• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Posts: 13
Total votes: : 2

Last post: 29 October 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Мормони

Started by Amenhotep, 05 August 2018, 06:48:53

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] секта

AmenhotepTopic starter

Мормони

"Църквата на светиите на Исус Христос от последните дни", или по-известна като Мормоните, е най-силната секта в съвременния западен свят, що се отнася до членска маса и организация. В България е официално регистрирана като вероизповедание. Те са изключително мисионерски ориентирани и не пестят усилия и разходи за набиране на нови членове – хиляди мисионери работят по целия свят, като голяма част от тях са млади момчета и момичета, които биват изпращани за двугодишно мисионерско служение на собствени разноски или пък биват поддържани от семействата си. Твърди се, че само от работата на тези мисионери се печелят около 180 000 нови членове всяка година! В момента членската маса на движението се преценява на повече от 4 милиона по целия свят.
На Запад мормоните строят във важни градове и области луксозни и скъпи храмове, които функционират като почивни, културни и религиозни центрове. Те насърчават активното участие на своите членове в образователния, социалния и семейния живот. Особено много наблягат на образованието и разполагат с множество "църковни училища", "семинарии" и университети. Освен това те насърчават членовете си да живеят абсолютно здравословно и да поддържат тялото си в добра форма, като спортуват и се въздържат от употребата на тютюн, алкохол и дори кафе, чай и кока-кола. Те организират активен социален и културен живот в църквите си – фестивали, танцови забави, самодейни театри, различни курсове и други занимания за свободното време. Организацията на мормоните се грижи за своите по-бедни членове, като с това прави излишни държавните социални помощи и помощи за безработни.

Членове на мормонската църква имат голямо влияние в социалния и политическия живот, главно в Съединените Щати.

Вероятно всички вие сте виждали тези млади мъже по улиците, а може би някои от вас са били посетени и в домовете си. Те ясно се отличават с изрядните си костюми, бели ризи и вратовръзки и закачена на ревера табелка с името, придружено от духовния сан. Винаги са чисти и спретнати, държат се учтиво. Работата им е подкрепена с привлекателна и качествена литература. Но въпреки приличното им облекло, тяхната настойчивост граничи с нахалство и надхвърля рамките на доброто възпитание. Ако веднъж ги пуснете вкъщи, после изключително трудно ще се отървете от тях. Те ще ви донесат видеофилми, литература, ще ви канят на лекции и семинари, докато не спечелят някого от семейството ви.

Обикновено под атака са подложени хора, които прекарват целия ден сами вкъщи.

История

Основател на движението е Джоузеф Смит, роден през 1805 г. като четвъртото от десет деца. Семейството му, и особено неговият баща, се увличало по мистицизъм и търсене на скрити съкровища. Като дете той бил объркан от многобройните християнски църкви, в чиито различни учения не можел да се оправи. През 1820 г., когато бил в гората и там се молел за мъдрост, Смит внезапно бил обзет от дълбока тъмнина и видял един стълб от светлина да се спуска над него. В стълба видял две бляскави фигури, едната от които посочила другата и казала: "Този е моят възлюбен син, него слушай!" Според Смит това били Бог Отец и Неговият Син Исус Христос. На въпроса към кое християнско общество да се присъедини той получил категоричния отговор да не се присъединява към никое, тъй като всички до едно били изпаднали в дълбоко заблуждение. В резултат на видението петнадесетгодишният Смит почувствал, че Бог го призовава да бъде Неговият специален пророк за света.

Три години по-късно той имал още по-впечатляващо видение, в което един ангел на име Морони му разказал за една книга, написана с древноегипетски, асирийски и арабски йероглифи на златни плочи, която съдържала разкази за старата американска история, започваща от вавилонската кула, както и едно по-пълно откровение на Евангелието и насоки за основаване на Църквата, които Исус бил дал на нефитите след Своето възкресение. (За нефитите ще стане дума по-късно.) Книгата била скрита под хълма Кумора. Въпреки че Смит искал веднага да види плочите, в друго явяване на Морони му било казано, че ще трябва да чака четири години, преди да ги получи. Точно след четири години той се върнал на въпросното място и получил плочите заедно с т.нар. "пророчески очила" – два кристала, които той нарекъл Урим и Тумим, с помощта на които можел да чете древните йероглифи. Тъй като Смит не знаел нито един от чуждите езици, на които била написана книгата, той могъл да я преведе на английски само в резултат на чудо от Бога. През 1830 г. книгата била публикувана под името "Книгата на Мормон", а легендарните златни плочи били "загубени".

През 1830 г. Смит и още пет души основали Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни във Файет, щата Ню Йорк. Чрез божествено откровение Смит бил определен за пророк, преводач, апостол на Исус Христос и старейшина на църквата. Той изключително внимателно следял никой друг да не се издига в йерархията.

Движението растяло, но било подлагано на значителен присмех и преследване. Поради това, както и поради проблеми с държавните власти, Смит бил принуден да се мести от място на място, включително Къртланд, Охайо и Мисури, където той твърдял, че е била Едемската градина и новият Сион – мястото, където Исус Христос ще се завърне на земята. Впоследствие Смит основал града Науво в щата Илинойс и станал негов кмет и главнокомандващ на собствената му армия и полиция.  Там Смит въвел практиката на полигамията като редовна религиозна институция, след като през 1943 г. получил божествено откровение. Когато тази практика била разобличена в местния вестник, Смит заповядал на свои последователи да нападнат редакцията. Това, както и други обвинения за неморалност и измама, довело до задържането му под арест и през 1844 г. Смит и неговият брат били застреляни от една тълпа, която нападнала затвора.

Веднага след смъртта си той бил превърнат в герой, а църквата продължила да процъфтява. Наследникът на Смит, Брайъм Йънг, завел мормоните в щата Юта, където през 1847 г. основали Солт Лейк Сити. Йънг имал 25 жени и 56 деца и по времето на неговото ръководство полигамията била още по-широко практикувана. Едва през 1896 г. мормоните, макар и неохотно, се отказали от многоженството, за да получат от федералните власти статут на отделен щат. Понастоящем щатът Юта е населен от 70% мормони.

Но не всички последователи на Смит поддържали Йънг. Една група от тях настоявала, че синът на Смит трябвало да наследи ръководството на организацията, и се отцепила, като се нарекла "Реорганизираната църква на Исус Христос на светиите от последните дни" и установила главната си квартира в Мисури. Поне пет различни групи се отцепили от основното течение на мормоните и повечето от тях са активни и до днес. Но най-силна е тази партия, която тогава последвала Йънг, и тук ще разгледаме тяхното учение.

Свещени книги

Учението на мормоните се основава главно на Книгата Мормон, която претендира да е източник на откровение от най-висш ранг. Твърди се, че нейният автор е пророкът Мормон, последният свят пророк на древна Америка. Той бил израилтянин от манасиевото племе, което през 600 пр. Хр. се изселило в Америка. След време то се разцепило на нефити и ламанити, но в последната битка между тях около 400 сл. Хр. нефитите били напълно изтребени от ламанитите. Мормон бил последният водач на нефитите. Преди своята смърт той поверил своята пророческа книга на сина си Морони, който впоследствие се превърнал в ангел и бил същият, който съхранявал ръкописа на хълма Кумора и се явил на Джоузеф Смит.

Според мормоните книгата Мормон е най-точната книга на земята , преводът 'и е бил контролиран от един ангел, който петнадесет пъти слизал до земята специално с тази цел, а накрая "гласът на Господа" потвърдил правилността на превода. Многобройните грешки, открити впоследствие, са били неизменно приписвани например на печатаря. Признава се също, че Смит и неговите приятели са могли да допуснат някои грешки поради недобро познаване на граматиката и правописа. Без коментар ще споменем факта, че за около 150 години в книгата Мормон са нанесени между 5 и 6 хиляди корекции.

Историята за нефитите и ламанитите не се потвърждава от никакви исторически данни. Имената Нефи, Ламан, Лехи и други, за които книгата Мормон твърди, че са били добре известни граждани на Ерусалим, не се откриват в нито едно израелско родословие. Нито археологическите изследвания, нито пък легенди или обичаи, нито каквито и да било други данни не подкрепят историческите твърдения на книгата Мормон. Освен това в нея има редица направо неверни твърдения, като напр. това, че Исус се е родил в Ерусалим (Алма 7:10), а не във Витлеем, или пък, че още в 147 пр. Хр. е съществувала Христовата църква (Мория 18:14-17).

Твърденията на книгата Мормон, че американските индианци са потомци на преселените евреи, е изключително невероятно от културна, етнографска, езиковедска и историческа гледна точка и не е потвърдено от никакви други източници.

Освен книгата Мормон Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почита още няколко други книги, също написани от Смит и негови приближени последователи по откровение. Повечето от тези откровения са събрани в книгата "Учение и завети", която също се смята за свещена. Подобна е и книгата "Бисерът с голяма стойност".

Към тези три свещени книги най-накрая се добавя и Библията. Мормоните имат схващане,че Библията в днешния 'и вид е била променена до неузнаваемост от отстъпилата християнска църква. Тъй като Библията не е достатъчна, ние се нуждаем от нови откровения, които също така ще изяснят противоречията между християнските църкви. Излишно е да се уточнява, че тези модерни, окончателни откровения са получени от Джоузеф Смит.

Вярвания

Като цяло учението на мормоните за Бога е следното:

Бог Отец е върховният бог. Освен Него има и много други богове. Той не е съвършен и се променя, което е следствие на закона за развитието, който управлява вселената и хода на света. Бог е бил смъртен човек като нас, с плът и кости. Като основание за това се взима библейското твърдение, че Бог е създал човека "по Свой образ и подобие". Бог е умрял и после е възкръснал в плът, но без кръв, което го е направило способен да създава и други духовни същества. За тях той създал света, в който те да живеят като хора. Синът, Исус Христос, също е от плът и кости. Единствено Светият Дух е духовно същество, но той не е личност, а една маса, която се състои от материални атоми, или нещо като космическа сила или енергия, чрез която Бог може да действа. Често в мормонската литература Светият Дух се нарича "то" – в среден род. Поради това, че има тяло, бог е ограничен, той не е всеприсъстващ и всемогъщ. Той има тези качества единствено чрез своя дух и чрез посредничеството на своите ангели. Бог не е вечен, тъй като вечна е само материята, от която се развива всичко.

Бог не е създал нещо от нищото. Той е бил само, така да се каже, организаторът, който е създал духовете на хората. По същия начин той е създал и Йехова, което е едно и също с Христос – той е бил представен като дух, като всички останали хора. Тук има известно несъответствие между учението на Смит и други мормонски ръководители, като например Орсън Прат, когото самият Смит нарича пророк и божи апостол. Според Прат в небето има много богове, всеки от които си има собствена жена или жени и многобройни семейства със синове и дъщери. Бог е родил духа на Исус с една жена на небето, а тялото му – с една жена на земята. Брайъм Йънг също подкрепя това схващане. Според него Бог е имал много жени, което е основание и за полигамията на земята. Исус е бил син на бога Адам и Мария, а дяволът е негов брат. Самият Исус е бил женен за Марта и Мария от Витания и за Мария Магдалена.

Мормоните разглеждат човека като бог в зародиш. Известна мормонска фраза е: "Какъвто е сега човекът, бог е бил някога, какъвто е сега бог, човекът може някога да бъде." Мормоните обосновават това учение съвсем директно с обещанието на дявола, което той дава на Ева в райската градина: "ще бъдете като Бога". Те обаче смятат, че на практика човекът не може да достигне бога, тъй като поради закона за развитието бог винаги ще го изпреварва. Бог вече е преминал всичките етапи на развитие, които сега преминава човекът.

По-горе споменахме доста неща, които мормоните учат по отношение на Исус Христос – че Той е син на Адам и Мария, брат на дявола и че е бил женен за най-малко три жени. Нито Неговото раждане, нито естеството на Неговия живот са свръхестествени и с нещо по-особени от тези на останалите хора. Неговото възкресение също не е с нищо уникално и няма никакво отношение към нашето оправдание. Те твърдят, че след възкресението си Господ е посетил Америка през 34 сл. Хр.

Тъй като мормоните считат човека за добър по принцип и бога за просто възвисен човек, те не виждат особен проблем в постигането на спасение. Така отпада и въобще необходимостта от уникален Спасител на човечеството. Не е било необходимо Христос да удовлетворява Божията справедливост заради нас и Неговата смърт е била само за греховете на Адам и няма сила да спасява и нас. Подчинението на мормонските закони и ритуали като напр. кръщението е съществено за спасението.

Мормоните учат, че християнската църква в хода на вековете е обезобразила първоначалното учение на Библията и първоначалното устройство на църквата. Бог се погрижил за възстановяването на своята църква, въздигайки пророка Смит. Той и неговият приятел Оливър Каудъри се кръстили взаимно и получили от Йоан Кръстител свещенството по аароновия чин. После те взаимно си положили ръце и получили от Петър, Яков и Йоан свещенството по мелхиседековия чин. Това свещенство осигурява посредничеството между Бога и човека. То е предпоставка за продължаващите откровения в църквата и за потока от духовни дарби и благословения, чрез които вярващите могат да изпълняват законите на Евангелието. А тези закони са: Вярата – твърдото доверие и увереност в съществуванието и божиите намерения. Вярата в Христос е необходима за постигане на блаженството и трябва да бъде съпроводена с послушание. Покаянието е божествена скръб за греха, както и твърдото решение за отказване от него. При определени обстоятелства покаянието е възможно и в отвъдния живот. На това се основава и практиката на "кръщение за мъртвите" , която се подкрепя с 1. Кор. 15:29. Чрез това кръщение хората имат шанс да се спасят даже и след смъртта. Кръщението вместо мъртвите от всички минали времена, които не са имали възможността да откликнат на мормонското евангелие, е задължително за всички членове.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не мога да оставя тази глупост без коментар, просто горния текст е такъв тъпизъм, че няма как да не драсна няколко реда...  :o

Не знам как ви звучи всичко това на вас, но за мен е в жанр фантастика-пародия-приключенско-комедия-драма!  :D
В зелено съм оцветил най-фрапантните, смешни, малоумни и безсмислени глупости.
Най-ме радва частта в която на ония заблудения в гората му се явавя Мормче и уж му дало няк`ва книга,  да ама не, вързало го да чака 4 години и после му дало книгата заедно с няк`ви павета с дупка по средата, чрез които да я разчете! "Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!"  :-P
А книгата каква е ... "Най-точната книга" - Ангелче отъпкало пътека да помага при писането а сам Бог е Главен редактор ... А като прочетох това, щях да се задавя от смях - "за около 150 години в книгата Мормон са нанесени между 5 и 6 хиляди корекции".  :lol:
Или Евреите изселили се в Америка 400 години преди новата ера - ШАШ!  :lol:

Незнам колко изперкали са били идеолозите на тая глупост. Но се втрещявам максимално като си помисля че 4 милиона ОЛИГОФРЕНИ са повярвали на тези измислици-премислици! Мъка, Мъкаа! А уж пише че, не се друсат?  :-[

Ей, трябва да намеря някоя мормонска църква (?), да влезна вътре и да ги питам с какъв акъл вярват на тоя булшит. А като започнат да ми обясняват разпалено (както обикновенно правят сектантите) да се посмея отсърце.
Може пък и да им приложа номера който приложих на сектантите от нашия квартал ... да ги питам дали човек може да се покръсти при тях, и когато радостно ми отговорят че воже, да въведа кучето си и да им кажа че "това е човекът който иска да се покръсти"!   :cool:

Имам чувството че този пост може без да се замислям да го постна в темата Хумор, но за жалост, тия сбърканяци са много, и са доста влиятелни и богати - което ги прави особено опасни!

Hatshepsut

Мормоните отвлякоха дете. Първо го поканили да учи безплатно английски, но после обсебили момчето
Това е криминален случай. Наистина се надявам след моята публикация някоя държавна институция да се трогне и да си свърши работата.Защото преди Коледа подобни случаи ще зачестят. Ще ви разкажа за отвличането на  душата на едно дете. Колкото и абстрактно да звучи.


Това да ви прилича на зала за изучаване на английски език?

Според закона
Законът забранява децата да бъдат обсебвани от сектите. Сектите са онова проклятие на нашето изтормозено общество, което се правим, че не забелязваме, докато лично не се почувстваме засегнати от него. И за да не съм голословен, прилагам текста от Закона за вероизповеданията, който казва ясно кое е позволено и кое не: "Религиозните общности и институции не могат да включват в дейността си малолетни деца, освен с изричното съгласие на техните родители или настойници.

Непълнолетните лица могат да бъдат включвани в дейността на религиозните общности и институции, освен ако има изричното несъгласие на техните родители или попечители." Когато детето е под 16-годишна възраст, трябва да има изричното съгласие на родителите, а между 16 и 18 години – само ако не е налице изрично несъгласие от тяхна страна. Така е според закона.

Нахалството на чужденците
Детето, за което става дума, в началото на историята е малолетно, а след това попада в групата на непълнолетните. Действието се развива през 2009 г.
Стефан расте с баба си и дядо си, изолиран, без да получи ясна представа за света и хората. Майка му е починала. Той е затворен, няма приятели и не общува с връстниците си. Една вечер на тяхната врата се позвънява. Млад, добре облечен младеж с английски акцент му казва, че го кани да присъства на безплатни уроци по английски език. Младежът е усмихнат и любезен. Разбираемо е желанието на Стефан да контактува с млади хора. И тази покана е достатъчна той да отиде на сбирката. След втората среща момчето носи у дома "Книгата на Мормон". И дотук с уроците по английски. Започват уроците по нещо по-различно - пагубно за неговата душа.

Обявата на вратата

В началото на това отвличане Стефан е още на 16 години. Изрично съгласие на неговите настойници няма. Само след два месеца той навършва 17. Първо си разваля успеха в училище и почва редовно да се прибира късно вечер. Бабата и дядото усещат, че губят внучето си. Търсят го няколко пъти при мормоните, прибират го у дома. Но закъсненията стават ежедневие.

Съпротивата на близките
Бабата опитва да се разбере с чуждите емисари с добро.Тя моли да оставят на мира внучето й. Успява да се срещне дори с бургаския директор на сектата Николай Николов. Горещо го моли за разбиране.  Всички край него се правят, че я слушат. Не обелват дума. Жената описва бездушието на религиозните водачи в жалба  и заедно с бащата на детето я внася в полицията. Жалбата е подадена в ОДП-Бургас през февруари 2009 година. Полицай Иван Димитров препраща сигнала до прокуратурата, до Дирекцията по вероизповеданията, но не получава никакъв отговор. Минават 2 месеца, за да се стигне до едно писмо от Районна прокуратура до ДАНС и до Дирекцията по вероизповедания:  "Писмо за произнасяне по компетентност съгласно правомощията по член 35 от Закона за вероизповеданията". Нищо повече – само за произнасяне по компетентност. Но трудно се намира компетентен в нашата държава. Писмото е подписано от прокурор Панчева.
Цяло лято българските власти мълчат. Познатото българско писане на писма до институциите е подновено през октомври. И от един телефонен разговор с Георги Кръстев, който е служител в Дирекцията по вероизповедания, става ясно какво е направено по случая. На 17 април 2009 г. мормоните са били уведомени и им е поискано обяснение. През май от централата на сектата отговарят, че Стефан не е член на тяхната "църква" и не посещава техните служби. Първото е истина – член на "църквата" им може да стане само след навършване на пълнолетие, т.е на 18 г. Но второто им твърдение е лъжа – самият Стефан потвърждава, че ходи на службите им.  Сектантите твърдят, че той само е участвал в техните забавни вечери. През някои дни се молят, а през други играят на различни игри и спортуват. Или учат английски. Стефан като всяко момче има нуждата да бъде част от колектив. За едната година, през която контактува активно със сектата, той става напълно зависим от нея и без да е официално мормонизиран. Той просто е отвлечен от близките си.  Момчето се дразни, когато стане въпрос за религиозните му покровители и крещи на всички, които се опитват да му обяснят в какво е въвлечен.
                               
Жалката пародия
На въпроса защо още в началото не е забранено на стектантите да се занимават със Стефан по телефона държавният служител Георги Кръстев отговаря, че няма нарушение на закона. Бил ли е Стефан включен като малолетен без изричното съгласие на настойниците си в дейността на организацията? Бил е. Бил ли е включен като непълнолетен при наличната жалба и ясно изразено несъгласие от страна на попечителите в дейността на организацията? Бил е. Защо Кръстев твърди, че няма престъпление? На този въпрос не можем да отговорим. Кръстев обяснява, че жалбата не е подадена, където трябва. Трябвало да бъде подадена в самата секта. Устното жалване на бабата не се смятало за жалба. От друга страна в местния клон на сектата няма деловодство, където тя да бъде входирана и заведена законно.

Книгата на мормоните

Следователно трябвало да бъде подадена в централата й в София. За повече от една година не се намира институция, която да наложи спазването на закона. Това време е напълно достатъчно за ловците на души.

Внимавайте за децата си
По наблюдения на специалисти сектите и особено мормоните имат стройна организация – като разузнавателна централа. Вървят по двойки, минават по един и същ маршрут  няколко пъти, наблюдават, обменят информация и набелязват потенциалните си жертви. Реших да се срещна лично с тях. Адресът им в Бургас е улица "Цариградска" 29, в самия център на града. Фасадата на сградата е нова и лъскава. Над вратата пише "Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни". На стъклата са залепени обяви за безплатни уроци по английски език – всеки четвъртък и събота. Позвънявам и след малко излизат две усмихнати момчета – единият се представя като Сашо, а другият като Фарли. На брошурката, която ми подават, са целите им имена и кратко представяне – Алекс Грейди е от Лос Анджелис, Чейс Фарли е от Атланта. Най-обикновени американски момчета, на пръв поглед. Питам ги познават ли Стефан. Да, познават го. Предпазливи са в отговорите си. Продължавам с въпросите – знаят ли за жалбата и направената им забележка Стефан да не присъства на събиранията им. Знаят и са наясно, че Стефан ще може да се приъседини към тях след навършване на 18. Което е съвсем скоро. Само след броени месеци. Мормонските мисионери са спокойни за своята жертва – те вече са я оплели в мрежите си. Защото никой не може да ги спре да дават уроци по английски език. Задавам им въпроса има ли ограничение за възрастта на хората, които присъстват на уроците. Не, ограничение няма, хвалят се те и обясняват как в Ямбол имало момче на 10 години и дядо на 80.

Мормоните отвътре
След като ги помолих да влезем в "църквата", за да видя къде се провеждат уроците, те отключват вратата и предупреждават, че не са съгласни да публикувам снимките. Правя няколко кадъра скришом, снимам и "Книгата на Мормон", която лежи върху един диван. Проповедническите им брошури са навсякъде. Явно това е нов метод за изучаване на чужди езици. Вътрешността на помещението по нищо не прилича на учебен кабинет. Няма учебници, няма дъска с граматика, дъска за писане, чинове. Има пиано,  табло с цифри, които обозначават  номера на песнопенията  и столове. Абсолютно ми забраняват да снимам тях двамата. Проявавам разбиране.
Тази секта вербува привържениците си с безплатни уроци по английски. Но друга секта е организирала нелегална детска градина в центъра на Бургас. Всички те си намират вратички и начини да вербуват и обсебват психически лабилните и безпомощните. Много хора са си задавали въпроса защо го правят всичко това тези религиозни организации, къде им е изгодата. И пак стигам до началото – за отвличането на душата не се плаща откуп с пари. Плаща се със самата душа.
Отвличанията продължават. Може следващото дете да е вашето.

http://www.desant.net/show-news/19693

Hatshepsut

Скандалните разкрития за мормонска секта шокираха САЩ

Скандални разкрития за американска секта излязоха на бял свят вчера по време на съдебно заседание. Магистратите решаваха съдбата на 416-те деца, поверени на социалните служби, които ги отведоха от мормонско ранчо в Тексас преди дни. Повече от час бе необходим на главният съдия по делото, за да изслуша всички наети адвокати по защитата. Родителите (чиито брой е приблизително 133) протестираха срещу действията на социалните служби. Повод за изолиране на децата е сигнал на 16 годишно момиче от полигамна секта, базирана в ранчото, което подава жалба за изнасилване срещу 50 годишен мъж. Сведенията, които изплуват след последвалото полицейско разследване, очертават картина на сексуално малтретиране, насилствени бракове на малолетни, кръвосмешение и пълна изолация. Отцепила се от мормонската църква през 30-те, когато мормоните се отказват от полигамията, сектата, под името Фундаменталиста църква на Исус Христос и светиите от последните дни, вече наброява приблизително 10 000 членове. Гуруто им, Уорън Джефс миналата година отиде зад решетките заради съучастничество в изнасилването на 14-годишно момиче, принудено да се ожени за 19-годишния си братовчед. Предполага се, че 51-годишният Джефс, който пое ръководството след смъртта на баща си през 2002 г., има около 80 жени и 250 деца. Проповедникът, който в момента очаква друг процес в Аризона за малтретиране на деца, проповядва, че всеки мъж трябва да има поне три жени, за да си спечели божественото благоволение. Жените в ранчото нямат никакви права и прекарват дните си, орейки нивите и тъчейки собствените си дрехи. Следователите твърдят обаче, че това далеч не е било идилична възстановка на живота в прерията през 19 век. Много от тийнейджърките в сектата били бременни, а други вече били родили по няколко деца. Властите са установили, че част от децата имали белези и често били наказвани без храна. Само някои от децата, спасени от полицията, знаели пълните си имена, датата си на раждане или имената на собствените си родители. Някои от майките също не можели да си спомнят поименно всичките си деца. В момента властите провеждат ДНК-тестове, за да установят бащинството на децата.

В.АТАКА-19.04.2008г

Hatshepsut

#3
Мормони разбиха живота на Йорданка, отнеха семейството й и я доведоха до самоубийство

Не бях чувала за мормоните допреди 4 години, зарибиха ме с безплатен курс по английски език, в момент, когато бях безработна и за 5-6 месеца съсипаха живота ми. Това разказва в покъртителна изповед за личната си драма Йорданка Солачка пред вестник ,,Струма".Тя си спомня, че е завела семейството си – съпруг и дъщеря- на мормонските курсове, подлъгана от усмихнатите и възпитани момичета, които са я посрещнали при посещението в мормонската църква в Благоевград.

След като курсовете започнали, се оказало ,че всичко е блъф – вместо уроци, им четяли непрекъснато библията на Мормон. Единственото, което Солачка успяла да научи от английския било броенето от 1 до 10.

Благоевградчанката била смаяна, когато много скоро след като започнали да ходят в църквата, мормоните им предложили да ги кръстят и да ги направят членове на сектата. Ритуалът бил впечатляващ – облекли новите членове в бели гащеризони и ги окъпали в басейн, намиращ се в офиса на мормоните.

Веднага след като семейството на Солачка станали мормони, започнали да им търсят данък – 10% от всичките им приходи и поискали част от имуществото на семейството. Хората имали триетажна къща и исканията на сектата били да им припише един етаж или да я продаде и да им даде половината от парите.

При посещенията си в дома им, представителите на мормоните поставяли и други искания - например семейството да гладува една седмица в месеца, а децата им - по един ден и спестените пари да се дават на сектата. В резултат от това дъщерята на Йорданка Солачка, която била на 12 години, колабирала и се наложило да се търси лекар.


Благоевградчанката осъзнала, че нещата не отиват на добре и предложила на съпруга и дъщеря си да напуснат сектата. Те обаче отказали. Съпругът й се влюбил в една мормонка и не искал да се откаже от нея, а дъщеря й заплашвала , че ще се самоубие, ако я застави да се откаже от мормоните.

Така жената останала без съпруг и дъщеря, които заживели семейно с мормонката, а наемът на апартамента им бил осигурен от сектата. Тя изпаднала в депресия и опитала да се самоубие, даже попаднала в психиатрична болница в следствие на получения шок.

,,При мормоните бях само 5-6 месеца, но те разбиха живота ми", плаче Йорданка Солачка. Сега жената иска само да помогне на заблудени хора да не попадат в нейната ситуация и да провалят живота си, свързвайки се със сектата на мормоните.

http://ovarna.bg/ot-mrezhata/mormoni-razbiha-jivota-na-jordanka-otneha-semejstvoto-j-i-ya-dovedoha-do-samoubijstvo/

long time ago

#4
За съжаление във Варна мормоните имат седалище на 100 метра от Катедралния храм на центъра на града. Помещават се в бившето кино Роял а по късно и Благоев. Не знам дали са под наем или са купили сградата.

Само да напомним,че "великата" демокрация отвъд океана имаше и кандидат-президент мормон преди няколко години.

Hatshepsut

Как Мормонската църква тихомълком натрупа 100 млрд. долара?


В продължение на повече от половин век Мормонската църква тихомълком изгражда един от най-големите инвестиционни фондове.

Почти никой извън църквата обаче не знае за него.

Част от тази мистерия се изпарява през миналата година, когато бивш служител подава жалба в данъчната служба на САЩ, че фондът, който носи името Ensign Peak Advisors, е натрупал 100 млрд. долара.

В жалбата също така се казва, че църквата неправилно е използвала част от средствата на Ensign Peak. Служители на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден", по-известна като Мормонска църква, отричат тези твърдения, пише WSJ.

Те също така отказват да коментират стойността на активите, които контролира техният инвестиционен фонд. "Опитахме се донякъде да запазим анонимност," заявява пред WSJ Роджър Кларк, ръководител на Ensign Peak, от офиса на компанията в сграда в Солт Лейк Сити, в чийто регистър не фигурира.

Интервюта с над десет бивши служители и бизнес пратньори разкриват по-задълбочен поглед към една организация, която се разраства от съвсем малка компания през 90-те години до истински гигант, който се конкурира с най-големите компании на Уолстрийт.

Активите на фонда възлизат на между 80 и 100 млрд. долара към миналата година, според някои от бившите му служители. Това е поне два пъти колкото дарителския фонд на Харвардския университет и се равнява на размера фонда на SoftBank Vision Fund, който е най-големият фонд за инвестици в технологични компании в света.

Активите на Ensign peak включва 40 млрд. в акции на щатски компании, гори във Флорида и инвестиции в известни хеджфондове, като Bridgewater Associates LP, според настоящи и бивши служители.Ръководители от църквата признават, че размерът на фонда е добре пазена тайна, като причината, според тях, е, че Ensign Peak зависи от даренията от наброяващите 16 милиона членове на църквата по света. Институцията няма никакви задължения да обявява публично своето финансово състояние.

Докладът на Дейвид Нилсен, бивш порфейлен мениждър в Ensign Peak, обаче подложи църквата на натиск да бъде по-прозрачна относно своите финанси - нещо, което тя избягва от десетилетия.

Компанията не споделя с бизнес партньори колко пари управлява, което е необичайна практика на Уолстрийт. Служителите на Ensign Peak подписват доживотни споразумения за конфиденциалност.

На повечето настоящи служители вече не им се казва колко са активите под управление на компанията, според някои бивши служители; малцина пък са служителите, които знаят за какво са парите.

В първото си интервю за дейността на Ensign Peak Кларк църковни служители, които ръководят фонда, казват, че това е нещо като парична сметка за черни дни, която да бъде използвана при тежки икономически условия.

Тъй като църквата продължава да се разраства в по-бедни райони, като Африка, където членовете не могат да даряват толкова много, тя има нужда от парите на Ensign Peak, за да финансира основната си дейност, казват те.

"Не знаем кога ще дойде следващата 2008 г.," казва Кристофър Уадел, член на църковното подразделение, което ръководи Ensign Peak, известно като председателстващото епископство.

"Ако нещо такова се случи отново, няма да ни се наложи да спрем мисионерската дейност", добавя той, визирайки финансовата криза отпреди 12 години.

По време на последната финансова криза те не стигат до натрупаните резерви на Ensign Peak, като вместо това църквата намалява бюджета.

Бивши служители твърдят, че са чували Кларк да казва, че Второто пришествие на Исус Христос е част от причината за съществуването на Ensign Peak. Мормоните вярват, че преди Исус да се завърне, ще има период на война и трудности.

Кларк обаче твърди, че служителите сигурно не са го разбрали. "Ние вярваме, че някога спасителят ще се завърне. Никой не знае кога," казва той.

Дарителските фондове на университетите в САЩ обикновено субсидират оперативните разходи с инвестиционните си приходи, докато Ensign Peak прави точно обратното. Годишните дарения от членовете на църквата надхвърлят нейния бюджет.

Излишъкът отива в Ensign Peak. Изповядващите религията трябва да даряват 10% от доходите си всяка година.

Някои членове вече питат защо подробностите около фонда са пазени в тайна толкова дълго време, за какво са парите и дали даряването на 10% от доходите трябва да продължи да бъде стандартна практика.

Ръководителите на църквата отказват да разкрият какъв е годишният бюджет на църквата или пък колко пари се насочват към Ensign Peak, но твърдят, че основните разходи възлизат на около 5 млрд. долара годишно.

По-голяма част от парите на Ensign Peak са от доходност от инвестиции, а не от дарения на членовете на църквата, според Кларк. В последните години фондът генерира около 7% годишна доходност, според него.

Бившите служители разкриват малко повече информация за дейността на Ensign Peak. По време на бичия пазар през последното десетилетие активите на фонда нарастват от около 40 млрд. долара през 2012 г. до 60 млрд. долара през 2014 г. и до около 100 млрд. долара през 2019 г.

Около 70% от активите са ликвидни, според един от бившите служители. С увеличаването на активите потайността около Ensign Peak се увеличава, според някои от бившите служители.

Компанията не взема пари назаем — църквата предупреждава членовете да не влизат в задължения. Тя също така не инвестира в индустрии, които мормоните считат за спорни, в това число алкохол, кофеинови напитки, тютюн и хазарт.

Повик

Църквата създава инвестиционното си подразделение, което впоследствие се превръща в Ensign Peak, през 60-те години на миналия век, по време на период на икономически трудности за вярата. През 1969 г. строителството на офис сградата на църквата е спряно, след като парите за него свършват.

Църковните лидери отдавна предупреждават членовете да заделят средства за тежки времена. Един от лидерите на църквата по онова време Нейтън Елдън Танър казва, че тя трябва да прави същото.

Отначало инвестиционното подразделение има само трима служители, а един от тримата лидери на църквата трябва да одобрява всяка сделка. До края на 70-те години подразделението вече управлява около 1 млрд. долара.

През 1997 г. подразделението е отделено в Ensign Peak Advisors, кръстено на името на хълм, който се намира срещу централната част на град Солт Лейк Сити.

Кларк пък е натоварен със задачата да вкара компанията в 20-и век, според бивш служител на фонда. Компанията в момента има около 70 служители. Един на всеки седем от тях е жена, според Кларк.

Те печелят много по-малко, отколкото биха изкарвали на Уолстрийт. Според бивш служител заплащането е под 150 000 долара годишно, което е само малка част от състоянията, които се печелят във финансовата сфера.

Ръководители преди споделяли информация за активите на фонда със служителите. Това обаче се променя в последните години и сега тези, които знаят реалната стойност на активите, са малцина.

Компанията също така създава система от над 10 компании паравани, която затруднява проследяването на инвестициите й в акции. Това е с цел да се предотврати практиката членове на църквата да следват това, което Ensign Peak прави и да ги защити от загубата на техните лични средства, според Кларк.

Една от тези компании е Neuburgh Advisers LLC, която притежава акции на стотици компании, в това число книжа на Apple Inc. на стойност 175 млн. долара и на Amazon.com за над 70 млн. долара.

Тихият гигант

Мащабите на Ensign Peak остават относително неизвестни за Уолстрйт. Компанията не споделя със свои бизнес партньори колко пари управлява.

Според външен експерт, във финансовата индустрия не подозирали, че активите на компанията доближават 100 млрд. долара. "Хората смятаха, че са между 30 и 40 млрд. долара," казва Майкъл Мадуел, президент на Sovereign Wealth Fund Institute.

Служители на фонда рядко споделяли с външни хора с какво се знаимават, дори на приятели в същата сфера.

Фондът инвестира консервативно, казва Кларк, отчасти заради "по-дългосрочния му хоризонт", в сравнение с много други компании. В последните години Кларк разработва програма за търговия с акции, която използва един от най-модерните тенденции в сферата на финансите.

Дебатът, който започна в Солт Лейк

Докладът на бившия служител на фонда разпали ожесточени дебати сред членове на църквата относно даренията и това как църквата използва огромните си ресурси.

Накои казват, че вярват на църковните лидери и ще продължат да даряват 10% от доходите си, докато други смятат, че църквата трябва да използва 100-те млрд. долара, за да помага на хората в нужда.

Според Уадел, който е член на църковното подразделение, което управлява Ensign Peak, при над 16 млн. членове винаги ще има различни мнения, но по-голяма част от тях "изразяват признателност за успехите, които имаме в управлението на финансите."

Докладът на бившия служител Нилсен, който първо е публикуван във Washington Post, слага началото на този дебат. В него той обвинява компанията, че не дарява средства за благотворителност, въпреки че е регистрирана като освободена от данъци.

От църквата твърдят, че не са нарушили никакви закони и че църковната организация, като цяло, от която Ensign Peak е част, дарява близо 1 млрд. долара годишно за хуманитарни каузи и кампании.

Данъчни специалисти, запознати с програмата за подаване на сигнали на данъчната служба, казват, че не очакват жалбата срещу Ensign Peak да бъде успешна. В исторически план програмата не проявява особен интерес към данъчни въпроси, свързани с църкви, които имат специален статут в данъчния кодекс.

Ако жалбата на подалия сигнала се окаже успешна, тогава този човек може да получи до 30% от средствата, събрани от данъчните служби.

https://profit.bg/svetat/kak-mormonskata-tsarkva-tihomalkom-natrupa-100-mlrd-dolara/

Шишман

Поредната западна извратеност. Би трябвало да се наричат МАМОНИ.

Hatshepsut

По въпроса за мормоните, моето мнение е, че мормонската секта трябва да се забрани.
Регистрацията ѝ в България трябва да се анулира и в никой случай да не се регистрира отново.
Това че действат легално в САЩ не означава, че трябва да правят същото и в България. Те проповядват полигамия, един обичай, който никога не е имал почва у нас и който е несъвместим с ценностите на съвременната цивилизация. Същото се отнася и за теокрацията, която в съвременния свят е пълен анахронизъм.

Hatshepsut

Мормонският ангел на смъртта от Дивия запад – никой не е казал, че това движение е миролюбиво

Наричат го ,,Ангела на смъртта" от Мормонската църква. Само това е достатъчно, за да обърнем внимание на Орин Портър Рокуел. През живота си е бил американски шериф, проповедник, бодигард, беглец, собственик на хотел, пивовар и един от най-добрите стрелци. Практически, това е личност, която спокойно може да се смята за най-опасния човек на Дивия запад. Архивите го описват като религиозен психопат, който в един момент може да обяснява колко силна е любовта към Бог, а в следващия спокойно да души някой в съня му.
 Връзката с мормоните идва от факта, че книгата на Езикиел ще бъде една от основните, които ще се разпространяват на запад от Мисисипи. Орин се ражда на 28 юни 1813 г. в Белчер, Масачузетс. Неговото семейство се мести в горните части на Ню Йорк, докато е все още малък. Приятелите му, като Джоузеф Смит, са значително по-големи от него. Един ден Смит ще дойде при по-малкия Орин и ще му каже, че е имал невероятно видение – Бог му е казал, че трябва да зареже всичко и да започне да преподава религия, като задължително ще трябва да помогне за основаването на новата църква – мормонството, а след това трябва да напише и книгата на мормоните.Рокуел се покръства и след няколко дни двамата започват работа, както върху сградата, така и върху създаването на книгата. Смит и Рокуел започват да търсят съмишленици, опознават хората, разбират кои са приятели и врагове. Отдадеността на младежа е впечатляваща, но с някои изключения. На първо място, той не е почитател на полигамията, не плаща десятък и никога не спира да пие. Във всяко друго отношение се смята за отдаден мормон. Ранните дни на това движение наистина са вълнуващи и диви. За този период е важно всеки човек да бъде физически здрав. Орин е висок като планина, има изключително силна физика и за капак е най-сприхавият човек, който мнозина са имали честта да срещнат.

Никой не знае кога и как този мирянин се е научил да използва оръжие, но ако посегне да го вади от кобура, то шансовете неговият събеседник да остане сред живите, са напълно минимални. Освен любимия си колт, Орин често носи и своята най-вярна приятелка – рязана ловна пушка, която лесно може да нулира всякакви заплахи. В годините, когато Уаят Ърп, Док Холидей и още много други се смятат за възможно най-лошите хора на Дивия запад, Орин кове своята легенда. Мнозина са тръгвали срещу него, но никой не може да се похвали с главата му. Нито един път не е прострелван или намушкван с нож.

Дори и във времето, в което работи като гангстер, собственик на салон и още много други чудати професии. Рокуел често заявявал, че знае какво точно ще се случи, защото Бог винаги го предупреждавал. Това означавало и още нещо – никой не можел да го спре. Докато днес всеки може да основе религия, в миналото има много сериозни преследвания и всяка нова сграда и отклонение от правата вяра ще води до гонения, престрелки и други. През 1838 г. губернатора на Мисури ще обяви мормоните за напаст, изисква да се третират като врагове и да бъдат изхвърлени от щата, за да се запази обществения мир.

Жителите очакват точно това и след като имат нова мисия за изпълнение, се отдават искрено на задачата си. Избухват различни престрелки и жертвите в така наречената Мормонска война са само от страна на миряните – 22 души. Същият закон остава доста дълго време след официалното приемане на мормонството като религия – отменя се едва след като администрацията на Никсън идва на власт.

Мормоните се местят от Ню Йорк в Охайо, след това в Мисури и Илинойс. За да може да излязат от щата, използват услугите на скаути, които да им помогнат с разузнаването, ловуването на храна, следенето на пътеки и заличаването на следите. Правят това във време, в което дори апачите не признават новата религия.

Губернаторът с тази легендарна заповед също ще се превърне в мишена и ще бъде прострелян няколко пъти в слабините. Портър и Рокуел веднага са обявени за официални заподозрени. Показанията на Рокуел са повече от впечатляващи ,,Не съм стрелял по никого, който първо не е стрелял по мен.". Дори и това не спряло властите да го хвърлят в затвора. Около 9 месеца един от първите мормони ще лежи в килия без светлина, без легло и с много малко храна. Рокуел не признава нищо и никога не се оплаква.Опитва се да избяга няколко пъти,  но накрая излиза от затвора като свободен човек. При напускането си е дехидратиран, изтощен, слаб и в следващите няколко месеца ще се крие в пещера. Когато най-накрая я напуска, неговите миряни го откриват отново. От Мисури, групата се насочва към Илинойс. Там попада на Коледното парти на Джоузеф Смит. Старият приятел така и не го разпознава и е сигурен, че това е скитник, който трябва да бъде изхвърлен. В същата вечер добрият стар Смит ще заяви, че ако Портър не подстриже косата си, нито куршум, нито острие някога ще стигнат неговото тяло.

Така и прави, неговата прическа не се променя за много дълго време, а това носи още страхопочитание в останалите хора. Има само един случай, в който Портър ще направи изключение от златното правило. Сестрата на Джоузеф се разболява от тиф и губи всичката си коса, това кара канарата да се подстриже и да направи перука. Дълго време се твърди, че дивият Бил и Бъфало Бил са ходили с дълги коси, защото са знаели за предсказанието на Портър.

Това не е невъзможно, тъй като през 50-те години на XIX век и двамата са чували историята на Орин. От Илинойс, мормоните се отправят към Юта, за да помогнат да се основе тяхното движение в Солт Лейк Сити. За да се изхранва и да помага на приятелите си, левиатанът предлага себе си като лична охрана, първо за Смит, а после за Бригъм Йонг. Ще изследва голяма част от пътеките на Орегон и след това ще помага за поддържането на реда в града. Успява да договори по-добри условия с местните индианци относно цената на бизоните, които те продават. В един момент дори ще бъде шериф на Солт Лейк Сити и ще преследва хора, които по неговите думи ,,трябва да бъдат убити".

През 1844 г. Смит е арестуван и изпратен в затвора. По същото време е бил кандидат за президент, действащ кмет на малко градче Нуаво в Илинойс, както и личност с много врагове. Веднага след освобождаването е преследван от бясна тълпа, която няма да прости за дързостта му и ще го убие в престрелка. Историята разказва, че Орин се променя до такава степен, че вече търси само отмъщение. Човек от същата тълпа се заклел, че ще вземе скалпа на гиганта, но в деня, когато се срещнали в гората, трапера просто извадил пистолета си, застрелял го и продължи по пътя си.

Като шериф, мирянинът имал респекта на всички – мормони и врагове. Неговото реноме става толкова сериозно, че понякога дори се устройват хайки за главата му. Колкото повече години трупа като стаж, толкова по-висок е шансът да се превърне в трофей за следващия бандит на Дивия запад. Има случаи, в които хора пътуват чак от Калифорния, за да се изправят в дуел. През 1857 г. дори армията ще дойде на война срещу мормоните. Рокуел мобилизира цялата милиция и води успешна кампания срещу професионални войници. Успява да забави логистиката, като чупи мостове, след това краде коне и още много други.

Първите четирима войници пристигат в града, за да подготвят бардака за армията, но смъртта ги настига много по-рано, отколкото ласките на жените. Сред убитите от мормона ще открием дори бивш конекрадец на име Лот Хънтингтън, който освен кражби, успява да изнудва и дори да набие губернатора на Юта – това определено е впечатляващ успех от негова страна. Лот минава през Солт Лейк Сити, успява да открадне коне и да си навлече гнева на мормона – шериф. След няколко дена в преследване и една люта престрелка, Орин си тръгнва невредим, но неговите опоненти не са сред живите. Това е и единственият мормон в историята на църквата, който има право да държи хотел и пивоварна, макар и религията да не позволява пиенето на алкохол. Орин смята, че ще остане завинаги ерген, но това не пречи да мисли най-различни начини да забавлява децата.

Един път прави каруца, в която ги товари и ги тегли с коня си напълно безплатно, за да бъдат щастливи. Това е най-странното в цялата история, Орин Портър Рокуел става толкова популярен сред местните, че отвъд океана Ричард Франсис Бъртън ще чуе за него и ще пътува от Великобритания до САЩ, за да разбере и запише неговите истории. Оказва се, че тогава старият великан вече е не просто почитан, но и носи голяма сигурност на местните. Има и още една интригуваща подробност – мормонът живее значително по-дълго от всеки въоръжен мъж в Дивия запад.

Въпреки всички престрелки, пиянски свади и още много други, той живее до 64-годишна възраст. Умира на 9 юни 1878 г. До тогава е успял да създаде семейство, това също е изненада за мнозина. Легендата разказва, че когато дъщеря му отишла до дома, за да вземе костюм, в който да го погребат, не успяла да намери нито един, който да няма дупки от куршуми.

https://chr.bg/istorii/lichnosti/mormonskiyat-angel-na-smartta-ot-diviya-zapad-nikoj-ne-e-kazal-che-tova-dvizhenie-e-mirolyubivo/

Powered by EzPortal