The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Христо Вакарелски – един сърцат изследовател на народното ни творчество и бит

Started by Hatshepsut, 26 November 2019, 18:42:32

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] фолклор

HatshepsutTopic starter

Христо Вакарелски – един сърцат изследовател на народното ни творчество и бит


Навършват се 40 години от смъртта на видния етнограф и фолклорист

На 25 ноември се навършват 40 години от смъртта на Христо Вакарелски – виден български етнограф и фолклорист, оставил трайна диря в тези две области на науката.

Изявеният наш учен започва земния си път в село Момина клисура, Пазарджишко на 15 декември 1896 г. Първоначално учи в родното си село, а след това в Пазарджишката гимназия. В периода 1919-1923 г. следва славянска филология в Софийския университет ,,Св. Климент Охридски".

След като се дипломира като филолог учителства за около две години първо в Панагюрище, а след това в Роман и Самоков. От 1925 до 1927 г. специализира славянска етнография и етнология в полската столица Варшава.

Завръщайки се в България, той е назначен като уредник в Народния етнографски музей в София, където работи до 1940 г. В края на 1937 г. организира голяма етнографска изложба в столицата на Финландия Хелзинки. Това културно събитие намира голям отзвук във финландската преса, където е обстойно отразено.

От 1941 до 1944 г. видният наш етнограф и фолклорист е директор на току-що създадения Народен музей в Скопие. През този период той допринася много за неговото уреждане и развитие.

През 1945 г. Христо Вакарелски оглавява Народния етнографски музей в София, като на този пост остава до 1948 г., но иначе работи в музея до 1962 г.Видният наш учен и изследовател на народното ни творчество и бит е основател, а след това и пръв председател на Българското природо-научно дружество. В  продължение на дълги години той работи по проблемите на българската материална, духовна и обществена култура. Неговите проучвания и студии го налагат като един от водещите наши етнографи и фолклористи през ХХ век.

За своята обширна научна дейност през 1965 г. получава престижната Хердерова награда.

Христо Вакарелски умира на 25 ноември 1979 г. в София, оставяйки ни богато научно наследство.

Най-значимият негов труд е ,,Етнография на България". През 2002 г. посмъртно е издадена и автобиографичната книга на видния наш учен, озаглавена ,,Моят път през етнографията".

Трудовете му и днес се ползват от редица наши университетски преподаватели и множество студенти. От тях те придобиват изчерпателна информация за нравите и обичаите на народа ни, както и за неговата богата материална и духовна култура.

http://www.desant.net/show-news/51575

HatshepsutTopic starter

От нашата Download-секция може да свалите следните книги на Христо Вакарелски:

- Христо Вакарелски - Етнография на България https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3076

- Христо Вакарелски - Българските празнични обичаи https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3568

- Христо Вакарелски, Д. Иванов - История на облеклото https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3546

- Ст. Младенов, Хр. Вакарелски - Бит и език на тракийските и малоазийските българи https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3067

HatshepsutTopic starter

Изложба ,,Рицар в живота и науката"


Изложба ,,Рицар в живота и науката"
(125 години от рождението на Христо Вакарелски)

Христо Вакарелски - първият българин, удостоен с престижната Хердерова награда на фондация ,,Алфред Тьопфер".

Престижната Хердерова награда на първия българин, удостоен с това високо отличие, е централен експонат в изложбата ,,Рицар в живота и науката", която може да разгледате в Националния исторически музей. Експозицията се организира по повод 125 години от рождението на големия български етнограф и фолклорист Христо Вакарелски (1896-1979), който получава наградата през 1965 г., връчена му на специална церемония в Университета на Виена.


В изложбата ,,Рицар в живота и науката" са включени документи, снимки, ордени, медали, книги и картини, лични вещи на Христо Вакарелски, много от които се показват за пръв път. Това е представителна част от голямото дарение, което през 1996 г. правят на Националния исторически музей неговият син Тома Вакарелски и дъщерята на учения Донка Вакарелска-Чобанска.

Експозицията отразява многостранната и изключително плодотворна дейност на Христо Вакарелски в областта на етнографията и фолклористиката, теренните му и научни проучвания, високото международно признание, заслугите му като музеен деец и директор на Етнографския музей в Скопие и на Народния етнографски музей в София. Неговият принос за създаване задругата на майсторите, широките му контакти със световно признати чужди учени и български колеги, с които води обширна и дългогодишна кореспонденция, често оказвайки им безкористна и неоценима помощ в областта на етнографията. Заради това писателят Николай Хайтов го нарича ,,рицар в живота и науката".


Посетителите ще могат да проследят неговия път към и през етнографията, да се запознаят със семейната му среда.

Изложбата се реализира с партньорството на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.

https://historymuseum.org/bg/news/izlojba-ay-ricar-v-jivota-i-naukata-au/