Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020Filesize: 3.95MB  Views: (25)  Downloads (44)  Last Download: Today at 02:01:54 
Previous Download | Next Download
Description: Изследването Оценка на заплахите от организирана престъпност в България 2020 за трета поредна година разглежда актуалното състояние, обема и структурата на основните престъпни пазари, както и тенденциите в развитието на организираната престъпност в периода 2017 – 2019 г. Настоящата оценка използва данни за 2019 г. и обхваща четиринадесет престъпни пазара.
Posted by: Hatshepsut 28 June 2022, 08:48:02

Rating: This download has not been rated yet.
Share


Linking Codes
Direct Link
Html Link
0 Members and 1 Guest are viewing this files.

Comments (0)