• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Posts: 13
Total votes: : 2

Last post: 29 October 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Алианите – кои са те и какво знаем за тях?

Started by Hatshepsut, 28 July 2018, 09:20:08

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] религияислям

HatshepsutTopic starter

Алианите – кои са те и какво знаем за тях?


Една част от мюсюлманите в България е свързана с шиитското направление в исляма (другите са сунити). Известни са с имената къзълбаши, алеви, алианци и живеят в Разградска, Исперихска, Новозагорска, Бургаска, Хасковска област, и Източните Родопи – Кърджалийско и Момчилградско.

Българските алиани са етноконфесионална (т.е. затворена) общност. У нас те са познати като алевити, а често сами се определят като къзълбаши (червеноглави, понеже носят червени кърпи). Като шиити, алианите се разграничават от сунитите по своите схващания и обредност, както и по религиозно-битовата си практика и обредност.

Най-популярният празник, който те честват е Хъдрелез или Едрелез и съвпада с християнския Гергьовден – 6 май. Независимо, че те са мюсюлмани в някои техни порядки има християнски елементи – както на българския традиционен Гергьовден младежите люлеят момичетата на люлки, боядисват яйца, но гробовете на своите покойници палят свещи, народните им носии много приличат на българската. Част от празника Хърделез е ,,ваденето на момински нишани". Тогава младите жени си купуват нови обувки и ги слагат в специален голям съд. Младежите с помощта на пръчка бъркат в него и която обувка извадят с тази жена трябва да бъдат.

Съществуването на ислямски секти в България може да се разглежда и като своеобразен протест срещу управляващата османска власт през 15-16 в. Сектантството в шиизма възникнало в региони с развити религиозни системи. Алианите са сравнително затворена общност, при тях има дуализъм: добро-зло, светлина-тъмнина. В тази посока са ориентирани всичките им традиции, ритуали, обичаи, обреди. Браковете се скючват вътре в общността, но не и с другото население, изповядващо ислямската вяра. Алианите нямат джамии, но в редица техни селища имат молитвени домове, които наричат "джами". Имат развит култ към огъня и камъка, почитат своите мъртви, числото 7 е магично.

Духовният ръководител на алианите се нарича баба и ръководи не само религиозната общност, но и почти целия светски живот. Според догмите на алианството, техният духовен водач Али е равностоен на Мохамед. Те се молят два пъти седмично. Пазят в тайна своите събирания от друговерци. По време на вечерните си молитви се хващат за ръце и образуват кръг, с което подчертават своето единство и разбирателство. Те се молят колективно в храмове, наречени текета или тюрбета. Най-популярният им храм в България е ,,Демир баба теке", от 16 в., до село Свещари, Исперихско. Богомолците се наричат бекташи. Молитвените домове те строят на място, където има стари дървета, и те са на особена почит. Короната на дървото символизира живота в бъдещето, стволът на дървото – животът в настоящия момент, а корените – там, където отиват душите.

Важно място при тях заема курбанът. Няколко дни преди празника те намазват коча с червена боя. Изобразяват и кръст, символ, който е останал още от езическо-християнската вяра.

Малко неща знаем ние за тези хора, с които живеем, учим, работим заедно. Може би е въпрос на време да разберем повече за тях. Още повече, че в модернизиращият се и търсещ нови неща свят има общности, които запазват своята самобитност.

https://www.trio.bg/


Глобализиращият се свят все по-трудно се изненадва от непознати култури и верски малцинства. Не са много обаче българите, които знаят за съществуването на алианите – затворена религиозна общност, чиито предци били разпръснати преди векове по земите на днешна България, Турция, Македония, Албания, Босна и из Близкия изток. У нас ги има от поне 500 години. Днес в България живеят около 50 000 души, които се самоопределят като алиани – главно в районите на Лудогорието и Източните Родопи. Непризнаването на религията им за официална е основната причина за тяхната затвореност – а тя наистина ги отличава. Макар да се числят към изповядващите мюсюлманство, алианите практикуват самобитна съвкупност от мистичен суфизъм, характерни за шиитския ислям разбирания и езически ритуали, запазили се от времето на тюркменския шаманизъм. Наред с другото религията им е една от най-толерантните по света.
,,Нашите тюркски предци почитали духовете на водата, камъка, дърветата и вятъра. Прекланяли се пред слънцето, луната и звездите като проявления на Бог. Духовните им водачи били шамани" – обяснява Мухарем Алиосман от село Звиница, ръководител на читалището и изследовател. Тюрките, за които той говори, били обединени в номадски племенни общности. Между XI и XIV в. част от тях се преселват от Централна в Мала Азия и Близкия изток. Навлизайки в пределите на мюсюлманския свят, те приемат вярата му. Сред тях постепенно се формира т.нар. народен ислям, съхранил традиции и вярвания от шаманизма. Към XIII–XVI в. в този конгломерат се вливат и основни идеи от шиизма, единия от двата големи клона на мюсюлманството. Освен пророка Мохамед шиитите почитат и Али ибн Абу Талиб, негов братовчед и зет. Приемат Али за пръв от 12-те имами, преки наследници на Мохамед и просветлени личности, притежаващи божественото познание и разбиращи не само външната, но и скритата, езотеричната страна на учението. Алианите се наричат и алевии. И двете названия са свързани с Али. Определят се още като къзълбаши, т.е. ,,червеноглави заради червените ленти, които носели на чалмите си в миналото.

https://www.nationalgeographic.bg/?cid=126&article=353

HatshepsutTopic starter

Българските алиани – хората на истината


Журналистът, изследовател и историк Георги Кулов представи новата си книга ,,Хора на истината" в Медийния център на Българското национално радио. Тя разказва за общността на алианите в България и по-конкретно в Родопите. Книгата ни показва, че знаем много малко за историята, културата и традициите, които съществуват в нашия край.Алиани, алевити и казълбаши означават едно и също – общност, коятo е обвита в тайнственост в продължение на векове. Тя остава в сянката на обществения живот в страната, като успява да запази своите обичаи. Алевитите почитат  Али ибн Абу Талиб и семейството му, близки са до шиитите, а вярванията им се различават коренно от сунитските. Те не посещават джамии и медресета, почитат гробници на алевитски светци (тюрбета), смятат жените за равностойни на мъжете и им позволяват да участват в ритуалите. Верските принципи, от които се водят алианите, са любов и уважение към всички хора, толерантност към другите, независимо към какви религиозни и етнически групи принадлежат. Важно е и уважението към труда. На съборите си (маетата), общността кани на свещената си трапеза хора от различни етноси и вероизповедания. Скромността и бедността  са считани за добродетели, а изкушения като власт, алкохол и прелюбодейство не съществуват. Човешките ценности като равенство и свобода са дълбоко залегнали в техните вярвания. Георги Кулов нарича алевитите ,,хора на истината", защото така те определят себе си. Авторът ни разкрива историческите им корени, техните културни традиции, разказва ни за живота на алевитското направление на исляма в България, което практикува soft islam от балкански тип.

Повече за ,,хората на истината" разказва авторът Георги Кулов:Проблемът с етносите в източните Родопи е винаги актуален, проблемът за отношенията между тях, както и към българското мнозинство. Още в онези години ми направи впечатление алевитската общност, която там е много сплотена и предизвика моя интерес – как българи-мохамедани изповядват алевизма в исляма, който в повечето векове от развитието си е бил противник на османската имперска власт. Затова се насочих към изследванията. Много приятели ми помогнаха. За съжаление един от тях вече не е между живите – Садула Хайрула, без когото тази книга нямаше да бъде възможна. Алевизмът е направление в шиитския ислям. В момента темата е актуална, заради конфликтите в Близкия изток, най-вече този в Сирия, където Башар Асад е представител на едно от алевитските направления в исляма, малко по-ранен алевизъм от този, който съществува по нашите земи. Избягват се предубежденията към тази общност, негативизмът, който понякога се насажда в контекста на цялата ислямофобия, която в момента господства в европейските, американските и въобще световните медии. Има определени страни, в които има негативизъм, не е във всички. Трябва да се обърне внимание на алианите в българското общество. Те са изключително интегрирани, хора на сериозни позиции с влияние, въпреки че по принцип те не обичат да се афишират в обществото. Те са обект на научни изследвания, а не толкова на популярни и медийни представяния. Затова написах популярна книга, за да може по-широк читателски кръг да се запознае с алевитите в България (Източните Родопи) и да се види как тези хора, чрез любовта си към Бог, стигат до любовта към човека, към ближния.

В настоящата обстановка на нарастващ негативизъм по отношение на исляма, поради терористичните атентати и бежанската вълна към Европа, книгата ,,Хора на истината" аргументирано и обективно идентифицира принципните различия, като не допуска поставянето на българските алевити под общ знаменател с радикалната идеология и практика. Още интересни въпроси, на които отговаря книгата, са как две религиозни общности – на сунитите и на алианите, които имат конфликт помежду си в други държави, успяват да живеят в хармония помежду си в Родопите. И още: защо християни и мюсюлмани празнуват заедно, какво е soft islam от балкански тип и др.Георги Кулов признава, че написването на книгата не би било възможно без съдействието на покойния алевитски старейшина Садула Хайрула-баба, когото авторът нарича ,,непоколебимият Човек на истината" и на когото посвещава изследването си. За разлика от повечето изследвания за алианите в България, книгата е предназначена за широката аудитория, а не за специализирана.

https://bnr.bg/sofia/post/100715203

HatshepsutTopic starter

Документален филм за алианите


СИЯНИЕТО НА 12 ТЕ

Powered by EzPortal