• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Posts: 13
Total votes: : 2

Last post: 29 October 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Шаманизъм

Started by Hatshepsut, 04 August 2018, 21:23:00

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Шаманизъм

Шаман-доктор от Kyzyl

Шаманизмът е съвкупност от магико-религиозни практики намиращи място в общества, в които е допустима ролята на "шаман". Думата е производна от това название, достигнало в Европа през казаци и руси. Функцията на шамана, независимо как се определят неговите способности и качества, е запазена само за определени лица, избирани или обучавани по специални ритуали.

В един по-тесен и първоначален смисъл, като шаманизъм се определя един специфичен комплекс от поведения и вярвания, засвидетелствани в средна Азия преди установяването на трайни европейски влияния там. В по-широк смисъл под шаманизъм се разбира наличието на елементи, достатъчно сходни със сибирския шаманизъм, наблюдавани и проследявани практически по цял свят във времето от палеолита до наши дни. Тази нееднозначност в разбиранията усложнява изучаването и описването на шаманизма. Тя е била откроена в книгата на Мирча Елиаде Шаманизмът и архаичните техники на екстаза, която от средата на ХХ в. задава отправна точка в обсъждането на предмета.

Етимология

Думата "шаман" е взета от езика на сибирските евенки (нарачани в миналото тунгуси), които говорят език, принадлежащ към тунгусо-манчжурското езиково семейство. В различните евенкски диалекти тя звучи като саман, шаман или хаман. Предположението, че тя произлиза от китайската sha men (китайски: 沙门,沙弥), "будистки монах", като заемка заемка от Pali śamana или санскрит śramana - "аскет" (от śramati, "he fatigues"), не е оправдано. Според някои в тунгусо-манджурските езици думата е свързана с евенкската глаголна основа сä - "зная", т.е. шаман означава "този, който знае".

В тюркските езици думата за шаман е кам (kam) или бакшъ (baksı).

Характеристики на шаманизма

Известни са много различни разновидности на шаманизма, но основни черти, по които са небелязва формата най-често включват следното:
  • Духовете могат да играят важни роли в човешкия живот.
  • Шаманът може да контролира и/или да си сътрудничи с духовете за благото на общността.
  • Духовете могат да бъдат добри и зли.
  • Шаманите изпадат в транс като пеят, танцуват, медитират и удрят по барабан.
  • Животните играят важна роля на вестители и животински духове-водачи.
  • Духът на шамана напуска тялото и влиза в свръхестествения свят на духовете.
  • Шаманите могат да лекуват различни заболявания.
  • Шаманите са лечители, гурута и магьосници.
  • Най-важният предмет в шаманската практика е барабанът, който символизира много неща. Понякога барабаните са украсявани със звънци или кости от различни животни.

Практикуващите шаманизъм твърдят, че имат възможност да поставят диагноза и да лекуват, а в някои области - и да причиняват страдание. Шаманите вярват, че това става като пътуват по axis mundi и се свързват и контролират духовете. Смята се, че шаманите могат да контролират времето и природните стихии, да правят предсказания, да тълкуват сънища, да извършват астрални проекции и пътешествия до горните и долни светове. Шаманските обичаи съществуват от праисторически времена.

Някои антрополози и изследователи определят шаманите като посредници между материалния и духовния свят, които пътуват между световете в състояние на транс. Когато попадне в света на духовете, шаманът общува с тях и иска помощ за лечение, за добър улов или за изменения във времето.

Шаманизмът се основава на схващането, че видимият свят се контролира и е населен с невидими сили или духове, които влияят върху живота на хората. За разлика от анимизма и аниматизма, в които кой да е или всички членове на обществото ги практикуват, шаманизмът изисква специално познание и способности.

Според описанията на антроположката Мария Чаплика, в сибирските селца, когато млад момък го връхлитала "болестта" - повръщане, главоболия, халюцинации - другите жители разбирали че се ражда шаман и викали най-близкия опитен шаман, за да започне да обучава момъка. Шаманите им били както мъже, така и жени, и имали духове съюзници, с които поддържали и сексуални контакти.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Шаманизъм

HatshepsutTopic starter

Шаманизмът

Вероятно това е най-древната система  за лечителство в света. Шаманизъм е особено широко разпространен в племенните култури, които, развивайки се на значителни разстояния една от друга, създали системи от поверия, които поразително си приличат.
Шаманът е човек, който, потопен в особено  състояние на съзнанието, придобива способност да общува с  духове и да черпи от външни източници значителна сила.

Главна цел на шаманизма е лечението на  тялото и ума. Използват го още за гадаене и за осигуряване на успешен лов  и процъфтяване на племето или селото.     
Шаманизмът е сложно явление,  често погрешно приравняван към магьосничеството. Способността да се изпада  в екстатичен  транс, да се свързва с духовете, да изцелява или да предсказва бъдещето още не прави човека шаман.

Данните от археологията и етнографията свидетелстват, че шаманизмът съществувал още от 20 - 30 хиляди години. Не е изключено да е още по-стар и да се е появил едновременно с човечеството. Следите на  шаманизма са открити в целия свят - Америка, Азия, Австралия, северна Европа и Африка. В съответствие с някои съвременни теории определени форми на шаманизма, съставляващи основата на европейското магьосничество са практикували келтите и друидите.

Системите на шаманизма  са доста разнообразни, но всички те са свързани с някои общи черти. Шаманът трябва еднакво добре да се чувства и в двете реалности: обичайната, ежедневна реалност  и в необичайната реалност, свързана със съзнанието на шамана. Да се проникне в необичайната реалност може в състояние на транс, изменящ се от лека забрава до дълбока кома.


Такова състояние позволява на шамана да вижда и прави онова, което не би могъл в обичайната реалност. Изпадайки в транс, шаманът тръгва за долния свят, промушвайки се през пролука в земята.   В долния свят той научава причината за заболяването на пациента и начина на лекуването му, общува със своите отвъдни пазители и помощници. Той може да се превъплъщава в тези духове и да лети във въздуха.

Той прави всичко необходимо за излекуването и може да погледне в бъдещето.  Когато работата е завършена, той се връща обратно в обичайната реалност. Казват, че шаманите могат и да се издигнат в небето на призрачни лодки и да яздят  духовете на конете, пренесени в жертва.

За шамана необичайната реалност е също така материална, както и обичайната. Предметите, които вижда не са халюцинации, те са просто отвън по отношение на нашия свят. Проникването в тази реалност на съзнанието на шамана става с помощта на барабанни удари, кречетала и танци, а в някои случаи и с помощта на халюциногени.

Шаманите обикновено са мъже, но могат да бъдат и жени, и някои от тях да достигнат до голямо могъщество.  В някои култури изборът на  шамана  се възлага на духовете. Предполагаемият шаман разбира за своето избиране по някой веществен знак, например, сериозна болест, от която той едва не умира, но се излекува благодарение на своята сила. В други култури човекът, притежаващ способности на шаман, се открива още в ранна младост. Обучава се, а после се извършва обряд на посвещение.

Източник на силата на шамана е неговият дух-пазител. Наричат го още "животно на силата", "дух-опекун", "животно-тотем".  Обикновено шаманът бди през нощта навън, очаквайки своя дух-пазител. Той се появява във вид на животно, птица, риба или земноводно, но може да приема и образа на човек.

Срещата с него е благотворна, тя открива на шамана достъпа до  могъществото. Шаманът призовава духа в своето тяло, и той го пази от болести и враждебни сили от долния свят. След няколко години духът-пазител може да бъде сменен ако възникне необходимост от това. 

След като вече има дух-пазител може да се заеме с изцеляване и прорицания. Техниката на изцеление е различна. Шаманът може да събере духове помощници, които са и причина за болестта и средство за освобождаването от нея. Те се въплъщават в растения, насекоми, червеи и др. В състояние на транс шаманът вижда причината за болестта, после слага един от предметите в задната част на устната кухина, а другия - в предната. След това започва да изсмуква болестта от тялото на пациента. Енергията, предизвикала болестта, се поглъща от духовете помощници, които се намират в устата на шамана и го пазят от проникване на болестта навътре в тялото му.

В други случаи шаманът се спуска в долния свят, в царството на мъртвите, за да върне душата на пациента или да намери неговия дух-пазител. Понякога шаманът изгонва духовете, предизвикали болестта с помощта на процедура, напомняща спиритически сеанс, или ги уговаря да напуснат пациента с молба или ласкателства.


На запад интересът към шаманизма се увеличава след излизането през 1951 година на книгата на Мирча Елиаде "Шаманизъм". Оттогава са написани повече книги по шаманските системи и използването на халюциногени и наркотици (забележка: те се използват не при всички шамански системи). От 70-те години 20 век някои неоезически вещици и неоезичници смесват своите религиозни и магически церемонии с шаманските ритуали. Една от първите, която постъпи така е неоезическата църква на Седемте Стрели в Уитридж, Колорадо, основана през 1975 година като църковна конгрегация за общ живот с шамански традиции.

http://krysy.blog.bg/hobi/2012/08/12/shamanizmyt.987542

HatshepsutTopic starter

Тази статия е от 2012г.

Шамани от Монголия ни показват прабългарски обичаи у нас


Проф. Николай Овчаров

Шамански групи от Монголия ще правят възстановка на прабългарски ритуали у нас в районите с доказано прабългарско присъствие - Мадара, Перперикон, територията на днешна Варна и Бургас.

Това съобщи професор Николай Овчаров.

Той не се ангажира с конкретна дата за организирането възстановките, но предположи, че това ще се случи догодина през пролетта.

Най-вероятното място за пресъздаване на древните прабългарски обичаи от автентични шамански групи е Мадара.

Археологът изрази надежда зрелищният спектакъл да даде мощен стимул на туризма.

Той обясни, че шаманизмът е предрелигия и вяра, че шаманът може да се свърже с духовете на предците чрез изпадане в транс.

Археологът е категоричен, че голяма част от прабългарите също са били последователи на шаманизма, за което според него говорят откритите останки от характерни облекла, дайрета и тъпани в районите на Плиска и Преслав.

Овчаров определи 8-дневното си пътуване до Монголия в началото на юли като "разузнавателна експедиция".

Тазгодишната експедиция е продължение на миналогодишната обиколка на Монголия и Буратия, където между 5 и 7% от населението изповядва шаманистки култ, каза Овчаров.

https://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4961111

HatshepsutTopic starter

Тази статия е от 2015г.

Шамани от Монголия ще правят ритуали под скалите на Мадара


Монголските жреци ще извършват своите ритуали под скалите на Мадара, където някога са извършвали своите обреди техните прабългарски събратя. Това съобщи проф. Николай Овчаров, който бе член на българската делегация начело с президента Росен Плевнелиев, посетила миналата седмица Монголия и Южна Корея, пише "Стандарт".
"Не става въпрос просто за някакво шоу, а за реконструкция на вярванията на нашите предци", поясни идеята си професорът. Идването на монголските шамани ще бъде част от широка програма за научно и културно сътрудничество, която ще бъде уточнена при очакваното през септември посещение на делегация от учени от страната на Чингиз хан.

Водеща тема, която ще бъде обсъдена, е провеждането на широкомащабно проучване на запазените 10 000 монголски петроглифи - рисунки от древността и Средновековието - които имат аналози в подобни прабългарски изображения от IХ век. Амбициите на монголската страна е те да бъдат обявени от ЮНЕСКО за групов паметник на световното културно наследство.

Българският Индиана Джоунс разказа и за подарената от община Кърджали икона на солунските братя, която ще се съхранява в училището, пред което е открит паметникът на кирилицата. Вече има идея там да се изгради кът на Кирил и Методий, който да представя делото им. Кметът на Стрелча и бивш посланик в Улан Батор Иван Евстатиев пък обяви предстоящото побратимяване на Стрелча с район "Сухе Батор" в монголската столица.

https://www.blitz.bg/news/article/337640

HatshepsutTopic starter

Мистичният древен шаманизъм


Шаманите са били едни от най-влиятелните хора за времето си. Шаманът се е явявал оракул, лечител и духовен съветник в едно. Работата на шаманите е била да поддържат връзката със света на духовете. Шаманите били способни да комуникират с други светове благодарение на Земния дух и често били асоциирани с различни животни. Основната характеристика на един шаман е била овладяването на енергията като средство за трансформация.

Шаманизмът свързва традиционните древни вярвания и практики, които усъвършенстват уменията за диагностициране, лекуване и понякога причиняване на човешки страдания чрез свързване с духове от други светове. Смятало се, че шаманите са способни да контролират климата, да предсказват бъдещето, да тълкуват сънища, да се телепортират и много други. Шаманите присъстват в културата на много древни народи още от праисторически времена.

Според историческите сведения шаманистките практики са по-стари от всички съществуващи религии и се появяват още в Неолита. В по-късните, организирани религии се срещат някои следи от шаманизъм, най-вече в мистицизма и символизма.

,,Дали ще открием следи в Австралия, Азия, Африка или Европа, просто е невъзможно да подминем уникалността на това еволюционно събитие, благодарение на което сме развили нашето модерно съзнание и умения да разбираме символизма, културата, религията и изкуството. Преди шаманите никой друг предшественик на модерния човек не е използвал символизъм. Но развиването на това умение преди около 100 хил. години е променило всичко", пише Греъм Хенкок (Graham Hancock) в книгата си ,,Свръхестествено" (Supernatural).

Обикновено шаманите влизали в спиритуалния свят, преминавайки през подобно на сън състояние – транс, който се постигал чрез старателно вглъбяване или психоактивни вещества. Методите били различни – от постене, през танци и музика от барабани, до употребата на психеделични наркотици.


Индианските шамани носели кожите на различни животни, за да придобият техните сили

В много древни култури шаманистките практики са заличени с разпространението на християнството. Към V век от новата ера християнската църква е изиграла ключова роля в унищожаването на старогръцките и римските религиозни убеждения. Останките от шаманизма в Европа са заличени напълно с гоненията на вещици, извършвани най-вече от католическата инквизиция през Ренесанса.

Повечето шамани били мъже, но имало и общества, в които жените също имали възможността да станат шамани. В старите скандинавски религии шаманизмът не е виждан като нещо мъжествено и е бил практикуван основно от жени. Въпреки това най-важният шаман е бил върховният бог Один.

В някои общества шаманът приемал две самоличности – от ранна възраст шаманите започвали да се обличат и държат като противоположния пол. Понякога дори мъже шамани се женели за други мъже и се превръщали в техни съпруги. Тази практика се срещала при патагонците, аруаканците, арапахо, шайен, навахо, лакота, уте и много други индиански племена. Смятало се, че тези двойствени шамани са изключително могъщи. Те били уважавани в племената и носели висок социален статус на половинките си.

Шаманите са изиграли много важна роля в древните общества и са били основна част от трансформацията на човешкото съзнание. Отчасти, благодарение на тази мистична практика хората сме дарени с уникалното за животинския свят абстрактно мислене.

https://svetovnizagadki.com/

HatshepsutTopic starter

#5
От нашата Download-секция може да свалите книгата на Клаус Мюлер "Шаманизъм":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=299

Powered by EzPortal