Български Националистически Форум

Българска култура и духовност => Православие => Topic started by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:29:44

Title: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:29:44
(Евангелие от Матея 6: 9-13, Лука 11: 2-4)
И когато Той беше на едно място и се молеше,
след като свърши молитвата, един от неговите ученици Mу рече:
Господи, нaучи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си.
А Той им рече: Когато се молите, казвайте:

     
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.
Title: Re: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:30:18
Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души.
Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров.
Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество. Понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме!
Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род.
Към Твоята милост прибягваме, Богородице Дево, не отхвърляй нашите молитви в скърбите, но ни избави от беди, защото Ти едничка си чиста и благословена.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstore.picbg.net%2Fpubpic%2FB6%2F05%2F5a652ab6b43bb605.jpg&hash=1585669a6956a1b38b63603a70e95ce40ce15666)
Title: Re: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:30:33
Молитва за помирение на враждуващи


Човеколюбиви Господи, Царю на мира, Христе Боже наш!

Ти разруши преградата на враждата и даде Твоя мир на човеците,
за да пребъдват в благоволение и да се радват на истинския живот.
Ти ни заповяда да се обичаме един друг и да бъдем в мир сред всички човеци,
най-вече сред позналите истинския Бог Отец на любовта.
Ти каза: "Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии".

Затова, като се подчинявам с благоговение на Твоята света воля,
моля Те, Владико, дарувай мир на Твоите раби (Имената на враждуващите), които са във вражда и раздор.
Просветли сърцата им с Твоята светлина и ги стопли в огъня на любовта,
за да не допуснат злото да ги овладее и да ги отдалечи от Тебе.
Угаси у тях всяка разпра и премахни всички съблазни на разногласието.
Вкорени в тях страх пред Тебе, за да не се възгордяват сърцата им и да търсят отмъщение.
Дай им да познаят онова, що служи за мир и взаимно назидание,
защото много е хубаво и много е приятно братя да живеят наедно.
Не ги оставяй да изнемогват във вражда и в плен на човешкия враг,
а ги привлечи към Твоя мир и ги спаси.

Подкрепи и мене да постоянствувам в увещание и старание за примирение на враждуващите,
та, като изпълнявам Твоята воля за мир и любов сред Твоя народ,
да позная радостта на миротворците, които Ти нарече синове Божи.

Защото Ти си наш мир, и Тебе прославяме заедно с Отца и Светия Дух,
сега и винаги, и во веки-веков!
Title: Re: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:31:33
Молитва за християнско смирение

Ти виждаш, Господи, слабостите на моето сърце.
Ти знаеш колко често се поддавам на дяволски внушения и се изпълвам с гордост и надмeнност.
За себе си мисля повече, отколкото е необходимо,
превъзнасям се над моите близки, от които очаквам да ми оказват зачитане не според достойнството,
което имам като Твое създание и Твое достояние,
а според неугасимата жажда на моето самолюбие.
С мисъл, думи и дела не търся Твоята слава, а своята прослава пред хората.

Затова, Господи на смирението, душата ми е пуста и сърцето ми не намира утеха.
Гордостта и себелюбието ме прояжда, не ми дава покой, унизява ме пред самия мене,
разстройва отношенията ми с близките, води ме към крамоли, раздори, недружелюбие
и ме прави негоден за общия живот.

Как бих могъл да застана пред Тебе или да извърша нещо достойно за Твоето величие,
обременен от мисъл и чувство, на които Ти се противиш?

Велики Господи, Ти ни даде пример на смирение и ни поучи да бъдем смирени по сърце.
Бидейки в образ Божий, Ти понизи Себе си,
като прие образ на раб и се уподоби на нас, човеците, за да ни спасиш.
Ти уми нозете на учениците Си, на всички послужи и живота си даде за спасението за човека.
В смирение изтърпя страданията и прие разпятие.
Ти ни даде пример и поука на смирение, като каза:
"Поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще немерите покой за душите си."
 
Поради всичко това не съм достоен да Те призовавам, Господи, нито Твоето всесвето име да нося, нито да издигам очи към Тебе или да поменувам Твоя свят закон.
Моята гордост и поривите на моето себелюбие духом ме отдалечава от Тебе.

Но, Владико Човеколюбче, смили се над окаяната ми душа
и ме освободи от мерзостта, от огъня на надменността, от червея и ръждата на самолюбието,
за да намери душата ми покой в съгласие на моя дух с всесъвършения и Божествен Твой Дух.

Дай ми сили да удържа победа над противния дух, който ме бори и напада,
за да се възгордявам, и тъй да падна в еднакво осъждане с дявола.

Поведи ме към смирение, любовта ще оправдае вярата ми, вярата ще ме спаси.
В Твоето вечно Царство ме направи участник чрез смирението.

Въздигни ме от немощта на моето сегашно духовно състояние,
та всичко, каквото имам или бих придобил -
дарование, чест, знание, име, положение или друго нещо земно -
да има цена пред Тебе, оценителя на истинското благо,
и да служи за изграждането на Твоето царство в душите на човеците.

Като ми дадеш тая велика милост, пази ме, благий Наставниче на смирението,
от страшното и гибелно внушение за превъзходство и духовно предимство,
но дай ми сърдечното съкрушение на митаря.

Боже, бъди милостив към мене грешника.
Амин.
Title: Re: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:32:12
Молитва към Богородица

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fchipolino.com%2Fblog%2Fbg%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2F%D0%BCalka-bogoroditsa.jpg&hash=9f1c87af42f6032b14b045e3aeadfe01d2e26c5e)

Царице моя преблага, надеждо моя Богородице, Закрилнице на сираците и Застъпнице на странниците, Покровителка на угнетяваните, Спасение на загиващите и Радост на всички скърбящи. Ти виждаш моята беда, Ти виждаш моята болка и скръб. Помогни ми, понеже съм немощен; упъти ме, понеже съм странник. Ти знаеш моята неволя – избави ме, както Сама благоволиш. Защото нямам друга Помощница, освен Тебе, ни друга Застъпница, ни блага Утешителка – само Теб имам, о Божия Майко. Безмерно съгреших и съм грешен пред Теб и пред хората. Но бъди ми, Майко моя, Утешителка и Помощница, опази ме и ме спаси. Прогони от мен скръбта, мъката и унинието. Помогни ми, Майко на моя Господ.
Title: Re: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:32:28
Киприяновата молитва

 Владико Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Който всичко държиш,
 Святи и благословени и Вечносъществуващ Цар на царете и Господи на господарите!
 Слава на Тебе седящия в светлината пред хиляди и милиони свети ангели и архангели.

 Ти знаеш тайните на смирения Твой раб Киприян,
 защото преди не познавах Тебе, Господи Вседържителю,
 но Ти Сам Господи Иисусе Христе, повика мене недостойния
 и ме благослови и удостои да живея с любов и послушание пред Твоето милосърдие
 и да разпръсна силата на магията,
 защото и аз, Господи, задържах облаците и те не пускаха дъжд,
 връзвах земята и тя не даваше плод,
 лозите не се разлистваха, стадата не даваха мляко,
 правех мъжете да не се събират с жените си и те да не стават майки,
 братя да се не виждат и семейства да се разделят,
 правех зимата лято и лятото – зима.

 Всичко лошо, което можех, правех,
 затова, Господи, Боже наш, приеми моята смирена молитва
 и направи така, че който страда от лош дух или бъде омагьосaн от магията,
 която пречи на Твоите люде и домa им
 веднага, където се прочете тази молитва с вяра пред Бога,
 да се освободи в името на Отца и Сина и Светия Дух.
 Амин.

 И откъдето и да е изпратена тази магия, нека се разпръсне от Твоите раби
 и със силата на Честния и Животворящ кръст, който прогонва всяка вражеска сила. Амин.

 Ако магията е сложена в праг или в кожа, или в желязо,
 или под камък, или под земя, или под дърво, да се разпръсне като дим,
 или ако е написана с мастило или кръв човешка
 или кръв на добитък, или на риба, или с каквото и да е направена, нека се разпръсне от Твоите раби.
 И ако магията е вързана с много възли или в кости прекарана, или в гроб през иглени уши, или в бунар хвърлена,
 или с каквото и друго да е направена, нека се освободят Божиите раби /имената/ от всякакво зло действие на нечестивия дух,
 така щото с дръзновение да казват: "Господ е мой защитник, няма да се уплаша от никакво зло."

 Защото Ти, Господи, си с мене, Твоята десница ме успокоява
 и тъй моля Ти се, Господи Боже Вседържителю, по молитвите на Твоя смирен раб Киприян,
 простри Твоята мощна Десница и милостиво погледни на Твоите раби /имената/
 и им изпрати мирен и верен ангел пазител от всякакво зло,
 за да славят Тебе, Нашия Изкупител и Избавител
 сега и винаги и во веки веков.
 Амин!
Title: Re: Молитви
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 07:33:03
Молитва за тия, които ни мразят

Господи Иисусе Христе,
Ти прости на Твоите врагове, защото те не знаеха що правят, когато се изпълваха с мъст срещу Тебе.
Моля Те усърдно, бъди милостив към онези, които ме ненавиждат и враждуват против мене,
които ме обиждат, оскърбяват, хулят и клеветят.
Ти изпитваш дълбочината на човешкото сърце и знаеш, че съм немощен и не съм без вина.
Затова подкрепи ме да подобря сърцето си,
да умножа делата на любовта към моите ближни и с нищо никого да не огорчавам.
На враговете ми прости по Твоето неизказано милосърдие,
вразуми ги, озари ги с Твоята истина,
за да не се разпалва ожесточението им против мене, грешния,
и да не се случи нещо зло с тях, заради мене.
Добре ми е да бъда под Твоята вечна закрила,
и аз Те моля да не оставиш злото да ме победи, нито да погуби някого от враговете ми,
но всички да се обърнем към Твоя мир и да бъдем Твои,
защото Ти единствен си благословен во веки-веков.
АМИН !!!
Title: Православни молитви
Post by: Шишман on 16 October 2019, 10:18:40
Започвам с основната Отче наш. Молитва, която всеки православен християнин, трябва да знае.
(https://i.postimg.cc/Cxw0drQ8/0.jpg) (https://postimages.org/)imageupload (https://postimages.org/)
Title: Re: Православни молитви
Post by: Шишман on 16 October 2019, 10:26:11
Добър съвет
(https://i.postimg.cc/T3cDWSYv/0.jpg) (https://postimg.cc/68y3kMvM)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 October 2019, 10:06:52
(https://i.postimg.cc/X7Tcy6tQ/0.jpg) (https://postimg.cc/tYNVLwqx)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 October 2019, 18:05:55
(https://i.postimg.cc/Ghdq3Ysz/00000000001.jpg) (https://postimages.org/)photo uploaded (https://postimages.org/)
Title: Молитви
Post by: Шишман on 07 December 2019, 11:08:57
Тема в която мисля да посветя на молитвите и нещата свързани с молитвата.
Нека да започнем с основните молитви и поле лека-полека да минем и към останалите. Тези молитви от долу се казват преди всяко тайнство или молитвено правило и е добре за православният християнин да ги знае наизуст.
_______________________

 Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Царю Небесний, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота: дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, душите ни.

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи, помилуй (три пъти).

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца , Сина и Светият Дух.
Господи, помилуй (12 пъти).
(https://i.postimg.cc/PJNr4NBb/02.jpg) (https://postimages.org/)


Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 December 2019, 19:01:50
Дядо Вазов е велик, както винаги
(https://i.postimg.cc/qMz6VBZt/02.jpg) (https://postimg.cc/crGLfWWZ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 December 2019, 22:07:30
(https://i.postimg.cc/2yMGD9tb/00011.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 December 2019, 18:58:47
Молитва към ангела хранител
__________________________
Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш душата и грешното ми тяло, но аз с моята леност и лошия си навик огорчих твоята пречиста светлост и те прогоних от мене чрез различни срамни дела.

Покажи се към мен милосърден и не се отлъчвай от мене.

Помогни ми с твоите молитви да премина останалото време от моя живот непорочно и да сторя плодове, достойни за покаяние.

Зная, че никой не ми е такъв застъпник и защитник, какъвто си ти, свети Ангеле! Защото, като предстоиш пред Господа, ти се молиш за мене.

Не преставай да умилостивяваш премилосърдния мой Господ и Бог да прости съгрешенията ми, които извърших през живота си с думи, дела и с всички мои чувства, и да ме спаси.
Амин!
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 January 2020, 09:46:30
(https://i.postimg.cc/8Cf935s8/00.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 January 2020, 10:26:57
(https://i.postimg.cc/T1yvg02w/01.jpg) (https://postimg.cc/V0chcjCQ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 January 2020, 22:00:50
Ти си ме създал, Господи, нарекъл си ме по Твоя образ, сътворил си ме по Твое подобие. Ти си ме научил да зная пътя към живота, показал си ми пътя към геената. Лукавият по завист ми постави скрити засади, отклони ме от Твоя път, и ето – аз съм потънал в мерзости. Горко ми, Господи наш, много съм виновен аз! Помилвай ме, Господи, и ме спаси по Твоята благодат.

Св. Ефрем Сирин
(https://i.postimg.cc/jjTccjyF/00000000.jpg) (https://postimg.cc/k2jWXq1Q)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 February 2020, 12:24:36
·

- Боже! Направи лошите хора добри, а добрите - още по-добри!
(Молитва на малко дете)

Из "Просто вярвайте. 101 християнски притчи и сказания", С., 2015 г.

(https://i.postimg.cc/GtjM6kqT/000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 February 2020, 21:44:53
(https://i.postimg.cc/PxV3hZQq/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 08 February 2020, 11:41:14
МОЛИТВА НА ПОСЛЕДНИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден. Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля. През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй.

Каквито и вести да стигнат до мен през деня, научи ме да ги приема със спокойна душа и с твърдото убеждение, че всичко това е според Твоята свята воля.

Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми. При всички непредвидени случаи не позволявай да забравя, че всичко е изпратено от Теб.

Научи ме да постъпвам правилно и разумно с всеки член на семейството ми, като не смущавам и не огорчавам никого.

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня. Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам,
да благодаря и да обичам всички.

(https://i.postimg.cc/L4LnXyJw/00000000000004.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 11 February 2020, 13:31:29
МОЛИТВА ЗА УМНОЖАВАНЕ НА ЛЮБОВТА И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ОМРАЗАТА

,,Господи, Боже наш, като благ милостиво
погледни на изсъхналата без любов земя на
нашето сърце, вледенена от омраза,самолюбие
и неизброими беззакония.
Пролей капка от благодатта на Пресветия Твой Дух
и обилно я ороси, за да стане плодоносна и от горещата
любов към Теб да израсне коренът на всички добродетели - Твоят страх и неленостната грижа за спасението на ближния, както и изкореняването на всички страсти,
на многоразличните злини и на лицемерието, усърдно
Те молим, като Благодетел на
всички хора: скоро ни чуй и човеколюбиво ни помилвай!
Обнови, Господи, новата заповед, която си дал на Твоите ученици - да се обичат един друг; обнови я истински в нашите души и сърца чрез благодатта на Светия Твой Дух, та
да вършим онова, което е угодно на Теб и полезно и
спасително за нашите ближни. Молим Ти се, Благодетелю,
чуй ни и ни помилвай!
Дай ни, Владико, със силата на Твоя Свят Дух, да бъдем съвършени в Твоята любов към ближния си, защото който мисли, че има любов към Теб, а ненавижда брата си,
е лъжец и ходи в тъмнина.
Затова, Боже, разпали душите и сърцата ни с любов към
Теб и към нашия брат - молим ти се: като милостив скоро ни чуй и като щедър ни помилвай!"
Бог да ни помага!
....................

св.Николай Велимирович

(https://i.postimg.cc/Xq3YMDbP/14192617-240900466307221-4713726654373520119-n.jpg) (https://postimg.cc/cg9Swh67)find nearest atm (https://banks-nearme.com/chase-near-me)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 February 2020, 12:10:49
МОЛИТВА ЗА ПОЧИНАЛИТЕ

Помени, Господи, нашите отци, братя и сестри, починали с надежда за възкресение за вечен живот, и всички, поминали се в благочестие и вяра: прости им всяко съгрешение, извършено от тях волно и неволно, с дума или с дело или с помисъл. Всели ги в места светли, в места прохладни, в места покойни, отгдето е изчезнала всяка болка, скръб и въздишка, и гдето сияе светлината на Твоето лице и весели всички от века Твои светии. Дарувай на тях и на нас Твоето царство, участие в неизказаните и вечни Твои блага и услада от Твоя безкраен и вечен живот. Защото Ти, Христе Боже наш, си животът, възкресението и покоя на починалите Твои раби и на Тебе отдаваме слава, с безначалния Твой Отец, и с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
https://www.facebook.com/groups/195984307264109/
(https://i.postimg.cc/zvG2fpHF/0000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 February 2020, 14:14:28
М О Л И Т В А

Иисусе Христе, помилуй ме!
Бъди храна и питие за душата ми!
Бъди извор за моята жадна душа!
Бъди светлина в моето помрачение!
Бъди ограда в моята скръб!
Бъди веселие в моята печал!
Бъди избавление от моя плен!
Бъди мир и покой за моята зла съвест!
Бъди премъдрост за моето безумие!
Бъди ходатай против моите клеветници!
Бъди оправдание от моите грехове!
Бъди освещение от моята нечистота! Бъди победа над моите неприятели!
Бъди щит срещу моите гонители!
Бъди ходатай против Божия гняв!
Бъди жертва за моите грехове!
Бъди крепост в моята слабост!
Бъди живот в моята смърт!
Бъди съвет в моето недоумение!
Бъди сила в моята немощ!
Бъди вечен Отец на мен, осиротелия!
Бъди съдия против моите оскърбители!
Бъди цар срещу дяволското царство!
Бъди водител в моя път!
Бъди застъпник в часа на моята смърт!
Бъди покровител подир моята смърт!
Бъди вечен живот подир моето възкресение!
Иисусе, Сине Божий, помилуй ме! Нека бъде Твоята воля за мен! Благодаря ти! ❤️❤️❤️
Амин!

Автор: св. Николай Велимирович
(https://i.postimg.cc/59sGNqQ0/00.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 24 February 2020, 14:11:34
(https://i.postimg.cc/fLXHK8NJ/000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 February 2020, 22:16:42
(https://i.postimg.cc/zDM3QMhp/000.jpg) (https://postimages.org/)website image hosting (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 March 2020, 11:05:53
МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА НИ

Преблагий и всевишний Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи!

Пред Твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме и смирено Те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ.

Помогни, Боже наш, да се събере целият ни народ в единството на нашата народност и на православната вяра, та напълно обединени да служим на Тебе за слава, на себе си за спасение и за полза на нашето Отечество.

Нека, Господи, бъде честита и славна тая земя, в която видяхме светлина и живот, в която отраснахме и където от Твоята благодетелна ръка приехме толкова милости и благодеяния.
Нека ни бъде мил и драг народът, към който принадлежим и в чиито съдбини участвуваме. Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнският напредък и благосъстояние.

Дай, Боже, на управниците на нашето Отечество мъдрост, светъл ум и чиста съвест, добросърдечие и правдолюбие, за да ни водят в пътя на родната правда, истината и прогреса.

Вдъхни, Боже, на поданиците в нашата страна да обичат управниците и началниците, като зачитат тяхната власт, да изпълняват законите и когато стане нужда, дори живота си да дадат за вярата и Отечеството.

Дай, Боже, нашето Отечество да е винаги щастливо в благополучие и благосъстояние. Благослови в него стопанството. Направи да напредват добрите научни знания, изкуствата, занаятите,
всеки труд и всяко благородно, духовно и веществено, творческо начинание. Пази нивите ни от неплодородие. Надари ни с добро лято и дай ни всичко да успява.

Пази ни, Боже, от врагове и неприятели, от войни, от мор и глад.
Дай на всички ни мир и съгласие. Пази ни от омраза и несговорчивост, от свади и раздори. Внуши, Боже, в сърцата на всички ни дух на истина и на крепка и деловита любов към всичко, що е за полза и щастие на нашата земя, Отечество и народ.

И тъй, като служим на Тебе вярно и като се обичаме братски помежду си, да те славим во веки, всевишни и вечни Господи!

Амин!

(https://i.postimg.cc/ZYsMSkSv/0.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 March 2020, 10:00:38
(https://i.postimg.cc/nVS4gz8G/0000.jpg) (https://postimg.cc/V5M0bzkJ)image host multiple jpg (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 March 2020, 10:06:17
(https://i.postimg.cc/XNhHBvYK/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 March 2020, 17:01:06
(https://i.postimg.cc/05F9jKXd/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)web upload picture (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 March 2020, 22:13:56
(https://i.postimg.cc/nzLLWGFW/000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 March 2020, 14:03:08
   ДОБРА И ВАЖНА МОЛИТВА
__________________
МОЛИТВА КЪМ СВ. КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКА
О, света всеблажена майко Ксения!
Застъпи се с твоите свети молитви пред нашия Всемилостив Спосител за нас, недостойните и грешните.
Помогни ни, света блажена майко Ксения, да бъдат озарени младенците със  светлината на Светото Кръщение и запечатани с дара на Светия дух, да  бъдат възпитани нашите юноши и девойки във вяра, честност и страх Божий,  да имат успех в учението.
Болните и недъгавите изцели.
На съпрузите изпрати любов и съгласие.
Пастирите на Църквата утвръди в силата на Светия Дух!
Народът и страната ни запази в мир и спокойствие.
За лишените в смъртния си час от Светите Христови Тайни се помоли!
Ти си наша надежда и упование, ти бързо чуваш моленията и просбите ни,  ти си нашето избавление, на тебе благодарим и с тебе славим Отца и Сина и  Светия Дух, сега и винагиш и вовеки веков.
Амин!     

(https://i.postimg.cc/P5Tdgztt/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 March 2020, 08:59:43
Много-добра молитва
____________________________________________


(https://i.postimg.cc/J4gqvvpC/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 March 2020, 09:33:34
Боже Господи! Ти ни даряваш този ден, помогни ни да го преживеем без грях! Съхрани всички наши близки, роднини и приятели от всяко зло. Бъди до нас, благослови този ден, напълни го с красота и топлина, и Сам ни научи да се молим, вярваме, надяваме, търпим, прощаваме и обичаме!


____________________________________________________________
(https://i.postimg.cc/cHt940Sw/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 March 2020, 22:25:37
(https://i.postimg.cc/s2RFpdPF/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 March 2020, 09:18:58
(https://i.postimg.cc/NGJXmFkX/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 March 2020, 09:27:38
МОЛИТВА КЪМ ГОСПОДА ИИСУСА

Всеблаги Господи, Спасителю наш, Който просвети със сиянието на Твоето идване краищата на света, и ни повика в Твоята света Църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага!

Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, не спомняй моите беззакония; но, по Твоето безмерно милосърдие, прости ми всичките прегрешения.

Защото, макар и да престъпвам Твоята света воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител.

Пред Тебе едничкия съгрешавам, но само и на Тебе едничкия служа.
Само в тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда.

Сам Ти ме очисти и ме спаси.

Сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител!

Сам Ти повдигни сърцето ми, за да те обичам всецяло, еднички Боже и Творче наш!

Сам Ти оправи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди!

О, Господи Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост; направи да поживея в светост и правда през всички дни на моя живот
и така да бъда достоен при второто славно Твое дохождане, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството небесно, което ме сподоби да получа и в наслада от неизказани красоти да славя Тебе и Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков. Амин!


_____________________________________________________________________
(https://i.postimg.cc/SKGFjJz2/009.jpg) (https://postimages.org/)upload picture for free (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 22 March 2020, 09:33:59
(https://i.postimg.cc/8cFJJtxC/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 March 2020, 10:13:08
(https://i.postimg.cc/PxGssCMd/00000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 March 2020, 18:25:07
(https://i.postimg.cc/gcCXkgP4/00000000.jpg) (https://postimg.cc/JtQ4pc0B)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 March 2020, 11:38:18
(https://i.postimg.cc/brtw20s4/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 31 March 2020, 09:59:52
(https://i.postimg.cc/jCV7ZXX7/00000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 April 2020, 09:54:05
(https://i.postimg.cc/HnYvVZjQ/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/TLsJscVw)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 April 2020, 10:58:36
  МОЛИТВА КЪМ ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В СКЪРБИ

Пресвета Дево, Майко на нашия Господ Иисус Христос, всемилостива защитнице на всички, които с вяра прибягват към тебе! Погледни на нас от висините на твоята небесна слава, послушай нашите смирени молитви и ги принеси пред твоя възлюбен Син. О, преблагословена Богородице! Ти си скоропослушница на всички и радост на скърбящите; послушай и нас наскърбените. Ти си уталожителка на тъгите: уталожи и нашите тъги и изцери душевните ни и телесни болести! На тебе, подир Бога, възлагаме всичката си надежда. Бъди ни ходатайка и силна застъпница пред Твоя Син Господ наш Иисус Христос. Укрепи вярата ни в Него. Утвърди ни в Неговата любов и ни научи да те обичаме и славим, пресвята Майко Божия, преблагословена Марио! На твоя всесилен покров, пречиста Богородице, връчваме себе си. Амин!

______________________________________________________________________


(https://i.postimg.cc/bNJJMxNF/0000000000000.jpg) (https://postimg.cc/Rqk4Jntc)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 April 2020, 09:32:38
(https://i.postimg.cc/HxQMr2mN/0000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 11 April 2020, 09:43:06
   Молитва към св. Богородица пред иконата Неупиваема чаша

Преблага наша Царице, надеждо наша Пресвета Богородице, убежище за беззащитните, а за озлоблените покров. Виж нашата беда, виж скръбта ни, отвсякъде сме обсадени от изкушения и няма кой да ни избави. Помогни ни ти Самата, защото сме немощни, нахрани ни, защото сме странници, упъти ни защото сме без надежда. О, майко на всички скърбящи и обременени, ние нямаме друга помощ нито друга закрила, нито друго утешение, освен Тебе. Погледни милостно на нас, грешните и в озлобление пребиваващи, покрий ни с Твоят пречист Омофор. Та да се избавим от бедите, които ни връхлитат и най-вече от пиянството и наркоманията. За да възхваляваме винаги Твоето пресвято име. Амин.   


____________________________________________________


(https://i.postimg.cc/t4DGPYHx/00000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 11 April 2020, 17:52:48
(https://i.postimg.cc/wMRg8txP/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 April 2020, 09:23:03
(https://i.postimg.cc/LXTN9v5g/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 April 2020, 09:12:30
(https://i.postimg.cc/SsGR2TJc/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 April 2020, 09:50:30
  Молитва към разпнатия на кръст Господ Иисус Христос

Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, Творче на небето и земята, Спасителю на света!

Ето аз недостойният и от всички най-грешен, като прекланям смирено коленете на сърцето си пред славата на Твоето величество, възпявам и величая Твоето безмерно страдание и Ти принасям благодарност, Царю на всички и Боже, задето благоволи да слезеш от Твоя небесен престол и да се въплътиш от Пречистата Дева Мария заради нашето спасение.

Какво да Ти въздам, човеколюбиви Владико, за всичко, което претърпя заради мене грешния - не зная. Защото душата и тялото и всички Твои блага са от Тебе, всичко мое е Твое, и самият аз съм Твой.

Само на Твоето неизказано милосърдие, добросърдечни се надявам.

Възпявам Твоето крайно дълготърпение, величая неизповедимия Твой Промисъл, славя Твоята безмерна милост, с които Ти се наклони към мене осъдения, за да бъда оправдан.

Какво да кажа за Твоето неизказано човеколюбие, Христе Спасителю? Само в съкрушение на моето сърце, като се покланям на Твоите пречисти страдания и, като ги целувам прелюбезно викам: помилвай мене грешния, помилвай!

О, пречудна и неизмерима дълбочина на милосърдието, Христе Боже, дай ми покаяние, отвори ми вратата на Твоята милост и помени ме недостойния в Твоето царство!

Спасителю, Който живееш в недостъпна светлина, вземи от мене тежкия греховен товар и не се погнусявай, Човеколюбче, да се вселиш в моето недостойно сърце, за да успокоиш моето плътско мъдруване.

И тъй, като не ще живея вече аз, Твоето създание, за себе си, но за Тебе, моя Господ и Бог, по Твоето, о премилостиви Боже, добросърдечие, да се удостоя да видя Тебе, моя Създател и Спасител, увенчан със слава и чест, за претърпяната от Тебе кръстна смърт, в светлината на Твоята недостъпна слава, дето, с Твоя безначален Отец и с пресветия, благ, животворящ и единосъщен Твой Дух царуваш преди вековете, сега и винаги, и во веки веков.

Амин!   


_______________________________________________________
(https://i.postimg.cc/8Cgn7V1m/00000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 April 2020, 09:28:01
Христос Воскресе!

Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят! 


(https://i.postimg.cc/JhdVd9M0/0000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 April 2020, 09:11:48
(https://i.postimg.cc/yYnn4T6Q/0000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 April 2020, 08:59:07
(https://i.postimg.cc/W3VP6hMF/00000.jpg) (https://postimages.org/)anonymous pictures website (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 April 2020, 09:19:49
(https://i.postimg.cc/d3C463yL/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 08 May 2020, 12:24:30
(https://i.postimg.cc/X75TBY0M/00000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: long time ago on 08 May 2020, 13:54:42
Смири се човече пред мисълта за Всевишния!
Остави се от безумните си желания!
Пожелавай Божията воля да бъде в живота ти!
За това моли Бога, а не за преходни заблуди и притежания.

Бог ще дойде отново да съди живи и мъртви
и царството Му не ще има край!

Да се свети името Му!
Да бъде волята Му!
Да дойде царството Му!

Амин!
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 08 May 2020, 18:36:22
Това специално за един човек, който е вярващ, но не ходи  църква

Предимството на общата молитва в Църквата

,,Ти можеш да се помолиш и вкъщи, но там не можеш да се молиш както в Църквата... Няма да бъдеш чут, когато усамотен призоваваш Владиката, както когато се молиш със своя брат. Защото тук (в Църквата) има нещо повече: единс­тво и съгласие в мисълта, връзката на любовта и молитвата на све­щеника".

св. Йоан Златоуст


-------------------------------------------

(https://i.postimg.cc/CL2QXKQz/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 13 May 2020, 10:04:53
Молитва за дара на покаянието

Господи! Дарувай ни да видим нашите съгрешения,
така че нашият ум, привлечен изцяло към съзирането на нашите собствени грешки, да престане да вижда грешките на ближните, и така да види всички ближни добри.
Дарувай ни да видим, в светлината на Твоята благодат,
живеещите в нас разнообразни недъзи, унищожаващи духовните движения в сърцето, въвеждащи в него кръвното и плътското, враждебните на Царството Божие.

Дарувай ни великия дар на покаянието, предшестван и пораждан от великия дар да виждаме греховете си.

Опази ни с тези велики дарове от пропастите на самопрелъстяването, което се открива в душата поради незабелязването и неразбирането на нейната греховност, ражда се от действията на незабелязваните и неразбираните
от нея сладострастие и тщеславие.

Опази ни с тези велики дарове по нашия път към Тебе и дарувай ни да достигнем Тебе, призоваващ осъзнаващите се грешници и отхвърлящ онези, които се мислят за праведници.

Да славословим вечно във вечно блаженство Тебе, Единия Истинен Бог, Изкупителя на пленените, Спасителя на загиналите.

Амин!

Свети Игнатий (Брянчанинов)


__________________________________

(https://i.postimg.cc/PJbxF8gc/000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 May 2020, 09:34:47
(https://i.postimg.cc/QdsKpKN9/000.jpg) (https://postimg.cc/HVZLmxyd)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 May 2020, 09:27:38
(https://i.postimg.cc/c1bYN8k3/00000000000000.jpg) (https://postimg.cc/Lhjhthp4)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 May 2020, 09:28:24
(https://i.postimg.cc/g2PxYyVx/00000.jpg) (https://postimg.cc/hfpDsd3n)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 May 2020, 09:02:29
Не забравяй молитвата - тя е животът на душата.

прeп. Никон Оптински_________________________________

(https://i.postimg.cc/vBt57TKM/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)gif hosting (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 23 May 2020, 12:51:57
(https://i.postimg.cc/qB8XSZtD/00000000000.jpg) (https://postimg.cc/yW8ZSjy0)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 25 May 2020, 09:57:10
"Затова казвам ви: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено. И кога стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, та и Небесният ви Отец да прости вам прегрешенията ви.

Ако ли вие не прощавате, и Небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви.

Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори."
--------------------------
Марк (11:24-26), Матей (7:7-8) ______________________________________________________

(https://i.postimg.cc/3JBBy06T/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 May 2020, 09:22:03
(https://i.postimg.cc/wj9rQ594/00000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 May 2020, 09:48:23
Отново "Отче наш" но в друг формат.

_________________________________


(https://i.postimg.cc/6qHhJnCh/0000.jpg) (https://postimg.cc/QKT7cB4B)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 May 2020, 17:09:08
От молитвата зависи спасението на човека, защото молитвата го приближава към Бога и съединява с Него.

старецът Ефрем Филотейски ______________________________________________

(https://i.postimg.cc/j5XvfYfg/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 May 2020, 12:21:46
(https://i.postimg.cc/SNqrfCYP/00000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 31 May 2020, 12:27:57
(https://i.postimg.cc/vZMV9pXn/0000.jpg) (https://postimg.cc/567yWKh9)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 31 May 2020, 21:58:30
(https://i.postimg.cc/x1ChLddW/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/xcw62nMR)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 June 2020, 17:45:07
(https://i.postimg.cc/bvVhkm48/000.jpg) (https://postimg.cc/p9j4tJ21)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 June 2020, 09:51:05
(https://i.postimg.cc/PJDF1b1t/0000.jpg) (https://postimages.org/)free image upload site no registration (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 08 June 2020, 12:16:56
(https://i.postimg.cc/fTLzVLrL/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 June 2020, 10:03:34
   МОЛИТВА ЗА ДАР НА ПРОЩАВАНЕ

Спасителю! Научи ме да прощавам от душа на всички, които с нещо са ме обидили. Зная, че не мога да застана пред Тебе с чувство на вражда в душата. Загрубяло е, Боже, моето сърце! В мене няма любов.

Моля Те научи ме да прощавам на онези, които ме обиждат и оскърбяват, както и Сам Ти, Спасителю мой, на кръста прости на Твоите врагове!
Амин!       ______________________________

(https://i.postimg.cc/HLLw6TJ2/0000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 June 2020, 17:45:29
(https://i.postimg.cc/xT9sBD0p/000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 18 June 2020, 21:05:24
(https://i.postimg.cc/rFpcjCfY/00.jpg) (https://postimg.cc/nMN6c7bv)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 June 2020, 12:06:54
Мир, светлина и сила трябва да се търсят в Бога чрез Иисусовата молитва. Ако ви стане много трудно и тъмнината ви заобиколи - кажете: ,,Господи Иисусе Христе, помилуй ме!"

Кажете го един път, два, три пъти, кажете го така, че не само устата да изрича тази молитва, но и сърцето. Когато сладкото име на Господ достигне сърцето, малко по малко тревогата и скръбта ще бъдат премахнати, ще стане светло на душата и в нея ще царува тиха радост.

св. Варсануфий Оптински _____________________________

(https://i.postimg.cc/5tpBPNRJ/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 June 2020, 12:17:43
(https://i.postimg.cc/Bv1GfBzQ/000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 23 June 2020, 11:29:48
(https://i.postimg.cc/bvffgxW4/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/LJDW61HV)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 24 June 2020, 11:35:44
(https://i.postimg.cc/kG18ps77/00000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 June 2020, 11:41:35
Молитви за изцеление на болен и за близките му

Владико Вседържителю,
Ти си лекар на душите и телата, защото в Тебе е животът и Ти го даряваш според Твоята неизказана благост. Ти подкрепяш немощните и лекуваш недъзите на душите ни.

Поради многото и големи наши грехове ние не сме достойни за твоята благост и милост, но надявайки се на Твоето безмерно и неизказано снизхождение, осмеляваме се да те молим.

Погледни от висотата на Твоето пресветло обитание, от славата на Твоето всемогъщество и наклони благоволението си към нашата смирена молитва за уповаващите се на теб болни и страдащи раби, както и за всички, които с обич и надежда бдят при леглото им или другояче ги подкрепят.
Прости им, милостиви Боже, всичко, което са съгрешили волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, с дума, с дело или с помисъл.

Дай им, Господи, да изповядат пред теб всичките си грехове и ги привлечи още по-близо до пълнотата на Твоята истина.

Зачети им всичките грижи и обич към семейството и към ближните и им дай да прекарат остатъка от живота си угодно за Теб и спасително за тях, и когато по Твоята воля дойде часът, нека в мир да завършат живота си и в съдния ден да застанат неосъдително пред лицето на страшния Съдия на вселената - Теб, сърцеведеца Бога, Когото да продължат да възпяват и прославят във вечността.
Амин !


___________________________________________

(https://i.postimg.cc/Z0zB19LH/000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 June 2020, 21:07:48
(https://i.postimg.cc/HkdqVGDS/00000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/vc2qNNm9)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 June 2020, 22:01:57
(https://i.postimg.cc/5NkWSrS9/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 June 2020, 20:17:23
Човече, аз зная, че ти не умееш да се молиш! Но ти давам съвет: моли се, както можеш, но се моли често!

св. Макарий Египетски_______________________________
(https://i.postimg.cc/NFZNqJ4Z/0000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)upload images online (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 July 2020, 17:42:34
(https://i.postimg.cc/B6QZ7P01/00.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 July 2020, 09:56:58
(https://i.postimg.cc/d0dmdD0M/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/qtJ3HJnQ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 05 July 2020, 11:40:50
Молете се за себе си и за децата си.
 Благодарете на Небесата по-често и за всичко.
 Но най-важното - вярвайте, просто вярвайте!
 Молитвата прави чудеса!   _________________________
(https://i.postimg.cc/hG8Z3Zw4/00000000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 July 2020, 22:34:07
(https://i.postimg.cc/Gp72y291/0000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/nsmp8nvd)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 July 2020, 09:39:43
УТРИННА МОЛИТВА

Господи, Който по голямата Си благост и велики щедрости даде на мене, Твоя раб, изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло, Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, та с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

(Молитва от св. Василий Велики)


_________________________________

(https://i.postimg.cc/VvdQqbGx/0000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 July 2020, 09:26:17
Богородичен псалтир - Псалом 16

Чуй, Владичице, правдата ми и премахни от мене скръбта ми. Прославям Те с радостен глас и с възклицания, когато се излива върху ми милостта Ти; уподобете се на Нея в боголюбието си и вие, свети Божии деви, прославете Я с гласа на устата и сърцето си; понеже така приеха благодатта Ѝ девите мъченици и другите, които, пленени от любовта на пресладкия Иисус, приеха от Него нетленни райски венци. Слава на Тебе, Владичице, неотменно съкровище на любещите Те деви.______________________________________
(https://i.postimg.cc/CKdkxw7K/0000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 July 2020, 09:56:41
(https://i.postimg.cc/X7tTDsSx/000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/qzXbNX7C)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 July 2020, 12:43:47
(https://i.postimg.cc/ZqgQzDtK/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 July 2020, 17:49:56
МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА НИ
Преблагий и всевишний Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи!
Пред Твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме и смирено Те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ.
Помогни, Боже наш, да се събере целият ни народ в единството на нашата народност и на православната вяра, та напълно обединени да служим на Тебе за слава, на себе си за спасение и за полза на нашето Отечество.
Нека, Господи, бъде честита и славна тая земя, в която видяхме светлина и живот, в която отраснахме и където от Твоята благодетелна ръка приехме толкова милости и благодеяния.
Нека ни бъде мил и драг народът, към който принадлежим и в чиито съдбини участвуваме. Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнският напредък и благосъстояние.
Дай, Боже, на управниците на нашето Отечество мъдрост, светъл ум и чиста съвест, добросърдечие и правдолюбие, за да ни водят в пътя на родната правда, истината и прогреса.
Вдъхни, Боже, на поданиците в нашата страна да обичат управниците и началниците, като зачитат тяхната власт, да изпълняват законите и когато стане нужда, дори живота си да дадат за вярата и Отечеството.
Дай, Боже, нашето Отечество да е винаги щастливо в благополучие и благосъстояние. Благослови в него стопанството. Направи да напредват добрите научни знания, изкуствата, занаятите,
всеки труд и всяко благородно, духовно и веществено, творческо начинание. Пази нивите ни от неплодородие. Надари ни с добро лято и дай ни всичко да успява.
Пази ни, Боже, от врагове и неприятели, от войни, от мор и глад.
Дай на всички ни мир и съгласие. Пази ни от омраза и несговорчивост, от свади и раздори. Внуши, Боже, в сърцата на всички ни дух на истина и на крепка и деловита любов към всичко, що е за полза и щастие на нашата земя, Отечество и народ.
И тъй, като служим на Тебе вярно и като се обичаме братски помежду си, да те славим во веки, всевишни и вечни Господи!
Амин!
   ___________________________________

(https://i.postimg.cc/sXgQ9xB8/000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)


Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 31 July 2020, 20:54:57
   МОЛИТВА ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АНТИХРИСТА
/Св. Анатолий Оптински/
Избави ме, Господи, от измамите на богомерзкия
и коварен антихрист, който наближава да дойде,
и скрий ме от неговите примки в тайното убежище
 на Твоето спасение. Дай ми, Господи, сила и мъжество
 да изповядам твърдо Твоето свято име, та поради страх
от дявола да не отстъпя и да нe се отрека от Тебе, моя Спасител и Изкупител и от Твоята света Църква.
 Но дарувай ми, Господи, ден и нощ да проливам сълзи
 за греховете си и пощади ме, Господи, в часа на
Страшния Твой сьд.
Амин! 
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 August 2020, 11:55:57
(https://i.postimg.cc/j2r1tn6M/00000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/cgXhcHb3)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 August 2020, 20:36:06
(https://i.postimg.cc/R0KKbSC1/0000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 August 2020, 12:47:13
(https://i.postimg.cc/Hk0bKrnY/0000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 05 August 2020, 21:07:29
В момент на изкушение е много трудно да устоиш на ураган, който е на път да те отнесе във вихър от скандали и кавги. Ето защо, опитай се да се молиш, когато имаш такава възможност, с думите: ,,Господи, моля те да ме благословиш сега, когато всичко е наред. И когато дойде изкушение - помогни ми да се сдържам, да контролирам ситуацията. Направи така, че в трудни моменти, когато обикновено не съм в състояние да се справя с гнева, страха, съмнението, неверието и нервите, моето поведение е поне малко по-различно".
архим. Андрей Конанос 


_____________________

(https://i.postimg.cc/15LwjSgP/00000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 August 2020, 18:56:06
(https://i.postimg.cc/7LPrPr4f/00.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 August 2020, 18:09:31
(https://i.postimg.cc/286s3qPp/00000000.jpg) (https://postimg.cc/HjqZhLY3)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 18 August 2020, 21:58:43
(https://i.postimg.cc/G9nR4Smp/00000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 August 2020, 17:33:21
(https://i.postimg.cc/W4gqFg15/00.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 August 2020, 17:43:35
(https://i.postimg.cc/9QfvQYJj/0000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 22 August 2020, 09:52:43
(https://i.postimg.cc/BbYkV1j1/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 23 August 2020, 11:53:01
(https://i.postimg.cc/cJ1VpYqL/0000000000000.jpg) (https://postimg.cc/RW8sfWVk)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 August 2020, 08:05:48
(https://i.postimg.cc/qqYDN8yG/0000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 August 2020, 07:57:16
(https://i.postimg.cc/Kj57yxMC/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 August 2020, 08:37:35
(https://i.postimg.cc/BbnbSM4n/00000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 September 2020, 07:58:30
(https://i.postimg.cc/ZRVBTyG4/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 September 2020, 18:37:38
(https://i.postimg.cc/HsNvQF3q/000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 08 September 2020, 08:40:23
(https://i.postimg.cc/ZRCkQy3H/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 September 2020, 07:54:16
По  думите на преп.Антоний Оптински, когато повтаряш тази кратка молитва  неприятностите отшумяват, демоните изчезват, досадата ти преминава,  малодушието се успокоява. 


_________________________________

(https://i.postimg.cc/Cx0MMnKJ/000.jpg) (https://postimg.cc/fJHQBLm0)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 September 2020, 18:21:24
(https://i.postimg.cc/L5Kr0jSY/00000.jpg) (https://postimg.cc/9Rb8DRrC)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 September 2020, 09:13:41
(https://i.postimg.cc/brGnkxKM/000000.jpg) (https://postimg.cc/7Jkby2PM)photohost free (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 September 2020, 13:42:51
(https://i.postimg.cc/NjbdwDDW/00000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 21 September 2020, 14:01:58
(https://i.postimg.cc/tRDqX61Q/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/YjGKRhfb)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 22 September 2020, 10:36:53
МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАРОДА НИ
Всевишни Боже, Владико на цялата земя и Царю на всички народи! Пред Твоя всемогъщ жезъл и пред Твоя възвишен престол се покланяме до земя и Те молим за доброто на нашето Отечество и на нашия народ. Нека, Боже, тая земя, в която сме видели светлина и живот, в която сме приели свето Кръщение и сме отхранени в православната вяра и от Твоята благодетелна ръка сме приели толкова милости и благодеяния, нека бъде честита и славна! Нека ни бъде мил и драг народът, чиито членове сме и в чиято слава, щастие и съдбини вземаме искрено съучастие. Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнското благоустройство и благосъстояние. Дай на всички ни мир и съгласие. Пази ни от раздори и разногласия. Отбранявай ни от лукави вражески нападения и особено от междуособни борби и размирици. Дай, щото духовните и светските началници и управници на нашето Отечество да са мъдри и правдолюбиви. Внуши в сърцата на всички нас крепка и деловита любов за всичко, що е за полза и щастие на нашата земя и Отечество, както и за наше благосъстояние и душевно спасение. Поръси, премилостиви Отче и Боже наш, с Твоето благословение милото наше Отечество, а когато бъде угодно на Твоята света воля, приеми душите ни в небесното Царство между блажените духове на нашите славни покойни сънародници. Амин.

_____________________

(https://i.postimg.cc/jjp7Q3Nf/00000.jpg) (https://postimages.org/)multiple image upload (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 22 September 2020, 17:31:25
(https://i.postimg.cc/BbS2rN3t/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 23 September 2020, 09:42:19
(https://i.postimg.cc/C5vwdSQC/000.jpg) (https://postimg.cc/FkJMB5m1)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 24 September 2020, 11:34:49
(https://i.postimg.cc/1XnvyDhx/00000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 September 2020, 11:44:26
(https://i.postimg.cc/CxrkLnM7/000000000.jpg) (https://postimg.cc/68RyM3v4)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 September 2020, 17:06:28
(https://i.postimg.cc/B62rwkcR/0000000000.jpg) (https://postimg.cc/qhMDNmFG)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 September 2020, 18:18:36
(https://i.postimg.cc/P5zHy8Dm/000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 September 2020, 10:41:09
(https://i.postimg.cc/xTZHRy8h/000000.jpg) (https://postimg.cc/dL8LQC8j)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 October 2020, 19:24:56
(https://i.postimg.cc/Y2QZBDw6/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/F1sDjZzz)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 October 2020, 12:47:06
(https://i.postimg.cc/x86mH85Q/000.jpg) (https://postimg.cc/LgZhFHGQ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 04 October 2020, 22:16:03
(https://i.postimg.cc/hGwcrw6f/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 October 2020, 21:42:57
(https://i.postimg.cc/tRvntZ5R/0000000000.jpg) (https://postimg.cc/NLT0Q0SZ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 October 2020, 10:26:34
Имах ишиас цяла година, мислех че няма да ми мине никога и ще трябва да се оперирам. Това е болест при която е прищипан нерв на седалищният мускул, кракът ми изтръпваше и болеше и не можех да седя на крака повече от 5 мин. и не можех и да работя. Намерих тази молитва в ю-туба и я слушах с надежда да ми мине. Мислех си че нищо няма да стане, но след около месец, неочаквано  ми мина. А почти една година страдах.Още не мога да повярвам че кракът ми вече не изтръпва и не ме боли. Та който има болест нека я слуша с вяра и да даде Бог да му мине.
_______
https://www.youtube.com/watch?v=chMxxC-t9nQ
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 October 2020, 09:38:55
(https://i.postimg.cc/Gp4TTqvP/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 October 2020, 09:28:19
(https://i.postimg.cc/nVy18ZQy/0000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 October 2020, 17:13:02
(https://i.postimg.cc/t472tPxx/00000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/qNVspNQJ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 November 2020, 19:39:38
(https://i.postimg.cc/tT5nL8rT/00000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/phmdjcMb)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 November 2020, 09:27:16
(https://i.postimg.cc/fTZP6pbn/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 November 2020, 17:54:47
(https://i.postimg.cc/NFVB3v1H/00000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 November 2020, 09:50:33
(https://i.postimg.cc/nhX3hqh6/00000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 November 2020, 21:30:54
(https://i.postimg.cc/NML3Fd4d/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 11 November 2020, 09:33:00
(https://i.postimg.cc/TPgy10pV/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 November 2020, 09:14:39
(https://i.postimg.cc/zDpy9wsv/000000000000.jpg) (https://postimg.cc/3W4rGGJQ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 November 2020, 17:30:44
(https://i.postimg.cc/jSDP8Sxg/00.jpg) (https://postimg.cc/LJMJ5RZL)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 November 2020, 10:00:33
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас.

Тази молитва трябва да се чете три пъти в чест на трите Лица на Света Троица. Нарича се Ангелска песен,защото я пеят светите ангели, които окръжават Божия престол на небето. Вярващите в Христа започнали да я употребяват 400 години след Рождество Христово. В Константинопол станало силно земетресение, което разрушило къщи и цели квартали. Уплашеният цар и народът се обърнали към Бога с молитва.

По време на общото молитвословие пред очите на всички едно момче било вдигнато от невидима сила на небето,а после отново спуснато невредимо на земята. То разказало на заобиколилия го народ, че на небето чуло светите ангели да пеят: Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни. Умилените хора повторили тази молитва, добавили: помилуй нас, и земетресението престанало.

В тази молитва Бог ние наричаме Бога Отец; Крепки - Божия Син, защото Той е също толкова всемогъщ,както и Бог Отец, макар по човешко естество да е пострадал и умрял; Безсмъртни - Светия Дух, защото Той не само е вечен, както Отец и Син, но дава живот на всички твари и безсмъртен живот на човеците.Тъй като в тази молитва думата Светий се повтаря три пъти, тя се нарича също и Трисвятое.     


________________________________________
(https://i.postimg.cc/nLr0cWPP/000000000.jpg) (https://postimg.cc/FftjTTmy)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 November 2020, 09:27:43
(https://i.postimg.cc/rmfMJqkT/00000000.jpg) (https://postimg.cc/JDHf7V0Y)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 November 2020, 10:04:39
(https://i.postimg.cc/wvYbHW7K/00000000000.jpg) (https://postimg.cc/d7n9jj2n)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 November 2020, 09:48:42
(https://i.postimg.cc/NFZxSdzV/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 December 2020, 10:19:20
(https://i.postimg.cc/xCwr7G5y/00000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/LY30g1rn)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 December 2020, 09:20:53
МОЛИТВА ЗА ИЗБАВЯНЕ ОТ НОВАТА ЕПИДЕМИЯ

Господи Иисусе Христе, Боже наш, истински Лекарю на душите и телата, Който заради нас стана човек, за да изцелиш човека от тежките рани на греха, Който не презря неизлечимо болните десет прокажени, но ги очисти чрез спасителната Си благодат; Който прекара като Богочовек дните на Своето земно присъствие, изцелявайки немощни и болящи, възвърна здравето на разслабени, слепи, хроми , тежко съгрешили, бесновати и злонамерени в тялото и в душата. Който прояви толкова добротворство приеми благосклонно нашето смирено моление. Боже, Всесилни Чудотворче, със Своята мощна сила прогони убийствения вирус, който предизвиква страх, страдание и смърт. В тези дни на изпитание на вярата ни, успокой тревогите и изцели заболелите. Отдалечи цялата болест и страдание от народа и ни научи да ценим живота и здравето като Твои дарове. Дари ни, Боже, Твоя мир и изпълни нашите сърца с неотстъпна вяра в Твоята закрила, в надежда с Твоята помощ и в любов към Тебе и ближния. Господи, Боже наш, младежите запази и вразуми, заболелите и старите хора подкрепи и ги дари със здраве, спокойствие и бодрост по застъпничеството на нашата Владичица Пресвета Богородица, на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец, на светите Безсребреници и Лечители Христови, и на всички светии. Защото Твои са помилването и нашето спасение, Боже наш, и на тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия дух, сега и винаги и во веки-веков. Амин

__________________________________________________

(https://i.postimg.cc/rpKwzSZx/00000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 December 2020, 10:10:44
(https://i.postimg.cc/J4bQYQbN/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 December 2020, 17:59:11
(https://i.postimg.cc/c48JHP5W/00000000000000.jpg) (https://postimg.cc/F7NvCC4C)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 December 2020, 09:17:35
(https://i.postimg.cc/rF87nPcB/0000000000.jpg) (https://postimg.cc/yWbfWnDj)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 December 2020, 09:18:37
(https://i.postimg.cc/W4jZgg0w/000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 December 2020, 18:48:18
(https://i.postimg.cc/g2dBjrJC/00000000000.jpg) (https://postimg.cc/BXYCwS2p)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 December 2020, 10:16:07
(https://i.postimg.cc/wjcdsJgH/00000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 18 December 2020, 09:39:31
(https://i.postimg.cc/4yxDSnCK/00000000.jpg) (https://postimg.cc/N9ZCysjY)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 December 2020, 09:39:15
(https://i.postimg.cc/sxp5qphK/000000000.jpg) (https://postimg.cc/JHzyBHKB)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 21 December 2020, 09:29:03
(https://i.postimg.cc/8C87fZ6C/00000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 22 December 2020, 09:38:29
(https://i.postimg.cc/Xq1XxHjr/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 24 December 2020, 18:43:36
(https://i.postimg.cc/jSXKhxR9/00000000000.jpg) (https://postimg.cc/9DrvmjRt)picture hosting (https://postimages.org/it/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 December 2020, 14:14:57
(https://i.postimg.cc/1tkg1bSg/00000000.jpg) (https://postimg.cc/r09ySnKc)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 January 2021, 11:34:41
(https://i.postimg.cc/XqF61bjj/000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 January 2021, 10:31:19
Длъжни сме смирено да призоваваме Бога и да му се молим,  да не позволява да бъдем изкушавани над силите ни, а да ни избави от лукавия. Защото, когато Господ остави човека на себе си, дяволът е готов да го смели, както воденичен камък - житно зърно. Молитвата е пътят към Господа.
св. Серафим Саровски     _____________________________
(https://i.postimg.cc/KvRJggCK/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 January 2021, 19:43:33
(https://i.postimg.cc/26RgLc9S/0000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/hJs2Hrqk)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 January 2021, 17:33:30
  Един монах се разхождал през пустинята и срещнал друг монах. Поздравили се.
- От къде си?
- От това и това село.
- Е, как живеете там?
- При нас е  ужасна суша. Изпаднахаме в голяма неволя и скръб.
- И направихте ли нещо? Помолихте ли се на Бога?
- Разбира се.
- Заваля ли?
- Не заваля.
- Изглежда - казал монахът, - че не сте се молили много усърдно. Хайде и ние двамата тук, на място, да отправим молитва към Бог да помогне за дъжд.
И наистина, веднага, на място, започнали да се молят. Веднага се появил един  облак.
Той постепено ставал все по-голям, все по-черен и по-черен, все по-нисък и по-нисък и ето, паднал силен дъжд.
Какво се случило? Имало гореща молитва. Малко време се молили, но веднага заваляло. Защото е важна силата, а не количеството на молитвите.
св. Порфирий Кавсокаливит
 


__________________
(https://i.postimg.cc/rsCWTvkB/000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 24 January 2021, 18:53:56
(https://i.postimg.cc/nc6fYvnv/000000000000000000000000000.png) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 25 January 2021, 21:39:32
(https://i.postimg.cc/6qjnGppg/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 January 2021, 10:08:38
(https://i.postimg.cc/639NRz82/000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 February 2021, 09:42:54
(https://i.postimg.cc/657XX12F/00000000000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 February 2021, 10:32:57
(https://i.postimg.cc/zBH7xWPb/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 February 2021, 09:38:55
(https://i.postimg.cc/RVf6b55f/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 23 February 2021, 18:03:32
Св. Ефрем (306—373 г.)
,,Добродетелите се придобиват с молитва.
Молитвата съхранява въздържанието.
Молитвата потиска гнева. Молитвата
предпазва от гордостта и завистта.
Молитвата внася в душата Божия Дух,
а така повдига човека до Небесата."
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 24 February 2021, 09:24:16
(https://i.postimg.cc/YS6XYwR6/0000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 25 February 2021, 09:06:08
(https://i.postimg.cc/PqPdQsf7/00000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 February 2021, 09:28:52
(https://i.postimg.cc/TwNTYMB6/0000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 March 2021, 09:45:58
Това е "мартеницата" за всеки ден от годината.
Работи безотказно, само повтаряйте " Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния" и няма как да не стигнете до Истината.       


(https://i.postimg.cc/28ZFDrL4/000000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 March 2021, 10:08:22
(https://i.postimg.cc/tT9Gpcsz/20799883-409003339495689-5536728048960171417-n.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 05 March 2021, 22:34:45
  Молитва за покойниците
Боже на духовете и на всяка плът,
Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят!
Сам Ти, Господи, упокой душата на починалите Твои раби (... ...)*
в място светло, в място злачно, в място прохладно,
където няма никаква болка, скръб и въздишка.
Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог,
тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши.
Един Ти, Господи, си без грях:
Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.
Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш,
и затова на Тебе отдаваме слава с безначалния Твой Отец и пресвятия, благ и животворящ Твой Дух,
сега и всякога и във вечни векове. Поклон.
Амин.   (https://i.postimg.cc/DZXSfrJy/000000000000000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/ZBJbVyx1)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 March 2021, 09:47:59
(https://i.postimg.cc/wMVr0BHD/00000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 March 2021, 17:18:54
(https://i.postimg.cc/bvTB4Z0C/00000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 March 2021, 12:38:43
(https://i.postimg.cc/5Nhx9t5J/000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/rK96QMYZ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 15 March 2021, 18:13:22
(https://i.postimg.cc/hGw5RV6W/00000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 March 2021, 10:22:21
(https://i.postimg.cc/C5bVTgjG/000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 March 2021, 12:45:30
    20 март, Тодорова събота
Св. Теодоре, както навремето си помогнал на християните да се опазят от осквернените с идоложертвена кръв храни, така и сега помогни на нас, които се прекланяме пред това чудо, и се уповаваме на твоето застъпничество, да имаме сили и дръзновение да изминем спасително попрището на поста!
Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат, икона от Роженския манастир           


(https://i.postimg.cc/9MVr8Zrb/000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/VSGf5S90)


Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 March 2021, 10:32:58
(https://i.postimg.cc/D03gR8fQ/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 27 March 2021, 11:48:43
   Попитали един вярващ
- Какво си придобил като редовно се молиш на Бог ?
- Мога да кажа какво съм загубил: злоба, алчност, егоизъм, тревога, неувереност, страх от смъртта...     (https://i.postimg.cc/DzXhG1dP/00000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 March 2021, 12:33:23
(https://i.postimg.cc/g2C58hBm/00000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 March 2021, 09:57:47
(https://i.postimg.cc/B6kxbnPj/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 31 March 2021, 18:27:19
(https://i.postimg.cc/nrYwXPhP/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 April 2021, 09:28:14
(https://i.postimg.cc/wBLStVfN/0000000000000.jpg) (https://postimg.cc/t1RrwhHR)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 April 2021, 17:52:03
(https://i.postimg.cc/Zn5VMfY1/000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/0MhY60wf)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 05 April 2021, 09:25:00
(https://i.postimg.cc/GpDd28p2/000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/NyQWC0mq)_______________________________

(https://i.postimg.cc/zXfNhPf4/0000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 April 2021, 09:25:35
(https://i.postimg.cc/5N8dyJt3/000000000000000000000.png) (https://postimages.org/)upload pictures (https://postimages.org/it/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 April 2021, 17:47:43
(https://i.postimg.cc/rFCG610J/00000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/J03XL8nn/000009.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 April 2021, 21:59:25
(https://i.postimg.cc/gjPtQPcg/0000000.jpg) (https://postimg.cc/tZ2znwx6)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 14 April 2021, 18:08:05
(https://i.postimg.cc/ZKzk4HqJ/000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 18 April 2021, 18:56:43
(https://i.postimg.cc/Qty4d0wg/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 April 2021, 17:57:03
(https://i.postimg.cc/DzfXnvwV/00000000000.jpg) (https://postimg.cc/ZWgRLhNj)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 April 2021, 17:44:18
(https://i.postimg.cc/Prr1Pp93/00000.jpg) (https://postimg.cc/rz3DHm8x)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 28 April 2021, 09:38:08
(https://i.postimg.cc/sXc5TjZp/0000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/ZBW9RhHR)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 May 2021, 08:56:29
(https://i.postimg.cc/R0WXtM0S/000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 May 2021, 11:14:23
(https://i.postimg.cc/MKS36x5n/00000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 May 2021, 21:48:06
(https://i.postimg.cc/MKV6Nw99/000.jpg) (https://postimg.cc/D8f349kG)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 16 May 2021, 13:34:15
  Ние всички сякаш искаме да обичаме Господа, но на нас всичко ни е за "някога си". Ние всички желаем да се молим на Бога, но през цялото време трябва още нещо да довършим. Всъщност, търсим вратичка, за да избягаме от молитвата и от другите трудове, изискващи себеотрицание, защото то ни обременява повече от всичко. Това е борба, това е разпятие. А колко ни е жал за себе си! Какво нечувано геройство е днес да се разпънеш в молитвата, каква рядкост! Защо в днешно време е станало така непоносимо трудно да се молиш? Ясно защо: този свят - старият магьосник, непрестанно се взира в душите ни с немигащ поглед, примамва ни с хипнотична сила и настойчиво ни влече към своята паяжина.
Архим. Лазар Абашидзе             


(https://i.postimg.cc/pL92kC0F/186468843-2975283206050450-3805069559260357731-n.jpg) (https://postimg.cc/4Ygkx6Rf)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 17 May 2021, 09:27:46
(https://i.postimg.cc/BQtfg5sD/0000000000000000000000000000000000000000.png) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 20 May 2021, 21:43:51
(https://i.postimg.cc/mg2Vjdg7/186857244-4061204093937795-5846129631755306546-n.jpg) (https://postimg.cc/hf69P1xG)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 21 May 2021, 10:00:38
(https://i.postimg.cc/rpRyftj9/61177748-2617491578285709-8667023568426500096-n.jpg) (https://postimg.cc/qt0dRq9t)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 23 May 2021, 21:32:32
(https://i.postimg.cc/2jLMwf8P/0000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/xqY6fhmR)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 May 2021, 08:56:20
(https://i.postimg.cc/TwRJc2Sj/0000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 May 2021, 09:28:52
(https://i.postimg.cc/zfTRB22B/00000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 June 2021, 18:27:56
(https://i.postimg.cc/Z5rPf5MT/00000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 02 June 2021, 17:32:38
(https://i.postimg.cc/7h2kdPtV/0000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 08 June 2021, 17:59:00
(https://i.postimg.cc/vTwBtC90/00000000000000000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 18 June 2021, 21:32:34
(https://i.postimg.cc/8zbJr099/9999999999999999998888888888888888.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 June 2021, 11:41:09
(https://i.postimg.cc/RVVjC27q/9999999999999999999999999999999999.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 19 June 2021, 18:26:40
    "Cега повече от всякога хората трябва да се молят от сърце, защото това ще бъде единственото ни спасение. В сърцето е коренът на всички страсти и точно там трябва да насочим борбите си.
Ако в по-късните години християнството стана хладно и повърхностно, трябва да приключим с всичко това сега, това вече няма да е достатъчно.
Ако не се молим от сърце, няма да можем да издържим на психологическите атаки, защото лукавият има скрити методи за промиване на мозъци, които са ни непознати.
Най-големият грях днес е нехайството. Молим се нехайно, каем се нехайно, дори и да го правим. Ще дойдат времена, когато само тези, които имат Божия Дух, ще могат да познаят доброто от злото. Човешкият ум сам няма да може да види разликата.
Ще има големи измами и само Светият Дух ще ни даде проницателността, от която се нуждаем, за да можем да се спасим. Молете се да не бъдете заблудени! Само чрез молитва можем да получим Светия Дух. Ако не се молим и просто упорстваме в мързела и непокаянието си, напълно ще загубим Светия Дух и Неговото напътствие.
Дано не загубим напътствието на Светия Дух!
_____________________________
B нашето време дори миряните имат нужда да задълбочат Исусовата молитва, тъй като тя ще стане единственото ни спасение - молитвата на сърцето; в сърцето е коренът на всички страсти и там трябва да се трудим. В миналото успяхме да преминем по по-лесен, повърхностен начин, но за времената, които ни очакват, това няма да е достатъчно. Ако нямаме вкоренена молитва в сърцата си, няма да устоим на психологическото преследване, което ни очаква, защото скоро те ще дойдат със [скрити] методи да превъзпитат умовете ни.
Господи, Иисусе Христе, помилуй ме."
старец Юстин Първу       (https://i.postimg.cc/W1tW6h0G/9999999999999999999999999999999.jpg) (https://postimg.cc/NKqkQGJF)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 21 June 2021, 18:12:44
(https://i.postimg.cc/CLCQJXbG/000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/1ftB3WCX)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 22 June 2021, 09:40:00
(https://i.postimg.cc/L4LsyL2M/00000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 June 2021, 12:46:53
(https://i.postimg.cc/FKQwqCLX/000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 29 June 2021, 19:17:30
Днес, отбелязвайки паметта на великите апостоли Петър и Павел, ние трябва да насочим нашите молитви към тях Господ да ни дарува благодатно покаяние и сълзи за нашите грехове, та грешният наш живот да не води към смърт, а към живот и възкресение.

Тези молитви ще достигнат до тях.

Те самите са преминали и посочили пътя на покаянието и затова нашите думи и въздишки ще са чути от тях.

Нека се молим Господ да ни дарува плач на разкаяние за греховете ни по молитвите на нашите небесни покровители първовърховните апостоли Петър и Павел. Амин.


(https://i.postimg.cc/HLWYDcxd/99999999999999999999999999999999999999999.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 30 June 2021, 09:40:56
(https://i.postimg.cc/DyBf2Hfk/00000000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/Vd0Pg7bD)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 06 July 2021, 09:20:14
(https://i.postimg.cc/dQ5gmXfJ/0000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 July 2021, 09:18:30
(https://i.postimg.cc/Xq05j1YZ/0000000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/ftBy5KXZ)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 July 2021, 12:22:44
(https://i.postimg.cc/WpHz0ftD/0000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/PN1djyWh)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 11 July 2021, 17:34:14
(https://i.postimg.cc/Pqms166Y/0000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/Y4qsHxBC)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 25 July 2021, 12:17:30
(https://i.postimg.cc/T3hyds07/00000.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/RhXF91Hx/0000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 26 July 2021, 13:02:23
(https://i.postimg.cc/LXbBt9Kc/00000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 31 July 2021, 17:48:53
(https://i.postimg.cc/RhxcvyS3/00000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 01 August 2021, 17:41:45
(https://i.postimg.cc/tRkSRwCx/00000000000000.jpg) (https://postimg.cc/rzdCQh4V)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 August 2021, 10:03:34
(https://i.postimg.cc/hj9pYtWy/0000000000000000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 03 August 2021, 21:54:09
(https://i.postimg.cc/3rt1Lzmj/000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)image upload service (https://postimages.org/it/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 07 August 2021, 21:48:39
(https://i.postimg.cc/BZh60t2t/00000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 09 August 2021, 09:27:56
(https://i.postimg.cc/7Z8gX1hr/0000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/Wh8F1k05)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 10 August 2021, 21:39:18
(https://i.postimg.cc/9Q1Y3vnj/00000000000000000.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Молитви
Post by: Шишман on 12 August 2021, 13:43:20
(https://i.postimg.cc/bJV22YPy/000000000000000000000000000.jpg) (https://postimg.cc/BLDvr0tk)