• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Персийската империя

Започната от Hatshepsut, 13 Август 2018, 22:37:19

0 Потребители и 1 гост преглеждат тази тема.

HatshepsutTopic starter

Саманиди


Държавата на Саманидите

Саманидите са иранска управляваща династия, основала Саманидската държава, съществувала на територията на Хорасан и Мавераннахр (сега територията на Иран, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан и Пакистан) през 875-999 г. Саманидската държава се появява през периода на ,,иранското интермецо", когато след арабското завоевание на Иранското плато започват да възникват независими държави с владетели от ирански произход.

Саманидите произлизат от сасанидския шахиншах Бахрам Чубин. Основателят на династията - Саман-Худат е от село Саман (според различни източници се е намирало близо до Самарканд, Балх или Термез), приело исляма по времето на умаядския управител на Хорасан Асад ибн Абдуллах ал-Касри (управлявал през 723-727 г.). Саман-Худат нарича един от синовете си ,,Асад" в негова чест. По време на управлението на абасидския управител на Хорасан Гасан ибн Аббад, синовете на Асад, внуците на Саман Худат, са назначени за владетели на Самарканд (Нух ибн Асад), Фергана (Ахмад ибн Асад), Шаш (Яхя ибн Асад) и Херат (Иляс ибн Асад). Това било награда за помощта на халиф ал-Мамун в битката срещу непокорния Рафи ибн Лейс.

Саманидската държава получава официално признание през 875 г., когато халифът ал-Мутамид дава на Наср ибн Ахмад титлата владетел на целия Мавераннахр. Саманидите достигат най-голямата си мощ по време на управлението на брата на Наср ибн Ахмад Исмаил Самани (892-907). Саманидската столица Бухара в този период започва да се състезава с Багдад за титлата културен център на исляма.

Като благочестиви мюсюлмани, Саманидите подкрепят мисионерски дейности за разпространение на исляма и превод на религиозна литература от арабски на персийски. Те се придържаха към сунитския клон на исляма и ханафитската правна школа, освен по време на управлението на Наср II, който симпатизирал на исмаилитите.

История на династията

Името е дадено от името на земевладелеца Саман-Худат от Балх (регион в Северен Афганистан). Името Саман-Худат, според Наршахи, идва от село Саман, което той основава. Впоследствие представители на династията произлизат от Бахрам Чубин и една от седемте Велики домове на Партия - Мехрани. Саман-Худат приема исляма, а внуците му служат на халиф ал-Мамун в Хорасан. За помощта, оказана по време на потушаването на антиарабското въстание на Рафи ибн Лейс (806-810), синовете и внуците на Саман през 819 г. получават контрол над всички най-важни региони на Мавераннахр. Нух става владетел на Самарканд, Ахмад - владетел на Фергана, Яхя - владетел на Шаш, Иляс - владетел на Херат.

През 875 г. Наср ибн Ахмад е назначен за губернатор на Мавераннахр от халиф ал-Мутамид. Неговата резиденция бил град Самарканд. Впоследствие този регион става ядрото на Саманидската държава. При Саманидите северните покрайнини на Маверанахр и Фергана са ислямизирани.

През 888 г. Исмаил ибн Ахмад побеждава брат си Наср, но запазва властта му и след смъртта му през 892 г. става върховен владетел на Саманидите. Столицата е преместена в Бухара.

Успехите в борбата срещу тюркските номади допринасят за икономическия подем на Саманидската държава. През територията на Маверанахр е имало поток от тюркски роби, доставяни на армиите на почти всички мюсюлмански владетели. При Саманидите е имало разцвет на културата и средновековната наука. В същото време се развива не само традиционната персийска литература. Столицата на Саманидите Бухара също става център на новоперсийския език и литература. И така, при Саманидите Фирдоуси започва работа по създаването на ирано-таджикския национален епос Шах-наме.

През 900 г. Исмаил I ибн Ахмад побеждава и пленява Сафарид Амр ибн Лейс. За това Исмаил получава губернаторството в Хорасан от халифа. Преди тях тук са управлявали династиите Сафариди и Тахириди. По това време владетелите на Хорезм, Сафаридите в Систан и местните династии на Афганистан са станали васали на Саманидите.

През 893 г. Исфиджаб (сега Сайрам) е включен в саманидската държава. Най-старата испиджабска мюсюлманска монета е емитирана през 919-920 г. с името на местния династ Ахмад ибн Мата. Саманидите през 995-996 г. имат монетен двор в Исфиджаб и секат свои собствени монети, а през 998-999 г. се издават два вида дирхами - първо със споменаване на местния владетел от династията Матид, след това Саманид, а по-късно са сечени дирхами Матид.

Скоро Саманидите успяват да установят пълна независимост от Багдад (875-999 г.).

От средата на 10 век се наблюдава упадък на Саманидската държава. Серия от дворцови преврати, повишената роля на земевладелците и военната аристокрация подкопават опитите за централизиране на администрацията. Въстанието в Хорасан освобождава този регион от властта на Бухара.

Саманидската династия престава да съществува при Абд ал-Малик II след превземането на Бухара от караханидските турци през 999 г. Последният саманид Исмаил ал Мунтасир е убит през 1005 г. Мавзолеят му е оцелял и до днес.

Територия на Саманидската държава

Саманидската държава включва два големи региона: Мавераннахр и Хорасан. Мавераннахр включва всички територии, разположени на север от река Амударя. Сред тях Бухара, Самарканд, Хорезм, Уструшана, Чач, Фергана, Кеш, Насаф са водещи в икономическо, културно, религиозно и политическо отношение. Регионите в басейна на горното течение и притоците на Амударя - Чаганян, Хутал, Кубадиян, Ахарун, Шуман, Вашгирд, Ращ, Кумед, Бадахшан, Курран, Шикинан, Вахан, Рушан, т.е. райони на територията на съвременен централен, южен и източен Таджикистан и североизточен Афганистан. Вилаетите били разделени на рустаки (на персийски روستاق‎‎‎ - област), а те от своя страна - на градове и села.

Култура при Саманидите

При централизираната държава на Саманидите техните земи просперират, занаятчийското производство и търговията се развиват особено силно, както се вижда от използването на саманидски сребърни монети в цяла Централна Азия. Литературните центрове в саманидската държава са Самарканд, Балх, Мерв, Нишапур и др. Но Бухара е законодателят на тенденциите в поетичния свят, бухарските владетели канят най-добрите поети в двора. Самарканд и Бухара стават признати културни центрове, където процъфтява персийската литература. При Саманидите науката, изкуството и културата на таджикския народ достигат високо ниво. Саманидската държава съществува повече от 100 години мирен живот, което допринася за процъфтяването на градовете, занаятите, развитието на селското стопанство, търговията и минното дело. Това бил истински Ренесанс, който дава на света велики хуманисти, като основателя на персийската поезия Рудаки, създателя на безсмъртната поема "Шах-наме" А. Фирдоуси, великия енциклопедичен учен и мислител, географ, астроном и математик Ал-Бируни и световноизвестният персийски учен-енциклопедист Ибн Сина (Авицена) и др. Философията и историята процъфтяват. Това е времето на основаването на иранската ислямска култура. Един от най-важните приноси на това време към ислямската култура е новата техника за обработка на керамика от Нишапур и Самарканд, която позволява да се запази картината след изпичане и да се покрие с глазура. Основните керамични продукти са вази и чинии, украсени със стилизирани сасанидски мотиви: конници, птици, лъвове и арабска калиграфия. Процъфтяват бронзолеенето и други видове металообработка. Малко сгради от този период са оцелели, но мавзолеят на Исмаил Самани (907 г.) все още стои в Бухара, показвайки оригиналността на архитектурата от този период.


Мавзолеят на Исмаил Смани в Бухара


Исмаилизъм

Исмаилизъм (на арабски: الإسماعيلية‎‎, на персийски: اسماعیلیان‎) е група религиозни движения в шиитския клон на исляма, възникнали към края на VIII век. Всяко движение има своя йерархия на имамите. Титлата ,,Ага хан", имам на низари (най-голямата и известна общност на исмаилитите), е наследствена и първият ѝ носител се счита за пряк потомък на Мохамед. В днешно време имамът в този клон на исмаилитите е Ага Хан IV. Исмаилитите от всички разновидности са повече от 20 милиона към 2019 г. Исмаилитите са втората по големина група в шиизма, като останалите две са дванадесетниците (Ithnā ʿAshariyyah) и заидите (Zaydiyyah).

История

Появата на исмаилитите се свързва с разцепление в шиитския клон на исляма, настъпило през 765 г.

През 760 г. Джафар ал-Садик, шестият шиитски имам, лишава най-големия си син Исмаил от правото да наследява имамата. Редица експерти смятат, че причината за прехвърлянето на правото на наследство на имамата върху най-малкия му син е, че Исмаил заема изключително агресивна позиция срещу сунитските халифи, което можело да наруши съществуващия баланс между двата клона на исляма, благоприятен както за шиитите, така и за сунитите. Освен това около Исмаил започнало да се формира антифеодално движение, разгърнало се поради рязко влошаване на положението на обикновените шиити. Най-бедните и средните слоеве от населението свързват с идването на власт на Исмаил надеждата си за значителни промени в обществено-политическия живот на шиитските общности.

Броят на привържениците на Исмаил се увеличава, което предизвика тревога както сред шиитските феодали, така и у самия Джафар ал Садик. Исмаил скоро умира, като има подозрения, че смъртта му е резултат от заговор на шиитските управляващи кръгове. Джафар ал Садик оповестява широко факта на смъртта на сина си и твърди, че дори е разпоредил трупът на Исмаил да бъде изложен в една от джамиите. Смъртта на Исмаил обаче не спира разгръщащото се движение на негови съмишленици. Първоначално те твърдят, че Исмаил не е убит, а се укрива от враговете и след известно време обявяват Исмаил за седмия ,,скрит имам", който в подходящ момент ще бъде обявен за месия- Махди и всъщност след него не трябва да се очаква появата на нови имами. Исмаилитите, както започват да се наричат привържениците на новото учение, твърдят, че Исмаил не е умрял и по волята на Аллах е преминал в невидимо състояние, скрито от простосмъртните, ,,гейба" (,,Гайб") – ,,отсъствие".

Някои привърженици на Исмаил вярват, че Исмаил действително е починал, затова синът му Мохамед трябва да бъде обявен за седмия имам. (Прави впечатление, че с течение на времето мнозинството от исмаилитите започват да вярват в седмия имам Мохамед, син на Исмаил.)

С течение на времето исмаилизмът така се засилва и разширява, че показва признаци на независимо религиозно движение. Исмаилитите образуват широка, добре конспирирана мрежа от проповедници на новото учение в Ливан, Сирия, Ирак, Персия, Северна Африка и Централна Азия. На този начален етап на развитие движението исмаилизъм представлява мощна средновековна организация с ясен йерархичен модел на вътрешно строителство, своя много сложна философска и богословска догма с елементи, напомнящи гностическите учения на зороастризма, юдаизма, християнството и дребните култове, разпространени в средновековния ислямско-християнски свят.

Постепенно исмаилитите придобиват сила и влияние. През X век в Северна Африка те основават Фатимидския халифат. Именно към периода на управление на Фатимидите се отнася разпространението на влиянието им в Северна Африка, Египет, Палестина, Сирия, Йемен и светите мюсюлмански градове Мека и Медина. Кайро става център на Фатимидския халифат. Въпреки това в останалия ислямски свят, включително сред ортодоксалните шиити, исмаилитите са считани за крайни сектанти и често са жестоко преследвани.

След падането на Фатимидския халифат през 11 век, центърът на исмаилизма се премества от Египет в Сирия, а след това в Персия. Центърът на общността в Персия, Аламут, пада през XIII век в ръцете на монголските завоеватели.

След това исмаилитите се заселват в разпръснати общности в различни страни, главно в Персия и Централна Азия, например в Горен Бадахшан, афганистанските провинции Бадахшан и Баглан, както и в Сирия, Индия, Израел и други страни. През 1830 г. ага Хасан Али Шах, 46-ият имам на исмаилитите, получава почетното наследствено звание Ага хан от шаха на Персия.

В Саудитска Арабия исмаилити (сулеймани бохра) живеят в провинция Наджран, граничеща с Йемен.

Направления

В края на XI век в рамките на исмаилизма се обособяват две направления:

- низарити - най-голямата и известна общност на исмаилитите - вярват, че ,,скритият имам" е най-големият син на халиф ал Мустансир Низар и приемат безпрекословната власт (включително политическа) на имама в общината. Днес живеят в различни азиатски страни (в Афганистан, Иран, Таджикистан, Китай, Сирия и др.). Титлата ,,Ага хан", имам на низари, е наследствена и първият ѝ носител се счита за пряк потомък на Мохамед. В днешно време имамът в този клон на исмаилитите е Ага Хан IV.

- мусталити, които признават за водач ал Мустали, най-малкия син на халифа. Мусталитите емигрирали от Йемен предимно в Индия (около Бомбай)
От друга страна, също през XI век от исмаилитския клон се отделя етнорелигиозната арабска общност на друзите, днес населяващи предимно Сирия, Ливан и Израел. Те изповядват монотеистична религия и остават твърде далече от обичайния ислямски култ, като не признават нито специалните култови места, нито утвърдения богослужебен ритуал.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саманиды

https://bg.wikipedia.org/wiki/Исмаилизъм

HatshepsutTopic starter

#16
Газневиди


Държавата на Газневидите (975-1187)

Газневидите са тюркска династия на емири и султани от град Газни (съвременен Южен Афганистан), управлявала от 961-1186 г. Те основават държава, която заема териториите на Хорасан, Афганистан, Хорезм, Бухара, Гурган и северните провинции на Индия.

Основател на династията е командирът Алп-тегин, който е бил управител на Саманидите в южните провинции на държавата.

Неговият зет Себук-тегин е основател на държавата на Газневидите. Най-видният владетел е Махмуд Газневи. През 962 г. Алп-Тегин, разчитайки на лоялната му гвардия Гулам, се обявява за независим владетел на град Газни. При управлението на Себук-Тегин (977-997 г.) и неговия син Махмуд Газневи (998-1030 г.) държавата на Газневидите достига най-голямата си мощ. Бируни, Утби, Байхакс, Гардизи, Фирдоуси и други видни учени и поети са живели и творили в двора на Газневидите. При Масуд I (1030-1041) започва разпадането на държавата, а през 1186 г. при владетеля Хосров-Малик [1160-1186 (или 1187)] държавата и династията Газневиди престават да съществуват.

Държавата на Газневидите е държава с център в афганистанския град Газни, образувана от тюркския командир Алп-Тегин през 977 г. в резултат на отделянето от саманидската държава. През 1186 г. държавата е погълната от султаната Гурид.

Синът на Себук-тегин, Махмуд от Газневи, обявява независимост от Саманидската империя и разширява империята на Газневидите до Амудария, река Инд и Индийския океан на изток и до Рей и Хамадан на запад. По време на управлението на Масуд I, династията на Газневидите започва да губи контрол над своите западни територии в полза на селджуките след битката при Данданакан, което води до ограничаване на нейните владения до съвременен Афганистан, Пакистан (Пенджаб и Белуджистан). През 1151 г. султан Бахрам Шах отстъпва Газни на гуридския владетел Ала ад-Дин Хюсеин.

Претърпяват силна персизация както в културата, така и в държавната администрация, литературата, играят важна роля в развитието на тюрко-персийската традиция, поради което всъщност стават персийска, а не тюркска династия.

Период на разцвет

Гръбнакът на властта на Газневидите била гвардията на гуламите, както и отрядите на газите, които извършвали хищнически набези на гяурите. Газневидската държава достига най-голямата си мощ при Себук-Тегин (977-997) и Махмуд Газневи (998-1030). По време на управлението на Махмуд (997-1030) Газневидите заселили 4000 туркменски семейства близо до Фарана в Хорасан. До 1027 г., поради набезите на туркмените в съседните селища, владетелят на Тус Абу Л'Аларит Арслан Джадиб повежда военни операции срещу тях. Туркмените били победени и разпръснати по съседните земи. Още през 1033 г. управителят на Газневид Таш Фараш екзекутира петдесет туркменски лидери за нападения над Хорасан. По време на управлението на Себук-Тегин почти цялата територия на съвременен Афганистан и Пенджаб стават част от държавата на Газневидите. Синът на Себук-Тегин, Махмуд Газневи анексира останалите саманидски земи. В резултат на 17 кампании в Северна Индия той успява да подчини Мултан и няколко други държавни образувания в тази област.

Така в периода на най-големия си просперитет, до 1030 г., територията на съвременен Афганистан, редица региони на Иран, част от Мавераннахр и Хорезм, северните и северозападните провинции на Индия са включени в държавата. Държавата получава способността да контролира търговските пътища между Китай и източното Средиземноморие.

Упадък

Завоевателните походи в крайна сметка допринесли за отслабването на силата на държавата. Те били придружени от опустошаване на цели региони, унищожаване на напоителни системи, ограбване на населението и залавяне на десетки хиляди роби. След смъртта на Махмуд от Газни държавата на Газневидите започва да запада. При Масуд I Хорезм е загубен. Караханидските владетели на Мавераннахр завземат земите в горното течение на Амударя. След битката при Данданакан (1040 г.) със Селджуките само част от територията на Афганистан и Пенджаб остават част от държавата.

През 1058 г. синът на Масуд Ибрахим, велик калиграф, който пише Корана със собствената си писалка, става владетел. Ибрахим възстановява осакатената империя на по-солидна основа, като сключва мирно споразумение със селджуките и възстановява културните и политически връзки. При Ибрахим и неговите наследници империята се радва на период на продължително спокойствие. Лишена от своите западни земи, тя все повече се поддържа от богатствата, натрупани от набези в Северна Индия, където се сблъска със силна съпротива от индийски владетели като Парамара Малва и Гахадвала Каннаудж.


Нашествие на Газневиди в Гарчистан

Последният удар е нанесен от Гуридите, които изтласкват Газневидите в Северна Индия в края на 1170-те. Столицата на държавата Газневид е Лахор (на територията на съвременен Пакистан). Султан Бахрам Шах е последният владетел на Газневидите, управляващ Газни, първата и основна столица на Газневидите, в продължение на тридесет и пет години. През 1148 г. той е победен при Газни от Сайф ал-Дин Сури, но си връща столицата през следващата година. Ала ад-Дин Хусейн Джахансуз, владетелят на Гуридите, завладява града през 1151 г., за да отмъсти за смъртта на брат си Кутб ад-Дин, който бил зет на царя, но бил публично наказан и убит за дребно престъпление. Газни бил върнат на Газневидите благодарение на намесата на селджуките, които се притекли на помощ на Бахрам. Борбата между Газневидите и Гуридите продължава и през по-късните години, когато те си връщат територия от Газневидите, а Газни и Забулистан били завладени от група огузки турци, преди да бъдат заловени от Гуридите. Властта на Газневидите в Северозападна Индия продължава, докато Гуридите завладяват Лахор от Хосров Малик през 1186 г. След превземането на Лахор от Гуридите през 1186 г. държавата на Газневидите престава да съществува.

Армия и тактика

Ядрото на армията на Газневидите било предимно тюркско, както и хиляди местни афганистанци, които били обучени и събрани от района на юг от Хиндукуш в днешния Афганистан. По време на управлението на султан Махмуд в Бост (сега Лашкаргах) е създаден нов, по-голям център за военно обучение. Районът бил известен с ковачите, където се правели военни оръжия. След като превземат и завладяват Пенджаб, Газневидите започват да използват индусите в своята армия.

Подобно на други династии, възникнали от останките на Абасидския халифат, административните традиции и военните практики на Газневидите произлизат от Абасидите. Арабските коне, поне в най-ранната кампания, все още са от съществено значение при военните набези на Газневидите, особено при смелите набези дълбоко във вражеската територия. Според хрониката около 6000 арабски конници са били изпратени срещу владетеля на Анандапала през 1008 г. и съществуването на тази арабска кавалерия продължава до 1118 г. при владетеля на Газневидите в Лахор.

Култура


Бронзов съд с накрайник във формата на глава на бик, династия Газневиди, края на XI-началото на XII век

По време на разцвета на държавата на Газневидите нейните владетели насърчават развитието на науката и културата, включително персийската, въпреки тюркския произход на управляващия елит. В двора в Газни и в други градове на държавата са живели и работили изключителни учени и поети (ал-Бируни, Утби, Абу-л-Фазл Бейхаки, Гардизи, Фирдоуси и др.). Агресивната политика на Газневидите значително допринася за проникването на исляма в Северна Индия. Обработката на изоставени земи, изграждането и ремонта на напоителни системи, строителството и насърчаването на занаятите и търговията били много ограничени.

Персийската литература преживява ренесанс при Газневидите през 11 век. Дворът на Газневидите е толкова известен с подкрепата си за персийската литература, че поетът Фарохи Систани дошъл от родната си провинция, за да работи за тях. Кратка стихосбирка от поета Унсури е посветена на султан Махмуд и неговите братя Наср и Якуб. Друг поет от двора на Газневидите, Манучехри, е написал много стихове за добродетелите и ползите от пиенето на вино.

Султан Махмуд, след като моделира саманидската Бухара като културен център, превръща Газни в център на обучение, като поканил Фирдоуси и ал-Бируни. Той дори се опитал да убеди Ибн Сина, но му било отказано. Махмуд предпочел силата и славата му да бъдат разгласявани на персийски от стотици поети, събрани в двора му. Той донесъл в Газни цели библиотеки от Рей и Исфахан и дори поискал дворът на Хорезмшах да изпрати свои учени в Газни. Благодарение на неговото нашествие в Рей и Исфахан, персийската литературна продукция е открита в Азербайджан и Ирак.

Газневидите продължават да развиват историческо писане на персийски, започнато от техните предшественици, Саманидската империя. Пример е книгата на историка Абул-Фадл Байхаки ,,Тарих-и Бейхаки", написана през втората половина на XI век. Въпреки че Газневидите са от тюркски произход и техните генерали като цяло принадлежат към един и същ корен, в резултат на първоначалното участие на Себук-Тегин и Махмуд от Газни в делата на Саманидите и в културната среда на Саманидите, династията става напълно персийски ориентирана, така че на практика тяхното управление в Иран не може да се разглежда като чуждо господство. Те също копират административната си система от Саманидите. По отношение на културното първенство и подкрепата за персийските поети, те са били повече перси от техните етнически ирански съперници, династията Буид, чиято подкрепа за арабското писане в предпочитание пред персийското е добре известно.

Историкът Босуърт обяснява: "Всъщност, с възприемането на персийската административна и културна структура, Газневидите изоставиха първоначалния си тюркски степен произход и до голяма степен се интегрираха с персо-ислямската традиция. В резултат на това Газни се превърна в голям център за изучаването на арабски език."

С нахлуването в Северна Индия от султан Махмуд, персийската култура е установена в Лахор, където по-късно е роден известният поет Масуд Сад Салман. Лахор, под управлението на Газневидите през 11 век, привлича персийски учени от Хорасан, Индия и Централна Азия и се превръща в основен персийски културен център. Също по време на царуването на Махмуд двуезичните надписи започват да се появяват върху монетите на Газневидите, състоящи се от арабски и деванагарски шрифтове.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Газневиды

https://ru.wikipedia.org/wiki/Газневидское государство

HatshepsutTopic starter

Селджукска династия (1037-1194)


Селджукската империя в най-големия си обхват през 1092, след смъртта на Малик Шах I

Селджукската империя или Велики Селджук е тюрко-персийска сунитска мюсюлманска империя по време на Развитото средновековие, произхождаща от клон на племето Огуз. В периода на най-големия си възход Селджукската империя контролира обширна зона, простираща се от западна Мала Азия и Леванта до Хиндукуш на изток и от Централна Азия на север до Персийския залив на юг.

Номинално подчинена на Абасидския халифат, империята е основана през 1037 г. от Тогрул бег (990 – 1063) и брат му Чагри бег (989 – 1060). От родината си в близост до Аралско море селджуците напредват първо към Хорасан, а след това към континентална Персия, като накрая завладяват и източен Анадол. Тук през 1071 г. селджуците печелят битката при Манцикерт срещу Византийската империя и завладяват по-голямата част от Анадола, което става една от причините за първия кръстоносен поход (1095 – 1099 г.). В периода 1150 – 1250 г. империята запада и става жертва на нашествията на монголите около 1260 година. След това Мала Азия е разделена на емирства от прииждащите тюркски племена. Едно от тях, османците, в крайна сметка ще завладее останалите.

Селджук бег дава името си както на империята, така и на династията. Селджуците обединяват раздробения политически пейзаж на източния ислямски свят и изиграват ключова роля в първия и втория кръстоносни походи. Те са силно повлияни от Персия в културата и езика, и играят важна роля в развитието на тюрко-персийската традиция (персийска култура, развивана под покровителството на тюркски владетели) като дори изнасят персийската култура в Анадола Заселването на тюркски племена в северозападните периферни райони на империята със стратегическата цел да отблъскват нашествията на съседните държави, води до прогресивна тюркизация на тези области.

Основател на династията

Прародител на династията на селджуците е военачалникът Селджук бег, за когото се смята, че е служил в хазарската армия и под чието предводителство около 950 г. селджуците се преселват в Хорезъм, близо до град Йенд, където приемат исляма, вероятно под влиянието на суфийски мисионери в началото на XI век.


Княжески фигури, свързани със селджукския султан или някой от неговите местни васали или наследници, селджукски период, Иран, края на 12-13 век

Установяване

Първоначално селджуците са съюзници на персийските Саманиди срещу Караханидите. Саманидите губят битката за Трансоксиана (992 – 999 г.). След започналия възход на Газневидите селджуците се включват в борбите за власт и през 1040 г. побеждават Газневидския султан и се провъзгласяват за владетели на Хорасан. Под предводителството на третия владетел от династията Тогрул I (също наричащ себе си султан) завладяват западен Иран и превземат Багдад (1055). Те свалят от власт Буидите и заемат тяхното място като везири (наместници) на халифа. Тогрул възстановява влиянието на Абасидите и сунитската вяра и халифът му дава титлата ,,цар на Изтока и Запада". Така селджукският султан се представя пред мюсюлманския свят като пратеник на провидението, дошъл да брани законността и правата вяра. По този начин Тогрул възвръща единството в ислямския свят. Преди смъртта си се жени за дъщерята на халифа. В края на управлението му цял Иран и арабски Ирак отново формират империя, обединена под духовната власт на халифа от династията Абасиди и управлявана от неговия наместник селджукския султан. Селджуците бързо изтласкват представителите на Буидите от останалата територия под тяхна власт и започват да окупират Сирия, където обаче срещат съпротива от страна на византийците, довела до дългогодишни византийско-селджукски конфликти.

През 1071 селджукската армия на Алп Арслан печели битката при Манцикерт срещу Византийската империя и завладява по-голямата част от Анадола. Селджукската армия измества Фатимидите в Сирия, но Мала Азия се озовава в ръцете на различни мюсюлмански племена, обособени като независими емирства. По-късно едно от тях – османците – в крайна сметка ще надделее над останалите.

Културно развитие


Изкуство от селджукската епоха: кана от Херат, датирана от 1180-1210 г. Британски музей

Династията Селджукиди играе важна роля в развитието на тюрко-персийската традиция (персийска култура, развивана под покровителството на тюркски владетели). По тяхно време се създава мрежа от медресета (ислямски училища), в която се обучават и получават унифицирано образование бъдещите административни чиновници и религиозни дейци. Сред многото построени от султаните джамии е Петъчната джамия в Исфахан (Masjed-e Jāmeʿ). В империята и в двора на султана процъфтява персийската култура, тъй като селджуците не разполагат със значителна ислямска или литературна традиция, а възприемат културата на персийските ислямски духовници. По този начин литературният персийски език се разпространява из цялата територия на Иран, а арабският език почти изчезва, с изключение на религиозните текстове и правото.

Султани

Тогрул I бин Микаил 1037 – 1063
Алп Арслан бин Чагри 1063 – 1072
Джалал ад-Давлах Малик Шах I 1072 – 1092
Насир ад-Дин Махмуд I 1092 – 1094
Рух ад-Дин Баркиярук 1094 – 1105
Муиз ад-Дин Ахмед Санджар 1097 – 1157
Муиз ад-Дин Малик Шах II 1105
Гият ад-Дин Мехмед I Тапар 1105 – 1118
Махмуд II 1118 – 1131
Давуд 1131 – 1132
Тогрул II 1132 – 1134
Масуд 1134 – 1152
Малик Шах III 1152 – 1153
Мехмед II 1153 – 1160
Сюлейман Шах 1160 – 1161
Арслан Шах 1161 – 1176
Тогрул III 1176 – 1194

https://bg.wikipedia.org/wiki/Велики Селджук

HatshepsutTopic starter

Гуридски султанат


Държавата на Гуридите на върха на своята мощ при Гият ад-Дин Мохамед и Муиз ад-Дин Мохамед

Гуриди е сунитска династия от таджикски произход, управлявала в Гуридския султанат от 1148 до 1206 г.

Произход

През 19-ти век някои европейски учени, като Маунтстюарт Елфинстоун, подкрепят идеята, че династията на Гуридите е свързана със съвременните пущуни, но това обикновено се отхвърля от съвременната наука и, както казва Моргенстиерн в Енциклопедията на исляма, ,,по различни причини е много малко вероятно". Някои учени твърдят, че династията е от таджикски произход.

Encyclopedia Iranica казва:

Ние също така не знаем нищо за етническата принадлежност на гуридите като цяло и в частност на шансабаните; можем само да предположим, че те са източноирански таджики.

Освен това Босуърт посочва, че истинското име на семейство Гурид, Ал-е Шансаб, е арабско произношение на местното средноперсийско име Вишнасп. Историкът Андре Уинк обяснява в The New Cambridge History of Islam:

Династията Шансабани наследява Газневидите през втората половина на 12 век. Тази династия не е от тюркски или дори афганистански произход, а от източноперсийски (източноирански) или таджикски произход, говорейки собствен персийски диалект, подобно на останалите жители на отдалечения и изолиран планински район Гур и неговата столица Фирузку (в днешен Централен Афганистан).

Когато Гуридите започват да се открояват със своите завоевания, придворни и генеалози (като Фахр-и Мудабир и ал-Джузджани) създават фиктивна генеалогия, която свързва Гуридите с иранското минало. Те проследяват произхода на семейство Гурид до митичния арабски тиранин Захак, споменат в средновековния персийски епос Шахнаме, чието семейство се заселило в Гур, след като иранският герой Фаридун сложи край на хилядолетната тирания на Захак.

Гур остава населен предимно от будисти до 11 век. След това регионът е ислямизиран и дава началото на Гуридите.

Език

Родният език на Гуридите изглежда е бил различен от езика на двора, персийския. Абу-л-Фадл Байхаки, известен историк от епохата на Газневидите, пише на страница 117 от своята книга Tarikh-i Baykhaki:

Султан Масуд отиде в Гуристан и взе своя учен спътник с двама души от Гур като преводачи между него и хората от този регион...

Въпреки това, подобно на Саманидите и Газневидите, Гуридите са били големи покровители на персийската литература, поезия и култура и са ги популяризирали в своите дворове като свои. Съвременните автори ги наричат "персийски гуриди". Андре Уинк описва езика Гурид като ,,специален персийски диалект".

Няма нищо в подкрепа на скорошното заключение на учени и историци, че жителите на Гур първоначално са говорели пущу, а твърденията за съществуването на ,,пущу поезия" като Пат Хазан от периода Гурид са неоснователни.

Ранна история

Някой си владетел на Гурид на име Амир Банги е владетел на Гур и предшественик на средновековните владетели на Гурид. Управлението му е узаконено от абасидския халиф Харун ар-Рашид. До средата на 12-ти век Гуридите са били свързани с Газневидите и Селджуките за около 150 години. Към средата на 12 век Гур обявява своята независимост от емирството Газневиди. През 1149 г. владетелят на Газневиди, Бахрам Шах от Газни, отровил местния водач на Гуридите Кутб ад-Дин Мохамед, който се укривал в град Газни след кавга с брат си Сайф ад-Дин Сури. Като отмъщение Сайф тръгва към Газни и побеждава Бахрам Шах в Първата битка при Газни. Година по-късно обаче Бахрам се завръща и печели решителна победа над Сайф, който скоро е заловен и разпнат в Пули-и-Як-Так. Баха ал-Дин Сам I, друг брат на Сайф, възнамерявал да отмъсти за смъртта на двамата си братя, но починал от естествена смърт, преди да успее да стигне до Газни.

Образуване на султаната

Ала ал-Дин Хусейн, един от по-малките братя на Сайф и наскоро провъзгласен за малик на Гуридите, също възнамерявал да отмъсти за смъртта на двамата си братя. Той успява да победи Бахрам Шах и след това да разграби Газни след Втората битка при Газни; градът горял седем дни и седем нощи. За това той получава титлата Джахансуз, което означава "изгарящ световете". Газневидите си върнали града с помощта на селджуките, но го отстъпили на тях (огузите). Той превръща провинция Гур в султанат и получава титлата "Султан ал-Муаззам".

През 1152 г. Ала ад-Дин Хюсеин отказва да плати данък на селджуките и вместо това тръгва с армия от Фирузкух, но е победен и заловен при Наба от султан Ахмад Санджар. Ала ад-Дин Хюсеин остава затворник две години, докато не е освободен в замяна на голям откуп за селджуките. Междувременно, съперник на Ала ад-Дин на име Хусейн ибн Насир ад-Дин Мухаммад ал-Мадини заловил Фирузкух, но бил убит в точния момент, когато Ала ад-Дин се завърнал, за да си върне владенията на предците. Ала ад-Дин прекарва остатъка от управлението си в разширяване на владенията на своя султанат; той успява да завладее Гарчистан, Тохаристан и Бамян, а по-късно дава последните два на Фахр ад-Дин Масуд, поставяйки основите на Бамианския клон на Гуридите. Ала ад-Дин умира през 1161 г. и е наследен от сина си Сайф ад-Дин Мохамед, който умира две години по-късно в битка.

Връх на могъществото


Западен мавзолей на Чища, построен през 1167 г.

Сайф ад-Дин Мохамед е наследен от своя братовчед Гият ад-Дин Мохамед, който е син на Баха ад-Дин Сама I и се оказва способен султан. Веднага след като се възкачва на трона, Гийат, с помощта на верния си брат Муиз ал-Дин Мохамед (по-късно известен като "Мохамед Гури"), убива съперничещия водач на Гурид на име Абу'л-Абас. След това Гият побеждава своя чичо Фахр ал-Дин Масуд, който има претенции към трона на Гурид и се съюзява със селджукския управител на Херат и Балх.

През 1173 г. Муиз ад-Дин Мохамед превзема град Газни и помага на брат си Гияс в борбата му срещу държавата на Хорезмшах за господство над Хорасан.

След смъртта на брат си Гият на 13 март 1203 г., Муиз ал-Дин наследява своята империя и управлява до убийството му през 1206 г. близо до Джелум от исмаилитите, които той преследва през живота си.


Златни монети на Муиз ад-Дин Мохамед Гури

Упадък на династията

След смъртта на Хорезмшах Текеш на трона се възкачва по-малкият му син Ала ад-Дин Мохамед II. Царуването му започва с война с Гуридите, които превземат големия град Мерв, заемат Абиверд, Серах и Ниса почти без бой, превземат Нишапур и пленяват брата на Хорезмшах, който е изпратен в Херат. След като обсадили Херат, войските на Ала ад-Дин Мохамед се опитват да пробият отбраната му в продължение на месец. Едва след като получил откуп, Хорезмшах вдигнал обсадата. По това време войските на Муиз ад-Дин идват на помощ на Гият ад-Дин от Индия. След кървава битка хорезмийците трябвало да се оттеглят. Преследвайки отстъпващите войски на Ала ад-Дин Мохамед II, Шихаб ад-Дин обкръжава столицата му Гургандж, защитата на която се ръководи от майката на Хорезмшах, Теркен-Хатун.

С подкрепата на Каракитаите Ала ад-Дин Мохамед успява да изтласка Гуридите от Хорезъм и да сключи мир, но това не отменя дългогодишната вражда на двете династии. Едва след убийството на Муиз ад-Дин от асасините през 1206 г. и разделянето на султаната Гурид на части, хорезмшахите намират повод да нахлуят в Хорасан.

Култура


Руините на медресето Шах-и Машхад (построено през 1176 г.)

Гуридите били големи покровители на персийската култура и литература и полагат основите на персийската държава в Индийския субконтинент. Въпреки това голяма част от литературата, създадена през епохата на Гуридите, е изгубена. Те също донесли персийската архитектура в Индия. Според Амир Хосроу Дехлави индийците са научили персийския език поради ,,влиянието на гуридите и турците".

От държавата на Гуридите се формира Делхийският султанат, който установява персийския език като официален съдебен език, който оцелява до края на епохата на Моголите през 19 век.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуриды

HatshepsutTopic starter

#19
Държавата Хорезм (1097-1231)


Държавата Хорезм

Държавата Хорезм е възприето в ориенталистиката име на централноазиатската държава Хорезм с център в долното течение на Амударя и управлявана от династията на Анущегинидите през 1097-1221 г.

Хорезмшахите-Анущегиниди управляват голяма част от Мавераннахр и Хорасан, първо като васали на селджуките и каракитаите, а след това като независими владетели до монголското нашествие в Хорезм през 13 век. Държавата, чиято столица Гургандж се намира на територията на съвременен Туркменистан, също заема териториите на съвременен Узбекистан, Иран, части от териториите на съвременен Азербайджан, Казахстан, Афганистан, Таджикистан и Киргизстан (общо около 2,3 /или 3,6/ милиона квадратни километра).

История

Титлата Хорезмшах е въведена през 305 г. от н. е. от основателя на династията на Афригидите и продължава до 995 г. След прекъсване титлата била възстановена. По време на въстанието през 1017 г. Хорезмийските бунтовници убиват Абу-л-Абас Мамун и съпругата му Хураджи, сестрата на тюркския султан Махмуд Газневи. В отговор Махмуд нахлува и окупира района на Хорезм, който включва Наса и рибат Фарава. В резултат на това от 1017 до 1034 г. Хорезм става провинция на тюркската империя на Газневидите. През 1077 г. управлението на провинцията, която от 1042 до 1043 г. принадлежи на селджукските турци, преминава в ръцете на Анущегин, бивш тюркски роб на селджукския султан. През 1097 г. управителят на Хорезм от тюркски произход Екинчи ибн Кочкар обявява независимост от селджуките и се обявява за шах на Хорезм. През същата година е убит. Селджуките превземат Хорезъм и назначават за Хорезмшах Кутб ад-Дин Мохамед I. По време на управлението си той остава васал на селджукския султан Санджар, оставайки му верен.

Династията е основана от военачалника Ануш-Тегин, бивш тюркски роб на селджукските султани, който е по произход от северен Афганистан - провинция Гарчистан. Той е назначен за губернатор на Хорезъм. Неговият син, Кутб ад-Дин Мохамед I, става първият наследствен шах на Хорезъм. Достига своя връх в началото на 13 век при Ала ад-Дин Мохамед II. Владетелите на Хорезъм носели титлата Хорезмшах.


Мавзолей на Хорезмшах Ил-Арслан, Куня-Ургенч, Туркменистан

Неговият наследник Ала ад-Дин Ациз постоянно се опитва да се отърве от протектората на селджукския султан Санджар. През 1138 г. той се разбунтува срещу своя сюзерен, но е победен от Санджар и е принуден да бяга. Ахмед Санджар също издига племенника на Ациз Сюлейман Шах на хорезмийския трон. Въпреки това Сюлейман Шах не успява да задържи властта си над Хорезм и през 1141 г. султан Санджар връща Ациз на трона.

Хорезмшах Ациз ибн Мухаммад ибн Анущегин, заедно с Махмуд ибн Мохамед, предприемат походи срещу гузите и воюват с тях.

През 1141 г. в Централна Азия идват завоеватели от изток - каракитаи, водени от Елю Даши. Селджукският султан Санджар бил принуден да се притече на помощ на караханидския хан Махмуд, който бил негов най-близък роднина. Битката с каракитаите при Самарканд завършва с пълното поражение на Санджар и залавянето му. Хорезмшах Ациз веднага се възползва от поражението на Санджар и през зимата на 1141 г. превзема и плячкосва Мерв, а през 1142 г. вече се приближава до Нишапур.

Въпреки това, още през 1142 г., султан Санджар отново принудил Ациз да плати данък, а освен това Хорезм трябвало да плати данък на каракитаите.
Той продължава политиката на обединение на земите, започната от неговите предшественици, присъединява Дженд и Мангишлак към Хорезм. Много номадски племена станали зависими от Хорезмшах. До края на живота си Ациз подчинил цялата северозападна част на Централна Азия до Хорезм и фактически постига своята независимост от съседите си.

През 1156 г. Ациз умира и на трона на Хорезм е наследен от сина си Тадж ад-Дин Ил-Арслан.

Подобно на баща си, той отдава почит на селджукския султан Санджар и каракитаите. Само няколко месеца след като Ил-Арслан идва на власт, през 1157 г. Санджар умира, което позволява на Хорезм напълно да се освободи от опеката на Селджук.

През 1160-те Ил-Арслан анексира Дехистан с околностите му към владенията на Хорезъм. Той успява да покори няколко града на Хорасан, опитва се да покори и част от градовете на Иракския султанат, Мавераннахр. През 1172 г. той успешно отблъсква кампанията на каракитаите срещу Хорезм. Малко след това Ил-Арслан умира, а синовете му Ала ад-Дин Текеш и Джалал ад-Дин Султан Шах започват борбата за трона.


Мавзолей на Хорезмшах Текеш, Куня-Ургенч, Туркменистан

След смъртта на Ил-Арслан тронът е зает от по-малкия брат на Текеш Султан Шах, но Текеш отказва да признае властта на брат си и се обръща за помощ към първичните врагове на хорезмшахите, каракитаите, за помощ, като им обещава годишен данък.

С тяхна помощ Текеш успява да отстрани брат си и да заеме трона на Хорезъм. След като идва на власт, той наредил смъртта на майка си, която подкрепяла Султан шах, но самият Султан шах успял да избяга и още двадесет години оспорва правото на властта.

Едва след смъртта на Султан шах през 1183 г. Текеш успява окончателно да присъедини Мерв и Серахс към Хорезъм (1193 г.). Освен това, в опит да се отърве от васалната зависимост от каракитаите, Текеш прави няколко пътувания до Мавераннахр. През 1176 г. той завладява Южен Хорасан и прави владетеля на Хор свой васал. През 1187 г. Хорезмшах превзема Нишапур, през 1192 г. - Рей, а две години по-късно превзема Ирак.

През 1194 г. Текеш побеждава войските на западноселджукския султан Рукн ад-Дин Тогрул III, а през 1196 г. и абасидския халиф Насир.

Така по време на управлението на Шах Текеш Хорезъм се превръща в една от най-мощните държави в Централна Азия. Неговите владения се простирали от Аралско море и долното течение на Сирдария на север, до Персийския залив на юг, от Памир на изток до Иранските планини на запад, по време на управлението си той успя да удвои територията на Хорезъм. Освен всичко друго, запазени са и сведения за библиотеката в Гургандж, основана от Текеш.


Държавен апарат

Ръководителят на централния държавен апарат (ал-маджлис ал-али ал-фахри ат-таджи) на хорезмшахите е бил везира. Везирът е бил първият съветник на държавния глава. Всички сановници на държавата били подчинени на везира. Везирът е ръководител на служителите на дивана (ashab ad-dawavin), назначава служители, установява пенсии (arzak) и контролира данъчната администрация и хазната. Изключителна личност бил везирът на Хорезмшах Текиш Низам алМулк Шамс ад-Дин Масуд ибн Али ал-Харави, който построил джамия в Мерв, огромно медресе, джамия и хранилище на ръкописи в Гургандж. Този везир загива от ръцете на шиитите-исмаилити. Важна позиция в държавата на Хорезмшах била позицията на старши или велик хаджиб от представителите на тюркското благородничество. Хаджиб докладва на Хорезмшах по въпроси, свързани със самия владетел, наблюдава спазването на церемониала. Хорезмшахът може да има няколко хаджиба, те изпълнявали заповедите на султаните.

Хорезм при Хорезмшах Алаудин Мохамед II


Територия в началото на 13 век

След смъртта на Хорезмшах Текеш, неговият по-малък син Ала ад-Дин Мохамед се възкачва на трона, разширявайки още повече владенията на Хорезм. Царуването му започва с война с Гуридите, които превземат големия град Мерв, заемат Абиверд, Серах и Ниса почти без бой, превземат Нишапур и пленяват брата на Хорезмшах, който е изпратен в Херат. След като обсадили Херат, войските на Ала ад-Дин Мохамед се опитали да пробият отбраната му в продължение на месец. Едва след като получил откуп, Хорезмшах вдигнал обсадата. По това време войските на неговия брат Шихаб ад-Дин идват на помощ на гуридския владетел Гияс ад-Дин от Индия. След кървава битка хорезмийците трябвало да се оттеглят. Преследвайки отстъпващите войски на Ала ад-Дин Мохамед II, Шихаб ад-Дин обкръжава столицата на Хорезм Гургандж, защитата на която се ръководи от майката на Хорезмшах, Теркен Хатун. С подкрепата на каракитаите Ала ад-Дин Мохамед успява да изтласка гуридите от Хорезм и да сключи мир, но те не се отказват от опитите си да отприщят война. Едва след убийството на Шихаб ад-Дин през 1206 г. тази опасност изчезва. Държавата на Гуридите се разпаднала.

След краха на Гуридите Мохамед започва да се готви за война с каракитаите. Но още в първата битка каракитаите, подкупили владетелите на Хорасан и Самарканд, побеждават армията на Хорезмшах, след което Мохамед за известно време изчезва от полезрението на антуража си. Едва през пролетта на 1208 г. Мохамед се завръща в Хорезъм. След като укрепил държавата си, той започва решителна борба срещу каракитаите, разчитайки на подкрепата на мюсюлманите от държавата Кара-Китай, които го възприели като освободител. През септември 1210 г., по време на битката в Иламската равнина зад Сирдаря, каракитайските войски били победени.


Златна монета на Мохамед II

През 1212 г. в Самарканд избухва въстание, водено от караханидския хан Осман. То е жестоко потушено от Мохамед и Западното Караханидско ханство е ликвидирано, след което той решава да направи Самарканд своя столица. През 1212 г. той премества столицата си от Гургандж в Самарканд. Така той включва почти цялата Трансоксиана и съвременен Афганистан в своята империя, която след по-нататъшни завоевания в Западен Иран (към 1217 г.) се простира от Сърдаря до планината Загрос и от северните райони на Хиндукуш до Каспийско море. Към 1218 г. населението на империята е 5 милиона. През 1217 г. Мохамед тръгва на поход срещу Багдад, един от духовните центрове на мюсюлманския свят, желаейки да стане не само светски, но и духовен владетел. Въпреки това, когато пресичат планински проход, войските му попадат в снеговалеж и претърпяват значителни загуби. Мохамед трябвало да изостави плановете си и да се върне в Самарканд.

До 1215 г. неговата власт на хорезмшах се разпростира върху самия Хорезм, до Мавераннахр, Иран, по-голямата част от Централна Азия и други територии.

Туркан Хатун

В навечерието на монголското нашествие в държавата на Хорезмшах се развива нещо като двувластие: Хорезмшах Ала ад-Дин Мохамед се смята за абсолютен владетел, но в действителност влиянието на майка му Туркан-Хатун (Теркен-Хатун) е голямо. Туркан-Хатун имала прозвището ,,Владетелят на света" (Khudavand-i Jahan), а за указите: ,,Защитникът на мира и вярата, Великият Туркан, господарката на жените от двата свята" (Исмат ад-Дуня wa-d-Din Ulug-Terken Malika nisa' al-ala-main). През 1221 г. тя е пленена от войските на Чингис хан и умира в Монголия.

Война с монголите

Хорезм в началото на 13 век е на върха на своята мощ, обединява земите на самия Хорезм, Мавераннахр, Иран, Хорасан и съвременния Южен Казахстан.

Слабото място в империята на Мохамед II обаче било всемогъществото на благородничеството Кангли, което заемало ръководни позиции в административния и военния апарат.

Майката на Хорезмшах Мохамед Теркен-Хатун произхожда от тюркския клан Кангли и имала голямо влияние в двора, всъщност тя сама назначавала своите роднини на всички ключови държавни постове. Използвайки тяхната подкрепа, тя всъщност повежда опозицията срещу сина си. Отношенията им били особено изострени преди монголското нашествие.

През 1218 г. Чингис хан изпраща посолство при Мохамед с предложение за сключване на съюз за съвместна борба срещу конкурентите на изток и взаимноизгодна търговия. Хорезмшах отказва да сключи сделка с ,,неверниците" и по предложение на владетеля на Отрар, Каир хан, екзекутира търговските посланици, изпращайки главите им на хана. Чингис хан поискал екстрадицията на Каир хан, но Хорезмшах, страхувайки се от гнева на благородничеството, отказва и Мохамед отново екзекутира един от участниците в следващото монголско посолство.

Въпреки повече от трикратното превъзходство на войските си над армията на монголите, Хорезмшах, страхувайки се от заговор от страна на военните лидери, разделил армията си на няколко части и гарнизони, което всъщност я обрекло на поражение.

След победата над Кучлук монголската армия, водена от Субедей-багатур и Тохучар-нойон, се приближила до границите на Хорезм и се сблъскала с войските на Хорезмшах. Дясното крило на хорезмската армия под командването на сина на Мохамед Джалал ад-Дин Менгуберди успява на неговия фланг и помогнало на центъра и лявото крило на армията му. До падането на нощта нито една от страните не постигнала решителни резултати. През нощта монголите запалили огньове и напуснали бойното поле. През пролетта на 1219 г., без да завърши завладяването на Китай, Чингис хан изпраща 50 000 армия в Хорезъм.

През 1219 г., по време на настъплението на войските на Чингис хан към Хорезм, Мохамед II не посмял да даде генерална битка, оставяйки армията си разпръсната в отделни отряди из градовете и крепостите на цялата държава. Отрар, Ходжент, Ташкент (Чач), Бухара, Самарканд, Балх, Мерв, Нишапур, Херат, Гургандж и други големи градове на Хорезм паднали един след друг под натиска на монголите. Монголите унищожили милиони граждани, само в Мерв имало повече от 500 000 жители, останалите били продадени в робство.

Хорезмшах с остатъците от армията първо се оттеглил в персийските си владения, след което избягал с малък отряд в Каспийския регион и починал на остров Абескун в Каспийско море от пневмония. Държавата на Хорезмшах престанала да съществува, въпреки факта, че синът и наследникът на Мохамед Джалал ад-Дин Менгуберди продължил да се съпротивлява на монголите около десет години, докато бил в Делхи и Мала Азия.

Държавата на Хорезмшах паднала от монголите на Чингис хан. Последният представител на династията Хорезмшах-Анущегинид бил бъдещият султан на Египет Кутуз, който успял да спре монголите и да спаси западния мюсюлмански свят от техните варварски кампании.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство Хорезмшахов

HatshepsutTopic starter

Илханат (1256-1335)


Илханата при неговото най-голямо териториално разширение

В битката срещу монголите, започнала през есента на 1219 г., Шах Мохамед е напълно провален и страхливо се оттегля. Неговият син и наследник, последният Хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурни (1221-1231), с цялата си енергия, не могъл да направи нещо съществено срещу враговете и накрая избягал към Инд (1221).

Монголите безмилостно опустошават владенията му, преминават в опустошителен поток през Мидия, Азербайджан и Кавказ до Русия и през 1224 г. отново опустошават Персия от Хорасан. След заминаването им остават непокътнати само южните провинции: Хорезмшах Керман и Атабек Фарс, които доброволно се подчиняват на монголите, както и държавата на халифа.

Керман се отделя от Джалал ад-Дин (династията на Керман Кара-Китай, 1226-1306), но от друга страна, той взема част от Хузистан от халиф ан-Насир и Азербайджан и Аран от Илдегизидите (1225 г.). Оттук той воюва първо със своите съседи, след това с новонахлулите (1228) монголи на хан Угедей; през 1231 г., бягайки от тях, той пада в ръцете на кюрдите и е убит.

Азербайджан се подчинява на монголите или по-скоро на анархията, тъй като в самия Каракорум се водят династични спорове. През 1253 г. новият велик хан Мунке (1251-1259) изпраща своя брат Хулагу с армия от 50-60 хиляди, за да завърши завладяването на региона. На първо място, за удоволствие на персите, иранските исмаилити-низари били унищожени (1256 г.) след превземането на техните крепости, включително Аламут; за злорадство на шиитите Багдадският халифат също е разрушен, Багдад е опожарен и последният халиф, ал-Мустасим, е убит (1258 г.). От Багдад Хулагу отива в Азербайджан и прави Мерадж своя столица.

Наследникът на Мунке - Хубилай (1260-1294) дава на Хулагу титлата "илхан" (владетел на народите), като по този начин всъщност признава неговата независимост. С Хулагу (ум. 1265 г.) династията на Хулагуид Илхан започва в Персия. Под тяхно пряко управление са били Ирански Азербайджан, Персийски Ирак, Арабски Ирак; в Хорасан имали управител; полунезависими са били куртидите в Херат, кара-китаите в Керман (до 1306 г.), самаридите-атабеки от Фарс (до 1264 г.), атабеките от Луристан и дребните владетели на Гилан, Ширван, Армения и Месопотамия. Емблематичните селджуки също са били подчинени на Хулагуидите.

При Гайхату (1291-1295) се отбелязва асимилацията на монголите с персите; той е известен и с неуспешното си въвеждане на книжни пари (чау). Газан (1295-1304) приел исляма с цялата армия и като истински вярващ отказал дори номинално да признае върховната власт на великия "езически" хан. Олджейту (Muhammad Khudabande) (1304-1316), първият от владетелите на цяла Персия (Буидите притежават само част от нея) - приема шиизма. Под управлението на неговия син Абу Саид (1316-1335), който се възкачи на престола в млада възраст, своеволието на управителите и командирите предизвика разпадането на държавата Илхан на много малки владения (Кавказка Албания, Ирак, Фарс, Язд, Хорасан и други).Хулагу и съпругата му Докуз Хатун. Ръкопис на Джами ат-таварих, XIV век

Илханат е монголско ханство, създадено на териториите на Персия през 13 век като част от Монголската империя. От хан Газан монголските владетели на Илханата и по-голямата част от населението следват исляма. Териториите на страната обхващат днешен Иран, по-голямата част от Ирак, Афганистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Турция и Западен Пакистан. Ханството е основано през 1256 година от внука на Чингис хан, Хулегу хан.

Хулегу хан

След битката при Кьосе даг през 1243 г., монголската армия покорява Анатолия и принуждава Румелийския султанат да стане васал на държавата Илханат.

Основател на управляващата династия в ханството е хан Хулегу, внук на Чингис хан и брат на великите ханове Мунке и Кубилай. Тръгвайки от Баиджу през 1255 или 1256 г., той цели да превземе мюсюлманските държави на запад. Тази инвазия води до бежанска вълна от значителни групи тюрки на запад към Анатолия, бягащи от монголските племена. В Трансоксиана и Сирия Хулегу основава Югозападен Илханат, подчинен на монголската метрополия.

Смъртта на великия хан Мунке принуждава илхан Хулегу да напусне Персия, за да участва в избирането на следващия велик хан. В негово отсъствие монголските сили претърпяват поражение от мамелюците в битката при Айн Джалут, която маркира крайния предел на монголските завоевания в Близкия изток.

Ранният Илханат

Терминът Ил-хан означава ,,подчинен хан" и се свързва с основната разлика на илхановете с великите ханове на Монголската империя. До края на управлението си, Кубилаидите (наследниците на Кубилай хан) на изток успяват да запазват своята власт над илхановете. Наследниците на Хулегу удържат властта си в Персия за следващите осемдесет години, като в началото те са последователи на шаманизма, впоследствие на будизма и накрая на исляма.

През цялото съществуване на Илханата монголците остават противници на мамелюците, но никога не успяват да организират мащабна кампания срещу тях, защото са въвлечени в конфликти с други монголски държави – Златната орда на север и Чагатайския улус на изток.

Франкско-монголски съюз

Запазени са документи от Втория Лионски събор, свидетелстващи за опити за формиране на съюз между монголците и държавите от Западна Европа (наричани от монголците общо ,,франки") през периода около Седмия кръстоносен поход. Въпреки солидарността им срещу мамелюците като общ враг, илхановете и европейците никога не успяват да съберат своите сили.

Приемане на Исляма

В периода след смъртта на Хулегу сред жителите на Илханата масово се разпространява тибетския будизъм. Хан Газан приема и официално фаворизира исляма, за да приобщи немонголското население към режима. Вследствие на това християните и евреите губят своя равноправен статут и започват да плащат допълнителни данъци.

Приемането на исляма няма почти никакъв външно-политически ефект и хан Газан продължава войната с мамелюците за контрол над Сирия. Неговият престолонаследник продължава политиката на хан Газан, въпреки предположенията, че може да започне да поддържа шиитския ислям, съдейки по голямото влияние на шиитския теолог Ал-Хилли над него.

Разпадане

След смъртта на последния илхан Абу Саид през 1335 г., ханството се разпада на няколко малки държави. По-късно Тимур успява да обедини отново старите териториите на Илханата под монголско върховенство.


Карта показваща политическата ситуация в Югозападна Азия 10 години след смъртта на Абу Саид

Владетели на държавата

Хулагу хан (1217-1265), син на Толуй, Илхан (1256-1265)
Абага Хан (1234-1282), син на Хулагу, Илхан (1265-1282)
Султан Ахмед Текудер Хан, син на Хулагу, Илхан (1282-1284)
Аргун хан, син на Абаги, Илхан (1284-1291)
Иринджин Дорджи Гайхату-хан, син на Абаги, илхан (1291 - март 1295)
Байду хан, син на Тарагай, син на Хулагу, Илхан (април - октомври 1295 г.)
Султан Махмуд Газан Хан (1271-1304), син на Аргун, Илхан (ноември 1295-1304)
Гийас ад-Дунийа ва-д-Дин Султан Мохамед Худабанде Олджейту-хан (1278-1316), син на Аргун, илхан (1304-1316)
Изз ад-Дуния уа-д-Дин Султан Абу Саид Мохамед Бахадур Хан, син на Олджейту, Илхан (1316-1335)

Наследство

Илханатът постила път за формирането на държавата на Сефевидите и така за формирането на модерен Иран. Военните успехи на Хулегу също така отварят Иран за европейско влияние от запад и китайско от изток. Това, в комбинация с патронажа на неговите наследници, създава основата за развитието на иранската архитектура. Под управлението на илхановете, иранските историци спират да пишат на арабски и започват да използват персийски език.

https://ru.wikipedia.org/wiki/История Ирана

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство Хулагуидов

https://bg.wikipedia.org/wiki/Илханат

HatshepsutTopic starter

Тимуриди (1370-1507)


Империята на Тимуридите при най-голямото й разширение

Тимуридската империя, самоназоваваща се Гуркани или накратко тимуриди, е персизирана тюрко-монголска империя на територията на днешните Иран, Афганистан, Ирак, Кавказ и значителни части от Централна Азия, Мала Азия, Индия и Пакистан, която към началото на 15 век достига до размери от 4,5 милиона кв. км.

Тимуридите водят началото си от военачалника Тимур Куция, или Тамерлан, който започва серия от военни походи в централна Азия през 1363 година и установява контрол върху Чагатайското ханство. През 1370 той основава своята империя и започва да я укрепва до смъртта си през 1405 година, възприемайки себе си като приемник на Чингис хан. Династията отслабва в средата на 15 век, когато по-голямата част от Персия е завладяна от Ак Коюнлу, а след 1500 г. от сафавидите, които завземат и Месопотамия, Кавказ и източна Анадола. Узбеките на Мохамед Шайбани слагат край на тимуридите през 1507. Един от наследниците на Тимур – Бабур – създава Моголската империя през 1526.


Знаме на империята на Тимуридите

История

Възход при Тимур

Тимур израства в Трансоксиана, част от Чагатайското ханство, и след смъртта на хан Амир Казган през 1357 г., той заявява преданост към Туглук Темюр, хана на съседен Кашгар. Туглук Темюр завладява Самарканд през 1361 г. и назначава сина си Иляс Ходжа за управител на Трансоксания, а Тимур – за министър. Тимур обаче напуска скоро след това и се съюзява с внука на Амир Казган, Амир Хусейн, с чиято помощ побеждават Иляс Ходжа през 1364 г. и завземат Трансоксания през 1366 г. През 1370 г., Тимур се обръща срещу Хусейн, обсажда го в Балх и го убива, след което се обявява за суверен на чагатайската линия и приемник на Чингис хан в Самарканд.

Тимур започва да води дълги войни с хановете от източен Туркестан и Хорезъм, и осигурява подкрепа на кримския хан Тохтамиш. Кашгар пада през 1380 г., а само три години след това Тимур превзема Херат, което ознаменува началото на походите му срещу Персия. До 1394 г. са присъединени Хорасан, Азербайджан, Месопотамия, Армения и Грузия. Междувременно Тохтамиш става хан на Златната орда и започва да води войни с бившия си съюзник. Войските на ордата навлизат в Азербайджан през 1385 и дори в Трансоксания през 1388, нанасяйки поражения на Тимур. През 1391 г. обаче Тохтамиш вече отстъпва. През 1395 той прави последен опит да се противопостави на Тимур, но без успех. Тимур установява контрол върху Москва за година и потушава редица въстания в Персия с крайна жестокост, като разрушава цели градове, избива населението и разпорежда изграждането на кули от черепи.

Следващата му кампания е срещу Индия. Под предлог, че шиитският султан на Делхи е прекалено толерантен към индуистките си поданици, Тимур прекосява река Инд на 24 септември 1398 г. и започва унищожителен поход към Делхи. Армията на султана е унищожена на 17 декември; градът пада и е сринат със земята. Към април 1399 г. Тимур се връща в Самарканд с огромна плячка, включително 90 слона, впрегнати в строителството на джамия в столицата. Същата година той организира наказателна кампания срещу мамелюците и османците, която ще се окаже и последният му значим поход.

Започва настъпление срещу територии, отнети от мамелюкския султан и османския султан Баязид I. Тимур си връща контрола върху Азербайджан и после напада Сирия. Мамелюкската армия е разбита край град Халеб, който е превзет и разорен. Дамаск пада през 1401 г. и бива обречен на бедност, след като занаятчиите и майсторите от града са отведени в Самарканд. Същата година е превзет и Багдад, където са избити 20 000 жители и всички паметници са разрушени. През 1402 г. Баязид е разбит по време на битката при Ангора, а скоро след това е превзета и Смирна, където Тимур побеждава хоспиталиерите. Той се завръща в Самарканд през 1404 г. и започва да подготвя нова кампания срещу Китай, но се разболява край Отрар и умира през 1405 г. След известен период на борби между синовете и внуците му, империята е обединена от най-малкия му син, Шах Рук.

Културен и научен разцвет


Мавзолеят Гур-Емир в гр.Самарканд

Шах Рук, четвъртият и най-малък син на Тимур, влиза в борбата за обединение на империята малко след смъртта на баща си. В крайна сметка Шахрук надделява и обединява почти всички наследени територии, с изключение на Сирия и Хузестан. Той премества столицата от Самарканд в Херат, днешен западен Афганистан. Там Шах Рук отделя голямо внимание и средства за развитие на културата. В ядрото на културната дейност са библиотеката на Херат и школата по миниатюри, а по проекти на персийския архитект Кавам уд-Дин са построени множество величествени обществени сгради. Сред видните творци от тази епоха са Джами и Бехзад, който е ненадминат в изкуството на персийската миниатюра. Отличават се и работилниците по кожарство, книговезане, калиграфия и дърворезба.

Не намалява обаче и ролята на Самарканд като център на образованието и науката. Именно там внукът на Тимур и син на Шах Рук, Улуг Бег, построява астрономическа обсерватория през 1428 г. и съставя редица звездни таблици, използвани от английските кралски астрономи през 17 век. Той става патрон и на математика и астроном ал-Каши, чиито математически трактати изчисляват стойността на 2π с изключителна за времето си точност и се използват при последвалите му изчисления за размера на видимата вселена. Самият Улуг Бег поправя редица грешки в изчисленията на Птолемей.

Въпреки тези постижения, Шах Рук трябва да води постоянни военни кампании срещу различни претенденти, за да задържи властта си върху държавата. Той умира през 1447 г. Улуг Бег, който е и единственият му син, се оказва некомпетентен владетел и е убит от собствения си син, Абд ал-Латиф, през 1449 г.

Упадък

Тимуридската държава отслабва значително през втората половина на 15 век. Между 1449 и 1469 година владетелят Абу Саид воюва с узбекските племенни конфедерации Ак Коюнлу (,,бели овце") и Кара Коюнлу (,,черни овце"). Смъртта му през 1469 ознаменува края на тимуридския контрол върху западните територии, и държавата им се свива до Хорасан. Последният голям тимуридския владетел е Хусейн Байкара (1478–1506), като именно под неговото управление са най-активни Джами и Бехзад, както и историците Мирхванд и Хвандамир.

Последният тимуридски владетел в Херат е Бади аз-Заман, който е победен от узбекския военачалник Мохамед Шайбани през 1506 г., и скоро след това империята престава да съществува. Оцелява обаче друг представител на тимуридската династия – Бабур от Фергана. През 1526 той основава нов клон на династията в Индия, давайки началото на Великите моголи.

Култура и политическа уредба


Площад Регистан в Самарканд, пример за тимуридска архитектура

Макар и от племенен тюрко-монголски произход, тимуридите бързо възприемат персийската култура. Държавната структура обаче е нестройна, като военните дела са поверени на тюрко-монголските етноси, а административните – на персийците. Първоначално се използва чагатайския език, а държавното управление е сходно с това на степната империя на Чингис хан. Грамотното и градско население обаче използва персийския език в своите дела, и Тимур го налага активно в завладените от него земи. Диванът използва персийския за всички официални документи, а писарите и администраторите трябва да знаят езика независимо от етническия си произход.

Персийският в крайна сметка става и официален език на империята. Именно чрез него тимуридската династия е асимилирана в персийската дворцова култура.

Тимуридската империя била мюсюлманска монархия, чийто глава бил наречен Емир. Заповедите на Емира се наричали ферман. Държавният глава бил подпомаган от Висшия държавен съвет, където дясната ръка на емира бил "амир-и-диван". Регионите (вилаети) се управляват от наместниците - валии. Съдебната система е шериата, където правосъдието се раздава от кадии. Управлението на регионите е поверено както на командирите на Тимур от различни тюркски племена, така и на представители на семейството му в лицето на неговите деца и внуци. Съвременният изследовател от Принстънския университет Сват Сучек в монографията си за Тимур смята, че ,,родният език на Тимур е бил тюркски (чагатайски), въпреки че той може да е владеел до известна степен и персийски поради културната среда, в която е живял. Той почти сигурно не е знаел монголски, въпреки че монголските термини все още не били напълно изчезнали от документите и се срещат върху монети."

Един от командирите на Тимур през 1370-те години е Туман бек Темур от узбекските бекове. В допълнение към него имало такива известни военачалници като: Ак-буга, Нур ад-дин, Муса-бек и други.

Сред доверените на Тимур племена се споменават тюркизирани кланове от монголски произход. Емир Давуд, който се ползвал с пълното доверие на Тимур, произхождал от клана Дулат. Сред особено близките на Тимур емири обаче се споменават не само барласи*, но и представители на други кланове; един от тях бил Акбуга от клана Найман.

*Барласи

Барласите са средновековен народ в Централна Азия, едни от предшествениците на съвременните узбеки.

Първоначално барласите са монголски род, клон на рода Борджигин. След създаването на Монголската империя барласи съставят значителна част от армията на Чагатай, която завладява Трансоксиана. Те са сред основните монголски групи в Чагатайското ханство, където се тюрцизират, приемайки чагатайския език и исляма. Барлас е владетелят Тимур, който изгражда обширна империя в Централна Азия и Близкия изток, и те играят важна роля при управлението на Тимуридите. От барласки произход е и династията на Моголите в Индия. През следващите столетия барласите участват във формирането на узбекския етнос, като до XX век се споменават като обособена етнографска група, говореща собствен диалект на узбекския.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Барласи

https://bg.wikipedia.org/wiki/Тимуриди

https://ru.wikipedia.org/wiki/Империя Тимуридов

HatshepsutTopic starter

#22
Сефевиди (1501-1736)


Империята на Сефевидите

Сефевидите са династия, управлявала Иран между 1501 и 1722. Тя води началото си от шейх Сефи ал-Дин, водач на суфийския орден Сефевия. Исмаил I става първият сефевидски шах на Иран. Сефевидите налагат в страната шиитския дванайсетен имамизъм, като спомагат за възстановяването на иранската идентичност след повече от осем века управление на чужди династии.

След падането на Сасанидите, Сефевидите стават едни от най-значимите династии в Персия. Тяхното време е наричано ,,начало на модерната персийска история".

Сефевидите и техните шахове управляват т.нар. ,,барутна империя", която няма нито властта, нито богатството, нито продължителността на империите на османците (техен съперник) или моголите (понякога съюзник). Те властват в една от най-великите персийски империи след мюсюлманското завоевание, и налагат 12-ия имамизъм като официална религия, което е една от повратните точки в мюсюлманската история.

Сефевидски шахове на Иран

Исмаил I (1501 – 1524)
Тахмасп I (1524 – 1576)
Исмаил II (1576 – 1578)
Мохамед Ходабанда (1578 – 1587)
Абас I Велики (1587 – 1629)
Сафи (1629 – 1642)
Абас II (1642 – 1666)
Сюлейман I (1666 – 1694)
Хюсеин I (1694 – 1722)
Тахмасп II (1722 – 1732)
Абас III (1732 – 1736)
Сюлейман II (1749 – 1750)
Исмаил III (1750 – 1760)

Шах Исмаил I


Шах Исмаил I - Първият представител на династията на Сефевидската империя

Първият представител на династията на Сефевидите е известен в историята не само като командир и основател на държавата, но и като средновековен азербайджански поет, творил под псевдонима Хатай. Сборник с негови стихове на азербайджански е издаден под формата на ,,Диван" от Хатаи, известни са и няколко негови стихотворения на фарси.

При Исмаил държавните управители се назначават изключително от турците къзълбаши. Те събирали данъци и използвали приходите за издръжка на домакинствата и въоръжените си сили. Единственото им задължение към шаха било да доведат определен брой конници, които да му служат при нужда и да му изпратят скъп новогодишен подарък. Те държали титлата емир и главният сред тях председателствал по-малка версия на царския двор и централната администрация. Тези феоди можели да бъдат и понякога били премахвани от шаха, но имало неизбежна тенденция те да се разглеждат като наследствени владения на едно племе. Къзълбашите, първоначално фанатично предани на Исмаил, са представители на тюркските племена на Анатолия и Азербайджан; с тяхна помощ той и неговите наследници могли да устоят, понякога дори победоносно, на непрестанното нападение на сунитските турци: от изток - от Шейбанидите (Хива и Бухара), от запад - от османските турци.

До 1508 г., след като станал собственик на всички земи на държавата Ак-куюнлу на Узун-Хасан (също дядото на Исмаил по майчина линия), Исмаил става съсед на бившите владения на Бейкара, окупирани от Шейбанидите, и влиза във война с тях ; през 1510 г. Шейбанидите са изгонени от Хорасан в Трансоксания. Започнала война с Османската империя поради факта, че османският султан Селим I екзекутирал 40 000 шиити, които живеели в подчинената му Анадола (1513 г.). През 1514 г. близо до град Чалдиран Селим успява да разбие армията на Сефевидите и да превземе Тебриз. Въпреки това, поради изключително студената зима на 1514-1515 г., както и изтощението на османската армия, Селим I не продължил нахлуването в Иран и напуснал Азербайджан, ограничавайки се до превземането на Източен Анадол и Месопотамия. След смъртта на Селим (1519 г.) Исмаил завладява Грузия, но фанатичната вяра на къзълбашите в непобедимостта на Исмаил е силно разклатена след поражението на Сефевидите в гореспоменатата битка при Чалдиран.

От Исмаил до Абас Велики (1524-1587)

При шах Тахмасп I (1524-1576), през 1534 г., османските турци завладяват Източен Анадол до езерото Ван и Ирак с Багдад и шиитските светилища Наджаф и Кербала, а през 1549 и 1554 г. няколко пъти извършват опустошителни атаки срещу Азербайджан (столицата трябвало да бъде преместена от Тебриз в по-защитения Казвин); на източната граница има и изтощителна война с Шейбанидите. През 1555 г. е подписан мир с турците, според който Сефевидите признават османските завоевания.

Децата на Тахмасп - Хейдар (1576), Исмаил II (1576-1577), полуслепият Мохамед I Худабенде (1577-1586) - са издигнати и свалени от Къзълбашите; Шейбанидите и турците нападат страната отвън, след като завземат Азербайджан. През 1582 г. хорасанските къзълбаши провъзгласяват най-малкия син на Мохамед, своя хорасански губернатор, талантливия Абас, за шах и четири години по-късно му предават трона.

Разцветът на държавата на Сефевидите при Абас I Велики


Държавата на Сефевидите 16-17 век

Абас I Велики (1586-1628) веднъж завинаги елиминира възможността за повторение на къзълбашките междуособици: сформиран е специален ,,шахски отряд" (,,Шах-седем"), който включва хора не от един, а от всички къзълбашки племена и над нея постоянна армия (с огнестрелно оръжие и артилерия). През 1598 г. столицата е преместена в центъра на Иран - в Исфахан. Политиката на централизация на Абас, основана на древните традиции на иранската държавност, позволява на някои ориенталисти (В. Хинц, Х. Ремер) да заключат, че Сефевидите са създали персийска национална държава в Иран (обаче други автори смятат това за преувеличение). Тахмасп I, за да намали влиянието на къзълбашите, създава нов клас гулами и ги използва в армията и гражданската администрация. Те били наети от християнски семейства (предимно арменци и грузинци), които били обърнати към шиизма. Възпитавани са в казармите. По същество те са били лични роби на шаха. В допълнение към факта, че армията от християнски роби при Абас I нараствала, християните били длъжни да плащат годишен данък, така наречения "пешкеш", значителна част от който се покривал от "саури" - данък, който идвал към царската хазна главно поради обременителни такси от селяните. До края на царуването на Абас I гуламите не съставляват една пета от всички емири, къзълбашите все още са абсолютно господстващи.

Въпреки че шах Абас слага край на гражданските борби и отслаби къзлбашкото благородничество, къзълбашите не изчезват от сцената и не били напълно маргинализиран или унищожени, продължавайки да играят важна роля в държавата на Сефевидите. Промяната прави административната система по-сложна с повече съперници в борбата за власт. Освен това те продължавали да бъдат основната военна и политическа сила. Всичко, свързано с управлението извън двореца на шаха, всичко също лежало на плещите на синовете на турците. Андрю Нюман посочва, че къзълбашите продължавали да играят важна роля и да се бият рамо до рамо с гуламите, както и да заемат толкова важни позиции като владетели на регионите. Най-важните в двора на шах Абас били старейшините на къзълбашите. На всички важни събития участват и хора от тюркските племена. Както самите къзълбаши, така и тюркският (азербайджанският) език запазват, както и преди, значението си като език на двора, армията и съдилищата. Например фактът, че къзълбашите запазват властта, се потвърждава от борбата за поста на главен везир в средата на 17 век.

Шейбанидите са победени при Херат през 1598 г., за да предотвратят техните набези, силни гранични селища от кюрди и каджарски турци са създадени на Атрек, в Мерв. По време на една война срещу османците Азербайджан, Ширван и Грузия са отвоювани до 1607 г., а по време на следващата, през 1623 г., Багдад с Наджаф и Кербала; Сунитите в Багдад са избити. Желанието да се намерят съюзници срещу Турция, както и споровете с португалците и британците за остров Ормус и съседното пристанище в Ормузкия пролив Гамрун (от 1622 г. Бандар Абас), са причината за дипломатическите отношения на Персия със Западна Европа. Вътре в държавата Абас се опитал да съживи търговията, построил много пътища (шосе от 400 км през целия Мазандеран до Астрабад), мостове, кервансараи, базари. Новата столица Исфахан била украсена, Казвин и свещения Машхад бяха обновени. Въпреки че самият шах не бил строг мюсюлманин (например той обичал виното), той бил внимателен към религиозните въпроси и завършил организацията на шиитската йерархия, започната от Исмаил I. Абас бил тиранин в семейството си, поради подозрение той заповядал да бъде убит най-големия му син, ослепил другите двама, а наследникът бил отслабен от опиум и по този начин бил причината за израждането на потомството му.

Наследниците на Абас


Карта на Сефевидската държава към 1700г.

Сефи I (1628-1641) - внукът на шах Абас бил жесток тиранин, след като се възкачил на трона, той екзекутирал най-добрите хора на своята държава. Годините на неговото управление са белязани от големи териториални загуби, тъй като владетелят на Индийската моголска империя Шах Джахан отнема Кандахар от държавата на Сефевидите, а турският султан Мурад IV - Багдад (1638 г.). Тази битка за Багдад е последната военна битка между Османската империя и Сефевидската държава и води до загубата на контрола на Сефевидите над цяла Месопотамия. След това в продължение на около 200 години шиитите не можели безопасно да пътуват до Кербала и достъпът до Мека бил ограничен.

Абас II (1641-1666) бил кротък и религиозно толерантен; той се занимавал само с харема и пиене на вино, но държавните работи вървели добре под ръководството на добри министри; Кандахар бил върнат. Държавата на Сефевидите все още процъфтявала, както свидетелстват европейски пътешественици, посетили Иран.

При Абас II търговските връзки между Сафавидите и Руското царство били значително засилени. При Сефи I и Абас II ролята на европейските търговци в Сафавидски Иран нараства. Сефи I сключил споразумение с Английската източноиндийска компания, която се ангажирала да внася годишно 1500 паунда на шаха под формата на ,,подарък" и да купува коприна годишно за 60 000 паунда. От 40-те години на 17-ти век съперниците на британците, холандците, които също получават правото на безмитен износ на коприна от държавата Сафавид, заемат първо място в търговията с Персия. При Абас II привилегии са дадени и на френски търговци, чиито заводи и фабрики се появяват в Исфахан и Бандар Абас.

Османският султан Мехмед IV изпраща пратеничество в двора на Шах Сефи II. Богатите дарове, донесени от посолството, имали за цел да променят настроението на сафавидския двор и те постигнали целта си. Мехмед IV умилостивява Сафавидската империя и осигурява продължаването на мирните отношения със Сефевидите, като им плаща пари и облекчава ограниченията върху потока от поклонници към Мека. Изглежда, че османците дори са молили Сефевидите за помощ срещу християнските сили въз основа на тяхната обща религия. Твърди се, че шах Сефи II е отговорил на това искане, като е обявил, че Сафавидите няма да вземат страна и да се намесват в конфликта. Той отговори по подобен начин на османските петиции, като спомена отдавна изгубения Багдад, заявявайки, че

,,... когато Вавилон му бъде върнат, той може да се съгласи да помогне на Портата, но в противен случай, когато войната с християните приключи, неговата цел ще бъде връщането на тази крепост, която от древни времена е принадлежала на неговото царство".

Последният Сефевид Солтан Хюсеин (1694-1722) попада под влиянието на духовенството. Това не се харесвал нито на армията, нито на населението, тъй като моллите започнали гонение срещу суфиите, чиито мистични стремежи противоречали на йерархичния шиизъм. Слабото управление на султан Хюсеин довело до бунтове и афганистанско завоевание през 1722 г. Властта в Иран била в ръцете на афганистанската династия Хотаки. Мир Махмуд се обявил за шах.

През 1722 г. държавата на Сефевидите всъщност пада под ударите на афганистанците, но през следващите години много Сефевиди, както и онези, които се престрували, че са представители на тази династия, се опитали да завземат властта. През 1729–1736 и 1750–1773 властта в Иран номинално принадлежи на Сефевидите, но фактически управляват съответно Надир хан Афшар и Керим хан Зенд.

Надир хан Афшар (1736-1747)


Портрет на Надир шах

Надер Шах Афшар или Надир Шах Афшар; известен също като Надер Голи Бейг и Тахмасп Голи Хан (август 1688 – 19 юни 1747) е персийски владетел, основател на династията на Афшаридите. Роден в бедно номадско семейство, той израства до успешен пълководец, провел и спечелил военни кампании срещу афганци, османци и империята на Великите Моголи. След свалянето на Сефевидската династия и завземането на властта през 1736 г. разширява владенията на Персия с територии в Северна Индия и Централна Азия и я превръща в една от най-могъщите империи в света. Управлява държавата до края на живота си, убит е от заговорници.

Керим хан Зенд (1763-1779)


Съвременен портрет на Карим-хан Зенд

Мохамад Карим-хан Зенд (около 1705г. - 13 март 1779г.) - владетел на Иран (шах de facto) от 1763 до 1779г. Основател на иранската династия Зенд. Кюрд по произход. Що се отнася до неговата личност, той никога не е използвал титлата "шах" и е отказал да приеме царската титла, но е използвал израза Вакил ад-Даула ("Упълномощен от държавата"). Той е казвал: "Аз не съм цар, аз просто обичам хората." Той управлява като регент от името на Сефевида Исмаил III, когото държал в крепостта в почетен плен.

След смъртта на Карим хан отново избухва гражданска война и никой от неговите потомци не може да управлява страната толкова ефективно, колкото той. Последният от тези потомци, Лотф Али Шах, е екзекутиран от владетеля на Каджар Ага Мохамед Шах Каджар, който става единственият владетел на Иран.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Сефевиди

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефевиды

https://bg.wikipedia.org/wiki/Надир шах

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карим-хан Зенд

HatshepsutTopic starter

#23
Зендийски Иран (1753-1794)


Територия на Иран при династията Зенд

Към 1760 г. ръководителят на зендите, кюрдът Керим хан, елиминира всички съперници и под титлата "векил" ("упълномощен" от номиналният шах Исмаил III) става владетел на всички персийски земи, с изключение на Хорасан; Шираз е избран за столица. Зендите официално управляват от името на Сефевидите. Управлението на Керим хан се отличава с хуманност, справедливост, загриженост за повишаване на материалното благосъстояние на разорените поданици, улесняване на търговията и др .; възстановява господството на иранския елемент над тюркския. Със смъртта му (1779 г.) между роднините му настъпват двугодишни раздори.


Сребърна монета на Карим хан (аверс), 1763г.

По време на междуособните войни след смъртта на Надир Шах, ръководителят на отряда Бахтияр, Али Мардан, решава да възстанови династията на Сефевидите и за това намира младия Исмаил III, син на сестрата на Хюсеин Шах. Тъй като сам не могъл да се справи, той поискал помощ от водача на кюрдското племе на зендите Керим хан и сключил споразумение с него. Съгласно договора Али-Мардан става регент и държавен глава, а Керим хан става главнокомандващ. В резултат на това те влезли в Исфахан и убили губернатора Абдул-Фет, а слепият внук на Надир Шах Роки Шах бил затворен. Но хората не признали Исмаил III и Керим хан, след като убил Али-Мардан, се провъзгласил за шах. Той не приел титлата шах, а се наричал "Вакил од-Даула" ("Държавен пълномощник") и управлявал от името на Сефевида Исмаил III, когото държал в крепостта в почетен плен.


Карта на Зендийски Иран (1776г.)

Мохамед Карим Хан умира на 80-годишна възраст на 13 март 1779 г., след което веднага започват граждански борби сред роднините му. Неговият син Абу-л-Фатх-хан, който наследил от всички качества на баща си само пристрастяването към виното, бил свален от трона от своя чичо Заки хан, след това възстановен, след това отново свален и ослепен от друг чичо, Мохамед Садик Хан, който на свой ред е свален и екзекутиран от Али Мурад Шах (1782), който идва от друг клон на Зендите, и премества столицата в Исфахан. Последният веднага се противопоставил на Ага Мохамед Хан, главата на тюркското племе Каджари. Али Мурад се противопоставя на каджарите, но в навечерието на битката той получава новини за бунта на сина на Мохамед Садик Хан Джафар Шах, обръща се да потуши бунта и умира неочаквано (1785 г.). Каджарите от своя страна се преместили в Исфахан, превзели го без бой и жестоко го разорили. Джафар Шах бяга в Шираз, където е убит в резултат на дворцов заговор (1789 г.). Синът му Лотф Али Шах става владетел. През 1791 г. в резултат на предателство каджарите завладяват Шираз, който също безмилостно разграбват и унищожават, осквернявайки тялото на Мохамед Карим Хан; през 1794 г. те превземат последната крепост на Лотф Али Шах - Керман, като избиват и поробват населението му. Според една версия Лотф Али Шах просто е убит, а според друга е ослепен, отрязани са му ръцете и краката и след това е изпратен жив в новата столица на Каджарите Техеран, където е удушен. Започват двугодишни междуособици.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенды

HatshepsutTopic starter

#24
Каджарски Иран (1794-1925)


Карта на Каджарски Иран, 19-ти век

Лидерите на племето Каджар са били членове на сектата Карагьоз или "Чернооките" Каджари, които самите са били членове на едноименното племе Каджар или "Черните шапки" на турците Огуз. Каджарите за първи път се заселват в монголския период в околностите на Армения и са сред седемте племена на Къзълбаш, които подкрепят Сефевидите. Сефевидите ,,оставиха Аран (сегашната Република Азербайджан) на местните тюркски ханове" и ,,през 1554 г. Ганджа е управлявана от Шахверди Солтан Зиядоглу Каджар, чието семейство идва да управлява Карабах в южната част на Аран.

Каджарите са заемали редица дипломатически и губернаторски длъжности през 16-17 век по време на управлението на династията на Сефевидите. Каджарите са заселени от шах Абас I в целия Иран. Много от тях се заселили в Астарабад (съвременен Горган, Иран) близо до югоизточното крайбрежие на Каспийско море и именно този клон на Каджарите успял да дойде на власт. Непосредственият предшественик на династията Каджар, Шах Коли Хан от Куванлу Ганджа се жени за Куванлу Каджар от Астарабад. Неговият син Фатх-Али Хан е известен военен командир по време на управлението на сефевидските шахове Султан Хюсеин и Тахмасп II. Той е убит по заповед на Надир Шах през 1726 г. Синът на Фатах Али Хан, Мохамед Хасан Хан Каджар (1722-1758), е баща на Мохамед Хан Каджар и Хосеин Коли Хан, бащата на ,,Баба Хан", бъдещият Фатах Али Шах Каджар. Мохамед Хасан Хан е убит по заповед на Карим Хан от династията Зенда.

През 126-те години между упадъка на държавата на Сефевидите и възхода на Насър ал-Дин Шах, Каджарите се трансформират от племе на войни-пастири с крепости в Северна Персия в персийска династия с всички атрибути на персийско-ислямска монархия.

,,Както практически всяка династия, управлявала Персия от 11-ти век, Каджарите идват на власт с подкрепата на тюркски племена, използвайки образовани перси в своята бюрокрация". През 1779 г., след смъртта на Карим Хан от династията Зенда, Ага Мохамед Шах Каджар, водачът на Каджарите, се заема да обедини Иран. Мохамед Шах е известен като един от най-бруталните владетели дори по стандартите на Иран от 18-ти век. В стремежа си към власт той разрушава градове, изтребва цели нации и ослепява около 20 000 души в град Керман, защото местното население решава вместо да се предаде, да се защитава докрай.

Каджарската армия по това време се състои главно от туркмени и грузински роби. До 1794 г. Мохамад Шах елиминира всички свои съперници, включително Лот Али Хан, последният от династията Зенд. Той възстановява персийския контрол над територии в целия Кавказ. Ага Мохамед премества столицата си в Техеран, по това време село близо до руините на древния град Рей. През 1796 г. той е официално коронован като шах. През 1797 г. Мохамед Шах Каджар е убит в Шуша, столицата на Карабахското ханство, и е наследен от своя племенник Фет-Али Шах Каджар.

Възвръщане на Кавказ

През 1744 г. Надир Шах поставя в Грузия съответно Теймураз II и неговия син Ираклий II като награда за тяхната лоялност в Картли и Кахетия. Когато Надир Шах умира през 1747 г., те се възползват от хаоса, който избухва в соталската част на Персия, и обявяват независимост. След смъртта на Теймураз II през 1762 г., Ираклий II поема контрола над Картли и обединява двете кралства в лична уния в Кралство Картли-Кахети, ставайки първият грузински владетел, управлявал политически обединена Източна Грузия от три века. Приблизително по същото време Карим хан Зенд се възкачва на персийския трон; Ираклий II бързо де юре се подчинява на новия персийски владетел, но де факто остава независим. През 1783 г. Ираклий II приема протектората на Руската империя въз основа на резултатите от Георгиевския договор. През последните няколко десетилетия на 18 век Грузия става по-важен елемент в иранско-руските отношения от някои провинции на северна континентална Персия, като Мазандаран или дори Гилан. За разлика от Петър Велики, Екатерина II, тогавашният управляващ монарх на Русия, разглежда Грузия като опора на своята кавказка политика, тъй като намеренията на Русия са да я използва като база за операции срещу Персия и Османската империя, като и двете държави са най-близките геополитически съперници на Русия. Освен това би било идеално да има още едно пристанище на грузинското черноморско крайбрежие. Ограничен руски контингент от два пехотни батальона с четири артилерийски оръдия пристигнал в Тбилиси през 1784 г., но бил изтеглен, въпреки протестите на грузинците, през 1787 г., когато започнала нова война срещу Османската империя.

Последствията от тези събития идват няколко години по-късно, когато нова силна персийска династия под ръководството на Каджарите излиза победител в продължителна борба за власт в Персия. Техният водач, Ага Мохамед Шах, като своя първа цел решава да подчини отново напълно Кавказ в персийската орбита. За Ага Мохамад Шах повторното подчинение и повторното интегриране на Грузия в Персийската империя е част от същия процес, довел Шираз, Исфахан и Тебриз под негово управление. Той счита, както Сефевидите и Надир Шах преди него, тези територии като останалата част от Персия. Грузия е била провинция на Персия, подобно на Хорасан. Както е посочено в Кеймбриджката история на Иран, неговото окончателно отцепване (на Кавказ) било немислимо и той трябваше да му се противопостави точно както се противопостави на опита за отцепване на Фарс или Гилан. Ето защо било естествено Ага Мохамед Шах да предприеме всички необходими мерки в Кавказ, за да подчини и обедини отново наскоро изгубените региони след смъртта на Надер Шах и смъртта на Зендите.

След като се възползват от момента на мир по време на вътрешни раздори и гарантират сигурността на Северна, Западна и Централна Персия, персите поискали Ираклий II да се откаже от договора с Русия и да приеме отново персийския сюзеренитет в замяна на мира и сигурността на своето царство. Османците, съперник на Персия, за първи път от четири века признават правата на последната върху Картли и Кахетия. След това Ираклий се обърнал към своя теоретичен защитник, руската императрица Екатерина II, с молба да предостави най-малко 3000 руски войници, но молбата му е игнорирана, оставяйки Грузия сама да отблъсне персийската заплаха. Въпреки това Ираклий II все още отхвърлял ултиматума на Ага Мохамед Шах.

През август 1795 г. Ага Мохамед Шах пресича река Аракс и след като получава подкрепа от подчинените си ханове на Ериван и Ганджа, завзема отново територии, включително части от Дагестан на север и в други региони до най-западната граница на съвременна Армения на запад, той изпраща на Ираклий последен ултиматум, който той също отхвърля, но изпраща куриери до Санкт Петербург. Гудович, който по това време е в Георгиевск, съветва Ираклий да избягва ,,разходи и суетене", докато Ираклий, заедно със Соломон II и някои имеретийци (Имеретия е друго грузинско княжество), се насочват на юг от Тбилиси, за да се бият с персите.

Когато половината от войските на Ага Мохамед Шах пресичат река Аракс, той тръгва право към Тбилиси, където започва голяма битка между персийските и грузинските армии. Ираклий успява да мобилизира около 5000 войници, включително около 2000 от съседна Имеретия при неговия цар Соломон II. Грузинците, безнадеждно числено превъзхождани, в крайна сметка са победени въпреки упоритата съпротива. Няколко часа по-късно персийският цар Ага Мохамад Шах поел пълен контрол над столицата на Грузия. Персийската армия се отдръпва, натоварена с плячка и много хиляди пленници.

Така след превземането на Тбилиси и реалния контрол над Източна Грузия. Ага Мохамед е официално коронясан за шах през 1796 г. в равнината Муган. Както отбелязва Кеймбриджката история на Иран; ,,Подопечната на Русия, Грузия, беше наказана и престижът на Русия пострада." Ираклий II се завръща в Тбилиси, за да възстанови града, но разрушаването на столицата му нанася смъртоносен удар върху надеждите и плановете му. След като научил за падането на Тбилиси, генерал Гудович хвърлил вината върху самите грузинци. За да възстанови престижа на Русия, Екатерина II обявила война на Персия по предложение на Гудович и изпратила армията на Валериан Зубов във владението на Каджарите през април същата година, но новият цар Павел I, който наследил Екатерина, скоро реши да забрави за това.

По-късно Ага Мохамед Шах е убит по време на подготовката на втората кампания срещу Грузия през 1797 г. в Шуша. Преоценката на персийската хегемония над Грузия не продължи дълго; през 1799 г. руснаците влизат в Тбилиси, две години след смъртта на Ага Мохамед Шах. Следващите две години били време на объркване, отслабеното и опустошено кралство Грузия, със столица наполовина в руини, лесно е погълнато от Русия през 1801 г. Тъй като Персия не можела да позволи отстъпването на Закавказието и Дагестан, които от векове били част от Персия, това също щяло да доведе директно до войни дори няколко години по-късно, а именно Руско-персийската война (1804-1813) и Руско -Персийска война (1826-1828). години), което в крайна сметка ще доведе до неотменимо принудително прехвърляне на гореспоменатите региони на Руската империя в съответствие с Гюлистанския мирен договор и Туркманчайския мирен договор. Следователно, също било неизбежно наследникът на Ага Мохамед Шах, Фатх Али Шах (при когото Персия водеши двете гореспоменати войни), да следва същата политика за възстановяване на персийската централна власт на север от реките Аракс и Кура.

Руско-персийски войни

На 12 септември 1801 г., четири години след смъртта на Ага Мохамед Шах Каджар, руснаците се възползват от момента и анексират Картли-Кахетия. През 1804 г. руснаците нападат и разграбват персийския град Ганджа, убивайки и прогонвайки хиляди негови жители, като по този начин започва Руско-персийската война от 1804-1813 г. При Фатх Али Шах Каджарите възнамеряват да се бият срещу нахлуващите сили на Руската империя, които се стремят да завземат персийски територии в региона. Този период бележи първото голямо икономическо и военно посегателство върху персийските интереси през колониалната епоха. Каджарската армия претърпява голямо военно поражение във войната и съгласно условията на Гюлистанския мирен договор от 1813 г. Персия е принудена да отстъпи повечето си кавказки територии, включително съвременна Грузия, Дагестан и по-голямата част от Азербайджан.

Около десет години по-късно, в нарушение на Гюлистанския мирен договор, руснаците нахлуват в иранското Ериванско ханство. Това предизвиква нова война (Руско-персийската война от 1826-1828 г.). Това завършва още по-катастрофално за Каджарска Персия с временната окупация на Тебриз и подписването на Туркменчайския мирен договор през 1828 г., признаващ суверенитета на Русия над целия Южен Кавказ и Дагестан, и следователно отстъпването на това, което сега е Армения и Азербайджан. Новата граница между Русия и Персия е установена по река Аракс. В съответствие с тези два договора през 19 век Персия безвъзвратно губи територии, които са били част от териториите на Персия в продължение на векове. Територията на север от река Аракс, сред която територията на съвременната Република Азербайджан, източна Грузия, Дагестан и Армения, е била територия на Иран, докато не е била окупирана от Русия през 19 век.


Карта, показваща северозападните граници на Персия през 19 век, включително Източна Грузия, Дагестан, Армения и Азербайджан, преди тя да бъде принудена да отстъпи територии на Руската империя в резултат на двете руско-персийски войни от 19 век

Като по-нататъшен пряк резултат и последица от договорите от Гюлистан и Туркманчай от 1813 г. и 1828 г. съответно, бившите персийски земи стават част от Русия за около следващите 180 години, с изключение на Дагестан, който остава руско владение оттогава. От по-голямата част от територията в резултат на разпадането на Съветския съюз през 1991 г. се образуват три отделни републики като Грузия, Азербайджан и Армения. И не на последно място, в резултат на принудата на Русия към двата договора, тя също решително разделя азербайджанците  (,,татари" или ,,турци" по тогавашната терминология) и талишите между двете държави.

Развитие и упадък

По време на управлението на Насър ал-Дин Шах западните науки, технологии и методи на обучение са въведени в Персия и започва модернизацията на страната. Насър ал-Дин Шах се опитва да използва взаимното недоверие между Великобритания и Русия, за да запази персийската независимост, но чуждестранната намеса и териториалните посегателства се засилват при неговото управление. Той не успява да предотврати британското и руско нахлуване в регионите на традиционно персийско влияние. През 1856 г., по време на англо-персийската война, Великобритания попречила на Персия да си върне контрола над Херат. Градът е бил част от Персия по време на империята на Сефевидите, но Херат е бил управляван от неперсийски владетели от средата на 18 век. Великобритания също разширява контрола си върху други райони на Персийския залив през 19 век. Междувременно до 1881 г. Русия е завършила завладяването на днешен Туркменистан и Узбекистан, доближавайки границата си до североизточните граници на Персия и прекъсвайки историческите връзки на Персия с градовете Бухара и Самарканд. Няколко търговски отстъпки от персийското правителство поставят икономическите дела до голяма степен под британски контрол. До края на 19 век много перси вярвали, че техните владетели служат на чужди интереси.

Амир-Кабир бил съветник на младия принц Насер ал-Дин. След смъртта на Мохамад Шах през 1848 г. Мирза Таки до голяма степен е отговорен за осигуряването на наследяването на трона на престолонаследника. Когато Насер ад-Дин се възкачва на трона, Амир-Кабир е удостоен с позицията на велик везир.

По това време Персия е почти банкрутирала. През следващите две години и половина Амир-Кабир инициира важни реформи в почти всеки сектор на обществото. Държавните разходи са намалени и било направено разграничение между частния и публичния сектор. Инструментите на централната администрация са преразгледани и Амир-Кабир поема отговорността за всички области на бюрокрацията. Чуждестранната намеса във вътрешните работи на Персия е ограничена и външната търговия е насърчавана. Предприети са обществени работи, като например изграждането на базар в Техеран. Амир-Кабир издава указ, забраняващ претенциозното и прекалено официално писане в правителствени документи; Началото на съвременната персийска проза датира от това време.

Едно от най-големите постижения на Амир-Кабир е изграждането на Дар ул-Фунун през 1851 г., първият модерен университет в Персия и Близкия изток. Дар ул-Фунун е основан, за да обучи нови административни кадри и да ги запознае със западните методи на управление. Това бележи началото на модерното образование в Персия. Амир-Кабир нарежда да се построи училище в покрайнините на Техеран, за да може да бъде разширено, ако е необходимо. Той наел френски и руски учители, както и персийци, за да преподават разнообразни предмети като език, медицина, право, география, история, икономика, инженерство и др. Амир-Кабир не е живял достатъчно дълго, за да види завършването на неговия паметник, който все още стои в Техеран.

На тези реформи се противопоставят различни лица, които са изключени от правителството. Те смятат Амир-Кабир за заплаха за техните интереси и образуват коалиция срещу него, в която царицата майка активно участва. Тя убедила младия шах, че Амир-Кабир иска да узурпира трона. През октомври 1851 г. шахът го уволнява и го изпраща в Кашан, където е убит по заповед на шаха. Чрез брака си с Езат ад-Долеха, Амир Кабир бил зет на шаха.
:arrow:

HatshepsutTopic starter

#25
:arrow:
Конституционна революция

Когато Насър ал-Дин Шах Каджар е убит от Мирза Реза Кермани през 1896 г., короната преминава към неговия син Мозафередин Шах. Шах Мозафередин бил умерен, но сравнително неефективен владетел. Царските разточителства съвпадат с неадекватната способност да се осигури доход за държавата, което допълнително изостря финансовите проблеми на Каджарите. В отговор шахът получава два големи заема от Русия (частично за финансиране на лични пътувания до Европа). Общественото недоволство се засилва, когато шахът продава концесии - като монополи за строителство на пътища, правото да налага мита върху вноса и т.н. - на британците в замяна на щедри плащания на шаха и неговите служители. Нуждата на населението да ограничи произволната власт на шаха в полза на върховенството на закона нараства, тъй като опасенията за нарастващото чуждестранно проникване и влияние се засилват.


Мозафередин Шах и неговата свита

Неуспехът на шаха да отговори на протестите на религиозната върхушка, търговците и други класи кара търговците и духовните водачи през януари 1906 г. да се укрият от вероятни арести в джамиите на Техеран и извън столицата. Когато шахът отхвърля обещанието към своите поданици да им позволи да създадат ,,Дом на справедливостта" или консултативно събрание, 10 000 мъже, водени от търговци, намират убежище през юни на територията на британската легация в Техеран. През август шахът обещава конституция с указ. През октомври е свикано избрано събрание и е изготвена конституция, която предвижда строги ограничения на властта на шаха, създаване на избран парламент или меджлис с широки правомощия да представлява народа и правителството, с кабинет, подлежащ на одобрение от меджлиса. Шахът подписва конституцията на 30 декември 1906 г., но отказвайки да предаде цялата си власт на Меджлиса, той прикрепя клауза, която постановява, че подписът на шаха върху всички документи е необходим за приемането на закона. Той почива след пет дни. Допълнителни закони, приети през 1907 г., осигуряват в определени граници свобода на печата, словото и сдружаването, както и сигурност на живота и собствеността. Надеждите за конституционно управление обаче не се оправдават.

Синът на Мозафередин Шах Мохамед Али Шах, който чрез майка си също бил внук на бившия велик везир Амир Кабир, се опитва с руска помощ да премахне конституцията и парламентарното управление. Съпротивата срещу шаха обаче се засилва в Тебриз, Исфахан, Рещ и другаде. През юли 1909 г. конституционните сили тръгват от Ращ към Техеран, водени от Мохамед Вали Хан Сепахсалар Халатбари Тонекабони, те свалят шаха и възстановяват конституцията. Бившият шах отишъл в изгнание в Русия. Шахът умира в Сан Ремо, Кралство Италия през април 1925 г. Всеки бъдещ шах на Персия също ще умре в изгнание.

На 16 юли 1909 г. Меджлисът гласува за поставянето на 11-годишния син на Мохамед Али Шах, Ахмад Шах, на трона. Въпреки че конституционните сили победили, те били изправени пред сериозни трудности. Революцията и гражданските войни подкопават стабилността и търговията. Освен това бившият шах, с подкрепата на Русия, се опитал да си върне трона, като стоварил войски през юли 1910 г. Надеждата, че революцията ще постави началото на нова ера на независимост от великите сили, приключва, когато като част от англо-руското споразумение от 1907 г. Великобритания и Русия се съгласили да разделят Персия на сфери на влияние. Руснаците трябвало да се радват на изключителното право да преследват своите интереси в северната част на страната, британците в южната и източната част; и двете сили биха били свободни да се състезават за икономическо и политическо предимство в неутралното царство в центъра. Ситуацията достига връхната си точка, когато Морган Шустър, американец, нает от персийското правителство като главен ковчежник да реформира финансите му, се опитал да събере данъци от влиятелни служители, които били руски протежета и изпратил членове на жандармерията на Министерството на финансите, данъчния отдел, в руската зона. Когато през декември 1911 г. меджлисът единодушно отхвърля руския ултиматум, изискващ оставката на Шустер, руските войски, които вече са в страната, се придвижват към столицата. За да предотвратят това, на 20 декември лидерите на Бахтиар и техните войски обградиха сградата на Маджлес, принудиха ги да приемат руския ултиматум и закрива събранието, като отново суспендират конституцията.

Първа световна война

Въпреки че Каджарска Персия обявява строг неутралитет на първия ден от ноември 1914 г. (което бива потвърдено от всяко следващо правителство след това), съседната Османска империя нахлува в Персия относително скоро след това, през същата година. По това време значителна част от Персия е под силно руско влияние и контрол, а от 1910 г. руските войски били вътре в страната, а руски гарнизони има в много от нейните градове. Поради последната причина, според професор д-р Турадж Атабаки, декларацията за неутралитет е била безполезна, особено след като Персия не е имала силата да приложи тази политика.

В началото на войната османците нахлуват в Ирански Азербайджан. Има многобройни сблъсъци между руснаците, които са допълнително подпомагани от асирийците под командването на Ага Петрос, както и арменските доброволчески отряди и батальони, и османците от другата страна. Въпреки това, с настъпването на революцията в Русия през 1917 г. и последвалото изтегляне на по-голямата част от руските войски, османците придобиват ясно предимство в Персия и анексират по-голямата част от нея за известно време. Между 1914 и 1918 г. османските войски избиват хиляди асирийци и арменци в Персия като част от съответно асирийския и арменския геноцид.

Войната в Персия продължава до примирието в Мудрос през 1918 г.

Падане на династията

Ахмад Шах Каджар е роден на 21 януари 1898 г. в Тебриз и се възкачва на трона на 11-годишна възраст. Въпреки това, окупацията на Персия по време на Първата световна война от руски, британски и османски сили е удар, от който Ахмад Шах никога не се възстановява.

През февруари 1921 г. Реза Пахлави, командир на персийската казашка бригада, организира държавен преврат, ставайки новият владетел на Персия. През 1923 г. Ахмад Шах отива в изгнание в Европа. Реза Пахлави убеждава Меджлиса да детронира Ахмад Шах през октомври 1925 г. и да изключи завинаги династията Каджар от претенции към трона в Персия. Впоследствие Реза Пахлави е провъзгласен за монарх на Персия, той управлява от 1925 до 1941 г.

Ахмад Шах умира на 21 февруари 1930 г. в Ньой сюр Сен, Франция.

Държавно управление

В началото на управлението на Фатх Али Шах Персия е разделена на 5 големи провинции и голям брой по-малки: около 20 провинции през 1847 г., 39 през 1886 г. и 18 през 1906 г. През 1868 г. повечето от губернаторите на провинциите са принцове Каджар.

Правителството се възприема като собственост на шаха. Фактът, че основната функция на правителството е да събира данъци, още повече подчертава тази идея. Каджарските принцове, които като цяло доминирали във всички сфери на управлението, били концентрирани главно в губернаторствата, където двата атрибута на правителството на шаха, а именно упражняването на власт и събирането на данъци, били въплътени в живота. Разпоредбата, че властта принадлежи на семейството на шаха, се спазвала до такава степен, че десетгодишни момчета често били изпращани като губернатори, придружени от съветници, които се занимавали с ежедневните аспекти на управлението. Или, алтернативно, принцовете, които имали власт над множество провинции, оставали в Техеран и изпращали свои представители да ги управляват. Бюрократичните длъжности като везир (финансов съветник) и наиб ал-хукума (заместник-управител, който действа като управител от името на принца) само засилват прилагането на идеализираната представа (че упражняването на властта принадлежи на каджарите) по отношение на реалната ситуация (че старшите каджарски принцове не могат пряко да контролират всяка от поверените им провинции).

Почти всички личности, които Бенджамин, първият американски посланик в двора на шаха, споменава като най-могъщи, са били принцове. Списъкът на управителите за 1879-1880 г., даден в Muntazam-i Nasiri, само потвърждава тази теза. Най-големият син на шаха, Зил ас-Султан, управлява Исфахан, Язд, Буруджирд, Арак, Хузистан и Луристан. Камран Мирза, регент и друг син на шаха, освен важния пост на министър на войната и министър на търговията, е бил и губернатор на Техеран, Гилан, Мазандаран, Астрабад, Фирузкух, Демавенд, Кум, Малаир, Туйсиркана, Нихавенд, Сейв, Заранд и Шахсеван. Той също така управлявал разпределението на средствата между улемите и бил техен официален представител при шаха. Престолонаследникът бил традиционен губернатор на Азербайджан. Провинция Фарс била управлявана от чичото на шаха, Фархад Мирза Мутамид ал-Довла, а друг чичо, Хишмат ал-Довла, бил губернатор на Кирманшах. Султан Ахмед Мирза Азад ал-Довла, братовчед и зет на шаха, бил губернатор на Казвин. Каджарските принцове, в допълнение към портфейлите на министър на войната и министър на търговията, заемат и постовете министър на правосъдието и министър на науката. Ситуацията е подобна и в други години основните провинции са управлявани от каджарски принцове, а престолонаследникът винаги е бил губернатор на Азербайджан. По време на четиридесет и осемте години от управлението на Насреддин Шах, провинция Фарс е управлявана от некаджарски принцове само за четири години и дори тогава такива са били членове на семейството на шаха като Яхя Хан Мутамид ал-Мулк, който е бил женен за полусестра на шаха.

Министрите, които в този случай били предимно съветници на шаха, били от семейството на шаха, но рядко принцове. Важно изключение е направено по отношение на поста военен министър. През 1868 г. Камран Мирза е назначен за военен министър на тринадесетгодишна възраст. Той бил подпомаган от чичото на шаха, Фируз Мирза Нусрат ал-Довла. С изключение на периода 1871-1879 г., Камран Мирза остава на този пост до смъртта на баща си през 1896 г. Въпреки това, привилегията да събира и поддържа армия е един от малкото атрибути на властта на шаха в Каджарски Иран. Показателен в това отношение е ферманът на Насреддин шах (без дата, но вероятно издаден след оставката на Мирза Хюсеин Хан от поста военен министър през 1879 г.). В него шахът, след като внимателно описва специалното положение на войниците в цаството, заявява, че ,,постът на главнокомандващ на армията (sipahsalari variyasat-i gushun) е забранен (харам) за всички, с изключение на членовете на семейството на шаха".

Монополизирането на основните постове в държавата от семейството на шаха означава, че висшият политически елит е предимно азербайджански. Амир Кабир и Мирза Юсуф Мустоуфи ал Мамалик завършват обучението си и започнали да се изкачват по бюрократичната кариерна стълба в Азербайджан. Така имало сериозна пропаст между елита на Техеран и местните елити. Техеран бил непривлекателен за местните елити, тъй като за тях на практика няма място в столицата, нито дори надежда за такова. Липсата на притегателен ефект от страна на Техеран била съчетана с липса на притегателен ефект в провинциите, където местните елити притежават власт и изпълняват местни функции. В резултат на това нивото на политическа интеграция било минимално. Разликата между централния управляващ елит и мнозинството от управляваните се дължи както на класата, така и на етническа принадлежност. Правителството на Техеран представлявало управлението на едно общество над останалите. Това не било национално иранско, а просто правителство на Каджар. Нивото на политическо отчуждение се различава от провинция до провинция. Недоволството съществувало навсякъде, включително в Азербайджан, но усещането за пренебрегване и отделяне от политическото тяло било най-силно усетено в Кирман, където основателят на династията Каджар извършил кланета в началото на 19 век.

Каджарските шахове смятали завоюваните земи за своя лична плячка и собственост. Техният административен апарат бил продължение на техния дворец, а гражданските и военните им разходи били функция на личните им средства. В средата на 19 век повече от 10% от държавния бюджет отиват за издръжката на племето каджари. Те делегирали част от властта си на управителите на провинциите, обикновено техни роднини.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каджарский Иран

HatshepsutTopic starter

Династия Пахлави (1925-1979)

Династия Пахлави е иранска династия, която управлява Иран от 1925 г. до 1979 г., когато монархията е свалена в резултат на иранската революция.

Династията е основана от Реза Шах Пахлави през 1925 г., бивш бригаден генерал от Персийската казашка бригада, чието царуване продължава до 1941 г., когато е принуден да абдикира от съюзниците след англо-съветската инвазия. Наследен е от сина си, Мохамед Реза Пахлави, последният шах на Иран.


Основателят на династията Реза Шах Пахлави (1925-1941)

Сблъсквайки се с нарастващото обществено недоволство и бунтове в цялата страна през 1978 г., Мохамед Реза Шах Пахлави заминава в изгнание заедно със семейството си през февруари 1979 г., което предизвика поредица от събития, които бързо водят до разпадането на държавата. На 11 февруари 1979 г. официално се слага край на 2500-годишната монархия в Иран. След смъртта на Мохамед Реза Пахлави на 27 юли 1980 г., синът му Реза Кир Пахлави става глава на династията Пахлави.


Последният ирански шах Мохамед Реза Пахлави (1941-1979)

През 1925 г. Реза Хан, бивш бригаден генерал от Персийската казашка бригада, сваля Династия Каджар и се обявява за шах, приемайки името на Пахлави, на името на езика Пахлави, говорен по времето на Сасанидската империя. До средата на 1930–те години, силната светска власт на Реза Шах Пахлави причинява недоволство сред някои групи, особено сред духовенството, които се противопоставят на реформите му, но средната и над средната класа на Иран харесва това, което прави Пахлави. През 1935 г. Реза Шах Пахлави издава указ за чуждестранните делегати да използват терминът Иран чрез официалната кореспонденция, в съответствие с факта, че ,,Персия" е термин, използван от западните народи за страната, наречена ,,Иран" на персийски. Неговият наследник Мохамед Реза Пахлави, обявява през 1959 г., че и Персия и Иран са приемливи и могат да се използват като взаимозаменяеми.

Реза Шах Пахлави се опитва да избегне съюз с Великобритания и Съветския съюз. Въпреки че много от неговите проекти за развитие изискват външна техническа експертиза, той избягва възлагането на договори с британски и съветски компании. Въпреки че Великобритания чрез собствеността си в англо-иранска нефтена компания, контролираща всички петролни ресурси на Иран, Реза Шах Пахлави предпочита да получи техническа помощ от Германия, Франция, Италия и други европейски страни. Това създава проблеми за Иран след 1939 г., когато Германия и Великобритания стават врагове през Втората световна война. Реза Шах Пахлави обявява Иран като неутрална страна, но Великобритания настоява, че германските инженери и техници в Иран са шпиони с мисии да саботират британските петролни съоръжения в югозападната част на Иран. Великобритания настоява Иран да експулсира всички германски граждани, но Реза Шах Пахлави отказва, твърдейки, че това ще повлияе неблагоприятно за неговите проекти за развитие.

Втора световна война

Британско-съветската окупация на Иран, проведена под съюзническото кодово наименование операция ,,Съгласие", е съвместно реализирана англо-съветска геостратегическа инициатива през Втората световна война.

Проведена е в периода 25 август – 17 септември 1941 г., когато е в ход операция ,,Барбароса", което предизвиква силно учудване у Хитлер и Обединеното командване на Вермахта). Декларираната ѝ цел е защита на иранските петролни полета от евентуалното им заемане от силите на Оста, както и защита на южното трасе на транспортния коридор, по който съюзниците осъществяват доставки на Съветския съюз по програмата Ленд-лийз.

Според немското главно командване операцията е осъществена предвид пряката заплаха от участието на Иран във Втората световна война на страната на Оста.

По време на операцията съюзническите сили нахлуват в Иран и свалят от власт шаха Реза Пахлави, който отказва съюзническо искане за допускане на войски на територията на страната. Съветският съюз и Великобритания окупират Иран и налагат съюзнически контрол над железопътните линии и петролните находища на страната. Британските въоръжени сили заемат Южен Иран, а съветските окупират северната част на страната.

Иран или Персия, наричан така до 1935 е разделен на две зони на влияние, руска на север и британска на юг. Тези две сили се възползват от проблемите, засягащи персийската конституционна революция от 1905 – 1911, от слабостта и корупцията, станали част от управлението на последните императори каджари, за да могат да достигнат тяхното влияние в страната.

След края на Първата световна война руските и английски войскови части напускат страната и през 1921 конституционната монархия е възстановена. На 21 февруари 1921 полковник Реза Хан (1878 – 1944), бивш шеф на казашката охрана, става държавен глава. Той сам се коронясва за шах през декември 1925. Води политика на бърза модернизация на Иран, като се опира на технологичната подкрепа на европейските държави (Германия, Франция, Швейцария), които не са се присъединили към силите, които са искали да си разделят държавата. Икономическата близост с Германия, пръв търговски партньор на Иран през 1939, скоро ще подразни британците.

Вследствие на немската инвазия в СССР през 1941, Обединеното кралство и СССР стават съюзници. Реза Пахлави вече доста е сближил Иран с Третия райх, но внимава страната да остане неутрална. Британците се опасяват да не би рафинерията на Абдан, притежавана от AIOC Англо-иранска петролна компания, да попадне в ръцете на германците. Тази рафинерия, която е произвела осем милиона тона петрол през 1940, представлява ключов военен обект в полза на Антантата.

За руснаците Иран представлява жизнен път за прекарване на американските помощи до СССР.

Нападенията на немските подводници и приближаващите ледници, усложняват значително преминаването на конвоите през арктическия океан към Архангелск. Железопътните линии, преминаващи през Иран, са основния начин за транспортиране на материали към СССР от Персийския залив.

СССР и Великобритания оказват натиск върху Иран и Шаха, но това единствено увеличава напрежението и предизвиква про-германски съюзи в столицата Техеран. Реза Шах отказва да изгони многобройните пребиваващи германци в Иран, след което отказва и използването на железопътните линии от съюзниците, поради обявения неутралитет от страна на Иран. Това води до британска и съветска инвазия на територията на Иран, чието начало се счита 25 август 1941.

В продължение на много десетилетия иранското и германското правителство изграждат връзки, които влизат в противоречие на имперските амбиции на Великобритания и Руската империя (а по-късно и СССР). През 1930 г. Нацистка Германия продължава да ухажва Иран като и предоставя икономически помощи.

Въпреки че, Реза Шах Пахлави обявява неутралитет в началото на войната, впоследствие Иран се превръща във важен геополитически фактор за Великобритания най-вече заради петролните полета, като опасенията на Великобритания са, че рафинерията в Иран може да попадне в ръцете на германците.

С нашествието на Германия в СССР през юни 1941 г., Великобритания и СССР стават формални съюзници, което предпоставя тласъка на инвазията. С напредването на германската армия в СССР, по т.нар. ,,персийски коридор" образуван от Транс-иранските железопътни линии, най-лесно се осигурява превозването на жизненоважни доставки и муниции от Съюзниците на СССР. С увеличаването на германските атаки с подводници в Северно море и лошите зимни условия в района, северният маршрут става все по-опасен и неатрактивен за Съюзниците. Осъществен е натиск върху Иран от страна на Съюзниците да осигури безпрепятствено през територията си британско-американски доставки към СССР, но това води само до нарастване на вътрешнополитическото напрежение в страната и до прогермански митинги в Техеран.

Военната инвазия е предшествана от дипломатическа такава. Две дипломатически ноти са изпратени до Иран с предупреждение и изискване за екстрадиране на граждани на Оста от страната, като в противен случай щяло да бъде използвана сила срещу Иран. Втората от нотите е призната от министър-председателят на Иран Али Мансур като прикрит ултиматум. Финалните дипломатически ноти, които декларират, че инвазията е вече започнала били доставени от съветските и британските посланици в страната в първата нощ на инвазията. Самата военна интервенция се приема за тактическа изненада, понеже е описана от Съюзниците като лесна и осъществена с лекота.

Кралските военноморски сили и Кралският австралийски флот атакуват Иран от Персийския залив по земя и въздух. Междувременно Червената армия нахлува от север на иранска територия през Закавказието с 44-та,47-а и 53-та армия под командването на Дмитрий Козлов, завземайки северните провинции на Иран. Военновъздушни сили и военноморски части на Червената армия също участват в операцията. В отговор на нападението, Иран мобилизира 9 дивизии, като на 25 август контраатакува британските сили. Контраатаката е неуспешна, както и цялата кампания в отговор на нарушения суверенитет на страната. Иранската съпротива е смазана и неутрализирана от британските и съветските танкове и пехота.

Окупацията започва на 25 август с изненадваща атака на британците на пристанището в Абадан, като иранските кораби бързо били унищожени или пленени. Пристанищните петролни инсталации били превзети от два индийски батальона. След тази първа инвазия, Кралските военновъздушни сили атакували иранските летища и комуникационни центрове в района. Осем британски и индийски батальона под командването на генерал-майор Уилям Слим напреднали от Ханакин към Керманшах и Хамадан. Същевременно Съветският съюз нахлува от север на иранска територия и войската му напредва към град Маку, който преди това е многократно бомбардиран. На иранския каспийски бряг е извършен съветски десант с разтоварване на съветска военна техника и боеприпаси, а при десанта е открит приятелски огън. В Каспийско море са потопени два ирански кораба, а четири други повредени.

В резултат от проведената съюзническа военна интервенция срещу Северен Иран са убити близо 800 ирански войници и моряци и поне 200 цивилни. Загиналите британски и индийски войници са 22-ма, а 44 са ранени. Съветските жертви са 40. Британските и съветските съюзнически сили се срещат в градовете Сена и Казвин на 30 срещу 31 август 1941 г.

Първият висш общсъюзнически форум по време на ВСВ, Техеранската конференция, се провежда в столицата на де факто окупиран Иран.

Загубите по време на морските операции се измерват в два военни ирански кораба, които са потопени и четири други, които са пострадали тежко от Кралската флотилия. Шест ирански изтребителя са свалени. Избити са около 800 войници, морски пехотинци и пилоти, сред които и Голамали Баяндор, адмирал на иранската флота. Близо 200 цивилни умират по време на въздушните нападения в Гилян. Британските и индийски загуби са едва 22 загинали и 42 ранени.

След тази окупация персийският коридор е отворен и позволява преминаването на цял флот с материали (повече от 5 милиона тона с военни субсидии) към СССР най-вече, но също и към британските сили в Близкия изток. След абдикирането на баща си Мохамед Реза става шах на 16 септември 1941 г. Младият и неопитен владетел се оказва изтласкан върху трона, като започва управлението си с една чисто протоколна и номинална власт, силно ограничена от британците.

Обнадеждени от свободното взимане на решения от Реза Шах, британците искат да върнат на трона династията Каджар и по точно Султан Хамид Мирза, който е син на предишния регент Мохамед Хасан Мирза. Но шансовете да го видят на трона са по скоро нищожни, тъй като той не говори персийски и познава доста по-добре Лондон и италианската Ривиера, отколкото родната си страна, която напуска на четиригодишна възраст.

Новият шах подписва договор за съюз с британците и руснаците през януари 1942, според който Иран е задължен да оказва невоенна помощ на двете сили. Петият член от този договор, който не е напълно спазен от иранските управници, задължава Съюзниците да напуснат Иран в срок от шест месеца след края на размириците. През септември 1943 Иран обявява война на фашистка Германия, като това го определя като бъдещ член на ООН. По време на конференцията в Техеран през ноември същата година, президентът Франклин Рузвелт, министър-председателя Уинстън Чърчил и генералния секретар Йосиф Сталин, потвърждават отговорността си към независимостта на Иран и неговата териториална единност и заявяват добрите си намерения, предоставяйки икономическа помощ на Иран.

След края на войната британците се оттеглят, но съветските групи, разположени северозападно от Иран не само отказват да отстъпят, но и подкрепят бунт, който води до създаването на сепаратистки и просъветски държави в Иранския Азербайджан в края на 1945: Демократична република Азербайджан и република Махабад. И двете са марионетни съветски правителства. Това отключва ирано-съветската криза и съветските войски се отдръпват чак през май 1946, след като получават обещание за петролни концесии

Без съветските войски, които да ги пазят, съветските републики на север рухват и петролните концесии са отхвърлени. Именно по време на този исторически момент на окупация е написан персийският химн Ey Iran през 1946.

Студена война


Шах Мохамед Реза Пахлави със своята съпругата си царица (шахбану) Фарах Пехлави

Мохамед Реза Пахлави заменя баща си на престола на 16 септември 1941 г. Той иска да продължи политиката на реформи, но сблъсък за контрол на правителството скоро избухва между него и по-стар политик, националистът Мохамед Мосадег.

През 1951 г. Меджлиса (парламента на Иран) избира Мохамед Мосадег като нов премиер чрез гласуване в съотношение 79 – 12, който скоро след това национализира британската петролна индустрия. Мосадег се противопоставя на шаха, който се бои от петролно ембарго, наложено от Запада, което би поставило Иран в икономическа разруха. Шахът бяга от Иран, но се връща, когато Обединеното кралство и Съединените щати организират преврат срещу Мосадег през август 1953 г. След това Мосадег е арестуван от армейските сили, верни на шаха.

Значителни планове за изграждане на инфраструктурата на Иран са предприети, нова средна класа започва да процъфтява и за по-малко от две десетилетия Иран се превръща в безспорна голяма икономическа и военна сила в Близкия изток.

Падане на династията

До средата на 1970–те години, позовавайки се на увеличените приходи от петрола, Мохамед Реза започва поредица от още по-амбициозни и смели планове за напредък на страната си и на поход към ,,Бяла революция". Но социално-икономическите постижения все повече дразнят духовенството. Ислямските лидери, особено аятолах Рухолах Хомейни, който е в изгнание са в състояние да съсредоточат това недоволство с ислямските принципи, които призовават за свалянето на режима на шаха и връщане към ислямските традиции. Режимът на Пахлави пада след надигащото се недоволство през 1978 г. и 1979 г., когато избухва Ислямска революция.

Мохамед Реза бяга от страната, търсейки медицинска помощ в Египет, Мексико, САЩ и Панама. Впоследствие се преселва със семейството си в Египет като гост на Ануар Садат. След смъртта си Мохамед Реза е наследен от сина си, принц Реза Кир Пахлави, който става глава на династията Пахлави. Реза Пахлави и съпругата му живеят в Съединените щати в Потомак, щата Мериленд, с трите си дъщери.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Династия Пахлави

https://bg.wikipedia.org/wiki/Британско-съветска окупация на Иран

HatshepsutTopic starter

Ислямската революция в Иран 1979г.


Аятолах Рухолах Хомейни (1902-1989)

Иранската революция, Ислямската революция или Революцията от 1979 г. е събитие в историята на Иран, което довежда до свалянето от власт на шах Мохамед Реза Пахлави и премахването на монархията в Иран. Основна роля в нея изиграва аятолах Рухолах Хомейни, който с помощта на различни леви и ислямски организации[1] и студенти по ислямско богословие, установява управление, организирано според традиционното ислямско право и нарича това правителство ,,представител на Али". Религията става основа на целия политически и икономически живот. Революцията е подкрепена и извършена и с пряката помощ на СССР, който започва да играе роля на главен партньор на Иран в следващите години, като по този начин Съветската държава си връща загубените позиции в Иран, които губи, след като през 50-те години ЦРУ извършва преврат в Техеран, поставяйки шах Реза Пахлави и отстранявайки просъветски настроения ирански политик д-р Мохамед Мосадък.

Причини за избухването на революцията

Изтъкнатите причини за избухването на революцията и нейният популистки, националистически и по-късно шиитско-ислямски характер, включват консервативната реакция срещу западните влияния, либералната реакция към социалната несправедливост, нарастване на очакванията, създадени от приходите на петролния басейн през 1973 г. и прекалено амбициозна икономическа програма, гняв срещу рязкото свиване на икономиката през 1977 – 78 и други недостатъци на стария режим.

В международно отношение основна роля за извършването ѝ играе СССР, който отдавна иска да включи Иран в своята сфера на влияние в Азия и Близкия изток, но сега му се отдава удобен момент, тъй като религиозните водачи на революцията демонстрират лоялност при съветската подкрепа за революцията. Причината е Съветското ръководство – Генералния секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев, Политбюро на ЦК на КПСС, Секретариата на ЦК на КПСС, Президиума на Върховния съвет на СССР и Министерски съвет на СССР, да вземат такова решение да подкрепят религиозно политическа, а не социалистическа революция, се дължи на факта, че в Иран религиозните водачи имат огромно влияние върху масите докато светските идеологии не са толкова популярни, а за СССР е особено важно да включи Иран в списъка на своите съюзници в Близкия изток не само исторически (Царска Русия векове наред осъществява политика на икономическо присъствие и протекции над Персия), но и поради основния факт, че това е една от най-богатите страни на петрол, граничеща със Съветската държава, която вече има за съюзници повечето от останалите ислямски държави в региона, главно арабски – Ирак, Сирия, Египет, Палестина, Йеменска народна република, Либия, Алжир, Тунис и Мароко. В Москва е съставен план, с който трябва да се подпомогнат революционните сили в страната, защото е ясно, че по друг начин може да претърпят провал. Съветското ръководство, чрез своите въоръжени сили, осъществява доставка на оръжие на революцията, която в крайна сметка успява.

Шахският режим става все по-потиснически, брутален, корумпиран и неразумен. Страда също и от основни функционални повреди, които донасят икономически затруднения, недостиг и инфлация. Когато американският президент Джими Картър приема политиката на човешките права, която гласи, че страни, които нарушават правата на човека ще бъдат лишени от американски оръжия и помощ, това помага на някои иранци да съберат смелостта да публикуват отворени писма и петиции с надеждата, че репресиите на правителството могат да бъдат разсеяни. Веднага след победата на ислямската революция в Техеран, новата власт променя съюзниците си и от американски става съветски съюзник и приятел, което влошава отношенията на Иран със САЩ в следващите години. Иранците дори организират взимане на заложници в американското посолство в Техеран, като знак на скъсване на отношенията си с американците. Президента на САЩ Картър контраатакува с дипломатическа офанзива и военна, в Израел е подписан договор от Кемп Дейвид, с който Президента на Египет Ануар Садат и Израел прекратяват конфликтите си и започват топли отношения, а в следващите години Израел атакува Ливан и Сирия, стигайки до Голанските възвишения, като отговор на 22 декември 1979 г. СССР взима решение и в следващите месеци на 1980 г. нахлува в Афганистан и поставя просъветски настроеният Мохамад Наджибула за Президент на Афганистан, с цел заздравяване на позициите си в средно азиатския регион, след успеха на революцията в Иран. За да предотврати възможен контрапреврат в Иран от ЦРУ, СССР подкрепя и едната и другата страна в избухналата война между Ирак, воден от Саддам Хюсеин и Иран от 1980 г. до края на войната през август 1988 г.

Последици от революцията

Американската пропаганда в следващите години разтръбява пред цял свят, че революцията заместила монархията на Мохамед Реза Пахлави с ислямизъм, вместо с друг лидер и идеология, е отчасти благодарение на разпространението на шиитския ислям, който се противопоставя на западните влияния и вижда аятолах Хомейни като последовател на имам Хусейн ибн Али и шаха – в ролята на врагът на Хусейн – омразният тиранин Язид I. Други фактори включват подценяването на ислямското движение от Хомейни, което се счита като малка заплаха, в сравнение с марксистите и ислямските социалисти. Съветската и тази на социалистическите страни в т. ч. Народна република България, точно обратно заявява, че с революцията Иран най-после се освобождава от империализма и колониализма. Но революцията в Иран се приема широко от народните маси, които вярват, че Иран е най-после освободен от оковите на шахския режим и колониалната политика на САЩ и Западна Европа, като хиляди се кълнат, че с подкрепата на Аллах и братската помощ на СССР, Иран ще започне да води самостоятелна политика.

В изминалите повече от 35 г. се доказва, че надеждите на иранците се оказват правилни. След разпадането на СССР през 1991 г., съюзническите и приятелски отношения с Иран продължава приемника на СССР Русия, като при президента Владимир Путин, Русия е основен доставчик на въоръжение за иранската армия и помага от съветско време още за развитие на иранската ядрена програма. Друг съюзник на Иран е и Китай – също социалистическа държава.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Иранска революция


Как Иран стана ислямска република

Преди 44 години шах Мохамед Реза Пахлави е свален от власт. Иранците реагират възторжено, мечтаейки за един по-либерален Иран. Никой така и не подозира, че целта е друга: страната да бъде радикално ислямизирана.

Едва ли има друга страна в света, която да предизвиква толкова разнородни реакции като Ислямската република. Едни смятат, че е нужно да се поддържат добри отношения с Иран, други настояват за още по-сурови санкции. Страната подкрепя радикални ислямски групировки като Хамас и Хизбула и е замесена във всички големи регионални конфликти в Близкия изток.

Независимо от дългогодишната изолация, наложена на страната от Запада, тя си остана значима регионална сила. Колкото и архаичен да изглежда днес режимът на ислямските молли, през последните 40 години той показа, че има силни съпротивителни сили и удивителна стабилност. Режимът на ислямските духовници е записан и в конституцията на страната, която е скроена почти изцяло според вижданията на аятолах Хомейни – централната фигура на т.нар. Ислямска революция от 1979 година.

При това основната цел на тази революция в началото бе до голяма степен неясна – прекалено хетерогенни бяха движещите сили на революционното движение, което разтърси Иран през 1978/79: комунистите, националистите, либералите и религиозните сили имаха само една обща цел – свалянето на шаха.

"Шахът трябва да бъде свален!"

Мохамед Реза Пахлави господства над Иран цели 25 години, подкрепян активно от Вашингтон. Вътре в страната той е диктатор, а външнополитически - марионетка, направлявана отвън. По времето на неговото управление социалното разслоение и пропастта между бедни и богати придобиват абсурдни измерения. Милиони иранци в селските райони живеят под границата на бедността, докато малък елит около шаха тъне в богатство.


Аятолах Хомейни се завръща от изгнание на 1.2.1979 г. в Иран

"Главните действащи лица в началната фаза на революцията бяха представители на средното съсловие", казва живеещият в Берлин ирански публицист Бахман Нируманд, който е преживял преврата в Техеран. "Благодарение на приходите от петрола Иран се превърна във важен икономически фактор. В резултат на това в градовете възникна относително голямо средно съсловие, което се стремеше към участие в политическия живот на страната", казва Нируманд.

Хората от средното съсловие тогава си мечтаят за по-свободна и по-либерална държава. Затова по време на протестите през 1978 година много иранци издигат плакати със снимката на бившия демократично избран премиер Мохамед Мосадех, свален през 1953 година чрез преврат с помощта на ЦРУ.

Ислямистите се включват в революцията едва по-късно - когато аятойлах Хомейни успява да се издигне като техен лидер. "Хомейни беше най-отявленият религиозен критик на шаха", казва Реза Хаятпур от университета в Ерланген. По време на своето изгнание в Париж, Хомейни държи огнени речи срещу режима на шаха, докато много други духовници в Иран се държат настрана от политиката. Хомейни обещава не само да помогне на бедните. Той обявява, че ще премахне "декадентското" разточителство в живота на политическия елит и призовава за цялостно духовно обновление, водещо към създаването на ислямска република. По онова време никой все още не осъзнава, че целта е Иран да бъде ислямизиран до краен предел.

Кратката "пролет" на свободата

Сътрудничеството между моллите и либералните сили първоначалоно изглежда възможно. На 1 февруари 1979 година Хомейни се завръща от изгнание. Само четири дни по-късно той определя умерения политик Мехди Базарган за премиер на преходното правителство. Но още по времето на неговото управление започват разногласията между либералните сили и духовните водачи на страната. Привържаниците на Хомейни елиминират с брутално насилие почти всички поддръжници на шаха и започват преход към строго ислямски обществен ред.

"Шахът и неговото обкръжение водеха декадентски живот. Срещу това бяха не само ислямистите, но и всички останали иранци. Затова Хомейни намери добра почва за развитие на своите идеи за културна промяна", казва Бахман Нируманд. На референдум през декември 1979 година иранците гласуват с огромно мнозинство за новата ислямска конституция на страната, скроена изцяло по мярката на революционния лидер Хомейни.

Цялата власт в ръцете на моллите


Аятолах Хомейни е пламенен противник на шаха и основен идеен лидер на Ислямската революция

Левите и либералните политически сили не успяват да се противопоставят на това развитие. Въпреки това те продължават борбата и през януари 1980 година, два месеца след щурма срещу американското посолство в Техеран, народът избира Аболхасан Банисадр за нов президент на републиката. "Още тогава се видя, че духовният елит не е съгласен с този избор, защото има свои собствени кандидати. Банисадр е неудобен противник за Хомейни и многократно предупреждава за опасността от религиозна диктатура. Народът беше раздвоен между двата лагера и изходът от дилемата дойде едва с началото на войната между Иран и Ирак", казва Хаятпур.

Тази война неслучайно е наречена от Хомейни "дар от небето". През септември 1980 година иракският президент Садам Хюсеин, чиято армия по онова време притежава най-модерни оръжия от САЩ, напада Иран. В продължение на осем години двете страни водят ожесточена война с променлив успех. В крайна сметка тя завършва без победител. Почти един милион души загиват по време на бойните действия. Във вътрешнополитически план обаче войната носи окончателно заздравяване на властта на иранските духовници.

Те съумяват да ликвидират всяка наченка на опозиция с позоваването на "външния враг". Ислямистите успяват и да прокарат своята идеология за "мъченическата смърт в името на отечеството". Най-известната политическа жертва на тази идеология е самият Банисадр. Той е обявен за виновен за пораженията на иранската армия на фронта и свален от власт на 21 юни 1981 година. Това окончателно разчиства пътя за върховенството на моллите.

Силен духовен водач, слаб президент


Аятолах Али Хаменей

Следва вълна от масови екзекуции. Духовните водачи на страната преследват, арестуват и екзекутират либерали, комунисти, привърженици на шаха и опозиционни духовници. На мястото на Банисадр е избран Мохамад Али Раджаи. Само 28 дни по-късно президентът обаче става жертва на бомбен атентат и е наследен от Сайед Али Хаменей. След смъртта на Хомейни, Хаменей става върховен духовен водач, което го превръща в най-важната  политическа фигура в Иран. Политическата система в Иран не се е променила от революцията насам. И днес върховният духовен водач е този, който има думата по всички най-важни въпроси, засягащи събдините на Иран.

"Президентът Рохани не може да предприеме почти нищо без одобрението на аятолах Хаменей. При това Хаменей няма стоманената воля на аятолах Хомейни, пък и идеологията като цяло не играе вече толкова важна роля в иранското общество", казва Реза Хаятпур и добавя: "Днес в страната цари по-скоро атмосфера на засилен прагматизъм. Сегашните конфликти в Иран вече не са толкова на религиозна, колкото на социална основа - между онези, които са засегнати от чуждите санкции и безработицата, и другите, които все още извличат ползи от системата на управление".

https://www.dw.com/bg/

HatshepsutTopic starter

Национално знаме на Иран


Националното знаме на Иран в сегашния му вид е утвърдено като държавен символ на 29 юли 1980 г. и отразява политическите промени настъпили след Иранската революция от 1979 г. Знамето има правоъгълна форма с три хоризонтално разположени цветни полета: горе – зелено, по средата – бяло и долу – червено. В центъра е разположен гербът на Иран. Той представлява стилизиран надпис Аллах, (на арабски: الله‎) и символизира ислямската вяра – Няма Господ, освен Аллах (на арабски: لا إله إلاَّ الله‎). На вътрешните краища на зеленото и червеното поле със стилизирана версия на шрифт, използван в Корана, са изписани думите Аллах Акбар ((на арабски: ﷲ اكبر‎, Господ е велик). Наличието на надписа е причина знамето да има лицева страна. Формата, цветовете и пропорциите на елементите на знамето са описани в националния стандарт на Иран.

История

Знамената и щандартите са важни национални и царски символи на иранците още от древността. За тях нееднократно се споменава в книгата на зороастрийците Авеста. Според някои изследователи по външен вид те са подобни на римските вексилуми, при които правоъгълното парче плат виси от напречната част на Т–образната дръжка. Гръцкият историк Ксенофонт съобщава за щандарта на Кир Велики, който представлявал дълго копие със закрепен на него златен орел с разперени крила.

В съответствие с древната иранска хералдична традиция знамената често са украсени с изображения на небесни тела и фигури на животни, носещи символично съдържание. Най-известният символ на Иран през последните няколко века е мотивът Лъв и Слънце. Той е основан върху астрономическите наблюдения и астрологическите схеми, според които зодиакалният знак на Слънцето се намира в съзвездието Лъв. През 19 век към мотива Лъв и Слънце се добавя ятаган и цялата композиция се комбинира със зелено-бяло-червен трикольор. С малки изменения това знаме е официалния символ на Иран до 1979 г.

Доислямски период


Бронзов флаг от Шахдад

В Иран при археологическите разкопки край града Шахдад в югоизточната провинция Керман е открито най-старото в света метално знаме. Находката се датира към 2400 пр.н.е. и представлява квадратна метална плочка с размери около 23,4 на 23,4 cm, закрепена върху меден прът с дължина около 109 cm. Върхът на пръта е украсен с птица (вероятно орел) с разперени криле. Металната плочка се състои от две части – вътрешна по-тънката част и по-дебела рамка. Рамката има две подвижни куки за закрепване към пръта.[9] Централната част на плочката е изгравирана с разнообразни изображения. Сред тях са образите на лъв и слънце, които нееднократно се срещат през цялата история на Иран.

Най-древният символ на Иран е митичното знаме ,,Дерафш-е Кавиани". Легендата за него се разказва в поемата ,,Шах-наме" на Фирдоуси. Знамето е свързано с въстанието на иранците срещу жестокия владетел Захак, незаконно узурпирал властта. Водачът на въстанието, ковачът Каве, прикрепва кожената си престилка към върха на копие и с това знаме повежда хората при Ферейдун, законният наследник на царския род Пишдадиди, първата митична династия на Иран. Ферейдун украсява това знаме с 4-лъчева звезда, скъпоценни камъни и червени, жълти и виолетови пискюли и го нарича ,,Дерафш-е Кавиани" (Знаме на Каве). Звездата се нарича ,,Ахтар-е Кавиани", а нейните лъчи символизират четирите посоки на света. Дерафш-е Кавиани е знаме и на Каянидите, втората митична династия на Иран.

Ахемениди


Щандарт на Кир II Велики, Музей на Древен Иран, Техеран

По време на династията на Ахеменидите (648 – 330 пр.н.е.), при управлението на Кир II Велики, щандартът на империята представлява квадратно знаме, разделено на 4 равностранни триъгълника. Всеки два срещуположни триъгълника са еднакво оцветени. На намерените изображения горният и долният триъгълници са ярко червени, а левият и десният виолетови.

При разкопките на Персеполис археолозите откриват щандарт, на който е изобразен сокол с разперени криле. Понастоящем се смята, че това знаме е официалният флаг на Иран в епохата на царуванията на Кир II Велики и неговите наследници. Този щандарт се съхранява в Музея на Древен Иран в Техеран под № 2436. Изображения на Ахеменидските щандарти са запазени на стенописите в двореца Ападана в Персеполис.

Аршакиди

Партската династия на Аршакидите (250 пр.н.е. – 224 н.е.) смята за своите корени митичните авестийски царе и свързва рода си с ахеменидския цар Артаксеркс II. Предполага се, че техният императорски щандарт е Дерафш-е Кавиани. Той представлява кожено платно с изображение на 4-лъчева звезда. На върха на носещото го копие е закрепена фигура на златен орел, хванал в лапите си по едно златно кълбо. Тази фигура се разглежда като препратка към Ахеменидския щандарт.

Освен императорския щандарт Аршакидите използват копринени военни знамена с изображения на дракони.

Сасаниди

Сасанидската династия (224 – 650) първоначално свързва родословното си дърво с ахеменидските царе, но по-късните сасанидски царе продължават своята генеалогия дълбоко в минало, до митичната авестийска династия на Каянидите. Националното знаме на иранците през тази епоха е Дерафш-е Кавиани, богато украсено със скъпоценни камъни и цветни пискюли. След загубата на сасанидската армия във войната срещу арабите знамето попада в ръцете на победителите. Според хрониките халифът Омар сваля от него скъпоценностите и го изгаря.


Знаме на Сасанидската империя

Дерафш-е Кавиани е символ на националото самосъзнание на иранците. Затова основателят на сафаридската династия (861 – 1003) Якуб ибн Лейс ас-Саффар в стремежа си да се представи за потомък на персийските царе и да възстанови предишната слава на империята провъзгласява: ,,С мен е Дерафш-е Кавиани, чрез него се надявам да управлявам народите." Не са намерени данни за възстановяването на Дерафш-е Кавиани, но изображението на 4-лъчевата звезда върху иранските знамена продължава да се използва до навлизането на символа Лъв и Слънце.

Ислямски период

Ислямизацията на Иран по време на арабското управление води до премахване на традиционните символи, тъй като новата религия ги възприема като езически.

Газневиди

При Газневидите (963 – 1187) знамената са със символи върху тях. По време на царуването на Махмуд Газневи (998 – 1030) се използва черно знаме с изображение на пълна златна луна. Към епохата на Газневидите се отнася използването и на друго знаме – с изображение на сребърен полумесец и паун на зелен фон.

Сефевиди

При династията на Сефевидите (1501 – 1722/1736) се въвеждат последователно три знамена, всички зелени, но с различни символи. Знамето на първия сефевидски цар Исмаил I съдържа изображението на пълна златна луна. През 1524 г. Тахмасп I замества луната с образите на овен и слънце. Овенът се избира, тъй като Тахмасп I е роден през месец Фарвардин, чийто зодиакален символ е Овен. През 1576 г. при Исмаил II върху знамето със златни нишки са избродирани образите на Лъв и Слънце. Това е първата поява на известната емблема, станала най-популярния символ на Иран. В този вид знамето съществува до края на епохата на Сефевидите.


Знаме на Сефевидите (1576 – 1732)

При Сефевидите емблемата Лъв и Слънце се основава върху легендите от Шахнаме, притчите за пророците и други ислямски източници. Според тях царят (шахът) има две роли – на владетел и на духовна личност. Ролята на владетеля е препратка към иранските царе, и по-специално към основателя на древна Персия, митичния цар Джамшид. Джамшид се олицетворява със слънце. Ролята на духовната личност внушава връзката с първия шиитски имам Али. Неговото име се придружава с епитета ,,Лъвът на Господа" и Али съответно се асоциира с лъв. Според Сефевидите връзката между Лъва и Слънцето, обединени в космическа (астрологическа) група, проектира това единство върху земните цар и имам. По този начин Лъвът и Слънцето символизират двата стълба на обществото – държавата и религията. Предполага се, че съществуват допълнителни основания за използване на слънце като символ. Едното е текстът на Шахнаме, където се срещат изразите ,,Слънцето на Иран" и ,,Луната на Туранците". По време на Сефевидите Луната (полумесеца) е държавен символ на Османската империя, затова иранската династия се идентифицира с алтернативния образ на Слънцето. Слънцето има и друго важно значение в света на Сефевидите – времето се отчита по слънчев календар, за разлика от ислямския лунен календар.

Афшариди

Династичните щандарти на Афшариди (1736 – 1802) са многоцветни, с триъгълна форма и без допълнителни символи. Надер Шах има личен щандарт с емблемата Лъв и Слънце. Надер Шах избягва използването на зеления цвят, тъй като той се асоциира с шиитския ислям и династията на Сефевидите. По време на военноморските кампании неговото адмиралско знаме е правоъгълно с червена персийска сабя на бял фон.


Щандарт на Надир Шах

Зенди

Държавното знаме при династията на Зенди (1750 – 1794) представлява бял триъгълник със зелени ръбове и златна емблема на Лъв и Слънце в центъра.


Знаме на Зенди

Каджари

Управлението на Каджарската династия (1781 – 1925) има два периода: до и след Иранската конституционна революция през 1906 г., която ограничава нейната власт, въвеждайки системата на Конституционна монархия.

Абсолютна монархия

При управление на Каджарите се използват много знамена, всички с правоъгълна форма. По време на Мохамед Хан Каджар (1794 – 1797) знамето е червено с емблемата Лъв и Слънце, включена в централен светъл кръг.


Знаме на Мохамед Хан Каджар

При Фат Али Хан (1797 – 1834) се използват няколко версии на знаме, пригодени за различни обстоятелства: военно знаме, мирно знаме, знаме за дипломатически цели. Те всички носят емблемата Лъв и Слънце, но имат различни варианти, отнасящи се до позициите на лъва: лъв, застанал пред слънце; легнал лъв, лъв с меч и др.


Мирно знаме на Каджари

При Мохамед Шах Каджар (1834 – 1848) Знамето е бяло, а лъвът на емблемата е застанал пред слънцето и носи меч.

При Насир ал-Дин Шах Каджар (1848 – 1896) официалното държавно знаме е бяло, три от неговите кантове са оцветени в зелено, по средата е емблемата Лъв и Слънце. Военноморското знаме е с емблемата и с кантове, оцветени в червено и зелено. Гражданското знаме е със същите кантове, но без емблемата.


Държавно знаме при Насир ал-Дин Шах

Конституционна монархия

Иранският трикольор в съвременния му вид се появява след Иранската конституционна революция. В Петата поправка към Конституцията от 7 декември 1907 г. той се описва с три цвята – зелен, бял, червен – и с емблемата Лъв и Слънце в центъра. Подробностите за размерите, положението и размерите на лъва, меча, слънцето, включително изгъвката на опашката на лъва се уточняват с указ от 4 септември 1910 г. Съотношението на ширината към дължината на знамето е 1:3. По това време се използват 3 вида знамена: държавно, национално и военноморско. Държавното знаме е трикольор с емблемата по средата. Националното знаме, което се използва за граждански цели, е трикольор без емблемата. Военноморското знаме е подобно на държавното, но емблемата е обрамчена с венец, който допълнително е украсен с корона. Цветове на знамената са бледи, а червеното е по-близко до розовото.


Държавно знаме (1907 – 1925)

Съвременен Иран

Пахлави

Династията на Пахлави (1925 – 1979) през 1933 г. внася няколко промени в знамето: цветове на трикольора стават наситени, короната на Каджарите се заменя с короната на Пахлави, премахват се човешките черти на слънцето. През 1964 г. съотношението ширина:дължина се променя на 4:7, така че емблемата се побира изцяло в бялото поле на знамето.


Държавно знаме (1933 – 1964)


Държавно знаме (1964 – 1980)

Ислямска република

След Ислямската революция през 1979 г. трикольорът се запазва, но емблемата се заменя с новия герб на Иран. Новата емблема представлява стилизиран надпис ,,Аллах" във форма на лале. По долния край на зеленото поле и горния край на червеното поле се изписани 11 пъти думите ,,Аллах Акбар". Самото изписване на 22 израза – 2х11 – е препратка към датата на Ислямската революция, която се е състояла на 22-рия ден на единадесетия месец Бахман по иранския календар. Зеленият цвят символизира ислям, белият символизира мир, червеният е цветът на мъжеството и мъченичеството.

Иран е теократична държава от 1980 г. и има няколко дни в календара, когато в страната официално се отбелязва траур за ислямските мъченици. Правителствен указ от 18 юли 2007 г. забранява в знак на траур националното знаме да се спуска наполовина, тъй като това би било неуважение към думата Аллах, изписана върху него.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Национално знаме на Иран

HatshepsutTopic starter

Герб на Иран


Гербът на Иран (от хералдическа гледна точка – емблема) в сегашната му форма е приет след Иранската революция през 1979 г. Той представлява стилизиран надпис ,,Аллах", (на арабски: الله‎) и символизира ислямската вяра – ,,Няма Господ, освен Аллах" (на арабски: لا إله إلاَّ الله‎). Петте стълба на исляма са посочени чрез пет основни елемента на герба – четири полумесеца и един меч.

Над меча е сложен знакът ,,ташдид" (прилича на легнала цифра 3), който в арабската азбука се използва за удвояване на съгласните. Включването му в герба символизира удвоената сила на меча. Гербът по форма прилича на лале – една препратка към древния мит, според който на гроба на падналия за Иран млад войник пораства червено лале. Лалето в Иран се смята за символ на мъченическа смърт.

Автор на герба е художникът Хамид Надими. Официално този символ е приет за държавен герб на 9 май 1980 г. след като е одобрен от Аятолах Хомейни, основателя на Ислямската Република Иран.

Символът на Иран е включен в системата Уникод под име ,,FARSI SYMBOL" и е с код U+262B (☫).

История

Ахемениди


Щандарт на Кир II Велики

По време на династията на Ахеменидите, при управлението на Кир II Велики, щандартът на империята представлява квадратно знаме, разделено на 4 равностранни триъгълника. Всеки два триъгълника са еднакво оцветени. На намерените изображения горният и долният триъгълници са ярко червени, а левият и десният виолетови.

При разкопките на Персеполис археолозите откриват щандарт, на който е изобразен сокол с разперени криле. Понастоящем се смята, че това знаме е официалният флаг на Иран в епохата на царуванията на Кир II Велики и неговите наследници.

Сефевиди


Герб на Иран при Сефевидите

Династията на Сефевидите (1501 – 1722/1736) има емблемата ,,Лъв и Слънце" (на персийски: شیر و خرشید‎ (шир о хоршид)). Този символ, свързан с древните персийски, тюркски и монголски традиции, е разпространен в Иран още от 12 век. Мотивът, свързващ лъва и слънцето, е основан върху астрономическите наблюдения и астрологическите схеми, според които древният зодиакален знак на слънцето се намира в съзвездието Лъв. Съчетанието ,,Лъв и Слънце" има корени във вавилонската астрология и е популярно в близкоизточните традиции. При Сефевидите този мотив се интерпретира като символ на шиитски ислям. Лъвът и Слънцето символизират двата стълба на обществото – държавата и религията.

Каджари


Герб на Иран при Каджарите

Каджарската династия (1781 – 1925) внася изменения в герба на Сефевидите. При управлението на Фат-Али-Шах (1797 – 1834) слънцето зад гърба на лъва придобива човешки облик, а над него се появява короната на Каджарите. При царуването на Каджарите постепенно акцентът върху ислямската интерпретация на мотива ,,Лъв и Слънце" избледнява и знаковото му съдържание се преосмисля няколко пъти. Лъвът се разглежда като метафора на първи шиитски имам Али; символизира героите, готови да защитят страната си; възстановява древното си значение на символа на кралската власт. Слънцето също придобива различни значения, включващи олицетворение на митичния ирански Джамшид и метафора на майката Родина.

Символът ,,Лъв и Слънце" претърпява много интерпретации през вековете, но се запазва като емблема на Иран, свързваща историческите епохи. Символът престава да се използва като елемент от герба след Иранската революция през 1979 г.

Пахлави

Династията на Пахлави (1925 – 1979) първоначално запазва герба на Каджарите с малки промени—премахва се човешкият облик на слънцето и се заменя короната на Каджарите с короната на Пахлави. Короната на Пахлави се създава по подобие на Сасанидските корони и се изработва специално за коронацията на първия в династията Реза-Шах.


Герб на Иран при Реза Пахлави

По-късно, вторият в династията шах Мохамед Реза Пахлави въвежда нов императорски герб, който обединява в себе си историческите, културните и династичните символи, като Лъв и Слънце, Фаравахар (на персийски: فروهر‎), мечът Зулфикар (на арабски: ذو الفقار‎), птицата Симург (на персийски: سیمرغ‎). С този герб се подчертава приемствеността и 25 вековната държавност на Иран.


Герб на Иран при Мохамед Реза Пахлави

Императорският герб на династията Пахлави се състои от няколко елемента – голям кръгъл щит; щитодържателите са златни лъвове, издигнали по една сабя; над тази композиция е сложена короната на Пахлави; под щита се намира орденът на Пахлави и синя лента, на която е изписан девизът на персийски: ,,مرا داد فرمود و خود داور است"‎ (,,Мара дад фармуд ва Ход давар аст", ,,На мен заповяда да съм справедлив, и Сам е съдията").

Щитът на герба е разделен на 5 части. В центъра му се намира гербът на Пахлави, малък щит с изображение на планината Дамаванд, зад която изгрява слънце. Горният ляв сектор съдържа символа ,,Лъв и Слънце" на син фон. В десния пурпурен сектор се намира крилат слънчев диск Фаравахар, древният символ на зороастризма, религията разпространена в Иран преди исляма. Човешкият образ върху диска е добавен по време на Ахеменидите и се предполага, че е на самия цар Дарий. В долния ляв сектор е сложен Зулфикар, легендарният меч на Али, с който се символизира ислямизацията на Иран. В долния десен сектор се намира образът на митичното същество Симург, господаря на земя, вода и въздух, който символизира епохата на династиите на Аршакидите (250 пр. Хр. – 224 сл. Хр.) и Сасанидите (224 – 650).

https://bg.wikipedia.org/wiki/Герб на Иран


Моето мнение е, че от естетическа и хералдическа гледна точка най-доброто от изображенията на иранските гербове е гербът на Сефевидите.

Similar topics (5)

277

Отговори: 26
Прегледи: 2411

1921

Отговори: 22
Прегледи: 186

1198

Започната от Hatshepsut


Отговори: 8
Прегледи: 698

1842

Отговори: 10
Прегледи: 171

Powered by EzPortal