• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Posts: 13
Total votes: : 2

Last post: 29 October 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Бахайство

Started by Hatshepsut, 24 October 2018, 14:34:18

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] религия

HatshepsutTopic starter

Бахайство

Бахайството, наричано от последователите му бахайска вяра, а понякога и според бахаите погрешно - бахаизъм, e религиозно учение. Oснованo e през 19 век в района на днешен Иран, от персиеца Бахаулла. Изповядващите я се наричат бахаи, и в началото на 21 век наброяват около 6 милиона души в над 200 страни по целия свят, но най-много техни представители има в САЩ.

Бахайството изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество. Отхвърля троичността на Бога според християнството. Според него религиозната история на човечеството е еволюиращ образователен процес. То получава знания посредством пратеници, назовавани ,,Проявления на Бога". Според бахаите Бахаулла (в превод-Славата Божия) е най-скорошният, най-прогресивният, но не и последен от божиите пратеници. Той се обявява за дългоочакван учител на всички народи, предречен в християнството като човешкия син идещ в Славата на Отца, исляма, като Каем (означава Този, който ще се надигне), хиндуизма (като нова инкарнация на Кришна), будизма, като Маитрея Буда(Буда на Универсалната справедливост) и други религии. Твърди, че е дошло времето и Бог ни дава Ново Откровение за обединението на света, равенството на хората и изграждането на епоха на вечен мир и справедливост.

Свещените за бахаите места се намират на хълма Кармел в град Хайфа и имението Бахджи близо до град Акка в Израел. Там са положени мощите на Баб и Бахаулла. Засега са изградени молитвени домове на Бахаите по един във всеки континент. В техните храмове се четат и пеят само молитви.


Градините на храма на Бахайската религия, гр.Хайфа

В средата на XIX век новата религия учение започва бързо да се разпространява в Персия особено сред висшата класа от персийски произход. Управляващата тюркска Каджарска династия съзира опасността и предприема силови и жестоки мерки. След вдигнатия бунт през 1844 г. бахаите са обкръжени в крепост в планинския масив Елбрус и водачите им са избити с хитрост. И до днес бахайството е най-гонената религия в шиитския Иран.

Потомците на Бахаулла (Абдул Баха и Шоги Ефенди), както и последователите Му разпостраняват ученията на новата вяра, която през ХХ век става световна религия. От 1963 г. делата на общността се ръководят от Световния дом на справедливостта-колективно управително тяло избирано на всеки 5 години от Националните съвети на бахаите по света. Известни бахаи са швейцарският учен Огюст Форел и румънската кралица Мария, чийто дворец е в Балчик.

https://bg.wikipedia.org/

HatshepsutTopic starter

Какво е бахайството и има ли почва у нас?

В България бахайството се разпространява още през 20-те години на ХХ век от американеца с германско поданство Джордж Бенкс. Основани са центрове в София, Пловдив и Варна. След 1989 г. мисионерството у нас е възобновено от Ане-Мария Крюгер – внучка на известния швейцарски ентомолог и философ Август Форел. Бахаите са регистрирани през 1991 г., а през 1993 г. в София е проведен седмият международен събор на тази религия със 750 участници от 165 страни. Някои българи попадат в примките на бахайството като емигранти. Един пример е Елена Мустакова-Пасарт, психотерапевт в САЩ, чиято книга "Критичното съзнание" беше публикувана неотдавна у нас. Бахайка е и румънската кралица Мария, чийто дворец в Балчик е туристическа атракция.

Бахайската вяра е твърде нова в сравнение със световните религии. Тя е основана от Мирза Хюсеин Али (1817-1892), известен с прозвището Ваха Алла или Бахаулла, което се превежда като "слава Божия". Тази религия произхожда от бабийската секта, основана през 1844 г. в иранския град Шираз от Мирза Али Мохамед, наричан "Баб" (врата). Той провъзгласява предстоящата поява на "онзи, когото Бог ще открие" – нов пророк или пратеник на Всевишния. На свой ред сектата на Баб е издънка от шиитския ислям, който вярва в скорошното завръщане на 12-тия имам (приемник на Мохамед). Неговата задача щяла да бъде обнова на мюсюлманството и ръководство на вярващите. Преди 150 години учението на Баб се разпространява из целия Иран и е посрещнато на нож от ислямското духовенство и правителството. Баб е арестуван и след няколко години в затвора е разстрелян. По време на гоненията срещу сектата му са избити над 20 000 души.
Бахаулла, който е ученик на Баб, е задържан през 1852 г. във връзка с покушение срещу персийския шах. Въпреки че не е замесен в заговора, той е хвърлен в прословутата "черна яма" – стар резервоар в Техеран, пълен със змии и скорпиони. Тук, в непрогледния мрак, според него той получава "откровение" да основе нова вяра. Бахаулла е освободен през 1853 г. и е заточен в Багдад, където оглавява бахайската общност. През април 1863 г. той се провъзгласява за Божия пратеник, чието пришествие е предсказано от Баб. Османското правителство прехвърля новия "месия" в Цариград, за да бъде наблюдаван по-отблизо, а след това – в Одрин. В този град Бахаулла съставя множество писма ("скрижали") до правителствата на Иран, Турция, Русия, Прусия, Австрия, Англия, Ватикана. В тях той излага принципите на своето учение, отправя редица предупреждения и предсказва Първата световна война.

Братът на Бахаулла започва да интригува срещу него и основава отделна малка секта. Не след дълго Високата порта заточава Бахаулла в крепостта Акра (Палестина), където той умира през 1892 г. Ръководството на основаната от него религия преминава в ръцете на сина му Абул Баха (1844-1921). Той пък назначава за свой приемник внука си Шоги ефенди Рабани (1896-1957). През ХХ век бахайството постепенно се разпространява из целия свят, а "свещените" му книги се превеждат на повече от 400 езика (през последните години и на български). Те се състоят от 100-те трактата на основателя и тълкуванията на по-късните водачи.

В какво се състои учението на Бахаулла? Той смята, че Бог е напълно непознаваем и между Него и тварите не съществува пряка връзка. Вечният се открива чрез Своите "явления" или "разкрития" (т.е. пратеници), сред които са Адам, Авраам, Мойсей, Зороастър, Буда, Христос, Мохамед и Баб. Според иранеца същността на всички религии е тъждествена, а религиозната истина е "относителна" и зависи от нуждите на епохата и развитието на обществото. С други думи, Бахаулла смесва вечните религиозни стойности с принципите за еволюция на природата. "Апогеят" на небесното откровение е самият той. Нов "пратеник" се очаква след не по-малко от 1000 години. Бахаулла също декларира, че не е имало време, когато вселената не е съществувала, т.е. тя е съвечна на Бога. Но от подобно допускане следва заключението, че тя също е тъждествена с Бога и че Бог не е Творец (пантеизъм). Човек е създаден от Бога, но след смъртта душата му преминава в ново тяло и се преражда. Раят и адът са само символи за отношението на душата към Бога. Задължението на човечеството според Бахаулла е да признае неговата "мисия" и да премахне религиозните различия, като прегърне бахайството. В общи линии тази лъжерелигия може да се прецени като хетерогенна смес от сектантски ислям и индуизъм с обширни заемки от модерните научни теории.

Култът на бахайството е опростен до крайност. В него няма инициация (посвещение) на новите членове, тайнства, свещенство или монашество. Последователите трябва да се молят всекидневно, да постят 19 дни годишно по мюсюлмански маниер (от изгрев до залез) в последния месец, да не употребяват алкохол и наркотици, да практикуват моногамия. Всеки първи ден от месеца според бахайския календар е празник, в който бахаите се събират за молитва и четене на техните писания. Другите празници са свързани с разни дати от живота на основателя. Календарът им започва от пролетното равноденствие – 21 март, и обхваща 19 месеца по 19 дни, към които се добавят изкуствено още 4 дни. Структурата на тази религиозна общност се основава върху местни общини, национални събрания и върховен орган, наречен "всемирен дом на справедливостта". Седалището на последния се намира в Хайфа (Израел) близо до гроба на Бахаулла. Пропагандата се осъществява от специални отдели, които носят названието "ръце на Божията кауза".

В България бахайството се разпространява още през 20-те години на ХХ век от американеца с германско поданство Джордж Бенкс. Основани са центрове в София, Пловдив и Варна. От 1931 до 1954 г. неуморен мисионер у нас е канадската художничка Мариън Джак, въпреки че тя не успява да научи добре български език и има проблеми със здравето. През 2001 г. Джан Теофил Джейсиън издаде книга със заглавие "Никога не се страхувай да дерзаеш", посветена на "генерал Джак".
След 1989 г. бахайското мисионерство у нас е възобновено от Ане-Мария Крюгер – внучка на известния швейцарски ентомолог и философ Август Форел. Бахаите са регистрирани през 1991 г., а през 1993 г. в София е проведен седмият международен събор на тази религия със 750 участника от 165 страни. Те твърдят, че имат последователи в 100 селища в България. Напоследък към тях гравитира известната певица Диана Дафова, която е пяла пред американските войски в Косово и Ирак. Тя твърди, че е християнка, но в последния си албум "Харизма" смесва текстове от различни религии и твърди: "Трябва да разпознаем позитивните аспекти на всяка вяра и да преминем на по-високо духовно ниво и да се обединим в едно голямо Земно общество". Някои българи попадат в примките на бахайството като емигранти. Един пример е Елена Мустакова-Пасарт, психотерапевт в САЩ, чиято книга "Критичното съзнание" беше публикувана неотдавна у нас. Бахайка е и румънската кралица Мария, чийто дворец в Балчик е туристическа атракция.

Днес, когато бурните обществени промени изтръгват духовните корени, мнозина четат жадно забранената в близкото минало книжнина на разни вероизповедания. Във време на всеобщо разочарование и релативизъм те лесно могат да станат жертви на бахайското учение, което си поставя за цел да погълне и измести всички останали религии, да подготви света за тоталното господство на Антихриста.

Да бъдем нащрек и да се пазим от лъжепророците в овчи кожи! (Мат. 7:15).

https://www.pravoslavie.bg/

Powered by EzPortal