• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Български пощи

Започната отъ Hatshepsut, 15 Апр 2023, 08:33:35

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

HatshepsutTopic starter

Български пощи


Сайтове на Български пощи

- стар сайт: https://www.bgpost.bg/
- нов сайт: https://new.bgpost.bg/

,,Български пощи" ЕАД е националната пощенска служба на България.

Организацията е основана през 1879 г., след освобождението на България от османско владичество.

В началото на 2005 г. компанията оперира 3008 пощенски станции и общо 80 060 километра пощенски пътища.


Пощенски кодове в България

Общи данни

Централното управление на ,,Български пощи" се намира в София. Сградата се намира в Студентския град на адрес ул. ,,Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31.


Централното управление на ,,Български пощи" в София

Дружеството се управлява от 2 органа – Съвет на директорите, подбиран и назначаван от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в състав от 3 членове, и главен изпълнителен директор (ГИД).

История

Пощенски услуги в българските земи има още поне от османското владичество. Така наречената Турска поща във Видин от 1860-те години е единствената запазена турска поща в страната.

Националните пощенски услуги в България са организирани след Освобождението на България (1878), когато Временното руско управление предава на българските власти всички пощенски и телеграфни станции с целия им инвентар и съоръжения.

През 1889 г. е приет закон, с който се създава Главна дирекция на пощите и телеграфите, просъществувала до 30 декември 1947 г. На 31 март 1997 г. ,,Български пощи" ЕООД се преобразува в акционерно дружество.

Компанията е монополист в страната в предоставянето на универсална пощенска услуга до 2006 г.

Пощенски услуги

Основни:

Универсални пощенски услуги
Неуниверсални пощенски услуги

Допълнителни пощенски услуги:

пенсии
винетки
митнически доклади
търговска дейност
по договори за възложителство

https://bg.wikipedia.org/wiki/Български пощи

HatshepsutTopic starter

,,Български пощи" стават дигитални, какво ще се промени


,,Български пощи" стават дигитални, какво ще се промени? Започва подготовка за внедряване на цялостна платформа за предоставяне на нови услуги.

,,Български пощи" предприемат първа стъпка към дигитална трансформация, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Започва подготовка за внедряване на цялостна платформа за предоставяне на нови услуги и интегриране на настоящи и бъдещи софтуерни решения.

До 16 март ,,Български пощи" ще извършват пазарно проучване за индикативна обща цена за изпълнението на този етап. Базова информация е публикувана на официална страница на държавния пощенски оператор.

Съществуващите информационни системи и  приложения, обслужващи бизнес процесите в дружеството, се характеризират с много на брой разнородни и несъвместими приложения.

Повечето от използваните софтуерни приложения са написани с остарели технологични средства за разработка и имат ниска степен на интегритет. Липсват разработени интерфейси за нововъведените технологични решения, посочват от дружеството.

От ,,Български пощи" добавят, че изграждането на WEB базирана платформа ще доведе до разширяване на портфолиото на предлаганите услуги и постигане на по-качествено, по-бързо и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише.

През февруари ръководството на ,,Български пощи", Федерация ,,Съобщения" към КТ ,,Подкрепа" и Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в пощите.

Споразумението предвижда 19% увеличение на работните заплати, като 11% от него влиза в сила от 1 януари 2023 г., а допълнителни 8% – от 1 юли тази година.

https://www.flashnews.bg/balgarski-poshti-stavat-digitalni-kakvo-shte-se-promeni/

HatshepsutTopic starter

История: Какво има на емблемата на "Български пощи"


На емблемата на "Български пощи" има лъв.
Лявото лого на изображението е "старо", а дясното - "ново". Старото е леко модифициран дизайн на Стефан Кънчев и представлява стилизирано изображение на изправен лъв в извивката на пощенски рог. Пощенските рогове започват да се използват от кочияшите на пощенските карети в Европа през късното Средновековие и стават символ на услугата.  Изображения на рогове присъстват в логата на много множество държавни пощи, предимно европейски, включително и българските. Изображението на лъва, особено в оригиналното лого, е изключително балансирано, характерно и елегантно и се отличава с 2 наклонени черти, маркиращи гривата.

История на Български пощи

След Руско-турската Освободителна война (1877-1879г.) Временното руско управление предава на българските власти всички пощенски и телеграфни станции с целия им инвентар и съоръжения.

1879 година. Броят на ПТТ станциите е 41.

1879 година. В употреба влизат първите български пощенски марки, известни като ,,сантими", тъй като поради липса на българска национална парична единица в този момент е възприета разплащателната единица на Всемирния пощенски съюз (ВПС).

1879 година. България става член на Всемирния пощенски съюз.

1881 година. Одобрен е "Привременен устав за пощите и телеграфите", според който пощенската и телеграфната  служба в княжеството са ,,монопол на правителството". Документът разглежда подробно организационното устройство на пощите и телеграфите, техните функции и кадровите изисквания към работещите в тях.

1881 година. Със свой указ княз Александър І постановява Главното управление на пощите и телеграфите да издава от началото на 1882 година ежемесечно списание, което е първото ведомствено списание за Югоизточна Европа.

1882 година. С Указ на княз Александър І е одобрен Правилникът за костюмите и знаковете. Въвежда се обща униформа за телеграфо-пощенските  чиновници.

1886 година. Въз основа на решение на Всемирния пощенски конгрес, състоял се в Лисабон (1885 г.), е въведена служба за международни пощенски записи с 13 страни, като максималната сума за преводи е 300 франка.

1889 година. Народното събрание приема Закон за пощите и телеграфите.

1894 година. Приет е Закон за устройството на селската поща, съгласно който тя се слива с държавната, като със същия закон се създават пощенски агентства, които се помещават в общинските канцеларии.

1895 година. Със закон е основана Пощенската спестовна каса. През първите месеци на 1896 година нейни вложители стават 391 500 души.

1905 година. ХІІІ ОНС приема Закон за пощите, телеграфите и телефоните. За първи път законът третира и Телефонната служба. Предвидени са много и строги наказания при нарушения – напр. до 10 години тъмничен затвор ,,за строшаване или отваряне на пощенска кутия".

1888 – 1908 година. За двадесет години броят на станциите се е увеличил три пъти, с усилен темп са се развивали всички служби.

1908 година. Поставя се началото на пощенската автомобилна служба.

1912 – 1918 година. Участието на България в трите последователни войни – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, разстройва нормалното развитие на пощенската институция в страната, но показва и нейното огромно военновременно значение.

1923 година. В София е открито Държавно телеграфно и пощенско училище.

1927 година. Въведена е въздушната поща, която започва успешно да конкурира телеграфа. Първоначално е сключен договор за пренасяне на въздушна поща с въздухоплавателното дружество ,,Сидна", сегашната ,,Ер Франс".

1932 година. В София се организира трамвайна поща.

1934 година. Въвежда се монопол за разпространяване на ежедневния и периодичен печат, упражняван от командитното дружество "Стрела" при Дружеството на столичните журналисти.

1936 година. Въвеждат се поздравителни телеграми с фиксиран текст за именни дни и за Нова година.

1942 година.  Новоприетият Закон за пощите, телеграфите и телефоните и Правилникът за пощенската служба уреждат пощенската служба в села без станции. Изпълнението на пощенските служби се възлага на пощенски агенти, а там, където няма такава възможност – на външни лица, определени от кмета и назначени със заповед на главния директор на пощите, телеграфите и телефоните.

Краят на 1944 година. С Постановление на Министерския съвет се регламентира подчиняването на Главната дирекция на пощите, телеграфите и телефоните на началника на Щаба на войската.

1950 година. Министерският съвет приема постановление, според което разпространението и експедирането на вестниците и списанията се поема от Министерството на пощите, телеграфите и телефоните.

1951 година. С Постановление на Министерския съвет Пощенската спестовна каса се преобразува в централен влогонабирателен институт под името Държавна спестовна каса.

1952 година. Министерският съвет възлага на Министерството на пощите, телеграфите и телефоните изготвянето, съхранението, разпределението, продажбата и отчитането на пощенските марки и други пощенски ценни книжа, което до този момент се осъществява от Министерството на финансите.

1954 година. Държавният телеграфо-пощенски институт променя наименованието  си на Полувисш институт по съобщения с тригодишен курс на обучение.

1965 година. За развитието на българската филателия се създава Държавно търговско предприятие ,,Българска филателия" при Министерство на транспорта и съобщенията.

1975 година. В България се въвежда пощенски код – съкратен цифров адрес на населените места.

1992 година. След разформироването на "Български пощи и далекосъобщения" ЕООД се учредяват две компании - "Български пощи" ЕООД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД.

https://e-zdravey.com/bg/kakvo-ima-na-emblemata-na-balgarski-poshti/

HatshepsutTopic starter

Пощите – провалът струва все по-скъпо


Доклад на Сметната палата разкрива, че управлението на пощите е меко казано смущаващо, а нарушения и пропуски се откриват във почти всеки аспект на харченето на средства

Държавата планира да налее още минимум 50 млн. лв. за финансово оздравяване на Български пощи, след като допълнителните 45 млн. лв. от преди година явно не са дали резултат, а пощите продължават да губят пазарен дял. Допълнително се предвижда до 2026 г. пощите да получат над 100 млн. лв. по Плана за възстановяване за дигитална трансформация и предоставяне на комплексни услуги.

На фона на всичко това Сметната палата публикува подробен и обширен доклад за финансовото управление на "Български пощи" ЕАД за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2022 г.:

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_BPoshti_3-04-2023.pdf

Докладът разкрива, че управлението на пощите е меко казано смущаващо, а нарушения и пропуски се откриват във почти всеки аспект на харченето на средства.

През никоя от четирите одитирани години планът за приходите от дейност не е достигнат. Същевременно разходите нарастват постоянно и значително. През 2019 г. те са 176 млн. лв., през 2020 г. - 228 млн. лв., а през 2021 г. - 249 млн. лв.
За одитирания период е отчетен ръст на загубата, която от 1 111 хил. лв. за 2019 г. нараства на 5 155 хил. лв. за 2020 г. и на 13 792 хил. лв. за 2021 г.
За одитирания период са изпълнени или са в процес на изпълнение само 28 на сто от общата стойност на всички проекти от инвестиционната програма, без да е ясно въз основа на какви критерии са предпочитани за финансиране и избирани за изпълнение.
Над 50 на сто от ползваните компютърни системи в "Български пощи" ЕАД са с операционна система, която вече не се поддържа и по този начин сигурността не е гарантирана от производителя, а обработваната от Български пощи информация е поставена под огромен риск.
Липсва визия за дългосрочните цели и приоритети по отношение на дейността по управление, разпореждане и инвестиране в недвижимите имоти на дружеството. Общият размер на разходите, формиран от действащите през одитирания период договори за наемане на недвижими имоти (общо 4,1 млн. лв.) значително надхвърля реализирания приход от отдадени под наем имоти, собственост на дружеството (общо 1,7 млн. лв.).
Всички търгове за продажба или замяна на имоти са проведени при получено само по едно заявление за участие, което от своя страна е довело до сключването на договори за продажба при цени, равни на началните тръжни продажни цени или на минимално надхвърлящи ги. Допълнително, при отдаването под наем на имоти са допуснати множество съществени нарушения, например невнасяне на депозити или внасяне на такива в непълен размер, забавени плащания, без да е начислявана договорна лихва, неизготвяне на приемо-предавателни протоколи.
При провеждането на обществени поръчки нарушенията са значителни - няма добро планиране и определяне на прогнозни стойности, разделяне на части на обществени поръчки (в нарушение на закона), поставяне на условия, които необосновано ограничават участието в процедурите, публикуване на информация след законоустановените срокове, извършени доставки, които не съответстват по вид, количество и обекти, за които се отнасят, със заявените, извършени разходи, които не са документално обосновани.

Като цяло от доклада се вижда, че трайната тенденция за загуба от дейността и множеството нарушения показват липса на индикации за финансово стабилизиране на Български пощи. Веднага след това държавата започва с многомилионните финансови инжекции за сметка на данъкоплатеца, които не дават резултат, а дългогодишните напъни за реформи така и не се случват.

https://www.dnevnik.bg/analizi/2023/04/14/4472608_poshtite_provalut_struva_vse_po-skupo/

Tags:

Similar topics (1)

Powered by EzPortal