• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

27 November 2021, 12:52:39

Login with username, password and session length

Top Posters

Theme Selector

Members
  • Total Members: 158
  • Latest: emo2475
Stats
  • Total Posts: 24,774
  • Total Topics: 1,389
  • Online Today: 233
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 79
Total: 80

avatar_Hatshepsut

Македонизъм в документи

Started by Hatshepsut, 26 August 2018, 07:42:16

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Македонизмът продължава да обслужва сръбски интереси Македонизмът започва с намерението да бъде променено народностното име на част от българите - от "българи" на "македонци". Макар и свързан с определена географска област - Македония, той е насочен само към българския етнос в нея и няма претенции към останалите. Следователно, този акт не е опит да се изгради една нова нация от различните етноси в тази област посредством обединяването им под едно име, каквато е, примерно, причината да съществуват националните имена "белгиец" или "швейцарец". Според македонизма, българите в географската област Македония представляват отделен народ със своя собствена история и традиции, отличаващи ги от всички съседни народи.

Дори само това е достатъчно, за да се отнесем с подозрение към мотивите на това начинание. И наистина, причините за появата на македонизма, неговата рождена дата, както и неговите автори - Сърбия и Русия, по-късно СССР, са добре известни и няма нужда да ги повтаряме. Ще отбележим само някои негови фундаментални недостатъци: той не е инициатива на местното българско население, наложен е отвън със сила и дори териториалната основа на неговите искания страда от значителна неопределеност.

ОБЛАСТТА МАКЕДОНИЯ

Първият въпрос, който следва да се постави, ако се отнесем сериозно към исканията на македонизма, е за неговият критерий. Какви са признаците, по които трябва да установим кои българи трябва да наречем "македонци" и кои могат да продължат да се наричат със старото си име? Теоретиците на македонизма не дават пряк отговор на този въпрос, но косвено можем да съдим, че македонци трябва да са българите, живеещи в географската област Македония. Това, на свой ред, налага да изясним какво разбираме под това име и с каква територия можем да го свържем.

Когато говорим за древна Македония, обикновено си представяме старата македонска държава от времето на Филип нататък. Но ако трябва да я свържем с определена територия, най-често имаме предвид територията на римската провинция Македония. Това е така, защото македонската държава няма постоянни граници: в продължение на два века тя пулсира от малка област около днешния Солун до границите на Индия и обратно на Балканския полуостров. Едва завладяването й от Рим век и половина преди Христа я затваря в някакви сравнително постоянни граници като римска провинция.

След разпадането на Западната Римска империя и пълната промяна на етническия облик на Балканския полуостров името Македония заглъхва. По време на Първата и Втората българска държава то не се среща нито в документите на официалната администрация, нито в народните апокрифи. Запазено е единствено във византийската терминология като архаизъм и без връзка с първоначалната му територия - което е обичайна практика във Византия. Известно време то се използува като административно име на областта около Одрин. Когато турците унищожават Византия името Македония изчезва от полуострова. То продължава да живее единствено в съзнанието на малцина образовани западноевропейци, познавачи на античността.

Името Македония, както и това на Тракия, биват извадени на бял свят отново по време на гръцкото възраждане и по гръцка инициатива, като израз на мечтите за Велика Гърция. Както знаем, през късната Античност тези провинции са предимно елинизирани и бележат северната граница на разпространение на старогръцкия език. Българите, по това време отворени за всичко ново и непознато, също възприемат тези имена. В подкрепа на твърдението за гръцка, а не българска инициатива при възстановяването на името Македония говори и фактът, че името на третата римска провинция в българските земи - Мизия, която е била романизирана и, следователно, извън историческите сънища на "новите елини", не е извадено от забравата. Едва в по-ново време, от стремеж към историческа симетрия, самите българи го използуват, за да конструират троицата "Мизия, Тракия и Македония", но то никога не добива същата популярност. Дори Коминтерна, обявявайки създаването на новите етноси "македонци" и "тракийци" не се сеща да прогласи и "мизийски" етнос в България.

По ирония на историята, тази гръцка идея по-късно изиграва лоша шега на самите гърци. Днес те попадат в собствения си капан, заложен навремето като историческа претенция към областта Македония, защото се оказва, че и други претендират за същото название, и то не като историческо наследство, а с много по-сериозна заявка - като име на държава. Нещо, което за сетен път показва колко опасно може да бъде използуването на историята за политически цели.

Веднъж възкресено, името Македония неизбежно изисква да бъде свързано с определена територия. Старата римска провинция с това име вече не върши работа - едно, защото това не отговаря на целите на мнозина, второ - защото нейните граници не са известни с точност, и най-важното - административните римски граници в политиката днес нямат никаква друга, освен сантиментална стойност.

Така, не по някаква официална договореност, а в резултат на разнородни обстоятелства, за територия на областта Македония се приема централната част от полуострова, разделена между Гърция, България и Сърбия в резултат на Балканските войни. Нейните граници са определени на различен принцип. За южната и източната той е географски - Бяло море и реките Бистрица и Места. За западната й граница - условно етнически: това е границата между българи и албанци. Но тази етническа граница не е линия - съществува обширна област със смесено население. Затова за такава се приема източната политическа граница на Албания. Северната й граница пък е старата граница на Османската империя до 1912, която е определена по всякакъв друг, но не и етнически признак.

Виждаме, следователно, че това, което разбираме географски под съвременна Македония е резултат на компромиси и случайни събития. Характерът на тази област може да се определи по-скоро като политически, отколкото като исторически обусловен. Тя не е и етнически еднородна. Българското население в нея обитава територията на север от приблизителната линия Хрупища - Солун - Драма. От етнографско гледище това население също не е единно - достатъчно е да кажем, че ятовата граница минава през тази област.

Това сравнително дълго изложение беше необходимо, за да покажем доколко териториалният критерий на македонизма също има случаен характер. Не можем и да очакваме друго от една доктрина, появила се по политически причини по решение на Коминтерна през 1934 и бързо възприета като заобиколен ход за сърбизация на българското население в окупираната от Югославия част от Македония.

МАКЕДОНСКИЯТ "НАЦИОНАЛИЗЪМ"

Въпреки това, днес виждаме значителна част от населението на Република Македония да се определя като "македонско" по народност. За да обясним това събитие, трябва да познаваме обстановката на терор и асимилация, на която е подложено населението на Сръбска Македония между двете световни войни. Както казва Михаил Огнянов: "сред комунизираната младеж в Македония под сръбска власт тя (идеята на Коминтерна за македонска нация - б.а.) беше приета най-силно не толкова от вярност към комунизма, колкото като средство за противопоставяне на директната сърбизация".

Възможността за директна сърбизация изчезна с разгрома на Югославия през 1941. Затова в титова Югославия македонизацията беше официално подкрепена. Както продължава същият автор: "...тази идея изпълни две противоречиви роли: от една страна, запази македонската република от пълна сърбизация, от друга - спомогна за инфилтрирането на Македония със сърбоманство".

Няма да се спираме подробно върху механизма, с който беше наложен македонизма в Република Македония. Ще отбележим само, че той се опираше на политиката на моркова и тоягата, провеждана под ръководството на югославската комунистическа партия. За нас е важен фактът, че днес виждаме много хора в тази република, които се наричат македонци. И това предизвиква следващият ни въпрос: какво трябва да бъде нашето (сиреч, на останалите българи) отношение към това?

Единственото приемливо отношение, и въобще, поведение в този случай може да бъде само основаното на човешките права. Всеки човек има правото да си избере такова име, както лично, така и народностно, каквото поиска. Лице, именуващо се примерно Благой Стоянов може да промени името си на Хайле Селасие Втори, и след като изпълни необходимите административни формалности, той ще се казва така, без дори да е длъжен да дава обяснения за мотивите си.

При преброяването на населението през 1990 някои хора в Якоруда и околностите, водени от някакви свои съображения, на въпроса "народност" бяха отговорили "ескимоси". Те имаха право да сторят това, и в официалните документи от преброяването вероятно са били посочени именно като такива. Ако това право им беше отказано, несъмнено и Българският хелзинкски комитет би издигнал глас в тяхна защита.

Но - и това "но" е съществено - това право не води до други права, или казано на правен език, новото име не поражда нови права. В частност, то не задължава околните да ги приемат наистина като такива. Не дава право на преименувалите се да искат от други да сторят същото. Не им дава правото да настояват местният им говор, ако има такъв, да се нарича "ескимоски". Нито да искат от държавата да им осигури учебници и радиопредавания на ескимоски език, както и безмитен внос на анораци и китова мас от Гренландия.

Ако те и техните потомци продължат да се наричат ескимоси, след едно-две поколения може да се говори за тяхната история. В енциклопедиите тя би започвала примерно така:

"Български ескимоси (да не се бъркат със северните такива!) съществуват от 1990, когато част от местното население се самоназовава с това име".

И това ще е единствената формулировка, която отговаря на историческата истина.

Такова трябва да бъде и отношението ни към българите в Македония. Ако някой от тях реши да се нарича "македонец", ние трябва да уважаваме това негово решение. Доколкото той живее в собствена държава, трябва да признаем и нея. Но също така ние трябва да се отнасяме с уважение и към останалата част от историческата истина.

Случаите на съзнателна етнотомия, т.е., действия като описаното, на практика са изключително редки по една съществена причина: загубата на идентичност, до което води това. Човешката идентичност, или отговорът на въпроса: "какво съм аз" е в основата на човешката същност. Националната идентичност е нейна важна съставна част. Нейната загуба е непоносима и за силата на изпитваното страдание можем да съдим по жертвите, които индивидът е готов да понесе, за да я запази. Можем само да си представяме какво са преживели някои българи в Македония, за да се откажат от националната си идентичност. Към тях трябва да се отнасяме като към жертви на тежка политическа репресия, понесена в угода на чужди интереси.

ПОСЛЕДСТВИЯТА

Отказът от национална идентичност, както видяхме, има тежки последствия. Особено тежки са те в описания случай - когато това става в полза на несъществуваща националност. Когато индивидът емигрира и се натурализира в друга национална държава, той просто сменя националността си и ползува ,,услугите" на новата си такава. Когато се присъедини към някоя измислена, ескимоска или македонска, народност, той също се отказва от миналото си, но започва да гради новата си национална идентичност от нулата.

Това е мъчителен процес. Никой не би искал учебниците му по история да започват с думите: ,,македонската нация се създава през април 1934 по решение на Коминтерна". Което, освен всичко останало, ще бъде и формална лъжа - всички знаем по чие нареждане е вземал решенията си Коминтерна.

Затова е разбираемо желанието на обявилите се за македонци да ,,произведат" някаква своя история - по пътя на митотворчеството и "заемането на история" от своите съседи. Има един относително почтен начин за ,,създаването" на собствена история. Това е преобразуването на регионалната история в национална. Определението ,,относително" дори би отпаднало, ако не се скрива обстоятелството, че тази история е обща с българската до момента на появата или приемането на македонизма. Така, при един почтен подход към историята, македонската такава би трябвало да започва дори не от 1934, а някъде от 1944 година - защото в предходното десетилетие тя е само партийна, не и национална.

Не по този път върви днешната македонска историография. При ,,усвояването" на факти от чуждата история тя проявява специфична избирателност.

Илинденското въстание, например, е обявено за връх на македонската национална самоизява. Но за едно друго въстание - Охридското от 1913, в нея не се споменава. От военна гледна точка то е по-мащабна проява от Илинденското. Фактически то е война между ВМРО и Сръбското кралство. Пленени са цели сръбски полкове, Сърбия е принудена да обяви мобилизация, а българи и албанци воюват заедно срещу общия враг - пример, който би могъл да е обединително звено в съвременната македонска държава. За оскъдната македонска история това въстание е цяло богатство. Но Охридското въстание, за разлика от Илинденското е насочено срещу сръбските интереси - и за него не се говори.

Или да вземем друг пример - 11 Македонска дивизия, действувала през Първата световна война. Не само войниците, но и командният състав в нея са емигранти от Македония - генерал Златарев от Охрид, полковниците Дървингов от Кукуш, Протогеров от Охрид, Кюркчиев от Прилеп, известният подполковник Дрангов от Скопие. Макар да се нарича дивизия, тя има под знамената си към 35 хиляди души - повече от днешната македонска армия. Тази дивизия се е сражавала за освобождаването на Македония. Тя спокойно би могла да се смята за първата редовна македонска войска, ако по някаква причина Македоно-одринското опълчение не се приеме за такава - също както Българското опълчение се смята за родоначалник на Българската армия. Но тя е освобождавала Македония от сръбска власт.

Подобни примери изобилствуват. Българският цар Самуил, например, е ,,помакедончен" и обявен за македонски владетел - вероятно защото столицата му се намира в географската област Македония. Но тази чест е отказана на Вълкашин и брат му Углеша, макар те да отговарят на същия критерий. Защо ли? Единственото обяснение е, че те са били васали на сръбския крал и това би била посегателство върху сръбската история. Техният наследник Крали Марко също би могъл да стане ,,македонски" владетел. Но освен, че е герой на българския фолклор, той е и част от сръбския.

Оттук можем да изведем два основни закона на македонизма: 1. За ,,македонски" се признават само факти от българската история, като същевременно се отрича всякаква връзка между ,,българско" и ,,македонско" и 2. При това грижливо се внимава да не се накърнят сръбската история и сръбските интереси.

В тях няма нищо учудващо, като знаем къде и защо е създаден той.

Това е причината в бедната на факти македонска история да се премълчават цели периоди - например, съпротивата срещу трите десетилетия сръбска окупация, която окупация си е чист колониализъм. Мара Бунева, македонската Шарлота Корде, убила палачът на Скопие - Прелич, би била национална героиня в една държава, създадена при други обстоятелства. Вместо това паметникът й в Скопие бива системно разрушаван. Затова пък върху трите години българско управление е изградена цяла епопея - въпреки, че съпротивата срещу него не е на национална, а на чисто партийна основа.

Всичко това показва, че македонизмът си остава оръдие на сръбските интереси. Въпреки, че целите, които той е обслужвал, отдавна не съществуват - нито Македония вече е сръбска, нито българите в нея би трябвало да се страхуват да се нарекат такива - той продължава да мърда и пухти като стар парен локомотив. Парадоксално е, че за поддържане на македонска национална идентичност днес се използува такъв морално остарял и предназначен за други цели инструмент.

В интерес на истината, днес се наблюдават опити да се излезе от рамките на чистия сърбомакедонизъм. ,,Помакедончването" на Александър Македонски е (засега?) единственият пример. Той не принадлежи на българската история и това е нарушение на споменатата по-горе точка първа. Единственото основание за претенциите към него е определението ,,македонски" към името му. Но това ни изправя пред редица нови положения. Защо, например, не се предявяват претенции на същата основа към византийския император Василий I Македонец, както и към цялата основана от него Македонска династия? Това би дало така необходимата приемственост на македонското съществуване през средните векове. От друга страна, представител на тази династия е и Василий II, наречен Българоубиец. Това обърква нещата и замирисва на интелектуална шизофрения.

Затова радетелите на македонизма предпочитат да се придържат към ,,класическата" му сръбска форма, вероятно водени от принципа ,,Dura lex, sed lex". И в двата случая, обаче, това води до криза на идентичността у населението на Македония от български произход, последствията от която са ужасяващи и необозрими. Можем да ги обобщим с думите на Едмънд Бърк, казани по съвсем друг повод, но изцяло приложими към днешното положение в Република Македония:

,,Хората, които не обръщат поглед към предците си никога не ще помислят за своето потомство" 

http://bg-history.info

Hatshepsut ,,Свети Димитър" е български православен храм в Истанбул, Турция.
Храмът е построен през 1921 година в парка с българските гробища в цариградския квартал Ферекьой. Парите за построяването на църквата са дадени от българския търговец от Загоричани, Костурско Димитър Спиров, а иконите и стенописите са изрисувани от художника Пандо Сеферов. Църквата е наречена ,,Свети Димитър" в прослава на небесния покровител на ктитора Димитър Спиров. Над притвора на църквата има надпис:
,,Храмъ Св. в. м. Димитри Мироточивий
е съграденъ въ лето Господне 1921
следъ Рождество Христово
съ средствата и предстоянието на родолюбивия
Димитъръ Г. Спировъ
родомъ отъ Загоричени Костурско Македония
въ паметъ и веченъ споменъ на убитите
на 25 мартъ 1905 г.
63 българи въ родното имъ с.Загоричени..."

Hatshepsut

Списък на български военни дейци (капитани,
офицери, генерали) родени в Македония и взели участие във войните за
освобождение и обединение на българския народ : Руско-турска ,
Сръбско-българска, Балканска, Междусъюзническа и Първа Световна, Втора
Световна войни, както и в Илинденско-Преображенското въстание. Повечето
от посочените тук военни дейци са завършили български военни школи и са
били част от или начело на българската армия.

http://www.promacedonia.org/ks/ks_4.html

HatshepsutНадпис от черквата ,,Свети Димитър" в Скопие:
,,На прависе сия гробница съ пожертвование отъ православните българи въ 1864 л. мартъ 1-ий, Скопие"


Малко интересна информация за плочата: Свалена е от черквата през 1963 от югославските комунисти-македонисти. През 2000 година обаче е намерена захвърлена и затрупана зад черквата (Истината рано или късно излиза наяве).
Друг интересен факт: през 1917 там е погребан един от най-великите български военни раждали се някога- полковник Борис Дрангов (родом от Скопие). По-късно обаче сръбските власти преместват костите му на градското гробище.

Hatshepsut"В самодържавния град (самовластната крепост) Воден, аз, Самоил в Христа верен цар на българите и римляните (ромеите), от Бога издигнат за самодържец на всички страни (области) от Долна Рашка до Македония, Тесалия и Елада, внук на Шишман Стари, кавган на Търново, сътворих тук дом, в света започнат бе при Йеремия, най-видният християнин от Мелник. Прави се заради греховете и за спасението на българите от Сатаната проклет, който от Цариград произлиза. Завърши се този храм в четиринайстата година на моето царуване с помощта на Гаврил, пастир (духовен водач) на черноризците (монасите) наричан. Написа(х) се в годината 6497 от сътворението на света, индикт пети."

HatshepsutХристо Николов Македонски, известен и като Христо Македончето е български хайдутин и революционер от национално-освободителното движение във втората половина на 19 век.

Христо Македонски е роден през 1835 г. в село Горни Тодорак, Кукушко (днес Ано Теодораки, Гърция). Учи в гръцкото училище в родното си село и се занимава се с търговия. Заедно с другаря си Манол Наков става хайдутин в четата на Стоимен войвода, действаща в Малешево. През 1862 година влиза в Първата българска легия на Георги Раковски в Белград и се сражава с турците при бомбардирането града. След разпускането на легията заминава за Румъния. В 1864 - 1865 година е начело на малка чета, която по поръчение на Раковски обикаля българските земи. По-късно, в периода 1867-1868 взема участие и във Втората българска легия, като след като тя е разпусната през пролетта на 1868 година, преминава в Румъния.

По-късно същата година се присъединява към четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, където след смъртта на последният той е избран за знаменосец. След разбиването им близо до Шипка, Македонски с още двама четници успяват да избегнат турските потерии и преминат почти незабелязано през Габрово, Сопот, Самоков, Рилски Манастир и Мелник към атонският полуостров, където намират убежище в Зографския манастир. На пролетта 1869 години, с помощта на игумена на манастира тримата, заминават през Цариград за Одеса. Оттам Македонски отново се прехвърля в Румъния. За да се защити от арестуване и предаване на турските власти приема имената Христа Николич и Христаки Николау и работи при Стефан Берон. Участва в революционната дейност на българскста емигиция и в подготовката на Старозагорското и Априлското въстание.

В Сръбско-турската война от 1876 година е войвода на български доброволци.

Умира в Русе в 1916 година.

Христо Македонски е прототип на Македонски, главния герой на повестта на Иван Вазов ,,Немили-недраги".

Hatshepsut

манастира "Св. Георги" в Неготино една българска чешма. На нея се чете,  "за слава на България със съдействието на игумена йеромонах Григорий, построил Арсо В. Бранков от гр. Червен бряг - 7.VІІІ.1944 г." Очевидно родоотсъпниците доста са се потрудили за да заличат надписа "за слава на България".


Hatshepsut

The seals of MPO

My Blog with thousands of documents abot the history of the Macedonian Bulgarians:


http://macedoniandocuments.blogspot.com/2009/02/goce-delchev.html

More documents about Macedonia:

http://macedonia-history.blogspot.com/

Hatshepsut

Македонската народна банка е основана през март 1929 година от Националния комитет на македонските братства в България. Дейността ѝ започва с 20 милиона лева дялов капитал. Банката започва да функционира на 26 юни 1929 година. Седалището на банката е в София, а в 1930 година са открити клонове и в Свети Врач, Петрич, Неврокоп и Горна Джумая. Банката кредитира по-едрите търговци, индустриалци и занаятчии. В 1930 година капиталът ѝ е удвоен на 40 милиона лева.

https://bg.wikipedia.org/
Hatshepsut

Акад. Иван Катарджиев, един от иделозите на македонизма- първото име на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) е Български Македоно-Одрински революционни комитети (БМОРК) На 11. 03. 2011 г. в предаването ,,Каде оди Македониja" с водещ Васко Ефтов, бяха споделени два факта, които разбуниха духовете в Македония.
Първия факт бе, че първото име на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) е Български Македоно-Одрински революционни комитети (БМОРК). Лично акад. Иван Катарджиев, един от иделозите на македонизма призна факта, че ВМРО е основана от хора, които са се чувствали българи и че първото име на организацията е БМОРК.

Втория неоспорим факт посочен от Гюнер Исмаил, бивш министър на културата в Македония (5 септември 1992 — 20 декември 1994), че Македония е създадена от комунистите.

 http://vardarskamakedonija.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

Hatshepsut

"DANICA" е Хърватски независен вестник. В броя си от Септември 1950 коментират Македонския въпрос....

-"Македонците са Българи,под србско-югословенски диктат ,наричани първо "сърби",по късно "югословени",а сега "македонци",и ако в етнографски смисъл не съществува македонски народ,а само македонски Българи,македонски Албанци,македонски Турци и т.н. В Гърция македонските Българи ги нарекоха "Българско говорящи Гърци"!"

Hatshepsut

"Кои са македонците?" - писмо на английски археолог до вестник "Таймс"


В края на XIX Балканите са популярна дестинация за пътешественици от цяла Западна Европа. Независимо дали са учени, филантропи или пък просто авантюристи, всички те прекарват голяма част от личния си и професионален живот в служба на държавите от полуострова.
Артър Ж. Евънс е един от тези хора. Той е бележит английски археолог и етнограф, добър познавач на Балканите. Продължител е на делото на известния със своите находки в Мала Азия и по-точно – античната Троя – Хайнрих Шлиман. Като член на Британската мисия за подпомагане на пострадалото население в Македония след Илинденското въстание, Евънс сам е участвал на място в разпределението на помощите.
Писмото, което ще прочетете в следващите редове, е дело на английския археолог и е адресирано до в. ,,Таймс". Датата на неговото изпращане е 30 септември 1903 година, а заглавието му е многозначително –  ,,Кои са македонците?". В него обаче, авторът далеч по-еднозначно излага своето становище за областта Македония (бел. ред. – намираща се по това време в Османската империя) и нейното население – тема, която и до днес предизвиква остри противоречия в междудържавните отношения на Балканите.
Винаги сме твърдели, че историята, пресъздадена от съвременниците ѝ чрез писма, речи или документи, често се оказва най-автентична, тъй като не е пречупена през призмата на времето и позволява на съвременния човек да направи информиран избор в какво да вярва. Желаем Ви приятно четене!

,,Нека да започна с поправката на една почти всеобща заблуда. Там няма ,,македонци". Там са българи. Там има румънци – останки от латиноговорещите жители на римо-илирийските провинции, които още се намират в планинската верига на Пинд и в съседните градове. Там има гърци, вкл. повече или по-малко изкуствено елинизирани румънци. Там има ,,турци", вкл. мохамедани-българи, и някои истински турски села по Вардардаската долина, представляващи население, по-ранно от отоманското завоевание. Там има една примес от шкипетари или албанци към западните и северните краища. Накрая, там има едно голямо испански говорещо еврейско население в Солун. Но там няма ,,македонци".
Фактът е, че дори в тази страна, и то при зинтерсованите усилия да се скрие истинското положение, голямото надмощие на българския елемент е само непълно признавано. Аз мога само да кажа, и то от мое лично наблюдение след проучване почти на цялата вътрешност на областта, че вън от тесния пояс, вече споменат, и някои малки градски центрове, практически цялата маса от население е славянска, говореща характерно български диалекти.
Българските говори, като например поставянето на члена след думата, се простират дори до Скопския район, понякога претендиран от сърбите, на които истинската реч започва само че северно от Шар планина. Където пък гръцкият елемент при някои малки градове, като Костур например, е в мнозинство, той пък е превишен от многобройните български села наоколо.
Това голямо надмощие на български елемент е един основен фактор в днешното положение, който е бил много скриван от статистики, съставени от гръцки източници. Обикновено много несъвършена представа се създава от чужденци и дори от консули, чието запознаване с Македония се ограничава главно до градове като Солун или Битоля."

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=76359

Hatshepsut

26 December 2019, 06:29:36 #28 Last Edit: 25 February 2021, 06:18:50 by Hatshepsut
Камъкът на страха - За Битолския надписБитолският надпис (съдържание) / The Bitola Inscription (text)


Hatshepsut

Преди 60 години: Учен от Скопие разкрива, че сръбската пропаганда за македонизма тръгва при Съединението


Посланик на Белград в Османската империя създал първата стратегия за промиване на мозици в Македония срещу България

https://inews.bg/

През 1960 г. в Скопие македонският историк д-р Климент Джамбазовски за първи път разкрива, че сръбският дипломат Стоян Новакович е бащата на македонизма. Дотогава научната общественост по света не подозира, че има документи разкриващи подробно целите и смисъла на македонизма. Благодарение на Джамбазовски става ясно, че основоположник на идеологията на македонизма е Стоян Новакович – сръбски политик от втората половина на XIX и началото на ХХ век.

По онова време д-р Климент Джамбазовски работи в Института за национална история в Скопие, на който директор е днес проф. Драги Георгиев, съпредседател на Смесената българо-македонската комисия, предаде репортер на БГНЕС.

В труда си "Културно-обществените връзки на македонците със Сърбия през XIX век" Джамбазовски подробно описва как през август 1885 г. в писмо Стоян Новакович – по това време посланик на Кралство Сърбия в Османската империя – информира министър-председателя Милутин Гарашанин, че е извършена необходимата подготовка за издаването на сръбски вестник в Цариград с името "Вардар". Материалите, които изданието ще публикува, ще бъдат в полза на сръбската пропаганда в Османската империя и трябва да следват определена позиция спрямо балканските народи и Великите сили.

Спрямо Гърция и гръцкия печат трябва да се демонстрират приятелски отношения, докато с българския трябва да се води полемика, но такава, че да се види, "че ние сме по-силни и по-културни". По отношение на Русия позицията на вестника следва да бъде пасивна, докато към Турция трябва да бъде демонстрирана лоялност, пише в писмото си Новакович.

За целта на сръбската пропаганда през август 1886 г. е взето решение в Цариград да бъде създадено дружеството "Сърбо-македонци", чиято основна задача е да събере около себе си всички противници на България в Османската империя, за да потисне българското влияние в Македония и "да се запази народността на сърбо-македонския народ".

Решено е да се издейства от Високата порта разрешение за издаване на вестник "на чист македонски език" – "Македонски вестник", който да изпълнява следната програма:

В политически аспект винаги да защитава интересите на Османската империя, да повдигне църковния въпрос за отказване на македонците от българския екзарх, да търсят Охридската архиепископия, която е зависима от Цариградската патриаршия, и към нея да бъдат привлечени всички македонски епархии.

"На македонския народ да му се внушава сръбски дух, да му се доказва, че не са българи и с българите вече нямат никакви връзки, че българите са врагове на македонския народ. Да се грижи за своите национални характеристики, език и обичаи. Да развива енергична пропаганда за изолиране на българските владици и учители от Македония и на тяхно място да се доведат владици и учители родом от Македония, но възпитани в сръбски дух".

Дружеството е трябвало да изпълнява и задачи във филологически аспект: "Да се пише на чисто македонски език, но тъй като македонският език не е литературен, да се изхвърлят всички български изрази и да се въведат сръбски. Като най-подходяща за македонския език да се вземе сръбската азбука и при писане да се спазва сръбската граматика."

Редакцията на вестника има и допълнителна задача да напише на македонски език книжки за основните училища и в срок от една година да ги отпечата в Цариград. Ръкописите им трябва да бъдат одобрени от сръбския посланик в Цариград, а отпечатването им да става за сметка на сръбската държава.

С изпращането му като сръбски посланик в Цариград Стоян Новакович поставя много активно въпроса за печатането на сръбски учебници за сръбските училища в Османската империя. След направено от негова страна предложение в началото на 1888 г. Белград взема решение да се започне с подготовката за отпечатване на сръбски учебници в Цариград.

Идеята на Новакович е първият учебник да бъде "Македонски буквар" на македонски език, който "да бъде подготвен специално за разпространяване на сръбската писменост и сръбския език в Македония, както и за разширяването на сръбското влияние там.

"В тази връзка ми се струва, че е най-необходимо да бъде съставен един специален буквар на македонски диалект за Македония. В този буквар би трябвало да се обединят македонският и сръбският буквари, като македонският да бъде две трети, а сръбският – една трета. Букварът трябва да бъде написан в съответствие със сръбския правопис с необходимото внимание за правилна транскрипция на македонски диалект", пише Новакович.

Полученото от турската цензура разрешение за издаването на учебника предоставило допълнителна възможност на Новакович да развие пред сръбския министър на просветата своите идеи за новата фаза на работата на сръбската пропаганда срещу българската Екзархия и все по-голямото ѝ влияние в Македония.

Според него, българската идея е пуснала дълбоко корени в Македония, която не може да бъде разклатена само от сръбската идея.

"Понеже българската идея е хванала дълбоки корени в Македония, аз смятам, че е невъзможно да бъде разколебана, като бъде изтласкана само от сръбската идея. Обезпокоен съм, че тази идея не би била в състояние самостоятелно да се противопостави и потисне българската идея и поради това сръбската идея се нуждае от някакъв съюзник, който би бил против българизма и който съдържа в себе си елементи, които засягат дълбоко народните чувства и биха го откъснали от българизма", пише тогавашният сръбски посланик в Цариград Стоян Новакович до министъра на просветата д-р Владан Джорджевич.

"Този съюзник аз го виждам в македонизма или в някои мъдро очертани граници, разработване на македонския диалект и на македонска идентичност", предлага идеологът на македонизма. "С никого българите не могат да стигнат до по-непримиримо положение, отколкото с македонизма", убеден е Новакович. Той започва да работи още по-усърдно върху издаването на македонски буквар, който излиза от печат на 18 май 1889 г.

След издаването му се подготвя и първата читанка за основните училища в Македония на македонски диалект, отпечатана и разпространена в началото на 1890 г.

Hatshepsut

Македонистки признанија: Драги Ѓоргиев – македонската нација е изградена со историски фалсификати

Македонисткиот историчар од Струмица – Драги Ѓоргиев коj е и председател на Македонско-бугарската мешовита комисија за историски и образовни прашања со признание дека современната македонска нациjа е изградена на база историски фалсификати врз бугарите од Македониjа.
Македонистки признаниjа: Мирослав Грчев – Македонската држава и нација се измислени во Југославија

Мирослав Гърчев от Скопие, Вардарска Македония е политик и архитект от Р. С. Македония.

За проекта ,,Музей на Югославия", в който са събрани видео записи от различни интелектуалци от всички държави, които са били част от Югославия се намира и видео на Гърчев. В него той признава, че македонската държава е създадена по изкуствен път в рамките на Югославия в края на Втората световна война и в нея за пръв път е еманципирана македонската нация, македонската култура, македонският език и всички македонски символи.

,,Македонската държава в края на Втората световна война буквално е измислена в рамките на Югославия, основана за първи път и в нея е еманципирана и македонската нация, и македонската култура, македонският език, всички македонски символи, всички македонски художествени постижения."


Hatshepsut

От нашата Download-секция може да свалите книгата на Коста Църнушанов "Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3792