• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Безплатни мрежови IP скенери

Започната отъ Hatshepsut, 21 Окт 2022, 06:42:51

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Hatshepsut

Безплатните мрежови IP скенери


В една фирмена локална мрежа (LAN) обикновено има голям брой обменящи данни хостове. Сканирането на мрежите с IP скенер дава възможност на IT отделите, на мрежовите администратори, на екипите по сигурността, а и на белите хакери да следят чрез кои IP адреси се обменят данни и кои устройства използват  съответните IP адреси. Мрежовите скенери помагат и за идентифицирането на неоторизирани хостове на трети страни, които също могат да бъдат свързани към мрежата. Има редица безплатни IP мрежови скенери, които помагат на мрежовите и системните администратори да откриват устройствата в мрежата (не само в локалната) и да управляват IP ресурсите. В тази статия ще разгледаме следните инструменти: Nmap, Advanced IP Scanner, Angry IP Scanner, безплатния IP скенер на Eusing, вграденият команден ред и възможностите на PowerShell.

NmapNmap отдавна се счита за надежден инструмент от сферата на информационната безопасност, който масово се използва от IT специалистите. Това е кросплатформено приложение, което предлага широк спектър от функции и съвсем не се ограничава само до обикновеното сканиране на мрежите.

Тази програма има функции за сканиране на мрежите, за изследване на мрежите и предоставя редица възможности за проверка на информационната безопасност. Nmap дава възможност за дълбокото изучаване на IP пакетите, включително тези с информация за услугите, приложенията, за идентификация на операционната система и други характеристики на отдалечения компютър. Приложението има опции за откриване на ,,интересните портове", които дават възможност за бързото намиране портовете на отдалечените компютри, които най-често остават отворени.

Advanced IP ScannerСистемните администратори често използват Advanced IP Scanner. Този софтуерен инструмент от много години осигурява възможност за бързо сканиране на мрежите. Advanced IP Scanner е безплатна помощна програма, която е с малък размер и бързо се изтегля. Сканирането на различните типове мрежи може да започне само след една-две минути.

Тази програма работи само в средата на ОС Windows и предоставя многобройни базови функции за мрежово сканиране, включително определяне имената на устройствата, IP адресите и MAC адресите с помощта на OUI lookups за разпознаване различните производители на устройствата. Резултатите от работата на Advanced IP Scanner може да бъдат записани във файл с обикновен CSV формат за по-късен анализ на откритите устройства в различните каталози и документации. Програмата предлага и функционалността Wake-On-LAN за откриване на отдалечените хостове и дава възможност за обмен на данни с поддръжката на RDP.

Програмата Advanced IP Scanner е автономен изпълним файл, който може веднага да се стартира без каквото и да било инсталиране, което е много удобно.

Angry IP ScannerAngry IP Scanner е още един много популярен програмен инструмент от тази категория. Той е кросплатформен и работи в средата на Windows, Mac и Linux. Особеното на Angry IP Scanner е, че може да сканира не само IP адресите, но и мрежовите портове.

Програмата пингва адресите и вади имената на хостовете от DNS. Приложението може да определя MAC адресите на устройствата за OUI lookup, а неговите възможности значително се разширяват с помощта на плъгини с отворен код, които се пишат на Java. Angry IP Scanner предлага редица допълнителни функции, включително получаване имената на NetBIOS работната група, намира включените в мрежата Windows потребители, определя кои са уеб сървърите и още много други. Резултатите могат да бъдат експортирани към файл с CSV, TXT, XML формат, предлага се и съставянето на списъци с IP портовете.

Angry IP Scanner също е автономен изпълним файл, който не изисква инсталиране. Само че за неговата работа се изисква инсталирана Java среда, което за някой може да се окаже проблем.

Free IP scannerFree IP scanner е съвсем опростен инструмент за мрежово IP сканиране с редица допълнителни функции. Главната особеност на тази програма е великолепното използване на многоядрената и многонишковата процесорна работа. Потребителят може самостоятелно да настройва нивата на приоритет на различните процеси на мрежово сканиране. Създателите на Free IP scanner подчертават, че това приложение може да сканира стотици компютърни системи в секунда.

За търсенето и намирането на онлайн компютрите и хостовете се използва пинг. Опционално се предлага откриването имената на хостовете, намирането на отворените портове и други функции при откриването на конкретен онлайн компютър. Както е и при другите мрежови скенери. Free IP scanner може да получава NetBIOS информацията, включително името на компютъра хост, работната група, името на потребителя и Mac адреса. Резултатите могат да се извеждат във файл. Програмата трябва да се инсталира и иска код за регистрация, но това е freeware приложение, което може да се използва без каквато и да било регистрация.

Командният ред и PowerShellЗа мрежово сканиране могат да се използват и командния ред, както и PowerShell. Следната несложна команда за бърз пинг връща всички онлайн компютри-хостове в конкретна подмрежа:

for /l %i in (1,1,255) do @ping 10.1.149.%i -w 1 -n 1|find /i "ttl="
Освен това Microsoft предоставя редица превъзходни безплатни примери от код за използването на различните ping помощни програми, включени в каталозите на PowerShell. Така например, модулът ping_scan много добре се справя с мрежовото сканиране.

Изводи

Безплатните мрежови скенери дават възможност на системните администратори да извършват мониторинг на мрежите и на включените към тях компютри. Освен това, те могат да определят какви са типовете хостове и кои са производителите на различните устройства, което помага за осигуряването на мрежовата информационна безопасност.

https://www.kaldata.com/

Powered by EzPortal