• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Лина

За ранното детско развитие

Започната отъ Лина, 22 Мар 2020, 22:41:07

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

ЛинаTopic starter

Така случилата се карантина с коронавируса дава уникална възможност на родителите да прекарват повече време с децата си, наистина. Могат да видят и забележат колко и как се развиват децата им и да изградят истинска връзка с тях. В действителност не е нормален начина по който отглеждаме децата си, които прекарват повече време с учителите в училище или градината, а не със семсйтвото си.


Ако има спасение, то ще започне от децата, защото те са творците на човечеството. Децата притежават непознати възможности, които са ключ към едно по-добро бъдеще. Ако наистина се стремим към реално обновяване, задачата на образованието е да развива човешкия потенциал.
Мария Монтесори


Основна идея, заложена в работата на Монтесори, е  за съществуването на сензитивни периоди в развитието на детето, с  които възпитанието и  обучението на детето трябва да се съобразяват. Те са генетично програмирани интервали от време, през които детето силно желае и е способно да овладее определени навици. Ако не му позволим да се занимава с това, което иска, и то в периода, предвиден от самата природа за това, неговите специални способности за усвояване на определен навик ще бъдат загубени и това ще окаже отрицателно въздействие върху цялостното му по – нататъшно развитие.
 Сензитивен период за разположение на предметите – това са първите три години. Отчита се силен подтик у детето към подреждане и разместване на предмети. През този период то вече започва да ходи стабилно и предметите са ориентира му  в пространството. Затова  трябва да се осигури съответното оборудване.
Сензетивен период за детайлите – това е възрастта между 1-2 години. Вниманието на детето е ориентирано към детайлите на големите предмети и малките такива. Когато например рисува, отбелязва и най – незабележимите подробности.
Сензетивен период за развитие на ръцете – това е възрастта между 1,5 и 3 години. Децата държат и хващат всичко, отварят и затварят кутии, поставят и изваждат нещо от тях. За тази възраст е необходимо да се организира именно такава игрова среда.
Усвояване на ходенето – 1-2 години – докато при възрастния ходенето е средство за постигане на някаква цел, то при малкото дете целта е самото ходене, а средствата са ръцете и краката. Например детето многократко се качва и слиза по всички достъпни стъпала, понякога използвайки и ръцете си.
Сензитивен период за развитие на езика – този период има два подпериода:
• Безсъзнателен  - 3 години – звуци, гукане,срички, думи, изречения. Преминаването от едното в другото става внезапно, скокообразно.

Съзнателен  - 3-6 години – усвоява се четенето и писането. Според Мария Монтесори не е необходимо да се чака детето да тръгне на училище и самото обучението трябва да се осъществява не с всички деца, а само с тези, които в дадения момент имат вътрешен стремеж.

По отношение на речта:

• Етап на относителна независимост между отделните функции, който също може да наречем дисоциативен (липса на връзка). До 2 годишна възраст. Тази периодизация на Виготски  касае интелекта и речта. Според него на този етап интелекта и говора се развиват отделно от общото към частното. Детето първо разбира значението и после говори, водеща е семантиката. Експресивната страна се развива по обратния начин от частното (фонацията) към общото.
• Асоциативен етап, след 2 години. Тук е характерен т.нар. синкретизъм, слятост. Виготски говори за предпонятия, т.е. детето изгражда първите си възприятия чрез тях. Когато чуе думата ,,дъжд", то може да я свързва с напоителната система в двора или камиона, който мие улиците, но думата има значение.
• Формиране на мултифункционални връзка от йерархичен тип - чрез систематизация, йерархия и регулация.

ЛинаTopic starter
За развитие на моториката от 2г. до 3г.:
Повечето деца обичат да поставят кубчета едно върху друго, което е важно умение. Стимулирайте детето да разгръща страниците на книгите когато му четете книжка.
Много полезни са дъските за вгнездяване на животни, превозни средства и пр., както и всякакви играчки с отвори за пускане на обекти вътре.

Важно умение е да хваща и хвърля топка. Да нанизва на дебела връв като връзка за обувки например едри обекти под надзор на възрастен. Да хваща пишещо средство като молив или пастел (под надзор) и да оцветява. Да късат хартия и да я лепят. Да рисуват с пръсти и водни боички.
Да работят с пластелин, пясък под надзор.

Да ,,скрива" в кутия играчки и да ги намира.
Общи познания: детето във възрастта от 2 до 3 години трябва да може да назове частите на тялото си, а тези които са обучавани и възприемчиви биха могли да назоват и тези на повечето животни (Това е глава, Това са карак/а) без подробности като рога, перки, копита и т.н., разбира се.
Детето трябва да посочва с пръст интересни за него неща, както и да търси информация за тях. Детето трябва да играе "наужким".

Ако детето среща трудности в някоя от тези дейности, те трябва да се стимулират.

ЛинаTopic starter

Ще ми се да нахвърлям идеите на Масару Ибука автора на "След три е вече късно", които и аз споделям:

Засилен контакт на майката и детето, чести прегръдки и носене на ръце в критични моменти. Тактилната комуникация е много важна за развитието на психиката.
Не се страхувайте да вземете детето в леглото. Ако не сте общували достатъчно с него през деня е добра идея поне да го преспите. Всяка добра история или песен в полусън ще бъде запомнена. Много е добре, ако бащата също намира време да прави това.
Никога не игнорирайте плаче на детето.
Игнорирането на детето е по-лошо, отколкото да му отвърнете.
Не говорете на детето по бебешки.
Интересувайте се от страховете на децата. Детския страх (блокиращ елемент) се крие в такива неща, за които дори не подозирате.
Не забравяйте, че дори новороденото усеща кога родителите му се карат.
Нервността на родителите е заразна.
Бащата също трябва да комуникира с детето.
Колкото повече са децата, толкова по-добре общуват.
Комуникацията между децата /братя, сестри, приятелчета/ трябва да бъде поощрявана.
Караниците помежду им спомагат за придобиване на механизми за справяне с колективни отношение.
Пощляпването  на детето има смисъл само когато то е много малко, до годинката.
Злобата и безсилието у детето са израз на неговото безсилие да се справи.
Не разкривайте недостатъците на детето си пред други хора независимо от възрастта му.
По-добре направете комплимент на детето, отколкото да му се карате.

Принципи на възпитанието.
1. Стимулиране и желание за ред
Интересът – най – добрата стимулация. Когато при д-р Сузуки водили деца незаинтересовани от цигулката, той им забранявал да пипат инструмента, разрешавал им да правят акквото си искат докато умеещите да свирят се упражняват, а учителя чака нетърпението на новия ученик да достигне своя връх.
2. Децата обичат всичко ритмично.
Логоритмиката е отличен метод за обучение.
3. Интересното децата смятат за правилно, а безинтересното за неправилно.
4. Интересът у детето трябва да се подкрепя от възрастния. Често, колкото по-бързо възрастния забележи интереса у детето и му отреагира с подходящи стимули той няма да угасне в следствие на детското любопитство към всичко друго.
5. Повторението – най – добрият начин да се стимулира интереса.
6. Детското въображение и фантазия развиват творческите му способности. Ако нарисувате чайник, а детето ви каже, че това е риба с отворена уста, не отвръщайте с ,,Глупости".
7. Развивайте интуицията на детето.
8. Развивайте интуицията на детето.

Шишман

Не съм спазвал никога подобни съвети и не мятам да ги следвам и за бъдеще. Резултата на моята система е повече от добър. Българщина + православни ценности - това е истината. Нема начин някоя луда от запада да ме учи как да си уча детето, да не говорим за японци или ислямисти. Сега възпитавам тоя звер български. Докато беше на 2г. наби в градинката пред нас всички до 6г. При това не само италианчета, но и украичета, румънчета, албанци. И то ги наби не по детски, а здравата да квичат. Лятно време се събува бос по стар български обичай от селата :за ужас на всички в градинката и така си ходи даже по чакъла. Та така, на едно дете му трябват православни ценности и българщина и няма кой да му излезе на среща. Останалото е осакатяване на собствените ви деца.ЛинаTopic starter

#4
Шиши, всеки има право на избор. Сигурно е прав Джубран като пише, че децата ни не ни принадлежат, но за всички нас това е трудно за осмисляне. Дано да имаш добър резултат от усилията си.
Ние отделяме голямо значение на това какво ще учат децата ни след като навършат 3, г.в. , но на тази възраст развитието на клетките в главния мозък е завършило на 70-80%. Фундаменталната способност на мозъка да приема сигнали отвън, да създава образи и да ги запомня е основа върху която се изгражда бъдещото интелектуално развитие на детето. Зрелите способности като мислене, потребности, творчество, чувства се развиват след 3 годинка, но те използва базата формирана преди това!

ЛинаTopic starter

#5

Едно от основните неща, което може да обучавате 3 годишното дете и на по- голяма възраст са сезоните.
Апликация с памук.
След като си направите пано със основния символ чрез който в нашата страна виждаме промяната на сезона – дървото, запознайте детето с основните идеи какво се променя във времето. Регулярно по време на различните сезони изваждайте паното и надграждащите знанията на детето във възрастта над 4 години.
Много важно е да предлагате на детето информация, но не очаквайте и не се отчайвайте, ако то не е в състояние да направи бърза и добра репродукция на чутото /наученото. Бъдете търпеливи.

Шишман

Цитатъ на: Лина - 23 Мар 2020, 12:07:13Шиши, всеки има право на избор. Сигурно е прав Джубран като пише, че децата ни не ни принадлежат, но за всички нас това е трудно за осмисляне
Иска му се на тоя: децата ни да принадлежат на него, ама няма - ще има да чака, ма няма да дочака.
О да вече имам доста добри резултати и продължавам в същата посока , но съм поуъсъваршенствал нещата.
________________________
Апликация с памук - майтапиш ли се ? От утрин до вечер, само бой и борба, даже е научил да вика - бой-бой. Трае на болка и удря юнашката да ми търни главата.  По натам и православие и така.

ЛинаTopic starter

#7
Чудесно!
Но това ме подсети, че не започнах от самото начало.
Наистина е важно двигателното, моторното развитие за цялостното развитие на детето.
"Крайъгълни камъни" в моторното развитие:
- контрол на главата ( 3 -4 месец), през 2 и 3м трябва да повдига главата си на 45 градуса; в края на периода детето трябва да може поставено по корем да вдига главата си; Това се постига като в началото го поставяте за кратно върху корема си, като постепенно увеличавате времето, но без да го оставяте без контрол и прекалено дълго.
- хващане на предмети (4-9 месец)На детето трябва да се предлагат различни играчки и реални предмети от бита; с различна повърхност; от различни материи; със звук, със светлина и т.н.
- сядане (6-8 месец)
- слагане на предмети в устата (6-9 месец), това е важно условие за появата на съгласните и усета за тяхното озвучаване. Ясно е, че предметите трябва да са играчки за съответната възраст.
- лазене (7-8 месеца), много важно умение, ако детето не иска да лази трябва да му помогнете като поставите ръцете си като опора и го стимулирате да се изтласка напред. Ако сте на теракот и вие спирате детето от пълзене, това е голяма грешка. По добре покрийте пода и го пуснете да пълзи.
- ходене (11-15 месеца)

Важен индикатор за доброто детско развитие до 18м. е наличието на споделено внимание, подготовка за което са способността за проследяване на обекти, разпознаването на лица, изчезването на физиологическия стабизъм.
Същинското споделено внимание трябва да е факт към 9 до 18 месец. То е способността да: насочва вниманието си към траекторията на хвърлен обект; откриването на ефекта на перспективата; осъзнаване на постоянството на обектите дори когато не са в обсега на зрителното поле;определяне посоката на погледа на друг човек и фиксиране на обекта, който той гледа.
След 18 - 20 месечна възраст ако детето не участва в такава споделена активност, не играе "на ужким", не посочва с пръст, няма социален интерес и социална игра на 30 месечна възраст може да получи специфична диагноза.
Детето трябва да бъде учено, не очаквайте да може и да прави неща, за които не сте полагали усилия да го научите!

ЛинаTopic starter

Чудесна новина за срока на lockdawn-а, във връзка с извънредното положение издателства "Бит и техника" и "Слово" дават достъп до учебници и развитийни книжки.
 http://www.bititechnika.com/
https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/
Аз не харесвам демо версиите, който има принтер е много по-добре да принтира на хартия, за да може детето да оцветява, свързва, подчертава и т.н.
Книжките, който предпочитам аз са от серията "Моливко", Играй и мисли. За възраст 3-4, 5-6 и 6-7 годишна възраст.


ЛинаTopic starter


Шишман

Лина дете ли ще имаш - поздрави. Обаче не си възпитавай детето по тези методики. И никакъв баскетбол, само борба и така. Иначе ще стане  едно нищо.

Шишман

ПО темата

_____________________________________________
multiple image

ЛинаTopic starter

Да, да започна такава тема беше лоша идея, все пак тук шестват основно простотията и религиозния фанатизъм и няма място за друго. Извинявам се, за което. Няма да я продължавам.

Шишман

#13
Сетих се че форума е националистически - консервативен, а не нео-либерален или може би има някакъв либерален национализъм ?

Hatshepsut

#14
Цитатъ на: Шишман - 26 Мар 2020, 16:49:11Сетих се че форума е националистически - консервативен, а не нео-либерален или може би има някакъв либерален национализъм ?

Форумът е националистически, не е нито християнски, нито консервативен.
Моята позиция, която съм заявявал е, че национализмът не трябва да се смесва или обвързва с християндемокрацията и консерватизма. Това са различни политически течения.
Agree Agree x 1 View List

Panzerfaust

Цитатъ на: Лина - 26 Мар 2020, 13:45:10Да, да започна такава тема беше лоша идея, все пак тук шестват основно простотията и религиозния фанатизъм и няма място за друго. Извинявам се, за което. Няма да я продължавам.
Темата е чудесна и е от помощ на много родители и бъдещи родители. Не забравяй, че освен от нас се чете и от много гости на форума.
Не виждам причина да спираш...

Tags:
Powered by EzPortal