• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Posts: 13
Total votes: : 2

Last post: 29 October 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Религиозни символи

Started by Hatshepsut, 15 November 2018, 06:48:49

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] символрелигия

HatshepsutTopic starter

Религиозните символи и тяхното значение

Религията и духовният свят са нещо, което не се възприема изцяло от съвременната наука. Или по-скоро - последната не обича много да говори за тях, защото ги е категоризирала като нещо недоказано по емпиричен, логически път.

Символите на религиите обаче много често притежават своите логични (признати дори от науката) значения, които са свързани с математиката, астрономията, природата. Мостът между технологичния свят и този на духовните символи вероятно е много дълъг - дори може би не съществува или е напълно прекъснат. Но този факт едва ли пречи на любопитните, желаещите да научат нещо важно, изключително интересно за историята около произхода на най-популярните знаци от планетата Земя.

Затова се надявам, че краткото описание на някои от най-познатите религиозни символи по света ще ви хареса. Сигурен съм, че има още много други, а цялата тема е изключително интересна. За да няма спорове и обидени, символите са подредени в чисто азбучен ред, като, разбира се, липсват всякакви претенции за пълна изчерпателност, както и за 100% достоверност. Все пак последната едва ли е напълно възможна, когато става дума за знаци с... хилядолетна история!


Бахайство

Формално символът на бахайската вяра е петлъчевата звезда, но с това учение се свързва и деветлъчевата. Числото 9 е свещено за тази вяра – символ за името на най-великия. Бахайците считат своята религия за последната световна монотеистична религия, а според редица специалисти в областта тя е ислямска секта. Ето какво казва и свободната енциклопедия по въпроса: ,,Бахайството, наричано от последователите му бахайска вяра, а понякога и според бахаите погрешно - бахаизъм, e религиозно учение. Основано e през XIX век в района на днешен Иран от персиеца Бахаулла. Изповядващите я се наричат бахаи и в началото на XXI век наброяват около 6 милиона души в над 200 страни по целия свят, но най-много техни представители има в САЩ.Бахайството изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество. Отхвърля троичността на Бога според християнството. Според него религиозната история на човечеството е еволюиращ образователен процес. То получава знания посредством пратеници, назовавани ,,Проявления на Бога". Според бахаите Бахаулла (в превод - Славата Божия) е най-скорошният, най-прогресивният, но не и последен от божиите пратеници. Той се обявява за дългоочакван учител на всички народи, предречен в християнството като човешкия син, идещ в Славата на Отца.


Будизъм

Дхармачакра, или ,,Колелото на закона" (макар и да има и други преводи) е символ на учението на Буда и се изобразява във вид на колело на колесница с осем или повече спици. Центърът на колелото символизира светещата точка на съзнанието, която излъчва духовна светлина, а осемте спици – следването на благородния осмократен път (Осемте благородни принципа), които са в основата на учението на Буда. Тези принципи са: Правилната гледна точка, Правилният стремеж, Правилното говорене, Правилното действие, Правилният начин на живот, Правилното усилие, Правилното мислене, Правилната концентрация.Дхармачакра е един от осемте символа на щастието на тибетския будизъм. Това е един от най-старите будистки символи, появили се по времето на цар Ашока. В нейната най-опростена форма Дхармачакра е призната глобално като символ на будизма. Подобен символ е също използван и в джайнизма.
Понякога отстрани на колелото се изобразяват и две газели, символ на будистката проповед. Това е свързано с преданието, че по време на първата си проповед на Буда са присъствали и две от тези животни.Още един сходен символ, наподобяващ колело, е самсара, символизиращо безкрайния жизнен кръговрат, включващ раждането, живота, смъртта и прераждането.


Даоизъм

Знаменитите черно-бели ,,рибки" Ин и Ян са една от основните концепции на древнокитайската философия. Основните идеи, стоящи зад тях, са много, но най-възприети са две – първо, че всичко в света се променя непрекъснато, и второ – че противоположностите се допълват. Последната идея донякъде напомня на масонската философия с един от техните символи – шахматното поле.Цел на съществуването на човека според даоизма е балансът и хармонията на противоположностите, с което е трудно да не се съгласите. Ин обозначава черния цвят, женското, вътрешното, а Ян – бялото, мъжкото, външното. Двете привидно противоположни сили, енергии, принципи са част от тайдзи (Великия предел), като взаимно се допълват и преливат една в друга.

Според източната (китайската) философия в основата на света е У Дзи (Безпределната празнота), в която безкрайността и нищото са равни. У Дзи прелива в Тайдзи, където безкрайността се разделя и възникват силите Ин и Ян. Двете сили винаги се намират в динамично равновесие - Ин поражда Ян и обратно, когато едната сила достигне своя връх, се превръща в другата. В живота на хората е важно да се постигне тяхната хармония, която води до затварянето на Тайдзи и постигането на първоначалната У Дзи.


Зороастризъм

В основата на тази религия лежи свободният нравствен избор на човека с неговите добри мисли, слова и дела. Символът на зороастризма е Фаравахар – Крилатото слънце. В горната му част има човешко тяло (фраваши), което е аналог на ангела хранител в авраамическите религии. Първоначално този символ е изобразявал само крилато слънце (символ на властта и божествения произход), но по-късно към него е добавен и човешкият образ.Като цяло Фаравахар обозначава божественото благословение и царската слава. Смята се, че в ранните изображения с човешка форма лицето е на самия цар Дарий. В днешния зороастризъм Фаравахар се смята за напомняне за целта на живота, която е да се живее по такъв начин, че душата да напредне към фрашо-керети (унищожението на злото) или единение с Ахура Мазда (добрия, изначалния Бог).
Зороастризмът е религия и философия, основана от пророка Зороастър (Заратустра, Заратуштра, от персийски). Възникнала е някъде около 6 век пр.н.е. в Иран и неколкостотин години след това е сред най-мощните религии в света.


Ислям

Въпреки огромното си влияние и огромния брой последователи в света, тази религия в чистия си вид няма никакви символи. Въпреки това неофициално за неин символ много хора считат полумесеца и петлъчевата звезда.Ето и думите на шейх Мухамед Салих Ал Мунаджид: ,,По отношение на символа или емблемата на исляма може да се каже само едно – мюсюлманите се кланят единствено на Аллах и отхвърлят всякакви идоли. Мюсюлманите молят за благословия и защита само и единствено Аллах и затова те нямат символ, подобно на християнският кръст. Някои мюсюлмани са избрали полумесеца, като символ за противопоставяне на кръста, но това е неправилно и е добавено впоследствие."

Съществуват дори теории, че полумесецът всъщност не представлява тънък лунен сърп, а е точно обратното – символизира Слънцето, полузакрито от Луната по време на слънчево затъмнение, като знакът е свързан с конспиративната теория за ,,всевиждащото око на Ра".


Индуизъм

Квинтесенцията на думата ,,Ом" (Аум) е мантрата. Сакралната сричка Аум е символ в индуизма и означава универсалното име на Бога, като трите букви обозначават трите сфери на влияние – Създаване, Поддържане и Разрушение, а освен това символизират и трите състояния на съзнанието – пробуждане, медитация и дълбок сън.

Ом е най-добрата от всички същности, заслужавайки най-високото място. Визуално Ом е представен чрез стилизирана пиктограма. По-дълбоко вникване в този мистичен символ разкрива, че е съставен от три звука, комбинирани в един. На санскрит гласната и гласният звук "о" е по произход двугласна дума от а + у и затова Ом е представена писмено, като Аум.Още един изключително известен символ на индуизма е свастиката, която отново символизира Слънцето, хармонията, единството на силите и стихиите, благоприятната съдба. Въпреки наложилото се мнение, че идеята да се сложи този символ на германското знаме на нацистката държава е на мистика Адолф Хитлер, това не е така – той просто е утвърдил този символ, като част от националсоциализма. В книгата си ,,Моята борба" Хитлер пише: ,,Бях принуден да отхвърля всички многобройни проекти, които ми изпращаха отвсякъде привържениците на движението, защото всички те се свеждаха до една тема. Те избираха старите цветове от пруското знаме (червено, бяло и черно) и на този фон рисуваха вариации на пречупен кръст. След много опити аз сам съставих крайния вид на знамето – основен фон е червеният, вътре има бял кръг а в центъра му – черен пречупен кръст. След дълги размишления най-накрая намерих нужното съотношение между големината на знамето и големината на белия кръг, както и на кръста."Свастиката е използвана като символ на немския социализъм още преди да се появят нацистите.


Юдаизъм

Символът на шестлъчевата звезда на Давид (хексаграмата) има много по-древен произход, отколкото самият юдаизъм. Този символ е масово превърнат в еврейски едва през XIX век. Самата хексаграма е известна в Индия под названието Анахта-чакра (четвърта чакра), много преди тя да се появи в Близкия изток и Европа.Съществуват много трактовки и тълкувания на Звездата на Давид. Според някои тя се разглежда като съединение и съчетание на двете начала – мъжкото и женското (триъгълникът с широките рамена е насочен надолу и е мъжкият, а обратният – нагоре, е женски). Според други това е символ за небесното и земното, според трети – огън и въздух в съчетание със вода и земя (четирите елемента), символизира още управлението на света – земята, небето и четирите посоки на света и т.н.


Окултизъм

Окултизмът е името, което обединява учени и хора, вярващи в странни и свръхестествени сили, но само според чистата наука. Това е много древно учение, достигащо до наши дни, а един от най-известните му символи е пентаграмата. Тя е може би най-древният и сложен мистичен символ, като е добре познат още в Древна Гърция.В превод от гръцки пентаграма означава ,,пет линии". Този символо например е бил отличителен за школата на Питагор, чиито последователи считали, че красивият многоъгълник притежава редица магически свойства.

Според много изследователи пентаграмата вероятно се е появила около 4000 години преди Христа в Месопотамия и е обозначавала по външен вид астрономическата схема на движението на планетата Венера. Този ,,звезден" символ освен това се асоциира с човека, като връхната му точка е главата, а останалите 4 краища – крайниците. Често пентаграмата се разглежда и като изображение на петте човешки чувства.


Сатанизъм

Печатът на Бафомет е официалният символ на църквата на Сатаната. Представлява точно същата пентаграма, само че обърната на 180 градуса, като в центъра й има вписана глава на козел. Около пентаграмата е разположена окръжност, а в краищата на всеки лъч от звездата е вписано име на Левиатан.
Сикхизъм

Тази религия е била основана в Индия от гуруто Нанаком (1469-1539). Днес нейни привърженици са повече от 22 милиона души по света. Най-важният символ на религията е кханда, която представлява особен двуостър меч (сикхската представа за свещена война), обградена от колело чакра – символ на единството на Бога и човека. От двете страни са разположени два кирпана (национална форма ножове на сикхите), олицетворяващи духовната и светската власт. Това подчертава, че за сикхите е еднакво важен както духовният живот, така и задълженията на хората пред народа си.
Християнство

Кръстният символ в християнството според мнението на изследователи също не е съвсем изначален, а подобно на звездата и полумесеца е въведен по-късно след появата на религията. Първоначалният символ на християните е рибата. На древногръцки език рибата се произнася, като ,,ихтис", което съответства на абревиатурата Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (вземете първите букви от имената и се образува точно това). Самите думи означават Исус Христос Божи Син Спасител.Православният кръст се отличава от католическия и съдържа три напречни линии. Първата малка, хоризонтална, съдържа надписа Иисус Назаретянин Цар Юдейски. Втората, по-дълга, е налична и в католическия кръст, а третата, косо разположена, има друго значение. Според един от вариантите тя символизира двамата разпънати заедно с Исус разбойници, като насоченият нагоре край обозначава онзи, на когото е простено и е отишъл в рая, а насоченият надолу - втория, който попада в ада.
Според друга версия тази линия символизира подпората, поддържаща краката на разпнатия, която не му дава да умира веднага след наказанието.За разлика от православния кръст формата на католическия, състояща се от само две кръстосани линии произхожда от древна Халдея. В нея, както и в съседните държави, се почитал бог Тамуз (което е и името на четвъртия поред месец от библейския календар).

Многото вариации на кръста можете да видите на тази интересна страница - http://margaritta.dir.bg/06kluch.htm

https://hicomm.bg/lubopitno/religioznite-simvoli-i-tjahnoto-znachenie.html

HatshepsutTopic starter

Символите в големите нехристиянски религии

Символите съществуват откакто свят светува. Всяка култура, религия, място, предмет били асоциирани със символ. Думата "символ" идва от латинскита дума "symbolum" или гръцката "συμβολον" и означава представям, изобразявам. В повечето случаи емблемата или изображението са свързани с няколко думи или съкращения, отнасящи се до елемента, който представляват.

Религиозните символи са от едни от най-разпространените и използвани древни символи. Те винаги са били в помощ при откриването и разпознаването на определени ценни предмети, на религиозна принадлежност, идеи или свидетелства за дадена религия. Основната им цел е събирането на едно място на хора, които споделят една вяра или култура.
Изучаването на религиозните символи е от областта на историята на религиите, където се сравняват вярванията на народите и се анализират корените на всяка религиозна култура. Както се споменава по-горе, религиозните символи са едни от най-древните. За някои от тях се смята, че са на повече от 100 000 години. Една част са египетските, открити във фараонските гробници. Те свидетелстват за вярването в божества, във вечен живот и т.н. В Африка са открити едни от най-древните символи. Те датират още каменната епоха, т.е. отпреди 100 000 години. Запазени са пигменти в охра (тъмно червено), които се използват при изписването на религиозните символи по онова време.
Символите и тяхното пластично изпълнение в големите религии
Използването на символи е световен феномен. Археологът Стивън Митхен след дълго проучване на религиозните феномени стига до заключението, че общ за всички религии е фактът, че включват и пластично изразяване на теоретичните вярвания. Т.е. винаги вярванията в духовния свят, в живота след смъртта, както и в невидими сили били овеществявани в рисунки или символи. Последващите или възникващите по-късно символи имали за цел да насочват към първичния символ.
Заради факта, че духовният свят се различава от материалния и сетивен свят, винаги е било трудно разбирането и обяснението на духовното в познатите ни логически системи. Ако е лесно да усетиш или разбереш нещо свръхестествено, то трудността се появява, когато се опиташ да предадеш това на друг. Този проблем изчезва в момента, в който духовните неща се "въплътят" във видими знаци, в материални символи. Чрез знаци и символи, неописуемото и невидимото могат да бъдат по-лесно обяснени, предадени и разбрани.


Религиозни символи при Бахайската религияВ религията на бахаите срещаме следните символи: звезда с пет и с девет лъча и пръстен със символи. Звездата с пет лъча символизира човешкото тяло и пратениците Божии. Звездата с девет лъча и пръстенът напомнят за съвършенството.
Звездата с пет лъча, наречена "haykal", т.е. "храм" е официален символ на Бахайската религия. Използва се често в най-важните писания, написани за Баб и Бахаулла.
Звездата с девет лъча е вторият голям символ при бахаите. Според бройната система Abjad думата "баха" има броен коефициент 9, поради което тази цифра е често срещана в писанията, архитектурата и религията им. Най-познатото представяне на цифрата 9 е звездата с девет лъча.
Символът на пръстена е дело на Абдул-Баха, син и наследник на Бахаулла. Това също е най-срещаният и използван при бахаите символ. Има го при всички техни пръстени. Често се поставя и на колиета, гривни, подвързии за книги, картини и др. Символът е съставен от две петолъчни звезди и стилизиран надпис "баха". Долната линия представлява творението, най-горната линия е Божията линия, а средната – Божието проявление в света и откровението. Вертикалната линия е Правата Воля, която идва от Бога и спасява чрез откровение човечеството. Двете звезди представляват Бахаулла и Баб.


Религиозните символи в Будизма

Будисткият символизъм се появява около 2100 пр. Хр. като по-скоро е свързан с аниконичните (необразните) символи, избягвайки по този начин директното представяне на Буда. Човешките мотиви в символизма им се появяват през І век, заедно с изкуството от Матхура и гръко-будисткото изкуство от Ганхара. Те се смесват с древните религиозни символи на будистите.Колелото на живота, "колелото на истината" или "колелото дхарма", наречено "дхарма-чакра", сочи пътя към просветление още от първите дни на будизма. Прилича на колело на каруца и е един от най-древните символи в индийското изкуство. Осемте спици показват Осемте Благородни Истини на будистката религия. Обръчът символизира съвършенството на дхарма.


Религиозните символи в индуизма

През дългите столетия индуизмът е развил цяла система от иконични религиозни символи. Формирайки индуистката иконография, тези символи се извличат от писанията или от специфичната традиция. Точното значение на всеки символ се различава според мястото, времето и учителите. С времето някои от символите, като например свастиката, получават различни значения, а други като "аум" останали типични и уникални представители на индуизма. Индуската иконография се характеризира с две категории от знаци: "мурти" за външните знаци и "мудра" за позицията на тялото и специфичните жестове."Аум" или "омкар" e мистична сричка в религиите на Индия. Среща се както в индуизма, така и в сикхизма, джайнизма и будизма. Този символ е по-скоро възклицание на учудване, на благоговение, изведено по време на медитация. Иначе казано – използва се в началото на всеки индуски текст, в края на всеки текст от Веда, както и при казването на всяка молитва.
Свастиката е вид кръст с пречупени на 90 градуса краища. Този знак е открит и е съществувал още от времето на неолита. Появява се и в индийската модерна култура. Благодарение на асоциацията на този знак с нацисткия кръст, той бива заклеймен в съвременния свят. Поради това символът вече не се използва толкова често в съвременния индуизъм.


Религиозни символи в ислямаРелигиозните символи, срещани в исляма не са нито вербални, нито текстови, а само визуални. Те са създадени, за да провокират религиозни чувства. Някои детайли от религиозните символи на исляма са познати по-отскоро; зеленият цвят обаче се асоциира и свързва с исляма още от неговото появяване.
Полумесецът и звездата са най-познатите символи в исляма. В началото символът е представлявал само полумесец. Звездата се появява по-късно, най-вече на знамената на повечето ислямски държави (Турция, Малайзия и Пакистан). Критиците твърдят, че този символ не е бил използван от Мохамед. Според тях, той няма никакви традиционни основания в исляма. Въпреки това символът започва да се идентифицира с Халифата.


Религиозни символи в юдаизмаДавидовата звезда или Щитът на Давид е един от най-познатите и срещани религиозни символи в юдейската религия. Името на този знак идва от цар Давид – авторът на Псалтира в Стария Завет. Смята се, че неговото използване датира от Средновековието. От геометрична гледна точка той представлява вид хексаграм (шестоъгълник). С основаването на израелската държава през 1948 година звездата на Давид била поставена на държвания флаг. Символът се свързва и с ционисткото движение.
Менората e седмосвещник, специфичен за юдаизма повече от 3000 години и остава и до днес емблема на държавата Израел. Този предмет е бил използван в Соломоновия храм в Йерусалим. Седемте гнезда били пълнени със зехтин и горели непрекъснато. Смята се, че символизира горящата къпина на Мойсей. Петокнижието свидетелства, че Господ открил на Мойсей как да направи свещника, наречен менора. Вярва се още, че седемте светила са дните от седмицата и оттук – че Бог желае да има връзка с народа Си през цялото време, а не само в съботата като ден на Бога.


Религиозни символи при даоизмаВ китайската философия концепцията за "ин" и "ян" е използвана, за да опише начина, по който противоположните сили се преплитат при подържането на света. Всяка се бори с другата и в същото време се подържат в съществуването си. Според тази концепция, при основаването на света стоят две равни начала (дуализъм) и това се използва често в китайската наука и философия. Ин и Ян означават тъмнината и светлината, мъжът и жената, долното и горното, доброто и злото и т.н. Ин, който представлява тъмнината или "panta nordica" е черната страна на символа, а Ян, което означава слънчево място или Юг се представя от бялата страна.


Религиозни символи в зороастризмаФаравахар е един от най-познатите и срещани религиозни символи в зороастризма. Зороастризмът е държавна религия в античната персийска империя. Днес в Иран зороастризмът вече не е официална държавна религия, а символът, наречен "фаравахар" е останал да представя древността и сегашна Персия, въплътена в Иран.
Крилатият диск има дълга история в античната култура и изкуство. От историческа гледна точка, този знак представлява слънце с крила и се появява се още в Бронзовата епоха. В нео-асирийски времена към този античен символ е прибавен човешки бюст. Този "служител в дреха" е символ на Ашур. Също може да символизира и "ангела пазител" или "Славата Божия".

https://www.pravoslavie.bg/

HatshepsutTopic starter

#2
Списък на религиозните символи

Аяважи

Аяважи (пътят на бащата) е дхармическа система от вярвания, която произхожда от южна Индия през 19 век. Цитирана е като независима монистическа религия от вестници, държавни доклади и академични изследвания, но в Индия, по-голямата част от посредователите ѝ се декларират за индуси, затова често Аяважи се смята за Хинду секта.

Лотус носещ Намам (аз-ът)Бахайство

Девет лъчова звезда


Символен пръстенБудизъм

Дхармачакра


Индийски лотосХристиянство

Кръст


Ихтис (риба)


Алфа и Омега


Алфа и Омега (алфа - главна буква Α и малка буква α, омега - главна буква: Ω и малка буква ω) са респективно първaтa и последнaтa буквa в гръцката азбуката и са наименование за Христос или на Бог в Книгата Откровение в Библията [1]. Алфа и Омега произлизат от думите на Исус Христос "Аз съм Алфата и Омегата" в Откровение (стихове 1:8, 21:6 и 22:13), понякога допълвана с "...началото и краят" – "Аз съм Алфата и Омегата, началото и краят" (Откр. 21: 6), тъй като Алфа е началната, а Омега е крайната буква в азбуката на гръцки.

Алфа и Омега са използвани като християнски символи и често са комбинирани с кръст, Хризма или други християнски символи.

Хризма


Хризмата (гр.) е Христов монограм или христограм, състоящ се от двете начални букви ΧΡ (хи и ро) на гръцкото име Χριστός (Христос). Това е символът заменил Римския орел върху знамето (вексилум) на император Константин, известно като Лабарум (на латински: Labarum).

Известна е от античността като символ на успех и щастие, а от II в. като символ на Христос и става много популярна по времето на император Константин Велики, когато той я изписва върху щитовете на войската си в битката при Милвийския мост на 28 октомври 312 г. Става един от основните символи на Византия и църквата.

Правописна разлика: хрисма най-често не означава Христовия монограм, а църковния ритуал ,,помазване".


Мормонска църква

Ангел МорниКаодаизм (за пръв път го чувам)  :ama:

Око на провидението


Око на провидението (или Всевиждащото око Божие) е символично-алегорична композиция, пиктограма и представлява око във вътрешността на триъгълник, от който излизат лъчи. Макар да се среща на различни места, едно от най-известните съвременни приложения е на Държавния печат на САЩ, на герба и от 1935 г. на банкнотата от един долар.

Идеята за включване на Окото на провидението в символиката на САЩ е на американския художник и философ Пиер Еужен дьо Симитиер – без слънчеви лъчи. Крайният проект на Чарз Томпсън, секретар на Конгреса, е одобрен от Конгреса на САЩ през 1782 г.

Този символ се използва и от масоните и илюминатите.

Окото на провидението произлиза от Всевиждащото око Божие, което се появява в западното християнско изкуство в средновековието и става особено популярен символ в барока (17 в.), включително и в българското възрожденско изкуство. Триъгълникът символизира един Бог в три Лица (Света Троица), а лъчите – слънцето на правдата. Обикновено се цитира Псалм 32,18. Руската икона ,,Всевидящее Око Божие" е една от най-сложните символически композиции. Появява се в края на 18 век.

Подобни изображения се срещат още в Древен Египет: Око на Ра или Око на Атон.


Гностицизъм

Гностицизъм (гр.: γνώσις gnōsis, 'знание, познание, наука') се отнася до разнообразно, синкретично религиозно движение, съдържащо различни вярвания. Гностици е прието да се наричат представителите на религиозни течения, опитващи се да съчетаят евангелието с източноелинистичната теософия, окултизма и митологията. Разцветът на гностицизма е през II - III в., но влиянието му е по-продължително. Една гностическа секта съществува и в наше време - това са мандеите.

Слънчев кръст


Уроборос


Уроборос (на старогръцки: οὐροβόρος, от οὐρά ,,опашка" и βορός ,,ядящ", букв. ,,ядящ опашката си"; на латински: Uroboros, Ouroboros) е един от най-древните, широко разпространен из различни култури символ – змия, захапала опашката си (понякога също един или два дракона).[1] Произходът на символа се губи в древността и е невъзможно да се установи историческият период и конкретната култура, от които произхожда.

Уроборосът е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и единството на противоположностите. Змията, захапала опашката си, символизира, че на всеки край съответства ново начало във вечно повторение, че приключването на даден път или процес означава ново начало. Освен символиката за вечно самообновяващата се змия, заключените в кръг животни носят метафора за цикличното повторение – кръговратът на годишните времена, преходността на света и новото му сътворение, смъртта и раждането.


Индуизъм

Ом (мантра)


Индийски лотос


СвастикаИслям

Калими/Шахада


Шахада или Шехадет (на арабски: شهادة, на турски: Şehadet), в буквален превод означаващо ,,свидетелство" или ,,засвидетелстване", е един от петте стълба на исляма и представлява ислямското символ верую. Шахада е засвидетелстване на вярата в единния Бог (Аллах) и в пророчествата на Мохамед, и е необходимо и достатъчно условие за приемането на ислямската религия.

Арабско изписване на Аллах


Полумесец


Руб ел ХизбЮдаизъм

Давидова звезда


Менора


Менората (менорах) (на иврит: מְנוֹרָה, менора̀, букв. – светилник) e еврейски седемсвещник, един от най-старите символи в юдаизма, останал трайна емблема на еврейския народ през вековете. Смята се, че първата известна менора е направена при изхода на евреите от Египет и се споменава в Библията. Тя е един от култовите атрибути на скинията по време на скитанията на евреите из пустинята и по-късно – в Соломоновия храм в Йерусалим. В скинията се поставя пред вътрешното светилище в южния край на завесата (парохет), зад която се намира Светая Светих – пространството, в което се съхранява кивотът. В ,,Изход" пламъкът ѝ е наречен нер тамид, буквално – постоянна светлина.
 :arrow:

HatshepsutTopic starter

 :arrow:
Този постинг го започвам с неопаганизма, едно религиозно течение, на което самия аз дълбоко симпатизирам  :love:

Естествено, започвам с моя религиозен символ - анкх (знака на живота), в неопаганизма е символ на вярващите в древноегипетските богове и богиниАнх е най-значимият символ за древните египтяни, известен също и като crux ansata, или ansate, т.е. ,,кръст с ръкохватка". В този кръст се обединяват два символа — кръст, като символ на живота, и кръг, като символ на вечността; заедно те символизират безсмъртието. Този кръст също така символизира и единението на женското божество – Изида и мъжкото божество — Озирис, т.е. съюза на земното и небесното. В йероглифното писмо с този знак се бележи ,,живот". Египтяните рисували анх върху амулетите си, за да удължат земния си живот; с този амулет били погребвани, за да са сигурни, че ги чака живот и в отвъдния свят. Вярата в силата на този символ се градяла върху представата, че именно така изглежда ключът, с който се отваря вратата на смъртта. Надявайки се, че самото присъствие на символа предпазва от наводнения и колебания на нивото на водата, рисували символа върху стените на каналите. В по-ново време го използвали врачки и магьосници в магьосническите си ритуали и гадания.

През 60-те години на вече отминалия век, във времето на хипитата станал популярен символ на мир и справедливост.


Арменски паганизъм

АревахачСлавянски неопаганизъм

Ръцете на БогаГермански неопаганизъм

МьолнирУика

ПентакълКелтски неопаганизъм

Трискелион


Трискелион (от гръцки: τρισκελης — трикрак) е древен знак, показващ три бягащи крака, излизащи от една точка.

Символът е изобразяван през VI в. пр. Хр. върху монетите на тракийското племе дерони, които са първите сечени по нашите земи монети. Счита се, че символът е използван от древните елини, които откриват остров Сицилия. Обикаляйки Сицилия по море древните гърци го оприличават на триъгълник и го назовават така - trinacrios. По-късно трискелионът става символ на Сицилия и е елемент от флага на този остров. Доказателство за това, че трискалионът е известен в Елада символ, е неговото изобразяване върху щит от 510 пр.н.е.

Трискелионът е традиционен символ на остров Ман, което дълги години е било обект на изследвания. Вероятно символът е индиректно пренесен от древна Елада и използването му в Сицилия и Ман говори за общо в завоевателите на тези отдалечени от себе си острови. Установено е, обаче, че трискелионът (на манкс - tre cassyn) става неразделен символ на Ман доста по-късно - през 1266 г. и това е свързано с владичеството на различни династии, едновременно владяли и Сицилия и остров Ман.

Дотук с неопаганизма  :smile-1:


Растафари (за пръв път чувам за това, изглежда е някаква негърска измишльотина)

Лъва на Юда


Растафари е религиозно учение, възникнало в началото на 1930-те години сред бедното чернокожо население на Ямайка и разпространило се и на някои други Антилски острови, както и извън региона.

То почита Хайле Селасие I, тогавашен император на Етиопия, като земно въплъщение на Джа (Бог, от библейското Йехова) и част от Светата Троица.

Началото на растафари е поставено от Маркъс Гарви, публицист и общественик, смятан от последователите си за пророк. В основата му са тълкувания на пророчески текстове в Библията, както и обществените и политически амбиции на чернокожите. В средата на 20 век учението се разпространява и в други страни, главно чрез емиграцията и интересът, предизвикван от реге музиката, която често е свързвана с растафари, а нейният най-популярен представител, Боб Марли, е известен привърженик на учението.

В началото на 21 век привържениците на растафари по света са около 1 милион души, като в Ямайка броят им е около 5–10% от населението.


Сатанизъм на Ла Вей

Печат на БафометДяволопоклонничество (честно казано, трудно различавам сатанизма от дяволопоклонничеството)  :devil:

Кръст на сатаната


Печат на сатанатаСикхизъм

Кханда


Ик Онкар


Сикхизмът е индийска религия, първоначално проповядвана от гуру Нанак (1469 – 1539 г.). Девет гурута са последвали Нанак, но единствено Господ е смятан за истински гуру. На пенджабски, подобно на сродни думи в други индийски езици, означава ,,учещ".

От гледна точка на религията, сикх е религиозен последовател, който вярва в един Бог – Сат Гуру, или ,,Истинския учител", и следва сикхиските Гуру, които разкриват Неговото учение. Сикхите имат пет к-знака: кес (неподстригана коса), канга (гребен), кача (панталони), кара (гривна) и кирпан (кама).

В индийските религии като цяло, всеки религиозен учител или духовен наставник е гуру, но за сикхите понятието гуру има по-определено съдържание. Техните Гуру са Господ, в лицето на Сат Гуру. Десетте духовни водачи на сикхската вяра – от основателя Гуру Нанак (1469-1539) до Гуру Гобинд Сингх (1666-1708). Свещената книга на сикхите Ади Грантх – ,,Първоначалната книга", – която е по-късно става известна и под името Гуру Грантх Сахиб е определена за последния и окончателен Гуру след смъртта на Гуру Гобинд Сингх.


Шинтоизъм

Шинтоизмът (на японски 神道 по английската Система на Хепбърн Shintō) е традиционна японска религия, датираща от древността. Тя няма определен основател или свещени книги, няма и строга доктрина. Пропагандата и проповядването му не са приети, защото шинтоизмът е дълбоко вкоренен в японците и техните традиции. Моралният му кодекс обикновено следва този на конфуцианството. Моралните ценности са фокусирани върху благоденствието на групата и това е коренът на прословутия японски колективизъм. Често тази религия се възприема като път за обединение на обществото около общи ценности.

Шинтоизмът се появява още през периода Яйой (300 пр. Хр.). За ранния шинтоизъм не се знае почти нищо. Той е смес от обожествяване на природата, култ към плодородието, правене на магии и почитане на герои. Името му произхожда от китайските думи "шин тао" - път на боговете. С това си име е известен от 8 век (период Нара), когато будизмът навлиза от Китай и двете религии се срещат.

Тории


Тории (на японски: 鳥居, /ˈtɔri.i/) е външен декоративен портал, характерен за традиционната японска архитектура. Обикновено тории се поставят на входа или във вътрешността на шинтоистките храмове, символизирайки прехода и границата между светското и свещеното пространство. Тории се използват и в японските будистки храмове.


Даоизъм

Даоизмът (или таоизъм) е система от китайски философски и религиозни концепции, свързани тясно помежду си. Възникнал през 6 век пр.н.е., Таоизмът оказва силно влияние в Източна Азия през последните две хилядолетия, а на Запад в последните две десетилетия. Думата дао или тао (道) буквално се превежда като път, макар днес в китайския фолклор и религия да е придобил по-абстрактни значения. Даоистките правила за коректност, правилност и етика наблягат на т.нар. ,,Три съкровища" – състрадание, умереност и скромност.

Ин-ян (Тай дзи)


Ин и Ян (ин – на опростен китайски: 阴; традиционен китайски: 陰; пинин: yīn; ян (г) – опростен китайски: 阳; традиционен китайски: 陽; пинин: yáng; eum-yang на корейски; на английски ,,yin and yang") в китайската философия и метафизика e концепция, която описва как двете привидно противоположни сили, енергии и принципи (които са част от тайдзи, на бълг. Великия предел. Великия предел е вечно разменящи се и преливащи се противоположности ИН и ЯН.) се допълват взаимно и преливат една в друга.


Телема

Най-общо казано, това е учението на Алистър Кроули.
Телема не е непременно нова религия, а по-скоро нова космология, нова философия, нова етика.Тя обединява разпокъсаните открития в науката от физика до психология в нова кохерентна система. Тя е толкова обширна като обем, че е трудно да се класифицира.

А това им е символа - Хексаграм нарисуван с Ойлерова линияЗороастризъм

Фаравахар


(В таблицата, откъдето взех тази информация има и още няколко символа, които не съм публикувал, те са малко известни и реших да ги пропусна)

http://www.wikiwand.com/

HatshepsutTopic starter

От нашата Download-секция може да свалите книгата на Асен Чилингиров "Традицията на Кръстния знак":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3531

Powered by EzPortal