• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

25 July 2021, 14:38:51

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
13356 Posts

Шишман
5561 Posts

Panzerfaust
887 Posts

Лина
739 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 22640
  • Total Topics: 1351
  • Online Today: 178
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 19
Total: 19

Режимът в Северна Корея

Started by Hatshepsut, 22 July 2021, 06:43:14

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] комунизъм

Hatshepsut

22 July 2021, 06:43:14 Last Edit: 22 July 2021, 06:50:43 by Hatshepsut
Държавно устройство на Северна Корея


Централата на Корейската работническа партия

Конституционно устройство

Според конституцията на Северна Корея страната е ,,независима социалистическа държава, представляваща интересите на целокупния корейски народ" и ,,водена от идеята чучхе и идеята сонгун". От 1945 година КНДР е управлявана от Корейската работническа партия (КРП), която оттогава присъства във всички области на обществения живот. В нея членуват около три милиона души, и на теория всеки ,,революционен елемент" – работници, селяни, войници и трудови интелектуалци – може да стане неин член. Политическите дейности в страната са организирани от КРП около принципите на чучхе. Тази идеология започва да се налага от Ким Ир Сен още през 1940-те години, и е по-скоро революционно-националистическа, отколкото комунистическа. В основата ѝ са принципът за разчитане на собствените сили, неоконфуцианският възглед за подготвяне на разума преди действието и поставяне на корейските идеи над чуждите. Именно заради тези схващания КРП се различава фундаментално от китайския маоизъм и съветския сталинизъм. Партията се възприема като ,,масова", а не като ,,авангард" на определена класа. Вместо характерната за комунистическите и работнически партии класова борба, КРП възприема принципа на борба на масите в името на националната кауза. За севернокорейския социализъм са характерни също така левия корпоративизъм, органична обществена политика и волунтаризъм, които са в пряко противоречие с марксизма в бившия Източен блок, Китай и техните съюзници. Заради тези идеологически характеристики някои западни изследователи определят Северна Корея като националсоциалистическа държава от японски тип или фашистка от европейски тип.

Върховното народно събрание е най-висшият ръководен орган в страната. Когато то не заседава, законодателната власт се упражнява от неговия Президиум. Сред конституционно записаните му функции са приемането, допълването и поправката на закони и конституцията, избирането на председател на Държавната комисия по отбрана и президент на Президиума, да одобрява икономическия план и да отчита резултатите от изпълнението му. Местата във Върховното народно събрание са 687 и се определят от всеобщи избори, провеждани с тайно гласуване на всеки пет години, като последните се състояха през март 2014 година. Изборите обаче са формални, тъй като за всяка позиция има само един кандидат, определен от КРП, и всички места се печелят от Демократичния фронт за обединение на Отечеството, състоящ се от КРП и сателитните ѝ партии – Чондоистка партия и Корейска социалдемократическа партия. ВНС не работи независимо от партийните органи и не е известно някога да е отхвърляло, критикувало, или нанасяло промени по предлагани закони. При Ким Чен Ир (1994 – 2011) влиянието на ВНС и КРП намалява за сметка на Държавната комисия по отбрана (ДКО). Това се дължи на въвеждането на политиката сонгун, или приоритизиране на военните дела над гражданските.

Кабинетът е върховен орган на изпълнителната власт и се състои от министър-председател (Пак Пон-чжу), трима вицепремиери, 30 министри, двама председатели на кабинетни комисии, главен секретар на кабинета, президентите на Академията на науките и Централната банка, и директорът на Централното статистическо бюро. Освен трийсетте граждански министерства, има и 31-во – Министерство на народните въоръжени сили, което е пряко подчинено на ДКО. Най-висшата инстанция на съдебната власт е Централният съд, на който са подчинени областни, общински и местни народни, военни и железопътни съдилища. Подобно на останалите власти, на теория прокурорите и съдиите се назначават от Върховното народно събрание, но на практика те се избират от КРП.

Де юре държавен глава на страната е президентът на Президиума на ВНС, понастоящем Ким Йон Нам. Неговите функции обаче са по-скоро церемониални. Де факто цялата власт е съсредоточена в Държавната комисия по отбрана, оглавявана от Ким Чен Ун. Освен неин председател, от 2012 година той е и първи секретар на КРП, член на Политбюро на ЦК на КРП, председател на Централната военна комисия на КРП и върховен главнокомандващ на Корейската народна армия. Той държи и неформалното звание ,,върховен ръководител" на Партията, въоръжените сили и народа. На възраст 30 години към 2013, Ким Чен Ун е и най-младият държавен ръководител в света.

https://bg.wikipedia.org/


Официално Северна Корея е демократична република, но де факто е еднопартийна следваща идеологията чучхе, чиято основна цел е пълната независимост в икономическо, социално и културно отношение. Северна Корея се управлява от Корейската работническа партия и е под автократичното управление на Ким Чен Ун. Той е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, и има огромно влияние върху всички сектори на държавната власт.

Липсата на участие в световната политика и икономика са причината много медии да наричат Северна Корея ,,отшелническо царство" – прякор, даван на Корея по времето на династия Чосон.

Държавен глава

Президентът е глава на държавата, на правителството и е председател на Централния Народен Комитет. Той се избира на всеки 4 години от Великото Народно Събрание. Титлата ,,президент" (чуск) се възприема от конституцията от 1972 г. Преди това неин еквивалент е бил ,,председател на Комитета на Великото Народно Събрание". На 24 май 1990 г. ВНС преизбира Ким Ир Сен за президент за пети поредни мандата.

Президентът управлява Държавния Административен съвет. От 1972 г. той е върховен командир на въоръжените сили и председател на Комисията по национална отбрана, въпреки че Ким Ир Сен назначава сина си на първи пост през декември 1991 г., а на втория — през 1993 г.

Авторитарността на президента е над всички останали. Той одобрява законите, гласувани от ВНС, решенията на Комитета към ВНС и др. Никой не може да заеме висок правителствен пост без препоръката на президента. Дори съдилищата и прокуратурата са зависими от него.

Конституцията постановява, че трябва да има двама вицепрезиденти. През юли 1992 г. Пак Сън-Чил (избран през 1977) и И Чун-кхъ (избран през 1984 г.) са били вицепрезиденти на Северна Корея.

Политически партии, парламент и конституция

Макар Северна Корея да е еднопартийна страна, номинално съществуват три отделни партии. Те формират коалиция, наречена Демократичен фронт за обединение на Отечеството. Коалицията включва водещата партия - Работническата, и две по-малки партии - Корейска социалдемократическа партия и Чондоистка партия. Последните две съществуват независимо до 60-те години, след което те на практика стават сателитни на КРП, и се различават съвсем малко от нея по отношение на политическата ориентация.

Управляваща е Корейската работническа партия, която формулира националните цели, приоритети, както и административната йерархия. Тя е централният координатор на административната и икономическата дейност на национално и местно равнище. Чрез организационните си канали, които са проникнали във всички правителствени и икономически организации, партията продължава да надзирава административните операции и да контролира държавната дисциплина. Без изключение, всички основни правителствени постове се заемат от лоялни към нея хора, повечето от които са обучени по севернокорейски, което означава, че са идеологически и практически експерти.

Върховното народно събрание (ВНС) се състои от 687 членове, избирани непряко за период от 5 години. ВНС заседава само два пъти в годината за период от няколко дни. Президиумът на Върховното народно събрание изпълнява функцията на законодателна власт. Събранието гласува и ратифицира предложения на различните политически партии. На практика този орган е с много малка власт.

Петата и настояща конституция на страната е приета през 1998. Предишната конституция на Ким Ир Сен функционира от 1972 до 1992. Тя представлява необичайна комбинация от елементи на пруското и японско право, с много строги наказания за всички видове престъпления.

Правителствена организация

През 90-те години на 20 век философията на отношенията между правителството и партията не се променя. Правителствените органи се считат за извършители на главната линия на политиката на партията. От тях се очаква да са инструмент на политиката и директивите на партията, като мобилизират масите. Всички правителствени организации трябва да служат на народа. Авторитарното бюрократично поведение остава главен източник на притеснения за ръководството на партията. Това притеснение донякъде може да обясни засилените усилия на партията от началото на 70-те години на 20 век за водене на идеологическа борба срещу бюрократичния стил на работа на правителствените организации. Основната линия е към засилен партиен контрол и направляване на всички административни и икономически органи.

През януари 1990 г. Ким Ир Сен прокарва лозунга "да служим на народа" и поощрява служителите на партията да поддържат връзка с народа и всеотдайно да работят като негови верни слуги. Според него падането на социализма в някои страни трябва да е урок за Северна Корея и е свързано с провалите на партийното строителство и партийната дейност. Той набляга на важността на подсилването на идеологическото единство на партията и провежда обучение по принципите на идеологията чучхе, революционно традиционно обучение, както и социалистическо и патриотично обучение.

Партията формулира националните цели, приоритети, както и административната йерархия. Тя е централния координатор на административната и икономическата дейност на национално и местно равнище. Чрез собствените си организационни канали, които са проникнали във всички правителствени и икономически организации, партията продължава да надзирава административните операции и да контролира държавната дисциплина. Без изключение, всички основни правителствени постове се заемат от лоялни към нея хора, повечето от които са обучени по севернокорейски, което означава, че са идеологически и практически експерти.

Роля на въоръжените сили

Постът председател на Държавната комисия по отбраната е създаден през 1998 като част от конституционната реформа. До смъртта си през 2011 председател на ДКО е Ким Чен Ир, а негов заместник е вицемаршал Ким Йон Чун. Това е най-висшата ръководна длъжност в Корейската народна армия, и де факто (но не и по конституция) в страната. ДКО е оглавена посмъртно от Ким Чен Ир (като ,,вечен председател"), а официално от заместник-председателя Ким Чен Ун.

Армията е един от основните инструменти на властта. Тя има широко влияние и служители, внедрени във всички институции. Като идеологическо и патриотично ядро на страната военните се грижат за ,,социалистическия строеж" (вътрешна и външна сигурност, строеж и ремонт на инфраструктура и т.н.). Те помагат на земеделците в обработката на земя при нужда от бързо увеличаване на производството, строят сгради, и подобно на американската национална гвардия, оказват съдействие при природни бедствия.

Идеология

Въпреки че мнозина изследователи я възприемат като комунистическа страна, Северна Корея отхвърля марксизъм-ленинизма още през 1970-те години, и премахва всички препратки към комунизма от конституцията си през 2009 година.

През 70-те години Ким Ир Сен започва да се дистанцира както от марксизъм-ленинизма на Съветския съюз и Източния блок, така и от маоизма на Китай. Според него тези системи пораждат желание за ,,слагачество" в човека, а СССР и Китай рано или късно ще се отклонят от идеите на комунизма и ще се поддадат на капитализма. Така Ким започва да налага чучхе като основна идеология. Тя представлява комбинация от традиционни корейски ценности, конфуцианство, национализъм, част от идеите на марксизма и няколко концепции, заети от Прусия, и изповядва самодостатъчност и пълна икономическа, политическа, културна и военна независимост. Това полага началото на политическата и икономическа изолация на КНДР, която продължава и в наши дни.

https://bg.wikipedia.org/

Hatshepsut

22 July 2021, 06:48:19 #1 Last Edit: 22 July 2021, 06:50:19 by Hatshepsut
Идеологията "Чучхе"


Статуя в основата на монументът на идеята чучхе, изобразяваща сърп, чук и четка, съответно символи на земеделието, промишлеността и трудовата интелигенция

Идеологията Чуч'е или Чучхе е партийна идеология на Корейската работническа партия, върху която е изградена политическата система на КНДР. Чучхе се различава от останалите леви течения заради национализма си и стремежа към автаркия.

История

Това е същността на т.нар. Ким Ир Сен-изъм, от април 1974 г. Още се нарича ,,съвременния марксизъм-ленинизъм". Лидерите на Северна Корея наричат Чуч'е единствената правилна управленческа идеология на своето революционно движение. Тази идеология е неделима от името на великия вожд Ким Ир Сен, който е неин създател. Счита се, че тя е синоним на неговата мъдрост. В основата на идеите чуч'е стоят независимата външна политика и силната вътрешна икономика. Основният принцип на идеологията е самоподдържането в икономическо, културно и военно отношение. С тази идеология се цели да се подчертае независимост и от другите левичарски идеологии, като сталинизъм и маоизъм.

Тя е провъзгласена през декември 1955 г., когато Ким подчертава отчаяната нужда на Корея да бъде централизирана. Тази идеология е създадена да вдъхновява националната гордост и идентичност и да се постигне по този начин вътрешна солидарност, насочена към Ким Ир Сен и към КРП.

Това е идеология, насочена към постигане на съвременните цели на Северна Корея – независима външна политика, добра вътрешна икономика и отбрана. Нейното провъзгласяване в 1955 г. е целяло развитието на една политика и задоволителна авторитарна система, под изключителното лидерство на Ким Ир Сен. Тя е психологически инструмент, който цели елиминирането на просъветски, прокитайски и всякакви други групи против Ким Ир Сен.

Тази идеология не се издига незабавно. През първите 10 години от съществуването на Северна Корея е била приета марксистко-ленинската идеология като единствен източник на авторитарната доктрина. Национализмът е бил приглушен, за сметка на връзките със СССР и Китай. В средата на 50-те години на 20 век чуч'е е била представена като нейно подобие – Ким се опитва да създаде връзка между двете и твърди, че марксизмът-ленинизмът има нужда от авторитарна интерпретация, за да се създадат нови управленчески принципи, подходящи за революционната обстановка в Северна Корея.

Тази идеология е трябвало да издържи теста в средата на 60-те години. В края на 50-те Ким Ир Сен отстранява всички просъветски и прокитайски настроени служители от партийните им постове. През първата половина на 60-те той се изправя пред още по-голямо предизвикателство, когато е трябвало да се справи с редица напрегнати ситуации, които са заплашвали икономическото развитие и националната сигурност на Северна Корея – сериозният спад на помощите от СССР и Китай; спорът между СССР и Китай и последиците му за Северна Корея, както и издигането на авторитарен режим в Сеул.

Северна Корея е трябвало да разчита на само себе си, като подсили вътрешнополитическата солидарност. Инструмент за това са идеите чучхе, които вменяват на народа сплотеност около компартията и нейния лидер, както и колективна дисциплина по йерархията. До средата на 60-те години Северна Корея вече може да се успокои; обтегнатите отношения със СССР се изглаждат, отчасти и заради решението на Кремъл да подпомага икономически и във военно отношение Пхенян.

Въпреки всичко, връзката между идеологията чуч'е и марксизма-ленинизма остава кредо за партията до този момент.

От 1974 г. започва да се подчертава блясъкът на чуч'е като ,,единствена научна революционна мисъл, представяща ерата на чуч'е и комунистическото бъдеще и най-ефективната революционна теоретична структура, която направлява бъдещето на комунистическото общество". Има нужда от уникална революционна идеология. Марксизмът и ленинизмът са били валидни за времето си, сега вече изцяло се заменят от идеите чучхе. С течение на времето марксистко-ленинските течения намаляват. До 1980 г. самите термини изчезват.

До средата на 70-те години става ясно, че чуч'е става най-влиятелна сама по себе си.

В ежегодното си приветствие за Нова година на 1 януари 1992 г. Ким Ир Сен набляга на неприкосновеността на тази идеология.

Основни принципи

Чучхе набляга на човека като основна конструктивна и свързваща единица на материалния свят, а също така и негов господар. Според чучхе Бог и нематериални сили не съществуват; самата Вселена е чисто и просто продукт на определени физически обстоятелства и закономерности, а възникването ѝ е станало случайно. Човекът също е случайно появил се, но за разлика от останалите форми на живот – растения и животни, той осъзнава самия себе си, съзнателно развива своите възможности и подобрява своя начин на живот. Животните и растенията се нагаждат към околната среда, следвайки своите инстинктивни потребности; противно на тях, човекът подчинява околната среда, за да развие собствените си замисли, да усъвършенства уменията си и да задоволява потребностите си, както пожелае. С оглед на тези схващания чучхе поставя елемента човек в центъра на своя мироглед.

На теоретично ниво, елементите, дефиниращи човека като най-съвършената форма на живот, са:

Себеосъзнаване
Креативност
Независимост (чхачжусън) – тази дума се прилага в много различни смисли в зависимост от контекста; най-често се касае за независимост на мисленето и духа;
На практическо ниво, т.е. атрибутите на чучхе-държавата следва да бъдат:

Независима политика (чхачжу)
Самодостатъчна икономика (чхарип)
Самостоятелна отбрана (чхави)
Мобилизиране и сплотяване на масите

Основна линия в изграждането на чучхе за всяка страна е нагаждането ѝ към местните икономически и културни особености. Отличителна черта на идеологията е, че освен традиционните за всички производни на марксизъм-ленинизма течения, освен селяни и работници понятието ,,народ" се дефинира и от самувон, или т.нар. ,,трудова интелигенция" – учители, професори, образовани бюрократи, писатели и т.н. По този начин образованието се нарежда като трети базов компонент на социалното и икономическо развитие, редом с промишлеността и земеделието.

Практическо приложение

Държавата разполага с тотален контрол върху медиите в страната, и чрез тях се насърчава записаният в конституцията ,,колективен дух". Ясно изразена мобилизация на масите представляват масовите кампании от типа на движението ,,Чхолима", тригодишната масова кампания до 2012 година, както и маоистката теория за ,,масова линия", т.е., държавата да се съобразява с желанията на народа и да ги взема предвид при определяне на партийната политика.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Чучхе

Hatshepsut

"Голяма криза": Какво точно се случва в Северна Корея?


В Северна Корея се множат белезите за сериозна криза. Изявление на Ким Чен Ун подсказва, че в изолираната страна има взрив от инфекции с коронавирус. Но има и други възможни обяснения.

На заседание на разширеното Политбюро на Комунистическата паритя Ким заяви, че ,,един тежък случай" е предизвикал ,,голяма криза" и ,,сигурността на населението и страната в рамките на усилията по овладяване на пандемията са застрашени". Съобщението на държавната осведомителна агенция КCNA предизвика спекулации в чужбина, че коронавируът се е разпространил сериозно из страната. Северна Корея страда и от други сериозни проблеми – икономиката е в тежко състоняие, а населението е застрашено от глад.

Наскоро в Пхенян се състоя конгрес на Съюза на жените. Държавният ръководител Ким Чен Ун изпрати приветствие, което обаче не беше обичайната проява на любезност, а съдържаше подробни указания как жените да се справят с актуалните предизвикателства.

Призиви към населението

,,Днес, когато всичко е сложно и трудно, хората трябва още по-убедено да застанат зад партията, включително и жените, ,,които са половината от населението". Поради това – съгласно указанията на Ким – жените трябва да бъдат всеотдайни снахи и майки, да възпитават децата си според държавната доктрина, да четат ежедневно държавните медии, да носят традиционни корейски дрехи, да пеят революционни песни, да се включват в отглеждането на зайци за производството на месо и т.н.

Според ,,Зюддойче Цайтунг", писмото би могло да се приеме като опит на Ким да мобилизира  населението за кризисните времена, тъй като пандемията от коронавирус изправи Северна Корея пред особено големи изпитания. Самият държавен лидер нееднократно определи положението на страната като тежко. На конгреса на Работническата партия през януари той не скри, че ,,почти всички отрасли са изостанали от поставените цели".

Но има и анализатори, които смятат, че обявяването на ,,голяма криза" е опит на Ким да помоли за чуждестранна помощ – включително и за ваксини срещу Ковид-19. Ако вирусът действително се е разпространил широко, това ще е нов удар за режима и за силно поразената икономика.

През април Ким спомена за ,,мъчителен марш", напомняйки за най-големия глад, връхлетял Северна Корея през 90-те години след разпадането на Съветския съюз – основната опора на страната. И едва наскоро Ким призна, че след пораженията, нанесени на реколтата от лошото време, осигуряването на прехраната ,,създава напрежение".

Санкциите и коронавирусът влошават нещата

Международните наблюдатели казват, че сегашната криза се дължи не само на опустошителните бури от 2020 година, но и на санкциите, наложени от ООН на изолираната ядрена държава с партийна диктатура. Както и на националната политика за борба с коронавируса: заради пандемията страната се е изолирала почти изцяло и затова не приема никаква подкрепа от международните организации или от правителството на Северна Корея. Но Ким не би споменал кризата, ако не би искал да покаже на сънародниците си колко обмислено подхожда към всеки проблем. Той уверява, че е мъченик, който работи за партията. И реформите от новата петилетка вече давали първите си плодове.

Режимът има нужда от аргументи, за да дисциплинира хората във времената на пандемия, тъй като други решения освен изолацията и локдауна няма. Болниците са зле оборудвани, а за ваксини изобщо не става дума. Въпреки това Северна Корея няма намерение да води диалог със САЩ. На последното заседание на Централния комитет Ким каза, че ,,трябва да има както готовност за диалог, така и готовност за конфронтация".

Американският съветник по сигурността Джак Съливан определи това като ,,интересен знак", но от Северна Корея тутакси реагираха с опровержението, че САЩ имали ,,погрешни очаквания". Външният министър Ри Сон Гуон допълни: ,,Дори не обмисляме възможността за контакт със САЩ".

Но Ким си дава сметка, че Северна Корея все пак се нуждае от партньори. Експертът по Северна Корея Андрей Ланков от университета Кукмин в Сеул, е регистрирал сериозни промени в политиката на режима на Ким, предназначени да се харесат най-вече на Китай. Китай е единственият голям помощник, когото Ким приема, и най-вероятно именно на него се дължи това, че сега гладът в Северна Корея не е толкова голям, колкото през 90-те години.

Здравословното състояние на Ким

Междувременно севернокорейците изпитват сериозни тревоги за своя прекомерно отслабнал лидер, даже се просълзявали, когато го гледали по телевизията, както заяви един от поданиците на Ким. Предполага се, че теглото на Ким е намаляло с 10 до 20 килограма, но това би могло да бъде и пропагандна маневра във времената на криза. Досега той тежеше към 140 килограма при ръст 1,70 кг, на последните снимки изглежда значително по-слаб.

Някои наблюдатели предполагат, че Ким може и да се е подложил на диета по здравословни причини, но съществуват и точно обратните предположения – че е отслабнал поради заболяване. Здравословното му състояние привлича вниманието, тъй като 37-годишният севернокорейски диктатор така и не е назовол до момента свой възможен приемник. Известно е, че Ким пуши и пие много, а баща му и дядо му починаха от сърдечни заболявания.

https://www.dw.com/

Hatshepsut

Северна Корея тъне в икономически хаос. Обикновените хора плащат цената


Глад и лишения: Северна Корея тъне в икономически хаос, а обикновените хора плащат цената. Пандемията влоши значително делника на севернокорейците. Те страдат все повече, става ясно от различни съобщения.

Трудно е да се прецени каква точно е днешната ситуация в Северна Корея. Причината: пандемията още повече ограничи информационния поток от изолираната държава. Но експерти казват, че през последните 18 месеца икономическото състояние на севернокорейците е критично.

Сериозен срив на търговията с Китай

Ковид-19 доведе изолационизма на Пхенян до крайности. Притеснени от това, което пандемията може да причини на една държава без работеща здравна система и с население, масово страдащо от недохранване, режимът затвори границата с Китай още в началото на 2020 година. Така от над година търговията с Китай, която представлява 90 процента от целия внос и износ на Северна Корея, преживя невиждан срив. И тъй като транзитните пътувания бяха практически преустановени, за външните наблюдатели стана изключително трудно да се сдобият с информации за живота в комунистическата страна.

"Чувам, че ситуацията е ужасна. Достъпът до храни е ограничен и хората трудно се справят с покриването на ежедневните си нужди", казва Лина Юн, специалист по Северна Корея в "Хюман Райтс Уотч".

Според Майкъл Мадън от центъра "Стимсън" и групата "38 Север", който също е експерт по темата, през последната година са получавани съобщения за представители на елита в страната, които са били заловени да се опитват незаконно да продават свои богатства - като например злато и алуминий, на силно укрепената китайска граница.

Търговията с Китай е ключова за севернокорейската икономиката. Пхенян не публикува официална икономическа статистика, но китайските данни сочат, че търговията между двете нации се е сринала с 81 процента през 2020 до около 442 милиона евро.

Пандемията, наводненията и санкциите

Според Fitch Solutions, един от малкото анализатори, които изследват севернокорейската икономика, през 2020 година БВП на Северна Корея е спаднал с 8,5 процента. За разлика от другите държави, за които се прогнозира сериозен ръст на БВП през 2021, в Северна Корея се очаква той да е едва с 0,5%.

Причина за това е не само вирусът. Масивните наводнения през 2018 засегнаха сериозно земеделието в страната. Международните санкции през 2016 и 2017 в отговор на ядрените активности също нанесоха тежък удар.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун призна няколко пъти сериозността на икономическата ситуация. На заседание на управляващата партия през януари той каза, че петгодишният му икономически план се е провалил "в почти всички области до голяма степен".

Той призова населението да се подготви за още един "труден марш" - пропаганден термин, който режимът наложи във връзка с катастрофалния глад в Северна Корея в средата на 1990-те години, когато между 1 и 3 милиона души загубиха живота си поради недохранване.

Според Майкъл Мадън режимът е използвал пандемията за допълнително затягане на контрола върху населението. А споменаването на глада от 1995-1998 година вероятно е индикация за предстоящи политически действия. "Може би Северна Корея ще направи нещо, за което ще бъде санкционирана", каза той пред ДВ. "Например тази година може да проведат мащабни тестове на оръжия за масово унищожение."

ООН: 40% от севернокорейците гладуват

През юни 2020 Световната програма по прехраната на ООН алармира, че 40 процента от севернокорейците имат нужда от хуманитарна помощ. Според някои източници, много хора в страната се хранят единствено с две купи ориз на ден. Лина Юн казва, че и в по-добри времена Северна Корея е трябвало да покрива своите нужди с внос от Китай. "В градовете около границата обикновено около 90% от продуктите са от Китай. Но вероятно вече ги няма", казва тя.

Според агенция Ройтерс, има индикации за това, че Северна Корея скоро ще подобри търговските си отношения с Китай. Но дори и ако търговията се нормализира по някое време през 2021, по-големите проблеми надали ще се решат дългосрочно, казва Майкъл Мадън.

https://www.dw.com/bg/

Hatshepsut

Защо Ким Чен-ун води война срещу жаргона, дънките и чуждите филми в Северна Корея


Северна Корея наскоро прие обширен нов закон, който се опитва да премахне всякакъв вид чуждестранно влияние - строго наказвайки всеки, заловен с чужди филми, облекло или дори използващ жаргон. Но защо го прави, пита в свой материал Би Би Си.

Юн Ми-со казва, че е била на 11 години, когато за пръв път е видяла мъж, екзекутиран за това, че е заловен с южнокорейска драма.

На целия му квартал е било наредено да гледа.

"Ако не го направите, това ще бъде класифицирано като предателство", каза тя пред Би Би Си от дома си в Сеул.

Севернокорейските граничари са се уверявали, че всички знаят, че наказанието за контрабанда на незаконни видеоклипове е смърт.

"Имам силен спомен за мъжа, който беше със завързани очи, все още виждам как сълзите му текат. Това беше травмиращо за мен. Превръзката на очите беше изцяло обляна в сълзите му. Сложиха го на кол и го вързаха, след което го застреляха", уточни Юн Ми-со.

Представете си, че сте в постоянно състояние на локдаун без интернет, социални мрежи и само няколко контролирани от държавата телевизии, имащи за цел да ви кажат това, което ръководителите на страната искат да чуете - това е животът в Северна Корея.

А сега нейният водач Ким Чен-ун засилва репресиите чрез нов обширен закон срещу това, което режимът определя като "реакционна мисъл".

Всеки, който е заловен с големи количества медийно съдържание от Южна Корея, САЩ или Япония, сега се сблъсква със смъртно наказание. Хванатите да гледат ги грози 15 години затвор.

А не става въпрос само за това, което хората гледат.

Наскоро Ким написа писмо в държавните медии, призоваващо Младежката лига на страната да предприеме крути мерки срещу "противното, индивидуалистично, антисоциалистическо поведение" сред младите хора. Той иска да спре чуждата реч, прическите и дрехите, които той определи като "опасни отрови".

Daily NK, онлайн издание в Сеул с източници в Северна Корея, съобщава, че трима тийнейджъри са били изпратени в превъзпитателен лагер заради това, че са се подстригали като идоли от модерната корейска популярна музика и че са подгъвали панталоните си над глезените си.

Всичко това е така, защото Ким е във война, която не включва ядрени оръжия или ракети.

Анализатори посочват, че той се опитва да спре външната информация да достига до хората в Северна Корея, тъй като животът в страната става все по-труден.

Смята се, че милиони хора гладуват. Ким иска да гарантира, че те все пак се хранят с внимателно изработената пропаганда на държавата, вместо да получават бегъл поглед за живота според лъскавите южнокорейски драми, заснети в Сеул, един от най-богатите градове в Азия.

Страната беше откъсната от външния свят повече от всякога, след като миналата година запечата границата си в отговор на пандемията. Жизненоважните доставки и търговията от съседен Китай почти спряха. Въпреки че някои доставки започват да преминават, вносът все още е ограничен.

Тази самоналожена изолация изостри и без това провалящата се икономика, където парите се вливат в ядрените амбиции на режима. По-рано тази година самият Ким призна, че народът му се сблъсква "най-тежката ситуация, която трябва да преодолеем".

Daily NK са първите, сдобили се с копие на закона.

"Той гласи, че ако работник бъде заловен, ръководителят на фабриката може да бъде наказан, а ако дете е проблематично, родителите също могат да бъдат наказани. Системата за взаимно наблюдение, насърчавана от севернокорейския режим, е отразена агресивно в този закон", посочва главният редактор на Daily NK Лий Сан-йон пред Би Би Си.

Той казва, че това има за цел да "разбие" всякакви мечти или очарование, които младото поколение могат да имат за Южна Корея.

"С други думи, режимът стигна до заключението, че може да се формира чувство на съпротива, ако бъдат въведени култури от други страни", допълва той.

Чой Чен-хун, един от малкото дезертьори, успели да избягат от страната през последната година, е казал пред Би Би Си, че "колкото по-тежки са времената, толкова по-сурови са разпоредбите, законите, наказанията".

"Психологически, когато коремът ви е пълен и гледате южнокорейски филм, това може да е за отдих. Но когато няма храна и е трудно да се живее, хората стават недоволни", посочва още беглецът.

Предишни репресии само демонстрираха колко находчиви са били хората в предаването от ръка на ръка и гледането на чужди филми, които обикновено се прекарват контрабандно през границата от Китай.

В продължение на няколко години драми са прекарвани на USB флашки, които сега са "често срещани като камъни" според Чой. Те са лесни за прикриване и освен това са криптирани с парола.

"Ако въведете грешна парола три пъти подред, USB изтрива съдържанието си. Можете дори да го зададете, тъй че това да се случи след едно неправилно въвеждане на паролата, ако съдържанието е изключително чувствително. Има също така много случаи, в които USB-то е настроено така, че може да се гледа само веднъж на определен компютър, така че не можете да го включите към друго устройство или да го дадете на някой друг. Само вие можете да го видите. Така че дори ако искате да го разпространите, не можете", допълва Чой.

Ми-со си спомня как нейният квартал е стигал до екстремни действия, за да гледа филми.

Тя уточнява, че веднъж са взели назаем автомобилен акумулатор и са го включили към генератор, за да получат достатъчно електричество за захранване на телевизора. Тя си спомня, че е гледала южнокорейска драма, наречена "Стълба към рая".

Тази епична любовна история за момиче, борещо се първо със своята мащеха, а след това с рак, изглежда е била популярна в Северна Корея преди около 20 години.

Чой казва, че това е и тогава, когато очарованието от чуждестранните медии наистина се е увеличило - подпомогнато от евтини CD и DVD от Китай.

Но след това режимът в Пхенян е започнал да забелязва. Чой си спомня, че държавна сигурност е нахълтала в университет около 2002 г. и е открила над 20 000 компактдиска.

"Това беше само един университет. Можете ли да си представите колко имаше в цялата страна? Правителството беше шокирано. Това е, когато наказанието стана по-сурово", уточни той.

Ким Гюм-хьок казва, че е бил само на 16 години през 2009 г., когато е бил заловен от охранители от специално подразделение, създадено да хваща и арестува всеки, който споделя незаконни видеоклипове.

Той е дал на приятел няколко DVD-та с южнокорейска поп музика, които баща му е бил вкарал контрабандно от Китай.

С него се отнасяли като с възрастен и са го отвели в тайна стая за разпит, където охранителите отказали да го оставят да спи. Той казва, че е бил удрян и ритан многократно в продължение на четири дни.

"Бях ужасен", разкрива той пред Би Би Си от Сеул, където живее в момента, като уточнява: "Мислех, че светът ми свършва. Искаха да знаят как съм получил това видео и на колко хора съм го показал. Не можех да кажа, че баща ми е донесъл тези DVD-та от Китай. Какво да кажа? Това беше баща ми. Не казах нищо, просто казах "не знам, не знам, моля, пуснете ме."

Гюм-хьок е от едно от елитните семейства на Пхенян и баща му в крайна сметка е успял да подкупи охранителите, за да го освободи. Нещо, което ще бъде почти невъзможно съгласно новия закон на Ким.

Много от онези, заловени за подобни престъпления по това време, са били изпратени в трудови лагери. Но това не се е оказало достатъчно възпиращо средство, така че присъдите са се увеличили.

"Първоначално присъдата беше около една година в трудов лагер - това се промени на повече от три години в лагера. В момента, ако отидете в трудови лагери, повече от 50% от младите хора са там, защото са гледали чуждо медийно съдържание", посочва Чой и допълва: "Ако някой гледа два часа незаконен материал, това би било три години в трудов лагер. Това е голям проблем."

Редица източници са разкрили пред Би Би Си, че размерът на някои от затворническите лагери в Северна Корея се е увеличил през последната година и Чой смята, че суровите нови закони имат ефект.

"Да гледаш филм е лукс. Първо трябва да се нахраниш, преди дори да помислиш за гледане на филм. Когато времената са трудни дори да се яде, изпращането на дори един член на семейството в трудов лагер може да бъде опустошително. Трябваше да рискуваме толкова много, гледайки тези драми. Но никой не може да победи любопитството ни. Искахме да разберем какво се случва във външния свят", казва Гюм-хьок.

За Гюм-хьок най-накрая да научи истината за страната си е променило живота му. Той е един от малкото привилегировани севернокорейци, на които му е било разрешено да учи в Пекин, където е открил интернет.

"Отначало не можех да го повярвам (описанията на Северна Корея). Мислех, че западните хора лъжат. "Уикипедия" лъже, как мога да повярвам в това? Но сърцето и мозъкът ми бяха разделени. Така че гледах много документални филми за Северна Корея, четох много статии. И тогава разбрах, че те вероятно са верни, защото това, което казваха, имаше смисъл. След като разбрах, че в мозъка ми се случва преход, беше твърде късно, не можах да се върна", уточнява Гюм-хьок.

В крайна сметка Гюм-хьок е избягал в Сеул.

Ми-со живее мечтите си като моден съветник. Първото нещо, което тя е направила в новата си родина, е било да посети всички места, които е видяла в "Стълба към рая".

Но истории като техните стават по-редки от всякога.

Напускането на страната стана почти невъзможно с настоящата заповед "стреляй да убиеш" на строго контролираната граница. И е трудно да не се очаква новият закон на Ким да има по-смразяващ ефект.

Чой, който е трябвало да изостави семейството си в Северна Корея, смята, че гледането на една или две драми няма да отмени десетилетия идеологически контрол. Но той смята, че севернокорейците подозират, че държавната пропаганда не е истината.

"Севернокорейският народ има семе на недоволство в сърцето си, но не знае към какво е насочено неговото недоволство", отбелязва той.

"Това е недоволство без посока. Сърцето ми е разбито, че те не могат да разберат дори когато им кажа. Има нужда някой да ги събуди, да ги просветли", подчертава избягалият от робския комунистически режим кореец. 

https://news.bg/int-politics/zashto-kim-chen-un-vodi-voyna-sreshtu-zhargona-dankite-i-chuzhdite-filmi-v-severna-koreya.html
Sad Sad x 1 View List