The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Средновековните кули в България

Started by Hatshepsut, 12 August 2018, 20:12:55

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Средновековните кули в България


,,Моят дом-моята крепост" е израз, който използваме в преносен смисъл, за да кажем, че само у дома се чувстваме спокойни и в безопасност.

Преди няколко века обаче тази мисъл се е приемала съвсем буквално. Аристокрацията в средновековна Европа е изграждала феодални замъци, защитени с крепостни стени и дълбоки ровове, за да се предпазва от външни атаки и от бунтове на крепостните селяни.

Въпреки че по това време България е под османско владичество, у нас също са се строяли феодални крепостни кули, пригодени за живеене. Те са били снабдени с бойници (мазгали) за стрелба по врага и специални еркери, от които да се излива гореща течност (олио или катран) върху неприятеля.

Наричат ги ,,българските донжони" (от френски – главна кула на замък, крепост или манастир). ,,Донжонът е последно убежище. Целта му е да предпази господаря на имението не само от външни нападатели, но и от поданиците му, които облага с данъци", обяснява проф.Божидар Димитров.

Донжоните се появяват в Европа няколко века по-рано – още през ранното Средновековие. Те са имали двойна функция – да осигуряват защитата на владетеля от външни атаки и да служат като символ на властта му. Обикновено са били поставяни в един от ъглите или в средата на крепостната стена. На латински се наричат Каструм домини – крепостта на господаря. На френски е донжон. По същество е едно и също – феодален замък, обяснява проф. Божидар Димитров.

На същия принцип са били строени и българските царски дворци в Плиска, Преслав и Търново. ,,По правило старите български столици са били изградени от външен и вътрешен град. Вътрешният град предпазва владетеля от вътрешни заплахи. Както в Плиска, така и на хълмовете Трапезица и Царевец в Търново е имало вътрешен донжон", допълва проф. Димитров.

Според археолога Стоян Попов, автор на книгата ,,Замъкът в Европа и България през Средните векове", на територията на България е имало 22 кули, които отговарят на определението за донжон. Най-ярък пример са отбранителните кули в крепостта Баба Вида, във Видин и кулата в крепостта Червен.

Задължителен елемент за тези жилищни постройки е параклисът. На приземния си етаж те са имали кладенец, запаси от храна и боеприпаси. Подовете на етажите са от дървен гредоред, а стълбите са от камък или дърво. Достъпът до донжона е ставал посредством подвижен мост или стълба на височина няколко метра. Така кулите са били добре защитени срещу нападения, защото в случай на заплаха стълбата е можела да бъде срутена.

Строителството на донжони продължава и през османския период в големите градове. Това са жилищно-отбранителни кули, в които са живяли турски спахии, паши и бейове. ,,Те са имали основание да се страхуват и да се крият зад дебели стени, заради данъците, които са смъквали от поробеното население. Част от тези данъци са оставали за местния феодал – бея", обяснява проф. Димитров.

Смята се, че е имало и кули, собственост на т.н.  аяни – местни първенци, които някога са били боляри, но са приели исляма и са били оставени да властва над старите си владения. Аяните са играели посреднически функции между властта и местното население. Те са имали големи привилегии, включително да определят размера на събираните данъци.

Аяните не са се чувствали сигурни сред закрепостеното население. За да опазят привилегиите си от недоволството на хората и от скитащите разбойници, те са строяли жилищно-отбранителни кули. От периода на късното Средновековие (края на XIV – средата на XVIII век) са оцелели само три такива кули – Кулата на Мешчиите и Куртпашовата кула (Враца) и Пирковата кула (Кюстендил).

Бейските кули във Враца

Враца е единственият български град, който има не една, а две средновековни кули. Те се намират в центъра, на метри от сградата на общината, и са една от туристическите атракции на града.По-голямата е известна като Кулата на Мешчиите. Построена е през XVI век от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Издига се на височина 13.4 м. Състои се от приземен и три надземни етажа, ползвани за живеене. В края на XX век е преустроена на часовникова кула. Отначало входът й е бил на западната страна – на повече от два метра височина от земята. Впоследствие е бил зазидан и е бил обособен нов вход на нивото на земята.

Недалеч от нея се намира Куртпашовата кула, висока 11 метра. Построена е през XVII в. и е била използвана за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два допълнителни етажа, които са използвани за живеене. Входът за приземния етаж се е намирал на 2.5 метра над земята. Достъпът до вътрешността на кулата се е осъществявал посредством дървена стълба, която е била прибирана при опасност. Кулата има 12 мазгала (отвори за стрелба), а между конзолите – отвори за изливане на горещи течности върху противника.

Според Божидар Димитров това са турски бейски кули. липсват обаче категорични доказателства за техните собственици. Според изданието ,,История на град Враца" (1976) собственик на по-малката от двете кули е бил Курт паша – помохамеданчен местен боляр с българско име Вълко или Вълчо, което на турски се превежда Курт (вълк).

Според същото издание Кулата на Мешчиите неправилно се приписва на местен владетелски турски или кумански род. В действителност това е било преустроено българско отбранително съоръжение, до което впоследствие е била построена малка джамия (параклис). На турски името се изписва като ,,мешчет кулеси", тоест кулата при джамията. Мешчет, мехчет, мечеть и мечить са форми на произнасяне на една и съща дума, която и днес се използва от някои тюркоезични народи и означава само едно – джамия.

Има обаче и теория (подкрепена от писмено донесение на католическия архиепископ Филип Станиславович), че е съществувал помохамеданчен род с името Мишчии, потомци или роднини на местни владетели с прабългарско и куманско потекло – Шишмановци)

Пиркова кула

Пирковата кула е отбранителна жилищна кула в центъра на Кюстендил. Намира се до римските терми в града и е свидетелство за архитектурната и строителна техника на укрепителната система на средновековния град Велбъжд. Кулата е с квадратна форма и е висока 15 метра. Състои се от приземие и три етажа. Названието Пиркова произхожда от гръцката дума ,,пиргос", което означава кула.

Точна датировка на тази кула не е направена. Смята се, че е строена в края на XIV или началото на XV век. Приземието на кулата е служело за склад. На първия етаж са разположени засводен вход от север, каменно огнище за отопление на южната стена и две бойници. Вторият етаж е организиран за продължително обитаване с огнище, ниша, три вертикални и две кръгли бойници, и галерия с ниша за хигиенни нужди. Третият етаж е осигурявал кръговата отбрана.

http://otbivki.com/2015/02/26/
 :arrow:

HatshepsutTopic starter

:arrow:
Хрельовата кула

Малко по-различна е историята на Хрельовата кула, която се намира в двора на Рилския манастир. Тя е удивително съоръжение, служило за временно укритие по време на нападения над манастира.Кулата е построена преди падането на България под османско владичество – през 1334-1335 г. от българския феодал от сръбски произход Стефан Драговол (Хрельо). Висока е 23 метра и е отлично защитена със зидове, дебели по 1,80 м. Входът на кулата е бил на първия етаж, на повече от 2 метра над повърхността на терена. Влизането в нея е ставало чрез външна дървена стълба, която е била вдигана и сваляна.

Етажите от първи до четвърти са съоръжени с бойници (мазгали). Те са били и единствените отвори, през които е влизала светлина във вътрешните помещения на кулата. Монасите често укривали в нея манастирските ценности, за да ги предпазят от разбойнически набези. Кулата е била ползвана и като затвор и изолатор на душевно болни. Сега на последния етаж е разположен малък параклис, носещ името ,,Преображение Христово". Там се намира и най-старото изображение на Св. Иван Рилски.

Болярската къща в МелникНе по-малко забележителна е и кулата към Болярската къща в Мелник. Тя е построена в началото на XIII в., когато Мелник е столица на княжеството на Деспот Алексий Слав от династията на Асеневци.

Кулата е паметник на средновековната култура не само в българските земи, но и на Балканите. Разположена е на най-видното място в центъра на града на възвишение, известно като Чатала. Тя е била най-вероятно четириетажна, като в приземието й е имало винарска изба, вдълбана в планинския скат.

Кулата и болярската къща са били опожарени през 1255 г. от император Теодор II Ласкарис, като наказателна мярка за въстание, организирано и предвождано от българския болярин Драгота срещу византийската власт. След това те са били възстановени и оцеляват чак до 1913 г. По думите на проф. Божидар Димитров оттогава е последната снимка, на която се вижда кулата в цял ръст.

Кулата в Тешово

Интерес представлява и полуразрушената кула в пиринското село Тешово, намиращо се съвсем близо до гръцката граница. Кулата е с формата на квадрат и е обявена за паметник на културата.Според разкази на местни жители преди векове кулата е имала общо седем етажа. В днешно време е запазена малка част от нея с височина 13.5 метра. Изградена е от ломени, полуобработени камъни, споени с бял хоросан. Етажите са отделени с дървен гредоред. На южната, източната и западната фасада има мазгали (бойници). Учените не са дали досега еднозначен отговор какво е било предназначението й.

Според някои кулата служела за жилище на турски чиновник-надзирател и за склад на руда, железни пръти и гюлета. Според други това е била стражева кула със сигнално-съобщителни функции. Подобна кула е имало между селата Гайтаниново и Парил, откъдето чрез светлинни сигнали се подавал знак за опасност и обитателите на селото се скривали в кулата.

Кулата на Ангел войводаСтроителството на жилищно-отбранителни кули продължава и през Възраждането. За разлика от средновековните донжони обаче, те не приличат толкова много на крепости, а по-скоро на добре укрепени възрожденски къщи. Типичен пример за възрожденски ,,донжон" е кулата в Араповския манастир край Асеновград. Тя е построена по инициатива на Ангел войвода – смел хайдутин, който защитавал народа от османците. Според табела на входа на манастирския комплекс кулата е ,,единственият цялостно съхранен паметник от времето на хайдутството в България".

Кулата е правоъгълна и е била използвана за наблюдателница и жилище. Първите два етажа са каменни с тесни прозорчета, приспособени за бойници. Третият етаж е жилищната част. Тя разполага с четири стаи с издадени навън еркери. На северната стена е стенописът ,,Самсон убива нубийския лъв". Според преданията монасите от храма са се крили в нея при разбойническите набези.

Самият Араповски манастир води началото си от 1856 г. Това е един от малкото манастири, възникнали по времето на Османското робство – при това в полето, а не в планината, където има естествена защита. Храмът е построен в близост до старо аязмо (лековит извор).

,,Араповският манастир е построен по време на турското робство, за да парира гръцкото влияние в района. Останалите 10 манастира в околностите на днешния Асеновград са били под контрола на Гръцката патриаршия и са упражнявали зловредно влияние. Заможни българи от околността се залавят и изграждат Араповския  манастир", обяснява проф. Божидар Димитров.

Тикла кулаТикла кула е името на укрепление в района на с. Бряновщица. Тя е била външен пост на т.н. Тъмрашка република, просъществувала от 1879 до 1886 г. Самопровъзгласилата се република е обединявала 19 помашки села от района на Тъмраш в Родопите, но има данни, че южната й граница се е простирала чак до Триград.

,,Непредадените села" отказват да се подчиняват и да плащат данъци както на Източна Румелия, така и на Османската империя. Техен водач е Ахмет Ага Тъмрашлията, който се самообявява за управител на Тъмрашката република. Тикла кула е била отбранително звено към неговия чифлик. Те са били превзети през 1912 г. от настъпващата българска войска, която успява да присъедини ,,непредадените села" към територията на България. Днес кулата е наполовина разрушена. Намира се в края на вилна зона Бряновщица.

Полуразрушена кула има и в пловдивското село Белащица. Има спорове дали тя е с късновизантийски произход или е строена по времето на османското владичество. Смята се, че е била наблюдателна кула.

http://otbivki.com/2015/02/27/

HatshepsutTopic starter

Средновековна кула насред полето тъне в забрава


Според историците някога отбранителната кула в двора на коньовската черква ,,Свети архангел Михаил" е била висока цели 12 м, но през столетията част от камъните отишли в основите на местните къщи

Висока близо 8 метра каменна кула от епохата на Късното средновековие, намираща се в двора на църквата ,,Свети архангел Михаил" насред новозагорското село Коньово, тъне в забрава от историци и изследователи.

Постройката, в чийто основи някога е имало изворче и кладенец, а бойниците й са били използвани за отбрана на района както при турското нашествие, така и при размирните десетилетия на кърджалиите е изоставена на произвола на съдбата след повърхностни археологически огледи в края на ХХ в. По неизвестни причини край нея липсва каквато й да е указателна табелка, а живеещите в близост коньовци вдигат рамене и не могат да разкажат нищо за озовали се случайно там туристи. По думите на кмета на селото Митко Симеонов имало някакви идеи за поставянето на табела, но за това трябвало разрешение от музея в Нова Загора, където засега пазели мълчание по темата.

Сигурно е само, че при извършените някога огледи са били открити останки от керамични предмети, които са средновековни, но историците са раздвоени в мненията си за времето, когато е вдигнато съоръжението. Според археолога д-р Веселин Игнатов най-вероятно тя се е появила в края на ХVІІІ век, когато са зачестили набезите на  полските разбойници. Около кулата е имало изкопан дълбок ров, вътре се влизало през здрава врата, разположена на около 4 м от основите, вероятно е имало и подвижен дървен мост. Във вътрешността личат следи от местата, където са били гредите, разделящи пространството на няколко етажа до които се стигало с помощта на стълби. През столетията част от камъните са били изнесени за вторична употреба.Жители на Коньово хранят надежда, че след отварянето на мемориала ,,Дом на Доброто", посветен на ясновидеца Дядо Влайчо най-после ще дойде ред и на кулата, която със сигурност ще привлече и други туристи, освен поклонници на езотеричното.

,,Грехота е този артефакт да стои необозначен при положение, че не се изискват особени средства за съхраняването му и превръщането му в туристически обект. На толкова места се наляха милиони левове за измислени старини, като т.нар. археопарк ,,Нов живот за Раднево", където годишно минават под 200-300 души, а тази кула да тъне в буренаци ...", коментира участничка в тържеството за 125-та годишна на ясновидеца.

https://www.monitor.bg/bg/a/view/srednovekovna-kula-nasred-poleto-tyne-v-zabrava-173217

HatshepsutTopic starter

Хрельовата кула – самотният страж на Рилския манастир


Сред живописните възвишения на Рила, редом до църковните храмове, жилищни комплекси и костници на Рилския манастир, своята снага издига и една сурова на вид сграда от масивни ломени камъни, наречена Хрельовата кула. Нейните дебели зидове не изглеждат никак на място в този храм, посветен на Бога и по-скоро оставят усещането за средновековно укрепление. А всъщност става въпрос именно за това.

Най-старата сграда от целия съвременен комплекс на Рилския манастир е построена от протосеваст Стефан Хрельо Драговол – благородник, който притежавал владения в региона.

От надпис, запазил се в самата кула, разбираме, че отбранителното съоръжение било издигнато от влиятелния властел през 1335 г., заедно с църквата ,,Св. Богородица Осеновица" и било отдадено на защитата на богослужебните сгради, които тогава оформяли комплекса посветен на Св. Иван Рилски.

Малко се знае за вида, който е имал тогава Рилския манастир, тъй като пораженията нанесени от османското завоевание са довели както до загубването на изворови данни, така и до щети върху самите паметници на българската култура.

Със значителната си височина от около 23 метра, своите масивни укрепления и бойници, Хрельовата кула предлагала сигурност и защита на монашеското братство в Рилския комплекс и продължавала да изпълнява тази си функция в настъпилите смутни времена.

Тя разполагала със самостоятелно водохранилище, сервизни и жилищни помещения, но това което най-много впечатлява археолозите и историците се намира на петия етаж на каменната структура.

Там, на върха на кулата, в параклиса носещ името ,,Преображение Христово" се намира истинска съкровищница за изследователите на древната българска история. По стените са изобразени многобройни епизоди от живота на Св. Иван Рилски, включително срещата му с българския цар Петър.


Стенописи от Хрельовата кула

Тези изображения се считат за най-старите известни изографисвания на светеца и представляват съхранила се частица от българското културно наследство от периода на Второто царство.

Сред стенописите могат да се наблюдават и уникални композиции от т.нар. Давидови псалми, които предоставят на изследователите възможността да видят съхранени изображения на средновековни музикални инструменти, облекло и дори танцови представления.

Благодарение на тях може да се добие представа за малко известни сегменти от бита на средновековното общество. Днес кулата споделя своето съществуване с високата почти колкотo самата нея камбанария, която възрожденските творци построяват през 1844 г. и изографисват в духа на епохата. По-новата постройка смекчава застрашителния вид на Хрельовата кула, но в никакъв случай не отнема от нейното въздействие.

Всъщност по свой начин, архитектурното дуо влиза в своеобразна симбиоза, позволявайки на съвременния посетител да се потопи едновременно в периода на Средновековието и Възраждането, правейки го съпричастен към отминалите епохи, на които двете сгради са били неми свидетели.

https://bulgarianhistory.org/hreliova-kula/

HatshepsutTopic starter

Разходка из Куртпашовата кула

Един от символите на гр.Враца вече е отворен за посетители...


Panzerfaust

Кулата на Шемши бейКулата на Шемши бей в село Леденик, близо до Велико Търново, е разположена на живописен хълм до реката в западната част на селото и е изградена около 1650 година. В предверието ѝ са оформени няколко етнографски експозиции, както и врата на повече от три века, по която личат куршуми от времето на Априлското въстание.
 
Цялата сграда е в отлично състояние и е своеобразен строителен шедьовър заради конструкцията си, подбрана така, че обитателите да се пазят от кърджалийски нападения. На последния етаж от всички страни са разположени и 9 закрити балкона за 9-те бейски съпруги. С кулата е свързана и българската версия на най- популярната любовна история "Ромео и Жулиета" – между единствения син на бея и красивата българска мома Неда.
 
Преданието разказва, че единственият син на бея се влюбил в красивата българска мома Неда. Разтревожени за съдбата на дъщеря си, родителите се обърнали за съвет към старата знахарка Мина. Тя дала на девойката билка, която приспала момичето така дълбоко, че то изглеждало като мъртво. Не искайки да повярва в мълвата за "смъртта" на любимата си, господарският син се отправил към дома на родителите ѝ. Виждайки изгората си в ковчег, младият човек се прострелял в сърцето. Не след дълго в къщата се появил старият бей, оплаквайки смъртта на сина си. Очакващи отмъщение, родителите приели новия гост със страх. Мъдрият господар не само не отмъстил, но и дал пари за погребението на дъщеря им.
 
Късно вечерта, пробудилата се вече Неда и брат ѝ се отправили тайно към Търново, но на излизане от селото ги видял леденичанин и мълвата за възкръсналото момиче се разнесла из селото. Стигнала и до ушите на бея, който обхванат от съмнения, наредил да изровят гроба на девойката. Ковчегът бил пълен с камъни и измамата била разкрита. Всички роднини на девойката били изклани на Аша Чаир.
 
Научавайки за трагедията, сполетяла семейството му, братът събрал дружината си и нападнал свитата на бея. Момъкът не успял да стигне до бившия си господар, който изплашен решил да се пресели в Търново. Това е историята на последния бей, обитавал сградата. От този момент леденичани започнали да наричат сградата "Кулата".
https://www.fixstay.com/bg/article/271/shemshi-bei-kula.html

Similar topics (4)