• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

Споразумение за регистрация

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason. We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.

Политика за поверителност

Тази политика за защита на личните данни пояснява как Българския Националистически Форум използва и защитава всяка информация, която Вие предоставяте на Българския Националистически Форум, когато използвате този уебсайт.
Българският Националистически Форум е задължен да осигури защитата на Вашите лични данни. Ние бихме изискали от Вас да предоставите известна информация, с която да бъдете идентифицирани, когато използвате този уебсайт. Вие може да бъдете сигурни, че тази информация ще бъде използвана единствено в съответствие с изложеното в този документ.
Българският Националистически Форум може да промени тази политика, обновявайки съдържанието на тази страница. Вие може да проверявате периодично съдържанието на този документ за евентуални промени. Тази политика за защита на личните данни е в сила от 07:03ч. на 4 март 2019г.


Каква информация съхраняваме за Вас

Ние може да съхраняваме следната информация, когато Вие използвате нашия уебсайт:
-Потребителско име
-Email адрес
-Дата на раждане
-IP адрес
-Други данни, които могат пряко или косвено да Ви идентифицират.

,,Бисквитки" (Cookies) и друга проследяваща информация
,,Бисквитката" (cookie) е малък текстов файл, за който се иска позволение да се съхранява на Вашия компютър. След като сте дали своето съгласие, файлът се създава и ,,бисквитката" помага да се анализира уеб-трафика или да се разбере кога посещавате определен уебсайт. ,,Бисквитките" дават възможност на уеб-приложенията да комуникират с Вас индивидуално. Уеб-приложението може да настрои своите операции съгласно Вашите нужди и с това, което харесвате или отхвърляте, събирайки и запомняйки Вашите предпочитания.
Ние използваме записите на трафика в ,,бисквитките", за да идентифицираме кои страници са посетени. Това ни помага да анализираме данните от трафика на уеб-страниците и да подобрим работата на нашия сайт според нуждите на потребителя. Ние използваме тази информация единствено за статистически цели, след което тези данни се премахват от сървъра.
В този смисъл, ,,бисквитките" ни помагат да осигурим един по-добър сайт за Вас, давайки ни възможност да наблюдаваме кои страници са полезни за Вас и кои не са. ,,Бисквитката" в никой случай не ни дава достъп до Вашия компютър или каквато и да е Ваша информация, освен данните, които сте споделили с нас.
Вие може да приемете или отхвърлите ,,бисквитките". Повечето уеб-браузъри приемат ,,бисквитките" автоматично, но по принцип Вие може да промените настройките на Вашия браузър и да отхвърлите нежеланите ,,бисквитки". Това обаче може да Ви възпрепятства да използвате пълната функционалност на уебсайта.

Ако имате някакви въпроси за Вашите права и защитата на личните Ви данни, може да се свържете с нас чрез ел.поща на адрес office@bg-nacionalisti.org


Как използваме съхраняваната информация
Ние изискваме тази информация за да разберем Вашите нужди и да осигурим по-добра услуга, в частност по следните причини:
-Записаната информация включва оптимизация на услугата и статистиката на уебсайта.
-Ние може да използваме тази информация за да подобрим нашите продукти и услуги.


Данни за изполването на услугите
Тези данни се събират автоматично, когато Вие изполвате нашите услуги; данните включват метаданни, логове, идентификационни кодове на ,,бисквитки" и устройства, както и информация за Вашето местоположение. Тази информация включва специфични данни за Вашето взаимодействие с нашите модули, съдържание и линкове (включително и тези от трети страни, като модулите за връзка със социалните мрежи), Internet Protocol (IP) адреси, тип на браузъра и неговите настройки, датата и часа на използване на услугите, предпочитаните езици и данни от ,,бисквитките", информация за устройствата, чрез които се използват услугите (включващи типа на устройството, операционната система, настройките на устройството, идентификационните номера на приложенията, уникалните идентификатори на устройството и неговите записи на грешки), като част от тези данни могат да бъдат използвани за приблизително определяне на вашето местоположение.

Как съхраняваме и осигуряваме защитата на информацията, която събираме
Ние сме задължени да осигурим защитата на Вашите данни. Въпреки че прилагаме необходимите мерки за осигуряване на тази защита, имайки предвид структурата на интернет, ние не можем да гарантираме, че при преноса на данните в интернет или при тяхното съхранение на нашите сървъри, е абсолютно невъзможен неоторизиран достъп до тях. 


Спазване на законови, регулаторни и правоприлагащи искания.
Ние ще сътрудничим с държавни и правоприлагащи служители или частни лица, за да прилагаме и спазваме закона. Ние ще разкрием всякаква информация за вас на държавните или правоприлагащи служители, тъй като по наше собствено усмотрение смятаме, че е необходимо или подходящо да отговорим на искове и съдебни процеси (като искания за призовки), за да защитим нашата собственост и права или собствеността и правата на трети страни, за защита на безопасността на обществото или на всяко лице или за предотвратяване или спиране на дейност, която считаме за незаконна или неетична.


Връзка с Вас.
Ние можем да се свържем с Вас директно, когато е необходимо.
Тези контакти могат да се осъществят чрез:
-Лични съобщения
-Email

Вие също може да промените Вашите предпочитания относно платените абонаменти (subscriptions), използвайки Вашият акаунт и по-конкретно в секцията Profile -> Notifications.


Трансфер на личните данни в чужбина. 
Ако Вие изполвате нашите услуги от държава различна от тази, в която се намират нашите сървъри, Вашите връзки с нас могат да доведат до пренос на Вашите лични данни през държавните граници.


Линкове към други уебсайтове
Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове. Щом като веднъж сте последвали такива линкове, би трябвало да сте информирани, че ние нямаме никакъв контрол спрямо другите сайтове. В такъв случай, ние не сме отговорни за защитата на каквато и да е информация, която Вие предоставяте на други сайтове и тези сайтове не са обвързани с настоящия регламент. Вие трябва да бъдете внимателни относно политиката за защита на личните данни, която прилагат другите сайтове.


Управление на Вашите лични данни
Ние няма да продаваме, разпространяваме или да предоставяме Вашите лични данни на трети страни освен ако имаме Вашето позволение или сме длъжни по закон да направим това.
Вие може да изтеглите Вашата лична информация (публикации и лични съобщения) от Вашия потребителски профил, в секцията "Export data".
Ако смятате, че каквато и да е част от Вашите лични данни е некоректна или непълна, може да ни пишете на ел.поща на адрес office@bg-nacionalisti.org и ние ще внесем необходимите корекции.
Powered by EzPortal