• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Posts: 13
Total votes: : 2

Last post: 29 October 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Тангризъм

Started by Hatshepsut, 14 October 2018, 09:39:37

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Тангризъм


Тенгрианството е старата религия на българите. Описвана е в учебниците като някакво фрагментарно езичество, което оправдава нейното забравяне след ,,цивилизационния избор" на нашето присъединяване към християнството. Това описание обаче не може да обясни изумително мощната държавническа воля у българите, нито някои културни феномени, какъвто е нашият календар или нравствена система. Всъщност, това описание е напълно и преднамерено грешно и по-надолу ще се опитаме да го оспорим.

В съвременната история на философията и религиите се поддържа схващането, че юдеизмът е първият монотеизъм* в света, който е изместил безбройните и противоречиви езически учения, за да даде единна основа за развитие на християнството и да позволи изграждането на бъдещата Европейска цивилизация. Това е погрешен възглед. Монотеизмът е съществувал много преди юдеизмът да възникне и тенгрианството е доказателство за това. Днешната история упорито премълчава този факт, въпреки, че не може да отрече монотеистичния характер на старобългарската религия, която признава само един Бог. Тангра е всичко: небето, разбрано като небосвод, като космос, като битие, като всемирен закон – нещо като индийската Дхарма, която едновременно представлява атомарната субстанция на нещата, закона на вярата и божествената личност. Това разбиране за Тангра прави нашата стара религия универсалистка и по никакъв начин не може да я остави в групата на езическите тотемни култове, където се опитват да я натикат. Тенгризмът е лаконичен и не поддържа разточителна обредност, каквато срещаме например във византийската литургика. Въпреки това той изповядва Тангра като абсолютен, неизразим и вездесъщ Бог. В това разбирането за Тангра напълно се припокрива с могъщата богословска концепция на християнството за Отца.

За разлика от християнството, което разглежда тукашния свят като нещо временно и частично, а същността отпраща отвъд смъртта, тенгризмът има по-директно и наситено отношение към ,,тук" и ,,сега". Това обуславя силно духовния характер на държавността и обществения живот. Канът (неправилно изговаряно като ,,хан") съчетава в себе си три власти: светска, военна и духовна. Българският кан е съсредоточие на административното управление, отбранителната мощ и религиозното съпреживяване. Това обаче не е някакво събиране на три отделни функции, както би помислил обусловеният от християнската култура днешен човек. ,,Тривластието" на кана произтича от естествената и неделима цялост на тези функции. Трите функции всъщност са една. Да бъдеш войн във време на бран, да благоустройваш във време на мир и да служиш на своя Бог когато трябва, е едно и също нещо – това е да бъдеш Човек във Вселената на своя Бог. По философска висота тази идея се доближава до християнската концепция за триединна и единосъщна Света Троица. За разлика от деформираните при институционализирането на християнството разбирания обаче, божественият характер в тенгризма не е отложен и обещан за в бъдеще, а се изявява веднага и непосредствено. Човекът може директно в сегашния си живот както да твори подобно на Бог, така и да се затрие. Всичко е в теб, Вселената честно и непосредствено отсъжда с божествения закон за всяко твое действие.

Канът е началник на своя народ, който народ се събира в орда. Ордата е силата, която се втурва в необходимата посока, когато реши да тръгне, или издига каменни градове, когато реши да се застои. Ордата е мобилна и свободна. Във всеки момент може да прибере своите светини (малко на брой и лесно преносими) в походните ковчези*, да изостави построените градове и да тръгне нанякъде. (Такова нещо се е случило при унищожението на Стара Велика България от хазарите, когато Аспарух, Алцег и Кубер са довели част от народа ни в Европа.) Ордата е изградена по много прост, но стриктен ред, при който има десетници, стотници, хилядници... подобно на армейска структура. Тази система на власт е едновременно отбранителна, административна и религиозна. Цялата орда участва в триединния процес. Тук може да се разбере и етногенетичната причина в нашия държавен герб да пише ,,Съединението прави силата".

В непосредствения живот на ордата от съществена важност е оренда. Оренда представлява ,,жизнената сила" на ставащото и като концепция се доближава до далекоизточната ,,ки" или ,,ци", но може да се сравни и с римско-елинската fortuna например. Старата религия на българите предполага едно честно и директно отношение към ставащото. Ако например се случи да се спънете на улицата и да си изкълчите крака, показва ви се, че оренда не е в баланс и трябва нещо да поправите. Ако не се вслушате, ще дойде по-голямо нещастие и може да последва трагедия. Така, ако се случело в бой канът да пострада, можело да бъде ритуално удушен, за да се възнесе при Тангра и да се разберат в какво се е провинил, както и за да бъде спасен народът от надвисващия опасен дисбаланс. Тук може да бъде усетена етногенетичната причина българите да са склонни да убиват или низвергват своите велики представители. Това е дефектирала нагласа на нихилизъм, която има корен в старорелигиозния обичай. И трябва да знаем, че в този обичай не е ставало дума за някакво жертвопринасяне, за да бъде кръвожадното божествено същество омилостивено! Ритуалното удушаване на загубилия своята оренда владетел е служело като един вид честен съд пред Тангра, но е имало и едно още по-дълбоко значение: да се прати провиният се горе, за да види грешката си и да я оправи, за да помогне на своя народ.

Висш нравствен идеал на тенгризма е формулата ,,На добрия с добро, на лошия – със справедливост". Това Ботев чудесно го е пресъздал със стиховете ,,доброму добро да прави,/ лошия – с ножа по главата". Тенгризмът е могъща основа за развиване на прочутата справедливост на българите.

https://tangrabg.wordpress.com/2010/12/20/tangrizam/

HatshepsutTopic starter

Спас Мавров: Тангра е централен жизнен принцип на нашата Вселена


"В България последните години, повече от 50, усилено се мълчи по въпроса за тангризма. Такова мълчание не знам другаде в света в такова духовно учение дали има - и собственият му народ да мълчи. Случи се така, че преди няколко години ние разбрахме, след като аз бях два пъти канен, но все не можех да отида, защото смятам, че не ми е мястото там, защото на тази конференция, за която сега набързо ще ви разкажа, присъстваха около 15 – 17 изключително ерудирани, бих казал в най-добрият смисъл на думата, мастити учени от целия Евразийски съюз, които се занимаваха само с една тема – тангризъм. Оказа се, че нас, българите ни няма. Тогава по настояване на един приятел, малко сконфузени, малко – не, но все пак решихме поне като гости със съпругата ми да присъстваме последния ден и тогава се случи нещо, което мен първо ме порази, възмути ме от дъното на душата ми и наистина ми даде възможност да набера сили, да стана и да им кажа пред всички: Ами, може да мислите, че ни няма, ама на, мен ме има.

Колобри има! Аз съм завършил такъв курс при колобъра Дойчо, преминал съм това обучение и това, че съм колобър се получава със знак от небето. Никой не може в тангризма да положи ръце върху тебе и да каже от днес си такъв, а от утре си малко по-друг. Само небето дава знак. Това всичко се случва на V Конференция на Евразийския съюз на Фондацията за изучаване на Тангризма, в България е в Камчия и тогава разбрах, те с удивление разбраха, че има действителен колобър в България, човек, който е завършил тази школа и с онази широка и любопитна душа на учените, казаха: Искаме да го чуем. Хората се оттеглиха малко от докладите и ми дадоха 15-20 минути, в които аз им обясних какво е това българският тангризъм.

С учудване разбрахме, че става въпрос за Конференция, на която около 17 учени, водещи институти, ректори, начело с акад.Абаев, разглеждат въпроса ,,Завръщане на тангризма като основно духовно учение в Евразийският съюз". Въвеждането на тангризма като основно духовно учение е по нареждане на Путин и под прякото наблюдение на Лавров, знаете ги тези имена... Начелото на цялото това стои акад. Абаев и директорката на фондацията Елена Федорова и се оказа, че тези хора са дошли на среща, за да обсъдят, 5 дни да обсъждат какво е това Тангра, да дадат определения. Всички станаха и точно и ясно формулираха, според своята националност, според своите знания за тангризма и това, което имат в своята народна история за тангризма, както те разбират от тангризъм. Аз бях изненадан, че те имат лични отношения. Те имаха свои специфични виждания, но никой не знаеше, че в тангризма на българите за Тангра се казва само едно – централен жизнен принцип на нашата Вселена, а в езическото отношение може да бъде само намерено като идея в звездата Алцеона – това е Алфа на съзвездие Плеяди, на български Квачката с пиленцата и само толкова. При нас Тангра не е антропоморфен, при нас Той не е дядо Боже – няма бради, няма мустаци, няма вид на благородник или на някой друг, който обаче като се ядоса да не си край него, защото дори от Рая може да те изгони, стига да си направил нещо, което Той не иска да го правиш. Оказа се, че тези хора обсъждат 5 дни формулировката на Тангра, защото студентите, след още няколко години в Евразийският съюз ще изучават тангризма с една единствена надежда, която е всъщност е основната директива на президента Путин – да има духовно учение, в което Бога да не е персонализиран, а да обедини всички останали – било то мохамедани, християни, будисти и т.н., за да няма никакви етнически и верски противоречия. На мен ми се струва, че това е една от най-благородните идеи на нашето време, защото ние сме свидетели на това както означава етнически, религиозни битки. Свидетели сме на нещо ужасно.

Тогава за моя най-голяма изненада, беше попитана и България какво мисли за тангризма. Изправи се една доцентка, научен работник от БАН и каза: "Много се извинявам, аз съм траколог и за първи път от вас чувам, че има тангризъм."... Да, в този момент на мен ми стана много зле... в смисъл такъв,... изправя се член на БАН, който се занимава с религиозните проблеми или с духовните проблеми на две от главните структури на нашия народ – траки и българи, и той не знае, че другата половина от този народ, българите не са били чифути преди християнството, ами там някакви диваци... Какво е това тангризъм?! Няма такова нещо! БАН казва, че тангризъм няма, т.е. Борис I не е бил тангрист, а ние сме приели християнството в 9 век официално, което значи, че до 9 век ние сме никои.

Африканските шамани може да имат тотемизъм, но имат духовна култура, ескимосите може да имат друго, евреите може да имат техният си Йехова и цялата Библия, а ние българите до 9 век нямаме никой. Ей така, пасем си като животни някъде, живеем и БАН твърди това. Още по-зле беше, когато се оказа, че председателя на Фондация Тангра (ТанНакРа) с един от своите помощници имат доклад, публикуван е вече.., и който иска може да го прочете, че тангризъм в България няма. Още по-зле! Фондация Тангра в скоби има едно разяснение Тан-Нак-Ра. Тан на български означава небе, но Нак означава змия и до ден днешен в Индия наричат така кобрите – нак и нагина, а Ра означава енергия и излиза, че Българският Тангра е небесната змия Ра, което вече е нетърпимо.

Дали в нашият народ е имало тангризъм или е нямало, акад.Абаев беше много изненадан от всичко, което се случи, те всъщност бяха изненадани всички. Аз им обясних какво означава в тангризма Тангра, какво е нашето учение, каква е целта на колобрите, какво изобщо е това тангризма, българският, след което те имаха хрумването и след това хрумване има много следствия, речника е едно от тях, направиха ме член на редакционната колегия за издаване на Речник на тангризма и сега 2017 г. ще бъдат положени основите в Кавказ трябва да се отиде юни месец, където ще се съберем, за да положим основите и да оформим бъдещият учебник за студентите по тангризъм. Вижте колко сериозно се занимават с тези проблеми.Спас Мавров - Колобърски свещенознания за Тангризма

https://portal12.bg/publikacii/spas-mavrov-tangra-e-centralen-zhiznen-princip-na-nashata-vselena-video


Powered by EzPortal