• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

8 Ноемврий – Възпоменателенъ день за Западнитѣ покрайнини

Започната отъ Hatshepsut, 12 Авг 2018, 21:36:58

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Hatshepsut

8 ноември – Възпоменателен ден за Западните покрайнини


Поглед към Босилеград

8 ноември, на църковния празник Архангел Михаил, се отбелязва и Денят на Западните български покрайнини. Това е черна страница от българската история.

На 27 ноември 1919 г. е подписан Ньойският диктат, с който за България приключва Първата световна война. По силата на този договор Македония е поделена между Гърция и Сърбия, като за България остава само Пиринския край, и то без Струмишко, което също попада под сръбска власт.

Попарени са и надеждите за излаз на Бяло море. Още по-болезнено е това, че България трябва да се раздели с изконни свои територии, които дотогава са били в нейните граници, дори и според Берлинския договор – Румъния си присвоява Южна Добруджа, а Сърбия поглъща и Западните покрайнини – Тимошко, Царибродско и Босилеградско. Така се очертава една от най-нехуманните граници, наречена от журналистите тогава "черната граница". Тя разсича 25 български села, като разделя къщи, дворове, ниви, извори, кладенци, гробища, черкви, пътища, семейства, роднини и приятели. В граничните села е забранено да се държат кучета, да се сеят високи селскостопански култури, да се свети нощно време.
Българското население посреща с бурни протести решението на Ньой. Три години българките от Западните покрайнни носят черни забрадки.

Вече 94 години българите, останали в пределите на Сърбия, се борят за опазване на своя език и български традиции и успяват. На 8-ми ноември – Възпоменателния ден за Западни покрайнини ще бъдем със сънародниците ни там. Иван Николов, председател на Културно информационния център в Босилеград разказва за днешния им ден. Но преди това – кой е Иван Николов?Роден е на 14 март 1959 г. в с. Ресен, Босилеградско. Завършва юридически факултет в Ниш, но нито ден не му е позволено да упражнява професията си. През 1998 г. срещу него е започнат съдебен процес затова, че е внесъл българска литература в Западните покрайнини. По-точно, че е внесъл 25 книжки от собствената си стихосбирка с поезия, писана в Западните покрайнини и издадена в България. Той е говорител на Демократическия съюз на българите. Още като студент се обявява против сръбската асимилаторска политика, а след 1990 г. е един от идейните творци на Демократичния съюз на българите в Югославия (ДСБЮ). Автор е на стихосбирките "Ничии хора", "Прокудени стихове", "Послание към Тангра" и на историко-политическия трактат "Българите в Югославия – последните Версайски заточеници". Автор е и на над 400 статии в защита на правата на българското малцинство в сегашна Сърбия и Черна гора.

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/100239058/8-noemvri-vyzpomenatelen-den-za-zapadnite-pokrainini

Hatshepsut

Покана: Отбелязване Деня на Западните покрайнини

На 8 ноември отбелязваме Деня на Западните покрайнини, дата на която си спомняме за трагичната съдба на онези наши сънародници от Царибродско, Босилеградско, Кулско, Трънско и Струмишко, чието откъсване от родината става възможно с разпоредбите на Ньойския договор. По този повод споделяме с вас официална покана от Граждански комитет ,,Западни покрайнини" за провеждане на конференция, посветена на темата.

На 8 ноември в България се отбелязва Деня на Западните покрайнини в знак на солидарност и протест срещу окупацията от страна на Сръбско-Хърватско-Словенскатата държава на българските области Струмишко, Босилеградско, Трънско, Царибродско и Кулско, предвидено в клаузите на Ньойския диктат, но извършено без санкцията на международната гранична комисия. Окупацията, извършена точно на 7 и 8 ноември 1920 година, има своето важно символично значение като форма на реванш от страна на Югославската държава за уникалната победа на нашата войска при Сливница по време на Сръбско-българската война от 1885 г.

След окупацията на Западните покрайнини жените 3 години носят черни забрадки, което се превръща в официален символ на протест срещу жестокото разделение на българското население. По този повод Гражданския комитет ,,Западни покрайнини", многобройни обществени, културни и землячески организации, както и наши сънародници от Западните покрайнини отбелязват тази дата като ден на скръб от разкъсването на част от нашия народ, която е осъдена да заплати наказанието срещу България извършено чрез фалшификации и манипулации в Ньой през 1919 г.

Преди 95 години на тази дата в София представители на бежанските дружества от Западните покрайнини учредяват Върховния комитет ,,Западни покрайнини", на който избират за свой представител големия български интелектуалец, поет и преводач, преподавателят в Софийския университет Емануил Попдимитров от село Груинци, Босилеградско. Комитетът издава вестник ,,Западни покрайнини", извършва огромна хуманитарна дейност по настаняване и подпомагане на прииждащите бежанци от окупираните територии. Наред с това Комитетът поставя пред българското общество тежките проблеми с жестоката асимилация и терор, осъществяван върху западнопокрайнското население от югославските власти. Въз основа на тази обществена дейност и с помощта на нашето общество Емануил Попдимитров развива значителна международна дейност, с която се признава статута и правата на българите в Кралство Югославия в Обществото на народите.

И до днес западнопокрайнското население, което живее днес в Република Сърбия, е подложено на различни форми на етническа, културна и религиозна асимилация и дискриминация, икономическо и социално разорение, принудителна миграция вследствие на продължаващия дискриминационен политически модел спрямо нашите сънародници, въпреки многократните официални заявления и декларации на българското и сръбското правителство да се ангажират с решаването на тежкото положение на нашите сънародници в Сърбия.

По повод на 99-тата годишнина от окупацията, Гражданския комитет ,,Западни покрайнини" организира конференция, която е под надслов ,,100 години от Ньойския диктат и съдбата на нашите сънародници в Западните покрайнини". На този форум ще участват обществени дейци, учени, експерти, наши сънародници от Западните покрайнини, представители на обществени организации, младежи и студенти. Конференцията ще се проведе в София на 8 ноември от 10 ч. на ул. ,,Гургулят" 1.

https://bulgarianhistory.org/den-zapadni-pokrainini/

Hatshepsut


Tags:

Similar topics (3)

220

Отговори: 2
Прегледи: 1010

697

Отговори: 16
Прегледи: 1628

640

Отговори: 29
Прегледи: 4078

Powered by EzPortal