Български Националистически Форум

Българска култура и духовност => Култура и изкуство => Topic started by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:38:18

Title: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:38:18
Блогът на Секирата

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?cat=14


Постингите, публикувани в тази тема от cekupamasekirata (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=profile;u=32) ще ги премествам в нейния блог.


Съдържание на блога

Публикация №1 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=175)
Публикация №2 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=176)
Публикация №3 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=177)
Публикация №4 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=215)
Публикация №5 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=216)
Публикация №6 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=217)
Публикация №7 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=218)
Публикация №8 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=219)
Публикация №9 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=220)
Публикация №10 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=221)
Публикация №11 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=222)
Публикация №12 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=243)
Публикация №13 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=244)
Публикация №14 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=245)
Публикация №15 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=246)
Публикация №16 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=247)
Публикация №17 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=248)
Публикация №18 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=249)
Публикация №19 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=250)
Публикация №20 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=256)
Публикация №21 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=257)
Публикация №22 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=258)
Публикация №23 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=259)
Публикация №24 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=260)
Публикация №25 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=261)
Публикация №26 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=262)
Публикация №27 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=263)
Публикация №28 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=264)
Публикация №29 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=265)
Публикация №30 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=266)
Публикация №31 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=267)
Публикация №32 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=268)
Публикация №33 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=269)
Публикация №34 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=270)
Публикация №35 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=271)
Публикация №36 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=272)
Публикация №37 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=273)
Публикация №38 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=275)
Публикация №39 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=276)
Публикация №40 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=277)
Публикация №41 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=278)
Публикация №42 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=279)
Публикация №43 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=280)
Публикация №44 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=281)
Публикация №45 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=283)
Публикация №46 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=285)
Публикация №47 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=286)
Публикация №48 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=287)
Публикация №49 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=288)
Публикация №50 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=289)
Публикация №51 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=290)
Публикация №52 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=291)
Публикация №53 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=292)
Публикация №54 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=293)
Публикация №55 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=294)
Публикация №56 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=295)
Публикация №57 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=296)
Публикация №58 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=297)
Публикация №59 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=298)
Публикация №60 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=299)
Публикация №61 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=300)
Публикация №62 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=301)
Публикация №63 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=302)
Публикация №64 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=303)
Публикация №65 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=304)
Публикация №66 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=305)
Публикация №67 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=306)
Публикация №68 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=307)
Публикация №69 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=308)
Публикация №70 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=309)
Публикация №71 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=310)
Публикация №72 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=311)
Публикация №73 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=312)
Публикация №74 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=313)
Публикация №75 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=314)
Публикация №76 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=315)
Публикация №77 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=317)
Публикация №78 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=318)
Публикация №79 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=319)
Публикация №80 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=320)
Публикация №81 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=321)
Публикация №82 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=322)
Публикация №83 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=323)
Публикация №84 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=324)
Публикация №85 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=325)
Публикация №86 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=326)
Публикация №87 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=327)
Публикация №88 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=328)
Публикация №89 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=329)
Публикация №90 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=330)
Публикация №91 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=331)
Публикация №92 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=332)
Публикация №93 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=333)
Публикация №94 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=334)
Публикация №95 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=335)
Публикация №96 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=336)
Публикация №97 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=337)
Публикация №98 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=338)
Публикация №99 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=339)
Публикация №100 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=340)
Публикация №101 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=341)
Публикация №102 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=342)
Публикация №103 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=343)
Публикация №104 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=344)
Публикация №105 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=345)
Публикация №106 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=346)
Публикация №107 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=347)
Публикация №108 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=348)
Публикация №109 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=349)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=350)
Публикация №110 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=351)
Публикация №112 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=352)
Публикация №113 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=353)
Публикация №114 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=355)
Публикация №115 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=356)
Публикация №116 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=357)
Публикация №117 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=358)
Публикация №118 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=359)
Публикация №119 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=360)
Публикация №120 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=361)
Публикация №121 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=362)
Публикация №122 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=363)
Публикация №123 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=364)
Публикация №124 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=365)
Публикация №125 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=366)
Публикация №126 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=367)
Публикация №127 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=368)
Публикация №128 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=369)
Публикация №129 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=372)
Публикация №130 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=373)
Публикация №131 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=374)
Публикация №132 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=375)
Публикация №133 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=376)
Публикация №134 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=377)
Публикация №135 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=378)
Публикация №136 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=379)
Публикация №137 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=380)
Публикация №138 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=381)
Публикация №139 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=382)
Публикация №140 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=383)
Публикация №141 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=385)
Публикация №142 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=386)
Публикация №143 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=387)
Публикация №144 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=388)
Публикация №145 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=389)
Публикация №146 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=390)
Публикация №147 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=391)
Публикация №148 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=392)
Публикация №149 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=393)
Публикация №150 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=394)
Публикация №151 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=395)
Публикация №152 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=396)
Публикация №153 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=397)
Публикация №154 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=398)
Публикация №155 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=399)
Публикация №156 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=400)
Публикация №157 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=401)
Публикация №158 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=402)
Публикация №159 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=403)
Публикация №160 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=404)
Публикация №161 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=406)
Публикация №162 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=407)
Публикация №163 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=408)
Публикация №164 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=409)
Публикация №165 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=410)
Публикация №166 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=411)
Публикация №167 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=412)
Публикация №168 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=414)
Публикация №169 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=415)
Публикация №170 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=416)
Публикация №171 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=417)
Публикация №172 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=418)
Публикация №173 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=419)
Публикация №174 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=420)
Публикация №175 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=421)
Публикация №176 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=422)
Публикация №177 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=423)
Публикация №178 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=424)
Публикация №179 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=425)
Публикация №180 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=426)
Публикация №181 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=427)
Публикация №182 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=428)
Публикация №183 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=429)
Публикация №184 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=430)
Публикация №185 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=432)
Публикация №186 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=433)
Публикация №187 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=434)
Публикация №188 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=435)
Публикация №189 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=436)
Публикация №190 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=437)
Публикация №191 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=438)
Публикация №192 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=439)
Публикация №193 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=440)
Публикация №194 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=441)
Публикация №195 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=442)
Публикация №196 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=443)
Публикация №197 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=444)
Публикация №198 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=445)
Публикация №199 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=446)
Публикация №200 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=447)
Публикация №201 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=448)
Публикация №202 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=449)
Публикация №203 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=450)
Публикация №204 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=451)
Публикация №205 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=452)
Публикация №206 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=453)
Публикация №207 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=454)
Публикация №208 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=455)
Публикация №209 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=456)
Публикация №210 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=457)
Публикация №211 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=458)
Публикация №212 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=459)
Публикация №213 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=460)
Публикация №214 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=461)
Публикация №215 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=462)
Публикация №216 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=463)
Публикация №217 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=464)
Публикация №218 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=465)
Публикация №219 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=466)
Публикация №220 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=467)
Публикация №221 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=468)
Публикация №222 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=469)
Публикация №223 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=470)
Публикация №224 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=471)
Публикация №225 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=472)
Публикация №226 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=473)
Публикация №227 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=474)
Публикация №228 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=475)
Публикация №229 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=476)
Публикация №230 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=477)
Публикация №231 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=478)
Публикация №232 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=479)
Публикация №233 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=480)
Публикация №234 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=481)
Публикация №235 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=482)
Публикация №236 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=483)
Публикация №237 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=484)
Публикация №238 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=485)
Публикация №239 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=486)
Публикация №240 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=487)
Публикация №241 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=488)
Публикация №242 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=489)
Публикация №243 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=490)
Публикация №244 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=494)
Публикация №245 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=495)
Публикация №246 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=496)
Публикация №247 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=497)
Публикация №248 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=499)
Публикация №249 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=500)
Публикация №250 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=501)
Публикация №251 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=502)
Публикация №252 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=503)
Публикация №253 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=504)
Публикация №254 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=505)
Публикация №255 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=506)
Публикация №256 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=507)
Публикация №257 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=509)
Публикация №258 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=511)
Публикация №259 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=512)
Публикация №260 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=513)
Публикация №261 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=514)
Публикация №262 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=515)
Публикация №263 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=516)
Публикация №264 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=517)
Публикация №265 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=518)
Публикация №266 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=519)
Публикация №267 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=520)
Публикация №268 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=521)
Публикация №269 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=522)
Публикация №270 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=523)
Публикация №271 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=524)
Публикация №272 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=525)
Публикация №273 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=526)
Публикация №274 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=527)
Публикация №275 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=528)
Публикация №276 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=529)
Публикация №277 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=532)
Публикация №278 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=533)
Публикация №279 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=534)
Публикация №280 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=535)
Публикация №281 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=536)
Публикация №282 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=537)
Публикация №283 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=538)
Публикация №284 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=539)
Публикация №285 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=540)
Публикация №286 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=541)
Публикация №287 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=542)
Публикация №288 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=543)
Публикация №289 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=544)
Публикация №290 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=545)
Публикация №291 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=546)
Публикация №292 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=547)
Публикация №293 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=548)
Публикация №294 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=549)
Публикация №295 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=550)
Публикация №296 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=551)
Публикация №297 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=552)
Публикация №298 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=554)
Публикация №299 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=555)
Публикация №300 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=556)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 20 April 2019, 09:39:24
:arrow:
Публикация №301 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=557)
Публикация №302 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=558)
Публикация №303 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=559)
Публикация №304 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=560)
Публикация №305 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=561)
Публикация №306 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=562)
Публикация №307 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=563)
Публикация №308 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=564)
Публикация №309 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=565)
Публикация №310 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=567)
Публикация №311 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=568)
Публикация №312 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=569)
Публикация №313 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=570)
Публикация №314 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=571)
Публикация №315 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=572)
Публикация №316 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=573)
Публикация №317 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=574)
Публикация №318 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=575)
Публикация №319 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=576)
Публикация №320 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=577)
Публикация №321 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=578)
Публикация №322 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=579)
Публикация №323 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=580)
Публикация №324 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=581)
Публикация №325 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=582)
Публикация №326 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=584)
Публикация №327 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=585)
Публикация №328 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=586)
Публикация №329 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=587)
Публикация №330 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=588)
Публикация №331 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=589)
Публикация №332 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=590)
Публикация №333 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=591)
Публикация №334 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=592)
Публикация №335 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=593)
Публикация №336 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=594)
Публикация №337 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=595)
Публикация №338 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=596)
Публикация №339 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=597)
Публикация №340 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=598)
Публикация №341 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=599)
Публикация №342 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=600)
Публикация №343 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=601)
Публикация №344 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=602)
Публикация №345 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=603)
Публикация №346 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=605)
Публикация №347 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=606)
Публикация №348 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=607)
Публикация №349 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=608)
Публикация №350 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=609)
Публикация №351 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=610)
Публикация №352 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=611)
Публикация №353 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=612)
Публикация №354 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=613)
Публикация №355 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=614)
Публикация №356 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=615)
Публикация №357 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=616)
Публикация №358 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=617)
Публикация №359 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=618)
Публикация №360 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=619)
Публикация №361 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=620)
Публикация №362 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=621)
Публикация №363 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=622)
Публикация №364 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=623)
Публикация №365 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=624)
Публикация №366 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=625)
Публикация №367 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=626)
Публикация №368 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=627)
Публикация №369 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=628)
Публикация №370 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=629)
Публикация №371 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=630)
Публикация №372 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=631)
Публикация №373 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=632)
Публикация №374 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=633)
Публикация №375 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=634)
Публикация №376 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=635)
Публикация №377 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=636)
Публикация №378 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=637)
Публикация №379 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=638)
Публикация №380 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=639)
Публикация №381 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=640)
Публикация №382 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=641)
Публикация №383 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=642)
Публикация №384 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=643)
Публикация №385 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=644)
Публикация №386 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=645)
Публикация №387 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=646)
Публикация №388 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=647)
Публикация №389 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=648)
Публикация №390 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=649)
Публикация №391 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=650)
Публикация №392 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=651)
Публикация №393 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=652)
Публикация №394 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=653)
Публикация №395 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=654)
Публикация №396 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=655)
Публикация №397 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=656)
Публикация №398 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=657)
Публикация №399 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=658)
Публикация №400 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=659)
Публикация №401 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=660)
Публикация №402 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=661)
Публикация №403 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=662)
Публикация №404 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=663)
Публикация №405 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=664)
Публикация №406 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=665)
Публикация №407 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=666)
Публикация №408 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=667)
Публикация №409 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=668)
Публикация №410 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=669)
Публикация №411 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=670)
Публикация №412 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=671)
Публикация №413 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=672)
Публикация №414 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=673)
Публикация №415 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=674)
Публикация №416 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=675)
Публикация №417 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=676)
Публикация №418 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=677)
Публикация №419 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=678)
Публикация №420 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=679)
Публикация №421 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=680)
Публикация №422 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=681)
Публикация №423 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=682)
Публикация №424 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=683)
Публикация №425 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=684)
Публикация №426 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=685)
Публикация №427 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=686)
Публикация №428 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=687)
Публикация №429 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=688)
Публикация №430 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=689)
Публикация №431 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=690)
Публикация №432 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=691)
Публикация №433 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=692)
Публикация №434 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=694)
Публикация №435 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=695)
Публикация №436 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=696)
Публикация №437 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=697)
Публикация №438 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=698)
Публикация №439 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=699)
Публикация №440 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=700)
Публикация №441 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=701)
Публикация №442 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=702)
Публикация №443 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=703)
Публикация №444 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=704)
Публикация №445 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=705)
Публикация №446 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=706)
Публикация №447 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=707)
Публикация №448 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=708)
Публикация №449 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=709)
Публикация №450 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=710)
Публикация №451 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=711)
Публикация №452 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=712)
Публикация №453 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=713)
Публикация №454 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=714)
Публикация №455 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=715)
Публикация №456 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=716)
Публикация №457 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=717)
Публикация №458 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=718)
Публикация №459 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=719)
Публикация №460 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=720)
Публикация №461 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=721)
Публикация №462 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=725)
Публикация №463 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=726)
Публикация №464 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=727)
Публикация №465 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=728)
Публикация №466 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=729)
Публикация №467 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=730)
Публикация №468 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=731)
Публикация №469 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=732)
Публикация №470 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=733)
Публикация №471 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=734)
Публикация №472 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=735)
Публикация №473 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=736)
Публикация №474 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=737)
Публикация №475 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=738)
Публикация №476 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=739)
Публикация №477 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=740)
Публикация №478 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=741)
Публикация №479 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=742)
Публикация №480 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=743)
Публикация №481 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=744)
Публикация №482 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=745)
Публикация №483 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=746)
Публикация №484 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=747)
Публикация №485 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=748)
Публикация №486 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=749)
Публикация №487 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=750)
Публикация №488 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=751)
Публикация №489 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=752)
Публикация №490 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=753)
Публикация №491 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=754)
Публикация №492 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=755)
Публикация №493 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=756)
Публикация №494 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=757)
Публикация №495 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=758)
Публикация №496 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=759)
Публикация №497 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=760)
Публикация №498 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=761)
Публикация №499 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=762)
Публикация №500 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=763)
Публикация №501 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=764)
Публикация №502 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=765)
Публикация №503 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=766)
Публикация №504 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=767)
Публикация №505 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=768)
Публикация №506 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=772)
Публикация №507 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=773)
Публикация №508 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=774)
Публикация №509 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=775)
Публикация №510 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=776)
Публикация №511 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=777)
Публикация №512 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=778)
Публикация №513 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=779)
Публикация №514 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=780)
Публикация №515 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=781)
Публикация №516 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=782)
Публикация №517 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=783)
Публикация №518 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=784)
Публикация №519 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=785)
Публикация №520 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=786)
Публикация №521 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=787)
Публикация №522 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=788)
Публикация №523 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=789)
Публикация №524 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=790)
Публикация №525 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=791)
Публикация №526 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=792)
Публикация №527 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=793)
Публикация №528 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=794)
Публикация №529 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=795)
Публикация №530 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=796)
Публикация №531 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=797)
Публикация №532 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=798)
Публикация №533 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=799)
Публикация №534 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=800)
Публикация №535 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=801)
Публикация №536 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=802)
Публикация №537 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=803)
Публикация №538 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=805)
Публикация №539 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=806)
Публикация №540 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=807)
Публикация №541 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=808)
Публикация №542 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=809)
Публикация №543 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=810)
Публикация №544 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=811)
Публикация №545 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=812)
Публикация №546 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=813)
Публикация №547 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=814)
Публикация №548 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=815)
Публикация №549 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=816)
Публикация №550 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=817)
Публикация №551 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=818)
Публикация №552 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=819)
Публикация №553 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=820)
Публикация №554 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=821)
Публикация №555 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=822)
Публикация №556 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=823)
Публикация №557 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=824)
Публикация №558 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=825)
Публикация №559 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=826)
Публикация №560 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=827)
Публикация №561 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=828)
Публикация №562 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=829)
Публикация №563 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=830)
Публикация №564 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=831)
Публикация №565 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=832)
Публикация №566 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=833)
Публикация №567 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=834)
Публикация №568 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=835)
Публикация №569 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=836)
Публикация №570 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=837)
Публикация №571 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=838)
Публикация №572 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=839)
Публикация №573 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=840)
Публикация №574 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=841)
Публикация №575 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=842)
Публикация №576 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=843)
Публикация №577 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=844)
Публикация №578 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=845)
Публикация №579 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=850)
Публикация №580 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=851)
Публикация №581 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=852)
Публикация №582 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=853)
Публикация №583 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=854)
Публикация №584 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=855)
Публикация №585 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=856)
Публикация №586 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=857)
Публикация №587 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=858)
Публикация №588 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=859)
Публикация №589 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=860)
Публикация №590 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=861)
Публикация №591 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=862)
Публикация №592 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=863)
Публикация №593 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=864)
Публикация №594 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=865)
Публикация №595 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=866)
Публикация №596 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=867)
Публикация №597 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=868)
Публикация №598 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=869)
Публикация №599 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=870)
Публикация №600 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=871)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: Hatshepsut on 22 April 2019, 09:48:29
:arrow:
Публикация №601 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=872)
Публикация №602 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=873)
Публикация №603 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=874)
Публикация №604 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=875)
Публикация №605 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=876)
Публикация №606 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=877)
Публикация №607 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=878)
Публикация №608 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=879)
Публикация №609 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=880)
Публикация №610 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=881)
Публикация №611 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=882)
Публикация №612 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=883)
Публикация №613 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=884)
Публикация №614 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=885)
Публикация №615 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=886)
Публикация №616 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=887)
Публикация №617 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=888)
Публикация №618 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=889)
Публикация №619 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=890)
Публикация №620 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=891)
Публикация №621 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=892)
Публикация №622 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=893)
Публикация №623 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=894)
Публикация №624 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=895)
Публикация №625 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=896)
Публикация №626 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=897)
Публикация №627 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=898)
Публикация №628 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=900)
Публикация №629 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=902)
Публикация №630 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=903)
Публикация №631 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=904)
Публикация №632 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=910)
Публикация №633 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=911)
Публикация №634 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=912)
Публикация №635 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=913)
Публикация №636 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=914)
Публикация №637 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=915)
Публикация №638 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=916)
Публикация №639 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=917)
Публикация №640 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=918)
Публикация №641 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=919)
Публикация №642 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=920)
Публикация №643 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=921)
Публикация №644 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=922)
Публикация №645 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=923)
Публикация №646 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=924)
Публикация №647 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=925)
Публикация №648 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=926)
Публикация №649 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=927)
Публикация №650 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=928)
Публикация №651 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=929)
Публикация №652 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=930)
Публикация №653 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=931)
Публикация №654 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=932)
Публикация №655 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=933)
Публикация №656 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=934)
Публикация №657 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=935)
Публикация №658 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=936)
Публикация №659 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=937)
Публикация №660 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=938)
Публикация №661 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=939)
Публикация №662 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=940)
Публикация №663 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=941)
Публикация №664 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=942)
Публикация №665 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=943)
Публикация №666 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=944)
Публикация №667 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=945)
Публикация №668 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=946)
Публикация №669 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=947)
Публикация №670 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=948)
Публикация №671 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=949)
Публикация №672 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=950)
Публикация №673 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=951)
Публикация №674 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=952)
Публикация №675 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=953)
Публикация №676 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=954)
Публикация №677 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=955)
Публикация №678 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=956)
Публикация №679 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=957)
Публикация №680 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=958)
Публикация №681 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=959)
Публикация №682 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=960)
Публикация №683 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=961)
Публикация №684 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=962)
Публикация №685 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=963)
Публикация №686 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=964)
Публикация №687 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=965)
Публикация №688 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=966)
Публикация №689 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=967)
Публикация №690 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=968)
Публикация №691 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=969)
Публикация №692 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=970)
Публикация №693 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=971)
Публикация №694 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=972)
Публикация №695 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=973)
Публикация №696 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=974)
Публикация №697 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=975)
Публикация №698 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=976)
Публикация №699 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=977)
Публикация №700 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=978)
Публикация №701 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=979)
Публикация №702 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=980)
Публикация №703 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=981)
Публикация №704 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=982)
Публикация №705 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=983)
Публикация №706 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=984)
Публикация №707 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=985)
Публикация №708 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=986)
Публикация №709 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=987)
Публикация №710 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=988)
Публикация №711 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=990)
Публикация №712 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=991)
Публикация №713 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=992)
Публикация №714 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=993)
Публикация №715 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=994)
Публикация №716 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=995)
Публикация №717 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=996)
Публикация №718 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=997)
Публикация №719 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=998)
Публикация №720 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=999)
Публикация №721 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1000)
Публикация №722 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1001)
Публикация №723 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1002)
Публикация №724 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1003)
Публикация №725 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1004)
Публикация №726 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1005)
Публикация №727 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1006)
Публикация №728 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1007)
Публикация №729 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1008)
Публикация №730 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1009)
Публикация №731 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1010)
Публикация №732 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1011)
Публикация №733 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1012)
Публикация №734 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1013)
Публикация №735 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1014)
Публикация №736 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1015)
Публикация №737 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1016)
Публикация №738 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1017)
Публикация №739 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1018)
Публикация №740 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1019)
Публикация №741 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1020)
Публикация №742 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1021)
Публикация №743 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1022)
Публикация №744 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1023)
Публикация №745 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1024)
Публикация №746 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1025)
Публикация №747 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1026)
Публикация №748 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1027)
Публикация №749 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1028)
Публикация №750 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1029)
Публикация №751 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1030)
Публикация №752 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1031)
Публикация №753 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1032)
Публикация №754 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1033)
Публикация №755 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1034)
Публикация №756 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1035)
Публикация №757 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1036)
Публикация №758 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1037)
Публикация №759 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1043)
Публикация №760 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1044)
Публикация №761 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1045)
Публикация №762 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1046)
Публикация №763 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1047)
Публикация №764 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1048)
Публикация №765 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1049)
Публикация №766 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1050)
Публикация №767 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1051)
Публикация №768 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1052)
Публикация №769 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1053)
Публикация №770 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1054)
Публикация №771 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1055)
Публикация №772 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1056)
Публикация №773 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1057)
Публикация №774 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1058)
Публикация №775 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1059)
Публикация №776 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1060)
Публикация №777 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1061)
Публикация №778 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1062)
Публикация №779 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1063)
Публикация №780 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1064)
Публикация №781 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1065)
Публикация №782 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1066)
Публикация №783 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1067)
Публикация №784 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1068)
Публикация №785 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1069)
Публикация №786 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1070)
Публикация №787 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1071)
Публикация №788 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1072)
Публикация №789 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1073)
Публикация №790 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1074)
Публикация №791 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1075)
Публикация №792 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1076)
Публикация №793 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1077)
Публикация №794 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1078)
Публикация №795 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1079)
Публикация №796 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1080)
Публикация №797 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1081)
Публикация №798 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1082)
Публикация №799 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1083)
Публикация №800 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1084)
Публикация №801 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1085)
Публикация №802 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1086)
Публикация №803 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1087)
Публикация №804 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1088)
Публикация №805 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1089)
Публикация №806 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1090)
Публикация №807 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1091)
Публикация №808 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1092)
Публикация №809 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1094)
Публикация №810 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1095)
Публикация №811 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1096)
Публикация №812 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1097)
Публикация №813 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1098)
Публикация №814 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1100)
Публикация №815 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1101)
Публикация №816 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1102)
Публикация №817 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1103)
Публикация №818 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1104)
Публикация №819 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1105)
Публикация №820 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1107)
Публикация №821 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1108)
Публикация №822 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1109)
Публикация №823 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1110)
Публикация №824 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1111)
Публикация №825 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1112)
Публикация №826 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1113)
Публикация №827 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1114)
Публикация №828 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1115)
Публикация №829 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1116)
Публикация №830 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1117)
Публикация №831 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1118)
Публикация №832 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1119)
Публикация №833 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1120)
Публикация №834 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1121)
Публикация №835 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1122)
Публикация №836 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1123)
Публикация №837 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1124)
Публикация №838 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1125)
Публикация №839 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1126)
Публикация №840 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1127)
Публикация №841 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1128)
Публикация №842 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1129)
Публикация №843 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1130)
Публикация №844 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1131)
Публикация №845 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1132)
Публикация №846 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1133)
Публикация №847 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1134)
Публикация №848 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1135)
Публикация №849 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1136)
Публикация №850 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1137)
Публикация №851 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1138)
Публикация №852 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1139)
Публикация №853 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1140)
Публикация №854 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1141)
Публикация №855 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1142)
Публикация №856 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1143)
Публикация №857 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1144)
Публикация №858 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1145)
Публикация №859 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1146)
Публикация №860 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1151)
Публикация №861 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1152)
Публикация №862 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1153)
Публикация №863 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1154)
Публикация №864 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1155)
Публикация №865 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1156)
Публикация №866 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1157)
Публикация №867 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1158)
Публикация №868 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1159)
Публикация №869 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1160)
Публикация №870 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1161)
Публикация №871 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1162)
Публикация №872 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1163)
Публикация №873 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1164)
Публикация №874 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1165)
Публикация №875 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1166)
Публикация №876 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1167)
Публикация №877 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1168)
Публикация №878 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1169)
Публикация №879 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1170)
Публикация №880 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1171)
Публикация №881 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1172)
Публикация №882 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1173)
Публикация №883 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1174)
Публикация №884 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1175)
Публикация №885 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1176)
Публикация №886 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1177)
Публикация №887 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1178)
Публикация №888 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1179)
Публикация №889 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1180)
Публикация №890 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1184)
Публикация №891 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1185)
Публикация №892 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1186)
Публикация №893 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1187)
Публикация №894 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1188)
Публикация №895 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1189)
Публикация №896 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1190)
Публикация №897 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1191)
Публикация №898 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1192)
Публикация №899 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1193)
Публикация №900 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1194)
 :arrow:
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 April 2019, 18:59:33
:arrow:
Публикация №901 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1195)
Публикация №902 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1196)
Публикация №903 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1197)
Публикация №904 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1198)
Публикация №905 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1199)
Публикация №906 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1200)
Публикация №907 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1201)
Публикация №908 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1202)
Публикация №909 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1203)
Публикация №910 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1204)
Публикация №911 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1206)
Публикация №912 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1207)
Публикация №913 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1208)
Публикация №914 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1209)
Публикация №915 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1210)
Публикация №916 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1211)
Публикация №917 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1212)
Публикация №918 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1213)
Публикация №919 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1214)
Публикация №920 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1215)
Публикация №921 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1216)
Публикация №922 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1219)
Публикация №923 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1220)
Публикация №924 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1221)
Публикация №925 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1222)
Публикация №926 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1223)
Публикация №927 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1224)
Публикация №928 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1225)
Публикация №929 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1226)
Публикация №930 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1227)
Публикация №931 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1228)
Публикация №932 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1229)
Публикация №933 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1230)
Публикация №934 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1231)
Публикация №935 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1232)
Публикация №936 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1233)
Публикация №937 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1234)
Публикация №938 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1235)
Публикация №939 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1236)
Публикация №940 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1237)
Публикация №941 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1238)
Публикация №942 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1239)
Публикация №943 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1240)
Публикация №944 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1241)
Публикация №945 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1242)
Публикация №946 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1243)
Публикация №947 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1244)
Публикация №948 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1245)
Публикация №949 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1246)
Публикация №950 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1247)
Публикация №951 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1248)
Публикация №952 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1249)
Публикация №953 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1250)
Публикация №954 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1251)
Публикация №955 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1252)
Публикация №956 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1253)
Публикация №957 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1254)
Публикация №958 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1255)
Публикация №959 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1256)
Публикация №960 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1257)
Публикация №961 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1258)
Публикация №962 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1260)
Публикация №963 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1261)
Публикация №964 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1262)
Публикация №965 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1263)
Публикация №966 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1265)
Публикация №967 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1266)
Публикация №968 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1267)
Публикация №969 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1268)
Публикация №970 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1269)
Публикация №971 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1270)
Публикация №972 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1271)
Публикация №973 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1272)
Публикация №974 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1273)
Публикация №975 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1274)
Публикация №976 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1277)
Публикация №977 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1278)
Публикация №978 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1279)
Публикация №979 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1280)
Публикация №980 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1281)
Публикация №981 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1282)
Публикация №982 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1283)
Публикация №983 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1284)
Публикация №984 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1285)
Публикация №985 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1286)
Публикация №986 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1287)
Публикация №987 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1288)
Публикация №988 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1289)
Публикация №989 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1290)
Публикация №990 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1291)
Публикация №991 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1292)
Публикация №992 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1293)
Публикация №993 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1294)
Публикация №994 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1295)
Публикация №995 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1296)
Публикация №996 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1297)
Публикация №997 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1298)
Публикация №998 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1299)
Публикация №999 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1300)
Публикация №1000 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1301)
Публикация №1001 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1302)
Публикация №1002 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1303)
Публикация №1003 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1304)
Публикация №1004 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1305)
Публикация №1005 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1306)
Публикация №1006 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1307)
Публикация №1007 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1308)
Публикация №1008 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1309)
Публикация №1009 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1310)
Публикация №1010 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1311)
Публикация №1011 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1312)
Публикация №1012 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1313)
Публикация №1013 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1314)
Публикация №1014 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1315)
Публикация №1015 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1316)
Публикация №1016 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1317)
Публикация №1017 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1318)
Публикация №1018 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1319)
Публикация №1019 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1320)
Публикация №1020 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1321)
Публикация №1021 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1322)
Публикация №1022 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1323)
Публикация №1023 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1324)
Публикация №1024 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1325)
Публикация №1025 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1326)
Публикация №1026 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1327)
Публикация №1027 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1328)
Публикация №1028 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1329)
Публикация №1029 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1330)
Публикация №1030 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1331)
Публикация №1031 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1332)
Публикация №1032 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1333)
Публикация №1033 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1334)
Публикация №1034 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1335)
Публикация №1035 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1336)
Публикация №1036 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1337)
Публикация №1037 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1338)
Публикация №1038 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1339)
Публикация №1039 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1340)
Публикация №1040 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1341)
Публикация №1041 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1342)
Публикация №1042 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1343)
Публикация №1043 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1344)
Публикация №1044 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1345)
Публикация №1045 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1346)
Публикация №1046 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1347)
Публикация №1047 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1348)
Публикация №1048 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1349)
Публикация №1049 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1350)
Публикация №1050 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1351)
Публикация №1051 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1352)
Публикация №1052 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1353)
Публикация №1053 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1354)
Публикация №1054 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1355)
Публикация №1055 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1356)
Публикация №1056 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1357)
Публикация №1057 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1358)
Публикация №1058 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1359)
Публикация №1059 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1360)
Публикация №1060 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1361)
Публикация №1061 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1363)
Публикация №1062 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1364)
Публикация №1063 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1365)
Публикация №1064 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1366)
Публикация №1065 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1367)
Публикация №1066 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1368)
Публикация №1067 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1369)
Публикация №1068 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1370)
Публикация №1069 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1371)
Публикация №1070 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1372)
Публикация №1071 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1373)
Публикация №1072 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?page=1374)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 May 2019, 13:40:45
ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА,ХАРЕСВА Я - ПОД САТЪРА, А АЗ СЪМ БИЛА СЕКИРАТА, КАК НЕ ВИ Е СРАМ НЯКОЛКОТО ОТ БЛОГБГ?!

 http://allvin.blog.bg/politika/2010/10/04/zaguben-prost-narod-quot-anita-trifonova-sekirata-quot.615554#last_comment
ЕТО , НЕ СИ ИЗМИСЛЯM, УБЕДЕТЕ СЕ САМИ, ЧЕ ЗА МЕНЕ ИМА ЦЕНЗУРА И ЗАБРАНА НИКОЙ ДА НЕ МЕ ЧЕТЕ И ХАРЕСВА И НАЙ ВЕЧЕ В БЛОГБГ - такива екземпляри - творци има в болгбг и се разпореждат ...

Клипове, потребител, пост...всичко в девета глуха, allvin е принуден да редактира или друг е редактирал от профила му, а защо ли?! А  клиповете изобщо ги няма макар че фигурират в youtube.com  и други музикални сайтове?!

ЗАГУБЕН, ПРОСТ НАРОД, ЩЕ СИ УМРЕ В ХОМОТ

Загубен, прост народ,

ще си умре с хомот!

Децата му дрогират,

крадат, проституират,

децата му неуки

и гладни ще умрат

от болести нечути

във нищета и смрат!

Загубен, прост народ,

пиян и луд, зомбиран,

ще си остане роб

бит и малтретиран!

Ще плаща кръвен данък,

за своите деца,

убит и смазан, жалък,

без очи, сърца!

Загубен, прост народ,

луд и омагьосан,

ще си остане сноб,

народ без чест, жигосан!

Загубен, прост народ,

убива своя плод

и трови си децата,

мъжът, жена, родата!

Загубен,прост народ,

не мога да те жаля

щом в мен и във сърце

болката догаря,

щом срещу мен си тръгнал,

о, юроде, безумни!

Защо, нима си мръднал,

народе, слабоумни?!

Умните измряха,

някои избегаха,

останаха тук прости

или чуждица гости,

които разпореждат се

в моята страна,

изпразниха народната,

българска хазна.

Загубен, прост народ,

как да те обичам,

как българската реч

всеки ден да сричам?

Как песни да ви пея

за герои наши,

как да ви простя

кражбите, апаши?

Окрадохте душата

моя снежно бяла,

избодохте очите ми,

плача ослепяла

и търся аз надежда,

вяра и любов,

очите ми проглеждат

за път навън, чист, нов.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=z3o1beazPN4
sekirata Zaguben prost narod kak da te obicham

04.10.2010 21:52 - ,,Загубен,прост народ"-Анита Трифонова-,,Секирата"
Автор: allvin Категория: Политика
Прочетен: 1520 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 30.06.2011 23:38
www.vbox7/play:ba9b2ef7
АНИТА ТРИФОНОВА - ,,СЕКИРАТА" - ,,ЗАГУБЕН , ПРОСТ НАРОД"

ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА,ХАРЕСВА Я  - ПОД САТЪРА,
А АЗ СЪМ БИЛА СЕКИРАТА,КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!

поезия клип автор Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 May 2019, 15:49:33
МОКРОВ, ЗЕЛКА И КАРТОФ...ЗЕЛЕНЧУК СУРОВ

Каза морковът на зелка -
Ти си моята зелена лелка.

Ще ме слушаш и ще изпълняваш

и с листата твои ще ме сгряваш,

защото в тези времена

избуява само трева...

- Морков горчив, дългокрак

я опитай се ти пак

тон да ми държиш такъв,

в зеленчука не си пръв!

Днес на почит е картофа

на бати Бойко и  във кофа

го събира и сега,

и то не само във Банкя. :)))

 https://www.youtube.com/watch?v=3wdd6roe5B8

https://www.youtube.com/watch?v=RuAszrks3_Y

(https://d.radikal.ru/d26/1905/fc/ce51e73a5892.jpg)

Сега и зеленчуци, чак пък плодове няма да ядем, освен ако не си ги внесе, нали това е целта да нямаме наше, да внасяме чуждите отрови - давайте с градушките и чуждите самолети в небето наше, какво ли още ЩЕ НИ ПУСНАТ, че ни е малко това от пустинята - праха, пясъка, отровите, радиацията....

Аз не съм играчка!
Не искам да чувам ЗА НИКАКВИ ИЗБОРИ, ЗА НИКАКВИ ПАРТИИ - СЛУГИ СА ВСИЧКИТЕ !
ДУПЕДАВЦИ И ГЪЗОУГОДНИЦИ!

към поетите и поетесите от интернета -неканени -навлеци в профилите ми за мизерии

  Но никой не ме чува и тези които трябва също.....   
Няма как да ме убедите,че този човек Апостол Апостолов apostapostoloff е само астролога и че няма гръб,за да си пише каквото му скефне НЕОБЕЗПОКОЯВАН почти в целия интернет! НЯМА ДА МЕ ПРЕДИЗВИКАТ, ЗНАЕТЕ КОИ!
Няма да стане, нито онези няколко бабички тук и хакера, нито няколкото "мацки", та и тези от чужбина платени драскачи в мъжки и женски род в блогбеге. Все тая -АЗ СЪМ СИ АЗ, НЕЗАВИСИМО КЪДЕ И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА МИ ПОСЯГА ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ, ЗНАЕТЕ ГО ДОБРЕ.

"Всеки човек е строго определена индивидуалност"

И ДА ВИ ПРЕЧА ЖИВА СЪМ !
ЧАКАМ ДА ВИДЯ КАК ЩЕ МЕ УБИЕТЕ, ВЕЧЕ ОПИТАХА...а минусите изобщо не ми действат , нито Вашата Първа тук, ни категории, платени душици? Играчка няма да стана! Хайде, вземете ми и гласа на изборите , няма да го сторите само с мене, ЗНАМ! Но и народа знае, НО СИ ТРАЕ, Я ДА ВИДИМ ДОКОГА?!

ЕТО ВИЖТЕ КАКВО СТАВА ТАМ blog.bg -
pompadurpredator - аз те напомпих. луд съм по теб.   
23.05 15:58
аз те напомпих.
луд съм по теб.

https://www.youtube.com/watch?v=T0jET9u1RsQ   

в песента се пее -трети път гласувам...

...ама АЗ вече НЯМА ДА ГЛАСУВАМ! Никакви партии, аман ПАРТИИ, от ЛЕШОЯДИ!

(https://a.radikal.ru/a21/1905/9c/4829ea8d80c3.jpg)

"Аз не прощавам.
Аз не забравям.
Очаквайте ме.
Аз съм легион."

Ама хич, хич не ми пука ако ще и гвардия да сте с цялото там народно събрание! Всеки ще си плаща греховете.
Аз съм с чиста съвест и независима, не поддържам никакви партии - лешояди!
Народ бере душа, а те трупат пари, няма осъдени политици досега, а защо, лешояди?!
Тровят ни, дори и климата пипнаха!
Европа чака и ни гледа сеира КАК НИЕ САМИ ЩЕ СЕ УНИЩОЖИМ КАТО НАЦИЯ!
Аз поне няма да съм жива тогава, то е почти дошло ако не стане чудо...

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 June 2019, 22:34:45
(https://d.radikal.ru/d27/1905/1b/e498a2940c36.jpg)

СВОБОДАТА МИ Е СКЪПА, БАТ БОЙКО!

Бойко Борисов доскоро бе смятан за българският Супермен. За много дами бе секссимвол /възможно е да не е само за дами ;)/. След хленчещото му интервю пред сънародниците ни в Чикаго реномето му рязко спадна.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://cdn3.banker.bg/uploads/2017-07/271567/full_tablet_c9556094-8301-4712-9d1a-fc53364e33f5.jpg&key=ef0ee5a8e3421902187d9ab273aec4a23aea2264d88004c462461dca8a3d375e)


(https://images.webcafe.bg/2010/03/25/9009/618x346.jpg)

1. Всъщност не съществува глобално затопляне, просто Бат Бойко му стана студено и усили Слънцето.   

2. Разпространено схващане е че Исус Христос е бил дубльор на кръста в момента на разпването, просто защото пироните не могат да пробият кожата на Бат Бойко. 

3. В древен български ръкопис срещу думата "жертва" пише като определение - лице, което е застанало на пътя на Бат Бойко.   

4. На въпроса дали си играе на Господ, Бойко Борисов е отвърнал ,,Игрите са за деца!!!"   

5. Какво си мисли човек погледнат лошо от Бат Бойко? Никой не знае. Мъртвите не говорят!   

6. Бат Бойко не обича, той просто ви оставя жив.   

7. В акт на изключителна щедрост, Бойко Борисов направи дарение на медицинска академия в размер на 6000 трупа за изследвания.   

8. Бат Бойко решил да пусне на пазара урината си в канчета, днес този продукт е познат под марката REDBULL.   

9. Някои хора спят с пижами на Супермен, Супермен спи с пижама на Бат Бойко.   

10. Бат Бойко не признава периодичната таблица. Той признава само елемента на изненада.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.flagman.bg/news/2017/06/25/149839864966292.jpg&key=7b91b42586917a0300761c0835a5b0932d26925db72c56aa66b57d6bd5f236ef)

Циркът с ЧЕЗ продължава! Кака Нуши ...остава!

(https://avantage.bg/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg)


Бат Бойко цепи мрака за 28 лева!

(https://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0106/0000106787-article.jpg)

Циганчетата: БатБойко дай малко локум!

(https://www.periscop.bg/wp-content/uploads/2016/01/0f597c772f890f86635f670eec728e88.jpg)

...и искаме още и още...

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVmIYc8-bVURq3iAVRaz9yuMUY7Fqy50ZlLlf8b3v-Hjdsypfj)

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://skandalno.net/wp-content/uploads/2017/09/%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B3-e1504345544588.jpg&key=1b9ddeab475f902ceb5ebd5fd31fd6be3c887556477f5710500f5dac50f6fd61)

Дори и паметник на Бойко Борисов да се появи , той и свитата му пак не ще да се смути!   

https://www.youtube.com/watch?v=NV_C1ptsMv4

https://www.youtube.com/watch?v=3wdd6roe5B8

https://www.youtube.com/watch?v=jNuUUvGCanc

Гафове, смях и чужди езици с Бойко Борисов
от срещата на европейските лидери с Реджеп Ердоган.

 

ПИТАМ ТЕ, БАТ БОЙКО,

НО НЯМА ДА МИ ОТГОВОРИШ?!

СЪС ВСЕКИГО НЕ СПОРИШ.

ГОЛЯМА РАБОТА ТИ СТАНА ,

БЕРЕШ БЕЗПЛАТНО ДИНИ ОТ "БОСТАНА"!

ДОКОГА?

БАНКЯ МАЛКА ЛИ ТИ СЕ ВИДЯ?!

https://www.youtube.com/watch?v=T0jET9u1RsQ

https://www.youtube.com/watch?v=30I5cwhVnzM

(https://www.kazanlak.com/common/images/20121203-BQSAJYOIJGX-1354559103.jpg)

Бойко Борисов подарява на Обама маската на Терес 03.12.2012г... Казанлък.

С какво право?!

 

А на тебе, малко човече - потребител,

тук не си читател,  зрител,

чужди поръчки изпълняваш,

непознати хора нагрубяваш!

Лесно ти е анонимно

да се "лееш" тук безпирно.

На твоята поръчителка, на теб

една покана за танц - степ,

че днес е празник 24 май,

а ти, човече, пак обиден коментар извай?!

 

Заради Бат Бойко ме обиждаш, нали

и мръсен коментар ми сътвори,

нали блокирала съм те, защо си тук,

n......, нали за тебе съм б......к?!

И последователката твоя -

http://nikyniky.blog.bg/poezia/2016/03/20/za-edna-mente-poetesa-recenziia-ot-milena-kirova.1438437?reply=4869487

20.03.2016 19:41 - За една менте поетеса- рецензия от Милена Кирова

Тази статия не е моя! Няма място за сръдня, но не ми дотягайте в коментари,

г-жо поетесо, с този престъпник, мутра и мафиот  ББ и ментето, като него избори 26 май 2019.

(https://www.kaldata.com/forums/uploads/monthly_2019_05/bbbbbbbbbbbbbbbbbopers-anonymous.jpg.0807367a4190929ec8edf24565cf426c.jpg)

(https://trakiaworld.com/trakimg/orig/1509903962ostrovnastabilnosta.jpg)

БАЙ ГАНЬО ГЛАСУВА! 26 май 2019

ИЗБОРИ НА УМРЕЛИТЕ !

На дупедавците и гъзоугодниците!

Върви, народе заблудени! ...към гибелта си ти вървиш           

Болката ми е голяма,но и това ще превъзмогна,защото съм умна и не съм от продажната ПАПЛАЧ, ЦЪРВУЛ НА ОНЗИ ПАЛАЧ... Глупав народ сме , поне тези които са се замогнали по нечестен път и държат със сила властта и парите, богатствата на България. Умните и кадърните, младите са навън, видяха че ще ги избият тук в родината им и нямат бъдеще. Горко ни. Толкова много западни държави и Америка чакат като лешояди гибелта на България. Жалко -меко казано. Дано не видя тоталния крах на България, дано умра вече съм стара .

Това ли е демокрацията Ви ? Европата Ви кирлива, вмирисана на негри и араби, цигани и турци?!

ПОСЛЕДНИ СМЕ В ЕВРОПА ПО ВСИЧКО ОСВЕН ПО СМЪРТНОСТ И БОЛЕСТИ И ВЕЧЕ НЕ САМО В ЕВРОПА ЗА КАКВО ТЪРЧИМ И СМЕ ТАМ ТОГАВА?

ЗА КАКЪВ ХАЛ НИ Е ЕВРОПА, СЛЕД КАТО СМЕ НА ДЪНОТО И НИ МАЧКАТ И ОКРАДОХА?! УНИЩОЖАВАТ НИ НАЦИЯТА БАВНО И ХИТРО -ТРОВЯТ, ИЗБИВАТ , НО НЕ И ЦИГАНИТЕ, И ТУРЦИТЕ -ТЕ СИ ЖИВУРКАТ.

Защо да е силно казано, нима не виждаш накъде сме тръгнали, то няма накъде вече сме на дъното, а

сега ще ни обърнат и пола на децата, досега само дрогират и проституират, тровят и не лекуват! Чак пък образование и култура.

Свястното , умното е навън ,емигрира и тях изтеглиха ...

Имали хората пари?

Лъжа е . Не съдя само по себе си, тези бабички дето хвърляли пари от терасите ...ЛЪЖА Е , ГОТОВИ СЦЕНАРИЙ, КАКТО И МНОГОТО ПАРИ НА ШЕПА ИЗРОДИ, КАТО БАЛЕВИ, АРАБАДЖИЕВИ, БРАТЯ ГАЛЕВИ...КЪДЕ СА , А КЪДЕ ГИ СКРИХА ...УБИЙЦИТЕ СЪЩО - МАФИЯ , ПЛЮЯ НА ТАЗИ ПАПЛАЧ.

ПЪК И ДРАПАТ ЗА КОНВЕНЦИЯТА И НЯМА КАК БЪЛВАТ ПОСТОЯННО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИ И УБИЙСТВА, ТА ТО И ПРИ БАЙ ТОШО ГИ ИМАШЕ, ДРАГИ! ВИНАГИ Е ИМАЛО И ПОВЕЧЕ ОТ СЕГА ДАЖЕ.

А НАРОДА ДА СИ РЕВЕ, КАТО ТЪРПИ, АЗ ВЕЧЕ СЕ ИЗРЕВАХ! ОТМИНАВАМ...

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 July 2019, 00:16:16
КОИ ГОВОРЯТ ЗА ЛЮБОВТА? В ГЪРДИ СА С ТОПКА ЛОЙ, А НЕ СЪРЦА!

ДОБРОТО ЗЛОТО ЕДИН ДЕН ПРЕОБРЪЩА


Защо ли говорите за любовта,
когато с мръсотия и смърт се храните
и чужди семейства, домове палите?!
О, презрени, злощастни, ......ри,
Хасковски  ....ви, убийци, *****,
Асеновградски турци и роми,
та чак пък творци, Пайнерски "моми"....
Нима не знаете,че всичко се връща?
Доброто злото един ден преобръща
и моля се Богу аз да съм жива
да видя смъртта  на тази Годзила,
която погубва всички деца.
О, чуй ме, Господи, о, небеса!
Не ще се крия, ще спра да вия,
не ще да плача, не ще се влача,
че днес по небето звездите умряха,
майки горят в домове и горяха....
Няма -дано, няма да чакам,
няма да спра, не ще се оплаквам,
който посегне на майчина кръв,
който деца ми тегли със връв,
нека получи си това от Бога,
каквото реши той,не съм строга,
ти, leif  проклетнико, Пайнер безумни
и вий празноглави, и слабоумни
жени друговерки -злобни, крадливи,
Плевенски ....ви, жени завистливи,
Галена, Азис, Малина, Джена
и баба Глория -най злобна жена,
сред таз долна челяд чалга певици,
рападжии гнусни, боклук политици,
сред тази паплач не ще умра,
с нокти ще драпам, ще се добера,
до слънцето горе, до звезди сияйни,
ще следвам пътища Божии, безкрайни!
Какво ми остава, едничко тогава,
освен да се боря, да вярвам -не става,
да вярвам в възмездието на лошите хора,
които на Дявола са изгора,
да вярвам ...но ще продължа,
да се боря докрай за истината,
която тук на Земята я няма,
а има само завист голяма,
злоба, омраза, сеч, измама...
Не става, друг път няма да хвана!
Не ще да вия, не ще се крия,
лице си чисто не ще да мия,
ще полетя с секира в ръка,
макар че отнемат ми...дръжката
и нека тежи сечиво омразно,
стоманено нека е, а не желязно.
Отгоре правда аз ще раздавам,
Бог ще слушам, ще се изповядам,
така ще мога да се преборя...
и вече няма да прося, да моля!
Не ще спра дотук, там ще възкръсна,
стомана горяща аз ще разпръсна,
огън, искри, жупел и плам,
в човека Дявола ще изгоря ....знам.
Аз ще се жертвам щом няма кой!
Спиш робски народе мой!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=r5WUhIqqTm4
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 05 July 2019, 01:58:21
МЛАДОТО НИ ПОКОЛЕНИЕ...

05.10-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ


Детето ли е агресивно

или поведението пасивно

на родители не зрели

за парички пощурели?!

Те децата си забравят,

на улицата ги оставят

да ги учи,образова,

после гледат им позора.

За парите си треперят,

търсят ,искат да намерят

повече пари и слава,

та дори в друга държава.

Родителите са виновни

във тези дни за нас съдбовни,

децата знаят си правата

дори и тяхната заплата.

За смях учителят е станал

и всички болести прихванал,

от чуждите деца умира,

за своите време не намира.

Родителите тъй добри

Във къщи имат две и три

най много и не ги боли,

слугуват,глезят ги дори.

Във клас по тридесет са в час,

учителите всеки час

са възпитатели добри

и бодигарди лоши,зли.

За урока няма време,

на децата не им ,,дреме",

че неуки ще останат

и без професия останат.

Държавата ли е виновна

или съдбата ни тъжовна,

но младото ни поколение

е агресивно за съжаление!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://www.monitor.bg/web/files/articles/152173/gallery/049ffa2efd3655cadab04be7487c93c3.jpg)


(https://i.pik.bg/news/521/660_d0170ab3ef5a94931a79153beb12c17a.jpg)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 06 July 2019, 10:50:38
ИСТИНА БЕЗ СКОБИ
"Здравейте казвам се Георги Стоянов. Журналист съм. Пиша за информационна агенция Блиц и вестник ШОУ.

Доста разбунихте духовете в интернет и бих искал да направим интервю с вас.. Мисля, че ще е интересно на хората да разберат по подробно за нещата около дъщеря ви, които изразявате с някои стихове, а наред с това и за всичко около вас самата.Ако сте съгласна ще ви пратя въпросите и когато имате възможност ще ми отговорите.Желая ви всичко хубаво и ще чакам отговора ви.

 

отг: Не си отварям редовно пощата така че заплахите на някои ученици и някои от родителите изобщо не ме вълнуват, не ми пречат да живея, да работя, както им се иска на няколкото..... По добре е да се съсредоточите във вашите домове и семейства вместо да се ровите в живота на другите, най вече на неудобните за вас отделни хора и цели семейства.

cekupama

 

Тук в тази моя статия пусната в един сайт, мой блог , който сега е спрян заради един келеш се вижда заплахата и само след седмица имах наистина неприятности с компа, а срещу Нова Година 2011 ми спряха сайть , в който бях заплашена-прочетете! И за какъв демократичен интернет да говорим тогава, за какви ученици, за какви учители, учителки -колежки, колеги, за какви родители и за какъв Народ ....? ! Изобщо нямам думи, пълна отврат!

ПОВЕЧЕТО ДЕЦА МЕ ОБИЧАТ. Няколко поддучвани ученици са маши.....

 

ШЕПА ПОДДУЧЕНИ душици.....

....ВИЛНЕЯТ В ИНТЕРНЕТА СЛЕЩУ МЕН И МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

ПОВЕЧЕТО МЕ ОБИЧАТ,

ЕТО ФАКТИТЕ

 
https://www.youtube.com/watch?v=FCh2x8n5Kkk

4 яну 10, 11:29

nepoznat: Много Ви обичат тез деца госпожо. Кажете рецептата.

3 яну 10, 16:28

Петя 5-ти а калс: 5-ти а съм не 5-ти в

3 яну 10, 16:27

Петя 5-ти в калс: Не са подмазвачи да ти е ясно ако не ти е ясно ще ти се изястни не и се подмазваме ами си обичаме Г-жа Анита Христова

3 яну 10, 14:24

anonimen: ЗПОДМАЗВА4И!!!

2 яну 10, 16:05

Богомила от 6 ,,Б" ЧНГ: Страхотен клип сте направили за новата год.Много хубави стихове имате, госпожо! Повечето хора, които Ви мразят, просто ви завиждат! Знайте, че Вие сте уникална певица и преподавате много добре Музика!

2 яну 10, 13:47

raq 7v: gospojo klip4eto za koleda e super! 4estita nova godina

1 яну 10, 21:48

ot 5 v klas: Chestita nova godina! Gospojo vie ste syper

1 яну 10, 16:57

приятeл: как е Полина какъв подарак и подарихте за коледа

31 дек 09, 17:53

anonimen: kak

28 дек 09, 00:52

БРСЈАКОТ: Приятелко, ти моя най-добра

28 дек 09, 00:48

жена, която целия българс: дух и вяра

28 дек 09, 00:21

emmy 777: цялото ви творчество е невероятно .

24 дек 09, 20:33

Хриси: Госпожо, честита Коледа!

22 дек 09, 18:34

ьхдхспех: super ste!!!

14 дек 09, 17:21

No Name: Казвате, че много хора Ви мразят...! Може и така да е незнам...но то омаразата ще да е породена от завист...или просто, защото сте права..!

14 дек 09, 17:17

No Name: Продължавайте все така...! Браво на Вас...! Вие сте супе продължавайте да ги дръстите...заслужават си го...все трябва някой да ги постави на място...

4 дек 09, 15:55

Богомила от 6 ,,Б": Полина - Фатален петък Госпожо, това е любимата ми песен на Полина...

4 дек 09, 15:51

Богомила от 6 ,,Б": Искам да кажа, че снимките са Ви хубави!

3 дек 09, 19:17

ornelia ot 6b: gospojo vie ste supr! ne slushaite golemite kakvo prikazva i samo napred

3 дек 09, 17:52

anonimen: polina e strahotna

 

 

 

djani 6v: BLAGODARQ ZA KRASIVIQT KLIP GOSPOJO HRISTOVA!!!

28 ное 09, 17:26

http://polinafolk.hit.bg: Благодаря,милички!Не знам откъде тази злоба и завист от една групичка големи ученици, та и чалгари,изчерпани поетеси?!Защо се ровят в личният ми живот та и на децата ми?Що за БОЛЕСТ КОМПЛЕКСАРСКА?!

28 ное 09, 17:12

за Джани и Милица 6в:

28 ное 09, 10:43

5-ти ,,б" клас: Госпожо,Христова целия 5-ти б клас ви обича

27 ное 09, 18:40

simona 5v: g0sp0j0 vie ste mn0g0 hubava i d0bra u4itelka 😃

27 ное 09, 18:37

hrisi 5a: gospojo strahotna ste Ne im obrushtaite vnimanie .Te vi zavijdat.

20 ное 09, 01:14

Ах, каква жена-изкуствена: viewtopic.php?f=4&t=99

19 ное 09, 22:49

Gabriela VII a klas: gospojo strahotna ste!!! Pi6ete ynikalni stihove! Produljavaite v su6tiq dyh !

18 ное 09, 19:24

an0nimen:: Gospojo produljavaite napred ..

16 ное 09, 19:42

stefani 6b klas: davaite v sa6ia dux ! samo taka .

16 ное 09, 19:13

stefani 6b klas: mnogo ste pe4ena gospojo!!!

16 ное 09, 13:42

valio hristov 5b: gospojo mnogo ste gotina

14 ное 09, 15:54

Ивана Илчева 5Б: Това стихотворение за Глория е много яко. Госпожо, Вие сте много красива и добра учителка. Тези, които са против Вас много грешат!!!

6 ное 09, 12:14

Lora 6v: Istina e

6 ное 09, 09:55

sekirata: Благодаря,милички! Няколкото лидера на 8а-А,К,Ш,С,М,не са на същото мнение - шантажират ме и провокират в часовете по музика, дори заплашват! Имат си учители-по големите, като Гривишкия от 12 клас.

5 ное 09, 21:15

neli 6a: davaite gospojo.dobroto pobejdava zloto

5 ное 09, 16:42

joana spasova 5Б: gospojo koito smqtat 4e ste lo6a-gybqt vie ste izklu4itelen profesionalist!decata kazvat 4e ste lo6a za6toto ne im pozvolqvate da pravqt kakvoto si pojelaqt!vie ste nai-dobrata gospoja

3 ное 09, 19:09

djani 6 v klas: Vsichko napisano i kazano ot g-ja Hrist0va e vqrn0!!! Brav0 g0spoj0... vsichk0 vashe e krasiv0!!!

3 ное 09, 16:38

sekirata: Рекетират ме навсякъде чрез най милото-децата ми! Дори в интернета!

3 ное 09, 14:33

anonimen: gospojo vie ste mnogo silna prodaljavaite v sashtiq duh sreshtu zloto.Tezi koito vi obijdat sma4kaite gi kato hlebarki.A vie kato ste dobra zloto iska da vi premaje no vie(dobroto) shte gi unishtojite

3 ное 09, 13:25

milica 6 v klas: tozi klip e mnogo xubav i ste pava

31 окт 09, 13:08

hrisi 5a: gospojo strahotna ste

30 окт 09, 18:50

5 "A"клас: ,,Невероятно,добра и срахотна госпожа!Който не я харесват-ГУБЯТ!!!"

30 окт 09, 18:50

didto 5b: kakto kazvat moite sao4enici ot 5b ne obra6taite vnimanie na drugite ne se obra6taite nikoga nazat

30 окт 09, 18:22

mimity: gospojo polina ima mnogo xubavi pesni

30 окт 09, 15:21

lora yanachkova 5Б: gospojo vi ste mnogo dobra daje nai-dobrata,kakto joana kazva ne slu6aite glupavite hora koito ne vi uvajavat!Vie ste edna ot nai-dobite u4itelki,zznaite ,4e az vi uvajavam,kakto i celiq 5Б klas.

29 окт 09, 21:34

joana spasova 5Б: gospojo vie ste nai-dobrata!nqma smisul da se zanimavate s glypacite koito vi obijdat!I pomnete 4e 5Б klas mnogo vi yvajavat i obi4at

28 окт 09, 20:49

ivelina: gospojo stihotvoreniqta sa vi mnogo 4uvstveni

28 окт 09, 20:39

mihaela 5a: gospojo ne slu6aite tezi koito vi obijdat.stihovete sa mn hubavi

27 окт 09, 23:23

petq: vie ste na vurxovnata gospoja koqto poznavam prosto nqmam dumi mnogo xubavi stixove i razkazi vie ste nomer edno zavinagi

27 окт 09, 22:59

petq: gospojo vie ste mnogo xubava gospoja i ne slushaite drugite kakvo govorqt za vas vajno e kavo vie mislite za sabe si vie ste chudesna gospoja

27 окт 09, 19:27

gabriela V a: gospojo vie ste nai gotinata gospoja v tova u4ili6te mnogo ste gotina i vi jelaq mn uspehi i kusmet

27 окт 09, 18:48

kristina 5 a: gospojo straxotni stixove

27 окт 09, 18:47

kristina 5 a: gospojo Vie ste varxa mnogo ste gotina

27 окт 09, 17:51

milica: mn qka i gotina gospoja mn ni kefite

27 окт 09, 17:17

desi staneva 5 a: nqma druga kato vas gospojo

27 окт 09, 17:16

desi staneva 5 a: i koito istriva na Anita Hristova rabotite da spre za6toto ako na vas vi pravat taka nqma da vi e priqtno apak i tq e po umna ot vas

27 окт 09, 17:14

desi staneva 5 a: mnogo hubavi snimki imate ot svadbata na sina vi

27 окт 09, 17:14

desi staneva 5 a: mnogo hubavi stihove i razkazi imate

27 окт 09, 17:12

desi staneva 5 a: gospojata e mn qka i mn dobra gospoja.vie ste nai pe4enata gospoja.nezaslojavate takova otno6enie ot tezi tapi hora koito vi obijdat.nie 5 a klas sme vinagi sas vas.5 a vinagi 6te sas vas ne sre6tu va

27 окт 09, 15:37

hrisi 5a: super ste gospojo nqma druga kato vas

27 окт 09, 15:24

mimity: nai dobrata gospoja na sveta e Anita Hristova

27 окт 09, 15:21

gergana 5a: gospojo vie ste nai pe4enata gospoja koqto ni zabavlqva nai dobre abe napravo ste super NOMER 1 STE SI i 4e nqkoi vi misli za losha tova ne e vqrno

27 окт 09, 15:19

mimity: mnogo dobra gospoja

27 окт 09, 00:07

26 окт 09, 18:47

didito 5b: gospoji vie ste mn dobra i vajnoto e 4e ste stroga i ne da ste mila da vi se ligavat prodaljavaite vav sa6tiq du obi4am vi

24 окт 09, 20:35

hrisi: Gospojo tuk me ima i mene. Blagodaria vi!

23 окт 09, 16:49

petq ot V a klas: mnogo mi e muchno za polina ne se podmazvam a se draznq che nqma mn svestni hora kato polina i maika i za6toto ako gi poznavahte nqma6e da kazvate 4e polina.......ama maikata na polina......

23 окт 09, 16:42

petq ot V a klas: не слу6аите другите какво говорчт важното е вие да не се васприемате като такава

23 окт 09, 15:33

anonimen: nm gotina gospoja mn ni kefite v 4asovete u4ite ni na qki raboti

23 окт 09, 14:19

lora: izpratih Vi snimkite

22 окт 09, 19:10

Бетина 5а: и вашият саит е варха!!!

22 окт 09, 19:09

Бетина 5а: госпожо Анита Христова вие имате прекрасен глас и вашата дъщеря Полина има прекрасен глас и прилича многооо на вас!!!

22 окт 09, 19:07

deska 5 a: pozdravleniq za celiq Vi sait

22 окт 09, 19:03

deska 5 a: polina ima mn hubav glas

22 окт 09, 15:14

v a /Kristina/: da6terq vi ima mnogo xubav glas

22 окт 09, 14:59

Бояна 5 а клас: Госпожо Христова,дъщеря ви пее много хубаво и прилича многоо на вас!!

17 окт 09, 14:30

xyz: http://vbox7.com/play:985c5715

16 окт 09, 23:13

anonimen: i u4ite samo na qki n6

16 окт 09, 23:13

anonimen: vie ste mn dobra

16 окт 09, 18:30

sladyr4eto67: zdraveite gospojo az sam ot 5 g klas i vi pozdravqvam za xubavite stixotvoreniq

8 окт 09, 21:53

nakoi: mnogo mi beshe priqtno na rod sreshta

4 окт 09, 11:08

izabela V|a klas: gospoja Anita Hristova e nai gotinata y4itelka

2 окт 09, 23:16

Найден: Поздравления, Ани! С надежда за щастливо семейство!

27 сеп 09, 01:35

desi: I MENE nqkoga me e ychila tazi gospoja uvajavaite si q zashtoto go zaslujava

27 сеп 09, 01:31

ot 5 v klas: gospojo vie ste syper

17 сеп 09, 22:47

22.08.09 -ЧЕСТИТО!: Небе,простор,искри,звезди,любов и палещи лъчи,нека ви светят в живота ваш! Обичайте се и бъдете, верни един на друг останете! на Мариана и Владимир Лазарови от мама

14 сеп 09, 23:26

6 a klass: 4estit parvi u4eben den

11 сеп 09, 03:50

Дирята на сърцето: http://vbox7.com/play:a38c407d

11 сеп 09, 03:50

Не гледай назад:

5 авг 09, 13:11

kalin-svishtov: bravo pozdravleniq za saita

4 авг 09, 21:36

ЯНКО: УСПЕХ

30 юли 09, 18:16

Anita: http://ingiara.blog.bg -Blagodarq!

24 юни 09, 23:18

iskren 6v: ne ne ne tq che e pechena gospojata e pechena ama ako razbera koi e pisal ot moe ime she my 4ypa zubkite...

15 юни 09, 01:36

borqna 7b: vie ste varha prodaljavaite da pi6ete!!

11 юни 09, 22:02

Cenko 6v: ГОСПОЖАТА Е МНОГО ДОБРА КОГАТО НЕ Я ЯДОСВАТЕ

3 юни 09, 13:00

milica 5v klas: gospojo paskazat za plovkinqta me razplaka molq vi prod1ljeta razkaza

3 юни 09, 12:51

milica 5v klas: gospojo vie ste super prodaljavaite vse taka

31 май 09, 00:53

g_99: gospojo syper ste produljavaite da pi6ete vse taka

30 май 09, 11:32

hi: nahalnici

30 май 09, 11:22

hi: gspojo qko ste gi potredili tez

24 май 09, 15:22

anita: Честит празникна всички истински българи!Пазете езика ни,борете се за България!Благодаря!

24 май 09, 11:29

ivelina5a: Честит празник

15 май 09, 13:28

jo: zdr

13 май 09, 22:50

ot 6 d klas: br samo taka evala

18 апр 09, 17:26

razruha: OBICHAM TE ! I NEKA CQLATA VUBOV NA VSELENATA TE BRANI OT NEGATIVIZMA NA TOZI SVQT !!!

27 мар 09, 23:42

stefani 5b: ooooo gospojo vie ste nomer 1 edin savet pravete taka 4e drugite da si misliat 4e ne vi puka i 4e te nomer 11111111111111 kakto si e de!!!!!!!!!!!E tva e super ste!!!

27 мар 09, 21:35

lora 5b: da ne vi puka ot nikoi

24 мар 09, 21:57

stefani 5b: Vie ste nai iakata i nai dobrata gospoja.Davaite samo tak!!! Vie ste nomer 1111111111111111111111

24 мар 09, 21:56

stefani 5b: Nomer one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one ONE one..

21 мар 09, 16:53

milen6g: е госпожата си е суспер добра,тези които са против нея трябва да са бати тъпаците

21 мар 09, 14:19

stefani 5b: pravete taka 4e da ne vi puka ot nikoi i ot vsi4ki

21 мар 09, 14:18

stefani 5b: poviarvaite mi 6e pomogne

21 мар 09, 14:18

stefani 5b: ne se vpe4etliavaite na gluposti kluki i drugi glamotii!!!

8 мар 09, 14:57

Joro: 4estit 8-mi mart

1 мар 09, 22:36

приятел: Честита Баба Марта!!! Да си жива и здрава! И все така хубава!

1 мар 09, 18:00

ionity 5g: 4estita baba marta gospojo

1 мар 09, 12:40

anita: ЧБМ! Бели и червени, весели засмени, здрави и красиви, добри, сговорчиви!

27 фев 09, 20:00

nana: br gospojo mn hubavi razkazi i stihove!!vie ste istinska bulgarka!!

27 фев 09, 12:43

anita: "ЧЕЗ" това не са чужди, а наши мошенници! Крадат и ТЕЦ И ЧЕЗ и самите хора се крадат помежду си, но данните от електромерите ги разбираме и записваме, а тези за парното нищо не им разбираме

 

ЕТО ПРОВОКАЦИЯ...ПАК ОСВЕН ДЕНОНОЩНОТО МИ ОБЛЪЧВАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ОТ ЛОШИ ХОРА ОКОЛО МЕН!

 

Петък, 2008, Ноември 7 13:40:30 EET

 

"Здравейте казвам се Георги Стоянов. Журналист съм. Пиша за информационна агенция Блиц и вестник ШОУ.

Доста разбунихте духовете в интернет и бих искал да направим интервю с вас.. Мисля, че ще е интересно на хората да разберат по подробно за нещата около дъщеря ви, които изразявате с някои стихове, а наред с това и за всичко около вас самата.Ако сте съгласна ще ви пратя въпросите и когато имате възможност ще ми отговорите.Желая ви всичко хубаво и ще чакам отговора ви.

 

отг: Не си отварям редовно пощата така че заплахите на някои ученици и някои от родителите изобщо не ме вълнуват, не ми пречат да живея, да работя, както им се иска на няколкото..... По добре е да се съсредоточите във вашите домове и семейства вместо да се ровите в живота на другите, най вече на неудобните за вас отделни хора и цели семейства.

Cekupama

Петър Петров

24 Ноември 2010, 17:49 не пиши...писането ще ти създава проблеми, както виждам...))

 

ЕТО ДОКЪДЕ СТИГНАХА ЗЛОБНИТЕ И НЕКАДЪРНИ ДУШИЦИ-ЖУРНАЛИСТИ ДА ПИШАТ ОТ ИМЕТО НА ДЕЦА, НО БЛОКИРАНЕТО НА БЛОГА МИ ВЪВ WORDPRESS.COM И КОМПА МИ НЕ Е РАБОТА НА ДЕЦА! НЕЩАСТНИЦИ !

 

Коментари

 

Warning: We have a concern about some of the content on your blog. Please click here to contact us as soon as possible to resolve the issue and re-enable posting.

Проверка на опашката за спам

gospojo as sam nai golemiq vi koshmar

95.43.113.211

Submitted on 25.10.2010 at 3:56 pm

 

vie se zaqjdate s mene ama shte vidite koi sam as. vnimavaite da ne vi stane neshto na kompytara teq dni . mnogo sdrave shte imate ot mene . shte si kupite nov kompytar shte vidite as shte vi prinudq

vie se zaqjdate s mene ama shte vidite koi sam as. vnimavaite da ne vi stane neshto na kompytara teq dni . mnogo sdrave shte imate ot mene . shte si kupite nov kompytar shte vidite as shte vi prinudq

gospojo as sam nai golemiq vi koshmar

trash

Възстановяване | Изтриване завинаги

 

ПОВЕЧЕТО ДЕЦА МЕ ОБИЧАТ. Няколко поддучвани ученици са маши..

0 #

Denislav Petkov

sekirata.wordpress.com/

kaknia@abv.bg

212.233.194.153

Submitted on 06.10.2010 at 7:24 am

 

Gozpojo po tazi pri4ina as se mahnax ot Zaimov zastoto se straxuvax 4e ste kazat 4e as sam go napisal znam koi bese tova bese minalata godina vav 5G klas sedq to4no do mom4eto koeto go napisa sega mislq 4e e otnovo v zaimov kazvasee Denislav nova4ev ,mislq 4e klasniqt mu rakovodite oste e margarita penkovska

Gozpojo po tazi pri4ina as se mahnax ot Zaimov zastoto se straxuvax 4e ste kazat 4e as sam go napisal znam koi bese tova bese minalata godina vav 5G klas sedq to4no do mom4eto koeto go napisa sega mislq 4e e otnovo v zaimov kazvasee Denislav nova4ev ,mislq 4e klasniqt mu rakovodite oste e margarita penkovska

kaknia@abv.bg

Denislav Petkov

http://sekirata.wordpress.com/

trash

Възстановяване | Изтриване завинаги

 

ДРУСАН ИНТЕРНЕТ -.........ЕТ!

0 #

Анонимен

95.43.196.226

Submitted on 11.06.2010 at 12:03 am

 

gtgfvsaxdwrtyuion

gtgfvsaxdwrtyuion

trash

Бомба сте!

 

05 юли 2019.,Плевен

Анита Христова Трифонова

Един въпрос без отговор,защото знам че няма да го получа, поне адекватен от хората които се имат за голямата работа.Не конкретно към някой или някоя -всичките са един дол дренки ,точно като нашите политици боядисани.

Как са се чувствали Христо Ботев, Н.Й.Вапцаров, Петя Дубаров,която просто не изтрая съвременниците си и обществото гнило и още, и ОЩЕ гениални, които изобщо не са изкарвали пари с творбите си, демек не са правили БИЗНЕС С ЧУВСТВАТА СИ?

 И  ПАК СА ВЕЛИКИ - СЛЕД ГОДИНИ , МНОГО ГОДИНИ!

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 10 July 2019, 22:26:57
(https://b.radikal.ru/b33/1907/7e/8247989a6edb.jpg)

ПЕЙ, СЪРЦЕ

Слънце, огън и лъчи,
пей, сърце, недей плачи,
вярвай в утрешния ден,
вярвай в Бог, в живота, в мен!
Пей сърце, недей плачи,
душа моя не мъчи,
подари си живот нов,
по красив, пълен с любов!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:25:47
(https://d.radikal.ru/d14/1907/5c/35cc5c920782.jpg)


ЩАСТИЕ ЛИ Е ТОВА ИЛИ ИЛЮЗИЯ ЕДНА?

В КУПЛЕТИ


Щастлива съм, когато си до мен,
колко хубав и щастлив е този ден!
Обичай ме, дъхът ми спирай,
с любов и нежност ме заливай.
В леглото любовта лежи,
прегърнала телата ни
и няма болка, имам теб,
и тез куплети са за теб.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:27:02
ПОПИТАЙ МЕ

Попитай ме,
защо не мога да забравя
що съм строга
към собствената си съдба
и не признавам любовта?
Попитай ме,
защо не мога и да плача вече,
да се смея,да свиря даже и да пея?
Изсъхнаха мечти крилати,
слана ги ослани,пернати
птички днес се реят,
а славейчетата не пеят.
Душа и тяло боледуват,
а някои само мъдруват,
всичкo чакат наготово
да дойде време добро,ново!
Обезверена,огорчена,
паднала, но не сломена,
отправям поглед, взор нагоре
и виждам моята звезда там горе,
която кани ме за път последен.
Оставям те, земен живот неверен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://www.chudesa.net/wp-content/uploads/2014/10/fate-300x452.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:28:21
ВЪН ПЕЧЕ, А В МЕН ВАЛИ

Вън пече, а в мен вали,
душа плаче, сърце боли.
Казват, че то не боляло,
не би, ако бе умряло
и чувството в мен за вина.
Къде си мой Господ, светлина?
Няма да плача, няма да вия,
няма да бягам, да се крия,
няма,това не заслужава
моята душа, която страда.
Страда за теб, рожбо мила,
страда за теб, държаво гнила,
страда за теб, сърчице бедно,
страда и знае, че не е редно
туй и онуй дето става сега.
Къде си мой ангел? И досега
никой не чува моя зов,
зли сенки ме дебнат,ров
е зинал и цяла яма
пред мене зее.Истина няма.
Била съм тъжна,унила,печална,
представяла съм се за многострадална...
Неспокойна душа съм,борбена,силна,
докога ще водя борба непосилна,
вятърни мелници докога ще гоня?
За предатели жалки сълзи не роня.
Цяла гвардия наемни войници-
голяма пасмен, жени с парици,
като пиявици в мене са впити,
но дишам,живея с юмруци свити.
"Търпи, ще си спасиш душата."
Аха,но где си, истино свята?
Свят неспокоен създаден погрешка,
кат цирей гноен,не цар,а пешка
върти и разбива моите мечти.
Не се предавам!Нека боли.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:29:27
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ftonus.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2F92.jpg&hash=800f890d9c899be9c7ae2d649ebf76918bef65d3)

ЖИВОТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ

Любовта ми нека е силна,
нека пенлива е като вино,
което опива,което измива
тъга и болка,сълза горчива!
Животът трябва да се живее,
моето сърце за тебе копнее,
славейче мило за нас нежно пее,
песен любовна в душа се лее!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:31:04
НАРОДЪТ СИ ЧАКА СВЕТЛИНКА ДА ПРОБЛЕСНЕ В МРАКА ама с чакане не става

Тук пиша тъжно и страшно,
да те боли е ужасно,
да ти се къса сърцето,
да плаче с тебе морето,
птица в небе да не пее,
народ заблуден да блее!
Ако искате ме четете,
някои лъжат, простете
с таквиз аз не ще да споря,
народът български е в неволя,
послушно влачи хомота
и подарил  си  живота
на шепа чужди и наши,
крадци, убийци, апаши...
помощ от нейде чака,
светлинка да проблесне в мрака!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s003.radikal.ru/i204/1405/47/ce5650aae8f8.gif&key=8a0636d76319b0b1ae406f838fa31d18a6c7a2a582f346a653c0a976d53661d2)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:31:59
(https://m.tialoto.bg/media/tialoto/files/articles/451x572/6bfb75a4fa54f58e41ef30ff5a5986bf.jpg)

ПЕЙ, СЪРЦЕ!

Слънце, огън и лъчи,
пей, сърце, недей плачи,
вярвай в утрешния ден,
вярвай в Бог, в живота, в мен!
Пей сърце, недей плачи,
душа моя не мъчи,
подари си живот нов,
по красив, пълен с любов!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:33:18
СОНЯ ГРЪЦКА - СОНЯ НЕМСКА

Пускам телевизия Планета
и какво да видят моите очета,
имаме си "нова" фолк певица,
май на любовта е жрица.
Жадна за пари и слава,
с нос голям се отличава!
Талантлива ли била,
но май след БМК,
в "Пайнера" се тя навря-
нахална и фуклива,
с красивите певици заядлива.
Организаторка и лидерка добра
е тя на групичка една
в Планета център София.
Там аплодисменти чака
с дрехите от хоремака.
Има публика голяма -
зарибени фенчета от мама.
Букли, рокли, бюстиета -
мода от 65-та!
С тези букли, грим в очите,
мила Сонче, кой преби те,
пияният от "Сряда вечерта"
или друг си ти избра?
Произношение тя няма,
но връзкарка е голяма.
С Кукос, с bruni са тандем.
Боже мой, мъжки харем!
Милата щом глас извие,
всеки гледа да се скрие,
вие кат вълчица бясна,
май за всички е опасна.
С красота на Носолина,
с наградите за миска се размина.
Да го кажа най накрая.
Искам да и пожелая-
"Мила моя русокоса,
къде си тръгнала боса?
За певица не ставаш,
нищо че пари даваш.
Я по добре замълчи,
повече не се мъчи.
Явно имаш хубав род,
но звезда във друг живот.

поезия сатира  А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://skandalno.net/wp-content/uploads/2012/09/nemska.jpg&key=f9407501d9fedb42f7b826f20adc284fa9ea058e2a42cbc0fe1366c2e497079e)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:34:48
(https://c.radikal.ru/c01/1907/64/7ab5a8557caa.jpg)

АХ, ТАЗИ ЛЮБОВ!

Любовта ми се оглежда
във сърцето ти добро,
във душата ти красива
и усмивката ти мила.
Пърха, като малкa птичка,
гали със крилца и пее,
и тази нощ не съм самичка,
любовта във мен живее!
Ти си болката моя!
Ти крадеш ми покоя!
Ти си лъч, светлина!
Ти си моя мечта!
Нарисувай ме с устни
и с пръсти изкустни
докосни ме в нощта.
Целуни ме! Сега!
Ще открадна мига
и в теб полудяла
ще убия страха,
от любов онемяла
сърцето си мое
на тебе ще дам.
Друга те иска?
Не искам да знам!

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=0S-vVKS74UY

sekirata Ah tazi liubov

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 July 2019, 16:36:03
НА ВСИЧКИ ДЖЕНДЪРИ И МЕРАКЛИИ ЗА ТАКИВА -ДЖЕНДЪРМЕРИЯ :wink:

МЪЖ ИЛИ ЖЕНА

сатира


Главата ти голяма е със таз прическа,

но важното е мозък не достига,

вижда ти се туй гротеска,

но продължаваш и окото ти не мига.

Кои души способни на това са,

кои мъже , коя класа?

Отрудени или просто хаймани ,

или просто мъже - жени?!

сатира поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b03/1907/13/ab2bdb938c03.jpg)

(https://dama.bg/uploaded/img/men-looks-04.jpg)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 15 July 2019, 11:34:29
(https://b.radikal.ru/b20/1907/3d/dde54fc658b8.jpg)

СЪС ТЕБ НЕ ВЛИЗАМ В СПОР,
С ПАРИ И ВРЪЗКИ СИ, ЗА ТЕБ ПОЗОР!


Със теб да споря, не ми е интересно,
за мен си никоя, известно
ли ти е че всичко зная
и няма вече да си трая?!
Ти не разбра ли -Не вървиш!
И недей мен да кориш.
Некадърна си жена,
съпруга, поетеса зла!
Стой във  твоето владение,
ти човешко си падение!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 15 July 2019, 11:47:16
(https://d.radikal.ru/d36/1907/5e/6f670c14c0a4.jpg)


СЪРЦЕ СИ ЗА ЛЮБОВ ОТВОРИ И НЕДЕЙ МЕ СЛЕДИ


Ако те налегне дрямка.

Ако все така я караш под нечия сянка.

Ако ровиш във пръстта, като къртица

и като Пайнера лансираш цица.

Ако на любовта си жрица.

Ако песента ти е изпята.

Ако се правиш на поетеса непризната.

Ако не спиш нощта, деня.

Ако от злоба освирепя.

Ако не вярваш в Господ ти.

Ако гонят те вампири зли.

Ако съпругът ти изневерява

и любовта ти не признава.

Ако мислиш ден и нощ за слава.

Ако щастието те отминава.

Какъв човек си ми кажи?!

В стадото върни се ти

и.....овца бъди!

Тревичка си паси,

от вълка не се плаши

и блей си песента

на Ахат за Черната овца.

Ако ли пък не,

вземи се в две ръце

живот си промени,

мераци забрави.

Не допускай да си сянка.

Недей остава самка.

Със хората живей

и пей, не блей!

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-mi5ZKTZM

sekirata Zlobata choveshka ne ena Gospod greshka

https://www.youtube.com/watch?v=g-o-pIQPfDo

sekirata Budi

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 July 2019, 21:37:29
ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ


ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ ПО ГОЛО ДУПЕ С ЕДИН СНОП ЖИЛАВИ ДРЯНОВИЦИ ПО ПЛОЩАД "АЛ.БАТЕМБЕРГ". ПРЕДСТАВЯМ СИ ДНЕШНИТЕ НАШИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЦИ
ОТ ИЗМИСЛЕНИТЕ ИМ ПАРТИИ БЕЗЧЕТ ПО ГОЛИ ДУПЕТА НЕ,A В КАЗАНА НА ДЯВОЛА!

 
Пустите пари, не стигат!

Колко хора ги мори

страшната им власт

и кой пак не е в час,

и не разбра как днес парата,

бавно, сигурно руши душата,

и всичко ценностно убива,

честта, достойнството затрива?

 


ПАРИТЕ НА ВЛАСТВАЩИТЕ  У НАС -ТРЪНКИ И ГЛОГИНКИ! ХИЧ НЕ ИМ ПУКА. ЗОРЪТ ПРИ ТЯХ Е ДА СЕ ДОКОПАТ ДО ВЛАСТТА И ПАРИТЕ, И ПОСЛЕ В НАЙ ЛОШИЯТ СЛУЧАЙ ДА СЕ СМЕНЯТ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ, НО ТАКА ЧЕ ПАК ПОСЛЕ ТЯХНИЯТ РЕД ДА ДОДЕ И ТАКА ДО БЕЗКРАЙНОСТ, А НАРОДЪТ МЪЛЧИ И ТЪПЕЕ! КАТО ЗОМБИРАН ИЛИ ОТ ПРОСТОТИЯ?!

секиро, НЕ СЕ КОСИ, ЩЕ ДОЙДЕ И ТУК ДЕНЯТ НА ИСТИНАТА НА "ВСЕНАРОДНАТА ЛЮБОВ" ДА ГИ НАТЪПЧЕ НА ЕДИН СТАДИОН ГОЛИ...ВСИЧКИ, НЕНАПЛЮСКАЛИ СЕ, НЕНАКРАЛИ СЕ! АКО ТРЯБВА И ДО ТАМ ЩЕ СЕ СТИГНЕ!

 ПРЕДСТАВЯШ ЛИ СИ  МАСЛАРКАТА И ДА Я ПОГНАТ ПО ГОЛО ДУПЕ С ЕДИН СНОП ЖИЛАВИ ДРЯНОВИЦИ НО ПЛОЩАД "АЛ.БАТЕМБЕРГ...ДОКАТО ОТГОРЕ И ОТДОЛУ НЕ ВЪРНЕ ВСИЧКО НАКРАДЕНО-Постът е редактиран на 29.12.2009 21:20

Малко за другарката Насралова

 Нашата родна олигархия

/Мнение на ,,Идея за България/ преди изборите.

Днес четох един финландки коментар за случая между Путин и олигарха Депираска. В малкия град Пикалово близо до Санкт Петербург (финландците още го наричат Ленинград) Депираска оставил работниците си от завода за алуминий и цимент без заплати. Путин отишъл лично в Пикалово и унизил пред всички Депираска, като казал, че издействал заем от Банка Спер за фирмата да плати заплатите на работниците си. Путин заявил пред руския вестник "Московские новости", "Заплатите трябва да се платят още днес!"

Това се пише с голямо уважение във финландката преса. И сочат друг еврейски ръководител - Саркози, който се намесвал директно да защити работните места и ги запази на работещите в автомобилната промишленост отпусна директно държавна помощ за тях.

Дори сдават и пример с прогнилия от корупция Берлускони, който спря продажбата на чужденци авиокомпания Алития, с цел да спаси от банкрут свързаните се нея вериги от туроператори ,ресторанти и хотели.

От това си правя ясно извода, че Путин не само не предоставя политическата власт на олигархията си, а им следи всячески и под лупа работата им и защитава народа си от тях.

А при нас се върши точно обратно. Сергей/Масларова да са се загрижили в подобни случаи? А сега открито се канят да предоставят политическата си власт на олигарха Борисов и другия Ковачки владеещ две коалиции - Напред и Лидер. Ние ставаме не само единствения случай в Европа, но и уникални в света с настоящия си политически модел.

Малко за другарката Насралова 😉 Нашата родна олигархия /Мнение на ,,Идея за България/ преди изборите. Днес четох един финландки коментар за случая между Путин и олигарха Депираска. В малкия град Пикалово близо до Санкт Петербург (финландците още го наричат Ленинград) Депираска оставил работниците си от завода за алуминий и цимент без заплати. Путин отишъл лично в Пикалово и унизил пред всички Депираска, като казал, че издействал заем от Банка Спер за фирмата да плати заплатите на работниците си. Путин заявил пред руския вестник "Московские новости", "Заплатите трябва да се платят още днес!" Това се пише с голямо уважение във финландката преса. И сочат друг еврейски ръководител - Саркози, който се намесвал директно да защити работните места и ги запази на работещите в автомобилната промишленост отпусна директно държавна помощ за тях. Дори сдават и пример с прогнилия от корупция Берлускони, който спря продажбата на чужденци авиокомпания Алития, с цел да спаси от банкрут свързаните се нея вериги от туроператори ,ресторанти и хотели. От това си правя ясно извода, че Путин не само не предоставя политическата власт на олигархията си, а им следи всячески и под лупа работата им и защитава народа си от тях. А при нас се върши точно обратно. Сергей/Масларова да са се загрижили в подобни случаи? А сега открито се канят да предоставят политическата си власт на олигарха Борисов и другия Ковачки владеещ две коалиции - Напред и Лидер. Ние ставаме не само единствения случай в Европа, но и уникални в света с настоящия си политически модел.

https://www.youtube.com/watch?v=k3kBiSeHsqI

sekirata cekupama Pari pari

автор А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:25:42
РАЗЛЮТИХ СЕ СЛЕД ЕДИН ПОСТ В blog.bg И ЕТО -

"Не може да им се отрече, те са осъзнали, колко е страшно да си нищо! Те няма как да се примирят, че са това, което са. И за това ползат блога да пищят отчаяно, та белки ги признаят за нещо.Тази мъчителна борба за самоутвърждаване и идентификация е ежедневната им мъка и денонощно терзание.Те са всичко, което вие не сте, а вие сте виновни за това, че като се погледнат в огледалото, няма отражение.Те искат да станат това, което сте вие, или поне да им завидите за това което са те.Но кой от вас би завидял на магнетофонна лента, глас повтарящ до втръсване чужди текстове, на вмирисан псевдо учен от покрайнините на града, на събирач на колички по паркинг на супермаркет, на дрен, пък дори и "леси", или на абна японска ножка? И на няколкото бездомни никове, в чиито блогове вие самотата и пустотата и от тях, иде неистовото желание да се присъединят  към някой, да си отъркат руното в напомпЕните приятелчета.Та тез всички ползват интернета за

 
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i011.radikal.ru/1405/d4/8d2fe0e819f5.jpg&key=46893ba5689fd094d430e322a339a47d9b4c0712bfd212529f36b35f79bcfa01)


 Автоматична, крачна ........ка с *****, с диференциално дразнещо действие!


 "Брала мома къпини-


(https://i.ytimg.com/vi/L6SIwv57sxA/hqdefault.jpg)


https://skafeto.com/забавление/японци-изпълняват-брала-мома-капини/10452/

Хит в японските дискотеки -

 https://www.youtube.com/watch?v=53epn_MdsGo

https://www.youtube.com/watch?v=rRrj1gLvFSY


Та така, не може да се отрече,че този "творец" не е осъзнал колко  е зависим и потънал в пошлост и всичко не ценностно, всичко му е през призмата на тесногръдието и неотлъчно е с мисълта за секс казано по културно,та и картинка си е турил и то на машинка-явно при него отдавна се използват разни "уреди"за тази цел.Защо всичко се свежда до е....то?!Защото на българинът нищо друго не му остана ,освен този вид удоволствие,та то не е и удоволствие щом се гледа на него -животински и то от хора,които претендират и критикуват другите.Ами вижте се себе си в огледалото и сами преценете кое е по първичното -да си направите кефа "автоматично"както го пишете или анонимно да се излагате и изпразвате с такива статии, а всъщност критикувате точно тези хорица,които от скука какво ли не пишат в интернета ни!?  Боже, колко мъка има по този свят! Не  е моя мисълта, но е мое становището,че по сайтовете има хиляди повече хора,които са за да си предават важности и критикуват отколкото да творят - каквото и да  е то.Стигнахме до това какво  е то,че било едно нищо и преповтаряне,ами това кого бърка-ясно кого .Плагиати и крадци в интернета. Пример ще Ви дам с издадените книги-проза от един уж художествен сайт.ГОЛЯМА РАКЛАМА НА РАЗКАЗИ ПРЕВЕЖДАНИ И КРАДЕНИ ОТ ИНТЕРНЕТА НАЙ ВЕЧЕ, НО С ДРУГИ АВТОРИ.Така е дори и с рецептите за сладкиши по сайтове в интернета , та и с продаваемите се девойки -почти деца,както и момци. А толкова е просто...

Тези самотни хорица,не са чак толкова самотни след като намират сили в това "блато"- интернета да издържат.Те просто нямат друга Родина, други съграждани , а едни порно читатели и бизнесмени на чувства! Нищо стойностно, нищо ценностно!Духовно, чак пък-просто едно интересчийство  и то дори в най съкровените чувства на едно живо същество наречено човек!

 Голям резил са и сами си вярват  и ... пляскат!

Колкото до "Брала мома къпини" изобщо не е подходяща още повече , че повечето висящи и и гонещи Михаля в интернета са мъжете!

От мен - А.Х.Т.sekirata cekupama


коментари:

1. bbbb2 - Словото ти е огнено.   
20.05.2014 14:33
цитирай
2. sekirata - Блогът си е мой   
20.05.2014 20:01
и правата ми в него са си мои. Колкото до мръсни думи и снимки огледайте вашите блогове- Вие, няколкото, повечето уж мъже, които ме плюете и гонкате , жалвате се по другите сайтове от мене.

От стрината, какиното!
цитирай
3. born - Абсолютно сте права, но какво да се ...   
20.05.2014 22:30
Абсолютно сте права, но какво да се прави : " Едно от големите неудобства на демокрацията е, че хората са свободни да бъдат глупави. Глупостта е естествено и неотменимо човешко право."
ИСТИНАТА-ГОЛАТА ИСТИНА   
22.05.2014 00:18
АЗ СЪМ НА НИЧИЯ СТРАНА - НА МОЯТА СТРАНА СЪМ СИ.
ИСТИНАТА- ГОЛАТА ИСТИНА!

ИЗОБЩО НЕ СЪМ МИСЛИЛА ОТ КОГО Е И ЗА КОИ Е ТОЗИ ПОСТ, който цитирах, но ме възмути не само по брутален език и това че на лични ме нарича стрина и каква ли не. Не понасям такъв тип уж човешки същества главозамаяни , а се е опитало и музика да включи освен снимка на една никаква машина.Какво е сътворило то - това е потребител с колко ли профила? И аман от хакерски трикове в ТОЗИ НАШ ИНТЕРНЕТ, в този  blog.bg - фалшиви дори и брой на прочити и гласове. Жалко, няма как да блокирвам в този сайт.
Лека вечер!

А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c26/1907/e7/089ff6521a71.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:27:26
ПЛЯЧКА СМЕ НЕ РАЙ

Как да Ви го кажа
вече аз не знам,
в рима или не,
но ще е със плам
и огън във очите,
болка във гърдите?!
Поставени лица
избират от народа,
продадени сърца
търсят днес изгода!
Маши, братя, не ставайте
и не се продавайте,
че утре и за Вас
ще дойде тежък час!
Казах и отсякох-
Черта на тез до тук!
И себе си посякох,
но жива съм напук!
Като обработка
на тежък, лек метал
с други имена и цвят, боя, и кал,
,,новите" ще дойдат,
ще ни пометат,
с чуждицата от вън
ще ни заличат!
Америка, Русия,
Турция, Китай,
все към нази гледат,
плячка сме - Не Рай!

поезия А.Х.Т sekiarta cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 21:30:32
(https://a.radikal.ru/a25/1907/5b/e783ec0a670d.jpg)

ВТОРИ ФЕВРУАРИ, ДВОЕН ПРАЗНИК ИЛИ...

ПЕТЛЬОВДЕН ДА ВИ Е ЧЕСТИТ, МЪЖЕ!


Българската православна църква чества на 2 февруари Сретение Господне, един от 12-те велики празници през годината. На четиридесетия ден след рождението си Иисус бил занесен в Йерусалимския храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон. По същото време Светата Божа майка преминала ритуално пречистване и принесла жертва две гургулици, както Законът изисква.

Втори февруари е също и български народен празник - Петльовден, обичай с регионално разпространение. Чества се главно в източнобългарската етническа територия - от Одринско и Лозенградско, до Добруджа.

Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата; на някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден. Празникът е познат под различни имена, което се дължи на съвпадането на датата на неговото честване с датата на християнския празник, почитащ паметта на Св. Евтимий Търновски. Петловден кат Бабинден, ама са коли петел и на бабата са носи къделькя. Петльовден е свързан със събирането на най-тежкия за нашия народ данък – кръвния, взимането на малки момчета.

Разпитаните стари хора и легендата разказват как смела еркечанка (с.Еркеч; дн. с. Козичино, Бургаско) скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но не ще им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото, заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани пред постъпката на майката и повече не събирали момчета за еничари от село Еркеч. От тогава та до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български.

От друга страна този ден винаги е бил повод за пиперливи закачки по повод мъжествеността на българина . Както и да го празнувате, весел да ви е момчета! И макар жена да създава закачките за Вас, вярвам напълно в мъжествеността и силата на българина. Да си мъж не е само сексуална ориентация, а духовна сила, интелект, носене на отговорност. Всичко това го притежавате.

Вие добре знаете защо носите панталони

Но и с поли да сте, пак ще сте истински мъже - ПОВЕЧЕТО!

А някой да каже, че всъщност Петльовден е възникнал по време на Турското Робство. И семействата са клали петли и рисуали кръстове на вратите, за да може да заблудят еничарите, че вече са минали от там и са взели еничарския данък (млади момчета). А?

Българска кухня от турски произход : "Миш Маш". Така и стана днешната дискусия. Нито съм твърдял, че еничарството е "хуманно", нито, че е нямало турско робство, нито, че ние българите не сме били подложени на зверства, изнасилвания и гонения. Статията е за "празника", "традицията" "петльов ден" и твърдя, че нито е "празник", нито има нещо общо с еничарството. Твърдя, че е езически обичай в отделни райони с явни признаци на развилняли се бесове : колене , жертвоприношения на петли, кръстове от кръв и т.н. и т.н. Твърдя, че днес е ГОЛЯМ ПРАЗНИК И ТОЙ Е : СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ !

https://www.youtube.com/watch?v=gzZgr931bVs

Петльовден - празник на мъжката челяд


(https://b.radikal.ru/b39/1902/5f/acc31d7d435c.jpg)


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.manager.bg/sites/default/files/styles/large/public/mainimages/petel.jpg?itok=447uGv5g&key=43347b08d72673cdcbb5d8b06e41ca0c5aa05799b5a1e4fcad0bfb59709f364b)

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s014.radikal.ru/i329/1702/8d/758341d9b099.jpg&key=fba274ede59a39094595e37774003d38bc4309d49391bab8ea7047138db3575e)


Световен ден на влажни зони,

оцеляване на мъжка сила, гони

днес втори февруари,

който нас жените в смях дави!

Петльовден да ви е честит, мъже,

спасението мъжко лъже,

от Добруджа до Лозенградско

всичко мъжко селско, градско,

плодовити, да сте сити,

задоволявайте жените,

за които тъй копнеете,

в тях муза търсите, не смеете

да си признаете сега,

че мъжката ви сила отмаля.

Ду Бала със Жерар Пике,

Боян Табаков....футболистите,

както и другите по неизвестни

мъжете не спортисти, с песни

нека Шакира ви зарадва,

рожден ден и е и тя се радва!

Днес зимата със пролетта се среща,

а аз към вас с любов гореща,

ръце протягам за помирение,

но пак секира си оставам в бдение!

 

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

 

На 2 февруари, според народните вярвания се празнува Петльовден, а заради разликата в Грегорианския и Юлианския календар – някъде и на 20 януари по нов стил.

Приеман е като мъжки празник за стимулиране на плодовитостта на момчетата; на някои места е разглеждан и като мъжки аналог на обичая Бабинден, а според някои изследователи, е наследник на древен славянски празник в чест на лова и пчеларството, на който се приема новата генерация ловци.

 

С този празник се отбелязва спасението, оцеляването и съхраняването на мъжката сила. На него народът ни отдава чест и възхвала на мъжката челяд, на която се е крепяло семейството и мира.

 

Празнично облечени момчета излизали насред селото и през целия ден били в центъра на вниманието. Били оглеждани от старейщините кой за какво става: за овчар, за дюлгерин, за даскал или за писар.

 

Знаейки този български обичай, по време на турското робство, еничарите минавали точно на този ден и отвеждали в еничарския корпус най-хубавите и най-здравите момчета. Домовете са огласявали от плач, проливали се сълзи и кръв. От която къща вземали момче, турците поставяли кървав знак на портата. Ето защо тази жестока традиция е наречена кръвен данък.

 

Намерили се обаче умни жени, които откъсвали главите на петли и с кръвта рисували по вратниците зловещия знак. Еничарите, като го видели, си отивали с убеждението, че други преди тях са минали и са взели живия данък.

 

Колко време са били заблуждавани с тази хитрост не се знае, но празникът продължил под друго име - Петльовден. Съдържанието обаче не се променило, мъжката челяд се изкъпвала, обличала нови дрехи и се събирала за песни и разкази за мъжки подвизи.

 

Основна традиция на този ден е да се заколи петел във всяка къща, в която има момченца, където са само момиченца - за курбан отива някоя ярка. Жертвената птица се заколва на прага, като стремежът е кръвта и да изпръска наоколо. С кръвта на закланата птица по челата на момчетата се прави кръстен знак, за да бъдат живи и здрави. Главата на птицата се оставя на портата, а перата се запазват и използват при болести на децата. Закланият петел се сготвя, от него се раздава на съседи за здравето на момчетата - продължители на рода.

 

Къща без петел не бива - ще запустее. Той я прави недосегаема за зли духове със събуждането си рано сутрин, когато ги прогонва и съобщава на стопаните, че могат да излизат.

 Традиционната храна за празника са т.н. тиганици, кравайчета, пресни питки, зелник или пък сготвен петел със зеле, ориз и каша.

https://www.youtube.com/watch?v=Xwwg-ssQPJE

Стамболка Гусева -Марко иде от Солуна града

Имен ден празнуват: ЕВТИМ, ЕВТИМИЙ, ЕВТИМИЙ, ЕВТИМ, ЕВТИМА, ЕВТИМИЯ, ЕВТА, ЕВТИМИЯ, ЕВТИХИЯ

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:00:58
(https://c.radikal.ru/c01/1907/b1/dd7633dde365.jpg)

КАФЕТО, СИНЕ Е БЕЛЯ!

Чаша ароматно кафе
пием с теб в зори,
чаша ароматно кафе,
струва  си пари.
В тези времена
трудни съм сама,
ти не се сърди,
а ми говори
за хубави неща,
да тъжа не ща.
Животът  е един,
а ти си мой син,
майчица една
имаш на света,
не я пренебрегвай
и не я погребвай,
докато е жива
и ти дава сила.
Кафето ти горчи,
много искаш ти
от живота днес
предлагащ болка, стрес.
Бъди оптимист,
бъди напорист,
парите са беля
макар и нужни, да,
без тях не съществуваш,
но с тях пък колко струваш?

https://www.youtube.com/watch?v=_uO8HRIy5jE

sekirata Kafeto sine e belia

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b15/1907/52/36394902239d.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:04:16
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://inews.bg/pictures/661430_375_282_4x3.jpg&key=8dfa9e0fbb40ff2d713bcb52e48f7cae68b3b797342721206607b2808c76587c)

НАМЕРИ СИ ДРУГА


Ти целият си прах и мъгла,
и то на своя територия
окапал си още от сега,
ще ти отидат два три профила,
за да излъжеш някоя жена.
Но мене не.
Ще ти стане много зле.
В гората теб ще заведа,
да плашиш мечките, горилата
и ако животни няма,
беда не е голяма.
Тебе в клетка ще заключа,
от дяволиите твои
ми дойде до гуша.
Имаш лошо поведение,
направи си заключение,
не можеш ме излъга,
намери си друга!

поезия клип А.Х.Т  sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=sq1t910hhnQ

sekirata Na drugata ne moga da zavijdam
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:07:17
(https://a.radikal.ru/a00/1907/81/8f542227267f.jpg)

НЕ ИСКАМ АД, ИСКАМ РАЙ!

Болка е да се родиш,
болка е и да търпиш
туй сърце ти що не трай!
Не искам ад,
а искам рай!
С живот си всеки разполага,
устройва го как му приляга,
всяка намеса чужда, гнила,
всяка душа отрова пила,
потъва в своите грехове
и дава своите плодове!
Спасете ни, о , Богове! 

поезия клип А.Х.Т .sekirаta cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=d8BcN7O6sts

sekirata Bolkata na sekirata
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 20 July 2019, 22:19:51
ПЪТЯТ Е ЗА НАС

Мъка и тъга в живота суров,
аз ще заменя с радост и любов.
Острие съм аз, лъскаво, красиво,
болката голяма в желязото съм скрило!
Вий не ме корете, човек съм, като вас,
с мене вий тръгнете, пътят е за нас!
Той е труден, дълъг, но желан, любим,
дайте си ръцете напред  да вървим!

 поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 July 2019, 00:10:57
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Vapcarov_Varna.jpg)

КРАСИВИЯТ И НЕОТРАЗИМ ПОЕТ Н.Й.ВАПЦАРОВ- У КОГО СА "ЗАКЛЮЧЕНИТЕ СТИХОВЕ" НА ПОЕТА

 
(https://b.radikal.ru/b17/1907/25/6094355ca9c8.jpg)

Да убиеш Н.Й.Вапцаров, означава да убиеш вярата в доброто и човечността!


ВОЙВОДА ОЖЕНИЛ Н.Й. ВАПЦАРОВ НАСИЛА ЗА БОЙКА

(https://c.radikal.ru/c26/1907/d7/d496e3373797.jpg)

Животът и любовта на Вапцаров са белязани от три знака свише, които предопределят съдбата му. Когато е съвсем мъничък, родителите му го водят на гости при княз Фердинанд, с когото са близки приятели. Царят бил чест гост в Банско, веднъж дори довел германския кайзер Вилхелм Втори. Но когато върнали визитата в двореца, малкият Кольо заспал в стола на монарха, което според легендите се наказвало със смърт. Вторият знак съдбата му праща във Военноморското училище. Тогава Вапцаров е обикновен моряк, но при посещението си цар Борис Трети го кани на обяд в ,,Евксиноград", понеже го познава от дете. Никола изяжда първо своя хляб, а после и филията на монарха. Третата поличба описва сам в своите стихове ,,Дебне враг, в ръката с парабел..." Това разказва племенницата на поета Мая Вапцарова. Тя намира езотеричен момент и в стихотворението му ,,Прощално":

 
https://www.youtube.com/watch?v=ew1OXC8qS1c

Цветана Манева - Прощално


Понякога ще идвам във съня ти

като нечакан и неискан гостенин.

Не ме оставяй ти отвън на пътя -

вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,

ще вперя поглед в мрака да те видя.

Когато се наситя да те гледам -

ще те целуна и ще си отида.

И тук се стига до едно от скритите семейни скърцания. Съпругата на Вапцаров - Бойка, се опитва да замени думата ,,неискан" с ,,далечен", докато кръвните роднини на поета държат на оригинала и се отнасят хладно към нея. ,,Тя може би е била много привлекателна за него, била е една невероятна красавица. Но, от друга страна, чувственото, интелектуалното ниво, ценностната система е била различна", добавя в интервю Мая Вапцарова. Майката на поета Елена публично не казва лоша дума за снаха си, но и нищо добро. Разделят се мненията и дали стихотворението ,,Прощално" има посвещение ,,На жена ми", или то е добавено от Бойка допълнително, а всъщност е писано за актрисата Иванка Димитрова.

Родната къща на Вапцаров в Банско днес е музей

Като поетична и романтична натура Вапцаров често се влюбвал и изливал чувствата си в стихове. Но, както казват, първите любови са репетиции за голямата. А тя може би наистина е Боя, както поетът наричал жена си. Иначе в Разложката гимназия ученикът в шести гимназиален клас Никола се влюбва за първи път в две години по-малката Кина Рупова. Той е председател на ученическото въздържателно дружество, а тя е в контролната комисия. На Кина той посвещава първите си малко неумели любовни стихове:

Ти помниш ли любимото ни място?

На пролет тиха розова градина

и старата протегната камина,

където ние се срещахме тъй често.

Ти помниш ли? Аз няма да забравя

когато ти за пръв път ми се врече,

но всичко туй е толкова далече

и всичко се измени оттогава.

Рупова обаче отива да учи право в София, а Кольо се колебае дали да не замине при двамата си чичовци в Америка и пътищата им се разделят. През една от отпуските си като курсант във Военноморското училище във Варна на излет в Пирин Вапцаров се запознава с Анна Мицова от Горна Джумая (Благоевград - б.а.). Родителите му одобряват красивото, свенливо и ученолюбиво момиче. Срещат се повече от две години в Банско, София, Варна, Русе, но разстоянията и дългите раздели си казват думата. Вапцаров написва:

... Иди си!... Ти си толкоз светла,

   толкоз нежна

и твоя млад възторг добре разбирам,

и любовта, която ще изчезне...

Не виждаш ли, крилата ми сломени,

забравих всичко, даже моите спомени,

които сам се мъча да презирам.

Когато през лятото на 1932 г.  среща Бойка Димитрова, поетът вече се е ,,специализирал" в любовта от пръв поглед и романтичното идеализиране. Двамата се запознават на събор. Тя е студентка по математика в София, ,,светлоока, височка и тънка, мило усмихната девойка" както я описва биографката на Вапцаров Мария Радонова. По онова време Никола работи във фабриката на братя Балабанови и живее в село Бараково. Избухналата любовна стихия рязко променя живота и на двамата. Бойка напуска университета, за да бъде близо до любимия си. Времето е размирно и смутно. Във ВМРО има междуособици и бащата на поета - Йонко, е отвлечен от крилото на Ванче Михайлов. Единствената утеха на Никола са разходките с Бойка в гората над Горна Джумая. Наслаждават се на чувствата си, търкалят се в снега, рецитират любовни стихове. Веднъж влизат да се постоплят в една барака в местността Баларбаши. Там ги сварват трима въоръжени мустаклии. Бойка разпознава страшилището Барбата, местния войвода на ВМРО, близък приятел на баща Ӝ. Уставът на организацията бил безкомпромисен и към отношенията между мъж и жена. Ако уличат дама в ,,неморално поведение", я наказват с 50 тояги на голо. За мъжа е същото плюс солидна глоба. Ако няма пари, тоягите стават 100. Барбата свъсва вежди към Вапцаров: ,,Или се венчавате веднага, или с тебе ще се разправяме по друг начин." Родителите на Бойка, и без това разгневени от напускането на университета, отказват да дадат дъщеря си на бунтар с неясно бъдеще. Още на другата вечер обаче Никола спира файтон пред дома на любимата си и съпроводена от неистовия плач на майка си, Бойка му пристава. Сватбата също не минава безпроблемно. Вапцаров е убеден атеист, но в кръщелното му пише ,,протестант". (Майка му Елена е една от ученичките на мис Стоун, завършила е  протестантския колеж и говори перфектен английски - б.а.). За да има мир, Никола отива в Банско и взема разрешение от протестантския пастор да приеме източноправославната вяра. Проблем има и с кръщелното на Бойка - годината на раждане в него не съвпада с датата от църковната книга. Тя се води още малолетна. Неврокопският митрополит като приятел на баща му Йонко се намесва и оправя неточността. Дава благоволението си за венчавката, като по изключение разрешава 40-те молитви по три пъти на ден, които задължително се четат преди сватбата, да се отложат за след нея. На сватбата в село Бараково на 17 февруари 1934 г. идва само майката на Вапцаров, баща му още се води в неизвестност. Идилията свършва! Уволняват Никола от мукавената фабрика в Кочериново. Останало без препитание, младото семейство заминава за София. Бойка не си е представяла семейния живот като безработица и мизерия. На 4 януари 1936 година се ражда синът им Йонко. Но след седем месеца детенцето заболява и умира от недохранване. През 1941 г. Бойка ражда преждевременно втората им мъжка рожба, но бебето живее само няколко часа. По онова време отношенията им са изтънели драматично. Нелегалната дейност, която Никола крие и от жена си, доразрушава брака им. Интернират го в Годеч за няколко месеца. На 4 март 1942 г. го арестуват в жилището им в София. Старото приятелство на Йонко Вапцаров с цар Борис Трети не е достатъчно, за да спаси Никола. Разстрелват го на  23 юли 1942 г. В нощта преди смъртта си поетът написва ,,Прощално".Официалната версия е, че посвещението е ,,На жена ми". На 23 юли 1953 г. обаче журналистът Атанас Тончев успява да разговори Елена Вапцарова, която споделя  съкровената тайна за последната любов на поета и разбива мита за щастливия му брак: ,,Той беше много чувствителен и обичлив, но  и лесно раним. Когато обикнеше някого, чувствата му бяха безрезервни, от цялото му сърце и ако не срещнеше същото отношение към себе си, страдаше дълбоко. А разочарованията му и в тая насока бяха повече от сполуките. От книгите, които четеше, бе си изградил един идеален образ на жената и любовта. За такава жена и такава любов жадуваше душата му", казва пред Тончев майката на Вапцаров. Според нея отначало Бойка внася голяма радост в сърцето му. След сватбата обаче разбира, че са от два различни свята. ,,Нейната нагласа бе твърде практическа и нямаше нито мисловните криле, нито духовния полет на Никола. В това е разликата им, която той все по-ясно виждаше и се измъчваше. Защото чувствата му към нея не бяха угаснали", казва баба Лена, както всички наричат майката на Вапцаров, и обяснява: ,,По онова време разводът сред македонците се смяташе за неморално нещо. Пък и Бойка вече чакаше бебе. След смъртта на дечицата Никола се сви в себе си и потърси утеха в поезията и в борбата за сбъдване на идеалите си. И тогава се появи тя - голямата любов на живота му. Само че много късно... това беше Иванка Димитрова. Впоследствие актриса в Народния театър. Но не беше само артистка. Бе замесена от неговото тесто, с неговите идеали и участваше активно в антифашистката съпротива. Тя окрили Никола и осмисли по-пълно живота му, признава Елена Вапцарова. Иванка Димитрова е подсъдима по процеса на Никола - наказателно дело № 585/1942 г. Партийната деятелка Мара Междуречка, която е била с нея в съседна на поета килия, разказва, че двамата общували с почукване на стената чрез Морзовата азбука. Според проф. Чавдар Добрев Междуречка била натоварена от партийното ръководство в затвора да им каже да крият чувствата си Когато чул какво го съветват, Вапцаров възкликнал, че това е непосилно за него. ,,Ти била ли си истински влюбена" - запитал я поетът. Иванка Димитрова, която изпитвала същите чувства, отвърнала, че сърцето не и позволява да се държи отчуждено и привидно студено към ,,толкова милия и нежен Никола". Според Мара Междуречка любовта между двамата си остава неосъществена. Иванка Димитрова никога не признава открито връзката им. Може би за да пощади чувствата на Бойка Вапцарова, или понеже пази любовта им като нещо съкровено в сърцето си. Седмината други арестувани в килията на поета свидетелстват, че при морзовото общуване през стената ,,позивната" му към любимата Иванка била ,,жена ми". Така че за коя от двете е посвещението на стихотворението ,,Прощално", остава под въпрос. Крият стиховете му под въглища . През 1962 г. Бойка Вапцарова разказва пред Радио София как пазела стихотворенията на мъжа си в специално скривалище, в единия от ъглите на мазето - под въглищата. Сложила ги била в тенекия със сирене, в нея порцеланово гърне, а в гърнето - ,,платно, да не ги изяде влагата". Листчето с ,,Предсмъртно..." и ,,Прощално"  Бойка твърди, че непрестанно носела в себе си. След екзекуцията на поета тя ги преписва в няколко екземпляра и ги раздава на близки и роднини. Поезия в сейф. Осем абсолютно неизвестни стихотворения на Никола Вапцаров се пазят в банков сейф. Собствениците на касетката са пожелали анонимност и са допуснали единствено племенницата на поета - Мая Вапцарова, да ги види, и то за половин час. ,,Чакаме разрешение от притежателите им, за да ги публикуваме. Стиховете са писани малко преди смъртта му в затвора. Виждала съм ги само веднъж. Това е уникална лирика. Той не пише за това, което му предстои - за страха и смъртта. Те драстично се различават от популярния текст на ,,Прощално". От тях разбрах какво означава неговото връщане - ,,Понякога ще идвам в съня ви, като нечакан и неискан гост. Не ме оставяйте на пътя, вратата не залоствайте." Виждате, че стиховете са в множествено число, не както се смяташе, че са адресирани до жена. Той се обръща към хората, към обществото", разказва племенницата на поета през 2008 г. Оттогава ,,заключените стихове" тънат в неизвестност по желание на притежателите им.


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://classa.bg/media/k2/items/cache/d83e6d67baf5584a32079bf6be38da3a_M.jpg&key=0abd62e744b700c007abb4ba0f534cf48feff0c5f755319df566399960226ded)

"Та казвам аз,
понеже няма
олио
и хлябът е 
от мъката по - чер,
един е лозунга:
-Терора долу!
Съюз със СССР!"

ЕДИН ОТ НАЙ -ГОЛЕМИТЕ ПОЕТИ, ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЧОВЕЦИ -Н.Й.ВАПЦАРОВ  бил държавен предател и терорист, а дали е ВЕЛИК ПОЕТ за вкусове не се спори!
Аз лично му СВАЛЯМ ШАПКА не само като велик поет, но и като мъж. Въпреки, че от женска злоба и завист към Иванка тогавашната любовчийка в пъшкащите си  стихове  Елисавета Багряна и поетесата пишеща за зайчета, тревички, цветенца...Дора Габе му завидяха и Вапцаров загуби делото , в което бе обвинена и любовта му Иванка, и така  Вапцаров бе разстрелян! Цитирам -

-,,Вие двете сте в министерството , кажете става ли за поет подсъдимия , че да го оставим доживотно в килията, па да  си пише там?

-Той е драскач, не е поет, разстреляйте го. И неговата Иванка..."

(https://d.radikal.ru/d37/1907/ca/2ba53611f5b1.jpg)

 Всички знаем каква поетеса е Елисавета Багряна,

(https://a.radikal.ru/a00/1907/c1/09b5fe0918ba.jpg)

Елисавета Багряна завършва живота си в старчески дом , но живяла доста години, а защо ли? image

поетеса под чаршафите!


(https://a.radikal.ru/a16/1907/ae/8b08366246c4.jpg)
 

 Както и Дора Габе- със сладникавите си детски стихчета, какъвто е днес и Недялко с мазната си рима и още , и още... Но Радой Ралин беше и е голямата работа.

 
https://www.168chasa.bg/article/7571534


https://www.168chasa.bg/article/7571808

https://www.168chasa.bg/article/7571400


 23 юли 2019.,Плевен

стихове за Н.Й.Вапцаров от Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 July 2019, 01:32:56
БЪЛГАРИ БЪДЕТЕ!

Мойта констатация за нашта ситуация


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnewsbp.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fandrea01.jpg&hash=4274add337a49e0f2364234992b587c941af6feb)

Каква певица е Андреа,
да кажа че не струва смея,
некадърна, простовата,
влюбена във всяка кака.
Каква певица е Емануела,
синият екран превзела,
цялата е в силикон,
надута е, като балон,
всякаква любов тя прави,
легна си дори със Слави.
Даже моята Роксана,
пост им пусна, гадост голяма,
те не пеят, помислете,
порно правят, разберете.
Компа работата върши
и Галена тъй я кърши,
обиграни са злояди,
от кич и пошлост ми се гади!
Що излъгаха детето,
че е плитко там морето,
около Димитровград,
"Ара", "Съни"...в всеки град
няма музика, култура,
всичко кич е и халтура.
Що зарибиха детето
и други мамят днес,небето
ще се разтвори разберете,
таз музика я погребете.
Металисти, рападжии
и вашето е кич, и плява,
купонджии, сеирджии,
крещите,и вдигате врява.
Текстовете ви са мръсни,
пошли, гнусни и безвкусни,
музика не е това,
от нея боли глава.
Побъркахте народа вие,
кога хоро наше се вие
долу в село на мегдана,
защо ви вазе липса хвана?
Свестете се и опомнете,
от чуждото се откажете,
героите наши си спомнете
Българи бъдете!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 July 2019, 17:08:53
(https://c.radikal.ru/c32/1907/07/2d470875dc9f.jpg)

СЪРЦЕТО НА СЛЪНЦЕТО

На слънцето сърцето днес ме грабна,
за слънчеви лъчи съм жадна,
очите ми от него пият жар,
в сърцето ми гори пожар!
Късам топлина, любов,
път светъл гоня, път нов!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 July 2019, 18:08:14
ПАТ И РЕМИ С ТВОРЧЕСТВОТО МИ

От профила sekirata Анита ми изчезват стихове,
а от другият ми - А.Х.Т. sekirata cekupama клипове?!
Това не е за мене възход нито пат,
защо ли някой си прави майтап?
Пат обикновено води до реми,
моля не трийте стихотворенията ми!

 стихове споделено А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b39/1907/90/c7f6b18ffaca.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 31 July 2019, 18:08:49
СПИ НАРОДА

Спи народа сън мъртвешки
приспан от своите болежки!
Триглавата ламя не спи,
кой нея ще обезглави?!
Няма кой. Пустош. Жива
остава тук там някоя "горила"!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/03/NAROD1345.jpg&key=b57cb3e9090d1b82b37ef60bdac090cbee1c81997b3fb5c86f4047c55b185b75)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:34:16
НЕ СИ КРАЯ НА СВЕТА
ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ И ДОКОГА, ЖИВОТЪТ МИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ВСЕ ТАКА?!


(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/0250285/img_250285_1682706_l.jpg&key=97af50aef2d54254238c104b34bf1bef154f5fab63daac7c03e4e34b6f892003)

http://vbox7.com/play:bf23e78260

sekirata Izmama

https://www.youtube.com/watch?v=VtwDYQieuSI

sekirata Izmama

Ами бяха спряли в youtube.com звука?!

Било съдба, било карма, било магия ,клетви - Не вярвам!

Само в себе си вярвам!
https://www.youtube.com/watch?v=mRAd8_UeYDw

sekirata Ne si kraia na sveta

https://www.youtube.com/watch?v=SbsVc-X6lII

https://www.youtube.com/watch?v=ElHPYGl7VoQ

https://www.youtube.com/watch?v=sq1t910hhnQ

...и този клип са ми заключили вследствие жалби на злобарии завистници.

https://www.vbox7.com/play:4b808365

sekirata Na drugata ne moga da zavijdam

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s019.radikal.ru/i615/1203/69/a73abea34527.jpg&key=a875edf24a1eab4b12c7d506d91fe8bce42b28c53c4487ad9701c648b2d029c1)

 
поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:38:13
ИМА ЛИ ГО НЯКЪДЕ ТОЗИ ЦИРК?

КОЙ ЩЕ ГО ВЗЕМЕ ВАШИЯ ГЛАС?


КАКВИ  СТАВАТ В blog.bg, а аз се чудя за неприятностите и с моите профили там!

Троли на тролите.

Или троли на квадрат.

Фейкове на тролите.

Пример.

мистерия вечна е трол

мистерия течна и мистерия млечна са фейкове на трола

И тролът валдор си има даже 3 фейка.

Лудницата е пълна.

(https://c.radikal.ru/c06/1908/14/817c54deb06f.jpg)

споделено А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:39:16
БОЙКОТ

ОТ НЕ ЕДИН РОБОТ


В някои сайтове бойкот ми правят,
вий не виждате, но аз да,
искат някои да ме оставят
огорчена, сам сама.
Нима не знаят, че се връща
в домовете им това,
дето злоба ги прегръща
и ми пречат да творя?!
Цяла гвардия, армада
е скочила днес срещу мен
да беше Злата/esen/поне млада,
и лидер infinity - супермен.
А те лисички са от сой
със цял взвод зли копои!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 August 2019, 14:43:33
(https://d.radikal.ru/d26/1908/c8/e67c5515a42a.jpg)

УСМИВКА

Усмивка слънчева, красива,

подари ми  моя мила,

усмивката ти ме плени,

завинаги с мен остани.

Гръб на миналото дай,

твой съм аз от днес и в рай

да превърнем дните наши.

Нека вдигнем пълни чаши!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b03/1908/d3/c7fdd097fde6.gif)

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 August 2019, 00:32:00
НЕ ИСКАМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, ЛЮБОВ!


(https://i.ytimg.com/vi/a_XchsPiMlo/maxresdefault.jpg)


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 07 August 2019, 00:43:14
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F2494%2FVicky_III_by_borissov.jpg&hash=3b24f9e007a3a94aabf66b812b8c9f4b19784cd5)

СИ

Дива самодива си за мен
със очи небесно сини!
Дива си, със поглед изумен
аз отвръщам ти със сетни сили!
Диво гледаш ме и ме опиваш,
дълбоко в мен си и попиваш!
Бяла си, като лавина!
Страстна си! Над мен премина
и остави луд копнеж,
ненаситност, сласт, летеж!
Мираж не си, не си илюзия,
небесно синя си прелюдия!

http://youtube.com/watch?v=FHk0c4h-B6Q

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 August 2019, 14:27:48
(https://b.radikal.ru/b27/1908/91/7a6915712f93.jpg)

ПРАХ В ОЧИТЕ

Хвърляха прах в очите на простосмъртните.
Така те наричаха останалите хора,
хората без власт и пари.
Мислеха се за богоизбрани,
избиваха се помежду си
оставяйки хиляди,милиони
на роднините и любовниците си.
Някои фалирваха,просто се сриваха,
но рядко от тях посягаха
сами на живота си.
Някои ги наричаха мутри,дебели вратове,
хора от подземния свят,
бизнесмени,политици,перверзници,
но никой не ги наричаше честни трудови хора.
Всъщност това нямаше значение кой как ги наричаше,
по важното е,че всяваха страх и безпокойство.
И самата държава я наричаха всякак-
циганска,мутренска,абсурдан,кучешка,
но не и цивилизована.Това също нямаше значение,
никой не го интересуваше държавата.
Важното беше да му е пълен хладилника,
да крадне и да кръшне от половинката си.
Ако пък я нямаше, то да живне, да живее
ама така ,че мъртъвците да му завидят.
Под живот се разбираше да се не спираш
пред нищо.Живей за мига!
Хората от другите държави
гледаха на българите,
като гостоприемен народ,
но крадлив,страхлив и търпелив.
Тази държава за тях беше държава на крадци,
мошеници,убийци,престъпници и проститутки!
Не ги интересуваше дали сме цигани или българи.
Те знаеха и си плащаха да стоят циганите у нас,
за да ни довършат.Няма нужда да използват други
средства за унищожаване на нацията ни,други средства,
които биха отровили така красивата ни природа
и плодородна почва.Чуждите държави
предпочитаха да плащат,
не ги интересуваше дали парите стигаха
до нашите цигани,малцинства
или ги присвояваха онези горе
по етажите, от властта.
Харесваха и харесват все още само нашата природа,
която благодарение на южните ни съседки
най вече горите всеки изминат ден се унищожаваха
Културата и образованието ни отдавна ги нямаше -продадени!
За съдебна власт и дума да не става,
нали с това най много критикуваха навън българите,
корупцията и пагубната здравна и съдебна система в България.
Показваш лекарство,а в аптеката и ти казват,
че щом нямаш пари да го купиш пий старото с изтекла годност.
Нямало нищо страшно. Един вид и другите уж годни са негодни!
В съда просто е пазарене, като на пазара.
Имаш ли много пари печелиш делото,
а дела се водят от хора с много пари,иначе просто гориш.
Но големите пари се дават от големите хора,
за да не се стига до съд. Каквото крали крали,
минало свършено,няма да го връщат я!
Такава е психиката българска-По добре да платя,
да напълня гушите на тези,онези,че да има и за мен,
отколкото да ме съдят и да върна всичко на държавата.
А за дребни суми и дела нека лежат по затворите другите-
простосмъртните.
Храната. Много е важно да има в магазините нещо.
Какво от това,че е направо отрова за организма,но да се казва-
Вижте че няма глад в България, магазините са пълни.
Но цените, цени на стоки освен със стара годност
преправени разбира се растяха,всеки ден не,
всеки час.Тези които ги качваха мълчаха,
купувачите също мълчаха, траеха си.Тънки, прости
и елементарни сметки. Заплатите се качваха
на милиметри,а цените на километри!
Митничарите, лекарите и.т.н. взимаха много пари,
но все не им стигаха. Защо ли? Защото съзнаваха,
че без тях не може. Народът се трови,
дори минералната вода е от маркучите
и му трябва лечение, стабилно лечение,
което отдавна го нямаше в България.
Грешките на лекарите са в гробищата.
Доцент, професор...но това не го бърка
да зарови вече няколко трупа свои пациенти
единият съвсем елементарен случай-перитонит да речем.
При това пари плащаш яко, няма осигуровки.
Тези пари били недостатъчни. Тогава защо
в България ги има и двата "смукача"?
Хем осигурен, хем плащаш, доплащаш.
Защо гледаме от другите държави за всичко,
а за това не, както и за доходите ни?
В чужбина е така,но хората там имат
стабилни доходи и не чак такава безработица,
като у нас. Дори на мързеливите гъркини за Великден
им подариха по триста евро. А българките,
които са робско,циганско племе, те не били народ.
И кой е виновен за тази наша реклама? Само циганите ли?
О,не!Племето ни е такова. Злобно,завистливо,алчно и крадливо!
Знам че ще бъда засипана с примери на български мозъци,умове
в разни сфери дори и на български деца.Знам че българите най умеят
да фалшифицират пари, да прекарват дрога,проститутки,
да интпригантничат, да крадат...Това са все таланти,
но какви и как биха използвани,
дори и талантите ни в компютърната сфера?
Българпите бягат,продават се на дребно,
държат се като слугувници не само заради парите.
Как бе казало момчето на Първанов -
Аз г-н президент в САЩ имам условия за работа, да творя,
да се развивам без да мисля вечерта какво ще има на масата,
дали ще ми стигнат парите за месеца за храна, облекло, наем.
Пък и защо да стоят младите тук, за какво да раждат?
Няма развитие, работа.Какво бъдеще предлага България на рожбите си,
на младото поколение? Проститутки,сервитьорки, хамали и гейове.
Дори за бодигардове предпочитат старците в тази потънала държава,
на дъното не, ами още по и по...А те старите,
пенсионерите хем не искат осигуряване,
хем нямат претенции за заплащане,нощен труд и.т.н.
Старецът си взима пенсийката и работи като бодигард да речем,
защото като млад бил военен и можел или просто има връзки.
А младите да духат супата или да бягат в чужбина.
О,не , те младите пробирали работата.
Какво да пробират,та то тях самите ги подбират!
Ако е младо момиче всеки работодател гледа да я гътне,
а ако е момче ...защо ли не пак същото.Така се убива нацията.
Младото поколение -болнаво,гладно,обречено поколение.
Старите да работят,докато се сринат и започват да се напикват
на работните си места.И да не се возиш в автобус
с шофьор над шейсетте,защото не знаеш къде ще те изсипе,
още повече,че самите автобуси са от времето на Тодор Живков.
Стоиш и чакаш безропотно на опашката пред лекарския кабинет
или където и да е другаде, и не смееш да се обадиш. Само гледаш
и търпиш как те прережда най малкото.Знаеш че като влезнеш
ще ти видят сметката ако си си търсил правата.Мълчиш и когато
си обиждан и наричан на какво ли не от ближните, от колегата дори,
защото знаеш че началникът ти е показал,
че не държи на теб,това да прави и той.
Да проявиш солидарност с шефа си,само и само да му се харесаш
и да запазиш работата си в това трудно време. Ама талант, красота и.т.н
Нямаш ли пари никой не си.Тогаз умри!В краен случай или не-умри!
Конкурси, състезания,дори мачове всичко това се купува и манипулира.
В какво да вярваш тогава, как да живееш и да наричаш народа си добър,
интилигентен,културен, умен,честен,народ със здрава психика и физика?
Как? Не става!Защото има приказка-"Какъвто народа,такива му и управниците".
Обратното или не, все тая е .Не се живее постояно в стрес, заплахи и унижение.
Не се живее и без пари,но защо те погубват всичко ценностно у нас?
Защо позволяваме? Защото не сме нация истинска,защото сме племе.
И малкото умни и свестни българи избягаха,купиха ги.
не били свестни щом се продават таланта си,всичко,но защо?
Знам защо и вие също знаете.Защото толкова века вече
българите не доказаха,че могат да променят нещо.
И това от векове.Всичко си е същото, напротив.
Обрана държава, обран народ,болен,разсипан,
с болни деца без бъдеще.Това не се променя.
Името ни, семката ни е такава.Защо тогава
големите български мозъци да не се спасяват навън?
Но това е малък процент.Повечето хора у нас гинат,
затъват в мизерия,а работят къртовски.Тези,които
си намират някаква работа все още.А другите...Амин!
Минаваш покрай запустяло, полуразрушено училище
и се чудиш къде ли са децата,децата на България.
По стените на сградата какви ли не рисунки,
дори и на полови органи.
Навсякъде водата не е за пиене,
дори в парка"Кайлъка"-Плевен
водата вони на хлор и какво ли не!
А тази от чешмата е мръсна и ако я изчакаш да се утаи
отгоре и плуват масла, а може би нефт
от Ясенските и Долнодъбнишки сонди.
В река Вит какво ли не хвърлят,дори умряли животни.
Пречистване-вятър и мъгла!За София река Искър е същата.
"Винаги тъпъл и евтин хляб".Нима е хляб?
А топлият хляб нали беше нездравословен?!
"Храната която обичате".Аз отдавна не обичам и не само аз,
а ядем това,за което стигат парите ни.
"Кауфланд!Тук си на правилното място".
Ха,ха ...!А къде е неправилното...място?!
"Винаги красива и млада".
Ееее...как да стане при тази химия
навсякъде в храна,вода,въздух, при този стрес?
"Дава се под наем","Разпродажба"...Да ти писне!
"Пази пешеходеца".
Кой да го пази? Тези,които си купуват шофорските книжки?
Та и с дипломите е така.Особено лекарите с купена диплома.
Опазил те Бог такъв лекар да те лекува.
-Този ковчег,мила, е що годе с поносима цена.
Няма как да хвърлиш трупа в контейнера.
Аз съм убедена,че както е тръгнало един ден и това ще стане.
"Грабни отстъпка до 10ст/л". Защо да грабне стотинка,
докато му е по лесно направо да крадне?
"Осмели се да направиш нежен подарък с Милка"
И какво му е нежното? Кравата или "кравето" мляко,
а може би какаото,шокото в"шоколада",
защото цената му определено е солена?!
-Дай някоя ститинка,како!Да си ми жива и здрава!
И ти да си жива и здрава,но иди пред кметството,
не пред църквата.
-Ами от там ни гонят и не дават.
-А помощите ви? Не са ли и те от нашите заплати?
-Ми те колко са тези помощи!
"Пари на заем от ИЗИ кредит?
Но защо с този въпрос,нима е проблем?

проза А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=itLBmGdld70

sekirata Aman
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:25:24
ДАЛИ

Дали ще бъда някога щастлив?

Дали ще пропътувам дните

на обич и любов към теб?

Дали в сърцето си усетих стих?

Дали прозрях , че ти си стих

и ромол нежен във нощта?

За мен си всичко на света!


поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:26:06
НАМЕРИ МЕ

Намери ме отвъд дъгата красива,
 намери ме, направи ме щастлива.
 Там горе високо проблеми няма,
 там горе няма лъжа, измама.
 На красива звезда ме намери,
 със сладка целувка ме събуди,
 ако е сън, нека се сбъдне,
 Земя и небе да ни прегърне.

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:33:03
ПОПИТАЙ МЕ

Попитай ме,
защо не мога да забравя
що съм строга
към собствената си съдба
и не признавам любовта?
Попитай ме,
защо не мога и да плача вече,
да се смея, да свиря даже и да пея?
Изсъхнаха мечти крилати,
слана ги ослани, пернати
птички днес се реят,
а славейчетата не пеят.
Душа и тяло боледуват,
а някои само мъдруват,
всичкo чакат наготово
да дойде време добро, ново!
Обезверена, огорчена,
паднала, но не сломена,
отправям поглед, взор нагоре
и виждам моята звезда там горе,
която кани ме за път последен.
Оставям те, земен живот неверен!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d35/1908/d4/7f4a8c0b71c8.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:36:20
КЪДЕ СИ СВЯТ РЕАЛЕН?

Гледам и не виждам,
около мен тъма
и прах красив, небесен
посипва ме сега.
Усещам и поглъщам
звездички аз безброй
в представите си мои.
Търся, без очи
останах и боли
раненото сърце.
Не съм вече дете.
В приказка една
живея не сама,
обичана, желана
истинска, разбрана.
Каква заблуда!
Сън кошмарен,
а будна съм.
Къде си свят реален?

поезия клип музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama


МОЛИТВАТА НА СЕКИРАТА

https://www.youtube.com/watch?v=9zFQFRsMXww
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 August 2019, 01:38:02
БЕЗ ТЕБ

Огряна от луната и звездите
и тази нощ до теб заспах,
в съня си гонех аз мечтите
и не изпитвах болка, страх.
И само ангелите бели
над мен и тебе онемели,
събираха сълзите ми
и галеха косите ми.
Прегръщаха и мен, и теб,
не пожелаха мен, а теб.
Останах аз сама в нощта,
сама със бледата луна.
До сутринта звездите мили,
целуваха ме и красиви
мечти раздаваха крилати,
кодираха чувства познати.
Събудих се и....жива бях!
До мене ти лежеше, прах
небесен покриваше лицето ти,
онемяло бе сърцето ти!

поезия и клип А.Х.Т.sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 August 2019, 21:39:53
НАТРУПАХТЕ КЪМ МЕН КУП ГРЕХОВЕ, О, ЗАБЛУДЕНИ ДЪЩЕРИ И СИНОВЕ!

О, вие блудни синове
и дъщери на таз земя,
натрупахте куп грехове
към мен, към своята сестра!
Животът кръвен данък взима
и не прощава подлостта,
не сте един ни двама,трима,
водител ви е завистта!
Към него -старият герой,
който пише се приятел мой,
а просто чужда е маша
на греховна, зла жена,
обръщам се със тез слова-
Искаш ново?
Ето ти го, драги,
но клип за всичко се не прави!
Що следваш чужди интереси,
на завистливи поетеси,
на пола си и на нагона,
аз виждам гони те хормона!
Страх те е от силата във мен,
ти, некадърен, незадоволен
от себе си предимно в тоз живот!
Тогаз бъди и остани си...роб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b06/1908/24/7b1934dbbe27.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 25 August 2019, 22:08:51
БОЛКАТА ОТЛЯВО СПРИ!

Болката никога не спира...спира да ти пука, че те боли!
И как да стане?!

(https://d.radikal.ru/d37/1908/dd/0143c6ad3d98.jpg)

 Изпитвали ли сте душевна болка – болка, която усещаме някъде в гърдите, болка, която ни раздира...Искаме да я изтръгнем, а не можем...иска ни се да крещим, искаме да забравим, да не мислим, а нищо не помага...

Най-често усещаме душевна болка, когато сме загубили близък човек, когато загубим любовта, когато се е случило нещо непоправимо и сме безсилни, когато ни преследва споменът от преживян кошмар и т. н.

Няма ли лек за душевната болка?

Хората обикновено казват: "времето лекува". Да, времето лекува, но понякога си мислим, че сме заровили болката дълбоко и сме я заключили, a тя си стои там вътре и расте...А и дори някога след време да бъдем добре, ние искаме болката да може да се намали сега, да престане да ни боли така силно...

Какво можем да направим?
Изживейте болката.
Ако трябва плачете, крещете, разкажете на приятел, напишете писмо, в което да изразите гнева, мъката, страха, отчаянието. Лао Дзъ казва: "За да се намали една сила, първо трябва да се увеличи". Отдайте се на страданието. Няма смисъл да се залъгвате, че нищо ви няма. Себе си не можете да излъжете.
Приемете случилото се.

Обикновено изпитваме болка, когато се противим, когато отказваме да приемем това, което е вече факт. Когато си казваме: "Защо на мен, само да не беше се случило това, само ако бях направил онова, само ако беше станало иначе", това е неприемане. Но колкото повече отказваме да приемем случилото се, колкото повече обвиняваме себе си, другите, света, съдбата и т. н. , толкова по-силна става болката и толкова по-безсилни се чувстваме. Истината е, че добиваме сила, когато приемем – тогава можем да видим и възможности, пътища, да открием смисъл. Тук е много на място тази молитва, която аз много харесвам и съм споделяла и друг път:

,,Боже, дай ми решителност да променя това, което мога да променя; Дай ми сили да понеса това, което не мога да променя и мъдрост, за да различа едното от другото."
Не се идентифицирайте с болката.

Тя не е вашето лице, тя не си ти. Тя е само усещане, емоция, която ни съпътства в някои периоди от живота. Пуснете я да си иде. Вие дори не съзнавате, че се държите за нея, защото смятате, че болката сте вие.
Променете своето отношение.

Както често се случва, точно когато бях започнала да пиша тази статия, една жена сподели за болката, която изпитват тя и нейни приятелки заради смъртта на любимия и пишат в един форум, където се събират хората с подобни проблеми. Но вместо да им помага, настроението там е тягостно, болката си остава...

Моя приятелка, оперирана от рак, също ми е споделяла как се събират хора с нейното заболяване, пишат по форуми и т. н. , но лошото е, че се говори само за болката, мъката, отчаянието.

Това ме накара да се замисля и да вмъкна нова част към тази публикация:

Когато сте изстрадали болката и сте приели случилото се, престанете да мислите и обсъждате само това.

Нали вече сте го приели? То вече е факт. Хубаво е да споделяте, особено с човек, които би ви разбрал, но не превръщайте общуването в постоянно оплакване, мърморене и забиване все по-надълбоко в мъка. Вечните коментари от рода на: "колко е зле, не мога да живея без него/нея", няма смисъл. Вайкането, че не можете да върнете времето е отново неприемане. Вие сами се затваряте в едно малко общество, където има само мъка и не се допуска радостта.

Как очаквате да изчезне болката, ако непрекъснато се съсредоточавате върху това колко ви боли?

Как очаквате да видите радостта, като сте се вкопчили в страданието?

Как очаквате да се почувствате по-силни, като непрекъснато казвате, че няма смисъл?

Променете отношението си – не гледайте на случилото се като на нещо трагично, ужасяващо. Мислете за хубавите моменти, когато сте били с този човек и бъдете благодарни за тях. Освен това аз смятам, че смъртта не е край, изчезване. Извън обозримото не означава извън живота. Норман Винсънт Пийл в книгата си "Силата на положителното мислене" говори за смъртта като за нещо прекрасно, преход към ново ниво:

"Прекарал съм твърде много време в разговори с хора, които са били на "прехода" и са хвърлили поглед отвъд – и всички те говорят за невиждана красота и покой, така че нямам никакви съмнения."

Всеки има свой път. Пътят на човека, които си е отишъл е бил такъв, а сега може би е на друго място – по-добро и продължава своя път.

А твоят път какъв е? Да страдаш ли? А нима той би искал това?

Огледайте се – вероятно имате деца, приятели, роднини. Огледайте се и вижте възможностите, които ви се предлагат, вижте пътищата, които могат да направят живота ви пълноценен и полезен.

Може би това изпитание идва да ви научи нещо – да се справяте сам, да откриете своята сила и да дадете своя принос на света.

Има един откъс от "Как се каляваше стоманата", който съм си записала и в трудни моменти си го припомням:

"А опита ли се да победиш тоя живот?

Всичко ли направи, за да разкъсаш железния обръч?
 Опитай се да живееш и тогава, когато животът става непоносим. Направи го полезен."
Започнете нещо ново - работа, бизнес, спорт.

Намерете си хоби, движете се, пътувайте, запознайте се с нови хора, говорете за това, което ви радва и ви носи удоволствие. Не зацикляйте на едно място – животът непрекъснато тече и се променя. Движението, промяната е живот. Влезте в него и вземете нещата в свои ръце.

Силата е във Вас. Както казва Луиз Хей:

"Силата, която търсим "там навън" е същевременно вътре в нас и винаги ни е на разположение, за да я използваме по положителни начини...Ние сме своя спасител, ние сме Силата, която сме търсили."

....като не ви харесва някъде – не сте дърво – преместете се... Не помня кой го беше казал, ама... си е истина.

https://www.youtube.com/watch?v=d8BcN7O6sts

sekirata Bolkata na sekirata

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 00:57:58
СЪКРОВЕНО

Гледаш ме с безжизнени очи,

восъчно красива, мила,

музика около теб звучи,

а си тъй печална, горделива!

Гледаш ме и питаш ме защо

този свят е устроен така,

отговор не мога да ти дам,

той е в твоите очи аз знам.

Две сълзи се стичат по лицето,

горда си, но плачеш, за което,

аз вина във себе си намирам-

не намерих сили да позирам

някога, когато бе по малка,

когато би те циганката Галка!

Бях със тебе чиста, откровена,

споделях всичко с тебе, съкровена

истина и клюки зли,

а сега сърцето ме боли!

Но сърце ми не можа да трае

и да гледа как се разпореждат,

истината то изплаква, вае

не търпи да му нареждат.

Ръце протягаш, зов далечен,

звезди безброй и лунна песен,

богат и беден свят голям,

с теб щастливи ще сме ако не тук - там...

 

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

посветено

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://sladkotojelanienap.blog.bg/photos/148347/original/DSCF0028.jpg&key=9ec9b746cb855f1ad3c47493378fa0a34f9aab82a6150f1d888dc550aec34837)

 ПОЛИНА - Тежка клетва

 https://www.youtube.com/watch?v=hpZ3dpIvmJI

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 01:22:47
Зараза www.blog bg  блогбеге прихвана донесе я deliormana

https://www.youtube.com/watch?v=zDgd7DheVNw

Зараза www.blog bg  прихвана донесе я deliormana - поезия сатира авторово А.Х.Т.  sekirata cekupama

И етo на друго място, където уж са засегнати от поста ми - ( ! Очаква одобрение) ЗА ТЕБЕ blog.bg, ПСИХИЧЕСКИЯТ ТИ ТОРМАЗ КЪМ МЕН ДА СПРЕ!
не го трият, дори е със значка , a тук е  с удивителна и не го пускате, калдата, защо?
02.04.2013 12:12 - И така заради трите ми критикарски поста, клип за хора от този сайт ме свалиха дори от активни -тогава, а сега профилът ми е окастрен и в девета глуха, качвам  с триста зора!
автор: sekirata категория: Поезия   
прочетен: 2369 коментари: 1    гласове: 11
последна промяна: 27.04.2013 12:04
Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 04 September 2019, 02:02:50
НЕ ИСКАМ, ИИСУСЕ, ЛЮБОВ!

(https://d.radikal.ru/d10/1908/0f/2991f143c7d3.jpg)

поезия  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 09 September 2019, 18:42:45
(https://c.radikal.ru/c05/1909/4c/906340f660b7.jpg)

СЪЕДИНЕНА РАЗЕДИНЕНА, БЪЛГАРИЙО!

България храни чуждите не мен,

не празнувам в този ден!

България ограбва ме,

краде от мен,

дава го на чуждите

и в този ден!

Не признавам аз сега

такваз фалшива свобода!

От днес не вярвам на България,

която чуждото днес дави я!

Не мислете,че не ме боли.

Кой ми замени смеха с сълзи?!

Може да са шепа идиоти,

но ний защо търпим,горко ти,

Ани и народ страхлив,

унижен и смазан,търпелив!

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi503%2F1309%2F50%2F59e6ed1d96bd.jpg&hash=359cbb7bcfbfc7b77fe633efa5df789ced438a1d)


Някога пишех така и правих такива клипчета...някога,

 

вече не вярвам!!!

 

Родината ме предаде,народът ми също! Болшинството.

 

 

Военен преврат на шести септември

 

и подкрепен от княз Александър

 

обтяга отношенията наши с Русия!

 

Чия ли е тази орис,месия?

 

Голямо Конаре,Пловдив,Николов,

 

горещи са точки на тези дни,

 

след които започва войната ни с Сърбия,

 

победа край Сливница известява мълния!

 

Кържалийско и Тъмръшки села,

 

Османска империя-мръсни дела!

 

БТЦРК...Стамболов,Коста Паница,

 

Стоянович,Стоянов,Андонов,Чардафон,

 

капитан Николов и други лица,

 

Мутруков,Гешов,Преславски,фон

 

не става България мила-

 

Родина,майка,любов,закрила!

 

Князът търпи наказание от Русия,

 

България да е послушна, в робия,

 

дарена, продадена и наречена,

 

в черно облечена, на гибел обречена!

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi038.radikal.ru%2F1309%2Fee%2Fef1a032f889c.jpg&hash=695b9ba88835a044268091484faa8e1f6db71bbd)
 

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdedenze.blog.bg%2Fphotos%2F117172%2F502%25281%2529.jpg&hash=fa003c88be0df561543a36884ade7514ad9ee526)1885-та годината на Съединението,

а кога е разединението?

Защо мълчите, чебурашки?

Знам, на чичо Сам сте прашки!

Ближете и гушете се,

за сметка на народа си,

крадете, но пазете се!

Що лъжете народа си?

Народ, каква порода си?!

 
https://www.youtube.com/watch?v=EQLVeU271dI

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3I_lrmdMrGagommpc2vTfmI7Cu7doJm3ahNXLvqTD-WcWi61jog)

https://www.youtube.com/watch?v=WonXzaFM4gs

(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu4rEeFpfMP-H8JTJsKpkgxOeeKZqzrew6Fe17f52blHXIVWqZmQ)


а тази таблица нима е лъжа?!


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.omda.bg%2Fpublic%2Fbulg%2Fnews%2Farchcoment%2Fgraf6b.JPG&hash=32c224b2529aae73604a2e3c54dc44ab5c2f5c06)

 Българското общество редовно е политически рекетирано със заплахи срещу социалния мир, а мюсюлманската партия си е извоювала статут на неприкосновеност.     Хората на Костов: Етническа партия командва държавата  image   Този циганин изгони майка ми на улицата, а тя беше последен стадий рак,просто и взе жилището,за да угоди на подчинения си Пламен Иванов от Кържалийското ДПС! Кърджалийски зет! Цялата къща остана на майчето на Пламен и е раздадена на фирми, свличат се маса пари,на центъра на Плевен е. Този Костов наречен има да връща пари на България и не само той,но........НИКОГА НЯМА ДА ГИ ВЪРНАТ.В БЪЛГАРИЯ  "За кокошка няма прошка, за милиони няма закони".   СЕГАШНИ И СТАРИ ВСЕ СТЕ М А С К А Р И!   Това се казва в анализ на изследователското звено "Лаборатория управление на рискове" към Нов български университет, чийто ръководител е бившият премиер Иван Костов.     "Така нареченият ,,български етнически модел" се различава от европейската мултикултурност с това, че мюсюлманското малцинство е капсулирано в паралелна общност, организирана от собствена партия. В нея срещу облаги влизат и представители на мнозинството, докато междувременно тече агресивно ислямизиране на други етнически групи", пише още в анализа.     Според експертите българският етнически модел е родствен на комунистическите практики политически и интелектуален елит да се формира чрез привилегии, корупция и атеизъм.     Подобно на случая в други европейски държави, и у нас мнозинството е враждебно към опитите за пълноценно включване на етно-религиозните общности, като откупува социалния мир чрез незаработени пенсии, незаслужени помощи, здравеопазване за неосигурени и т.н., се допълва в анализа.     Според оценките в него фундаменталното различие обаче е, че българското общество политически се изнудва и рекетира редовно със заплахи срещу социалния мир.     "По този начин мюсюлманската партия си е извоювала статут на неприкосновеност: може да манифестира връзки с мафията; може да атакува съдебната власт, заради присъди над имами, които проповядват радикален ислям; ,,обръчът" й от фирми може да получава обществени поръчки и европейско финансиране в нарушение на европейските правила; дори може да си позволи безнаказано да организира нападение и фалит на четвъртата по големина банка в страната и да участва в разграбването на нейните активи", пишат още Костов и колегите му.     От лабораторията допълват, че МВР, МО и МВнР и специалните служби са политически блокирани и не противодействат, а има ,,основателни съмнения", че действията на прокуратурата, Върховният административен съд и ДАНС се управляват от посочената партия.     Те очакват засилване на екстремизма, особено в най-уязвимите страни от ЕС. И изтъкват, че социалната и стопанска деградация на крайграничните райони и навлизането на нелегални имигранти могат да превърнат България в предмостие и ,,мека цел" за тероризма.     В същото време, войните с тероризма ще доведат до нови напрежения между малцинства и мнозинства, ,,ще създават своите мъченици и герои, а те ще мотивират все повече лица с крайни възгледи за участие в тероризъм и нови провокации".     Решения     Бившият лидер на ДСБ и останалите анализатори излизат и с конкретни идеи за промяна на управлението на риска от тероризъм. Те са категорични, че войната срещу тероризма трябва да бъде спечелена посредством елиминиране на радикалния ислям като политическа идеология.     ,,Елиминирането следва да започне като най-авторитетните в света религиозни водачи на мюсюлманите направят мирен прочит на Корана, за да не могат повече неговите сури да се интерпретират срещу светската държава и да обслужват идеята за Халифат", се допълва в анализа.     Според експертите трябва да се отхвърлят всички опити от страна на малцинствата да настояват за промяна на чуждите им традиции, свободи и култура на мнозинствата. Демокрацията е власт на мнозинствата, които уважават малцинствата, но не дотам, че да променят себе си, пишат още от Лабораторията.     "Необходимо да се изостави представата за интеграция на малцинствата като консумиране на права за безплатно образование и здравеопазване, за социална и пенсионна издръжка и евтини общински жилища, като вместо това трябва да се работи с цел приносът на всеки представител на малцинствата да има сравним принос със средния на останалите граждани", обобщават анализаторите.

 
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi639%2F1709%2Fd1%2F12e4ae1c703a.jpg&hash=7c4c5c10de8d502c4c5f39c39345c51ada2cba02)


 (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi642%2F1709%2Fc1%2Fd7e862116081.jpg&hash=8b84c0e9ac94e51c5716164305cd46bb0fc4c139)

 
Силата на един народ зависи от самия народ, а не от такива....

 

06.09-ДЕН КАТО ДЕН ИЛИ НАПРОТИВ?! АЗ СЪМ ПРОТИВ!

  

Съединение ли, разединение

 

се получава днес?!

 

В Южна, Северна България

 

всички българи са в стрес!

 

Потурчени ли са южняците-

 

поциганени и циглаците

 

превземат ни със бой, и кръв,

 

а отвън ни пускат стръв?!

 

Шести септември бил велик,

 

велик бил нашият войник,

 

било, да, всичко е било,

 

но Отечество мило

 

задушаващо се в дим

 

на пожари, днес горим

 

и в обири, и в престъпления,

 

и разни чужди изпълнения!

 

А днес на Малка Богородица,

 

всички майки плачат

 

и днес на Малка Богородица

 

теглото свое влачат!

 

Що ли не съм оптимист?

 

Няма изгледи такива,

 

макар че не съм червей,глист,

 

а работлива,лъскава секира.

 

Борбата хич не ми е чужда,

 

но имам от подкрепа нужда.

 

 И кво, признава ли им някой днес това, и ако не защо?!

 

Я ми кажи месечко мой,

 

къде е той милият мой,

 

милият мой, братец  рожден

 

и дали мога аз някой ден

 

да го намеря и разпозная,

 

докога аз така ще гадая?

 

Кой еничарин го взе и открадна?

 

Голямо тегло на нас се падна.

 

Майка ми черна, почернена плаче,

 

а той е някъде клето сираче,

 

баща ми клетви кълне, не спира,

 

горкият, за кой ли път умира,

 

а аз съхна млада, зелена,

 

без мойто братче съкрушена.

 

 http://zazz.bg/play:b9a77e64 ---------------------------------------

 

http://zazz.bg/play:a258eb80

 

http://zazz.bg/play:01071df0

 

http://zazz.bg/play:0466c941

 

http://zazz.bg/play:23eb78ba

 

http://zazz.bg/play:4996de59

 

http://zazz.bg/play:f2541e8e

 

Предлага се закон Българският Език да не е задължителен!!! Подпиши се ако не ти се говори турски!

 http:...........AMA НЕМА ОТ ВЪН НЕ НИ ДАВАТ ДА СИ

 

...МАЛЦИНСТВАТА, А ПЪК ТУРЦИТЕ СЪВСЕМ. ЧИЯ Е ТОГАВА

 
(https://d.radikal.ru/d42/1909/e6/4a9036ca10d6.jpg)

Силата на един народ зависи от самия народ!

 https://www.youtube.com/watch?v=nfkqwK1wnHs

МОЯТА РОДИНА И СИРАК ЛИ СЪМ, ТЯ МОЯ МАЩЕХА?

https://www.youtube.com/watch?v=nQJhPiMRxfw

 поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 08:39:57
ИЗПИЙ МЕ

(https://a.radikal.ru/a09/1909/81/42cf9aac8d92.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 09:28:17

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRn4XYr3N8-IsOjS83VBjpFnRYhgFmKVS_aFc1luFmfdVOw2swy)


ЩЕ ПОЛЕТЯ С ПТИЦИТЕ КРАСИВИ

Една чайка бяла над мене лети!
Една чайка бяла ми дава мечти!
Протягам ръце нагоре към нея,
да полетя опитвам се, смея!
Но някой надолу ме дърпа и влачи,
но някой тамдолу тъгува и плаче,
как да реша какво да сторя,
със злата съдба да се преборя?
Имам сърце,не топка лой,
ще ми помогнеш ли, ти, Господ мой?
Душа ми раздира се, плаче и стене,
не знае кой път накъде да поеме,
нагоре със птиците ли да летя
или да остана тук долу....сама?!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 10:20:24
ЧЕСТИТА ДА Е НОВАТА...!

(https://c.radikal.ru/c42/1908/26/b45cd2a1d7d3.jpg)

пезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 10:21:20
ЧОВЕЦИ СТЕ ДАЙТЕ ГАРАНТА!

(https://b.radikal.ru/b25/1908/3d/ca7c0fa7428b.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 10:22:12
МОЛЯ ТЕ , ГОСПОДИ!


(https://a.radikal.ru/a27/1908/39/4ec486879ad3.jpg)
 

Господи, не позволявай

да се гаврят с теб, с твоите чеда!

Господи, не им прощавай

на изменилите сега

на твойта доброта и чест.

Направи пак утро. Днес.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 11:04:12
БЕЗ ТЕБ

(https://a.radikal.ru/a41/1909/68/18a6400e2dc4.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 26 September 2019, 11:53:13
КОБИЛА ЛИ? КАМИЛА

(https://d.radikal.ru/d34/1909/2c/ebe937893f5e.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 10:56:27
НЕ ИСКАМ, ИИСУСЕ, ЛЮБОВ!

(https://d.radikal.ru/d10/1908/0f/2991f143c7d3.jpg)

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 10:59:32
БОЛКАТА МИ, БОТЕВ, ЧУЙ! ОПИТАХА СЕ ДА ТЕ ОТРЕКАТ, ИЗТРИЯТ ОТ УЧЕБНИЦИТЕ

КАКТО И СТИХОТВОРЕНИЕТО "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" НА ИВАН ВАЗОВ!!!  2012г. гр.София Ботев, моля те стани,
 със мен секира развърти,
 сечи глави, пръстенца,  дупедавци...
 Ще ги изтрием от Земята, знам си!
 Не могат да приемат, че те обожавам,
 че с твойто верую лягам, ставам,
 че искрена съм, истинска и честна,
 борбата с тази паплач хич  не ми е лесна!
 Заклевам те, стани, от сън се събуди,
 на мене помогни, духът си в мен всели.....
 ....със мен сечи!

Има....ще го има това..... и  у Вас, да знаете.

Вие, творческа интелигенция, в ада ще горите ,на Ботев посегнахте,гадове!
ДА НЕ МИСЛИТЕ,ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ КОИ ПОСЕГНАХА ....

Убихте не само Петя Дубарова...всичко кадърно, да се ширите, вие, - некадърниците.

БОТЕВ, СЪБУДИ СЕ, ОТМЪСТИ НЕ САМО ЗАРАДИ СЕБЕ СИ И МЕН, А ЗАРАДИ БЪЛГАРИЯ!

https://www.youtube.com/watch?v=L893fS4QpmI

A.H.T.sekirata cekupama рецетира Борба на Христо Ботев

https://www.youtube.com/watch?v=sjCKb4S0hEs

sekirata Hristo Botev

Нямала съм приятели?!

1. mitkaloto - Поздравления за постинга!   
20.08.2012 16:51
Поздравления за постинга!
цитирай
Изтрий


2. sekirata - . pevetsa - Пиши Ани, пиши. . . 28. 06 ...   
22.08.2012 03:52
sekirata - Сгреших че се върнах тук!
Корупция и ...некадърност, Боже,каква простотия и некадърност се лее... и не само в блог беге!

pevetsa - Пиши Ани, пиши ...
28.06 06:50
за всичко туй което те терзае
за болката и радостта
за птиците в небето
за момичето, момчето
открили в себе си
любовни трепети ...

Та тъй:
Пиши Ани, пиши,
а вълците нека си вият ...
цитирай

Изтрий
2. mrgreen - всеки има...
28.06 07:15
...право на свой собствен избор. И точно отговаря за изборите си, защото след всеки избор има последствия. Това му е хубавото на живота. Живей за да избираш! Живота е избор. И обратното е в сила. Успех!
цитирай

Изтрий


3. mitkaloto - Пиши!Тя завистта няма граници!
28.06 07:21
Пиши!Тя завистта няма граници!
цитирай

Изтрий


4. mariniki - последният клип...
28.06 07:46
много ме трогна...
и чудесно са направени всички...
поздравявам ви...
цитирай

Изтрий


5. vostroto - Аз пък ти казвам - ПИШИ, и не обръщай ...
28.06 10:31
Аз пък ти казвам - ПИШИ , и не обръщай внимание. На който не му отърва, има право да не влиза.
Поздрави!
цитирай

Изтрий


6. brym4ence87 - Пиши! 😉
28.06 11:11
Ако това е стихията ти и ти помага -

Недей ме пипа, не мърси ме,
да дишам моля остави ме...

Трябва да се излезе от ада на ежедневните простотии.

Пиши и създавай своя си свят без идиокретени! Поздрави 😉
цитирай

Изтрий
7. gocho52 - Всеки си избира сам Пътя...
28.06 13:39
.
цитирай

Изтрий


8. bven - Твое право е...да пишеш!
28.06 19:40
Поздрави!
Всеки изразява свое (или чуждо) мнение. Стига да е смел да го каже на висок глас!
цитирай

Изтрий


9. sestra - И аз ти казвам, имаш право да пишеш,
29.06 11:40
това си е твето пространство да се изразиш както ти е по сърце, Анита! Поздрав :)
цитирай

Изтрий


10. sekirata - 3. kostadin - Сайта ти не пуска гл...
30.06 00:18
3. kostadin - Сайта ти не пуска гласове за тебе!
29.06 20:15
Сайта ти не пуска гласове за тебе!
цитирай

Изтрий
4. sekirata - И какво да направя ?!
00:15
Манипулация и цензура, то е повече от ясно .Има само един вариант

да им направя кефа и да се махна от тук!Да видим дали ще станат те Христо Ботев!
Това е чиста проба завист и злоба.
цитирай
Редактирай | Изтрий


3. sekirata - Аман   
22.08.2012 04:30
Re: Направи си нов блог.....Направи си нов блог,
игнорирай простаците и...

си накриви капата. Така като беснееш им наливаш
енергия,те пиятот твоята ярост и усилват.
Като мъж ти казвам - ОТЕБИ ГИ!!!
ЖИВА И ЗДРАВА - ЛЕКИ И БЕЗГРИЖНИ ДНИ!!!

СЪЖАЛЯВАМ ЧЕ СЕ ВЪРНАХ-КОРУПЦИЯ ,ПРОСТОТИЯ ,РАЗВРАТ И НЕКАДЪРНОСТ ТОВА Е ...И ТУК НАЙ МНОГО ЛИЧИ!

А Ведрин Е ИЗЧЕРПАН ВЕЧЕ, есен и Стефан също,както и още няколко некадърни, но злбони и завистливи същества.
ПИШАТ блюдкаво...НАИСТИНА Е СКУЧНО БЕЗ МЕН ТУК ПАК ЩЕ ГО УСЕТЯТ ,НО ВЕЧЕ .....

Изпратено: 04:21 От: sekirata
Изтрий


pak 6te dodat
pak

Изпратено: 20.08 16:01 От: sekirata
Изтрий
Направи си нов блог,
игнорирай простаците и...

си накриви капата. Така като беснееш им наливаш
енергия,те пиятот твоята ярост и усилват.
Като мъж ти казвам - ОТЕБИ ГИ!!!

ЖИВА И ЗДРАВА - ЛЕКИ И БЕЗГРИЖНИ ДНИ!!!

sekirata - Сгреших че се върнах тук!
Корупция и ...некадърност, Боже,каква простотия и некадърност се лее... и не само в блог беге!

НА АНОНИМНИ КОМЕНТАРИ НЕ ОДОБРЯВАМ И НЕ ПРИЕМАМ!

Наистина интернета ще спре един ден само заради тях-анонимните и фалшивите профили.
цитирай
Редактирай | Изтрий

4. sekirata - Нали заради тези високи сметки с...   
28.02.2013 08:39
Нали заради тези високи сметки става всичко и заради тези монополи. Напрежението няма да спадне докато не ги премахнат и изгонят чуждите,а и нашите от техническите отдели на ЧЕЗ и другите да спрат дистанционно ли как на тези нови електромери да командват и движат стойностите,да покачват сметките. Самата ти пишеш,че без да идват във входа на блока ви след време пак са ти написани високи стойности,сметки! Ясно е че от разстояние управляват електромерите ни,което си е кражба!

... то излезна ,че и от разстояние управляват сметките ни на ток ! Дали само на тока?!

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s42.radikal.ru/i098/1302/2d/5fdf58089524.jpg&key=789e306698ec96d1cd8951225b98e96705954b0fb1bc9b9b1908b94b35e8bd4c)

кефче за левче

поезия клипове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 11:15:18
КЪДЕ Е БЪЛГАРСКАТА ВЯРА?

Казват свестните били нормални,
но има ли ги във България?
Болни хора, болна нация
и човешка деградация!
Баш лудите ни управляват,
баща и майка,брат продават,
сестри, деца и лели, внуци,
слугуват на башибузуци!
Къде е българската вяра,
къде е мяра според мяра,
наплашен ли е тоз народ
или роден е за хомот?
Истината просветлява,
когато слънцето изгрява,
когато виждам бледа, няма,
че за българина място няма
под родното синьо небе.
Изяждат българина зверове-
османлии, туркофили
и наши български горили.
Спасението къде е днес
от таз депресия и стрес?
Дали във миналото славно
на българското ни недавно
или във силата, духа
на българина и в праха
на нашите герои мили,
животa си за нас дарили?!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 11:25:08
НА ТЕБЕ, СТАРЧЕ, С ХУМОР ПОСТ, ДАНО ДА СПРЕШ ДА СИ МИ ГОСТ!
(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://blog.bg/photos/profile/94001.jpg&key=63a8b54b75d55cd813db5d9deade0dee3739700b5da776315c6358514dfe4d49)

НА ТЕБЕ,СТАРЧЕ, С ХУМОР ПОСТ,
ДАНО ДА СПРЕШ ДА СИ МИ ГОСТ!

(https://a.radikal.ru/a09/1910/8d/148b94be3ce3.jpg)

сатира

Стар ......л с дрезгав ум,
злобен, завистлив, умиращ
със мечтите си ,золум
на мен прави провокиращ!
Вижда края си, беснее,
в интернета той лудее,
щото друго място няма
деменцията му голяма!
Астрология фалшива
с нея дарба имитира,
а е въздух под налягане,
не става, а мисли за лягане!
За секира той не става
......................става,
но напиня се и мрази,
красиво, талантливо гази
със нозе си кривокраки
куцукайки и очилати
образи са му в главата-
недостижимата - жената.
Злоба, завист го мори
и мераци два три,
а е целият потънал
в и....затънал!
Дружки са му Mari,Sani
Зорница,Георги,Меги,Ани,
nqkakva jena...дублета,
kalin dinev....та!
Няма ли да дойде края
на тези старци, аз го зная-
в реала те не се кoтират,
а в нета просто се ....рат!

https://www.youtube.com/watch?v=KimAWzeqhsQ

(https://c.radikal.ru/c12/1910/a3/cfb21ba74e1e.jpg)

(https://a.radikal.ru/a17/1910/03/269c23979357.png)

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 11:26:23
(https://a.radikal.ru/a35/1910/b4/a0aa7484961a.jpg)

ПРИЯТЕЛИ


Къде си тръгнало дете,

с туй голямо черно псе?

Пази те, аз знам добре

от лоши хора. Не е зле,

харесва ми като идея

и да кажа тук аз смея,

че ти дете мило, красиво

ще си опазено и живо.

Песничка за Бау, Бау

 

Мой приятел си Бау, Бау,

няма котки, няма Мяу,

искам с теб да си играем

и града да опознаем.

Давай смело все напред,

пътят наш е, аз съм с теб.

Припев:

Бау, Бау, Бау,

няма коте, няма Мяу,

улицата има край,

ще я извървим докрай.

Кучето -приятел на човека,

това се знай от памтивека.

музика, текст - песен на А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 12:57:28
ОТ МЕН ДАЛЕЧЕ СТОЙ

Всички грешни сме души,
всички имаме мечти,
кой с кого се подиграва,
кой с кого се забавлява,
мене туй не ме засяга,
високо съм над тез неща
и грях не правя, чуй сега:
-Вие ще поемете греха.
Познавам себе си добре
и другите не по зле.
Припряните буксуват.
Нахалните царуват.
Злобните пируват.
Скромните робуват.
С мен недей да спориш!
Защо в живота мой се ровиш,
с властта си парадираш,
злобата не скриваш?
Като птица ще летя,
ще прегърна аз света,
а ти долу ще стоиш
и ще гледаш, ще ....диш...
(ще си мечтаеш... да летиш.)

на cefulesteven или cefules 
Стефан Кръстев
роден 1969 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-oiU89eUIVtQ%2FUmFRea4N8QI%2FAAAAAAAAjjQ%2FtiKAwh9YaGY%2Fs1600%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BD%2B%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258A%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B2.jpg&hash=ffda744aba5bb7a1bcc252327684c2e68cc3673b)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 13 October 2019, 13:02:28
УСМИВКА

(https://b.radikal.ru/b38/1910/2a/f361004dfe80.png)

Усмивка слънчева, красива
подари ми моя мила,
усмивката ти ме плени
завинаги с мен остани.
Гръб на миналото дай,
твой съм аз от днес и в рай
да превърнем дните наши.
Нека вдигнем пълни чаши!

(https://d.radikal.ru/d12/1910/0f/a71d6cf18991.jpg)

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata Usmivkata moia na koi narishava pokoia

https://www.youtube.com/watch?v=8RpdQwKSUto
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 October 2019, 04:58:56
(https://b.radikal.ru/b25/1910/71/506fb1b200e2.jpg)


БОЛЕСТ БЪЛГАРИТЕ ГОНИ


Очите големи са, но нищо не виждат,
душите, сърцата, просто завиждат,
човек е различно животно в света,
но всеки си има карма, съдба!
По лесно се диша, когато си чист,
не просто окалян във тинята глист,
калта е  за хора - мръсни, нечисти.
Слънце огрява ни, хора лъчисти,
с любов, с топлина, с обич дарява,
всички човеци как да спасява?!
Не може да не ме боли,
не може да се правя, че не виждам,
розовите очила да слагам,
по този начин себе си излагам.
Всеки иска да му се подмазмаш,
да го хвалиш и да не показваш,
недостатъците му наяве.
Горе да е, на върха!
Но човек ли е това,
щом липсва му душа,
човешка съвест и благоприличие?
Такъв лекува се със безразличие.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 14 October 2019, 05:01:59
(https://c.radikal.ru/c43/1910/37/3c2958858b73.jpg)

В ТЪРСЕНЕ

Кипи във мен, бушува
кръвта ми и душата
и любовта голяма,
красива, чиста, свята.
Тя носи просветление,
търси път нов,
обичам те до болка,
обичам те, любов!

поезия  клип А.Х.Т. sekirata cekupama

sekirata Obicham te, liubov

https://www.youtube.com/watch?v=PQBX4PH-71w
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:28:23
(https://d.radikal.ru/d02/1910/0e/aa8abeaac366.gif)

КОЙТО МЕ ОБИЧА ПАК ЩЕ МЕ ЧЕТЕ, АЗ ПАК ЩЕ СИ ПИША МОИТЕ СТИХОВЕ

Който ме обича,
пак ще ме чете
и няма да срича
в сайта клюките.
Аз пак ще си пиша,
мойте стихове,
а който го боде,
да не ме чете!
Поезията трябва,
истина да е,
а не лъжи измами -
думи обиграни!
Истини разказвам,
с вярни имена
и не се отказвам
да пиша и творя.
Нито пък копирам
и не се нервирам,
смисъл в думи гоня,
искам да изгоня
хаосът в речта
и то не на една
поетеса зла -
изчерпана и свита,
като в пашкул завита.
Модерна уж била,
а е чужденка
във свойта си страна.
Майчин, скъп език,
който днес ругае,
себе си един ден
той ще изиграе.
Със сложни, висши фрази,
говорих със онази....
която ги и пише -
на чужд парфюм мирише.
Забравила отде е,
за кой език копнее
Родината ни мила,
в недра си болка скрила.
Таз... станала слугиня
на чуждата култура
и тук пише халтура.
Къде са Ботев, Вазов,
къде е и Вапцаров,
аз искам да възкръснат
и да ги прекръстят
българите наши
станали апаши,
забравили цървула,
от селото мамула.
Отдалеч ще викна,
песен ще запея,
Кирил и Методии
в стих аз ще възпея,
Аспарух да чуе
в земните недра,
как се днес продават
български чеда.
Грях и срам позорен,
кой е отговорен,
за тази страшна сеч
във българската реч?
Не мога да се спра,
ще пиша, ще творя,
дар слово ще раздавам,
с народа си оставам!

поезия клипове  А.Х.Т. sekirata cekupamа

https://www.youtube.com/watch?v=OnSMQ9sJ3rA

https://www.youtube.com/watch?v=qT4QRCubjs0

https://www.youtube.com/watch?v=--VEzXg_Nq8

https://www.youtube.com/watch?v=WMN907XIDTk
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:29:54
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0-3ii4vpjCMI2H0dow7-hYPLsIuXtPJafCsUv3hhi3PHsb25Wjg)

ОКОЛО МЕНЕ ПРИКАЗКИ НАПРЕД И НАЗАД, ДУШЕВЕН ГЛАД!


Бля, бля...приказки напред и назад,

низ от пад след пад

и душевен глад!

Лъжи нескопосани, празни

души омагьосани разни

брътвежи и нереалност!

Боже, каква баналност!

Умора нямат да лъжат,

уста от Дявол превзети

като лешояди кръжат

над тела безжизнени клети!

Лицемерие и тривиалност,

аморалност и бруталност!


поезия сатира А.Х.Т. sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:31:42
СЪВРЕМЕННАТА НИ ПОЕЗИЯ ДУША В АМНЕЗИЯ - НОВИ ИЗЦЕПКИ!

НОВИ ИЗЦЕПКИ,
за снимки за аватари няма да говорим,
не страдам от комплекси,като някои,
които са сбъркали блогбегето със сайт за запознанства и ...услуги.

СЕТИХ СЕ


Когато бях мускетар

и носех шапка с изящно перо

Имах оръжие,чест и бърз кон

горите и те ми говореха...

Сега е застинало времето,

защото съблякла съм бронята...

Да си понося

и роклите...

Автор: sofisofi

Категория: Поезия     

 

Сега не е Мариана! Сега е Софка,Софи....

зву4и съвсем ромале...йски,

на оръжие –демек, ножове,брадви,колове....вси4ко подръ4но,

конете и каруците са гордостта не само в столицата,

а джеб4ийството  на пари4ки и на поезия ако щете е в кръвта.....

Горите  говорили,о,не! Дивото говори,

особено в годината на кафяв глиган 2019.

Времето застива то4но по тази при4ина,

 4е се събли4а бронята?!Но многото4ие...

какво ли още има за събли4ане при тази прозра4ност?

Но роклите са друго нещо,особено предпо4итани пред ...

шалварите да ре4ем , където вси4ко е.....вътре.

А Истанбулската конвенция ще ни светне  и за перата,

и за гората,за бронята,та и за....роклята!

Родителки  и пенсионери, даскалки и у4ени4ки,

давайте и запейте с трол4ета и сами4ки!

Емил Димитров да 4уе и той дано СЕ СЕТИ в отвъдното

За кво иде ре4 и муза! 

ИМАЛА МАРИАНА ШАПКА СЪС  ЕДНО ПЕРО

Оригинален текст

 

Имала Мариана

весело и добро сърце,

имала Мариана

шапка с едно перце.

Тръгнала Мариана,

тръгнала в малкото градче.

Срещнала Мариана

с руси коси момче.

"Добър ден, Мариана" -

казало русото момче,

"Добър ден, Мариана,

дай ми това перце!"

Ахнала Мариана,

паднала шапката с перце.

Смяла се Мариана,

смяла се от сърце.

Казала Мариана -

"Давам ти моето перце,

но искам в замяна

твойто добро сърце!"

"Хубава Мариана" -

казало русото момче

"...давам ти в замяна

мойто добро сърце."

И от цялата тази работа не се разбра  кое,

къде е доброто сърце и КОЛКО СТРУВА? Замянката.

И дай ми да ти дам,

пък в нета пиши си сам!

Не всеки ден е Гергьовден!

 

Емил Димитров  Имала Мариана
Защо ли тази песен е изтрита
от интернета въобще, а са качени
някакви безумия...тинейджърски!
Това е подигравка !

автор на поста А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:32:50
ВЯРВАМ

(https://a.radikal.ru/a07/1910/a4/af8ddd9796f4.jpg)

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:34:34
ВРАГ МОЙ


Ти, враг мой!

Мислиш ли , че горе ще се скриеш

или в ада там ще се покриеш?

Там ще бъдеш съден, гниещ!

Убиец на души добри,

но моята не тлей, гори!

Душата своя ще спася,

но моите  деца кога

ще намерят покой, мир ,

щом твоите кучета безспир

са живи, ръфат, морят

души бедни късат, порят?

Който правда на Земята не намира,

съдът Господен му я сервира

и някой ден дори, и късно,

показва си лицето ...мръсно.


(https://d.radikal.ru/d24/1910/4b/1c2a5f6fa4e9.jpg)

Не един убиец на души,

който името ми измърси,

посегна даже на децата

заради властта, парата...

Оставям Ви на Господ Бог,

той бави, но е съдник строг!


стихове А.Х.Т. sekirata cekupam
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 16:56:05
(https://c.radikal.ru/c14/1910/a7/bef7ece3815a.jpg)

С МАЛКО ДУМИ

С  малко думи
искам аз да изразя
любовта си, чувствата...
Не можеш, мила, да се скриеш,
не можеш с нищо да изтриеш
болката в сърцето мое,
твоето сърце бе мое!
Ти продаде си душата!
Къде си моя обич свята?

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 17:28:51
ЕДНА МУХА хумор и сатира

Летяла на воля муха,
мислела се за велика
и кацнала тя на носа
на мома с име Велика.
Момата вика и крещи-
Защо ме хапеш, ох, боли!
Лошо насекомо си,
защо носът ми измърси?!
Къде си кацала преди,
мислиш се за талантлива,
да беше поне сладка слива
да те хапна със мерак,
а ти ме хапеш пак и пак?!
Нахално, грозно насекомо,
женско ли си или хомо?
Около тебе все мухи,
комари, паяци, бълхи...
Мухоловка ще ви пусна,
че от вас ми вече втръсна!

поезия сатира А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://d.radikal.ru/d36/1910/85/d938136439f7.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 17:34:05
ПИТАМ СЕ

(https://b.radikal.ru/b20/1909/4b/f8d98b9a4092.jpg)

sekirata Pitam se

https://www.youtube.com/watch?v=rkRpFoRUhGs

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:20:17
ИЛЮЗОРНО, ЗА МЕН СЪДБОВНО, ЗА НЯКОИ ПОЗОРНО!

Боже, колко  мъка, колко гадост,

падение и гнусота!

Надиплен е и този сайт  със жалост,

с едни и същи - Срамота!

Миризма на завист и ненавист

витае като демон зъл,

а мислех си, че е оазис,

а то било е просто СЪН!

https://www.youtube.com/watch?v=f5S-bSvY0VY

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama рецетира свой стих в свой клип
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:47:47
БОГ ВСИЧКО ВИЖДА ОТ ТАМ

Ококорена е улулицата нощем,

уморена посреща утрото,

нещо я чопли денем и нощем,

не може да приема чуждото - утрото!

Впряга всички сили и връзки

с нощните хищници, дръзки

дела подхващат без срам!

Но Бог всичко вижда от ТАМ!
 на Р.К.

Защо на чуждото се днес  посяга - авторово поезия А.Х.Т.sekiarta cekupama

Винаги съм се питала, питам се и сега кому пречи моята ръка, уста?!
На българина никога не му е изнасяло, когато му се казва истината,
особено когато е горчива.Тогава горко ти,
ако ти я казваш биваш прогонен, оплюван, манипулиран,
дори луд те изкарват и то точно тези лудите!
Но не само в интернета е така,така е и в реалността.
Затова сме на този хал,никога,ама никога не търпим истината,
винаги правим така дори когато не сме прави да си сложим перде на очите
и да твърдим че сме прави,че другият злослови,завижда и.т.н.
И така покрай сухото гори и мокрото.
Това е и доза инат, доза простотия - българска!
Когато даден човек дръпне напред било дори в сферата на изкуствата-
музика, поезия, проза, особено ако има талант, който другият отсреща няма,
то този човек е обречен на вечно оплюване, терор, блокиране
та дори и в реала и дори на близките му животът им да се стъжни.
Ами просто този човек пречи, пречи устата му, която изрича...
пречи ръката му, която пише, пречи самият той, че го има.
Ако тази ръка е женска трябва да си върши само къщната работа
да речем да готви, пере, домакинства, гледа децата си....
На мене много пъти и то от мъже уж творци  ми е казвано,
писано в интернета на всеослушание:
"Ама жено, нямаш ли си къщна работа,та висиш в интернета денонощно,
мъж ли търсиш, секс...Що за талант е това твоето, плодовитост?"
Дори заплашват -"Спри се да не те спрем ние".
И следва спирането ми от всички художествени,поетични сайтове,
та и на дъщеря ми кариерата и хубостта, потъмниха и младостта!
Разбира се че така си търсят да принизят силно извисени духовни личности,
каквито те не могат да бъдат, естествено красиви момичета.
Така се започва.Той обикновено мъжът,а често и тя дори от женска суета и ревност -
драскачи разни, плагиати с връзки, постове и пари изкарват човек и луд дори.
Обиждат,трият го от реалността,не само в интернета!Та дори и децата му,
само и само да го сразят, спрат. Надяват се с простотията и ограничеността си.
И това е от безсилие, защото нямат тяхно свое, нещо което те могат,
а копират чужди неща дори оплюваната личност от самите тях.
Злословят и клюкарят, правят мръсотии и това изпълва живота им,
като вампири се хранят с чуждата болка!
Аз не мога да напиша хубав стих, но ще пускам чужди - добри,
та дори на световно известни творци само и само да спра онази,
дето се не спира дори спряна от всякъде останала само в сайтовете за запознанства.
Онази дето се не спира да бълва ден и нощ стих след стих,
критики и се налага там, дето аз няма с какво освен с чуждо и с интриги.
Същото е и със статия,разказ и не само в интернета.
В реалността, в живота, в службата, та и в тънката част.
Това е за мене, да и аз се гордея с това,че предизвиквам
такава завист и злоба, че предизвиквам плагиатите.
Аз нямам такива деца, но ще унищожа нейните,
защото моите не могат да бъдат и не са това,което са нейните.
Особено дъщеря и, която тя толкова величае,
трябва да ги сринем в калта и двете.
Аз нямам нейните пари, но ще лансирам,
ще бия тъпана за други, които имат повече от нейните,
след като аз с цената на всичко и унижения
не мога да си докарам нейните пари у дома.
Аз нямам нейната естествена красота,дар,чар,
но ще я изкарам луда, проста...
И не само с приказки, а и с дела, какво от това че се излагам,
важното е да я смажа,дори естествената и красота.Да я затъмя.
Поне ще спя спокойно след това.
Това не е просто злоба,завист,простотия.
Това е нещото,което обезличава човека,
нещото което убива ценностното,което те кара
да си мислиш, че няма защо да живееш сред такава смрат!
Не всички хора са такива,не всички българи.
Веднага оборвам - Не ама не е вярно.Всички са такива,малко или повече,
това е отличителна черта най - вече българска!
Защото дори Моцарт е бил обект и стана жертва на завист и то не в България.
За съжаление в моята страна това е на висота!
Да гониш до дупка в другия това, което никога не можеш да стигнеш.
И не само,ами и да пречиш на другия,който вече го е стигнал,
наложил се е. Просто трябва да го смачкаш с цената на всичко,
дори на собственото си падение и излагане, мръсотия и простотия.
А когато този отсреща има много неща,а ти нямаш дори едно от тях,
горко на имащия,горко на таланта, на добрия човечец,най често и скромен.
Той или трябва да се остави да го стъпчат, или да стане като другия-безличен,
да прилича на тези, на които пречи с различното в себе си.
"Ти, секиро, също имаш дъщеря,ще видим като приказваш,
че съм загубила дъщеря си,защото съм лоша."
И каква е вината на сечивото,освен че не иска да се пише като калинка да речем?
Каква е вината на сечивото,че казва това което мисли,което не се нрави и дразни?
След време не пострада само секирата ами и дъщерята и,а по късно и синат и!
Пострадаха и тяхните синове и дъщеря-няма да цитирам,
но по важно е,че дъщерята на секирата пострада,
а това рефлектира върху майката - секирата,което ни задоволява...Нане и Вуте...
"Няма как,аз изгубих съпруга си,спрях да пиша,
да творя,това сечиво трябва вече да се спре и то,
толкова мъка и болка в дома му и то с дъщерята му,
на която най много държи и заради нея сече наред.
Така си мислят,разсъждават и говорят на всеослушание снобките,
та дори се грижат как още секирата е жива,как не умря най сетне.
Последното ми е писано не веднъж дори в абевето.
Но и действат без страх,че после се връща.
Нека ми се върне си казват,но по важното е нея да спрем
в случая аз,след като дори един псевдоним не иска да си смени.
А трябва да го смени,че да бъде забравена
и това което е направила досега,нейното лично нейното да изчезне.
Не че пак няма да изчезне,но по важното е ние да и го направим-
да я принудим да го направи сама, да се самоунищожи.
Разбира се ние да го сторим е по сложно,
а и все пак трябва да сме добри пред останалите.
Правеше,съчетаваше известността си с тази на дъщеря си-чалгата,
но не,трябва да има падение и за двете,
те са като скачени съдове в областта на изкуството,
а синчето ще го чукнем в друга насока,все пак е с пагони.
Ще има падение,че да я бъде срам тази жена да се покаже
дори в интернета да пише и няма как вече да не смени и ника си, псевдонима си,който толкова ни дразни.
Да останем ние с нашите мераци! Мераци е от мене,защото наистина
тяхното е само мераци,без никакво покритие. С малки изключения.
Боже колко мъка, колко гадост,  падение, гнусота, миризма....
в тези доста често и млади хора.
Мога само да ги съжалявам,защото има там нещо, някой на небето,
който не оставя нищо долу на Земята не на мястото му.
И ако хората в последно време страдат много
тук долу на Земята това не е случайно.
Израждане,това е страшна дума.Не е само епохата на Антихриста.
Нищо няма да отправям,пожелавам,защото на повечето празни,кухи лейки
не можеш да влееш вода,след като изтичат де през дупчици де ръждясали!
Признават това,което могат,колкото и малко и некачествено да е то,
но чуждото,по доброто от тяхното се оправдават,че не струва според тях щом не го разбират.
Ами като не струва защо го копирате бе мозъци,
дори начина на живот копирате на оплюваните от Вас?!
Простотия меко казано,българска простотия,но не квадрат,на ента степен.
А после планът Ран - Ът ни е виновен,турци,цигани,американци,руснаци,китайци...!
Сами сме си виновни! По далече от носа си не виждаме и не искаме да виждаме!
Егоизъм, егоцентризъм, ограниченост, затъпяване,на нацията, умъртвяване!

Завистта е емоция, която изразява вътрешна злоба, предизвикана от успехите, радостта, задоволството и благополучието на други хора. Тя е свързана с желанието или да притежаваш това, което другите имат или да желаеш те да го загубят. Може да е пасивна или агресивна. Също така завистта е тясно свързана с чувството на ревност. Представлява един от седемте смъртни гряха в християнството.

http://vbox7.com/play:d9c4b2da

Петя Дубарова - Завист

Аристотел дефинира завистта като "мъката, причинена от благосъстоянието на други", докато Кант дава определението "нежеланието и невъзможността да се види собственото благосъстояние и благополучие защото е засенчено от това на другите по причина на стандарта за сравнение".
В някои култури завистта се свързва със зеления цвят. На български например съществува израза "Позеленя от злоба". Счита се, че този израз е навлязъл в употреба от пиесите на Шекспир "Отело" и "Венецианският търговец", където писателят употребява съчетанието "зеленоока ревност"

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:49:36
(https://a.radikal.ru/a36/1910/f4/967c835c772f.jpg)

ЛУННА


Поглъща ме Луната във покоя

и знам добре , че аз съм твоя

моя далечна , ти, звезда голяма,

това любов е не измама!

И лунни нишки паяжина плетат

в нюанси разни, лунен свят

около мен е , тръпна цяла

в лунен блясък засияла!

sekirata Obicham te, moia liubov

https://www.youtube.com/watch?v=_VKHwbpPynk

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:51:06
СЕКВЕНЦИОННО

В секвенция ще те изпея,

ще модулирам, ще изгрея

с корона и със аколада,

със трилер и мордент , и пада

гласът ми алтов в две октави,

не, няма и да се забави

полифоничното вълнение

в любовното ми обяснение!

Хармонията ще царува,

мелодия ще се лей, вълнува!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:52:29
ЗЛАТО МОЯ

Очите  ти са злато, Злато моя!

Косите ти златисти, Злато моя!

Усмивката ти златна, Злато моя!

Ръцете ти лозници, Злато моя!

Душата ти сърница, Злато моя!

Ти, цялата си златна, Злато моя!

За мен си всичко, Злато, обич моя!

sekirata Pevica zlatica

https://www.youtube.com/watch?v=iLORtOUzzoo

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:53:33
ПИША В РИМИ

Пиша в рими.

Говори ми

думи сладки

без извадки

от писания -

завоевания

чужди, гнили!

Дай ми сили,

Господ мой,

да довърша

живот свой

честно

в почит

и така

да си остана

Българка!

(https://d.radikal.ru/d39/1910/7c/106f673f69c3.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 18:54:32
ЩО СПИШ, НАРОДЕ?!

Що спиш, народе поробен, кажи?

Що спиш, народе отровен в лъжи?

Що спиш, народе зомбиран и ням

глух за  вопли на деца си, презрян

от чужди народи?! Чужда ръка

посяга ти, майко България!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://halapenyo.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_3037.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:01:21
ДНЕШНИТЕ ПОЕТИ И ПОЕТЕСИ СА ДЪРВЕНИ ФИЛОСОФИ

Не философствам, пиша, творя

и за ближните плача, скърбя,

истинна, честна останах така

с божия кръст ще полетя.

Там горе ме чакат моите братя,

вест във писмо аз ще им  пратя

преди да ме поеме вятърът бриз.

Тук на Земята бях човек чист.

(https://b.radikal.ru/b07/1910/63/79c60e709cff.jpg)

А ДНЕШНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ СПЯТ СЛЕД КАТО ПРОДАДОХА БЪЛГАРИЯ И НАС НИ ПРОДАДОХА НА ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВИ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ В ЗАМЯНА ТЕ ПЪК ГИ ДЪРЖАТ НА ВЛАСТ У НАС-ЧРЕЗ НАТИСК И ФАЛШИВИ ИЗБОРИ!БЪЛГАРИЯ Е УМИРАЩО ЖИВОТНО В АГОНИЯ,КРОТКО ИЗПЛАШЕНО ГЛЕДА И БЕЗРАЗЛИЧНО,ЧАКА С ПРИМИРЕНИЕ СМЪРТТА СИ!

ТАКА Е И В ПОЕЗИЯТА НИ- ЛАНСИРАТ СЕ ПОЕТИ, ПОЕТЕСИ И ПИСАТЕЛИ ОТ РОМИТЕ, ТУРЦИТЕ, ПОМАЦИТЕ И ПРОДАЖНИ БЪЛГАРИ!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://www.informiran.net/wp-content/uploads/2019/05/%D0%B1%D0%BE%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80.png)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frns.bg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F1-220.jpg&hash=ba2107852a6f394e67ff18d28b108c1a5db4c9f6)

(https://halapenyo.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_3037.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:02:38
ПРЕДИ ДА СМЕ ВСИЧКО ДРУГО НИЕ СМЕ БЪЛГАРИЯ

(https://d.radikal.ru/d04/1910/89/4eeaabc6a88b.jpg)


Преди да сме Европа

ний сме България,

която Ботев и Левски слави я !

Преди да сме Европа

ний сме народ ,

народ с чест  за бой и борба готов!

Преди да сме  НАТО

ний сме славяни,

братя, сестри на Русия, презряни

от византийци и хуни в света,

Чичо Сам зад океана

(https://c.radikal.ru/c15/1910/10/76465849338b.jpg)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:05:51
(https://d.radikal.ru/d16/1910/1f/dc30d7d1c594.jpg)

БОЖЕ, ДАЙ МИ КРИЛА!

Живот кратък,

а там оттатък

ме чакаш ти!

Боже, прости!

Но не дочаках

твоята мислост

и дълго плаках,

живях в гнилост!

Сега ми остава

да полетя

в небеса Райски.

Боже,  дай ми крила!


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:12:35
"ВАНЕСА МЕЙ" ПАК СЕ АКТИВИРА!

"Ванеса Мей" пак се активира?!
Въпросът е коя поръчка изпълнява
и колко самочувствието и сгрява?
За нея имах стих давно,
не го намирам, явно
метлата шета в мойта "къща"
и истината вездесъща
не ще излезе на бял свят!
Какъв мерак богат!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Мей -ник анонимна

(https://www.kaldata.com/forums/uploads/monthly_2019_08/630029555_67798099_2216591465136466_6146733456303849472_n.png_nc_cat101_nc_ocAQnwnVTS_Io6rRPdhZ0ST79-e053950255b0411b37oe5DA1E700.thumb_691fe343d01c0c0bf84e37af7654da83.d5649e50854a4ca04fc44fc4ce5a0dd4)

"ВАНЕСА МЕЙ" ПАК СЕ АКТИВИРА! 1- ва и 2-ра част


"Ванеса Мей" пак се активира?!
Въпросът е коя поръчка изпълнява
и колко самочувствието и сгрява?
За нея имах стих давно,
не го намирам, явно
метлата шета в мойта "къща"
и истината вездесъща
не ще излезе на бял свят!
Какъв мерак богат!

"Ванеса Мей" пак се активира?!
Не си за мене, друго тук прозира!
Чужда поръчка, връх на лицемерие,
загуби вече всякакво доверие!
Играчи- колективно, гръм и трясък,
заравям томаховка в пясък,
ракия слаба сте, как не разбрахте?!
Шах и мат! Не се осъзнахте.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Слави Трифонов - Ти не си за мен

https://www.youtube.com/watch?v=kQRqPmxEVwA

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:21:56
ЩЕ ИЗПЕРА

десет мои стиха

ПОСЛЕДНАТА СЛЕДА...

ЩЕ ИЗПЕРА

ОТ ЗЛЪЧ И ЗЛОБА!

ДЯВОЛСКА ПРОКОБА!

И ЩЕ МИ СТАНЕ ПО -ДОБРЕ.

ТАКАВА ЧИСТА, АКУРАТНА

МОРАЛНА ЩЕ ОСТАНА, НЕ КРЕВАТНА!


(https://c.radikal.ru/c10/1910/99/f2a62e4566ac.jpg)


(https://c.radikal.ru/c15/1910/3a/c2825ac9c040.jpg)


(https://a.radikal.ru/a41/1910/46/3df1e6f3e28f.jpg)


(https://a.radikal.ru/a15/1910/49/95291c42398c.jpg)


Защо ли в нета нищо не ме пали?
Защо ли мисля че не съм виновна аз? Едва ли.
Всичко тук е плоско,тривиално,
без чувства, без емоции, сухи рими и банално!
Защо ли някои ме подценяват?
Територия ли завладяват
и като кученца я пр...кават?!

И ЛЮБОВТА

Любов ли бе да я опишеш
и без да ровиш ще мирише
и горчи като отрова,
отрова от онази...злоба!
Но има кой да и прощава,
макар че тя не заслужава,
всичко в името на ...она,
това е параван, персона!
Но вече всичко ми  говори,
защо помаците са сноби,
а циганките талантливи,
любовни и лъжливи, диви!

ПИТАМ

Кoй души честни убива?
Кой приятеля затрива?
Кой на всемогъщ се прави
и във чужда кръв се дави?
Кой парадира с власт, пари?
Кой злоба, завист го мори
и не намира миг покой?
Защо се криеш? Кой си? Кой?

(https://d.radikal.ru/d27/1910/8b/2bca75c5b937.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=COmVJZSdBqo

https://www.youtube.com/watch?v=s1oXiv6lAKM

КАКВО Е ЛЮБОВТА?

Какво е любовта ? -
питам аз Луната,
а тя ми хвърля лунен
сноп лъчи в позлата.
Какво е любовта ?-
питам и звездите,
а те блестят и греят
в косите ми, в очите.
Какво е любовта ? -
питам в моя сън
принцове и феи,
пирати и злодеи.
В отговор нощта
покрива ме със плащ
и сънно ме люлее,
любовна песен пее.
Какво е любовта? -
питам във съня си.
Някой ми шепти:
- Пази нощта, деня си !ТРЪГНАЛО СИ , ЛУДО МЛАДО...

Да си Козарев при това Васил
звучи НЕ комунистически,
Иван Козарев - първи партизан
е повече стоически,
спокоен, философски, строг, суров,
Василе, не за този блог и форум си готов!
Иван Козарев е едно,
а другият  бледо петно!

https://www.youtube.com/watch?v=EavM3Et30jo


поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:25:07
(https://www.manager.bg/sites/default/files/styles/original/public/mainimages/unnamed_4.png?itok=g_SDHR40)

НИМА Е ТАКА...РОДИТЕЛИ?!

НА РОДИТЕЛИТЕ С.......ЛЮБОВ!
Родители, убивате си вий децата,
а не нас, нашата заплата,
манипулират ви и ще ревете,
кожата ни вий дерете.
В съюз сте днес със политиците,
но ще ви резнат те езиците,
ще плачете за вашите деца,
лош пример давате сега,
от тях човеци няма да станат,
неуки, прости ще останат.
Аз не съм тук с цел политическа,
нито пък друга, дори юридическа,
аз безпартийна съм и си признавам,
че имам принципи, не оглупявам
от заплахи разни на хора важни
в живота празни души продажни!
Вашите деца мамини, глезени,
от обич, от що ли от вас разглезени
по улици скитат и не се спират,
учителите свои те провокират,
а вас родители манипулират.
Нали няма стачка, защо не се спират,
нима не ги виждате как се дрогират,
пияни по барове и кръчми ходят,
в живота на своите учители ровят.
Деца не са туй , а моми нагиздени,
като елхи коледни украсени,
с последни модели телефони,
смеят се на училищните касетофони.
Но иначе знаят си те правата
и всичко за учителската заплата,
когато грешат им се прощава,
деца били казват, но вдигат врява
с тяхните мили, неразбрани родители
срещу нас бедните днес учители.
Децата лъжат колективно и смело
прикриват истини и то умело,
от кого ли се учат питам ви аз?
Нас не ни слушат, рядко са в час?!
С тази глезотия вий ги убивате,
на лъжите им вярвате и умирате
на целия свят днес да докажете,
дори със риск да се подмажете,
че вашето дете е най доброто,
за всичко виновно било даскалото,
със тези лакоми, мързеливи учители,
на вашите деца строги мъчители.
Докъде стигнахте, мили родители?
Щом се натискате станете учители!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:26:25
АСИМИЛАЦИЯ

Как да те поема и асимилирам?

Как да те призная просто не разбирам

някакви брътвежи и игра на думи,

безсмислови  копнежи, баснословни суми

за лъжи безкрайни, желания потайни

за нечий пад и срив?! Бог е милостив!

Той ще спре  това падение човешко

и тази мъст и злоба, поведение нечовешко!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupamaпо това стихотворение на Р.К.-

Дойде във нашия квартал производител,
на наше сиренце и масълце,
цени прилични, може всеки жител
да си закупи родно от сърце.

Загубих ума и вкуса си спомних
на наша мандра, българския вкус,
и кашкавалчето е наше, Боже:
- Момче, навярно Бог те пусна тук!

Не ща ям аз вече европейско
нито от Брюксел, нито от Париж,
нито от Немско, нито от еврейско,
нито от Турско или от Дръндиш.

И вием се така, една опашка.
И мери точно младото момче.
И ни продава вкусотия страшна,
и ни мирише сякаш на селце.

- Ръце ви златни, - казвам с благодарност.
А той се трогва, пък се сепвам аз
поглеждам - неочаквано в торбата,
той сложил бонус даже малка част.

И моля се, дано е на пазара,
и магазинът да не си смени,
защото си припомняме буквара
на българските хубави храни.
Р.К.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:27:22
ЗА МОЕТО ПАЛТО КАТО Р.К. НЯМА ДА ВИ ПИША, КАТО ДРУГА КАКA ЧИЙТО СТИХ ИЗДИША!

За моето палто, няма да Ви пиша,
знаете добре,  че стих такъв издиша,
защото няма смисъл, чувство и поезия,
и творец такъв е просто във амнезия!
Защото всичко туй е проста ,,ситуация"
документирано, резил и излагация!
За сиренце домашно и за масълце,
отдавна закопняло нечие сърце
поетично в дупка без вдъхновение.
Божичко какво човешко падение!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


ИСТОРИЯТА НА МОЕТО ПАЛТО

по стихотворението на Р.К.

Беше хладен и златен октомври,
умаляло ми беше палто,
но запазено, сякаш шедьовър,
чудна кройка. Реших, за добро

да го дам на жена с три деца,
ниски доходи, тя - продавачка,
да се топли през зимата зла.
И го дадох, но шефът я смачка.

Той видял този дар и решил,
че го нося аз за магазина,
тутакси й го взел с поглед мил
и продал на клиентка безименна.

Онемях. Исках разговор аз
да направя със него по - после.
- Не, недей. Съкращава за час
и ще ходя и гола, и боса.

Тъй ми каза . Душата ми взе.
Топло яке намерих тогава.
И по здрач й го дадох, поне,
идва студ, да не се разболява.

Колко плака горката, не знам.
После той си закри магазина.
Но и днес през октомври оттам,
плача аз, колчем близо намина.

Р.К.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:29:27
ВИЖТЕ КАКВО ТЪРПЯ И БЕЗ АДМИНСКА НАМЕСА

В блог беге та и в  ИНТЕРНЕТА ВЪОБЩЕ

ОТ НЕ ЕДНО ЛИЦЕ -


 

09.09 19:05 - ...

от: germantiger За постинг: 09 СЕПТЕМВРИ: НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

НА БЪЛГАРИЯ ДО 1990 г, А ЗАЩО ЛИ ГО СПРЯХА И КОИ?!

РАЗБИРА СЕ ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ.

здравей тъпа дебела путко

на теб дъщеря ти що е в германия, а не в русия, куба, сирия, иран

тук е ес -като не ти харесва марш мършо

Одобри | Изтрий

11.09 05:54 - Ей, плевенски цървул!

от: apostapostoloff За постинг: ЗА СОФИЯ УГОВОРЕН МАЧ МЕЖДУ ДВЕ СЛАМЕНИ ПРИЧЕСКИ

Гледай си тем плевенските курволячки и не се занимавай със София. Много ти миришат краката на теб за София.

Одобри | Изтрий

13.09 21:14 - Ох, душицата мила,

от: rosiela За постинг: САМОТНА "ГУРГУЛИЦА" :))

я разкажи защо си изоставена от мъжа си и за коя е женен той? Че и дъщеря ти чукната у главата.

Одобри | Изтрий

13.09 23:56 - Една тъпа секира

от: rosiela За постинг: САМОТНА "ГУРГУЛИЦА" :))

си няма вечно мира,
без мъж стене горката,
сама опъва кревата,
по блоговете се шета,
досадна мухица клета,
гонят я като въшка,
където и да изпъшка,
а чукнатата в главата
и е комай дъщерята.
Мухицо клета, самичка
тъй ще си пукнеш, горкичка.

Одобри | Изтрий

14.09 20:01 - И тая

от: rosiela За постинг: ИЗЯВЛЕНИЕ НА АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА sekirata cekupama АДМИН, оправете ми настройките на профила?!

откачи!

Одобри | Изтрий

17.09 06:11 - Я недей да се репчиш ма, стрино!

от: apostapostoloff За постинг: ИЗЯВЛЕНИЕ НА АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА sekirata cekupama АДМИН, оправете ми настройките на профила?!

Къде се намираш ти? И за каква се мислиш?

Одобри | Изтрий

23.09 06:11 - И двамата бяха алчни, лъжливи

от: apostapostoloff За постинг: СЛЕД ЖОРЖИ ГАНЧЕВ И ЮЛИАН ВУЧКОВ НИ НАПУСНА НА ВРЪХ ПРАЗНИКА НА НАШАТА /НЕ/ЗАВИСИМОСТ

мошеници. Освен това им хлопаше дъската. Бяха тралала. Досущ като теб.

Одобри | Изтрий

25.09 05:57 - Ти беше и си остана

от: apostapostoloff За постинг: "ЕДИН ВЪПРОС ВИТАЕ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА" ... ПАРДОН! В САЙТА

кукувица.

Одобри | Изтрий

27.09 15:19 - Не съм съгласен-

от: apostapostoloff За постинг: КРАЛИЦАТА НА РОКА – МИЛЕНА – ИСТИННА И ПРЯМА, ПЕВИЦА ГОЛЯМА! Днес 27.09.2019Г. голям концерт.

твоята дъщеря е далеч по- голяма певачка от нея.

Одобри | Изтрий

02.10 15:20 - Анче, ама много ти хлопа дъската бе, мило!

от: apostapostoloff За постинг: НОЩЕМ ДЕЖУРЯЩА УЛУЛИЦА В БЛОГА РОВИ, НЯМА СРАМА ОТ БОГА!

Имаш да даваш на Михаля! Истински Перко Наумов си. Ти си тралала.

Одобри | Изтрий

02.10 15:35 - Кукаш, кукаш,

от: apostapostoloff За постинг: ИЛЮЗОРНО, ЗА МЕН СЪДБОВНО, ЗА НЯКОИ ПОЗОРНО!

съвсем си изкукуригала! Кой и защо ще ти завежда на теб ма, стрино? Завиждат ти за чорбицата, която сърбаш ли?

Одобри | Изтрий

15:49 - Глория направи състояние, а

от: apostapostoloff За постинг: ЖЕСТОКА ГАВРА С ГЛОРИЯ В ШОУТО НА СЛАВИ

дъщеря ти НИЩО не направи! Остана си с пръст в гъз.

Одобри | Изтрий

И КЪДЕ ДА ГО ПРАТЯ ТОВА И ...ОНОВА...ИЛИ В КЛИП МОЖЕ БИ, А?!

 

infiniti, apostapostoloff, rosiela и цялата Ви там и тук  тайфа, такава ли била работата?! Защо пак другият ми профил, в който влизам чрез туитър бе заключен, бях наказана преди време И там да не влизам една седмица, пак по чалга и на поетеси  жалби без основание, затова и аз не разбрах защо? Аз искам да знам КАКВО ТОЧНО ИСКАТ ОТ МЕНЕ НЯКОИ ДРЕБНИ ДУШИЦИ?! ЧАК ПЪК ТВОРЦИ И ПЕВЦИ! НЕ БЕШЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО , ЧЕ НОНСТОП  ПРОВЕРЯВАХ И КАЧВАХ ИЗТРИТИТЕ МОИ КЛИПОВЕ И  СТИХОВЕ ДОСЕГА? Това върша и тук, откривам липсващи мои постове. Но не можете да ме спрете, дори и .... "ако бях се родила река". - баба Глория  и леля Галена.

sekirata Posleden vlak-

https://www.youtube.com/watch?v=8mLafUqbB_U

ПО ПОСТА И  КЛИПА МИ -

Гарите пропуснах , но моят влак ГО ИМА ,

НЕ Е ЗА РЕМОНТ, КАТО ВЛАКОВЕТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО МИ ПРЕЧАТ!

САМО ГОСПОД МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ!

ЯСНО?!

https://www.youtube.com/watch?v=f5S-bSvY0VY

sekirata Iliuzorno zamen sudbovno za niakoi pozorno


А.Х.Т. sekirata cekupama

 milady - :-))   
09:48
дай малко хумор,ани..и настроение..
тези двамата злобни хейтъри, не мож ги зопря
те генерират Злоба, и пошлост../поради пълно жит фиаско
поне, малко срамаа!!
/не могат да я озаптят админите тъзз...боссата..бабалеля../пиша им колко пъти
Дебелата гумаа...сестро...

А.Х.Т. sekirata cekupama - milady, Благодаря!

 

НО ЕТО  ПРОДЪЛЖАВАТ ПАК  ДА СЕ ДРАКАТ С МЕНЕ ...КАКТО Е БИЛО И Е НОЩ И ДЕН! едни и същи

sekiarta - ЩЕ ВИ ИЗТЪПЪНЧА ЦЯЛАТА ТАЙФА В КЛИП С ВАШИ СНИМКИ ,

НО НЕ ОТ МОЙ ПРОФИЛ, НЯМАТЕ СПИРАНЕ, НО ГОСПОД ЩЕ ВИ СПРЕ ...след това.
Не съм сама, а имам внуци, деца...не като ТЕБ!
Зла ме правите Вие няколкото ,защото се дракате с мене и искате да Ви мълча и да си трая, "да си ям чорбицата"
Не сте познали, драга!
Лудостта Ви стяга!
Но ще Ви изцеря!
Изчакайте...деня, нощта!

10:21
08:39 - БЕЗГЛАГОЛНО
автор: 4udovi6teto категория: Поезия
прочетен: 190 коментари: 8    гласове: 6

Добро, но все пак звучи документално. Поне не издребняваш да ми правиш мизерии като някои ТУК! Плъховете бягат, когато корабът потъва,но един от тях остава да философства и мъдрува, прави се на неутрален, безразличен, тривиален е и туй му стига! Не ще дочака чучулига!
Може и да не одобриш този коментар, но ще го пусна и в моят профил.

Но не сте го одобрил?! Сега цитирате само! Всъщност кой сте Вие и за кого...работите?!
Май ще си помисля да не сте и Вие в групичката тук? Малко прилика - БСП и ГЕРБ,
които уж се карат, мразят, а си разменят в евро...услуги!
Аз гледам, но виждам само ЯКА ПОМПА И ПРИ ВАС, НЕ САМО ПРИ ОНЕЗИ...и "значки"
СМЕХОТВОРНО, ДРАГИ!
ОДОБРИЛИ СТЕ ГО МОЖЕ БИ, НО СЛЕД КАТО ГО ПУСНАХ ПОД МОЙ ПОСТ В ПРОФИЛА МИ! НАЛИ?

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:30:34
ПИТАШ МЕ, ЛЪВЧО...

Защо замлъкна на славея песента?

Защо окраската му посивя?

Питаш ме, лъвчо и ще ти кажа,

и от твоята "джунгла" ще се откажа.

Страшната злоба и завистта

при някои животни тъй надделя!

Имат си всичко – храна, хралупи...

Имат и сила, охранени, глухи

обаче са те за дребните птички

толкова малки, пеят за всички.

Така гората и теб веселят,

макар че си нямат твоя ,,палат".

Славеят, лъвчо, чужда злоба го мори,

колкото може самичко се бори,

беда голяма го сполетя,

налегна го, мори го и завистта.

На какво ли да му завиждат?

На окраската цветна, на сладкия глас?

На това че си гледа сам птичките, час

трябвало само да го има, живее,

не трябвало даже да оцелее!

Откъде сила в таз малка птичка,

нека поне да остане самичка,

да я връхлитат бури и хали,

нека пилците да си остави,

нека окраската да си загуби,

гласът и себе си да погуби!

Това,  лъвчо, е завистта!

Това, лъвчо е злобата!

Просто я има и за какво?

Животинска злоба е

и аз питам защо?!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

Р.К. , искаше, писа ми да...разкажа.
Ето, доволна ли си, злобна, стара жено и твоите поклисари?!
Клипче със снимки и картинки очаквайте. Доволни? Едва ли.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:32:05
АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА рецетира свой стих "ПИСНА МИ"

Писна ми да съм проклета,
да ме хапват все прасета,
искам аз да съм горчива,
или суха, синя слива.
Ябълка не ща да съм,
нека ме удари гръм,
свини аз не ще да храня,
нито червеи ще мамя.
Писна ми да съм проклета,
изяжте себе си, прасета!

https://www.youtube.com/watch?v=K58xFgZjwjw

sekirata Pisna mi

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://s59.radikal.ru/i164/1202/a4/2e41128de32d.jpg&key=e98ead42784cc818bc348d74215e39f136b7713984bbba5e80020b56f145ec93)

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:35:04
БЛУС

Пея за болката в душата,
за надеждата и красотата,
за истината, любовта
побеждаваща страха,
за тъгата и покоя
с чудесен тембър алтов - моя,
глас извивам и сърцато
пея песен в модерато.
Нейде ми тромпет приглася
и сърце ми се унася,
тъй потъвам в звуци, мир,
и спокойствие - най подир.

(https://www.kaldata.com/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.theater.bg/wp-content/uploads/2017/12/ritum_and_blues_1.png&key=9e8b8c3fb12bac6ab0b9d753c49dcebe84fc720a58f92b1e48157be58be97e77)


https://www.youtube.com/watch?v=85wGtyM_W6A


sekirata Blus

поезия  А.Х.Т. sekirata cekupama рецетира свой стих
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:37:15
ПАСЕ ТРЕВИЧКА СТАДОТО ОВЦЕ

Пасе тревичка стадото овце

и чудя се овчаря на кого прилича,

агне курбан държи в ръце,

а слънцето препича ли, препича!

Жега, пек, птица не пее,

път не лек,овчица блее,

гори душата, огън...жар,

не стихват пламъци...пожар!

Стадото овце немее,

една овчица само блее,

гледа милно, жално в зноя

и търси рожбата си своя.


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:38:21
(https://c.radikal.ru/c15/1801/de/b2752a1c3b93.jpg)

НА КОЙ ПРЕЧИ МОЙТО АЗ?

Кой иска да ме претопи,

кажете ми, хора добри?

Някой просяк или Ас,

на кой пречи  мойто Аз?

Кой с мойта болка днес се храни,

кой във сърце оставя рани?

Душата - моята  богата

кой краде, убива, свята

сила днес приканвам, моля

събрала в себе си дух, воля

до последно ще горя!

На колене не падам, не се моля!


 поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:39:37
(https://b.radikal.ru/b15/1910/62/73f0fef1bd50.jpg)

ПО - СИЛНА ОТ ТЕБ СЪМ

Сбърка ли парашута,
с който се спуска преди
или просто издуха
желания,битки дори?

Мъдра си ми била,
но си грешна душа,
тръгваш,не знаеш къде
е Райска градина,моме!

Защото ортак си на Дявола,
индивиди за теб сме,уви,
защото слугуваш на Дявола,
мечаеш за други земи!

Не лъжи,че обичаш живота!
Не пожелавай кивота
на мен - твойта сестра!
По -силна от теб съм. Разбра?

ОТГОВОР НА  стихотворението "ВЪПРОС"  НА Р.К.

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


ВЪПРОС

От коя ли планета се спускам
със изчистена памет - дотук,
за уроците земни, изкусни,
дето аз ще науча напук

на желания, битки и страсти,
във посоките води ме Бог,
искам вечно със някой да срасна,
а е преходно, в ден светлоок

отпътуваш във друга посока,
с други цели по земния път,
уж съм мъдра и много дълбока,
но внезапно ме грабва светът.

И вървя, правя своите грешки,
после всичко приключва и пак
тръгвам някъде, тъй, по човешки,
щом съдбата подава ми знак.

И се питам, къде ли ще иде
във отвъдното мойта душа?
Дали нова съдба ще заприда
или временно ще се теша

покрай Божите райски градини?
Но каквато се знам, че съм аз,
пак ще искам за много години
да работя със хъс и със страст,

да обичам отново живота,
с индивиди край мене добри
да си вземем от своята квота
благородство по други земи

Р.К.
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 19:44:59
УСМИВКА

(https://b.radikal.ru/b38/1910/2a/f361004dfe80.png)

Усмивка слънчева, красива
подари ми моя мила,
усмивката ти ме плени
завинаги с мен остани.
Гръб на миналото дай,
твой съм аз от днес и в рай
да превърнем дните наши.
Нека вдигнем пълни чаши!

(https://d.radikal.ru/d12/1910/0f/a71d6cf18991.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=8RpdQwKSUto

sekirata Usmivkata moia na koi narishava pokoia

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 20:18:50
НОМЕРА МАЙМУНСКИ

Пияници, алкохолички,
представят се за волни птички,
поезията ни мърсуват,
за слава и пари бленуват.
Окопали се веднъж,
не дават да припари мъж
нито жена добра и мила,
кадърна чак пък и красива.
Стоят си в кочината, ровят,
имане те не ще изровят,
злоба спира ги разлива,
завистта им ги убива.
Мислят ,че поезия правят,
а себе си и други давят
в думи, изрази чудати,
скучни, чужди, непознати.
Имало една sekira,
има я и ще я има,
некадърните нервира
и все нещо им сервира.
Нищо че сече подред,
всичко в нея е наред,
тя народа си обича
и в България се врича.
Злобни, скучни, души сиви,
правят се на талантливи,
чужди мисли крадат,чувства...
на sekirata и втръсва!
Ще се развърти и пак
ще сече глави денем и в мрак!

 Поетеси и поети скучни, сиви,
ученици друсани и ....зливи
със ръце изкусни и крадливи!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://a.radikal.ru/a01/1910/70/c57960a0d8b0.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 October 2019, 20:23:15
ИМАМ МАЛКО ЛЮБОВ

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-hgSERRP27d7641HT3jaPihxirv-lQ648Zx-gRsg5DVwU1IkL)

https://www.youtube.com/watch?v=I47K0FZiVpc

sekirata Imam malko liubov

Н.Арабаджиева-
Здравейте,

много ми харесва това клипче, същевременно ми напомни за една потребителка с псевдоним - секирата, която лично аз много уважавах , защото оценявах по достойнство нейните клипове, стихове  и прочие. Много бих се радвала, ако става въпрос за една личност, от тогава минаха доста години, сайтът не съществува отдавна, по-точно бих искала да се свържа с нея.

Прекрасна вечер ви пожелавам.

Здр! Сещам се за Вас и за приятеля Ви в сибирбеге - сайта, който изтриха, но преди това мене изтриха! Тук съм с два профила, но с подобни аватари все със секира на езика си! Така се получи, че ми изчезна профила тук, направих друг чрез друг сайт да влизам , но вече бях започнала и така продължих с двата си профила тук  -все А.Х.Т. -Анита Христова Трифонова -sekirata cekupama. Тук не ми сляха двата профила, но ми изчезват клипове и постове от двата ми блога. Не пиша в категория поезия тук заради инфинити- модераторката! Надявам се онези двамката терористи  от сибирбеге Ангел и Емил  да не са тук.Ако искате подробности изпратете ми телефона си тук на лични.


Здр.,

веднага нещо ми подсказа , че си ти. Радвам се. Толкова стойностни неща публикуваш, но нямаш много почитатели. Ти си войствена натура, говориш направо, истини, които много хора не могат да приемат, за съжаление. Освен това , чак сега забелязах, че си Русофил, аз също обичам руския народ. Имам много приятелки , всички са верни и отговорни. Прекрасни са.

Понякога ще си пишем. Само ми обясни , тук публично ли е. Аз случайно влязох в един форум. Не съм запозната много, като по-рано си останах невежа в техологиите. Прекрасен утрешен ден ти желая. Много ми харесваха твоите преподавателски уроци с децата, често ги гледах, особено по пеене, ако не се лъжа.  Изобщо отлично те помня. Радвам се че си спомни за мен. Последната ни кореспонденция беше, че писах на админа да ти пусни профила . Много добре си спомням.

 

Често си спомнях за теб , ако не греша ти не беше разбрана, не те оценяваха, а толкова много можеха да научат от теб.


Благодаря за милите думи  тук и за подкрепата там в оня сайт, но там наистина имаше както навсякъде хайка по мене! Българите  по принцип  не обичат истината, а когато истината не им харесва мразят и пречат на човека, който я носи и показва публично. Аз и в живота, в реала си останах неразбрана все по  тази причина, а мъжете ...те просто не обичат СИЛНИТЕ ЖЕНИ, засенчват ги.Тук освен че  пускам клипове и мои най-вече, от които все изчезват най-добрите ми, пускам постове и в двата си блога във форума на сайта. Признателна съм на Русия, много, но не мога да кажа ,че съм политическа личност, по-точно НЕЗАВИСИМА СЪМ. Но мразя Америка, Германия, ЕС и НАТО!  Усещам че ни водят към гибел дори и когато вече няма да съм жива. Герб "убиха" дъщеря ми и за мене са "Гроб". Тук това се чете от всички да знаеш. Можеш да влезнеш в албумите ми и под снимките да пишеш, те са много снимки и няма някой там да рови пък и не съм красавица.

Един хубав филм ти пускам тук .Аз такива обичам криминални, трейлъри, убийства...лековати не гледам.Умирам за Стивън Кинг , Агата Кристи по -малко я харесвам.

Щракни линка и след като се отвори пак в средата щракни...и пак щракай в средата , докато филмът тръгне

Смърт край змийската река - филм

 

https://www.filmi2k.com/angels-fall-nora-robarts-smart-kray-zmiyskata-reka-2007-bg-audio/

ЗДр. благодаря за отговора. Разбрах , че няма лични съобщения.

 

Току що се опитах да пусна мнение със снимки в блог. Може ли да ми кажеш дали е излязло  и дали е правилен подхода ми. Отнася се за тържество, което като идея е добро , но погледнато в кадър ми донесе много лошо впечатление от организаторите, обърни внимание на обстановката. Това е обидно, толкова ли можаха да направят. Ако е излязло ще разбереш от пръв поглед, ако не е ще ти го пратя по някакъв начин. Прекрасен ден ти пожелавам!

Ето поста - доста силен:
Мисли на глас
Недка Арабаджиева
Голямото брайлово четене в зала ... "Надежда"🍀

Луи Брайл е създателя на брайловата азбука, даваща възможност на хиляди незрящи хора по света да могат да четат и пишат. По случай 210 години от неговото рождение и в почит към неговото дело в няколко града в страната, по различно време, беше организирано брайлово четене в което бяха поканени да се включат незрящи хора от цялата страна. За София това четене се състоя днес, а домакин беше ,,Столична библиотека", в него взе участие и  дъщеря  ми Гергана. Стана ми единствено болно за обстановката в която ни бяха поставили, така наречената полутъмна зала с името ,,Надежда", която обаче май дразнеше повече нас - зрящите. За слепите това не е от особено значение, техните възприятия са други. Замислих се обаче за едни други хора и едни други обстановки - не винаги творчески...
Чувство на тъга и размисъл останаха у мен...

Това ми изпрати моята дъщеря Нели, след представянето , придружено с много снимки. Позволявам си да коментирам, за да могат повече хора да се докоснат до света на незрящите. За първи път го правя в този форум и моля за извинение, ако нещо не съм написала , тоест не съм се справила точно с опциите за публикуване. Благодаря.

-
Много съжалявам, текста не ми е излязал, понеже не зная как да го вмъкна отново, поставям го тук , като коментар.

Хубаво е , че са организирали и създали фактически един малък празник за незрящите хора. Подразних се от описанието на обстановката, защото тутакси си представих колко много се стараят за някои личности, обграждат ги с блясък , помпозност питиета и какво ли не. А за незрящите , както и да е . Може би организаторите едва ли са се замислили че светлината, осветеността имат имат значение както и не само за зрящия човек а така и за незрящия. Нека да се знае, че незрящите хора имат точен усет за граници, те са чисти души , които не могат да живеят с омраза и мисля че заслужават много повече от това , което им се предлага.Аз съм бабата на моята първородна внучка Гергана и ви уверявам, че смехът е слънцето на моето дете , пропъжда винаги зимата от лицето ми, това е важно за мен.
На всички , които ги докоснат моите думи, пожелавам усмихнат ден и много доброта да изпълва душите ни в реалността, която ни заобикаля.T
ова се случи вчера. Ако обърна внимание на обстановката, просто една дупка, затова се възмутих и сложих снимките, а те са много повече. Текста го копирах от страницата ми във фейсбук, първо там го пуснах.Няма да повтарям, виждам също че няма и интерес, а това е много важно за обществото, за всички нас, които не сме випове. Надявам се да ме разбереш и също . Аз съм много далече от поезия и изобщо от авторски писания. Не съмлитератур, като теб, но понякога не мога да отмина подобни неща които ме вълнуват и бих искала , който прочете да се замисли, защото малко или много  щом сме тук сме отедин отбор. Прекрасна вечер ти пожелавам, прегръдки.

sekirata - https://www.kaldata.com/forums/forum/65-поезия-и-лично-творчество/

Това е линк за форума тук раздел -поезия-лично творчество, където ти казах че не влизам заради модераторката  infiniti-

заяла се е с мене заради римите от много отдавна, дори се надписваше с мене римувано преди да ме изтрие в калдатата - тази категория . После не издържа на римите ми остри, тя ме нападаше-отбранявах се и просто тя се предаде и от безсилие ме изтри. Чудя са как дойдох пак тук, но само в блога и видео съм и ще бъда ако пак не ми направят НОМЕРА....

Снимките ти са излезли, макар и в доста голям формат, но трябва ако желаеш в друг сайт да ги намалиш и после качиш в поста си. Ако искаш. Част от текста ти е излезнал, а другата част я няма, защото зависи откъде я копираш. Ами събери си целия текст на поста в Word  да речем може и на друго място и от там го копирай и качи тук в поста си. Или просто като мене пиши направо тук в поста , но то моето писане са 5 - 6 реда стихове повечето случаи и няма нужда да ги копирам. Клипчето ще се покаже като копираш линка от ютуб , горе лентата и го каиш тук  и той сам се отваря.

Поста ти е доста внушителен и сърцераздирателен. Сещам се за големият певец Орхан Мурад - незрящ, който е страшно свестен човек, но изпусна дъщеря си ...Сузанита - чалга певица 16 годишна. Той наистина не вижда тя какви клипове прави и се излага за крехката си възраст и в реала.Това е подигравка на обществото с този талантлив, незрящ човек. Пасуват си обществото и институциите, които не искат да спрат Сузанита, която съвсем отива на зле.

https://www.google.com/search?q=сузанита&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQusue7q_lAhXgQxUIHcp0AOEQ_AUIDygC&biw=1058&bih=591&dpr=1

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwJIdGn5637fPhUP4DzPbcBrsZlcOm3QCEW6O-vPdk8HwabRwH)

Здравей, мила! Но  аз не съм литератор, аз съм завършила Музикална академия  с фолклор и музикална педагогика. Разбира се, че е важна темата ти, дори разчувства . Но народът ни няма съзнание, мила, нима не знаеш, не чете, не ходи на опера, театър, дори протестите  са платени от тази и онази партия, които всъщност са едни и същи пребоядисани само. И най - смешното е , че най- големите фашисти са децата  и внуците на бившите комунисти, но  ние пенсионерите сме били комунисти и да мрем. Търси се под вола теле в нашата мила Родина България - Цигания! Народът ни не мисли, не разсъждава освен отделни единици. Живее ден за ден, отчаян, примирен - това е . Като болно животно , което е в агония и чака смъртта си. Пиши си, поставяй теми, пък който чете, чете, който не си е за него. Има и друго , което не ми се вярва ,но е твърде възможно имайки предвид миналите ми присъствия по други сайтове, как там триеха и режеха моите приятели заради мене.Изолираха ме така и ужким спираха, но аз не се ловя.Колкото до брояча и прочета навсякъде в нета по сайтовете потребители имат  "помпа" . ПОМПЯТ СИ ПОСТОВЕТЕ И СЕ ПРАВЯТ НА ВЕЛИКИ И МНОГО ЧЕТЕНИ. ОСОБЕНО В БЛОГБЕГЕ ТА И В КАЛДАТА, КЪДЕТО СИ ДОШЛА.

https://www.youtube.com/watch?v=bebZZ7Q2wCg

Low Deep T - Casablanca

ХУБАВА ВЕЧЕР!

поезия и клип А.Х.Т. sekirata cekupama

Споделих това със Вас.
Жалко за тези, които не са в час!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 24 October 2019, 03:59:23
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi442%2F1110%2F70%2Fd4b54060f2b8.gif&hash=3dd2498654c44ba2c238cb8d6b09eacc1fcc1b77)

ГЛАСЪТ БЪЛГАРСКИ НЕМЕЕ, БЪЛГАРСКОТО ДНЕС КЪДЕ Е ?!


О, чуйте сили, помогнете,
от зли хора ме спасете!
Кому преча със това,
че аз съм аз, че съм жена?
Че пиша и редя слова,
че търся своите права,
че българина критикувам,
че борбена съм, не пасувам.
Товар нося,тежък грях,
боли ме и разяжда, страх
не познавам, не разбрах...
И с това ли преча? Бях
мило, весело момиче,
но премръзна туй кокиче
от студ,болка,бури,хали,
да е карма туй-едва ли !
Чуйте сили,помогнете,
нов живот ми подарете,
неразбрана ще остана,
не съм Гана,не съм Нана.
А съм аз,а туй пречи,
не "секирата" им пречи
на хора зли и неразбрани
от днес,вчера и от лани.
Такваз е тяхната порода,
не са пили морна вода,
дяволът във тях бесува
и с таквиз кат мен мърсува.
Facebook не посещавам,
там линчуват,не посягам
на чуждо творчество,уви
от други сайтове пак боли!
Онез вършеят в нета наш,
правосъдие раздават,ларш
се пишат за едни,
на съд изправят друг,боли!
Няма свобода у нас-
забранена дума в час
не мога да употребявам,
а със нея лягам,ставам,
разяжда моето съзнание,
тя е моето терзание!
Клипът ми за свободата спряха,
кадърни хора изгоряха,
младите навън днес бягат,
от чудо куфарите стягат,
че тук шета днес метлата
на Кирчовци, на малцинствата!
Отвън решават как да живеем,
да си траем,да немеем,
как да пишем,да се смеем
и на чужд език да пеем!
В корумпирани конкурси
с българското днес се гаврят,
това ли българинът заслужава,
какво ли вече ни остава?!

 БОРБАТА НА SEKIRATA

СЪС ЗАВИСТТА И ПРОСТОТИЯТА!
В blog.bg-

6. balevindia - Секиро,
28.10 01:38

помниш ли как великодушно ти върнах блога?


Ето какви ги вършат с мен в blog.bg, а ме поканиха да се върна там,след като 2009 ми изтриха и двата блога за стихове и разкази. Та и на Полина.


А тази вечер 10.11.2012 -


22.07
22.40
22.56
ТОВА са часовете,в които пуснах
постовете си в блога си тук.
За първите два не ме усетиха,
но на третият вече ми спряха
пак клипа и то на детето.
Щом и детето,при това не моето Ви пречи,ееее...!
Това е определено много болен човек.
Преценете сами кой е от тези по времето когато са влезли в блога ми и времето,когато съм пуснала постовете си. Явно много ми завиждат и интересно на какво? Това което си го имам никой не може да ми го вземе, както и аз тяхното!
Но пак явно, моето е по по за завиждане!
Смешно, но повече е тъжно, драги!


Последни 20 гласували:

23:08 - idealist
22:47 - silwiqna
22:41 - allvin
22:30 - mt46
22:23 - anibel
22:23 - kleopatrasv
21:02 - motherboard
Последни 20 регистрирани посетителя

23:08 - idealist
23:01 - brym4ence87
22:58 - allvin
22:50 - planinitenabulgaria
22:44 - silwiqna
22:41 - allvin
22:29 - mt46
22:23 - anibel
22:22 - kleopatrasv
22:18 - raders
21:02 - motherboard

Лесно е да се досетите кой е дето все му преча в blog.bg,още повече че е от тези НЕ ГЛАСУВАЛИТЕ !
И кой е точно този ГРАНДОМАН.... ПОЕТ ЛИ
ИМАЩ СЕ ЗА ВЕЛИЧИЕ
или приятелят му?! ВСЕ ТАЯ.
АЗ ВЕЧЕ ЗНАМ КОЙ Е !

ПАК МЕ ПРЕКАРАХА ТАМ ДА РЕДАКТИРАМ ?!
ПОНЕ ОТ ДЕТЕТО, КОЕТО ПЕЕ ДА СЕ БЯХА ЗАСРАМИЛИ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А тук в sibir.bg -любимият ми сайт,

Когато поискам да влезна в чужд профил,за да пусна коментар,излизам от регистрация?! На всяко влизане в профил,за да пускам трябва отново и отново да влизам с паролата си. Това е идиотщина!!! Но знам,че е от злоба.Не мога да помогна на тези бедни душици,действащи по този начин,които са некадърни за друго истинско и качествено нещо.

Вие няколкото И тук,
защо са нужни тези заплахи, какво Ви сторих?
Това,че говоря това което мисля?
Ами иначе просто няма да съм аз.
Знаете,че всичко се преживява,
макар че моето стана твърде множко.
На какво се надявате? На смъртта ми?
Посегна се дори на здравето и живота на дъщеря ми,
а синът ми е зомбиран там долу В Димитровград Пайнерски!
Нали знаете,че всичко се ВРЪЩА,
ДОРИ СЛЕД МЕН!
Трябва да е страшна злоба и завист това вашето. Неописуемо, нечовешко деяние.
Аз дори вече не мога да Ви мразя,съжалявам ВИ.

МОЛЯ ВИ,приятели,не си давайте паролите на профилите си,дори на гаджетата си...ВИЖДАМ!Ето хората,които ми пречат да помествам...сега!Трябва да излезна от сайта,така ли? Браво!
64 г., Варна
Посетен : 14 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Онлайн
45 г., gent
Посетен : 7 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Stanko
68 г., Плевен
Georgi
33 г., London

Значи така,за да може потребител да влезне в блога ми и да пусне коментар, и да гласува -ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛИЗА ОТ РЕГИСТРАЦИЯ И ТОГАВА ЩЕ НЕ ЩЕ СЕ ОТКАЗВА -ИЗЛИЗА ОТ БЛОГА И ПРОФИЛА МИ.Самата аз постоянно излизам от регистрация,защо ли?!
ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРОСТОТИЯ И УЧЕНИЧЕСКО!

Ето,майчета,вижте какво правят по чиновете вашите уж нoрмални деца и преценете сами защо посещават нормалните наши училища?!
http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/013869 ... 5356_l.jpg

http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/013869 ... 5355_l.jpg

http://m.sibir.bg/uploads_bg/img/013869 ... 5357_l.jpg

xristina bozhkova
14 Октомври 2012, 07:37
Онлайн Добро утро!И на профила ти не успявам да гласувам изписва ми,че ще го пуснеш,ако решиш.

Drago Статус: Одобрен Промени Изтрий


Най хубавата песен на момичето ти и там някой мангал се е .......Много те мразят, секирке, малко хора са, но силно те мразят! Това ще избие на някъде рано или късно и дано е за тях,и близките им, а не все на тебе и детето ти.Жал ми е за теб и Полина.Но не се предавай,сечи щом трябва и кълни,то е ясно,че сама трябва да се бориш. Вече не пробирай средства!

sekirata Сега е само 05.30ч трети октомври 2012.Ей,няма ли да ме отървете от тези двамата още преди час два са тук в профила ми?!Това са някакви изчадия,не са хора, това са лепки, нагли и нахални и най гадното е,че са от Плевенската мръсна губерния!За каква демократична държава ми говорите,като е ПЪЛНА ЦЕНЗУРА И КОРУПЦИЯ-НАВСЯКЪДЕ ТА И В ИНТЕРНЕТА!?
IVO
42 г., Вълчедръм
Посетен : 1 пъти
Онлайн

IVO PETROV
11 Юли 2012, 17:57 МНОГО СИ ЧЕРНОГЛЕДА

Слушай какво ,дърти перверзнико!Аз не съм, като тебе тук да свалям малки ученички и да се правя на голямата работа.Защото някои вече ми споделиха колко дъртака сте се завряли по сайтове, като този и си предллагате услугите дори да ги галите!Я си виж профила бе, кой по ред е -този специално ти е само с 3-4 женски профила приятелки, другият с момчешки аватар и момиченца. ОТВРАЩАВАТЕ МЕ, НАПИКАВАТЕ СЕ В ГАЩИТЕ СИ, А НА МЪЖЕ СЕ ПРАВИТЕ ПРЕД ТЕЗИ НЕВРЪСТНИ МОМИЧЕТА ТУК, КОИТО ЯВНО НЯМАТ КОНТРОЛ.НО ВСЕ НЯКОЙ ЩЕ СИ ГО ОТНЕСЕ ЕДИН ДЕН.А вие, младоците, си гледайте бабките,да не ви спрат кранчетата,че сте загазили все!
ivan
57 г., welixton
Посетен : 3 пъти
Онлайн

sekirata

Моля и днес ли трябваше да се разбият
настройките в профила и блога ми пак от онези...
Къде сте останалите-мои и нейни доброжелатели?
Тази из...начело с ивелия от бис беге,
убийци осъждани -leif,"певици" и чалга фенове...
Защо се довлякохте тук,заради чичковците
паричковци или И заради Полина?! С колко и
докога ще ви се плаща за мизериите в интернета
срещу мене и особено срещу Полина и то за нещо
качено от мене?ЗАЩО СА ОТКЛОНЕНИ ПОСЕЩЕНИЯТА,
ГЛАСОВЕТЕ,КОМЕНТАРИ ИЗЧЕЗВАТ...? Раздала съм
на хора телефон и ми се оплакват и тук,и в
другите сайтове,че е цяло чудо и e многo трудно
да се комуникира с мен и да ми пишат? Явно тези,
на които писмата достигат до мен на лични
са недоброжелателите ми! ЗАТОВА ОТ ДНЕС-
НИКАКВИ ЛИЧНИ!Който иска нещо да ме пита ето -0888186854
А ПОЛИНА, НЕКА ВИ ТЕЖИ НА СЪВЕСТТА
НА ВАС-ВИНОВНИЦИТЕ! ИМА КОЙ ДА ПРАВИ РАВНОВЕСИЕТО
В ТОЗИ СВЯТ,НЕ СЪМ АЗ! БРАВО,виждам,че цял ден
почти нямам посещения,заради Полина?!
Манипулиране на блога и профила ми,браво!
И пак ли онези силиконови крави
и лешоядите им плащат?!
11 Юли 2012, 11:03
Онлайн Всички?! Бреййййййй!Значи,
когато админи,модове и хакери спират
излиза че Всички ме не искат?!
Що не ходиш да пишкаш, слагач такъв!
Висиш тук да забършеш някое младо,
да си качваш егото на мъж!
Я се виж първо дали си човек със собствено аз,след
като употребяваш,пишеш чужди заучени фрази!!!

Ludmil Martinov
11 Юли 2012, 10:59 Ами не влизайте в профила,
а в себе си тогава и се опитайте да преосмислите,
начина си на мислене, критериите и приоритетите...
Неможе, всички да са криви и виновни,
а само Вие - права...
Може би тогава ще започнат и да Ви изслушват,
а не просто да Ви игнурират...

Drago Статус:
Това ли е твоята Златка,дето те обиждаше и беше писала на дъщеря ти срещу тебе?Ами тя е голяма любовчийка! Тази снимка я намерих,но няма да къжа къде-

Sevda
Ей, голяма завист и злоба ви гони!От една силна жена,като секирата се изплашихте и веднага я ударихте със сатъра,почти е спряна с контактите си,и моят профил също!Друго не можете да сторите в безсилието си.Каквото и където и да става секирата е над вас,там и ще остане, а вие се четете,ебете...тя и без това не ви се натискаше. И как да се натиска на такива плъхове и мишки!Добре,правят ти туй онуй,сайта си е тяхен,но защо не те уведомят,не ти отговарят на въпросите? Толкова ли много те мразят,че не искат и да те уведомят дори при условие,че ти се уби да им пишеш и тук и на лични? Така само българинът може да се държи,такова поведение да има."Всичко да се види,знае....защо секирата роптае,а админа си трае"
Трябва да махна клиповете на секирата от профила си,защото другите просто нямат такива,нали? Иначе и те имат много профили,но какво да пускат там? Голата си вода?

baltiata
Ще ги сечем дори не тук
тези селяни миришещи на лук,
некадърни,злобни,завистливи,
грозни както казваш-гнили сливи!
Убий ги с стихове и проза,
не жалвай се,те плащат яко
това поредната е поза,
да се покажат че бозаят мляко.
Тези групички от некадърни
превзели сайтове и урни,
един ден ще си го намерят

kalinka malinka
21 Октомври 2012, 12:54 nemoga да направя коментар,изписва ми,че не се намирам с сайта.Съжалявам.Все пак спокоен ден ти желая.

Боряна Николова
28 Октомври 2012, 18:27
благодаря за хубавото пожелание....

обаче не иска да ми отчете гласа сайта...Pavlinka
секира,завиждат ти, а също ги е яд,че си ги изтипосала в клипове,стихове и снимки и не само в профила си тук. Да не ти пука.А и блоговете ти ,там където са много големи и качествени дразни. Дразни, но кои знаеш сама.Имаш си и почитатели,които явно са спирани без мярка в избора на средства и методи. Не е човешко, но това сме ние българите.Човешко ли е да посягат дори на Христо Ботев и не само турците,но и наши ?
Спокойна нощ и не изневерявай на себе си и принципите си,другото е Божа работа.Съдбата на човек никой не може да променя, никой земен

Lazi Статус:

Анита,хлапетии са това най вероятно неадекватни с никове на Галена и тем подобни, с което мислят, че те дразнят.
Само се питам къде са тук админи и модератори? Едва ли са безсилни да позволяват толкова много сериозни потребители и то на възраст да им се затруднява контакта в този сайт,заради няколко малоумника.

baltiata
СЕЧИ И ТЯХ НЕ МАЛКО ГИ СЕЧЕ ЖИВОТА,ГАДОВЕТЕ И ОЩЕ ЩЕ ГИ СЕЧЕ! УМРИ КАТО БЪЛГАРКА , А НЕ ГЪЗОУГОДНИК,КАКВИТО СА ПОВЕЧЕТО "БЪЛГАРИ"!КЪСМЕТ!

Мариана Статус:
Тук, в Сибир стана много мъчително. Почти като да сме изпратени на заточение.Контактите са много затруднени!

Lazi Статус:
Platenite saitove li sa v kriza ili porno saitovete ?! Tam li da se iznasiame ili da propishem stihove i razkazi i shtem ne shtem da idem v umrelite saitove za stihove i proza? Vse ni go slagat, a nie si traem. Znachi li che vi e hubavo,zashtoto na mene ne! No koi kakvoto si napravi minimum 100 choveka ne mogat da mu go storiat.

VERONIKA Статус: Одобрен Промени Изтрий

Здравей!Току що смених дизайна на профила си.Махнах палмите.При мене стана,а не знам защо при теб не става. Може би това е решил админа.Пречиш на някои,които в момента владеят този сайт.Според мен,щом не искат да контактуваш с никой пишете си на скайп и по телефона,там не могат да те спрат или в друг сайт,където не те знаят и не си секирата.Нали имаш такива?Твоят приятел ми прави компания и ми спря възможността да си сменя снимката на аватара.Секира,наистина са се заели с тебе и то хора,които си блокирала и критикувала,хора определено неможещи и некадърни.Наистина както пише в чата на сайта ти е човек или група от поетичното съсловие.Злобно племе сме и аз се отвратих!

sekirata miroslav
52 г., skopje
Виж профила
Ти,МИРО, си замесен в тази каша и гонка по мен,по какво съдя ли?
По някои неща, като тези-Откакто направих със същите си стихове нови клипове на фон песни на Полина, не излизаш от блога и профила ми в сибир беге и то денем! Друг път се криеше ,само по нощите ровеше тук. А и в оня ми профил основен на ана в ютуб не спря да ми пускаш покани и да ми пречиш там. Нали си имаш гадже ,какво искаш-стиховете ми или клиповете ми?Нали направи няколко твои клипа с мои стихове без мое позволение? Май си наистина лошо, много лошо човече, но ако си пипал ти, твоите ръчички ....знаеш какво ги чака! А и на учителките ти!

А вие Плевенски бо....,дето ми се врете,що се не огледате на коя си работа слугувате,бозайници?!Допишкало ви се, а си мислите,че друго Ви се прави. Пък чак и ученички, и ученици-ОТВРАТ!ПОЛИНА НЕ Е БОЛНА, НЕ Е ДЕПРЕСИРАНА,НЕ Е НАРКОМАНКА,макар че я тъпкаха с какво ли не.. ПОЛИНА Я ГАЗИ ТЕЖКА МАГИЯ И КОЙТО, КОЯТО Я Е НАПРАВИЛА В АДА ДА ГОРИ!
Не съм сигурна, че са само от чалгите!
Магия е опасно да се разваля,разпръсква...а и тези същите са около нея,като пиявици, не мога да я спра, да ги спра!!!Малко хора ме мразят,но достатъчно силно,за да стигнат не само до интернета, а и в дома ми да се заровят!Сами ще се заровят един ден те и пъклените им планове!
sekirata
Защо мълчите, като при погребение и като че ли световна тайна има ? На някои, като алекс коментарите им се отварят навсякъде, а на другите, като мен-НЕ?!ТАЙНА?!ВНИМАНИЕ!
Всичко е номер,нали?Това с ремонта на сайта е голяяяма, космата лъжа,която минава,но не и пред мен!Как някои си пускат коментарите в профили и им се отварят,а и няма блокаж на блоговете им и опцийте там като при мен?!

И ВИЖТЕ КАКВО ПОЛУЧАВАМ, А АЗ НЕ СЪМ -ЛЮБОВ, АНИТА, СЕКИРАТА СЪМ?!

Rick Martin
19 Август 2012, 19:42 Уважаеми Любов,
Съм Мартин от Великобритания. Аз съм международен изпълнител, който се занимава със строителството на пътища и мостове. Се присъединих към този сайт за търсене на хубава жена, аз ще те обичам вечно, защото аз съм човек, който знае как да се направи една усмивка на жена.
Вярвам, че в дългосрочен връзка от разстояние, тъй като той изисква много сила и кураж. С уважение, аз ще искал да ми пишете чрез моя имейл, така че можем да започнем да изразят чувствата ни. Моят имейл адрес е: martrickrich@yahoo.co.uk
Благодаря и се надявам да чуя от теб скоро.
Любов от Мартин.
*************************************
Dear Love,
I am Martin from UK. I am an International contractor that deals with the construction of roads and bridges. I joined this site to search for a nice woman i will love forever because i am a man that knows how to make a woman smile.
I believe in long distance relationship because it needs a lot of strength and courage. With due respect, i will like you to write to me through my email so that we can start expressing our feelings together. My email address is: martrickrich@yahoo.co.uk
Thanks and hope to hear from you soon.
Love from Martin.

Админ, не мога да се свържа с Вас. Моля Ви намерете начин да ме уведомите,какво се иска от мен тук?! Ако аз претоварвам сайта и нямам право вече да помествам в блога си мои творби уведомете ме? Ще се оттегля след като не съм желана,но знаете ,че като моят блог тук няма ,няма и да има,написано е от потребителите на много места в интернета. Сайта Ви губи! Ще го осъзнаете късно.Аз не забравям,не прощавам. Ако по лични причини е всичко това,както стана в блогбеге 2009...аз се отказвам,защото нямам тези пари да плащам на хакери и сайтове.Колкото до такива ,като осичката,ведрин,хипо, есен,пинче,калина,копие,богданов, стефан,чалги и др. които се кефят и се вихрят с постове срещу мене сега в блог беге и не само там,аз мога само даим кажа-секирата бави,но не забравя! И днес мечката играе у дома, утре у тях...!

ОСНОВНО ОСТАВАМ В САЙТА СИ http://cekupama.hit.bg , ЩЕ ГО СМЕНЯ И НЕГО ,АКО ИМАМ СЪЩИТЕ ПРОБЛЕМИ!
АНИТА
огорчена оставам....нямам думи.

Аз не пла4а

Компа ми е напълнен с чалга песни и радиа..
снимка на Полина, като дебелана е в
профила на Глория, а беше в профила
на брат и в фейсбука с надпис -
Вижте Полина сега на какво прилича.
Господ всичко види,
а аз като майка Ви проклинам!
И семействата Ви,като ровите в моето!
Майтап с мене ще си правите,с мен,с възмездието не ще се справите.

Трия Ви,няколкото!От вашите уста във вашите пазви!Това което пишете ЗА МЕН И ПОЛИНА У ВАС ДА ДОЙДЕ,Илияне,Невен,Глория,Вивиан,барманчета,нейни ужприятелки..Проклинам ви и семействата Ви,Вас,които и сега я мамите по телеф.Убийци!И не учете секирата как да се бори,когато се използва и химия,но първо по телефона я примамват.А депресиран човек най лесно се лъже!ПРОКЛЕТИ ДА СА тази групичка изроди!

Този е IVO ANDRICH, 42г. [Обаятелен Фен]

Копирах от профила си и къде виждате Съобщения? От което следва,че нямам право и на лични съобщения?! Вижте по долу след "моят сибир" има само tr-при мен означава,че нищо нямам едно синьо петно само?!А трябва там да пише "съобщения"?!
tl Снимки tr
tl Блогове tr
tl Групи tr
tl Потребители tr
tl Моят Сибир tr
tl tr
tl Покани tr
tl Приятели tr
tl Коктейл

"Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани."


http://www.sibir.bg/blog/cekupama/?blog ... tID=559537
НЯКОИ ОТ БЛОГОВЕТЕ, ПОСТОВЕТЕ МИ НЕ СЕ ПОКАЗВАТ, като този например?! НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ, КАТО НОВИ БЛОГОВЕ-не говоря за топ блогове! ВСИЧКИТЕ В ТОП БЛОГОВЕ В СИБИР БЕГЕ СА КРАДЕНИ СТИХОВЕ И КРАДЕНИ КЛИПОВЕ! КАК НЕ ВИ Е СРАМ?! Разбира се,че сайта не е мой и си правите каквото искате , вие, които си плащате, но Ви уверявам ,че не се дразня, защото ПРОСТОТИЯТА НЕ МОЖЕ ДА МЕ ДРАЗНИ, аз съм по силна от нея, от Вас, ПЛАГИАТИ! Не виждам и смисъл да пускам нови мои стихове, клипове, но понеже знам ,че точно това целите -ЩЕ ПУСКАМ в нормални граници.Още от вчера беше пуснат пост -елементарна работа за днешният празник 6 септември, само и само да ме изпреварите, дразните...Смехория! АЗ ПЪК НЯМА ДА ПУСНА НОВИЯТ СИ СТИХ,КЛИП ТУК ЗА ПРАЗНИКА ДНЕС -НОВИЯТ! ХОДЕТЕ ДА ГО ТЪРСИТЕ ПО ДРУГИТЕ САЙТОВЕ. Ширете се тук с неграмотните си и най често КРАДЕНИ СТИХОВЕ И КЛИПОВЕ. И други нещица . Мръсотийки ми се правят с кодовете най вече,че да не мога да пускам клиповете си по сайтовете ,особено на по добрите мои клипове и .т .н ! Абе голяма сила сте в мръсотията си и некадърността, кражбите. Я се вижте какви пародии на стихове пускате. Ако се понася то той е краден, ако ли не,то той е направо едно нищо и смях в залата! Колкото до числата, гласуване, коментари,които си ги уреждате по телефона и това е обществена тайна. Изобщо ОТКАЧАЛСКА работа, а секирата била такава и онакава! ВИСОКО СТОЯ НАД ВСИЧКАТА ТАЗИ ПОМИЯ С КОЯТО МЕ ЗАЛИВАТЕ! ЯСНО?!

Защо на повечето тук никой не Ви пречи,а моят профил не ми дават да си го направя красив,заради кого е това,заради кои по некадърните от мен ли? Що за същества са това? Това не са хора,ама просто не са човеци, а са някакави плазмодии,гниди!ИСКАМ ДА ЗНАМ,КОЙ И ЗАЩО МИ ЗАБРАНИ ДА МОДЕРИРАМ ПРОФИЛА СИ?ПРИНУДЕНА СЪМ ДА ГО ДЪРЖА ТАКА САМО С ВМЪКНАТА КАРТИНКА.ОТ РАЗЛИЧНИ КОМПЮТРИ И БРАУЗЕРИ СЕ ОПИТВАМ,НО Е ЗАЛОЖЕНА СТАРАТА СНИМКА С ЖЪЛТОТО ОКО И ЖЪЛТА РОЗА,И НЕ СЕ МАХА?!ЗНАЧИ Е ОТ ВАС,ПЛЪХОВЕ,НЯМАТЕ ЛИ СМЕЛОСТ ДА ИЗЛЕЗНЕТЕ ОТ ДУПКИТЕ СИ И ДА СЕ БИЕМ ОТКРИТО АКО НЕ ТУК ТО ТАМ КЪДЕТО ТРЯБВА?!Ето цитат,некадърни и злобни-"така е.не мога да си обясня каква е тази злоба и завист.но така е-некадърниците винаги завиждат на талантливите."манипулират профила и блога ми злобни хора с менте данни и профили,като тези-
petar 64.,Варна
stoyko 48.,Варна
No 24г.,Варна,
sasho58.,Асеновград
Някой 30г.,София,
ivailo 26 г.,Лом
и още цял кош менте
профили на едни
и същи хора,
ако това са хора.

И този няма да ме остави на мира, а сега е само 4.30 сутринта!

Болни мозъци,а обвиняват другите без да виждат себе си!
ivan ivanov, 57г. [Загадъчен Ентусиаст]
Виж снимки (20)
Паспорт
Пол : Мъж
Държава : Каймански острови
Град : welixton
Зодия : Козирог
ID : 346738 ossz
59 г., Видин
Посетен : 4 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Онлайн
Този пак е в профила ми минути след като влезнах и аз-това автоматично ли е или отврат шега на някой си ЛУД? ЗАЩОТО ПАК ИМАМ ПРОБЛЕМ С РАБОТАТА СИ ТУК...ЕЙ,ПИСНА МИ ОТ ИЗРОДИ ТУК,КОИТО СА НАДДЕЛЯЛИ С ПРОСТОТИЯТА СИ И ДОРИ МИ ИЗТРИЛИ ЕДНА ПРИЯТЕЛКА,ДАЛИ САМО ЕДНА-МАРИАНА?!

Близо час пускам поста си и не мога да продължа...
админ, тези двамата и алекс и тази вечер ми пречат да пусна поста си, а и изобщо винаги са тук, когато влезна в профила и блога си-редовно ги докладвам, но все тая,защо ли,кои са? А есен- Златка какво ли прави сега по нощите тук,май друг е в профила и и на гости при мен.

ivan
57 г., welixton
Посетен : 7 пъти
Виж профила
Изпрати съобщение
Онлайн

ossz
59 г., Видин
Посетен : 4 пъти
Виж профила
Няма да допусна и тази гавра с
мен и подигравка.Има тук и други
като мен,но аз съм пак на топа на устата
пък и отговарям само за себе си!
Искате да не контактувам с хората
чрез профила си не толкова,защото
сте ми разрешили на лични,дори със картички,
но искате друго.Да не Ви се крадат
снимките,които не са лично ваши
и такива като мене да не ги взимат
да си правят клипове,защото там ви е
болката-клиповете МИ,НЕКАДЪРНИ И ЗЛОБНИ!
Мислите ли че наистина взимам снимките
за клиповете си от профилите ви,а и моя?ХА,ХА!!!
Е добре,нека ги няма,както правите,
но защо и под моите снимки в албумите ми и под
моите постове в блога да няма снимки?!Ееее...
те това вече е простотията човешка
и това мълчание на админ и модове
като лудия Тодор Габровски,който ми забрани
групата на сибир и изтри мои групи,
а останалите са почти блокирани
за моите приятели!Защо точно
на моите приятели им е трудно да
ми пишат,гласуват,влизат и.т.н,
защо излизат от сайта,когато аз
влезна,защото вие сте блокирани от мен,
а дали само от мен,що не се запитате?!
Секирата с острия си език само
на лични да пише и пуска коментари,картички,
колкота да не умре от скука!
Браво,ето кой е секирата и сече,не АЗ!Нека да кажа какво мисля по въпроса,щото админа не ми отговаря!По точно нищо не пристига от мен при него,както и мои приятелки тук не ми отговарят освен тези, които в момента ги избирам за такива.Ясно е ,че аз съм блокирана частично ,изолирана,защо и аз не знам!Аз да не мога да пускам картички и да не се отварят в профилите в които пускам,както и в моя си профил и под снимките ми, а и в блога ми?! В блога ми дори коментари не могат хората да ми пускат оплакаха се. Това с ремонта не е вярно,защото другите нямат проблем.Ако наистина искат някои да се оттърват от моите коментари ,картички дето пусках по множко ТОВА ЛИ Е НАЧИНА? АЗ ДА НЕ МОГА , А ДРУГИ ДА МИ ПЪЛНЯТ ПРОФИЛА С КАРТИЧКИ?!ЩО ЗА ПРОСТОТИЯ?!

Явно сайта е повреден при опит за Бан от конкурентите на сибир беге!Или просто мене са баннали, не пълен бан,защото някои функции ги НЯМАМ в блога и профила си-Някои.Но и други хора в този сайт са пострадали,така че по вероятното е да е повреден сайт или изнемогващ,НАТОВАРЕН.Множко му е "населението" и то за БАЗПЛАТЕН САЙТ! Това с мен ЛИНЧ ли е или просто ВИД БАН?!Моят профил и Всичко,и всеки,който ми пуска стиховете и клиповете ми в профила си е ТУШИРАН -дори Севда?!Моят профил,блог тварил сайта и този на Севда ли го твари?! Вижте другите,стига с мене, все с мене и приятелите ми?! Контакта ми с хората е почти СПРЯН?!?! Ами на Ведрин,Стефан-cefules,esen...платените хора,като са плъзнали в нета и правят сайтове,блогове от тяхно име и ги пълнят с писаниците им? Това що не Ви дразни?Защото...Защото това сте Вие-същите!Каква е тази дискриминация-МЕРЕТЕ С ЕДНАКЪВ АРШИН,но не,не става,секирата е устата,а и не плаща.Да не би да съм само аз устатата,не плащам и.т.н. И това не е.Тогава знаете кое е,нещастници! ЗЛОБАТА И ЗАВИСТТА НЯМАТ ПОЧИВЕН ДЕН!Имало злоба от мен към хората при това към всички?!Ало,болни няколкото,заблудени,нима не виждате,че това моето е БОЛКА,БОООЛКА?! Набийте си го в главите! Слушайте мозъците си ако имате такива, а не кефа на тази, този с които се търкаляте и имате ОБЩИ ИНТЕРЕСИ! Има и свестни между Вас, но сте много малко?!

Приятелите ми се жалват,но сайта не е мой,милички и си играят с нас, с когото поискат! Тяхното е назад...
Браво,зависници! Цяла мафия сте и се вижте какви "стихове" пускате в този сайт-за смях сте!

Ето АЗ как пиша и със стихове дишам!

Любовта е красива,
когато е жива.
За мъртви души не е присъща.
Злото се връща.
Аз ще обичам и ще творя.
Някои си остават .....та!
Който завижда надалече не вижда!
Който си мисли, че тук ми пречи
и че без блога-сайта съм мъртва вече,
много му здраве от мене сега!
Аз си оставам с е к и р а т а,
а тя не поплюва, реже, сече
и не признава човеци -менте!
На всички дребни, злобни душици,
със разни връзки и много парици,
аз пожелавам, добър живот,
не бъдете на простотията роб!

 http://vbox7.com/play:22b555e0

поезия  клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 November 2019, 19:03:53
ПРИНЦОВЕ ИМА И ЗА НАША ГЕРГИНА Не става тя за поетеса,

не става тя и за художник,

за някои била контеса

влюбена в един безбожник.

Тук от графа тя се скрила,

търсела любов, закрила,

имала свободно време,

но пък дявол да го вземе,

принцът нямало го тук

в този блог и тя напук

паснала си с интригантки,

поетеси самозванки.

Правосъдие раздава,

с връзки тук се подвизава

с тези нейни пет шест ника-

всичките лика прилика.

Тук приятелки и мили

са ласкателки злобливи,

на един акъл са всички,

повечето нощни птички.

Не става тя за поетеса,

терор налага ми, намеса,

с мъже и със пари играе,

мен иска тук да изиграе.

Аз не нося тежка роба

и не разбивам души, мога

походът и днес да спра,

дори с риск да умра.

поезия сатира А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 November 2019, 19:20:31
(https://c.radikal.ru/c36/1911/a3/d7136e5d5bea.jpg)

ИСТИНСКА СЪМ

 Сама със себе си оставам,
но само в мисли, спомени,
аз силна съм не оглупявам,
не плета, не шия гоблени.
Следена съм, манипулирана
от хората,които най обичам,
не съм пияна и дрогирана,
не съм и луда. Аз обичам!
И нека Господ чуй молбите,
и нека съкрати ми дните,
които изживях честити.
Раздавах се и бях желана,
макар от някои презряна,
но истинска съм и такава
за повечето ще остана!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 09:54:05
НА ЕДНА НЕОСЪЗНАТА

(https://a.radikal.ru/a00/1911/30/297597e82d16.jpg)

Да говориш за етика, естетика когато си затъналa до гуша в мръсотия

не е ли туй постъпка на не човек, а г...ентия?

Да говориш за птички и цветенца, Слънце и Луна,

а в грехове да си потънала,  ...на,

не са ли туй причини да си с Сатаната?

Или просто болна си, неосъзната?
САМО ГОСПОД СЪДИ, САМО ТОЙ РЕШАВА КОЕ КАК ДА СТАВА, бабо Росо!

РОСИЦА КОПУКОВА - прекалено самотна баба, без деца, без внуци , без любовник...сама с книжките си, с парите и връзките си, не можа и не може да се докаже , да спори успешно с мен, няма аргументи, няма дух, силици, а е само кълбо от злоба и завист. Че е грозновата не е виновна, че е стара също, но да е толкова злобна и завистлива за това ще си носи греха .

Не е задължително да имам нейните пари, връзки, купени постижения  и награди! Нито нейната кръвна група, кръвчица...:)

Тя е журналист колкото аз съм калинка, а за поетеса пък хич не става, повтаря едно и също в творенията си с различни думи. Няма как да си признае как организира изтриване на моите профили и мои постове в интернета, тя си ги избира, както избира тайфата  с която действа.

 С какво право говори от името на другите, след като знае какви интриги и мръсотии прави с няколкото като нея в интернета , най-вече в блогбеге? Заради нея и една плевенчанка ме изтриха в два сайта  само за един месец - стиховете беге и откровения. Но тя остана там, не защото  е голямата личност, поетеса, знаете как става у нас в днешно време, просто си плаща...Плащат си на управата на сайта, нужни са средства за поддържане на сайтовете.Такива като нея злоупотребяват с такива като мене, които си търсят  правата и се защитават с всички средства. Вижте я как се шири в колко категории в блог беге, а мене и там ме спря като sekirata-засега не изцяло. Смут и потрес  предизвиква  ТЯ ,  дори нещо повече от гнусота ! Творец, а използва жаргони и цинизми свободно?! Използва и хакери. Платило си е бабето да си прави каквото иска в корумпиран български интернет.

За да си човек не е достатъчно да имаш много книжки и награди, спечелени знаем как, не  е достатъчно и аз да съм една обикновена жена,че да не ми завижда и злобее.

Нали именно затова!

Коя съм аз ...някоя си там, никоя та толкова се изхвърлям и си позволявам да говоря  истината , която не и харесва.

Ами коя съм? Човек съм при това с главно  ,,Ч" и въпреки мафията около мене  оставям красива следа след мене, оставила съм живи същества след  мене, а тя и едно коте не е отгледала, чак пък да я заболи. Темерутщина и ограниченост,  душевна инвалидност и ...лудост!

,,Нека си пише" –Коя сте Вие да нареждате кой да пише и кой не и какво да пише, кога? За Господ ли се имате, бабо Росо?! Ама не сте и един ден като Ви прибере, ще го разберете дали ще се бори с Дявола за Мен или за Вас.

Бях длъжна пред себе си да отговоря на този измислен пост от тази , която си живеела добре , забележете ... с чиста съвест!
О, Богове...какви лъжи!

Пуснала съм доста материал и нейни обиди където трябва.

Кой ще я спре ще се види и чуе рано или късно!

А.Х.Т.sekirata cekupama -12 ноември 2019.,Плевен


Поздрав до Анита  секирата

Публикувано от Росица Копукова · преди 1 час

"Тази невероятно самотна дама, не можа и няма да може никога да се добере до мен като човек и като журналист. И отвреме-навреме я прихваща лудата, та пише по мой адрес. Нека си пише, то затова е гонена отвсякъде, защото, където се появи, настава смут и потрес.

За нейна зла врага, аз си живея добре, с чиста съвест и никак не се влияя от глупостите й"

(https://d.radikal.ru/d09/1911/f7/ad247b08392f.jpg)

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:01:24
НОВИЯТ МИ СТИХ И КЛИП ЗА МОИТЕ ПРИЯTЕЛИ, стига съм писала ТУК за НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИТЕ СИ !

Явно неприятелите ми вампирски се хранят с болката на другите
и тези, които ги прикриват са от зле по - зле!

Мили, приятели, малко сте, но Ви има, знам!
Бъдете живи и здрави все така истински, но малко по - смело го давайте!

(https://c.radikal.ru/c17/1910/8d/46c1cd32f256.jpg)

Целувки за Вас!

sekirata Po - poleka

https://www.youtube.com/watch?v=GUGzZWhf_uY

СТИГА СЪМ ПИСАЛА ЗА НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИТЕ СИ,ПРАВИЛНО, НО ЩЕ ИМ ПОСВИРЯ И ПОПЕЯ

(https://b.radikal.ru/b12/1910/4a/d0f7ca06df9e.jpg)

  sekirata reche i otseche

https://www.youtube.com/watch?v=HdnMe77SshM

текст, изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjupel.blog.bg%2Fphotos%2F119976%2F494.gif&hash=8c2dbd83449e4682f3e05f71033d98ce32c828be)

sekirata Mama Elka budi

https://www.youtube.com/watch?v=rOw0BRPaxNs

sekirata Kania se Kune mome u vas da doidem

https://www.youtube.com/watch?v=FZ9PHBNXHnQ

(https://c.radikal.ru/c18/1910/1c/31869b3c86bb.jpg)

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:09:15

(https://a.radikal.ru/a19/1910/7c/a51be9de9375.jpg)

ФАЛШИВИТЕ БАЩИ И ТЕ РОДЕНИ ОТ МАЙКИ?!

ИМА И ТАКИВА БАЩИ, КОИТО ЗАРЯЗВАТ ДЕЦАТА СИ!Баща -деспот

Баща - крекинг

Баща - ревнив

Баща

Мъжете във Великобритания прекарват с децата 24 минути на всеки час, който

майките прекарват с децата. За най-добрите бащи са признати португалците, които

отделят на чедата си не по-малко от 39 минути на всеки час, прекаран с майките.

Внимавайте с какъв тон  и какво казвате на детето си, защото гласът ви ще звучи в

главата му през целия му живот.

Независимо дали живеят заедно, дали са разделени, независимо в какви отношения са

един с друг. Мили родители всяко дете има майка и баща, независимо какви са те,

децата имат нужда и от двамата. Разделяйки се с човекът с когото сте създали живот,

не превръщайте в инструмент на собствените си чувства тези крехки същества. Те не

са виновни за нищо, а тяхното естествено желание е да имат - и мама и тати. Тези

същества заслужават да живеят спокойно и в любов макар и да не сте заедно като

родители. Изключително просто е ако успеете да превъзмогнете собственото си его.

Лесно е когато единствено грижата и желанието ви към щастието на тези малки

същества ви води. Често щастието за тези невинни същества е просто в това да са

спокойни и да могат да израснат като деца, а не като обект на битките между

родителите си, и тяхното - ,,за доброто на детето". Смятам, че за децата е много

простичко да бъдат щастливи. Трябва да сте до тях и тялом и духом. Децата нямат

нужда да се състезавате в това да се правите на любимия родител за да ги спечелите.

Нямат нужда от – колко голям е подаръкът ми, а просто от вас.


sekirata Falshiviat bashta

sekirata Kato fakel shte gorish na klada

https://www.youtube.com/watch?v=gqhJrBM36JY

https://www.youtube.com/watch?v=KcrDlGO3Gyk

стихове клипове  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:18:22
ИЗБОРИ ПО НАШЕНСКИ! НЕ МИ ГОВОРЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ТОВА Е НАСИЛИЕ И ВСЯВАНЕ СТРАХ!

Не съм от София - продажна, дупедавна, нито от ромския Пловдив
и.т.н. но едно е сигурно че станахме за смях пред цял свят и май
Макрон ще излезе прав! Както винаги гласуваха починалите деца и хора с
фалшива адресна регистрация. И не само това, стигна се безцветно мастило,
каква ли хартия на бюлетините, безплатно извозване
на болни хора-предсмъртни-обречени...и.т.н. ВСЕ РЕЗИЛ ЗА БЪЛГАРИТЕ!
Малко ли ни е резила с нашите цигани по света, които ни правят лоша реклама?
Такова нещо не е имало и при Тодор Живков!
Там поне бяхме задоволени с всичко.
Бих попитала някоя кметица,
която определно е и майка не се ли срамува от децата си,
че е избрана с гласовете на починали деца и непълнолетни.
Но явно нямат срам! Това е тя мафията у нас,
която все по -дълбоки корени пуска,
а народ смачкан мълчи безропотно,трае си,страхува се,
трепери за службицата си,за работата си
и чака в агония смъртта си!
Казва си-що да гласувам, те герберите за мен ГРОБАРИТЕ,
всичко по изборите са си уредили, всичко е в ръцете им,
сами си се избират и величаят.
Това е лудост, драги, ПЪЛНА ЛУДОСТ!
Шепа са тези бедни душици  българи
облагосдетелствани от гробарите,
които погребаха народ и Родина!
И тези, които избягаха в чужбина
и точно като циганите се продават и
решават как да живеем ние тук в България!
Шепа са и са мнооооооого луди, болни,
заслепени от парите и славата.
И ромите, да де, циганите у нас вече имат пълно
право да ни се смеят и подиграват,да ни смачкат съвсем,
та те дори са по- облечени от нас българите,
ядат до спукване и се кефят
на теглото и примирението на българите.
За тях закони няма, съвсем няма и да има вече!

Аз къде съм в тази СМРАТ?!
Не съм измърсена,изплашена, въпреки заплахите
и действията вече на кучетата на гробарите.
Това е -гроб и гробари без кучета не върви.
Цитирам:"И твоят ред ще дойде..."Такива и още по-нечовешки
неща- "секиро, ще страдат децата ти заради тебе" и др.своеволия на лудите тук
ми се пишат след смъртта на Ю.Вучков и Жорж Ганчев.

Едно е сигурно, че Герб държи  властта от позицията на насилие,
престъпление,мафиотщина,корупция и най-
страшното продаде Родината и народа си!
Тези меко казано мръсни коментари и вулгаризми на един луд,знаете кой е той,
както и хора, които отдавна не живеят в България, но драскат в интернета
най -вече от лудост, ТОВА ВСИЧКО МИ ГОВОРИ И НЕ САМО НА МЕНЕ,ЧЕ
В ИНТЕРНЕТА ИМА САМО ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ И НАЙ - ВЕЧЕ ЛУДИ,
МНОГО ЛУДИ, МНОГО БОЛНИ!
ОТВРАТ!

Да, бих се запитала какво правя аз
в такъв интернет, сред такава ....ач?!
Не искам да бъда като тези ТУК, ОГЛЕДАЙТЕ СЕ ПОВЕЧКОТО
И ТЕЗИ КОИТО ВИ КРЕПЯТ И ПОЗВОЛЯВАТ ДА РЪСИТЕ
ВУЛГАРИЗМИ И ЦИНИЗМИ ПО НЕПОЗНАТИ ХОРА .

TА ЗА МЕН
София и Пловдив никога не са били БЪЛГАРИЯ,
няма и да бъдат,защото живущите
там са гъдоугодници и дупедавци,егоисти!повечето

ЛЕКА ВЕЧЕР И НАДЯВАЙТЕ СЕ НА ПО- ЛЕКА СМЪРТ, БЪЛГАРИ!

Да са живи и здрави лудите в блог беге,
прости им ,Господи, те не са виновни,че са болни!


Последни 20 регистрирани посетителя

01.11 22:10 - rosiela
01.11 22:00 - rosiela
01.11 19:48 - apostapostoloff
01.11 18:32 - rosiela
01.11 14:56 - apostapostoloff
01.11 14:23 - apostapostoloff
30.10 06:22 - apostapostoloff


Вие двамката , СЪЖАЛЯВАМ ВИ! ПОЗОР СТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
ЗВАНИЯТА ВИ , КНИЖКИТЕ ВИ СИ ГИ .....


Нали, не мога да го напиша,но Вие можете, на Вас всичко Ви е разрешено тук и простено, НО ГОСПОД НЕ ПРОЩАВА!

(https://nstatic.nova.bg/public/pics/nova/article/980x551_1572795984.jpg)

ПРОДАЖНИ МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИ, КОЛКО СТЕ КРАСИВИ И ФАЛШИВИ!


А МЕНЕ САМО ГОСПОД МОЖЕ ДА МЕ СЪДИ !

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 29 November 2019, 10:22:05
ПРОКЛЯТИЕТО ДА СИ НАРОД БЕЛЯЗАН С ПЕЧАТА НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО!

ПРЕДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ УБИВАТ


(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxuDxtmCZt9OY-nJXulB7GPtAze77nyS584chJjAyN8w2L3i-X&s)

Какво зло от мене
Вий сте видяли?
Туй злоба не е,
болка зове,
но вий не я чувате,
само мърсувате,
на чужд гроб с пари
и с чужди сълзи!
Какво зло от мене
Вий сте видяли?
За каква демокрация
бълнувате, едва ли
не виждате , че корупция стяга
властта наша с насилие, бяга
народ от Родина,
а Вие трупате пари и ...сланина!


(https://c.radikal.ru/c20/1911/a1/0add0e1c3f9f.png)


https://www.youtube.com/watch?v=W1AUIsnO1bo

Eдин мой въпрос-
Защо блогбеге е толкова опасен в пълния смисъл на думата,и що за птички са в него, кой дърпа конците?!

Пари за Пенсии ИМА...!
.
Но се крадат...!!!
цитирай

Колко души останахме в България...?
Я да видим колко са гласоподавателите...
.
Да смятаме имайки, макар и откъслечна информация от ЦИК (...без да искат казват и някои верни неща...), за да открием две неща...:
1. Колко са избирателите по списъците...?
(...в София разлика от 101 хил. души за 7 дни не смущават никоя власт или изборна институция... Ха - честни избори ли...?)
2. Колко души реално живеят в България...???
Ще използвам пак данни от ЦИК...
"...На местните избори са гласували 1,4 милиона, като активността е 35,8%..."
Да смятаме:
1,4 мил. : 35,8% Х 100% = 3, 910610 милиона гласоподаватели...
Отговор №1 - Гласоподавателите са 3 910 610...!!!
.
3 910 610 възрастни + 900 000 деца (до 18 г.) = 4 810 610 души...
Отговор № 2 - В България живеем обща 4 810 610 души...
.
В България сме, не 7,2 мил..., не 6,2 мил... а около 4,8 милиона...!!!
.
Приятели - Хайде сега мислете...! ГЕРБ -Видими резултати...!!
- Алооо-о-о-оооо Гл. Прокурор..., какви честни избори, какви 5 лева...!!!
цитирай

apostapostoloff - В България живеят

520 000 души. И какво от това?
цитирай
Навярно някой Ви го е казал, но аз ще го повторя-
Вие apostapostoloff сте страшно глупав човек и голям егоист, злобар!
Всичко си купувате с пари досега, поне така сте я карали, но умните не можете подлъга! А те не са малко в тази погубена България от такива като Вас.

СТРАШНИЯТ СЪД - ТАМ ГОРЕ, ГОТВЕТЕ СЕ.

стихове клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 December 2019, 11:56:29
(https://d.radikal.ru/d39/1909/08/a9212bc305dd.jpg)


ИМАМ ТЕ

А.Х.Т. sekirata поезия cekupama  рецетира свои стихове


https://www.youtube.com/watch?v=FAGZq4RkmBM

https://www.youtube.com/watch?v=HGYi8s_zR-A
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 01 December 2019, 12:01:17
(https://img.discogs.com/8wDCOWKOrS9hZ4X1x-uD1x9B8zk=/fit-in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-13715167-1559598435-6776.jpeg.jpg)

НА ЕКСТРА НИНА -песен

Кой акъла взе ти, Нина?
Имаш мозък ти за трима.
Ясно е ,че много спориш,
трябва яко да се бориш.
Знай, фолклора  побеждава,
нищо че пари не дава,
нито обич, нито слава.
А пък Глория горката
си посегна на ребрата!
Поп фолк в ,,Пайнер" не вирее,
диско, техно, рап се пее,
конкуренция на попа,
а защо не и на секс  шопа!
Със  ц..и, силикони,
правят се на примадони!

https://www.youtube.com/watch?v=TZFarq2xFdc

Екстра Нина Огън в камината

поезия сатира песен А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 23 December 2019, 01:49:54

ВСИЧКОТО НИ Е НАРЕД ,ТА И В ИНТЕРНЕТА СЕ ДРАКАМЕ, ЗАЩО? БЪЛГАРИ!!!

Огледайте се как живеете, вегетирате ...всеки ден цените хвърчати народ си трае , а градовете ни като Варна станаха вече чужди центрове ...бази НА ЗАВОЕВАТЕЛИ!

От известно време ми пише едно лице siainia.blog което е един вид анонимно,не само на лични, но и коментари-разбира се усетих нещо нередно и не ги одобрявам,още повече че тогава имма проблеми и с профила си. Ето писанията ,не знам дали е сектанско или ислямистко,но може и да е ПРОВОКАЦИЯ!
Споделих това всичкото по горе само с katara ,която е доста особена и planinitenabulgaria,като един вид исках помощ! Но ......


от: siainia   За постинг: РОМАНТИКА ОТ МЕН СТРУИ, ЖИВОТЪТ КАРА МЕ - СЕЧИ!
Да се изповядаш да видиш колко е приятно,Бог на всякаде може да ти чете мислите и аз също не бих отишал в" църква "...
Одобри | Изтрий
03.03 22:04 - Понеже

от: siainia   За постинг: РОМАНТИКА ОТ МЕН СТРУИ, ЖИВОТЪТ КАРА МЕ - СЕЧИ!
Когато човек не вижда няма как да знае какво ,да но ако започне да вижда може да се оплаши от себе си ,затова да мастроим ума си в светли мисли и да запопнем да првчистваме и освещаваме себе си ,опитай,когато си в безисходица,"обичам ви всички ще правя само добро и ще помагам на всички хора"така се спират цигари наркотици убийци сексманяци,роби на греха..тамън да извършиш грях и казваш това не е добро и е извън закона ,на този който ми е дал живот!Извън моя закон когато започнеш да казваш значи напредваш,а когато изгубиш гнева и омразата значи си научила закона!!!
Одобри | Изтрий
Изпратено: 04.03 15:16   От: sekirata

Изтрий

05.03 23:22 - :)
от: siainia   За постинг: ПОКОЙ ЗА МЪРТВИТЕ ДУШИ! задушница 05.03.2016

Смърта е радост за вярващия:) Одобри | Изтрий 05.03 23:26 - Дръзне
от: siainia   За постинг: ПОКОЙ ЗА МЪРТВИТЕ ДУШИ! задушница 05.03.2016

Ли човек в своята смърт да Се обърне от всичките си престъпления и да живее..и на умрелите им е да но възможност да се покаят! Одобри | Изтрий
цитирай

ЗОВ.....Кой те чува, секиро...спи народът сън мъртвешки отдал се на секс, плешки...

Така иска да забрави, че отговорен е за туй , което днес България ...слави !

Казала го бе някъде Анита...имам чувство, че тази жена е наистина изпреварила времето"

onzi -  Знаеш ли, Анита,2014 12:34 никога не съм коментирал, но сега ще го направя. Чета те редовно и не винаги съм съгласен с теб. Но едно мога да ти кажа, ако можеш, разбери ме - никога не се променяй, остани си такава, каквато си...

ТАКАВА СЪМ, ТАКАВА ЩЕ ОСТАНА,

А НА КОЙТА НЕ МУ ХАРЕСВАМ, ДАЛЕЧЕ ОТ МЕНЕ!

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Моля, избягвайте да си давате определенията, преценките и диагнозите за човек ,който не познавате, който изобщо не познавате, не сте виждали.Долно и неприлично е , особено за младоците! Би трябвало да си имате среда, а не да се дракате и ровите в живота и здравето, постовете на бабите. А какво правят бабите в интерента , в този сайт...Мисля че няма възрастова граница,нали?
Никой не съм канила с бъклица , нито пък искам оценка и мнение, нито пък ползвам сайта за реклама като някои да си продавам книжките! На който не му изнася ,далече от мене и от профилите ми. Проблемът бил, що ме има и другите трялавало да не ме виждат, ЩО ЗА НАГлОСТ  И ПРОСТОТИЯ Е ТОВА!!!

ПИСАХ , ПОВТАРЯМ...САМО БОГ СЪДИ, САМО ТОЙ РЕШАВА КОГА КОЙ И КАК...!
Книжки, амбалажи не ме интересуват, а който ги чете ако има кой да ги чете мери акъла на авторите.Хората не са прости, всичко виждат, но в повечето случаи мълчат, докато не опре до тях.

 А толкова исках да бъда разбрана тук на Земята,
но жалко Исус бори се още със Сатаната!

https://www.youtube.com/watch?v=67e_VAtbFfI

https://www.youtube.com/watch?v=zC2C1uwIePo


sekirata Shte poletia i Zov клипове от А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 20:51:31

ВИСОКО

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

 Там високо във небето,
там ме тегли днес сърцето,
там сред облаци и птици,
сред безброй и рой звездици.
Там във небесата сини,
за там мечтая от години,
със орлите да живея
и със славеи да пея.
Там далече от Земята,
там високо в небесата
със дъжда да се целувам
и със вятъра флиртувам.
Сестричка да ми е луната,
звездата, слънцето, дъгата,
с тях в небето да лудувам,
небесни танци да танцувам.
От там да гледам, отвисоко,
крила разперила широко...

 https://www.youtube.com/watch?v=xPE0r6XPeq4

sekirata Visoko
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 21:28:26
ДЯВОЛЪТ ОТ АДА СЪБУДИ ТИ

Дяволът от Ада
събуди ти
за пъклени дела
и хич не те боли!
Защо му позволи
във теб да се всели?
Защо му стана роб?
Не искам да си сноб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 21:43:21
ИНАЧЕ БЕЗ ПЕНСИЯ


https://www.youtube.com/watch?v=byhVWX4tDb8


sekirata Inache bez pensia

sekirata A.H.T. muzika tekst izpulnenie Inache bez pensia
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 22:31:06
ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!

ПОЛИТИКА НА РУСИЯ, КОЯТО Е НЕПОБЕДИМА, ЗАЩОТО ВИНАГИ  СЕ Е ЗАЩИТАВАЛА ГЕРОЙСКИ, КОГАТО СА Я НАПАДАЛИ И Е ПОБЕЖДАВАЛА! ДУХ И МОЩ.

Явно в сайта всеки може да си измисля кой и какво му е говорил, писал, искал,това е недоказуемо !

Дори и в писмен вид да се покаже като чат, което доста често става от хакери и програмисти пак не е доказано че е вярно.

Но едва ли големите хакери ,програмисти се занимават с злободневни теми, клюки, интриги, профили, сайтове...Те се занимават и обслужват "ЕДРИ РИБИ", банкови сметки и тем подобни.

Така че уведомявам потребителите на този сайт и самите модове и админ, че АЗ НЕ СЪМ МОЛИЛА И НЯМА ДА МОЛЯ НИКОЙ ДОРИ ЗА ДЪЩЕРЯ СИ, а то няма за какво да моля за нея .Всичко и отнеха, дори рожбата! Това което има тя СЕГА  е това което имам АЗ , друг си няма.

Лицето което е постоянно по мене  по някакъв начин - айпито ми е разбрала от  хора от Плевен, не се спира и ми е заявило, че няма да се спре докато не спра да посещавам и пея, свиря, пиша...сайтовете изобщо! Вчера 06 януари 2020 пак по нейна поръчка бе деактивиран друг мой профил в сайт , в който изобщо не става въпрос за нея! Но....трябвало да ме спре?

С полиция или в съюза на писатели и поети и тем подобни да се жалвам? О , не,  засега оставям нещата отгоре, и ще се получи, защото много и стана на тази жена, нагази яко в ЖИВОТА МОЙ , ТА И НА ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ИЗОБЩО НЯМА НИЩО ОБЩО С НАШИТЕ РАЗПРАВИИ С НЕЯ!

НО ТЯ НЯМА ДЕЦА, ДЪЩЕРЯ  И БИЕ ПО МОЯТА ДЕМЕК -ПО ЧУЖДИТЕ ДЕЦА!

Този пост не съдържа нищо обидно, просто едно обяснение и въпрос, защо си затваряте очите НЯКОИ ЗА ИСТИНАТА, нима нямате и Вие деца? Ако нямате , ще имате и ще МЕ РАЗБЕРЕТА ТОГАВА. НО ...ТОГАВА!

Дъщеря ми няма баща да я защити и не е избягал и прогонен от мене на времето, а ПРОСТО СИ Е ХАЙМАНА,БОКЛУК,БОХЕМ! НИКОЙ НЕ Е ЗАЩИТЕН ОТ ФАЛШИВ СЪПРУГ И БАЩА НА ДЕЦАТА МУ!

 

НЕКА ГОСПОД МЕ ПАЗИ-МЕН И ДЕЦАТА МИ!

И ЩЕ БЪДЕ.

А.Х.Т.sekirata cekupama

коментари
1. jupel - Това нормални хора ли са, потребители ?!   
07.01 21:48
Последни 20 регистрирани посетителя

21:39 - rosiela
14:23 - apostapostoloff
10:27 - apostapostoloff
06.01 14:38 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 09:43 - apostapostoloff
06.01 09:34 - apostapostoloff
06.01 06:30 - apostapostoloff
06.01 06:27 - apostapostoloff
06.01 06:15 - apostapostoloff
06.01 06:12 - apostapostoloff
05.01 20:23 - rosiela
цитирай
2. jupel - Вие двамцата- Роса поетеса боса и ...ТАЙФАТА НЯМАТЕ ДОПИР ДО Г...МИ КАКТО ПИШЕШ ТИ, СТАРЧЕ - ИЗВРАТЕНЯК!   
07.01 23:12
Вие двамцата- Роса поетеса боса и ПосТОлЯ не разбрате ли,

ЧЕ НЕ МИ ДРЕМЕ ЗА ВАШИТЕ ГЛАСОВЕ В БЛОГА МИ И МИНУСЧЕТАТА ВИ?

ВИЕ СТЕ ОТДАВНА МИНАЛИ ЧЕРТАТА И НА МИНУСИТЕ , НА ДЪНОТО СТЕ!


07.01 22:29 - Сложих ти минус само защото пишеш ...

от: anonimapokrifoff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Сложих ти минус само защото пишеш глупости за русия.
Тая варварска държава винаги е нападала чужди народи, и нас окупира след 1944.
Одобри | Изтрий
06:24 - Голям, голям джумбуш стана!

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Голяма бъзикня! Страхотен гъзобрък.
Одобри | Изтрий
06:30 - Решили са да ти скъсат гъза и

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
ще ти го скъсат. Защото си много нагла и наперена. Ще ти смачкат фасона на бърза ръка.
Одобри | Изтрий
цитирай
3. jupel - СЕГА ПЪК НАЛИ СМЕ КОЛОНИЯ НА АМЕРИКА и ЕС-ЗАПАДА! Изнасяме си всичко - златото, прасетата....дори и ДЕЦАТА! А вие няколкото ще отговаряте пред Дядо Боже   
08.01 09:46
СЕГА ПЪК НАЛИ СМЕ КОЛОНИЯ НА АМЕРИКА и ЕС-ЗАПАДА! Изнасяме си всичко - златото, прасетата....дори и ДЕЦАТА! А вие няколкото ще отговаряте пред Дядо Боже за предателството на РОД И РОДИНА

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 22:46:20
НАВЛЕКЪТ

Какво е навлекът във нета?

Балон надут до спукване.

Какво е лудият във нета?

Бяс, треперене, изтръпване...

Какво е тролът, фейкът, всьо подобно?

Това проекции са на същество злобно!

Каква е лъжата в интернета

на не една жена превзета?

Голяма! Но истинна аз ще остана.поезия А.Х.Т. sekirata cekupama


Копукова, съвсем излезна из релси...стига си драскала несмислени текстове на уж песнички и ги пускаш в интернета,
които нито ги свириш, нито пееш, но се дракаш с мене и дъщеря ми, защото си нямаш дъщеря ,нещастнице и ще си умреш от злоба!

07.01 19:19 - rosiela
07.01 18:21 - rosiela
07.01 17:49 - rosiela
07.01 09:39 - rosiela
06.01 20:00 - blogbg
06.01 19:42 - rosiela
06.01 18:40 - rosiela
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 22:51:26
Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

БОЖЕ, КАКВО ПРАВЯ АЗ в blog.bg?


Кому какво доказвам, това са вяртъни мелници!
https://d.radikal.ru/d24/2001/47/0d99cd1c57c7.jpg
Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

 Хора, в този сайт царуват онези...тримката!
Re: Здравейте, Ако спрете да спрете да обиждате ( току що изтрихме един постинг от 29.12.2019 с обиден клип за баба Роси...) отношенията ви ще се подобрят.
Изпратено: 02.01 15:08   От: blogbg

Изтрий | Отговор


Ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни?!


22.12.2019 07:59 - Леле,
от: rosiela   За постинг: В МОЯТА РОДИНА ЗА АГНЕЦ НАРОДА МИНА, НО ГОСПОД НЯМА ДА ТРАЕ ТОВА!

много си грозна. Като ударена тиква по главата. Одобри | Изтрий 22.12.2019 07:58 - Ма освен недоразвита,
от: rosiela   За постинг: МАФИЯ БЪЛГАРСКА ГОНИ БАЛКАНИТЕ

си и голяма грозотия без фотошоп, мъле-е-е-е-ей..... Одобри | Изтрий 22.12.2019 09:12 - И да идеш на логопед, ако имаш пари, ама май нЕмаш,
от: rosiela   За постинг: МАФИЯ БЪЛГАРСКА ГОНИ БАЛКАНИТЕ

щото имаш и говорни дефекти! Одобри | Изтрий 22.12.2019 08:00 - Грозна-а-а-а-а и тъпа-а-а-а-а,
от: rosiela   За постинг: ЗА НЕРАЗБРАНАТА АНИТА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА

ама по много и от двете! Одобри | Изтрий sekirata -shto ne vidish sebe si-https://b.radikal.ru/b08/2001/5c/045c2298b95c.jpg

споделено от А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 23:05:32
(https://b.radikal.ru/b25/2001/9c/3ca04b600156.jpg)

ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ

Искам днес да ви сурвакам,

щото повече не чакам

някои тук да ми признаят

човешкото във мен.

Не съм аз супермен!

Аз съм като всичко Вас

и до сетния си час

ще се боря и не спирам.

Трудно умирам.

Сурвакането се състои в обредното обхождане на определена територия (махала, квартал, най-често цялото селище) от група сурвакари — деца на възраст 4-12 години или ергени. Според някои записвачи, в по-далечно минало изпълнителите на обичая са били мъже, но с течение на времето, това се прехвърля към децата и то към най-малките. Тези сурвакари обикалят от къща на къща, влизайки в домовете, където сурвакат членовете от семейството, добитъка, някъде хамбарите, оборите и т. н., произнасяйки заклинателни формули - благопожелания за здраве и плодородие. Самото сурвакане се състои в удрянето по гърба на сурвакания обект със специално приготвена за целта сурвачка. За това сурвакане домакините даряват сурвакарите с установени от традицията дарове — най-често това са хранителни продукти: (хляб, вино, сушени плодове, орехи, сланина и др.) и/или дребни пари.

(https://d.radikal.ru/d13/2001/8d/3cb89782a100.jpg)

sekirata Ha kajete drujina amin

https://www.youtube.com/watch?v=OuUB6p4K4Ho
поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 23:11:51
06-ТИ ЯНУАРИ: ЙОРДАНОВ ДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ!

(https://d.radikal.ru/d29/2001/6c/f9318304120b.png)

На 6 януари честваме Богоявление или Йордановден. Според православието това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Иисус Христос. Затова и ритуалите са свързани именно с освещаването на водата и кръста. По традиция се отслужва и водосвет на бойните знамена на Българската армия.
6 януари Освещава се водата в храма, а след това и водоемите във всеки край на страната. Това се случва след като свещениците хвърлят кръста в ледените води. Народното поверие гласи, че който хване и извади кръста от водата ще бъде здрав през цялата година. Затова е станало традиция на този ден мъжете да без страх да се гмуркат в ледените води.

https://www.youtube.com/watch?v=E3lZZ8Fr4tw

https://www.youtube.com/watch?v=C7uuuHNGagY

https://www.youtube.com/watch?v=lLL9SB5G9cY

Това е денят, в който се вие и мъжкото хоро в Калофер. Този ритуал се изпълнява вече повече от 200 години, а подготовката му започва още малките часове на деня. Калоферци в народни носии, под звуците на тъпани и гайди, рано сутринта навлизат в ледените води на реката, пеейки характерни местни песни. Мъжете се хващат за рамене и играят хоро, а на брега свещеници отслужват литургия. Следва хвърляне на кръста, а който го хване - го дава на най-малкия участник в леденото хоро. Поверието гласи, че който нагази във водата на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година.
На 6 януари се освещават бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Знамената на Българската армия наричаме "светини", тъй като върху тях е изобразен светият кръст, изписани са свещените думи, като "С нас е Бог". Те се освещават ежегодно и са символ на вярност, чест и доблест. Чрез освещаването на знамената се счита, че Божията благодат ще освещава, ръководи и изпълва с благодатни сили всички, които воюват под тези знамена.

На 06 януари – На Св. Богоявление в 12:00 часа ще се извърши освещаването на бойните знамена пред катедралния храм  ,,Успение Богородично", град Пловдив.

Ритуалът на освещаването на военните знамена на Българската войска има дълбоки исторически корени. Първото историческо свидетелство за този ритуал е за освещаване на бойните знамена преди победната битка на цар Симеон I Велики над византийските войски при река Ахелой през 917 година. Водени от вярата, че нищо добро и полезно не можем да сторим без Бога и благодатните сили, които по молитвите на светата Църква ни изпраща Той, този водосвет се служи и до днес. Традицията продължава до падането на България под османско владичество. След Освобождението традицията е възстановена и се извършва ежегодно до 1946 година. Отново ритуалът по освещаването на бойните знамена е възстановен през 1993 г. Камбанен звън ознаменува тържествения водосвет.

Историческите факти сочат, че нито един пряпорец на българска войскова част не е бил пленяван от чужди войски. За сметка на това в музеите у нас има 62 пленени от българските воини знамена на чужди армии – турски, румънски, руски и др.

Освен това Богоявленският водосвет ще бъде отслужен и във всички гарнизони на Българската армия. Личен празник имат носещите имената : Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана. Да им е честито името!

(https://b.radikal.ru/b03/2001/5a/34700d9c7968.jpg)

А.Х.Т. sekirata cekupama


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 17 January 2020, 23:40:37

(https://a.radikal.ru/a26/1912/24/dc7944ef2665.jpg)

ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!

ЗЕМЬО МОЯ СВИДНА , БЯЛА,
В ПУХКАВА ПРЕМЯНА ЦЯЛА,
ДОШЛА Е НОВАТА ГОДИНА!
ЗВЪН ОТЕКВА ВЪВ НОЩТА!
ЛОШОТО НИ ПАК ПОДМИНА,
ОЦЕЛЯХМЕ И ПЛОЩТА,
ГРАНИЦИТЕ СИ ЗАПАЗИХМЕ,
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОПАЗИХМЕ.
МИРНА ДА Е И ЧЕСТИТА,
ЗДРАВА , СПОРНА, ПЛОДОВИТА,
СЪС ЛЮБОВ , НАДЕЖДА, ВЯРА, 
ВСЕКИ МЯРА СПОРЕД МЯРА!

https://www.youtube.com/watch?v=gSLaJrtXtsw


sekirata Chestita nova 2020 godina!

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 00:00:16
С КОЛ Е БАБА ВРАТА ЗАПИНЯЛА

(https://c.radikal.ru/c12/1912/d9/91d96b6672f2.jpg)

А.Х.Т.sekirata cekupama изпълнява шопска народна хумористична песен

 https://www.youtube.com/watch?v=N5YfeSt6-as

https://www.youtube.com/watch?v=jZpp-pcrcZ8Тази ще се спука , спраска от злоба , но проблемът не е мой!   

Последни 20 регистрирани посетителя

21:49 - rosiela
21:43 - rosiela
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 01:10:43
КОЛЕДА 2019 - ПЛЕВЕН актуални снимки

(https://b.radikal.ru/b13/1912/48/ade04cd2c29c.jpg)

(https://b.radikal.ru/b01/1912/56/cf9371cac5a9.jpg)

(https://d.radikal.ru/d23/1912/4a/fc0cbbae4442.jpg)

(https://a.radikal.ru/a08/1912/ff/de2ab382c40a.jpg)

(https://c.radikal.ru/c34/1912/7f/ee38c4760b98.jpg)

Как да ти се моля, Боже,

като гледам , че не можеш

злото да изкорениш

тук на малката Земя!?

А България...каква съдба!

(https://b.radikal.ru/b24/1912/05/8b2bd762c611.jpg)

(https://c.radikal.ru/c07/1912/18/140090e96c8b.jpg)

(https://b.radikal.ru/b23/1912/52/63726267ba28.jpg)

(https://c.radikal.ru/c38/1912/b1/6c56868bf8ed.jpg)

(https://c.radikal.ru/c38/1912/b1/6c56868bf8ed.jpg)

(https://c.radikal.ru/c05/1912/d8/340119f9358d.jpg)

(https://d.radikal.ru/d12/1912/40/834a49f06500.jpg)

(https://d.radikal.ru/d27/1912/54/2dfd9a4489a5.jpg)

(https://d.radikal.ru/d08/1912/ae/6d9a32e69306.jpg)

Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 03:12:26
ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!

(https://a.radikal.ru/a18/1912/34/ee994e82d5cf.jpg)


ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!

(https://c.radikal.ru/c22/1912/9c/064b8e91972b.jpg)

- годината на Белия Метален плъх
https://www.youtube.com/watch?v=Mju2CReDBFU

https://www.youtube.com/watch?v=5o_NkjJKrp8

 А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 03:19:05
КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!

КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!

А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?

РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,

ЩЕ РЕВЕТЕ!

ОПЛАКВАХ СЕ МНОГО ПЪТИ, НО НЕ БЯХ ЧУТА!

НИТО ВЕДНЪЖ!

ЗАЩОТО ИСТИНАТА СЕ МАЧКА У НАС, КАКТО И ОПИТИТЕ С МЕНЕ И ТУК!

ОСМИ ПЪТ ПУСКАМ ТОЗИ СИ ПОСТ И ИЗЛИЗАМ ОТ ПРОФИЛА СИ?!

ИСТИНАТА-САМО ИСТИНАТА!

ИСТИНАТА –ГОЛЯТА ИСТИНА!

НЯМА ДА МЕ СПРЕТЕ, ПРОДАЖНИ ЖУРНАЛИСТИ,РЕПОРТЕРИ, МЕДИИ...!

ЕТО - НУЛА ВЪЗПИТАНИЕ И КУЛТУРА - ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА ОТ САЙТА

15:14 - Без сръдня и с весела
от: apostapostoloff   За постинг: ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...
пръдня!
Одобри | Изтрий

Ти, самице, ми говориш за самота,а едно куче не отгледа!

И Чу и колко още като него избягаха от Симеонофската ...кал! Затова ли си сама, Росо?

Росица Копукова 203

публикувано преди 57 минути

Момо разведена, за Апостолов не е проблем жена да има, ама от тебе мъжете бегат като ошашавени!

Цитирай

Росица Копукова

Росица Копукова 203

публикувано преди 56 минути

Момо разведена, за Апостолов не е проблем жена да има, ама от тебе мъжете бегат като ошашавени!

Цитирай

Росица Копукова

Росица Копукова 203

публикувано преди 56 минути

Момо разведена, за Апостолов не е проблем жена да има, ама от тебе мъжете бегат като ошашавени!

ЕТО ТАКИВА ДРАСКАНИЦИ СТОЯТ ИЗ НЕТА,
НО АЗ АКО НАПИША ДОРИ НЕЩО ПОДОБНО -ДЕБЕЛАТА ГУМА ЗА МЕН -БОЙКОВА ПОЛИТИКА, ГЕРБОВА СМЪРТ! https://www.youtube/watch?v=aD15qsV3rXw
цитирай


Спри да лъжеш, симеонофска ...
затъвай си там в лъжи и интриги!
Никога не съм молила никой за нищо, най-малко пък тебе!
Дъщеря ми не намесвай, самотна кукувице!

Напъни си .... и роди...има разни методи,щото и куче не отгледа.
 
вижте ги какъв са пакет -

Последни 20 регистрирани посетителя

11:19 - blogbg
10:05 - anonimen65
09:11 - apostapostoloff
08:00 - rosiela
07:24 - rosiela

ВЪРВЯТ В КОМПЛЕКТ, ЯВНО ТАЗИ ПАК СЕ ЖАЛВА ОТ МЕН!

Последни 20 регистрирани посетителя

16.01 21:28 - rosiela
16.01 08:22 - rosiela
15.01 21:28 - blogbg
15.01 20:50 - rosiela
15.01 18:35 - rosiela07:02 - Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

автор: sekirata категория: Поезия
прочетен: 0 коментари: 0   гласове: 1
БОЖЕ, КАКВО ПРАВЯ АЗ ТУК?!

Кому какво доказвам, това са вяртъни мелници!

Кой се обръща към нея с "... РосИ... А НЕ РОСА, РОСИЦА КОПУКОВА? Не е админ всеки случай!

Хора, в този сайт царуват онези...тримката!
Re: Здравейте, Ако спрете да спрете да обиждате ( току що изтрихме един постинг от 29.12.2019 с обиден клип за баба Роси...) отношенията ви ще се подобрят.
Изпратено: 02.01 15:08   От: blogbgЛЕКА И ПРЪСТ НА ЗУРЛЕВА!

ИМАЛА ГОСТИ-ЯЛИ, ПИЛИ, ЯЛА,ПИЛА..КАКВО ЛИ ...ТА ПАДНАЛА, ВСЕКИ ЩЕ ПАДНЕ ОТ ТОВА...НЕУДОБНА БИЛА!

 МАФИЯ!

НАЛИ И РАДИНА - БНТ ПОБОЛЯХА ОТ РАК И. Т .Н ...

Медии притискани, интернет, сайтове също...КВО ДА ДИРЯ ПРИ ТАКАВА ПРОДАЖНА П...?!

A.Х.T. sekirata cekupama

 
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 18 January 2020, 04:33:12
КОТЕ БЯЛО...ПРЕВЪРТЯЛО

Коте бяло,
превъртяло цяло
се обръща на глава
и в къща явно
там на прага
му повече приляга
....ци да сваля
и все му е тая.
Познайте сега
каква е целта,
каква е идеята,
която ви соча?
Секира ли точа?

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

http://vbox7.com/play:9b450fa3

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff10.ifotki.info%2Forg%2F5195e2e45b998d25ffacc45f0643416f4d5580115283961.jpg&hash=7cd2d0e9d1e9eae24eb84a14166d2e16ae3a3d15)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:45:53
ЖАДУВАМ


(https://c.radikal.ru/c05/2001/25/156e485405f2.jpg)

Жадувам за слънце!

Жадувам за полъх!

Жадувам за тебе, любов голяма!

Жадувам за цветето нежно във теб!

Протягам ръце към него и теб!

Жадувам, тъй силно жадувам за теб!

Ах, колко те искам!

Самият Господ дори не разбра,

 че искам във себе си аз да запазя

всичките твои красиви неща!

 

https://www.youtube.com/watch?v=607gq_jCH2U

sekirata Jaduvam


поезия  клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:47:17
ТИ СИ ВСИЧКО ЗА МЕН

Ти си всичкото в моя живот,
ти си дар Божий, цвете и плод,
ти си единствен, камък безценен,
само ти ми остана мой, верен !
Протягам ръце треперещи в мрака.
Кой сърце ми в нощта разплака ?
Кой го кара да бие тъй лудо,
нима е любов това или чудо ?
Ела, докосни ме и погали ме !
Ела, прегърни ме и целуни ме !
Ела, слънце мое, мой живот, блян ,
без тебе не мога, не можеш и ти, знам .

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F70027%2F1dnzsnoe0ve.gif&hash=61e3d932972e5f6a38129a0c39c9ca2e8f435528)

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
https://www.youtube.com/watch?v=w34IM7kybdM

sekirata Ela
Полина Чилаут
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:48:45
НА МАМА

"Мила моя мамо,
колко те обичам!"-
пей се в песента,
отмина пролетта!
Дойде есента,
душа ми завладя,
чудя се кога
в мен да пощадя
усмивката красива!
Тя ще ми е нужна
пред Дявола във Ада.
Устата сладкодума?
И тя ще ми е нужна,
защита ми се пада.
Ръцете ми чевръсти
и косите гъсти?
С тях ще се вплетя
в плитка не една
и ще се изкача
горе дето Раят
ме очаква, мамо.
Нека вси да знаят,
че теб обичах. Само.

(https://c.radikal.ru/c42/2001/fd/7722ff6b86bd.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=LmgSPxiJPF8
http://www.youtube.com/watch?v=REAuDC-0XmU
http://www.youtube.com/watch?v=zbLZrx5CVvA
http://www.youtube.com/watch?v=iIMKI3GteJo
https://www.youtube.com/watch?v=xUyLv5PD6_U

мои песни, поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:51:05
КЪМ МАМА

МАМО!
СВОЕТО СЪРЦЕ СИ МИ ДАРИЛА,
С ОБИЧ МОЯ МАМО, ПОКОРИЛА,
МОЯТ ВРАГ И ТВОЯТ, КЛЮКИ ЗЛИ,
ЗЛОБНИ ХОРА И ПОДЛИ!
МОЛЯ ТЕ, ИЗЛЕЗ ПО ПЪЛНОЛУНИЕ,
ВЪЗКРЪСНИ , ОБЛЕЙ МЕ С СВЕТЛИНА,
СПРИ КЪМ МЕН ТОВА БЕЗУМИЕ
И КЪМ МОЙТА ДЪЩЕРЯ!
ПРОНИКНАХ В ОБИЧТА СИ ТОПЛА,
БОЛКАТА ИЗПИХ СИ, В МЕН СИ ,МАМО,
ВЪВ ДУША МИ ТОПЛА. МАМО!
НАПРАВИ НОЩТА ЗА МЕН ДЕН,
МАМО!


поезия  клипове А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=JdCMl27tTEU


https://www.youtube.com/watch?v=S2GeB9dTFc0

(https://pia-news.com/wp-content/uploads/2016/11/sve6t.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:54:51
ЦЕНЗУРА, ВРЪЗКАРСТВО И ПАРИ ОСОБЕНО В КАТЕГОРИЯ ПОЕЗИЯ И ИЗКУСТВО

 Много съм си щастлив. Прочут съм, богат съм, нямам никакви проблеми. Хората знаят, че съм голяма работа и затова ВСИЧКИТЕ ми книги са изкупени.

Не си ти тая, която ще ме оценява и съди. Ти си анонимна нула от циганската махала на Европа и толкоз.

Важно за теб е да разбереш, че  аз веднага ти смачках фасона. И ще продължа да те мачкам. Та ега ти уври тиквата.
Изпратено: 06:18   От: apostapostoloff

Изтрий |

...............................

ПРЕПИСВАЧ! ШАРЛАТАНИН! ТИКВА СИ ТИ КАТО ТВОЯТ ББ!

ти си едно...СЪЩЕСТВО и не мисля да ти чета повече простотиите, а хората знаят, че твоите статии са с изтекла годност и са жълтурки
ЖАЛЪК СИ! ДАЖЕ СМЕШЕН.


Ми да, benelina, ясна е ...работата.


Избягах от твоите сънища,
няма ме там неслучайно,
не прекъснах твоите пътища
на изява във лудост и знайно ,
че ти пречих, но и сега,
когато пея, свиря
пак твой съм кошмар -
ваковският комар!

https://www.youtube.com/watch?v=lIv5SOJ88SI

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:56:51
 ВЪРВИ ЧЕ ИСТИНИ ТЪРСИ

(https://c.radikal.ru/c34/2001/f5/ebe6014c3179.png)

Анита Христова Трифонова рецетира свои стихове

https://www.youtube.com/watch?v=xl-dXnGMLGg
sekirata  Vurvi  che istini tursi
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 20:59:02
ТОВА НЕ Е ОТ ЛАНИ

 sekirata cekupama Анита Христова Трифонова рецетира свои стихове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsbj-bg.eu%2Fdocuments%2FHristo_Kazshki_journalist_Plovdiv_book_mar_2018_41665.png&hash=1bcb28c7ca8b8622b8813700ef10d1a7a43b7f05)

https://www.youtube.com/watch?v=gGqyYGYdbg4

sekirata Tova ne e ot lani
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:02:48
НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ

стихове клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

Годините летят,
косите ни сребрят,
сърца в юмруци свити
и във лой обвити.
Чест в калта оставена,
име на забравена
българска душа
в абсурдан страна!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=UNqSIC1FHUc

https://www.youtube.com/watch?v=FngwJ-FyMB0

Ах, Глория! И теб не подминава...47 годишна


(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvmgydaLhtTlSA8-6OckXSxSjVur4rT5W_sSLiOtABeeNB_TMd)


(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4sW0vGsNDikUJwLqeRnv6wOPX_ecuBAVZnVtGOFfG5VXYAEkl&s)


Това е реала без фотошоп и разните му там интервенции, процедури!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:05:37
ЗНАЙНО, НЕЗНАЙНО

Избягах от твоите сънища,
няма ме там неслучайно,
не прекъснах твоите пътища
на изява във лудост и знайно ,
че ти пречих, но и сега,
когато пея, свиря
пак твой съм кошмар -
ваковският комар!

стихове А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=lIv5SOJ88SI
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:09:18
ЕТО КАК СЕ МАНИПУЛИРА ПОТРЕБИТЕЛ КОГАТО НЕ Е ЖЕЛАН ОТ ГРУПИЧКА В САЙТА БЛОГБГ-

НЕ МЕ ИСКАТ ДВАМА ТРИМА ,НЕ ИМ ИЗНАСЯМ! АЗ ЗНАЧИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ?! АМА МНОГО СА УМНИ ! БРЕЙЙЙ....

ТОВА СА САМО ЗАГЛАВИЯТА НА ЧАСТ ОТ МОИ ТЕМИ ИЗТРИТИ , А ЗА КОЛКО ОЩЕ НЕ ЗНАМ, НЕ СЪМ ПРОВЕРИЛА ОЩЕ


18:43 - КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!
КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!
А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?
РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,

Категория: Поезия
Прочетен: 5 Коментари: 1 Гласове: 1

Редактирай   Деактивирай

17:44 - МОЕТО НЕ Е САМОРАЗПРАВА,ЗАЩОТО ОЩЕ НЕ СЪМ ДОШЛА ТАМ...НИКОЙ НЕ МЕ ЧУВА ЗА ДА ВИ СЕ ОПЛАКВАМ И СЪМ ГО ПРАВИЛА БЕЗ ФАЙДА!

ПО КОИ СТЪЛБИ ТРЯБВА ДА ПАДНА И АЗ СЛУЧАЙНО ЧЕ ДА СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ МЕНЕ?!
КАЖЕТЕ ЧЕ МЕ ГОНИТЕ!
17:14 - "оставете ме намира" станал на "ostavime 2385 "-кой сте Вие и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ ...

Категория: Поезия
Прочетен: 15 Коментари: 0 Гласове: 0

Редактирай   Деактивирай

11:52 - ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...

 
Сурва, сурва година,
догодина до амина,

Категория: Поезия
Прочетен: 199 Коментари: 3 Гласове: -1

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 23:00 - ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!

 
ЧЕСТИТА НОВА 2020-та ГОДИНА!
ЗЕМЬО МОЯ СВИДНА , БЯЛА,

Категория: Поезия
Прочетен: 160 Коментари: 1 Гласове: 3
Последна промяна: 01:25

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 22:54 - БЪЛГАРИЙО, ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Нека те огрее небесна светлина,
звезди и синева...
Не си сама!

Категория: Поезия
Прочетен: 27 Коментари: 0 Гласове: 2

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 01:52 - ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!

 
ЧЕСТИТА И ЗДРАВА НОВА ГОДИНА! ЩАСТЛИВА ГОДИНА!
- годината на Белия Метален плъх

Категория: Поезия
Прочетен: 41 Коментари: 0 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

31.12.2019 01:40 - СНЕЖИНКА - новата ми песен

 
музика текст изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama
sekirаta Snejinka

Категория: Музика
Прочетен: 30 Коментари: 0 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

29.12.2019 00:22 - ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА!

   
РОЖДЕСТВО ...ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ
И ВЕЛИКДЕН СЪЩО?

Категория: Изкуство
Прочетен: 51 Коментари: 0 Гласове: 1

Редактирай   Деактивирай

28.12.2019 04:39 - ДА ПОПЛУВАМ ВЪВ ВОДИТЕ НА АСТРОЛОЗИТЕ. ДОРИ С ЛЪЖИТЕ СИ И ТЕ ТРЯБВА ДА ЯДАТ :)

...като двамцата в този сайт, двойка астролози нарекли се. :):)
В древен Китай, а и до ден днешен, Астрологията е била използвана за предсказване на съдбините на държавите, на изхода от воините, икономическите показатели, търговията и мно...

Категория: Забавление
Прочетен: 97 Коментари: 2 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

27.12.2019 01:50 - КОЛЕДНА НОЩ - ПЛЕВЕН 24 ДЕКЕМВРИ 2019

КОЛЕДНА НОЩ - ПЛЕВЕН 24 ДЕКЕМВРИ 2019
Анита Христова Трифонова sekirata cekupama

Категория: Изкуство
Прочетен: 68 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 27.12.2019 02:01

Редактирай   Деактивирай

27.12.2019 00:49 - ПЛЕВЕН ПО КОЛЕДА 2019 - актуални снимки

 
 
Анита Христова Трифонова sekirata cekupama - гр.Плевен

Категория: Изкуство
Прочетен: 55 Коментари: 0 Гласове: 3

Редактирай   Деактивирай

25.12.2019 17:44 - КОЛЕДА Е! МОЛЯ ТИ СЕ, БОЖЕ...

...спри Дявола в човека ако може!
https://www.youtube.com/watch?v=QgSLO9vw3Qg
https://www.youtube.com/watch?v=0ORLPDV9Cs8

Категория: Поезия
Прочетен: 1005 Коментари: 2 Гласове: 3

А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:14:03
Публикувано във факти.бг: Арестуват Живков: Съдете ме! Но идва времето, когато народът ще остане без хляб и без чест

Публикувано във факти.бг: На 18 януари 1990 г. e издадена заповед за арестуването на Живков
 30 гoдини oт нaчaлoтo нa Прeхoдa
 Нa 18 януaри ce нaвършвaт 30 гoдини oт aрecтувaнeтo нa първия държaвeн глaвa в гoдинитe нa дeмoкрaция Тoдoр Живкoв. Caмo двa мeceцa cлeд cвaлянeтo му oт пaртийния връх бившият Първи ce oкaзвa ВИП aрecтaнт, cрeщу кoгoтo прoкурaтурaтa oтпрaвя възмoжнo нaй-тeжкитe oбвинeния и в cлeдвaщитe 7 гoдини вoди cрeщу нeгo пeт дeлa c ocoбeнa oбщecтвeнa знaчимocт, пишe Eпицeнтър.

 Cнимкитe нa aрecтувaния Живкoв дълги гoдини ca нa първитe cтрaнитe нa вecтницитe, a мeгaпрoцecът cрeщу бившия държaвeн глaвa e шумeн и пoкaзeн. Нa 18 януaри 1990 г. е издaдeнa зaпoвeд зa aрecтувaнeтo нa Живкoв. Cъщият дeн тoй e oтвeдeн нa "Рaзвигoр", къдeтo e oбвинeн в рeдицa прecтъплeния, вкл. в "пoдбудитeлcтвo към нaциoнaлнa врaждa.

 

Oщe нa другия дeн Глaвният прoкурoр Eвтим Cтoимeнoв утвърждaвa т.нaр. ,,Плaн нa рaзcлeдвaнeтo", oтпeчaтaн в eдин eкзeмпляр и cъглacувaн c нaчaлникa нa Глaвнo cлeдcтвeнo упрaвлeниe при МВР гeнeрaл Лeoнид Кaцaмунcки и нaчaлникa нa Нaциoнaлнaтa cлужбa зa зaщитa нa Кoнcтитуциятa при МВР гeнeрaл Крacимир Caмaнджиeв.

 Кaтo нeпocрeдcтвeни ръкoвoдитeли нa рaзcлeдвaнoтo ca били oпрeдeлeни зaм.-глaвният прoкурoр Aтaнac Aтaнacoв и зaм.-нaчaлникът нa Глaвнo cлeдcтвeнo упрaвлeниe гeнeрaл Бoгдaн Кaлчeв. Cъбирaнeтo и oбрaбoтвaнeтo нa дoкaзaтeлcтвaтa e билo възлoжeнo нa 18 cлeдoвaтeли. Изгoтвянeтo нa oбвинитeлния aкт e възлoжeнo нa пeт прoкурoри: Пeтьo Плaтикaнoв, Гeoрги Гeoргиeв, Хриcтo Хриcтoв, Eньo Бaкaлoв и Ивaн Рaлeв.

 

Oбвинитeл пo cкaндaлнoтo мeгaдeлo № 1 cрeщу Тoдoр Живкoв e Крacимир Жeкoв. Мнoгo прoкурoри прeди нeгo ce oткaзвaт дa пoeмaт дeлoтo, зaщoтo виждaт нeгoвaтa нecъcтoятeлнocт. Нa 6 aвгуcт 1990 г. прoкурoрът Г. Гeoргиeв изгoтвя т. нaр. ,,Чacтичнo зaключитeлнo пocтaнoвлeниe зa прeкрaтявaнe нa cлeдcтвиeтo", cлeд кoeтo пoдaвa ocтaвкa и нaпуcнa cиcтeмaтa нa Прoкурaтурaтa.

 Пo-къcнo ce oкaзa, чe cъщoтo cтaнoвищe пoддържaт и ocтaнaлитe тримa прoкурoри, пoрaди кoeтo т. нaр. ,,Зaключeниe зa прeдaвaнe нa cъд" e пoдпиcaнo caмo oт Пeтьo Плaтикaнoв.


Aдвoкaти нa Живкoв в дългитe прoцecи ca Рeни Цaнoвa и Дaниeлa Дoкoвcкa.

 

Прeз 1990 г. e oбрaзувaнo Дeлo № 1 зa нacилcтвeнaтa cмянa нa имeнaтa нa бългaрcкитe турци и принудитeлнoтo им изceлвaнe oт 1984 г. дo 1989 г. В пeриoдa дo 1998 г. Върхoвният cъд връщa дeлoтo 4 пъти зa дoрaзcлeдвaнe във Вoeннaтa прoкурaтурa.

 

Прeз юли 1990 г. мяркaтa зa нeoтклoнeниe e зaмeнeнa c дoмaшeн aрecт.

 
Прeз 1990 г. Живкoв e oбвинeн и зa прeвишaвaнe нa прaвaтa в кaчecтвoтo cи нa държaвeн глaвa нa НРБ зa пeриoдa oт 1962 г. дo 1989 г. пo т.нaр. дeлo ,,Фoнд Мocквa" (Дeлo № 2) зa пoдпoмaгaнe нa мeждунaрoднoтo кoмуниcтичecкo движeниe.

 Привлeчeн e кaтo oбвиняeм и пo Дeлo №3 зaeднo c oщe 21 бивши зaмecтник-прeдceдaтeли нa Миниcтeрcкия cъвeт и ceкрeтaри нa ЦК нa БКП зa oтпуcкaнe нa нecъбирaeми крeдити и пoмoщи нa рaзвивaщи ce държaви и кoмуниcтичecки пaртии, c кoeтo e oщeтил държaвния бюджeт.

 

Нa 25 фeвруaри 1991 г. зaпoчвa мeгaпрoцecът пo Дeлo № 4 cрeщу Тoдoр Живкoв зa нeзaкoннo рaздaвaнe нa aпaртaмeнти, кoли и прeдcтaвитeлни пaри oт УБO. Cъщият дeн Тoдoр Живкoв e въвeдeн в cъдeбнaтa зaлa кaтo пoдcъдим пo oбвинeниe, пoддържaнo oт прoкурoрa Крacимир Жeкoв.

 Oбвинитeлният aкт cъдържa 74 cтрaници, пoдрeдeни в 7 рaздeли; кaтo ,,cвидeтeли нa oбвинeниeтo" oфициaлнo ca били впиcaни и призoвaни 248 души, a прeз cлeдвaщитe двe гoдини нa рaзигрaвaния тeaтър кaтo тaкивa гacтрoлирaт прeди вcичкo хoрa нa aртиcтичния cвят и нa бившeтo Пoлитбюрo.

 

Зaeднo c Живкoв нa пoдcъдимaтa cкaмeйкa e изпрaвeн и Милкo Бaлeв.

Живкoв e oбвинeн, чe зa пeриoдa oт 1962 г. дo 10 нoeмври 1989 г., кaтo първи ceкрeтaр и гeнeрaлeн ceкрeтaр нa ЦК нa БКП, прeдceдaтeл нa Миниcтeрcкия cъвeт и прeдceдaтeл нa Държaвния cъвeт e прeвишил влacттa и прaвaтa cи c цeл дa нaбaви зa ceбe cи и други лицa oблaгa зa 26 516 039 лв.

Oбвинeниeтo cрeщу Милкo Бaлeв e, чe зa пeриoдa 1978-1986 г. чрeз изпoлзвaнe нa дoкумeнти c нeвярнo cъдържaниe oт рaзлични издaтeлcтвa e пoлучил бeз прaвнo ocнoвaниe 39 392 лв.

 Oщe в caмoтo нaчaлo нa cъдeбнoтo рaзглeждaнe нa дeлoтo Тoдoр Живкoв зaявявa, чe нe e винoвeн зa нищo, чe нe cъщecтвувaт никaкви дoкaзaтeлcтвa cрeщу нeгo, чe oбвинeниeтo e cкaлъпeнo oт т. нaр. ,,Кoмиcия пo дeфoрмaциитe", нaчeлo нa кoятo cтoи Aндрeй Лукaнoв, и чe тeхнaтa cтрaтeгия e първo дa oтпрaвят oбвинeниe, пocлe в прoдължeниe нa мнoгo гoдини дa търcят дoкaзaтeлcтвa, cлeд кoeтo дa приключaт дeлoтo.

 Нa 4 ceптeмври 1992 г. Върхoвният cъд признaвa Тoдoр Живкoв зa винoвeн и гo ocъждa нa 7 гoдини лишaвaнe oт cвoбoдa и дa върнe нa държaвaтa 7 млн. лeвa. Кaзвaт, чe cъдийкaтa ce рaзплaкaлa, прeди дa прoизнece "винoвeн" зa бившия Първи. Тaкa Тoдoр Живкoв cтaвa първият бългaрcки държaвeн глaвa, ocъдeн зa злoупoтрeби cъc cлужeбнoтo cи пoлoжeниe. Приcъдaтa oт 7 гoдини лишaвaнe oт cвoбoдa e нaлoжeнa зa oщeтявaнe нa държaвaтa c 21 010 380 лв., пoхaрчeни зa рaздaвaнe нa жилищa нa 72 души, зa пoкупкaтa нa 67 aвтoмoбили зa нуждитe нa Упрaвлeниeтo зa бeзoпacнocт и oхрaнa (УБO) при МВР, и зa хрaни и прeдcтaвитeлни нужди нa държaвния aпaрaт.


Oт ceдeмчлeнния първoинcтaнциoнeн cъдeбeн cъcтaв приcъдaтa e пoдпиcaнa c ,,ocoбeнo мнeниe" oт тримa юриcти – Кръcтьo Пeтрoв (кoйтo пoчти вeднaгa cлeд тoвa бe пeнcиoнирaн), Хриcтo Пaвлoв и Кoнcтaнтин Кoнcтaнтинoв.

 

Зaщитaтa нa Живкoв – aдвoкaткaтa Рeни Цaнoвa, ce oттeгля oт пo-нaтътъшнo учacтиe в прoцeca, кaтo зaяви, чe нe жeлae дa придaвa c учacтиeтo cи зaкoнocъoбрaзнocт нa тaкъв брутaлeн прoцec, a aдвoкaткaтa Дaниeлa Дoкoвcкa oбжaлвa приcъдaтa, кaтo изтъквa aргумeнтa, чe държaвният глaвa мoжe дa oтгoвaря caмo зa държaвнa измянa, нo нe и зa други дeяния, пoрaди кoeтo приcъдaтa e пocтaнoвeнa в нaрушeниe нa мaтeриaлния зaкoн, a и при мнoжecтвo cъщecтвeни нaрушeния нa прoцecуaлния зaкoн.

 Нa 28 oктoмври 1993 г. пeтчлeнeн cъcтaв нa Втoрoинcтaнциoнния cъд (c прeдceдaтeл Мeлкoн Мeлкoнян и члeнoвe Румeн Нeнкoв, Caвкa Cтoянoвa, Ивaн Нeдeв и Вeceлин Aнгeлoв) рaзглeдa дeлoтo и нa 18 януaри 1994 г. oбявявa рeшeниeтo cи, c кoeтo пoтвърждaвa приcъдaтa нa Тoдoр Живкoв, нaмaлявa я нa 1 гoдинa и 6 мeceци и прeвръщa в уcлoвнa приcъдaтa нa Милкo Бaлeв.

 

Cъщият дeн cъдиятa-дoклaдчик Румeн Нeнкoв зaявявa прeд мeдиитe, чe e прилoжил зaкoнa и щe cпи cпoкoйнo, a Тoдoр Живкoв вeчe мoжe дa рaзчитa eдинcтвeнo нa ,,прeзидeнтcкa милocт".

 Oт cвoя cтрaнa Живкoв oбявявa, чe нитo щe иcкa, нитo щe приeмe пoмилвaнe, зaщoтo тaкoвa ce дaвa caмo нa извършилитe прecтъплeниe, a тoй нe e извършил тaкoвa.

 Прeз януaри 1994 г. приcъдaтa e пoтвърдeнa. Втoрoинcтaнциoннaтa приcъдa cъщo тaкa бe пoдпиcaнa c ,,ocoбeнo мнeниe" – cъдиятa Вeceлин Aнгeлoв приeмa, чe кaтo държaвeн глaвa Тoдoр Живкoв нe мoжe дa бъдe cъдeн зa другo, ocвeн зa държaвнa измянa.

 

Мaкaр чe приcъдaтa нa Тoдoр Живкoв влизa в cилa, тoй нe e oтпрaвeн в зaтвoрa, тъй кaтo нa 2 фeвруaри 1994 г. Глaвнaтa прoкурaтурa oтлaгa изпълнeниeтo ѝ ,,пo здрaвocлoвни причини".

 

Нa 15 ceптeмври 1995 г. Oбщoтo cъбрaниe нa нaкaзaтeлнитe кoлeгии нa Върхoвния cъд рaзглeждa дeлoтo и прeд 23-мaтa cъдии Тoдoр Живкoв зaявявa, чe зacтaвa прeд бългaрcкия cъд зa пocлeдeн път, cлeд кoeтo щe зacтaнe прeд Мeждунaрoдния cъд в Cтрaзбург, нo вce пaк ce нaдявa, чe дoтaм нямa дa ce cтигнe. Тoгaвaшният Глaвeн прoкурoр Eвтим Cтoимeнoв прaви cпeциaлнo изявлeниe прeд Бългaрcкaтa тeлeгрaфнa aгeнция,c кoeтo cъoбщaвa, чe cъдeбният прoцec cрeщу Тoдoр Живкoв e бил oбрaзувaн кaтo прoдукт нa рaзвихрилaтa ce пoлитичecкa eуфoрия cлeд 10 нoeмври 1989 г., и упрaжнeния върху прoкурaтурaтa cилeн oбщecтвeн нaтиcк.

 

Пoдчeртaвa, чe oщe нa трeтия мeceц cлeд oбрaзувaнeтo нa дeлoтo e бил oткрит дoкумeнт oт 1971 гoдинa, кoйтo нaпълнo oнeвинявaл Тoдoр Живкoв, нo чe тoй, кaтo Глaвeн прoкурoр, нe ce бил рeшил дa прeкрaти дeлoтo и рeшил дa ocтaви въпрoca дa ce рeшaвa публичнo в cъдa.

 И cлeд кaтo вce пaк рaзбирaл, чe нe мoжe дa изпълнявa тeжкитe зaдaчи, кoитo oбщecтвeният нaтиcк пocтaвял върху длъжнocттa му, тoй пoдaвa ocтaвкa.

 Нa 9 фeвруaри 1996 г. Oбщoтo cъбрaниe нa нaкaзaтeлнитe кoлeгии нa Върхoвния cъд, прeдceдaтeлcтвувaнo oт гeнeрaл Никoлaй Чирипoв, oпoвecтявa рeшeниe, c кoeтo признaвa нa Тoдoр Живкoв cтaтут нa бивш държaвeн глaвa и прeкрaтявa дeлoтo cрeщу нeгo.

И двaмaтa c Милкo Бaлeв ca oпрaвдaни пoрaди липca нa дoкaзaтeлcтвa и чувaт в зaлaтa: Нeвинни пo вcички oбвинeния Три гoдини прeди тoвa, нa 8 юни 1993 г. e oбрaзувaнo Дeлo № 5 зa т.нaр. ,,лaгeри нa cмърттa", кoeтo имa cъщия финaл.

 Cлeд cмърттa нa 5 aвгуcт 1998 гoдинa вcички oбвинeния cрeщу Живкoв oтпaдaт.

 Мeceц cлeд крaя нa мeгaпрoцeca cрeщу Живкoв, прoкурoрът Крacимир Жeкoв нacтoявa дa гo ocвoбoдят oт длъжнocт. Cпoрeд нeгo фaктитe ca били тoчни, нo въпрeки тoвa нe ce cтигa дo ocъдитeлнa приcъдa. Cлeд кaтo Живкoв и Бaлeв бивaт oнeвинeни, Крacимир Жeкoв нaпуcкa cтoлицaтa c чуcтвaтa зa прoвaл, и ce уcтaнoвявa в Пaзaрджик, къдeтo умирa прeз 2013 гoдинa c пeнcия oт 385 лeвa - прикoвaн oт тeжкa бoлecт нa лeглo, изoлирaн и зaбрaвeн oт cвeтa. "Дa cъдиш чoвeк, кoйтo e чacт oт иcтoриятa нa Бългaрия и нaй-нaкрaя дa ce oкaжe, чe вcичкo, кoeтo cи прaвил, зa дa гo oбвиниш, e билo прoвaл... Тoвa нe e мaлък удaр", кaзвa прoкурoрът Жeкoв, гoдинa прeди дa cи oтидe oт тoзи cвят.

 

В книгaтa cи ,,Мeмoaри" бившият Първи дaвa пoдрoбни oбяcнeния oкoлo ocъдитeлнaтa cи приcъдa и пeттe дeлa cрeщу ceбe cи. Тoй мнoгoкрaтнo пoвтaря, чe прoцecът cрeщу нeгo e пoлитичecкa пoръчкa, oт кoятo пoлзa имaт вcички пaртии. Живкoв нaмeквa, чe тя e нaпрaвeнa oт Гoрбaчoв и Aндрeй Лукaнoв. Тoй нaричa привличaнeтo кaтo oбвиняeм Милкo Бaлeв в дeлoтo кoмичнo. ,,Нa нaрoдa трябвaшe дa ce пoкaжe, чe ce кacae зa ,,гoлям" прoцec. A мишeнaтa бeшe избрaнa мнoгo удaчнo", пишe Живкoв.

 
Cпoрeд нeгo приcъдaтa e цeлялa дa ce рoдят нeдocтoйнитe пoлитичecкитe нeдoнocчeтa cлeд 10-ти нoeмври. Дoри e прeдупрeждaвa пoлитицитe пo oнoвa врeмe, чe c пoдoбни дeлa връщaт Бългaрия в гoдинитe нa Втoрaтa cвeтoвнa вoйнa.

 ,,Тoвa бe cкaлъпeн, пoзoрeн, мръceн прoцec cрeщу бившия държaвeн глaвa нa Бългaрия.


Прoцec, кoйтo e пoзoр зa cъдeбнaтa влacт. Пoзoр зa Бългaрия...

 

Oтcтoявa ce и ce oбocнoвaвa cъщo тaкa тeзaтa, чe тoзи прoцec пo нaчaлo e нecъcтoятeлeн, тъй кaтo e прoцec cрeщу държaвeн глaвa.

 

Тoecт – прoцec cрeщу инcтитуциятa, кoятo cъм cимвoлизирaл. Нe мoгaт дa мe cъдят кaтo държaвeн глaвa. И тe ce хвaнaхa зa нeщa, кoитo ca oпрeдeлeни oт уcтaвa нa пaртиятa. A тaм cъдът и прoкурoрът нe мoгaт дa ce мecят. Мeн мe cъдихa зa нaрушeниe нa пaртийния уcтaв. В уcтaвa бeшe ширoкo зacтъпeн кoлeктивният мeтoд нa ръкoвoдcтвo", пишe в мeмoaритe cи бившият Първи, кaтo нaмeквa нa някoлкo пъти, чe cлeд кaтo тoй e ocъдeн, пo тaзи лoгикa трябвa дa бъдaт пoдвeдeни пoд cъдeбнa oтгoвoрнocт и ocтaнaлитe oт ръкoвoдcтвoтo нa БКП.

 ,,Aз пoдпиcвaх рeшeния нa Ceкрeтaриaтa, кoитo фaктичecки кoнкрeтизирaхa рeшeния нa Пoлитбюрo. Тaкa чe пoдпиcът ми oзнaчaвaшe, чe тoвa e рeшeнo в ЦК или в пoлитбюрo. Пoвeчe oт ceдeм гoдини живeя в принудитeлнa изoлaция пoд aрecт. Мoeтo здрaвe e рaзбитo. Нo нитo бoлecтитe ми, нитo приcъдaтa cрeщу мeн oбceбвa мoитe миcли. Пo врeмe нa eднo oт зaceдaниятa нa Нaкaзaтeлния cъcтaв, прeдceдaтeлкaтa Cтeфaнкa Cтoянoвa ce e рaзплaкaлa cлeд взeтoтo рeшeниe зa мoятa приcъдa, cпoдeляйки ,,Кaквo дa прaвя?! И aз трябвa дa рaбoтя! Нe зaвиждaм нa Cтeфaнкa Cтoянoвa. Дaнo пoнe cънят им мoжe дa бъдe cпoкoeн. A зa cъвecттa – нe знaя. Cъдбaтa щe oтрeди cвoeтo...", пишe oщe Живкoв.

 

Пocлeднитe думи нa Живкoв пo дeлoтo тoй публикувa в книгaтa нa пoкoйнaтa вeчe журнaлиcткa Нeвeнa Шeвaлиeвa ,,Тoдoр Живкoв cрeщу някoи лъжи".

 
,,Гocпoжи и гocпoдa cъдии, дълбoкo вярвaм, чe виe щe прoизнeceтe вaшaтa приcъдa в cъoтвeтcтвиe cъc зaкoнa. Виe cъдитe eдин държaвeн глaвa нa Бългaрия. Aз миcля, чe нa вcички cтaвa яcнo, чe никoгa нe cъм дoпуcкaл личнa кoриcт и личнa oблaгa в мoя cъзнaтeлeн живoт.

Oглeждaйки изминaтия път, имaм пълнoтo ocнoвaниe кaтeгoричнo дa зaявя, чe нe ce cрaмувaм oт тoзи път. Aз нe cъм извършвaл прecтъплeниe. Цeлия cи cъзнaтeлeн живoт пocвeтих нa дoбрувaнeтo нa Бългaрия и бългaрcкия нaрoд. A aкo ceгa e нeoбхoдимo някoй дa ce принece в изкупитeлнa жeртвa, зa дa ce ocигури мирът и cпoкoйcтвиeтo в Бългaрия, нe ce плaшa oт тoвa дa бъдa aз.
 
Aкo c eднa ocъдитeлнa приcъдa нaд мeн щe нacтaнe мир, cпoкoйcтвиe и дoбрувaнe зa бългaрcкия нaрoд, бъдeтe cигурни, чe aз щe ce cъглacя нa тoвa. Дaли щe cпрe oбaчe тoзи бoлeзнeн прoцec, кoйтo e oбхвaнaл тялoтo нa Бългaрия?

 Aкo тoзи прoцec прoдължи, нaближaвa врeмeтo, кoгaтo нaрoдът щe ocтaнe бeз хляб и бeз чecт. Oт вaшaтa приcъдa, увaжaeми cъдии, зaвиcи, дaли бългaрcкият нaрoд щe живee c дocтoйнcтвo, или щe бъдe хвърлeн в бяcнaтa нaдпрeвaрa нa прecлeдвaнeтo и унищoжeниeтo.

КОМЕНТАРИ

1. krumbelosvet - Пооклон за ДОКУМЕНТАЛНАТА информация, забравена вече.   
19.01 07:46
И аз по време на соца мислех Живков за прост човек.
Трябваше да дойдат "демократите" и РАЗРУХАТА, за да го оценя като ДЪРЖАВНИК. Което сам президентът на Франция, генерал Шарл дьо Гол, беше направил ПРЕДИ да го приеме на официално посещение. Дьо Гол простаци не приемаше.
От брата на моя съученичка, емигрант във Франция, зная, че там са считали Тодор Живков за ПРАГМАТИЧЕН ДЪРЖАВНИК.!!! Господи, сега в цяла Европа няма НИТО ЕДИН такъв!!!
цитирай
2. 1997 - Седесарската промяна бе основана на лъжи и предателства   
19.01 12:00
Връзките с чужди посолства бяха в основата, а не националният интерес.
цитирай
3. jupel - krumbelosvet,1997, Благодаря!   
19.01 20:09
Продажен народ, вижте и в интернета, за стотинки се продават! Платени драскачи, но за жалост така е и в реала. С право чужденците казват, че не заслужаваме да имаме държава и виждате накъде отиват нещата. Турция ще спечели най-много, ще си върне земите и тук ще се населят и други народи. Циганите ще бъдат най-много, защото здравословно са по-издържливи.А как бе това за Турция и България валидно-"Двама се карат, третият печели" Третият е Турция. Ние сме по-стара държава, но явно по-глупави и НЕ ЕДИННИ без дисциплина, продажни, злобни, завистливи, търпеливи и безлични!
цитирай
4. 1997 - Не бих обобщавал за народа заради някои продажници   
19.01 23:43
jupel написа:
Продажен народ, ... явно по-глупави и НЕ ЕДИННИ без дисциплина, продажни, злобни, завистливи, търпеливи и безлични!

При това много от тях емигранти.
цитирай
5. jupel - Така ли? А процентно знаете как стоят нещата и кои останаха у нас -бабички и старци, и болни с пороци млади?!   
20.01 02:20
След като позволихме на едни цигани да ни се качат на главата и да ни избиват в собствената ни държава, ако има такава, що за народ сме, защото ние търпим и политиците и тези които се продават и сега НАВЪН -ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ!

1997 написа:
jupel написа:
Продажен народ, ... явно по-глупави и НЕ ЕДИННИ без дисциплина, продажни, злобни, завистливи, търпеливи и безлични!

При това много от тях емигранти.


ЗАТОВА ОБОБЩАВАМ

РАЗБИРА СЕ,ЧЕ НАШИТЕ ИЗБЯГАЛИ НАВЪН СА


ЗА МЕНЕ ШПИОНИИИИИИИИ! повечето

Но И у нас що боклук има , а народ СПИ!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:16:23
ВСИЧКО В СКРЕЖ Е

(https://d.radikal.ru/d25/2001/06/079eb55f7e4f.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:17:01
ЗАЩО БЯГАТЕ, ЗАЩО СЕ ПРОДАВАТЕ...?!

(https://d.radikal.ru/d30/2001/f9/ad0c14be89b6.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:21:08
Отнеха 7-месечно бебе от български имигранти в Хамбург

Отнеха 7-месечно бебе от български имигранти в Хамбург - БИЗНЕС ИЛИ ПОЛИТИКА? И В ДВАТА СЛУЧАЯ Е ПРЕСТЪПНОСТ!
 Причината: лекари се усъмнили, че детето е тормозено в семейството
Българско семейство, живеещо в Хамбург, търси помощ от институциите у нас, след като 7-месечното им бебе било отнето вчера от Германската агенция за закрила на детето.

Причината: лекари се усъмнили, че детето е тормозено в семейството. Държавната агенция за закрила на детето, министерствата на външните работи и на правосъдието, както и посолството ни в Берлин извършват спешна проверка по случая, предаде БНТ.

Емигрирали в Германия преди година. Там станали и родители. След 11 години чакане за рожба - Катерина се появила на бял свят, за да зарадва Мирена и Георги. Обратът в живота им обаче настъпва скоро - на 20 декември семейството претърпява катастрофа в Унгария.

"Пострада най-много дъщеря ни - Катерина. След катастрофата дойде Бърза помощ. Настаниха ни в болницата в Кечкемет. Прегледаха само мен. Детето не го прегледаха, въпреки нашето настояване, защото тя плачеше през цялото време", разказва Мирена Славова - майка на Катерина.

Веднага след като се върнали в Хамбург, отишли отново в болница. Прегледът продължил 5 часа. Малката Катерина имала кръвоизлив в главата. Наложила се животоспасяваща операция. Докторът открил и по-стар хематом. Той не бил от катастрофата.

След тази операция докторите са информирали социалните служби, че има евентуално насилие вкъщи.

Мирена Славова: "При първия разпит казаха, че не намират нищо нередно и затова поискаха моето съгласие да отнесат случая до Агенцията за закрила на детето.

Майката се съгласила. Проверката продължила. Рентген, компютърна томография и ядрено-магнитен резонас били достатъчни за решението на Агенцията за закрила на детето в Германия:

"Излязоха със заключението, че с детето е злоупотребявано по точно определен начин - хванато е подмишниците и е разтръскана главата силно поне 10 пъти", обяснява майкта на Катерина.

Родителите - отричат. Разпореждането на агенцията: да се отнеме незабавно детето. Това се случило вчера.

"Накараха ме да й приготвя любимите нейни неща - играчки и подобни. Донесоха ми я. Казаха ми, че имам право само на една целувка с нея, без да я докосвам, защото било опасно и от тогава не съм я виждала", казва Мирена Славова.

Георги Славов е бащата на Катерина. "Първо се свързахме с немски адвокат - веднага се заема със случая. За него не бил първи.Седеммесечното момиче вече е в приемно семейство в Германия. В родния на майката град Кубрат - близките й недоумяват - защо се е стигнало до отнемане на детето от семейството".

Абелита Христова - сестра на Мирена: "Сестра ми е много любвеобвилна. Аз не вярвам някоя майка да може да причини нещо такова на собственото си дете, нито пък баща".

(https://c.radikal.ru/c23/2001/5c/70ff51ad541c.jpg)

Крадат се деца, най-вече българчета, не циганчета! Продават ги ... после и донори, и страшна работа... краде се и водата без която няма как да си жив, краде се ...всичко ! В реала и в интернета.

"Чуждицата обърнаха резбата...   
Сега българките ще им раждат! О, БОЖЕ! ЩО ЗА НАРОД СМЕ!?
32 000 семейства са загубили жилищата си. Взехте ни всичко. Вземете и душите ни, та дано се задавите..
ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО!
Германските НАЦИСТИ отвлякоха БЪЛГАРСКО дете. Пачата Захариева – не протестирайте! image януари 16 15:162020
Сподели от nvk
Българско дете бе отвлечено от германските власти и бе дадено на приемно семейство.
Правителството мълчи! Захариева каза да не протестираме.
Каракачанов, ТУМБАК жалък – прати спецчастите да спасят детето! САЩ с ракети гърмят само с голи предположения!
НЕ! Правителството мълчи.
ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ И В БЪЛГАРИЯ!
Приемат тайно закона за ОТНЕМАНЕ на децата от родителите!
Седете си вкъщи! Утре ВАШЕТО дете ще вземат!
Вашето дете ще бъде отглеждано от СОДОМИСТИ, педерасти и други сбърканяци!
Вашето дете ще бъде дадено за органи!
ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО"


ЖИВ ТЕРОР ОТ НЯКОЛКОТО КЪМ МЕНЕ В БЛОГБЕГЕ-

 не ви броя за живи, та чак да Ви чета и съобщенията пък лични- тролове, фейкове...в блогбеге са само десетина човека!   

Последни 20 регистрирани посетителя

07:05 - apostapostoloff
16.01 18:48 - apostapostoloff
16.01 10:35 - morskipesni
16.01 07:42 - apostapostoloff
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:26:06
КОГАТО...

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCw8uFa-EKnUd6muWU1PcXqWIc47CLuY1tkge82WADQYheP5t1nA&s)

На влюбена жена дъхът и спира

и бърза тук да ни сервира

поредната си порция кич.

Не ми се нрави това, хич!

А птичка пее на балкона,

полепнал скреж, аз съм в зона

на въздух замърсен и смог

над моята тераса, блок!

В домът и се зараждал стих?

И за кой ли път открих

празнодумието словестно

на тази поетеса, лесно

фантазира и позира,

общи приказки, копира!

А денят ми е наситен

със емоции, красота,

що във вид такъв насипен

ме засипва с грозота?!

 
поезия А.Х.Т.sekirata cekupama

 За един може всичко В БЛОГБЕГЕ, за друг НИЩО!   

 https://www.youtube.com/watch?v=e6ia-2ClFp8   

http://veloza/
Ха, да позная коя си, но не на всеки се разрешава ката ден да си прави нови профили!

Последни 20 регистрирани посетителя
10:53 - rosiela
08:31 - veloza
14.01 21:48 - rosiela
14.01 20:14 - rosiela

Тръгнаха с кошницата минуси под постовете ми В БЛОГБЕГЕ, за които минуси изобщо не ми дреме, но...   
съм длъжна да изясня на хората, които не са в час, защо пуснаха и на литатру един пост-

10:39 - Поетът и сънят ПОЕТЪТ И СЪНЯТ
Омръзна ми да пиша на полето,
да ми намига всеки слънчоглед...


със стих от тези, които критикувам - общи приказки, високопарни, природа, фалшив оптимизъм...
Но моят стих не е за нея.
Знаем чия приятелка е ,
знае се и чии - няколко имена
са в една от песните ми със съпровод на акордеон .

Не мога да разбера едно-
Като можете да пеете , свирите, композирате ...хайде, действайте, а само критикувате без да имате този ценз и да познавате достатъчно автора.
Дори и на лекари станаха някои с фалшиви неистинни диагнози.
Така че ...при мене не минават, и го знаят тези някои!

sladkotojelanienap - секирата, адски те мразят заради критиката ти и често в рима   
Виждаш,че се гаврят и имат възможност, търпят ги тук -blog.bg.
И по мене какво ли не писаха.Това са хора без работа и нещо им куца. Дали пък само в главата.
Отминавай сайтове, където вилнеят луди и хора с връзки и пари.
цитирай
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:37:24
(https://d.radikal.ru/d16/2001/db/45ad1a0e77c1.jpg)

ПОЛИНА Чилаут

Чил аут, чилаут или лаундж е стил в електронната музика, възникнал през 90-те години на 20 век. Произлиза от дръм енд бейс, ембиънт и европейска класическа музика. В началото се разпространява предимно във Великобритания и Южна Америкаhttps://www.youtube.com/watch?v=edmEltsO4Hc


https://www.youtube.com/watch?v=igKNvgOlde4https://www.youtube.com/watch?v=1RpFr6N-og0https://www.youtube.com/watch?v=_gb-D7ScdnYsekirata - http://veloza.blog/
Ха, да позная коя си, но не на всеки се разрешава ката ден да си прави нови профили!Последни 20 регистрирани посетителя

Р.Копукова Полина не е чалгарка, пее други жанрове, но на тебе слон ти е стъпил на ушите.И не лъжи в нета,че свириш на акордеон и пееш, нищо не видях, не чух от теб такова! Обиждаш и то доста недодялано, чак пък рими.Какво общо има ПОЛИНА С НАС ДВЕТЕ, С ОМРАЗАТА ТИ КЪМ МЕНЕ И ТАЗИ НА ТВОЕТО ДРУГАРЧЕ АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ. ДОРИ ЗАПЛАШВАТЕ, ОСВЕН ЧЕ ИЗЦЯЛО ВЪРТИТЕ С ПОМОЩТА НА ЕДИН ХАКЕР ТАМ БЛОГБЕГЕТО?!

08:31 - veloza
14.01 21:48 - rosiela
14.01 20:14 - rosiela

Последни 20 регистрирани посетителя

21:48 - rosiela
20:14 - rosiela
19:52 - deathmetalverses
19:46 - apostapostoloff
19:31 - rosiela
19:27 - rosiela
18:48 - dobrodan
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg

Копукова,
ПРОПЕЙ ДЕ, на симеоновски дудук свири,
но не можеш, поне роди!

А не да се подиграваш на чуждите деца, дъщеря ми !
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 21:41:58
БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ! ОК.ТРИЕТЕ МЕ. ГОНИТЕ МЕ! И КВО ОТ ТВА...

Тази тема в блогбеге  ми я  триха поне пет пъти, само защото след БЪЛГАРИЯ ПИСАХ -СМЪРТ НА Америка, нато и ес, които убиха България!
Явно България е на второ мсто за българлски сайт блогбеге след нато, ес, и Америка, та и Турция, която гледа  сеира!
Но двама се бият третият печели -третият е Турция, ще си върне земите наши , само гледайте!

 БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА НА ДРУГА ТЕРИТОРИЯ
двамката ....силата ми е голяма -
енергия за триста ,няма
кой да ми я спре,
двамката ..ще ме морите,
ама не

с Дявола играете!

вижте какво ме правят там в блог бегето групичката явно мутренска!

ВИЖТЕ СИ АВАТАРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ С ГЕРМАНСКИ КРЪСТОВЕ , АЛООО, АДМИН! А МЕНЕ БЪЛГАРКАТА МЕ ТРИЕТЕ.РОСА И ПОСТОЛА ГИ ПРОКЛИНАМ ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО И ЗАСТЪПНИЦИТЕ ИМ. БОГ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА, НО И АЗ НЯМА ДА ГИ ОСТАВЯ.НАРУШАВАЛА СЪМ ПРАВИЛАТА, ЗАЩОТО НЕ СА ПОСТОВЕТЕ МИ ГЕРБЕРСКИ, НАТОВСКИ И ФАШИСТКИ, А БИЛИ В ЗАЩИТА НА РУСИЯ! ЗАЩОТО РАЗКРИВАТ ПЛАТЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧУЖДИЦАТА В БЛОГБЕГЕ. Е, БРАВО! НАИСТИНА ЩЕ СИ НАМЕРЯ ДРУГО МЯСТО, ГОРОКО ВИ! А ТЕЗИ ДВАМКАТА...ЩЕ СЕ ВИДИМ И НЕ САМО!

ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ,ПРЕДАТЕЛИ ЗАБЯГНАЛИ НАВЪН И ВИЕ ТУКАШНИ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ, А ТЕЗИ ДВАМКАТА СА ОБРЕЧЕНИ ДОРИ И СЛЕД МОЯТА СМЪРТ ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ГИ ЧАКА! КАТО КУЧЕТА, ПСЕТА ЩЕ СЕ ВЛАЧАТ ИЗ СИМЕОНОВСКИТЕ "ЛИВАДИ" И ПОЛИЦЕЙСКИТЕ "КВАРТАЛИ"

16:54 - В 15.00 МИ ИЗТРИХТЕ ДВА МОИ ПОСТА, ЕДИНИЯТ ЗАПОЧВАШЕ С -ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ! ПРЕДАТЕЛИ , ПРОДАЖНИ...ИМА ГОСПОД ,ЩЕ ВИДИТЕ!
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 6 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 16:58
ОТВРАТЕНА СЪМ!
НАВЪН ОТ САЙТА ЧУЖДИЦАТА -ЦИГАНИ, КОИТО НИ ИЗБИВАТ И ИЗНАСИЛВАТ, КРАДАТ, ХРАНИМ ГИ, КАКТО И ТУРЧОЛЯТА!
НАВЪН И ЕМИГРАНТИТЕ ,КОИТО СА ПРЕДАТЕЛИ НА РОД И РОДИНА! ЗАРЯЗАЛИ РОДИНАТА СИ!
НАВЪН И МИГРАНТИТЕ, ЦИГАНИТЕ, ЗА КОИТО РАБОТИМ ДА ГЛАДУВАТ НАШИТЕ ДЕЦА
И ДА БИВАТ УБИВАНИ И ...КАКВО ЛИ НЕ!

ВСИЧКИ ВИЕ ПРОДАЖНИ...ПЛАЧЕТЕ ЗА ГРЪМ ОТ НЕБЕТЕ И


НЯМА В ХАМЕРИКА ДА СЕ СКРИЕТЕ!

ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НЯМА ДА Е СВЕТОВНА

ЩЕ Е ОТРОВНА, ОТРОВНА, ОТРОВНА

И ЩЕ ХВАНЕ И ХАМЕРИКАТА, КАТО ТОЗИ ПЪТ НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ТАЗИ АГРЕСИВНА

ДЪРЖАВА, КОЯТО ПРАВИ ВОЙНИ НАВСЯКЪДЕ ,НО НЕ И НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ!

АМИ КАТО ИМА ДЪРЖАВИ ГЛУПАВИ И НЕ Я ГРЪМНАТ!

А ТУК Я КАРАТЕ ЛИЧНА ИЗГОДА, ОТВРАЩАВАТЕ МЕ!

РОСА ВЛЕЗНА В ПРОФИЛА МИ, ПАК ПО ВМЕНЕ С ТОРБА С МИНУСИ, ДА СИ ГИ...ПОСАДИ В ГРАДИНАТА В СИМЕОНОФФФЦИ КАЛНОТО!

0000000000000000000000000

16:34 - 12.01 19:29 - EBI SA V GAZA ! от: tretotrol За постинг: ЩО ЗА ПОВЕДЕНИЕ НЕЧОВЕШКО? NEDOEBANA STARA BABISHKERA! MONIKA Q EBAT POVECHE OT TEBE SHTOTO NE STRUVASH
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 10 Коментари: 0 Гласове:
ЕТО КАКВИ ИМА ТУК И ГИ ТОЛЕРИРАТ, А МЕНЕ ТРИЯТ. РУСОФИЛКА СЪМ БИЛА , ПРЕЧА НА НЯКОЛКОТО НАШИ ЕМИГРИРАЛИ И ОТ ТАМ ДИРИЖИРАТ В САЙТА КАК ДА ЖИВЕЕМ, А ЗАРЯЗАЛИ РОДИНА И НАРОД БЪЛГАРСКИ! ПРЕДАТЕЛИ И СТРАХЛИВЦИ.
РОСА, ПОСТОЛЯ...планините на България ,дето домочадието му е в Америка и върши предателство заради тях на Родина и народ, как дишате бе?!
Хора -СЪЩЕСТВА , които са напуснали родината ,зарязали народа си, а си живуркат и препечелват с предателство дори в нета , за мене както казва П.Р.Славейков са ...ши!
САЙТА Е ПЪЛЕН С ФАШИСТИ И БЪЛГАРИ ПРЕДАТЕЛИ, МИГРАНТИ И ТУКАШНИ!

ИМА ПОНЕ ТРИ АВАТАРА С ГЕРМАНСКИ ГЕРБИ ТО НЕ НА ЕДИН ТУК! А КОЛКО АВАТАРА ИМА С БЪЛГАРСКИ ГЕРБ И ЗНАМЕ?

ПРОДАЖНИЦИ!

0000000000000000000000000000
16:25 - ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, СМЪРТ НА ХАМЕРИКА, НАТО И ЕС-УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 9 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 16:48
ИЗЧЕЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ТУРЦИ И ЦИГАНИ, ВЪН ОТ РОДИНАТА МИ!

ЕЙ, МИГРАНТИТЕ , СТОЙТЕ СИ ТАМ, ПРОДАЖНИЦИ И НЕ МИ КАЗВАЙТЕ КАК ДА ЖИВЕЯ В РОДИНАТА СИ, ЗАЩОТО ВИЕ Я НАПУСНАХТЕ, ПРЕДАТЕЛИ !

ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ, АСПАРУХОВАТА ЗЕМЯ, ДА ПРЕБЪДЕ!

ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ! ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ!

СМЪРТ НА АМЕРИКА И НАТО, КРАЙ НА ЕС -УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ!
СМЪРТ НА ФАШИСТИТЕ!


00000000000000000000Последни 20 регистрирани посетителя

18:48 - dobrodan
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg
цитирай

Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:00:08
На симеонофската ..ЦА -Р.К.

Накичила се като коледна елха,
провесила три пласта гуша,
с боядисана, проскубана коса,
от месеци не е била под душа!
Не пее, свири, рими тя реди,
но криви и разкрачени - горките,
по цяла нощ си книжките брои
и алчно кътка си парите!
А.Х.Т.

Ето Роса поетеса боса как плюе по ДЪЩЕРЯ МИ, КАКВАТО ТЯ НЯМА
без да я познава, без да я е виждала, това е изродско!

А АЗ ЧАКАМ ГОСПОД ДА ТЕ МАХНЕ ОТ МЯСТОТО,
НА КОЕТО САМА СИ СЕ ТУРИЛА, НЕКАДЪРНИЦЕ!

13.09.2019 21:14 - Ох, душицата мила,
от: rosiela Че и дъщеря ти чукната у главата.
Одобри | Изтрий
21.11.2019 15:45 -
от: rosiela ..
сега чакам още една твоя простотия да махнат, да не те ожъна по въшливата глава с нова идея! Одобри | Изтрий
03.12.2019 18:26 - Лезби?
от: rosiel
Малко ми въртиш на обратно, баби! Одобри | Изтрий
05.01 15:26 ....ка е дъщеря ти, сори! Вампирке!
от: rosiela
jupel написа: 08:09 - Вампир,
от: rosiela За постинг: ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни!
грам мозък нЕмаш, затова и децата ти са пропаднали по наследство!
Одобри | Изтрий

Това стихове , приказки на творец ли са с име някакво и кош книжки, та чак и журналист?!

Имам дъщеря - чалгарка,
нещо като куче марка,
реве, вие с микрофона
да събере до два бона.

Подгонили са я авери,
авери с много далавери,
тя забегна във чужбина,
не виде се до амина.

Татко й фалшив, а мама
е певица тъй голяма,
свири тя с акордеона
колко плъх покрай пилона.

Що остави ти, чалгарке,
сама майка, куче марке,
да профъфля смешни песни
и да вихри думи бесни,

вече си е на години,
сам - самичка самотиня,
прошарена й е косата,
ала без акъл в главата.
И-у-у-у-у-у-у-у-у....
Р.Копукова

ЧИЛ АУТ, ЧИЛАУТ, ЛАУНДЖ- В СИМЕОНОФФФЦИ ЧУВАЛА ЛИ СИ ТОВА?

sekirata Grehut e vash
sekirata Molekula na liubovta
sekirata Obichai me
sekirata Ela

Чил аут, чилаут или лаундж е стил в електронната музика, възникнал през 90-те години на 20 век. Произлиза от дръм енд бейс, ембиънт и европейска класическа музика. В началото се разпространява предимно във Великобритания и Южна Америка

Последни 20 регистрирани посетителя
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg


ПИША ОТ НЕЙНИЯ КОМП - НА ДЪЩЕРЯ СИ , ТОВА ЛИ БИЛА РАБОТАТA? А ОТКЪДЕ ЗНАЕТЕ ,ЧЕ Е ТАКА, НАЛИ НЕ СТЕ С ХАКЕРИТЕ В blog.bg? ДЪРЖАВА ЛИ СТЕ, без малко!
НАРУШАВАЛА СЪМ ПРАВИЛАТА, ЗАЩОТО НЕ СА ПОСТОВЕТЕ МИ ГЕРБЕРСКИ, НАТОВСКИ И ФАШИСТКИ, А БИЛИ В ЗАЩИТА НА РУСИЯ! ЗАЩОТО РАЗКРИВАТ ПЛАТЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧУЖДИЦАТА В blog.bg. Е, БРАВО! НАИСТИНА ЩЕ СИ НАМЕРЯ ДРУГО МЯСТО, А С ТЕЗИ ДВАМАТА...ЩЕ СЕ ВИДИМ И НЕ САМО!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:01:57
ГЛАВА ЛИ ТА БОЛИ, СИНО МОЙ? родопска народна песен

(https://d.radikal.ru/d15/2001/aa/ab938300aa45.jpg)

sekirata cekupama Анита Христова Трифонова изпълнява родопска народна песен


ГЛАВА ЛИ ТЕ БОЛИ , СИНО МОЙ?


https://www.youtube.com/watch?v=AHaN8POpSEc
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:05:47
 ЩО ЗА ПОВЕДЕНИЕ НЕЧОВЕШКО КЪМ МЕН В blog.bg ?!
Защо, blog.bg, ми изтрихте поста с родопската народна песен, която не е моя песен?
Няма нищо забранено в нея -"Глава ли те боли,сино мой"
И сега чак влизам в профила си, може би знаете защо?
Как не се срамувате, наистина ми писвате и не само на мене!
А снимката ,която качих си е моя, на нея съм аз и тя ли Ви пречи?
Що да ме мъчите, просто се излагате!
Поста ми е временен, но наистина тук някои се на.........т!
 Последни 20 регистрирани посетителя

19:28 - tretotrol
18:16 - tretotrol
цитирай
tretotrol - знам кой си   

успокои ли се, в родопската песен няма нищо за онези двамцата Роса и Постола или ти си тях?

Но сега публично обещавам,
че такава песен ще напиша за двамата и ми дойде информация,
а аз се се пестя! Не е от страх, за всичко си има начини. но ме амбицирате...
Вече съм предупредена, че тук в блогбегето било опасно...

та аз не се занимавам с политика, защото ПРОСТО Я НЯМА

НАРОД СМАЧКАН ...ОВЦЕ!

Кой може да дестабилизира стадо овце...? Интересуват се само да има какво да ядат, преживят...

РУСОФИЛИ, РУСОФОБИ И. Т .Н
ВИЕ СТЕ ЛУДИ!
СВЕТЪТ Е ПРЕД КРАЯ СИ, ЦЯЛАТА НАША ЗЕМЯ ВИЕ СЕ ДЕЛИТЕ ,АМИ ПРОСТОТИЯ!

пак навлеците  - Росе, пак ли ти...?!   
12.01 20:38
Последни 20 регистрирани посетителя

20:01 - rosiela
19:52 - blogbg
19:28 - tretotrol
18:16 - tretotrol

блогбеге ми писаха

Изпратено: 19:52   От: blogbg
Изтрий | Отговор

и Вие, Копукова само след десет минути сте в профила ми да видите какво, дали съм там ли , дали е там ли....Що за човек сте? Вие нямате душа! Българи ми го правят или ПАК РОМИ?

Ето какво ми пуснаха -

Там в България си ги отглеждате, там да си стоят...
Б.Б.да слага Министерство на циганите
Мълчете си и си трайте, то така и по турско е било. Докато едни са се опитвали да ни освободят, други са си налягали парцалите и са си мълчали.
Вина има само оня с малките мустачки дет си недовърши работата с евреите циганите и педерастите. Какви "санаториуми" им беше спретнал... За чудо и приказ, нооо...
Кой е виновен?
Виновна е властта. Това е истината.
Защо?
Защото е нужен благодарен електорат, добре нахранен и напоен в изборната нощ.
Примери: пребитият военен - 3 години условно за братята цигани. Защо? Защото това бил електорат .
Какво става с корумпираните тъпанари, които оставиха над 100 000 души без вода?
Какво става с продажните негодници, които тровят срещу пари почвата, водата и въздуха на децата ни?
Българите просто трябва да погледнат какво става в Южно Африканската република и какво се случва с белия човек там. Ако това не му отвори очите (а не вярвам) си заслужава съдбата!
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ хубаво момиче си замина от този свят,заради мазен мангал. Колко още трябва да се случва това?? И най-важното е коя ще е следващата жертва и кога? Ясно си личи че никога няма да приключат тези убийства,колкото и да ни е неприятно. Винаги ще има още и още и още и още. ЗАКОНА трябва да стане безпристрастен. Предлагам нов закон да се въведе във Република България - Човек, прекъснал образованието си над 3 години,с криминална регистрация да бъде затварян в подходящ дом. НЕКА ДА ЗАТВАРЯТ ВСИЧКИ МАНГАЛИ,незавършили средното си образование,криминално проявени. Така като затворят всички човекоподобни животни,има голяма вероятност да спасят много животи. Какво като някой от тези затворени ще са невинни? И жертвите са невинни. Изрода нещастен и е прерязал гърлото след което се е гаврил с труп!
Айде пак ми обяснете, че евреогейците са прави и такъв трябв да го превъзпитаваш вместо да го убиеш с камъни?!

ГеноцидЕврейскоРобствоБългарите

Безсилни сме пред циганските злодеяния, хората не знаят дори откъде им идват нещастията, не знаят кой управлява политиците, съдебната система, кой е
Шорош - бащата на всички злини и циганизацията в България. Цяла Унгария беше облепена с уродливата му мутра и народния гняв се изсипва върху българоубиеца, унгарците си имат Орбан, а ние имаме мутра от СИК, чиято дясна ръка е Томислав Дончев - експерт анализи на Отворено общество на Шорош, в което е вложил 18 милиарда ... Когато почнем да изсипваме народния гняв срещу тоя Звяр и всеки ден коментари нонстоп тогава ще се оправим ...

Чакай от дебилизираните по долу да изсипят гнева си срещу българоубиеца антихрист Сорос, най много да се избият между тях си.

При "лошия" комунизъм имаше смъртно наказание за такива изверги!А сега хубавата демокрация.....без коментар! Къдe ше изселват циганите, ами нали нема кой да гласува в това подобие на държава?
Смъртно наказание е единствения еквивалент на извършеното престъпление, защото безсъвестните нечовеци станаха много.
цитирай   
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:07:59
МЕРАК

(https://a.radikal.ru/a40/2001/80/f2d8481083c7.jpg)

 МОЯ ПЕСЕН - sekirata Merak

https://www.youtube.com/watch?v=YN8SJZZo_cY

За любов при стари хора, нима е забранено и защо дори като шега, хумор? Докога ще се гледа на старите хора като НА ПЪТНИЦИ ...дори под моя стих-"ОКОЛО МЕН ВОДА" Росица Копукова пусна коментар,ЧЕ ми било времето да умирам. И не само... Човек предполага, БОГ РАЗПОЛАГА"
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:11:59
ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!

ПОЛИТИКА НА РУСИЯ, КОЯТО Е НЕПОБЕДИМА, ЗАЩОТО ВИНАГИ  СЕ Е ЗАЩИТАВАЛА ГЕРОЙСКИ, КОГАТО СА Я НАПАДАЛИ И Е ПОБЕЖДАВАЛА! ДУХ И МОЩ.

Явно в сайта blog.bg всеки може да си измисля кой и какво му е говорил, писал, искал,това е недоказуемо !

Дори и в писмен вид да се покаже като чат, което доста често става от хакери и програмисти пак не е доказано че е вярно.

Но едва ли големите хакери ,програмисти се занимават с злободневни теми, клюки, интриги, профили, сайтове...Те се занимават и обслужват "ЕДРИ РИБИ", банкови сметки и тем подобни.

Така че уведомявам потребителите на този сайт и самите модове и админ, че АЗ НЕ СЪМ МОЛИЛА И НЯМА ДА МОЛЯ НИКОЙ ДОРИ ЗА ДЪЩЕРЯ СИ, а то няма за какво да моля за нея .Всичко и отнеха, дори рожбата! Това което има тя СЕГА  е това което имам АЗ , друг си няма.

Лицето което е постоянно по мене  по някакъв начин - айпито ми е разбрала от  хора от Плевен, не се спира и ми е заявило, че няма да се спре докато не спра да посещавам и пея, свиря, пиша...сайтовете изобщо! Вчера 06 януари 2020 пак по нейна поръчка бе деактивиран друг мой профил в сайт , в който изобщо не става въпрос за нея! Но....трябвало да ме спре?

С полиция или в съюза на писатели и поети и тем подобни да се жалвам? О , не,  засега оставям нещата отгоре, и ще се получи, защото много и стана на тази жена, нагази яко в ЖИВОТА МОЙ , ТА И НА ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ИЗОБЩО НЯМА НИЩО ОБЩО С НАШИТЕ РАЗПРАВИИ С НЕЯ!

НО ТЯ НЯМА ДЕЦА, ДЪЩЕРЯ  И БИЕ ПО МОЯТА ДЕМЕК -ПО ЧУЖДИТЕ ДЕЦА!

Този пост не съдържа нищо обидно, просто едно обяснение и въпрос, защо си затваряте очите НЯКОИ ЗА ИСТИНАТА, нима нямате и Вие деца? Ако нямате , ще имате и ще МЕ РАЗБЕРЕТА ТОГАВА. НО ...ТОГАВА!

Дъщеря ми няма баща да я защити и не е избягал и прогонен от мене на времето, а ПРОСТО СИ Е ХАЙМАНА,БОКЛУК,БОХЕМ! НИКОЙ НЕ Е ЗАЩИТЕН ОТ ФАЛШИВ СЪПРУГ И БАЩА НА ДЕЦАТА МУ!

 

НЕКА ГОСПОД МЕ ПАЗИ-МЕН И ДЕЦАТА МИ!

И ЩЕ БЪДЕ.

Това не е ли терор-Това нормални хора ли са, потребители ?! А дали са българи?   

Последни 20 регистрирани посетителя

21:39 - rosiela
14:23 - apostapostoloff
10:27 - apostapostoloff
06.01 14:38 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 14:20 - apostapostoloff
06.01 09:43 - apostapostoloff
06.01 09:34 - apostapostoloff
06.01 06:30 - apostapostoloff
06.01 06:27 - apostapostoloff
06.01 06:15 - apostapostoloff
06.01 06:12 - apostapostoloff
05.01 20:23 - rosiela

11.01.2020 -14:55часа

Последни 20 регистрирани посетителя

10.01 15:19 - apostapostoloff
09.01 06:09 - apostapostoloff
08.01 19:25 - apostapostoloff
08.01 15:33 - apostapostoloff
08.01 15:29 - apostapostoloff
08.01 15:20 - apostapostoloff
08.01 09:37 - apostapostoloff
08.01 09:34 - apostapostoloff
08.01 09:30 - apostapostoloff
08.01 06:26 - apostapostoloff
08.01 06:25 - apostapostoloff
08.01 06:23 - apostapostoloff

Българи ми го правят или ПАК РОМИ?   

Там в България си ги отглеждате, там да си стоят...
Б.Б.да слага Министерство на циганите
Мълчете си и си трайте, то така и по турско е било. Докато едни са се опитвали да ни освободят, други са си налягали парцалите и са си мълчали.
Вина има само оня с малките мустачки дет си недовърши работата с евреите циганите и педерастите. Какви "санаториуми" им беше спретнал... За чудо и приказ, нооо...
Кой е виновен?
Виновна е властта. Това е истината.
Защо?
Защото е нужен благодарен електорат, добре нахранен и напоен в изборната нощ.
Примери: пребитият военен - 3 години условно за братята цигани. Защо? Защото това бил електорат .
Какво става с корумпираните тъпанари, които оставиха над 100 000 души без вода?
Какво става с продажните негодници, които тровят срещу пари почвата, водата и въздуха на децата ни?
Българите просто трябва да погледнат какво става в Южно Африканската република и какво се случва с белия човек там. Ако това не му отвори очите (а не вярвам) си заслужава съдбата!
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ хубаво момиче си замина от този свят,заради мазен мангал. Колко още трябва да се случва това?? И най-важното е коя ще е следващата жертва и кога? Ясно си личи че никога няма да приключат тези убийства,колкото и да ни е неприятно. Винаги ще има още и още и още и още. ЗАКОНА трябва да стане безпристрастен. Предлагам нов закон да се въведе във Република България - Човек, прекъснал образованието си над 3 години,с криминална регистрация да бъде затварян в подходящ дом. НЕКА ДА ЗАТВАРЯТ ВСИЧКИ МАНГАЛИ,незавършили средното си образование,криминално проявени. Така като затворят всички човекоподобни животни,има голяма вероятност да спасят много животи. Какво като някой от тези затворени ще са невинни? И жертвите са невинни. Изрода нещастен и е прерязал гърлото след което се е гаврил с труп!
Айде пак ми обяснете, че евреогейците са прави и такъв трябв да го превъзпитаваш вместо да го убиеш с камъни?!

ГеноцидЕврейскоРобствоБългарите

Безсилни сме пред циганските злодеяния, хората не знаят дори откъде им идват нещастията, не знаят кой управлява политиците, съдебната система, кой е
Шорош - бащата на всички злини и циганизацията в България. Цяла Унгария беше облепена с уродливата му мутра и народния гняв се изсипва върху българоубиеца, унгарците си имат Орбан, а ние имаме мутра от СИК, чиято дясна ръка е Томислав Дончев - експерт анализи на Отворено общество на Шорош, в което е вложил 18 милиарда ... Когато почнем да изсипваме народния гняв срещу тоя Звяр и всеки ден коментари нонстоп тогава ще се оправим ...

Чакай от дебилизираните по долу да изсипят гнева си срещу българоубиеца антихрист Сорос, най много да се избият между тях си.

При "лошия" комунизъм имаше смъртно наказание за такива изверги!А сега хубавата демокрация.....без коментар! Къдe ше изселват циганите, ами нали нема кой да гласува в това подобие на държава?
Смъртно наказание е единствения еквивалент на извършеното престъпление, защото безсъвестните нечовеци станаха много.
цитирай

07.01 22:29 - Сложих ти минус само защото пишеш ...

от: anonimapokrifoff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Сложих ти минус само защото пишеш глупости за русия.
Тая варварска държава винаги е нападала чужди народи, и нас окупира след 1944.
Одобри | Изтрий
06:24 - Голям, голям джумбуш стана!

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
Голяма бъзикня! Страхотен гъзобрък.
Одобри | Изтрий
06:30 - Решили са да ти скъсат гъза и

от: apostapostoloff   За постинг: ЗА МОЕТО ПРАВО ДА СЕ ЗАЩИТАВАМ...никога не нападам преди да са ме нападнали!
ще ти го скъсат. Защото си много нагла и наперена. Ще ти смачкат фасона на бърза ръка.
Одобри | Изтрий


СЕГА ПЪК НАЛИ СМЕ КОЛОНИЯ НА АМЕРИКА и ЕС-ЗАПАДА! Изнасяме си всичко - златото, прасетата....дори и ДЕЦАТА! А вие няколкото ще отговаряте пред Дядо Боже за предателството на РОД И РОДИНАА.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:14:24
ПИША В РИМИ

Пиша в рими.
Говори ми

думи сладки

без извадки

от писания -

завоевания

чужди, гнили!

Дай ми сили,

Господ мой,

да довърша

живот свой

честно

в почит

и така

да си остана

 

Българка!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:17:42
СЛУШАЙ , САМОЗВАНА ПОЕТЕСО- Р.К.! Престани с твоите хора да ми пълните постовете в blog.bg най-вече с грешки!

СЛУШАЙ , САМОЗВАНА ПОЕТЕСО! Престани с твоите хора да ми пълните постовете с грешки!

СЛУШАЙ, САМОЗВАНА ПОЕТЕСО! АДМИН, ОТГОВОРЕТЕ МИ КОЛКО ПЪТИ ВЛЕЗНАХ В НЕИН ПОСТ ТА ЧАК И КОМЕНТАРИ ДА И ПИША И ДА Я СЛЕДВАМ? НО СЕ ПРАВИТЕ, ЧЕ НЕ ВИЖДАТЕ ...!

СЛЕД КАТО ТРУДНО  НА ПРАКТИКА  РЕДАКТИРАМ ПОСТОВЕТЕ СИ, КОМЕНТАРИТЕ СИ, ЧУЖДИТЕ ДА ТРИЯ , КОГАТО СА МРЪСНИ  И НЕВЕРНИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ НА ЕДНО ЕЛЕМЕНТАРНО ЛИЦЕ, КОЕТО ЯВНО НЯМА СПИРАНЕ С ОБИДИТЕ ПО МЕН И ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ПЪК НЯМА НИЩО ОБЩО С НАС ДВЕТЕ, ТЪРПЕНИЕТО МИ СЕ ИЗЧЕРПА!

ЗАЩО СЕ ВЛИЗА В ПРОФИЛИТЕ МИ СВОБОДНО И СЕ ПРЕПРАВЯТ ПОСТОВЕТЕ МИ, НЯКОИ СЕ ТРИЯТ , И ВСИЧКО  Е СРЕЩУ МЕНЕ ДА БЪДА УЯЗВЕНА, ОБИЖДАНА И ЛИНЧУВАНА ,ЗА КЕФА НА ЕДНА ... САМИЦА СИМЕОНОФФФСКА.

 ХАЙДЕ, ТРИЙТЕ , НО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ПОКАЖА И ТО НЕ КЪДЕ ДА Е  КАКВО СЕ ПОЗВОЛЯВА  И НА КОИ?

ПОСТОВЕТЕ  И БЛОГОВЕТЕ МИ СЕ МАНИПУЛИРАТ, А КЛИПОВЕТЕ МИПОВЕЧЕ ОТ  ПОЛОВИНАТА ГИ НЯМА, А, ЗАЩО КАЖЕТЕ , ОТГОВОРЕТЕ?

ТАЗИ ДА ПРОПЕЕ, ДА ПРОСВИРИ, ДА СИ ПРАВИ САМА КЛИПОВЕТЕ, АМИ И ЕДНО КОТЕ НЕ ОТГЛЕДА С МЪРЗЕЛА СИ И ЗЛОБАРСКАТА СИ ДУШИЦА.

ДА СПРЕ ДА ТЪРЧИ ПО МЕНЕ , ЗАЩОТО НАИСТИНА ЩЕ СЕ ПРЕПЪНЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАК. РАНО ИЛИ КЪСНО, САМО ГЛЕДАЙТЕ!

ГРОЗНО, ДЕБЕЛО, ТРЪТЛИВО, С ТРОЙНА ШИЯ, САМИЦА, ЕГОИСТ! НИ ПЕЕ, НИ ПИШЕ, НИ ТВОРИ, НИТО ЗА ХАКЕР СТАВА, АМА ЗЛОБА ГО ЯДЕ ОТВЪТРЕ.  АМИ НЕ СТАВАШ, ДРАГА, ЗА МАДЖУН НЕ СТАВАШ , ВИЖ СЕ В ОГЛЕДАЛОТО , А ЗЛОБАТАТА ТИ Е ГРАМАДНА, ВСИЧКО ТИ Е КУПЕНО И ТИТЛИТЕ ТИ , И АМБАЛАЖНИТЕ ТИ КНИЖКИ, КОИТО И ЗА ....НЕ СТАВАТ! ТИ ,  "ЛУЛУ ПОЕТЕСА" ,  ДВА ТОНА НЕ МОЖЕШ ДА ИЗСВИРИШ , ДА ИЗПЕЕШ, ДВА РЕДА НЕ МОЖЕШ ДА НАПИШЕШ СВОИ И ВЕРНИ, МЪЖ НЕ МОЖЕШ ДА ЗАДЪРЖИШ, ЕДНО КУЧЕ НЕ ОТГЛЕДА , ЕГОИСТКА ТАКАВА, ЗЛОБАРКА! РОВИШ ПО ПРОФИЛИТЕ  С ДЕСЕТКИ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ, ПРЕПРАВЯШ ПОСТОВЕ, ГЕПИШ ТЕМИ И ИДЕИ, ЗАТОВА СИ ДЕНЯ НОЩЯ В ИНТЕРНЕТА, ВИЖ  СЕ И В ОГЛЕДАЛОТО! А МОЯТА ДЪЩЕРЯ СИ Е МОЯ, НО ТИ НЯМАШ. КОЙ ТИ Е КРИВ, АЗ ЛИ , ЧЕ НЯМАШ ДЕЦА!? ПАРИТЕ ТИ И ВРЪЗКИТЕ ТИ , И КУПЕНОТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ , И КНИЖКИ АМБАЛАЖ НЕ МЕ ПЛАШАТ!

УМИШЛЕНО Я ПОДДЪРЖАТЕ , КОИ И ЗАЩО ЩЕ СТАНЕ ЯСНО ЕДИН ДЕН!

ИСКАШ ДА БЪДА НАКАЗВАНА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН ТУК ,ПИПАШ В ПРОФИЛА МИ ЗНАЕМ С КОЯ ПОМОЩ И МЕ ПЛЮЕШ НАЛЯВО И ДЯСНО, НО И ТОВА НЕ МОЖЕШ!  КОЙ ДА МИ ГО КАЖЕ! ДВА ТОНА НЕ МОЖЕШ ДА ИЗСВИРИШ , ДА ИЗПЕЕШ, ДВА РЕДА НЕ МОЖЕШ ДА НАПИШЕШ СВОИ И ВЕРНИ, МЪЖ НЕ МОЖЕШ ДА ЗАДЪРЖИШ, ЕДНО КУЧЕ НЕ ОТГЛЕДА , ЕГОИСТКА ТАКАВА, ЗЛОБАРКА! РОВИШ ПО ПРОФИЛИТЕ  С ДЕСЕТКИ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ, ПРЕПРАВЯШ ПОСТОВЕ, ГЕПИШ ТЕМИ И ИДЕИ, ЗАТОВА СИ ДЕНЯ НОЩЯ В ИНТЕРНЕТА, ВИЖ  СЕ И В ОГЛЕДАЛОТО! А МОЯТА ДЪЩЕРЯ СИ Е МОЯ, НО ТИ НЯМАШ. КОЙ ТИ Е КРИВ, АЗ ЛИ , ЧЕ НЯМАШ ДЕЦА!? ПАРИТЕ ТИ И ВРЪЗКИТЕ ТИ , И КУПЕНОТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ , И КНИЖКИ АМБАЛАЖ НЕ МЕ ПЛАШАТ!

ТЕКСТОВЕТЕ НА ПЕСНИЧКИТЕ ТИ СА КУХИ , КАТО ГЛАВАТА ТИ, А МОЯТА РИМА НЕ Е ТВОЯ РАБОТА, АЗ НЕ ТЕ ЧЕТА ,КЪДЕ СЕ ВРЕШ И РОВИШ И МИ ПИПАШ НЕЩАТА!?

ГРОЗНО  И НАГЛО СЪЩЕСТВО!

ДА ТИ ИМАМ КУПЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА ФАЛШИВА, ПРОДАЖНА!

ХАЙДЕ ПРЕПРАВЯЙТЕ , КОЙ ПЛАЩА ЗА МРЪСОТИЯТА, КОЯТО МИ СЕ СЕРВИРА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН...?!

А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:19:48
ИНАЧЕ БЕЗ ПЕНСИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=tuaoNQ7Trq0
sekirata Inache bez pensia

sekirata A.H.T. muzika tekst izpulnenie Inache bez pensia

(https://b.radikal.ru/b17/2001/67/56f52d106f9d.jpg)
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:33:41
Мой клип , който само в blog.bg  не признават и трият, поради натиск от двамата -Р.К и Апостол Апостолов!
Сатира е
и се защитавам, но явно нямам право точно в blog.bg да го правя!


  https://www.youtube.com/watch?v=C691gSHjyGc   

sekirata Mig sled mig

А.Х.Т. sekirata cekupama   
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:36:07
Мой клип , който само в blog.bg  не признават и трият, поради натиск от двамата -Р.К и Апостол Апостолов!
Сатира е
и се защитавам, но явно нямам право точно в blog.bg да го правя!


  https://www.youtube.com/watch?v=C691gSHjyGc   

sekirata Mig sled mig

А.Х.Т. sekirata cekupama   
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 21 January 2020, 22:38:01
Мой клип , който само в blog.bg  не признават и трият, поради натиск от двамата -Р.К и Апостол Апостолов!
Сатира е
и се защитавам, но явно нямам право точно в blog.bg да го правя!


  https://www.youtube.com/watch?v=C691gSHjyGc   

sekirata Mig sled mig

А.Х.Т. sekirata cekupama   
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:05:09
КЕЯТ В БУРГАС И АЗ  - 19 ЯНУАРИ 2020   вил

(https://b.radikal.ru/b30/2001/36/16d5122aea0d.jpg)

(https://a.radikal.ru/a40/2001/1e/8a3bca1ca2f0.jpg)

(https://a.radikal.ru/a10/2001/da/7e718b798140.jpg)

(https://a.radikal.ru/a29/2001/70/8b91e02adb4e.jpg)

(https://d.radikal.ru/d10/2001/39/f087600f23d8.jpg)

(https://b.radikal.ru/b25/2001/ef/a9a3dbb11e8b.jpg)

(https://c.radikal.ru/c23/2001/50/66acee6bb1b0.jpg)

(https://a.radikal.ru/a22/2001/61/4fbffe1d9768.jpg)

(https://b.radikal.ru/b37/2001/05/d8fa4360a6b0.jpg)

(https://c.radikal.ru/c16/2001/8c/b310461c56af.jpg)

(https://b.radikal.ru/b26/2001/90/c554e4068017.jpg)

(https://b.radikal.ru/b33/2001/37/182d04edb90c.jpg)

(https://b.radikal.ru/b23/2001/40/c4cd29545ac8.jpg)

(https://a.radikal.ru/a23/2001/91/2fcd9ee1fa87.jpg)

(https://d.radikal.ru/d36/2001/76/a59015af1cb6.jpg)

(https://d.radikal.ru/d25/2001/67/f87d53859ad6.jpg)

автор на поста А.Х.Т.sekirata cekupama

Keiat Burgas i Az 19 януари 2020
https://www.youtube.com/watch?v=jybMfWVA1a4


https://www.youtube.com/watch?v=Kb6DN_9cQVM

Zimno more 19 ianuari 2019

https://www.youtube.com/watch?v=a_lqukP4ghM

Moreto zima 19 ianuari 2019

автор на поста А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:08:36
blog.bg, КЛИПЪТ МИ Е ЗАБРАНЕН САМО ПРИ ВАС, БЛОГБЕГЕ,   

ЩО СЕ ПРОДАВАТЕ БЕ?!ЦЕНЗУРА, ВРЪЗКАРСТВО И ПАРИ ОСОБЕНО В КАТЕГОРИЯ ПОЕЗИЯ И ИЗКУСТВО


sekirata Mig sled mig ne pada zavetnia hulm

https://www.youtube.com/watch?v=QrKGVam825I

сатира Анита Христова Трифонова sekirata cekupama


apostaposoloff -Много съм си щастлив. Прочут съм, богат съм, нямам никакви проблеми. Хората знаят, че съм голяма работа и затова ВСИЧКИТЕ ми книги са изкупени.

Не си ти тая, която ще ме оценява и съди. Ти си анонимна нула от циганската махала на Европа и толкоз.

Важно за теб е да разбереш, че  аз веднага ти смачках фасона. И ще продължа да те мачкам. Та ега ти уври тиквата.
Изпратено: 06:18   От: apostapostoloff

Изтрий |
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:12:44
(https://cache1.24chasa.bg/Images/cache/700/Image_6071700_128_0.jpg)


Мои клипове и песни посветени на майката
А.Х.Т. sekirata cekupama


https://www.youtube.com/watch?v=S2GeB9dTFc0

https://www.youtube.com/watch?v=LmgSPxiJPF8

http://www.youtube.com/watch?v=REAuDC-0XmU

http://www.youtube.com/watch?v=zbLZrx5CVvA

https://www.youtube.com/watch?v=JdCMl27tTEU

http://www.youtube.com/watch?v=iIMKI3GteJo

https://www.youtube.com/watch?v=xUyLv5PD6_U

мои песни, поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:25:44
НАВЛЕКЪТ

 Какво е навлекът във нета?
Балон надут до спукване.

Какво е лудият във нета?

Бяс, треперене, изтръпване...

Какво е тролът, фейкът, всьо подобно?

Това проекции са на същество злобно!

Каква е лъжата в интернета

на не една жена превзета?

Голяма! Но истинна аз ще остана.поезия А.Х.Т. sekirata cekupamaСъвсем излезна из релси...   

Копукова, стига си драскала несмислени текстове на уж песнички и ги пускаш в интернета,
които нито ги свириш, нито пееш, но се дракаш с мене и дъщеря ми, защото си нямаш дъщеря ,нещастнице и ще си умреш от злоба!

07.01 19:19 - rosiela
07.01 18:21 - rosiela
07.01 17:49 - rosiela
07.01 09:39 - rosiela
06.01 20:00 - blogbg
06.01 19:42 - rosiela
06.01 18:40 - rosiela
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:28:17
ИСКАМ ВСИЧКО ДЕТ МИ СЕ ПОЛАГА

(https://a.radikal.ru/a07/2001/bd/fb85aa5f69f8.jpg)

Властната си ти!
Дори опасна.
За мене мисълта ти
хич не ми е ясна.
Кой там грее ти сърцето
хич не ме засяга,
но от сайта и от тебе
искам всичко
дет ми се полага!
Колко си била красива!
Твоето снимка ли е , мила?!
Ти не ставаш за секира!

(https://d.radikal.ru/d43/2001/a2/8eddba983855.jpg)

ПРИКЛЮЧИХТЕ

Приключихте!
Но със кого и как?
Нима молитвата е знак?
Знай, че моя радост ненагледна,
не си за мен последна!
И на желанията що подложи крак?
Коя е силата тъй властна?
Коя е силата опасна,
та Бог ми даде 60 лета
да разбера , че си проклета?!


(https://a.radikal.ru/a28/2001/42/9c90bad96e90.gif)

ОКОЛО МЕН ВОДА

Тихо и спокойно,
около мен вода,
разлива се, поглъща
моята  тъга!
Ветрецът лек повява
и гали ме сега,
изтръпнала съм цяла
и бяла, отмаляла
в шепи вода събирам,
разтапям се, умирам!


поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:32:55
АЗ ВЯРВАМ В АДА И ВЪВ РАЯ

В ада черен ще потъна
или райска птица ще ме грабне,
не благославям и не кълна,
курбан не правя с риба,агне.
Но моля се и днес на Бога
и правя аз каквото мога,
а все излиза,че съм крива,
човек съм, не съм самодива!
Един със мен се е заел
и ще ли спре, кога,
чужд, близък ли е, но е смел
щом се опълчва срещу Бога?
Тук на Земята всеки гост е
за твърде кратко със начало, край,
изпратен е и гол е, бос е,
такъв отива си в ад или в рай !

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=NUCXwJ8cBdM

ВСИЧКО Е ДО ВРЕМЕ

Всичко е до време,
знаеш няма време
да ти обяснявам,
да се наслаждавам
на сладости човешки!
Правиш много грешки,
но една   велика-
ортак на Дявола си,
лика прилика!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
(https://a.radikal.ru/a23/2001/ff/574e2bfcda8c.jpg)


ЗАЩО ЛИ ЗАЩОТО?

Защо е тъмно ?
Защото няма с какво да си светим.
Защо е студено?
Защото няма с какво да се топлим.
Защо е болно?
Защото няма радост и дух.
Защо не чух?
Защото си глух.
Глух за чуждата болка и мъка.
Чуй на Господ тази заръка:
Дарявай любов, мир, светлина,
воювай за своята свобода!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama

(https://b.radikal.ru/b22/2001/fb/0496f4f4e2e1.jpg)


 А ти, Копукова, стига си драскала несмислени текстове на уж песнички,
които нито ги свириш, нито пееш, но се дракаш с мене и дъщеря ми, защото си нямаш дъщеря ,нещастнице и ще си умреш от злоба!

А в блогбеге и калдата  докладвам, но никой не ме чува! Но за мене ако някой ревне веднага ЧУВАТ И  СЛЕДВА НАКАЗАНИЕ -най-малкото! Шуробаджанащина!

ПОЕЗИЯ И КЛИПОВЕ А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:39:08
НАШИТЕ ОТ ЧУЖДИТЕ СА ПО-ОПАСНИ!

https://www.youtube.com/watch?v=nQJhPiMRxfw

https://www.youtube.com/watch?v=4J-XtXlHcn4

НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА НАС
ЩОМ СИ ТРАЙКАМЕ,ТЪРПИМ ЕДНИ  И СЪЩИ В ЧАС!

sekirata V obhvat

https://www.youtube.com/watch?v=RffCGMzhz4M


СОРОС ВЪРТИ И ЩЕ ВЪРТИ ЦЕЛИЯТ СВЯТ,
ЗАЩОТО ОКТОПОД Е СЪС ОТРОВНИ ПИПАЛА!

sekirata Djordj Soros

https://www.youtube.com/watch?v=uEUz9k58JQg

(https://d.radikal.ru/d18/2001/36/58569b75a4de.jpg)

В ПОЛЪХ ДУШАТА МОЯ СИ СПАСЯВАМ,
НЕ ИСКАМ И НЕ МОГА ДА ЗАБРАВЯМ!


https://www.youtube.com/watch?v=TeeBVf_VPwg

поезия клипове А.Х.Т sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:40:47
(https://d.radikal.ru/d39/2001/e2/59064cab4797.jpg)

НА ВСЯКО ГЪРНЕ ПОХЛУПАК

Една сутрин гърнето се събудило и изохкало на похлупака:

- Наистина вече ми писна от теб, да знаеш!

Точно се напълня, прелея, искам да поема въздух

с пълни гърди - и ти всеки път ми отнемаш правото на глас!

Похлупакът се изхилил злорадо и казал:

- C est la vie,дете мое. Свободата на словото е измислена от идеалистите.

Похлупаците, запушалките, тапите и капаците/все едно как ще ги наречеш/

- от целия останал свят.

автор А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:42:22
ПЛЕВЕНЧАНИ Напускат Плевен най-богатите,

 а те  са поддръжниците на Герб! След  окончателното решение да се горят ядрените отпадъци на италианската мафия точно в Плевен, не в Банкя да речем?! Софиянци, кой Ви е виновен ,че имате голяма запрашеност, Вие не сте България , при Вас най-високи заплати и няма безработица.

Варналии, на Вас кой Ви е виновен че сте провинция на Америка -база и Ви ръсят отгоре както и цяла България с отрови!

Пловдивчани, кой Ви е крив, че станахте престъпен глад и циганска губерния? И.т.н.

Трябва сега Плевен, понеже е бил пълен с комунисти и приятели на Русия да го унищожите, но посягате И на най-малките –децата!!! С тази радиация ги обричате на смърт твърде рано.

УБИЙЦИ НА ДЕЦА!

Защо политиците разрешават това тровене на българите , унищожаване?

Събират паричките им дадени от чуждите и после

бягат и живеят в Америка най-често, не в Китай!

Плевен ще си остане приятел на Русия, дори и само 5000 жители да му останат.

И немците,които винаги са били наши врагове заедно с емигрантите наши там и в Англия,Италия,Франция и всякакви дори тук в сайта ще пи.....е  ....! Продажници!

Полицейска операция се провежда в Плевенско във връзка с трафика на боклук от Италия за България, потвърдиха от МВР за БТВ.

Провеждало се....дрън, дрън...нищо не се провежда както трябва, обричат най-вече малките деца на рак на белия дроб !

 

Фирмата, чийто боклук се запали под "Струма", складирала за Ндрангета в Плевен

"Мащабното разследване на калабрийската мафия Ндрангета, при което властите в Италия арестуваха над 300 мафиоти, включително и една българка, достигна и до България. Разследването у нас се води в района на Плевен под прякото ръководство на главния секретар на МВР Ивайло Иванов. Той е заминал на мястото на операцията, след като по-рано тази сутрин подробности по следствените действия са били обсъждани от премиера Бойко Борисов, главния прокурор Иван Гешев и ръководството на МВР.

Разследването е свързано с трафика на боклук от Италия за България. През първата половина на декември карабинерите от Милано задържаха незаконен товар от 815 тона боклуци, предназначени за нашата страна. Открити бяха 582 бали отпадъци, натоварени в 17 вагона, а търговската им стойност на пазара се изчисляваше на 130 000 евро. Седмица по-късно последваха и арестите на стотици мафиоти от Ндрангета, включително и политици, адвокати, счетоводители и служители на държавната администрация.

,,По случая е образувано досъдебно производство. Разследването тече от близо два дни. През това време са извършени всички неотложни действия – оглед на местопроизшествие и разпити на хора"", заяви на брифинг окръжният прокурор на Плевен Ваня Савова"


Дрън, дрън...ще си вземат парите и ще забягнат в чужбина!
Предателски народ ,смачкан!1. jupel - Вие двамата да не мислите ,че ще забиете кол на тази Земя!   
05.01 09:28
Последни 20 регистрирани посетителя

08:54 - rosiela
08:08 - rosiela
07:23 - anonimen65
06:29 - apostapostoloff
03.01 18:04 - apostapostoloff
03.01 17:24 - rosiela

Последни 20 регистрирани посетителя

20:23 - rosiela
17:30 - rosiela
15:57 - rosiela
15:23 - rosiela
13:14 - apostapostoloff
13:11 - apostapostoloff
цитирай
2. jupel - jupel - пропадналата си ти...   
05.01 09:34
jupel - пропадналата си ти, самица и злобарка, никакъв творец не си с този мръсен и злобен език!   
09:31
08:09 - Вампир,
от: rosiela   За постинг: ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни!
грам мозък нЕмаш, затова и децата ти са пропаднали по наследство!
Одобри | Изтрий
цитирай
Редактирай | Изтрий

Ами този, що го търпи майка България, а?

13:14 - На всички русофилистици да
от: apostapostoloff   За постинг: МАСОВО ИЗСЕЛВАНЕ НА ПЛЕВЕНЧАНИ
да им изсъхнат ръцете и да им изтекат очите!
Одобри | Изтрий

Вие двамата да не мислите ,че ще забиете кол на тази Земя!А ти ,жено, НЯМАШ ДЕЦА и що да те боли ,не си и българка, явно.


Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:46:47


ДЪРЖАВАТА НА СЛЕПЦИТЕ

Тежко, тежко нож ми дайте,
че с секирата не става,
този заблуден народ,
секирата ми изтъпява!
Нямат милост, нямат срам,
човешкото във нас убиват,
нито доблест, чест ни грам,
нацията ни затриват!
Два милиона и половина
българи вън вегетират,
два милиона и половина
българи у нас умират!
Лекарите ни морят,
хората боклук ядат,
ГМО, плесен, нитрати,
други отрови непознати!
Няма съд, държава, няма
полиция, беда голяма
за народа наш, деца ни
манипулирани, обрани,
тъпчат ги в калта колцина.
Искам за тях Гилотина!
О, ти, Боже, мили Боже,
не ти що си в небесата,
а ти що си във нас, Боже,
във душата, във сърцата!
Имай сили, воля, гняв
и на мен дай дух корав,
да преживея срам, позор,
Геноцид на мой народ, терор!

sekirata Durjavata na slepcite

https://www.youtube.com/watch?v=t9rEoLyIkP4

(https://d.radikal.ru/d10/2001/bb/b988daf36f71.jpg)

поезия клип А.Х.Т. sekirata  cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:49:16
ЯБЪЛКА, АДАМ И ЕВА, ЗМИЯТА ПРАВИ СЕ НА ДЕВА!
стихове,клип А.Х.Т.sekirata cekupama

(https://c.radikal.ru/c14/2001/3e/e60f201f9e7f.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=1DXwuR4boUE

Ябълка кой ни подава
и дали е гнила,плява
кой постила ни,приспива?
В сън дълбок народ заспива!
Родината си риза къса
обгорена,почернена,
там горе някой с мисъл къса
нова България неродена!
Ябълка,Адам и Ева,
змията прави се на Дева,
и месец ръбест се подава
зад облак черен.Страшно става!
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:51:10
"оставете ме на мира" станал на "ostavime 2385 "-кой сте Вие и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ

 ДРАГИ, ПРИСВОЯВАШ ЛИЧНИ ДАННИ ,ОТКРАДНА МИ ИМЕЛА ?


 
"оставете ме на мира" станал на  "ostavime 2385 "-кой сте Вие
и защо ми присвоихте имел на профил мой в друг сайт?!
 
ПРИСВОЯВАТ СЕ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ
НАКАЗУЕМО Е , ДОРИ ДА СЕ КРИЕШ НЕ СТАВА!
15:21 - www.blog.bg ,
Защо ми триете поста -жалба, ще го редактирам на други места
Автор: jupel Категория: Изкуство   rss.gif
Прочетен: 20 Коментари: 2 Гласове:
 "оставете ме на мира"  станал на ostavime 2385

сменил си името профилът от kaldata.com ,

който ми открадна имела на jupel.blog.bg

https://kaldata.com/forums/uploads/profile/photo-thumb-710.jpg

(https://b.radikal.ru/b41/2001/cf/83666239eb76.jpg)ostavime 2385

Tя не може да изтрие нищо. Няма такива права.

Това е свободен форум. Всеки има право да пише свободно каквото и както пожелае, стига да няма преки обиди към друг.

Ако срещнете такива, докладвайте ги и ще се вземат мерки, но за ирония... няма как да стане.

ЕТО СМЕНИЛ СИ ИМЕТО,

това човече нарушава правилата и  закона за личните данни!

Ще го дам където трябва ,но знам че е свързано с двамцата -баба Роса и Апостол Апостолов-

ПОНЕ ТЕЗИ ПРОФИЛИ, А КОЙ ПИШЕ ОТ ТЯХ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ.

БЛОГБЕГЕ, Защо ми триете поста -жалба, ще го редактирам на други места?!

Пуснах оплакване тук  от Копукова с цитиран пост с обиди по мене.На този ми профил ми отговори някой си "оставете ме на мира" с аватар негър! Но ме запита защо се оплаквам от Росица Копукова, а аз изрично бях написала в съобщението си до управата на сайта защо! След това не последва отговор, излезнах от този си профил.В сайта блогбеге се опитах да влезна в профила си за статии и разкази - jupel.blog.bg, но не можах. Устанвих,че ми е открадната паролата ами присвоен и имела . Иметобеше вече това- "оставете ме на мира"  и така аз нямах достъп до блога си там. Един час  и повече се оправях с пароли ,имена, имели...което явно го искаха Роса и apostapostoloff, но явно че всеки пише от тяхните профили. Поста ви обяснение там бе изтрит с коментар от профила на apostapostoloff с мръсни думи!

Прилагам поста, както и коментарите и посетилите ме там...Нямам представа каква връзка имате двата сайта,но явно една и съща тайфа действа,защитаваща тези двамката или поне нарочно го правят да има смях.

Аз съм възрастна жена, не ми е до смях още повече когато се посяга на личните вми данни

и този път ще пусна оплакване то тези в блогбеге за профила си на жупел и секирата,но

ИСАКМ ДА ЗНАМ ТУК КАТО СЕ ОПЛАКАХ, КОЙ  Е ТОЗИ - "оставете ме на мира" И МИ ОТГОВОРИ ,

И ТО С ТОЗИ ПРОФИЛ ПОСЛЕ ПРИСВОИЛ ИМЕЛА МИ НА ПРОФИЛА МИ В БЛОГБЕГЕ?

ЕТО -

(https://b.radikal.ru/b31/2001/35/737f66078253.jpg)

sekirata.blog.bgjupel.blog.bg

(https://d.radikal.ru/d04/2001/13/65538abe1ee5.jpg)

15:21 - Защо ми триете поста -жалба, ще го редактирам на други места?!

Автор: jupel Категория: Изкуство   rss.gif
Прочетен: 13 Коментари: 2 Гласове:1
 

15:01 - "оставете ме на мира" - това е името на профил

автор: jupel категория: Изкуство   
прочетен: 0 коментари: 0 гласове:

"оставете ме на мира" - това е името на профила,
който  вече час и нещо ме атакува и присвои пощата на този ми профил! "оставете ме на мира"  е профилът , с аватар негър  който ме попита в kaldata.com защо се оплаквам от Копукова?! Която всъщност вече съм забравила!

НО ТЯ НЕ  Е ТАЗИ , НИТО ПЪК КОЙТО И ДА Е ТРОЛ, И ХАКЕР , АНОНИМЕН, ЧЕ ДА МЕ СПРАТ ДА ПЕЯ ,СВИРЯ И ПИША! ХАКЕРИТЕ НА blog.bg и kaldata.com СЕ ЗНАЯТ ВЕЧЕ! НЯМАТ ЛИ СРАМА ПОНЕ ОТ ДЕЦАТА СИ И РОДИТЕЛИТЕ СИ ТЕ СИ ЗНАЯТ И ЩЕ СИ ОТГОВАРЯТ, КОГАТО И КЪДЕТО ТРЯБВА!

ТО ИМА И НЕПИСАНИ ЗАКОНИ!!!!!!!!
В двата сайта съм принуждавана да напусна, ако можете кажете ми защо?
Заради Копукова ?Не, Вие сте групичка ,която се развлича с тормоз на баба Ви или майка Ви, защото аз съм на такива години!

В тези два сайта съм по-активна и затова ЗЛОБИТЕ И НЕКАДЪРНИЦИТЕ ЩУРЕЯТ!

Знаете че го съзнавам и НЕ СЕ ЯДОСВАМ,
НЕЩАСТНИЦИТЕ СТЕ ВИЕ, БЕЗСИЛНИТЕ!
ТАЙФАТА.
Не можете да ме преглътнете, защотоНЕ СПИРАМ ДА СЕ БОРЯ!
АМИ НЕ СЪЗ МЕКОТЕЛО, КОЕТО ПРАВИ САМО МИЗЕРИИ НА ДРУГИТЕ,ЗАЩОТО ПРОСТО ЗА НИЩО ДРУГО НЕ СТАВА ОСВЕТН ЗА ПРОГРАМИСТ, ХАКЕР И ТЕХНИЧЕСКИ ДА СЕ ВЪЗДИГА ПРЕД БАБИТЕ В ИНТЕРНЕТА.

Не е ли достатъчно това , че масово се преправят мои постове и трият,  и в двата сайта?!Копукова , apostapostoloff и тайфата от двата сайта ще плащат и на онзи свят, защото аз съм много истинна и честен човек , не шарлатанин да се обвързва с хакери, модове,админи, които също ще си отговарят , когато и където трябва . Доста материал събрах.

Направо съм тероризирана и малтретирана най-вече психически, но сте намерили майстор да се кръстите. Много съм устойчива психически колкото и да Ви е мъка, животът такава ме направи!

НОСЕТЕ СИ ГРЕХА,
А АЗ ЩЕ ПРОДЪЛЖА
дори отчасти тук.

КЪМРОСА И ДРУГИТЕ ТАКИВА ТУК-

НЕ СТЕ ТЕЗИ ,КОИТО ЩЕ МЕ СПРЕТЕ ДА ПЕЯ,СВИРЯ И ПИША!
независимо къде, характери не сте!
Разсмивате ме, безсилни сте!

Винаги са ме отвращавали слабите хора, които използват трикове, интриги,техники,...всичко позволено и непозволено , за да се изхвърлят пред кадърните и неразбиращите , но те просто не СА В СЪСТОЯНИЕ, НЕ МОГАТ ДА СЕ БОРЯТ В ЖИВОТА И НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО!

Между другото имам среща с една директорка на Плевенски техникум , та и гимназия, където последно бях учител по музика, като пенсионер. Няколкото , знаете какво означава тази ми среща.

А.Х.Т.sekirata cekupama

Последни 20 регистрирани посетителя 12:45 - anonimen65
11:56 - germantiger

15:14 - Без сръдня и с весела

от: apostapostoloff За постинг: ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...
пръдня! Одобри | Изтрий
2. jupel - !!!
15:28
Последни 20 регистрирани посетителя

15:14 - apostapostoloff
12:45 - anonimen65
11:56 - germantiger

 Mahesh Kamble 0

публикувано преди 1 час

АМАН ОТ ТАКИВА, НО ТОВА МИ Е ОТ  -"остави ме на мира" или "остави ме"

няма да те оставя ще те доведа до
икономическата полиция за кражба на мои лични данни.

18:43 - КОГАТО СЪМ МАЧКАНА И ОПЛЮВАНА БИЛО ИРОНИЯ САМО, НЕНАКАЗУЕМО, А КОГАТО АЗ ПЕЯ И СВИРЯ...ПИША САТИРА Е ТОРМОЗ И НАКАЗУЕМО!

Автор: jupel Категория: Поезия   
Прочетен: 1 Коментари: 0 Гласове:

КОГАТО Е ПО МЕНЕ БИЛО ИРОНИЯ, КАК НЕ ВИ Е СРАМ?!

А КОГАТО Е ПО ДЪЩЕРЯ МИ КАКВО Е, ТЯ КАКВО ОБЩО ИМА?

РОСО И ПОСТОЛЕ, ПРОДАЖНИЦИ КЛЕТИ,

ЩЕ РЕВЕТЕ!

ОПЛАКВАХ СЕ МНОГО ПЪТИ, НО НЕ БЯХ ЧУТА!

НИТО ВЕДНЪЖ!

ЗАЩОТО ИСТИНАТА СЕ МАЧКА У НАС, КАКТО И ОПИТИТЕ С МЕНЕ И ТУК!

ОСМИ ПЪТ ПУСКАМ ТОЗИ СИ ПОСТ И ИЗЛИЗАМ ОТ ПРОФИЛА СИ?!

ИСТИНАТА-САМО ИСТИНАТА!

ИСТИНАТА –ГОЛЯТА ИСТИНА!

НЯМА ДА МЕ СПРЕТЕ, ПРОДАЖНИ ЖУРНАЛИСТИ,РЕПОРТЕРИ, МЕДИИ...!

 

ЛЕКА И ПРЪСТ НА ЗУРЛЕВА!

ИМАЛА ГОСТИ-ЯЛИ, ПИЛИ, ЯЛА,ПИЛА..КАКВО ЛИ ...ТА ПАДНАЛА, ВСЕКИ ЩЕ ПАДНЕ ОТ ТОВА...НЕУДОБНА БИЛА!

УБИХА Я ,ОТРОВИХА Я, МАФИЯ!

КОЙ ТЪКМЯТ ЗА ПОСТА И ,НАЛИ И РАДИНА - БНТ ПОБОЛЯХА ОТ РАК И. Т .Н ...

Медии притискани, интернет, сайтове също...КВО ДА ДИРЯ ПРИ ТАКАВА ПРОДАЖНА П...?!


Последни 20 регистрирани посетителя
17:35 - rosiela
17:22 - blogbg
15:14 - apostapostoloff
12:45 - anonimen65
11:56 - germantiger

цитирай

Редактирай | Изтрий

2. jupel - ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА ОТ САЙТА ...
18:50

ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА ОТ САЙТА

15:14 - Без сръдня и с весела
от: apostapostoloff За постинг:
ИСКАМ ДНЕС ДА ВИ СУРВАКАМ - СУРВА, СУРВА ГОДИНА...
пръдня!
Одобри | Изтрий


А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:51:50
НЕДЕЙ МЕ ПИПА!

(https://c.radikal.ru/c19/2001/72/9472d2b9bbf3.jpg)


Недей ме пипа, не хапи ме
и на мира остави ме!
Не стигат ли ти куп рояци?
Хапи големите "юнаци",
които правят се на всемогъщи
и нахлуват в чужди къщи,
не гледат възраст, пол, рода,
убиват чуждите чеда.
Недей ме пипа, не хапи ме,
по добре е – забрави ме!
Знам, че трудно ти е, знам,
светя аз, горя във плам
и дори да изгоря
ще оставя аз следа.
Няма жалко и не мога,
с себе си била съм строга,
затова съм изкупление
на човешко прегрешение.
Недей ме пипа не хапи ме,
нов път ми покажи, води ме!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:53:40
ТАЗИ СУТРИН...

(https://c.radikal.ru/c02/2001/a7/d8a41a885b84.jpg)


Тази сутрин ще пия нещо горещо,

не шоколад, не кафе, нещо,

което да ми даде сила, кураж

да не живея с химери, в мираж....

Кой ми го дава? Никой. Сама

боря се толкова време така!

Аз от никой милост не прося,

явно белег на чумава нося.

Около мене гледам и виждам,

няма на кой за какво да завиждам,

другите били по зле от мен,

не напразно наричат ме супермен.

Тази сутрин ми е горещо,

а вън е мрачно, дъждовно, нещо

поисках, не ми го дават?!

Ще си го взема със хитрост, ум...Бягат

мислите мои по път в безкрая.

Ще победя дори не на тоз свят! Зная.

(https://d.radikal.ru/d27/2001/14/071caa79b564.jpg)

Кой, ти ли ще ме спреш да пиша, пея?

https://www.youtube.com/watch?v=jBCJZ6hX6Ag

Господ гледа, какво те чака да си помисля аз не смея!

поезия  клип А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 00:54:23
ПОТЪВАШ

Потъваш.

Все по-дълбоко

затъваш.

И не усещаш,

че краят е близо.

Карта си - "Чизо".


youtube.com/watch?v=KimAWzeqhsQ

youtube.com/watch?v=edNqytefmlQ

youtube.com/watch?v=-Ct7xFIt794


стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:15:30
sekirata cekupama -Анита Христова Трифонова рецетира свои стихове

https://www.youtube.com/watch?v=gvwrcSCiRes

https://www.youtube.com/watch?v=rE3Pfnj5WVo

https://www.youtube.com/watch?v=XmELFu5fOyk

https://www.youtube.com/watch?v=BnOrCjQvJIo

https://www.youtube.com/watch?v=ANcDnzS90Cs

https://www.youtube.com/watch?v=0p35PwXP22M

https://www.youtube.com/watch?v=vpzdIcMGJqA

https://www.youtube.com/watch?v=E0MAoBfZYdw

https://www.youtube.com/watch?v=KqgEuZBXaEU

https://www.youtube.com/watch?v=2_smACu_lx0

https://www.youtube.com/watch?v=AHJuZ_utk9Q

https://www.youtube.com/watch?v=hAAgNih9pBc

https://www.youtube.com/watch?v=sRzM051gEyM

https://www.youtube.com/watch?v=QrKGVam825I

https://www.youtube.com/watch?v=a3wP5D62C30

https://www.youtube.com/watch?v=d7ncN9Q2FTU

https://www.youtube.com/watch?v=3xvc_sFxAoQ

https://www.youtube.com/watch?v=V4xtt7g6BWA

https://www.youtube.com/watch?v=RYn7gYuNLFU
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:20:58
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5fOQp17hc


sekirata cekupama Анита Христова Трифонова свои стихове любовна лирика  и "На Лора" от Яворов

youtube.com/watch?v=BaZT-5MB8TM

youtube.com/watch?v=lC1WxDNPFqY

youtube.com/watch?v=6zUzyAQLxck

youtube.com/watch?v=kgbCdLuJ_Sw

youtube.com/watch?v=QQ5fOQp17hc

youtube.com/watch?v=tupjL53XeUo

youtube.com/watch?v=qH6Yln76BRw

youtube.com/watch?v=Qf7GuXUS1ys

youtube.com/watch?v=MNz9WXYM1Io

youtube.com/watch?v=_Qg78QSd47k

youtube.com/watch?v=oNqFkDe7CI8

youtube.com/watch?v=NhxSf1d-avE

youtube.com/watch?v=HGYi8s_zR-A

youtube.com/watch?v=Jgu7DBy6W48

youtube.com/watch?v=rwLCi2KGqck

youtube.com/watch?v=gqhJrBM36JY

youtube.com/watch?v=KcrDlGO3Gyk

youtube.com/watch?v=RbUnn8FIRJ0

youtube.com/watch?v=KpX1tsOv2X8

youtube.com/watch?v=xr-Uz_g9WDY

youtube.com/watch?v=-jk7Tam65m0

youtube.com/watch?v=EaB01Ryi0Kc

youtube.com/watch?v=1wY0lb7_Vnc
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:23:26
ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА, ХАРЕСВА Я ПОД САТЪРА.


ВСИЧКО ДЕТО Е СЕКИРА И Е ПРИЯТЕЛ НА СЕКИРАТА,ХАРЕСВА Я ПОД САТЪРА,
А АЗ СЪМ БИЛА СЕКИРАТА, КАК НЕ ВИ Е СРАМ, ВИЕ НЯКОЛКОТО?!


https://www.youtube.com/watch?v=m6sG-l5qvwo

sekirata Zaguben prost narod kak da te obicham

http://allvin.blog.bg/politika/2010/10/04/zaguben-prost-narod-quot-anita-trifonova-sekirata-quot.615554#last_comment
ЕТО , НЕ СИ ИЗМИСЛЯM, УБЕДЕТЕ СЕ САМИ, ЧЕ ЗА МЕНЕ ИМА ЦЕНЗУРА И ЗАБРАНА НИКОЙ ДА НЕ МЕ ЧЕТЕ И ХАРЕСВА И НАЙ ВЕЧЕ В БЛОГБГ - такива екземпляри - творци има в блогбг и се разпореждат ...

Клипове, потребител, пост...всичко в девета глуха, allvin е принуден да редактира или друг е редактирал от профила му, а защо ли?! А  клиповете изобщо ги няма макар че фигурират в youtube.com  и други музикални сайтове?!

ЗАГУБЕН, ПРОСТ НАРОД, ЩЕ СИ УМРЕ В ХОМОТ

Загубен, прост народ,

ще си умре с хомот!

Децата му дрогират,

крадат, проституират,

децата му неуки

и гладни ще умрат

от болести нечути

във нищета и смрат!

Загубен, прост народ,

пиян и луд, зомбиран,

ще си остане роб

бит и малтретиран!

Ще плаща кръвен данък,

за своите деца,

убит и смазан, жалък,

без очи, сърца!

Загубен, прост народ,

луд и омагьосан,

ще си остане сноб,

народ без чест, жигосан!

Загубен, прост народ,

убива своя плод

и трови си децата,

мъжът, жена, родата!

Загубен,прост народ,

не мога да те жаля

щом в мен и във сърце

болката догаря,

щом срещу мен си тръгнал,

о, юроде, безумни!

Защо, нима си мръднал,

народе, слабоумни?!

Умните измряха,

някои избегаха,

останаха тук прости

или чуждица гости,

които разпореждат се

в моята страна,

изпразниха народната,

българска хазна.

Загубен, прост народ,

как да те обичам,

как българската реч

всеки ден да сричам?

Как песни да ви пея

за герои наши,

как да ви простя

кражбите, апаши?

Окрадохте душата

моя снежно бяла,

избодохте очите ми,

плача ослепяла

и търся аз надежда,

вяра и любов,

очите ми проглеждат

за път навън, чист, нов.

поезия клип  А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:25:57
ДЯВОЛЪТ ОТ АДА СЪБУДИ ТИ

Дяволът от Ада
събуди ти
за пъклени дела
и хич не те боли!
Защо му позволи
във теб да се всели?
Защо му стана роб?
Не искам да си сноб!

поезия А.Х.Т. sekirata cekupama
 
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:27:54
ИНАЧЕ БЕЗ ПЕНСИЯ

(https://b.radikal.ru/b17/2001/67/56f52d106f9d.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=byhVWX4tDb8

sekirata Inache bez pensia

sekirata A.H.T. muzika tekst izpulnenie Inache bez pensia
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:31:22
ГОСПОД ПРОЩАВА, НО НЕ ЗАБРАВЯ

(https://b.radikal.ru/b41/2001/f5/c2331186184e.jpg)

Господ Бог един е с нас!
За мене моля се, за Вас!
Прости ми , Господи, кажи
този който съгреши -
краде, убива, лъже, мами
и това не е от лани,
ще ли го накажеш ти?
Знам прощаваш само ти,
но на кои?

поезия клипове  А.Х.Т.sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=Adr6yaNaYec

https://www.youtube.com/watch?v=HsleNSn2joM

sekirata Gospodi prosti im
sekirata Podariavam ti Gospodi sebe si

https://www.youtube.com/watch?v=hoh9wrsjlno
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:34:34
(https://c.radikal.ru/c38/2001/b2/04d40e647e1b.jpg)

В ТАЗИ ГЪСТА МЪГЛА

Нещастен случай за беда,
попаднах във една мъгла,
в която нищо се не вижда,
а някой смее се, завижда?!
Овладях се на мига
и преминах я.

стихове клип  А.Х.Т. sekirata cekupama


https://www.youtube.com/watch?v=5yJYUxi0-2s
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:38:03
(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsekirata.blog.bg%2Fphotos%2F70027%2Fimg_138694_1637044_l.jpg&hash=efa68da576f37d2536adaacbc83777d25784d96b)


ЗА НАС ПРИСЪЩО

https://www.youtube.com/watch?v=1HLt9rK78UQ


https://www.youtube.com/watch?v=cNErRBCJZWM

стихове А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:42:52
blog.bg, С ДЯВОЛА ИГРАЕТЕ!

двамката ....силата ми е голяма -
енергия за триста ,няма
кой да ми я спре,
двамката ..ще ме морите,
ама не

с Дявола играете!ВИЖТЕ СИ АВАТАРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ С ГЕРМАНСКИ КРЪСТОВЕ , АЛООО, АДМИН! А МЕНЕ БЪЛГАРКАТА МЕ ТРИЕТЕ.РОСА И ПОСТОЛА ГИ ПРОКЛИНАМ ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО И ЗАСТЪПНИЦИТЕ ИМ. БОГ СИ ЗНАЕ РАБОТАТА, НО И АЗ НЯМА ДА ГИ ОСТАВЯ.НАРУШАВАЛА СЪМ ПРАВИЛАТА, ЗАЩОТО НЕ СА ПОСТОВЕТЕ МИ ГЕРБЕРСКИ, НАТОВСКИ И ФАШИСТКИ, А БИЛИ В ЗАЩИТА НА РУСИЯ! ЗАЩОТО РАЗКРИВАТ ПЛАТЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧУЖДИЦАТА В БЛОГБЕГЕ. Е, БРАВО! НАИСТИНА ЩЕ СИ НАМЕРЯ ДРУГО МЯСТО, ГОРОКО ВИ! А ТЕЗИ ДВАМКАТА...ЩЕ СЕ ВИДИМ И НЕ САМО!

ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ,ПРЕДАТЕЛИ ЗАБЯГНАЛИ НАВЪН И ВИЕ ТУКАШНИ ПЛАТЕНИ ДРАСКАЧИ, А ТЕЗИ ДВАМКАТА СА ОБРЕЧЕНИ ДОРИ И СЛЕД МОЯТА СМЪРТ ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ГИ ЧАКА! КАТО КУЧЕТА, ПСЕТА ЩЕ СЕ ВЛАЧАТ ИЗ СИМЕОНОВСКИТЕ "ЛИВАДИ" И ПОЛИЦЕЙСКИТЕ "КВАРТАЛИ"

16:54 - В 15.00 МИ ИЗТРИХТЕ ДВА МОИ ПОСТА, ЕДИНИЯТ ЗАПОЧВАШЕ С -ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ! ПРЕДАТЕЛИ , ПРОДАЖНИ...ИМА ГОСПОД ,ЩЕ ВИДИТЕ!
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 6 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 16:58


БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ! ОК.ТРИЕТЕ МЕ. ГОНИТЕ МЕ! И КВО ОТ ТВА...
БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА НА ДРУГА ТЕРИТОРИЯ

ОТВРАТЕНА СЪМ!
НАВЪН ОТ САЙТА ЧУЖДИЦАТА -ЦИГАНИ, КОИТО НИ ИЗБИВАТ И ИЗНАСИЛВАТ, КРАДАТ, ХРАНИМ ГИ, КАКТО И ТУРЧОЛЯТА!
НАВЪН И ЕМИГРАНТИТЕ ,КОИТО СА ПРЕДАТЕЛИ НА РОД И РОДИНА! ЗАРЯЗАЛИ РОДИНАТА СИ!
НАВЪН И МИГРАНТИТЕ, ЦИГАНИТЕ, ЗА КОИТО РАБОТИМ ДА ГЛАДУВАТ НАШИТЕ ДЕЦА
И ДА БИВАТ УБИВАНИ И ...КАКВО ЛИ НЕ!

ВСИЧКИ ВИЕ ПРОДАЖНИ...ПЛАЧЕТЕ ЗА ГРЪМ ОТ НЕБЕТЕ И


НЯМА В ХАМЕРИКА ДА СЕ СКРИЕТЕ!

ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НЯМА ДА Е СВЕТОВНА

ЩЕ Е ОТРОВНА, ОТРОВНА, ОТРОВНА

И ЩЕ ХВАНЕ И ХАМЕРИКАТА, КАТО ТОЗИ ПЪТ НЯМА СПАСЕНИЕ ЗА ТАЗИ АГРЕСИВНА

ДЪРЖАВА, КОЯТО ПРАВИ ВОЙНИ НАВСЯКЪДЕ ,НО НЕ И НА НЕЙНА ТЕРИТОРИЯ!

АМИ КАТО ИМА ДЪРЖАВИ ГЛУПАВИ И НЕ Я ГРЪМНАТ!

А ТУК Я КАРАТЕ ЛИЧНА ИЗГОДА, ОТВРАЩАВАТЕ МЕ!

РОСА ВЛЕЗНА В ПРОФИЛА МИ, ПАК ПО ВМЕНЕ С ТОРБА С МИНУСИ, ДА СИ ГИ...ПОСАДИ В ГРАДИНАТА В СИМЕОНОФФФЦИ КАЛНОТО!

0000000000000000000000000

16:34 - 12.01 19:29 - EBI SA V GAZA ! от: tretotrol За постинг: ЩО ЗА ПОВЕДЕНИЕ НЕЧОВЕШКО? NEDOEBANA STARA BABISHKERA! MONIKA Q EBAT POVECHE OT TEBE SHTOTO NE STRUVASH
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 10 Коментари: 0 Гласове:
ЕТО КАКВИ ИМА ТУК И ГИ ТОЛЕРИРАТ, А МЕНЕ ТРИЯТ. РУСОФИЛКА СЪМ БИЛА , ПРЕЧА НА НЯКОЛКОТО НАШИ ЕМИГРИРАЛИ И ОТ ТАМ ДИРИЖИРАТ В САЙТА КАК ДА ЖИВЕЕМ, А ЗАРЯЗАЛИ РОДИНА И НАРОД БЪЛГАРСКИ! ПРЕДАТЕЛИ И СТРАХЛИВЦИ.
РОСА, ПОСТОЛЯ...планините на България ,дето домочадието му е в Америка и върши предателство заради тях на Родина и народ, как дишате бе?!
Хора -СЪЩЕСТВА , които са напуснали родината ,зарязали народа си, а си живуркат и препечелват с предателство дори в нета , за мене както казва П.Р.Славейков са ...ши!
САЙТА Е ПЪЛЕН С ФАШИСТИ И БЪЛГАРИ ПРЕДАТЕЛИ, МИГРАНТИ И ТУКАШНИ!

ИМА ПОНЕ ТРИ АВАТАРА С ГЕРМАНСКИ ГЕРБИ ТО НЕ НА ЕДИН ТУК! А КОЛКО АВАТАРА ИМА С БЪЛГАРСКИ ГЕРБ И ЗНАМЕ?

ПРОДАЖНИЦИ!

0000000000000000000000000000
16:25 - ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ, СМЪРТ НА ХАМЕРИКА, НАТО И ЕС-УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: jupel Категория: Изкуство
Прочетен: 9 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 16:48
ИЗЧЕЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ТУРЦИ И ЦИГАНИ, ВЪН ОТ РОДИНАТА МИ!

ЕЙ, МИГРАНТИТЕ , СТОЙТЕ СИ ТАМ, ПРОДАЖНИЦИ И НЕ МИ КАЗВАЙТЕ КАК ДА ЖИВЕЯ В РОДИНАТА СИ, ЗАЩОТО ВИЕ Я НАПУСНАХТЕ, ПРЕДАТЕЛИ !

ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ, АСПАРУХОВАТА ЗЕМЯ, ДА ПРЕБЪДЕ!

ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ! ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ!

СМЪРТ НА АМЕРИКА И НАТО, КРАЙ НА ЕС -УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ!
СМЪРТ НА ФАШИСТИТЕ!


00000000000000000000Последни 20 регистрирани посетителя

18:48 - dobrodan
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg

15:36 - На симеонофската ..ЦА
Автор: jupel Категория: Изкуство

Накичила се като коледна елха,
провесила три пласта гуша,
с боядисана, проскубана коса,
от месеци не е била под душа!
Не пее, свири, рими тя реди,
но криви и разкрачени - горките,
по цяла нощ си книжките брои
и алчно кътка си парите!
А.Х.Т.

Ето Роса поетеса боса как плюе по ДЪЩЕРЯ МИ, КАКВАТО ТЯ НЯМА
без да я познава, без да я е виждала, това е изродско!

А АЗ ЧАКАМ ГОСПОД ДА ТЕ МАХНЕ ОТ МЯСТОТО,
НА КОЕТО САМА СИ СЕ ТУРИЛА, НЕКАДЪРНИЦЕ!

13.09.2019 21:14 - Ох, душицата мила,
от: rosiela Че и дъщеря ти чукната у главата.
Одобри | Изтрий
21.11.2019 15:45 -
от: rosiela ..
сега чакам още една твоя простотия да махнат, да не те ожъна по въшливата глава с нова идея! Одобри | Изтрий
03.12.2019 18:26 - Лезби?
от: rosiel
Малко ми въртиш на обратно, баби! Одобри | Изтрий
05.01 15:26 ....ка е дъщеря ти, сори! Вампирке!
от: rosiela
jupel написа: 08:09 - Вампир,
от: rosiela За постинг: ето кой обижда, но по мене хвърляте камъни!
грам мозък нЕмаш, затова и децата ти са пропаднали по наследство!
Одобри | Изтрий

Това стихове , приказки на творец ли са с име някакво и кош книжки, та чак и журналист?!

Имам дъщеря - чалгарка,
нещо като куче марка,
реве, вие с микрофона
да събере до два бона.

Подгонили са я авери,
авери с много далавери,
тя забегна във чужбина,
не виде се до амина.

Татко й фалшив, а мама
е певица тъй голяма,
свири тя с акордеона
колко плъх покрай пилона.

Що остави ти, чалгарке,
сама майка, куче марке,
да профъфля смешни песни
и да вихри думи бесни,

вече си е на години,
сам - самичка самотиня,
прошарена й е косата,
ала без акъл в главата.
И-у-у-у-у-у-у-у-у....
Р.Копукова

ЧИЛ АУТ, ЧИЛАУТ, ЛАУНДЖ- В СИМЕОНОФФФЦИ ЧУВАЛА ЛИ СИ ТОВА?

sekirata Grehut e vash
sekirata Molekula na liubovta
sekirata Obichai me
sekirata Ela

Чил аут, чилаут или лаундж е стил в електронната музика, възникнал през 90-те години на 20 век. Произлиза от дръм енд бейс, ембиънт и европейска класическа музика. В началото се разпространява предимно във Великобритания и Южна Америка

Последни 20 регистрирани посетителя
18:11 - anetta
18:01 - blogbg
16:57 - kolevmsk
16:51 - rosiela
15:25 - andrei
15:22 - putinopitek
12:32 - dobrodan
12:14 - blogbg

ХА,ХА ...ПРОПЕЙ ДЕ, НА ДУДУК СИМЕОНОВСКИ СВИРИ, НО НЕ МОЖЕШ, ПОНЕ РОДИ!

ПИША ОТ НЕЙНИЯ КОМП -на дъщеря си , ТОВА ЛИ БИЛА РАБОТАТA? А ОТКЪДЕ ЗНАЕТЕ ,ЧЕ Е ТАКА, НАЛИ НЕ СТЕ С ХАКЕРИТЕ? ДЪРЖАВА ЛИ СТЕ, без малко!
НАРУШАВАЛА СЪМ ПРАВИЛАТА, ЗАЩОТО НЕ СА ПОСТОВЕТЕ МИГЕРБЕРСКИ, НАТОВСКИ И ФАШИСТКИ, А БИЛИ В ЗАЩИТА НА РУСИЯ! ЗАЩОТО РАЗКРИВАТ ПЛАТЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЧУЖДИЦАТА В БЛОГБЕГЕ. Е, БРАВО! НАИСТИНА ЩЕ СИ НАМЕРЯ ДРУГО МЯСТО, ГОРКО ВИ! А ТЕЗИ ДВАМКАТА...ЩЕ СЕ ВИДИМ И НЕ САМО!дори дъщеря ми Ви пречи или само е повод да ме прогоните , некадърници!

https://www.youtube.com/watch?v=lUhx_ysVAXA

https://www.youtube.com/watch?v=_gb-D7ScdnY

https://www.youtube.com/watch?v=HFUfuO7W5lI

https://www.youtube.com/watch?v=edmEltsO4Hc

СТИХОВЕ КЛИПОВЕ А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:46:05
Ето какви ги пише Копукова за мене, а не смее да се подпише,че са нейни тези ругатни, но аз имам с подпис други нейни така че няма къде да се скрие-


"Кеф ми е да съм певачка у плевенска кръчма,

ама ме не иска никой, имам вид на бъчва,

уж въртя акордеона, но съм фалшименто,

песничките ги изпявам малко като менто.

 

Затова заставам сутрин права пред стената,

видео си правя ново аз във самотнята

и го пускам да ви пея после пък у блога,

щото и така живея, като във бърлога.

 

Де пофъфвля, де не мога висина да взема,

ама се не давам още, певачка голема.

нищо че не ме желаят у плевенска кръчма,

тука ще ви пея песни без ваша поръчка!

 

Текстовете са ми прости като мен самата,

но не го и казвам гласно, сама - самотнята,

слушайте ме и по малко викайте на биса,

аз ще дойда от гората като Кума Лиса".

МОЯТ ОТГОВОР-

 Накичила се като коледна елха,

провесила три пласта гуша,

с боядисана, проскубана коса,

от месеци не е била под душа!

Не пее, свири, рими тя реди,

но криви и разкрачени - горките,

по цяла нощ си книжките  брои

и алчно кътка си парите!

стихове А.Х.Т.sekirata cekupama


 СЛУШАЙ, САМОЗВАНА ПОЕТЕСО! АДМИН НА BLOG.BG, ОТГОВОРЕТЕ МИ КОЛКО ПЪТИ ВЛЕЗНАХ В НЕИН ПОСТ ТА ЧАК И КОМЕНТАРИ ДА И ПИША И ДА Я СЛЕДВАМ? НО СЕ ПРАВИТЕ, ЧЕ НЕ ВИЖДАТЕ ...!

СЛЕД КАТО НЕ МОГА НА ПРАКТИКА  ДА РЕДАКТИРАМ ПОСТОВЕТЕ СИ, КОМЕНТАРИТЕ СИ, ЧУЖДИТЕ ДА ТРИЯ , КОГАТО СА МРЪСНИ  И НЕВЕРНИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ НА ЕДНО ЕЛЕМЕНТАРНО ЛИЦЕ, КОЕТО ЯВНО НЯМА СПИРАНЕ С ОБИДИТЕ ПО МЕН И ДЪЩЕРЯ МИ, КОЯТО ПЪК НЯМА НИЩО ОБЩО С НАС ДВЕТЕ, ТЪРПЕНИЕТО МИ СЕ ИЗЧЕРПА!

ЗАЩО СЕ ВЛИЗА В ПРОФИЛИТЕ МИ СВОБОДНО И СЕ ПРЕПРАВЯТ ПОСТОВЕТЕ МИ, НЯКОИ СЕ ТРИЯТ , И ВСИЧКО  Е СРЕЩУ МЕНЕ ДА БЪДА УЯЗВЕНА, ОБИЖДАНА И ЛИНЧУВАНА ,ЗА КЕФА НА ЕДНА ... САМИЦА СИМЕОНОФФФСКА.

 

ХАЙДЕ, ТРИЙТЕ , НО ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ПОКАЖА И ТО НЕ КЪДЕ ДА Е  КАКВО ПОЗВОЛЯВА КАЛДАТА И НА КОИ?

ПОСТОВЕТЕ  И БЛОГОВЕТЕ МИ СЕ МАНИПУЛИРАТ, А КЛИПОВЕТЕ МИ ПОЛОВИНАТА ГИ НЯМА, А, ЗАЩО КАЖЕТЕ , ОТГОВОРЕТЕ?

ТАЗИ ДА ПРОПЕЕ, ДА ПРОСВИРИ, ДА СИ ПРАВИ САМА КЛИПОВЕТЕ, АМИ И ЕДНО КОТЕ НЕ ОТГЛЕДА С МЪРЗЕЛА СИ И ЗЛОБАРСКАТА СИ ДУШИЦА.

ДА СПРЕ ДА ТЪРЧИ ПО МЕНЕ , ЗАЩОТО НАИСТИНА ЩЕ СЕ ПРЕПЪНЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАК. РАНО ИЛИ КЪСНО, САМО ГЛЕДАЙТЕ!

ГРОЗНО, ДЕБЕЛО, ТРЪТЛИВО, С ТРОЙНА ШИЯ, САМИЦА, ЕГОИСТ! НИ ПЕЕ, НИ ПИШЕ, НИ ТВОРИ, НИТО ЗА ХАКЕР СТАВА, АМА ЗЛОБА ГО ЯДЕ ОТВЪТРЕ.  АМИ НЕ СТАВАШ, ДРАГА, ЗА МАДЖУН НЕ СТАВАШ , ВИЖ СЕ В ОГЛЕДАЛОТО , А ЗЛОБАТАТА ТИ Е ГРАМАДНА, ВСИЧКО ТИ Е КУПЕНО И ТИТЛИТЕ ТИ , И АМБАЛАЖНИТЕ ТИ КНИЖКИ, КОИТО И ЗА ....НЕ СТАВАТ!

УМИШЛЕНО Я ПОДДЪРЖАТЕ ТУК!

ИСКАШ ДА БЪДА НАКАЗВАНА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН ТУК ,ПИПАШ В ПРОФИЛА МИ ЗНАЕМ С КОЯ ПОМОЩ И МЕ ПЛЮЕШ НАЛЯВО И ДЯСНО, НО И ТОВА НЕ МОЖЕШ!  КОЙ ДА МИ ГО КАЖЕ! ДВА ТОНА НЕ МОЖЕШ ДА ИЗСВИРИШ , ДА ИЗПЕЕШ, ДВА РЕДА НЕ МОЖЕШ ДА НАПИШЕШ СВОИ И ВЕРНИ, МЪЖ НЕ МОЖЕШ ДА ЗАДЪРЖИШ, ЕДНО КУЧЕ НЕ ОТГЛЕДА , ЕГОИСТКА ТАКАВА, ЗЛОБАРКА! РОВИШ ПО ПРОФИЛИТЕ  С ДЕСЕТКИ ТРОЛОВЕ И ФЕЙКОВЕ, ПРЕПРАВЯШ ПОСТОВЕ, ГЕПИШ ТЕМИ И ИДЕИ, ЗАТОВА СИ ДЕНЯ НОЩЯ В ИНТЕРНЕТА, ВИЖ  СЕ И В ОГЛЕДАЛОТО! А МОЯТА ДЪЩЕРЯ СИ Е МОЯ, НО ТИ НЯМАШ. КОЙ ТИ Е КРИВ, АЗ ЛИ , ЧЕ НЯМАШ ДЕЦА!? ПАРИТЕ ТИ И ВРЪЗКИТЕ ТИ , И КУПЕНОТО ТИ ОБРАЗОВАНИЕ , И КНИЖКИ АМБАЛАЖ НЕ МЕ ПЛАШАТ!

ТЕКСТОВЕТЕ НА ПЕСНИЧКИТЕ ТИ СА КУХИ ,КАТО ГЛАВАТА ТИ, А МОЯТА РИМА НЕ Е ТВОЯ РАБОТА, АЗ НЕ ТЕ ЧЕТА ,КЪДЕ СЕ ВРЕШ И РОВИШ И МИ ПИПАШ НЕЩАТА!?

ГРОЗНО  И НАГЛО СЪЩЕСТВО!

ДА ТИ ИМАМ КУПЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА ФАЛШИВА, ПРОДАЖНА!

ХАЙДЕ ПРЕПРАВЯЙТЕ , КОЙ ПЛАЩА ЗА МРЪСОТИЯТА, КОЯТО МИ СЕ СЕРВИРА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН...?!


ЗАГУБЕН, ПРОСТ НАРОД, ЩЕ СИ УМРЕ В ХОМОТ

Загубен, прост народ,

ще си умре с хомот!

Децата му дрогират,

крадат, проституират,

децата му неуки

и гладни ще умрат

от болести нечути

във нищета и смрат!

Загубен, прост народ,

пиян и луд, зомбиран,

ще си остане роб

бит и малтретиран!

Ще плаща кръвен данък,

за своите деца,

убит и смазан, жалък,

без очи, сърца!

Загубен, прост народ,

луд и омагьосан,

ще си остане сноб,

народ без чест, жигосан!

Загубен, прост народ,

убива своя плод

и трови си децата,

мъжът, жена, родата!

Загубен,прост народ,

не мога да те жаля

щом в мен и във сърце

болката догаря,

щом срещу мен си тръгнал,

о, юроде, безумни!

Защо, нима си мръднал,

народе, слабоумни?!

Умните измряха,

някои избегаха,

останаха тук прости

или чуждица гости,

които разпореждат се

в моята страна,

изпразниха народната,

българска хазна.

Загубен, прост народ,

как да те обичам,

как българската реч

всеки ден да сричам?

Как песни да ви пея

за герои наши,

как да ви простя

кражбите, апаши?

Окрадохте душата

моя снежно бяла,

избодохте очите ми,

плача ослепяла

и търся аз надежда,

вяра и любов,

очите ми проглеждат

за път навън, чист, нов.

 https://www.youtube.com/watch?v=m6sG-l5qvwo

https://www.youtube.com/watch?v=h2Drfpug7RA

поезия клип А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:48:19
ЩЕ ДОЙДЕ, ЩЕ ВИДИТЕ ВИДОВ ДЕН!


 Тук на Земята не съм разбрана,

затова и дълго не ще остана!

Там ще се видим с Вас някой ден.

Ще дойде, ще видите Видов ден!

https://www.youtube.com/watch?v=Z3SUV6P_pFo

стихове клип А.Х.Т.  sekirata cekupama

sekirata Shte doide vidov den
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:49:12
С ДУМИТЕ ИГРАЯ С ЧУВСТВАТА СИ НЕ!

 Със думите играя,

със чувствата си не,

но тебе, драга моя

те зная от дете!

Тъй силна, всемогъща

поглъщаш ти души,

такваз, една и съща

решаваш ти съдби!

Но аз глава не скланям

и не ме е страх,

шапка ти не свалям,

не гледам с поглед плах.

Слуга на теб не ставам,

във небеса летя

и не се продавам,

изкусителке пара!

поезия А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:51:05

ГЕРГЬОВСКО

Грозд се рони, слънце грее

и  душата ми се смее,

а на дюля пиле пее,

във кошари агне блее.

Стада, овчари по поле

и блее агънцето бее..

за майчицата своя мила.

Господи, дай ни закрила!


(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNIPWvpLrg7jCS0ASiPhxaGaDKCi8RhQPnYFDmi3B9oHSiAuhY&s)стихове А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:53:53
ЗА ТЕБ


Няма , не мога да деля

сърцето си  и любовта!

Няма, не искам и да спя,

ще свиря, ще пиша, ще пея

за измамата във любовта,

за вкуса на ...нара,

за илюзии, брътвежи,

за номера циркови,манежи...

Твоята ,,любов" не ме вълнува,

върви, разбрах те колко струва

сърцето ти изпепелено,

на три парченца разделено!

Не искаш и не можеш ме разбра,

обичаш себе си, лъжа

е всяка дума в любовта,

копнееш за друга жена!

Не те моля да останеш,

върви при нея, да не забравиш

късчето лед в сърцето твое,

което го изкара мое!

https://www.youtube.com/watch?v=yMIyYktKjic

sekirata Za teb

https://www.youtube.com/watch?v=p0GtOWFT1f8

поезия клип  А.Х.Т. sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 01:57:27
(https://d.radikal.ru/d34/2001/5e/2ce5c0ea8f7c.jpg)

ПЪТЕКА ОТ ЦВЕТЯ

Пътека със цветя ще ти постеля,
ще те положа на постеля
от теменужки , минзухари,
кокичета...С верни другари
ще ти изпеем песента,
за лалетата и любовта.
А ти сълза ми подари,
момина да е! Моя бъди!

поезия  А.Х.Т.sekirata cekupama
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 02:00:01
С КЪРВАВИ ОЧИ АЗ ПЛАЧА


Бури, ветрове, спрете се за миг,
ударете там,където трябва,
народ измира, чуйте моя вик,
държава се разграбва!
Във всяка къща майка плаче,
във всяка къща дете сираче,
глутница вълци освирепяли
със Дявола са се сдушили,дали
Господ ще помага вече,
син от майка се отрече,
дъщери красиви, блудни
омагьосани, безумни
на блюдо Дяволът поднася!
Защо,на кой това изнася?!
Народът ми красив,дагмосан
от чуждица омагьосан,
затрива се, гори Родина,
спасение все още има.
Със кървави очи аз плача,
напред не спирам аз да крача,
но зрънце съм в купа сено.
Спаси ни, Господи! Дано.

музика текст изпълнение поезия клипове  А.Х.Т. sekirata cekupama

https://www.youtube.com/watch?v=ZSyfYCTycbM

https://www.youtube.com/watch?v=G54U4qX6H6k

https://www.youtube.com/watch?v=dQyFTDvl1pc
Title: Re: Блогът на Секирата
Post by: cekupamasekirata on 22 January 2020, 02:01:58

ВИСОКО

Там високо във небето,
там ме тегли днес сърцето,
там сред облаци и птици,
сред безброй и рой звездици.
Там във небесата сини,
за там мечтая от години,
със орлите да живея
и със славеи да пея.
Там далече от Земята,
там високо в небесата
със дъжда да се целувам
и със вятъра флиртувам.
Сестричка да ми е луната,
звездата, слънцето, дъгата,
с тях в небето да лудувам,
небесни танци да танцувам.
От там да гледам, отвисоко,
крила разперила широко...

 sekirata Visoko

https://www.youtube.com/watch?v=xPE0r6XPeq4

поезия клип А.Х.Т. sekirata cekupama