• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 40
Total votes: : 1

Last post: 22 April 2022, 17:04:55
Re: България, заснета с дрон by Panzerfaust

avatar_Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

#1408
Сино ле, Георги, златарю

- Сино ле, Георги, златарю, златарю и прематарю*,
що честом честиш в Търноу, в Търноу и в Дерекьой?

Дали прематке* продаваш, или на вяра залагаш?
Мале ле мила, майчу ле, като ме питаш ше каже:

- Ниту прематке продавам, нито на вяра залагам,
най съм си мале залюбил една мънинка Търновка

Оди е сине доведи, да си те майка углави*,
на тебе булка да стане, на мене млада отмена

Че веке ми е дудяло, дудяло и дутегнало
лефтерски* ризи да веза, да веза, синку и да пера

*прематар (праматар) = търговец на дребно
*прематке = праматарска стока
*углави (оглави) = сгоди
*лефтерски = ергенски

Изпълнява Магда Пушкарова:


HatshepsutTopic starter

Разболя се Стоян добър юнак

Разболя се Стоян добър юнак,
на планина, на игликовина,
постеля му - зелена морава

Възглаве му - тънката му пушка,
завивка му - на гора листето,
над глава му до три кукувици

Първа кука от сутрин до вечер,
втора кука дене и до пладне,
трета кука, кука, не замлъква

Първата е Стоянова сестра,
втората е първото му либе,
третата е милата му майка

Изпълнява Мита Стойчева:


HatshepsutTopic starter

Дено мари, кротко тропай

Дено мари, кротко тропай, Дено мари, прах не дигай,
Дено мари, прах не дигай, Дено мари, ша напрашиш,
Дено мари на момците, Дено мари, калпаците

Дено мари, кротко тропай, Дено мари, прах не дигай,
Дено мари, прах не дигай, Дено мари, ша напрашиш,
Дено мари на момците, Дено мари, елеците

Дено мари, кротко тропай, Дено мари, прах не дигай,
Дено мари, прах не дигай, Дено мари, ша напрашиш,
Дено мари на момците, Дено мари, гюзлюците*

Дено мари, кротко тропай, Дено мари, прах не дигай,
Дено мари, прах не дигай, Дено мари, ша напрашиш,
Дено мари на момците, Дено мари, потурите

Дено мари, кротко тропай, Дено мари, прах не дигай,
Дено мари, прах не дигай, Дено мари, ша напрашиш,
Дено мари на момците, Дено мари, кондурите*

*гюзлюк - алуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
*кондури = груби кожени обувки

Изпълнява Кателия Транов:


HatshepsutTopic starter

Момне ле, мари хубава

Момне ле, мари хубава,
момне ле, мари хубава!
Кой беше снощи у вази,
де беше снощи майка ти? /2

Юначе лудо и младо,
юначе лудо и младо!
Никой не ми е доходал,
майка си беше у нази /2

Момне ле, мари хубава,
момне ле, мари хубава!
Е ща да питам герданче,
герданче право ще каже,
е ща да питам герданче,
герданче нема да скрие

Юначе лудо и младо,
юначе лудо и младо!
Герданче нищо не знае,
герданче нема да каже,
герданче нищо не знае,
герданче беше свалено

Момне ле, мари хубава,
момне ле, мари хубава!
Е ща да питам шамийка*,
шамийка право ще каже,
е ща да питам шамийка,
шамийка нема да скрие

Юначе лудо имладо,
юначе лудо и младо!
Шамийка нищо не знае,
шамийка нема да каже,
шамийка нищо не знае,
шамийка беше свалена

*шамия = забрадка, женска кърпа за глава

Изпълнява Бойка Присадова:


HatshepsutTopic starter

Порачува бела Яна

Порачува бела Яна, зарачува,
по кирайджии*, аман, аман, Търновчани

Как да знаи, хаджи Павле да си дойди,
да си дойди, две недели пред Гюрговден

Ако дойди две недели пред Гюрговден,
ке я найди бела Яна немъжена

Ако дойди две недели по Гюрговден,
ке я найди бела Яна омъжена,
во комшии, аман, аман, запетлии*

*кирайджии (кираджии) = превозвачи, керванджии, които превозват срещу заплащане
*запетлии = свързани, обвързани

Изпълнява Костадин Гугов:


HatshepsutTopic starter

От 'де събра туй имане

От'де събра туй имане, станенине, господине,
туй имане, тоз бирикет, станенине, господине,
с хайдути ли хайдутува, станенине, господине,
или с върли кърджалии, станенине, господине

Йотговаря стар станеник, станенине, господине,
ни с хайдути хайдутувах, станенине, господине,
ни със върли кърджалии, станенине, господине,
най ма тейно* млад йоженил, станенине, господине,
млад йоженил, млад задомил, станенине, господине,

че ма дари Божа майка, станенине, господине,
че ма дари с девят синка, станенине, господине,
с девят синка, с мен дисето, станенине, господине,
туй на здраве, стар станеник,  станенине, господине,
туй на здраве, стар станеник,  станенине, господине

*тейно = татко

Коледарска група с.Чернево, Варненско


HatshepsutTopic starter

Надява са гюзел Дойна

Надява са, гюзел* Дойна, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
да ѝ дойдат добри гости,  Дойне ле, Добро льо, малка моме
добри гости, сватовници, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
не са дошли сватовници,  Дойне ле, Добро льо, малка моме,
най са дошли коледници, Дойне ле, Добро льо, малка моме

Посрами са гюзел Дойна, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
че си няма бели краваи, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
че си стана гюзел Дойна, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
упретна си бели ръкави, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
замеси си бели крави, Дойне ле, Добро льо, малка моме

Докат момци песни пеят, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
изпекла е бели краваи, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
отсрами са гюзел Дойна, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
тебя пеем хубава Дойне, Дойне ле, Добро льо, малка моме,
от Бога ни здраве носим, Дойне ле, Добро льо, малка моме

*гюзел = хубава, красива


HatshepsutTopic starter

Стефанка Стефан думаше

Стефанка Стефан думаше, мари:
- Либе Стефане, Стефане,
ай да се двама вземеме,
че сме си лика и прилика

Кога се двама вземеме,
какво ще кажат хората?
Бре блазе на тези млади, мари,
дали ги майка родила

Стефан Стефанка думаше:
- Либе Стефано, Стефанке,
ако се двама вземеме,
какво ще кажат хората?

Стефанка е мома хубава, мари,
на Стефан лика и прилика,
ала е много гиздава, мари,
ша иска много премяна

Изпълнява Стайка Гьокова:


HatshepsutTopic starter

Иван на Рада думаше

Иван на Рада думаше:
- Радо льо, моме убава,
тъй ли ни беше думата,
думата и приказката?

За оставяне ли бяхме,
за забравяне ли бяхме?
Рада Иване думаше:
- Иване, първо любе ле!

Не слушай Иване ората,
ората, наште душмани,
те гледат да ни раздумат,
раздумат, да ни разделят

Който ни нази раздели,
тъй да го Господ отдели
от първа хапка най-сладка,
от първа рожба най-мила!

Иван на Рада думаше:
- Радо льо, моме убава,
тъй ли ни беше думата,
думата и приказката?

Изпълнява Канушка Драгоева:


HatshepsutTopic starter

Добрице, моя дощерьо

Добрице, моя дощерьо,
иди ми вода донеси

Немой* ма, майчо, провада,
още лю й тая утрина

Лоша съм соня гльодала,
чорно ма куче ухапа

Чорни са корви лейнаха
и тебе майчо залеха

*немой = недей

Изпълнява Каньо Бедров:


HatshepsutTopic starter

Месечко, месечинко ле

Месечко ле, месечинко ле,
като ле грееш от високо,
виждаш ли село Борован?

Момите седенкюват ли,
и мойто либе ходи ли,
при друго либе седи ли,

а мене забувари ли?
Месечинката отговаря:
"И твойто либе тамо е,

зад седенката седеше,
тъжна си песен пееше
и дребни сълзи ронеше"

Изпълнява Маша Белмустакова:


HatshepsutTopic starter

Не бързай, Радке

Не бързай, Радке, не бързай
тънки дарове да тъчеш

Батя ти Радке ле, те дава
на Гроздя, на бакаляна

Майка му лошо хортува*:
"Аз не ща Рада за снаха,
грозна е Рада, омразна."

*хортува = говори

Изпълнява Йорданка Горинова:


HatshepsutTopic starter

Огин падна у Янина планина

Огин падна у Янина планина,
та запали гори габерови,
буен пламик у облаци бие
и отгоре сичко живо бега,
сал не бега кръстата орлица,
сал не бега кръстата орлица,
що йе вила гньездо у дъбица,
излюпила две малки орленца

О, жално писка майчица орлица,
жално писка над гнездо се вие,
да си брани милички дечица,
изгорея крака до колена,
орлица от рожби не мърда,
я орлица от рожби не мърда,
изгореа криле до рамена,
тогай падна майчица-орлица

О, паднала е ни жива-умрела,
паднала е у сред равни гори,
паднала е цела обгорела,
па миная до триста юнаци,
кой ка мине, орлинка замине,
кой ка мине, орлинка замине,
кой ка мине нея подритнуе,
Марко мина па не я замина

О, наведе се жално, нажали се,
па я тури на кон у зобница,
отнесе я Марко, мила майкя,
Фала мале, фала мила мале,
я набери билки лековити,
я набери билки лековити,
да направиш прелепи ме'леми,
дя намажем ранена орлинка

Изпълняват Станчо СТОИЛОВ и Илия СЪРБИНОВ /гъдулка/:


HatshepsutTopic starter

Ян дели Яно

Сърце ме боли, ке умра,
Ян дели Яно,
от мерак по тебе,
от мерак по тебе

В сите градове сум шетал,
Ян дели Яно,
кат теб мома не найдох*,
кат тебе мома не найдох

Ако ме сакаш*, земи ме,
Ян дели Яно,
душа да ми олекне,
на душа да ми олекне

Ако ме некеш, кажи ми,
Ян дели Яно,
да си гледам гайлето*,
да си го гледам гайлето

*найдох = намерих
*сакаш = искаш
*некеш = не щеш, не искаш
*гайле = грижа

Изпълняват Василка ИВАНОВА и Мария КОКАРЕШКОВА:


HatshepsutTopic starter

Малко момче из друм тича

Малко момче из друм тича,
из друм тича, коня търси
Малка мома на пенджури*,
на пенджури на джамови*

Малко момче тихо дума:
- Мари моме, малка моме,
като седиш на пенджури,
на пенджури на джамови,

не видя ли кон да мине,
кон да мине, гем* да влачи,
кон да мине, гем да влачи
гем позлатен, гем посребрен?

Малка мома отговаря:
А бре момче, лудо ли си?
Ази съм ти врано конче,
а пък ти си златно гемче

*пенджури (пенджери) = прозорци
*джамови = стъкла
*гем = юзда

Изпълнява Соня Кънчева:


HatshepsutTopic starter

Та що ми е трева полягала

Та що ми е, та що ми е,
трева полягала, трева полягала
Дали ми е, дали ми е,
ламя поминала, ламя поминала

Нито ми е, нито ми е,
ламя поминала, ламя поминала,
най ми било, най ми било
Кольо с булчето си, Кольо с булчето си

Булчето му, булчето му
босо поминало, босо поминало
Със крака си, със крака си
сяно покосило, сяно покосило

Да нахрани, да нахрани
кумовата коня, кумовата коня
Да не риче, да не риче
кумовата коня, кумовата коня:

- Гладен додах, гладен додах
и гладен ша си ида, и гладен ша си ида
Най да риче, най да риче
кумовата коня, кумовата коня:

- Гладен додах, гладен додах,
нахранен ша си ида, нахранен ша си ида
Жаден додах, жаден додах,
напоен ша си ида, напоен ша си ида

Изпълнява Тодорка Момчева:


Similar topics (5)