• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

Recent posts

#1
Екология / Re: Вулкани
Last post by Hatshepsut - Today at 19:22:02
Пирокластична вълна


Ефектите от изригването на Света Елена през 1980 г.

Пирокластичната вълна е кипяща маса от нагорещени, токсични газове, сажди и пулверизирана пепел, която се образува по време на много експлозивни вулканични изригвания. Тя прилича на пирокластичния поток, но е с по-ниска плътност, по-висока температура и много по-високо съдържание на отровни газове и пулверизирани скали, които я правят по-бърза, по-бурна и способна да преминава водни басейни и възвишения без да утихва. Скоростта на пирокластичната вълна е по-висока от тази на пирокластичните потоци. При изригването на Света Елена пирокластичната вълна достига скорост от 130 метра в секунда, а при изригването на Мон Пеле – 100 метра в секунда. Пирокластичните вълни биват три вида, при които за база на сравнение се използва въздушната вълна, повърхностната вълна и характеристиките ѝ.

Въздушна вълна

Първата докладвана въздушна пирокластична вълна е след изригването на вулкана Таал през 1965 г. Вулканолозите забелязват, че при това явление има разлика между пирокластичните потоци. Оприличават ги на ядрени облаци. Въздушните пирокластични вълни се наричат така поради факта, че оказват влияние върху въздуха над тях. Те предизвикват силни ветрове и ударни вълни предшестващи облака до минута преди него. Има документирани случай, при които вятърът се появява само няколко секунди преди удара на вълната. Въздушните пирокластични вълни достигат скорост до и над 130 метра в секунда и температура от над 500 градуса. Те се получават при силни плиниански и водно–магмени изригвания.

Пренапрежителна вълна

Това са най-унищожителните пирокластични вълни. Те се образуват при най-силните магмени изригвания – пелейски и плиниански. Те са по-бавни от въздушните пирокластични вълни и достигат скорост до 100 метра в секунда, но температурата им е над 600 градуса. Те са толкова огромни и мощни, че ако пред тях има някаква сграда топлината я изпепелява, а силата на вълната я взривява. Те убиват чрез отровния свръхгорещ газ, който унищожава дихателната система подобно на пирокластичните потоци.

Наземна вълна

Този вид пирокластични вълни много наподобяват пирокластичните потоци. Температурата им достига до 300 градуса, а скоростта им рядко надхвърля 600 километра в час. Обикновено покриват земята със слой дебел до 1 м., който се състои от кристални фрагменти и втвърдена вулканична пепел. Тези пирокластични вълни се появяват много по-често от другите два вида.


Останки от Помпей с Везувий на заден план

https://bg.wikipedia.org/wiki/Пирокластична вълна
#2
Екология / Re: Вулкани
Last post by Hatshepsut - Today at 19:14:17
Пирокластичен поток


Пирокластичен поток от вулкана Майон

Пирокластичните потоци са бързо движещи се потоци от свръхнагорещени скали, тефра, сажди и токсични газове. Те се образуват по време на експлозивни вулканични изригвания и могат да достигнат скорост до 750 km/h и температура от 1000 градуса. Пирокластичните потоци обикновено се разпространяват напред и настрани под действието на гравитацията. Скоростта им зависи от плътността на облака, силата на изригването и наклона на склона. Те са едно от най-опасните събития по време на вулканично изригване.

Причини

Има няколко събития по време на вулканично изригване, които могат да доведат до образуването на пирокластичен поток:

1. Срутване на ерупционната колона при плинийски изригвания предизвиква най-опасните пирокластични потоци. Те могат да достигнат свръхзвукови скорости от над 1200 километра в час. През 79 г. при изригването на Везувий 6 пирокластични потока помитат градовете Помпей, Херкулан, Оплонтис и Стабии и убиват над 2000 души. При плинйско изригване материалът изхвърлян от отдушника затопля околния въздух и ерупционната колона се издига чрез конвекция. Ако издигналата се колона не е в състояние да нагрява околния въздух до определена степен, конвекционните течения не са в състояние да издигат колоната нагоре и тя се свлича по склоновете на вулкана.

2. Срутване на ерупционната колона при вукански изригвания, като това при изригването на Суфриер Хилс през 1993, също може да породи пирокластични потоци. Тук в определен момент стълбът от пепел, който интензивно изхвърля разтопени скали и пепел става твърде тежък, за да се поддържа във въздуха и се свлича по склоновете на вулкана с няколкостотин километра в час.

3. Срутване на купол от лава, като при изригването на Пеле през 1902 година, също може да задейства пирокластичен поток. Процесът трае няколко месеца и понякога не дава знаци за предстоящо бедствие. В кратера на вулкана изригва много гъста лава и постепенно издига лавов купол, който може да се извиси на стотици метри. В един момент куполът става нестабилен и се срутва по склоновете със стотици километри в час.

4. Свлачище, като това при изригването на Света Елена, може да доведе до изригване на магма и пораждане на поток. Тук изригващата магма и създаденият облак от пепел изригва странично повличайки милиони тонове отломки и задейства пирокластичен поток.


Движещ се пирокластичен поток

Характеристики

Пирокластичните потоци имат няколко смъртоносни характеристики и някои от тях зависят от интензивността и силата на изригването. Температурата на пирокластичните потоци може да варира в интервал от 100 до 1300 градуса. Една тухлена сграда лесно би била срината от пирокластичен поток от среден мащаб, като този от Пинатубо, който достига температура от около 300 градуса. При изригване като това на Кракатау през 1883 г. обаче потокът може да достигне температура от над 1100 градуса. Скоростта на пирокластичните потоци също е от значение при изригването. Тя зависи от количеството отломки и силата на изригването. Болид от Формула 1 лесно може да бъде погълнат от поток, като от Света Елена, който достига скорост от 240 km/h. Но при най-големите познати вулканични изригвания потокът може да достигне свръхзвукови скорости от над 1200 километра в час. Обемът на пирокластичните потоци варира от няколкостотин m³ до повече от 1000 km³. По-големите от тях могат да изминат стотици километри преди да утихнат. Такива потоци се случват обикновено само при Суперизригвания. За сравнение обикновените пирокластични потоци изминават не повече от 20 километра. Пирокластичните потоци не убиват чрез изгаряне, а чрез свръхнагорещения газ. Ако се вдиша, той на практика разрушава дихателната система и втечнява белите дробове. Понякога тези потоци са убивали стотици и дори хиляди души. През 79 г. например Везувий отприщва пирокластични потоци, които унищожават градовете Помпей и Херкулан и убиват над 2000 души. През 1902 г. лавовият купол на върха на вулкана Пеле се срутва и поражда пирокластичен поток, който разрушава град Сен Пиер и убива около 30 000 души. При изригването на Света Елена през 1980 г. 57 души загиват, когато северният склон на вулкана се свлича и предизвиква огромен пирокластичен поток.


Суфриер Хилс след пирокластичен поток

Взаимодействие с вода

Проучванията на колосалното изригване на Кракатау през 1883 г. доказват, че пирокластичните потоци могат да преминат обширни водни басейни без да утихнат. Потокът генериран от огромната експлозия достига крайбрежието на Суматра, което се намира на 48 километра от вулкана. Взаимодействието на пирокластичните потоци с вода може да задейства цунами. Това също е доказано от изригването на Кракатау, което предизвиква цунами с височина над 30 метра. То залива крайбрежията на Ява и Суматра. То било последвано от серия от по-малки вълни, достигащи височина до 10 метра.

Ефект върху Ландшафта

Пирокластичните потоци могат да променят ландшафта в районите около отдушника. При изригването на Везувий през 79 г. пирокластичният поток, който погребва Помпей, добавя почти 100 метра земя по южното крайбрежие на Неаполитанския залив. Понякога потоците могат да взаимодействат с местни образувания, като планини и низини.

При изригването на Света Елена през 1980 г. образувалият се пирокластичен поток преминава през водни басейни и възвишения и това оказва влияние върху разпространението на звуковите вълни. Особеното е, че някои хора са чули изригването чак в Канада, но живеещите в Сиатъл на десетина километра от вулкана не са чули нищо.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Пирокластичен поток
#3
Екология / Re: Вулкани
Last post by Hatshepsut - Today at 19:05:51
Вулканична ерупционна колона


Изригване на вулкана Редоупт

Ерупционната колона се поражда при експлозивни вулканични изригвания. Тя е съставена от свръхнагорещена вулканична пепел, пирокластити и пулверизирана пемза. Изригванията могат да извисят ерупционната си колона на десетки километри във въздуха. При плинийски изригвания и Суперизригвания (най-мощните видове вулканични изригвания) ерупционната колона може да достигне височина от над 40 километра над отдушника на вулкана. Тогава горещите пепелни частици и аерозоли проникват в стратосферата и могат да причинят леки, а понякога и големи промени в климата на цялата планета. Често и смъртоносно явление при експлозивните изригвания е срутването на долната част на ерупционната колона. Това се получава когато налягането в отдушника на вулкана се понижи бързо и колоната става твърде тежка за да се поддържа във въздуха и се свлича по склоновете на вулкана с над 100 километра в час. Тогава се образуват пирокластични потоци, които могат да достигнат температура от над 1000 градуса и да се движат със скорост от над 1200 километра в час.

Образуване

Ерупционните колони се образуват при експлозивни вулканични изригвания, когато в състава на надигащата се магма има голямо количество летливи вещества и газови балони. Когато магмата достигне отдушника, но изходът е запушен от застинала лава и пепел налягането рязко спада и газът затворен в нея се разширява експлозивно. Тогава магмата изригва и произвежда милиони тонове тефра и пирокластити. В зависимост от силата на изригването образувалата се ерупционна колона може да се извиси или на по–малко от 10 километра или да проникне в Стратосферата.

Структура

Ерупционната колона изхвърля много летливи вещества и вулканични материали, които се извисяват на различна височина от други. В зависимост от това ерупционната колона се дели на няколко части:

1. В основата на колоната изригващият от кратера материал се издига със скорост от около и обикновено над 10 километра в час. От границите на кратера излиза облакът от пепел, а около него изригва предимно пара. Там налягането е високо и газът се разширява експлозивно, тъй като налягането над него бързо се понижава. Тази област се нарича ,,Област на газова тяга" и обикновено охваща района от 1 или 2 километра над отдушника.

2. Районът на конвективни процеси обхваща по-голямата част от височината на ерупционната колона. Долният слой осъществяващ Газова Тяга създава експлозии, които изхвърлят все повече пепел нагоре. В зоната на конвективни процеси по-леката пепел се сблъсква с по-тежките скали и пемза, които се издигат от зоната на Газова тяга. Енергията, която се образува тук изхвърля по-леките материали, като пепелта, лапилите, саждите и пемзата още по-високо.

3. Тъй като ерупционната колона има по-малка плътност от околния въздух рано или късно ще достигне височина, където горещата пепел достига същата плътност като околния по-хладен въздух. В тази зона колоната не може да се издига на по-голяма височина и започва да се разпространява хоризонтално и може да покрие десетки километри. Тази зона се нарича Зона на хоризонтално разпространение. От облака първо падат по-тежките скали и пемза, последвани от по-леката пепел и лапилите.

Височина

В зависимост от силата с която е изхвърлена в атмосферата ерупционната колона се извисява на различна височина и когато достигне Зоната на Хоризонтално разпространение спира да нараства. Ако по време на изригването независимо от силата му ако има силни ветрове колоната може да се извиси на не повече от 5 километра. Но ако изригването с вулканичен експлозивен индекс над 5, височината ѝ не зависи от ветровете, а от силата на експлозията. През 1980 г. при изригването на Света Елена колоната достига 25 километра височина, а през 1991 г. вулканът Пинатубо изригва почти 35 километрова колона от пепел и газ. Колкото по-силно е изригването толкова по-висока е ерупционната колона. При изригване от 7 степен, като това на Тамбора колоната лесно достига 40 километра височина, но при най-големите познати ни вулканични изригвания от 8 степен колоната се извисява над 50 километра.

Срутване на ерупционната колона

Ако изригването продължи повече от 10 часа ерупционната колона бълваща скали, газ и пулверизирана пепел може да стане толкова тежка, че вече не може да се поддържа във вертикално положение и става много нестабилна. При силна експлозия или бързо понижаване на налягането в долната част до кратера колоната се срутва по склоновете на вулкана. Тогава срутващата се пепел повлича със себе си скални частици и пемза и се превръща в пирокластичен поток, който може да помете повече 20 километра около отдушника. Срутването на ерупционната колона е често наблюдавано събитие при Пелейските и Плинийските изригвания.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Вулканична ерупционна колона
#4
Пентагонът обмисля да предостави на Украйна боеприпаси с обсег 'дълбоко в тила на Русия'


Пентагонът обмисля да изпрати на Украйна малоразмерни прецизно управляеми боеприпаси с обсег 150 км, съобщи Ройтерс.

Агенцията разполага с документ, който съдържа предложението на Boeing да достави на Украйна системи GLSDB. Те могат да се монтират на ракетни системи, които Украйна вече има на въоръжение. Това ще позволи на военните от ВСУ да нанесат удар "дълбоко в тила на Русия".

В документа се посочва, че системата GLSDB е един от плановете за пускане на нови боеприпаси за Украйна и източноевропейските съюзници на Америка.

Наземната бомба с малък диаметър се управлява от GPS, може да елиминира някои електронни смущения, използва се при всякакви метеорологични условия и има малки крила за планиране на целта.

По данни на агенцията Пентагонът е получил плана за доставка на GLSDB от Boeing, който произвежда тези ракети съвместно с SAAB AB. В документа се посочва, че доставките на ракети за Украйна могат да започнат още през пролетта на 2023 г.

Армията на САЩ разполага със запаси от ракети GLSDB в своите складове и от ключови ракетни компоненти - двигатели М26 и бойни глави GBU-39. Цената на една бойна глава е около 40 000 долара, като тази цена се смята за ниска. Ако бъде подписан договор за производство на новите ракети, ще са необходими шест доставчика на ракетни компоненти.

Говорителят на Пентагона Тим Горман отказа да говори за конкретни оръжия, които биха могли да бъдат доставени на Украйна, но добави, че САЩ и техните съюзници "обмислят най-подходящите оръжейни системи".

Украинските въоръжени сили вече разполагат с ракети за HIMARS с обсег на действие до 80 километра; доставките им започнаха през втората половина на лятото. Тези ракети позволиха на украинските военни да бомбардират цели дълбоко в руската отбрана на десния бряг на река Днепър в Херсонска област и мостовете над реката. В резултат на това руснаците трябва да се оттеглят от десния бряг на река Днепър поради затруднения в снабдяването.

Според Ройтерс по-рано Украйна е поискала от САЩ ракети ATACMS с обсег до 300 км, но американците са отказали да ги доставят.

https://offnews.bg/sviat/pentagonat-obmislia-da-predostavi-na-ukrajna-boepripasi-s-obseg-dalbo-790445.html
#5
Екология / Re: Тема за птици
Last post by Hatshepsut - Today at 15:27:51
Папагал Prosopeia tabuensis


Prosopeia tabuensis е вид птица от семейство Папагалови (Psittaculidae).

Видът е разпространен във Фиджи.


Храни се с плодове и семена на различни горски дървета.
Размножава се от май до октомври. Гнездата си строи в дупки по дървета и пънове. Снася 2-3 яйца. Инкубацията трае 25-34 дни. Малките напускат гнездото на възраст 7-9 седмици.


Prosopeia tabuensis - илюстрация от 1887г.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maroon_shining_parrot
Wild Parrots of Fiji
#6
Български SPG-9 Warrior, качени върху бъгита, преследват руските танкове из калта в Украйна


Противотанковият гранатомет, качен върху бъги, осигурява изпреварваща мобилност на украинците при атаки срещу руски танкове

Бойните условия в Украйна през последните седмици стават все по-трудни за всякакъв вид воъръжение заради настъпващата зима и специфичните климатични условия. На този фон бойците от ВСУ са пуснали в ход мобилен убиец на танкове, който позволява на украинците да атакуват от най-малко очаквани посоки.

В момента зоната на бойни действия е неблагоприятна за военни офанзиви, защото от една страна се проявява зимата, от друга страна се среща типичната ,,распутица", руско определение за двата сезона от годината, когато пътуването по неасфалтираните пътища е затруднено заради калта, причинена от дъждовете или топящия се сняг. Това прави всичко извън националната пътна мрежа на Украйна на практика недостъпно за колесна и дори за верижна техника.

Страшилището за руските танкове в тази ,,распутица" е с подчертано българско участие, отбелязват OSINT анализаторите, които използват открити източници за разузнаване. Успешната комбинация в боя беше показана в понеделник от любителя на военна техника и въоръжение Conrad Ce. На публикувани от него снимки се вижда бъги с неидентифициран производител и монтиран върху него добре разпознаваем противотанков гранатомет SPG-9 Warrior на ВМЗ – Сопот, които се радват на добро име в украинската армия и на респект у противника.

Леките бъгита са единственото транспортно средство, което няма да потъне в калта при тези условия. Поради ниското си собствено тегло, под 700 килограма, и отворения си дизайн, то осигурява много голяма мобилност на екипажа, възможност за изненадваща атака и за бързо отстъпление. Тъй като, за разлика от бронираната техника, бъгитата не защитават, екипажът има шанс да оцелее, ако остане незабелязан.

Бъгитата и досега се използваха от разузнавачи и оператори на специални звена, които държат на мобилност. В първата фаза на войната имаше доста бъгита, снабдени с картечници. Сега те идват на помощ в поразяването на руски танкове в съчетание с SPG-9 Warrior.

Бъгитата стрелят със 73-милиметрови боеприпаси с високовзривоопасна противотанкова бойна глава с обсег над 1300 метра. Според появила се по-рано това лято информация и снимки, гранатометите от Сопот в Украйна са оборудвани с прицели за нощно виждане PGDN-7VIR, разработени от ,,Булармас" ЕООД. Заради неявния износ на бойна техника за Украйна, която преминава през трети страни, няма точни данни за броя на противотанковите СПГ-9, доставени на ВСУ.

По-рано този месец подобни бъгита с монтирани върху тях СПГ-9 се появиха по улиците на освободения Херсон.

Междувременно сепаратистите от Донецк за първи път съобщиха в понеделник, че през изминалото денонощие са унищожили СПГ-9 заедно с разчета му в района на селището Водяное. Разчетът е бил открит с помощта на термовизорна камера миналата нощ.

https://offnews.bg/sviat/balgarski-spg-9-warrior-kacheni-varhu-bagita-presledvat-ruskite-tank-790471.html
#7
ПИСМО ДО Г-НА ВАЦОВА

Днес, като на двора ноемврия влада
и снегьт на едри парцали сe пада
и в мъгли студени Балкана е скрит,
и денят е мрачен, и мразът сърдит;
а аз пьк спокойно в топлата си стая
сладко се прозявам и самси не зная
що да сторя друго да се развлеча,
имам сега, друже, с теб да погълча,
да ти драсна нещо в сихове шутливи
как аз преминувам в тез усои диви.
 
Утром, като стана, мия се напред,
после – хай на служба, после на обед,
после – пак на служба и като намеря
дома нещо гостба, сядам на вечеря.
По шест часът лягам, цяла нощ спа сам,
утре пак на служба, спа, вечерям, ям;
твърде малко мисля, вестници приемам
и по-друго нещо да ти кажа немам.
Но с тез малко реда не ща свърша аз,
че хартия плащам и за поща, да-с,
затова ща взема да ти очъртавам
градът, обществото, дето прозябавам,
чети мойто писмо, кат ти досади,
от мен воля имаш, в пещта го гуди.
          Гогол да бях ази, при нашите хора,
щях да спиша нещо, като Ревизора.
Тук ще найдеш люде, типове таквиз,
що не ще да срещнеш от Крим до Париз.
Нашите граждане в нищо нужда нямат,
техний идеал е само за да дрямат,
и за клуб им служи Вакуфският хан,
де едвам се виждат в гъстият думан.
Там с чаши в ръцете, с важност дипломатска
мислат, разсуждават, вдигат мълва адска
по въпроси важни, що Бисмарка сам
ще да сбъркат, както (пример да ти дам)
за куцото куче на доктор Драгана
и за трите коня на дяда Ивана.
Другаде от тука говор и гърмеж
ти не би намерил, да търсиш със свещ!
Школото е, казват, засега открито,
но от двайсет годин с гнила не набито;
кой кого там учи, да кажа не знам,
та и гражданете знаят туй едвам,
а таз ревност, гледам, няма да изстине.
За читалня, чувам, че от три години
мисъл се й родила да се основе,
председател има, но без членове.
Казват, че очакват буря да избухне,
та Чарши-джамия съвсем да се рухне
и тогаз без друго ще въздигнат там
въз нейното място на музите храм.
Дано скоро доде туй желано бедствье,
инак ще да чакат до второ пришествье.
Градът, впрочем, ази чист бих назовал,
да не беше пълен с купища и кал.
В улиците криви течат мътни бари.
В душните кафета агите в шалвари
с чубуци в ръката вкушават покой.
Лавки, магазии, дюкяни безброй
надлъж се простират, де бедний Израил,
от цял свят изгонен, тук е цял утраял.
Ханищата вети, по възточний вкус,
са прашни, вонещи, дори да те й гнус,
и доскоро, тука странник който беше,
кат в Сахара нему гладна смърт грозеше.
Младежите наши са празни кат мях,
вестник да похванат считат го за грях,
а някои още, по модата вета,
братуват с Исмета и пеят манета...
Службашите, хеле, прават ти ефект
и неволен тебе внушават респект,
с своите фуражки със красни шийрити,
с свойте еполети н' опаки зашити.
Но не ща да кажа колко са за смях,
че не ми понася: й ази съм от тях.
Красний пол стихът ми едва очърта ще:
рокли носат къси, под тях дълги гащи.
Премълчавам тука какви са наглед.
На никой обаче артист ил поет,
който в красотата търси вдъхновенье,
аз не бих съветвал да доде при мене.
Или филологът, който се гордей
с язика, без друго тук ще подлудей.
Колко си изпащат клетите глаголи!
Тук язикът наши от вратът се коли.
Наместо ,,поръчах" казват ,,запрещах"
и ,,отказах" думат вместо ,,припознах",
на втория – двеки, на мъжът она,
турлак на селякьт, на войник: война!
Гаче всите тия преблажени хора
урок са взимали от дяда Богора!
Впрочем, тоя глух град, винаги заспал,
понявга го буди мъничък скандал.
Тъй, един от наште пресни офицери
е направил всичко от страх да трепери.
Той сe практикува, де що срещне, бий!
И врагът кат липсва, изпащаме ний:
с пристъпи напада посреднощ къщята,
бабичките души, смазва с бой децата,
доктора изпсува, началника би
четири джама с един мах сдроби!
Посред мирно време войната ни гази
(жално, че йощ няма лудници у нази).
Друга една случка пред няколко дни
всички сърца тихи скръбно развълни.
Съвета ни градски, нищ по дух и каса,
пo сюрмах от мене, посред нощ обра са.
А това ще има за прям резултат,
да угаснат трите фенеря в тоз град,
едничката роскош, коя в очи бие
и показва, че сме във Европа ние.
Тия дни имахме театро, ако щеш:
но сполай, че адский, пушечен гърмеж,
като се играйше Изгубена Станка,
не допусна никак да ни хване дрямка.
         На конец, бедата, дето се свърши,
направи ни слепи, от слух ни лиши.
Не знам дали случай, ил някой злосторник
пощата запали миналия вторник.
Писма и газети, за да се спасѫт,
къмто облаците фръкнаха в димът.
Да ти бях изпратил в тоз ден писъмцето,
днес го би прочитал Зевес на небето.
И чака, без поща и без телеграф,
градът ни е станал шут и въртоглав,
и цар Четевайо, що става в София,
по-скоро ще знае, отколкото ния.
Йосифович, йоще, чрез своя скандал
потопи градът ни до ушите в кал.
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Но това не стига. Градът и окръга
водат война страшна, пуническа, длъга.
В таз война, в която не се лее кръв,
принципът е тоя: кой да бъде пръв?
Според както слушам, някой умен даскал
в таз борба едните против други тласкал.
Най-подир плебейте одържаха връх.
Котката надви я поленският плъх.
И окръга весел в столицата прати
хора с бели дрехи като депутати.
И на тях начело стои человек,
почтена останка от миналий век.
Той се е оженил във първата чума,
в живота си свършил е работи сума,
ходил е на Стамбул, на гора Атон,
сказвал житиета от самий амвон,
по звездите гледа, адвокатство прави.
И врачува зарад изгубени крави.
Затова избраха, като депутат,
в камарата първа, посред новий свят,
тогоз старца честни, божи-человека,
за да каже нещо от Мартин Зедека.
Но да свърша, друже, моя дълг чъртеж,
да не би най-после да ме назовеш
празен ритмоплетец, бъбрица ил хулник
(знам те аз какъв си страшен присмехулник),
тъй като в писмо си, без да искам сам,
по невинен начин боднах тук и там.
 
Ноември 1879 г.
#8
НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ХИМН

Спи, детенце мое мило,
нани, нани-на!
В твойта люлка очи впила
светлата луна!
Ща ти пея ази песни,
нани, нани-ни...
Да познаеш света днешний
ти ощ в пелени.
 
Криво, ляво ,,аз" и ,,буки"
ще научиш ти
и ще кажеш: ,,Стига мъки,
боже, помогни!"
Ще да станеш канцеларский
с перо във ръка:
ще живееш ти болярский,
мило, без тъга.
 
Леко, леко ще привикнеш
да стоиш във лен
и с крадците щом се свикнеш,
ще си най-блажен...
Нов девиз: ,,все за джеба"
ще си туриш ти,
ще се свиваш, както треба,
достоен да си...
 
Ти ще, мило, да пораснеш,
нани, нани-на!
И в живота ще се тласнеш
кат в море вълна;
и ще кажеш: ,,Що да права
ази посегa –
хайде вечно да забрава
във света честта."
 
Ще си купиш ти фуражка
и злат еремик;
ще нахлуеш дълга шашка
и ще си велик.
Ще пришиеш ти пагони
на тез рамена
и народа вред щеш гони
кат палаш сърна...
 
Ще си скъташ ти жълтички
за един чифлик;
...но ще викнат по теб всички:
,,Долу ти, мръсник!
Твоя баща стар войвода
си проля кръвта,
ти изедник на народа
как стана сега?"
 
Но с чиновници лукави
ще подигнеш бран
и не щеш се ти остави
да те тъпче сган!
А за туй преславно дело
ще получиш чин,
да се гои твойто тело,
дор речеш: ,,Амин!"
 
Спи, почивай ти, детенце,
недей да ревеш,
спи, доде, мое сърченце,
не мож да крадеш.
Спи, младенец мой прекрасний,
нани, нани-на!
Спи, чиновник ти безгласний,
с светла бъднина.
 
1879, юли 19
#9
ГРАБВАМ ЛИРАТА И СВИРЯ

I

Отдавна пръст не турям аз
на мойта лира занемяла,
не ми се слуша нейний глас
и песен мен се е отщяла.
 
Сърце ми веке не пленят
веселия и песни шумни,
не ми вълнуват мен духът
мечти високи и безумни.
 
Мъртвей!... Но изведнъж светлик
небесен, таен го допира
и пълен от възторг велик,
аз грабвам лирата и свира.
 
II
 
Но скоро гасне лирин звън
под моята ръка студена
и във предишний сън
душа ми пада вцепенена.
 
Тогава младите ми дни
кат светли призраци ме срящат
и в мой усърнал дух они
най-скъпи радости пораждат.
 
Аз вида все: де бях роден,
де аз любих, за де без спира
мечтая аз и упоен
аз грабвам лирата и свира.
 
III
 
И после пак замлъквам аз,
захвърлям лирата небрежно,
душата ми обхваща мраз
при равнодушието днешно.
 
Но случва се, та чувам вик,
вик жалостен и пълен с грижа,
като че плаче мъченик,
като че България въздиша.
 
Било че тя ликува с глас
или за бой деца си сбира,
възпален, възхитен тогаз
аз грабвам лирата и свира.
 
IV
 
И млъквам пак... И мисля тук,
че свърших вече с мойте песни
че таз душа веч никой звук
не ще може да я стресне;
 
но случва се да хвърла взор,
кога изляза на полето,
на някой цвете, на някой бор,
на някой чудо на небето;
 
ил вида гиздава мома
кат муза прелестна в ефира,
то пламвам пак и с бързина
аз грабвам лирата и свира.
 
V
 
От бури тласкан ден и нощ,
по чужди краища се скитам
и нямам воля, нито мощ
аз лирата да поопитам.
 
Ала кога по някой път
скръбта препълнюва гърди ми
и от сърце ми, кат кипът,
сълзите бягат на очи ми;
 
тъга ми в тоя мрачен час
един другар я сал разбира
и я дели... О, и тогаз
аз грабвам лирата и свира!
 
Берковица, 1879
#10
МАРШ

I

Из кръв и дим, и жалост
свободата изгря
по нашата земя;
о, не биде нахалост
голямата борба.
В гори, в поля
по вся земля
            се носи ек:
България й свободна!
            Така, така!
Земята ни й свободна,
свободна ще й во век.
 
II
 
Измъчений народе,
живей свободен ти,
напредвай и цъфти,
веч меча се забоде
в тиранските гърди.
В гори, в поля
по вся земля
            се носи ек:
земята ни й свободна!
            Така, така!
България й свободна!
Свободна ще й во век!
 
III
 
Веч лева се издигна
над нашите гори:
той пак се възцари!
Ръката ни навикна
меч остър да върти.*
В гори, в поля
по вся земля
            се носи ек:
България й свободна!
            Така, така!
Земята ни й свободна!
Свободна ще й во век!
 
IV
 
Закона ще ни пази
от произвола сляп!
Веч няма силен, слаб;
веч няма между нази
ни господар, ни раб!
В гори, в поля,
по вся земля
            се носи ек:
България й свободна!
            Така, така!
Земята ни й свободна!
Свободна ще й во век!
 
V
 
Които ни са братя
по кръв и по сърце:
тям нашите обятья!
Вам нашите проклятья,
жестоки врагове!
В гори, в поля,
по вся земля
            се носи ек:
България й свободна!
            Така, така!
Земята ни й свободна!
Свободна ще й во век!
 
VI

На черната робия
да гине памятта!
И дор сме на света,
ще бъде България
свободна и една!
В гори, в поля,
по вся земля
            се носи ек:
България й свободна!
            Така, така!
Земята ни й свободна!
Свободна ще й во век!
 
1878
 
* Или: тиранин да мори.
Powered by EzPortal