• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Произходъ на българитѣ споредъ ДНК изследванията

Започната от Hatshepsut, 14 Августъ 2018, 14:12:46

0 Потребители и 1 гост преглеждат тази тема.

HatshepsutTopic starter

Произход на българите според ДНК изследванията

Автор: Деси Каравеликова

ВЪВЕДЕНИЕ

Сравнително отскоро в българската история започна да се дискутира въпроса за етногенезиса на съвременните българи. Старата теория на Златарски за ордата монголоидни тюрки, които се ,,вливат" в ,,морето от славяни" започна да дразни много нови изследователи поради наличието на няколко очевидни несъответствия, които поризхождаха от тази теория. Първият, който по моето знание би камбаната и изрази мнение, че прабългарите са с индо-ирански произход беше Петър Добрев. Разбира се, теорията му не беше добре приета сред университетските преподаватели в България, защото ако тя дори започнеше да се дискутира сериозно, това би означавало не просто да се пренапишат учебниците, но и да се признаят пропуски, грешки или откровени фалшификации в българската историческа наука.
Книгите на Петър Добрев добиха голяма популярност, дори и сред хората, които нямаха особен интерес спрямо историята на България. Мисля, че благодарение на него много други хора започнаха да ровят там, където според учените, не им е работата. Ако сега се разгледате сериозно интернет форумите и сайтовете за история на България ще откриете, че се дискутират следните тези:

1. Прабългарите са индо-европейци.
2. Прабългарите са тюрки.
3. Славяни няма, като терминът е измислен едва в средновековието. В античността срещаме термина склави, който означава роби и е название за социална принадлежност, а не e етническо наименование на народ.
4. Славяните всъщност са траки.
5. Днешните българи са наследници на траките.
6. Възможно е траки и прабългари да са сродни племена.

Без да коментирам всяка една теза поотделно (някои хора са посветили сайтове и блогове на една теза, няма как в една статия да разгледам всяка от тях подробно) ще спомена, че много от авторите и привържениците на новите теории възлагаха големи надежди на генетиката да подкрепи техните проучвания или ако не друго, поне категорично да ги отхвърли, за да може да се работи в нова посока. Съответно привържениците на траките започнаха да твърдят, че генетиката подкрепя техните твърдения, противниците пък изказват мнение, че тракоманите интерпретирали грешно генетичните изследвания, или пък се опирали само на излседването на IGENEA, чиито резултати били съмнителни. Затова реших да направя малко собствено проучване в интернет и да видя сама резултатите.
Разбира се тук, уважаеми читателю, трябва да имаш предвид, че авторът на тази статия не е специалист в областта и коментарите ще бъдат представени според скромните му възможности.

КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКАТА

За да установи произхода на човек, генетиката може да проследи мутациите на митохондриалната ДНК в човека или мутациите на ядрено-клетъчната У-ДНК. Първата е майчината линия (дъщеря-майка-баба-прабаба и т.н.), а втората – бащината линия (син-баща-дядо-прадядо и т.н.). Митохондриалната ДНК не може да служи за определяне на принадлежността на човек към определен етнос в древността, тя помага при анализ на по-големи времеви периоди. У-ДНК обаче може да определи дали двама души са роднини или дори дали даден човек е наследник на келтите, на славяните или на монголците, да речем. Това означава, че отсега нататък, ние ще говорим само за бащината линия, или за У-ДНК.

НАЛИЧНИ ДНК ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДОСТЪПНИ В ИНТЕРНЕТ

Най-систематизираните резултати аз открих в сайта www.eupedia.com. Информацията, представена по-долу е базирана и извлечена именно от там. Всички останали сайтове, които намерих, предлагат платени услуги за ДНК анализ, които започват от 160 щатски долара нагоре. Ако си направите изследване чрез тях, те ви дават достъп до тяхната база данни. Данните, които те имат обаче, не могат да се нарекат представителни, най-малкото защото поръчките идват най-вече от предполага се образовани хора с финансовата възможност да платят таксата. И ако за държава като САЩ тази такса не е много, то за държави от Източна Европа, 160 долара не е сума, която средният гражданин би отделил за ДНК изследване. Не е ясно също така откъде тези фирми вземат данните за определяне на етногрупите. Предполага се, че правят запитване до университети и музеи, които са организациите, правещи в крайна сметка разкопки и днк анализ на човешки останки.
Как учените решават, че даден скелет носи да речем, келтско ДНК? В ДНК спиралата няма място, където да е записано ,,аз съм келт". Когато учените открият кости на хора, те вземат предвид в кой културен пласт са открити останките, според какъв погребален обичай е погребан човека, анализират какъв начин на живот е водил човека. После сравняват наличните данни с това, което знаем за всяка епоха и народ от изворите. И най-накрая сравняват ДНК с ДНК на други останки, за които се предполага, че принадлежат към даден народ, живял в определена епоха.
Да се върнем на данните, публикувани в интернет. За да бъдат сметнати за достоверни, те трябва да са статистически издържани. Поне за България аз не видях нито едно изследване, което да е направено от организация и в което да е отбелязано колко човека са били тествани, как се самоопределят те етнически, в кои райони на страната са родени тестваните индивиди. После – колко останки, намерени тук, са били тествани и като какви са определени въз основа на археология и антропология? Нали се сещате колко е лесно да тестваш 20 българи и 20 етнически турци без да споменаваш това и след това да твърдиш, че в генома на българина има тюркски гени? Без да навлизаме в темата за малцинствата в България, продължаваме нататък, защото проблемите на етногенетиката не свършват с представителността на извадките.

КАКВО Е ХАПЛОГРУПА И КАК ПРИНАДЛЕЖНОСТТА КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ХАПЛОГРУПА ПОМАГА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ЕТНОГЕНЕЗИСА

Генетиката е приела, че първите хора са живяли в Африка, след което мигрират в Азия, откъдето се разселват по света. С течение на времето минават поколения и техните гени претърпяват определени мутации. За да проследи мутациите във времето и на географската карта, генетиката причислява гените на хората към т.нар. хаплогрупи, означавани с букви и цифри. Тоест всяка хаплогрупа изразява мутация на генома, която се е появила в даден отрязък от време на определена територия. Ето изобразяване на мутациите на У-хаплогрупите, открити в населението на Европа:

Хронологично развитие на хаплогрупите на У-ДНК:

♦ K => преди 40,000 г (вероятно възниква в Иран)
♦ T => преди 30,000 г (около Червено море)
♦ J => преди 30,000 г (в Близкия Изток)
♦ R => преди 28,000 г (в Централна Азия)
♦ E1b1b => 26,000 г (в южна Африка)
♦ I => преди 25,000 г (на Балканите)
♦ R1a1 => преди 21,000 г (в Южна Русия)
♦ R1b => преди 20,000 г (около Каспийско море или Централна Азия)
♦ E-M78 => преди 18,000 г (в Североизточна Африка)
♦ G => преди 17,000 г (между Индия и Кавказ)
♦ I2 => преди 17,000 г (на Балканите)
♦ J2 => преди 15,000 г (в Северна Месопотамия)
♦ I2b => преди 13,000 г (в Централна Европа)
♦ N1c1 => преди 12,000 г (в Сибир)
♦ I2a => преди 11,000 г (на Балканите)
♦ R1b1b2 => преди 10,000 г (северно или южно от Кавказ)
♦ J1 => преди 10,000 г (на Арабския п-в)
♦ E-V13 => преди 10,000 г (на балканите)
♦ I2b1 => преди 9,000 г (в Германия)
♦ I2a1 => преди 8,000 г (в Сардиния)
♦ I2a2 => преди 7,500 г (в Динарските Алпи)
♦ E-M81 => преди 5,500 г (в Магреб)
♦ I1 => преди 5,000 г (в Скандинавия)
♦ R1b-L21 => преди 4,000 г (в Централна или Източна Европа)
♦ R1b-S28 => преди 3,500 г (около Алпите)
♦ R1b-S21 => преди 3,000 г (във Фригия или Централна Европа)
♦ I2b1a => преди по-малко от 3,000 г (във Великобритания)
:arrow:

HatshepsutTopic starter

 :arrow:
Карта на Y-хаплогрупите, които се срещат в Европа най-често


Подробно описание на някои хаплогрупи, които касаят нашето изследване

Това описание може да го прескочите сега и да се върнете на него, след като видите генетичната карта на населението на Европа. За пригледност включвам тези данни в началото. Те са превод предимно от сайта на eupedia.com, а където липсва описание, то е взето от английската версия на сайта wikipedia.

C – най-вероятно има монголски произход. Среща се там, където е била империята на Чингиз Хан, макар че в Европа се среща само спорадично. В таблицата на Юпедия за Европа не е отразена въобще.

E1b1b възниква преди 26 000г в южна Африка. Представя последната голяма миграция от Африка към Европа.
E1b1b1a възниква преди 18 000г в североизточна Африка . Най-голяма концентрация на тази група в Европа има в северозападна Гърция, Албания и Косово. Тази група се разделя на 4 големи подгрупи:
E1b1b1a1 (E-V12)
E1b1b1a2 (E-V13)- възниква преди 10 000г на Балканите
E1b1b1a3 (E-V22)
E1b1b1a4 (E-V65)
E1b1b1b e характерна за берберите от Северна Африка. Среща се също в Иберия, Италия, Франция и южна Португалия

E1b1b1c е най-често срещана в Палестина и Ливан. Често се среща в комбинация с групите G и J2.

G възниква преди 17 000г между Индия и Кавказ.
G1 се открива най-вече в Иран, но също и в Централна Азия (Казахстан)
G2a – повечето европейци се числят именно към тази група
G2a3b – повечето западни и северно европейци
G2c почти всички европейски ешкенази евреи спадат към тази група. Тази група се открива и около Афганистан. Възможно е G2c да води началото си от там.

I възниква преди 25 000г на Балканите
I1 възниква преди 5 000г на Скандинавието
I2 възниква преди 17 000г на Балканите
I2a възниква преди 11 000г на Балканите
I2b1 възниква преди 9 000г в Германия
I2b1a възниква преди по-малко от 3 000г на Британските о-ви

J възниква преди 30 000г в Средния Изток.
J1 възниква преди 10 000 на Арабския п-в. Това е типично семитска хаплогрупа. Най-често се среща в Йемен (72% от населението). Голяма част от евреите носят J1 и J2, но все пак J2 е по-често срещана при тях. J1 се нарича Модален тип Коен, което значи, че около три четвърти от хората, наречени Коен (или пък имат някаква друга разновидност на това име) принадлежат към специфичната разновидност J1.
J2 възниква преди 15 000 в северна Месопотамия
J2a има най-голяма концентрация в Крит - 32% от населението. Има и високи стойности в Анатолия и Кавказ. J2a се среща и в Индия, особено сред висшите касти – при брамините /свещениците/.
J2b е разпространена предимно в Европа, но се среща и в Индия, като само незначителни стойности се забелязват в териториите между Европа и Индия.

P – от тази група възникват R и Q. Днес се среща много рядко, най-вече я има там, където е възникнала – в Централна Азия. В Европа е изключителна рядкост, вероятно е привнесена от миграциите на хуните или монголите.

R възниква преди 28 000г в Централна Азия
R1a1 възниква преди 21 000 в Южна Русия
R1b възниква преди 20 000 около Каспийско море или Централна Азия
R1b1b2 възниква преди 10 000г на север или юг от Кавказ
R1b-S28 възниква преди 3 500г около Алпите
R1b-S21 възниква преди 3000г във Фригия или Централна Европа

N възниква в югоизточна Азия преди около 30 000 г . (+- 20 000 години). N се среща сред уралоговорящите от Финландия до Сибир чак до Корея и Япония. Според една от теориите е възможно група N да е възникнала в СевероизточнаЕвропа, Урал или Кавказ.
N1c1 възниква преди 12 000г в Сибир.

T възниква преди 30 000г около Червено море. Среща се много рядко в Европа, под 1% от населението се числят към тази хаплогрупа. Т е една от най-старите хаплогрупи в Евразия. Най-често се среща в североизточна Африка и на западния бряг на Арабския п-в. Среща се също в южна Индия, Русия, Танзания и Камерун. В Европа има няколко области, където срещаме население от група Т: Италия, Португалия, Гърция, Македония, Сърбия и Естония . Разпространението на група Т е тясно свързано с разпространението на група E1b1b от Египет и Близкия Изток към Балканите и Дунава.

Q се среща най-вече в централен Сибир, централна Азия и индианците в Америка. Една от хипотезите е, че Q е донесена от хуните през V век в Европа. Възможно е и през късната античност или средновековието други миграции от Сибир и Азия да са донесли група Q в Украйна.

Разпределението на тези хаплогрупи в Европа:

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
 :arrow:

HatshepsutTopic starter

 :arrow:
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ В ДЕТАЙЛИ

Понеже таблицата на Юпедия е голяма, аз ви предлагам да извадим само информацията за България в отделна таблица, където нагледно да сравним кои хаплогрупи са представени у нас, кога и къде са се зародили и в кои други държави същите хаплогрупи имат най-високи стойности.


I1 Прото-германски, Северен
Възниква преди 5 000г на Скандинавието
В България 3%
Най-високи проценти: Швеция 42 Дания 35 Норвегия 18,5

I2a1 Сардински, Баски
Възниква преди 8 000г в Сардиния

I2а2 Динарийски, Дунавски
Възниква преди 7 500 г в Динарийските Алпи
В България (общо I1, I2a1, I2a2) 20%
Най-високи проценти: Босна-Херцеговина 50, Хърватска 42 Сардиния (Исп. ) 37 Сърбия 34,5 , Словения 22 Македония 18, Румъния 17,5

I2b Прото-келтско-германски
В България 1%
Най-високи проценти: Западна Германия 7, Норвегия 6 R1a Балто-славянски, Микенско гръцки, Македонски 18 Полша 56,5, Украйна 50 Беларус 49, Латвия 40 Словения 34,5, Чехия 34 Унгария 32, Хърватска 29 Норвегия 28 Австрия 26 Башкирия 26 Швеция 23, 5 Исландия 23 Румъния 22

R1b Италиански, Келтски, Германски, Хетски, Арменски
Възниква преди 20 000 около Каспийско море или Централна Азия
В България 18%
Най-високи проценти: Уелс 82 Ирландия 79 Шотландия 72,5 Испания 69 Англия 67 Франция 61 Белгия 60 Португалия 58 Холандия 53,5 Италия 49 Швейцария 48 Башкирия 47 Дания 44,5 Германия 44,5, Исландия 42 Австрия 23 Чехия 22

G2a Бяла раса (кавказка), Гръко-анатолийски
В България 1%
Най-високи проценти: Турция 11 Кантабриен (Исп. )10,5 Испания 10 Оверн(Франция) 9 Центр. и Ю. Ит. 8,5 Австрия 8 Тесалия (Гърция) 8 Ю. Германия 7,5 Крит 7 Португалия 6,5

J2 Месопотамски, Минойско-гръцки, Финикийски
Възниква преди 15 000 в северна Месопотамия
В България 20%
Най-високи проценти: Крит 44 Кипър 37 Сицилия 26,5 Румъния 24 Южна Италия 23,5 Турция 21 Центр. Италия 19,5 Тесалия 19,5 Албания 19,5

J1 Семитски (арабски и еврейски)
Възниква преди 10 000 на Арабския п-в
В България 0%
Най-високи проценти: Ирак 31 Сирия 30 Тунис 30 Ешкенази евр.в Европа 22 Египет 21 Сефарад. евр. в Европа 19 Ливан 13 Турция 12,5 Иран 10 Азербайджан 12 Сицилия 4 Южна Италия 5 Оверн (Фр.) 3,5

E1b1b Северно и Източно Африкански, Близкоизточен, Балкански
Възниква преди 26 000 г в южна Африка
В България 16%
Най-високи проценти: Тесалия (Гърция) 28 Сърбия 20,5 Южна Италия 18 Сицилия 17,5 Галиция (Испания) 22

T(+L) Близко-източен, Египетски, Етиоптски, Арабски
Т възниква преди 30 000 г около Червено море
В България 1%
Най-високи проценти: Сицилия 6 Италия 4 Кипър 5 Тесалия (Гърция) 4 Крит 3 Оверн-Франция 4,5 Македония 4 Естония 3,5

Q Възниква преди ок. 15-20 000 г в Центр. Азия. Най-разпространена сред кетите (Сибир), коренните индианци на Америките, селкупите (Русия)
В България 1%
Най-високи проценти: Украйна 5 Словакия 2,5 Румъния 2 Сев.Германия 2 Сардиния(Италия) 2

N1c1 Урало-фински, Балтийски, Сибирски N1c1 възниква преди 12 000 г в Сибир
В България 0%
Най-високи проценти: Финландия 58,5 Литва 42 Латвия 38 Башкирия 17
 :arrow:

HatshepsutTopic starter

 :arrow:
КОИ СА НАШИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РОДНИНИ?

От така представените данни виждаме, че България далеч няма толкова хомогенен състав, както някои други европейски държави, при които има стойности като 50 или 70 за някои хаплогрупи. Това надали е изненада за някого. Все пак се намираме на кръстопът. Наблюдавайки близки стойности за доста от хаплогрупите обаче отново трябва да вметнем, че не знаем какъв процент от населението е тествано и доколко извадките са статистически достоверни.
И все пак – нека за момент приемем на доверие стойностите в таблицата и да се опитаме да определим кои са нашите генетични роднини сред предполагаемите такива. Ще разгледаме таблиците за нашите географски съседи, а също и Украйна и Унгария. По-долу ще говорим само за тази таблица:Изненадващо, България и Румъния имат по-близки стойности, отколкото България и Македония! Най-големите разлики с Румъния са при групите R1a, R1b, J2 и E1b1b. Как можем да ги обясним? E1b1b представя последната голяма миграция от Африка към Европа. Логично е по Средиземноморското крайбрежие да има по-високи стойности, отколкото навътре в континента. И наистина – в Гърция тази група има по-висока стойност. Интересно е също, че това важи и за Сърбия (в по-малка степен). J2 има най-висока стойност в Румъния. Тази група възниква в Месопотамия и понеже най-високата й концентрация в Европа е на Крит, може да се предположи, че е донесена в Европа от там. R1a и R1b бележат миграция на население от Азия през Кавказ и на север от Черно море към Европа. Това би обяснило по-високите стойности на хаплогрупите в Румъния и малко по-ниската стойност за България. Генетичната близост между България и Румъния се потвърждава и от следната графика, публикувана в изследването Y-Chromosomal diversity in Europe is clinal and influenced primary by geography, rather than by language (Разнообразието на хромозомата У в Европа е обусловено и повлияно по-скоро от географията, отколкото от езика):(С червената стрелка е посочено положението на България, а със сините стрелки са страните, които се намират най-близо)

Изненадващо, според горните графики, България се намира генетично много близо и до Грузия, но на този факт ще се спрем още веднъж по-късно. Арменците също се намират близо до българите според горните графики, но засега този факт няма да бъде обект на нашето изследване, като си запaзваме правото да коментираме допълнително или отделим време в друга статия.
Как стои въпросът с България и Македония? В Македония се наблюдава по-висока стойност на група I1, но по-ниска на група I2a и I2b. Група I2а е много интересна и е ябълката на раздора, понеже тя е ,,Балканската" хаплогрупа, тоест който има повече I е по-балканец. Ето тук eupedia.com вероятно е хвърлила сите македонци, българи и гърци в ужас. Защо ли? Ами вижте голямата таблица – най-голяма стойност на I имаме в Швеция и Дания, на I2a – в Босня и Херцеговина и Сърбия.
Тук можем да задълбаем още като разгледаме и сравним и останалите хаплогрупи, но идва времето, когато трябва да си зададем въпроса ИМА ЛИ СМИСЪЛ, при положение, че нямаме налични данни за по-скорошните мутации на гените или с други думи, за подгрупите на хаплогрупите? В крайна сметка, ако се връщаме назад във времето, всички идваме от едно място и дали сме дошли на Балканите от Кавказ и Средна Азия или от Африка и Мала Азия няма толкова голямо значение, когато говорим за периоди от преди 10 000 години. Освен това, ако разгледате описанието на хаплогрупите в таблицата, лесно ще забележите, че те не дават много голяма информация и сигурност за пътя на движение на хората. Науката все още не е в състояне да каже със сигурност дали първите хора на Балканите са дошли от югоизток или от североизток. Въз основа на така изнесените данни ние можем да кажем – да, в България има население, което е мигрирало от Кавказ или Азия, но не можем да определим етническия състав на това население. Това, което можем да кажем, е че това население е ИНДОЕВРОПЕЙСКО, но кога е дошло тук и в състава на какви племена е трудно да се каже въз основа на хаплогрупите, без да знаем принадлежността на подгрупите. Друг интересен факт е, че гените изглежда мутират по-скоро по географски принцип, а не по езиков. Тоест само езикът не може категорично да служи за определяне на произход. Още повече, че в последните няколко години учените с изненада установяват, че хората са мигрирали по земното кълбо и са установявали в последствие културни връзки много по-рано и много по-интензивно, отколкото се смяташе досега. Съответно мигрирайки и смесвайки се помежду си, някои племена приемат елементи от езика и културата на други.
 :arrow:

HatshepsutTopic starter

 :arrow:
Резултати от изследване на Familydna.com за България

Данните са взети на 25 март 2011 г. Всяка проверка след тази дата вероятно ще отчита разлика, тъй като хората, които вземат участие в проекта се увеличават. Участието в проекта е доброволно и е на база желание на всеки индивид да провери своя произход, а не на нарочно поръчано изследване от определена организация със статистически цели. Процентите са закръглени до първата десета.

Брой изследвани: 19
E1b1b1 – възниква в Източна Африка преди 22 400 г. , оттам се разпространява в Европа и Азия. В Европа се среща най-вече на Балканите и около Средиземноморието. Минимум 1/5 от ешкенази и сефарадските евреи също принадлежат към тази хаплогрупа.
% от всички изследвани за България: 21,5

Брой изследвани: 3
E1b1b1a2 - възниква преди 10 000 г на Балканите
% от всички изследвани за България: 3,4

Брой изследвани: 4
G – появява се в Близкия Изток преди 10-20 000 години
% от всички изследвани за България: 4,5

Брой изследвани: 3
G2a – спори се за времето и мястото на възникване на тази подгрупа
% от всички изследвани за България: 3,4

Брой изследвани: 1
G2a3b1 – често срещана в Европа на запад от Черно море и Русия, рядко се среща и в Турция.
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
H - появява се в Индия преди 20-30 000 години.
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
I1
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
I2b2 – подгрупа на I2 (появила се преди 15-17 000г в Югоизточна Европа)
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 13
I2a – появява се преди 8 000г.
% от всички изследвани за България: 14,8

Брой изследвани: 2
I2a2 – типична група за южно-славянското население на Европа, най-често срещана в Босна и Херцеговина.
% от всички изследвани за България: 2,3

Брой изследвани: 2
J1 – дискусионен произход, спори се за средния Изток. Най-често се среща на Арабския полуостров. Често срещана сред евреите.
% от всички изследвани за България: 2,3

Брой изследвани: 8
J2 - Най-висока концентрация има в Кавказ и Средиземноморието – Ингушетия, Кипър, Ливан, Ирак, Сирия, сред евреите ешкенази, кюрдите, Балкария, Армения.
% от всички изследвани за България: 9,1

Брой изследвани: 1
J2a
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
J2a4
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
J2b
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 1
L – появява се преди ок 30 000 г, асоциира се с Южна Азия.
% от всички изследвани за България: 1,1

Брой изследвани: 8
R1a1- дискусионен произход, спори се за района между Източна Европа и Южна Азия. Най-висока концентрация има в Източна Европа, Скандинавските д-ви, Централна Азия, Сибир и Южна Азия.
% от всички изследвани за България: 9,1

Брой изследвани: 2
R1a1a
% от всички изследвани за България: 2,3

Брой изследвани: 4
R1b1a2
% от всички изследвани за България: 4,5

5 човека, самоопределили се като български турци
J1c3 1.1%
R1a1 1.1%
R1b1a2a - двама 2.3%
E1b1b1a2 1.1%

4 други
G 1.1%
I2 1.1%
E1b1b1 - двама 2,3%

Общо: 88 човека / 100%

Както можем да видим и от тази таблица, в България днес има гени, които говорят за миграции и от североизток, и от югоизток, а има и хаплогрупи, които показват местна мутация на ДНК, станала на Балканския полуостров. Напомням обаче, че това се е случило преди няколко хиляди години. Ясно е, че нито eupedia.com, нито familydna.com могат да ни отговорят на въпроса българите кого са наследили – прабългари ли, траки ли, славяни ли.

HatshepsutTopic starter

Учени изследват произхода на българите по ДНК

Автор: Велиана Христова

Ние сме "особени" славяни, нямаме нищо общо с тюрки и турци, "роднини" са ни северните гърци и италианци, установи международен научен екип

Българинът е типичен представител на източноевразийските популации, но с по-изразено влияние на източни популации, отколкото при останалите славянски народи. Генетично сме сродни със северните гърци и северните италианци, но нямаме нищо общо с тюрките и доста изненадващо - с турците. Това показва мащабно изследване на ДНК на т.нар. митохондриална хромозома при българите, която се предава по майчина линия. Резултатите са публикувани неотдавна в престижното научно специализирано списание "International Journal of Legal Medecine".
 Изследването е по съвместен проект на българо-италиански научен екип. От наша страна членове на екипа са проф. Драга Тончева от Катедрата по медицинска генетика при МУ-София и нейните две докторантки Сена Карачанак и Десислава Нешева, директорът на Института по микробиология при БАН акад. Ангел Гълъбов и известният антрополог чл.-кор. Йордан Йорданов също от БАН. Участници в проекта са 9-има учени от Катедрата по генетика и микробиология на Университета в Павия начело с проф. Антонио Торони и Алесандро Ачили от Катедрата по клетъчна биология на Университета в Перуджа. Идеята за проекта е на българския екип. Първоначалното финансиране с 300,000 лв. е отпуснато от Националния фонд "Нучни изследвания" в МОМН, по проект с ръководител чл.-кор. Йордан Йорданов и допълнено с финансиране от италиански фондации. ДНК анализите на хромозомите, които са изключително скъпи, са направени в Павия от член на българския екип.
 * * *
 България е на кръстопътя на народите, кой ли не е преминавал оттук, с много народ сме се омешали, затова сме си такива талантливи. Нали чувате непрекъснато подобни речи? Историческите и археологическите проучвания потвърждават сложното ни минало, а политиците обичат да експлоатират поединично ту славянската ни кръв, ту прабългарския ни ген, ту тракийската ни култура. Споменавам трите елемента, понеже по всичко изглежда, че генофондът ни наистина е съставен от три елемента: базисен и много древен с по-късни наслоения - славянски и средноазиатски. С българо-италианския проект за пръв път се прави мащабно научно изследване не за историческа, а за антропогенетична характеристика на българския народ. Първите резултати ни носят и някои изненади.
 Задачата ни е да потърсим

връзката между генетиката и произхода

на българите, обяснява проф. Драга Тончева. Тази връзка е предмет на много сложна наука, която се съсредоточава върху мънички елементи от митохондриалната ДНК, предавана чрез жените, и мъжката Y хромозомa, предавана от баща на син, които носят информация за генетични "събития", натрупвани за дълъг период от време с начало преди 200 000 години. Тези участъци са нещо като банка данни, която акумулира мутации, маркиращи дългогодишна история, обяснява проф. Тончева.
 Мутации в митохондриалната хромозома са възникнали преди 200 000 години, в т. нар. митохондриална Ева. Тази "Ева" е живяла в Африка и впоследствие в хромозомата са възникнали мутации, довели до оформянето на групи с различна генна характеристика, които са наричат хаплогрупи. Хаплогрупата е стабилна комбинация от мутации, която се предава на потомството. Според последната класификация (от 2009 г.) световната наука разграничава в човешкия геном общо 45 хаплогрупи, чиито носители сега живеят в различни краища на земята. Когато те бъдат проследени, се разбира как митохондриалната "Ева" се е разселила от Африка и на различни места е дала нови популации. Носители на хаплогрупа M например са мигрирали от Африка в североизточна посока по южното крайбрежие на Азия и са стигнали до Индия. Групата N върви на север и е определена като евроазиатска популация. Ние и изобщо - европейският генофонд, принадлежим именно към нея. Според обяснението на проф. Драга Тончева, когато анализираме честотата на тези хаплогрупи у съвременното население,

можем да разберем какви сме

Италианските учени в екипа имат голям опит в тази проблематика и изследват хромозоми от всичките 45 хаплогрупи на индивиди от различни райони на света. При подобни изследвания се доказва например, че влизането на индианците (представители на жълтата раса) в Азия е станало през Чукотка, а не с кораби, каквато теория има.
 Графиката (вж. графиката) изобразява резултата от изследването на българската популация, съпоставено с известните данни за населението на европейски и азиатски страни. Нашият научен екип се занимава с комплексно изучаване на антропогенетичната характеристина на българската популация. Както се оказва, подобни изследвания, но много по-семпли и върху ограничен брой българи, са правени у нас през 1996 г. и 2000 г., обаче главно от чуждестранни учени. Сега нашият екип е предприел едно от най-мащабните подобни изследвания за отделна държава - изследвани са 855 българи от цялата страна, като пробите са взети анонимно от кръвни банки в страната с помощта на ген. Стоян Тонев и д-р Румен Попов от Военномедицинската академия.   
 Интересно е, че анализът на пробите е поверен на Сена Карачанак, младата докторантка го е направила в лабораториите на Университета в Павия с помощта на италианските учени. Затова нейното име е поставено на първо място сред съавторите на статията. Заедно с резултатите от изследването на Y-хромозомата това всъщност ще е дисертацията, която Сена смята да защити скоро, въпреки постоянните грижи по новородената си дъщеричка. Тя очевидно е талантлив изследовател и разпалено се впуска да обяснява трудната материя. Изследването е сложно и много скъпо и италианците допринасят за реализирането на проекта, казва Сена. Това, разбира се, не е изненада, като знаем колко мизерно е финансирането на науката в България. Изследванията са по най-актуалните методи за анализ и класифициране на хаплогрупите, правят се трудно, на няколко етапа за всяка проба, казва Сена. И се опитва да ми обясни тънкости за молекулите на митохондриалната ДНК, аз учтиво ги отлагам "за после".
 И така,

какво показват резултатитеСена Карачанак:

"Ако се разгледа хаплогрупният състав на българския генофонд, той наподобява на състава на други европейски популации. Основният сигнал в българския митохондриален генофонд, т.е. в характеристиката на сегашните българи, идва от палеолита и времето на заселването на континента след последния ледников период. Генофондът обаче носи и следи от по-близки събития, затова е направен анализ на компонентите на хромозомната ДНК, с който се проследяват генетичните връзки между повече популации. За да се определи мястото на българите сред останалите европейски и азиатски популации, същият анализ бе съпоставен с набор от 42 популации. Така се установи, че освен базисното влияние - вероятно от траките, българите търпят влияние от прабългарите и от славяните, но от последните са видимо леко отдалечени поради намесата на източните елементи.
 Наистина в графиката се вижда къде попадат българите сред останалите народи. Англосаксонската група се отделя ясно. По-отдалечени и обособени са баските. България е най-близо до славяните, до севервните гърци и до северните италианци. Но въпреки геграфската близост българите са много далече от турците, нямат общи генетични характеристики".

 В разговора се вмества акад. Ангел Гълъбов, за да подчертае, че понякога у нас има увлечение да се изкарат българите тюрки. Нищо такова няма, нищо общо няма произходът ни с тюрките, "тюркската" теория трябва да бъде забравена завинаги, казва проф. Гълъбов. И добавя, че според изследването българският генофонд е много хомогенен в страната, с висока честота на т.нар. западноевразийски елементи. По думите му българите са в междинна позиция между източноевропейската и средиземноморската популация. В публикуваната статия пише, че докато средиземноморската линия може да се припише на траките - народ, който първи заселява Балканите, източните приноси се дължат на протобългарите, произходащи от Средния изток. Славяните също са източен елемент, а прабългарите са индоевропейски народ, идващ от територии южно от Памир, нищо тюркско - повтаря ученият. Този тип изследвания водят до много важни заключения, които осветляват съществени моменти от историята, добавя той.

Ходят ли траки из София

Оказва се обаче, че екипът готви и друга изненада. Има и втора част на научния проект. Проф. Йордан Йорданов ще предостави за анализ на митохондриална ДНК останки на индивиди, намерени при археологически разкопки - от средновековни некрополи от VIII-Х в. от н.е. и тракийски от VIII-VI в. пр.Хр. Това изследване също е сложно, тъй като митохондриална ДНК може да бъде взета не просто от костен материал, а само от зъби чрез разпрашаването им, обясняват учените. Сравнителният анализ от това изследване ще покаже много точно различните влияния в българския генофонд. В тези антропогенетични изследвания активен участник ще бъде докторантката Десислава Нешева.     
 В момента проф. Йорданов събира материал от тракийския период, със Средновековието е по-лесно, казва проф. Драга Тончева. В крайна сметка целта на проекта е максимално точно да разберем какви са съвременните българи, обобщава тя.

http://www.duma.bg/duma/node/19716


Мотото на статиите е, че ние сме "особени" славяни, но от графиката е видно, че всичките славянски народи са вляво от вертикалната ос, а българите са отдясно. Дори населението в Северна Италия е по-близо до славяните, отколкото ние.  :cool:

HatshepsutTopic starter

Проблемът на тези изследвания е, че те са скъпи и се обхваща малка група хора. Колкото повече българи се изследват, толкова по-точни ще са данните.
Аз се надявам в близко бъдеще тези изследвания да станат достъпни като цена и да се извършват и в български лаборатории. Би трябвало всеки българин да знае своите Y-DNA и mtDNA хаплогрупи, така както знае своята кръвна група.

HatshepsutTopic starter

Вече никой не твърди, че сме произлезли от тюркска орда

Над половината съвременни българи са евроазиатци,
показват ДНК анализите
Българинът е типичен представител на източноевразийските популации. Генетично сме сродни със северните гърци и северните италианци, но нямаме нищо общо с тюрките и доста изненадващо - с турците. Това показва мащабно изследване на митохондриалната ДНК на българите. Резултатите са публикувани неотдавна в престижното научно специализирано списание "International Journal of Legal Medecine". Изследването е по съвместен проект на българо-италиански научен екип. От наша страна членове на екипа са проф. Драга Тончева от Катедрата по медицинска генетика при МУ-София и нейните две докторантки Сена Карачанак и Десислава Нешева, директорът на Института по микробиология при БА
 Сравнително отскоро в българската история започна да се дискутира въпросът за етногенезиса на съвременните българи. Старата теория на Златарски за ордата монголоидни тюрки, които се "вливат" в "морето от славяни", започна да дразни много нови изследователи поради наличието на няколко очевидни несъответствия, които произхождаха от тази теория. Първият, който по моето знание би камбаната и изрази мнение, че прабългарите са с индо-ирански произход, беше Петър Добрев. Разбира се, теорията му не беше добре приета сред университетските преподаватели в България, защото ако тя дори започнеше да се дискутира сериозно, това би означавало не просто да се пренапишат учебниците, но и да се признаят пропуски, грешки или откровени фалшификации в българската историческа наука.
 Днес продължават да се дискутират най-различни тези: Прабългарите са индо-европейци; Прабългарите са тюрки; Славяни няма, като терминът е измислен едва в средновековието. В античността срещаме термина склави, който означава роби и е название за социална принадлежност, а не e етническо наименование на народ; Славяните всъщност са траки; Днешните българи са наследници на траките; Възможно е траки и прабългари да са сродни племена и пр.
 Не е случаен фактът, че в динамичното ни съвремие, характерно с процесите на глобализация, все по-действен става стремежът на учените да познаят в дълбочина тайните на човека като биологичен дар на природата. На помощ идва

 новото направление в науката - генетичната генеалогия

 дава възможност да се проследи родословието на даден род стотици години назад. Звучи като твърдение от сферата на научната фантастика, но много от специалистите в тази област изказват мнението, че информационно-аналитичният ресурс на ДНК генеалогията гарантира най-точното, най-достоверното родословно дърво на всеки човек, при това с многохилядна времева граница назад. В това отношение е водещ международният проект на National Geographic - NGS Genographic Project, чиято цел e да открие чрез ДНК анализ човешките праотци от африканските родоначалници - около 60,000 години назад, до съвременното човечество. Участниците в проекта са събрали повече от 18,000 образци на ДНК от целия свят. Според "Family Tree DNA" нашето родословие е записано в ДНК, а тази информация е най-точната .
 България също се включи в световната тенденция на генно-генеалогичното изследване, макар и с два "центъра". Единият е създаден през януари 2008 г. към Genographic Project с наименованието Български ДНК-проект. Представен е от инж. физик Евгени Делев, със съдействието на Българо-Американска Асоциация - Чикаго:
 "Българският ДНК проект се стреми да натрупа база генетични данни за българи или за потомци на българи, чийто генетичен произход е български, катo при мъжете се проследява пряката мъжка линия (баща, дядо, прадядо и т.н.), както и пряката женска линия (майка, баба, прабаба и т.н.), докато при жените единствено пряката женска линия. Към този проект могат да се включат всички българи, живеещи извън територията на днешна България, като тези от Беломорска Тракия, Mакедония, Краище (западните покрайнини), северна Добруджа, Банатските българи, Бесарабските българи, българите, населяващи Украйна, Русия, както и емигрантите, живеещи в САЩ, в Австралия (гр. Аделаида) и др. Вторият център е в България - Националната генетична лаборатория, където от три години се работи по

 проект за изследване на митохондриалната ДНК на българите

 спонсориран от Министерството на образованието и науката (поради това и безплатен, за разлика от Genographic Project, където таксата за изследването е 100 долара). За съжаление научна кооперация между двата центъра не се осъществи.
 В разстояние на три години лабораторията е изследвала 500 мъже и жени, сред които са и десет души от Българската генеалогична федерация "Родознание". Какво показаха данните от 10-те ДНК-анализа?
 Хаплогрупа Н е Евроазиатска хаплогрупа. Честотата й е най-висока в Европа (между 40% и 60%), като се среща и в Сибир, Централна, Южна Азия, Северна Африка и Близкия Изток, но с по-ниска честота (5-30%).
 Предполага се, че е възникнала преди около 30,000 години в Близкия и Среден Изток, нейните представители достигат Европа преди около 20,000 години. По време на последния ледников период голяма част от заселниците в Северна Европа загиват, а други, мигрирайки на юг към Средиземноморието и Балканския полуостров, преживяват неблагоприятните условия. След края на ледниковия период (преди около 15,000 години), оцелелите представители на хаплогрупа Н отново населяват цяла Европа (т.нар. пост-ледникови експанзии в Европа).
 Хаплогрупа Н се свързва с разпространението на Граветската култура (преди около 20,000-25,000 години), която носи името на пещерата Ла Гравет във Франция. Характеризира се с изработка на инструменти от камък, предназначени за ловуване на големи животни (бизони, мамути, коне).
 Според данните на националния проект към хаплогрупа Н спадат 55,32% от българите .Н акад. Ангел Гълъбов и известният антрополог чл.-кор. Йордан Йорданов също от БАН.

Не сме славяни, идваме от Памир

 Теорията за индоевропейския произход на българите получи подкрепата и на ДНК анализа. Гените на българите са много близки до тези на народите в Памир. Това бе заключението на научната експедиция "Тангра", която събра генетични проби от жители на Афганистан и Таджикистан. Така към езиковите, антропологическите и археологически факти, теорията за индоевропейския произход на българите получи още едно потвърждение. Памир, а не западен Сибир, е прародина на българите - доказва "Тангра". С народите в Памир дори на пръв поглед си приличаме. И като лица и като бит, земеделски култури, фолклор. Но пък генетичните доказателства са най-неоспорими. Затова учените се постарали да вземат и проби за ДНК анализ в националната генетична лаборатория. Според учените хунският произход на българите от Сибир и Алтай е приет от официалната история съвсем хипотетично, без доказателства.

http://www.vestnikataka.bg/show_news.php?id=213289&cat=11

HatshepsutTopic starter

Ето още една статия за въпросното генетично изследване:

Генетично проучване доказа: Славяни сме, но не съвсем

Родеем се най-много с италианци, гърци и унгарци


Схемата показва на какво разстояние сме от останалите европейски народи
според генетичните си показатели

Генетично българите са по-близко до италианците, северните гърци и дори унгарците, отколкото до останалите славяни. Това показва  представително проучване на наши и италиански учени, представено вчера в София. Те изследвали митохондриалната хромозома, която се предава по женска линия и почти не се променя. Заради това по нея може да се проследи пътят на човешкия вид от самата му поява. Все пак обаче мутации има и те именно разделят днешните хора на отделни групи, наречени хаплогрупи. Според проф. Драга Тончева, която е шеф на Национален геномен център към медицински университет в София и шеф на катедра по медицинска генетика, 45 от тези групи имат определена честота на разпространение в българската популация и чрез сравнението със същите групи в другите народи се определя и нашата позиция сред тях.

Изследването се прави вече 2 години и за него са проучени над 900 кръвни проби на хора, които се определят като потомствени етнически българи. За сравнение обаче са проучени и представителите на още 41 други популации в цяла Европа.

Досега ни нямаше на генетичната карта

с проучването се появихме и на нея, коментира проф. Тончева. Освен митохондриалната компонента са изследвали и Y хромозомата, която се предава по бащина линия, но резултатите все още не са обобщени.

Нашите генетични маркери се срещат на много места,

 както в Европа, така и в Азия. Трудно е да се каже, че всички сме дошли от едно и също място. Защото ние сме смесен народ, потвърждава проф. Тончева. Само че маркерите ни отдалечават значително например от турци и румънци. За сърбите обаче все още не са правени подобни изследвания и не може да се коментира.

Според преобладаващите компоненти българите не са от тюркски произход,

те са индоевропейци и без съмнение славяни

но с достатъчно добавени източни елементи. Според акад. Ангел Гълъбов историците трябва да ревизират част от теориите си понеже генетично сме доста далеч от тях. Древните българи принадлежат към т. нар. Западно евроазийска група, а не към тюркската, настоява той.

Освен това в гените ни са се намесили и траките. Именно източното влияние обаче ни изтегля встрани от големия масив славянски народи, признава и проф. Драга Тончева.

Впрочем и при останалите картината е не по-малко пъстра и изненадваща - словенците например са значително по-близко до шведите, отколкото до чехи и руснаци, а албанците по отчетените маркери са в една група с шотландците и австрийците.

Следи от първите човеци в Европа и у нас
При 8,5% от изследваните българи са открити следи на хаплогрупа Н, която ги свързва направо с хората, повторно заселили Стария континент през последния ледников период. Това твърди Сена Карачанак, която е един от основните автори на изследването. При почти толкова и дори малко повече хора са засечени и групите J и Т, които говорят за потомство на населението, обитавало земята през палеолита, или т. нар. Старокаменна епоха, която си остава най-неясната от цялата човешка история. Само в 1 от изследваните ни сънародници е открита и хаплогрупата L, която директно го свързва с първите човеци, прескочили от люлката на вида Африка и разселили се из останалите континенти.

http://www.monitor.bg/article?id=306413

HatshepsutTopic starter

Генетичният код на българина

Българска експедиция в Афганистан, Таджикистан и Узбекистан доказа кои сме ние, българите, и откъде идваме.

Това стана ясно не от догми, предположения и тълкувания, а от най-чистия възможен език - този на собствените ни гени. Сравнението на нашето ДНК с това на хората, живеещи в древната ни прародина, развенча митовете, че сме див азиатски народ, дошъл тук и влял се в морето от славяни.

Оказа се, че 40% от гените ни за от народ, живял по нашите земи преди 7800 г. Това са хората, оставили Варненското съкровище - най-старото обработено злато в света.

Българи или славяни, тюрки или индоевропейци, скотовъди или земеделци са били нашите прадеди? Въпросът за националната ни идентичност напоследък съвсем се обърка в морето от стари и нови хипотези, мнения, предложения, лични и политически интереси.

Но ето че с методите на най-точния и достоверен език - човешката ДНК, най-накрая стана ясно от какво тесто са замесени съвременните българи.

Изследванията на генетичния ни код от екипа на проф. Иво Кременски изумиха с откритието, че славянското в кръвта ни едва се доближава до 20-те процента; че не подивели орди от воини на коне, а един цял народ от жени и мъже се е придвижвал от Изток към земите на Балканите.

 Според последните резултати поне 55% от преобладаващите у нас генетични комбинации са типично индоевропейски, докато характерните за азиатци и тюрки буквално липсват. Развенчаха и общоприетото клише, че сме хубави и умни, защото сме микс от всякакви екзотични народи, минали през кръстопътната ни територия.

 Оказва се, че наистина сме умни, хубави и добри, но съставени от само 3 основни части: 40% от гените ни са отпреди 7800 години, когато по нашите земи се е ширила мистичната и напреднала култура Варна, около 20% е славянската ни кръв, а останалите над 40% все още се проучват, но логично остават за индоевропейските по произход българи.

По пътя на разгадаване на генетичния код на древния ни народ ще тръгнем от самата зора на човечеството. Ще се срещнем с митохондриалната чернокожа Ева, която е дала гена си не само на белите българки, но и на всички до една жени по Земята днес.

Ще разберем как и кога са се обособили специфичните хаплогрупи - комбинации от групи гени, и как, макар че 99,9% от ДНК на всички хора са идентични, сме толкова различни помежду си.

 По списание "8" , д-р Славян Стоилов  -   С. М.

http://www.bolgari.net/genetichniiat_kod_na_bylgarina-h-403.html

HatshepsutTopic starter

Българската ДНК е на 7800 години


Носим ДНК на 7800 години. Това показва последното проучване на Националната генетична лаборатория. Българинът бил смесица от местно население и много други народности, които са минавали през земите ни.

 ,,Доскоро си мислехме, че сме смесица от прабългари и славяни. Но при изследванията открихме, че 22 на сто от мъжете у нас носят генни характеристики на мъже, които са живели по тези земи преди около 7800 г. Те нямат нищо общо със славяните, прабългарите и траките", казва пред "Монитор" шефът на лабораторията проф. Иво Кременски. По думите му, когато родните генетици получат информация и за женската ДНК, ще могат да установят с голяма точност каква е генетичната ни история.

 ,,ДНК-то ни е много добро. Българинът е оцелял толкова време и продължава да оцелява именно заради многообразието си от генетични комбинации. Трябва да се променят нещата извън нас. Защото богатите хора са и щедри, и здрави, и усмихнати. Затова мисля, че не трябва да пипаме гените, а да променим битието си", обяснява още проф. Кременски.

 Освен чрез гените, учените могат да получат подробна информация по състава на кръвта.

 ,,Неотдавна имаше едно изследване, което показваше, че по кръвта българите много приличат на французите. И то по-специално на хората, живеещи в Южна Франция. Това си има своето историческо обяснение - та нали кръстоносците са тръгнали от там и са минали през нашия регион. Няма как да не са оставили наследници", слага още един щрих към профила на българина доц. Андрей Андреев, директор на Националния център по кръводаряване. По думите му след още няколко века този състав може отново да се промени и да се окажем по-близки на някоя друга нация.

https://www.actualno.com/society/bylgarskata-dnk-e-na-7800-godini-news_411939.html

HatshepsutTopic starter

Кръвта вода не става или един разговор за генетичната история на българите

Когато стане въпрос за история, особено за нашата собствена, често изниква въпросът за произхода. От къде идваме? Колко стар е нашият народ? – Въпроси, за които няма точни отговори, а само теории. Едва ли някога ще узнаем със сигурност, но напредъкът в науката и нейните методи, ни позволява да надникнем все по – дълбоко в мъглата на миналото.
Най – сигурния начин да разберем кои сме, е да погледнем в нас самите... и то съвсем буквално.Телата ни носят в своята ДНК, генетичната памет на предците ни. Чрез нейното изследване, можем да добием представа за общия ни произход. Подобни изследваня, от генетична гледна точка, датират още от времето на Чарлз Дарвин, но модерният подход за изследване на ДНК става популярен едва през 90-те години на XX век. От тогава до сега проучвания в тази насока са правени в не малко европейски страни. От тази годинa и България е сред тях. Екип от БАН с ръководител Йордан Йорданов, наскоро публикува статия с интересни открития в тази област. Ние се срещнахме с тях и в следващите редове може да прочетете какво ни споделиха академик Ангел Гълъбов и Сена Карачанак на база на научни изследвания по някои много наболели за българската история въпроси. 

Какво представлява проекта и каква е целта му?

Проектът се нарича ,,Характеризиране на антропогенетичната идентичност на българския народ" и е договорен през 2009 година с фонд ,,Научни изследвания". Негов ръководител е Йордан Йорданов – един от водещите ни антрополози. Финансиран е от фонда, но за пълното му завършване са необходими още близо 100000 лева. Помощ при реализирането му оказаха и университетите в Павия и Перуджа (Италия). Идеята на проекта е да се види генетичния статус на съвременния български народ. За целта бе взет генетичен материал от 900 българи, разпределени равномерно по съвременната българска територия.

Кои стоят зад реализацията на проекта?

Професор Драга Тончева е ръководител на генетичните излседвания. Другата основна фигура е Сена Карачанак, докторант на проф. Драга Тончева. От италианска страна активно работеха професор Антонио Торони от Павия, който е един от европейските корифеи по митохондриална ДНК и професор Орнела Семино, която работи в областта на Y-хромозомата. В момента се работи върху антропологичната част на проекта като идеята е да се изследват 120 проби (60 от тракийския период и 60 от Първа Българска Държава(Аспарухова България)) от костно-зъбен материал.

По каква методика протече изследването?

Всеки човек е генетично различен от другите и целият генетичен материал, който носим е наследен от родителите ни. Има един участък от генетичния материал, наречен митохондриална ДНК, който винаги се наследява от майката. Има и един участък – Y-хромозомната, която се предава само по мъжка линия – от баща на син.(б.р. от целия генетичен код на човека, това са най – удобните за подобен анализ, места, които съдържат генетичен код с хронологично подредени мутации, за разлика от останалата част от ДНК, което подлежи на промени в следствие на смесване на майчиното и бащиното ДНК, което води до смесване и на мутациите. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че въпросните мутации са неутрални, с други думи не са значими за еволюцията.) Всичко това представлява един запис на миналото, който може да ни покаже генетичната история, на всеки отделен човек. Първоначално, преди близо 100 000 години, всички хора са живели в Източна Африка. С течение на тяхното разселване са възниквали различни мутации, които водят до различни генетични варианти. Така, ако днес се изследват вариантите в съвременни хора, може да се установи техният генетичен произход. На всеки от тези 900 души се изследваха индивидуално генетичните им варианти по майчина и бащина линия и след това се установи за всеки от коя хаплогрупа е.

Какви са резултатите от изследването?

По женска линия българите са най-близки с източноевропейските и средиземноморските популации. По мъжка линия пък най-близки до нас са гърците (по-специално Северна Гърция) и сме доста далеч от алтайските и тюркските популации. От това може да заключим, че както древните българи, така и съвременните нямат общ произход с алтайските и тюрските популации. Друг интересен резултат от изследването е, че няма разлика между хората от различните краища на България – дали са от Югоизточната или Северозападната част на страната. От всичко това може да заключим, че наблюдаваният образец на митохондриална ДНК показва, че българският митохондриален пул е географски хомогенен в страната и че се характеризира с една крайно висока честота на западно-евразийски тип. С други думи – българите се локализират между източно-европейските и средиземноморските популации, което е в съответствие и с историческите данни. От тях може да предположим, че средиземноморската така да се каже принадлежност може да се препише на траките, то източните приноси се дължат на древните българи, произхождащи от Средия изток и на славяните, мигриращи от Североизточна Европа.


Българският народ спрямо африканските и евразийските народи


Българите в контекста на европейските народи

Можем ли да кажем в такъв случай, че тези изслседвания са още едно доказателство, че тюркско-алтайския произход на българите е до голяма степен измислица?

Нека повторим отново какво ни казва науката – излседването на Y-хромозомните вариации на съвременния българин са представени от западно-евразийски хаплогрупи (хаплогрупата представлява всички генетични варианти, които споделят една обща мутация). Хаплогрупите пък, характерни за алтайския и централно-азиатски тюркски говореща популация са в пренебрежимо малка честота от 1,5%. Освен това трябва е хубаво да развенчаем още един мит – за славянското море, в което са се "удавили" българите скоро след идването си на Балканите. Да, славяноезичен народ сме, но твърдението, че славяните са успели бързо да претопят древните българи е далеч от реалните събития, случили се по нашите земи. На исторически език можем да кажем, че древните българите идват с култура и икономика на Балканите, което ярко контрастира с картината, показана ни във филма "Хан Аспарух" например. Там българите са представени като един номадски народ, живеещ в юрти, което е много далеч от истината. И до днес не са открити следи от юрти нито на нашите земи, нито в днешна Румъния. Друго доказателство, оборващо тезата за тюркско-алтайския произход на българите е, че новите анализи на протобългарските епиграфски източници (исторически надписи, "Именника на българските ханове) показва, че древният български език не принадлежи на тюрксата лингвистична група. Поради това водещите тюркозоли (главно американци и французи) не разглеждат българите като тюркски народ. Друго доказателство, което науката скоро откри бе цяла серия от непознати извори, написани на четири езика – старобългарски, гръцки, старогерманки и хедро-хазарски единодушно описват древните българи като един многоброен народ. Да не говорим за десетките градове, които оставят след себе си като Биляр и Болгар по Волга, Плиска, произведения на изкуството като Мадарския конник, които несъмнено няма как да се направят от един номадски народ. Археологичните изследвания пък, които са направени наскоро, показват че протобългарите представляват между 32% до 60% в ранната българска популация.

Споменахте, че трябва да се довърши излседването. Какво още трябва да се направи?

Трябва да се анализират такива варианти в митохондриалната ДНК в кости, за да може пряко да се види какви са били хората в миналото.

https://www.bulgarianhistory.org/

HatshepsutTopic starter

СЕНЗАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАН ДОКАЗА: Не сме славяни, рода сме с италианците

Изследване показа, че сме много различни с руснаците, но македонците са едно цяло с нас


Акад. Гълъбов, вие сте един от организаторите на Осмия европейски конгрес по микробиология, който се проведе във Велико Търново. Какви бяха основните теми, дискутирани на него?

 В конгреса участваха над 250 учени от Стария континент  България, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Франция, Англия, Италия, Германия. Дискутираните теми бяха много и изключително важни. Интересен доклад представи например проф. Анна Папа от Гърция за етиологията на западнонилската треска, която се пренася с комарите. През 1999 г. в Румъния са починали стотици хора от треската, а преди две години в Гърция също е имало сериозен взрив на заболяването. В България засега нямаме болни. Вероятната причина за това е, че при преминаването си от птиците върху комарите вирусът еволюира и отслабва. Проф. Жан-Клод Пифарети от Швейцария пък представи изследване на вариолата – едра шарка, която за щастие вече е победена. От наша страна проф. Стоян Грудев от Минно-геоложкия университет изнесе доклад за биохидрометалургията в България и представи нов метод за получаване на благородни метали чрез използване на микроорганизми. Проф. Жан Ромелер от университета в Хайделберг пък представи нов метод на лечение на рак чрез използване на животински парвовирус.

По какви въпроси се обединиха да работят членовете на балканските дружества по микробиология?

 Обединението на балканските дружества по микробиология ще работи по няколко теми, характерни за региона. Те са свързани с балканската ендемична нефропатия, с производството на чисти млечни храни и използването на ендемични растения за производство на лекарства. България например се славеше с нивалина, станал известен в цял свят за лечение на неврологични заболявания. Той се произвежда от блатното кокиче, но растението отдавна изчезна у нас и сега внасяме нивалин от Турция.

Имате революционна теория за произхода на българите, изградена на научната база на генетиката. Кажете в какво се състои тя?

 Това не е теория, а сериозно изследване. То е направено върху 1000 българи и продължи цели 3 години. В него взеха участие водещи наши генетици, антрополози и микробиолози, както и генетици от два италиански университета. Изследването беше извършено в два аспекта – първо, върху т.нар. митохондриална ДНК, която предава наследството от майката на децата, и, второ, изследване на мъжката Y-хромозома. В тези изследвания участваха 1000 души. Изрично бяха подбрани само българи и българомохамедани, а не хора с друга националност – без турци, роми, евреи, арменци и представители на другите етноси в България. И тези изследвания показаха, че българската съвременна популация генетично е най-близка до населението на Северна Гърция и Средна Италия и е леко встрани от някои славянски популации. Ние сме славяноезичен народ, но изследването категорично показа, че с руснаците сме много различни. Руснаци, беларуси, украинци, поляци – тези хора имат друг физически вид и друг манталитет. Не може автоматично да се отъждествява въпросът за езика с този за кръвта. Между другото в Македония също е правено едно подобно малко изследване от проф. Дума, шеф на катедрата им по съдебна медицина. Но те не смеят да обявят резултатите от него. Ние ги знаем неофициално. Защото тези изследвания показват, че българите и македонците сме едно и също. Сърбите и руснаците не са провеждали подобни изследвания. Хърватите горе-долу са близо до нас. Останалите европейски народи са ни далечни. Любопитно е, че турците, въпреки петте века робство, също се оказват генетически далеч от нас. Обяснението за това е, че въпреки съвместния живот между двата етноса смесени бракове не е имало и не са се допускали и от двете страни. Относно конкретните резултати от нашето изследване се смята, че траките са изиграли основна роля за нашата близост със средиземноморските народи. Това наше изследване обаче категорично оборва разпространяваната масово теория, че, видите ли, българите сме някакъв миш-маш от гени на различни племена и народи.

А откъде е тази наша близост до Италия?

 Причините са предимно исторически. От една страна, както казах, са траките. От друга – исторически знаете, че един от синовете на Кубрат – Алцек, с няколко хиляди души са се заселили в Италия. И там и днес има много фамилии като Булгари, Булгарели, потомци на онези Алцекови българи, дошли от Изток. Освен това след 9 септември се говореше и се втълпяваше, че прабългарите били една шепа, една дружинка и попаднали на Балканите, са се стопили в славянското море. Това е една долнопробна лъжа. В Дунавска България според изследванията на проф. Рашо Рашев и Божидар Димитров българите са били между 32 и 60% от населението. А това съвсем не е една шепа. И в историческите документи за българите се говори, че са били многобройни като пясъка в морето. Освен това прабългарите не са били някакви диваци и варвари с шатри и конски опашки. Това също не е вярно. Българите идват от Каракум, заселват се в Кавказ, а от там на запад достигат до Балканите. Те са познавали каменното строителство, просото, пшеницата, обработвали са коприната, знаели са да правят килими. Имали са страхотна армия и са били много добри воини. Преди да дойдат на Балканите, са изградили няколко силни държави. Аспарух побеждава страховитата 80-хилядна византийска армия. Докато славяните са живеели в сламени колиби, не са били воини, а земеделци, и един, общо взето, неорганизиран народ. Така че кой кого е претопил тогава и кой на кого е оказал влияние?

Разкажете и за други подобни официално налагани заблуди в историята?

 Мога да ви дам следния пример. Синът на Аспарух – Тервел, помага на византийския император Юстиниан и спасява Византия и цяла Европа от арабите, заради което в знак на огромна признателност е включен в църковния календар като св. Тривелий, получава титлата кесар, която е равна на цар, и областта Загоре. Има много запазени картинки, рисувани от византийските хронисти от онова време. На тях се виждат пратеници на Тервел при императора. И те са хора благородници, добре облечени, с бради. Няма никакви конски опашки. Това е някаква по-късно измислена дивотия. Малък отряд древни българи през IV  и V в. са влезли в състава на хуните и там, под тяхното влияние, може би са носели опашки, но основната маса българи са били съвсем други – цивилизовани, а не някакви диваци на коне. Така че голяма част от онова, което се преподаваше след 9 септември, просто не е вярно.

http://www.monitor.bg/

HatshepsutTopic starter

Акад. Ангел Гълъбов: Прабългарите, а не славяните са определили гените на народа ни

- Акад. Гълъбов, резултатите от първото изследване на генетичната характеристика на населението на България проверка на историята ли е?

- В известен смисъл е така. Много се говори, че съвременните българи били миш-маш от какви ли не гени. Приказки са, че всеки народ, който е минал по нашите земи, е променил генетичния ни произход. Считам, че това е невярна теза. Дори турското робство, продължило близо пет века, не е повлияло на генетичния статус на българите. Обикновените турци са живеели в отделни села и махали. Българи са ,,обогатявали" турския генофонд – чрез еничарството, отвличане на девойки, а не обратното. Извънбрачни деца не е имало, защото моралът се е поддържал от двете страни – особено от българска. Така че нямаме ,,генетични добавки" от робството. И не случайно изследването показва, че спрямо турците сме отдалечени и по мъжката (Y) хромозома в ДНК, и по женската (митохондриалната ДНК).

- Десетилетия учехме, че сме от тюркски произход, а гените доказаха, че не е така. Как се е стигнало до грешната теза?

- Още в края на XVIII в. западни историци твърдят, че основателите на държавата ни са тюрки. Така се е говорило за древните българи (прабългарите) въобще. След като близо два века в световната наука е битувала такава хипотеза, повечето наши историци са я поддържали, но при наличието на пълен информационен вакуум са,,стреляли" на тъмно и са съчинили началото на историята: дошла е дружина от тюрки, която взема властта, славяните се съгласили, за траките не се споменава – като че не съществуват.

- Някои историци твърдят, че подобно на траките прабългарите са се стопили ,,в огромното славянско море".

- Това е абсурд. Има твърде много данни в средновековните и по-нови източници, че значителна част от населението на ранна България се е състояла от прабългари. За Аспаруховите българи е било написано, че са многобройни като пясъка в морето. Основните български етноси,  славяните и прабългарите са дошли почти едновременно по нашите земи. Прабългарите са дали името България, те са носителите на държавността, на военната мощ, на цивилизованост, намерила място и в областта на стопанството и художествената култура. Докато славяните са нямали развита държавна и военна организация.

- Как посрещат историците новия ,,генетичен прочит" на историята?

- Някои от тях естествено са недоволни. Дори в последната енциклопедия на България (2011 г.) е написано от акад. Васил Гюзелев, че в Първата българска държава има два периода – на ханство (тюркско понятие) и царство България. Според науката при съвременните българи следите от тюрки, монголоиди и др. са колкото в другите европейски народи – около 1,5%.

- Какви сме ние тогава?

- Древните българи са били от европеиден тип. Ние сме славяноезични българи. Нека видим кого е наследила популацията. Грешна е тезата за прабългарите като една малка орда, наложила се над многоброен славянски народ. За да победиш неколкократно 100-хилядна византийска армия, всички древни българи трябва да са били около 1 млн. души. Според проф. Рашо Рашев през VII-VIII век древните българи въз основа данните на неутрални източници са били 30% от населението на България, а проф. Божидар Димитров твърди, че са 60% и съотношението е било 1,2 млн. прабългари и 800 000 славяни. Изводът е: древните българи са основна съставна част в съвременния български народ. Що се касае до езика ни – той се е развил на славянска основа. Българският език е славянски, но с тази особеност, че от всички славянски езици само нашият по структура е аналитичен (като френския език) – отсъстват падежите, обаче имаме определителен член и сложен глагол. Изводът е, че ние сме славяноезични, но до каква степен сме славяни по произход въпросът е дискусионен. Не може да се отъждествява въпросът за езика с въпроса за кръвта. Известно е, че генетиката се занимава с изясняване на произхода, а не на езика.
Странно е и че малко се говори за тракийски елемент в етногенезата на съвременните българи, въпреки че няма как да не е останал такъв. Траки са били Спартак (I в. пр. Хр.), но и византийският император Константин Велики (280-337 г.). Въпросът за траките е открит – за тях има много данни, главно езикови, но няма системни изследвания.

- Кога всичко ново ще влезе в учебниците по история?

- Има вече един такъв учебник за XI клас, на проф. Георги Бакалов, в който в значителна степен е отразено новото, а  има и учебник са V клас, в който ,,хановете" са ,,канове". Улиците също трябва да са ,,Кан Крум". Децата трябва да учат, че сме индоевропейци, че съвременният български народ е доста хомогенен, няма нищо общо с тюрките и не сме номадски народ. Дайте да не си подценяваме историята – древните българи са били знаменити хора, те са ни дали името и  даже не е редно да ги наричаме прабългари.

http://akademika.bg/2013/03/

HatshepsutTopic starter

Прабългарите са генетично европейци, а не татари


Акад. Ангел ГЪЛЪБОВ

- Акад. Гълъбов, едно ДНК проучване на български археологичен материал стигна до сензационни резултати. Запознайте ни с тях.

- Изследването е проведено от екипа на проф. Драга Тончева – национален консултант по генетика, от нейния докторант Десислава Нешева в съдействие с проф. Давид Карамели от Университета във Флоренция. Лабораторията във Флоренция е един от най-престижните европейски центрове, специализиран за работа с древна ДНК. Анализът се извършва върху митохондриална ДНК, която се предава от майката на децата, и се изолира от раздробени до прах материали от зъби или от тръбни кости.


Българи посичат ромеи, миниатюра от Менологията на Василий II, XI век

- Какъв материал беше използван?

- Археологичният материал е взет от Антропологичния музей към БАН, създаден от чл. кор. акад. Йордан Йорданов. Изследванията са на точно доказани гробове. Това са находища на древни българи от VIII до X в. и на траки от V-III хилядолетие пр. Хр. Готвим публикация съвместно с археолози, проучили и идентифицирали гробовете, за които има доказателства, че са на прабългари. Главните находища на прабългарски кости са от Ножарево, Силистренско, а другите са от манастира на Мостич, кръстен на чъргубиля Мостич – висш държавен сановник при царете Симеон и Петър. Има малко находище на кости от областта Чеч, датирани към Х век.

- Какви са резултатите от изследването?

- Към момента са изследвани само няколко кости на тракийци от III хилядолетие пр. Хр., но първо искаме да завършим проучването при прабългарите. Получени са вече първите резултати, които са доста хомогенни. Имаме 13 категорични материала на прабългари и без изключение те показват, че генетично те са европейци, а не монголо-алтайци. В тях няма следи от източни народи. Доказано е, че древните българи са индоевропейци. Няма нито едно отклонение.


Прабългарските кости за изследване на митохондриална ДНК са взети от Антропологичния музей,
създаден през 2007 г.

- Как променя това прочита на историята?

- Тези данни отхвърлят тезата за хуно-татарския произход на българите, както е написано и в последната енциклопедия от 2011 г. Това означава категорично, че прабългарите са хора от бялата раса, заселила Европа, и нямат нищо общо с монголите и татарите. Българският народ има три европейски съставки - за траките и за славяните никога не е имало спор. И като начало крайно време е да се спре употребата на думата хан - това е от тюркски "предводител на кавалерията". Правилното е "кан" от "канас ювиги".

- Какви бяха първите реакции на новината?

- У нас политиката има отражение дори при научните новини. Когато се доказва убийство в съда, изследванията на ДНК се считат 100% меродавни. Въз основа на ДНК проучване и доказано родство хората отиват в затвора или са оправдани. Ето сега цяла Англия се интересува от костите на Ричард ІІІ, където също се изследва митохондриална ДНК. Това са данни, които не могат да бъдат оспорени. Можеш да съчиняваш каквито искаш истории и теории, но такова съвпадение не може да има.


Хрониките показват европеидните черти на българските владетели.
Канас ювиги Омуртаг (814-831) и византийски пленници в миниатюра от Мадридския ръкопис
на хрониката на Йоан Скилица, XI в.

- Другата ви новина е свързана със славяните и е също така шокираща.

- Подробен анализ на мъжката У хромозома (изследва се само от кръв) при съвременните хора установява, че славянското население не е еднородна група. Не може да сравняваме русите с българите – ние физически се различаваме. Прабългарите са били хора с кръгли очи – това се вижда от рисунки на пратеници на Тервел при василевса. Съвременното проучване установява, че хаплогрупите (генните комплекси) C, N и Q, характерни за монголо-алтайците, ги има най-много в народите на Китай, Монголия, Казахстан, Сибир, Япония, Корея, Камбоджа, Индонезия и др. Там между 5 и 70% от населението носи С и N наред с Q (2-7%). За Европейска Русия характерен е високият процент на насeлението с хаплогрупа N – от 6 до 80%, достигащ в Курск 92.5%, в Твер – 79%. Тази хаплогрупа се носи между 7 и 15% от населението на Белорусия, а 6.5% – в Украйна. В България едва 0,5% от населението носи такива гени. Населението на Република Македония ги има в същия процент, румънци и молдовани – 0,7-1.6%, а бошняци са с 0%. Това показва, че ние се различаваме генетично от руснаците, които дълго време са били под робството на монголите, наричани от тях татари.

https://offnews.bg/

HatshepsutTopic starter

Акад. Ангел Гълъбов: Българите сме европейци по ген

Съвременните българи имат чисто европейска генетична структура. Нямат нищо общо с алтайско-монголските и хуно-татарските народи, както се твърдеше по-рано в различни исторически трудове.

Проведохме изследване на генетичната характеристика на населението на България. То беше осъществено от нашия световноизвестен, утвърден генетик и медик, завеждащ Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет професор Драга Тончева и нейния екип. Със съдействието на ВМА бяха изследвани 900 наши сънародници. Взехме кръвни проби от българи и българомохамедани от цяла България. В Европа са провеждани само три подобни изследвания - в Шотландия, Испания и Италия. Нашето проучване е по-голямо от тези в Русия, Полша, Франция и други европейски страни.

То е направено с много съвременни методи, като беше проведено върху две важни съставки, които осигуряват наследствеността. Едното е, което се предава от майката на децата – т.нар. митохондриална ДНК. Това е една структура в цитоплазмата, тя беше открита преди 30 години. Навремето, когато учихме медицина, изобщо никой не знаеше за тази митохондриална ДНК. Оказа се, че тя носи наследственост, която майката предава на децата си. И друго, което беше изследвано, бе мъжката хромозома - Y – хромозомата в ядрото в ДНК.

Установихме, че съвременните българи имат чисто европейска генетична структура. Те нямат нищо общо с алтайско-монголските и хуно-татарските народи, както се твърди в по-ранните изследвания. Така достигнахме до първия важен извод, а именно, че българите имат силна европейска структура. Вторият важен извод беше, че турците стоят много далеч от българите. Това е любопитно откритие, имайки предвид факта, че българите сме били близо 5 века под османско иго. Третият извод бе, че българите заемат специфично място и се различават генетически от някои славянски популации или по-точно казано славяноезични, тъй като понятието славянство не е свързано с кръвта, а с езика. Специално сме отдалечени от руснаците и от някои други славянски популации – словаци, чехи и т.н. По-близо сме до хърватите. Сърбите не са провеждали подобно изследване.

Беше установено, че имаме близост с румънците и населението на Северна Гърция, но това не е изненадващо. По-интересното беше, че в хода на изследването беше установена близост с популациите в Северна и Средна Италия, което очевидно говори за едно не малко присъствие на българи там. Ние сме един народ с европейска генетична структура, по-отдалечен от северните и западните европейски народи, като скандинавци, германци и англичани, французи, испанци и т.н. Но имаме много интересна близост с един от тези народи – италианския.

Наред с това, заедно с университета във Флоренция, започнахме изследвания за произхода на древните българи. Взетите проби от гробниците в Ножарево, южно от Силистра, в Западните Родопи и в Шуменския район показаха, че те са западни евразийци или европейци. Нямат нищо общо с монголо-алтайската и татарската, така да се каже, раса. Тези данни разбиват утвърдените от времето на професорите Константин Иречек и Васил Златарски концепции, че древните българи са били хуно-татари, което е един пълен абсурд.

http://news.bgnes.com/view/1207898

Similar topics (3)

Powered by EzPortal