• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Шишман

За последните времена - краят на света

Започната от Шишман, 22 Февруарий 2021, 22:00:47

0 Потребители и 1 гост преглеждат тази тема.

ШишманTopic starter

Смята се че антихриста се е родил, някъде през 90-те г. на 20-век. Тоя антихрист ще стане, като цар на света , ще ни накара да приемем доброволно печата му и след това ще бъде победен от Бога. Признаците са налице и така. Предсказания и теории много, но повечето са ментета и несериозни.


ПРОРОЧЕСТВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА на преп. ЛАВРЕНТИЙ ЧЕРНИГОВСКИ За съкращаването на Богослуженията

ШишманTopic starter

Пророчества на старцът Паисий Светогорец за Последните времена


,,Нашите времена са трудни и ще трябва да понесем трудности, може би и да станем мъченици по време на бурята, която ще се развихри. Единствено посредством духовния живот човек ще успее да устои. Нека не се отчайваме. Тия трудни времена са едно благословение, защото ни принуждават да живеем по-близо до Христа. Това е една възможност за по-голям подвиг. Сега войната няма да е с оръжие, а духовна, с Антихриста. Той ще се опита да заблуди ,,ако е възможно, и избраните" (Мат. 24:24). Всичко ще е под контрола на звяра от Брюксел. След личните карти лукаво ще преминат към подпечатването на ръката или челото. Единствено тези, които имат печата, ще могат да купуват и да продават и да се обслужват. Верните, които откажат, ще се озоват в затруднение. Затова нека отсега свикнат да живеят просто и ако могат да имат по някоя нива, няколко маслинени дървета или някое животно за нуждите на семейството си. Това стеснение ще продължи около три, три и половина години. Бог не ще остави хората безпомощни."

________________

,,Ще бъдат върнати от небето древните праведници Енох и Илия, за да свидетелстват за Истината и да разобличат Антихриста. Много от евреите ще повярват на тяхното свидетелство и ще станат християни; така ще се изпълни пророчеството, че ,,бащите ще се обърнат към вярата на синовете". Но Антихристът ще убие двамата праведници; след три дни те ще възкръснат и ще се възнесат на небето, подобно на Христос. А Църквата ще оцелее, въпреки гоненията; по свидетелството на Исус Христос: ,,портите адови не ще надделеят над нея."

________________________
Пророчествата на стареца Паисий се припокриват с тези на стареца Гавриил:

,,Борбата на светите пророци Енох и Илия с Антихриста ще я предават по телевизията. Когато иконата на Иверската Света Богородица напусне Атон, ще забият камбаните и църквите ще й се поклонят, за да я изпратят. Всичко това ще се предава по телевизията. Това е милост Божия, за да могат хората по света да видят и желаещите да се спасят, ще дойдат в Грузия... Антихристът тук няма да се възцари. И тук ще има гонение, но то няма да е като на другите места. В Евангелието е написано, че навсякъде ще бъде повдигнато гонение, и горко на тези, които му изменят. Ще дойде време и хората ще бягат в гората. Но никой да не бяга сам... Бягайте в гората на малки групи. За християните най-голямото страдание ще бъде, че те самите ще избягат в гората, но техните близки ще приемат печата на Антихриста. Продуктите, на които ще бъде поставен печатът на Антихриста, не могат да ви навредят. Това още не е самият печат. Трябва да казвате молитвата ,,Отче наш", да се прекръствате и храната, която ядете – също, и да я поръсвате със светена вода – така се освещава всяка храна."

ШишманTopic starter


ШишманTopic starter

Пророчествата на праведния Димитрий Тарабич

Откъс от сръбската книга "Пророчества от Кремна", преводач на английски: неизвестен
Преведено на български език от: Георги Георгиев (hip0)

Следните са няколко извадки от пророчествата на праведния Димитрий Тарабич (записани около 1850-те години). Той бил неграмотен сръбски селянин, който живял изключително благочестив, отшелнически живот в средата на 19-ти век; повечето от неговите пророчества са записани от неговия кръстник, свещеника отец Захарий. Ето и откъсите, които се отнасят до Голямата война, която ни предстои. Трябва да се отбележи, че много от неговите пророчества за 20-ти век, особено тези, които се отнасят за Сърбия, са се сбъднали.

Виждаш ли, кръстнико, когато светът започне да живее в мир и изобилие след Втората голяма война, всичко това ще бъде горчива илюзия, защото мнозина ще забравят Бога и ще се подчиняват само на своя собствен човешки ум...
И знаеш ли, кръстнико, какво е човешкият ум в сравнение с Божия промисъл и знание? Не е дори и една капка в океана!

Хората ще направят кутия и вътре в нея ще има някаква джунджурия с образи, но няма да могат да се свързват с мене, вече умрял, въпреки че тази кутия с образи ще бъде толкова близо до този друг свят, колкото са близко космите на човешкия скалп един до друг. С помощта на тази кутия с образи човек ще може да види всичко, което се случва по целия свят.

Хората ще пробиват кладенци дълбоко в земята и ще вадят злато (друго име за петрола е "черно злато"), което ще им дава светлина, бързина и мощ, и земята ще лее сълзи от тъга, защото ще има много повече злато и светлина на повърхността, отколкото във вътрешността й. Земята ще страда от тези отворени рани. Вместо да работят на нивите, хората ще копаят навсякъде, на правилните и неправилните места, но истинската сила ще бъде навсякъде около тях, без да може да им каже: "Хайде де, вземи ме, не виждаш ли, че съм тук, навсякъде около теб."

Едва след много години хората ще си спомнят тази истинска сила и тогава ще разберат колко глупаво е било да копаят всички тези ями. Тази сила ще бъде също пребиваваща в хората, но ще отнеме много време, докато те я разберат и я използват. Затова човек ще живее дълго, дълго време, без да е в състояние да опознае себе си. Ще има много учени хора, които ще мислят, чрез своите книги, че знаят и могат да направят всичко. Те ще бъдат голяма пречка за това осъзнаване, но щом човек получи това знание, тогава хората ще видят в каква заблуда са били, слушайки тези образовани хора. Когато това се случи, хората ще съжаляват, че не са го открили по-рано, защото това знание е толкова просто.

Ще вярват, че тяхната илюзия е истинската истина, въпреки че няма да има истина в главите им. Тук вкъщи ще бъде същото както по целия свят. Хората ще започнат да мразят чистия въздух и тази небесна свежест и цялата небесна красота и ще се крият в смрад. Никой няма да ги кара, но ще го правят по собствена воля. Тук в Кремна много ниви ще станат ливади (ще опустеят) и множество домове ще бъдат изоставени, но тези, които са заминали, ще се върнат, за да се лекуват, като дишат чист въздух.

В Сърбия няма да е възможно да се различи мъж от жена. Всички ще се обличат по един и същи начин. Това бедствие ще дойде при нас от чужбина, но ще се задържи тук най-дълго. Младоженец ще си взима булка, но няма да се знае кой е мъжът и коя – жената. Хората ще са изгубени и ще стават все по-безчувствени ден след ден. Човек ще се ражда, без да знае кой е бил неговият дядо и прадядо. Хората ще си мислят, че знаят всичко, но нищичко няма да знаят.

Сърбите ще се отделят един от друг и ще казват: "Аз не съм сърбин, аз не съм сърбин." Нечистият ще се промъкне в нацията и ще спи със сръбските сестри, майки и женени жени. Ще отгледа такива лоши деца, че ще бъдат най-лошите сред родилите се сърби от началото на света. Само слаби или болнави деца ще се раждат, никой няма да е достатъчно силен, за да роди истински герой.

Наведнъж ще изчезнем от тези наши земи. Ще отидем на север и тогава, разбирайки глупавото си дело, ще се върнем. Когато се върнем, ще помъдреем и ще прогоним нечестивия, за да не го виждаме в Божие име никога...

Целият свят ще бъде морен от странно заболяване и никой няма да може да намери лек; всеки ще казва: "Знам, знам, защото съм начетен и умен," но никой няма да знае нищичко.
Хората ще мислят ли, мислят, но няма да могат да намерят точния лек, който ще бъде с Божията помощ навсякъде около тях и в тях.

Човек ще пътува до други светове, за да намери безжизнени пустини там, и все още, Бог да прощава, ще си мисли, че знае по-добре, отколкото знае Бог. Там, освен вечния божи мир той няма да види нищо, но ще усети със сърцето и душата си цялата Господня красота и могъщество. Хората ще отидат на луната и звездите, облечени в дрипи (екипировка).
Ще търсят живот, но живот, подобен на нашия, няма да намерят. Животът ще бъде там, но няма да могат да го разберат и да видят, че това е живот.

Всеки, който отива там, Бог да му прощава, не вярвайки в Бога, както подобава на почтен и сносен човек, когато се върне, ще казва: "О, вие, хора, които споменавате Божието име със съмнение, отидете, където бях аз, и тогава ще разберете какво е Божият ум и мощ".

Колкото повече хората знаят, толкова по-малко ще обичат и ще ги е грижа един за друг.
Омразата ще е толкова голяма между тях, че ще ги е грижа повече за техните разнообразни приспособления / уреди, отколкото за техните близки. Човек ще се доверява повече на своите уреди, отколкото на ближния си...

Сред хората на една от нациите, далеч на север, малък човек ще се появи, който ще учи хората на любов и състрадание, но ще има много Юди (предатели) и лицемери около него, така че той ще има много възходи и падения. Нито един от тези лицемери няма да иска да знае какво е истинска човешка милост, но неговите мъдри книги ще останат, както и всички думи, които ще каже, и тогава хората ще видят колко самоизмамени са били.

Тези, които ще четат и пишат различни книги с числа, ще мислят, че те знаят най-много. Тези учени мъже ще оставят живота им да бъде воден от техните изчисления и те правят и живеят точно както им казват тези числа. Сред тези образовани мъже ще има добри и лоши мъже. Злите ще правят злодеяния. Ще отровят въздуха и водата и ще разпространят чума над моретата, реките и земята и хората ще започнат да измират изведнъж от най-различни болести.

Тези, които са добри и мъдри, ще видят, че целите тези усилия и трудна работа не струват и жълтица и че това води до разрушението на света, и вместо да търсят мъдрост в числата, ще започнат да я търсят в молитва.

Трета световна война

Когато започнат да се молят повече, ще бъдат по-близко до Божията мъдрост, но ще бъде твърде късно, защото злите вече ще опустошават цялата земя и хората ще започнат да умират в големи множества. Тогава хората ще избягат от градовете към родния си край и ще търсят планините с трите кръста (или ходейки с три кръста) и там, вътре, ще могат да дишат и пият вода.

Тези, които ще избягат, ще запазят себе си и семействата си, но не за дълго, защото голям глад ще се яви.

Най-великият и най-гневният ще удари срещу най-мощния и най-яростен!
Когато тази зловеща война започне, горко на тези армии, които летят над небето; по-добре биха били тези, които се бият на земята и във водата.

Хората, които ще водят тази война, ще си имат учени, които ще измислят различни странни оръдия. Ние [говори се за Сърбите] няма да се бием в тази война, но други ще се бият над нашите глави. Горящи хора ще падат от небето над Позега [малко градче в Сърбия]. Само една страна в края на света, обиколена от големи морета, толкова голяма, колкото нашата Европа [Австралия?], ще живее в мир, без каквито и да е неприятности. По нея и над нея и едно оръдие няма да изгърми.
Тези, които ще бягат и ще се крият в планините с три кръста / с трите кръста, ще намерят убежище и ще бъдат спасени. Но не за дълго, защото големият глад ще дойде. Храната ще е оскъдна по всички градове и села, но всичко ще е отровено... Мнозина, за да се нахранят, ще ядат всичко и ще умират изведнъж. Тези, които ще постят и изтрайват пост – те ще оцелеят, защото Светият Дух ще ги запази; те ще бъдат и онези, по-близо до Бога във време на голям глад и погибел.
В това време, далеч в Руските планини, млад човек, наречен Михаил, ще се яви.
Той ще има светло лице и целият му вид ще излъчва милост... той ще дойде до най-близкия манастир и ще бие всички манастирски камбани и на хората, които се съберат около него, ще каже: "Вие забравихте за мене (Кой съм Аз), че не умрях, но съм жив...". Михаил ще отиде навсякъде, но най-много ще пребивава в Константинопол... тези, които имат уши, нека слушат.

ШишманTopic starter

#4
Пророчества на свети Нил от планината Атон за последните времена

Апокрифно пророчество, изказано от св. Нил Мироносец (1651)

Преведено от английски от Георги Георгиев (hip0)

След годината 1900, към средата на 20-ти век, хората от това време ще станат непознаваеми. Когато времето на идването на антихриста наближи, умовете на хората ще се замъглят от плътски страсти, а безчестието и беззаконието ще станат по-силини. Тогава светът ще стане непознаваем. Външността на хората ще се промени, ще бъде невъзможно да се различи мъж от жена заради тяхното безсрамие в облекло и прически. Тези хора ще бъдат жестоки и ще бъдат като диви животни заради изкушенията на антихриста.

Няма да има уважение към родителите и старците, любовта ще изчезне и християнските пастири, владици и свещеници ще станат лоши (непостоянни), напълно неумеещи да различат дясната ръка от лявата.

В това време нравствеността и традициите на християните и на църквата ще се променят. Хората ще изоставят умереността и ще царува разпуснатостта. Лъжливостта и завистта ще придобият големи размери и горко на тези, които събират богатства. Похотливост, прелюбодеяние, хомосексуалност, тайни дела и убийства ще властват в обществото.

По това време, заради силата на тези големи престъпления и безнравственост, хората ще бъдат лишени от Благодатта на Светия Дух, която са получили в Светото Кръщение, както и от разкаяние. Църквите на Бога ще бъдат лишени от богобоязливи и благочестиви пастири и горко на християните, оставащи в света по това време; те съвсем ще загубят истинската вяра, защото няма да имат възможността да видят светлината на познанието от никого. Ще се разделят едни други, извън света в свети обители в търсене на облекчение за своите духовни страдания, но навсякъде ще срещат пречки и притеснения.

... И това ще стане, защото антихристът иска да бъде господар на всичко и да стане владетел на цялата вселена, и той ще направи чудеса и фантастични знамения. Той също ще даде покварена мъдрост на нещастен човек, така че той ще открие начин, чрез който човек да провежда разговор от единия край на земята на другия. В това време човек също така ще лети във въздуха като птиците и ще слиза до дъното на морето като рибите. И когато постигнат всичко това, тези нещастни хора ще изразходват живота в удобство, без да знаят, бедните души, че това е измама на антихриста. И на нечестивия! - той толкова ще запълни науката със суета, че тя ще се отклони от правилната посока и ще ги накара да загубят вярата в съществуването на Господ.

...Тогава Господ ще види падението на човечеството и ще намали дните заради тези малко, които се спасяват, защото врагът иска да поведе дори избраните в съблазън, ако е възможно.
...Тогава мечът на наказанието изведнъж ще се яви, за да погуби развратителя.
_________________________________________________________________________

Думите на свети Ефрем (Сирйски) относно антихриста

Преведено от английски от: Георги Георгиев (hip0)

... Ако някой в крайна сметка покаже малко безразличие, той лесно пада в плен на чудесата на проклетия и хитър дракон. Такъв човек ще се яви непростим в съда. Защото със собствените си очи, по своя воля е повярвал на тиранина...

"... Бъдете внимателни, братя, към високомерието на звяра и измамните хитрини, защото той започва с корема. Така че когато някой се окаже в затруднение, лишен от храна, ще бъде принуден да приеме неговия белег. За да може човек лесно да приеме знака, подлецът не го издълбава на всички части от тялото, а на дясната ръка на човека, та да няма той силата да направи символа на Христа (тоест, да се прекръсти, да направи кръстния знак). Подобно, той издълбава нечестивия знак на челото. (Откр. 13:26). Ако някой не приеме неговия знак, той не бива пленен от фантастичните чудеса. Нито пък Господ се отдръпва от такъв човек, а осветява неговото сърце и го привлича близо към себе си.
Ако пазим с искреност здравата вяра на Христа, ние лесно ще разпръснем силата на врага, ще придобием непоклатима и благочестива мисъл; и слабият враг ще се отдръпне от нас, защото той няма да има властта да направи нищо."

"... Страшна, братя мои, е борбата във всички христолюбиви хора, за да не се отстъпи до времето на смъртта, нито да бъде човек нехаен, когато драконът (антихристът) ще издълбава печата си вместо Кръста на Спасителя. Защото той ще използва всякакви начини, само и само името на нашия Господ и Спасител да не се споменава в неговото време."

"... Неговото идване ще стане явно за тези, чийто ум е прилепен към нещата отгоре. На тези обаче, чийто ум е в земни грижи и желание за земни неща, за тях няма да стане явно."

Св. Козма Етолийски
"... Както по времето на Ной, хората не са вярвали, а са се подигравали, докато изведнъж не дошъл Божият гняв и потопът и не издавил всички хора. Така и сега, мои Християни, във Второто пришествие на Христа хората няма да вярват... Думите, които ви казвам, не са мои; това са думите на Всецелия Свят Дух... и който иска, нека вярва. Нали всеки един от нас е свободен да прави както си поиска. Аз си върша задължението..."

"... Преди Второто пришествие на Христа, антихристът ще бъде роден и ще извърши толкова много злини в света, и ще нарече себе си син Божий, и ще стои като цар, за да нареди целия свят, и ще прави чудеса по фантазия, за да измами хората да го изповядат като Христос; и който повярва в него, на него той ще обещае блага, и след това ще го бележи по челото... и по-добре да бъдат потискани и убивани, отколкото да му повярват и да бъдат белязани..."

"Смятам, че тези неща, братя мои, ви стряскат... и аз, който ги казвам, потръпвам и се страхувам; но какво да направя, че имам задължение да ви ги открия?... След тези злини на отвратителния антихрист, Всецелият Свят Кръст ще блесне."
ШишманTopic starter

#5
Продуктите, върху които поставят числото на антихриста, не могат да ви причинят вреда. Това още не е печатът. Трябва да кажете молитвата "Отче наш", да се прекръстите, да поръсите със светена вода - и така ще се освети всяка храна.
Не яжте хляба на човека, който е приел печата на антихриста.
В последното време привържениците на антихриста ще ходят на църква, ще се кръстят и ще проповядват евангелските заповеди. Но не вярвайте на онези, които нямат добри дела. Само по делата може да се разпознае истинския християнин.
Истинската вяра намира място в сърцето, а не в разума, а на когото е вярата в сърцето, ще го разпознае.
Мястото, където ще поставят печата на антихриста, не е дланта, а показалецът. Ще го вкарват с компютър под кожата и той няма да се вижда. Отначало - по желание. А когато антихриста се възцари и стане властелин на света, ще принуждава всички да приемат този печат. Онези, които не го приемат - ще ги обявят за предатели. Тогава ще трябва да се отива в гората по десет-петнадесет човека заедно. По един или двама няма да се спасите. Каквото и да се случи, не губете надежда в Бога. Господ ще ви вразуми как да постъпите. Който бъде твърд във вярата - няма да почувства нито глад, нито жажда и стихийните бедствия няма да го доскоснат.
Ако откраднеш, ще нарушиш една от десетте заповеди. Който постъпи така - антихриста и така ще приеме. Вярващия човек се уповава на Бога. А Господ през последните времена ще извърши такива чудеса за своя народ, че едно листенце от дървото ще стига за цял месец. Истинския вярващ човек ще прекръсти земята и тя ще му даде хляб.
През последните времена не гледайте небето: можете да се прелъстите от чудесата, които ще станат там.
Из "Диадемата на Стареца - Спомени за грузинския подвижник отец Гавриил" Издателство Славянобългарски Манастир "Св.Вмчк. Георги Зограф" Света Гора Атон
_________________________
 Toва да не Байдън или някой от хората му ? Може да е и тая Урсола Фон...... или поне е мераклийка.
_________________________
« 16. И ще направи така, че что на всички - малки и големи, богати и бедни, свободни и роби - да се постави знак на дясната ръка или на челото им,
17. и никой няма да може, нито да купува, нито да продава, освен онзи, който има знака му, или името на звяра, или числото на името му
или имя зверя, или число имени его.
18. Тук е мъдростта. Който има ум, нека изчисли числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666." (Откр 13:16)
_______________________

Странно в началото на пандемията в Италия пуснаха от затворите опасни мафиоти затворници, осъдени на доживотен затвор за убийства , даже и на полицаи и карабинери. : Пуснаха ги с тъпото обяснение :да не ги хванел вируса. Сума ти народ се беше възмутил и уплашил.

____________________________
"Когато ще поставят печатите, ще отворят всички затвори. И антихрист ще вземе затворниците за работници, да поставят печатите му... Ето тогава трябва да бягате от градовете, в селата, в горите. Затворниците ще обикалят по жилищата, защото първите неколко дни ще поставят печата доброволно, а после, вече насила... "Печатът ще гноясва и от него ще излиза зловоние"(Филм), протоиерей Николай Рагозин).
Ако насила слагат печата, трябва да се молим с Иисусовата молитва, и Господ няма да го допусне".

ШишманTopic starter

  Това е добро за четене - четете го !

______________________________________________
Пророчество на Св. Ефрем Сирин за въплътения Антихрист

Св. Ефрем Сирин, известен още като Ефрем Сириец или Ефрем Сирийски, е богослов, роден в Месопотамия и живял през IV век. През живота си е писал редица тълкувания на Библията и няколко теологични монографии, проповеди и черковни песни. Някои от последователите му го наричат Лекаря на Църквата. Колекция от пророчества за Антрихриста, направени от Св. Ефрем Сирин, са съхранени в Codex Barberinus XIV1. Следните извадки засягат тази тема.

Нека разгледаме, приятели мои, в какъв вид Безсрамната змия ще се яви на земята, след като Спасителя, пожелал да спаси цялото човечество, беше роден от Девицата и в човешки вид порази врага със свещената сила на Божествената Си природа. Щом научи, че Господарят отново ще дойде от Небето в светлината на божествеността си2, врагът човешки ще се представи за Него и Неговото пришествие, за да измами всички хора. А самата истина е, че той ще се роди от нечиста жена — неговото средство. За Него ще се представя Нечестивия, за да заблуди с лукавства всички човеци.
Ще се представя за скромен и внимателен, мразещ несправедливите слова, побеждаващ всички идоли, засвидетелстващ уважение, състрадателен към бедните, извънредно честен, с много добра външна обхода, мил към всички. За да си спечели благоразположението на всички, той умело замисля как да бъде обикнат от хората; няма да приема подаръци, нито ще приказва гневливо. Не ще се показва мрачен, а винаги — весел. И във всички тези свои добре обмислени кроежи той ще оплете света, докато трае властта му.
Понеже повечето хора и народи ще виждат тези негови добродетели — добрите му дела и силата му, всички ще мислят като с един ум и с голяма радост ще го коронясат, казвайки си един на друг, че няма да се намери друг такъв човек, толкова благ и справедлив... Тогава Нечестивия, вече сдобил се с власт, ще разпрати демоните си по всички краища на света, за да възвестят сред всички хора, че се е явил славен цар — (царуващ) от този миг и насетне...
 
Народите ще бъдат впримчени и ще искат да гледат този ,,Бог", а повечето хора ще му станат верни, ще се отрекат от истинския си Бог и ще поощряват ближните си да възхваляват Сина на погибелта, като се нахвърлят един връз друг и се избиват с ножове...
Лукавия ще умножава своите чародейства и ще извършва поличби, които обаче няма да са истинни. Тиранът ще премества планини, но това ще е измама и няма да се случва в действителност. През това време повечето хора ще му вярват — много народи и човеци ще му ръкопляскат заради тези измами. И същият този Дракон ще прави така, че ще протяга ръцете си и ще събира на тях множество влечуги и птици; и сякаш ще ходи по повърхността на дълбоките води, досущ като че ходи по сушата. Но само ще изглежда, че прави всичко това...
Мълниите ще бъдат неговите пастори и ще бележат пришествието му. Войската му ще е от демони, а пълководците на демоните ще са негови ученици. Той ще праща войводите на пълчищата си до най-далечни земи, за да разгласяват (способи за) добруване и изцеление...
По това време, братя, всред човеците ще има голямо разделение — но особено сред вярващите, тъй като Дракона ще предизвиква безчет знамения и чудеса — ще се представя за Бог и с измама ще прави да изглежда така, сякаш лети във въздуха. И ще прави демоните да изглеждат като ангели, които ще летят ужасено около Тиранина, който ще се дере с пълно гърло и ще променя облика си, за да пронизва душите на хората с безкраен страх.
В тези времена от небето няма да пада дъжд, земята вече няма да носи плодове, изворите ще пресъхнат, реките ще се изпарят, билките ще спрат да никнат, тревата не ще расте, дърветата ще вехнат от корените си и няма да дават плодове, рибите в моретата и другите тамошни зверове ще измрат — затова се казва, че навсякъде ще се носят тежки зловония и страховити ридания, заради които хората ще падат и ще гинат от ужас. А всички живи ще стенат и пъшкат, когато се озоват сред това безмилостно нещастие, което ще ги съпътства и нощем, и денем. И никъде няма да намерят храна, с която да се заситят...
На всяка област ще бъдат поставени неумолими управители, а на онези, които носят печата на Тиранина, ще им се дава да купуват по малко храна.
Но преди да се случат тези неща, Господ ще изпрати пророка Илия и състрадателния Енох, за да засвидетелстват благоволението Му към човеците. Те открито ще проповядват цялото познание за Бога и ще поучават хората да не се подчиняват на Лукавия заради страховете си — ще изказват високо думите: ,,О, хора, измамник е този, никой да не му вярва." Но малцина ще бъдат склонни да послушат думите на двамата пророци и да им повярват.
Доколкото по онова време ще се намират светци, повечето от тях, щом чуят за идването на Нечестивия в плът и кръв, възможно най-бързо ще избягат в пустините и от страх ще се укрият в пясъци, планини и пещери. И ще посипват главите си с пръст и пепел, страдащи денем и нощем от лишения и ридаещи в своето смирение. Ето как Свещеният Бог ще ги подсигури: милостта Му ще ги отведе до спасителните места.
А всички онези, живеещи на изток, ще полетят на запад, водени от голям страх, както и онези, живеещи в посока на залязващото слънце, при неговото изгряване, и те разтреперани, също ще се разлетят.

Накрая, подобно на светкавица, идваща от рая, в облаците и с неописуем блясък ще се яви Бог — нашият Цар и безсмъртен Жених. И съзирайки Неговата слава, ще се втурнат стройните легиони от ангели и архангели, издишащи пламъци, и една река от огън, прииждаща със страшен тътен...
Как бихме могли да издържим тогава, мои обични братя, когато ще видим огнената река, наближаваща с яростта на бурния и кипящ океан, и връхлитаща връз хълмовете и долините, както и над всичко, що е по света. Тогава, обични мои, от този Огън реките ще пресъхнат, изворите ще изчезнат, моретата ще се изпарят, ветровете ще се ускорят, звездите ще паднат от небето, слънцето ще се изразходи, луната ще издъхне, а небесата ще се сгънат като свитък...

 

ШишманTopic starter

КОВАРНИ МЕТОДИ за въвеждане на печата /Старецът Паисий от Света Гора/


Постепенно след въвеждането на кредитните карти и новите лични карти, т.е. съставянето на личните досиета, ще пристъпят лукаво към нанасяне на печата. Ще насилват хората по различни лукави начини, за да приемат печата на челото или на ръката.
Ще засилят натиска и ще кажат:
"Вече ще използвате само кредитни карти, парите се отменят".
Хората ще пазаруват в магазините с карта, а магазинерът ще получава парите от
банката.
Който е без карта, няма да може нито да продава, нито да купува.
И същевременно ще почнат да рекламират "съвършената система" - печат с числото 666, чрез лазерни лъчи на ръката или челото, който няма да се вижда външно.
Заедно с това по телевизията ще показват, че еди-кой си откраднал картата на
еди-кого си или му взел парите от банката.
И ще внушават постоянно:
"Най-сигурното е печатът с лазерни лъчи на ръката или челото, защото само собственикът му ще знае номера си.
Печатът е най-съвършената система.
Никой не може да открадне ръката или главата на другия, нито може да види печата".
Затова сега оставят крадците и разбойниците да действат свободно.
Дори и на Света Гора около Карея обраха няколко килии, а в една от тях убиха монаха по време на грабежа.
Така и тогава всеки ще намира сгоден случай да граби каквото поиска. Например, ако иска да си присвои една нива, ще каже, че уж е била на дядо му, или че някога я е бил взел под наем за пасище.
После иди че се разбери, ако можеш. Компетентните органи ще кажат:
"За съжаление не можем да извършим контрол, защото контролът става само с компютър".
И така ще напредват с печата.
Ще се стигне дотам, че ще проверяват с компютъра дали си приел печата, за да те обслужат или не.
Трите години и половина ще бъдат трудни и онези, които няма да се съгласят със системата, ще страдат.
Винаги ще се намира някакъв повод да ги хвърлят в затвора.
След година ще ги водят в друг град за даване на показания, за да минат през друг съд - от един град в друг.
После ще кажат: "Прощавай - невинен си.
Ако имаше печат, щяхме да установим всичко за една минута.


А така без печат не можем да направим проверка".

- Отче, ще могат ли да наложат печата насила?

- Чак дотам "любезността" им няма да достигне!
Ще бъдат вежливи и любезни, нали са европейци.
Ще се стремят да показват благородство.
Няма да измъчват хората, но човек няма да може да живее, без да е приел печата. Управляващите ще казват: "Без печата ви е трудно.
Ако го бяхте приели, нямаше да се мъчите".
Човек няма да може да използва тогава нито златни монети, нито долари. Затова, ако се постарае отсега да свикне да живее просто, умерено, ще може да преживее в онези години.
Голямата трудност ще трае кратко -три-три и половина години. Заради избраните дните ще бъдат съкратени (виж Мат. 24:22, Марк. 13:20).
Няма да разберат как ще преминат.
Бог няма да остави човека без помощта Си.

Печатът.
Числото 666

- Отче, след колко време ще стане всичко това?

- Заради тебе и заради мене нещата се бавят, за да придобием добро духовно състояние. Бог ни оказва търпение, защото ако стане сега, с мене и с тебе е свършено 4 . Никъде в учението на Христа не се говори за конкретно време (виж Мат. 24:36, Марк 13:32, Деян. 1:7, 1 Сол. 5:1). Обаче в Писанието се казва, че тези събития ще бъдат предизвестени от личбите на времената (виж Мат. 24:29 и сл., Марк. 13:24 и сл., Лук.21:25 и сл.).
Нека винаги бъдем готови и ще ги видим, когато времето наближи. Тогава ще бъдем по-сигурни.
"Времето и опитът ще открият това на живеещите трезво", казва свети Андрей Кесарийски.
В ръцете ми попадна една книга, на чиято корица имаше три големи шестици! Брей, безсрамници!
Правят го, за да изградят добра представа за шестиците и хората да свикнат с тях. Така постепенно ще дойде и печатът... На кредитните карти отдавна са сложили 666. Мнозина слагат това число като фирмен знак, за да предпочитат техните стоки. Така единият поддържа другия. Т.е., 666 купува 666. Писано е, че когато се разпространи емблемата със змията, която яде опашката си, това ще означава, че евреите са завладели целия свят. Сега са го сложили на някои банкноти. Числото 666 вече се е разпространило дори в Китай и Индия!

- Как слагат точно това число, отче?

- Свети евангелист Иоан е знаел какво ще прави дяволът, както и пророците са пророчествали, че Христос ще бъде продаден за трийсет сребърника (виж Зах. 11:1-13), че ще Го напоят с оцет (виж Пс. 68:22), че ще си разделят одеждите Му (виж Пс. 21:19).
Той преди две хиляди години е написал, че хората ще бъдат
подпечатвани с числото 666. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек,и числото му е шестстотин шейсет и шест (Откр. 13:18). За евреите 666 е икономически символ. Както се разказва в Стария Завет, евреите наложили един определен данък на народите, покорени от тях в различни войни.
Годишният данък бил 666 златни таланта (виж 3 Царств. 10:14 и 2 Парал. 9:13). Сега, за да покорят целия свят, отново въвеждат това старо данъчно число, което е свързано с тяхното славно минало.
Затова не искат да го заменят с друго число. Т.е., 666 е символ на мамона. Взели са го от тежестта на златото.

Не са знаели, че свети Иоан говори за него в Апокалипсиса, но въпреки това то не спира да бъде мамон. Обаче Евангелието казва: или Христос, или мамона. Не можете да служите на Бога и на мамона (Мат. 6:24).
Нещата напредват. В Америка слагат печат на кучетата и те излъчват с минипредавателя, и могат да ги намерят по всяко време. Така знаят къде се намира всяко куче. Онези кучета, които не са белязани и са
бездомни, ги убиват с лазерни лъчи.
По-късно ще започнат да убиват и хората.
Сложили са печат на тонове риби и ги следят от спътник в кое море се намират!
На колко хора там вече са поставили печат с лазерни лъчи - на едни на челото, на други - на ръката!
След време който няма да има печат с числото 666, няма да може нито да продава, нито да купува, да взема заем, да бъде назначаван на работа и т.н. Помисълът ми казва, че с тази система антихристът иска да обхване целия свят и ако някой не е в системата, няма да може да работи и т.н. независимо дали е червен, черен или бял.

По такъв начин той ще се наложи чрез икономическата система и ще контролира цялата световна икономика. Тогава само онези, които ще са приели печата, начертанието с числото 666, ще могат да извършват търговия.

Обаче как ще пострадат хората, които са приели печата!...
Един специалист ми казваше, че лазерните лъчи са много вредни. Хората, които приемат печата, ще станат много чувствителни към слънчевите лъчи и ще страдат толкова много, че ще прехапят езика си от болка.
Които не приемат печата, ще бъдат по-добре от другите, защото Христос ще помага на всички, които не са приели печата.
Това не е малко нещо!

- Отче, кога ще им помага?
След това ли?
- Не, тогава.
- Но, отче, след като няма да могат да продават и купуват, как ще им бъде по-добре от другите?
- Бог си знае начина, а и аз го знам.
Този въпрос ме занимаваше много и Бог ми изпрати... телеграма.
Как само се грижи за нас Бог!
- Отче, защо печатът се нарича още и "белег"? (виж Откр. 13:16, 17).

- Защото няма да бъде на повърхността.
Какво ще рече "белязвам"?
Нали означава "правя дълбоки прави линии, очертания".
Печатът ще бъде белег, който ще поставят отначало на всички стоки, а след това ще наложат да се извършва с лазерни лъчи на ръката или челото на хората.
Бях казал за това на един лекар от Торонто преди две години и сега той ми съобщи, че прочел във вестника, че вместо кредитна карта искат отпечатък от ръката. Напредват, но не можем да кажем с точност, че ще стане едно или друго нещо.
Напоследък в Гърция са внесени телевизори, които имат устройство, чрез което се наблюдават гледащите телевизия.

След кратко време онези, които имат телевизор, ще гледат и ще бъдат гледани! Ще следят (телевизионните предавания) и ще бъдат следени.

Други ще контролират чрез компютър целия им живот - какво говорят, какво правят, всичко. Виждаш ли каква диктатура е изобретил дяволът!

В Брюксел е построена цяла палата с три шестици за централния компютър. Този компютър може да контролира милиарди човеци - шест милиарда, почти целия свят. С едно копче ще могат да "изповядват" всеки човек! Някои европейци се възпротивиха, защото се боят от световна диктатура. Ние, православните
сме против, защото не желаем антихриста, но естествено и диктатурата. Очакват ни събития, но няма да бъде за дълго.
Както Православието не може да бъде изличено от комунизма, така и сега няма да бъде изличено.

Старецът Паисий от Света Гора
"За семейния живот"
Публикувано от свещеник Васил Василев

ШишманTopic starter

"Антихристът ще бъде обаятелна личност,  много умен и надарен с умения да общува с хората. Той ще бъде очарователен и ласкав, ще действа с хитрост и зло. Ще прави на всички приятни неща, при условие че признаят неговата върховна власт. Ще представи възможност за живот на Църквата, ще й разрешава Богослуженията, както и  построяване на прекрасни храмове, при условие, че го признават за върховен владетел и му се поклонят. Ще има скрита ненавист към Господ Иисус Христос и ще се радва на отстъплението на християните от вярата си в Христа и Църквата. Много хора ще се отрекат от вярата, дори епископи  и за оправдание ще сочат блестящото външно положение на Църквата".
Свети Йоан Максимович (1896-1966)
ШишманTopic starter


ШишманTopic starter

Западните документални телевизионни канали : твърдят че праведниците щели да бъдат взети първи на небето. Даже лъжат че имало и книга в Библията на име "Изчезвания".
Тоя човек обаче казва друго, аз ще повярвам на него.ШишманTopic starter

    ,,Второто Христово пришествие ще бъде страшно и последният съд над целия свят ще бъде ужасен, но не без големи ужаси ще бъде и господството на Антихриста преди това ", пише Оптинският старец Амвросий. Основната беда на епохата преди възцарението на Антихриста ще е духът на слепотата. Духовният разум ще е рядкост , по-често ще бъде срещан плътският разум, следователно хората няма да разпознаят Антихриста, но напротив ще видят в него благодетел. В крайна сметка за да придобиеш духовен разум - означава, като дете от майка, да не се отклоняваш от Вселенската църква, да се ръководиш постоянно от провереното във времето Свето Писание. Сам Христос ни предупреждава: ,,Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преядане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно" (Лука 21:34). Прекомерното потапяне в грижите на материалния живот допринася за развитието на житейския разум, който в точното време няма да възприеме Божествените откровения. За да направи човека нечувствителен към собственото си спасение, врагът ще го помрачи с много грижи. Хората ще се разучат да желаят вечния живот, възможността за вечно осъждане ще престане да ги плаши. Цялото внимание ще бъде насочено към проблемите на деня.
старецът Николай Гурянов     
ШишманTopic starter

  СТРАШНИЯТ СЪД НАД БОГА

Никога у човека не е имало по-малко от Бога, драги братя, отколкото днес;
никога не е имало по-малко, отколкото днес. Днес дяволът се е въплътил в човека, за да развъплъти Богочовека. Днес всичкото зло се е вселило в тялото на човека, за да изгони Бога оттам. Днес целият пъкъл се е преселил на земята. Дали някой се сеща, че земята някога е била рай? Днешното падение на човека е неизмеримо по-голямо от първото падение. Тогава човек е отпаднал от Бога, а днес той е разпнал Бога, убил е Бога. Човече, как ти е името, ако не — дявол? Но какво говоря аз? Това е оскърбление за дявола. Дяволът никога не е бил тъй зъл, така изкусно зъл, като човека. Господ Христос и в ада е слязъл, ала там не са го разпнали. А ние Го разпнахме! Нима човеците не са по-зли от дявола? Нима земята не е по-пъклена и от ада? От ада не са изгонили Христа, а човеците днес са Го прогонили от земята, прого­нили са го от тялото си, от душата си, от своя град...

В зеницата на душата ми, братя мои, се е впил като змия зъл въпрос и злорадо ме пита: мигар е бил нявга човекът добър, щом е могъл Христа да разпне? — Ти вярваш в човека, хвалиш се с него, оптимист си? — Ох, виж човека, виж човечеството от зенита на Велики петък, виж как човекът убива Богочовека и ми кажи: и сега ли си още оптимист? Не се ли срамуваш от това, че си човек? Не виждаш ли, че човекът е по-зъл и от дявола?

Забравете всички дни преди и всички дни след Велики петък. Разгледайте човека в границите на Велики петък — не е ли той зеница на всяко зло, хиподрум на всички изкушения, сборище на всички гадости? Не е ли полудяла днес земята у човека? Не е ли доказал днес човек, убивайки Богочовека, че наистина той е лудостта на земята?

И Страшният съд, братя мои, не ще бъде по-страшен от Велики петък. Не, той несъмнено ще е по-малко страшен, защото тогава Бог ще съди човека, а днес човекът съди Бога. Днес е Страшният съд над Бога. Съди Го човечеството. Днес човекът оценява Бога — оценява Го на трийсет сребърника. Христа — за трийсет сребърника! Нима това е последната цена? Нима Юда е нашето последно слово за Христа?

Днес човечеството е осъдило Бога на смърт — това е най-великият бунт в историята на небето и земята; това е най-големият грях в историята на небето и земята. И падналите ангели не са сторили такова нещо. Днес се е извършил Страшен съд над Бога. Светът никога не е виждал по-невинен Осъден и по-безумен съдия. Над Бога са се надсмели по-страшно, отколкото когато и да било. "Всесмехливият ад" днес се е вселил в човека и е осмял Бога и всичко, що е Божие. Днес е осмян Този, Който никога не се е смял. Казва се, че Господ Иисус никога не се е смял, но често са Го виждали да плаче. Днес е опозорен Онзи, Който дойде нас да прослави, днес мъчат Оногова, Който дойде нас да избави от мъки. На смърт се предава днес Онзи, Който ни донесе живот вечен. Човече, има ли край твоето безумие? Има ли дъно твоето падение?

Най-срамния дар, кръста, дарихме Ономува, Който ни дари вечна слава. Прокаженико, Той те очисти от проказата, за това ли Му подаряваш кръст? Слепецо, Той очите ти отвори — мигар, за да виждаш, та да направиш кръст и да Го разпнеш на него? Мъртвецо, Той те възкреси от гроба — нима за да натириш Него в своя гроб? С благи вести услади Сладчайшият Иисус горчивата тайна на нашия живот, братя, за коя от тях Му се отплащаме с такава горчилка?

"Народе мой, какво ви сторих? Не изпълних ли Юдея с чудеса? Не възкресявах ли мъртъвци с едно слово? Не изцелявах ли всяка болест и всеки недъг?... Какво ми въздавате? За изцеленията — рани, за живота — убивате ме и ме разпъвате на дърво" (Стихира на Велики петък. — Бел. сръб. ред.) ...

Велики петък, братя, е нашият срам, и стид, и поражение. У Юда Искариотски е имало по малко от душата на всеки един от нас. Да не беше тъй, щяхме да бъдем безгрешни. Всички сме паднали в Юда, всички сме продали Христа, всички сме предали Христа и сме приели дявола, и сатаната сме прегърнали. Да, сатаната. Понеже в светото Евангелие е казано: "И подир залъка, сатаната влезе в него (Юда)" (Иоан. 13:27). Подир кой залък? Подир залъка, който му даде Христос. След Причастието. След Христа. Ах, има ли по-голямо падение, по-голям ужас?

Сребролюбие, ти предаде Господа Христа! Сребролюбие, ти и днес Го предаваш. Юда, който е бил ученик Христов, който три голини е бил с Него, който е присъствувал на всички Христови чудеса, който с името Христово е очиствал прокажени, изцелявал е болни, възкреся­вал е мъртъвци, изгонвал е нечисти духове, същия този Юда сребролюбието е направило предател и Христоубиец. Как тогава да не напра­ви мене и тебе предател и Христоубиец, мене, който не съм гледал три години Бога в плът, който не съм нито прокажени очиствал, нито болни изцерявал, нито мъртви възкресявал с името Иисусово? Юда дъл­го е бил с Оногова, Който не е имал где глава да подслони, с Оногова, Който и на дело и с думи е учел, че не трябва да се носи нито сребро, нито злато. А аз? А ти? Ако не умееш да се радваш на сиромашията, брате, ако не можеш да си щастлив в сиромашията, знай, че си кан­дидат за Юда. Не питай: "да не съм аз, Господи?" Понеже несъмнено те чуеш отговора: "да, ти рече". Мечтаеш ли за богатство, тлее ли у тебе жаждата за пари, знай, че в теб се зачева Юда. Брате и приятелю, запомни за цял живот: сребролюбието е разпнало Христа, убило е Бога. Сребролюбието от ученик Христов е сторило враг, убиец на Христа. Но не само това: то и Юда е убило. Сребролюбието има това проклето свойство — да прави човека не само Христоубиец, но и самоубиец. Отначало то убива Бога в душата на човека, а след като убие Бога в човека, то стане убива и самия човек.

Смъртта е страшна тайна, братя, но най-страшното е когато човеците предават Бога на смърт и желаят да Го убият напълно, да Го уни­щожат съвсем, цял да бъде мъртъв, цял — без остатък. Днес е ден, когато човеците са страшни за Бога, понеже мъчат Бога както никой никога не Го е мъчил; защото те плюят по Бога, както никой никога не Го е оплювал; понеже бият Бога, както никой никога не Го е бил. Нека замълчи всичко, което се нарича човек! "Да мълчи всяка плът човешка!" Нека никой не се хвали, че е човек, нека никой не хвали човечеството, понеже ето: човечеството не търпи Бога сред себе си, то убива Бога. Нима е за хвалене това човечество? Нека никой не се хвали с хуманизма! Ах, та той е цял единствено — сатанизъм, сатанизъм, сатанизъм...

Днес не бесове, не зверове, не чакали, но човеците са изплели венец от тръни и са го турили на главата Христова. С трънен венец украсяват Оногова, Който е украсил човека с безсмъртие. Трънен венец плете човечеството около главата на Оногова, който е изплел венец от звезди около земята! Трънен венец за Христа плетем и аз, и ти, приятелю, ако съм сребролюбец, ако съм блудник, ако съм прелюбодеец, ако съм богохулник, ако съм клеветник, ако съм клюкар, ако съм пияница, ако съм немилостив, ако съм гневлив, ако имам греховни мисли, ако имам нечисти чувства, ако нямам вяра, ако нямам любов. Всеки мой грях, всеки наш грях е трън, който ние втъкваме в проклетия венец, който обезумялото човечество непрестанно плете около главата на Господа Иисуса.

В мъченето на Бога човек е по-немилосърден и от дявола. Не вярвате ли? Чуйте какво разказва един очевидец: "Тогава Го заплюваха по лицето" (Мат. 26:67) — по Неговото лице, по Неговото чудно и прекрасно лице... Господи, защо устата им не се покриха с проказа и не се превърнаха в язва? Не затова ли, да ни научиш на търпение и кротост?... Заплюваха онова дивно, онова благо Лице, което струва повече от всички съзвездия, от всички блаженства. Какво говоря? — Да, по-драгоценно от всички блаженства, понеже в това кротко Лице е всевидното вечно блаженство, всевидната вечна радост... Заплюваха онова светло Лице, пред което морето се смиряваше и умиляваше; онова Лице, което умиротворяваше смутените души и даряваше покой на всички. И вие се хвалите с човека? Ох, свийте си знамената, вие молци и нищожества! Никой, никой не трябва толкова много да се срамува от себе си както човекът — никой от бесовете, никой от зверовете, никой от животните... Човеците заплюват Бога — има ли нещо по-ужасяващо от това? Човеците бият Бога — има ли нещо по-бесовско от това? Братя, ако нямаше ад, би трябвало да бъде измислен, да се измисли за човеците – само за човеците...

Него, Твореца и Спасителя, Го заплюват и бият, а Той кротко и мълчаливо търпи всичко. Има ли какво да кажеш в свое оправдание ти, който за всяко оскърбление отвръщаш с оскърбление, който връщаш за злото зло, който кълнеш кога те кълнат и мразиш кога те мразят? Отвръщайки на злото със зло, Ти заплюваш Господа Христа; мразейки ония, които те мразят, ти биеш и мъчиш Христа; въздавайки за обидата обида, ти безчестиш Господа Иисуса, понеже Той не е правел това.

И Пилат предаде на разпятие кроткия Господ (Иоан. 19:16). И разпъват поругания Бог; приковават Го на Кръста. Нима забивате гвоздеи в ръцете на Христа — ръцете, които изцелиха толкова болни човеци, които очистиха толкова прокажени, които възкресиха толкова мъртви? Да замлъкнат ли устата, които говореха тъй, както човек никога не е говорил? Иаире, где си? Лазаре, где си? Наинска вдовицо, къде си, къде си да защитиш твоя и моя Господ? Нима разпъвате Него — надеждата на безнадеждните, утехата на неутешимите, окото на слепците, ухото на глухите, възкресението на мъртвите? Мигар забивате гвоздеи в тия свети нозе, които носеха мир, които благовестиха, които по морето като по сухо ходеха, които бързаха към всички болни, към мъртвия Лазар, към гадаринския бесноват?

Разпнат е Бог! Доволни ли сте, богоборци? Щастливи ли сте, богоубийци? Какво мислите за Христа на кръста? Измамник е, немощен е, съблазън е: "Ако си Син Божий, слез от кръста! Уа! Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си и слез от кръста!" (Мат. 27:40; Марк. 15:29-30).

А какво мисли Господ на кръста за хората при кръста? Онова, което само Бог на любовта и Бог на кротостта може да мисли: "Отче! Прости им, понеже не знаят, що правят" Лука 23:34). Наистина не знаят какво правят с въплътилия се Бог. Нима на Господа Му е било по-леко в плътта, нежели на кръста? По-тежко, ви казвам, отколкото ако аз бих имал във всяка своя пора по един бяс. Защото е безкрайно по-голяма разликата между Бога и човека, нежели между дявола и човека; между смъртта и Бога, нежели между смъртта и човека. Спасителят е усещал тази мъка: Неговата чиста, безгрешна природа е въстанала против смъртта и Той при съглеждането на смъртта "почна да скърби и да тъгува: душата Ми е прескръбна до смърт" (Мат. 26:37-38).

Когато и Бог скърби, когато и Бог тъгува поради смъртта, то кажете: има ли за човека нещо по-страшно от смъртта, нещо по-неестествено от смъртта, нещо по-отвратително от смъртта? Смъртта е тежка за Бога, а камо ли за човека. От всичко най-тежка за човека е смъртта, понеже представлява най-голямата отдалеченост на човека от Бога. Човекът в Христа е усетил това и с болка е изповядал: "Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?" (Мат. 27:46) — този вопъл се изтръгва от Единородния Син Божий, Който е Единосъщен с Отца, едно с Отца. Не е ли това най-голямото доказателство, че смъртта е сила, която отблъсква от Бога, отдалечава от Бога, разлъчва от Бога?

Разпнахме Бога. Човече, какво повече искаш? Да не е благоразумният разбойник, не би имало за тебе оправдание. Да не е бил той, земята навеки би станала пъкъл. Когато всички ученици се съблазнили в Христа, разбойникът го изповядал като Господ и като Цар: "Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!" (Лука 23:42) — разбойникът е нашата надежда, понеже е повярвал в Христа като Бог тогава, когато всички са били изгубили вярата в Него, понеже е повярвал в Иисуса като Господ тогава, когато Иисус е бил поруган, осмян, измъчен, когато е бил в най-позорно положение, когато като всеки човек е страдал и се е мъчел ужасно.

Но докато човеците заплювали Бога, докато човеците разпъвали Бога, дотогава цялата природа негодува против това: "А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час; а Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха; и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха" (Мат. 27:45, 50-52).

Когато човеците завършили своята гавра над Бога, когато замълчали — проговорила вселената, проговорили камъните и се показали по-усетливи от човеците, усетливи за болката Христова. И слънцето проговорило: от срам отдръпнало своята светлина от нашата страшна планета. Светлината се срамувала от онова, на което човеците се радвали. Мъртвите в гробовете чули Христовия вопъл и се пробудили и наизлезли из гробовете, докато живите стояли при кръста и носели в телата си мъртви души. "Днес църковната завеса се раздира за изобличение на беззаконните и слънцето скрива своите лъчи, виждайки Господа разпнат".

"Всичко състрадаваше на Създалия всичко". Да, всички и всичко състрадавало на разпнатия Господ — всички и всичко, освен човека, освен човеците. Цялото творение и на кръста познало в Христа — Бога, и Го изповядало като Бог. И върху кръста Христос явил, че е Бог. Как? Как? Чрез отговора, даден на разбойника. И още как? Чрез помръкването на слънцето, чрез земетресението. И още как? Чрез молитвата за Своите врагове: "Отче! прости им, понеже не знаят, що правят" (Лука 23:34).

Наистина, човеците не знаят какво правят с Христа. От злобно незнание хората разпнаха Христа; от незнание Го разпъват и днес. " Да бяха познали Господа на славата, не биха Го разпнали " (срв. 1 Кор. 2:8). С кротост и смирение Господ е влязъл в света. Понеже няма по-голяма кротост и по-голямо смирение от това Бог да стане Човек, да се облече в тленно, в ограничено, в нищожно човешко тяло? С кротост и смирение е и излязъл Господ от света; излязъл е, молейки се кротко за Своите мъчители. Човеците не познават Христа, затова Го гонят; не знаят каква любов, какво смирение, каква кротост проявява Бог, когато допуска човеците да Го съдят, да го заплюват, да Го бият и убият.

Страшна е участта Христова на земята и днес, братя. Всеки мой грях е за Него Велики петък. Четири мои гряха — и вече съм разпънал Господа Иисуса. Всеки твой грях, брате, е за Него по-голяма мъка, отколкото за тебе и за мене. Вършейки грях, ти Го разпъваш. Всяка нечиста мисъл, всяко похотливо чувство реве и крещи: разпни, разпни Го! Не е ли целият наш живот на земята — незалязващ Велики петък за Господа Христа? Всеки мой грях е гвоздей, който аз забивам в ръката на кроткия Господ; всяка моя страст е трън; всички мои страсти — трънен венец, който турям на главата Христова. Нашето поругаване над Христа е по-страшно и от това на евреите. Евреите по-малко са могли да вярват в Христа, понеже Той още не е бил възкръснал. А ние, пред които Христос вече двайсет века убедително свидетелствува, че е възкръснал — ние се надсмиваме над възкръсналия Христа, заплюваме възкръсналия Христос, отново разпъваме Христа и то възкръсналия Христос! — Понеже нима не разпъва възкръсналия Христа свещеникът, който чрез своя живот отблъсва от Христа своето паство? Нима не мъчи, нима не се надсмива над възкръсналия Христа професорът, учителят, който със своето богоборно учение изгонва Бога от душите на своите ученици? Мигар не позори Христа, мигар не заплюва възкръсналия Христа всеки християнин, който е само по име християнин?

Уви, ние непрестанно гоним възкръсналия Христа... Как, как гоним ние Христа, ще рече някой, когато Той не пребивава тялом с нас, когато не Го виждаме в плът? Ох, ние гоним Христа, братя, когато гоним Неговия Дух, когато гоним Неговото учение, когато гоним Неговите светци, когато гоним Неговата Църква. Гоним ние Христа, когато гоним просяка: понеже Той е, Който проси в лицето на просяка. Ние гоним Христа, когато не обличаме голия, понеже в негово лице е лишен от одежди Христос. Ние гоним Христа, когато не нахранваме гладния, понеже в лицето на гладния гладува Христос. Ние гоним Христа, когато не спохождаме боледуващия, понеже в негово лице боледува Христос. Във всеки страдалец страда Господ Христос, във всеки скърбящ скърби Господ Христос. От безкрайно човеколюбие Той непрестанно се въплъщава в тялото на всички гладни, всички болни, всички жадни, всички скърбящи, всички нещастни, всички презрени, всички осмени, всички унижени, всички оскърбени, всички голи, всички прогонени. Той непрестанно приема върху Си човешко тяло, страда с него, мъчи се с него, мъчи се в него, скърби в него. Поради безмерно милосърдие той непрестанно се отъждествява с тях: "доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили (Мат. 25:40). Доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили" (Мат. 25:45). Христос се въплъщава във всеки християнин. Чуй какво казва: "Савле, Савле, що Ме гониш?" (Деян. 9:4), понеже гонейки ония, които вярват в Мене, гониш Самия Мен; заплювайки ония, които вярват в Мене, заплюваш Мене; мъчейки ония, които вярват в мене, Мене мъчиш. Знайте – учи св. ап. Павел — "като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа" (1 Кор. 8:12).

Не само за Господа Христа, братя, но и за всички христоносци животът на земята е незалязващ Велики петък. Колкото повече от Христа имаш в себе си, толкова повече те гонят. Ако си Христов, смятай себе си за "измет на света" (1 Кор. 4:13), която всички тъпчат тъй, както тъпкаха Христа. Когато те кълнат, благославяй! Когато те бият, прощавай! Когато те мразят, люби! Чрез търпение побеждавай мъчителите както и Господ [е победил]! За злото връщай добро, бори се както се е борил Господ Христос; с гордостта се бори чрез смирение; с грубостта се бори чрез кротост; с омразата се бори чрез любов; с оскърбленията се бори чрез прошка; с клеветата се бори чрез молитва. Този е пътят към победата, пътят, който е прокарал веднъж завинаги Господ Иисус; чрез страданието той води към възкресение. Ние сме на тоя път, на едничкия път, който свършва с възкресение, ако благославяме ония, които ни проклинат, ако вършим добро на ония, които ни мразят, ако любим своите врагове, ако не се гневим, кога ни оскърбяват, ако се молим, кога ни хулят, ако с молитва понасяме заплюванията. Ние със сигурност сме на пътя, който завършва с тържествената победа над смъртта, ако и тогава, когато ни разпъват, по примера на Христа се молим за своите мъчители: "Отче! прости им, понеже не знаят, що правят"!

Амин.       
ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ДУХОВНО ЮНАЧЕСТВО

"Най-висшата радост произлиза от жертвата.. Само когато човек се жертва, се сродява с Христа, защото Христос е Жертва"

Личбите на времената [68]
Антихристът
- Отче, кажете ни нещо за антихриста.

- Нека сега поговорим за Христа... нека бъдем колкото може по-близо до Христа. Ако сме заедно с Христа, от анти-христа ли ще се уплашим? Нима антихристовият дух не съществува и сега? Така или иначе злото бива вършено от анти-христовия дух. И когато се роди чудовището антихрист и извърши своите безумия, накрая пак ще стане за посмешище. Обаче ще се случат много събития. Може би и вие ще преживеете много от събитията, за които се говори в Апокалипсиса. Постепенно доста неща започват да излизат наяве. И аз, окаяният, преди колко години започнах да викам! Положението е ужасно, безумно! Умопомрачението е прехвърлило всички граници. Апостасията [69] вече настъпи и остава да дойде синът на погибелта (2 Сол. 2:3). Ще стане голяма лудница. В безредието, което ще се въцари, всяка държава ще се надигне и ще прави каквото ѝ дойде наум. Постоянно ще чуваме нещо ново. Ще виждаме да стават най-невероятни, най-абсурдни неща. Добре е поне, че събитията ще преминават бързо-бързо.

Икуменизъм, общ пазар, една голяма държава, една обща религия според техните мерки - това са дяволските планове.

Ционистите подготвят някого за Месия. За тях Месия трябва да е цар, т.е. да царува тук, на земята. Иеховистите също очакват земен цар. Ционистите ще представят едного, а иеховистите ще го приемат. Ще кажат: "Този е". Ще настъпи голям смут. В този смут всички ще търсят някой Месия, за да ги спаси. И тогава ще представят едного, който ще каже: "Аз съм имамът, аз съм петият Буда, аз съм Христос, когото очакват християните, аз съм този, когото очакват иеховистите, аз съм Месия на евреите". Ще има пет "аз"!
Евангелист Иоан казва в първото си послание: Деца... иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи (1 Иоан 2:18). С това няма предвид, че очакваният антихрист ще бъде като гонителите Максимиан и Диоклетиан, но че очакваният антихрист ще бъде, така да се каже, въплътен дявол [70] , който ще се представи пред израилския народ като Месия и ще прелъсти света. Идват трудни години; ще имаме големи изпитания. Християните ще търпят голямо гонение. Обаче хората дори и не подозират, че живеем сред личбите на последните времена, че антихристовият печат става действителност. Все едно че нищо не става. Затова Писанието казва, че ще бъдат прелъстени и избраните (виж Мат. 24:24, Марк 13:22). Онези, които няма да имат добро разположение, добра воля, няма да получат просвещение и ще се прелъстят в годините на апостасията. Защото, който няма божествена благодат, няма и духовна яснота - такъв е и дяволът.
- Отче, ционистите вярват ли в това, което се казва за антихриста?

- Те искат да управляват целия свят. За да постигнат целта си, използват магията и сатанизма. Гледат на поклонението на сатаната като на една сила, която ще им помогне да осъществят плановете си. Т.е. тръгнали са да управляват света със сатанинска сила. Изобщо не слагат в сметките си Бога. Обаче по този начин ще бъдат ли благословени от Бога? От всичко това Бог ще извлече много добро. Предишните сатанински идеологии издържаха поне седемдесет години. А тези дори и седем години няма да се задържат.

Духовно пробуждане
Слова Том 2
Старецът Паисий Светогорец

ШишманTopic starter

ДУМАТА НА ШИАРХИМАНДРИТ ЗОСИМА Е ЗА КРАЯ НА СВЕТА.
"Наближава времето на края на света, наближава времето на Антихриста. Наближава времето, когато Антихристът ще вдигне особена борба срещу Православната църква - да убие вярата, да лиши хората, да ги откъсне от Източника на Живата вода, да ги докара до смърт - това е задачата на Антихриста. И сега слугите на Антихриста изпълняват тази задача. Дори колкото до Антихриста, слугите на Антихриста действат зло (гоненията не помогнаха), сега обратното, по-коварни са измислили слугите на дявола - разделят, разделят, правят Църквата неблагодарна. (... ) Страх ни е от тия разни финтифли там - карти там, и цялата нечистота, и от тая нечистота бездушна: "Каква разлика му е калпазанин, какъв епископ", маха с ръка и отиде да се моли, т.н. Това е страшно - нашето безразличие! Отдалечихме се от Христос, отдалечавайки се от Източника на Живата вода и се насочи към погибел е най-страшният начин някога. И все пак мнозина съзнателно ще загинат сега. Това са времената - наближават дяволски, антихристови времена. Вече няма гонения и вече сме в беда, и ще дойде време на тежки гонения, тежки мъчения, затвори, връзки, подигравки, смърт на мъченици от Антихриста, тежка кръв, какво е Апокалипсис. Когато децата ще бъдат изтезавани пред очите ни. Кой е готов за това? Никой, всеки ще вика: къде е Богът, кой ни наказва и другите, и другите... Ето я нашата вяра. Така че сравнете се с това радостно лице на Самарянка и нейната духовна преданост... ""

Similar topics (1)

1865

Отговори: 0
Прегледи: 46

Powered by EzPortal