУДУК СИМЕОНОВСКИ СВИРИ, НО НЕ МОЖЕШ, ПОНЕ РОДИ!

ПИША ОТ НЕЙНИЯ КОМП -на дъщеря си , ТОВА ЛИ БИЛА РАБОТАТA? А ОТКЪДЕ ЗНАЕТЕ ,ЧЕ Е ТАКА, НАЛИ НЕ СТЕ С ХАКЕРИТЕ? ДЪРЖАВА ЛИ СТЕ, без малко!
НАРУШАВАЛА СЪМ ПРАВИЛАТА, ЗАЩОТО НЕ СА ПОСТОВЕТЕ МИГЕРБЕРСКИ, НАТОВСКИ И ФАШИСТКИ, А БИЛИ В ЗАЩИТА НА РУСИЯ! ЗАЩОТО РАЗКРИВАТ ПЛАТЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧУЖДИЦАТА В БЛОГБЕГЕ. Е, БРАВО! НАИСТИНА ЩЕ СИ НАМЕРЯ ДРУГО МЯСТО, ГОРКО ВИ! А ТЕЗИ ДВАМКАТА...ЩЕ СЕ ВИДИМ И НЕ САМО!дори дъщеря ми Ви пречи или само е повод да ме прогоните , некадърници!

https://www.youtube.com/watch?v=lUhx_ysVAXA

https://www.youtube.com/watch?v=_gb-D7ScdnY

https://www.youtube.com/watch?v=HFUfuO7W5lI

https://www.youtube.com/watch?v=edmEltsO4Hc

СТИХОВЕ КЛИПОВЕ А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:46:05
Ето какви ги пише Копукова за мене, а не смее да се подпише,че са нейни тези ругатни, но аз имам с подпис други нейни така че няма къде да се скрие-


"Кеф ми е да съм певачка у плевенска кръчма,

ама ме не иска никой, имам вид на бъчва,

уж въртя акордеона, но съм фалшименто,

песничките ги изпявам малко като менто.

 

Затова заставам сутрин права пред стената,

видео си правя ново аз във самотнята

и го пускам да ви пея после пък у блога,

щото и така живея, като във бърлога.

 

Де пофъфвля, де не мога висина да взема,

ама се не давам още, певачка голема.

нищо че не ме желаят у плевенска кръчма,

тука ще ви пея песни без ваша поръчка!

 

Текстовете са ми прости като мен самата,

но не го и казвам гласно, сама - самотнята,

слушайте ме и по малко викайте на биса,

аз ще дойда от гората като Кума Лиса".

МОЯТ ОТГОВОР-

 Накичила се като коледна елха,

провесила три пласта гуша,

с боядисана, проскубана коса,

от месеци не е била под душа!

Не пее, свири, рими тя реди,

но криви и разкрачени - горките,

по цяла нощ си книжките  брои

и алчно кътка си парите!

стихове А.Х.Т.sekirata cekupama


 СЛУШАЙ, САМОЗВАНА ПОЕТЕСО! АДМИН НА BLOG.BG, ОТГОВОРЕТЕ МИ КОЛКО ПЪТИ ВЛЕЗНАХ В НЕИН ПОСТ ТА ЧАК И КОМЕНТАРИ ДА И ПИША И ДА Я СЛЕДВАМ? НО СЕ ПРАВИТЕ, ЧЕ НЕ ВИЖДАТЕ ...!

СЛЕД КАТО НЕ МОГА НА ПРАКТИКА  ДА РЕДАКТИРАМ ПОСТОВЕТЕ СИ, КОМЕНТАРИТЕ СИ, ЧУЖДИТЕ ДА ТРИЯ , КОГАТО СА МРЪСНИ  И НЕВЕРНИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ НА ЕДНО ЕЛЕМЕНТАРНО ЛИЦЕ, КОЕТО ЯВНО НЯМА СПИРАНЕ С ОБИДИТЕ ПО МЕН И ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ПЪК НЯМА НИЩО ОБЩО С НАС ДВЕТЕ, ТЪРПЕНИЕТО МИ СЕ ИЗЧЕРПА!

ЗАЩО СЕ ВЛИЗА В ПРОФИЛИТЕ МИ СВОБОДНО И СЕ ПРЕПРАВЯТ ПОСТОВЕТЕ МИ, НЯКОИ СЕ ТРИЯТ , И ВСИЧКО  Е СРЕЩУ МЕНЕ ДА БЪДА УЯЗВЕНА, ОБИЖДАНА И ЛИНЧУВАНА ,ЗА КЕФА НА ЕДНА ... САМИЦА СИМЕОНОФФФСКА.

 

ХАЙДЕ, ТРИЙТЕ , НО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ПОКАЖА И ТО НЕ КЪДЕ ДА Е  КАКВО ПОЗВОЛЯВА КАЛДАТА И НА КОИ?

ПОСТОВЕТЕ  И БЛОГОВЕТЕ МИ СЕ МАНИПУЛИРАТ, А КЛИПОВЕТЕ МИ ПОЛОВИНАТА ГИ НЯМА, А, ЗАЩО КАЖЕТЕ , ОТГОВОРЕТЕ?

ТАЗИ ДА ПРОПЕЕ, ДА ПРОСВИРИ, ДА СИ ПРАВИ САМА КЛИПОВЕТЕ, АМИ И ЕДНО КОТЕ НЕ ОТГЛЕДА С МЪРЗЕЛА СИ И ЗЛОБАРСКАТА СИ ДУШИЦА.

ДА СПРЕ ДА ТЪРЧИ ПО МЕНЕ , ЗАЩОТО НАИСТИНА ЩЕ СЕ ПРЕПЪНЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАК. РАНО ИЛИ КЪСНО, САМО ГЛЕДАЙТЕ!

ГРОЗНО, ДЕБЕЛО, ТРЪТЛИВО, С ТРОЙНА ШИЯ, САМИЦА, ЕГОИСТ! НИ ПЕЕ, НИ ПИШЕ, НИ ТВОРИ, НИТО ЗА ХАКЕР СТАВА, АМА ЗЛОБА ГО ЯДЕ ОТВЪТРЕ.  АМИ НЕ СТАВАШ, ДРАГА, ЗА МАДЖУН НЕ СТАВАШ , ВИЖ СЕ В ОГЛЕДАЛОТО , А ЗЛОБАТАТА ТИ Е ГРАМАДНА, ВСИЧКО ТИ Е КУПЕНО И ТИТЛИТЕ ТИ , И АМБАЛАЖНИТЕ ТИ КНИЖКИ, КОИТО И ЗА ....НЕ СТАВАТ!

УМИШЛЕНО Я ПОДДЪРЖАТЕ ТУК!

ИСКАШ ДА БЪДА НАКАЗВАНА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН ТУК ,ПИПАШ В ПРОФИЛА МИ ЗНАЕМ С КОЯ ПОМОЩ И МЕ ПЛЮЕШ НАЛЯВО И ДЯСНО, НО И ТОВА НЕ МОЖЕШ!  КОЙ ДА МИ ГО КАЖЕ! ДВА ТОНА НЕ МОЖЕШ ДА ИЗСВИРИШ , ДА ИЗПЕЕШ, ДВА РЕДА НЕ МОЖЕШ ДА НАПИШЕШ СВОИ И ВЕРНИ, МЪЖ НЕ МОЖЕШ ДА ЗАДЪРЖИШ, ЕДНО КУЧЕ НЕ ОТГЛЕДА , ЕГОИСТКА ТАКАВА, ЗЛОБАРКА! РОВИШ ПО ПРОФИЛИТЕ  С ДЕСЕТКИ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ, ПРЕПРАВЯШ ПОСТОВЕ, ГЕПИШ ТЕМИ И ИДЕИ, ЗАТОВА СИ ДЕНЯ НОЩЯ В ИНТЕРНЕТА, ВИЖ  СЕ И В ОГЛЕДАЛОТО! А МОЯТА ДЪЩЕРЯ СИ Е МОЯ, НО ТИ НЯМАШ. КОЙ ТИ Е КРИВ, АЗ ЛИ , ЧЕ НЯМАШ ДЕЦА!? ПАРИТЕ ТИ И ВРЪЗКИТЕ ТИ , И КУПЕНОТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ , И КНИЖКИ АМБАЛАЖ НЕ МЕ ПЛАШАТ!

ТЕКСТОВЕТЕ НА ПЕСНИЧКИТЕ ТИ СА КУХИ ,КАТО ГЛАВАТА ТИ, А МОЯТА РИМА НЕ Е ТВОЯ РАБОТА, АЗ НЕ ТЕ ЧЕТА ,КЪДЕ СЕ ВРЕШ И РОВИШ И МИ ПИПАШ НЕЩАТА!?

ГРОЗНО  И НАГЛО СЪЩЕСТВО!

ДА ТИ ИМАМ КУПЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА ФАЛШИВА, ПРОДАЖНА!

ХАЙДЕ ПРЕПРАВЯЙТЕ , КОЙ ПЛАЩА ЗА МРЪСОТИЯТА, КОЯТО МИ СЕ СЕРВИРА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН...?!


ЗАГУБЕН, ПРОСТ НАРОД, ЩЕ СИ УМРЕ В ХОМОТ

Загубен, прост народ,

ще си умре с хомот!

Децата му дрогират,

крадат, проституират,

децата му неуки

и гладни ще умрат

от болести нечути

във нищета и смрат!

Загубен, прост народ,

пиян и луд, зомбиран,

ще си остане роб

бит и малтретиран!

Ще плаща кръвен данък,

за своите деца,

убит и смазан, жалък,

без очи, сърца!

Загубен, прост народ,

луд и омагьосан,

ще си остане сноб,

народ без чест, жигосан!

Загубен, прост народ,

убива своя плод

и трови си децата,

мъжът, жена, родата!

Загубен,прост народ,

не мога да те жаля

щом в мен и във сърце

болката догаря,

щом срещу мен си тръгнал,

о, юроде, безумни!

Защо, нима си мръднал,

народе, слабоумни?!

Умните измряха,

някои избегаха,

останаха тук прости

или чуждица гости,

които разпореждат се

в моята страна,

изпразниха народната,

българска хазна.

Загубен, прост народ,

как да те обичам,

как българската реч

всеки ден да сричам?

Как песни да ви пея

за герои наши,

как да ви простя

кражбите, апаши?

Окрадохте душата

моя снежно бяла,

избодохте очите ми,

плача ослепяла

и търся аз надежда,

вяра и любов,

очите ми проглеждат

за път навън, чист, нов.

 https://www.youtube.com/watch?v=m6sG-l5qvwo

https://www.youtube.com/watch?v=h2Drfpug7RA

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:48:19
ЩЕ ДОЙДЕ, ЩЕ ВИДИТЕ ВИДОВ ДЕН!


 Тук на Земята не съм разбрана,

затова и дълго не ще остана!

Там ще се видим с Вас някой ден.

Ще дойде, ще видите Видов ден!

https://www.youtube.com/watch?v=Z3SUV6P_pFo

стихове клип А.Х.Т.  sekirata cekupama

sekirata Shte doide vidov den
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:49:12
С ДУМИТЕ ИГРАЯ С ЧУВСТВАТА СИ НЕ!

 Със думите играя,

със чувствата си не,

но тебе, драга моя

те зная от дете!

Тъй силна, всемогъща

поглъщаш ти души,

такваз, една и съща

решаваш ти съдби!

Но аз глава не скланям

и не ме е страх,

шапка ти не свалям,

не гледам с поглед плах.

Слуга на теб не ставам,

във небеса летя

и не се продавам,

изкусителке пара!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:51:05

ГЕРГЬОВСКО

Грозд се рони, слънце грее

и  душата ми се смее,

а на дюля пиле пее,

във кошари агне блее.

Стада, овчари по поле

и блее агънцето бее..

за майчицата своя мила.

Господи, дай ни закрила!


(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNIPWvpLrg7jCS0ASiPhxaGaDKCi8RhQPnYFDmi3B9oHSiAuhY&s)стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:53:53
ЗА ТЕБ


Няма , не мога да деля

сърцето си  и любовта!

Няма, не искам и да спя,

ще свиря, ще пиша, ще пея

за измамата във любовта,

за вкуса на ...нара,

за илюзии, брътвежи,

за номера циркови,манежи...

Твоята ,,любов" не ме вълнува,

върви, разбрах те колко струва

сърцето ти изпепелено,

на три парченца разделено!

Не искаш и не можеш ме разбра,

обичаш себе си, лъжа

е всяка дума в любовта,

копнееш за друга жена!

Не те моля да останеш,

върви при нея, да не забравиш

късчето лед в сърцето твое,

което го изкара мое!

https://www.youtube.com/watch?v=yMIyYktKjic

sekirata Za teb

https://www.youtube.com/watch?v=p0GtOWFT1f8

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:57:27
(https://d.radikal.ru/d34/2001/5e/2ce5c0ea8f7c.jpg)

ПЪТЕКА ОТ ЦВЕТЯ

Пътека със цветя ще ти постеля,
ще те положа на постеля
от теменужки , минзухари,
кокичета...С верни другари
ще ти изпеем песента,
за лалетата и любовта.
А ти сълза ми подари,
момина да е! Моя бъди!

поезия  А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 02:00:01
С КЪРВАВИ ОЧИ АЗ ПЛАЧА


Бури, ветрове, спрете се за миг,
ударете там,където трябва,
народ измира, чуйте моя вик,
държава се разграбва!
Във всяка къща майка плаче,
във всяка къща дете сираче,
глутница вълци освирепяли
със Дявола са се сдушили,дали
Господ ще помага вече,
син от майка се отрече,
дъщери красиви, блудни
омагьосани, безумни
на блюдо Дяволът поднася!
Защо,на кой това изнася?!
Народът ми красив,дагмосан
от чуждица омагьосан,
затрива се, гори Родина,
спасение все още има.
Със кървави очи аз плача,
напред не спирам аз да крача,
но зрънце съм в купа сено.
Спаси ни, Господи! Дано.

музика текст изпълнение поезия клипове  А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=ZSyfYCTycbM

https://www.youtube.com/watch?v=G54U4qX6H6k

https://www.youtube.com/watch?v=dQyFTDvl1pc
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 January 2020, 18:50:54
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfPaIPkEyboq_c2k9xYJO1l3LgFrY0O6lHxWpVcCjFLda7WT6J&s)


ВИСОКО

 Там високо във небето,
там ме тегли днес сърцето,
там сред облаци и птици,
сред безброй и рой звездици.
Там във небесата сини,
за там мечтая от години,
със орлите да живея
и със славеи да пея.
Там далече от Земята,
там високо в небесата
със дъжда да се целувам
и със вятъра флиртувам.
Сестричка да ми е луната,
звездата, слънцето, дъгата,
с тях в небето да лудувам,
небесни танци да танцувам.
От там да гледам, отвисоко,
крила разперила широко...

 https://www.youtube.com/watch?v=-GcaaKo5hlM

sekirata Visoko

 

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 January 2020, 20:26:26
ГОСПОД БАВИ, НО НЕ ЗАБРАВЯ!

(https://b.radikal.ru/b02/2001/2c/d70f9005e03b.jpg)


стихове А.Х.Т. Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 January 2020, 20:37:46
НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ

Годините летят,
косите ни сребрят,
сърца в юмруци свити
и във лой обвити.
Чест в калта оставена,
име на забравена
българска душа
в абсурдан страна!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvmgydaLhtTlSA8-6OckXSxSjVur4rT5W_sSLiOtABeeNB_TMd)

https://www.youtube.com/watch?v=MuUClFOp-U0

Ах, Глория! И теб не подминава...47 годишна
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 January 2020, 21:22:52
ЦЕНЗУРА, ВРЪЗКАРСТВО И ПАРИ в blog.bg, ОСОБЕНО В КАТЕГОРИЯ ПОЕЗИЯ И ИЗКУСТВО

  Много съм си щастлив. Прочут съм, богат съм, нямам никакви проблеми. Хората знаят, че съм голяма работа и затова ВСИЧКИТЕ ми книги са изкупени.

Не си ти тая, която ще ме оценява и съди. Ти си анонимна нула от циганската махала на Европа и толкоз.

Важно за теб е да разбереш, че  аз веднага ти смачках фасона. И ще продължа да те мачкам. Та ега ти уври тиквата.
Изпратено: 06:18   От: apostapostoloff

Изтрий |

...............................

apostapostoloff, ПРЕПИСВАЧ! ШАРЛАТАНИН! ТИКВА СИ ТИ КАТО ТВОЯТ ББ!

  ти, постоле,си едно нещастно СЪЩЕСТВО и не мисля да ти чета повече простотиите, а хората знаят, че твоите статии са с изтекла годност и са жълтурки
ЖАЛЪК СИ! ДАЖЕ СМЕШЕН.

Изпратено: 18.01 21:37   От: jupel

Изтрий

ПЪЛНА ВАНДАЛЩИНА в блогбеге! И ТОВА СА ТВОРЦИ И ПРОГРАМИСТИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА...УЖКИМ..?И В ДВАТА МИ ПРОФИЛА ЛИПСВАТ МНОГО ПОСТОВЕ,
А ТЕЗИ, КОИТО СА НАЛИЦЕ ПОВЕЧЕТО СА ОРЯЗАНИ!

Това ли значело, както ми писа Постола, че ще ме мачкате до дупка?
Глупаво и простовато е !
Хората ви мярят акъла.
ПРОСТОТИЯТА  НЕ МИ ДЕЙСТВА!
Така че забравете,че ме ДРАЗНИТЕ,МЕКО КАЗАНО.
Аз пожертвах заради блогбеге и калдата два компа , та тук някакви си хакерчета,тролчета,фейкове, програмисти ще ме разплачат!
ВИСОКО СТОЯ НАД НЕЩАТА!

ПЪЛНА ВАНДАЛЩИНА!
И ТОВА СА ТВОРЦИ И ПРОГРАМИСТИ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА...УЖКИМ..?


Вие от чужбина поне що се не спрете!?
Устроили сте се там, зарязали РОДИНА, НАРОД ...
ХАЙДЕ НЕ НИ УЧЕТЕ И ПРЕЧЕТЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=TOedGoOhq-s
sekirata Pisna  mi
НЕ МЕ ИСКАТЕ ДВАМА ТРИМА в блогбегето,НЕ ВИ ИЗНАСЯМ! АЗ ЗНАЧИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ, ТАКА ЛИ, СЛАДКИ?! АМА МНОГО СТЕ УМНИ ! БРЕЙЙЙ....

това за триене ли е ?

и то в тази категория, а след като бях изтрита 2009г. ме викнахте след откриване на категория -поезия?

18:43 - КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!
КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!
А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?
РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,

Категория: Поезия
Прочетен: 5 Коментари: 1 Гласове: 1

Редактирай   Деактивирай

17:44 - МОЕТО НЕ Е САМОРАЗПРАВА,ЗАЩОТО ОЩЕ НЕ СЪМ ДОШЛА ТАМ...НИКОЙ НЕ МЕ ЧУВА ЗА ДА ВИ СЕ ОПЛАКВАМ И СЪМ ГО ПРАВИЛА БЕЗ ФАЙДА!

ПО КОИ СТЪЛБИ ТРЯБВА ДА ПАДНА И АЗ СЛУЧАЙНО ЧЕ ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ МЕНЕ?!
КАЖЕТЕ ЧЕ МЕ ГОНИТЕ!
17:14 - "оставете ме намира" станал на "ostavime 2385 "-кой сте Вие и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ ...

Категория: Поезия
Прочетен: 15 Коментари: 0 Гласове: 0

Редактирай   Деактивирай

11:52 - ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...

 
Сурва, сурва година,
догодина до амина,

Категория: Поезия
Прочетен: 199 Коментари: 3 Гласове: -1

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 23:00 - ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!

 
ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!
ЗЕМЬО МОЯ СВИДНА , БЯЛА,

Категория: Поезия
Прочетен: 160 Коментари: 1 Гласове: 3
Последна промяна: 01:25

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 22:54 - БЪЛГАРИЙО, ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Нека те огрее небесна светлина,
звезди и синева...
Не си сама!

Категория: Поезия
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 2

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 01:52 - ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!

 
ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!
- годината на Белия Метален плъх

Категория: Поезия
Прочетен: 41 Коментари: 0 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 01:40 - СНЕЖИНКА - новата ми песен

 
музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama
sekirаta Snejinka

Категория: Музика
Прочетен: 30 Коментари: 0 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

https://www.youtube.com/watch?v=flxBNFxHCfs

https://www.youtube.com/watch?v=IyeVL4XbG1c
29.12.2019 00:22 - ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!

   
РОЖДЕСТВО ...ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ
И ВЕЛИКДЕН СЪЩО?

Категория: Изкуство
Прочетен: 51 Коментари: 0 Гласове: 1

Редактирай   Деактивирай

28.12.2019 04:39 - ДА ПОПЛУВАМ ВЪВ ВОДИТЕ НА АСТРОЛОЗИТЕ. ДОРИ С ЛЪЖИТЕ СИ И ТЕ ТРЯБВА ДА ЯДАТ :)

...като двамцата в този сайт, двойка астролози нарекли се. :):)
В древен Китай, а и до ден днешен, Астрологията е била използвана за предсказване на съдбините на държавите, на изхода от воините, икономическите показатели, търговията и мно...

Категория: Забавление
Прочетен: 97 Коментари: 2 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

27.12.2019 01:50 - КОЛЕДНА НОЩ - ПЛЕВЕН 24 ДЕКЕМВРИ 2019

КОЛЕДНА НОЩ - ПЛЕВЕН 24 ДЕКЕМВРИ 2019
Анита Христова Трифонова sekirata cekupama

Категория: Изкуство
Прочетен: 68 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 27.12.2019 02:01

Редактирай   Деактивирай

27.12.2019 00:49 - ПЛЕВЕН ПО КОЛЕДА 2019 - актуални снимки

 
 
Анита Христова Трифонова sekirata cekupama - гр.Плевен

Категория: Изкуство
Прочетен: 55 Коментари: 0 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

25.12.2019 17:44 - КОЛЕДА Е! МОЛЯ ТИ СЕ, БОЖЕ...

...спри Дявола в човека ако може!

https://www.youtube.com/watch?v=FzJMvqHCHzA

https://www.youtube.com/watch?v=xwY_uo_1tgI

Категория: Поезия
Прочетен: 1005 Коментари: 2 Гласове: 3

профили срещу мене действащи открито и клипчетата ми за тях

https://www.youtube.com/watch?v=t-A0-d1ou7c

https://www.youtube.com/watch?v=-Ct7xFIt794

https://www.youtube.com/watch?v=B8U87ylvwu4

https://www.youtube.com/watch?v=Qy_P8sxOlmQ
блогбеге, ЗАЩО МЕ ТРИЕТЕ И КРИЕТЕ НАРУШИТЕЛИТЕ НА ВАШИТЕ ПРАВИЛА, blog.bg?

21:07 - админ, това не противоречи ли на правилата в сайта? ЗАПЛАХА! и не е само то от тези двамката към мене автор: jupel категория: Изкуство   image
прочетен: 0 коментари: 0   гласове:  0 
 
 20:59 - админ, това не противоречи ли на правилата в сайта? ЗАПЛАХА! и не е само то от тези двамката към мене автор: jupel категория: Други   image
прочетен: 2 коментари: 0   гласове:  1 
последна промяна: 21:05
 
 20.01 10:49 - Умира на от: apostapostoloff   За постинг: ТОВА НЕ Е ОТ ЛАНИ
баба ти хурката. Много скоро и от ДАНС ще ти разяснят това. Одобри | Изтрий
1. rosiela -За постинг:ПЪЛНА ВАНДАЛЩИНА! И ТОВА СА ТВОРЦИ И ПРОГРАМИСТИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА...УЖКИМ..? Права си!   
24.01 09:43 Време е да те удари гръм, както вече сама си знаеш! цитирай
Изтрий


1. jupel - НЯМАМ ДУМИ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 https://www.youtube.com/watch?v=sL-TRpwGvNo 
21:26 15.01 15:49 - Ти внимавай, защото Росето
от: apostapostoloff   За постинг: КОГАТО...
и теб ще теопраска внай- скоро време. Видяли как изхвърли Станков от блога като мръсен парцал? И теб това те чака. Ще береш големи ядове и много сериозно ще пострадаш!
Одобри | Изтрий
https://www.youtube.com/watch?v=e8oErU4hlzY

Какви хора вече пълнят интернета?!
Познайте.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 January 2020, 21:41:17
В СЪРЦАТА ВАШИ АЗ ЩЕ ОСТАНА


 Летяща магия ще Ви сваля

високо от небесата сини,

а после като звезда ще горя

месеци, дни, часове, години!

Ще оставя  трайна, красива следа,

в сънища  ваши ще се явя,

в сърцата завинаги аз ще остана,

такава истинна, жена призвана!

поезия А.Х.Т . sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 January 2020, 00:16:26
СНЕЖИНКА

https://www.youtube.com/watch?v=mcJZDhf-wiM

sekirata Snejinka

https://www.youtube.com/watch?v=R1lu_FJpzaU

sekirata Snejinka stopi se na moeto ramo

музика текст изпълнение автор А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 January 2020, 00:17:33
(https://b.radikal.ru/b11/2001/23/56724d64fba3.jpg)

АЗ ЗНАМ...

Няма да ти се предам,
Дяволе и Сатана
и вие политици мазни,
лоши хора,души празни.
Не можете ме победи,
кръвта не можете изпи,
която в вени ми тече.
Днес плаче бедно ми сърце,
но сила,дух и вяра има,
макaр да съм душа ранима.
Няма да ви се предам,
зли сили, лешояди сиви.
Защо избрахте мен? Не знам.
Изяжте себе си, годзили!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 January 2020, 00:26:28
(https://s.rozali.com/p/j/e/jena-87853-500x334.jpg)

НЕ ВЯРВАМ-

песен на Деси Слава -мои вариации в домашна обстановка

https://www.youtube.com/watch?v=nBq0wHKvqdU

https://www.youtube.com/watch?v=cHl21k0RbCg

https://www.youtube.com/watch?v=q_-V_3QvE-0

изпълнява А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 19 February 2020, 11:20:29
КОРОНАВИРУСЪТ СЪЗДАДЕН Е ...

Нещо ще призная, ще Ви кажа,

няма  аз да лъжа, мажа...

логически ще разсъждавам, ще го кажа -

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQpI9lk-K9RMd2vPYUg6ktx5q2afxADSBPA230-9qBZZ-YcNWwD)


Коронавирусът създаден е за малките държави,

попитайте дори  и бати Слави.

Кой здрав мозък не прозря това?

Китай засегна –многолюдната страна,

но туй не е успокоение.

В момента са на полезрение.

Много са, ще оцелеят  и съмнение

няма в моето твърдение,

което имам от години-

Народът български ще да погине!

Малко сме, красиви, умни,

но лоши и недружелюбни.

Злобата и завистта ще ни затрие.

Тогава кой от картата световна ще ни изтрие?


(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRU9Ix0VkfN8lSDD6BeIzmotnAHbY5kFAa0jzqxPnqXH9fpGZcW)


Защо прилепите са толкова добри домакини за Ебола и други смъртоносни болести? Змии също, НО... Експерт: Китайският корона вирус е създаден в лаборатория в Ухан като биологично оръжие
Израелски експерт по биологическо оръжие твърди пред The Washington Times, че епидемията от смъртоносния корона вирус е възможно да е възникнала в биологична лаборатория в китайския град Ухан.

Твърди се, че от 2015 година в града съществува единствената в Китай лаборатория, която може да работи със смъртоносни вируси. Лабораторията

Дени Шохам, бивш офицер от израелското военно разузнаване, който е изучавал китайската биологична програма, смята, че лабораторията е свързана с програмата за биологическо оръжие на Пекин.

През 2019 година държавният департамент на САЩ в своя отчет съобщава, че Китай "води скрита биологическа война".

НО КОЙ НА КОГО...?!
Китайците не зап сефте си папкат змии, прилепи и кви ли още не, нозащо сега стана така, след като Тръмп се прибра от Китай в Америка?!

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTjiCuFE-qKlFL0R6V-NaRK6jBzE2ytqt9GbzNTTX2x4TbLagts)

ЛЕКАРЯТ ОПИТАЛ ДА ПРЕДУПРЕД И ...ПОЧИНАЛ?!
БРЕЙЙЙЙ...!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 February 2020, 22:01:36
(https://c.radikal.ru/c12/2002/61/9fe62deb9126.jpg)

КОКИЧЕТА С ТРИ ЯБЪЛКИ ЗА МЕН ПОДАРИ МИ В СЛЪНЧЕВ ДЕН

Кокичета  с  три ябълки за мен

ти подари ми в този ден.

Кокичета със ябълка зелена,

като трева неокосена.

Кокичета със  ябълката жълта,

да я хапна не ме свърта.

Кокичета със ябълка червена

за мен любимата ти жена.

Три ябълки дари на мен,

пожела ми хубав ден,

да съм здрава и красива,

благословена, жена мила!

 
поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 February 2020, 22:03:29
(https://d.radikal.ru/d43/2002/4c/4a10bdff522e.jpg)

ЧУЖДИЦАТА НАВЪН

Слънцето днес пак изгря

над моята мила страна-

България - Родина мила,

рожбите свои затрила,

прогонила навън, защо?!

Kому е нужно това зло

за български народ и род?

Нима българинът сноб

радва чуждите държави?

Възмездие ще има, роб

не ще остане .  Господ бави,

не забравя своите чеда

насила хвърлени в калта.

А вий, чуждица, казвам Ви –Навън!

България за Вас е само сладък сън.


sekirata Za teb Bulgario dnes placha


https://www.youtube.com/watch?v=lbk8BA8UzEA

поезия и клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 February 2020, 22:05:07
(https://a.radikal.ru/a03/2002/84/935f2aa794ab.jpg)

КРАСИВА СИ, БЪЛГАРИЙО!


Красива си, Българийо –Родино!

Наздраве! Вдигам чаша с вино

да оцелеем, да запазим

тебе, да  не лазим

пред чужда пасмен и врази

настанили се с бази,

в ръце със наши знамена.

Наричат те – Родината!?

Къде са българите питам

разтревожена и не залитам?

Едните са навън робуват,

старите у нас сънуват

по- светли дни за наш народ -

измъчен и прогонен, роб!

Кои продадоха ни днес?

Защо сме българите в стрес?

Защо чуждата ръка посяга

и търси някаква облага?

Кой ще спре това нашествие

и мор на българите, бедствие?!https://www.youtube.com/watch?v=ZSyfYCTycbM

https://www.youtube.com/watch?v=7pUqp_NitnY

поезия и клипове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 19:22:03
(https://b.radikal.ru/b21/2003/66/39b40c0f5b35.jpg)

ЧEСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!

https://www.youtube.com/watch?v=s3bYZPSCgQA&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=w1eu7P1fFf0&feature=emb_title

sekiarta Chestit da e praznikut nash treti mart

Моята нова песен -поздрав!sekirata Na 3 mart Balkanut ni zove


Трети март,защо да те възхвалям,

след като превзеха ни отново,

за чуждите дела не отговарям,

не получих нищо наготово?!

През живота кратък мой уви,

запознах се с хиляди съдби

на децата малки и големи,

животът даде ми,по много взе ми.

Какво освобождение,сестро,

превзеха ни, а аз маестро

не мога да съм в тоз концерт

с либрето смъртоностно,серт!

Мълчи народа,мизерува,

убит и смазан,боледува,

топи се всеки ден и час,

ще свършим ей така от раз!

От вън решили са България,

дето Левски, Ботев слави я,

да я няма на Балканите,

да останат самозваните!

Оплаквам тоз народ злочест,

запазих вяра,дух и чест,

ще свърша с вдигната глава-

високо, истинна,с права,

които ми се днес полагат

на мене-Българката,що посягат?!

О,чуйте ме, башибузуци,

американци, не с юмруци,

насилие войни правете,

зад океана останете (си идете) !

Живях, родих не в време славно

и скоро всичко ще е давно,

животът си не пропилях,

годините си не проспах!

https://www.youtube.com/watch?v=l_UI5fk0Eu8&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=hvxqGZD9ZqM&feature=emb_title

поезия музика текст изпълнение  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 19:29:20
КОЛКО ИСКАХ ДА СЪМ ЩАСТЛИВА И ПЕСЕНТА "ЦЕЛ СВЕТ ДА ВОЛИМ"


sekirata Cel svet da volim

https://www.youtube.com/watch?v=pjBpRmg3ut4&feature=emb_title

Да живея как без теб, кажи,

да се смея , а сърце боли?!

Мойта болка кой ще спре?

Облакът, реката, туй море

от сълзите мои днес прелива,

a колко исках да съм щастлива!

изпълнение - акапел на  песента ,,Цел свет да волим"

и стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 19:30:33
ТОЙ Е НАШИЯТ ГЕРОЙ

(https://b.radikal.ru/b43/2002/8f/469860560b7b.jpg)

 

Той е нашият герой

и се прави на каубой,

освен футболист,  премиер,

той за всичко става, зер!

Затова си го избират

българите и сервират

асфалт топъл  без вода!

Той е с хиляди права.

Еднолично управление

и за следващо пак заявление!

 


(https://d.radikal.ru/d07/2002/a0/6389b6800459.jpg)
 

стихове Анита Христова Трифонова sekirata cekupama

 
https://lupa.bg/news/miskata-narochena-za-blizka-do-boiko-se-okaza-makedonka-snimki_45762news.html
  И бат Бойко не е първа младост, но ....

"Миската, нарочена за близка до Бойко, се оказа македонка (Снимки) Мистериозната секс бомба Борислава Йовчева е от Сандански, печели титлата през 2006-а

Секс бомбата Борислава Йовчева, спрягана за близка до премиера Бойко Борисов, се оказа люта македонка. Красавицата, която е разследвана от полицията в Каталуния и антикорупционната прокуратура на Испания, е от петричкото с. Кулата. Кметът на селото Димитър Дамянов твърди, че тя е от Сандански, а в Кулата живеел само дядо й, пише nie-jenite".  и.т.н.

ТОВА Е ТО, ПАРИТЕ КАКВО ЛИ НЕ ПРАВЯТ!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 19:51:20
(https://d.radikal.ru/d32/2002/64/6bda01746e9d.jpg)

В ЧАСОВЕТЕ НА СТАРОСТТА


Замириса ми на люляк,

а е месец февруари!

Пътувах, слезнах на Волуяк.

Някой със очи зашари

по деколтето ми дълбоко!

Покачил се нависоко

ръце протегна да ме вземе,

болката ми да отнеме.

Изсмях се силно аз на глас,

какъв мерак, в какъв час,

когато старостта ме гони

и имам забранени зони.

 

(https://c.radikal.ru/c21/2002/5a/05f0d0988919.jpg)

OБИЧАШ МЕ ?

 
Обичаш ме?

Ок. Кажи.

Какво те гони?

Туй мечти

ли са на старини?

Какви от мене благини

очакваш с трепет, пориви?

Не вярвам в нищо,

в никой днес

в тоз живот  горчив, със стрес!

Не съм въздух под налягане.

За мъж не плача на лягане ставане!(https://a.radikal.ru/a11/2002/90/54a26299725b.jpg)

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

 (https://d.radikal.ru/d00/2002/d2/6972e580584e.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 19:54:22
С ПТИЦИТЕ НАДПЯВАШЕ СЕ ТИ, ЩЕ ЖИВЕЕШ ВЪВ СЪРЦЕТО МИ

 Нощта  погълна те завинаги !

В сърцата ни остана вечен

ти, мил човек, далечен!

Живя достойно, беше пръв

и пръв остана.

Загуба голяма!

Почивай в мир!

стихове А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://i016.radikal.ru/1502/dc/7f5d0203c988.gif)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 19:59:26
ПРИКАЗКА ЗА ЗЛОБАТА И ЗАВИСТТА

 ПРИКАЗКА ЗА ЗЛОБАТА И ЗАВИСТТА
с гатанка - Кое е заболяването, кое вирусът?

 

Спряла се злобата  на един крайпътен камък. Седнала и се размислила, доколкото и се отдавало. Сама си задавала въпроси и си отговаряла. Защо  все на мен се случва така, че съм неразбрана, злобарка ме наричат и по другите жени лисичи тичат. Навярно мъничко завиждам и явно знам не на кого. Обърнала се, в гръб усетила  удар и паднала от камъка. Разпознала своята посестрима завистта вече седнала на камъка.

-Ще се бием ли или ще се мразим, мястото на камъка си да опазим? – попитала злобата .

-Как ли не ! Пак , злобарке, си позеленяла, камъкът е бял, не става за твоята снага надебеляла. Виж как си се ояла. От злини се храниш, на това ли да завиждам?  – изсъскала завистта.

-Тогава ставай от мястото ми, то е мое, аз първа седнах тук –изкрещяла злобата.

Но завистта не стана, а на камъка остана.

Злобата  погледна нагоре и съзря друг камък, по-голям и  чер. Доста височко, ще ли се кача, помисли си злобата. С голямо усилие и инат се изкачи, достигна го и седна на него. Гледаше отвисоко   долу завистта и се хилеше злоядо. Това  не убегна от погледа на завистта и тя реши , че трябва да измести злобата. Но как да се качи, високо е , злобата ще и попречи. Всичко може да и стори. Завистта не можа да устои и тръгна нагоре към черния камък, на който се беше разположила като в трон злобата. Заряза белия камък. Изпълнена беше с решимост и желание тя да е горе, па макар и на черен камък, който и се видя доста зловещ. Злобата я видя и още повече позеленя.

-Пак ли ми завиждаш, злобата във мен обиждаш?

И започна тя една борба. Буря, ураган събудиха , разхвърчаха се и камъни. Трясък, гръм и като в сън двете изтъркулеха се долу, където всичко беше мокро и голо. Лежаха кални, очукани във рани сред множество камъни.

 

(https://b.radikal.ru/b20/2002/9f/d58fee39f2cd.jpg)

Доказателство е колажът ми с детето.От години стои в google с преправена за маскарлък буква.Това не е ли пример за злоба и завист и то в хакери, програмисти...които могат да преправят букви в колажи.
Чия е простотията , кажете!?
Не мога да докажа невинността си, разберете!
Но сега си поиграх и шанса си да пoправя чужда грешка не проиграх,
а за кой  ли път пускам този си пост- смешна работа. Събрах сигурно стотина посещения за сведение на недоброжелателите, които ме карат постоянно да редактирам и деактивирам! Ок. Мене не ме мързи.


ДИШАЙТЕ , ЗЛОБАРИ, ЗАВИСТНИЦИ СЪС ЗЛИ ЕЗИЦИ!
Завистта в човека не умира,

често завистливият позира,

,,крадецът вика дръжте крадеца"

и сам си слага ореол, венеца...

Не се завижда само на пари,

нито на купената слава,   

завистливият от друго го боли,

що силният духът го извисява.

Не се завижда само на деца,

защото те оръжие стават днешно

на управленческите ни  лица

и техните лакеи, грешно

поколение, народ,

 разединен, злоблив и сноб.

Виреят като пирей и бодил

завистливите и най-подир

убиват ценностното във човека

с лъжи, интриги...Днес зевзека

на почит е пълзи и лази,

парички къта, в банки пази,

но завистта го тъй разяжда,

поглъща го и го изяжда.

Не се завижда на преходните неща-

красотата, младостта

и на разни там умения.

Въпрос на вкус и на твърдения.

Но аз съм жертва затова

изписах  тези тук слова.

Който иска да чете

или пък ...ако ще.

 

(https://c.radikal.ru/c04/2002/83/c40fc29dc59f.jpg)

автор на приказката и стиховете,клипа,  колажите А.Х.Т.sekirata cekupama

22.02.2020.,Плевен

 

sekirata Zlobata choveshka niama greshka

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-mi5ZKTZM 

 А това за мойта дъщеря, но не го е писала тя...!!!

(https://a.radikal.ru/a15/2002/f6/f9325d4d7807.jpg)

(https://a.radikal.ru/a27/2002/c7/0c67db1c938b.jpg)

 Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:02:37
(https://static.djagi.com/bitbucket/1465063510_referee.jpg)

На тебе мило -
ПОЧИВАЙ В МИР!

ПОСВЕЩЕНИЕ в три мои стиха -клипа

ПОЧУКА ПТИЦА НА ПРОЗОРЕЦА
 

Почука птица на прозореца,

Донесе ми вест отдалече –

Него нямаше го вече!

Летеше в небесата сини,

С облаци се гонеше , уви,

Но птицата му лекокрила

От днес бе спряла да лети!

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1eWf6KfpNA

sekirata Pochuka ptica na prozoreca

 
(https://b.radikal.ru/b28/2002/08/c7fbeec42b6d.jpg)

 

НА НЕГО – ЕДНА ЗВЕЗДА

 

И тази вечер в шест без десет

небето пак порозовя!

Над него черен облак

в седем без десет го заля.

Една звезда остана само

и мирисът на изгоряло.

Погълна родното небе,

разбитото мое сърце!

 

https://www.youtube.com/watch?v=RaC3WAfimK4

sekirata Na nego Edna zvezda

 

 

ЗА ТЕБЕ МИЛО

 

Очите ти няма да видя,

но ще се видим с тебе в рая.

Дано Господ ми прости,

греховете мои опрости.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xac1w2Csp3A

sekirata Za tebe miloстихове А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:04:20
РУМЕН РАДЕВ - ПЕТИ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ  е български военен и политик, генерал-майор от резерва. Бивш командир на Военновъздушните сили на Република България. Радев е избран за 5-ти президент на Република България.

(https://a.radikal.ru/a14/2002/b7/30dd7f626954.jpg)

14.11.2016-
Ден след балотажа, вън
само студено е и в зимен сън
някой ще приспи народа!
Посегнаха и на природа!
,,Вятърът ще отслабва" –каза синоптичка
на медии продажни птичка.
Изборите привършиха,
патриоти с турци се сдушиха!
Важното е българите да се карат,
двете партии турски си остават
и участници чуждица  в управление!
Референдума е избавление,
туй е истинско спасение
в  незавидното ни положение!
Президентът ни е нов,
бил независим и готов
изглежда за борба корава
на генерал каквато подобава?
Иначе изборите се повтарят,
равнодушните отмарят,
предлагат ни едни и същи,
избор нямаме! Навън, не в къщи!

(https://c.radikal.ru/c22/2002/36/1c4e0549d582.jpg)

 https://www.youtube.com/watch?v=Br2jTJYtaw8

stihove klip A.H.T. sekirata cekupama

А СЕГА КАКВО СТАВА МЕЖДУ РУМЕН РАДЕВ И БОЙКО БОРИСОВ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ, ЩЕ СЕ ЧУЕ И ВИДИ.

Аз като жена , няма как да не защитя "леглото" на президеншата ,наистина навлиза се в личен живот на съпрузите.

Р. РАДЕВ БИЛ ПОЗОР - ЧЕРВЕН?! ГЕРБОВИ КАЛИНКИ ЩО СИ НЕ ВИДИТЕ ЧЕРВЕНИЯ ВОЖД - БОЙКО БОРИСОВ !


 "Като разгледате резултатите изразени в брой действителни гласове на последните парламентарни и президентски избори, можете сами да си извадите заключения дали Президента може да си позволи да свали доверието от правителството. Ето ви ги:

 


Президентски избори 2016:
брой действителни гласове Румен Радев: 2 063 032

Парламентарни избори 2017:
брой действителни гласове за ГЕРБ: 1 147 292

Значи всички тролове и тия подкрепящи като сектанти герб, просто млъкнете. Нямам какво повече да добавя.

 

Най-смешното е, че гербавите продължават да пишат за тоя или оня, че е червен, а не виждат червеният си вожд заобиколен от доносницити от ДС.

Ако всичко беше хубаво и цветущо в тази държава, Радев нямаше да ви говори истините за тази разруха! Сега се видя кой кой е! Тези, които писнаха от възмущение , да кажат на кой Господ се кланят!!! Както се вижда , май е чичо Сам??? А това наистина е предателство спрямо Род и Родина".

стихове и клип А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata Bulgari chestito peti prezident
https://www.youtube.com/watch?v=Br2jTJYtaw8
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:06:33
(https://b.radikal.ru/b11/2002/08/2771480222ed.jpg)

Анита Христова Трифонова изпълнява песента "Банани"


https://www.youtube.com/watch?v=S8e1HAihVBo

sekirata Banani

(https://a.radikal.ru/a04/2002/54/7ad307540f29.jpg)


Бананът се присмя на ябълката наша,
че той по - търсен е и евтин, ваша
е думата на македонски ябълки и лук,
дори китайският ни чесън лук.
Месо от крокодили, прилепи и змии,

и разни стоки демоде, изгнили,
които внасят ни ги от Китай ,

турски стоки, туй онуй в Дубай.

Бананът важно се изсмя,

на българската ябълка ,

че я няма по пазара

издръжлива е , но чара

си изгуби и я няма,

за българи беда голяма.

Зелен ме късат, ръсят със отрови
в складове и кой ще моли
гърците, и турци за домати,
като морков хрупкави, и зарзавати...
Присмя се, каза ни го във очите,

че храни даже Митьо Очите .

Забели се и почерня,

това не му е джунглата,

така изпъшка с глас студен,

та стигна даже чак до мен -

Българи, с отрови Вий се храните,
мераци, интереси чужди браните!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupamа

(https://b.radikal.ru/b03/2002/6d/416945432497.png)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:10:13
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi423%2F1602%2Fe4%2Fb45d6cf40d75.jpg&hash=b4e310900f90c4c340d161a3a7de777960162022)

ВАСИЛ ЛЕВСКИ -ЕДИН Е ТОЙ - ВЕЛИК БЪЛГАРИН, ГЕРОЙ!

19 февруари -ден във който всички птици плачат,
ден във който всички майки български потъват
в черно със надежда към небето взор отправили,
миналото на герои наши не забравили!

В очите сини болката прозира,
силна воля, буден ум и непреклонност
напират в израза на тоз герой
предаден от един...копой !
Губи себе си...го каза,
от народа си не се отказа,
до последно вярваше в борбата,
истината, свободата!

Кажи, Апостоле, кажи,
гениален политик си ти,
как мога да се примиря
със болката и със смъртта,
която рано те отне
и с тези наши врагове?!
Неща страшни ще ти кажа,
каква у нас е ще разкажа.
Ний сме в тайна окупация,
американска корпорация-
икономически убийци
и джагали кръвопийци!
Еврофондове и господари,
олигархия, и говедари,
софийската вода е френска,
а сириецът с кръв немска.
Превземат ни с дълг,не с меч,
за тях  животни сме, дивеч,
референдум, демокрация,
това е шоу, агитация!
Наричат ни народа прост,
а все някой ни е гост,
българинът се раздава,
пере пари,краде,продава....
Срамувам се, а знам че си
около нас и как търпи
душата твоя преродена
агонията на тоз народ,ще взема
сечивото си секира,
турчинът ме днес нервира,
не той, аз ще сека,
както сече нас пет века!
Желанието ти не уважиха,
къде погребаха те, натъжиха
мен и български народ,
Аспарухов славен род!
И в тоз дъждовен,мрачен ден,
всели се в нашите души, във мен!

Няма вече знам такъв да се роди,
няма, туй и турците го казват,
няма, знам, но мене ме боли,
кои на внуци си за него ще разказват?
Апостолът днес свети на небето,
заканва се със пръст от висинето
на земните, продажните чеда
поставили народа ни в беда!
Искам, много искам да възкръсне,
искри, надежда да разпръсне,
да стопли българско сърце,
сила, кураж да ни даде!Събуди се, Дякон Левски и глави сечи,
наред карай, не прескачай, слушай как мучи
турчин рязан, ром крадлив и дръглив помак
и как днес ни язди всякой чужд дивак!
Събуди се, ако нямаш с кво,
ще ти дам мойто сечиво,
че сърце ми веч не трае
с тез чалми на криеница да играе!
Събуди се, Дяконе, стани
или просто мен при себе си вземи.

 Геният на националната ни революция е герой на България, Апостол на свободата, на справедливостта и на равенството пред закона. Обесването на Васил Левски е ден на печал, но силата и любовта му към отечеството ще пребъдат ! След преминаването от Юлианския към Григорианския календар или от стар към нов стил 18 февруари, но аз не го признавам. За мене е 19.02. Не е ли срамно,че гроба си не знае Дякон Левски ами на всичко отгоре и датата му сменяват. Героят се обръща 300 пъти в гроба си , където и който явно никой със сигурност не знае къде е .


19 февруари -ден във който всички птици плачат,

ден във който всички майки български потъват

в черно със надежда към небето взор отправили,

миналото на герои наши не забравили!


 

Губи себе си...го каза,

от народа си не се отказа,

до последно вярваше в борбата,

истината, свободата!


Болката в сърцето ще изтрия,

ако трябва ще да я изпия,

но не ще ви се предам,

мръсна паплач, чужда сган!https://www.youtube.com/watch?v=lLV2hrsCWHs

sekirata 146 godini ot obesvaneto na Vasil Levski

https://www.youtube.com/watch?v=GYG98PJpRr8

sekirata Vasil Levski ne umira - pesen na sekiratahttps://www.youtube.com/watch?v=P0eEhftjlgs

sekirata 143 godini ot gibelta na Vasil Levski

https://www.youtube.com/watch?v=fFQ8ULLehwQ

sekirata Subudi se Diakon Levski

https://www.youtube.com/watch?v=mr-1RGzfsKw

sekirata Obesvaneto na Vasil Levski

 

https://www.youtube.com/watch?v=22Vh7kdW5BY

Moralnoto padenie na edin narodСъбуди се, Васил Левски,

 

народът ти секат на трески

виновен си е сам-търпи,

а в мен горчи, боли.

Това не става на държава

народът вече се предава,

повечето избегаха,

поболяха се, измряха!

Народе??? - Питаше ни ти,

но кой те чува ми кажи?

Народ-зомбирана рая,

от Дявола очакваща пая!

 

Болката в сърцето ще изтрия,
ако трябва ще да я изпия,
но не ще ви се предам,
мръсна паплач, чужда сган!

Този стих който избра
пълен е с остри слова-
мои истинни и с болка,
возим се в момента на...триколка!
Ходя винаги пеша,
сега ще се престраша
в чужда тиня ще нагазя,
но народа си НЕ мразя!!

 

Не съм Ботев, не съм Левски,
но не ще ме насекат на трески,
със перото си се боря,
няма друго как да сторя,
окована съм в "окови" във дома си....sorry!

И това ли е случайно,турци,а? Както и как измряха всички участващи във филма "Козият рог"?!

На 74-годишна възраст почина актьорът Илия Добрев, чиято най-известна роля е на Васил Левски във филма "Демонът на империята", съобщи Съюзът на артистите в България.
Илия Добрев е роден на 10 февруари 1942 г. в Хасково. Завършва НАТФИЗ в класа на професор Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов.
Във филма "Демонът на империята" се снима през 1971 г.
Освен актьор, Илия Добрев е и режисьор.
Има над 45 постановки и над 180 роли, от които над 40 в киното и телевизията.
В телевизионния сериал "Демонът на империята" на режисьора Вили Цанков Илия Добрев изпълнява ролята на Васил Левски, за което споделя:
"Левски ми помогна да запазя честността и откровението в себе си и да продължа да мечтая".
От 1975 г. тое е преподавател по актьорско майсторство за драматичен театър в екипа на проф. Стефан Данаилов в продължение на повече от 30 години.
Носител е на множество театрални награди, сред които наградата на Съюза на българските артисти за най-добра мъжка роля през 1975 г. за ролята на Кратун в "Напразни усилия на любовта" от Уилям Шекспир, Първа награда за мъжка роля на Прегледа за българска драма и театър (1976) за ролята на Тодор в "От земята до небето" от Никола Русев.
За ролята на проф. Преображенски в "Кучешко сърце" отново получава наградата на Съюза на българските артисти за най-добра мъжка роля през 1988 г.

МЕДИИ...И ХОРА ВСИЧКО В ТЕЗИ ГЛАДНИ ВРЕМЕНА ЗА БЪЛГАРИТЕ СЕ КУПУВА ! ЛЪЖИ, ПРОДАЖНИЦИ СТЕ ! КОЙ ПЛЮЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ГЕРОИ И ТО СЛЕД ГОДИНИ НАРЕД!? НАГЛАСЕНА РАБОТА, ДОСЕГА КЪДЕ БЯХТЕ, ПРОДАЖНИЦИ БЪЛГАРСКИ, ГАДИ МИ СЕ ОТ ВАС ! МОЛЯ СЕ ДА СКОЧИ ОТ ГРОБА И ЛЕВСКИ, И КАРАВЕЛОВ, И ВСИЧКИТЕ, НО ЗАЩО СЕГА ЩЕ СТРАДА ЦЯЛ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЗАРАДИ ШЕПА....ГАДИ МИ СЕ ОТ ВАС, ОПРАВЕТЕ ПЪРВО ЖЕНИТЕ СИ, КОИТО ХОДЯТ РАЗПАСАНИ ПО СВЕТА, А ПОСЛЕ РОВЕТЕ В ГРОБОВЕТЕ НА ГЕРОИТЕ НИ ! Оооо.... НЯМАМ ДУМИ, ДАНО ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА. НЕ ЖЕЛАЯ В БЛОГА СИ ЧУЖДИЦА И ПРОДАЖНИЦИ ! ЯСНО ?! Особено анонимки, тролчета и менте двойни профили ! А тези дето са се продали на чуждицата ЗА ПАРИ И ИЗГОДА, защото там живеят и са приели чуждото- ПРАВ ВИ ПЪТ ! Но не с мен, не при мен, не на мен ТЕЗИ НОМЕРА!

 стихове и клипове А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=GYG98PJpRr8&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=fFQ8ULLehwQ&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=P0eEhftjlgs&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=22Vh7kdW5BY&feature=emb_title


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi622%2F1502%2F6e%2F6259fd03fb6a.jpg&hash=0567f5f52b00bf388aa02d0440431172e036d8c5)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:13:19
Анита Христова Трифонова изпълнява народната песен "Изгуби си Жеко булката"

(https://b.radikal.ru/b20/2002/ff/3fbcbeeb047d.jpg)


sekirata cekupama Анита Христова Трифонова изпълнява "Изгуби си Жеко булката"

(https://a.radikal.ru/a03/2002/7e/88a7a3896257.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=lCUxxgml1xY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=ohtxPyBg4V4&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=tSqnAOrUKvw&feature=emb_title

в три варианта
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:41:32
Анита Христова Трифонова изпълнява народната песен "Кадъно кадънчице"

https://www.youtube.com/watch?v=jFY7ZP04uyU

sekirata Kaduno kadunchice

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjupel.blog.bg%2Fphotos%2F119976%2F2413.jpg&hash=d437037d6d55cde36eaffb67c9e9757a8b141f96)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 March 2020, 20:50:01
Анита Христова Трифонова изпълнява Greek music - Opa opa

(https://d.radikal.ru/d05/2002/fa/9d391ff6b5f5.jpg)
 

Музиката като изкуство и културен елемент заема основно място в обществото на древна Гърция. Древните гърци са смятали музиката (свързвали я с Музите, божества на изкуството) за неразделно свързана с обучението и развитието на всеки човек – музиката развива духа, както физическото възпитание – тялото. Музиката не е била само един вид изкуство за самоизява, а основен камък при обучението, неразделно свързан с философията и добродетелите. Именно с това се обяснява и факта, че за добър музикант в Древна Гърция е считан не онзи, който е бил виртуоз при изпълнението на един инструмент, а онзи, който чрез музиката е можел да пресъздаде красотата, добродетелите и моралните ценности, които носи в себе си.

Доказателство за голямото значение на музиката в древността е използването ѝ във всички обществени дейности. В свещеното прорицалищ Делфи е имало храм, посветен на Аполон, бог на музиката, където в древността са се провеждали общогръцки състезания по музика. Музиката заедно с другите изкуства – танц, театралното майсторство и поезията – е била неразделна част от гръцката драма .

През Средновековието гръцката музика се развива в рамките на византийските  музикални традиции. След падането на Константинопол   и унищожаването на Византия, традициите на средновековната гръцка музика са съхранени само в черковната музика.

По-късно, през 17 – 18 век, се развива личностно ориентираната народна музика, възпяваща най-вече хайдутите, като борци срещу османската власт.

След освобождението (1830г.) и обявяването на независимостта на Гърция започва развитието на инструменталната музика. През 1865 г. Нико̀лаос Мандза̀рос написва музика къл поемата на Дионѝсиос Соломо̀с ,,Химн за прослава на свободата", който става национален химн на страната. В последната четвърт на 19 и в началото на 20 век повечето гръцки музикални творци насочват усилията си към гръцкото народно творчество. На базата на народната песен е създаден нов за Гърция музикален жанр – идиличната музикална комедия. Основни представители на жанра са Коромила̀с и Ко̀кос.

Десетилетието 1920 – 30 г. е белязано от появата на композитори, диригенти и музикални критици, завършили национални музикални училища (Скалко̀тас, Незерѝтис, Евангела̀тос и др.), които творят в областта на класическата музика.

В областта на популярната музика след трийсетте години в Гърция се появява твърде специфичният музикален стил, познат каторебетика, който и до днес остава един от най-популярните видове за сред любителите на музика в страната. Също така, в следващите десетилетия Гърция се проявява като особено отворена към европейски и други стилове (rock, jazz, latin, electronica), които е наситила с гръцки елементи, печелейки много награди и извън границите на страната.

Гръцката музика, която е на мода днес, се характеризира като смес от източни и европейски ритми. Комерсиализирането на средствата за комуникация и особено на радиото е допринесло и за комерсиализирането на музиката. Бузукито, творение на Василис Цицанис, което оневини в буржоазното съзнание Манолис Хиотис, продължава да бие в сърцето на гърка, но вече се забелязват опити за оползотворяне на традицията с влияние от Изтока (напр. групата на Рос Дейли, която през седемдесетте изпълняваше ролята на училище за избрани музиканти, прокарвайки пътища за звуци, които спомогнаха за смесването на традиционната музика с източните мелодии, ,,Силите на Егея", които преработваха някои народни песни, така наречената ,,Солунска школа", чиито представители използват ут, както и други източни инструменти).

Гръцкият рок експериментира, заплашва и понякога разбива ,,отживелите" ни представи за рок-звука. Групите, за които се смята, че са допринесли най-много за развитието през деветдесетте години са ,,Трипес", ,,Ксилина спатя" и ,,Стерео нова". Днес гръцката рок-сцена е в период на разцвет, с много добри групи като ,,Анемос", ,,Closer", ,,Earthbound", ,,Диафана крина", ,,Енделехия", ,,Пикс Лакс", Теодосия Цацу, Манолис Фамелос.

Групите от low bap сцената се появиха през последните десет години в България, с основен център ,,Active member". Става дума предимно за групи, които са част от компанията от квартала Пѐрама, които черпят опит от културата на американския рап и според мнозина изнасят на плещите си превъплъщението на социалното отрицание (,,подкрепям с начина си на живот, това което пея в песните си") и организират Low Bap фестивали и събития.

Гръцката джаз сцена може също да се похвали с добри изпълнители, инструменталисти и цели групи, като Маркос Алексиу, Макис Аблянитис, Милтиадис Папастаму, Йоргос Полихронакос, както и групата ,,Mode Plagal". Имена на гръцката поп музика като Манто;, Алексия, ,,Хахакес"и Сакис, Рувас,Ана Виси,Марина Скядареси бележат голям успех предимно сред младата аудитория в страната.

Гръцката електронна музика (електроника, джаз) е представена от групи като пионерите за гръцките стандарти ,,Стерео Нова", ,,Mikro", ,,Oberon", но и от множество диджеи, които експериментират с най-новите видове и често въвеждат гръцката публика в най-авангардните прояви на електронната музика.

Гръцката музика като цяла се характеризира от една специфична динамика, тя е еклектична, комерсиална, но и достатъчно качествена, традиционна (с много внедрени етник елементи), ,,съпротивителна" (с очевидни влияния от политическата песен от шейсетте и седемдесетте), диалогизира с електронната музика, кара предизвикателно публиката си да се тълпи на рок и денс фестивали, танцува чифтедели и зейбекика позволява на творците си да разчупят наложените музикални форми и смесва традицонното с модерното, изтъквайки многобройните проявления на звука, който успява да диша дори и под тежесттта на аритметиката на проджбите.

В Гърция съществуват концертни зали и различни музикални организации, които упражняват решителна роля в развитието на гръцката музика, но и в контактите на гръцката публика с най-големите творци от световната музикална сцена. Функционират също така голям брой консерватории (98 държавни и 450 частни консерватории), които се ръководят от духа на постоянно усъвършенстване на музикалното образование в страната.

(https://d.radikal.ru/d34/2002/d5/bfcf8d1c4414.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=ksHoVab_4m8
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:27:02
ПРИЛИЧАШ СИ, НАЛИ? ПО МЕН НЕ ТИЧАЙ ТИ!

(https://b.radikal.ru/b03/1907/13/ab2bdb938c03.jpg)

 МЪЖ ИЛИ ЖЕНА в чест на джендърите в България,
които водят до спад на раждаемостта!

Главата ти голяма е със таз прическа, но важно е, че мозък не достига, вижда ти се туй гротеска, но продължаваш и окото ти не мига. Кои души способни на това са, кои мъже, коя класа? Отрудени или просто хаймани , или просто мъже - жени?! джендъри поезия сатира А.Х.Т.sekirata cekupama и в по друг аспект-


(https://dama.bg/uploaded/img/men-looks-04.jpg)


Изпревари ме, поста ми,
след мене се вреди,
но що по мене тичаш ти?!
Аман от навлеци и лепки,
постващи преписвано от интернета,
какви са мозъчни им клетки,
кой търпи ги тук, коя превзета?


А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:28:12
КОГАТО СИ НА ДЪНОТО

Когато си на дъното на пъкъла
Когато си най тъжен и злочест
От парещите въглени на мъката
Си направи сам стълба и излез
Светът когато мръкне пред очите ти
И притъмнява в тези две очи
Сам слънце си създай и от лъчите
Създай си стълба и по нея се качи
Когато от безпътица премазан си
И си зазидан в четири стени
От всички свои пътища премазани
Нов път си направи и сам тръгни
Трънлив и зъл е на живота ребуса
На кръст разпъва нашите души
Загубил всичко, не загубвай себе си
Единствено така ще го решиш!

Д.ДАМЯНОВ

 

ХА,ПОСЕГНАХА И НА ДАМЯН ДАМЯНОВ!

ТОВА Е ТО, ЮЖНЯЧКИ НЕ АМИ   ......ЧКИ!

А ПОЕТЕСИ МИ БИЛИ, РАЗБИХА СЕ С ХВАЛБИ!

 


И за по сигурно нека го напиша-

 

За мъничко щастие

 

от Златка Митева -esen ,

 

да де от нея,

 

но всичко е взаимствано

 

и префасонирано....

 

дали само външно!?

 

Когато си захвърлен в океана
и в хоризонта няма го брега,
а твоята душа е рана
прокървила от страха.
И стискаш в шепите си пясък,
не спира в нищото викът .
Вълните те захвърлят с трясък,
а чайки вятъра браздят.
Вземи си въздух, потопи се,
от дъното се оттласни.
Със себе си ти разбери се
и себе си до край бъди.
Защото жребият е твоя-
дошъл си миг да покориш,
да забравиш за покоя,
душата си да изцериш.


Да преплуваш океана,
да захвърлиш там страха
и преборил го да стане
малко по - щастлив света.

 

За Златка Митева какво да кажа,

 

идея,думи,изказ,рима,

 

сюжет, болката незрима..

 

всичко тук прозира и вилнее

 

под чуждо име плагиатство зрее!

 

Подобно беше със стих за  Душата,

 

на Яворов -откраднала  душата!

 

То на секирата е ясно вече,

 

тя дъщеря и го отнесе,

 

Злата е загубила такава,

 

защо секирата да има дъщеря-здрава,права.....

 

Всичко времето ще го реши,

 

Кирил,Стефан,Веско... И Ти...

 

който в политиката се вреш

 

и на Златка трон ковеш!

 

 

 

 

 

Да доказвам ли, дори това

 

че сложила си е снимка-

 

комсомолска всякъде във нета

 

по фотошопинг е превзета!

 

А уж природата я вдъхновява,

 

не,тя просто...подражава!

 

И ДРУГ СЛУЧАЙ  от  www.blog.bg


Уважаеми, съблогъри, поети и плагиати, този път жертвата е всеизвестният Павел Матев с небезизвестното му произведение:

 Уважаема Филаделфия,
въпросното постнато от вас произведение, е на поета Павел Матев.
Дали безхаберно безочие или просто неграмотност ви кара да сложите чуждо име под това безсмъртно произведение на великия поет? Или смятате, че единичната кавичка в горен ляв ъгъл е достатъчно основание да плагиатствате в полза на никому неизвестната особа с име Димитрина Равалиева? Или вие самата сте въпросната Димитрина?
Направете си труда да отговорите в достопочтения ми блог за борба с плагиатството, за което предварително благодаря! )


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://sekirata.blog.bg/photos/70027/4d90c8d0473c.jpg&key=4e51f35f0f0994240c249dac60ed81746cfddb32e5bc39a086cb9a2a03e47959)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:40:44
КОРОНАВИРУС, МАСА ВИДОВЕ ГРИП, БЕЖАНЦИ...НЕ Е ЛИ ТОВА НАЧАЛОТО НА КРАЯ?!

(https://c.radikal.ru/c01/2003/be/1cb18012453a.jpg)


(https://b.radikal.ru/b30/2003/82/393258fac069.jpg)

Това е големият КОРОНАВИРУС.Т.Е.нахлуването на бежанци в Европа е напаст божия. По-умните ще ме разберат.НЕ МОЖЕМ ГИ УДЪРЖА, НИМА НЕ СТЕ НАЯСНО?! КАКВА ПОДКРЕПА,БОЖЕ, НИЩО НЯМА ДА НИ СПАСИ -ТЕ СА ...ЖИВОТНИ !
КРАЙ С ХУБАВАТА МИ РОДИНА, КРАЙ!  О,БОЖЕ!!!

Защо не се охраняват държавните граници, както се полага, с оръжие?!!!

КАЧЕТЕ ГИ НА САМОЛЕТИ И ГИ ЗАКАРАЙТЕ ТАМ, ПРИ ТЕЗИ,КОИТО СА ВИНОВНИ И ГИ КАРАТ ДА НАПУСКАТ РОДИНАТА СИ! ЗАЩО Е НУЖНО ПО СУША...?! ЗА ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ МАСА ДЪРЖАВИ БАЛКАНСКИ И ЕВРОПАЙСКИ? И ДА СЕ СЛУЧИ ДЯЛВОЛ ЗНАЕ КАКВО, ТЕ СА ПОЧТИ ПОЛУДЕЛИ- ВСИЧКИТЕ МИГРАНТИ!

   sekirata Koi ni prashta bejabcite

https://www.youtube.com/watch?v=jPcMGVNWNPg&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=1WVtU76rOU8&feature=emb_title
  Турция извозва бежанци към Гърция
Изнудване. Ердоган пусна джихадистите към България и Гърция /28.02.2020 г./

https://www.youtube.com/watch?v=8Iz00fwWGUM&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=SsSbp9Q-acs&feature=emb_title
Мигранти разплакват децата си като ги горят на огъня

Това е големият КОРОНАВИРУС.Т.Е.нахлуването на бежанци в Европа е напаст божия. По-умните ще ме разберат.НЕ МОЖЕМ ГИ УДЪРЖА, НИМА НЕ СТЕ НАЯСНО?! КАКВА ПОДКРЕПА,БОЖЕ, НИЩО НЯМА ДА НИ СПАСИ -ТЕ СА ...ЖИВОТНИ !
КРАЙ С ХУБАВАТА МИ РОДИНА, КРАЙ!  О,БОЖЕ!!!

Защо не се охраняват държавните граници, както се полага, с оръжие?!!!

КАЧЕТЕ ГИ НА САМОЛЕТИ И ГИ ЗАКАРАЙТЕ ТАМ, ПРИ ТЕЗИ,КОИТО СА ВИНОВНИ И ГИ КАРАТ ДА НАПУСКАТ РОДИНАТА СИ! ЗАЩО Е НУЖНО ПО СУША...?! ЗА ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ МАСА ДЪРЖАВИ БАЛКАНСКИ И ЕВРОПАЙСКИ? И ДА СЕ СЛУЧИ ДЯЛВОЛ ЗНАЕ КАКВО, ТЕ СА ПОЧТИ ПОЛУДЕЛИ- ВСИЧКИТЕ МИГРАНТИ!Българите така ли са напускали РОДИНАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА, ДОСТА ВОЙНИ СА ПРЕЖИВЯЛИ ?!


 Те -"бежанците" не се променят с времето нито желанието им да ни претопят, унищожат и да се настанят в европейски и балкански страни!

 КОРОНАВИРУСЪТ СЪЗДАДЕН Е ...

 

Нещо ще призная, ще Ви кажа,

няма  аз да лъжа, мажа...

логически ще разсъждавам, ще го кажа -

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQpI9lk-K9RMd2vPYUg6ktx5q2afxADSBPA230-9qBZZ-YcNWwD)

Коронавирусът създаден е за малките държави,

попитайте дори  и бати Слави.

Кой здрав мозък не прозря това?

Китай засегна –многолюдната страна,

но туй не е успокоение.

В момента са на полезрение.

Много са, ще оцелеят  и съмнение

няма в моето твърдение,

което имам от години-

Народът български ще да погине!

Малко сме, красиви, умни,

но лоши и недружелюбни.

Злобата и завистта ще ни затрие.

Тогава кой от картата световна ще ни изтрие?

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRU9Ix0VkfN8lSDD6BeIzmotnAHbY5kFAa0jzqxPnqXH9fpGZcW)

Защо прилепите са толкова добри домакини за Ебола и други смъртоносни болести? Змии също, НО... Експерт: Китайският корона вирус е създаден в лаборатория в Ухан като биологично оръжие

Израелски експерт по биологическо оръжие твърди пред The Washington Times, че епидемията от смъртоносния корона вирус е възможно да е възникнала в биологична лаборатория в китайския град Ухан.

Твърди се, че от 2015 година в града съществува единствената в Китай лаборатория, която може да работи със смъртоносни вируси. Лабораторията

Дени Шохам, бивш офицер от израелското военно разузнаване, който е изучавал китайската биологична програма, смята, че лабораторията е свързана с програмата за биологическо оръжие на Пекин.

През 2019 година държавният департамент на САЩ в своя отчет съобщава, че Китай "води скрита биологическа война".

НО КОЙ НА КОГО...?!
Китайците не зап сефте си папкат змии, прилепи и кви ли още не, нозащо сега стана така, след като Тръмп се прибра от Китай в Америка?!ЛЕКАРЯТ ОПИТАЛ ДА ПРЕДУПРЕД И ...ПОЧИНАЛ?!
БРЕЙЙЙЙ...!

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTjiCuFE-qKlFL0R6V-NaRK6jBzE2ytqt9GbzNTTX2x4TbLagts)

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:44:09
(https://c.radikal.ru/c36/2003/f3/50bcd6de5505.jpg)ОТ РАЯТрябва ли да чакам в рая
вратите да ми се отворят?
Трябва ли, но май го зная-
за мене Бог и Дявол спорят?
Земна ли съм или не
в мен тупти добро сърце,
с риск да стана нежелана ,
борбена ще си остана.

поезия Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:46:04
СПИ НАРОДЪТ СЪН МЪРТВЕШКИ ПРИСПАН ОТ СВОИТЕ БОЛЕЖКИ

 Чуждица днес ни е превзела,
децата ни навън прокуди,
орисница ни е проклела,
народът ми кой ще събуди?!
Заспал е, тъне в мрак и студ
залива българско сърце
невярващо във честен труд
е всяко българско дете.
Продадена ли е България,
защо ли беднотия дави я,
защо растат у нас честити
крадци, убийци, бабаити?
И фесове се разпореждат,
крадат народа ми, увреждат
тялото, душата гладна
на народа наш заспал отдавна!
Защо търпим башибузуци?
Да покажем днес юмруци.
От Шипка камъни вземете
и в парламента ги пуснете.
Триглавата ламя е силна,
но орис има непосилна,
народът български -велик
отвън е управляван, с вик
обръщам се към вас сестри,
братя мои българи-
България е дупка черна
на картата и непотребна
за скитащите си чеда.
Какъв позор и срам, беда!sekirata Peia moia pesen s muzika  i tekst nelesen

https://www.youtube.com/watch?v=4p_qhkWPn-0&feature=emb_title

sekirata Zapeite moita pesen s muzika i tekst nelesen

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_bpc2oJmeEw&feature=emb_title


 http://vbox7.com/play:d9bfdaf1Анита Христова Трифонова sekirata cekupama - поезия клипове музика текст изпълнение

 
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:49:55
(https://c.radikal.ru/c24/2003/fe/e49a0d94c16a.jpg)

УСМИВКА МАРТЕНСКА МИ ПОДАРИ

С цветя мартенски ме закичи
или ги просто потопи,

животът им ти удължи,

на красота се наслади!

С мартеничка мен дари,

усмивка мартенска ми подари!

https://www.youtube.com/watch?v=Jw5hUn5HVPk&feature=emb_title

sekirata Usmivkata moia ...

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 March 2020, 16:52:30
ТОЙ Е НАШИЯТ ГЕРОЙ


(https://b.radikal.ru/b43/2002/8f/469860560b7b.jpg)
 

Той е нашият герой

и се прави на каубой,

освен футболист,  премиер,

той за всичко става, зер!

Затова си го избират

българите и сервират

асфалт топъл  без вода!

Той е с хиляди права.

Еднолично управление

и за следващо пак заявление!

 
(https://d.radikal.ru/d07/2002/a0/6389b6800459.jpg)


 

стихове Анита Христова Трифонова sekirata cekupama

 
https://lupa.bg/news/miskata-narochena-za-blizka-do-boiko-se-okaza-makedonka-snimki_45762news.html

  И бат Бойко не е първа младост, но ....

"Миската, нарочена за близка до Бойко, се оказа македонка (Снимки) Мистериозната секс бомба Борислава Йовчева е от Сандански, печели титлата през 2006-а

Секс бомбата Борислава Йовчева, спрягана за близка до премиера Бойко Борисов, се оказа люта македонка. Красавицата, която е разследвана от полицията в Каталуния и антикорупционната прокуратура на Испания, е от петричкото с. Кулата. Кметът на селото Димитър Дамянов твърди, че тя е от Сандански, а в Кулата живеел само дядо й, пише nie-jenite".  и.т.н.

ТОВА Е ТО, ПАРИТЕ КАКВО ЛИ НЕ ПРАВЯТ!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 March 2020, 12:33:52
(https://a.radikal.ru/a43/2003/64/54b63f5e4e20.jpg)

ДА ТЕ ОБИЧАМ ОЩЕ МОГА

https://www.youtube.com/watch?v=7vnOucMFq0s

sekirata Moia liubov

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 March 2020, 12:50:16
САМО С ПАРИ И ВЛАСТ НЕ СТАВА!


 http://zazz.bg/play:55533de1
Откога се е зора зазорила -Песен за цар Иван Шишман

 

ЗА ВСИЧКО СА ВИНОВНИ ПУСТИТЕ ПАРИ И СЛАВА!
СВЕСТЕТЕ СЕ! САМО СЪС ПАРИ И ВЛАСТ НЕ СТАВА!

http://vbox7.com/play:afbd37c6

Пари, пари...
въпрос на ударение!
Това е мойто мнение
за социалното ни положение!
Вместо кебапчета,
напъвам хапчета!
Вместо доктори добри,
човекоубийци  зли!
Вместо здраве, красота,
дрога, алкохол, болна душа!
Културата ни куца е старица,
oбразованието ни умряла птица!
Кражбата, лъжата, взломът
туй за българинът е погромът.
Той обича си жената,
пие си ракията с салата,
бие се в гърдите,
хвали се в компания
от млади, стари
що мангизи е спестил
колко краднал
и къде ги скрил,
що жени е изповядал
и от бачкане не сядал!
А жената слугувница,
тича с пълните торби,
бере душица,
друга нокти си лакира
и изневяра гарантира.
И днес борбата за парата
е приказка на всекиму позната -
"Дай ми да ти дам"
или "Стани от стола
да седна аз там!"

http://vbox7.com/play:cdd085d5

Пустите пари, не стигат!
Колко хора ги мори
страшната им власт
и кой пак не е в час,
и не разбра как днес парата,
бавно, сигурно руши душата,
и всичко ценностно убива,
честта, достойнството затрива?

Пари изпрани или не,
убиват чувствата дете
и хора мили и добри
превръщат в роби и слуги,
слуги на дявола!
Но Бог ще победи,
ще ни покаже,
как да живеем без пари!

http://www.dnes.bg/article.php?id=50401

https://www.youtube.com/watch?v=ujfw0H0MwBY

https://www.youtube.com/watch?v=k3kBiSeHsqI

Ало, хубавци красиви....

ЩЕ СЕ БОРЯ, НЯМА ДА СПРА,
ПРИПОМНЯМ ВИ ПЕСЕНТА -

http://www.dnes.bg/article.php?id=50482

Той и такива като него се спасяват...
извън България,където живеят,учат с нашите пари и Децата им!!!
Спасяват се навън, като дипломати или...
Няма осъден политик и управляващ, няма такъв ,който да е върнал милиардите окрадени от нас и държавата! Иначе... "За кокошка нема прошка"

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 March 2020, 00:00:43
Кой и какъв човек си задава такъв въпрос - Коя съм аз?!

(https://a.radikal.ru/a24/2003/e0/e2eb3de25d10.jpg)

smirena
Публикувано от smirena · преди 15 часа

32 прегледа

"Среднощни размисли.Любов загадъчна,обвита в мечти раздирана от съмнения.Един живот ,който лъкатуши между реалност и мечтани моменти.Коя съм аз,една жена вплела в косите си надежди,с искрящи погълнати от мечти очи,с разпилени коси ,носеща своето минало и бъдеще.Търсеща,искаща плам и нежност обгърната от любов  и среднощни размисли.Тогава се вгледах в спящото му ,излъчващо спокойствие и сигурност лице.Усетих се защитена и обичана в прегръдките му,а размислите се сляха с мистерията на нощта..."

 

Моя реакция по поста , засега не в клип-

Фантасмагории и лъжи.

Било среднощни размисли?!

Живот не лъкатуши ,

а  тече нагоре и надолу!

Жена която пише по поръчка,

вплела си косите във интриги ,

с грехове големи и към мен.

В чий плен?!

"Среднощни размисли" недей повтаря,

недей така отмаря,

а нежност, плам , любов

ще има да я търсиш

щом под чуждото перо

поръчково се ръсиш.


НакратКо - Ненавиждам поръчкови изпълнения ,

които за щастие се срещат само сред поетесите,

НЕ сред музикантите.

Аз говоря това , което мисля и го дОказвам.

автор ан поста А.Х.Т. sekirata cekupama
smirena  201
публикувано преди 20 минути

Не пиша по поръчка,ясно...

"О престанете ,не ми допада тона Ви,пиша каквото мисля и трия защото блога е мой,ок"

 

Защо тогава  триеш моето становище - доказано ? Гузна съвест! Нямате срама, творци..пфу!

Трийте , само това можете и да ревете по форумите и блоговете от мен, да манипулирате  постовете ми и да ме гоните, защото не Ви изнася ИСТИНАТА -лоша за вас. Рано или късно ще има възмездие! Дори след мен.

При редактиране  на което съм принуждавана много често ще пиша с главни букви грешките , които явно не са мои!

И аз имах блог и не един в интернета и тук, но ....НЯМАМ ПРАВАТА ,КОИТО ДАВАТ НА ВАС ЗАРАДИ ЖЪЛТИТЕ ВИ СТОТИНКИ! Срам. Така не става -да триете моето , а Вие да насипвате вашето С кофата ....ха, ха!Творец!!!!

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 March 2020, 00:19:38
ПРОЛЕТНО

(https://m3.netinfo.bg/media/images/10349/10349328/r-666-430-kokicheta.jpg)

Имало едно време едно момиче. Расло безгрижно като кокиче. Но задухали ветрове, затрупали снегове добрата Земя и станало страшно . Така момичето намерило подслон при човека слон, който бил благороден, но слуга покорен! Момичето тръгнало по друга пътека, пътеката на зевзека! Озовало се в страшна гора-ледена и цяла в мъгла! Нямало слънце ни аромат на цветя, ни благодат! Диви животни само ревящи, за плът и кръв жадни ,ламтящи! Отчаяно от всичко дори от снега, замръзнало в прегръдката на студа! Решило. Нека статуя ледена да стане, но кокиче пролетно да си остане!


автор А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata S proletta

https://www.youtube.com/watch?v=f2Eo9tWcMVM&feature=emb_title
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 March 2020, 00:38:02
ТА КЪДЕТО ЧОВЕКЪТ ТАМ И ПРОСТОТИЯТА МУ

Каква е простотията една във нашата България?
Каква е простотията една у Вас и у дома?
Каква е простотията във твоята уста?
Каква е простотията на твоята жена?
Каква е простотията  и на мъжа?
Каквато и да е тя, простотия е тя!


стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

И да допълня, след като съм принудена пак да пусна поста си, познайте защо.
Каква е простотията във твоята ръка,
която ми изтри този пост сега?!


(https://b.radikal.ru/b07/2003/a7/a0da6ae582cf.jpg)


За простотията  "Йордан Радичков"
Някои смятат, че човек върви с простотията си, други пък твърдят обратното – че простотията върви с човека, тъй като той си върви, и простотията върви с него;кихне ли, тя също започва да киха, седнели на някоя маса, тя също сяда до него,вземе ли да говори, тя веднага ще почне да говори заедно с него и не е изключено даже да го надговори. Човек от провинцията ми разказваше, че при тях в едно държавно учреждение веднъж влязла простотията,седнала зад бюрото и никой не можал дая измести оттам. Доколкото си спомням,цяла комисия ходила да разследва случая,но простотията била извънредно категорична и по никой начин не искала да излезе от учреждението.

     Разбира се, появата на простотията в едно провинциално учреждение не може да даде никакво отражение върху столичния живот. Столичният живот е крайно чувствителен към подобни явления, макар че и в столицата могат да се срещнат простотии – било в трамвая, било на улицата или пък в някоя частна къща. Аз лично съм виждал човек да се вози във файтон, а до него седи простотията – и тя се вози. И в трабант съм я виждал същата простотия, а когато беше времето на велосипедите – и на велосипед. През периода на шушляка и на транзистора тя доста гордо вървеше с човека и също като човек свиреше на транзистор и шумеше с шушляка.

     В минута на откровение един мой приятел ми се оплакваше, че не само живее с простотията си, ами че и бил длъжен да спи с нея. Неприятно му било, казваше той, да легне и да усеща под завивката простотията до себе си. Той лежи и не мърда и гледа по възможност най-кратко да диша, а тя също тъй лежи и не мърда,диша равномерно и кротко – досущ божа кравичка. Вземе ли да похърква, тя веднага почва да похърква заедно с него и той не беше съвсем сигурен дали когато сънува, тя също не сънува с него.

    Ако простотията може да се побере в едно легло, това все пак не е най-лошото. Аз съм виждал човек, нищо човек, една педя дребосъче, а простотията му голяма колкото черква. Върви той подръка със своята черква, като върви, задръства цялата улица, но никак не му мига окото.Мигар на човек с толкова огромна простотия може да му мигне окото! Ще те прегази и ще си замине, без дори да те забележи!Виждал съм и потна простотия, виждал съм кисела простотия, а има и усмихнати простотии, тъй както има и дебели.Познавах едного, простотията му беше дебела като купа сено. Питал съм го много пъти как живее с тая простотия и той винаги ми е казвал: ,,Ами как! Като игла в купа сено!".

 (https://c.radikal.ru/c28/2003/5e/66379892dafb.jpg)

Можем да приемем, че човек върви с простотията си или пък обратното – че простотията върви с човека, това едва ли ще има особено значение. По-важното е човек да гледа простотията да не е по-голяма от него. Забелязал съм, че някой хора имат големи късмети, простотиите им съвсем дребни, могат да се скрият където си поискат. Аз съм виждал и човек, простотията му голяма колкото една дървеница. Ей тук стои, на ревера му, той се разхожда с дървеницата, вози се с нея, храни се,спи, а също така и говори. Той говори, а простотията стои на ревера му като дървеница. Тя стои на ревера му като дървеница, а той говори и ръкомаха,говори и ръкомаха, говори и ръкомаха!

,,Нова библия" (,,Свирепо настроение")


поезия А.Х.Т . sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 18:03:20
КОЛЕДНА МОЛИТВА


 
КОЛЕДНА  ЖАЛБА ТИ ПУСКАМ, БОЖЕ,
КАЖИ КАК И ЗАЩО МОЖЕ...?!
 Обръщам се към тебе,Боже!
Да се Свети името твое,Боже!
Единствена надежда си в сърцето мое,
запази неопетнено името мое!
В България майка аз съм сираче,
поганци ни газят- чужди и наши,
на деца ни посягат, ядат наготово,
крадат даже и моето слово,
катинарче на уста ми слагат,
с мисъл за моята смърт лягат!
На връх Коледа те моля, Боже,
дай какво заслужава всекиму, може,
не крадци и убийци да защитаваш,
живот хубав да им подаряваш!
Това не е изпитание, Боже,
недей така, Дявол с тебе не може
да си играе както със нас
простосмъртните! Аз съм в час
и в залеза на моя живот
за убийците ще искам...хомот! / гроб/

 поезия клип А.Х.Т. sekiarta cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=_GacFCIUm0E&feature=emb_title

(https://a.radikal.ru/a35/2004/7a/8c4351de6af6.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 18:38:37
ТО НЕЩОТО НЕ ИДВА БЕЗ НИЩО

Не ме е страх от земетръсите, от наводненията,
от природната стихия и бедствията,от смъртта-неизбежната.
Не ме е страх от кучетата, от кърлежите,
хлебарките и всякакъв вид животни плъзнали за проклетия
в особено големи количества. Страх ме е от хората,
човеците. От злобата, завистта, алчността, бездушието
и желанието за мъст. От коварството и подлостта,
от материализирането на душите, от липсата на всякакви
духовни ценности, от липсата на желание за просвета,
прогрес,развитие, естетика и етика в отношенията,
от липсата на онази истинската любов и обич.
Но вече спря да ме е страх и от това,
и от онова,което ни направи толкова безлични,толкова...умиращи!
Не се и питам дали ни продадоха или сами се продадохме.
Не се и питам защо стана това точно с моя народ.
Не се и питам,защото няма кой да ми отговори,
а самата аз, моят отговор глас е глас в пустиня.
Защото...Защото никой не иска да чуе, да чуе
дори собствения си вътрешен глас , своето аз.
Предупреждението,което идва вече и от природата,Вселената.
Обсебени от ниски страсти,от дребни човешки сладости
и плътски желания,съзнанието ни,човешкият ни мозък
и поведение,възпитание,култура...всичко това умираше и ...умря!
Вече го няма. Нормално е и след много малко време,
и да ни няма физически. Ще останат малко българи
разпилени по различните краища на света
запазили до някъде българското.
А България я имаше и толкова искам да я има,но явно
не ми било писано в тоя си живот да я видя такава,
каквато е била някога.
Птичките все така пеят,зеленото се разлиства,
слънцето грее дори по различно,
луната и звездите светят, блестят...
Природата се опитва да се запази сама,
след като ние самите я унищожаваме.
Всичко това бе създадено, подарено ни за нас
да сътворим, да запазим този свят,този живот
на Земята,ние,като най умните същества на Планетата, но...
явно не сме дорасли,явно си оставаме едни консуматори,
едни .... живи същества, просто живи. Засега.
Докога ли, отговорете си сами.
Аз вече знам отговора и на този въпрос,
който отдавна не е въпрос за тази,която ни е съдала.
Бъди, Природа! Бъди, Вселена! Запази себе си
и не се оставяй на глупостта на хората,
не се ядосвай, спести се, а другото...
другото идва само. Нещото, което не издържа
във времето, като качество просто изчезва,
за да се появи, да блесне другото -новото, свежото...
пълно със сила,истинска любов и красота!

https://www.youtube.com/watch?v=g-o-pIQPfDo&feature=emb_title

sekirata Budi

sekirata Plache Zemiata

https://www.youtube.com/watch?v=ZOIzRMnP4-4&feature=emb_title


sekirata Zov

https://www.youtube.com/watch?v=LDvkqYdU4Ss&feature=emb_title

sekirata Pod dujda

https://www.youtube.com/watch?v=eJpfiJZH_5Y&feature=emb_title

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 18:39:57
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh8WL8wEKFzlS5SEELIU_hLaXwAHdBMeLdhP9JrBv9VHhjztZD)

ПИЯН НАРОД, ЗОМБИРАН...

Пиян народ,зомбиран,
бит,манипулиран,
убива си децата,
продава си Земята!
А Господ да помагал
кога народа бягал
навън да се спасява
и да си топли,сгрява
сърца, души изстинали,
рани - ями зинали!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 19:17:05
В ИНТЕРНЕТА БЯХ, СЪМ И ЩЕ БЪДА.

Жалки хора, интриганти,

пълен е светът със тях,

разни същества мутанти

от тях да бягам, щях.

Като пиявици се впиват,

кръвта човешка пият, вият

зли сили в тях върлуват,

души убиват и мърсуват!

sekirata V interneta sum  biah i shte buda

https://www.youtube.com/watch?v=g9XbiPW92-Q&feature=emb_title

В ИНТЕРНЕТА БЯХ, СЪМ И ЩЕ БЪДА

Не човеци пълнят интернета
клечат в него, като в к...,
квичат в него, като прасета!Интернета мафия е цяла!
Който там не вдига врява
и послушно изпълнява
правила различни,смешни
на хора с власт капризни, грешни,
който там не е различен
и се прави на приличен,
който внася и пари
разни подаръци, дори
който там е, за да мрази,
брат, сестра си там да гази
и България родна мила,
не е човек това, а е годзила!


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:02:55
И СЪЛЗИ СЪБИРАМ, ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ УМИРАМ!

(https://b.radikal.ru/b38/2004/55/0b78a7553609.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:31:42
ПО БЪЛГАРСКИ ПАНДЕМИЯ - КОРОНАВИРУСНА И ВИСОКОСНА ГОДИНАТА НА ПЛЪХА 2020 ГОДИНА

(https://d.radikal.ru/d09/2003/d1/eed71f5ef4d9.jpg)

ПО БЪЛГАРСКИ ПАНДЕМИЯ - КОРОНАВИРУСНА И ВИСОКОСНА

ГОДИНАТА НА  ПЛЪХА 2020  С ДВОЙКИ И НУЛИ ЗАВЪРТЯНИ,

ВИРУСИТЕ ОБИГРАНИ!

Един със маска,

друг в контейнер рови,

а трети в сграда срутена се трови,

лепилo диша там четвърти,

пети безсилен гледа  душа кърти.

Десетки  наркоманчета  вървят

един до друг, във парка се скриват,

а стари, болни хора треперят,

не смеят да излезнат и за хляб!

Коронавирус е на ход,

смъртта пуснала хобот,

а на млади не им пука,

Дяволът им пее, гука!

Защо ли вирусът мутира?

Той всичко може да сервира

и на млади , и на стари,

за него няма спирки, гари.

Теглят се заеми големи

от управляващи и цени

надуват се до небесата,

спряха да учат и децата!

И без това нищо не учат,

в интернет висят и ручат

алкохол, амфитамини,

без надзор са, невидими!

Фармацията е във възторг,

фармацевтът днес е горд,

а лекари и медсестри

на ръба са  и гори

цялата система наша,

всичко стана пълна каша!

Далавери, търговии,

финансов колапс, мръсотии...

Дали България ще се изправи

и народът ни се справи?!
 

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c43/2003/1f/c71630850518.jpg)

sekirata  Po bulgarski pandemia
sekirata  Koronavirusna i visokosna godinata na pluha

https://www.youtube.com/watch?v=fYQW2dYm_Kw&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=ou0NnC_Tz8I&feature=emb_title

sekirata Koronavirus e na hod

https://www.youtube.com/watch?v=6gHl4zXC5D0&feature=emb_title

....ще морят стария народ!

лично творчество песен изпълнение и стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:35:41
КОЙ НЕ МЕ РАЗБРА?

Искам пълна свобода!
От нета кой не ме разбра?
Не ми налагайте контрол,
не ми налагайте забрана,
писна ми, ей ...а!
Няколко сте вий такива
и една шопска горила,
разкрила съм ви
и ме отвращавате,
блога ми не посещавайте!
Не мога даже да ви мразя,
като вас в тиня не газя.
С разни копчета , бутони,
с агитации и нотации,
посещенията ми спирате
и си мислите,че ме нервирате.
Интернета е голям,
моят блог е пак голям,
затова ли да го трия?
Ах, какви таланти!С тия
връзки и мръсни пари,
закъде сте тръгнали?
Това не е стихотворение,
това не е и изложение,
нито заплахи като вашите.
Разбрах кои са вашите...
Когато пишех по едно,
виновна пак ви бях,
когато пишех и дузина
пак виновна бях. И трима
с никове по пет, по шест
тормоз налагате, и днес
на сечивото тук работно,
не като вас грозно, хоботно!
Писна ми от некадърни!
Писна ми от заядливи!
М..... ви, сухи ..иви!

ПРАЗ СЪС СИНИ СЛИВИ

продукти
6-7 стръка праз лук
1 ч.ч. доматен сок
1 ч.ч. сухи сини сливи, без костилки
4 с.л. олио
1 ч.л. червен пипер
1 с.л .брашно
1 с.л. захар
2-3 дафинови листа
10 зърна черен пипер
2 зърна бахар

начин на приготвяне

Празът се нарязва на 5-6 см парчета. Леко се запържва в 4 с.л. олио и се нарежда в тенджера. Върху него се слагат сухите сини сливи. В олиото , в което е пърже праза се запържва брашното, добавя се червения пиер, захарта и се разрежда с 1 ч.ч. вода и ч ч.ч. доматен сок. Този сос се изсипва върху праза и сливите. Прибавят се дафиновия лист, черения пипер и бахар и сол на вкус. Ястието се задушава на слаб огън до готовност.

По друго нещо са черешовите костилки.

(https://c.radikal.ru/c33/2004/56/ae4b180d129b.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:36:09
ЗА НОВ ЖИВОТ

Ще свалим луната и звездите!
Ще прегърнем пламъка в очите
на хората добри, красиви
с души прекрасни и щастливи!
Ще се целуваме, ще пеем,
мечти във люлка ще люлеем
и ще се борим ний докрай
за нашите права, и знай,
че болката ний ще надвием,
страхливи няма да се крием,
трудът ни трябва да е оценен,
животът ни красив,не омерзен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:36:52
СИЛНА

(https://c.radikal.ru/c40/2004/5d/b6237b993d8e.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:37:29
СИЛА

Дразни ме таз сила моя
и на лудите покоя,
всичко за пари се дава
българинът чест продава.
Да обичаш било грешно,
да се съжаляваш -смешно,
любовта е сила страшна,
но понякога опасна.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 20:40:31
ГЪРНЕ И ПОХЛУПАК

Нека започна така, с това-
Една сутрин гърнето се събудило и изохкало на похлупака:

   -  Наистина вече ми писна от теб да знаеш!Точно се напълня,прелея,искам да поема въздух с пълни гърди-и ти всеки път ми отнемаш правото на глас!

      Похлупакът се изхилил злорадо и казал:

  -  C est la vie, дете мое. Свободата на словото е измислена от идеалистите. Похлупаците, запушалките, тапите и капаците /все едно как ще ги наречеш/  са целия останал свят.sekirata Gurne ili pohlupak

sekirata Gurne i pohlupak

https://www.youtube.com/watch?v=TXWBZA2nKwU&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0jLxj6SA&feature=emb_title

автор  А.Х.Т.sekirata cekupama
 
И в нета има поне двама, които са на всяко гърне похлупак и по мене .Няма значение кой пише от профилите им и как си разменят паролите, факт е , че не се спират.
Защо сама се боря , защо Ви звучи като саморазправа?  Защото  не се чуват молбите ми. Аз отдавна съм спряла да посещавам профилите на недоброжелателите си, но не и те! Хайде де, спрете ги , още повече , че те продължават с провокация и дракане, както и тех.намеса, с нарушаване правилата на сайтовете!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 April 2020, 21:21:46
(https://b.radikal.ru/b43/1910/b0/3cae67e55261.jpg)

РОЗОВА И БЯЛА СИ ОСТАВАМ

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 11 April 2020, 06:48:04
СЛЪНЦЕ ГРЕЙ

Слънце, с лъчите си ти ме огрей!

Не крий се, не угасвай, не смей!

Облаци черни ти разпръсни,

с вълшебен лъч мен докосни,

злото и кармата моя ти спри!

Мене Слънце, спаси!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata Slunce grei

https://www.youtube.com/watch?v=3Hj4cK2XXYc&feature=emb_title
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 April 2020, 22:16:43
НА КОИ ПРЕЧАТ БЪЛГАРИТЕ?!

на кои преча аз?


ДАНО НЕ СА И ТУК

  sekirata - А мислите ли, че народ български ще повярва на ваксината на САЩ?! АКО ИЗОБЩО Е НА САЩ, А НЕ НА БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ!....нашите.
Бойко е говорил с държавният секретар на САЩ Майк Помпео  колкото аз съм говорила с папата.
"Парен каша духа".
Като проблемът на България с турските ваксини за българчетата.Като проблемът с безплатните ваксини за грип есента 2019. Една моя позната пенсионерка едва не умря от такава безплатна ваксина за грип в София.Като проблемът с ваксините за тетанус на определена възраст ги бият и ...са менте, видя се в много хора.Това е начин -мор! Има хора изобщо не понасят ваксини, но аз  не говоря само за тях.

22:26 - Белият дом ни дава ваксина
Автор: fanuri Категория: Политика
Прочетен: 1 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 22:28

Министър председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с държавният секретар на САЩ Майк Помпео по повод разпространението на пандемията Coved 19 .Двамата дискутираха мерките с които всяка една от двете страни прилага,за ограничаването на вируса и т.н. и т.н.


Премиерът и държавният секретар Помпео обмениха мнения и за лекарствата,медицински консумативи и тестове за диагностика на Covid 19.
В разговора стана ясно, че учени и специалисти от САЩ разработват ваксина срещу вируса и България ще е сред първите страни с които ще я споделят.

Премиерът и Помпео бяха единодушни, че всички страни са длъжни да продължават борбата с пандемията чрез взаимопомощ и тясно сътрудничество при обмен на успешните практики в лечението...и т.н.

sekirata - А мислите ли, че народ български ще повярва на ваксината на САЩ?
АКО ИЗОБЩО Е НА САЩ, А НЕ НА БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ!


https://www.pariteni.bg/novini/ljubopitno/kak-bogatite-se-kriiat-ot-koronavirusa-234578Доцент Мангъров е убеден, че няма накъде да бягаме ,всички ще го прекараме, но не всеки ще оцелее.Звучи доста песимистично. Но това са изкуствено създадените вируси с ползване на туй онуй от диви животни.


https://www.pariteni.bg/novini/ljubopitno/kak-bogatite-se-kriiat-ot-koronavirusa-234578

 

Как богатите се крият от коронавируса -

Търсенето на бункери и частни острови расте, пише CNBC

ПЛАНЪТ Ран -Ът СЕ ЗАБАВИ И ЕТО РАЗГЕЛЕ С ХИМИЯ И БИОЛОГИЧНИ ТРЯБВА ДА СТАНЕ...ВСИЧКО Е ЗА ПАРИ! Хора, не глупейте! Май ЕС и Италия, Германия, Америка, Турция... ни завидяха ,че сме уж застаряваща нация , МАЛКО НАРОД , а още НИ ИМА. Потрайте де, всички в ЕС и по света знаят , че сме разединени, наивни, да не кажа и простовати и ни заблуждават, че този грип нищо не бил! Ама не...Щом убива най-вече мъже, а те воюват знаете го, убива старите хора - изпатили и знаещи много, оставя младите с пороците и разхайтените- повечето.АЗ НЕ СЕ ЛОВЯ НА НИКОЙ НА ПРИКАЗКИТЕ, СЛЕДВАМ ИНТУИЦИЯТА СИ И ЗНАМ, ЧЕ ТОВА Е УЛОВКА ЗА КЪРВАВ ВЕЛИКДЕН най-малкото! ЕС НИ ЗАВИДЯХА ОСОБЕНО ИТАЛИЯ И СЕГА ЩЕ НИ ВЪРЖАТ- НАРОДЪТ НИ НЕ Е ДИСЦИПЛИНИРАН, НАИВЕН, ПРОСТОВАТ Е! ДОСТА САМОНАДЕЯН, НО ПОСЛЕ ЩЕ Е КЪСНО... ЯСНО Е , ЧЕ НЯМА ОТЪРВАНЕ ОТ ТАЗИ ГАД - ВИРУС СЪЗДАДЕН ОТ ЧОВЕКА, КАТО МНОГОТО ТАКИВA!   https://fakti.bg/bulgaria/461399-doc-mangarov-ili-pravim-barzi-testove-ili-umirame-ot-glad

Но бих попитала големият доцент Мангъров-да се примирим, да чакаме и да оставим смъртта да си вземе който поиска, просто защото така или иначе всички ще го изкараме?! Безразлично им е на младите за болните и старите хора -тяхните родители и роднини !!! След време друга корона ще се появи и не случайно, и ще довърши света с тези млади и здрави бизнесменчета.

ИЗПУСНАХА МУ КРАЯ...ВЕЧЕ СА ХИЛЯДА В БЪЛГАРИЯ, да не кажа в близко бъдеще ХИЛЯДИ.

ПРОСТО КАРАТ ГО НА КРАК, РАЗНАСЯТ ГО БЕЗ ДА ЗНАЯТ, А КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ГО ПРЕКАРА НА КРАК .....МРЕ!
Напускаха печалбарите наши и циганите отвън да ни го донесат, какво се очаква -ОТКРИТ ЗАРАЗЕН БИЛ В КОНТАКТ С ТАКЪВ ДОШЕЛ СИ ОТ ЧУЖБИНА, АМИ ДА! Само в село Буковлък Плевенско поне 200 роми се завърнаха от Италия най-вече.
Да не говорим пък за тирове и базите американски у нас...войничета...кво ли става в Ямболско? И не само там . Лъжат, но и не могат да смогнат с изчисленията си и тестовете дето ги нямат! За медицински персонал и болници, лекарства...да не говорим, пълна трагедия сме.
Най-страшното е , че това вече ще се повтаря всяка година-зима, докато по-малките държави СЕ СРИНАТ- и населението световно остане наполовина.

Ще видите, че не бълнувам.

Просто трябваше отначало БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ЗАТВОРИ , НИЩО ОТВЪН И НИКАКВИ ХОРА ОТВЪН. ТАКА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПЪЛНА ИЗОЛАЦИЯ И СПИРАНЕ НА ВСИЧКО ЩЯХМЕ ДА СМЕ СПАСЕНИ-ВСИЧКИ. ВЕЧЕ Е КЪСНО.

ВИНАГИ ПО РОЖДЕСТВО И ПО ВЕЛИКДЕН НА НАС БЪЛГАРИТЕ НИ СЕ СЛУЧВАТ ЛОШИ НЕЩА. Дали е от Господ-недоволен, природата също или просто ислямска, турска магия, за което говори и зомбираният наш народ не се знае, но ДА СЕ СТЯГАМЕ ПО ВЕЛИКДЕН 2020. А че вече всяка година ще си отглеждаме смъртоносни непознати вирусчета е повече от ясно.

Вече Ви свикнах на манипулацията на двата ми профила.
 
ТА ТАКА МАНИПУЛАЦИЯТА НА БЛОГА МИ, ТА И ТОЗИ МИ ЗА СТИХОВЕ  ПРОДЪЛЖАВА СЪС ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ  И  НЕПОЗВОЛЕНИ СРЕДСТВА!


Няколко пъти го писах по съобщения и коментари, явно исакате пост. Продължава се с краденето на паролата ми. Пиша едно след ден го виждам преправено, а си записвам къде какво пускам особено постове и коментари. Преправено от дупедавците наши, които слугуват на САЩ. Съдя по какво и как се преправя. Какво дирите тук-, стойте си там по Европата, Америката, ама фукнаха повечето и домъкнаха коронавируса в България! Щото нашите за пари ги пуснаха. След като сте се устроили там и Ви било добре, защо се връщате, защо драпате по сайтовете ни, ВИЕ СТЕ ПРЕДАТЕЛИ! Бли сте българи, какви българи сте ,каквито са и циганите -продажни!
ПАРИ ВКАРВАТЕ В ДЪРЖАВАТА НИ? ! ДРЪН, ДРЪН! А ВСЪЩНОСТ ШПИОНИРАТЕ И ВЗИМАТЕ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ДЪРЖАВАТА , ОТ РОДИНАТА СИ ,КОЯТО СТЕ ЗАРЯЗАЛИ ЗАРАДИ СОБСТВЕН КРАСИВ СПОРЕД ВАС ЖИВОТ НАВЪН! Колкото ...постол този не го виждам, дори и след смъртта ми ще се се преобръща , защото има големи грехове не само към мене.

https://www.youtube.com/watch?v=Pfy8ONtl0Sw&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=1bERxdesGxY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=kgQ_TIurdrc&feature=emb_title


Защо сама се боря с тези двамката, защо Ви звучи като саморазправа?
Защото Вие не чувате молбите ми. Кой разрешава коментарите под постовете ми, след като аз съм ги забранила? Само аз си пускам най-много по един коментар допълващ поста ми. А сега Ви изобличавам. Коментарите ми бяха разрешени, паролата ми също невалидна и .т.н. ДОКОГА ДРАГИ, АДМИН?!

И децата разбраха кой ми пише от профила на apоstapostoloff. То бива безочие, но чак пък толкова...Още ще ни чука ПРИРОДАТА!

Къде са постовете ми между тези двата? Това се наблюдава на няколко места в профила на sekirata!

14.04.2012 16:49 - МОРЕ, ЖЕСТОКО СЕ ОБИЧАМЕ!
Морето реве,бушува,
душата моя не сънува,
вълни се бият на прибоя,
Категория: Изкуство
Прочетен: 546 Коментари: 0 Гласове: 3

14.02.2012 22:40 - НАЛЕЙТЕ ВИНО ДНЕС Е ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
Искрящо вино в чашите се лей,
душата моя иска да се смей
опърлена от болка и несгоди,
Категория: Изкуство

Има още такива големи  луфтове дори и година в блога на sekirata толкова ли е опасна? Тук е свободно пространство и затова всеки си има блог, но не който да се манипулира сазо защото НЕ СЛУШКАМЕ-тоест не пишем това и така както искат няколкото техничари наложили се с парите си за сайта пред админ. Разреши коментари от: Всички
Никой
Само от потребители на Blog.bg Публикуване на коментари: Без преглед
С преглед


КОРОНАВИРУС Е НА ХОД

Всяка сутрин ставам рано аз,
брифинга да гледам в този час,
Мутафчийски ще да се покаже
за коронавируса да ни разкаже.
Всички го очакват със възхита,
кой каквото има ще го пита,
очилата с маниер ще сложи,
ще го снимат да не се изложи.
Дума всеки в къщи да остане
и коронавирус да не хване,
мийте се и спазвайте дистанция,
за живота ваш е туй гаранция.
Поне на метър плюс и половина,
живи, здрави и до догодина,
болни не прегърбени и прави
ще козируваме на генерала здрави.
Но народ не вярва и се пита
таз коронка как ли да я срита,
знае коронясан е отдавна
с вирусите разни в битка славна.
И таз корона някога ще падне,
но друга като шлем ще ни допадне,
ще се върнем  пак във пещерите,
ненужни ще са ни парите.
Човечеството днес трепери,
ваксина иска да намери,
не се досеща никой ей,така,
че следваща корона ни чака!

стихове музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 May 2020, 17:06:59
(https://c.radikal.ru/c06/2004/bb/2e6845d4dd5f.jpg)


БОЖЕ, МИЛИ БОЖЕ, НАПРАВИ ТАКА...


Боже, Боже, мили Боже,

направи така

от циганското гето , Боже,

да се отърва.

 

Боже, Боже, мили Боже,

направи така

ако трябва да живея

дори  във Африка.

 

Припев:

Там поне банани

без пари ще ям

и ще ме обича

негър - чер  с  ...ям!

 

Боже, Боже, мили Боже,

направи така

от вирусите , мили Боже,

да се отърва.

 

Боже, Боже, мили Боже,

направи така

не искам да живея , Боже,

в държава мутренска.

 

Припев:

Ще ида на Луната

с риск там да умра,

но тук съм непризната

и с малка пенсия!

 

Боже,  Боже,  мили Боже,

направи така

младостта да върна, Боже,

да се преродя.

 

Боже,  може,  мили Боже,

направи така

младостта да върна, Боже,

да се преродя.

 

Припев:

Поне във политик,

поне във генерал,

народ мой да спася,

който взел е дал!


https://www.youtube.com/watch?v=lXf4OA4Ou5E&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=LjraqwO_cG0&feature=emb_title

сатира текст изпълнение кавър на А.Х.Т.sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 May 2020, 17:09:29
ДОКОГА, ГЕНЕРАЛЕ ?!
Кой от тримата? Само премиерът има власт и нарежда, разпорежда --еднолично?!

Анита Христова Трифонова sekirata cekupama - музика текст изпълнение

https://www.youtube.com/watch?v=7cDIJE2CCeY

sekirata Dokoga  generale

https://www.youtube.com/watch?v=Wk5ONM6BwNg

https://www.youtube.com/watch?v=Pfy8ONtl0Sw

sekirаta Koronavirus e na hod

кавър на А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 00:31:36
(https://a.radikal.ru/a06/2004/4e/a4ace854b907.jpg)

БОЙКО ПЕЕ ХАБИБИ И ...

ПОДБРАНО ОТ МЕНЕ-

https://www.youtube.com/watch?v=o0lm-C0KJvU&feature=emb_title


Бойко пее Хабиби и Бойко пее кекс


https://www.youtube.com/watch?v=SMh_XuQQ7ig&feature=emb_title


(https://a.radikal.ru/a27/2004/a5/90f5d88e1e30.jpg)

И ОРИГИНАЛИТЕ-

https://www.youtube.com/watch?v=DtoM41TH7HM&feature=emb_title

Азис -Хабиби

https://www.youtube.com/watch?v=e1HrZAuIzKU&feature=emb_title


Папи Ханс - Кекс

автор А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 00:32:22
И СЪЛЗИ СЪБИРАМ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ УМИРАМ

(https://a.radikal.ru/a04/2004/5a/288460b6a442.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 00:37:08
25 АПРИЛ- НА ДНЕШНАТА ДАТА Е РОДЕНА ПЕТЯ ДУБАРОВА - ЕДИН ОТ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ТАЛАНТИ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ

 ,, Да литне между хората щастливи,

за себе си  и мен да им разказва

и аз ще бъда жива, вечно жива,

защото мойто слънце няма да залязва."

(https://c.radikal.ru/c15/2004/af/d88c828ec87d.jpg)


ПЕТЯ  ДУБАРОВА

На 25 април 1962 година в Бургас се ражда Петя Дубарова – истинска зряла българска поетеса, въпреки крехката си възраст и атмосферата на злоба и завист на тогавашните творци. Не че сега я няма, напротив, много по-опасна е . Заели някакви позиции и буквално се....ат там, не пропускат никой до себе си.

ТЕ БИЛИ ВЕЛИКИТЕ! НАЛАГАТ СВОЕТО!

Затова днешната поезия е едно нищо, поне според мене и това си е мое право на мнение.

Слънчево момиче бе на мама,
слънчево остана досега,
послужиха си със измама
и взеха всичко на шега.
Завистта не те отмина,
злобата по тебе пощуря,
а други са за гилотина,
но Бог обича теб и теб взема.
Почивай в мир, далечна, непризната
от шепа души бедни, некадърни,
не пишеше ти за заплата,
а днес бизнес правят с книжки малоумни!

25.04.2020 -стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

НА ПЕТЯ ДУБАРОВА С ЛЮБОВ И ВЪЗХИЩЕНИЕ!

,, Измамена
Младост
Прошка
Сън
Спомен
Зад стените на голямата къща
ТАЙНА "

ПЕТЯ ДУБАРОВА

Плъзнали слухове за самоубийство на Петя Дубарова .От кои са слуховете за причината да посегне на живота си с хапчета,познайте? От Виновниците! От поетичните среди без значение тогава  били ли са  учащи или не. За тях ,някои от тях,които днес се кичат защо не и с нейни ръкописи има Господ, той всичко види. Но то си личи стилът и изказът,нали четете съвременниците ,повече от очевадно е ...

ОБИЧАМ ТЕ, МОМИЧЕ НЕРАЗБРАНО,
ОТ ТВОИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ ПОРУГАНО!

 Декемврийски студ,
 лед в сърцето, болка дива,
 преследвана от някой луд,
 като кошута в утрин сива.
 Такава неразбрана, трудна
 за някои тя си остана,
 във своя сън красива, чудна,
 измамена и подиграна.
 Живот - сън, прошка, спомен
 и някак всичко се преплита,
 сълзи, печал и мъка, помен
 призрачно смъртта помита.
 Тъй лесно се умира в сън -
 красив,тъй някъде летяща,
 не чу тя коледния звън,
 красавица остана - спяща!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

ПЕТЯ ДУБАРОВА -ТОЛКОВА ДОБРА ,ЧЕ ЖЕРТВА СЕ САМА!

Понякога? Не!
Винаги ще съм такава
истинна и права!
Понякога съм лоша,
изглеждам зла, но романтична,
поетична със коса пищна!
Понякога във птица се превръщам,
небе и облаци прегръщам!
Понякога....но винаги  душа оставам,
ръка приятелска подавам.
Понякога желязна ме наричат
и стоманена, силна,но обичат
любовни стихове да пея,
с усмивката си  слънчева да грея!

стихове Анита Христова Трифонова
 sekirata cekupama
  
на тази моя снимка съм 18 годишна

(https://a.radikal.ru/a26/2004/7d/5c1b37bc6b22.jpg)

(https://b.radikal.ru/b09/2004/ac/73cee150e1ec.jpg)


Тя е жива там горе сред ангелите ,защото имаше чиста душа и Ви гледа сеира тук на Земята.Иначе там е щастлива  и има я свободата! Точно в тези сайтове и блогове,където вилнеят поетеси и поети с поне по 30 стихосбирки,точно там  се превъзнасят с думи, а всъщност трият всичко за нея написано ,което естествено е и против тях-убийците на красивото,чистото,талантливото девойче едва 17годишно –тогава посегнало на живота си.Когато аз напиша нещо за Петя Дубарова и го пусна  някъде ,веднага след мене го блокират или изтрият или преместят и т н ,напишат,пуснат те ,тези които и завиждаха и завиждат и се убиват и в менте коментари да я величаят.Това не е ли шизофренно, а, съвременни поети,поетески  в групички разни с усмивки мазни?!

И последно- не съм изсмукала това от пръстите си  и други хора ,които не творят са го забелязали,тогава на каква популярност разчитате или на бройката си книжки? А тогава защо Ви дразни моето ,,плодородие"както го наричате,когато помествам моите неща,дори разказите си?

Ето странични хора го забелязват.....

"cekupama, прочитайки последните ти два поста считам че...

определено си имаш някои неприятности,

проблеми с източник вероятно от поетичните среди.

Това е нормално до момента в който не се прекрачат

определени морални норми, обаче. Следва,

според мен за известно време корекция на подхода ти -

като ответен отговор (реакция).

Аз не съм с поетична дарба.

Чета написаното от теб, тъй като считам,

че Ти определено имаш такава.

Затова и гласувам за даден пост.

За да анализираМЕ ситуацията

(ако сметнеш за необходимо) разшири въпроса си..."

 - На умните им е ясно кога и защо надделява демонът в човека- 30.08 00:40

И от мен за Вас....

Анонимни крадли,плагиатки,
казано накратко-патки!
Мислят че са скрити,затова
убиха и таланта Петя..../Дубарова/
Но има Господ на небето
и той крепи сърцето,
той истината ще раздава
на разни точки,запетайки,дава
последен шанс да се поправят
завистта си да удавят
ведно с чудовища и веселушки
и разни там ...послушки,
кочове,разни животни,
влечуги и хоботни!
Сатира ли Ви разправям,
не разбирате,забравям,
че опитах се от раз
тук чрез мойто аз
някои да превъзпитам,
затова и веч не питам-
що няма истина тук на Земята,
що озлобяха и хората!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

...и запомнете сечивото сече,
но истинно сече и когато рече.

litatru - Поздравление   
за това, че така умело си представила талантливата поетеса ДУБАРОВА, съчетавайки проза с поезия!
Литатру

И не трийте клипа Завист!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Vh6FTiJ3Gek&feature=emb_title

Петя Дубарова -Завист

Петя Дубарова  като актриса и това дори не приехте,та досега...

Трампа - Филм с Петя Дубарова, поетеса, родена в гр.Бургас и самоубила се на 17 години. В ролята на Петя Дубарова - Петя Дубарова (25.04.1962 - 04.12.1979) Режисьор: Георги Дюлгеровhttps://www.youtube.com/watch?v=WnlBDVxOMyI&feature=emb_title

Омръзна ми да бъда черно-синя,

в престилка като прилеп - с нощен цвят,

и с чувството на грешна монахиня

да нося в себе си мечта за свят

"Мисли в час"


ПЕТЯ ДУБАРОВА

25.04.2020
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 00:54:21
КЪДЕ Е ГОСПОД ДА МИ КАЖЕ КЪДЕ ИЗЧЕЗНАХА ЧОВЕЦИТЕ?!

sekirata Kude e Gospod da mi kaje

 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F70027%2F15181535_229383600807945_8450582515973132779_n.jpg&hash=20c6526b5373a4a5165dc33b9743afccdc96285b) 


https://www.youtube.com/watch?v=vpkPRNcc_pE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=8_u4LP4IrpM&feature=emb_title

    sekirata Kude izcheznahte choveci

https://www.youtube.com/watch?v=O7pwzmybj5k&feature=emb_title

sekirata Ne zabludeni niama da se molia

https://www.youtube.com/watch?v=JAAXfnyYjhI&feature=emb_title

sekirata V interneta bih sum i shte buda


поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 01:10:10
ЖИВЯХ ДВА ЖИВОТА

Живях два живота .
Единият безгрижен и красив,

другият обременен и сив.

Живях два живота.

Единият любовен с мъж чаровен,

другият сама кат дъб вековен.

Живях два живота.

Единият добра бях и красива,

а другият  зла, изтерзана, дива.

Живях два живота.

Млада, весела и здрава бях,

oт моят прост народ аз побелях,

от политици наши разболях.

За трети мой  живот ще моля  в рая

и там пари и връзки трябват, зная.
 

Нали пари си немам,

милиардите са в тях,

заеми ще вземам

от вси светии, грях!

(https://b.radikal.ru/b43/2004/82/5a0f6e5488eb.jpg)

sekirata Jivotut na moiata sudba

https://www.youtube.com/watch?v=z594OEjlDkM

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 01:31:00
НЕ СЪМ ТАКАВА КАКВАТО МЕ ПРЕДСТАВИХА НЯКОИ, НА КОИТО И СЕГА СЕ ВЯРВА!

 Хора на позиции, връзки и пари, дебелооки, злобни, завистливи!
Друг е секирата, не аз! Повечето го знаят много добре.

 Днес  пак пуснах този ми клип -"ВИСОКО" с мой стих, пак откритие , че е изтрит, а  го писах преди повече от десет години. Останал е само един клип  отпреди 10 години . Точно тогава приятелката на доста хора сред поетичните среди Златка Митева организира  изтриването на блога ми февруари 2009. А всъщност ето защо-това е нейно творчество, нали?-

Усмихни се - Златка Митева -  ,,Високо погледни  над днешните обиди.  Злото отмини –  пусни го да си иде.  Тъжен е светът, но всичко отминава.  Близо е брегът  и трябва да се плава.  Сняг щом завали  е бяло и е чисто. Когато се стопи  открива нова истина.  Закърпени мечти   наслада не даряват . Напук се усмихни, че слънцето изгрява..."

(https://a.radikal.ru/a10/2004/1a/94f7b8f4cefd.jpg)

Не го разбирам аз това приятелство, когато хората са единни в правене на мръсотии!

Златка Митева - esen всъщност коткаше почитателите си, правеше им стотици комплименти, лъжеше ги че пишат много добре, изобщо влизаше им под кожата . И сега някои не  са я забравили, особено по –вътрешните и приятели.

Имам и други примери за взаимстване  -от стиховете ми –,,Ако ...", та дори и от Яворов –,,Душата ми"

(https://media.snimka.bg/1456/009167402.jpg)


(https://c.radikal.ru/c41/2004/df/445d55849c5b.jpg)


И моите стихове за душата които са поне десетина,ето най-новият и най-ранният ми:


Душата ми е само моя,
животът ми, дори покоя
обречени са. Аз не спя
и не тъгувам вече, бдя,
пазя чувствата красиви,
останали във мене живи.
Не ще ги погреба тук  зная
и повече не ще да трая,
но как с България да се простя,
какво виновна е Родината,
че майка е на тоз народ -
страхлив и търпелив, роб, сноб?


ДУШАТА МИ - стихът ми е от 11 години

Отрова!

По-добре отрова ми налей,

отколкото туй вино да се лей.

Разливай и наливай.

Промивай мозъка, душата ми.

Отмивай спомени човешки,

мои грешки.

Срещи.

Нощи зловещи.

Любовници горещи.

Запали им свещи.

Или по-добре във ада ги прати.

Душата ми спаси.

В църква ти иди.

На бога за мен се моли.

За свободата на духа.

За вярата, борбата.

За любовта прокълната.

И запомни.

Душата на човека,

не е за един, два века.

На земята и във ада.

На небето и във рая.

Във безкрайността.

Остава жива тя.

Тя.

Човешката душа.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Това се знаеше  от които трябва-кой какво пише и откъде взаимства, това се знаеше и от феновете на Златка Митева, но те бяха омагьосани от златната и устица и страхотно умение да влиза под кожата на хората. Така направи и с мене най-напред като дойдох в блогбеге- 2006 г. Писахме си в тогавашните айсикюта, скайпове...а тя всичко изнасяше навън, а то бе лично, така се очерни моята индивидуалност пред хората които не ме познаваха, а аз беснеех, защото не можах и досега да докажа ,че не съм това което ме изкарват. Но ...не умея  и не искам да се науча да се подмазвам и да хваля стихове,разкази,творби...творци...които просто не ми пасват, допадат,харесват.Това си е мое право, просто не се пречупих. И  така доста хора останаха с лошо впечетление за мене, освен много умните и тези които ме познават от реалността. Тези на които ТЯ гостува в Плевен, но ,,обиколиха" с нея и домът ми, параклисът в квартала ми дори пуснах снимка такава нейна. По-късно  писателят мой враг Стефан Кръстев се премести  около мене в Плевен от Родопско /тя е от Кърджали, но живееше в Хасково/ Сега нещата срещу мене продължават с други лица, ЯВНО МАШИ.На кои вече разбрах.Но скрито и покрито няма,драги творци.Ккато и аз не мога и няма да Ви коткам така като Златка Митева ВИ ЗАРИБЯВАШЕ. Не разбира се с поезията си.


(https://c.radikal.ru/c41/2004/c3/6f44559c5664.jpg)


Злато, в параклиса в кв"Сторгозия"/Плевен/ се "пречисти",
след всички мръсотии, дето ми стори!


esen - ,,Тук само ще спомена, че в Плевен бях на курс по графичен дизайн и фотошоп и не съм се срещала с никого"

sekirata - МИГАР?!

От: sekirata
Забрави ме! ......,

трябва мене да забравиш
и глупости да спреш да правиш,
на възраст си и неразбрана
си беше, и такваз остана.
А....  дори не те възпита,
все още риташ със копита!
Във колко сайта се разписа,
от тебе хората ги втриса
и няма нужда да се криеш,
остаряваш, пушиш, пиеш....
Секирата не ще да спре,
ще пише още, ще сече!

Писах и ,молех  да се спре тази офанзива срещу мене, но и сега се продължава с нови подучени лица и истинският лидер се крие зад короната си! Корона на Дявол с големи технически умения, пари и власт.

 

Мои цитати  от тогава -СПРЕТЕ ДА МИ ВЛИЗАТЕ В ПРОФИЛА, В НАСТРОЙКИТЕ НА БЛОГА МИ...
НЕ ВИ Е СРАМ! СПРЕТЕ ДА МЕ ОБИЖДАТЕ, ЛУДИТЕ СТЕ ВИЕ, ТА И ЗЛОБНИ -ИЗЯЖТЕ СЕ ПОМЕЖДУ СИ -ДАНО! СПРЕТЕ ДА СИ ИГРАЕТЕ С МЕНЕ....ВИЕ НЕ СТЕ ХОРА ,ВИЕ СТЕ ПАПЛАЧ,БОКЛУЦИ!
НЯМАТЕ НИКАКВИ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ!НЯМАTЕ ЧОВЕШКИ ОБЛИК ! НЕ МИ ПУКА ОТ ВАС! МАЙНАТА ВИ!
ПОСЕГНАХТЕ НА ДЕЦАТА МИ, НА МАЙЧИНОТО ЧУВСТВО!
ПРИЕМЕТЕ МОЯТА БЛАГОСЛОВИЯ ВИЕ ТУК НЯКОЛКО ВМАНЯЧЕНИ ЛУДИ СЪЩЕСТВА.....ДЕНОНОЩНО ЩЕ СЕ МОЛЯ ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ ...ГОСПОД ЗНАЕ КОГА!

СПРЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ТУК НА СИНА МИ СРЕЩУ МЕНЕ -МАЙКА МУ!
ЗАСРАМЕТА СЕ!
АЗ ПИША ЛИ НА ВАШИТЕ ДЕЦА И ТО ЛОШИ НЕЩА?
КОЯ, КОЙ ОТ ВАС БИ ИЗДЪРЖАЛ ТОЗИ АД ТУК...ОСОБЕНО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ?!
ЕСЕН, ЛИДЕРКО, ПРИЗОВАВАМ ИСТИНАТА, ГОРКО ТИ!
КОГАТО ИСКАТ НЯКОИ ДА МИ СЕ НАЛАГАТ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ СРЕДСТВА
ИЗПОЛЗВАТ И ЧЕ НЕ СЪМ АНОНИМНА, ЧЕ СЪМ ОТКРИТА И ЧЕСТНА
ТОВА Е НЕСПРАВЕДЛИВО....ЩЕ ПЛАЩАТЕ С ТОВА КОЕТО МИ ОТНЕМАТЕ!

КОМЕНТАРИ МИ НЕ ДАВАТЕ ДА ПИША, ИЗТРИХТЕ ОТ БЛОГА ПРИЯТЕЛИТЕ МИ,СЕГА И СТИХОВЕ ЛИ НЕ ТРЯБВА ДА ПИША....НЕ, ТОВА НЕ....САМО ПРЕЗ ТРУПА МИ! НЕЗАВИСИМО КЪДЕ.... А ЗА МОИТЕ ДЕЦА .....ОБИДИТЕ...?!

Вижте я в кадъра -  ...казах ли ви ,че са едни и същи в целият ни интернет.."

https://www.youtube.com/watch?v=cNEEH3pMBNo&feature=emb_title

sekirata Interneta e za vsichki

Златка Митева от Хасково/където живее,работи и синът ми и го изработва
и него,след като бе написала писмо и до дъщеря ми,че не струвам..../,
ЗЛАТА от Кърджалийски род ДОРИ дойде да се снима до сами блока ми,
защото този параклис е в моя квартал Сторгозия в Плевен,
където живея все още. До самиучилището ми,където се и оплака
с няколко завербувани от нея бивши моиученички,
като Деница,бивша знаменоска на училището.

29.04.2007 01:30 - На кафеСкъпи приятели!
Нека изпием първото си кафе заедно!

Съжалявам, че не мога да ви пусна звука на тази песен и затова ще поместя тук поне текста й:
Текст: Златка Митева Музика: Кирил Манолов

На кафе

Припев: ( 2 )Едно, че две, че три
горещи, парещи кафета
Едно, че две, че три
луксозни, шумни кафенета.
Вълна цигарен дим
от прага ни посреща,
сервират ни кафезапочва нашта среща

Купонът се върти,
животът тук е, ето...
и раждат се мечти
оформят се куплети.Припев: ( 2 )Едно, че две, че три
горещи, парещи кафета
Едно, че две, че три
луксозни, шумни кафенета. И пием си кафе
понякога горещо.
Поръчваме по две;
по три и друго нещо.

Купонът ни върви,
животът тук е лесен...
Във радост и мечти,
си пеем тази песен. Припев: ( 2 )Едно, че две, че три
горещи, парещи кафета
Едно, че две, че три
луксозни, шумни кафенета.

Весели празнични дни ви желая!

Ето и стихът, клипът на секирата
оригиналът изтрит заедно с блога на секирата в блогбеге февруари 2009г
изтрит и в тогаващният сайт на секирата,защото този ми сайт е вече поне четвърти,
изтрит и в хубите и в буквите и навсякъде,където е поместен оригинала на стиха ми от година 2006-2007

sekirata Na chai i kafe

https://www.youtube.com/watch?v=2juUimwYWdM&feature=emb_title
И ГАВРА С ДРУГ МОЙ СТИХ И КЛИП....пак от същата "поетеса".
Нейното е доста добро СТИХОПЛЕТСТВО,
нищо друго!

15.04.2007 00:39 - ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ
Вяра, надежда, любов
За дните рождени нехая,
години не ща да празнувам!
Аз, колко остава не зная,
със вятъра в ритъм танцувам.
На времето златната сладост
до устни с възторг доближавам,
и пия на глътчици радост,
а мъка далеч изоставям!
Защо ли е всичко, и как ли
е съдено днес да ме има?
Какво ли остава и пак ли
е истина недостижима?
Но нека да да имаме ВЯРА,
че смисъл изпълва ни дните,
НАДЕЖДА – свещта не догаря,
ЛЮБОВ щом изпълва мечтите.
И тъй, до когато ни има –
отреденото ще се случи.
И как да се стоплим самите
с усмивка мигът ни научи !

Ето и вторият стих, клипът на секирата
оригиналът изтрит заедно с блога на секирата в блогбеге февруари 2009г
изтрит и в тогаващният сайт на секирата,защото този ми сайт е вече поне четвърти,
изтрит и в хубите и в буквите и навсякъде,
където е поместен оригинала на стиха ми от година 2006-2007

https://www.youtube.com/watch?v=MG2qeEXGqMc&feature=emb_title

sekirata Viara Nadejda Liubov

Има и трети такъв мой стих -"Ако",но на него вече не направих клип.
Защо ли?
Ами краде се яко, дори и от Яворов е взаимствала "Душата ми"
не само от моите няколко стиха за душата ми,
които нямат нищо общо със стилът на писане,изказ на Яворов,
но тя се опитваи на него да прилича.
Как се смесват два стила, крадват се и се прави трети т.е. Златкин!?

Сега ми кажете,че ги няма тези групички в интернета плащащи на хакери да трият това ,което им пречи да разпространяват крадентите си творби! Дори и напъни да пишат песни като мен,на уж тяхнистихове ,но пак от моите взаимствани.Това са голи мераци,просто хората си нямат СВОЙ СОБСТВЕН СТИЛ НА ПИСАНЕ И ЛИЧИ,БОГА МИ, ТЕЗИ КОИТО РАЗБИРАТ ГО ВИЖДАТ!

НЕ СТАВА,ЗЛАТО, НЕ СТАВА,
С ПЛАГИАТСТВО НЕ СЕ ПОЛУЧАВА,
НЕ СЕ ПОСТИГА И СЛАВА!

Клип - "Интернетът е за всички" и на този кадър - "казах ли Ви, че са едни и същи в целият ни интернет.."

вижте я как, с кои "отмаря" в планината -излет, муза трябва, за да пише!Разбираха ме някои –,, 15:36 - Zdr Anita ne go vzemai tova na seriozno molq te , te go pi6at tova ot zlobva oit tova 4e dosta tuk sa nekadarni , ne znaqt za kakvo sa iskaim se , no ne go umeqt , tova sa ne6tica sas koito te karat provokirat za da moje da se nasladqt na prostotiqta si NIMA 6TE SE PREVARNE6 KATO TQH - gabar4eto  - 15:37 - Zdr aNITA NIMA I TI 6ET SE PREVARNE6 KATO TQH TE PROSTO ZAVIJDAT ISKAT NO NE UMEQT TOVA , OSTAVI GI NE IM OBRA6TAI VNIMANIWE UBIII PROSTACITE S MAL4ANIE AZ SAM SAS TEB-gabar4eto –sekirata- 19:20 - НЕ, НИКОГА НЯМЯ ДА СТАНА КАТО ТЯХ!!!

Anita ne go vzemai tova na seriozno molq te , te go pi6at tova ot zlobva oit tova 4e dosta tuk sa nekadarni , ne znaqt za kakvo sa iskaim se , no ne go umeqt , tova sa ne6tica sas koito te karat provokirat za da moje da se nasladqt na prostotiqta si NIMA 6TE SE PREVARNE6 KATO TQH"- blue31 Аз съм с теб!!!

Е крайно време беше...лично аз не познавам тея хора,ама не мога да разбера защо се месят в чужди работи...жената(sekirata) си е супер яка мацка,мн готини работи си пише и на никого лошо не прай. Тва че вие си нямате друга работа си е ваш проблем...!!!! Sekirata, оставяй ги тея, че с простия проста не трябва да ставаш." – ivka
sekirata - Не веднъж съм казвал, че не сме народ, затова сме на изчезване!
Жалко за добрите, които все по и по рядко се срещат, вече!

qqtrajnaqq - А тук те поздравявам за смелостта !
Силен човек си Ани ! Браво на теб !

Дори и сега 2020 се действа с мене така ,но от други лица-подучени,маши?!

На две полянки
се събрали пепелянки,
чудят се, умуват
на кого да послугуват.
На секирата решили
пак отрова да и пускат,
но момента изгубили
по добре да слушкат.
Че наточена и с здрава
дръжка яка и корава
душа секирата се слави.
Няма кой да ги избави
от заслужената сеч!
Щом трябва ще има кеч!

Този ми стих не им допадна, ами що се дракат?!

https://www.youtube.com/watch?v=etG06y99n8E&feature=emb_title

sekirata Visoko
Хубав ден на приятелите ми от мен!


поезия клипове авторово Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 01:44:56
(https://a.radikal.ru/a32/2004/23/fbd716bcd248.jpg)

ПОЗДРАВ ЗА ТЕБ! ЖИВ И ЗДРАВ ДА СИ!

(https://a.radikal.ru/a28/2005/9c/47783ee328bc.jpg)

Нищо, че си тъй далеч от мен
във този -твоят ден рожден,
и в нета аз  ти честитя
уморена от калта,
която газя всеки ден
боря се за вас, за мен!
Приятелите си обичай,
много не вярвай,не се вричай,
чуждото остава чуждо
и става с времето по-чуждо!
(https://c.radikal.ru/c42/2005/7e/31953d2e5882.jpg)

Разделиха ни тримата,

но за нас не е гилотината!

(https://c.radikal.ru/c38/2004/ad/0b31956e6b57.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=tiGihZHApe0&feature=emb_title

sekirata Pozdrav za teb Vladi

https://www.youtube.com/watch?v=TNKpsCm0pYs&feature=emb_title


sekirata Chestit da si vuv tozi den sine moi

https://www.youtube.com/watch?v=-CRZwXCNKFY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=51Gboduoa_o&feature=emb_title

sekirata Chestit rojden den sine

https://www.youtube.com/watch?v=yAow8_OIdlY&feature=emb_title

sekirata Sine chestit da e tvoiat den rojden

https://www.youtube.com/watch?v=6ma-wlge-Kg&feature=emb_title

sekirata Chestit rojden den

https://www.youtube.com/watch?v=gwgGVm_PGeM&feature=emb_title

sekirata Chestito sine

https://www.youtube.com/watch?v=uBBpnsaQaNs&feature=emb_title

sekirata Az imam i sin

https://www.youtube.com/watch?v=DPENVcXFixY&feature=emb_title

sekirata 2014 puti chestit rojden den vladi

https://www.youtube.com/watch?v=AQPPP2QTESw&feature=emb_title

sekirata 4RD!

https://www.youtube.com/watch?v=gj7e5aL82tM&feature=emb_title

sekirata Pozdrav za tvoiat den rojden

(https://d.radikal.ru/d37/2005/e0/4867eef0c067.jpg)

стихове музика текст песни изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 02:03:48

(https://www.moreto.net/im/48407.w470.jpg)


ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАЙ РАБОТЕЩИ И БЕЗРАБОТНИ!

 ДРУЖНА ПЕСЕН ДНЕС НЕ ЕКНЕ!


Защо София днес почерня от полицаи?
Дружна песен  днес не екне
песен, песен на труда,
пак в почивни дни сме сетне
мързелува народа!
Безработица голяма,
младите хаймануват
и надежда вече няма
хората да добруват.
Дружна песен за парата,
пей народът ми любим,
Първи май, каква пък дата
толкова е днес, вървим
пак по улиците празни,
няма хора, няма глъч,
тази пустош вече дразни,
хорска злоба, завист, жлъч!
Дружна песен днес не екне,
екне песен за пара,
питам Ви кога най сетне
ще живей, живей труда?!

НЕКА ДА Е ДЕН НА ТРУДА, НО ЗА КОИ, СЕСТРИ,БРАТЯ?!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ТРУДА! ПЪРВИ МАЙ Е ДНЕС,УРА!


(https://d.radikal.ru/d29/2005/89/62263f2cca1e.jpg)

Честит празник на труда!

 Ура,ура, ура...ха!

Честит празник на труда!

 Първи май, ура-нима?!

 Кого ли днес ще заблудите,

 че всичко ни е в ред, бедите

 и беднотията ги няма,

 нима това не е измама?!

 Честит празник на труда!

 Подайте ми братска ръка,

 но туй е като в сън красив,

 лош българинът е злоблив!

 Честит празник на труда!

 Първи май е и цветя

 по митинги не ще да хвърлям,

 птица съм и ще летя,

 макар криле си да опърлям!

 Честит празник на труда!

 Нямам герб и знамена,

 но имам песен, стих красив

 на фона на животът сив!


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs011.radikal.ru%2Fi318%2F1106%2F30%2Fbaf4b84b44ab.jpg&hash=3fdddb6676212bd0d864de467afd045023c5debc)Сечивото работно
и днес е самотно,
куп работа свърши,
не се прекърши.
А празник е днес
на труд,блага вест
очаква от черна гора.
Надява се секирата....


 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ТРУДА! УРА,УРА,УРА!


поезия авторово клипове текст вариант  песен изпълнение  А.Х.Т. sekirata cekupama


 https://www.youtube.com/watch?v=Xw5VSNKqopU

sekirata Drujna pesen dnes ne ekne
кавър на А.Х.Т . sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=eRqUpRXAMq8

sekirata Chestit 1 mai raboteshti i bezrabotni

Първи май е - празник на труда,

но кой честно труди се сега,

на кой трудът му е добре платен,

защо крадците ни обират всеки ден?!

Защо ний храним малцинствата,

къде отива нашата заплата,

има ли полиция, държава,

кой от кого днес взима, дава?!

Защо с децата ни играят,

а възрастните морят, баят

им с пенсии за здраве

които за ковчег не стигат,мале,

как да живея да се трудя,

как да заспивам, да се будя

потънала във сълзи и кошмари,

всеки те прецаква, кой как свари?!


Половин милион София се изнесе,

Русия започна военно учение,

България безработица я тресе,

Сирия се срива - падение!

Феновете на Сена плачат,

паметта му на този ден тачат,

Ден на труда и солидарност-

работническа, губи се давност.

Денят на голямото пътуване,

от първи до седми ваканция,

почива народа,мъдруване

примирен,зомбиран - гаранция!

Данъци големите не плащат,

Гърция стачкува, изпращат

ни облаци, дъждове

небесните богове.

Ниско налягане, хладно време

и в душите ни хладно, тегло, бреме

влачи българина, търпи-

унизен, смазан...Боли.

Голям празник било днес,

но защо няма прогрес

в моята болна страна,

любящата ни Родина?!

Трудете се ако има къде,

бранете се, не пране

на пари правете, а труд.

Подарък от мен - Сърп и чук!

Дружна песен да пеем ли кажете?

Манифестации няма,бъдете

и останете с чисти сърца.

Другото е Божа работа!

И накъде сега?

Как така си въобразявам,

че ще оправя аз света?!

Повечето хора зли

мислят само за пари,

а добрите боледуват

все обмислят и мъдруват.

Във гърдите им туптят сърца,

наивни и добри,като деца.

Лошите днес управляват,

със бедните се забавляват,

но рано или късно ей така,

всеки ще си плати греха!

И нека празник е, но не за мен,

не съм жена аз супермен,

но съм от трудовите хора

и за своя хляб се боря!

Не ми отнемайте правата

да живея, да се трудя,

морна съм, но осъзната,

с болката в сърце се будя!

Трудов празник-

Първи май,

тук на Земята няма Рай!


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi641%2F1204%2Fb0%2F38c5db300992.gif&hash=6a239fcf1370a9140b6d100d199fb1fa42feed34)

На крак, о, парии обезверени,

на крак, о, роби на пара,

унижени, омерзени,

събудете се сега. Фесове,

чалми, потури,

вий Доганови цървули,

ще се свърши вашето,

ще запее нашето

птиче песен родна, мила!

Българският лъв горила

няма да го победи,

български народ със сила

и с любов ще се спаси,

и свободен ще е той

българинът днес герой!

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqAVqQAU7_SZHY1aV_D3PaUgB7XIKUxV0EomEmBgbBggSquBwAuQ)

Народе озлобен, поспри се,

спри да мразиш и злобееш,

утре е празник,приготви се,

от бачкане ще оглупееш!

То не че вече не си,гледам,

чудя се на твойто поколение-

деца,внуци,изтребление

сам си правиш,народ мой!

Да те обичам как?! Завой

в живота няма днес да правя,

а утре първи май е ,давя

се в сълзи ,болка и тъга!

Народе мой,защо така?!

Работно сечиво съм, стига,

че вече в мене се надига

протест и гняв, не само жалост!

Да, не съм във първа младост,

но имам сили,воля, твърдост,

имам ум и упоритост,мъдрост

и с гордо вдигната глава

посрещам злобата и глупостта

на разни души дребни, сиви,

превърнали се във животни диви!

Недейте, не ми говорете,

че първи май бил комунистически,

а проумейте и помнете,

разсъждавайте логически.

Не е властта виновна и парите,

а пошлото и завистта в душите,

съзнанието и ценности духовни!

Народе мой,чакат ни дни съдбовни!

Молете се, греховни!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkomentator.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fparvi-maj.jpg&hash=b17090eac1d56eb30b9a14c3de813e5c994c950b)

Българският лъв горила

няма да го победи,

правдата ще победи

и народът ми изстрадал мой

ще е свободен, ще е герой!

РАБОТЕТЕ СТИГА ДА ИМА КЪДЕ,
СТИГА ДА ИМА КАКВО,
НЕ СПРЯХ ДА РАБОТЯ И АЗ
НАПУК НА МОЙТО ТЕГЛО!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi634%2F1204%2Fed%2F2288cfdedf3e.gif&hash=638c83861f67b6d5545429df3fe403dcbd9e7602)

И ДНЕС Е ДЕНЯТ ДА БЛАГОДАРЯ

НА СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ ЗА СЕКИРАТА!

СЕКИРА И ТЪРНОКОП

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi411%2F1204%2F22%2Fe4ddccb7adec.jpg&hash=8aa717e4906ecdd13f4fc8e65c9579c9ee8d521a)

Един ръждясал търнокоп, не знам къде забравен,

попитал лъскава една секира: "Що блести

всегда лицето ти?

И аз съм от желязо уж направен,

защо не съм кат тебе гладък, чист,

лъчист?

Отгде изхожда между нас

подобна разлика?..." Секирата тогаз

отвърнала: "Аз всеки ден отивам на гората,

сека дърва... Лъскавината

в труда намярвам аз,

в труда стои, другарю мой, хубавината..."

Стоян Михайловски

автор стихове клипове А.Х.Т.  sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 02:07:19
(https://d.radikal.ru/d42/2005/03/3242d6a322ef.jpg)

ОВДОВЯЛА kaldata С АНИТА sekirata, а blog.bg ПЛАЧЕ, ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ СИРАЧЕ :) постът ми бе изтрит, пак цензура и пак за мен?!

....и без никакви пояснения, а аз пускам поздрави, о,Боже!Да ,де, БОГ види!


Специален поздрав за kaldata от sekirata    ОВДОВЯЛА КАЛДАТА С АНИТА СЕКИРАТА


Овдовяла калдатата

със Анита секирата!

Програмисти  - буболечки

мислят се за важни клечки,

но са сухи и чупливи,

ще им се да са секири.

Режат, мачкат секирата,

щото важна е парата.

Технологии, езици

те владеят , но бъзици

правят с разни потребители,

стари хора, бивши учители.

Фронтенд –програмиста плаче,

PHP синтаксис влачи,

а  IT специалистки

с една две журналистки

манипулират честни, прями,

като мене нежелани.

Към стари жени, стари хора

нямат милост ни умора,

наказания да пускат,

подмазвачите да гушкат

в сайтовете тарикатни!

Така е , щом са те безплатни.


Специален поздрав по поръчка...кой кого ще сръчка!

https://www.youtube.com/watch?v=4biwpqBhAtQ
 https://www.youtube.com/watch?v=hK2U1jzbFd4
 

https://www.youtube.com/watch?v=zDgd7DheVNw

 
авторов текст и  изпълнение А.Х.Т. sekirata cekupama


(https://d.radikal.ru/d42/2005/62/a29913bf683a.jpg)

 ... а blog.bg ПЛАЧЕ, ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ СИРАЧЕ


"Зараза  blogbg прихвана донесе я делиормана"- (някакъв трол)

Този ми клип е стар, но съм в процес на сътворяване на нов за blogbg,

така че не тъгувайте. В клипът ми "Тръгнал Постол да се жени"

съм споменала някои никове , които ми пречат меко казано.

БЛАГОДАРЯ И НА ДВАТА САЙТА,   ЧЕ ВЪПРЕКИ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПРОТЕСТИ И

  ЖАЛБИ ОТ ДВЕ ГРУПИЧКИ В ИНТЕРНЕТА С   ВСЕИЗВЕСТНИ ЛИДЕРКИ   ЗАСЕГА

МЕ ТРИЯТ ОТЧАСТИ,   СПИРАТ МИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА КАЧВАМ   ПОСТОВЕ ДОСТА

ЧЕСТО.   РАЗБИРАМ ГИ -   Те са длъжни да слушкат тези, които помагат финансово на

сайтовете им, а оплаквачите просто не ме дишат,   ЗАЩОТО СА МНОООООООООГО

ДАЛЕЧЕ, НА   СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ МЕНЕ,   ОТ МОЯТА СЪЩНОСТ.   Колкото до


поезия и проза, огледайте какви   смехории се качват по сайтовете и то от поети и

  поетеси, та и  от музиканти -"хитове" ...дрън,   дрън!     Та аз Ви преча?!   Колкото до

музика-   НЯМАТЕ ДУМАТА ,ПИТАЙТЕ МОЯТ РЕКТОР НА   МУЗ.АКАДЕМИЯ ЩО ЗА

МУЗИКАНТ СЪМ   ЗАВЪРШИЛА С ОТЛИЧЕН  ДВА ФАКУЛТЕТА.-   фолклор и

педагогика.   Колкото до ПОЛИТИКА -"всичките са маскари",   но "Герб" се оляха!   

Сама нищо не мога да направя.   Колкото до старост - всички Ви чака.БЪДЕТЕ ТОВА КОЕТО СТЕ,   иначе правите смехории :)))


Излагате се няколкото с явната омраза към мен,

с това че си мислите ,че ме спирате, пречете де,


какво, ставам по-силна, а и по напориста.

(https://d.radikal.ru/d24/2005/b8/8e4f26ab36c2.jpg)

автор кавър текст стихове сатира А.Х.Т. sekirata cekupama

...нищо ,че сефте не ме карате да редактирам...е,и?!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 02:10:24
ЛАЛЕ ЛИ СИ, ЗЮМБЮЛ ЛИ СИ?

Песента ,,Лале ли си, зюмбюл ли си?" е емблематична за цяла България, но най-вече за добруджанския край. След Освобождението в Добруджа се преселват големи групи хора от района на Тракия и Стара планина.

Това води до сливането на елементи от различни области, което обогатява и изпъстря фолклора на района. Добруджанската песен е бавна, изпълнявана в акомпанимент на гайда, гъдулка и кавал.

Не бихме могли да не споменем и няколко думи за Верка Сидерова – певицата, която първа изпява ,,Лале ли си, зюмбюл ли си?". Родена е през 1926 година в град Добрич. В продължение на дълги години е солистка в квартети и трио на ,,Ансамбъла за народни песни и танци" (днес Ансамбъл ,,Филип Кутев").

Много от песните ѝ са в Златния фонд на националните радио и телевизия. Сред най-популярните изпълнения в репертоара ѝ са ,,Лале ли си, зюмбюл ли си?", ,,Изгряла е месечинка", ,,Росен, Росен, зелен Росен", ,,Ситно се 'оро зави", ,,Години, години, усилни години". През 2011 години, по повод 85-та ѝ годишнина е удостоена с орден ,,Стара планина" – първа степен за цялостен принос към българския фолклор.

Песента ,,Лале ли си, зюмбюл ли си?" Верка Сидерова казва, че е научила от баба си, а тя от нейната. Предава се от поколение на поколение в семейството ѝ. Решава спонтанно да я изпее на участие на ,,Ансамбъла за народни песни и танци", където запленява и разчувства цялата публика. Веднага след това Филип Кутев я кара да запише песента и иска тя да влезе в репертоара ѝ. Изпълнявала я е както в България, така и в чужбина. Навсякъде харесвана и обичана, песента е любима на поколения българи.

Лале ли си, зюмбюл ли си

Що побърза млад челеби, та заспа,
та не види какво чудо помина,
лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си!

Поминаха дор три млади уфчеря:
първи носи шаро агне да коли,
лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си!

 

Втори носи руйно вино да пият,
трети носи медян кавал да свири.
лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си!

(https://a.radikal.ru/a08/2005/6f/27a162fa2d06.jpg)

Що побърза млад челеби, та заспа,
та не виде какво чудо помина,
лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си!
Поминаха дор три млади уфчеря:
първи носи шаро агне да коли,
втори носи руйно вино да пият,
трети носи медян кавал да свири.
Че минаха дор три моми хубави:
първа носи аршин бяла коприна,
втора носи пъстра хурка да преде,
третя носи шарен гергеф да шие.
Събуди се, разсъни се, челеби,
че да дойдеш на тяхната седянка!

sekirata Lale li si ziumbiul li si akapel

https://www.youtube.com/watch?v=gxg7cK5SMCc


sekirata Lale li si ziumbiul li si

https://www.youtube.com/watch?v=r1-wLCEwfPY

изпълнява А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 02:32:25
ИМА НЕМА МАСКИ РЪКАВИЦИ В ПЛЕВЕН НЕМА?! медицински

(https://d.radikal.ru/d36/2005/c3/39c1bf9f0d6f.jpg)


Има нема, има нема.

Море маски има ка да нема,

море нема, нема само лаже и.

Море ръкавици има нема,

море нема, нема само лаже и.

 

Има нема, има нема.

За чужбина има

в складовете нема.

Море нема, нема  само лаже и.

Всичко се изнася, но вирусът се внася,

море има нема ка да нема.и

 

Има нема, има нема.

Море бизнас има ка да нема,

море има, има ка да нема,

но е за едни  с големи пари.

Премиерът наш – супермен без плащ,

море има нема, ту го има нема.и

 

Има нема, има нема.

Над главите ни нещо все хвърчи,

море има нема, ка да нема.

Пустош, немотия, възход за ония.

Море има нема, хич ни нема!и

https://www.youtube.com/watch?v=iDYjSk3MPT0

https://www.youtube.com/watch?v=nyOqxc2noGI

кавър на А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 02:35:40
(https://c.radikal.ru/c11/2005/a4/eabdfa903c4b.jpg)

09 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД НАЦИСТКА ГЕРМАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА


енят на Победата е празник по случай победата на Съюзниците над Нацистка Германия във Великата Отечествена война. Установен е с указ на президиума на Върховния Съвет на СССР от 8 май 1945 г. като се е празнува всяка година на 9 май. След разпадането на СССР денят на Победата остава официален неработен ден в Русия и редица бивши Съветски републики като Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизия, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. През 2000 г.Кнесетът приема закон за ветераните от Втората световна война и оттогава Денят на Победата е официален празник в Израел. Следва да се отбележи, че Съюзниците от войната честват на различни дати. Причината за това е разликата в часовото време и усложнената процедура по капитулацията на Германия. Студената война допълнително разделя бившите съюзници, така че в Европейския съюз и САЩ Денят на победата над Германия се празнува на 8 май, а в СССР – на 9 май.

Денят на Победата (на руски: День Победы) е вторият по значимост празник в СССР след деня на Октомврийската революция. Всяка година на Червения площад в Москва се провежда военен парад, с участието на най-модерна за времето си военна техника.[3] След разпадането на СССР военните паради се прекратяват, до юбилейната 50-а годишнина от Победата. През 1995 г. в Москва се провеждат два парада – на Червения площад, където маршируват пехотни части, а московското предградие ,,Поклонническа планина" (на руски: Поклонная гора) е организиран парад с бойни машини. От 1995 до 2007 на Червения площад ежегодно се провеждат военни паради, без техника. От 2008 в парадите отново започват да участват бойни машини.

В Деня на победата през 2012 в Томск за пръв път се провежда обществената акция ,,Безсмъртен полк" (на руски: Бессмертный полк). Участниците в нея преминават по улиците на града с портрети на своите предци, които са участвали във Великата Отечествена война. През 2015 ,,Безсмъртният полк" марширува в 15 държави.


(https://d.radikal.ru/d03/2005/0f/441e2ecee902.jpg)

През по-голямата част от войната България е част от силите на Оста. Все пак страната участва във финалната фаза на войната срещу Третия райх, но съгласно Парижкия мирен договор тя е със статут на победена държава. България е задължена да плаща репарации на страните победителки и връща всички анексирани териториии. В Народна република България 9 май не е официален празник, но този ден се отбелязва тържествено, като повсеместно се поднасят цветя и венци на паметниците на загинали български и съветски войници, участници в бойните групи (1941-44) на БКП и партизани, организират се и други тържествени мероприятия. След 10 ноември 1989 г. в България се прекратява организирането на официални тържествени мероприятия по случай Деня на победата. На този ден започва да се отбелязва Деня на Европа, посветен на мира и обединението. В България, както и в ЕС, Денят на победата започва да се отбелязва на 8 май. Въпреки това, всяка година русофили, евроскептици и левичари в цялата страна продължават да празнуват на 9 май. Те отдават почит на загиналите български и съветски воини и полагат на техните паметници венци и цветя.От 2005 г. празнуващите на 9 май носят по руски образец символични георгиевски ленти.

(https://d.radikal.ru/d40/2005/e6/796fcf2f16aa.jpg)


(https://a.radikal.ru/a14/2005/51/0a7357fbf3e1.jpg)


АЗ ЛИЧНО НЕ ХАРЕСВАМ НАДУТИТЕ ГЕРМАНЦИ И ГРОЗНИТЕ И САМОНАДЕЯНИ ГЕРМАНКИ, КАТО ХАЙКЕ И ВИВИАН! Но това е в личен план, а по принцип фашаги и нацисти не понасям.


https://www.youtube.com/watch?v=Hl0myzExUaY

Елена Ваенга - Песни Военных Лет ✬ LIVE ✬ Elena Vaenga - Songs of the War Years

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcNbqSBpdJE

Josef Kobzon Иосиф Кобзон. The day of victory. День Победы 9 May in Moscow 2009

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vmw3qjidEM

Мила Нитич - "Нам нужна одна победа" ("Победа. Одна на всех" 2015)

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rhp7Q7Ceq8

Катюша - Варвара (Subtitles)

https://www.youtube.com/watch?v=lYqV8srdOPU

На поле танки грохотали (Концерт "Песни военных лет")
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 02:55:32
ПО ЗДРАЧ

(https://d.radikal.ru/d41/2005/47/388061552b65.jpg)


Яйчице с кисело млекце

ще хапна за вечеря,

а утре пак трендафил ще откъсна,

ще намеря, но червен

кой ще подари на мен?(https://a.radikal.ru/a05/2005/ce/570370326381.jpg)


(https://c.radikal.ru/c21/2005/6b/3e2d661b6238.jpg)

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b36/2005/2a/9a7c5800c791.jpg)


(https://c.radikal.ru/c31/2005/8d/cf5636aa40fd.jpg)

(https://a.radikal.ru/a26/2005/71/87e92d2f7593.jpg)

(https://c.radikal.ru/c00/2005/ae/4423556a190b.jpg)

(https://d.radikal.ru/d00/2005/75/105400d5a658.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 03:01:16
ЗА НАШИТЕ ДЕЦА С КОРОНАВИРУС В МИСЪЛТА(https://d.radikal.ru/d06/2005/4f/0e36ebcecab4.jpg)

С маска или не

вирусът изкуствен е,

а за малкото дете

последствията са после.

Есента ще коронясаме

и пак тъй ще я втасаме

с менте ваксини и лекарства.

Празни приказки приказва

някой и ни се подмазва!

И до днес така я караме

с вирус лягаме и ставаме!

(https://d.radikal.ru/d29/2005/36/01fe21691827.jpg)

(https://b.radikal.ru/b42/2005/ad/dab3e38ea752.jpg)

Проблем.

Кахър голем.

Червен трендафил кой на мен ще ми подари?

Няма проблем. Откъснаха ми го в зори.

И кремче,

но за папкане не става,

не се получава

лилав, жълто –лилав крем!

Бонбони във обвивка ще ядем!

Коронен вирус дебне нощ и ден!

(https://a.radikal.ru/a13/2005/4e/b539c553063a.jpg)

(https://a.radikal.ru/a35/2005/1e/1a6b797e54c7.jpg)

Трендафил бял , червен

и розов, все за мен,

откъснаха ми добри хора!

Но ще увехне, мили хора!


(https://c.radikal.ru/c25/2005/16/d99f902e1581.jpg)

По здрач някой снимката ми грабна,

просто я открадна,

трол ли бе това

или джендър, мъж, жена?!

Анонимни ми се пишат,

хора менте, издишат!

https://www.youtube.com/watch?v=yhZZGlA-2Dg

(https://d.radikal.ru/d41/2005/47/388061552b65.jpg)

(https://b.radikal.ru/b20/2005/d1/af9157d1b786.jpg)

стихове Анита Христова Трифонова sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 03:29:31
ГЕРГЬОВДЕН Е. 06.05.2020 - ДНЕС КАТО НА ВЕЛИКДЕН И ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ НЕБЕТО ПАК СЕ ОЦВЕТИ!

(https://c.radikal.ru/c29/2005/a4/63722b8de55b.jpg)

(https://c.radikal.ru/c43/2005/7c/eb13fff217f5.jpg)

(https://c.radikal.ru/c30/2005/f1/94da27c66019.jpg)

(https://c.radikal.ru/c27/2005/ca/6138a4435866.jpg)

(https://a.radikal.ru/a10/2005/a9/9591a3d0364b.jpg)

И ДНЕС Е ПРАЗНИК - ГЕРГЬОВДЕН!
И ДНЕС , КАТО НА ВЕЛИКДЕН НЕБЕТО ПАК СЕ ОЦВЕТИ
В РАЗНИ КРАСКИ! И БОЛИ,
ЧЕ ВИЖДАМ ПРИЛИКА ЕДНА
С ЛОШО ЗА МОЯТА СТРАНА!

НА 14 ФЕВРУАРИ 2020 СЕ ПОЛУЧИ СЪЩОТО...

ето снимките и клипа от Великден

(https://b.radikal.ru/b14/2002/ea/a086d3acf79e.jpg)

(https://c.radikal.ru/c24/2004/57/cc89f1da8134.jpg)

(https://c.radikal.ru/c14/2002/0b/4b09b8e3b116.jpg)

(https://c.radikal.ru/c24/2004/e3/4257fa923dad.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=7v0S6t7oQ6U

https://www.youtube.com/watch?v=1GAdFEJS1FU

https://www.youtube.com/watch?v=1skCEnMOJ2c

(https://c.radikal.ru/c24/2005/84/a6002f7e12a7.jpg)

(https://a.radikal.ru/a02/2005/fc/99be6f353b2b.jpg)

sekirata A.H.T. ПОЧИВАЙ В МИР, ЕВА -

https://www.youtube.com/watch?v=kH4hsQ7fhkQ

МУЗИКА ТЕКСТ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТИХОВЕ КЛИПОВЕ- АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 16 May 2020, 03:31:31
(https://d.radikal.ru/d08/2004/f6/562f9c81687b.jpg)

ЩОТО ВСЕ ПАК ТОЙ Е МЪЖ - моя хумористична песен

Ла, ла ,ла ,ла, ла ,ла, бля,бля,бля,бля ,бля,бля,

пише и твори поетесата./2

 

Пенчо турил си бил маска,

нито вика, нито кряска,

но пък ходи по жени -

цуцулани, комшийки./2

 

Ла, ла ,ла ,ла, ла ,ла, бля,бля,бля,бля ,бля,бля,

пише и твори поетесата./2

 

Поетеса  го възпява,

тя за него съжалява,

че не може да го спре

и  със брак да го върже.

Щото все пак той е мъж

красив и умен, изведнъж

хрумна и и го разбра-

за него тя не бе жена.

 

Ла, ла ,ла ,ла, ла ,ла, бля,бля,бля,бля ,бля,бля,

пише и твори поетесата./2

 

Интродукция:...

Затуй си пише – бля,бля,бля...

за този мъж, за любовта,

която е несподелена,

а тя самотна и сломена.


 хумористична песен  музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama


https://www.youtube.com/watch?v=EWsJjHX0bm4

sekirata  Shtoto vse pak toi e muj
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 May 2020, 23:53:01
ПИТАМ ВАС

(https://d.radikal.ru/d32/2005/7d/cb77e0bf429d.jpg)

Ой, ой, ой!
Колко интересно,
а за мен чудесно!
Някой ми се кара
и е в надпревара
с мен и мойто АЗ!
Питам Вас?


(https://c.radikal.ru/c34/2005/3d/c0c54683a11d.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=NO-MVC5tRkw&feature=emb_title

sekirata Jiveia s moito az i viarvam

стихове  клип Анита Христова Трифонова sekirata cekupama


(https://a.radikal.ru/a42/2005/cd/85380559543b.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 May 2020, 23:55:37
ЧЕТИРИ РОЗИ

(https://d.radikal.ru/d06/2005/a3/c735c5b43b98.jpg)

стихове клип А.Х.Т . sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c18/2005/b2/5d92dc1ed307.jpg)


(https://b.radikal.ru/b07/2005/dd/4bb1f07dccbd.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=cvNQN7Z9x_Y&feature=emb_title
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 May 2020, 18:17:10
(https://b.radikal.ru/b30/2005/ca/798d9a046589.jpg)

КИТАЙСКА КАТЮША ВЗРИВИ ИНТЕРНЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=_fEiqN-PfvI&feature=emb_title


https://www.vbox7.com/play:a9168bd937


налага се да повторя, вече потретя този си пост и в двата си профила, двата сайта,защото има спиране на клипа от мои профили в youtube.com, но това се случи доста по-късно откакто качих клипа си в youtube.com .Всичко това говори, че е имало оплакване, донос...пак и пак...наистина едни и същи не се спират с действията си срещу мене. И ги знам кои са.Те не творят, те се занимават с доноси и интриги.Пък и искат да ги чета и да се уча от тях -никога. От такива хора няма какво да науча.
Ами  ок, аз ще повталям след като няма как да редактирам тук.


  Китайска Катюша взриви интернет, а  учени от САЩ: Идва по-страшна опасност от COVID-19  Множество пазари за диви животни в Азия все още са отворени и работят на пълни обороти- КОЙ ЛЪЖЕ АМЕРИКАНЦИТЕ ИЛИ КИТАЙЦИТЕ! Китайците не ядат от вчера тези животни,нали?https://fakti.bg/life/465275-ucheni-ot-sasht-idva-po-strashna-opasnost-ot-covid-19-video


(https://cdn4.focus.bg/fakti/photos/big/73e/ucheni-ot-sasht-idva-po-strashna-opasnost-ot-covid-19-video-1.jpg)


PETA Asya"da hala aзık vahşi hayvan pazarları iзin uyardı: Bir salgın riskini daha alamayız

https://www.youtube.com/watch?v=nTxt1cco2a4&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Wnbp5tE2Gxo&feature=emb_title

Зin"de koronavirьsьn зıktığı vahşi hayvan pazarları yeniden aзıldı

Ето и моят стар клип  и в този ред мисли -

https://www.youtube.com/watch?v=9-074t1bCZA&feature=emb_title

sekirata Voina se vodi po sveta nezavisima li e BulgariaИма много лаборатории по света за биологично оръжие,


но в случая след посещението на Тръмп в Китай -


гръмна с пълна сила коронавирусът


и то в Китай.


Онези народи от край време се хранят с гнусни животинки,-тогава?


Спин, рак...коронавирус...после идва друго докато

Земята остане с половината си население.

Сигурна съм ,че ракът и спинът се лекуват, но не за всички ....

ТАКА Е И С ТОЗИ НОВ УЖ НЕИЗВЕСТНЕ ВИРУС - COVID-19

автор на поста и клипа А.Х.Т. sekirata cekupama


Правило- когато съдите някой , вижте другият  и самият себе си вижте!

"ПУТИН ЛЪЖЕ, ТА СИ ГЛАВА КИНЕ"- пост такъв видях
и питам, сека със замах - А БОЙКО БОРИСОВ КОЛКО ЛЪЖЕ И КРАДЕ?

(https://a.radikal.ru/a37/2005/b6/bd510ca85cbb.jpg)

Катюша звучит в Германии,Италии,Монголии,Казахстане,Англии,Украине...
Катюша -оригинал

https://www.youtube.com/watch?v=piqIZCDNSg4&feature=emb_title

Kaтюша - оригинал

https://www.youtube.com/watch?v=326I8M-Ji_E&feature=emb_title

Песни военных лет "Катюша"

https://www.youtube.com/watch?v=MfLSOEGxbtw&feature=emb_title

Катюша - Варвара (Subtitles)

https://www.youtube.com/watch?v=4rhp7Q7Ceq8&feature=emb_title

автор на поста клипа стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 May 2020, 18:38:38
ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d29/2005/36/01fe21691827.jpg)


(https://d.radikal.ru/d06/2005/4f/0e36ebcecab4.jpg)


(https://c.radikal.ru/c25/2005/16/d99f902e1581.jpg)

С маска или не

вирусът изкуствен е,

а за малкото дете

последствията са после.

Есента ще коронясаме

и пак тъй ще я втасаме

с менте ваксини и лекарства.

Празни приказки приказва

някой и ни се подмазва!

И до днес така я караме

с вирус лягаме и ставаме!


https://www.youtube.com/watch?v=yhZZGlA-2Dg


(https://a.radikal.ru/a13/2005/4e/b539c553063a.jpg)

(https://b.radikal.ru/b42/2005/ad/dab3e38ea752.jpg)

(https://a.radikal.ru/a35/2005/1e/1a6b797e54c7.jpg)

Трендафил бял , червен

и розов, все за мен,

откъснаха ми добри хора!

Но ще увехне, мили хора!Проблем.

Кахър голем.

Червен трендафил кой на мен ще ми подари?

Няма проблем. Откъснаха ми го в зори.


(https://b.radikal.ru/b20/2005/d1/af9157d1b786.jpg)И кремче,

но за папкане не става,

не се получава

лилав, жълто –лилав крем!

Бонбони във обвивка ще ядем!

Коронен вирус дебне нощ и ден!

(https://d.radikal.ru/d41/2005/47/388061552b65.jpg)

По здрач някой снимката ми грабна,

просто я открадна,

трол ли бе това

или джендър, мъж, жена?!

Анонимни ми се пишат,

хора менте, издишат!


поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama

Моля да не се трият снимките, където и да го пусна виждам го окастрен и така повтарям, потретвам...
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 May 2020, 18:55:31
(https://a.radikal.ru/a08/2005/f4/b1636077ee76.jpg)

С ТРЕНДАФИЛ ДЕТСКИ МИГ ПО ЗДРАЧ

това е целият пост , а не орязан?!

https://www.youtube.com/watch?v=VlGNqxmohLc&feature=emb_title

sekirata Trendafil

https://www.youtube.com/watch?v=OplhVoNZR7s&feature=emb_title

sekirata Detski mig

(https://a.radikal.ru/a33/2005/08/d3123da10185.jpg)

По здрач някой снимката ми грабна,

просто я открадна,

трол ли бе това

или джендър, мъж, жена?!

Анонимни ми се пишат,

хора менте, издишат!

(https://c.radikal.ru/c34/2005/ce/21431340c6e3.jpg)

(https://a.radikal.ru/a17/2005/12/b11f41162b74.jpg)

(https://d.radikal.ru/d35/2005/da/396deead1996.jpg)

(https://a.radikal.ru/a13/2005/05/7b34f11d50af.jpg)

(https://b.radikal.ru/b23/2005/c5/19da0bdd3532.jpg)

(https://d.radikal.ru/d30/2005/6f/f8d376720a02.jpg)

(https://d.radikal.ru/d11/2005/f8/f9c7c8e80f8d.jpg)

(https://a.radikal.ru/a20/2005/c5/491dba292d23.jpg)

(https://d.radikal.ru/d37/2005/e9/26889cad6228.jpg)

(https://d.radikal.ru/d03/2005/2e/4e7c67c635f2.jpg)

(https://b.radikal.ru/b10/2005/2e/09c7254462e3.jpg)

(https://c.radikal.ru/c19/2005/9e/2246d7d3da90.jpg)

(https://c.radikal.ru/c25/2005/31/2d6278a7535a.jpg)

(https://b.radikal.ru/b35/2005/37/4c7ba142c571.jpg)

А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 27 May 2020, 10:50:58
ПИТАМ-При блокиране на снимки, колажи, изтриване на част от поста ми, независимо от кой, при което се обезмисля поста ми, длъжна съм да повторя, таки ли, да потретя,така ли?!

ОК!


 ПРОДАЖНИЦИ

(https://d.radikal.ru/d18/2005/7a/2e43ff92f9c9.png)


УПРАВЛЯВАЩИТЕ,

СТРЕСИРАХТЕ НАРОД !

ЗАЩО УБИВАТЕ ДЕЦАТА НИ ?

ВИЕ НЯМАТЕ ЛИ ДЕЦА, ВНУЦИ?

ЗА ПАРИ, БИЗНЕС, СМЕТКИ И ЛИЧНА ИЗГОДА!

РОДИНАТА И НАРОД - БЪЛГАРСКИ КУЧЕТА ГО ЯЛИ.

А медии подковани бръщолевят глупост след глупост
в ефира най-вече !

И пак за пари, пари...!

(https://d.radikal.ru/d37/2005/36/e78f84ccf2fd.jpg)

Пеевски  дарение правиш само да си кротуваме, докато построят кулите, браво! Но живееш в палати в Америка с отрочето си и чалгарката - певица дъщеря на народна певица?! ББ също  е подсигурен в Америка , та и съпругата му, а да не говорим за Испания... Та само те ли?
Продажници , Господ гледа!

(https://d.radikal.ru/d10/2005/79/fd9260c769cc.jpg)

ЗАЩО УБИВАТЕ ДЕЦАТА НИ, ВИЕ НЯМАТЕ ЛИ ДЕЦА, ВНУЦИ?

БОГ ВИСОКО, НО ЩЕ ЧУЕ ЧЕДАТА СИ  СТРАДАЩИ

ОТ Т.Н. "ТУЛУПИ" БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ.https://www.youtube.com/watch?v=zmvxh3gWi7c

https://www.youtube.com/watch?v=x6u20_-rD8s

https://www.youtube.com/watch?v=EgXFcWRPPcw

https://www.youtube.com/watch?v=haue_cgRpbs


поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 27 May 2020, 10:56:25
ТЕСТ: ПЪРВОТО ЖИВОТНО, КОЕТО ВИДИТЕ В КАРТИНКАТА, ЩЕ РАЗКРИЕ СЪЩНОСТТА НА ВАШАТА ЛИЧНОСТ

И този пост повтарям,  пак е с  изтрита снимка, което обезличава поста!
Снимката  не е политическа.

(https://d.radikal.ru/d10/2005/05/c5ad0d554f97.jpg)

Погледнете картинката и намерете с поглед своето Първо животно. После прочетете в текста какво символизира то.


Нашите инстинкти имат непосредствена връзка с личността, която представляваме – пред себе си и пред околния свят. Ето защо много често Очите ни – инстинктивно – се насочват първо към най-близкия, т.е. най-познатия ни обект. И първо него го различават. Затова и първото видяно Животно може да бъде съотнесено към нашата най-изявена, но и най-съкровена вътрешна и външна същност.


1. Жираф

 
Ако първото животно, което сте видели, е Жираф, то значи, че:

Вие се отнасяте към типа хора, които "живеят просто, но мислят възвишено". Вие сте здраво стъпили на земята, но въпреки това мисълта Ви лети из висините - имате висок полет на мисълта.

Поставяте пред себе си високи цели и знаете, че можете да постигнете най-големите висоти, да извършите големи дела и да бъдете най-успешните в своето обкръжение.

Държите се настрана от низки хора, долни интриги и досадни сплетни. Избирате мъдро своите битки и на фона на другите винаги действате с голямо достойнство, чест и лекота.


2. Лъв

Ако първото животно, което сте видели, е Лъв, то значи, че:

Вие сте личност, която с право може да бъде наречена "Царят на Дивата Природа". Вие сте този, който притежава храбро сърце, който е способен да се противопостави на несгодите и който никога няма да избяга от предизвикателствата на живота.


Източникът на Вашата сила не е само физическото или материалното положение, но и дълбоката вяра, че винаги можете да разчитате на себе си. Вашата личност може би е способна да плаши другите, но онези, които Ви обичат, знаят, че имате златно сърце. То Ви дава сила винаги истински да се грижите за близките си хора.

С няколко думи - в сърцето Ви живее Лъв! Див, силен и благороден!

 
3. Камила


Ако първото животно, което сте видели, е Камила, то значи, че:

 
Вие сте човекът, който никога не се предава - каквото и да се случва с него. Камилата може да оцелява и в най-суровите условия, като при това действа винаги с мъжество, спокойно и уравновесено, демонстрирайки голямо трудолюбие и издръжливост.

Вие сте способни да излезете от всички житейски неприятности с усмивка на лицето, понеже дълбоко в себе си имате увереност, че сте по-силни от всяка несгода. Вероятно животът Ви праща най-страшните бури, но когато пепелта от вихрите се уталожи, става ясно, че Вие сте победителят.
Да, Вие винаги сте готови да изминете още един километър, за да помогнете на другия човек, но, ако осъзнаете, че той Ви използва само в свой интерес, то много лесно можете да го хвърлите от гърба си, закопавайки го при това дълбоко под земята...


4. Слон


Ако първото животно, което сте видели, е Слон, то значи, че:
 
Вие сте човекът, който наистина притежава много дълбока личност. Вие сте този, комуто е комфортно в собствената му кожа и който е уверен във вътрешната си сила. Вие не сте от тези, които се отвличат от дреболии и дребнавости, а винаги се фокусирате върху по-широката перспектива и следвате неотклонно поставената си цел.

Ако някой се опита да Ви застане на пътя – той просто идея си няма какво го чака! Вие прощавате, но не забравяте! Независимо че Вашата личност винаги внушава страх и уважение у повечето околни, когато сте в компанията на хора, на които имате доверие, Вие се проявявате като много весел, остроумен и отзивчив човек.

 
5. Прасе

 Ако първото животно, което сте видели, е Прасе, то значи, че:

 
Вие сте човек, който може да бъде охарактеризиран като отличаващ се с мощен интелект и остър ум. Това животно често бива недооценено, но то се явява едно от най-находчивите същества, притежаващи, освен това, и изключително силен характер.


Природата Ви е дарила  със силна воля и способност да оцелявате при най-различни обстоятелства. Разбира се, понякога се съмнявате в собствените си способности, но никога няма да позволите на никого да Ви убеди, че няма да се справите с работата, с която сте се заели.

 Вие никога няма да хабите сили и енергия, за да се впишете в обществото и неговите норми, тъй като сте свикнали да създавате свои собствени правила. Единственото, което не можете да понесете, това е лицемерието. И, да, Вие не се страхувате на назовавате нещата с техните истински имена.


6. Кон

Ако първото животно, което сте видели, е Кон, то значи, че:

Вие сте човекът, който е роден да бъде свободен! Вие имате дух, стремящ се към полет, и притежавате изключително силна страст към живота, която постоянно Ви подтиква да разширявате своите лични граници.


Вас не бива да Ви опитомяват, а и не могат – защото Вие цените своята независимост повече от всичко друго на света. Но колкото и силно да обичате свободата си, Вие оставате един верен човек, много отдаден и предан на любимите си хора.

Вашата личност е прекрасна – както прекрасно е и животното, привлякло вниманието Ви. Но този, който е решил да Ви пречи или да Ви спъва, бързо ще се увери, че, когато работата опира до отстояване на ценности, Вие моментално се превръщате в неуправляем и необуздан, див мустанг.

 
7. Мечка

Ако първото животно, което сте видели, е Мечка, то значи, че:

 
Вие сте силна личност, притежаваща много силна  воля, която ѝ позволява да държи първенството в много сфери на живота. Можете да се похвалите с невероятна харизма и винаги забелязващо се присъствие. Но, освен това, притежавате искрена топлота и спонтанност, за които малцина биха се досетили – ако не Ви познават.

 
Вие се човекът, с когото никой не бива да се шегува, тъй като можете да превърнете живота на шегаджията в истински ад! Личността Ви, сама по себе си, изобразява могъщата и страховита стихия на Природата.

В отношенията си Вие сте последователен и стабилен, и никак не Ви харесват игричките и драмите – просто изобщо не понасяте излишното драматизиране.


8. Куче

Ако първото животно, което сте видели, е Куче, то значи, че:


Вие сте сърдечен и любящ човек, който цени верността най-много от всичко. Вие сте този, който се влага цялостно и безкористно в отношенията си с другите, без да иска нищичко в замяна – освен единствено доверие.

 
За любимите си хора Вие буквално сте готови да направите всичко – и именно това качество прави от Вас невероятният човек, който представлявате! Единственото, което не можете да простите и забравите – това е предателството. Тогава ставате страшни! Но като личност – сте колкото страшни, толкова и предани.


 Никога не обръщате внимание на плиткото и повърхностното. Успехът за Вас – това е щастието и удовлетворението, което изпитвате от своите хармонични и пълноценни отношения с другите.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 30 May 2020, 21:30:21
СЛЪНЧЕВО

Слънчева ръка

някой протяга,

гали ме нежно,

на трева полага.

Слънчева целувка

ме пали,изгаря,

чувства дълбоки

в мен ражда, прегаря

до болка, страсти, копнежи

и ме дарява с идеи свежи.

Слънчева любов

със тебе правим,

грижи, тревоги

ний ще забравим.

Цветята, тревата,

полята, гората,

звездите, луната...

мъжът и жената

в нас провокират,

уморени със нас

щастливо заспиват!

(https://b.radikal.ru/b39/2005/34/1b00558a83e5.jpg)


sekirata Slunchevo

https://www.youtube.com/watch?v=vO2AZCmDMDY&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=-y8zXk2y0Mk&feature=emb_title


sekirata Jiva


https://www.youtube.com/watch?v=cZx76YSi80M&feature=emb_title

поезия клипове  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 May 2020, 13:47:58
БЪЛГАРИЯ Е ОСВИРЕПЯЛА, ГЛАДНА, БЕДНА, В БЕЗПЪТИЦА И БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА. ТЯ ИСКА ВЪЗМЕЗДИЕ...


(https://b.radikal.ru/b38/2005/a9/1956e898f199.jpg)


"В парламента, за разлика от коня на Калигула, у нас може да влезе всяка свиня. Какво трябва да се прави, когато хората, които би трябвало да ви защитават, ви ограбват и не ви дават възможност да живеете по начин, който считате за нормален? Какво трябва да се прави, когато празният бюджет на държава може да бъде балансиран само с нови дългове, защото няма производство? Какво трябва да се прави, когато така наречената ,,власт" не може да съществува, ако не краде от вас? Какво трябва да се прави, когато нямате никакво доверие в който и да било съдия, прокурор или полицай? Какво трябва да се прави, когато самозванците, нарекли се ,,елит", ,,класа" и ,,лидери" са психопати, бандити и мутри? Какво трябва да се прави, когато основополагащият принцип на демокрацията ,,един човек – един глас" беше унищожен, изопачен и присвоен така, че никой не може да провери истинските резултати? Какво трябва да се прави, когато тези терористи откраднаха цялата държава? Какво трябва да се прави, когато 91 на сто от българите нямат никакво политическо представителство? Какво трябва да се прави, когато в обществото на парите няма начин да стигнете до тях, тъй като е забранено вашето право на труд? Какво трябва да се прави, когато добрите и умни българи напускат страната и се обръщат назад със злоба? Какво трябва да се прави в обществото, в което законите са два вида – за богатите и за бедните? Какво трябва да се прави в системата, която е изгнила до корен и е задушена от онези, които искат да запазят грабежа и да го легитимират с власт за следващите поколения? Какво трябва да се прави, когато огромното мнозинство от хората отпадат още в началото и остават доживотно в механизмите на заробването? Kой ще оглави тази революция? Без лидери и без идеология няма народ, а има само озверяла и бедна тълпа от полудели пазарни потребители, които ще приличат на движението на египетската, либийската, туниската кокошка с отрязана глава и ще се съпровожда от аплодисментите на Запада. И всяко ускорение на събитията ще ускорява гибелта на страната. Така е при всеки смъртно болен организъм. Какво да се прави? Засега е нужно да нараства давлението върху тези ,,социални и политически уроди". Нужно е масовото давление върху тази власт, която е функция на системата. Значи, преди всичко трябва да се унищожи сегашната система. Това е целта. Към нея, както се казва всички средства са позволени. Ситуацията е нова – народът срещу мафията."

"Наскоро попаднах в архивите си на един акварел на великия Борис Димовски – бях го забравил и той направо ме жегна.
Магарета летят из облаците.
Няма нужда от повече обяснения – това казва всичко." - Кеворк Кеворкян

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 May 2020, 13:51:43
СЗО ЛИ Е УБИЕЦЪТ СЪС СВОЯ КОРОНАВИРУС ИЛИ НЯКАКВА СИ БАКТЕРИЯ?

А МОЖЕ БИ 5G, НО КАКВОТО И ДА Е ЕДНО Е ЯСНО,ЧЕ Е МОМЕНТА В КОЙТО

ШЕПАТА ЛУДИ ИСКАТ ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ СТАРИТЕ И БОЛНИ ХОРА ПО

ЗЕМЯТА.   БРАВО, УБИЙЦИ!

И СТИГА С ТЕЗИ ВАКСИНИ И ЛЕКАРСТВА,

ВСИЧКО СЕ ЗНАЕ И СЕ ИМАТ И ВАКСИНИТЕ,, И ЛЕКАРСТВАТА

НЕ САМО ЗА КОРОНАВИРУС, НО И ЗА СПИН, РАК...

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОБИВ НА МЕДИЦИТЕ В ИТАЛИЯ 🇮🇹
"В Италия най-накрая е открито най-простото и достъпно лекарство  за коронавирус !!!
Италианските лекари не спазиха глобалния закон на здравеопазването на СЗО, който ни призовава да не аутопсираме починалия коронавирус.

Установихме, че това НЕ е ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, която причинява смърт.  Тя води до образуване на кръвни съсиреци и смъртта на пациента.

 
Италия победи   Covid-19, който не е нищо повече от ,,Обща вътресъдова коагулация" (тромбоза).

 ,,И начинът за справяне с него, тоест лечението му, е,, антибиотици, противовъзпалителни лекарства и антикоагуланти. "  На първо място - АСПИРИН !!!

Тази сензационна новина за целия свят беше подготвена от италиански лекари от аутопсията, проведена на починали от Covid-19.

 ,,Именно поради това, според италианските анатоми респираторите и отделенията за интензивно лечение, не само не са били необходими, но и са противопоказни !"

Промяната на протокола за лечение започна в Италия.

Веднага след оповрстяване на тези резултати в авторитетни научни списания и форуми, СЗО побърза да определи и премахне глобалната пандемия

 Оказва се, че препоръчаното лекарство е било известно на СЗО,  но СЗО не докладва това на китайците. Ако го бяха казали, нямаше да получат милиардите за С-19. Очевидно за СЗО това е просто БИЗНЕС.

 Източник: ИТАЛИЯ, Министерство на здравеопазването.

  СПОДЕЛЕТЕ, НЕКА ЦЕЛИЯТ СВЕТЪТ УЗНАЕ, ЧЕ УБИХМЕ И УБИВАМЕ НАШИТЕ ХОРА !!!

 * Аларма *

  Предайте новината на цялото си семейство, съседи, познати, приятели, колеги, колеги ... и т.н. ... и т.н. ... и обкръжението ви като цяло ...

Covid-19 ... не е вирус, както ни накараха да повярваме.  Това е бактерия, която усилена от 5G електромагнитно излъчване, предизвиква възпаление и хипоксия.

 

При най-малко неразположения трябва да направите следното:

Вземете аспирин 100 mg и апронакс или парацетамол ...

Защо?  ...

Защото беше показано, че Covid-19 сгъстява кръвта, стимулирайки развитието на тромбоза при хората чрез кръв, която не е наситена с кислород.  Кръвта се сгъстява, притокът й в сърцето и белите дробове се забавя, човек не може да диша и умира бързо.

 В Италия лекарите нарушиха протокола и препоръките на СЗО и извършиха аутопсия на труп, който почина от Covid-19 ...

Отвориха тялото, ръцете, краката и други части на тялото и разбраха, че вените са разширени и съсирват кръв.

Всички вени и артерии са пълни с  кръвни съсиреци, които възпрепятстват нормалния приток на кръв, транспортирайки кислород до всички органи, главно до мозъка, сърцето и белите дробове, поради което  пациентът в крайна сметка умира.

 
Вече знаейки тази диагноза, италианското Министерство на здравеопазването веднага промени протоколите за лечение на Covid-19 ... и започна да предписва 100 mg аспирин и апронакс на заразените си пациенти ...,

Резултат: Пациентите започнаха да се възстановяват и оздавяват.  Министерството на здравеопазването освободи и изпрати вкъщи повече от 14 000 пациенти за един ден.

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВИЕ В ПОЛЗА ЗА ОБЩЕСТВОТО: Предайте тази информация и я направете обществено достъпна незабавно.  У нас КОЙ ни лъже с тази пандемия ?

Всеки ден избраният от нас Президент казва за данни и статистика, както и за манипулациите с тях.

За да не се предоставя тази информация, която спасява гражданите, елитите, които печелят от С-19 ще го заплашват !

Знаем, че всички правителства по света са задължени да изпълняват препоръките на СЗО, но Италия е нарушила нормата ... сега СЗО.

Сенат взе решение да се завеждат съдебни дела по целия свят - за прикриване на толкова много смъртни случаи и за срив на икономиките на много страни по света.

Всички ще разберат защо е издадена заповедта незабавно да се погребват умрелите, без да се отварят и изследват ... Под предлог че били силно заразни и замърсяващи.  ..

По нашите сили е да носим и споделяме истината.

Предлагаме с истината да спасим не само живота на много хора, но и правото на свобода и бъдеще за следващите поколения !

РАЗПРОСТРАНЕТЕ ВЪВ ВСИЧКИ МРЕЖИ, АКО ОБИЧАТЕ ХОРАТА !!!!

 Ето защо антибактериалният гел работи, а хлорният диоксид, НЕ ...

 Цялата ПАНДЕМИЧНА ПСИХОЗА беше нужна, защото ТЪМНОТО правителство в сянка иска да ваксинира и имплантира чипа, за да убие масите, да контролира оцелелите и така все по-безпрепятствено да намалява постепенно населението на света.

5G е само катализатор на тези пъклени процеси"

 

Предай нататък !

Не бъди слуга на СОВИД-19 !!СЗД

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 June 2020, 11:02:29
"БУХУ- БУХУ" ТИ ВЪРВИ

(https://b.radikal.ru/b33/2006/52/fa228c566a9d.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=_S44vd1TDd8

Screaming owl-Крещящ бухал!

стихове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 June 2020, 19:01:59
(https://b.radikal.ru/b38/2006/ba/0e42bcff8dac.jpg)

МОЯТА ДУША САМОТА ИЗБРА

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 13:17:37
(https://c.radikal.ru/c29/2006/dd/37523560dd5b.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 13:24:52
СЗО ЛИ Е УБИЕЦЪТ СЪС СВОЯ КОРОНАВИРУС ИЛИ НЯКАКВА СИ БАКТЕРИЯ?

А МОЖЕ БИ 5G, НО КАКВОТО И ДА Е ЕДНО Е ЯСНО,ЧЕ Е МОМЕНТА В КОЙТО

ШЕПАТА ЛУДИ ИСКАТ ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ СТАРИТЕ И БОЛНИ ХОРА ПО

ЗЕМЯТА.   БРАВО, УБИЙЦИ!

И СТИГА С ТЕЗИ ВАКСИНИ И ЛЕКАРСТВА,

ВСИЧКО СЕ ЗНАЕ И СЕ ИМАТ И ВАКСИНИТЕ,, И ЛЕКАРСТВАТА


НЕ САМО ЗА КОРОНАВИРУС, НО И ЗА СПИН, РАК...

Италия раздава маски и ръкавици безплатно -Кога ще стане това у нас, а ?

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОБИВ НА МЕДИЦИТЕ В ИТАЛИЯ 🇮🇹

 В Италия най-накрая е открито най-простото и достъпно лекарство  за коронавирус !!!

 

  Италианските лекари не спазиха глобалния закон на здравеопазването на СЗО, който ни призовава да не аутопсираме починалия коронавирус.

Установихме, че това НЕ е ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, която причинява смърт.  Тя води до образуване на кръвни съсиреци и смъртта на пациента.

 

 Италия победи   Covid-19, който не е нищо повече от ,,Обща вътресъдова коагулация" (тромбоза).

 

  ,,И начинът за справяне с него, тоест лечението му, е,, антибиотици, противовъзпалителни лекарства и антикоагуланти. "  На първо място - АСПИРИН !!!

 

Тази сензационна новина за целия свят беше подготвена от италиански лекари от аутопсията, проведена на починали от Covid-19.

 

  ,,Именно поради това, според италианските анатоми респираторите и отделенията за интензивно лечение, не само не са били необходими, но и са противопоказни !"

 

Промяната на протокола за лечение започна в Италия.

Веднага след оповрстяване на тези резултати в авторитетни научни списания и форуми, СЗО побърза да определи и премахне глобалната пандемия

 

Оказва се, че препоръчаното лекарство е било известно на СЗО,  но СЗО не докладва това на китайците. Ако го бяха казали, нямаше да получат милиардите за С-19. Очевидно за СЗО това е просто БИЗНЕС.

 

Източник: ИТАЛИЯ, Министерство на здравеопазването.

  СПОДЕЛЕТЕ, НЕКА ЦЕЛИЯТ СВЕТЪТ УЗНАЕ, ЧЕ УБИХМЕ И УБИВАМЕ НАШИТЕ ХОРА !!!

 

 * Аларма *

  Предайте новината на цялото си семейство, съседи, познати, приятели, колеги, колеги ... и т.н. ... и т.н. ... и обкръжението ви като цяло ...

 

Covid-19 ... не е вирус, както ни накараха да повярваме.  Това е бактерия, която усилена от 5G електромагнитно излъчване, предизвиква възпаление и хипоксия.

 

При най-малко неразположения трябва да направите следното:

Вземете аспирин 100 mg и апронакс или парацетамол ...

Защо?  ...

Защото беше показано, че Covid-19 сгъстява кръвта, стимулирайки развитието на тромбоза при хората чрез кръв, която не е наситена с кислород.  Кръвта се сгъстява, притокът й в сърцето и белите дробове се забавя, човек не може да диша и умира бързо.

 

В Италия лекарите нарушиха протокола и препоръките на СЗО и извършиха аутопсия на труп, който почина от Covid-19 ...

Отвориха тялото, ръцете, краката и други части на тялото и разбраха, че вените са разширени и съсирват кръв.

Всички вени и артерии са пълни с  кръвни съсиреци, които възпрепятстват нормалния приток на кръв, транспортирайки кислород до всички органи, главно до мозъка, сърцето и белите дробове, поради което  пациентът в крайна сметка умира.

 

Вече знаейки тази диагноза, италианското Министерство на здравеопазването веднага промени протоколите за лечение на Covid-19 ... и започна да предписва 100 mg аспирин и апронакс на заразените си пациенти ...,

Резултат: Пациентите започнаха да се възстановяват и оздавяват.  Министерството на здравеопазването освободи и изпрати вкъщи повече от

14 000 пациенти за един ден.

 

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВИЕ В ПОЛЗА ЗА ОБЩЕСТВОТО: Предайте тази информация и я направете обществено достъпна незабавно.  У нас КОЙ ни лъже с тази пандемия ?

Всеки ден избраният от нас Президент казва за данни и статистика, както и за манипулациите с тях.

За да не се предоставя тази информация, която спасява гражданите, елитите, които печелят от С-19 ще го заплашват !

Знаем, че всички правителства по света са задължени да изпълняват препоръките на СЗО, но Италия е нарушила нормата ... сега СЗО.

Сенат взе решение да се завеждат съдебни дела по целия свят - за прикриване на толкова много смъртни случаи и за срив на икономиките на много страни по света.

Всички ще разберат защо е издадена заповедта незабавно да се погребват умрелите, без да се отварят и изследват ... Под предлог че били силно заразни и замърсяващи.  ..

По нашите сили е да носим и споделяме истината.

Предлагаме с истината да спасим не само живота на много хора, но и правото на свобода и бъдеще за следващите поколения !

 РАЗПРОСТРАНЕТЕ ВЪВ ВСИЧКИ МРЕЖИ, АКО ОБИЧАТЕ ХОРАТА !!!!

 Ето защо антибактериалният гел работи, а хлорният диоксид, НЕ ...

 Цялата ПАНДЕМИЧНА ПСИХОЗА беше нужна, защото ТЪМНОТО правителство в сянка иска да ваксинира и имплантира чипа, за да убие масите, да контролира оцелелите и така все по-безпрепятствено да намалява постепенно населението на света.

5G е само катализатор на тези пъклени процеси.

 
sekirata cekupama Анита Христова Трифонова
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 13:28:11
КОТАРАНИ И КОТАЦИ

Те по сайтове надничат
и по чужди булки тичат,
по скайповете ги оглеждат,
изпреварват се и вреждат
кой по млада да си хване
дори нещо да прихване.
Купи,продава в евро,лев,
важно е да има кеф,
а парите се изкарват,
празни джобове обарват
след бурна нощ и секс игри,
хайде де,върви че спи!
Половинката ми нека спи,
не разбира тя от секс игри,
плакне виртуал окото
и събличам си сакото,
а тя била с чорапогащник!
Боже мой,какъв съм гащник!
 
https://www.youtube.com/watch?v=hJ73Sv4ibU4&feature=emb_title

sekirata Kotarani i kotaci

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 13:38:20
ПЛЯЧКА СМЕ - НЕ РАЙ!

Как да Ви го кажа
вече аз не знам,
в рима или не,
но ще е със плам
и огън във очите,
болка във гърдите?!
Поставени лица
избират от народа,
продадени сърца
търсят днес изгода!
Маши, братя, не ставайте
и не се продавайте,
че утре и за Вас
ще дойде тежък час!
Казах и отсякох-
Черта на тез до тук!
И себе си посякох,
но жива съм напук!
Като обработка
на тежък, лек метал
с други имена и цвят,боя,и кал,
,,новите" ще дойдат,
ще ни пометат,
с чуждицата от вън
ще ни заличат!
Америка, Русия,
Турция, Китай,
все към нази гледат,
плячка сме - Не Рай!

https://www.youtube.com/watch?v=vQgTjdGeZzc&feature=emb_title

sekiarta Az viarvam v ada i vuv raia

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 14:01:56

(https://d.radikal.ru/d35/2006/a8/a5b09e4e11e7.jpg)

КОЙ КАКВОТО ТЪРСИ СИ ГО НАМИРА

Един беден човек попитал Буда, "Защо съм толкова беден?"
Буда му отговорил : Не си се научил да даваш !
Тогава бедният човек казал, "Ами ако нямам нищо?"
Буда отговорил : Ти имаш няколко неща:
Лице, което може да дава усмивка;
Уста, с която можеш да благодариш или утешаваш другите;
Сърце, което да отвориш към хората;
Очи, с които да гледаш през призмата на добротата;
Тяло, което да използваш, за да помагаш...

Така че, всъщност, ние не сме бедни изобщо,

бедността на духа е истинската бедност ... !! ..

И в тази посока аз продължавам-

Един богат човек попитал Господ -
-Защо  съм толкова богат?
-За да се научиш да даваш.
-Ами ако за мене не остане достатъчно?
-Ти избираш.
-Ами ако стана беден.
-Ще направиш друг богат.
-С пари ли?
-Него да,а ти ще станеш богат духовно.
-Дрън, дрън...искам още пари, злато...!
Господ му изсипал в изобилие
всичко така наготово
и го оставил да се радва.
-Господи, не мога да се излекувам,
кой ми изпрати тази коварна болест.
-Парите ти я изпратиха.

(https://c.radikal.ru/c13/2006/13/734c884e7a53.jpg)

автор А.Х.Т.sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 14:12:26
(https://www.mediapool.bg/gal/87/orig_677e04a135efdb20c98a6d84b1cf146f.jpg)


Пет жени барикадирани в сграда на Народното събрание – бившият Партиен дом. Пет жени отвъд границата на търпението. Пет жени с вопъл за реформа в здравеопазването.

https://www.facebook.com/boyka.anastasova

(https://c.radikal.ru/c28/2006/dc/4de27bfe6afa.jpg)
 

Пет жени: Лъжат ни повече от година!

Пет жени: Нищо от обещанията не е изпълнено!

Пет жени: Чакахме някой от властимащите да дойде и да разговаряме нормално!

Пет жени: Нападнаха ни група мъже! Проснаха колежка на земята!

Пет жени: Искаме някой най-после да чуе, че има тежки проблеми в здравеопазването!

Пет жени: Не сме направили нищо лошо!

Никой ли в тази държава не разбира, че това е криза?

Криза! Заради лъжи!

Криза!

Криза!

Криза!

Има ли друга дума?

Жени, майки, медицински специалисти стигнаха дотук. Няма значение дали са прави за всичко, което казват. Но те са едни от нас, обикновени хора, които не претендират за безгрешност.

Жени не трябва да бъдат блъскани и обиждани.

Къде са мъжете? Подготвятт се за 8 март? Тропат хора за Гинес и навлечени с потури и калпаци крещят: ,,Бъл-га-ри, ю-на-ци!" Това код ли е? Величието на нацията? Припикаване на територия?

Де са управниците? Има ли управници или са ни останали само властимащи. С джипки и мерцедеси, с часовници за 30 хиляди евро, живеещи безплатно в лукс или платили милиони за имоти и любовници. С нашите пари, които имат за свои.

Пет жени са милион пъти повече жените на България, отколкото властимащите са управници на България!

Само почакайте да видите медиите на властта как ще изригнат: политическа провокация, объркани жени, фалшиви искания, манипулативни твърдения, нестабилни психически и платени. Искането на справедливост в тази страна е лудост. Прокуратурата може и в затвора да ги хвърли. По закон. Намирисва на тероризъм, – ще отсече ястребът с каскета. А и да мирясат останалите. Трябваме им наведени.

А какво го чака президента Радев! НСО е формално на негово подчинение. НСО, което е принудено да подгъзва на Пеевски и Доган, но бе оставена сама да укротява гнева на пет жени. Защото МВР е имало указания да не се намесва. Радев ще го отнесе и още как. Президентът-разиденител.

Помислете. Тласкат ни към нещо.

Не ни върви с Партийния дом. Оттам командваше комунизма. След това там бушуваха пламъци. Изчезнаха архиви, които трябваше да прочетем. После там влязоха депутатите. Сега пет жени го превърнаха в барикада. И видяхме ръба на пропастта. На ръба сме.

Не бързайте с изводите и съмненията.

Помислете.

Едно е ясно: доверието в институциите и държавата е прекършено. Службите и ръководителите им съществуват в хаос. МВР е инструмент за политика. Синхронът и професионализмът са нежелани.


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fm.dnevnik.bg%2Fshimg%2Fzx320_3997095.jpg&hash=5641450ac781dab8a99d8eec7a422161e479bacb)[/img]

Шефката на парламентарната група на ГЕРБ д-р Дариткова бе категорична, че петте жени са извършили организирана провокация, нагнетяват нарочно напрежение и имат психични проблеми. Те, а не управляващите, които отказват каквито й да било реформи и които ни докараха да сме най-болни и най-умиращи в Европа. Дариткова, жена, майка и каза това за други жени, майки. Иначе за органиираната провокация докторката-политик е права. Даже знае от кого е организирана, но трябва да посочи петте жени. Така е по сценарий. Зад гърба й Пик на влатта и прокуратурата вече бълваше зловония.

Помислете.

След нея ще наскачат Рашидов, Алена, Тома Биков, Георги Харизанов, Антоанета Христова и други от химическото чистене на политически лекета. Ще ни обяснят, че аурата на премиера пази българите от коронавируса, мигрантите и други гадости. Ще призоват да Му благодарим.

А на 8 март ще се излее шербет върху жените. Скъпи букети, поклони и целувки ще получат дамите в политиката. От мъжете в политиката. Мъже? Голям оптимист съм... Мазен водопад на лицемерието.

Затова помислете. Вие решавате.

Огнян Стефанов

П.П. След репортажите от драмата, по телевизиите се хвърлиха да ни оправят настроението. С Гала и умниците край нея, с турбо фолк певица и съвети как да празнуваме на женския празник... Хекимян опита да замаже напиращите простотии с обещание медията да следи ситуацията, но шербета и пълзящите мъже от оная реклама на германски магазини го погълна...

Наистина помислете. Черното се превръща в цвета на нацията. Перваза на прозореца на Партийния дом е ръба на пропастта... Като не можем да развеем байряка на Райна Попгеоргиева, ще веем черен.

Източник: Фрог Нюз


(https://b.radikal.ru/b28/2006/81/b2acdc35379c.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 12 June 2020, 14:17:43
АКО ТЕ НЯМА

Ако те няма не грее простора!
Ако те няма чувствам умора!
Ако те няма птици не пеят!
Ако те няма устни не смеят
любов да раздават и да показват
как те желая, да доказват
колко те иска, желае сърцето
и как за други дава заето.
Ако те няма умира денят!
Ако те няма спира дъхът!
Ако те няма очите загасват,
красиви надежди и блянове гаснат!

https://www.youtube.com/watch?v=WbTR6A4DAtg&feature=emb_title

sekirata Obicham samo teb

https://c.radikal.ru/c19/2006/86/97cdb7e04435.jpg

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 June 2020, 21:46:19
УТРЕ ЩЕ ТЕ ВИДЯ, СОФИЯ ПРЕКРАСНА!

...КОГАТО БЕШЕ ПРЕКРАСНА

Утре ще те видя, София прекрасна!
Нека да не бъдеш за мен ти ужасна!
Нека ме приемеш на жълтите павета,
нека да ми светят златните кубета!
Нека храмът "Невски" със мен да запее,
парламентът вече да спре да немее!
Нека ме целунат на Витоша звездите,
нека да ме стоплят на хората сълзите,
не сълзи на болка, а сълзи на радост,
нека изживея свойта втора младост!
Нека чак до Люлин гласът ми да се чуе
и Ганьо Балкански цървулът да изуе,
нека се прегърнем, нека се обичаме,
нека сме единни в доброто да се вричаме!
Не ще те оставя, София прекрасна,
докато не видя аз картина ясна,
че чута съм разбрана от нечии глави.
Аз искам си правата, а не само пари!

 поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


https://www.youtube.com/watch?v=M2Q2UJ7GRg8

София, моя любов!  - Богдана Карадочева


https://www.youtube.com/watch?v=GQ2Ih84Cq-0

Militsa Bozhinova & Assen Maslarski "СОФИЯ"


https://www.youtube.com/watch?v=hmrpVgXjQAk

Тодор Колев  - Песен за любимия град

(https://breaking.bg/wp-content/uploads/2020/01/zx620y348_3424769.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 June 2020, 21:52:42
ЗАЩО БЪЛГАРИНЪТ САМ ИЗБРА ДА БЪДЕ РОБ?

Погълнати от сиво ежедневие
прегърбени от грижи и тегло
не виждаме,не чувстваме
и не разбираме
доброто как обръщаме във зло.
Не искам да изглеждам песимист.
Не искам в розово да си мечтая.
Аз съм реалист!
Романтиката оставете
и в бъдещето погледнете.
Отговорете!
Защо един живот ни даде Бог?
Защо българинът сам избра да бъде роб?
Защо избра -хомот?

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d09/2006/fd/c32d285ab977.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 June 2020, 18:17:02
НЕ ЗНАЯ ДА СПИРАМ


(https://b.radikal.ru/b18/2006/1e/b6dea6b0527f.jpg)


Ще потъна и пак ще изплувам,
трезво мисля аз, не сънувам,
в очите прозира непокорство  и воля,
с бури, стихии ще се преборя.
До брега ще стигна, ще се изправя,
след себе си лошото аз ще оставя.
Не зная да спирам, дори да умирам
докрай ще се боря. Имам сили и воля.

поезия клипове  А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=g0EV7cjHej0

sekirata Ne spiram da se boria


https://www.youtube.com/watch?v=IjH0CtfFaWE

sekirata Ne zabludeni niama da se molai


https://www.youtube.com/watch?v=4a61V8RorTs

sekirata V gard

https://www.youtube.com/watch?v=HmFv_YxUf7g

sekirata Az ne placha

стихове и клипове А.Х.Т .sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 14:32:55
МЕЧТА В СЪНЯ МИ


Сънувах сън - огнено красив,
любовен и учудващо правдив!

Не бях сама,а с теб лъжовна,

измамна и греховна,илюзорна

мечта със хиляди крила.

На дуел те каня,самота!

Но не в съня,в реала ще те спра,

не със секира,с песен на уста

ще върна любовта си многоцветна

и в старостта си пак ще съм красива,

цветна!

https://www.youtube.com/watch?v=H94L12YLwWk

sekirata Mechtaia i letia

(https://c.radikal.ru/c21/2006/7c/91ca32bbc901.jpg)

ПОЕЗИЯ КЛИП А.Х.Т. SEKIRATA CEKUPAMA
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 14:38:53
ОТИВАШ СИ, РОДИНО, НО ЗАЩО ЛИ?!

(https://d.radikal.ru/d43/2007/be/e510baef2b83.jpg)

Отиваш си, Родино, но защо ли?!
Защо ли твоите деца
се ровят във боклуци?
Защо родители, деца....
не показват днес юмруци?
Защо ли няма вече лекари, учители?
Защо ли във разкош са неграмотните, мъчители
на малкото души все още оцелели,
запазили духа си, силни, смели...
Едва ли. Едва ли....
злобата голяма на деня ще спра,
куче гладно как да укротя?
Не искам да обиждам мой народ тълпа наречен
на беднотия, болести и глад обречен,
а Родината ми територия.
Нима България  е история?!
И докога? Няма кой да го реши
щом в пазвите си гушкаме кобри!
/ не две, не три.... /

sekirata Cvetiata na Bulgaria

https://www.youtube.com/watch?v=a6GV3p6z0Ac

поезия клип А.Х.Т . sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 14:41:17
ИСКАМ ДА ОСТАНА ИСТИНСКА ЖЕНА ЖЕЛАНА


(https://c.radikal.ru/c33/2006/81/888832810a98.jpg)


sekirata Istinska jena

https://www.youtube.com/watch?v=Wwp6Pn0icE0&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Dc3G1jWw36I&feature=emb_title

sekirata Polina istinska

поезия клипове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 14:49:25
ВСИЧКИ ГРЕШНИ СМЕ ДУШИ....той също

Всички грешни сме души

и всички имаме мечти!

Кой с кого се подиграва?

Кой с кого се забавлява?

Не ме засяга!

Познавам себе си добре

и другите не по зле!

Припряните - буксуват.

Нахалните - царуват.

Скромните - робуват.

Със мен недей спори!

В живота мой не се рови!

Аз повтарям го стократно,

припомням правилото златно-

"Кой каквото прави на себе си го прави",

Бог чедата си не ще да изостави!

https://www.youtube.com/watch?v=R821FmQqSsk&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=zKGIqnqUFPk&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?v=YBjYpvXIoYA&feature=emb_title


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.frognews.bg/images/kyltyra/vidovden_1.jpg&key=7653abe3f03e391e2578013ef64ac9fad8cc55988bfd79c66903a5a2704bac64)


https://www.youtube.com/watch?v=oAndTOk67cw&feature=emb_title

ББ също.

https://www.youtube.com/watch?v=PKhxvcFXSbY&feature=emb_title

youtube.com/watch?v=ors8CT8FAgY
В деня на библейски пророк Амос българите отбелязват Видовден. Свързан е с култа към слънцето и почитането на Видьо, езическо божество, господар на градушките.Старо поверие е, че природните стихии идвали като наказание за греховете на хората. Тези, които правели добрини, били благословени, а лошите, завистивите и алчните – наказвали заради делата им. Оттам идва и старата приказка "Скоро ще дойде Видовден"Традицията повелява на Видовден да се става рано, слънцето да те огрее за здраве. Момите мият косите и лицата си с видовенска вода – за да весели и засмяни. Баячки и врачки правят магии и заклинания за щастлив брак, късмет и благополучие в семейството. Видовден се почита и в други страни по света. Празникът е посветен на свети Вит. Той е покровител на актьори и танцьори, на болните от епилепсия и пази хората от змии, гръмотевици и градушки. През Средновековието св.Вит е избран за патрон на Прага и област Саксония в Германия. Сърбите вярват, че св.Вит е техен месия, с когото свързват и най-значимите събития в историята си.

Видовден е всенароден празник в Сърбия и най-вече в източната част на страната - Расинско, включително и в Западните покрайнини. В България се чества най-вече в западните райони на Годечко, Трънско и Брезнишко. Отбелязва се на 15 юни или на 28 юни по нов стил.

Религиозната същност на празника не е добре позната. Според народно поверие празникът е в чест на Вида, сестра на 2-та светци (наричани "градушкари") Въртоломей и Елисей. Отбелязва се за предпазване от градушки. Ето защо е прието, че на този ден не трябва да се работи, за да не се разгневят градушкарите.Според други поверия това е денят на Видьо, или Видо - езическо божество измежду 4-та градушкари — Герман, Въртоломей, Лисе и Видо.Народното вярване, че градушките идват като възмездие за грехове, е довело до представата, че на Видовден ще излязат наяве всички сторени злини. Оттам е и предупреждението: "Всяка коза за свой крак, но като дойде Видовден, ще видим!"
На празника хората стават рано, за да видят как изгрява слънцето. Вярва се, че това ще ги направи здрави и весели. Видовден е свързан и с култа към Слънцето. Според други празникът е посветен на Свети Вит. Светецът е живял в края на 3 век и началото на 4 век. Той е патрон на актьорите, танцьорите, кучетата, болните от епилепсия, пазител на хората от отровни змии, гръмотевици и градушки. Свети Вит е патрон също и на Прага (Чехия), както и на областта Саксония (Германия). Смята се, че именно саксонските миньори (наричани саси) са донесли почитта към светеца в тази част на Балканитe.

https://www.youtube.com/watch?v=YBjYpvXIoYA&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Z3SUV6P_pFo

sekirata Shte doide vidov den

(https://d.radikal.ru/d17/2006/38/6ddce773ba17.jpg)

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 14:51:28
(https://c.radikal.ru/c37/2006/7e/69ade5df9767.jpg)


ЗАЩО БЪЛГАРИНЪТ САМ ИЗБРА ДА БЪДЕ РОБ?

Погълнати от сиво ежедневие
прегърбени от грижи и тегло
не виждаме,не чувстваме
и не разбираме
доброто как обръщаме във зло.
Не искам да изглеждам песимист.
Не искам в розово да си мечтая.
Аз съм реалист!
Романтиката оставете
и в бъдещето погледнете.
Отговорете!
Защо един живот ни даде Бог?
Защо българинът сам избра да бъде роб?
Защо избра -хомот?

С ЕДНИ ЦИГАНИ НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СПРАВИМ! ТО ИНФЕКЦИЯ,БАКТЕРИИ,МРЪСОТИЯ...ОТ ТАМ ИДВАТ

БОЙ -БЪЛГАРИ И ЦИГАНИ-В КОЯ ДЪРЖАВА БИХА ТЪРПЯЛИ ТОВА?

https://www.vbox7.com/play:c390b8dc20


https://dariknews.bg/regioni/lovech/masovi-meleta-v-troian-i-plovdiv-video-2229345


https://www.vbox7.com/play:3211dc818c

https://blitz.bg/kriminalni/prestplenie/nevizhdan-ekshn-masov-boy-mezhdu-tsigani-i-blgari-30-arestuvani-v-plovdiv-video_news751652.html

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 15:03:44
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi524%2F1706%2Fcd%2Feb449507f5b4.jpg&hash=e307c29a845aa270db7cc586d1e5f7a093d2e19b)

ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ МИ ПОЖЕЛАЙТЕ В ТОЗИ ДЕН РОЖДЕН ЗА МЕН - 16 ЮНИ

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi323%2F1706%2F47%2F543d30d47642.jpg&hash=d96dda6d4644eb3cb4129f184643dc8700f70171)

И днес е ден

като всички други-

слънчев, озарен!

С букетче теменуги

закичиха ме днес,

с любов от Бог очаквам

 добра и блага вест.

Дяволът причаквам!

Родих се днес и толкоз,

късно вечерта.

Родих се днес и толкоз,

почерпих със торта,

уиски и бонбони.

Злото в мен прогони

не една усмивка

приветлива, красива

от не една щастливка-

жена, девойка мила.

Четвъртата шестица

липсва ми сега,

но със единица

ще се преродя

за ново начало,

път пречистен, драг,

желана да бъда

и на Божий праг!

В ТОЗИ СЛЪНЧЕВ ДЕН МОЯТ ДЕН РОЖДЕН...16 юни

Да бъда аз за теб царица искаш ти
и казваш друг си бил,не вярвам!
Забравих тези дни-
отминалите дни,
когато подигра се с мене ти!
Прощавах и простих,
и писах стих след стих,
тъй спомена за теб угасна!
И в този светъл ден-
моят ден рожден
наздраве,вдигам тост,
за мен си просто гост!

Наздраве...за любовта!
Наздраве...тя излетя!
Наздраве...за любовта!
Наздраве...тя отлетя!

Не ставам за царица,
казвам ти го знай,
аз съм волна птица,
а ти си същият, признай!
Прощавам и простих,
и пак простила бих,
но закъсня,ужасно закъсня!
Но закъсня,ужасно закъсня!
Вятър ме поде,
в небето ме понесе,
моето сърце
облак бял отнесе!

https://www.youtube.com/watch?v=QONTEstEsS4&feature=emb_title


музика текст изпълнение sekirata A.Х.T. V tozi slunchev den moiat den rojden 16.06.

(https://b.radikal.ru/b21/2006/f1/c0d5304d1913.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=HQurScv5XCY&feature=emb_title

sekirata Na 66 godini stanah viarna na sebe si ostanah

https://www.youtube.com/watch?v=7Hu_SOFXAZk&feature=emb_title

sekirata Rodih se

https://www.youtube.com/watch?v=cvNQN7Z9x_Y&feature=emb_title

sekirata Tozi iunski den e moait den rojden 16.06


https://www.youtube.com/watch?v=SslG6qjuqhU&feature=emb_title

sekirata Kogato se rodih

https://www.youtube.com/watch?v=JKoSLOdlgXU&feature=emb_title

sekirata Moait den rojden

https://www.youtube.com/watch?v=RcasJhQ0_hw&feature=emb_title

sekirata Tost za mene vii vdignete sekirata s dobro pomnete


https://www.youtube.com/watch?v=Ep29CEvBmDo&feature=emb_title

CHESTIT ROJDEN DEN, ANITA !

https://www.youtube.com/watch?v=twZEeSKCP3U&feature=emb_title

sekirata Dnes porasnah malko

16 юни - зодия близнаци,боа,змия на квадрат,смокиня по всички зодии

с асцендент водолей.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs008.radikal.ru%2Fi303%2F1706%2Fde%2Ffe5635d8c3b4.jpg&hash=fbc26b72ef33fb064ae128eade1e4cc8260bd406)

ДНЕС ПОРАСНАХ МАЛКО

 

Днес пораснах още малко,
остарявам просто. Жалко.
И подаръци за мене няма,
но не е беда голяма,
защото Господ подари ми
нов живот в мечти незрими.
Късно е да съжалявам,
късно е да поумнявам,
грешките, грехът ги имам
както всички Вас, не взимам
 и не прося свобода,
не върви ми по вода.
Любов забравих, кратка
беше със смъртта ми схватка,
остана болката голяма,
истина за мене няма.
Не знам как горе на Земята
аз ще продължа борбата,
но знам че сили още имам,
дух, надежда, вяра имам
в себе си поне, в човека,
судбо моя тъй не лека.
Днес със цвете ще закича
моите коси, наднича
слънцето в дома ми, знак
получавам да се боря пак.
И пак.

(https://c.radikal.ru/c17/2006/6e/fa24873ce162.jpg)

РОДИХ СЕ - 16 юни...

 

С рев див, яростен
 тази бурна нощ
 на този свят се появих!
 С поглед не жалостен
 приех света ревнив.
 Та досега....
 Останах си такава-
 странна, неразбираема,
 останах си такава-
 желана, неподражаема.
 Изпълнена с хармония,
 като във симфония
 не полифонично,
 а чисто хармонично
 водех гласове,
 водех души две.
 Кой ги отклони
 от пътя им житейски,
 по разни уклони
 с уроци не библейски?
 Аз не позволих
 злоба да убие
 моята душа
 и не се затрих,
 сърце ми не гние,
 не станах маша.
 Бях и съм с характер
 от вид защитени,
 бях и съм с характер,
 хора зли, презрени.
 Моля Господ Бог
 над мен да се смили,
 да не бъде строг,
 с добро да ме дари.
 Моята душа
 добро заслужава,
 стига с това зло,
 какво се получава?!
 Добро и зло воюват,
 но лошото изплува,
 мечтите ми потъват,
 а врагът пирува?!
 И в този хубав ден
 красив за мен рожден
 със цвете във ръце
 се моля от сърце,
 да съм здрава,силна
 в борба непосилна,
 да не се предавам.
 Истинска оставам!

(https://c.radikal.ru/c02/2006/ba/ad50cdcb0815.jpg)

ПАДАМ И СТАВАМ НА СЕБЕ СИ ВЯРНА ОСТАВАМ

 На злобата ще се изсмея във очите,
на разни там присъди и обиди,
защото съм високо в висините
и никой мен не може да ме съди!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi042.radikal.ru%2F1106%2Fad%2F84ca7854c1be.jpg&hash=6b1a4c8313d285714af3e14591b0b4aa589b03a9)

ТОЗИ ЮНСКИ ДЕН Е МОЯТ ДЕН РОЖДЕН!


Когато се родих бе буря , ураган...

Очаквана, желана,
във бурна нощ се появи
и сякаш бе призвана,
демона да покори!
Във тази бурна нощ
без четвърт в полунощ,
Венета си роди дете,
тъй искаше да е момче!
И буря, вятър, дъжд и сова
се бореха с душата нова,
съдба чертаеше нощта,
война се водеше с смъртта!
Детето мъничко, красиво,
като зверче дере се, диво,
не иска да се примири,
родено сякаш за войни!
Но бурята навън не спира
и акушерките нервира,
суматоха е голяма -
родилката спасена, няма...
От болка, мъка във очите,
напираха без път сълзите,
каква красива дъщеря,
с характер още отсега!
Бащата недоволен е,
сумти, мърмори, мръщи се,
не иска той такава птичка,
не ще е кротка тя женичка!
С очички живи две маслинки
и бенки черни, само тринки,
такова малко човече,
отде взе сили да реве?!
Когато най после заспа,
бурята навън онемя,
вятърът се укроти,
дори дъждът спря да вали,
Венета се отпусна цяла,
уморена, онемяла!
Вярваше във чудесата,
вярваше във красотата,
във майчината обич, сила,
всеотдайност и закрила!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi433%2F1306%2F0c%2Fb7d2430a4639.gif&hash=7e155a9e6e9ac3d3b4d5be5bf402fd4591817bdd)


16 ЮНИ
РОДИХ СЕ В ТОЗИ ДЕН, ЗАЩО?
ЗА ДОБРО ИЛИ ЗА ЗЛО?!

Когато се родих,
чувствах се щастлива.
Когато се родих,
бях мъничка и мила.
Когато се родих
светът за мен бе всичко.
Когато се родих
обичах мама, всичко.
Когато се родих
теб някъде съзрях
в сънищата бели
плаках и мечтах.
Когато се родих
всичко в мен ревеше.
Когато се родих
душата в мене спеше.
Когато се родих
обичах всички хора.
Когато се родих
не знаех, че изгора
за някого ще съм.
Животът мой бе сън -
кошмарен, сладък.... Грешен
живот, тъй жалък, смешен,
красив, богат и беден,
беше ми потребен!
Целувки от мене на всички добрички!
От народната певица и после даскалица!
Секира или не тя честна със вас Бе!
Не ви напускам, ще празнувам....
но къде сега умувам.
В Плевен няма да е, знайте,
защо ли, ха, сами познайте?
С много обич на тези, които заслужават
и не спират да ме обожават!


(https://d.radikal.ru/d07/2006/5c/99cb9af3b983.jpg)

Родих се слънчева и бяла,
от рано света опознала,
раздавах сърце и душа,
раздавах любов, светлина,
цветя раздавах и плам,
обичах, обичам, но знам,
че някъде горе в небето,
там ме тегли сърцето,
там ще намеря покоя
на душата изстрадала моя!Небе! Лъчи!
Във мене музика звучи.
Мелодия душата ми залива,
дали съм аз съм щастлива?
Птицата във мене пее
за свобода копнее,
в очите ми прозират
облачета сини.
Ах, години!
За малко спрете!
Нов живот ми подарете!
Различно искам да живея,
различно да се смея,
фортисимото в мене спрете,
песента с морденти украсете!


(https://b.radikal.ru/b15/2006/a3/609974322ae2.jpg)

Събуди се,мамо, помогни,
разпъват ме на кръст,стани!

КЪСМЕТ МИ ПОЖЕЛАЙТЕ.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi522%2F1406%2F1d%2Fee3603812a69.jpg&hash=93970334ec1897e4d45d4848ea60ca2585cdaf1e)

Мила мамо, научи ме,
ако трябва покажи ми,
как доброто в мене да запазя,
без чужди интереси да погазя?
Как сърцето си в лозов лист да свия,
да го запазя от проклета орисия?
Как с душа тъй болна, силно наранена,
да се запазя силна, несломена?
Жена за вечни времена,
жена достойна за дела -
човешки и добри,
дела присъщи за жени -
борбени, красиви,
жени влюбени, щастливи.
Но мила мамо ти не позна,
че жертва съм на родова карма.
Решена ли съм аз сега
да жертвам себе си? Съдба.
Властва злобата и завистта!

 Може и така - Наздраве със бутилка ром!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi613%2F1306%2Fe6%2Fba408bf91e45.jpg&hash=01260177a37f175ee4ee226eb68601519a4aea8c)

Какво ли да си пожелая,
сърце боли, вече не трая
живот и карма на обречена,
на Дявола курбан наречена!
От съдбата не се бяга,
но на мен защо посяга
нечия болна ръка,
болен мозък? Ах,съдба!
В този хубав,слънчев ден,
кой си ти,кой е до мен?
На вратата кой почука
или просто е на слука?
Кой със рози ме дарява,
кой обича ме, кой сгрява
моето сърце истинало?
Жива съм, не съм минало!
Днес птица съм и ще летя,
приятел ми е песента,
със нея злото ще прогоня,
пък нека да ме гони...оня!
Душа ми пее, аз ликувам,
днес празник мой е, не сънувам
цветя и обич в моя дом.
Наздраве казвам с чаша ром!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5.com%2Fwp-content%2Fuploads%2From-s-goreshto-maslo.jpg&hash=2e32fd4a18ee3ee9c3e7d6214f919f3e5b80b3e0)

Здраве и пак, Здраве, ха наЗДРАВЕ!!!:)))

Целувки от мене на всички добрички!
От народната певица и после даскалица!
Секира или не тя честна със вас Бе!
Не ви напускам, ще празнувам....
но къде сега умувам.
В Плевен няма да е, знайте,
защо ли, ха, сами познайте?
С много обич на тези, които заслужават
и не спират да ме обожават!

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs013.radikal.ru%2Fi323%2F1506%2F12%2F224c42e9965b.jpg&hash=bb214283e197f8fcd3198ef0ea0e307c26f79629)


https://www.youtube.com/watch?v=kwZgdjif7gI&feature=emb_title


sekirata Lichen album

https://www.youtube.com/watch?v=PPUv8FL5gVo&feature=emb_title

sekirata Tia
https://www.youtube.com/watch?v=WMN907XIDTk&feature=emb_title

sekirata  No tia

стихове, музика, текст,изпълнение А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs009.radikal.ru%2Fi307%2F1706%2Fe9%2F7f765124f17b.jpg&hash=fda2ce842c65f59269a1f1967ef5220a3731e4e8)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 15:35:35
БЛОКАДИТЕ ВЪЗВРЪЩАТ СЕ НА МОДА? КОМУ Е ТУЙ ИЗГОДА?

(https://a.radikal.ru/a13/2007/3d/17b363e4e5e5.jpg)

А ДНЕС -
Бежанците" бият децата си, за да реват пред камерите

Престъпник  как е хванал малкото дете и крещи,сякаш всички са му длъжни с всичко.Във същото време хвърлят децата си през теловете и на унгарската границa! Защо ли смеят, ха ,познайте,защо това не смеят да го сторят в САЩ и в Русия?!
От малки учат децата си да се взривяват. Там за да спасиш много хора тези ислямисти те принуждават да стреляш по малки деца носещи гранати,бомби...но защо ли във филма американците не пропускат да кажат,че са руски?!


(https://b.radikal.ru/b13/2006/cc/57814630c696.jpg)

Това не са хора, никакво съжаление за тези животни.

sekirata Koi ni prashta bejancite?

Бежанците в Софияа си имат и квартал, ако това са бежанци, за мене са НАШЕСТВЕНИЦИ! А ние сме дупедавци

https://www.youtube.com/watch?v=Npaqfp7CI1c
 

Кварталът на мигрантите и бежанците в София – без коментар

https://www.youtube.com/watch?v=kdO3aTiBEp8


Граничари в схема за трафик на бежанци

Продажници сме и това е , няма такама държава като нашата и такъвм народ, няма!

Има ли някой, който не разпозна тази музика?

 

Ленинградская симфония 7 Д.Шостакович


Няма да сравнявам Ленинградската блокада с блокадите-провокации,заплахи на гърците към нас. Имат ли нещо общо? Но има и друго. Виждате ли Бойко Борисов от раз оправи нещата, след като заплаши гърците с ЕС-щял да не иде там и .... край. Изплашиха се, брей!  Виждате ли какво голямо нещо е ЕС?! Ама че работа! Блокади,блокади....нима не ни заплашват и то - нашите?! "ЕК -загрижена от блокадата на българо-гръцката граница" Нима? В същото време бежанците вилнеят в центъра на Атина! Не е далече от нас,нали?


Този път не ще да бъда многословна.
В нета нека ме наричат  долна,
нека тези да са не чужди, а свои.
Нека, но знам че в мен, в душата моя
искрица злоба нямам към народа,
че никога не търсех аз изгода,
вярна останах ти, Родина моя!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama


  Всички сте гледали филма
"Американски снайперист"


American Sniper Official Trailer #1 (2015) - Bradley Cooper Movie HD

(https://c.radikal.ru/c37/2007/52/36a4023d6799.jpg)

Накрая Крис Кайл-главният герой във филма е убит от един от ветераните, на които помага. Нищо ново под слънцето.

Както и нашите герои от миналото. Повечето бяха убити зверски и предадени в Родината си!


(https://c.radikal.ru/c35/2007/b1/4323ee15141f.jpg)


(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Petko_Voyvoda_1894.jpg/450px-Petko_Voyvoda_1894.jpg)


Капитан Петко Войвода умря от раните си интерниран-изпояден от плъхове в мазе в уж освободена България!Та само той ли? Ами Левски, Ботев, Вапцаров...всичките ПРЕДАДЕНИ УБИТИ ОТ НАШИТЕ .......!

И нека се върна пак на ВОЙНАТА, БЛОКАДИТЕ...СЕГА СМЕ БЛОКИРАНИ ОТ ТРЕТА ЛИ ЧЕТВЪРТА МНОГО ПО СТРАШНА ВОЙНА-БИОЛОГИЧНА! ОТРОВИ, ВИРУСИ, БАКТЕРИИ, РАДИАЦИЯЛЛПРОЧИСТВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА, ТА ДА ОСТАНАТ САМО БОГАТИТЕ -ИЗБРАНИТЕ. Но от кой избрани, прородата след това ще ги трясне с АПОКАЛИПСИС-ГОЛЯМ ПОЖАР ,ОГЪН М КОЙТО ЩЕ ИЗГОРЯТ И ТЕ ,НЯМА ДА СЕ СПАСЯТ В ПОДЗЕМИЯТА СИ. На другите планети няма да ги приемат, убедена съм.
YAKU - Kapitan Petko Voivoda

https://www.youtube.com/watch?v=eYft44ZQmGs


(https://a.radikal.ru/a24/2007/a5/ea5c69c3e474.jpg)

Най страшната война....

 https://www.youtube.com/watch?v=FJ3N_2r6R-o

Adolf Hitler: Speech at Krupp Factory in Germany (1936) | British Pathй

Дали пък нас това ни чака?
Меркел ли ще каже тази луда кака?!

ЗАЩО ЛИ ВИЗУАЛНО MЕРКЕЛ ПРИЛИЧА НА ХИТЛЕР?!


(https://d.radikal.ru/d35/2007/57/34c772ea2750.jpg)


(https://c.radikal.ru/c03/2007/09/58d9e5ee8f9b.jpg)


Руски рубли аз не взимам,

за да пиша за Русия,

нито  евро, ни долари,

не вися по чужди гари

не ща в ЕС в НАТО да влизам,

извън Родината си да се крия!

 

И не заплашвайте ме в блога,

да се страхувам аз не мога.

Не съм на ничия страна,

имам Родина една-

БЪЛГАРИЯ!

стихове клип А.Х.Т.sekirata cekupama

 https://www.youtube.com/watch?v=jPcMGVNWNPg

sekirata Koi ni prashta bejancite

https://www.youtube.com/watch?v=qAl6oYMiV94

Ленинградская симфония 7 Д.Шостакович

https://www.youtube.com/watch?v=MItGoIxoVGk


American Sniper Official Trailer #1 (2015) - Bradley Cooper Movie HD

https://www.youtube.com/watch?v=Npaqfp7CI1c

Kварталът на мигрантите и бежанците в София – без коментар

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:37:58


(https://c.radikal.ru/c33/2006/81/888832810a98.jpg)

ДА МЕ ОБИЧАШ


Вън притъмня,
а в моята душа е светло.
Щастлива съм!
И как до сега
твоето сърце не го разбра?
Искам с теб да полетя,
да стигнем края на света.
Да ме обичаш все така,
с целувки в теб да се топя.
Слънцето за нас да грей,
светлината мрака да разсей!

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=uygKMWn04zc&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Dc3G1jWw36I&feature=emb_title
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:40:26
(https://a.radikal.ru/a13/2006/36/df63be186a47.jpg)

АКО ТЕ НЯМА

Ако те няма не грее простора!
Ако те няма чувствам умора!
Ако те няма птици не пеят!
Ако те няма устни не смеят
любов да раздават и да показват
как те желая, да доказват
колко те иска, желае сърцето
и как за други дава заето.
Ако те няма умира денят!
Ако те няма спира дъхът!
Ако те няма очите загасват,
красиви надежди и блянове гаснат!

https://www.youtube.com/watch?v=ZG4Z4pLkToM&feature=emb_title

sekirata Obicham samo teb
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:41:40
КОТАРАНИ И КОТАЦИ

(https://c.radikal.ru/c12/2006/ab/dc0d1fcf5d08.jpg)


Те по сайтове надничат
и по чужди булки тичат,
по скайповете ги оглеждат,
изпреварват се и вреждат
кой по млада да си хване
дори нещо да прихване.
Купи,продава в евро,лев,
важно е да има кеф,
а парите се изкарват,
празни джобове обарват
след бурна нощ и секс игри,
хайде де,върви че спи!
Половинката ми нека спи,
не разбира тя от секс игри,
плакне виртуал окото
и събличам си сакото,
а тя била с чорапогащник!
Боже мой,какъв съм гащник!

sekirata Kotarani i kotaci

https://www.youtube.com/watch?v=hJ73Sv4ibU4&feature=emb_title

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:47:37
ДРУГ ПЪТ

Не желая повече да те обичам
и за среща с теб няма да тичам,
не е това голямата любов!
Сърцето ми отправя зов
в треперещия глас на тишината
с милувка, със целувката на мрака,
нов път от днес аз ще поема,
съдбата си в ръце ще взема.
Голямата любов не е това,
друг път душата ми избра!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:47:55
ДО БОЛКА СИ МИ ЯСЕН

По очите ти познавам
колко много лъжеш.
По лицето ти познавам
колко силно мразиш.
По ръцете ти познавам
колко си работил.
По косите ти познавам
колко си суетен.
Ясно е ,че те познавам
и от теб ще бягам.
С душа ранена, празна,
с таз усмивка мазна,
как да ти повярвам,мили?
Вече нямам сили!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:51:28
ВЕРЕН МИ ОСТАНА САМО БОГ

КОЙ РЕЖЕ ПОЕТИЧНАТА ГЛАВА, СЛОВА...?!

ДОБРОТО В ХОРАТА УМИРА НЕ, ПРОСТО Е УМРЯЛО!https://www.youtube.com/watch?v=3FkF2FUeMmo

sekirata Istinata v horata umira


С цената на всичко  и ББ трябва да каже истината за България
Герб вече пропиля много години на държавата и взе супер големи заробващи ни заеми...
а помагаме на Тръмп да изплати тези на Америка ...
Убиваме нашето производство, за да внасяме отрови!
Медии и лекари и не само те са купени от управляващите!
Доброто в хората умира!
Умира не, а просто е умряло
и всичко във човека дава фира,
достойнството човешко е заспало!
Къде сте български герои?
Човеците са днес копои!
Кучешка държава,брак
е поколението днешно,в мрак
е цялата България,
която беднотия дави я !
Менте храни и алкохол,
чак пък с бандерол!
Зомбиран си, народ-пиян,
луд, дрогиран,ням...
Култура,възпитание?!
За старите хора терзание.
Навред измама, интереси,
проститутки и метреси,
гейове,***** разни
на постове високи,"блажни".
Всичко като облак черен
надвиснал над България, верен
ми остана само Бог,
моят дух - живителния сок!


https://www.youtube.com/watch?v=7Gl0_860lkU

sekirata Vuv edna sekirata istinata dnes izvira

поезия клипове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:52:11
(https://c.radikal.ru/c13/2006/13/734c884e7a53.jpg)


КОЙ КАКВОТО ТЪРСИ СИ ГО НАМИРА

Един беден човек попитал Буда, "Защо съм толкова беден?"
Буда му отговорил : Не си се научил да даваш !
Тогава бедният човек казал, "Ами ако нямам нищо?"
Буда отговорил : Ти имаш няколко неща:
Лице, което може да дава усмивка;
Уста, с която можеш да благодариш или утешаваш другите;
Сърце, което да отвориш към хората;
Очи, с които да гледаш през призмата на добротата;
Тяло, което да използваш, за да помагаш...

Така че, всъщност, ние не сме бедни изобщо,

бедността на духа е истинската бедност ... !! ..

И в тази посока аз продължавам-

Един богат човек попитал Господ -
-Защо  съм толкова богат?
-За да се научиш да даваш.
-Ами ако за мене не остане достатъчно?
-Ти избираш.
-Ами ако стана беден.
-Ще направиш друг богат.
-С пари ли?
-Него да,а ти ще станеш богат духовно.
-Дрън, дрън...искам още пари, злато...!
Господ му изсипал в изобилие
всичко така наготово
и го оставил да се радва.
-Господи, не мога да се излекувам,
кой ми изпрати тази коварна болест.
-Парите ти я изпратиха.

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:53:33
ПЕТ ЖЕНИ БАРИКАДИРАНИ В СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

(https://c.radikal.ru/c32/2006/f6/3cc972eff769.jpg)

Пет жени барикадирани
в сграда на Народното събрание .
Пет жени барикадирани
в бившият Партиен дом за назидание.
Пет жени отвъд границата на търпението.
Пет жени с вопъл за реформа в здравеопазване и мнението
на управляващите нямо.
За български народ тегло голямо!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.facebook.com/boyka.anastasova
Пет жени: Лъжат ни повече от година!

Пет жени: Нищо от обещанията не е изпълнено!

Пет жени: Чакахме някой от властимащите да дойде и да разговаряме нормално!

Пет жени: Нападнаха ни група мъже! Проснаха колежка на земята!

Пет жени: Искаме някой най-после да чуе, че има тежки проблеми в здравеопазването!

Пет жени: Не сме направили нищо лошо!

Никой ли в тази държава не разбира, че това е криза?

Криза! Заради лъжи!

Криза!

Криза!

Криза!

Има ли друга дума?

Жени, майки, медицински специалисти стигнаха дотук. Няма значение дали са прави за всичко, което казват. Но те са едни от нас, обикновени хора, които не претендират за безгрешност.

Жени не трябва да бъдат блъскани и обиждани.

Къде са мъжете? Подготвятт се за 8 март? Тропат хора за Гинес и навлечени с потури и калпаци крещят: ,,Бъл-га-ри, ю-на-ци!" Това код ли е? Величието на нацията? Припикаване на територия?

Де са управниците? Има ли управници или са ни останали само властимащи. С джипки и мерцедеси, с часовници за 30 хиляди евро, живеещи безплатно в лукс или платили милиони за имоти и любовници. С нашите пари, които имат за свои.

Пет жени са милион пъти повече жените на България, отколкото властимащите са управници на България!

Само почакайте да видите медиите на властта как ще изригнат: политическа провокация, объркани жени, фалшиви искания, манипулативни твърдения, нестабилни психически и платени. Искането на справедливост в тази страна е лудост. Прокуратурата може и в затвора да ги хвърли. По закон. Намирисва на тероризъм, – ще отсече ястребът с каскета. А и да мирясат останалите. Трябваме им наведени.

А какво го чака президента Радев! НСО е формално на негово подчинение. НСО, което е принудено да подгъзва на Пеевски и Доган, но бе оставена сама да укротява гнева на пет жени. Защото МВР е имало указания да не се намесва. Радев ще го отнесе и още как. Президентът-разиденител.

Помислете. Тласкат ни към нещо.

Не ни върви с Партийния дом. Оттам командваше комунизма. След това там бушуваха пламъци. Изчезнаха архиви, които трябваше да прочетем. После там влязоха депутатите. Сега пет жени го превърнаха в барикада. И видяхме ръба на пропастта. На ръба сме.

Не бързайте с изводите и съмненията.

Помислете.

Едно е ясно: доверието в институциите и държавата е прекършено. Службите и ръководителите им съществуват в хаос. МВР е инструмент за политика. Синхронът и професионализмът са нежелани.Шефката на парламентарната група на ГЕРБ д-р Дариткова бе категорична, че петте жени са извършили организирана провокация, нагнетяват нарочно напрежение и имат психични проблеми. Те, а не управляващите, които отказват каквито й да било реформи и които ни докараха да сме най-болни и най-умиращи в Европа. Дариткова, жена, майка и каза това за други жени, майки. Иначе за органиираната провокация докторката-политик е права. Даже знае от кого е организирана, но трябва да посочи петте жени. Така е по сценарий. Зад гърба й Пик на влатта и прокуратурата вече бълваше зловония.

Помислете.

След нея ще наскачат Рашидов, Алена, Тома Биков, Георги Харизанов, Антоанета Христова и други от химическото чистене на политически лекета. Ще ни обяснят, че аурата на премиера пази българите от коронавируса, мигрантите и други гадости. Ще призоват да Му благодарим.

А на 8 март ще се излее шербет върху жените. Скъпи букети, поклони и целувки ще получат дамите в политиката. От мъжете в политиката. Мъже? Голям оптимист съм... Мазен водопад на лицемерието.

Затова помислете. Вие решавате.

Огнян Стефанов

П.П. След репортажите от драмата, по телевизиите се хвърлиха да ни оправят настроението. С Гала и умниците край нея, с турбо фолк певица и съвети как да празнуваме на женския празник... Хекимян опита да замаже напиращите простотии с обещание медията да следи ситуацията, но шербета и пълзящите мъже от оная реклама на германски магазини го погълна...

(https://c.radikal.ru/c28/2006/dc/4de27bfe6afa.jpg)

Наистина помислете. Черното се превръща в цвета на нацията. Перваза на прозореца на Партийния дом е ръба на пропастта... Като не можем да развеем байряка на Райна Попгеоргиева, ще веем черен.

Източник: Фрог Нюз

(https://b.radikal.ru/b28/2006/81/b2acdc35379c.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:54:54
КОЙТО СЕ ЦЕЛИ В ЧУЖДИ ДЕЦА

Който се цели във чужди деца,
убива себе си,свойте деца,
грях не е туй, а престъпление,
чака го него презрение, забвение.
Чиста съм, зная и няма защо
да моля за прошка. Няма кого.
Господ ще съди мене и всички,
които посягат на зли и добрички.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://i.ytimg.com/vi/Ayu1qtgMNKU/hqdefault.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 16:57:16
ДОКРАЙ ЩЕ СЕ БОРЯ


Ще потъна и пак ще изплувам,
трезво мисля аз, не сънувам,
в очите прозира непокорство  и воля,
с бури, стихии ще се преборя.
До брега ще стигна, ще се изправя,
след себе си лошото аз ще оставя.
Не зная да спирам, дори да умирам
докрай ще се боря. Имам сили и воля.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://a.radikal.ru/a09/1909/d3/f0538aaeb685.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:01:36
(https://b.radikal.ru/b00/2005/65/12c6649c34d8.jpg)

ПИТАМ...

На кои преча и защо?

-         поетеси

-         поети

-         писатели

-         чалгари

-         бивши колежки

-         цигани

-         турци

-         помаци писали се поетеси и поети

-         чуждица

-         социални

-         политици

-         привърженици на разните партии у нас

-         медици

-         програмисти

-         собственици на сайтове

-         медии

-         журналисти

-         репортери

-         тинейджъри

-         бизнесмени

-         българи емигрирали навън

-         мигранти

-         хора на управленски постове в градовете

-         учреждения

-         никът ми – sekirata cekupama jupel

-         злобни и завистливи потребители

-         комшии, познати

 

Мога да твърдя , че само на спортистите не преча

и на малкото мои истински приятели и роднини.

 (https://a.radikal.ru/a08/2007/cc/b9279ec8f86f.jpg)

Моите отговори, а чакам и Вашите:

 -поети, поетеси,писатели – не Ви чета, не признавам повечето стихове, разкази, съвременно  творчество  изобщо и съм го заявила публично,което най-много дразни.Кои? Безсилните и некадърните, самозванците, а те са много.

НО ТОВА Е МОЕ МНЕНИЕ И БИ БИЛО НЕДЕМОКРАТИЧНО ДА НЕ СЕ ПРИЕМА ,дори и в интернета.Иначе се нарича  ВИД НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА, която и да е тя.

 

-малцинствата – не съм расист, но до болка националист и патриот, което било вредно.  Виждам не само аз,че тези душици са с предимство пред българите  и то в сфера на изкуство и култура, това меко казано ме дразни. Но това съм аз, и ясно ПРЕЧИ МОЕТО АЗ, което също не е демократично,

Трябва да бъдеш себе си иначе си ...цървул.

 

-чалгарите, бившите колежки на дъщеря ми и феновете им: гузни са и недоволни, че все пак смазана дъщеря ми е все още жива, а аз не мълча, не се гътам и аз, а съм стара, дори ме пращат десетки пъти в гроба с писания разни. Не ги критикувам заради дъщеря си, а защото просто това не е музика, а порно.Самите компании не са музикални , порно-компании начело с ,,Пайнер". Аз съм музикант професионалист и имам право хиляда процента на мое мнение осолено по този въпрос.

 

-политици, управници разни и привърженици на прекалено многото партии в България: Ами ненавиждам Ви и си го признавам, защо съм имала тази смелост?Не заради Слави Трифонов , аз съм си с мое мнение и отвращение от всички в народното събрание и разните партии,това са глисти, метили изяждат организма на всеки българин, по точно търтеи ,безнаказани,сами избиращи се и налагащи се д чужда помощ отвън КОЕТО НАЙ-БОЛИ!

 

-медици и фармацевти- те са бизнес –нищо хуманно в тях, с много малки изключения при лекарите . Фармацевтите са по –страшни от продавачите на отровното внесено месо у нас, казвам го  публично и съм трън в очите естествено. По болници и поликлиники едни клинични пътеки се знаят и това е –вечната пирамида здравна каса и папкането на средства от едните и другите не само европейски пари. Ами гледат от политиците при крадене на европейски пари,защото народ а вече няма пари. Има си и богати, но са подбрани хора предимно на Герб.

 

-Програмисти, собственици на сайтове, медии,журналисти,репортери  и.т.н. : Слугувници! Каквото им наредят  отвън това правят, който не слушка го уволняват –примери много или случайни катастрофи, пребиват, заливат с киселина, премеждия,инфаркти, инсулти,изнасилване, убийства дори....! Собствениците на сайтовете –модове и админи са по-послушни, но и затова там е супер НЕДЕМОКРАТИЧНО-цензура и своеволия отвън не само на хакери.

 

-бизнесмени:

Не съм такава и никога не бих била, защото там е тъмна Индия! Мафиотщина ,някой да се поиздигне и му режат крилата. Дребният бизнес е вреден ,голите го изяждат, както е с рибите-големите ядат малките.Тези неща съм споделяла и пак съм неудобната.

 

-емигранти, мигранти:

За мене са предатели, дупедавци и гъзоугодници и съм го заявила много пъти ,спечелих омразата им, а това моето мнение и е демократично да си го кажа, а не да лицемеря и гледам в паничката си КАТО ТЯХ.Мигрантите  повечето млади,здрави хора умишлено с малки деца са платени  нашественици , малко от тях са наистина бедстващи.Ненавиждам ги и ако зависи от мен не бих ги допуснала дори до границата ни.По времето на войните българите бягаха ли от Родината си?Имаше ли кой да им дава пари да стават мигранти и щяха ли да ги приемат другите държави, то сега ни имат за бели роби ,та тогава?

 

 

-хора на управленски постове , учреждения: Те разчитат на доносите на дребни душици и просто са длъжни да ,,наказват" Имало сигнал и толкоз, но правят изключения за техни хора ,паралии и връзкари.Корупция,демагогия и престъпност,кражби. Не ги мълча и тези неща ,но защо не ме е страх, не млъквам,щяло да ми доде времето и на мен –заплахи  с гроб, със съд, в Плевен идваха не един от интернета хора ,които изобщо не ме познават и не искат очи в очи да се видим...ами преча им с остър език съм била, ами това съм АЗ. Нали сме демокрация ужким?

 

-потребители, никът ми: Никът ми е повод, не Ви пречи никът ми, а МОЕТО АЗ!!! И тук съм си в правата, в моето лично пространство и вандалщината спрямо моите профили е повече от видна и животинска! Не им харесвам на някои –забележете и на троловете им,.Ами то така лесно! Тролове, фейкове...акъл ми дават хора, които са толкова велики и талантливи, че им пречи една старица с ник секирата?! Нали сте голямата работа,сами провъзгласили се за велики и талантливи,заели някакви постове и имена по подобие на политиците сами избиращи се и налагащи се по нечестен начин,какво искате и защо ВИ ПРЕЧА?Аз нали съм никоя СПОРЕД Вас. По този начин си вкарвате автогол.Има и потребители по лични причини ме гонкат и ненавиждат, нещо съм казала, нещо което мисля, ами няма да съм аз ако не го кажа.

 

-комшии: Злобеят. Как все още се справям в живота супер тежък за мен и то САМА.Коя е пък тая някаква си даскалица,майка на чалгарка и адски злобарка. Та и устата. Ами , драги, повикало обадило се!

  

И като за край питам пак в очакване на отговори:

 

ИСКАТЕ ДА ВИ ПОДАРЯ, ДА ВИ ОСТАВЯ ПРОФИЛИТЕ СИ, БЛОГОВЕТЕ СИ,ТВОРБИТЕ СИ ЛИ? ЗАЩО ,НАЛИ СТЕ ВЕЛИКИТЕ ВИЕ, ТАЛАНТЛИВИТЕ?

ИСКАТЕ ДА МИ ЗАТВОРИТЕ УСТАТА, ДА СЕ ОСТАВЯ ДА БЪДА МАЧКАНА И ИЗНУДВАНА, РЕКЕТИРАНА,ДА НЯМАМ МОЕТО АЗ, ЗАЩО,ТОВА НАСИЛИЕ ЛИ Е В ДНЕШНА ДЕМОКРАТИМЧНА БЪЛГАРИЯ?

БРАВО, "ЧОВЕЦИ"!

Вируси винаги е имало и ще има,

нелечими болести, както и радиация,

НО С РАДИАЦИЯТА СЕ ПРЕКАЛИ И

ТЕПЪРВА СЛЕДВА УЖАСНОТО.


Hristo Botev Borba -

https://www.youtube.com/watch?v=a5REdmNxpeA&feature=emb_title


Анита Христова Трифонова -sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:02:39
КРАСТАВАТА ЖАБА

(https://b.radikal.ru/b20/2006/d2/aafe84f2d211.jpg)

Краставата жаба

най-после се разкри!

Всички мръсни планове,

които сътвори

и в действие ги пусна

на мойта дъщеря,

ще я удари точно в нейната глава!

Във  жабуняка там ще си умре,

щом може да завижда и на малкото дете!

Има Господ  то се знае,

някой ще се кае!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

Как квакает лягушка видео ☁ Лягушка в воде квакает

https://www.youtube.com/watch?v=lwgr11t-otQ&feature=emb_title
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:09:27
(https://c.radikal.ru/c13/2006/68/f2e4a6903968.jpg)


24 ЮНИ - ЕНЬОВДЕН ВИ ЧЕСТИТЯ, С БИЛКИ ЩЕ ВИ НАГОСТЯ!

(https://c.radikal.ru/c31/2006/2f/87ac59d04dd3.jpg)

КОЙТО ПРЕДСКАЗВА РАЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС!

https://www.youtube.com/watch?v=djpapKh0oUU&feature=emb_title

sekirata Eniova bulia sekirata poseti
 

Заченат с Божията намеса св.Йоан наречен Кръстител или Предтеча се ражда няколко години преди Христос,за да прокара пътя на неговото учение сред юдейския народ.Той пръв започва покръстването на юдеите във водите на р.Йордан.Еньовден съвпада с лятното слънцестоенте.На този ден различните билки и треви имат най голяма лечебна сила особено при изгрева.
Гадае се за здраве по слънчевите сенки,събират се билки! На този ден всички трябва да станат рано и да посрещнат изгрева на еньовденското слънце, за да усетят лековитата роса, която то отърсва от себе си, миейки се преди път. Започне ли да се показва слънчевият диск, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си.
Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина - ще боледува.
В нощта срещу празника особена магическа сила придобива и водата. За лечение и гадаене при залез слънце се взима от чист сладък извор "мълчана вода", налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила.На този ден всички трябва да станат рано и да посрещнат изгрева на еньовденското слънце, за да усетят лековитата роса, която то отърсва от себе си, миейки се преди път. Започне ли да се показва слънчевият диск, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си.
Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина - ще боледува.

ЕНЬОВЧЕ ЗА ТЕБ!

Еньова буля секирата посети,
червено було и подари!
Еньо, Яне, я, станете,
традиция, обред преплетете.
Билки съм набрала,
носят сила тази нощ,
вода мълчана съм наляла,
търся син пламък, имане йощ.
Космически, лечителски,
магически празник,
рождество Йоан Кръстителя-
народен празник!
Жени баятелки, магьосници
извършват ритуали
по чужди ниви голи,
по изгрев слънце цяли.
С венци, китки Еньовски,
омайно биле, хортуване,
лекуват болни....даруване,
желаят здраве, добруване.
Духове бягат,
магии за любов, омраза...
бездетни деца имат
сам Еньо каза.
Водата лечебна става,
Слънце окъпано в нея, дава
на всички здраве, живот, красота...
Чер трън, еньовче, иглика, комунига...
билки се вият на венци разпределят,
на "трептящо","играещо"слънце греят!
Биляри в потайна доба
на Еньова нощ половин билка намират
за половин болест, мощ
человеку даряват и здраве,
на злите демони много им здраве!(https://c.radikal.ru/c38/2006/36/e5da244f16ea.jpg)

Билко,тревко порасти,
мене със здраве дари,
чай,отвара ще направя,
болката си ще удавя,
стига е сърце боляло
и глава,морно ми тяло!
Еньовден е,билки,травки,
даже работливи мравки
плъзнали са по листата,
корените и стеблата
на различните разстения,
нямам Eньовски умения,
но природата обичам,
Еньов ден Ви честитя, наричам...

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi003.radikal.ru%2F1506%2Fb1%2F35e66d47de9e.jpg&hash=270e0c8e5067c33366c96b038c2064a684e6835a)

https://www.youtube.com/watch?v=PE0GC_CzSnI&feature=emb_title

МИСТЕРИЯТА ЕНЬОВДЕН

На Еньовден се прави мълчана вода и венец от 77 билки-Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Диана, Дияна, Енчо, Еньо, Яна, Янаки, Яне, Янета, Янка, Янко...ЧЕСТИТО!!!


Билки тази заран си откъснах,

за да те омая

и мълчана  вода пръснах,

ще призная,

че в този ден със мен е Бог,

Йоан Кръстител, цял народ!

Високо тук от хълма

слънчевите сенки гледам,

гадая ги, не кълна,

за здраве моля се,прегърна

ме слънцето в прегръдка жарка!

През рамо сянката ми цяла е

и....здрава съм, свежарка!


Билко,тревко порасти,

мене със здраве дари,

чай,отвара ще направя,

болката си ще удавя,

стига е сърце боляло

и глава,морно ми тяло!

Еньовден е,билки,травки,

даже работливи мравки

плъзнали са по листата,

корените и стеблата

на различните разстения,

нямам Eньовски умения,

но природата обичам,

Еньов ден Ви честитя, наричам...

Ванга предрекла: Промяната на България започва на Еньовден.
Но коя година и кое летоброене кой ли знае:)

(https://b.radikal.ru/b43/2006/a1/c1b6192c03d2.jpg)

ДНЕС- 24 ЮНИ  Е ЕНЬОВДЕН , РОЖДЕНИЕТО НА СВ.ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

КОЙТО ПРЕДСКАЗВА РАЖДАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС!

Отвори се небето изведнъж,
потъна всичко, просветля,
помолих се за топъл дъжд,
но нямаше от него ни следа.
Билките хортуваха си нещо,
магьосниците, вещиците в глас
нареждаха тъй страшно и зловещо,
Йоан Кръстител появи се, в час
на еньовска прокоба
и в еньовската късна доба
тръгнах боса през полето,
там тегли ме и днес сърцето!


(https://c.radikal.ru/c41/2006/43/386650488e95.jpg)


Според разпространеното поверие, в полунощ срещу Еньовден небето се отваря – стават чудеса, но и черни магии. Сънищата са пророчески. От мястото, където има заровено богатство, излиза син пламък. Звездите слизат на земята и се къпят в застиналите вълни на морето. Вярва се, че преди да "тръгне към зима", слънцето се окъпва в изворите и реките и прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада от него, е с особена магическа сила.

Затова през тази нощ водата в реките и кладенците на този ден е лечебна и магическа. След като се изкъпе във водите, слънцето поема своя обратен път към зимата. Народът вярва, че сутринта на празника, когато изгрява, слънцето "трепти" и "играе". И който види това, ще бъде здрав през цялата година.

Всеки преди изгрев слънце трябва да се измие с лековитата роса или течаща вода, казва народът ни. Точно по изгрев слънце трябва да се обърнете с лице към него и през рамо да наблюдавате сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина – ще боледува.

В крайморските райони твърдят, че морето "спира да се движи" и също се къпят в него. Нощта срещу Еньовден е изпълнена с особена сила и тайнства. Вярва се, че в нея билките са най-лековити, затова рано сутрин на Еньовден моми и жени, врачки, баячки и магьосници събират билки, които използват за лек и магии през цялата година.

На първо място сред тях е еньовчето, също комуника, иглика, маточина. Народните вярвания твърдят, че по човека ходят 77 и половина болести. За 77 болести има цяр, само за половинката болест – няма. Всъщност, и за нея има половин билка, но нея само посветени билкари могат да намерят в потайната доба на еньовденската нощ и да използват.Заченат с Божията намеса св.Йоан наречен Кръстител или Предтеча се ражда няколко години преди Христос,за да прокара пътя на неговото учение сред юдейския народ.Той пръв започва покръстването на юдеите във водите на р.Йордан.Еньовден съвпада с лятното слънцестоенте.На този ден различните билки и треви имат най голяма лечебна сила особено при изгрева.

Гадае се за здраве по слънчевите сенки,събират се билки! На този ден всички трябва да станат рано и да посрещнат изгрева на еньовденското слънце, за да усетят лековитата роса, която то отърсва от себе си, миейки се преди път. Започне ли да се показва слънчевият диск, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си.

Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина - ще боледува.

В нощта срещу празника особена магическа сила придобива и водата. За лечение и гадаене при залез слънце се взима от чист сладък извор "мълчана вода", налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила.На този ден всички трябва да станат рано и да посрещнат изгрева на еньовденското слънце, за да усетят лековитата роса, която то отърсва от себе си, миейки се преди път. Започне ли да се показва слънчевият диск, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си.

Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина - ще боледува.

(https://cache1.24chasa.bg/Images/Cache/209/Image_6299209_126.jpg)

Билки тази заран си откъснах,
за да те омая
и мълчана  вода пръснах,
ще призная,
че в този ден със мен е Бог,
Йоан Кръстител, цял народ!
Високо тук от хълма
слънчевите сенки гледам,
гадая ги, не кълна,
за здраве моля се,прегърна
ме слънцето в прегръдка жарка!
През рамо сянката ми цяла е
и....здрава съм, свежарка!

НА ЕНЬОВДЕН БИЛКИТЕ ИМАТ НАЙ ГОЛЯМА СИЛА.


С тревите и цветята, набрани на празника, се увива и голям еньовски венец, през който всички се провират за здраве. Той също се запазва и се използва срещу болестите.

https://www.youtube.com/watch?v=Bg9XETZft6g&feature=emb_title
Еньовден

https://www.youtube.com/watch?v=h2KmemZCrOM&feature=emb_title

Еньовден в село Устрем

стихове клип А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://a.radikal.ru/a29/2006/ec/0fa99171f64d.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:11:00
(https://b.radikal.ru/b29/2006/44/dfc6b918eee8.jpg)

ДЪЖДЪТ ВАЛИ

Във задимено кафене

седя сама пия кафе,

около мен витаят разни

души различни -чисти, мазни.

А вън дъждът вали, вали,

сърцето мое не боли,

умна съм и знам добре,

съдба човешка кой зове.

https://www.youtube.com/watch?v=J6K5O4zfvUM&feature=emb_title

sekirata Dujd

sekirata Pod dujda

https://www.youtube.com/watch?v=eJpfiJZH_5Y&feature=emb_title


поезия  клипове А.Х.Т sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:11:46
ВСЕКИ ПЛАЩА СИ ГРЕХА

Не ще си тръгна опечалена!

Не ще да клекна победена!

Не ще се влача, моля, прося,

съдбата, кръстът мой си нося.

Не ще да вия, стена, плача,

не ще посрещам сама здрача,

защото знам всичко се връща,

доброто злото преобръща

и  всеки плаща си греха

на тази -долната Земя.

(https://a.radikal.ru/a32/2006/77/4a5f5474dddd.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:12:56
(https://a.radikal.ru/a42/2006/c9/835aa4c37783.jpg)

КОЙ РЕКЛАМА САМ СИ ПРАВИ ?!

Сама на цвете да се правиш

и в реклама да се давиш,

не е нормално и прието,

опитваш се да пускаш Вето.

То бе трева, роса, бодли,

с които вечно си на ти!

Изкара се и извънземна,

хармонична и пригледна,

но не намесвай Господ Бог,

ти с дяволски си рог!

Бодеш, кои? Защо, нали

си хрисима и благонравна,

но си шаранка своенравна.

Чак с Вселената се мериш!

Криво гледаш, криво мериш!

"УМРЯ ЦИГАНКАТА, ДЕТО ТЕ ХВАЛЕШЕ"

цитирам те -

"Не нося аз живота на бодли,
обичам да е цвете и трева,
росица във тревата да роси
и да е светъл като синева....

Та се научих после да бода,
да, Дяволска наука е това.
Остана ли си цвете и трева-
отдавна да ме няма от света."

(https://a.radikal.ru/a15/1911/8c/7ce312a0c97b.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 03 July 2020, 17:14:31
ПРАЗНОСЛОВИЕ В ДНЕШНОТО ПОЕТИЧНО СЪСЛОВИЕ

Смислена е всякаква професия

дори на некадърни Джурналистки,

продажни, слугувници на парата,

не разчитат на една заплата!

Слави дори в песен ги възпя,

в мъжки панталони с цип ....ря,

на сгледа ги изпрати в МОЛА,

секира ги посече в пола.

Техни били върховете,

но препъват те нозете

на неудобните за тях,

безочливи без срам, без страх!

Ала, бала ,бля,бля ,бля,

общи приказки кат за софра,

думи еднакви и безчет,

без смисъл хвърляни, без словоред!

https://www.vbox7.com/play:2d590062

sekirata Jurnalistikata nasha

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c24/2006/19/