• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

18 January 2022, 22:16:11

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
15433 Posts

Шишман
5950 Posts

Panzerfaust
1118 Posts

Лина
829 Posts

sekirata
264 Posts

Amenhotep
24 Posts

Theme Selector

Members
  • Total Members: 171
  • Latest: Pesh
Stats
  • Total Posts: 25,718
  • Total Topics: 1,409
  • Online Today: 129
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 67
Total: 68

avatar_Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Hatshepsut

Сяйна месечина

Българска народна песен от Западните покрайнини

Море изгреяла нане, море изгреяла
сяйна месечина, мила Нане, сяйна месечина

Море той не беше нане, море той не беше
сяйна месечина, мила Нане, сяйна месечина

Море веч той беше Нане, море веч той беше
Смиляна девойка, мила Нане, Смиляна девойка

Море пуче пушка Нане, море пуче пушка
покрай Крива река, Стоян криворечак

Море порече* ми Нане, море порече ми,
Смиляна девойка, мила Нане, Смиляна девойка

Море отведе го Нане, море отведе го
горе у планине, мила Нане, тамо да го люби

*порече = пожела, поиска

Изпълняват Бисера и Лидия:


Hatshepsut

Събрали ми са, събрали

Събрали ми са, събрали,
дур седемдесе юнака,
дур седемдесе и седем,
дур осемдесе и осам

Под дърво, под дафиново,
под дърво, под маслиново,
един си други думаха:
"Кой ша са юнак наеме"?

Кой ша са юнак наеме,
да си морето прелава,
ше му харижим, харижим,
петстотин върви алтъни

Петстотин върви алтъни,
и двеста-триста мингиши*,
никой са юнак не нае,
най са наела, наела,

най са наела, наела
мамина, мила Питранка,
Питранкината майчица,
тя на Питранка думаше:

- Питранке, мама, Питранке,
недей са мама залавя,
морето е мама дълбоко,
дълбоко е, мама, широко

*мингиш = обеца за ухо

Изпълнява Кателия Транов:


Hatshepsut

Песен за Постол войвога

- Дека* ке одиш, а бре, бай Постоле,
дека ке одиш во нощно време,
во нощно време, по месечина?

- Яс ка ке одам, а бре мой дружина,
яс ка ке одам во мойто село,
во мойто село - село Гореме

- Седи, немой* шета, а бре, бай Постоле,
седи, немой шетай во нощно време,
во нощно време, по месечина

На патот* чекат, а бре, бай Постоле,
на патот чекат дор три пусии,
на патот чекат дор три пусии

Първа пусия, а бре, бай Постоле,
първа пусия - турци и черкези,
втора пусия - клети душмани

Трета пусия, а бре, бай Постоле,
трета пусия - върли чорбаджии,
на патот чекат, тебе да фанат

*дека = къде
*немой = недей
*патот = пътя

Изпълнява Илия Аргиров:


Hatshepsut

Кон похлопа, кон потропа

Кон похлопа, кон потропа мъри,
на Радини тежки порти,
кон похлопа, турчин викна мъри:
- Тука ли си бяла Радо?

- Тука ли си, няма ли те, мъри,
изляз навън да те видя!
Не излязла бяла Рада мъри,
най излязла Радян' буля

Тя на турчин проговаря, мъри:
- Днес я няма бяла Рада,
Рада плаща ангария мъри,
ангария на султана

Турчин вяра не ѝ хвана мъри,
та отскочи от коня си,
кога турчин вкъщи влезе мъри,
той завари бяла Рада,

бяла Рада в стан да тъче мъри
Турчин Рада проговаря мъри:
- Ставай, ставай бяла Радо, мъри,
във харема да те водя!

Изпълнява Пенка Павлова:


Hatshepsut

Снощи бях си при първото либи

Снощи бях си при първото либи,
таз заран ми два хаберя* дошли,
първи хабер, първата бъклица,
с кон да ида либи да венчавам

Втори хабер, втората бъклица,
с кон да ида, дете да кръщавам
Че се чудя, чудя и се мая,
дал' да ида, либи да венчавам,

дал' да ида, либи да венчавам,
ил' да ида дете да кръщавам,
че отидох либи да венчавам,
хем венчавам, хем често въздишам

Хем венчавам, хем често въздишам,
кумичка ми под було продума:
- Венчай, венчай кръстниче Стояне,
венчай, венчай, често не въздишай!

*хабер = вест, новина

Изпълнява Мита Стойчева:


Hatshepsut

Радина мама думаше

Радяна мама думаше:
- Радо мо, мила мамяна,
я изляз Радо погледай,
каква йе звезда йогряла

Каква йе звезда йогряла,
морава звезда, кървава,
дали е на зло, на добро,
или размирни години?

Рада мама си думаше:
- Мамо мо, мила мамо мо,
туй ни йе на зло, на добро,
ни на размирни години

Я най е звезда йогряла,
чи аз съм болна легнала,
болна съм мамо, ша йумра,
йот мярак, севда* голяма

- Ни бой са Радо, ни бой са,
йот мярак челяк не умира,
мерак йот огън пò гори,
от тежка боляст пò боли...

*севда = любов

Изпълнява Йовчо Караиванов:


Hatshepsut

Песен за обесването на бояджишкия комита Колю Попжелязков в Сливен

Какъв е спомен станало
в Кипиклии село голямо -
тоз Митьо, тоз дели Митьо,
Митьо ми кюпюклийчето.

Митьо по двора ходеше
и дребни сълзи ронеше.
Двете си деца носеше
Кольо и Калинка, двечките.

Митьова мама думаше:
- Митьо бе, синко Митьо бе,
що по двора ходиш и плачеш?
Дали ти, Митьо, домъчня
за твоето булче хубаво,
дето го вчера погребахме?
Или ти Митьо домиля
за твоите двата близнака,
дето сираци останаха?

Митьо си мама думаше:
- Мамо льо, стара майчице,
като ме питаш, ще кажа -
аз не ми, мамо, домъчня
за моята булка хубава,
нито ми, мамо, домиля
за моите дребни дечица!

Мъчно ми е, мамо, жално ми е,
вчера като минах през Сливен,
през Сливен града голяма,
пустите сербез турчуля,
колеха, мамо, и бесеха,
видни и не видни българи.

Най-много мамо колеха
атлийци и кашлакьовци.
И сред Сливен, мамо, висяха
тринайсет черни бесилки.

На дванадесето висяха
български сербез момчета,
тринайсетата черна бесилка
на нея надпис висеше:
"Тука ще Митьо обесят,
тоз Митьо, тоз дели Митьо,
тоз Митьо кюпюклийчето!"


Атлийска песен

Hatshepsut

Коньо, коньо, хранян коньо

Коньо, коньо, хранян коньо,
хай да коньо, да идиме
дено бехми снощта вечер,
снощта вечер, по вечеря

Тамо има до три моми,
до три моми, хубавици
Порвана щи да размита,
вторана щи да постила

Третана щи теб да варди,
теб да варди, теб да пита:
- Коньо, коньо, хранян коньо,
женян ли е твой сайбия*?

*сайбия = господар, стопанин

Изпълнява Костадин Дурев:


Hatshepsut

Мавруди дума мама си

Мавруди дума мама си:
- Глави* ма мамо, жени ма,

докат съм малък, та глупав,
докат ме искат момите

Докат ме булче приляга,
булче с було червено

Майка му нищо не рече,
пък си стран'у отсече:

- Бати ле, бати Мавруди,
не бързай бате, не бързай

*глави = сгоди

Изпълнява Тома Янчев:


Hatshepsut

Стано, Станке

Стано, Станке, Стамбул гюзел* мъри,
и ти намери баш гюзелин,
и ти намери баш гюзелин мъри,
войводова любовнице!

"Ти ли любиш войводата мъри,
войводата, гидията*?"
Отговаря бяла Стана:
- Аз го любя, аз го лъжа!

- Аз го любя, аз го лъжа, мъри,
аз за вода, той със меня,
наливам си бакърите мъри,
разлива ми бакърите

Разлива ми бакърите мъри,
и пак ми се заканува,
на моите девет братя мъри,
да им режи перчемите

*гюзел = хубав, красив
*гидия = буен, луд

Изпълнява Стояна Лалова:


Hatshepsut

Комшии Раде думая

Комшии Раде думая:
- Раде ле, Раде убаво,
не либи Раде, Стояна,
Стоян е много неверен

Снощи го Раде видели
със друга мома на оро,
Да не те Раде докара
при майкя да си отрука*

Рада комшии не слуша,
либи Стояна, зема го
Къщи с имане купия,
и мъжка рожба добия

Кога е Раде отбрало* -
комшии върли душмани,
па си на дружки думаше
комшии да не веруят

*отрука = кара се, гълчи
*отбрало =  разбрала

Изпълнява Станчо Стоилов:


Hatshepsut

"Сбогом Стара планино" - българска войнишка песен от Първата световна война, 1915-1918г., съхранена и в Македония повече от век...

Сбогом Стара планино

Збогум убави балкани, збогум Стара планино,
гледаш майко яс ке одам по незнайни крайеви

Дай рака да ти целивам и ти мене прегърни,
може скоро да се вратам, може там да загинам

И ти либе ле прощавай, дробни солзи не рони,
че те оставам при майка ми, майка, бракя и сестри


Hatshepsut

Димяно, Димянчице

Димяно, Димянчице ле,
кой беше снощи при тебе?
- Никой нямаше при мене,
само една земя отдолу
Челибийо ле, ягне ле мое!

Само една земя отдолу
и едно небе отгоре
Челибийо ле, ягне ле мое!

Димяно, Димянчице ле,
чии са тие кобури?
- Вчера минаха овчери,
овчери, вино да пият
Челибийо ле, ягне ле мое!

Нямаха пари да дадат,
оставиха си кобури
Челибийо ле, ягне ле мое!

Изпълнява Георги Лушнарев:


Hatshepsut

Момне ле, мари хубава

Момне ле, мари хубава,
да мога да та измамя

Да мога да та изведа
извън селоно, момне ле

От зиленоно ливаде,
от студенана водица

И трижко да та попитам:
- Кому си нишан* държела?

*нишан = 1. знак, белег 2. пари, които дават на годеницата при годежа; годежен подарък

Изпълнява Костадин Дурев:


Hatshepsut

Припаднала тъмна мъгла

Припаднала й тъмна мъгла,
припаднала й тъмна мъгла,
По планина, по зелена,
ту припада, ту се вдига /2

Не е било тъмна мъгла,
не е било тъмна мъгла
Най е било Нойко овчар,
със своето сиво стадо /2

Сиво стадо зачелило,
сиво стадо зачелило,
зачелило, закривило,
бръкна Нойко в нова чанта,
та извади меден кавал,
та засвири тъжна песен

Та размами сиво стадо,
та размами сиво стадо
Размами го, развръща го,
развърна го на геремеч /2

Изпълнява Веселин Савов:


Hatshepsut

Слънцето трепти да зайде

Слънцето трепти да зайде,
Тодор дюкяни затваря
Среща му Добра идеше,
белисана и червисана

Белисана и червисана,
със росно цвете окичена
Тодор на Добра думаше:
- Добро льо, любе, Добро льо!

Дай мене Добро таз китка,
дето е тебе на челото
Дето е тебе на челото,
на челото под дюлбеня*

Добра на Тодор думаше:
- Тодоре, любе Тодоре,
хвърлям я любе, хвърлям я,
пак я на тебе не давам

*дюлбен = тънка бяла кърпа за глава

Изпълнява Радка Радева: