Български Националистически Форум

Българска култура и духовност => Православие => Православно изкуство => Topic started by: Hatshepsut on 11 August 2018, 21:39:49

Title: Една необичайна християнска икона
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 21:39:49
Една необичайна християнска икона

Както е известно, образите в християнските икони са антропоморфни. Има и изключения, примерно Св.Дух се изобразява като гълъб.
В тази тема ще представя една необичайна от гледна точка на християнството икона на св.Христофор:

(https://gradski.org/wp-content/uploads/2012/05/21-05-12-12.jpg)

В случая имаме съчетаване в един образ на човешко тяло и животинска глава. Такъв похват в изкуството се нарича аглутинация.

Още изображения на същия светец:

От Русия:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnesusvet.narod.ru%2Fico%2Ficons%2Fl_0243_a.jpg&hash=1bc083b67aabb1133308a7a42a2e9b933d918217)  (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fnesusvet.narod.ru%2Fico%2Ficons%2Fl_0243.jpg&hash=df97d8a34af06457ae27c69c1617b8e85911032d)

Фреска Раифского Богородицкого монастыря.
Россия, Татарстан, Зеленодольский район, поселок Раифа, Раифский монастырь


Изображения, открити от мен в Интернет:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.beyond-the-pale.co.uk%2FSt.Christopher.jpg&hash=ca5aa7fd0eb2580a8e0bb88c0c31f67c63c0801f)  (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.beyond-the-pale.co.uk%2Fchristoforos.jpg&hash=2c488bd057938e9f1c41ea58cb3a84fb0895a675)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.beyond-the-pale.co.uk%2Fchristophoros.jpg&hash=dacd1386d4f053a6b61b9ccde70454d8f3891dce)  (https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.beyond-the-pale.co.uk%2Fcegelkoy.jpg&hash=2b56d48fed7ec6f04cd93acbab6e37820104b701)

http://www.beyond-the-pale.co.uk/dogsaints.htm
Title: Re: Една необичайна християнска икона
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 21:41:16
Коректно е да се спомене, че горните изображения са по-скоро повлияни от апокрифни легенди, а не от канонични текстове. Св.Христофор се изобразява и изцяло антропоморфно:

(https://www.bgicons.com/data/741_b.jpg)

Свети Христофор, чието име означава ,,носещ Христос", е живял в Ликия, Мала Азия, и починал около 250 г. Една от легендите за него разказва, че бил много силен и търсел най-могъщия сред царете, за да му служи. Но видял господаря си, когото мислел за най-силен да се прекръства всеки път щом се спомене дявола и да признава, че го е страх от него. Христофор го напуснал, за да търси по-могъщия от него. В една пустиня го намерил като черен рицар с ужасна дружина и се присъединил към него. Но както вървели по пътя, видели кръст; дяволът се отвърнал от кръста, заобиколил го отдалеч и признал, че се страхува от разпънатия Христос повече от всичко на света. Христофор напуснал и дявола, защото искал да служи на още по-силния Христос. Дълго търсил, докато намерил един отшелник, който му казал, че Христос е най-силният владетел, но ако иска да Му служи, трябва да пости. Христофор отвърнал, че не умее това. И другото изискване, да се моли много, не можел да изпълнява. Тогава приел задачата да пренася хората на гърба си през една опасна река, понеже бил голям и силен. В ръката си носел голяма върлина и пренасял неуморно хората. Една нощ чул да го вика детски глас, но нищо не можел да види в тъмнината. След третия вик излязъл още веднъж и видял едно дете, което молело Христофор да го пренесе на другия бряг. Взел го на рамото си и нагазил в реката, а товарът му ставал все по-тежък и тежък, пък и водата придошла. Уплашил се да не се удавят и му се сторило, че носи целия свят на плещите си. ,,Повече от света носиш", проговорило му детето, ,,Господ, Който сътвори света, е твоят товар". Детето го потопило във водата и го кръстило. На брега Христофор признал Христос за свой господар, който му наредил да се върне обратно и да забоде пръчката си в земята и му казал, че тя ще се раззелени и ще цъфне. Когато Христофор се събудил на сутринта видял, че от пръчката наистина е израснало палмово дърво с плодове. Свети Христофор, изобразяван на иконите с пръчка, на която се подпира във водата и дете на рамото, е покровител на шофьорите, моряците, летците, на всички пътуващи.