Борислав Димитров - Топологията на Хегел



Filesize: 1.63MB  Views: (141)  Downloads (283)  Last Download: Yesterday at 23:17:10 
Previous Download | Next Download
Description: Борислав Димитров - Топологията на/в Хегел: Топологическата нотация на Качественото количество и Множествеността в Хегеловия Четириизмерен модел на много-образ-ието на безкрайностите
Автореферат на дисертация от 2016г.
Keywords: борислав  димитров  хегел 
Posted by: Hatshepsut 20 May 2021, 06:40:19

Rating: This download has not been rated yet.
Share


Linking Codes
Direct Link
Html Link
0 Members and 1 Guest are viewing this files.

Comments (0)