• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Девойко, девойко моме

Девойко, девойко моме мрена рибо
Девойко, девойко моме мрена рибо
Моме мрена рибо, цървена ябълко
Моме мрена рибо, цървена ябълко...

(за съжаление не успях да намеря останалата част от текста)  :sad:

Изпълняват Вангелия и Стойна Груеви:


HatshepsutTopic starter

Снощи минах покрай ваште порти

Снощи минах покрай ваш'те порти,
покрай порти - зелена ливада,
във ливада - два бели шатора,
под шатори брат и сестра лежат,
братат спие, а сестра го буди:
- Стани брато, селото ни гори!

- Ако гори, огън нек' се стори,
у него сум мило изгубия,
у него сум мило изгубия,
първата година невеста ми умре,
втората година враня* коня цръкна,
а третата - мъжкото детенце

Не ми е жално за млада невеста,
нит' ми е жално за вранята коня,
най ми е жално за мъжко детенце,
най ми е жално за мъжко детенце,
що сум си го, мило изчувая*,
що сум си го, мило изчувая

*вран кон = който има много черен, лъскав косъм
*изчувая = отгледал

Изпълнява Роза Цветкова:


HatshepsutTopic starter

Станко льо мари лелина

Изпълнява Веселин Джигов:За съжаление, не можах да намеря текста на песента  :sad:

HatshepsutTopic starter

Тодорка дума Стояну

Тодорка дума Стояну:
- Либе Стоене, Стоене,
какво ще да се правиме?

Какво ще да се правиме
на тия скъпи години,
как ще си деца изхраним?

- Не бой се либе Тодоро,
ще продадем едното,
едното мъжко детенце,
та да изхраним другите
Стоянувата майчица,
като зачула тез думи,
тя при Стояна отиде,
и си му дума продума:
- Сину Стояне, Стояне,
не си продавай детенце -
на нему малка цената,
пък са му много жалбите
Ти имаш булче хубаво,
продай си синку Тодорка,
на нея малко жалбата,
пък ѝ е много цената
Мисли ми Стоян, мисли ми,
три дена, чак ми три нощи,
как  да си булче продаде,
децата гладни и голи
Понделник рано сутринта,
той на Тодорка продума:
- Прости ми мила Тодорке,
стани се либе премени,
с булчина руба* венчална,
на пазар да те отведа
Тодорка нищо не рече,
дребни си сълзи порони,
облече руба булчена,
откръцна тихо вратата
и при децата отиде,
и трите сладко заспали,
с бистри ги сълзи ороси,
им си тихо продума:
- Мили дечица на мама,
как сте ми сладко заспали,
майка не ще си имате,
растете та ми порастете,
от робство се отървете
Те са двамата тръгнали,
в Ески-Заара* голяма,
на Ески-Заарски пазари.
Та че са Стоян извика:
- Геле евтина робиня,
кой има пари да взема,
кой няма пари - да гледа!
Отсреща се е задало
едно ми турче-татарче,
почнало пари да брои
Тодорка сълзи ронеше,
и се на Стоян молеше:
- Дигни Стояне цената,
дано му пари не стигнат,
вярата да си не продам
Броило що е броило,
една му пара не стигна
Пак ми се Стоян извика:
- Геле евтина робиня,
кой има пари да взема,
кой няма пари - да гледа!
Отдолу се е задало
едно ми младо търговче,
на него пари стигнали,
стигнали и артисали,
той си Тодорка поведе,
минали поле широко,
стъпнали в гора зелена
Търговче дума Тодорки:
– Тодорке млада, незнайна,
кажи Тодорке, от де си?
Имаш ли баща и майка,
и още братец и сестра?
– Търговче младо, незнайно,
нямам си баща, ни майка,
и двамата са умряли
Имах си братец Иванчо,
него са турци мъчили,
често в тъмница мятали,
та е далеко забягнал
Като бе жива майка ми,
плачеше, хем ме учеше
добре да гледам децата,
най-много малък Иванчо,
че той приличал на брат ми,
на брат ми - роден Иванчо,
на десно рамо със белег
Като зачу това търговче,
отметна рамо пред нея,
прегърна, та я целуна
и си ѝ дума продума:
- Прости ми, мила сестрице,
найде си брата Иванчо,
и аз - сестра си Тодорка
Двама със нея тръгнали,
право във тях отишли

Тодорка дума Стояну:
- Либе Стоене, Стоене,
намерих брат си Иванчо

Намерих брат си Иванчо,
при тебе либе оставам,
при тебе и при децата

*руба = горна вълнена женска дреха
*Ески-Заара = Стара Загора

Изпълнява Мара Василева:


HatshepsutTopic starter

Кожильо писан и шерян

Кожильо* писан и шерян,
на меджо* са на рюкали*
срьощу срьошнана махало,
дену са сбират момине,
момине и юнацине

Момине тьонку да предот,
юнаци с гайди да свирят.
Кожильо писан и шерян,
на меджо са на рюкали
Момине тьонку да предот,
юнаци с гайди да свирят

*кожильо = гайда
*меджо (меджия) = седянка
*рюкам = викам


HatshepsutTopic starter

Буля Кирчо дума

Буля Кирчо дума:
-  Бре драгинко Кирчо,
кат се с Ганка сгоди,
на хоро не ходиш

С кавал не засвирваш,
тъй ли няма друга,
друга като Ганка,
и по-хубава от нея

Кирчо буля дума:
Бульо, братовице,
ти като ме питаш,
право да ти кажа -

Няма бульо, няма,
друга като Ганка,
друга като Ганка,
и по-хубава от нея

Ганкината снага - тънка кат топола,
Ганкините очи - черни, чурешеви,
Ганкините очи - черни, чурешеви,
Ганкината уста - с пара изрязана

Изпълнява Ирина Танева:


HatshepsutTopic starter

Димо на Рада думаше

Димо на Рада думаше:
- Радо льо, либе, Радо льо,
знаеш ли, либе, помниш ли?

Кога са двамата либехме,
либехме, пък не вземахме,
проклета да е майка ти!

Виждаш ли Раде, гледаш ли,
нашите Раде угари,
как ми са Раде, чърнеят

Така и моето сърце, Радо льо,
за тебе Раде, чърнее,
за тебе Раде, по тебе...

Изпълнява Елена Андреевска:


HatshepsutTopic starter

Бой се отвори в Склавското поле

Бой се отвори бре Ристо, в Склавското поле,
Ристо бре брато, в Лешничка река
Пушка пукнало бре Ристо, от сива коня,
Ристо бре брато, от сива коня

Изпълнява Роза Цветкова
Бой се отвори бре Ристе, в Лешничка река,
в Лешничка река бре Ристе, в Склавското поле

Пушка пукнала бре Ристе, Гьорги рания,
Гьорги рания бре Ристе, йов клето сърце

Гьорги извика бре Ристе, удри не бой се,
удри не бой се бре Ристе, Склавските турци

Не мога Гьорги бре брато, и мен ме рания,
и мен ме рания бре Гьорги, в русата глава

Удри не бой се бре Ристе, пушката сгроми,
не я предавай бре Ристе, на турски раки*
не я предавай бре Ристе, на турски раки

*раки = ръце

Изпълнява МФГ от с. Склаве


HatshepsutTopic starter

От мен ти изин, юначе

От мен ти изин*, юначе,
когоно срошнеш, да галиш*
когоно срошнеш, да галиш,
и мене да не забаряш*,

и мене да не забаряш,
че са сме мночко галили,
че са сме мночко галили,
галили и драговали*,

галили и драговали,
пък нема да са зомиме*,
пък нема да са зомиме
от тея пусти душмане

*изин = позволение, разрешение
*галям = обичам, любя
*драговали = обичали
*забарям = забравям
*зомиме = вземем

Изпълнява Надежда Хвойнева:


HatshepsutTopic starter

Море слънце зайде

Море слънце зайде, слънце зайде,
зад гора зелена

Море ред са редят, ред са редят,
Маргитини сна'и

Море коя д' иде, коя д' иде,
за вода студена

Море ред са падна, ред са падна,
Маргита девойка

Изпълнява Надка Караджова:


HatshepsutTopic starter

Марко се е девет пъти женил

Марко се е девет пъти женил,
сите девет до дворове води,
до двор води, ю двор не юводи,
до двор води, ю двор не юводи,
се ги трови проклета мащеа

Се ги трови проклета мащеа,
се ги трови с чаша руйно вино,
сега тъкми Стана, тенка Стана,
ем я такми, ем на Стана дума,
ем я такми, ем на Стана дума:
- Леле Стано, леле тенка Стано,
сега не е закон за думанье

Изпълнява Руска Божилова:


HatshepsutTopic starter

Не сум вечерала

Ох, леле, леле, снощи сум се,
ох, леле, леле, наодила,
не сум вечерала,
ох, леле, ле, мила моя, майко ле

Ох леле, леле, мене ме е майка,
ох леле, леле, посгодила,
за едно старо 'аро*
ох, леле, ле, како ке се живее?

Ох леле, леле, цело село,
ох леле, леле, ке се смее,
ах, проклата да си,
ох, леле, ле, леле, леле, майко ле!

Ох, леле, леле, снощи сум се,
ох, леле, леле, наодила,
не сум вечерала,
ох, леле, ле, мила моя, майко ле

*старо аро = грозен старец

Изпълнява Илия Аргиров:


HatshepsutTopic starter

Петър си кола пристега

Петър си кола пристега,
зигвар* волове запрега

На гара Мездра да иде,
житото да си продаде,
борчове да си изплати

И ако му пари юстанат,
на Мара менте* че купи

Йоти* е Мара жънала,
жънала, снопе вързвъла

*зигвар = чифт, двойка, комплект от два броя (за добитък - мулета, волове)
*менте (от менш, ,,малко") = горна дреха без ръкави и с богата украса от гайтани, част от народната носия в някои краища на България
*йоти (оти) = защото, понеже

Изпълнява Магдалена Морарова:


HatshepsutTopic starter

Изпрати ме рано мама на жетва

Изпрати ме рано мама на жетва,
па ми даде криво сърпе без дръжка

Постат зажнях, одмет нема от жетва,
Доде пладне два-три снопа не нажнях

Пратих хабер либе Гьорги да дойде,
да донесе сърп и да ми помогне

Дойде Георге и житото ожняхме,
слънце зайде и Гьорги ми продума

Па удойме на либето у дома,
млада булка я на Гьорги пристанах

Изпълнява Станчо Стоилов:


HatshepsutTopic starter

Снощи си Рада пристана

Снощи си Рада пристана, мъри,
на едно момче далечно
Три деня път са вървяли, мъри,
на четвъртия стигнали

Качи се Рада, Радо льо, мъри,
на високите чардаци,
да види Рада майка си, мъри,
майка си, още татко си

Не видя Рада майка си, мъри,
майка си, още татко си,
най видя бели гълъби, мъри,
бели гълъби хвърчаха

Рада гълъби думаше, мъри:
- Гълъби, като хвърчите,
не видяхте ли майка ми, мъри,
майка ми, още татко ми?

Гълъби Рада думаха, мъри:
- Радо льо, бела Радо льо,
като хвърчахме, видяхме, мъри,
майка ти, още татко ти...

Майка ти двори метеше, мъри,
за тебе Радо, плачеше,
татко ти на стол седеше, мъри,
червено вино пиеше

Изпълнява Иван Симеонов:


HatshepsutTopic starter

Цонин свако

Цонин свако* Цони дума:
- Цоне ле, мила свакова,
рекох ти, пак ли да река,
ни са смей на ергените,
във голямата чаршия,
пред големите дюгени*

Цона свако си думаше:
- Свако льо, какин Мариин,
как да са свако ни смея,
като ма свако закачат,
във голямата чаршия,
пред големите дюгени

*Свако се нарича съпругът на майчина или бащина сестра, т.е. замества Калеко, Лелинчо и Тетинчо. Среща се главно в Източна България.
*дюгени = дюкяни

Изпълнява Йордан Гемеджиев:


Similar topics (5)