• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Български ордени и медали

Започната отъ Hatshepsut, 17 Дек 2021, 09:26:02

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Hatshepsut

Български ордени и медали

Целта на темата е в нея да бъдат предствени Българските ордени и медали от 1878г. до ден днешен. В темата могат да бъдат представени също и някои значки на обществени организации. През изминалите години някои ордени и медали са били отменяни, учредявани са били и нови.
Някои от ордените и медалите имат различни варианти - златни, сребърни, бронзови, с лента, с мечове, с брилянти и т.н.
Ордените ще бъдат представени задължително с поне една снимка, може да бъде приложено и кратко описание.

Започвам с най-високото държавно отличие в момента - орден ,,Стара планина"


Орден ,,Стара планина"

Орден ,,Стара планина" е най-високото отличие в наградната система на Република България. Връчва се от президента на България на политици, дипломати, общественици, музиканти, певци, спортисти, български и чужди граждани.

Учреден е с указ от Президиума на V Народно събрание на 4 август 1966 година. Първоначалният статут на орден ,,Стара планина" предвижда негови лауреати да бъдат само чужди граждани, политици, общественици, спортисти и др. На 21 март 1991 г. наградната система на НРБ е отменена, но орден ,,Стара планина" запазва статута си и преминава в наградната система на Република България. От 15 юли 1994 г. статутът на ордена е изменен, за да могат с него да бъдат награждавани български граждани, ,,които имат изключително големи заслуги към Република България", като първите наградени са 27 играчи и треньори от националния отбор по футбол.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Стара планина (орден)

Орден ,,Стара планина" е най-високото държавно отличие. С него се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България;
С орден "Стара планина" се награждават и чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

Източник на снимките: официалния сайт на Президента на България

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Орден "Стара планина" с лентаОрден "Стара планина" I степенОрден "Стара планина" I степен с мечовеОрден "Стара планина" II степенОрден Стара планина I степен, с който е удостоен посмъртно Димитър Пешев. Експонат на Националния исторически музей, София

Източник на снимката: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NHMB-Order_Stara_planina-Dimitar_Peshev_01.JPG


Hatshepsut

Орден ,,Мадарски конник"

Орден ,,Ма̀дарски конник", учреден през 1966 г., е трети по старшинство в наградната система на Република България, заедно с орден ,,За гражданска заслуга" и орден ,,За военна заслуга".

Учреден е с указ от Президиума на V народно събрание на 4 август 1966 г. С него се награждават български и чужди граждани за особено големи заслуги в установяването, укрепването и развитието на двустранни отношения с България.

Всички отличия от наградната система на НРБ, с изключение на ордените ,,Стара планина", ,,Мадарски конник" и ,,Орден на розата", са отменени с изменение на указ № 1094 на 21 март 1991 г. от 7 велико народно събрание.

Орден ,,Мадарски конник" е трети по старшинство в наградната система на Република България. Утвърден е със Закона за ордените и медалите на Република България на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр. 54).

Награждаването с орден ,,Мадарски конник" е прерогатив на президента на Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,Мадарски конник"


С орден "Мадарски конник" се награждават чужди и български граждани за особенно големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България. Орденът е с лента с българския национален трибагреник, има две степени - първа и втора, и две категории - без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица).

Източник на снимките: официалния сайт на Президента на България

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali


Орден ,,Мадарски конник" I степен с мечовеОрден ,,Мадарски конник" II степен
Орден ,,Мадарски конник" I степен с мечове (НРБ)


Hatshepsut

#2
Орден ,,13 века България"

Орденът ,,13 века България" е втория (считано от октомври 1981 г.) по старшинство орден в наградната система на НРБ. Учреден е на 16 октомври 1981 г. с указ №2191 на Държавния съвет на Народна република България.

Заедно с ордените ,,Георги Димитров" и ,,Стара Планина", ,,13 века България" се нарежда на първо място по старшинство в наградната система на НРБ. Присъжда се от Държавния съвет на НРБ на български и чужди граждани. Изискването към българските граждани е да имат особено големи заслуги към НРБ, а за чуждите граждани – особено големи заслуги за укрепването и развитието на дружбата и сътрудничеството с НРБ, както и в борбата за укрепване на мира и взаимоотношенията между народите.

Ордена включва орденски знак, звезда на ордена и миниатюра за всекидневно носене. Орденският знак се състои от двустранна петолъчна звезда с диаметър 75 мм., покрита с бял емайл. В средата на знака е разположен квадратен медальон изработен от злато, в който са изобразени средновековни фрески от двореца във Велики Преслав обградени от лаврови клонки покрити със зелен емайл. Върху медальона е изписано числото ,,681" – годината на създаване на Българската държава. Знака на ордена се носи на лента широка 85 мм. с преобладаващ бежов цвят с националния трикольор по средата. Звездата на ордена има форма на стилизирана петолъчна звезда с диаметър 80 мм. В средата ѝ е разположен идентичен медальон с този на орденския знак. Миниатюрата е с големина 23 мм, представлява опростено копие на звездата на ордена, изработена за всекидневно носене. Първото награждаване с орден ,,13 века България" е на 7 септември 1984 г., когато по случай 40-годишнината на социалистическата революция в България, в резиденция ,,Лозенец" са наградени цялото партийно и държавно ръкводство: Генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ, членовете и кандидат-членовете на Политбюро на ЦК на БКП, секретарите на ЦК на БКП, секретаря на БЗНС и първи зам.председател на Държавния съвет на НРБ и секретарите на Постоянното присъствие на БЗНС, заместник-председателите на Държавния съвет на НРБ, заместник-председателите на Министерския съвет на НРБ, членовете на Държавния съвет на НРБ, министрите на НРБ.
 
Автор на проекта е професор Валентин Старчев, а художник М. Марков. Орденът е изготвен в Държавния монетен двор. Връчен е около 100 пъти. Сред наградените са редица партийни дейци, както и писатели, певци и други. На 21 март 1991 г., когато с промяната на указ №1094 от 7 Велико Народно събрание наградната система на НРБ е съществено изменена, се преустановява връчването на ордена ,,13 века България".

https://bg.wikipedia.org/wiki/13 века България (орден)

Моето лично мнение е, че отмяната на този орден през 1991г. е грешка, аз бих се радвал, ако орденът се възстанови.

Hatshepsut

#3
Св. св. Кирил и Методий

,,Св. св. Кирил и Методий" е приемник на орден ,,Св. св. равноапостоли Кирил и Методий" и на орден ,,Кирил и Методий" (НРБ).

,,Св. св. равноапостоли Кирил и Методий" е най-високото отличие в Царство България. Той е династическият орден на българските царе. Учреден от Цар Фердинанд I на 18 май 1909 г., по повод обявяване на независимостта на България (ДВ №104/21.05.1909 г.), а през февруари 1910 г. е утвърден със закон от XIV Обикновено народно събрание. Орденът символизира суверенитета на страната и авторитета на монарха, който е негов Велик магистър и единствен носител на ,,голямото огърлие". Инсигнията на ордена е задължителен атрибут от официалното облекло на българския цар. Има единствена степен с кръст и звезда с образите на светите братя Кирил и Методий. Звездата на ордена силно наподобява френския династичен орден Св. Дух, учреден от Анри III Валоа през 1578 г. Тази прилика едва ли е случайна, като имаме предвид произхода на Цар Фердинанд I и специалното му отношение към династичната традиция. Девизът на ордена е ,,EX ORIENTE LUX" (От изток е светлината).


Различия между царския и републиканския вариант

- Медалът на първите два степени е сребърен византийски кръст с позлатени сребърни ръбове, 3-ти клас е само изцяло сребърен.
- Пламъците между раменете на кръста заменят лилията;
- На обратната страна, вместо вензелът на българския цар е поставен българският национален трибагреник и надпис ,,Република България"

Орден ,,Св. св. Кирил и Методий" е втори по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със ,,закон за ордените и медалите на Република България" на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр.54). Награждаването с орден Св. св. Кирил и Методий е прерогатив на Президента Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Св. св. Кирил и Методий_(Орден)


С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Орденът има следните степени: огърлие, първа степен - златен с оранжева лента, втора степен - сребърен с оранжева лента.
С орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие се награждават лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката.
С орден "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката.
Орден "Св. св. Кирил и Методий" - втора степен се връчва на дейци на образованието, културата и читалищното дело.

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali


Орденът е учреден с Царски рескрипт по повод провъзгласяването на Независимостта на Царство България през 1909 г. Утвърден е със закон през 1910 г.
Най-високото отличие в орденската йерархия на Българското царство. Съгласно Орденския му статут броят на живите носители не бива да надхвърля петнадесет души.

Орден Светите Равноапостоли Кирил и Методий (аверс)Орден Светите Равноапостоли Кирил и Методий (реверс). Вижда се вензела на цар Фердинанд - стилизирана буква ФГолемият кръст на Ордена "Св.св.Кирил и Методий"Орденът "Св. Св. Кирил и Методий", връчен на народния поет Иван Вазов във връзка с неговия юбилей през 1920 г., когато навършва 70 години
...ето и съвременните варианти (Снимките са от официалния сайт на Президентството)

Орден ,,Св. св. Кирил и Методий" I степенОрден ,,Св. св. Кирил и Методий" с огърлие


Hatshepsut

#4
Орден "Кирил и Методий" (НРБ)

Орденът "Кирил и Методий" е утвърден на 13 декември 1950 г. с указ №649 от Президиума на 1 Народно събрание и има три степени. В чл.36 от указ №1094 на Държавния съвет на НРБ от 28 май 1974 г. са определени мотивите за награждаване с ордена: ,,за дейност в областта на науката, просветата и културата и за големи заслуги за възпитанието на българския народ". Наградна система на НРБ създава много видове отличия, между които 17 ордена, подредени по старшинство в 8 степени, орден ,,Кирил и Методий" е седми по старшинство. Всички отличия от наградната система на НРБ, с изключение на трите ордена Стара планина, Мадарски конник и Орден на розата са отменени с изменение на указ №1094 на 21 март 1991 г. от 7 Велико Народно събрание.


Орден "Кирил и Методий" I степенОрден "Кирил и Методий" II степенОрден "Кирил и Методий" III степен


Hatshepsut

#5
Орден на розата

,,Орден на розата" е учреден на 4 август 1966 г. с Указ №606 на Президиума на Народното събрание на Народна република България.

Орденът е изработен по дизайн на Дечко Узунов, а знаците на ордена се изработват в Държавния монетен двор в София.

Орденът има овална форма, 40,5 mm в диаметър. В центъра се намира позлатена релефна форма на роза. Лъчите са златни за първа степен и сребърни за втора степен. Плочката е поставена върху розета, състояща се от 10 снопчета лъчи, всяко от които е образувано от по три лъча. Четири от снопчетата имат по-къси лъчи с триъгълен връх, а върховете на останалите са с форма на лястовича опашка. Сребърният орден се различава от златния единствено по това, че с изключение на розата, която е позлатена, целият е от сребро.

Отличието се носи от лявата страна на гърдите на носач, имащ формата на симетрично развята лента, позлатен или посребрен за съответната степен, като и двете се изработват от сребро.

Орденът има две степени в наградната система на НРБ:

I степен (златна)
II степен (сребърна)

По предложение на Славка Славова (служител в Министерството на външните работи в периода септември 1951 г. – май 1990 г.) изпълнявала длъжността пълномощен министър, се осъвременява орденската система. Липсата на ордени за съпругите на отличените е повод да се създаде ,,Орден на розата".

Награждаването с ордена се извършва в дипломатически контекст при държавна визита.

Орденът на розата е бил връчван само на жени - чужди гражданки, за заслуги за установяваването на връзки на България с други държави.

На 9 юни 2003 г. с Указ № 230 е преустановено награждаването с този орден.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден на розата


Орден на розата I степенОрден на розата II степен


Hatshepsut

#6
Орден ,,Свети Александър"

Орденът ,,Св. Александръ" е учреден в чест на небесния покровител на Княз Александър I и е втори по старшинство в наградната система в Царство България.

Учреден с Княжески рескрипт на 25 декември 1881 г. в чест на небесния покровител на Княз Александър I. В основата му заляга домашният орден на Хесенското херцогство ,,Филип Великодушни", от който владетелски дом произхожда първият Български Владетел. Първоначално е замислен в пет степени и Огърлие, но впоследствие се оформят шест степени, Малко и Голямо огърлие, а през 1908 г. и степента Велик кръст. Постепенно се оформят и военновременните степени с мечове по средата и над кръста. С ордена се награждават български и чужди поданици по личното благоволение на Монарха, който е Великият магистър.

Орденът представлява емайлиран в бяло артилерийски кръст със златни или сребърни кантове, в зависимост от степента. Във вимпела на аверса е поставен стилизиран надпис на името на ордена, а в пръстена наоколо девизът: / СЪ НАМИ БОГЪ /, под него лаврови клончета. На реверса е поставено бяло поле с надпис / 19 ФЕВРАЛЪ 1878 / – датата на подписването на Санстефанския прелиминарен мирен договор. Над него Царска (Княжеска) корона с пуснати кисти. Първата степен се носи на пурпурночервена моарена лента през дясното рамо с розетка в края. Тя има и своята звезда, която представлява осемлъчева сребърна звезда, в чийто център е поставен аверсът на ордена.

Голямото огърлие представлява тридесет последователно свързани от короновани лъвове медальона, редуващи вензела на учредителя, Княз Александър I, и осмоконечен кръст. Известна е специална емисия на голямото огърлие с пресечени два фелдмаршалски жезъла, принадлежаща на Цар Фердинанд I.

Малкото огърлие повтаря изображенията на голямото, но с намалени размери.

Великият кръст, учреден през 1908 г., повтаря първоначалната емисия, но вместо в бял е изработен в зелен емайл, а в средата на вимпела е поставен коронован български лъв. Подобно оформление има и звездата, като пръстенът около златния лъв на червено поле е отново в зелен емайл.

Останалите степени повтарят изображението на първата емисия, но с намалени размери. Шеста степен е изработена от сребърен метал без емайл върху раменете на кръста.

Изключителни образци на Голямото и Малко огърлие на ордена ,,Свети Александър" с брилянти, принадлежали на Османските султани Абдул Хамид II и Мехмед V, се пазят в колекцията на двореца ,,Топ Капъ" (Високата порта) в Истанбул.

Степени на ордена

Велик кръст на ордена ,,Св. Александръ", голямо и малко огърлие
I степен, Велик кръст. Награждават се висши държавни служители и военни. Носи се на шарф през рамо.
II степен, Голям офицерски кръст. Кръстът е с бял емайл, носи се на червена лента за шия, има звезда.
III степен, Командирски кръст. Кръстът е в зелен или бял емайл (зависи от емисията), носи се на червена лента за шия, няма звезда.
IV степен, Офицерски кръст. Кръстът е в бял емайл, носи се на гърдите на червена триъгълна лента с розетка, няма звезда.
V степен, Кавалерски кръст. Кръстът е в бял емайл, носи се на гърдите на червена триъгълна лента, няма звезда.
VI степен, Сребърен кръст. Кръстът е изработен от сребрист метал без емайл, носи се на гърдите на червена триъгълна лента, няма звезда.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,Свети Александър")


Източник на снимките - сайта Bulgarian Royal Decorations: https://bg.bulgariandecorations.com/orders/

Орден "Свети Александър" с огърлиеОрден "Свети Александър" - Велик кръстОрден "Свети Александър" - Велик кръст с мечовеОрден ,,Свети Александър" I степенОрден ,,Свети Александър" I степен с мечове


Panzerfaust

Цитатъ на: Hatshepsut - 18 Дек 2021, 08:25:18Орден "Кирил и Методий" I степенОрден "Кирил и Методий" II степенОрден "Кирил и Методий" III степен


Колко семпло и нелепо изглежда комунистическият вариант на ордена, в сравнение с царския! Все едно някаква значка на ударник.
Agree Agree x 1 View List

Hatshepsut

Продължавам със следващите степени на ордена ,,Свети Александър"

Източник на снимките - сайта Bulgarian Royal Decorations: https://bg.bulgariandecorations.com/orders/

Орден ,,Свети Александър" II степен с мечовеОрден ,,Свети Александър" III степен с мечове

- емисия на княз Александър Батенберг- емисия на цар Борис IIIОрден ,,Свети Александър" IV степенОрден ,,Свети Александър" V степенОрден ,,Свети Александър" VI степенОрден ,,Свети Александър" VI степен с мечове


Hatshepsut

Орден ,,За гражданска заслуга"

Орденът ,,За гражданска заслуга", заедно с ордените ,,За военна заслуга" и ,,Мадарски конник" е третият по старшинство в наградната система на Република България.

Учреден от княз Фердинанд I на 2 август 1891 г. Първоначално има шест степени, а през 1933 г. е въведена и степента Велик кръст. Към ордена съществува и Дамски кръст в три степени. Предназначен е за цивилни лица за заслуги и примерна служба в полза на обществото. Награждаването с ордена е израз на благодарността на Отечеството към заслужилите дейци.

Орденът представлява емайлиран в бяло пизански кръст с дъбови листа и жълъди между раменете. Кантовете на степените от четвърта нагоре са от златен а на пета и шеста от сребърен метал. Шеста степен на ордена е изработен изцяло от сребърен метал.

Във вимпела е поставен вензелът на учредителя – княз Фердинанд I, заобиколен от бял пръстен с надпис / ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА /. На реверса е поставен коронован златен български лъв върху тъмно червено поле, в белия пръстен наоколо / ФЕРДИНАНДЪ I / и датата на учредяването 2 август 1891 г. Над кръста е поставена Царска, а в първоначалната емисия Княжеска корона като през 1945 – 46 година короната е заменена с венец, това е така наречената регентска емисия.

Орденът се носи се на бяла моарена лента със зелен и червен кант в двата края. Великият кръст е поставен на дълъг шарф, завършващ с розетка и се носи през дясното рамо. Степените от трета до шеста висят на малка триъгълна лента и се носят от лявата страна на гърдите. С премахването на Търновската конституция и провъзгласяването на България за Народна република, орденът е отменен.

Република България

Орден ,,За гражданска заслуга" е трети по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със ,,закон за ордените и медалите на Република България" на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр.54). Награждаването с орден ,,За гражданска заслуга" е прерогатив на Президента Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За гражданска заслуга"


Започвам със снимки на съвременния вариант на ордена. Снимките са от официалния сайт на Президента на България:

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

С орден "За гражданска заслуга" се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България. Орденът има две степени - първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник.

Орден "За гражданска заслуга" I степенOрден "За гражданска заслуга" II степен
Следващите снимки са от периода преди 1944г.

Велик кръст на ордена "За гражданска заслуга"

- Емисия на княз Фердинанд
Източник: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/- емисия на цар Фердинанд, с брилянтиОрден ,,За Гражданска Заслуга" I степен с розеткаОрден ,,За гражданска заслуга" I степенОрден ,,За гражданска заслуга" II степен :arrow:

Hatshepsut

:arrow:
Продължавам със следващите степени на Ордена ,,За гражданска заслуга" в Царство България...

Орден ,,За гражданска заслуга" III степенОрден ,,За гражданска заслуга" ІV степен
Следващите снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Орден ,,За гражданска заслуга" V степенОрден ,,За гражданска заслуга" VI степенОрден ,,За гражданска заслуга" Дамски кръст I степен


Hatshepsut

Цитатъ на: Panzerfaust - 19 Дек 2021, 16:38:54Колко семпло и нелепо изглежда комунистическият вариант на ордена, в сравнение с царския! Все едно някаква значка на ударник.

Да, като изключим "Стара планина", "Мадарски конник" и "13 века България", почти всички останали ордени и медали от комунистическо време са с посредствена художествена стойност  :whistle:
Аз сега събирам снимки на такива ордени и се убедих в това. Даже в Уикипедия прочетох, че един от най-важните ордени в наградната система на НРБ - ,,Георги Димитров", е изработван в частно ателие  :judge:

Hatshepsut

Орден ,,За военна заслуга"

,,За военна заслуга" заедно с ордените ,,За гражданска заслуга" и ,,Мадарски конник" е третият по старшинство в наградната система на Република България.

Учреден с Княжески рескрипт до Канцлера на Българските ордени на 18 май 1900 г. в знак на особено благоволение на Монарха към храбрата армия. По същество това е Орден ,,За гражданска заслуга", но преработен за военни лица, същото обяснение се съдържа и в самия рескрипт. Орденът са дава на военни лица за непорочна служба и извънредни заслуги. Учреден е в шест степени, а през 1933 г. е въведена и степента Велик кръст.

Орденът има формата на пизански кръст, раменете на който са покрити с червен емайл. Между тях са поставени два меча обърнати с остриетата нагоре. В центъра на аверса е поставен вензелът на учредителя – Княз Фердинанд I, а наоколо, в емайлиран в зелено пръстен, надписът / ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА /. Аверсът повтаря същия на орден ,,За гражданска заслуга", но с бял пръстен. Увенчан е с Царска корона с пуснати кисти надолу.

Във време на война външният му вид търпи леки изменения върху раменете на кръста е поставен лавров венец, а пръстенът около вимпела е в бял емайл.

Великият кръст се носи на широка жълта лента с черни и бели кантове в края – цветовете на Сакс-Кобург-Готската династия. Степените от четвърта до шеста се носят на малка триъгълна лента на дясната гръд.

След 9 септември 1944 г. лентата е заменена от тази на ордена ,,За гражданска заслуга", вензелът на Цар Фердинанд е премахнат, като на негово място е поставен българския трикольор. През петдесетте години на ХХ век е отменен. Възстановен е през 2004 г. в две степени.

Степени на ордена в Царство България

I степен, Велик кръст
Награждават се висши държавни служители и военни. Носи се на шарф през рамо.

II степен, Голям офицерски кръст
Награждават се изключително генерали. Прилича на кръста I степен, но има размер 63 мм. Носи се на лента за шия.

III степен, Командирски кръст
За награждаване на командири на полкове (полковници и подполковници). Външно напомня на кръста II степен и има диаметър от 54 до 63 мм. Няма звезди. Носи се на лента за шия.

IV степен, Офицерски кръст
За награждаване на майори, щабни офицери и капитани – ротни командири. По външен вид прилича на кръста III степен, но е по-малък по размер – от 48 до 51 мм. Носи се на жълто-черно-бяла триъгълна лента с розетка – в мирно време, а по време на война – с военни отличия и на лентата на ордена ,,За храброст" без розетки.

V степен, Кавалерски кръст
За награждаване на ротни и взводни командири до чин капитан, опълченци, доброволци в Сръбско-българската война, Балканските войни и др. Има размери от 48 до 51 мм. В това отношение не се различава от кръста IV степен, но е изработен изцяло от посребрен метал (с изключение на емайлираните детайли). Друга разлика от кръста IV степен е отсъствието на розетки на лентата. Съществуват емисии както с корона, така и без. В мирно време се връчва на стандартната лента, а по време на война – с военни отличия във вид на лаврово венец от лицевата страна и на лентата на ордена ,,За храброст".

VI степен, Сребърен кръст
За награждаване на подофицери, опълченци, доброволци в Сръбско-българската война, Балканските войни и др. Изцяло е изработен от посребрен метал, без емайл, с корона или без корона (средната част също не е емайлирана). Диаметъра на кръста е 46 мм. Шестата степен на ордена няма емисия с военно отличие на лицевата страна на кръста. В мирно време се връчва на стандартната лента, а по време на война – на лентата на ордена ,,За храброст".

Република България

Орденът ,,За Военна заслуга" е трети по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със ,,Закон за ордените и медалите на република България" на 13 юни 2003 г. (обн.,ДВ, бр.54). Награждаването с орден ,,За военна заслуга" е преимущество на Президента Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За военна заслуга"


С орден "За военна заслуга" се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България. Орденът има една категория - с мечове, и три степени.

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Започвам със снимките на днешния вариант на ордена.
Снимките са от официалния сайт на Президента на България.

Oрден ,,За военна заслуга" I степенOрден ,,За военна заслуга" II степенOрден ,,За военна заслуга" III степен
Снимки на ордена от времето на Царство България ще публикувам в следващия постинг.

Hatshepsut

#13
Орден ,,За военна заслуга - Царство България"

Орден "За военна заслуга" I степен, с който Цар Фердинанд е бил на церемонията при провъзгласяване на независимостта на България на 22 септември 1908г. във Велико Търново. Експонат от Националния военноисторически музей в София.Български орден ,,За военна заслуга" II степен. Емисия от 1933-1944г.Oрден ,,За военна заслуга" III степен
Следващите снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Oрден ,,За военна заслуга" Велик кръст. Емисия на цар ФердинандОрден ,,За военна заслуга" II степен. Емисия на цар Фердинанд.Oрден ,,За военна заслуга" III степен с военно отличие. Емисия на цар ФердинандОрден ,,За военна заслуга" IV степен. Емисия на цар Фердинанд.Oрден ,,За военна заслуга" IV степен с военно отличие. Емисия на цар Борис IIIОрден ,,За военна заслуга" V степен. Емисия на цар Фердинанд.Орден ,,За военна заслуга" V степен с военно отличие. Емисия на цар Фердинанд.Орден ,,За военна заслуга" VI степен. Емисия на цар Фердинанд.


Hatshepsut

#14
Орден ,,За храброст"

,,За храброст" е висш български орден, даван в Княжество България, Царство България и Република България. Той е най-почитаният български орден, вторият по старшинство в Царство България и четвърти по старшинство в Република България. Съществува от 1880 г., с прекъсване от 1946 до 2003 г.

Орденът ,,За храброст" е учреден с указ на княз Александър Батенберг на 1 януари 1880. Той е първият български орден, като за модел при създаването му използван орденът ,,За военна заслуга", съществувал до 1866 г. във великото херцогство Хесен. Носителите на този орден се наричат кавалери. Важно е да се спомене, че орденът е създаден в нарушение на решенията на Берлинския конгрес, съгласно които България няма правото на висши държавни отличия – символ на национална независимост.

Държавният глава и престолонаследникът по право са кавалери съответно на Военен орден ,,За храброст" I степен и Военен орден ,,За храброст" IV степен. Поради голямото си уважение към ордена, Н.В. цар Борис III никога не е носил ордена ,,За храброст" I степен и Големия кръст, а само получените от него по време на Балканската война (1912 – 1913) орден ,,За храброст" III степен, 2 клас, по време на Първата световна война (1915 – 1918) орден ,,За храброст" III степен, 1 клас и полагащия му се като престолонаследник орден ,,За храброст" IV степен, 2 клас, връчен му през 1894 година.

Първото награждаване с ордена ,,За храброст" се състои на 17 април 1880 г., когато са наградени 33-ма участници в Руско-турската война (1877-1878). Само няколко дни по-късно, на 24 април (6 май нов стил) – Гергьовден, по време на освещаването на новото знаме на 3-та тетевенска дружина с ордена е наградено и първото гражданско лице. Носител на ордена Сребърен кръст ,,За храброст" IV степен е Йончо Бобевски – един от тримата представители на Тетевен при освещаването и участник в Руско-турската война (1877-1878) – носител на руския орден ,,Георгиевски кръст".

Интересен е фактът, че в периода (1937–1940) знакът на ордена ,,За храброст" IV степен, 1-ви клас се използва в качеството на опознавателен знак за ВВС на България, аналогично на ,,Железния кръст" – традиционната емблема на германските ВВС.

След премахването на монархията ордените и медалите от Царство България биват напълно заменени с други. Така на 15 септември 1946 г. най-почитаният български орден – Орденът за ,,За храброст" – престава да съществува.

Кавалерите на ордена ,,за храброст" и наградените с войнишкия му кръст са имали своя организация Общество на кавалерите на ордена за храброст, която е създадена през 1934 г. и просъществува до 1944 г., когато е забранена от комунистическата власт.

Описание

Велик кръст на ордена ,,За храброст"
Великият кръст на ордена се дава само на владетеля, който е и негов Велик магистър. Състои се от огърлие, звезда и мантия (от княз Фердинанд) Съществуват пет различни емисии на ордена.

Първа Батенбергска емисия (1886)
Втора Батенбергска емисия
Първа Фердинадска емисия
Втора Фердинадска емисия
Трета Фердинадска емисия

Орден ,,За храброст" I степен 1 клас (до 1886 г. се нарича Орден ,,За храброст" I степен)
Съществуват 4 емисии.

Орден ,,За храброст" I степен 2 клас (от 1886 г.)
С този орден се награждават български и чужди генерали, както и чужди владетели.

Втора, трета и четвърта степен на ордена се дават на генерали и офицери в зависимост от заеманата от тях длъжност.

Орден ,,За храброст" II степен
Съществуват две емисии

Орден ,,За храброст" III степен 1 клас (до 1915 г. се нарича Орден ,,За храброст" III степен)
Съществуват три емисии

Орден ,,За храброст" III степен 2 клас (от 1915 г.)
Съществуват пет емисии

Орден ,,За храброст" IV степен 1 клас (до 1915 г. се нарича Орден ,,За храброст" IV степен)
Съществуват седем емисии

Орден ,,За храброст" IV степен 2 клас (от 1915 г.)
Съществуват десет емисии

Войнишки кръст ,,За храброст"

Войнишкият кръст ,,За храброст" (известен още като знак на ордена ,,За храброст") е медал, причислен към ордена ,,За храброст". Отличията за по-нисшите чинове т.е. войници и подофицери са въведени заедно с офицерските. I и II степен са позлатени, а III и IV посребрени. Размерът им е по-малък от офицерските (33 – 34 мм) и са с по-тясна лента. Степените се различават по наличието или отсъствието на напречни ленти, чиито краища са раздвоени.

Войнишки кръст ,,За храброст" I степен
позлатен с напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война

Войнишки кръст ,,За храброст" II степен
позлатен без напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война

Войнишки кръст ,,За храброст" III степен
посребрен с напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война

Войнишки кръст ,,За храброст" IV степен
посребрен без напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война


Република България

След 57 години прекъсване със закон от XXXIX Народно събрание приет на 29 май 2003 г. и обнародван в Държавен вестник от 21 май 2004 г. орденът е възстановен. В съвременния си вариант той има само три степени, няма класове и отново бива с мечове за военни лица и без мечове за граждански.

Самият орден има синя лента и се носи на гърди. Притежава три степени и две категории – с мечове (който се връчва на военни лица) и без мечове (връчван на цивилни лица)

Трите степени на ордена се различават по вид както следва:

Първа степен: златен кръст, покрит с емайл, в средата на лицевата страна – медальон със златен лъв и надпис ,,За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис ,,Република България";
Втора степен: сребърен кръст, покрит с червен емайл, в средата на лицевата страна – медальон със златен лъв и надпис ,,За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис ,,Република България";
Трета степен: бронзов кръст, в средата на лицевата страна – медальон с лъв и надпис ,,За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис ,,Република България";
С орден ,,За храброст" с мечове се награждават само военни лица, както следва:

С първа степен – висши офицери – генерали и адмирали;
С втора степен – офицери;
С трета степен – сержанти и войници.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За храброст"


Започвам със снимки на днешния вариант на ордена.
Снимките са от официалния сайт на Президента на България: https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Орден "За храброст" I степен с мечовеОрден "За храброст" II степен с мечовеОрден "За храброст" III степен с мечове


Hatshepsut

Продължавам със снимки на ордена ,,За храброст" от Царство България

Български кръст ,,За храброст" I степен, 3 клас
Емисия от Първата световна война от 1915г.
Орден "За храброст" II степен

Орден "За храброст" II степен, Фердинандова емисия (1887), с княжеска, хесенска корона. Малтийски кръст с рамене от бял емайл и два меча в средата, медальон от червен емайл, монтиран релефен коронован български лъв без щит, пръстен от зелен емайл и надпис: "ЗА ХРАБРОСТЪ", най-отдолу на пръстена изображение на звездичка, две малки лилии и четири точки, т.нар. седем точки.
Реверс: Червен медальон с релефно изображение на вензела на княз Александър I с корона в пръстен в зелен емайл надпис: "КНЯЗЪ НА БЪЛГАРИЯ 1879". Чрез халка се хваща за светлосиня лента с две сребристи ивици по краищата.. Датировка от 1887г.Български военен орден ,,За храброст" III степен, 2 клас, емисия 1941г.Български орден ,,За храброст" IV степен 2 клас, емисия 1941г.Четирите степени на войнишкия кръст ,,За храброст"


Similar topics (5)

9

Отговори: 14
Прегледи: 3144

1978

Отговори: 1
Прегледи: 144

91

Започната отъ Nordwave


Отговори: 22
Прегледи: 5381

151

Отговори: 9
Прегледи: 4138

Powered by EzPortal