Download Stats

 
Total Files
4,579
Total Downloads
1,747,700
Total Comments
0
Total Votes
10
Total Views
718,259
Average Uploads per day
2,048.86
Average Comments per day
0.00
Total Downloads Filesize
3.79GB

Most Viewed Downloads

Розмари Де Мео - Стопанката на Господ
4740
Старобългарски шрифт
1720
Ивинела Самуилова - Бабо, разкажи ми спомен
1586
Комплект старобългарски шрифтове
1577
Мария Лалева - Живот в скалите
1509
Кръстю Мутафчиев - Homo Sapiens за произхода на Homo Sapiens
1499
Официален правописен речник на Българския език
1350
Иван Хаджийски - Бит и душевност на нашия народ
1344
Анчо Калоянов - Българското шаманство
1302
Имануел Кант - Критика на чистия разум
1240

Most Downloaded Files

Иван Танев Иванов - Речник на диалектни и редки български думи
10651
Розмари Де Мео - Стопанката на Господ
6626
Мария Лалева - Живот в скалите
2670
Военни паметници в България
2573
Иван Хаджийски - Бит и душевност на нашия народ
2486
Списание MEDIAEVALIA - книга 2, 2011г.
2186
Ваня Колева - Обща генетика
2138
Георги Георгиев - Един от Първа дивизия
2091
8-ми пехотен Приморски на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза полк
2073
Никола Филипов - Свети Кирик, Горни Воден, Долни Воден
2054

Most Commented

Top Rated Downloads

История на България (Том 1)
*****
История на България (Том 2)
*****
История на България (Том 3)
*****
История на България (Том 4)
*****
История на България (Том 5)
*****
История на България (Том 6)
*****
История на България (Том 7)
*****
История на България (Том 8)
*****
История на България (Том 9)
*****
Световните цивилизации - История и култура (Том 1)
*****

Last 10 Files Uploaded

Петко Салчев - Визия за развитие на НЦОЗА
Николай Колев - Българска история до XII век през погледа на старите автори
Социализъм: Презареждане
Религиозните идентичности в постмодерния свят: интеркултурни и комуникационни аспекти
Странджански народни песни
Записки о Бухарском ханстве
Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Правила за управление на електроенергийната система
Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания
Return to Downloads