Български Националистически Форум

Родово наследство => Фолклор => Topic started by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:24:07

Title: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:24:07
Български народни песни


БЕЛА СЪМ, БЕЛА ЮНАЧЕ

Бела съм, бела, юначе,
цела съм света йогрела.
Един бе Карлък останал
и той не щеше остана, /2/
ам беше в могла утонал.
В моглона нищо немаше,
сал едно вакло овчарче.
Сиво си стадо пасеше,
с медно кавалче свиреше, /2/
с кавалан дума думаше:
"Галени га са ни зьомат,
технону бално колко е!"

https://www.youtube.com/watch?v=P6uDxMEg7o8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:25:23
ДЕВОЙКО МАРИ ХУБАВА

Девойко мари хубава, девойко,
сипни ми винце да пийна, девойко, /2/
балото да си кажиме, девойко,
чие е бално по множко, девойко, /2/
Моесо бално по множко, девойко,
че имам служба да служа, девойко. /2/
- Моесо бално по множко, юначе,
че имам руба да правя, юначе, /2/
- Моесо бално по множко, девойко,
че нема да се зомиме, девойко. /2/

https://www.youtube.com/watch?v=DDRRnUjw_f8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:26:01
РУФИНКА БОЛНА ЛЕГНАЛА

Руфинка болна легнала
на високана планина,
никой до нея немаше
сал стара и майчица.
Тя си Руфинки думаше:
- Руфинко, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила и драга,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, майчо, порукай
мижова Фатма да дойде,
да си и придам, майчинко,
моено либе да води,
моена руба да носи.

https://www.youtube.com/watch?v=UWOA4XD0GLg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:26:33
ИЗЛЕЛ Е ДЕЛЮ ХАЙДУТИН

Излел е Делю хайдутин,
хайдутин янкеседжия
в Домбровци и Караджовци.
Оттам си Делю зароча
деридеремскем айяне,
айяне, кабадаие:
- Две лели имам в селоно,
да ми ги не потурчите,
да ми ги не потурчите,
че кога флезем в селоно,
млого щат майки да плакнат,
по-млого млади невести,
дете ще в корем поплака.
Гюлсюме Делю зароче:
- Варди са, Делю, чувай са,
че ти са канят, Делю лю,
деридеренски айяне,
айяне, кабадаие:
сребърен куршум ти леят,
та ще та, Делю, прибият.
- Гюлсюме, любе Гюлсюме,
не са е родил чилякън,
дену ще Деля убие.

Изпълнява Валя Балканска:

https://www.youtube.com/watch?v=7lJYq6bjHTQ


Излел е Дельо хайдутин,
 хайдутин ян кесаджие,
 с Думбовци и с Караджовци.
 Заръчал Дельо, поръчал,
 дериданскимнем айене,
 айене, кабадалие.
 
 -В селоно имам две лели,
 да ми ги не потурчите,
 да ми ги не почорните,
 че га си слезам в селоно,
 мночко щат майки да плакнат,
 по-мночко, млади нивести.

Изпълнението на Надежда Хвойнева:

https://www.youtube.com/watch?v=XlTWWjrsKzg

Изпълнението на Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=amAY_-mWH54
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:28:42
ДАВАШ ЛИ, ДАВАШ,
БАЛКАНДЖИ ЙОВО


Даваш ли, даваш балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!
Отсякоха му и двете ръце,
та пак го питат и го разпитват:
- Даваш ли, даваш балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
- Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!
Отсякоха му и двете нозе ,
та пак го питат и го разпитват:
- Даваш ли, даваш балканджи Йово,
хубава Яна на турска вяра?
- Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!
Избодоха му и двете очи
и не го пита, нито разпитват,
току си зеха хубава Яна,
та я качиха на бърза коня
да я откарат долу в полето,
долу в полето, татарско село.
Яна Йовану тихом говори:
-Остани сбогом, брате Йоване!
-Хайде сос здраве, хубава Яно!
Очи си немам аз да те видя,
ръце си немам да те прегърна,
нозе си немам да те изпратя.

http://www.vbox7.com/play:252aed99
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:30:22
ЛУДО МЛАДО

Лудо младо сън засънило
на ръчица бела момина.
А мома се чудом чуди
милно й е да го буди,
драго й е да го гледа.
А мома се чудом чуди
милно й е да го буди,
драго й е да го гледа.
Па му рекла: съм те жалила.
Ставай, лудо, че е ранина.
Милно ми е да те будя,
ала слънце веке иде,
ала слънце ке ни види.
Милно ми е да те будя,
ала слънце веке иде,
ала слънце ке ни види.
Лудо младо проговорило:
как да стана, малкай момеле?
Как да стана, мило либе,
като нямам веке сила,
като ти си я изпила?
Как да стана, мило либе,
като нямам веке сила,
като ти си я изпила?

https://www.youtube.com/watch?v=OMOev2Qohy4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:31:55
ЯСЕН МЕСЕЦ ВЕЧ ИЗГРЯВА

Ясен месец веч изгрява
над зелената гора.
В цяла Странджа роб запява
песен нова юнашка.

През потоци, реки, бърда,
нещо пълзи, застава.
Дал е Юда самозива,
или луда гидия?

Не е Юда самодива,
нито е луда гидия.
Най е чета от юнаци,
плашила за читаци.

Бързат, бързат да пристигнат
преди петли в Сърмашик.
Да ги никой не угади
и ги подло предаде.

Пушка пукна, ек отекна
знак се даде за борба.
Бомби трещат, куршум пищи -
цяла Странджа веч ечи.

https://www.youtube.com/watch?v=qRtR6PtAfL4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:33:23
Зайди, зайди, ясно слънце

Зайди ми, зайди, ти ясно слънце,
зайди, помрачи се
И ти, ясна ле, месечино
зайди, удави се

Плачи, горо, плачи, сестро
с тебе да поплачем
Ти за твойте листе, горо,
яз за мойта младост

Твойте листе, горо ле, сестро
пак ке се разлистат,
а мойта младост, горо ле, сестро
нема да се върне.

https://www.youtube.com/watch?v=bWa6_VYeNz8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:34:13
Хубава си моя горо

Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост.

Който веднъж те погледне,
той вечно жалее,
че не може под твоите
сенки да изтлее.

А комуто стане нужда
веч да те остави,
той не може, дорде е жив,
да те заборави.

Твоите буки и дъбове,
твоите шуми гъсти,
и цветята и водите,
агнетата тлъсти,

и божурът, и тревите
и твойта прохлада,
всичко, казвам, понякогаж
като куршум пада

на сърцето, което е
всякогаж готово
да поплаче, кога види
в природата ново,

кога види как пролетта
старостта изпраща,
и под студа и под снега
живот се захваща.

Това е текста й, но доста често се изпълняват само първите 3 куплета.

https://www.youtube.com/watch?v=mUfRSTSnO4A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:35:05
ЛАЛЕ ЛИ СИ, ЗЮМБЮЛ ЛИ СИ

Лале ли си, зюмбюл ли си
Що побърза млад челеби, та заспа,
та не виде какво чудо помина,
лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си!
Поминаха дор три млади уфчеря:
първи носи шаро агне да коли,
втори носи руйно вино да пият,
трети носи медян кавал да свири.
Че минаха дор три моми хубави:
първа носи аршин бяла коприна,
втора носи пъстра хурка да преде,
третя носи шарен гергеф да шие.
Събуди се, разсъни се, челеби,
че да дойдеш на тяхната седянка!

https://www.youtube.com/watch?v=TJzoDCEpSf0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:35:40
ЧИЕ ХОРО Е НАЙ-ХУБАВО - 1

Месеченка рог подаде,
та погленна отвисоко
чо йе хоро най-хубаво,
най-хубаво, най-гиздаво.
Даскалското пусто хоро -
то е хоро най-хубаво,
най-хубаво, най-гиздаво:
със таблички заграденко
и със перца преграденко!
Месеченка рог подаде,
та погленна отвисоко
чие хоро най-хубаво,
най-хубаво, най-гиздаво.
Овчарското пусто хоро
най-хубаво, най-гиздаво:
със овчици заграденко,
със ягънца преграденко!


ЧИЕ ХОРО Е НАЙ-ХУБАВО - 2

Том VІІ: Семейно-битови песни

Изгрея ми месечника,
грея, грея, дур иссея -
да видиме чийо хоро,
чийо хоро най-убаво!
На момчета най-убаво:
с бели ръце преплетено
и с рамене подкитено.
Изгрея ми месечника,
грея, грея, дур иссея -
да видиме чийо хоро,
чийо хоро най-убаво!
На невести най-убаво:
с бели ръце преплетено,
с бели поли подкитено,
сас гердане обнизано.
Изгрея ми месечника,
грея, грея, дур иссея -
да видиме чийо хоро,
чийо хоро най-убаво!
На момите най-убаво:
с бели ръце преплетено,
с бели поли подкитено,
сас гердане обнизано,
с косичняци обкитено
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:36:23
ПЕТКО ЛЬО, КАПИТАНИНЕ

Петко льо капитанине,
Петко льо командирине,
Петко льо командирине.

Яла сай Петко остави
от това пусто хайдутство,
от това пусто хайдутство.

От това пусто хайдутство,
на майка ти сай додяло,
на майка ти сай додяло.

На майка ти сай додяло,
по деня хляба месенье,
по деня хляба месенье.

По нощам ризи перанье,
юнашки глави скиванье,
юнашки глави скриванье.

Петко льо капитанине,
Петко льо командирине,
Петко льо командирине.

https://www.youtube.com/watch?v=6H4In-EXKlU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:37:22
О, ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ

О, добруджански край,
ти наш си земен рай,
в теб златно жито зрей
и вакло стадо блей.

Орлите от възбог
в простора ти широк
и дунавската степ
ни спомнят все за теб.

В теб българският дух
цари от Аспарух,
в теб всеки житен клас
е боен меч за нас.

Един ли вятър вя
из златните нивя,
за твоя чернозем
кръвта си ще дадем!

https://www.vbox7.com/play:42913521
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 06:38:25
Послушайте патриоти

Послушайте патриоти,
да ви кажам словото
на Гергьовден бех затворен
в църни, темни зандани.

Во зандани бех предаден
от проклети шпиони
от проклетите шпиони,
и неразбрани тьрговци.

Во зандани бех измачен,
ниту вода ниту леб,
телото ми потемнело
долга риза до земя.

Ах, немойте ме мачейте,
яс сум невин како цвет,
сум се борил за свобода,
за човешки правдини.

Ах, да знае мойта майка
гробот да ми изкопа,
гробот да го изкопа,
спрема ясното сонце.

И на гробот да напише
"Тук почива маченик
Тук почива Александро
Карагюле Охридски."

https://www.vbox7.com/play:8c04e952
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:38:33
Йовано, Йованке

Йовано, Йованке,
край Вардарот седиш мори
бело платно белиш
все нагоре гледаш душо
сърце мое, Йовано.

Йовано, Йованке,
я те тебе чекам мори
дома да си дойдеш
а ти не дохождаш душо
сърце мое Йовано.

Йовано, Йованке,
твоята майка мори
тебе не те пуща
при мене да дойдеш душо
сърце мое Йовано.

https://vbox7.com/play:a5acf65b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:39:31
Песен за Васил Левски

Триста ми аскера тръгнале,
триста ми села сърдисале.
Да го терат баш комитата,
той дякона Васил Левски.

Триста ми юнаци хванале,
в темни зандани мачиле,
да го кажат дей комитата,
дей дякона Васил Левски.

А товарил кюмюр дякона,
смъкмил се като кюмюрджийче,
не се плашиш баш комитата,
и си водил врано конче.

Тъй без страх от турски потери,
шетал ми Левски сред народа
да го учи, да го разбуни,
да се бори за свобода.

СИТЕ БЪЛГАРИ ЗАЕДНО

Текст и Музика: Никола Григоров

Изпълнява Иван Андонов:

https://www.youtube.com/watch?v=5fPV-TfuR28
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:40:05
Биляна платно белеше

Биляна платно белеше
 на Охридските извори.
 йоздола идат винари,
 винари белограгяни.

 Винари, белограгяни,
 кротко терайте карванот,
 да не ми платно сгазите,
 платното ми е даровно
 за свекор и за свекърва.

 Биляно, моме убава,
 ако ти платното сгазиме,
 со вино ке го платиме,
 и бела лута ракия. /2

 Винари, белограгяни,
 Не ви го сакам виното,
 тук ви го сакам момчето,
 шо напред тера карвано,
 турило фесче над око
 и мене гледа под око.

 -Биляно, моме убава,
 момчето ни е свършено,
 за него вино носиме
 в недела ке го жениме /2

https://www.vbox7.com/play:31402dcc (https://www.vbox7.com/play:31402dcc)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:40:47
Море сокол пие   
   
 Море, сокол пие
 вода на Вардаро.
 Море сокол пие
 вода на Вардаро.

 Припев:
 Яне, Яне ле бело гърло,
 Яне, Яне ле кротко ягне.

 Море, ой, соколе,
 ти юнашко пиле,
 море, не виде ли
 юнак да помине.

 (Припев)

 Море, не виде ли
 юнак да помине,
 юнак да помине
 со девет лути рани.

 (Припев)

 А десета рана
 со нож е прободена,
 а десета рана
 со нож е прободена.

 (Припев)

 От девет лути рани
 много го боли,
 от десета рана
 ке да загине.

https://www.youtube.com/watch?v=3O8syKG4-go
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:41:35
Омиле ми Ягодо

Омиле ми, Ягодо, (домиля ми, Ягодо)
омиле ми, Ягодице, (домиля ми, Ягодице)
омиле ми комшийско девойче. /2/ (домиля ми съседското девойче)

Плаво беше, Ягодо, (хубаво беше девойче, Ягодо)
плаво беше, Ягодице (хубаво беше девойче, Ягодице)
плаво беше, мене мило беше. /2/ (хубаво беше девойчето и мило ми беше)

Ама ми га, Ягодо, (ама ми го, Ягодо)
ама ми га, Ягодице, (ама ми го, Ягодо)
ама ми га други преотеше. /2/ (ама ми го други взеха)

Не ми жалба, Ягодо, (не ми беше тъжно, Ягодо)
не ми жалба, Ягодице, (не ми беше тъжно, Ягодице)
не ми жалба, дет' га преотеше, (не ми беше тъжно дето ми го взеха)
най ми жалба, дет' ма прикумише. (най ми беше тъжно дето ме окумиха [явно е станал кум на девойчето което е харесвал, тъжно нали])

Венчай, куме, Ягода,
венчай, куме, Ягодица,
венчай, куме, само не проклиняй /2/

Я не кълнем, Ягодо,
я не кълнем, Ягодице,
я не кълнем, само сърце кълне,
я не кълнем, пусто сърце кълне.

http://kaleidoskopche.blogspot.com/2009/11/blog-post_02.html (http://kaleidoskopche.blogspot.com/2009/11/blog-post_02.html)

https://www.youtube.com/watch?v=rHdGaPOPTGA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:42:19
Смиляна

Смиляна ми се армаса
 во Костур града голема,
 на тая кукя чуена
 со девет порти на нея
 и мала врата отгоре,
 малечко момче убаво.

 Майко ле, мила майко ле,
 утре осунва неделя,
 да станиш, майко, пред зори
 да изметиш дворови,
 да ми нарендиш столови,
 на среднио стол ти да седниш.

 На среднио стол ти да седниш
 да ми разтресиш косата,
 да ми разтресиш косата,
 косата руса тельовна,
 утре ке дойде сватови
 да ти йе зеве Смиляна.

https://www.youtube.com/watch?v=lDsVXC52j6U
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:42:55
Яничари ходят, мамо

Яничари ходят, мамо,
от село на село.
Мъжки рожби вземат, мамо,
яничари правят /2

Взели, кого взели, мамо,
взели и Стоила.
А Стоил си беше, мамо,
едничък на майка /2
 
Плакала е много годин'
Стоилова майка...
Все за Стоил тя си мисли,
дребни сълзи рони /2

Плакала е много годин' -
три пъти по седем.
Коси вече побелели,
очите й изтекли /2

Изпълнява Иван Пановски:

https://www.youtube.com/watch?v=-PyVN1a1VS4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:43:32
Ако умра ил загина

 Ако умра ил загина,
 немой да ме жалите,
 напийте се с руйно вино,
 скършите ги чашите.

 Еее ей верни другари,
 песна запейте мене спомняйте.
 Еее ей верни другари,
 песна запейте мене спомняйте.

 Ако умра ил загина,
 поп не мой да викате,
 вии на гроб да ми дойде,
 оро да заиграте.

 Еее ей верни другари,
 песна запейте мене спомняйте.
 Еее ей верни другари,
 песна запейте мене спомняйте.

 Ако умра ил загина,
 ке останат спомени,
 що съм лудо лудовало,
 на младите години.

 Еее ей верни другари,
 песна запейте мене спомняйте.
 Еее ей верни другари,
 песна запейте мене спомняйте.

https://www.youtube.com/watch?v=Hla-qTo_NJA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:44:26
Заблеяло ми агънце

 Заблеяло ми агънце, в Тодорови кушари,
 като му агне заблея, цяло му стадо разблея.

 Тодур на агне продума, агънце байно рогато,
 защо си жално заблея, та ми стадото разблея?

 Давни ти трева зелена, или ти вода не стига?
Агънце жално продума, байно ле, бачо Тодуре,
 къде е мойта майчица?

 Тодур на агне продума, агънце байно рогато,
 таз сутрин рано в ниделя, дойдоха трима търговци,
 шепа алтъни дадоха, Рогуша на тях продадух.

Агънце жално продума, помниш ли байно Тодуре,
 кугато Тунджа придойде, синджир мостови събори,
 твоето стадо шарено отвъд реката остана.

 Ти покрай бряга ходяше, жално си милно плачеше,
 моята майка Рогуша, тя ти стадото преведи.

 Помниш ли какво убеща, каква ти беши думата?
 Ругата ше и позлатиш, краката ше и посребриш,
 Защо я байно продади на тези върли касапи?

 Тодур си жално нажали, с медян си кавал засвири,
 като си с кавал свиряши, сълзи мо кавал убливат.

https://www.vbox7.com/play:e2e8f100 (https://www.vbox7.com/play:e2e8f100)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:45:06
Песен за Ильо Войвода

Дълги векове под робство наш народ страдал
не един юнак бунтовен гордо е паднал
В село Берово хайдушко, Малешевски край
чедото на Крали Марко Ильо се родил

Де мори де, Ильо войвода,
чедото на Крали Марко Ильо се родил /2

Кога е пораснал Ильо робството познал,
за народ да отмъщава дружина събрал
В легиите на Раковски в Белград е ходил,
на въстанието в Кресна сам душа е бил

Де мори де, Ильо войвода,
на въстанието в Кресна сам душа е бил /2

Много време манастира в Рила планина
от неверници душмани зорко е бранил
Във войната на Русия за България
своите левенти-юнаци смело в бой водил

Де мори де, Ильо войвода,
своите левенти-юнаци смело в бой водил /2


Изпълнява Юри Крумов:

https://vbox7.com/play:1ff97c1f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:45:35
Планино, Стара планино

Планино, Стара планино,
карамаджерска пущино,
сега си пълна и равна
с карамаджерски хайдути
със Чавдар страшен хайдутин!

https://www.vbox7.com/play:79e6f326
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:46:11
Недо ле, Недке хубава

-Недо ле, Недке хубава,
я да ми, Недке придумаш
някоя твоя комшийка,
някоя ваша роднина.

-Байно льо бачо Иване,
коя ли да ти придумам,
коя ли наша комшийка,
коя ли наша роднина

-Недо ле, Недке хубава
и туй ли да та науча,
я стани рано в неделя,
че са хубаво премени,

премени още накичи.
Донеси вода с котлите,
че ги в градинка занеси
под бял, червен трендафил.

Тамо ги, Недке занеси,
че са над котли надвеси.
Която мома там видиш,
нея ми, Недке придумай.

https://www.vbox7.com/play:bbf2a957 (https://www.vbox7.com/play:bbf2a957)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:46:43
Цветините очи черешови

 Цветините очи черешови снощи ги видох нажалени (х2)
 Снощи ги видох нажалени, нажалени, разплакани. (х2)

 Цветано, моме, юбава, защо си толкоз нажалена (х2)
 Защо си толкоз нажалена, нажалена, разплакана.

 Дали ти е майка умрела, или е болен татко ти.
 Или те тебе посвършия за друго либе, що не сакаш.

 Нито ми е майка умрела, нито е болен татко ми.
 Либето войник замина, во тая пуста тугина.

 От него писмо яз немам, затуй съм толкоз нажалена.
 
https://www.youtube.com/watch?v=yhVWWgrWRTw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 24 July 2018, 20:47:21
Сватба

 Цела нощ, до зори
 пушки, майко, пукат.
 Пирина се разтресе,
 сватбари се веселат. (х2)

 Припев:
 Сватба е голема,
 сватба е - балканска.
 Яна е убава мома
 я вземам яз.

 Тъпан силно нека удри,
 зурни нека вият.
 Да отидем, мила майко,
 сите да сe напият. (x2)

 Цела вечер, майко,
 тъпани се слушат.
 Яна мома оро води,
 сватба й е днеска. (х2)

 Припев

 Тъпан силно нека удри,
 зурни нека вият.
 Да отидем, мила майко,
 сите да сe напият. (x2)

 Силно тъпан чука,
 като гръмни удари,
 колко Яна яз я любам,
 знае цела Пирина. (х2)

 Припев

 Тъпан силно нека удри,
 зурни нека вият.
 Да отидем, мила майко,
 сите да сe напият. (x2)

https://www.vbox7.com/play:dd78b3ee
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:12:34
Болен ми лежи Миле Поп-Йорданов

Болен ми лежи Миле Поп-Йорданов
Болен ми лежи Миле Поп-Йорданов
До глава му седи старата му майка
тъжни песни пее, жално му говори.

Стани ми стани, мило мое чедо,
Стани ми стани, мило мое чедо,
Твоите другари по сокаци одат
тъжни песни пеят, тебе споменуват.

Твоите сестри, църно облечени
твоите сестри, църно облечени
сватба ке прават, брата си ке женат
за църната земя на Македония.

Бог да го прости Миле Поп-Йорданов.
Бог да го прости Миле Поп-Йорданов.
За народ се бори, за народ загина
зарад свободата на Македония.

https://www.vbox7.com/play:247ab1e4 (https://www.vbox7.com/play:247ab1e4)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:13:15
Море пиле

 Море пиле, славей пиле,
 я запей ми една песна,
 да се чуе надалеко,
 надалеко преко Вардар.

 Преко Вардар до Велешко,
 от Велешко во Прилепско.
 От Прилепско во Крушово,
 от Крушово зад кория.

 Там се бие славен юнак,
 славен юнак, Питу Гули.
 Ой ви вази, крушовчани,
 що сте толко натажени?

 Натажени, нажалени,
 со куките изгорени,
 со куките изгорени,
 со топови преорани.

Изпълнява Костадин Гугов:

https://www.vbox7.com/play:e2445246de
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:13:57
Любимата песен на Васил Левски:

Отдавна ли си, момне ле, калугерица?

Отдавна ли си момне ле,
Калугерица?
Не съм отдавна, байно ле,
Нито от скоро!
Три години стават, байно ле,
Четвърта кара;
От как се аз, байно ле,
Млада почерних.
За кого носиш, момне ле,
Тез черни очи?
Носа ги, носа байно ле,
За черната земя!
За кого носиш, момне ле,
Тази тънка снага?
Носа я, носа, байно ле,
За черната земя!
Черната земя, момне ле,
Сполай не казва!
Сполай не казва, момне ле,
Нито се радва!
Я дай ги мене, момне ле,
Сполай да кажа!
Сполай да кажа, момне ле,
И да се радвам!

https://www.youtube.com/watch?v=w-3peivoWks
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:14:32
Марийка Войвода

Мама Марийка думаше:
"Щерко Марийке, Марийке,
макар да съм ти мащеха,
на добро ще те науча.
Я фърли дрехи юнашки,
облечи руба моминска,
завържи бяла къдяля,
запреди ново вретено,
че ще момарье да дойдат,
момарье и годежарье.
Кога момарье да дойдат,
се към земята да гледаш,
към гора да не погляваш.
Към гора очи не вдигай,
че да не кажат момарье,
момарье и годежарье,
че си ми била хайдутка,
хайдутка и воеводка."
Марийка мама думаше:
"Мамольо, добра мащехо,
я съм си, мамо, главена
за тая гора зелена;
мойте са мамо момарье,
момарье и годежарье,
моята вярна дружина."
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:15:13
Мятало Ленче ябълка

 Мятало Ленче ябълка,
 мятало и наричало:
 "На комуто се падне ябълка,
 за него ще се оженя".

 Ябълка се падна на старец.
 Старец се много зарадва,
 засука мустак нагоре,
 заклати брада надоле.

 Викнало Ленче да плаче:
 "Олелe, майко, майчице,
 какво ще правя тоз старец?"
 Майка на Ленче думаше:

 "Я мълчи, Ленче, не плачи,
 дървари в гора ще идат
 и ние стaрeц ще пратим.
 дано го дърво убие,
 дано го мечки изядат."

 Дървари от гора се връщат,
 нашият старец най-напред,
 на рамо дърво носеше,
 мечка за ухо водеше.

https://vbox7.com/play:ba01b3d6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:15:50
Елено, моме

Джамбази сено косяха, [2]
Млади го моми пластяха.[2]

Еленината майчица,[2]
Тя на Елена думаше:[2]

"Елено, моме, Елено,[2]
Не гази сено зелено,[2]

Дет са го момци косили,[2]
Дет са го моми пластили.[2]

Когат ми момци косили,[2]
Косили и се сърдили.[2]

Кога девойки пластили,[2]
Пластили и се молили.[2]

Елено, моме, Елено,[2]
Не гази сено зелено -
Ще ти излезе солено."[2]

Еленините очички -[2]
Те струват шепа жълтички.[2]

Еленините клепачи -[2]
Който ги види все плаче.[2]

https://www.vbox7.com/play:36f9afa4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:16:20
Стоян Хайдутин

 Прочул ми са е млад Стоян
 млад Стоян, млада войвода
 по тази Стара планина.

 Не може пили да хвръкне
 камо ли пътник да мине.
 Че са пратили потеря.

 На два го пътя вардиха
 на третия го хванаха,
 черни му върви развиха.

 Черни му върви развиха,
 опък му ръце вързаха,
 че си Стоян откараха.

https://www.youtube.com/watch?v=EQtmxg_tcPE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:17:11
Цъфнало цвеке шарено

Цъфнало, цъфнало цвеке шарено
на момино, на моминото пенджере.
Сутрин го, сутрин го моме полива
вечер го, вечер го момче обира.

Моме го, моме го люто кълнеше,
- Пукнало, пукнало, лудо треснало.
Не знаеш, не знаеш моми да любиш,
сал знаеш, сал знаеш цвекье да береш.

Цвекя са, цвекя са за мирисанье,
моми са, моми са за целуванье.

https://www.youtube.com/watch?v=hI0YF30vriI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:18:01
Засвирили са Дойне

Засвирили са Дойне, дор три гайди(2)
дор три гайди, дор три гъдулки
дор три гъдулки, дор три кавала

Заиграли са Дойне, дор три хора(2)
първо е хоро от млади момци,
второ е хоро от млади моми

Второ хоро Дойне ле млади моми(2)
трето е хоро млади невести(2)

Кое хоро Дойне ле най-хубаво(2)
най-хубаво, най-подредено(2)

Момково хоро Дойне най-хубаво(2)
най-хубаво, най-подредено(2)

Калпаци им Дойне ле самурлии(2)
цървули им пискюллии
гащите им колчекалии

Изпълнението на Борис Машалов:

https://vbox7.com/play:d97093b8

Изпълнението на Мита Стойчева:

https://www.youtube.com/watch?v=S2YSUBgswZc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:18:59
Пустоно лудо и младо

 Пустоно лудо и младо
 ище ми, майчо, армаган /2
 чорнисе очи да му дам.
 Дали да ги дам, че как да ги дам,
 га ма майка гльода оттам?
 Пустоно лудо и младо
 ище ми, майчо, армаган /2
 белосо лице да му дам.
 Дали да го дам, че как да го дам,
 га ма бубайко гльода оттам?
 Пустоно лудо и младо
 ище ми, майчо, армаган /2
 тьонкаса снажка да му дам.
 Дали да я дам, че как да я дам,
 га ма майка гльода оттам?
 Дали да я дам, че как да я дам,
 га ма бубайко гльода оттам?

Изпълнението на Надежда Хвойнева:

https://www.youtube.com/watch?v=X-sk1xpj2ys

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:7c2709ff
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:19:43
Китка ти падна Дено
 
 Току са ми рекли хората /2/
 че имам либе хубаво,
 че имам либе гиздаво /2/
 Ой Дено, Дено, Дено,
 сребърно вретено /2/
 Пък аз не зная де седи /2/
 де седи де седенкува /2/
 пък аз не зная де седи,
 де сиди, де седенкува
 Ой Дено Дено Дено,
 сребърно вретено /2/
 А тя ми била комшийка /2/
 по двор кат ходя виждам я /2/
 на праг да стъпвам думам й /2/
 Ой Дено Дено Дено,
 сребърно вретено /2/
 Китка ти падна Дено,
 китка ти падна,
 от висок чардак Дено,
 на бял мермер камък
 от висок чардак Дено,
 ниско до сърцето
 Де гиди Дено, бяла Дено,
 сребърно вретено /2/
 Че я намери Дено,
 че я намери /2/
 едно лудо младо Дено,
 младо неженено /2/
 Де гиди Дено бяла Дено,
 сребърно вретено /2/

https://www.youtube.com/watch?v=pMacE9A2qIA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:20:32
Що не ме ожениш, мале ле...

"...Що не ме ожениш мале,
що не ме задомиш -
малък ли ме имаш, мале,
или аджамия.
Или пари нямаш, мале,
къща да ми сториш,
къща чардаклия.
Ни те малък имам, сине
нито аджамия.
Алтъните ще си продам,
къща ще ти сторя,
ама ми е мъчно, синко,
нали сме бежанци,
чужди сме чуждинци, синко,
рода си нямаме
сватбари да дойдат, синко
дар да ги дариме..."

https://www.vbox7.com/play:1d3a7bc0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:21:06
Злато моме

 Злато моме, Злато, джанъм.
 Ти златна ябълко (х2), Злато моме,
 орехова сянка.

 Дето и да идеш, Злато,
 пак ще да те найда (х2), Злато моме,
 пак моя ще станеш.

 Аз ще стана, първо либе,
 на един бял гълъб, високо ще литна,
 първо либе, не ще да ме найдеш.

 Аз ще стана, Злато моме,
 най-добър ловджия, пак ще да те хвана
 Злато моме, пак моя ще станеш.

https://www.vbox7.com/play:f6e0b1df
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:22:11
Атмаджа дума Страхилу

Атмаджа дума Страхилу:
 - Страхиле, страшен войводо,
 що тъй си толкоз кахърен?
 Дали ти пушка дотегна,
 или ти сабя омръзна,
 или ти старост потропа,
 или ти булче домиля?
 Страхил на Атмаджа думаше:
 - Нито ми пушка дотегна,
 нито ми сабя омръзна,
 нито ми старост потропа,
 нито ми булче домиля.
 Снощи си на връх замръкнах,
 на връх на Стара планина,
 на хайдушката равнина.
 Там ми се дрямка додряма,
 па легнах, та си позаспах
 на пушка, на тапанджата.
 Страшен си съня сънувах -
 отдолу иде потеря,
 до седемдесет татари,
 до седемдесет читаци,
 със седем сини байряци.
 Атмаджа дума Страхилу:
 - Страхиле, стара войвода,
 и туй ли да те науча?
 Съблечи дрехи юнашки,
 облечи дрехи просяшки,
 па земи блюдо просяшко,
 че иди долу на пътя,
 на пътя, на кръстопътя,
 на голям камък да седнеш,
 там ще потеря да мине.
 Всеки ще хвърли по пара,
 най-подир върви войвода,
 той ще ти хвърли пет пари,
 па ще те тихо попита:
 - Че видял ли си Страхила,
 Страхила, страшен войвода?
 Докат си дума издума,
 а ти на крака подскочи,
 извади сабя френгия,
 па се наляво завърти,
 дор се надясно обърнеш,
 сам ще войвода остане.
 Страхил на крака подскочи,
 съблече дрехи юнашки,
 облече дрехи просяшки,
 наложи калпак мечешки,
 препаса сабя френгия,
 наметна дрехи просешки,
 зема си блюдо просешко,
 па слезе долу на пътя,
 на пътя, на кръстопътя,
 на голям камък поседна,
 положи блюдо просешко,
 на зелената морава,
 под тая бука зелена,
 под тая сянка дебела,
 при тая вода студена.
 Чакал ни малко, ни много,
 тъкмо ми три дни, три нощи.
 Погледнал Страхил надолу -
 то не ми било потеря,
 от седемдесет юнаци
 със седем сини байряци,
 най ми е била потеря
 колко на небе звездите,
 колко на поле тревите,
 колко на гора листето.
 Всеки му хвърлил по пара,
 най-подир върви войвода -
 той му е хвърлил пет пари
 и си Страхила попита:
 - Видя ли нейде Страхила,
 Страхила страшен войвода?
 Докат войвода издума,
 Страхил на крака подскочи,
 извади сабя френгия,
 па си наляво завъртя,
 сал войводата остана.
 Страхил войводу думаше:
 - Войводо, робско плашило,
 иди да търсиш Страхила,
 Страхила страшна войвода.
 И му главата посече,
 главата барабар с чалмата!

https://www.youtube.com/watch?v=cRXR-LwrmVI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 05:22:56
Провикнал ми са Николчо

Провикнал се е Никола, провикнал се е Николчо
от връх от Стара планина, от игликова поляна.
Изкарвай Гано говеда!
Вашите, Гано, нашите.

Вашите, Гано, нашите, чичови брези биволи.
Ша ида да ги продавам, дано ти сърце откупя.

Гана, Никола думаше, либе Никола, Николчо.
Сърце за пари не давам, сърце за сърце менявам.

Изкарвай Гано говеда, чичови брези биволи!


Изпълнява Борис Машалов:

https://www.youtube.com/watch?v=7IXvTNb6CTI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:07:48
Зън, зън, Ганке ле

Либе ако дойде, сега да ми дойде/2/
че няма кака, че няма бате,
че няма майка, че няма тате
Зън, зън Ганке ле, зън, баювата. Хоп-троп момите, их, баювите./2/
Че майка и отишла на воденица/2/
на воденица с куцо магаре,
дано даде господ магаре да падне /2/
майка да забави,
за си полюбя със млади ергени,
със млади ергени, със вакли овчери
Зън, зън Ганке ле, зън, баювата. Хоп-троп момите, их, баювите./2/
Че тати отишъл кози да си пасе/2/
Дано даде господ кози да изгуби,
за да се забави, та да си полюбя
със млади ергени, със млади сербези.

Зън, зън Ганке ле, зън, баювата
Хоп троп момите, их, баювите./2/

https://vbox7.com/play:5f456b06
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:08:34
Василке млада невесто

 Василке море, млада невесто,
 защо се млада омъжи,
 защо си клетва погази
 и любовта ни я забрави.
 защо се млада, Васке, омъжи,
 и любовта ни я забрави.


 Додека беше, Васке, момиче
 мило ми беше твоето мале
 и твойте, Васке, комшии,
 и твойте първи роднини. (х2)

 От кога се, мило либе, омъжи
 не ми е мило твоето мале
 ни твойте, Васке, комшии,
 ни твойте първи роднини. (х2)

 Проклета да си, Васке, до века
 защо ме мене остави,
 защо ме мене, Васке, остави
 и любовта ни я забрави. (х2)

Изпълнява Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:d3f6de40a4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:09:15
Що ми е мило ем драго

 Що ми е мило ем драго
 во Струга града, мамо, дукян да имам
 леле, варай, варай, моме Калино
 во Струга града, мамо, дукян да имам.

 На кепенците, мамо, да седа
 стружките моми, мамо, моми да гледам
 леле, варай, варай, моме Калино
 стружките моми, мамо, моми да гледам.

 Кога на вода, вода ми одат
 сос тие стомни, мамо, стомни шарени
 леле, варай, варай, моме Калино
 сос тие стомни, мамо, стомни шарени..

 На овай извор, извор студени
 там да се с дружки, дружки соберат
 леле, варай, варай, моме Калино
 там да се с дружки, дружки соберат.
 
https://www.vbox7.com/play:c845cdba
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:09:48
Кацнал бръмбър на трънка

Кацнал бръмбър на трънка
па захванал да дрънка
дочула го мушица
със примрела душица
Слуша, слуша, пролете
буйно хоро завърте
видели ги комари
все ергени все стари

Погледаха играта
хареса им мухата
пусти стари ергени
всекиму се прижени
Кога слънце залезе
кавга страшна излезе
затрещеха колове
зазвънтеха ножове

Уплаши се мухата
па избега в гората
а комари вилнеят
бой се бият, кръв леят
и никой се не сети
как паякът се вести
тънка мрежа долови
до един ги излови.

https://www.youtube.com/watch?v=0EVL5J6f9_M
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:10:30
Рипни Калинке

 Рипни Калинке да тропниме да се пукат душманите
 да се пукат душманите, хем и моите хем и твоите

 бре юначе, лудо младо, как да рипна,как да тропна
 как да рипна как да тропна, я виж майка от де гльода

 ку та глйода, да те глйода тебе майка, мене баба
 рипни калинке да тропниме, да са пукат душманите

 бре юначе лудо младо как да рипна, как да тропна
 как да рипна как да тропна, виж гу байко от де гльода

 ку та глйода да та глйода тебе байко, мене дедо
 рипни калинке да тропниме да са пукат душманите

https://www.youtube.com/watch?v=YfinQW57Zm4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:11:14
Назад, назад моме Калино
 
 Назад, назад моме Калино,
 не оди подир мене,
 че пред мене има гора висока,
 неке можеш да я преминеш (x2)

 Ке се престорам на славей пиле
 и пак при тебе ке дойдам
 гора ке прелитнам,
 пак при теб ке дойдам,
 вечно твоя ке бидам (x2)

 Назад, назад моме Калино,
 не оди подир мене,
 че пред мене има вода дълбока,
 не ке можеш да я препливаш (x2)

 Ке се престорам на риба мрена
 и пак при тебе ке дойдам,
 вода ке препливам,
 пак при теб ке дойдам,
 вечно твоя ке бидам (x2)

 Постой, постой моме Калино,
 не оди подир мене,
 че у назе имам убава жена,
 со дребни, дребни дечиня (x2)

 Ке се престорам на църна чума
 и пак при тебе ке дойдам,
 жена ке уморам,
 деца ке ти гледам,
 Вечно твоя ке бидам.
 жена ке уморам,
 деца ке ти гледам,
 и пак твоя ке бидам.
 
https://www.youtube.com/watch?v=U9LqVEFYtIA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:11:51
Притури се планината

 Притури са планината,
 че затрупа два овчеря,
 че затрупа два овчеря,
 два овчеря па другаря.

 Първи моли, пусни мене,
 мене чака първо любе,
 втори моли, пусни мене,
 мене чака стара майка.
 
 Проговаря планината:
 "Ой ви вази два овчаря,
 любе жали ден до пладне,
 майка жали чак до гроба".
 
https://vbox7.com/play:db7e53b1
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:12:21
Полегнала е Тодора

 Полегнала е Тодора, мома Тодоро, Тодоро
  под дърво, под маслиново, мома Тодоро, Тодоро.
 Повея ветрец горнинец, мома Тодоро, Тодоро,
 откърши  клонка маслина, мома Тодоро, Тодоро,
 че си Тодора събуди, мома Тодоро, Тодоро.
 А тя му се люто сърди, мома Тодоро, Тодоро,
 "Ветре ле, ненавейнико, мома Тодоро, Тодоро,
 сега ли найде да вееш!", мома Тодоро, Тодоро.
 "Сладка си съня сънувах, мома Тодоро, Тодоро, че
 ми дошло първо либе, мома Тодоро, Тодоро,
 и донесло пъстра китка, мома Тодоро, Тодоро.
 И донесло пъстра китка, мома Тодоро, Тодоро,
 а на китка златен пръстен!" мома Тодоро, Тодоро.
 
https://www.youtube.com/watch?v=8B1YUizsLnU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:13:16
На сърце ми лежи

 На сърце ми лежи, мила мамо,
 На сърце ми лежи,
 Ах, на сърце ми лежи, мила мамо
 Една люта змия.

 То не било змия, мила мамо
 То не било змия,
 Ах, то не било змия, мила мамо
 Най е била Севда.

 Севдините очи, мила мамо,
 Севдините очи,
 Ах, севдините очи, мила мамо,
 Черни кат череши.

 Севдините вежди, мила мамо,
 Севдините вежди,
 Ах, севдините вежди, мила мамо,
 Вити са гайтани.

 Севдината уста, мила мамо,
 Севдината уста,
 Ах, севдината уста, мила мамо,
 С пара разрязана.

 Севдината снага, мила мамо,
 Севдината снага,
 Ай, севдината снага, мила мамо,
 Тънка кат топола.

 Иди ми я искай, мила мамо,
 Иди ми я искай,
 Иди ми я искай, мила мамо,
 Белким ти я дадат.

 Ако не я дадат, мила мамо,
 Ако не я дадат
 Ай, ако не я дадат, мила мамо,
 Сам ке си я взема

https://www.vbox7.com/play:96cfa6d0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:13:53
Индже из гора вървеше

 Индже през гора вървеше,
 из гора, из крушовина,
 с крушово листо свиреше
 и си гората питаше:
 - Горо ле, горо зелена,
 видя ли, горо, видя ли,
 моята вярна дружина
 със Кара Кольо байрактар?
 Докато Индже издума,
 пуста е пушка пукнала,
 право си Индже удари
 в челото, между веждите.
 
https://www.youtube.com/watch?v=jfxrZwrk93o
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:14:28
Тръгнала е мома Рума

Тръгнала е мома Рума
Низ гора зелена,
А по нея стоян овчар
С меден кавал свири.
Е-елай, Руме, елай душо,
елай ти при мене.

С кавал свири Стоян овчар,
Ситна рося пайгя
И на Рума подвикнуе:
-Стой, почекай, Руме !
Е-елай, Руме, елай душо,
елай ти при мене.

Ке ти колам рудо ягне
Дали би ме зело ?
- Не коли го, не арчи се -
Мама ме не дава.
Е-елай, Руме, елай душо,
елай ти при мене.

- Ке ти купам свилен колан,
Дали би ме зело ?
- Не купувай, не арчи се,
Тебе те не сакам.
Е-елай, Руме, елай душо,
елай ти при мене.

https://www.youtube.com/watch?v=zC_irp-wwNc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:15:19
Кальо, Калино девойко

 (x2):
 Кальо, Калино девойко,
 виши, виши църни очи.
 (x2):
 Извиши ги нависоко,
 нависоко, нашироко.

 (x2):
 Каде що турци кафе пият,
 арнаути баш ракия,
 (x2):
 арнаути баш ракия,
 а болгари руйно вино.

 (x2):
 Само едно лудо младо
 нито яде, нито пие.
 (x2):
 Често Каля погледнува,
 со око и намигнува.

 Айде, Кальо, да бегаме
 наше село, арно село -
 от три страни слънце грее,
 от четвърта месечина,
 три пъти се жетва жние,
 два пъти се лозье бере.

Изпълнението на Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:f513cab0f0

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:93e2d140
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:15:51
Петруно, пиле шарено

Петруно пиле шарено, Петруно пиле шарено,
де гиди ягне галено, де гиди ягне галено
Петрунинитей очици, петрунинитей очици,
те чинат шяпа жълтици, те чинат шяпа жълтици

Петруно пиле шарено, като си толкоз юбаво,
ют бога ле си падналоу или си в градинка никнало
Лудо ле лудо та младо, лудо ле лудо та младо,
не съм от бога паднало нито съм в градинка никнало

И мене майка родила, и мене майка родила,
и мене като и тебе, и мене като и тебе
Кога ме мама родила, кога ме мама родина,
в градина се е сгодила, в градина се е сгодила

За топола се йе държала, за топола се йе държала,
към яблка йе гледала, към яблка йе гледала
Затуй съм танка висока, затуй съм танка висока,
затуй съм бела цървена, затуй съм бела цървена

https://www.youtube.com/watch?v=XKPKshYczaY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:16:32
Македонско девойче

 Македонско девойче китка шарена
 во градина гледано дар подарено.

 Дали има на овой бели свет
 по-убаво девойче от македонче
 нема, нема, не ке се роди
 по-убаво девойче от македонче.

 Кога песна запее славей надпее
 кога оро заиграй
 сърце надигра.
 
 Дали има на овой бели свет
 по-убаво девойче от македонче
 нема, нема, не ке се роди
 по-убаво девойче от македонче.

 Кога коси разплете
 како коприна,
 лична си и по-лична
 от самодива.
 
 Дали има на овой бели свет
 по-убаво девойче от македонче
 нема, нема, не ке се роди
 по-убаво девойче от македонче.

 Немa звезди по-лични от твоите очи
 нокем да са на небо
 ден ке раздени
 
 Дали има на овой бели свет
 по-убаво девойче от македонче
 нема, нема, не ке се роди
 по-убаво девойче от македонче.

https://www.youtube.com/watch?v=TM9_Z7ooYhY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 25 July 2018, 20:17:17
Слушай как шумат буките

 Слушай как шумат шумите, буките. (2)
 Слушай как шумат шумите
 плачат за войводата, капетано.

 Другари верни, другари, другари,
 Кога кай село пойдете, стигнете.
 Кога кай село стигнете
 со конье да не тропате,
 аман, тропате,
 со конье да не тропате,
 со пушки да не фърлате,
 аман, фърлате.

 Да не ве чуе майка ми, старата, (2)
 Да не ве чуе майка ми
 ке ве праша за мене,
 аман, за мене.

 Каде е син ми Костадин, Костадин, (2)
 каде е син ми Костадин,
 Костадин войводата, капетано.

 Син ти се майко ожени, ожени, (2)
 син ти се, майко, ожени
 за една македонка, поробена.

Изпълнява Володя Стоянов:

https://www.vbox7.com/play:0f5de87b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:33:32
Дафино вино цървено

Дафино вино цървено
момчето ти е заспало,
момчето ти е заспало
на Каракамен планина.

На Каракамен планина,
на сува рида без вода.
Ми поминале айдуци,
гунчето му го украле.

В меана му го продале,
за бела люта ракия,
за бела люта ракия,
и руйно вино цървено.

Ако му украле гунчето,
нека ми е живо момчето.
Ако му украле гунчето,
нека ми е живо момчето.

https://www.vbox7.com/play:56193357
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:34:29
Песен за Лазар Поптрайков

Зашчо плачеш, зашчо жалваш,
ти високи Лисец,
зашчо с мъгла се покриваш
от горе до долу.

Яз ке плачам, яз ке жалвам
дор до веки веков,
зашчо видоф как заклаа
Лазо Папатрайков.

Отрезаа му главата
за пендесет лири,
па я пратиа во Костур
з'бакшиш на деспото.

Колко жалко, срамно ести
за гръчкиот деспот,
шчо го плате дзверот Коте
да заколи Лазо.

Ай да кажем: "Бог да прости
Лазо Папатрайков!"
Първиот и най-големиот
костурски началник.

https://www.vbox7.com/play:a557765568
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:35:03
Море чича рече да ме жени

 Море чича рече да ме жени,
 море вчера рече, съга нече/2/
 Море вчера рече, съга нече,
 а пък стрина Сава ич не дава/2/

 Море не даваше, не даваше,
 море най - после се съгласише/2/
 Море годише ми белу Неду,
 море бела, бела ко арапин.
 Море бела, бела ко арапин,
 море тънка, тънка като мечка.

 Леле качишею у колата,
 море колата си прискърцаше/2/
 Море колата си прискърцаше,
 а па биволете примъркаше/2/

 Леле ка се друсну, така седе,
 море двете дъске се строшише/2/
 Море двете дъске се строшише,
 а па биволете подплашише/2/

https://www.youtube.com/watch?v=Uq_Le_Vamnk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:35:57
Милке душо

 Болен лежа, мамо, мори
 сърцето ми гори.
 Сърцето ми гори, мамо,
 она не ми сбори.

 Милке, душо,
 сърцето ми гори мамо
 она не ми сбори.
 Милке, душо,
 сърцето ми гори, мамо,
 Милка не ми сбори.

 Вчера вечер, а бе да дойде,
 Милка за друг пойде.
 Милка за друг пойде, мамо,
 проклети душмани.

 Милке, душо,
 сърцето ми гори мамо
 она не ми сбори.
 Милке, душо,
 сърцето ми гори, мамо,
 Милка не ми сбори.

 Болен лежа и ке умра
 зарад мойто либе.
 Зарад мойто либе, мамо,
 Милка голубица.

 Оф, оф, леле, ле
 сърцето ми гори, мамо,
 нека ми изгори.
 Оф, оф, леле, ле
 сърцето ми гори, мамо,
 нека ми прегори.
 
https://www.youtube.com/watch?v=PVerJXOGyjQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:36:28
Снощи саках да ти дойда

 Снощи саках да ти дойда,
 снощи саках да ти дойда
 на таа сладка вечера, на това вино цървено,
 абре, будало.

 Лошо време ме зафати,
 лошо време ме зафати
 ситна роса зароси, тихо си ветрец подухна,
 не можах да дойдам.

 Каков юнак ти ке бидеш,
 каков юнак ти ке бидеш
 от роса да се изплашиш, кай мене да не дойдиш,
 абре, будало.

https://www.youtube.com/watch?v=1yU8UsCum9E
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:37:00
Тодю лелин Тодю

Тьодю, лелин Тьодю
китка панагирска
не находи ли са Тьодю
по два, по три деня
по цала неделя.

Ходих лелько, ходих
все по малки моми
и сега зафатих лелько
по млади невести
и сега зайедах лелько
дренови тойеги.

https://vbox7.com/play:648d82ba
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:37:28
Я дай ми бульо

Я дай ми бульо, я дай ми
Я дай ми нова премяна (х2)
Море що гората на росен мирише,
а полето - на червен трендафил (х2)

Я дай ми бульо, я дай ми
Я дай ми чифте пищови (х2)
Море що гората на росен мирише,
а полето - на червен трендафил (х2)

Че ша ида бульо, че ша ида
в гора зелена хайдутин (х2)
Море що гората на росен мирише,
а полето - на червен трендафил (х2)

https://www.youtube.com/watch?v=U7Bf8t-Pw58
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:38:22
Извор вода изворваше

 Извор вода,
 извор вода изворваше, хей
 малка мома,
 малка мома налеваше.

 Во водата,
 во водата се глендаше, хей
 во водата,
 во водата се глендаше.

 Сама си се,
 сама си се бендисваше, хей
 сама си се,
 сама си се бендисваше.

 Да сам тонка,
 да сам тонка и висока, хей,
 да бех малко,
 да бех малко црноока.

 Да го зевам,
 да го зевам кой го сакам, хей
 да го зевам,
 да го зевам кой го сакам.

 Царето му син,
 царето му син го сакам, хей
 царето му син,
 царето му син го сакам.

 Вездендена,
 вездендена азна сечи, хей
 на вечера,
 на вечера азна брое.

 Да ми купи,
 да ми купи шарен гердан, хей
 да ми купи
 шарен гердан, свилен колан.

https://www.youtube.com/watch?v=Djl3NQAMHus
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:39:19
Даньова мама думаше

Даньова мама думаше,
Даньо ле синко, Даньо ле,
кандисах мама, сандисах

Кандисах мама, сандисах
от бащините ядове,
от бащините кахъри.

Когато бяхте в люлка,
баща ви мене остави,
и в Балкана отиде.

Гледах ва мама, отгледах,
кога големи станахте,
и ви Балкана хванахте.

Елате мама, елате
сватбите да ви направя
на снахи да се порадвам.

На снахи да се нагледам,
и дребни внуци да отгледам

Изпълнението на Бинка Добрева:

https://vbox7.com/play:dc5b1fa7

Изпълнението на Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=-RYf-hLkazw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:41:18
Саде ти се чудам, Цвето

Саде ти се чудам, Цвето
како сама спиеш (х2)
Ей, пиле мори Цвето,
како сама спиеш?
Ей, ягне мори Цвето
в' шарена одая.

Како сама спиеш, Цвето,
В' шарена одая (х2)
Ей, пиле мори Цвето,
на железен кревет.
Ей, ягне мори Цвето
на железен кревет.

Ай, викни ме, Цвето мори,
другар да ти бидам (х2)
Ей, пиле мори Цвето,
другар да ти бидам.
Ей, ягне мори Цвето
со тебе да спиям.

https://www.youtube.com/watch?v=26kD7x0Npl4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:41:53
Земи огин, запали ме

 Цела Битола я прошетах
 като тебе моме не найдох.

 Припев:
 Земи огин, запали ме,
 направи ме пепел,
 да не одам мило либе
 подир тебе.
 Земи огин, запали ме,
 направи ме пепел,
 да не гледам мило либе
 подир тебе.

 Очите ти черешови
 снагата ти елхова.

 (Припев)

 Вегите ти гайтанови
 лицето ти - ясно сонце.

 (Припев)

 Уще ли мома ке одиш,
 уще ли свето ке гориш.

 (Припев)
 
https://www.youtube.com/watch?v=cBxCf4udigU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:42:25
Дреме ми се, лега ми се

Дреме ми се, лега ми се,
сън ми не дойоди,
има мома у селото
при ню би си легнал.
Она оче и я очу
макя вой не дава,
купи майци багренчица,
она ми ю даде.

Она оче и я очу,
баща вой не дава,
купи баща морав кожув
и он ми ю даде.
Она оче и я очу,
брат вою не дава,
купи брато капаклио
и он ми ю даде.

Кога станем баш у зори
пиле мое, Дено,
ситно оро заиграем
зер ми е студено.
Заиграем, па си мислим,
ти да си до мене,
мило мойе, че ме сгрееш
дявол да те вземе.

Я на попа у селото
кости че му строшим,
защо сака за венчило
сто и двайсе гроша.
То на попа му йе лесно
попадия има,
че го грейе, че му пейе,
през целата зима.

https://www.youtube.com/watch?v=Wlh5BgznjcA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:43:07
Гена ми пойде на чешма

Гена ми пойде на чешма
стомните да си напълни (х2)
Стомните да си напълни,
юнак от гора да лади
Юнак от гора да лади,
раните да му изцери

Оф, Гено, Гено убава,
донеси вода студена (х2)

Напълни Гена стомните,
накачи патот кон дома
Накачи патот кон дома,
отвори порти кафиджик
Отвори порти кафиджик,
подаде стомне на юнак (х2)

Оф, Гена, Гена убава,
донесе вода студена (х2)

Дигна ми юнак стомнето,
разлади гърло юнашко (х2)
Разлади гърло юнашко,
обрати снага айдушка
Обрати снага айдушка,
отнесе Гена убава

Оф, Гена, Гена убава
отнесе юнак во гора (х2)

https://www.youtube.com/watch?v=8SPQ804svNc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:44:09
Кара Кольо

 Кара Кольо седеше на високи чардаци,
 Кара Кольо седеше на високи чардаци,
 на високи чардаци руйно вино пиеше,
 на високи чардаци руйно вино пиеше.

 Руйно вино пиеше стари пари броеше.
 Руйно вино пиеше стари пари броеше.
 Стари пари броеше, стари пари - грошове.
 Стари пари броеше, стари пари - грошове.

 До Петров ден ще сторя бяла чешма каменна,
 до Петров ден ще сторя бяла чешма каменна
 кога Рада отива с бели менци за вода,
 кога Рада отива с бели менци за вода.
 
 Mенците й да чувам, снагата й да гледам,
 менците й да чувам, снагата й да гледам.
 Изгори ми душата на младите години,
 изгори ми душата на младите години.
 
https://www.vbox7.com/play:80aca317
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 06:44:45
Пилето ми пее рано на сабайле

Пилето ми пее рано на сабайле,
рано на сабайле, рано призори.
та ми разбудило младата невеста,
младата невеста що ми сладко спи.
 
Стани ми, стани, ти, млада невесто,
Конче да ми ми впрегнеш, далек' ке одам.
Яс ке си одам много надалеко,
много надалеко, града Стамбула.

Рачай, порачай, ти, млада невесто,
що да ти купам от град Стамбула.
Дали пари сакаш, или писмо сакаш,
или мен ме сакаш дома да дойда.
 
Нито пари сакам, нито писмо сакам,
най те тебе сакам дома да дойдеш.
парите се арчат, писмата се кинат,
любовта е вечна, вечна до гроба.

https://www.vbox7.com/play:471046e4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:36:39
Торнал е Тодьо на гурбет да иде

Торнал е Тодьо на гурбет да иде, /2
на гурбет да иде, пари да печели. /2

Майка му пече овсяни колаци, /2
Бубайко му корпи старине патуре /2

А га е стигнал Кърджалийскен камень, /2
сьоднал Тодьо продьомка да прави, /2

А га затросил пунгяна с тютюнян - /2
забурил е Тодьо в новине патуре. /2

Ворнал са Тодьо пунгяна да троси /2
и са й своршил Тодюму гурбетян. /2

https://www.youtube.com/watch?v=4IBciy6w7Vo
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:37:17
Калиманку Денку

 Калиманку Денку мандо мари, хубава,
 до сега си ми била Денку мари, калимана,
 от сега на насетне, Денку мари, първо любе.

 Изгори ме, Денку мари, повали ме,
 та ма стори Денку мандо мари, сухо дърво,
 сухо дърво Денку мандо мари, орехово.
 
https://www.youtube.com/watch?v=t0vit3rFugM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:37:49
Не си го продавай, Кольо, чифликот

Не си го продавай, Кольо,
чифликот,
мама не ме дава, Кольо,
за тебе.

Припев:
По меани одиш, Кольо,
руйно вино пиеш,
дома не си одиш, Кольо,
да спиеш.

Колку ти чини, Кольо,
чифликот,
толку ми чини, Кольо,
меракот.

Припев: ...

Колко ти чинат, Кольо,
овците,
толку ми чинат, Кольо,
очите

Припев: ...

Колку ти чинат, Кольо,
мегите
толку ми чинат, Кольо,
вегите

Припев: ...

Колку ти чини, Кольо,
търлото,
толку ми чини, Кольо,
гърлото.

https://www.vbox7.com/play:95084460
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:38:19
Мой роден край

 Сбогом и прости, мой роден край
 В тугина одам, оставам рай (x2)

 Припев:
 Мой роден край, райска градинo,
 Тежка е соc тебе мойта разделба (x2)

 Има на света земи богати,
 Ала като тебе нема убави (x2)

 (Припев)
 
 Каде и да одам, пак ке се вратам
 Тука сум роден, тука ке умрам (x2)

 (Припев)
 
https://www.youtube.com/watch?v=42E9T-BHHFk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:38:45
Битола, мой роден край

Битола, мой роден край,
во тебе сум роден, мене си ми мил!

Битола, мой роден край
за тебе пеям от сърце, знай!
Битола, мой роден край
яс те сакам от сърце, знай!

Много градови, села пройдох
като тебе - мил за мене, не найдох.

Битола, мой роден край
за тебе пеям, мене си ми рай.
Битола, мой роден край
яс те сакам, от сърце знай.

Ей, роден край, кой би можел,
сбогом да ти каже, да не заплаче?

Битола, мой роден край
за тебе пеям, от сърце знай,
Битола, мой роден край
за тебе пеям, мене си ми рай.

https://www.youtube.com/watch?v=fD85mQuhsLA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:39:21
Търновска царица

 Сънувала търновска царица,
 сънувала черен сън-прокоба:
 През среда се небе пропукало,
 ситни звезди на земя паднали.

 Ситни звезди на земя паднали,
 ясен месец кървав ми е изгрял
 и по него звездица Деница
 и тя ми е кървава изгряла.

 Проговаря търновска царица:
 "Ой та тебе, цар Иван Шишману,
 да знаеш какво съм сънувала?
 През среда се небе пропукало,
 ситни звезди на земя паднали.
 Ясен месец кървав ми е изгрял
 и по него звездица Деница
 и тя ми е кървава изгряла."

 Проговаря цар Иван Шишмана:
 "Дето се е небе препукало -  то там се е царство разделило;
 Ситни звезди на земя паднали - ще загине българската войска;
 Дето ми е месец кървав изгрял - ще загине сам Иван Шишмана;
 И по него звездица Деница - ще загине Мария царица."

 Дорде съня те да разгадаят,
 писмо стигна от Костина града
 Във писмото жални, милни думи:
 "Насам идат турци-анадолци,
 а след турци -  черни пожарища.
 Писнало е мало и голямо."
 
 Провикна се цар Иван Шишмана:
 "Сбирайте се, български юнаци!
 Да се бием, турци да прогоним,
 да отървем българското Царство!"

https://www.vbox7.com/play:5cbc7120
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:39:50
Малка мома цвете брала

 Малка мома цвете брала, / 2

 Малка, малка мома цвете брала,
 нейде в гора зелена. / 2

 Дека брала, там заспала /2
 
 Дека брала, брала, там заспала,
 нейде в гора зелена /2

 От дол иде лудо младо, / 2

 От дол иде, иде лудо младо,
 И на моме говори: /2

 Стани, стани, малка моме, / 2

 Стани, стани, стани, малка моме,
 цветето ти увейна. / 2

 Ако вехне нек изсъхне, / 2

 Ако вейне, вейне нек изсъхне,
 друго ке си набера. / 2

https://www.vbox7.com/play:b611e11d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:40:19
Темна е мъгла паднала

 Темна е мъгла паднала /2
 низ тая гора зелена
 низ тая Пирин планина /2

 Яница път е сбъркала /2
 низ тая гора зелена
 низ тая Пирин планина /2

 Отдолу идат овчари /2
 овчари, млади чобани /4
 Яница дума овчари /2
 овчари, братя да ми сте
 пътя да ми покажете /2

 Овчари дума Яница /2
 ние си сестра имаме
 първо си либе немаме /2
 
https://www.vbox7.com/play:5d5c4fba
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:40:45
Балю на Елка думаше

 Балю на Елка думаше, думаше:
 - Защо ма Елке не искаш,
 не искаш, не ма харесваш?
 Защо ма Елке не искаш,
 не искаш, не ма харесваш?

 Къщи ли нямам високи, високи?
 Къщи ли нямам високи,
 двори ли нямам широки?
 Къщи ли нямам високи,
 двори ли нямам широки?

 Елка на Балю думаше, думаше:
 - Искам те Балю и плача,
 ала ма майка не дава.
 Искам те Балю и плача,
 ала ма майка не дава.

 Лоша ти дума излязла, излязла,
 лоша ти дума излязля,
 лоша е като зла чума.
 Лоша ти дума излязла,
 лоша е като зла чума.

 Лоша ти дума излязла,
 Че си бил либе хайдутин,
 на хайдутите войвода.
 Не ще къща да гледаш,
 нито на нива да ореш.
 
https://www.youtube.com/watch?v=cmBrJ-lK0Qk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:41:13
Песен на бегълците от Македония

 Хора от прошки се връщат,
 Ванчо на прошки отива
 Ала сърце му се свива,
 Прошка от мртви ще иска

 На път го срещна случайно
 братанец близка роднина
 Ванчо му прошка да иска
 и за баща си продума:

 Кажи ми речи братанче
 прошката как да си взема
 като земята не дума
 и грехът не прощава?
 
 Откак се татко спомина
 Толкова време изтече
 пред него аз прегрешил съм,
 напреко думи изрекох:

 Напреко и във сърцето
 за неговата изгора
 за майчицата рождена,
 БЪЛГАРИЯ РАЗДЕЛЕНА

 Тате я искаше цяла,
 свободна силна голяма
 аз делях я със други
 и се от нея отричах!

 Кажи ми речи братанче
 прошката как да си зема
 като земята не дума
 и грехът не прощава?

 Знам тежки думи изрекох,
 РОД и РОДИНА отрекох
 сега се връщам виновен
 от сички прошка да искам.
 
https://www.youtube.com/watch?v=8s-zHjhkdNc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:41:48
Твойте очи, Лено

 Твойте очи, Лено, мори,
 воденски череши се.
 Дай ми ги на мене, язка да ги изедам!
 Мерак, Лено, мори,
 мерак да ми помини.
 Севда, севда моя, севда да ми излези.

 Твойто лице, Лено, мори,
 леринско симидче е.
 Дай ми го на мене, язка да го изедам!
 Мерак, Лено, мори,
 мерак да ми помини.
 Севда, севда моя, севда да ми излези.

 Твойто усте, Лено, мори,
 костурско кокиче е.
 Дай ми го на мене, язка да го отворам!
 Мерак, Лено, мори,
 мерак да ми помини.
 Севда, севда моя,севда да ми излези.

 Твойта снага, Лено, мори,
 тенка е, висока е.
 Дай ми я на мене, язка да я прегърнам!
 Мерак, Лено, мори,
 мерак да ми помини.
 Севда, севда моя, севда да ми излези.
 
https://www.youtube.com/watch?v=NGpZW0B4z-s
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:42:26
Гугутка гука в усои
 
 Гугутка гука в усои, леле,
 Гугутка гука в усои
 Невеста шета по двори, леле,
 и на гугутка говори: /2
 
 ,,Гукай ми, гукай, гугутке, леле
 Гукай ми, гукай, гугутке,
 Кога съм била маленка, леле
 и аз така съм гукала. /2
 
 Кога мен мама решеше, леле,
 Кога ме мама галеше,
 Бело ми лице цъфтеше, леле,
 Руса ми коса растеше. /2
 
 Кога мен тате галеше, леле,
 Кога ме тате носеше,
 Бело ми лице цъфтеше, леле,
 Тънка ми снага растеше. /2
 
 Гукай ми, гукай, гугутке, леле
 Гукай ми, гукай, гугутке,
 Кога съм била маленка, леле
 и аз така съм гукала.
 Кога съм била при мама, леле
 и аз кат теб съм гукала."
 
Изпълнява Гюрга Пинджурова:

https://vbox7.com/play:d1778a80
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:42:57
Чичовите конье

Чичовите конье на пайван пасат
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо,

на пайван пасат, на далеко гледат
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо,

На далеко гледат, на годеж да идат
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо,

На годеж да идат у свато Гьорги
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо,

Добра ти вечер, свате ле Гьорги,
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо,

Знаеш ли свате защо сме дошли
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
дзупай, либе, босо,

Ние сме дошле за ваша Мара
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо,

За ваша Мара, за наш Йованчо
тутиман, тутиман, тути либе на фидан,
я-я, гагана, дзупай, либе, босо.

https://www.youtube.com/watch?v=EGEh80o6yMg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:43:31
Какво се хоро извило

 Какво се й хоро извило,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!
 Извило и наредило,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!

 Всичките моми там дойдоха,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!
 Диляна мома не доди,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!
 
 Тя си работа имала,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!
 на овчарите сол бие,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!

 На козарите хляб меси,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!
 Месила и го опекла,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!

 Месила и го опекла,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, гиздава!
 Тръгнала и го занесла,
 Диляно, мома хубава,
 хубава мома, работна!

Изпълнява Мита Стойчева:

https://www.youtube.com/watch?v=EIRkiMGa6S0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 19:44:13
Сестра кани брато на вечера
 
 Сестра кани брато на вечера,
 айде, айде брато, да вечераме,
 айде, айде брато, да вечераме.
 Вечерайте, сестро, мен не чекайте,
 я сум било, сестро, у меаната,
 яло, пило, сестро, сум се напило,

 Яло, пило, сестро, сум се напило,
 голем золум, сестро, сум напраило,
 убило сум, сестро, затрило сум.
 Убило сум, сестро, затрило сум,
 един син на, сестро, сина на майка,
 они барат сега кръвнината.

 Сестра брата кани на вечера,
 айде, айде брато, да вечераме,
 за кръвнина, брато, колай бива.
 Сестра има, брато, девет сина
 ке прежаля, брато, най-малото,
 най-малото, брато, най-убавото.

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:57ff33af
 
Изпълнението на Гуна Иванова:

https://www.youtube.com/watch?v=VEa0dvgr8EY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 26 July 2018, 23:04:07
Мама Никола думаше

Мама Никола думаше:
- Никола, синко Никола,
защо си синко оставил
жена и дребни дечица?

Помниш ли, синко Никола,
като ти думах и одумвах -
не вземай синко, Марийка,
че тя е още мъничка...

като си малък и глупав
какъв ще дом да събереш
Походѝ, поергенувай,
пък други растат за тебе

Остави синко, кавала,
не свирѝ песен жалостна,
не рони сълзи горещи,
недей проклина никого

Изпълнява Кольо Колев:

https://www.youtube.com/watch?v=UAsd3g7br38
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:21:24
Изгряла е месечинка

Изгреяла е месечинка (2)
 аляна галяна портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)

Чи огряла в градинчица (2)
 аляна галяна портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)

В градинчица, Иринчица (2)
 аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)

Да си бере пъстри китка (2)
 аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)

Хем си бере, хем нарича
 Вземе ли те първо либе,
 дваж да цъфнеш, триж да грейнеш,
 аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)

Вземе ли те чуждо либе,
 да повехнеш, да посърнеш,
 аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)
 
https://www.vbox7.com/play:ccc0e2d04c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:21:51
Ой, Йоване

Ой, Йоване, господар Йоване, ле,
сарай гради господар Йована.
Ой, Йоване, господар Йоване, ле,
сарай гради господар Йована.
 
И ю сарай върба миризлива, ле,
на върбата сива гълъбица.
На върбата сива гълъбица, ле,
гълъбица, мале, гургулица.

А Йован си на майка говори, ле:
"Ой ле мале, ой ле, стара мале.
Я подай ми лъко и стрелите, ле,
да юбия сива гълъбица."

Гълъбица вели, ем говори, ле:
"Ой, Йоване, господар Йоване.
Ой, Йоване, господар Йоване, ле,
не ги взимай лъко и стрелите.

Не ги взимай лъко и стрелите, ле,
не съм дошла ти да ме юбиваш.
Не съм дошла ти да ме юбиваш, ле,
най съм дошла либе да ти стана."

https://www.youtube.com/watch?v=eCNpZSgIbu4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:22:26
Павле ми пие

Павле ми пие, Павле ми пие
вино ем ракия, вино ем ракия.
Па ми е изпил, па ми е изпил
Три иляди гроша, три иляди гроша.

Кога дойде време, кога дойде време
Павле да си плати, Павле пари нема.
Му проговара, му проговара
млада меанджийка, млада меанджийка:

"Де гиди Павле, де гиди Павле
Павле пияница, Павле пияница.
А я продай си, а я продай си
враната си коня, вино да си платиш!"

https://vbox7.com/play:8b0d5b61
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:22:56
Години, усилни години

Години, години, усилни години,
редом ли сте дошли или сал до мене,
редом ли сте дошли или сал до мене

Ко сте редом дошли, добре сте ми дошли,
ко сте сал до мене, пусти останали,
ко сте сал до мене, пусти останали.

Либих  либе, мамо, от младо дор голямо.
Дойде други, мамо, отне го от мене,
чи ма кани, мамо, кръстник да му ставам.

Изпълнява Верка Сидерова:

https://www.vbox7.com/play:d840df95
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:23:16
Църна се чума зададе

 Църна се чума зададе,
 там долу в Демиркапия,
 там долу в Македония.
 Кой ке се юнак избере,
 чумата да я пропади
 от жална Македония.
 Избрал се е Делче войвода
 со свойта верна дружина,
 комити, млади юнаци.

 Първа ми пушка пукнала,
 удри го Делче войвода
 во лева страна, в сърцето.
 Тогай ми Делче извикна:
 "Дружино верна, сговорна
 кога ке дома пойдете,
 майка ми ке ве пречека,
 за мене ке запраша,
 поклон от мене сторете."

https://www.youtube.com/watch?v=TUJIoydmv1w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:23:47
Не се карай, стара ле мале

Не се карай, стара ле мале, кога съм пиян,
че се лесно не забравя първата любов! /2
Ех, мъко моя ти, що ме залюби,
що ме остави! /2

Бях залюбил, стара ле мале, две църни очи,
ала други ми отнеха тия две звезди. /2
Ех, мъко моя ти, що ме залюби,
що ме остави! /2

Не се карай, стара ле майко, кога съм пиян,
Яз ке одам, стара ле мале, цял живот ерген! /2
Ех, мъко моя ти, що ме залюби,
що ме остави! /2

https://vbox7.com/play:7b1907a1
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:24:14
Иванчо Радка залюби
 
 Иванчо Радка залюби
 люби я Иванчо лъга я/2/
 цели ми девет години
 Либи я Иванчо лъга я
 цели ми девет години
 Иванчо Радки думаше
 Радке ле либе Радке ле
 Таз вечер у вас ще дойда
 голям ще годеж да правим/2/
 Седяла Радка чакала
 първи са петли пропели
 пропели и повторили
 да дойде Иванчо - няма го/2/
 Майка на Радка думаше:
 - Лягай си Радке лягай си.
 Тебя та Иванчо излъга
 излъга още подмами/2/
 Втори са петли пропели,
 Радка си хабер получи.
 Че са турци Иванчо хванали,
 хванали и затворили.
 Че ми бил Иванчо хайдутин,
 хайдутин баш байрактар.

Изпълнява Борис Машалов:

https://vbox7.com/play:547edb1e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:25:32
Пара бери киселец

Пара бери киселец
Мице ора в градина [2х]
Паро ле, севдо ле
севдо ле, Паро ле
срцево ми го изгоре.

Дай ми Паро киселец
усте да си оладам [2х]
Паро ле, севдо ле
севдо ле, Паро ле
усте да си оладам.

На ти Мице киселец
усте да си оладиш
Паро ле, севдо ле
севдо ле, Паро ле
усте да си оладиш.

Яс не сакам киселец
тук ти сакам устето
Паро ле, севдо ле
севдо ле, Паро ле
тук ти сакам устето.

https://www.youtube.com/watch?v=Fpm1JBoIxM8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:26:02
Кемене ми дрънка

Кемене ми дрънка, мамо, кемене ми друнка
Кемене ми дрънка, мамо, мене ми се жени
Кемене ми дрънка, мамо, мене ми се жени

Мене ми се жени, мамо, мене ми се жени
Мене ми се жени, мамо, àко съм малечка
Мене ми се жени, мамо, àко съм малечка

Ако ти се жени, черко, ако ти се жени
Ако ти се жени, черко, земи се ожени
Ако ти се жени, черко, земи се ожени

И ти ли се надаш, бабо, и ти ли се надаш
И ти ли се надаш, бабо, гостье да пречекаш
И ти ли се надаш, бабо, гостье да пречекаш

Гостье да пречекаш, бабо, с камене панице
С камене панице, бабо, с ръджаве ложице
С камене панице, бабо, с ръджаве ложице

https://vbox7.com/play:f5907f73
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:26:31
Сос ма караш, майчинко

 Сос ма караш, майчинко,
 сос ма момреш.
 Дой ще време, майчинко,
 и за мене.
 Дой ще време, майчинко,
 и за мене,
 и за мене, майчинко,
 да споминаш.

 Запиши ма, майчинко,
 на вратцана.
 На вратцана, майчинко,
 на портана.
 Колчиш вратца, майчинко,
 да отвориш,
 и за мене, майчинко,
 да споминаш.

 Запиши ма, тейко льo,
 на самаре.
 На самаре, тейко льо,
 на колцайке.
 Колчиш конче, тейко льo,
 да възсьoдниш,
 И за мене, тейко льo,
 да споминаш.
 
https://www.youtube.com/watch?v=BpM1XmY_6Uk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:27:08
Песен за Радон войвода

 Глуха е доба потайна,
 месец йе грейнал над село,
 де джиди санце айдушко,
 де джиди санце айдушко.

 От друм дружина минува
 край село кротко, заспало,
 де джиди село комитско,
 де джиди село комитско.

 Жална им баба насрешча мило си пита дружина:
 Кам ви, дружина, млад Радон, дека, баби, остана моето чедо перинско?
 Млад Радон, бабо, остана горе ми горе на Рила, на Годлевската плaнина.
 Кам му, дружина, чепето, три годин го баба четила, милото чепе комитско?
 Остана, бабо, остана горе ми горе на Рила, на дива коза легало.
 Кам му, дружина, пушката, пушката, баби, дружката, дружина мила на баба?
 Остана, бабо, остана, горе ми горе на Рила, на бор столетен, вековен.
 Кам му дружина сабята, сабята чичовaта му, дружина мила на баба?
 Остана, бабо, остана, горе ми горе на Рила, низ тия диви пържари, де джиди зрели ягоди.

 Жална ми бабо, послушай,
 кога нощ страшна настане,
 завият влъци, лисици,
 забухат птици злокобни,
 бухайте птици кръвнишки!
 когато ревне гората,
 ой горо, море, зелена,
 Радон от гробо излазе,
 откача пушка от боро,
 препасва сабя френджия,
 намета чепе комитско,
 по гори броди самотен,
 чичо си Благо да траси.

 Кам ви, дружина, млад Радон,
 млад Радон, ваша войвода,
 моето чедо перинско,
 моето чедо перинско.
 
https://www.youtube.com/watch?v=fkpNzwrlyGk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:27:35
Овдовяла лисичката

Овдовяла лисичката,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо,
със дванайсе лисиченца,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо.

Проговаря лисичката,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо.
Не ща мама да ва види,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо.

Щеш ма мамо да на видиш,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо,
на пазаря в чаршията,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо.

На болеря на шията,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо,
на зайчеря в кесията,
дилидо, дилидо, лидо, дилидо.

Изпълнява Верка Сидерова:

https://www.youtube.com/watch?v=J5NBRVOcZkU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:28:02
Су ноч одих

Су ноч оди' Дренке ле Дрено по село Големо
Су ноч оди' Дренке ле Дрено нищо нье юкрадо'
Су ноч оди' Дренке ле Дрено нищо нье юкрадо'
Каде зоре Дренке ле Дрено девойче юкрадо'
Па се чудим Дренке ле Дрено куде да га денем
Па се чудим Дренке ле Дрено куде да га денем

Па га върза Дренке ле Дрено коню за теркия
Върза конче Дренке ле Дрено за ела висока
Върза конче Дренке ле Дрено за ела висока
Па си лего' Дренке ле Дрено малко да си поспим
Малко поспа' Дренке ле Дрено три дни и три ночи
Малко поспа' Дренке ле Дрено три дни и три ночи

Ка' се диго' Дренке ле Дрено девойче ми нема
Па се чудим Дренке ле Дрено куде да га тражим
Па се чудим Дренке ле Дрено куде да га тражим
Ка' отидо' Дренке ле Дрено на Нови Пазари
Девойче си Дренке ле Дрено рупа купуваше
Девойче се Дренке ле Дрено за сватба стегаше

https://www.youtube.com/watch?v=Lwm226TOKKc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 07:28:40
Комар муха водеше

 Комар муха одеше, одеше мари,
 за два зъба вързана, вързана,
 за четъри стегната, стегната,
 инакь муха не върви, не върви мари.
 Комар му се найеди, найеди,
 та измъкна таганът, таганът мари,
 та разсече мухата, мухата,
 че се викум увика, увика мари:
 - Сбирайте се, селяни, селяни,
 носете си казани, казани мари,
 ще делиме мухата, мухата -
 на бабите гювдите, гювдите мари,
 на бульките раките, раките,
 на мъжьету ногите, ногите мари,
 на децата чревцата, чревцата.
 
https://vbox7.com/play:37e2fa651b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 19:33:08
Янкина мама думаше

Янкина мама думаше:
- Мър Янке, мила мамина,
като с вратците излизаш,
не си тюлбентью повдигай!

Не си косата изваждай,
не си полите развявай,
снощи във село пристигнал,
пристигнал Янке юзбашю.

Янка мама си думаше:
- Мамо льо, мила мамо льо,
не бой са мамо, не бой са,
снощи съм дума зачула

Нашите братя руснаци,
руснаци донски казаци,
бели си коне седлали,
за България тръгнали

Бели си коне поили,
Добруджа равна минали
Водач им беше мамо льо,
Генерал Гурко ги води

Изпълнява Васила Вълчева:

https://www.youtube.com/watch?v=v5us_cxaATM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:38:20
Капитан Петко Войвода

Капитан Петко войвода
той на тракийци думаше:
-Tракийци верни комитке
дюзгюл ли ни е четата?

Вестуносец съм пруодил
в Стамбул града голяма
до руския каймакамин
той да ми хабер пруоди.

Утре кат мине от тука
Керима бяла ханъмка,
с керван злато и сребро
И пет стотини сеймени.

Ханъмката ше вардиме
жива и здрава да мине,
сейменето ше заградим
до един ше ги изловим.

Златото ше хми вземеме
среброто и маламото,
жупане ше си купиме,
саби,пушки и ножове.

Низ Странджа баир ше ходим
низ многовърха Родопа
низ равна земя тракийска,
за Българско ше се бием.

https://www.youtube.com/watch?v=Qo0h8zI-i28
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:39:30
Димянинка

Димянинка (3), мори, конь водила
Конь водила (3), мори, конь поила
Полиа го (3), мори, с студна вода
С студна вода (3), мори, кладенчова

Кладенчова (3), мори, изворова
Над вода се (3), мори, оглеждала
Па сама се (3), мори, аресала
Ка съм бела (3), мори, и цървена

Ка съм бела (3), мори, и цървена
Да съм мало (3), мори, по-височка
По-висока (3), мори, църноока
Се бих живо (3), мори, помамила

https://www.vbox7.com/play:7cd44781df
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:40:06
Ах, къде е мойто либе
 
 Ах, къде е мойто либе
 Дали мисли той за мене?
 Яс за него съм родена
 И за него яс ке умрам. (х2)

 Коленичех яс пред него
 И със сълзи на очите
 Кажи, кажи верно либе
 Коя любиш освен мене? (х2)
 
 Туй що рекох яс пред мама
 И когато бяхме двама.
 Ако би да ме излъжеш
 По-добре и яс да умрам (х2)

 Ах, блазе му на душата
 Той, що люби верно либе.
 Той безценен камък носи
 И е верен чак до гроба. (х2)
 
https://www.youtube.com/watch?v=aKsvNoSoh6M
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:40:35
Димитрия

 Димитрия джанам
 Димитрия,
 Димитрия айде ле джанам
 на стол седи (2)

 На стол седи джанам,
 на стол седи,
 на стол седи айде ле джанам
 вино пие/люта ракия. (2)

 Перефръкная джанам
 перефръкная,
 перефръкная, айде ле джанам
 два гълъба/два сокола. (2)

 Напрашия, джанам,
 напрашия,
 напрашия айде ле джанам
 руйното виното/люта ракия. (2)

 Разлюти се джанам, разлютил се.
 Разлюти се айде ле джанам
 Димитрия. (2)

 Я подайте ле джанам,
 я подайте,
 я подайте айде ле джанам
 тенката пушка (2)

 Да утепам джанам, да утепам
 да утепам айде ле джанам
 два гълъба/два сокола.(2)

 Димитрия джанам вино пие.
 Димитрия айде ле джанам
 кабадалия. (2)
 
https://www.youtube.com/watch?v=mY4H3kuPTUs
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:41:12
Хранила мама гледала

 Хранила мама гледала,
 два сина дор два близнака,
 храни ги мама, гледа ги,
 дорде големи да станат.

 Та че ги мама премени
 двамата с една премяна.
 Та че ги мама изпрати
 на бачковския манастир.

 Хубави моми да гледат
 за булки да си изберат,
 гледали и харесвали
 двамата една сгледали.

 Кога ги мама изпрати
 и им поръча, заръча
 хубави моми да сгляват
 да им са лика, прилика.
 
https://vbox7.com/play:8d980f69
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:43:01
Павел Сираков - Събрали се три щурци

 Събрали се три щурци,
 трима майстори свирци,
 избрали си за другар
 бръмбар стар и тъпанар.

 Избрали са чуден кът
 сред поле на кръстопът,
 па си плюли на ръце
 и засвирили хорце. /2

 Щом се чуло цигу-циг,
 всичко хукнало във миг:
 един тича гологлав,
 други тича без ръкав.

 Един тича като луд,
 със един цървул обут -
 тъй се сбрали сто села
 с росни китки на чела. /2

 Тъй се сбрали сто села
 с росни китки на чела.
 Хороводец Патаран
 води танеца засмян.
 
 Хороводец Патаран
 води танеца засмян,
 а свирците свирят, хей,
 та земята се люлей! /2

https://vbox7.com/play:4096f5f8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:43:30
Цонке, ле, чушка червена

Цонке ле чушка червена, три пъти в манджа туряна, (2)
три пъти в манджа туряна, два пъти в боклук хвърляна,
чушката люта пак люта и ти си Цонке ле кът нея.

Два пъти си годявана, три пъти си венчавана, (2)
чушката люта пак люта и ти си Цонке ле кът нея. (2)

Първия беше свинарин, втория беше конярин,
втория беше конярин, третия беше билберин,
чушката люта пак люта и ти си Цонке ле кът нея. (2)

Първия беше свинарин, селските свине пасеше,
селските свине пасеше, на тебе фуста да купи,
чушката люта пак люта и ти си Цонке ле кът нея. (2)

Втория беше конярин, селски катъри пасеше,
втория беше конярин, на тебе чехли да купи,
чушката люта пак люта и ти си Цонке ле кът нея. (2)

Третия беше билберин, келяви бръди бръснеше,
келяви бръди бръснеше, на теб белило да купи,
чушката люта пак люта и ти си Цонке ле кът нея. (2)

Изпълнява Стефка Съботинова:

https://www.youtube.com/watch?v=kxSF54xkVm0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:44:02
Моми тиквешанки

 Моми тиквешанки, мамо ле,
 бело гройзе берат,
 бело гройзе берат, мамо ле,
 бели пари зимат.

 Бели пари зимат, мамо ле,
 на гердан ги нижат,
 на гердан ги нижат, мамо ле,
 на гуша ги носат.

 На гуша ги носат, мамо ле,
 мераци да фърлат,
 мераци да фърлат, мамо ле,
 ергени да горат.
 
Изпълнява Любка Рондова:

https://vbox7.com/play:83363514
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:44:26
Велико дульбер бугарко

 Велико дульбер бугарко,
 Велико, една на мама. (x2)
 Да знаиш, мило, да знаиш,
 каквo е жальба за младост. (x2)

 На порта би ме чекала,
 от коня би ме сметнала,
 за ръка би ме фанала,
 в'одая би ме отнесла,
 постеля би ми постлала. (x2)

 Кажи, Велико, кажи ми,
 кой ти я даде личбата, (x2)
 даль си от бога паднала,
 даль си от земя никнала? (x2)

 Що прашаш, лудо, що прашаш,
 кой ми я даде личбата? (х2)
 Не сум от бога паднала,
 ни па от земя никнала,
 тук сум от майка родена.
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Mh0w98ULtw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:45:03
Заспало моме край море

 Заспало моме край море, мале,
 повел ми ветер от море,
 откърши гранка маслинка, мале,
 удари моме по лице.
 Откърши гранка маслинка, мале,
 удари моме по лице.

 Моме се люто разлюти, мале,
 още по-люто проклело:
 "Дей гиди, ветре, дей гиди джанъм,
 никога да не повееш,
 защо ме ветре от сон разбуди,
 на сон ми бея три луди.

 Първи ми даде яболче, мале,
 яболче сладко, цървено.
 Втори ми даде злат пръстен, мале,
 трети ме на сон целуна.
 Втори ми даде злат пръстен, мале,
 трети ме на сон целуна.

 Той що ми даде яболче, мале,
 зелен да биде до века.
 Той що ми даде злат пърстен, мале,
 низ него да се провира.
 Той що ме на сон целуна, мале,
 дай ми го, Боже, наяве.
 
https://www.vbox7.com/play:08b32b25
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:45:30
Mома седи на чардако

Mома седи на чардако
на чардако, на одеро
пусто дърво било гнило
падна чардак на земя
пусто дърво било гнило
падна чардак на земя

Скрил се лудо зад врата
фатил мома за ръката
моме вели ем говори
пущи ме лудо, пущи ме
моме вели ем говори
пущи ме лудо, пущи ме

Ние сме си близо рода
първи, втори братувчеди
се излъгал лудо младо
па я пущил момата
се излъгал лудо младо
па я пущил момата

Бега моме по дозмето
се обърна и говори
фати лудо яребица
па не знае да яде
фати лудо яребица
па не знае да яде

https://www.youtube.com/watch?v=tqkYtSp1u5A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:47:11
Павел Сираков - Кацнал бръмбар на трънка

Кацнал бръмбър на трънка
па захванал да дрънка
дочула го мушица
със примрела душица
Слуша, слуша, пролете
буйно хоро завърте
видели ги комари
все ергени все стари

Погледаха играта
харесах им мухата
пусти стари ергени
всекиму се прижени
Кога слънце залезе
кавга страшна излезе
затрещеха колове
зазвънтеха ножове

Уплаши се мухата
па избега в гората
а комари вилнеят
бой се бият, кръв леят
и никой се не сети
как паякът се вести
тънка мрежа долови
до един ги излови.

https://vbox7.com/play:df36e4ad
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:48:52
Предговор за една песен:

Едно от най-масовите кланета по време на турското робство е "Бояджишкото клане" от 1876 година. По жестокост то се нарежда на второ място веднага след Баташкото клане. [1]Известно е с кървавото си хоро. В съседното село Болярско били укрити, но издадени и открити около 50 младежи. Всички били отведени в местността Рачерски мост. Пашата обявил, че ако му изиграят хубаво българско хоро,ще ги пощади. А това всъщност е отмъщението за побоя,който нанесъл на него и приятелите му Кольо Попов с другарите си, с които всяка вечер вземали обратно отвлеченото и откраднотото от българите през деня. С надежда да се спасят, младите се съгласяват да играят. Музиката засвирва, и младежите започват да играят сватбено хоро. Шефкет паша наблюдава самодоволно,но яростта у него надделява и той дал знак. Екнал залп почти всички паднали покосени,останал само един тежко ранен, но Садък ефенди го доубил.Така прекъснал животът на неживелите го още 35 младежи от Бояджик–жертва на турските поробители.

Съществува и друга, по-разпространена версия за Бояджишкото клане и в частност кървавото хоро. Откривайки младежите, скрили се в с. Болярско, пашата заповядал те да се състезават до близко намиращата се гориста местност, като първенците ще бъдат пощадени. Младежите се затичали с всички сили, но щом навлезли изтощени сред дъветата, там ги пресрещнали десетки турски войници, които незабавно ги изтребили до един. Узнавайки за случилото се, жителите на село Бояджик усетили наближаващата опасност. Веднага били събрани всички млади моми и девойки и затрупани със слама в коритото река Калница. Нахлувайки в Бояджик обаче, турците узнали за тях и подпалили сламата, с която били покрити. Опитвайки се да избяга от огъня, на нито една жена не е било позволено да излезе и така всички изгорели живи. Същевременно бременните, болните, старците и децата са опитали за избягат в посока местността "Калето", където по онова време е имало църква, в която е можело да се скрият. Уви, турска потеря е успяла да ги открие като ги е изклала до крак. Из селото все още се носят легенди, че бебетата са били изтръгвани от утробите на бременните и забивани на кол пред очите на умиращите им майки. Всички, останали в селото били заставени да играят хоро на една поляна. Зад тях стоели турците с пословутите си ятагани, които сечали главите на играещите и не позволявали никой да се пусне от хорото. Така на последните съсечени се нлагало да играят върху мъртвите тела на свои близки роднини и съселяни. Днес на мястото, на което се предполагало, че е изиграно Кървавото хоро има построена градина с паметник. В местността Калето църквата е възстановена и ежегодно се превежда събора на селото на 6ти май - Гергьовден.

При избухването на Балканската война в 1912 година един човек от Бояджик е доброволец в Македоно-одринското опълчение.[2

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA)


КЪРВАВОТО ХОРО


КЛАНЕТО В СЕЛО БОЯДЖИКЗадала ми са, бре, тъма
отдолу, от Цариграда,
бре, тоз ми Джимет, бре, паша,
дор три джандарми пратяла,
в Бояджик село голямо,
в Бояджик пушки да сбират.
В Бояджик турци имало,
турците били гаджале,
и този хаджи Амина.
Той на българи казваше:
- Българи, наши комшии,
вий не си пушки давайте,
ша ви турците излъжат,
излъжат, да ви измамят,
ша ви пушките прибират,
по-сетня жа ви кайдисат!
И българи турци слушали,
и тий си пушки не дали,
джандарми назад върнали.
Прао на паша отидоа
и на пашата казваха:
- Паша ле, царска-везирска,
имаш ли хабер, немаш ли,
бояжийските българи,
и тий са били комити,
джандарми назад върнали!
Тогиз са паша провикна:
- Бре врайте, турци, черкези,
в Бояджик село голямо,
в Бояджик яма да струвате,
на имане доюм да знайте!
Че са прибрали, прибрали,
тези ми голи гаджаля
и тези клети черкези,
алян са байрак дигнали
и два ми топа отзели,
по-напреж за Манастира,
да са Манастир събори.
Кат на Манастир върлили,
върлили и съборили,
моми и булки робили,
робили и нагрозили,
селото огън дадоа
от четри стран запалюва.
Какъв е спомян станало
в Бояджик село голямо!
Жива раздяла сторили,
кой где му видят очите.
Деча у люлки плачеха,
плачеха и са горяха,
момците голи съблякоха
та ги на оро редяха,
та ги на нишан меряха!
Какъв е спомян станало
в Бояджик село голямо!
--------------------------------------------------------------------------------
Черна, Северна Добруджа (СбНУ 35, с. 194)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 27 July 2018, 21:49:32
Карамфило моме

 Карамфило, фил фило моме,
 Карамфило, фил фило,
 ти карамфил не носиш, моме
 на карамфил мирисаш /2
 Дружките ти носея, моме, дружките ти носея,
 дружките ти носея, моме, ала не мирисая./2
 
 Вес ден стоя на порти, моме,
 вес ден стоя на порти,
 вес ден стоя на порти, моме,
 пушка държа во ръце./2
 Пушка държа во ръце, моме,
 да убиям тейко ти!/2
 
 Жал ме падна за тебе, моме,
 жал ме падна за тебе,
 жал ме падна за тебе, моме,
 ке останеш сираче./2
 Ке останеш сираче, моме,
 без майка и татко.
 
https://www.vbox7.com/play:d4312a88
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:03:18
Песен за Сирма Войвода
 
 Каде се чуло, видело
 мома войвода да биде
 на седумдесет дружина
 на тия гори зелени /2
 на тия води студени!

 Сирма на дружина говори
 това со лутина не бива,
 ке върземе пръстен на бука
 пукайте редум на нишан,
 кой ке ми пръстен прониже
 той ке ми биде войвода!

 Сите си редум пукая
 никой ми пръстен не удари,
 Сирма им вели говори
 подайте ми мене пушката,
 пукна ми пушка от ръка
 падна ми пръстен от бука!

 Пак Сирма им вели говори
 ке фърламе камен, дружина
 кой ке ми камен надфърли
 той ке ми бъде войвода /2
 на седумдесет дружина.
 
 Сите си камен фърлая,
 никой си камен не надфърли.
 Сирма ми камен надфърли
 десет чекори потаму.
 Тогай я Сирма избрая,
 войвода Сирма да биде.

https://www.youtube.com/watch?v=F3-gCpPlzJo
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:04:02
Илия, фидан бойлия

Илия за път се стега
Илия на гурбет пойде
Илия, фидан бойлия
Илия, един на майка

Майка му пита месеше
Баща му конче стегаше
Илия, фидан бойлия
Илия, един на майка

Баща му конче стегаше
Сестра му перчем решеше
Илия, фидан бойлия
Илия, един на майка

Сестра му перчем решеше
Леля му китка кичеше
Илия, фидан бойлия
Илия, един на майка

Илия за път се стега
Илия на гурбет пойде
Илия, фидан бойлия
Илия, един на майка

https://www.youtube.com/watch?v=7Ac_NLnD6K8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:08:23
По сокаци шетав, мамо

По сокаци шетав, мамо,
сретнав си девойче.
Фередже носеше, мамо,
фередже на глава /2x

- Подигни фередже, моме,
ликот да ти видам.
Дали си анамче, моме,
или си ристянче /2x

- Бегова сум керка, лудо
язе сум анамче.
Язе сум анамче, лудо,
а ти си ристянче /2x

- Ако си анамче, моме,
върви си го патот.
Ако си ристянче, моме,
качи се на коня.
Двайца да бегаме, моме,
во гора зелена.

https://www.youtube.com/watch?v=yKUzNnqMOGw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:08:57
Георги бекрия

Дади ме, дади ме майко на Георгия
Дади ме, дади ме майко на него
сама ке, сама ке ода по него
по него, по него, него дур дома

Не оди, не оди керко по Георгия,
оти е, оти е Георги бекрия
на вино, на вино пие каймако,
а на, а на ракия първако.

Дади ме, дади ме майко на Георгия,
ако е, ако е майко бекрия,
сърце ке, сърце ке пукни по него
и яс ке, и яс ке умрам за него.

Не оди, не оди керко по Георгия,
оти е, оти е Георги бекрия,
на вино, на вино вади ножови,
а на, а на ракия пищови.

Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:df2500cf53
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:09:28
Како Костадино

Умеси ми пресна пита, како Костадино,
пресна пита-ръженица, како Костадино,
Направи ми лютеница, како Костадино,
лютеница, мътеница, како Костадино.

Че във сватове ще ида, како Костадино,
в сватовете да повратки, како Костадино,
С пресна пита-ръженица, како Костадино,
с лютеница, с мътеница, како Костадино.

Сватовете ще ни срещнат, како Костадино,
с тъпани и с кеменета, како Костадино,
с качамак и със коприва, како Костадино,
с леща, джуркана в гърнето, како Костадино.

Три дни ще се веселиме, како Костадино,
три дни ще ядем и пием, како Костадино,
да учудим махалата, како Костадино,
махалата, цело село, како Костадино.

https://vbox7.com/play:e68b1e72
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:10:09
Злати Димитър думаше

 Злати Димитър думаше:
 - Димитре торлачанино,
 чу ли Димитре разбра ли,
 че Станка писмо изпраща,
 Станка ми поп Николова.
 Писмото пише нарежда:

 - Добруджа калъч посекли,
 Добруджа везир Козлуджа!
 Че кой я кардаш посякъл?!
 Султана пандаклийския,
 Шибил Бей и Кара Мустафа
 - все турци, все ямадчии!
 Голям са золум сторили -
 старите хора колели,
 младите роби робели,
 децата под крак тъпчели!
 От дето кардаш минели,
 сичките села горели!
 Заран Алманлий ще влязат
 Алманлий село голямо,
 с петстотин къщи Български.
 Станка ни пише в писмото,
 ако ни пътя за три дни,
 за един ден да го вземеме,
 за един ден ама до пладне,
 селото да си завардим!
 Димитър Златьо продума:
 - Златьо ле канадчернино,
 да не е нещо измама?
 Злати Димитър пак дума:
 - Станкиното писмо познавам,
 вземи го кардаш - прочети.
 Тогаз Димитър повярва,
 Димитър Калъчлията,
 и си на Златьо продума:
 - Събирай Златьо момчета
 момчете все неженени.
 Най-напред Златьо повикай,
 Стар Бойчо - стара войвода,
 с негови девет момчета.
 А че го Златьо послуша,
 възседна сива атъна,
 и си момчета събира.
 Че ги Димитър поведе,
 към това село Алманлий.
 Като си село наближи,
 Димитър дума момчета:
 - Постойте тук почакайте,
 аз сам в Алманлий ще вляза.
 Че си кончето препусна,
 то вдигна мъгли и прахове.
 Тез турци тез ямаджии,
 таман си село посекли
 и си ямата деляха
 Султанът дума-продума:
 - Бре ой ви вазе агалар
 що са тез мъгли и прахове
 Де ни е холан Димитър,
 Димитър калъчлията?!
 Два пъти стана ни гони,
 ако сега ни настигне,
 къс по къс ще ни направи!
 Хукнали турци да бягат,
 към пуста дели Камчия.
 Димитър в селу отива,
 три пъти селу кръстоса,
 жива си душа не найде,
 че у Станкини отиде.
 Станка на порти седеше,
 кървави сълзи плачеше:
 - Я ела Байно погледни,
 във наще изби дълбоки,
 да видиш чудо голямо!
 Кога Димитър погледна,
 до прага пълно със кърви!
 Че той се много ядоса,
 и се назаде повърна,
 и на момчета продума:
 - Давайте братя да вървим,
 до един да ги изтребим!
 Че си конете пуснаха,
 на път татари стигнаха,
 татари каръм черкези.
 Триста талиги караха,
 най-подир върви кучийка.
 Димитър дума татари:
 с какво е пълна кучийка?
 Татари думат Димитър:
 - Кучийка е пълна със злато.
 Димитър вяра не хваща,
 че си калъча изтегли,
 и си кучийка удари,
 кучийка на две направи.
 Какво да види Димитър,
 - едно ми младо момиче,
 момиче бяло българче.
 Много са Димитър ядоса,
 а че си коня обседна,
 и го на мома подаде,
 и си на мома продума:
 - Настрани коня да държиш,
 да не се казъм уплашиш.
 И на другари продума:
 - Що стоим братя, що търпим,
 до един да ги изтребим!
 Че се с калъча завъртя,
 всички татари избива.
 Че си конете пуснаха,
 по път си султан стигнаха.
 Димитър дума султана:
 - Султано, султан ефенди,
 я постой холан да кажеш,
 какъв си золум направил?!
 Султанът дума Димитър:
 - Ако ми живот харижеш,
 хазната ще ти подаря,
 хазната пълна със злато.
 Димитър дума султана:
 - Султано, султан ефенди
 малко ти е тебе хазната!

 Не стига да си заплатиш,
 на десет села мъжете,
 мъжете още жените,
 жените още децата!
 Че си калъча изтегли
 и му главата отряза!

https://www.youtube.com/watch?v=tBLB0Kf-uxY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:10:49
Македонийо, жална ле майко

Македонийо, жална ле майко
доста си страдала.
Страдала си, жална ле майко,
цели пет векови. /2

Ако сакаш, горо ле майко
яс да си пораснам,
села ке соберам ле, майко
чета ке направам. /2

В планина ке одам ле майко
с душман ке се биям.
С душман ке се биям ле майко
знаме ке развиям. /2

На знамето да пише майко:
,,Смърт или свобода".
Смърт или свобода ле, майко
за Македония. /2

https://www.youtube.com/watch?v=fc7OXQwJW1s
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:11:23
Ей, народе древен

Ей, народе древен български,
Що си от родина разделен,
•Защо я търпиш неправдата,
•Славно ти име да погубват. /2/

Стига са ти рода криели,
стига те от братя делили,
•стига тия що те мачия
•Да ми те плашат со Родина. /2/

Стани, стани народ юначен,
Спомни си ги ти войводите,
•да им вдигнем байраците,
•да ги изпълним заветите. /2/

Да сме горди, че сме българи,
да си я пазим Родината,
•да ги нема тия граници
•заедно да бидем свободни./2/

https://www.youtube.com/watch?v=CgZAj0DQJ7s
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:11:53
Седнало е Джоре дос

 Седнало е Джоре дос, седнало е Джоре.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Ванка на вартици дос, ванка на вартици.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

 Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Йотдол иде девойче, то на Джоре вели:
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

 Що работиш тука дос, що работиш тука?
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Шарен чорап плета дос, шарен чорап плета.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

 Кому че го дадеш дос, кому че го дадеш?
 Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Който мене земе дос, нему че го йодам
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре!

 Я чу тебе земa дос, я чу тебе земa.
 Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Тебе че го йодам дос, тебе че го йодам
 Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 
https://www.youtube.com/watch?v=JyJO4_VTZ8o
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:12:32
Седнал Господ да вечеря
 
 Седнал Господ да вечеря,
 Света Богородица и ясен месец.
 Диван седи, Бога моли:
 Дай ми Боже, ключовете,
 да отключа райовете,
 райовете и адовете.

 Че отключи райовете,
 чорбаджие ядат, пият;
 ядат, пият, Бога хвалят.
 Че отключи адовете,
 сирумая сълзи ронят,
 сълзи ронят, Бога кълнат.

Изпълнява Славка Калчева:
 
https://www.vbox7.com/play:313e5b3d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:13:02
Харам ми стана, юначе

Изпълнява Стефка Маринска:

https://www.youtube.com/watch?v=8bazaFD8oJ8

За съжаление, не можах да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:13:35
Моме Невено

Моме Невено, моме севдено,
ти, първо либе.
Роб ке ти бидам, до три години,
сал теб да гледам.

Душа ми пълниш, моме Невено,
сърце ми веселиш.
Като те гледам, моме Невено,
огин ме изгорва.

О-о, пиле шарено,
а-а, ах мари, Невено /2

Моме Невено, моме севдено,
ти, първо либе.
Църни ти очи - вишни череши,
медна ти уста.

Тенка ти снага, моме Невено,
тенка е топола.
Като я виеш, моме Невено,
сърце ми биеш.

О-о, пиле шарено,
а-а, ах мари, Невено /2

Де гиди лудо, де гиди младо,
младо и зелено.
Дека ке идеш, що файда имаш,
сал мен да гледаш.

Файда си немаш, бре лудо младо,
змия си имаш:
пълни ти очи, празни ти раце,
бре лудо и младо!

О-о, пиле шарено,
а-а, ах мари, Невено /2

https://www.youtube.com/watch?v=-i7D5S5TsSw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:14:16
Садила мома

Садила мома, айде ядено лозе /2
Садила е мома, мори, вадила /2
Не се родило, айде ядено грозде /2
Родило се е руйно вино цървено
Родила се е бела люта рачия [ракия]

Чудом се чуди, айде тая малка мома/2
Шо да прави това вино цървено
Шо да прави тая люта рачия
Па е зградила, айде на кръстопате /2
Зградила е едно мало дучанче [дюкянче] /2
Кой ка за мине, айде кой ка помине /2
Да ми пие това вино цървено
Да ми пие тая люта рачия.

https://www.vbox7.com/play:13c5f2521d (https://www.vbox7.com/play:13c5f2521d)

https://www.youtube.com/watch?v=Lp_Hi8_0ibU
Пирински гриваци - Садила мома
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 06:15:04
Илчовице, млада невесто

Илчовице, млада невесто,
дали си чула, разбрала,
дали си чула, разбрала,
оти е дошол агуто;

Илчовице, млада невесто,
имате село големо.
Имате моми убави,
на лице бели цървени.

На лице бели цървени,
на снага тeнки, високи.
Ареса ми се бендиса,
Младото невесте Илчово.

https://www.youtube.com/watch?v=hES0aFhQSbQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:26:38
Снощи либе те сонувах

Снощи либе яс те сонувах
и во сон те целивах /2
Устните беа шекерни де
сладки, ем медени де /2

Край Вардара двайца седехме
еден на друг зборехме /2
Устните беа шекерни де
сладки, ем медени де /2

Кой те от нас изневери де
в река Вардар да се удави
Тогай клетва либе дадохме
да не се разделиме
Устните беа шекерни де
сладки, ем медени де /2

Снощи либе яс те сонувах
и во сон те целивах /2
Устните беа шекерни де
сладки, ем медени де /2

https://vbox7.com/play:13012828f8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:27:33
Росни ми, росни, росице
 
 Росни ми, росни, росице,
 да ми омиеш лицесо.
 Да ми омиеш лицесо,
 че ми изгоре сърцесо /2
 
 Че ща да ида, росице,
 дено са сбират момине
 дено са сбират момине
 момине на попрелкине /2
 
 Ти щиш да дойдеш, Росице,
 карши щиш да си посьоднеш,
 с очинки да ма погльоднеш,
 с устинки да ми продумаш!
 
 На книжка да та изпиша,
 на майкя да та проводя,
 да види майкя да знае
 какво съм мома загалил!
 
Изпълнението на Бойка Присадова:

https://vbox7.com/play:fef65a7f

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:be47b5c1f1
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:28:33
Не се бели, Маре, не се църви
 
Не се бели, Маре мори, не се църви / 2
не се толкоз, Маре, докарувай. / 2

Ми се смеят, Маре мори, ергените /2
ергените, Маре мори, еснафите /2

Кому си го, Маре мори, погледнала / 2
нa секой си, Маре, болест дала. / 2

Кому два дни, Маре мори, кому три дни, / 2
а на мене, Маре, три години. / 2

https://vbox7.com/play:30eeb2e571
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:29:17
Седнал ми беше Манолчо

Седнал ми беше Манолчо,
Манолчо млада гидия.
Вечеря да си вечеря
с негова стара майчица.
Хем си вечеря вечеря,
хем се под мустак усмива.

Манолчовата майчица,
тя на Манолчо думаше:
Кому се смееш, синко льо,
дали на бедна вечеря,
дали на бедна вечеря
или на моята старост?

Мамо льо, стара мамо льо,
старост е майко, ред по ред,
вечеря душа [???].
Как да са смея, мамо ма,
кат си ми много миличка,
майка е веднаж на света.

https://vbox7.com/play:bc8934e0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:30:08
Провикнала се Боряна

Провикнала се Боряна,
провикнала се, продума:
аз съм мома най-хубава,
най-хубава, най-гиздава!

А за Димо що да кажа?
Той е черен и е грозен!
а пък ходи и се хвали,
че ме люби, че ме мами.

А бре, Димо, дели Димо,
недей ходи да се хвалиш,
че ме любиш, че ме мамиш,
а пък няма да ме вземеш.

Ще те хвана, ще те вържа
на дървото сред селото,
който мине да те гледа,
да те гледа и се смее.

https://www.youtube.com/watch?v=T7uGl8QTdCU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:30:36
Боряна Войвода

Бре, де се е чуло, видяло
мома войвода да бъде
като мома Боряна.
Събра си мома Боряна
до триста млади юнаци
все с накривени калпаци.
Че ги Боряна поведе
из това поле широко.
Стигнали гора зелена,
сред гора пъстра поляна,
сред нея дърво буково,
под дърво бистро изворче
Боряна дума момчета:
- Момчета, млади юнаци,
аз ще си гердан отвържа,
на бука ще го привържа,
за нишан да го сторим:
който си нишан улучи,
той ще ни стане войвода.
Всички си нишан мерили
и по дваж, и потретили –
никой не го е улучил.
Кат се Боряна прицели,
пукнала пушка бойлия,
право в гердана удари.
А че се гердан разпръсна
из тази гора зелена.
Боряна стана войвода
на триста млади юнаци.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:31:11
Невено моме

 Невено моме, Невено, изгорях младо зелено
 по тебе моме, Невено, че ми е сърце сгодено. (х2)

 Отидох оран да ора, че ми се счупи ралото,
 че ми се счупи ралото, ралото и копралята. (х2)

 Кога накрая излязох и си към слънце погледнах,
 И си на слънце продумах, залязвай слънце по-скоро.
 Залязвай слънце по-скоро, че ще във село да ида,
 Че ще във село да ида, мома Невена да видя.

 Мома Невена да видя. (х2)
 
https://vbox7.com/play:ac1e7dd3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:31:54
Прочул се е Страхил страшен хайдутин

Прочул се Страхила,
Страхила - страшен хайдутин,
из тая гора зелена.

Завардил Страхила
пътища, още долища
из тая гора зелена.

Не може пиле да хвръкне,
камо ли човек да мине
из тая гора зелена.

https://vbox7.com/play:96da6b7c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:32:32
Страхиле, страшен войвода

https://www.youtube.com/watch?v=68Vmn_PfqEw

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:33:00
Турчин робини караше

Турчин робини караше,
робини, бели българки,
най-напред върви Тодорка,
Тодорка, бяла тракийка,
с мъжка рожба на ръце.
Турчин подире вървеше
и на Тодорка думаше:
,,Мари, фърли си детето".
Вървяли, що са вървяли,
стигнали гора зелена,
Тодорка дърво избрала,
разпаса колан копринен,
разпаса колан копринен,
на дърво люлка вързала,
в люлка дете турила,
люшнала и заплакала.
,,Нани ми, нани, Дамянчо,
когато вятър повее,
той ше те сино, залюлей,
когато дъждец зароси
той ше те сино, окъпе,
кога кошута замине
тя ше те сино, накърми
да раснеш, да ми пораснеш".

https://www.youtube.com/watch?v=45fG5k4VGlk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:33:44
Снощи са турци дойдели

Снощи са турци дойдели,
три турци, трима загърци,
в голямо село Ряхово,
Ряхово и под Ряхово,
те за Илийча питали,
Илийча, селски чорбаджи,
питали и са найдели;
те на Илийча думали:
«Илийчо, селски чорбаджи,
знаеш ли нейди рубиня,
рубиня да са продава,
рубиня да са залага?»
Илийчо дума три турци,
три турци, трима загърци:
«Ази си имам робиня,
робиня да се продава,
робиня да се залага,
ала и скъпа цената —
две крини бели бешлици,
три крини жълти жълтици.»
Пустите турци загърци
много са били проклети —
колкот' поиска Илийчо,
толкова турци дадоха.
Илийчо нищо не рече,
ниско земята погледна,
от кафенето излезе.
Илийчовите другари,
те се Илийчу присмяха:
«Ишалла, Илийчо, машалла
що си булката продаде,
булката, бяла Петранка!
Нали бе булка работна,
работна още имотна.»
Че стана Илийчо, че стана,
право у тях си отиде,
къде кат ходи, все плачи,
от Петранка се потуля
да го не види Петранка,
да го не чуе Петранка.
Че го Петранка видяла
и на Илийча продума:
«Илийчо, селски чорбаджи,
Илийчо, мой стопанино,
що по двор ходиш и плачеш
и сълзи рониш до земя —
дали нямаме да ядем
и на другите да дадем?»
Илийчо дума Петранки:
«Да знаеш, ала не знаеш:
аз те, Петранке, продадох
на трима турци загърци.
Да раниш рано зарана,
огъня да си накладеш,
окачи медник на огън,
децата да си окъпеш,
децата, две близначета.»
Петранка нищо не рече,
рано заранта ранила,
че си огъня наклала,
наклала, вода стоплила,
че си децата окъпа,
децата, две близначета,
окъпа и ги накърми,
жална им песен запея:
«Нани ми, нани, два сина,
два сина, дор два близнака,
туй ще ви й, мама, къпане,
къпане и повиване,
кърмене и приспиване.
Растете и порастете,
добри юнаци станете,
вярна дружина сберете
от седемдесет юнака,
хранени коне купете,
горе в Балкана идете,
питайте и разпитвайте
де има стара робиня,
робиня да се е продала,
продала и заложила
на трима турци загърци.»
Петранкините близнаци
растнали и порастнали,
добри юнаци станали,
врани си коне купили,
тръгнали вредом в селата
дано майка си намерят.
Вървели що са вървели,
минали гора зелена,
настали поле широко,
сред поле — дърво високо,
под дърво — студен кладенец.
Седнали да си починат,
студена вода да пият,
по малко хлебец да хапнат.
Отдолу иде кадъна,
кадъна, баба ханъма,
със бели менци на рамо;
ханъма дума момчета:
«Добър ден, добри юнаци,
откъде, баба, идете,
идете, де отивате?»
Юнаци баба думаха:
«Кадъно, бабо ханъмо,
ние сме, бабо, тръгнали
стара робиня да търсим,
нашата мила майчица.»
Баба юнаци думаше:
«Ази съм стара робиня!»
Че си менците свалила
и си фередже хвърлила
и при юнаци отишла
и на юнаци думала:
«Юнаци, мили мамини,
ази съм вашта майчица!»

https://www.youtube.com/watch?v=WV_hCEfzCbo
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:34:31
В градина мома седеше

В градина мома седеше и сокол пиле молеше.
Соколе, пиле соколе, яс ке те нещо замолам.
Литни ми соколе, литни ми горе високо.
Литни ми соколе, литни ми горе високо.

Либето ми е далеко во тая пуста тугина,
да видиш либе що прави, да видиш либе що стори.
Дали е още мой, или си друга люби той.
Дали е още мой, или си друга люби той.

Летна ми пиле, отлета, летна ми горе високо
оттамо либе погледна, друго си либе любеше
Назад си политна и во градина долета,
до моме застана и на моме говори:

Твоето либе лажно е и друго либе си люби,
а твойто сърце тажно е, по-арно що го загуби.
Не жали за него, ти друго либе найди си.
Не жали за него, ти друго либе найди си.

https://vbox7.com/play:cb2b63bd
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:35:26
Око мое бисерно

https://vbox7.com/play:b790d38e

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:36:01
Дафино моме

Дафино моме мори, цървен карамфил
кога те видох там на бунарот с китка во коса,
там на бунарот вода да пиеш, умрех за тебе.

Дафино моме мори, севда ме мори,
моме юбаво
Дафино моме мори, сърце ми гори,
сон не ме лови /2

Дафино моме мори, цървен каранфил
кога ти видох белото лице, църните очи,
църните очи, гайтани вежди, умрех за тебе.

Дафино моме мори, севда ме мори,
моме юбаво
Дафино моме мори, сърце ми гори,
сон не ме лови /2

Од гледане абре лудо файда си немаш,
файда си немаш, бре лудо младо, змия си имаш.
Мене ме мама лудо ветила още маленка.

Дафино моме мори, севда ме мори,
моме юбаво
Дафино моме мори, сърце ми гори,
сон не ме лови /2

https://www.youtube.com/watch?v=qR7Fvlcn8Ow
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 28 July 2018, 21:36:35
Крифконо фесче

Крифконо фесче видиш ли,
ага го носям галиш ли?
Галям, галям, как да не галям,
колконо можеш носи го.

Белко коланче видиш ли,
ага го носям, галиш ли?
Галям, галям, как да не галям,
колконо можеш носи го.

Червен миндилчек видиш ли,
ага го носям галиш ли?
Галям, галям, как да не галям,
колконо можеш носи го.

Чибучна ризка видиш ли,
ага я кошкам галиш ли?
Галям, галям, как да не галям,
колконо можеш кошкай я.

Шалъм шалвари видиш ли,
ага ги футам галиш ли?
Галям, галям, как да не галям,
колконо можеш футай ги.

Льоскати кундри видиш ли
ага ги тропкам галиш ли?
Галям, галям, как да не галям,
колконо можеш тропкай ги.

https://www.youtube.com/watch?v=B8yMtn9GBcg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:38:23
Събрали ми са събрали
 
 Събрали ми са събрали
 на миджувине дворове
 миджуву кепе да предот.
 Прели ми колко са прели
 че та са и по сьоднали,
 че та си и полегнали,
 че та са и позаспали.
 Една са мома разрука:
 - Станите дружки станите
 да видим дружки да видим
 кому кина е липсало
 мен е фустан липсало.
 Друга са мома разрука:
 - Станите дружки станите
 мен са шалваре липсали.
 Кутри ги юнак баптиса?
 Кутри ги юнак плечкоса
 от друго село незнайно.
 
https://www.youtube.com/watch?v=PJk8MBw-VyQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:38:56
Песен за Апостол войвода

 Седи, не шетай, а бре, бай Постоле,
 седи, не шетай во нощно време,
 седи, не шетай во нощно време.
 
 Тебе те чекат, а бре, бай Постоле,
 тебе те чекат дор три пусии,
 тебе те чекат дор три пусии.

 Първа пусия, а бре, бай Постоле,
 първа пусия - върли душмани,
 първа пусия - върли душмани.
 
 Втора пусия, а бре, бай Постоле,
 втора пусия - зли османлии,
 втора пусия - зли османлии.
 
 Трета пусия, а бре, бай Постоле,
 трета пусия - клети шпиони,
 трета пусия - клети шпиони.

https://vbox7.com/play:58f40108
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:39:48
Абре, бай Постоле

Абре, бай Постоле,
ти вардарско пиле
Каде си тръгнало по нокно време,
по нокно време, по месечина?

На пат ми те чекат,
абре, бай Постоле,
На пат ми те чекат
две-три пусии /2

Първата пусия,
абре, бай Постоле,
Първата пусия,
гръчки андарти /2

Втората пусия,
абре, бай Постоле,
Втората пусия,
турски аскери /2

Третата пусия,
абре, бай Постоле
Третата пусия,
сръбски джандари /2

Мене не ме плашат,
абре, бай Постоле,
мене не ме плашат,
гръчки андарти.
Ниту мен ме плашат
турски аскери /2

Ниту мен ме плашат,
абре, бай Постоле
Ниту мен ме плашат,
сръбски джандари /2

Само мен ме плашат,
абре, бай Постоле,
само мен ме плашат моите другари,
Моите другари, клети шпиони.

Изпълняват Костадинка Танчева и Иван Андонов от "Сите българи заедно":

https://www.youtube.com/watch?v=dtmxcK6awpI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:40:25
Още една песен за Апостол Войвода:

Постол Войвода

https://www.youtube.com/watch?v=1XRB_5hgLHQ

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:41:00
Петлите пеят

 Петлите пеят, мен ми се дреми,
 пущи ме, бела Митро, да си одам,
 пущи ме, ягне Митро, да си одам!
 
 -Нашите петли пеят од вечер ми пеят,
 Поспи ми, мило либе, полежи,
 погледай църни очи Митрини!
 
 -Кокошките грачат, мен ми се дреми
 пущи ме бела Митро, да си одам,
 пущи ме, ягне Митро, да си одам!
 
 -Нашите кокошки од вечер ми грачат
 Поспи ми, мило либе, полежи,
 полюби бело лице Митрино!
 
 -Коньете тропат, дървари ми одат
 пущи ме, бела Митро, да си одам,
 пущи ме, ягне Митро, да си одам!
 
 Нашите дървари од вечер ми одат
 Поспи ми, мило либе, полежи,
 прегърни тенка снага Митрина!
 
https://vbox7.com/play:c25349ddd9
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:41:32
Димитър кара гемия

 Димитър кара гемия,
 гемия с вино и ракия.
 Гемията му е запряла
 сред море на мрямор камък.
 
 Чуди се мае Димитър
 как да изкара гемия.
 Извади медни кавали,
 засвири жално та милно.
 
 Кавал му свири говори:
 -Месечинко, ясногрейнице,
 виждаш ли село Габрово
 и мойто любе Марийка?
 
https://www.youtube.com/watch?v=8aYoayoRVJc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:42:04
Индже войвода

Изпълнява Красимир Станев:

https://www.youtube.com/watch?v=2WrZ_U5aAXA

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:42:36
Не се факяй Доне, Донке

Не се факяй Доне, Донке, до мене
сърцето ми гори, Донке, за тебе /2

Е-ей, що те залюбих
Е-ей, па те изгубих /2

Кога войник, Доне, Донке, яс одех
и орото, Доне, Донке, го водех /2

Е-ей, що те залюбих
Е-ей, па те изгубих /2

Ни година, Доне, Донке, не пройде,
за другого, Доне, Донке, ти пойде.
Не ме играй, Доне, Донке, не збори,
оти знаеш, Доне, Донке, що стори.

Е-ей, що те залюбих
Е-ей, па те изгубих /2

https://vbox7.com/play:34ce3124
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:43:10
Магдено моме

Седнах да вечерам младо пиле печено,
 седнах да вечерам, Магдено моме мори, сам не се яде (х2)

Де гиди Магде мори, алтън мой,
сърце ми вели, Магде, яс сум твой!

 Седнах да пия, руйно вино цървено,
 седнах да пия, Магдено моме мори, сам не се пие (х2)

Де гиди Магде мори, алтън мой,
сърце ми вели, Магде, яс сум твой!

 Легнах да спиям в шарена одая,
 легнах да спиям, Магдено моме мори, сам не се спие (х2)

Де гиди Магде мори, алтън мой,
сърце ми вели, Магде, яс сум твой!

https://vbox7.com/play:27d01bcf
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:43:44
За кого ги чуваш, Дано

За кого ги чуваш, Дано, очите
За кого я чуваш, Дано, снагата
Тая равна снага, Дано, мермерна,
тия руси коси, Дано, свилени /2

Не лудувай, лудо-младо по мене,
Не губи си луди-млади години
Мене ме стара майка армаса
за едно старо-аро гърбаво /2
 
Бог да бие Дано мори, майка ти
Бог да бие Дано мори, баща ти
Бог да бие сите майки и бащи
Що продават свойте деца за пари /2

Изпълнява Таня Скечелиева:
 
https://vbox7.com/play:b7b494ba
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:44:52
Борзала Ружка

 Борзала Ружка, борзала,
 борзала да са йожени.
 Борзала да са йожени
 в големо село далечно.
 
 Силом си Ружка дочека
 една неделя да мине
 една неделя да мине
 у майка на гости да дойде.
 
 На порти чука и рука:
 -Излизай, майчо, отваряй!
 Излизай, майчо, отваряй,
 Ружка е гладна и жадна!
 
 Тури ми, майчо, свари ми
 по-млочко чорна трахана
 със масло кавардисана,
 със сазмо каращисана.
 
 Тачи ми, майчо, разтяни
 мисирян топъл качамак,
 стори му лочка в срядона,
 сипи му масло безсолно!
 
 Тачи са, назадь отстъпи,
 да си ма, майчо, погльодаш!
 Да си ма, майчо, погльодаш
 как знае Ружка да яде,
 как знае Ружка да яде
 майчина блага вечеря!

Изпълнението на сестри Кушлеви:

https://www.youtube.com/watch?v=Uymg2OTzx64


Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:00437b30
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:45:29
Ой Велико моме

Ой Велико моме, джан Велико,
гиди китко мори невенова.
Невенова, шимширова,
дека да си, ти си моя /2

Ке се стора, Вело, едно пиле,
едно пиле, Вело, соколово.
Соколово, бистрооко
дека да си, ти си моя /2

Па ке литна, Вело, в синьо небо
в синьо небо, нависоко.
Ке разгледам нашироко
дека да си, ти си моя /2

Па ке слезна, Вело, в равни двори
равни двори, Вело, ем широки.
Ке те чекам пред портата
дека да си, ти си моя /2

Ой Велико моме, джан Велико,
гиди китко мори невенова.
Невенова, шимширова,
дека да си, ти си моя /2

Изпълнява Ганчо Николов:

https://www.youtube.com/watch?v=SZTM1XJIh8A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:46:03
Оти ма даде, майчинко

 Оти ма даде, майчинко
 на сайе пуста будалo;
 на сайе пуста будалo,
 дено са нищо ни сета

 Бузки му давам да люби,
 пък то са назад обръща;
 снажка му давам да корши,
 пък то са стега да бега

 Вечеру легам нивеста
 със разкопчено елече,
 вутерну ставам моминка
 със закопчено елече.

 Ам си му майка рукаше:
 "Ела си, синко, отведи,
 ела си, синко, отведи
 твойеса млада нивеста"
 
Изпълнява Росица Пейчева:

https://www.youtube.com/watch?v=GVIFgbgG7nA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:46:39
Песен за Георги Сугарев

Заплакало е Мариово, Мариово
 за той ми Гьорги, Гьорги Сугарев:
 "Камо си Гьорги сега да дойдиш, леле да дойдиш,
 от душманите да ни куртулиш."
 "Камо си Гьорги сега да дойдиш, леле да дойдиш,
 от душманите да ни куртулиш."

 Тогаж извика Гьорги Сугарев, леле Сугарев
 от Демир-хисарските балкани:
 "Слушам ви народ, народ поробен, леле поробен,
 слушам ви гласои, гласои жалостни."
 "Слушам ви народ, народ поробен, леле поробен,
 Слушам ви гласои, гласои жалостни."

 Сега наскоро яс ке дойдам, леле, ке дойдам
 со триесет отбрани момчиня.
 Сите со куси манлихери, леле манлихери,
 сите со нагант леволвери.
 Сите со куси манлихери, леле манлихери,
 сите со нагант леволвери.

Изпълнява Любка Рондова:

https://vbox7.com/play:93096634d6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 06:47:45
Защо ме, моме, залюби?

Защо ме, моме, залюби?
Кога ти мене гледаш
Една мисла имам - вес ден душа ке имам,
леле моме, само да си моя /2

Нема що да ти подарам
како да те прелъгам
Овай мое сърце само едно знае
леле, моме, по тебе да гори /2

Веке не, не те оставям,
на друг яс не те давам
Светот нека гори, пепел нек' се стори
леле, моме, само да си моя /2

Изпълнява Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:56ac4c28
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:16:45
От не ядеш, от не пиеш, Иване...?

От не ядеш, от не пиеш, Иване?
От не ядеш, от не пиеш, от не пиеш, Иване? (2)

Как да ядам, как да пиям, дружино?
Как да ядам, как да пиям, как да пиям, дружино? (2)

Сум залюбил малкай мома хубава.
Яс я любя, тя ме неще, тя ме неще, дружино (2)

Ке я грабим, ке я крадем, Иване.
Тя ке бъде твоя невеста, само твоя, Иване (2)

https://vbox7.com/play:4e475f6e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:17:35
Събрали са се, събрали

Събрали са се, събрали, мари, се отбор млади юнаци
на Игликина поляна, мари, на хайдушкото сборище
да ядат холан да пият, мари, шарено ягне печено
шарено ягне печено, мари, и руйно вино червено

Един са юнак обади, мари: Войводо, обградиха ни
Войводо, обградиха ни, абре, от четирите кюшета
Пък войвода им думаше, мари: Станете, погледнете ги
Ако са до пет стотини, абре, само на мене не стигат

Много са холан, войводо, абре, колкото в гора листата
Kолкото в гора листата, абре, и на земята тревата

https://vbox7.com/play:a6a033a3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:18:13
Ти, убава девойко

Защо, девойко, толкоз си натажена
дали любов те мачи, любов неверна?
Защо секогаш надвечер толкоз тагуваш
дали погледот тажен твой болка дарува

Ти, ти, убава девойко,
ти, ти, убава рака дай
За любовта неверна ти не тагувай /2

Любех искрено, нежно и бех любена
Любов искрена нема, има неверна
Сега само си тагувам, цела нок не спиям
Жални спомени во мене, в болка живея

Ти, ти, убава девойко,
ти, ти, убава рака дай
За любовта неверна ти не тагувай /2

Немой, девойко млада, ти не тагувай
Немой, девойко млада, ти не жалувай
Сърце, девойко ти млада, гори за тебе
Душа, девойко ти млада, тажи за тебе

Ти, ти, убава девойко,
ти, ти, убава рака дай
За любовта неверна ти не тагувай /2

https://vbox7.com/play:834c7b1b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:18:54
Направила мома ладна меана

Направила мома ладна меана край село,
па напълнила девет ми бочви со вино
Па напълнила девет ми бочви со вино,
а десетата со бела люта ракия

Па се научило лудото младо да пие
пие и плаща дано залюби момето /2

Ако ми изпиеш девет ми бочви со вино,
яс ке ти дойдам у вас на гости, юначе

https://vbox7.com/play:af8aeba207
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:19:39
Любехме се с една мома

Любехме се с една мома /2
Любехме се с една мома,
любехме се три години. /2

Дойде време да се земем /2
Дойде време да се земем,
легна мома разболе се. /2

Па потраси понудица /2
Насред зима грозде иска,
насред лето лед потраси. /2

Па отодих на лозето /2
Па отидох на лозето,
лозе има грозде нема. /2

Па отидох на реката /2
Па отидох на реката,
мътна тече лед си нема. /2

Па се върнах и заплаках /2
Ка че вида първо либе,
първо либе без понуда. /2

https://vbox7.com/play:755eb92c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:20:16
Убавото Стойне

Снощи го видох, мамо мори, убавото Стойне /2
Стойне бре Стойне, стапни ми на нога
ерген бе дилбер, седни ми на колено

Стойнините очи бе мамо, църни са череши /2
Стойне бре Стойне, стапни ми на нога
ерген бе дилбер, седни ми на колено

Стойнината снага бе мамо, тенка е топола /2
Стойне бре Стойне, стапни ми на нога
ерген бе дилбер, седни ми на колено

Стойнина уста бе мамо, сладка и медена /2
Стойне бре Стойне, стапни ми на нога
ерген бе дилбер, седни ми на колено

Изпълненява Илия Аргиров:

https://www.youtube.com/watch?v=-CIjcRULwj0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:21:01
Я слушай, Яно мори

Я слушай, Яно мори, я слушай
що вели, Яно мори, моя тамбура
що вели, Яно мори, моя тамбура

Яс слушам, аго мори, яс слушам,
турския, аго мори, не разбирам
турския, аго мори, не разбирам

Турския, аго мори, не разбирам
Тамбура вели, Яно, говори
че ти със мене, Яно, ке дойдеш
на висок чердак, Яно, ке седниш
на висок чердак, Яно, ке седниш

На висок чердак, Яно, ке седиш
жълти жълтици, Яно, ке носиш
жълти жълтици, Яно, ке носиш

Жълти жълтици, Яно, ке носиш
и неврокопска, Яно, антерия

Некю ти, аго мори, некю ти,
жълти жълтици, аго, антерия
жълти жълтици, аго, антерия

Яс имам либе, аго, во Пирин
во Пирин, аго мори, Яне Сандански
во Пирин, аго мори, Яне Сандански

Изпълнява Росица Пейчева:

https://vbox7.com/play:748d834f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:21:45
Гано, Ганке

Снощи станах сънен буден,
мъри Гано, Ганке,
че попитах стара майка,
мъри първо любе.

Пели ли са първи петли,
мъри Гано, Ганке,
викнал ли е говедаря,
мъри първо любе.

Отговаря стара майка,
мъри Гано, Ганке,
Не са пели първи петли,
мъри първо любе.

Не са пели първи петли,
мъри Гано, Ганке,
не е викнал говедаря,
мъри първо любе.

Не послушах стара майка,
мъри Гано, Ганке,
най възседнах враня коня,
мъри първо любе.

Най възседнах враня коня,
мъри Гано, Ганке,
че отидох на кладенец,
мъри първо любе. /2

Не заварих бяла Гана,
мъри Гано, Ганке,
най заварих самодива,
мъри първо любе.

Изпълнява Росица Пейчева:

https://vbox7.com/play:1148b26b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:22:19
Доста, доста, лично бре, Стойне

Доста, доста, лично бре, Стойне
слугинче слугуваш
Слугинче слугуваш, ле, Стойне
секой го горуваш /2

Айде, айде, лично бре Стойне
бегай ти за мене
Бегай ти за мене, бре Сойне
Яс страдах за тебе /2

Не можам, ле, не можам, лудо,
никого яс немам
Сираче сум яс пораснало
без майка, без татко /2

Нищо не ти сакам, бре, Стойне,
засакай ме од сърце
Любовта е скапа, бре, Стойне,
най-сакана до гроба /2

https://vbox7.com/play:8e31e435
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:22:52
Гайдине свирят

Гайдине свирят на хорищено /2
Хоро се вие на три къркеля /2

Порвоно хоро мома го води/2
Мома го води, с китка го корши /2

Второно хоро юнак го води /2
Юнак го води, с сабя го корши /2

Третоно хоро старец го води /2
Старец го води, с бастун го корши /2

https://vbox7.com/play:a7a83e75
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:23:31
Леле свашке

Леле свашке пуста свашке, църна лисицо,
откак с тебе се сродимо кучу запустимо.
Откак щерка ти на мене снаа ми стана,
от тогава, леле свашке, болест ме захвана.

От кога си я родила не си я учила,
да опере, да омеси, вода да донесе.
Да опере, да омеси вода да донесе,
чиниите не си мие, под креват ги крие.

Леле свашке пуста свашке, оти си не траеш,
оти си не траеш свашке, като кучка лаеш.
Не ли виж го твой Илия, че е кусурлия,
мене гледа тебе види свил се като гега.

Леле свашке пуста свашке, айде да си траемо,
кусурите що ги имат сал двете да знаемо. /2

Изпълняват Кремена Станчева и Васка Андонова:

https://www.youtube.com/watch?v=YdSBxsUg0UI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:25:12
Заспала е Ружка

Заспала е Ружка, заспала е Ружка
в долнана градинка, под червен трендафил /2

Отдолу иде лудо, отдолу иде младо
то на Ружка дума: Ружке малкай моме /2

Ружке малкай моме, Ружке малкай моме,
стани закичи ма със червен трендафил /2

Как да стана, лудо, как да стана, младо,
като съм главена, с порстен* разменена /2

*порстен = пръстен

Изпълнява Росица Пейчева:

https://vbox7.com/play:bbce7882
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:25:56
На мене ли си, Русо, сордна и гневна

 На мене ли си, Русо, сордна и гневна,
 на мене ли си, Русо, или на село?
 Не съм на село, лудо, ам съм на тебе,
 че ма измами, лудо, та ма изведе.
 
 Че ма измами, лудо, та ма изведе
 извон селоно, лудо, в чостана гора
 та ми облюби, лудо, белосо лице
 и ми обкорши, лудо, тъонкаса снажка.
 
 Та да мълчеше, лудо, та лю как щеше,
 ам са похвали, лудо, на механджийка.
 Механджийка е, лудо, майчина сестра,
 майчина сестра, лудо, порва душманка.
 
 Механджийка е, лудо, майци казала,
 та ма е майка, лудо, мене карала.
 Та ма е майка, лудо, мене карала,
 мене карала, лудо, тебе кълнала.
 
Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:4a848e41

Изпълнението на Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=NObdk5aZFig
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:26:37
Стига ми се момне ле навдигай

Стига ми се момне ле навдигай, навдигай
барем* да не та познавам, познавам
Барем да не та познавам, познавам
чия си, мари, дощеря, дощеря

Барем да не та познавам, познавам
чия си, мари, дощеря, дощеря
Чия си, мари, дощеря, дощеря,
че носиш чуждо гиздило, гиздило

Корпана* ти е лелина, лелина,
гришкана* ти е чичина, чичина
Кундрине* ти са лескати*, лескати
а пък отдолу разпрати*, разпрати

Стига ми се момне ле навдигай, навдигай
барем да не та познавам, познавам
Барем да не та познавам, познавам
чия си, мари, дощеря, дощеря

*барем = поне
*корпана = кърпата
*гришкана = дрехата
*кундрине = обувките
*лескати = лъснати
*разпрати = разпрани, съдрани

Изпълнява Росица Пейчева:

https://vbox7.com/play:379f48be
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 29 July 2018, 20:27:19
Бела съм, бела, юначе

Бела съм, бела, юначе,
цела съм света йогрела.
Един бе Карлък йостанал
и той не щеше йостана.

И той не щеше йостана,
ам беше в могла ютонал.
В моглона нищо немаше,
сал едно вакло овчерче.

Сиво си стадо пасеше,
с шеряна гайда свиреше.

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:056a3c4f

Изпълнението на Савка Сариева:

https://www.youtube.com/watch?v=uo9yUOJH-Ng
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:12:08
Севдалино моме

Севдалино моме, глава ли та боли, джанъм
Севдалино моме, глава ли та боли
Глава ли та боли или половина, джанъм
Глава ли та боли или половина

Не ма глава боли, нито половина, джанъм
Не ма глава боли, нито половина
Сърцето ма боли за снощната вечер, джанъм
Сърцето ма боли за снощната вечер

Заглавило са е мойто първо либе, джанъм
Заглавило са е мойто първо либе
Мойто първо либе за нашто комшийче, джанъм
Мойто първо либе за нашто комшийче

Севдалино моме, глава ли та боли, джанъм
Севдалино моме, глава ли та боли
Глава ли та боли или половина, джанъм
Глава ли та боли или половина

Изпълнява Росица Пейчева:

https://www.youtube.com/watch?v=dK5rOtrID6w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:12:56
Севдице, пиле шарено

 --Севдице, пиле шeрено,
 ти ми са сбираш, торнуваш
 Ти ми са сбираш, торнуваш
 ам мене кому оставяш?
 
 --Севдице, пиле шерено,
 ти ми са сбираш, торнуваш
 на височкана планина
 млада войвода да станеш,
 ам мене кому оставяш?
 Чьорнисе очи да плачат,
 белосо лице да темней,
 тьонкаса снажка да сохне.
 Севдице моя, севдилна,
 не е ли пътно и сгодно
 и аз със тебе да дойда,
 а га се, любе, умориш
 пушкана да ти понося.
 А га та слонце припече,
 сенчица да ти направя
 със мойно алено мендилче*
 А га ти се, севдим, припие,
 водица да ти донесам,
 водица да се напиеш
 от мойсе бели сълзици.
 
 --Невясто моя, севдилна,
 оставям си та, невясто,
 на бащинисе дворове,
 на бащинисе дворове,
 на майчинисе скутове
 на твоя майка и моя.
 
 Оставям си та, невесто,
 на твойна майка и мойна.

*мендил = престилка

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:b0440296

Изпълнението на Радка Кушлева:

https://www.youtube.com/watch?v=EiaXanmCsB8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:14:18
Тъй, тъй

Заигра са хоро голямо на кабата мамо край село
на кабата мамо край село, край село край нашта къща
край село край нашта къща, до белата мамо вратица

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Сичките моми там бяха, хубава Рада не дойде
Нали е много работна, работна, още скопосна
тъчеше дари, диплеше шарени пъстри престилки

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Петко из хоро ходеше, на тънка гайда свиреше
На тънка гайда свиреше, ситно хорото дробеше
очи из хоро мяташе, мяташе мале шеташе

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Петкова гайда свиреше, гайда му свири, говори
Радке ле, любе Радке ле, къде си, Радке, да дойдеш
Да дойдеш, Радке при мене, хорото е грозно без тебе

Тъй, тъй, ей тъй, дюз дюз диби дюз
Тъй са суче, тъй са преде, тъй са тъче, Радо /2

Изпълнява Росица Пейчева:

https://vbox7.com/play:ad5828ca
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:14:55
Вечеряй, Радо

 Вечеряй, Радо, вечеряй, Радо,
 вечеряй, Радо, мари,
 вонка излизай
 
 Вонка излизай, вонка излизай,
 вонка излизай, мари,
 да та попитам, да та попитам

 Да та попитам, да та попитам,
 да та попитам, мари,
 ти чула ли си

 Ти чула ли си, ти чула ли си,
 ти чула ли си, мари,
 за мен да галчот, за мен да галчот
 
 За мен да галчот, за мен да галчот
 за мен да галчот, мари,
 че съм бил ходил
 
 Че съм бил ходил, че съм бил ходил,
 че съм бил ходил, мари,
 по чужди двори /2
 
 Че съм бил чукал, че съм бил чукал,
 че съм бил чукал, мари,
 по чужди порти
 и на вашана
 
https://vbox7.com/play:d624f351
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:15:31
Торнала ми е Еница

 Торнала ми е Еница, торнала ми е Еница
 низ Бела река на долу, низ Бела река на долу
 Ситна е роса роснала, ситна е роса роснала
 Тьомна е могла паднала, тьомна е могла паднала

 Еница потен* сборкала, Еница потен сборкала
 та при овчери отишла, та при овчери отишла
 
 Овчери, братя да ми сте, овчери, братя да ми сте
 Хайде ми потен кажете, хайде ми потен кажете /2
 
 Ние си сестра имаме, ние си сестра имаме,
 първо си любе немаме, първо си любе немаме
 
*потен = пътя

Изпълнява Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:0ac143ae
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:16:07
Торнала ми е Дилмана

https://www.vbox7.com/play:cd38bf5e

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:16:40
Дощерьо моя майчина

 Дощерьо моя майчина,
 оти ти плачат очинки,
 оти ти плачат очинки,
 пък ти сa смее лицено?
 
 Немой ма пита, мале ле,
 оти ми плачат очинки,
 оти ми плачат очинки,
 пък ми са смее лицено.
 
 Севдьона ворви във потен,
 пък ти ма нему не даде,
 ам си ма даде, мале ле,
 на друго момче незнайно.

Изпълнява Росица Пейчева:
 
https://www.vbox7.com/play:43f59367
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:17:35
По горите македонски

По горите македонски шетала мома,
охридчанка, симпатична, убава мома,
охридчанка, симпатична, убава мома.

Във окопи ранен юнак, тежко е ранен,
а до него мила сестра, бинтове държи,
а до него мила сестра, бинтове държи.

Тя го пита и разпитва: - Дека си ранен?
- Не ме питай, мила сестро, тежко съм ранен.
- Не ме питай, мила сестро, тежко съм ранен.

- Земи молив и хартия, писмо напиши,
изпрати го в град Битола, на мойта майка.
Да забради църна шамия, мене да жали.

https://www.youtube.com/watch?v=bVKKNxEnf6U

(https://kostadin.eu/wp-content/uploads/2010/04/mkd.jpg)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:19:05
Зайди, зайди, ясно слънце

Зайди, зайди, ясно слънце,
зайди, помрачи се
И ти, ясна ле месечино
бегай, удави се

Църней, горо, църней, сестро,
двете да църниме
Ти за твойто листье ле, горо,
яс за мойта младост

Твойте листье, горо, сестро
пак ке се поврати
Мойта младост, горо ле, сестро
нема да се врати.

Изпълнението на Гуна Иванова:

https://www.youtube.com/watch?v=bWa6_VYeNz8

Изпълнението на Таня Скечелиева:

https://www.vbox7.com/play:f7b1d090
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:20:10
Девойко лична, румена

Девойко лична, румена,
кой ли те тебе милува? /2
- Само твойте очи, бре, лично момче,
со нежен поглед ме милуват. /2

Люби ме, люби ме, бакнежи* даруй ми,
за любов искрена, две сърца тагуват. /2

Девойко, ти гяволеста,
ай да ми бидеш невеста? /2
- Море, лично момче, не чекай, дойди,
твоя ке бидам невеста. /2

Люби ме, люби ме, бакнежи даруй ми,
за любов искрена, две сърца тагуват. /2

Девойко тенка, висока, остани моя до века. /2
- Море, лично момче, яс любов терам*,
твоя ке бидам до века. /2

Люби ме, люби ме, бакнежи даруй ми,
за любов искрена, две сърца тагуват. /2

*бакнежи = целувки
*терам = търся

https://www.vbox7.com/play:12025f39
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:21:23
Защим е мене да живам

 Защим* е мене да живам
 на сае* диньо* лажовна,
 на сае диньо лажовна,
 лажовна, диньо, греховна
 
 Га немам конче да йехам,
 га немам сарай да седем,
 га немам сарай да седем,
 га немам любе да любем.
 
 Едно бех любе залюбил
 и то са вчера ожени
 Дручко бех любе загалил
 и то са снощи оглави*
 
 Кажи ми, майчо, кажи ми,
 защим е мене да живам?
 Защим е мене да живам
 на сае диньо лажовна?

*защим = защо
*сае = тази
*диньо = свят, ден
*оглави = сгоди

Изпълнението на Тинчо Севдалинов:

https://www.vbox7.com/play:ce6acbec


Изпълнението на Росица Пейчева:
 
https://www.vbox7.com/play:2034dfc4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:22:01
А бре, юначе каматно

А бре, юначе каматно*,
каква ми найде махано*
Каква ми найде махано,
та са от мене отказа

Бела ли не съм, черноочка,
Тьонка ли не съм, височка
Руба ли не съм донела,
донела и докарала

Ти си ми любе, донела,
донела и докарала
Ам си та майка не рачи
оти алтъне не носиш

Ам си та майка не рачи,
оти алтъне не носиш
Оти алтъне не носиш,
алтъне, бели грошове

*каматен = красив; каматно = красиво
*махано = недостатък

Изпълнява Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=T-mGyX_BmW0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:22:30
Дай си ма, майчинко

Изпълнява Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=llkSBX1_Uus

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 06:23:21
Заспал юнак

Изпълнението на Таня Скечелиева:

 Заспал юнак във гора зелена,
 а девойка във равноно поле.
 Кой как мине девойка разбуда,
 юнак нема кой да го разбуди.
 Де префорка пиле соколово
 то на юнак тихо проговаря:
 - Стани, стани, юнак арамийо,
 гора гори, и ти ще изгориш.

https://www.vbox7.com/play:46f1f76c

Изпълнението на Георги Чилингиров:

Заспал юнак във гора зелена,
и девойка във равноно поле.
Де префорка пиле чоран гарван
той на юнак тихо му ромони*.
- Стани, юнак, стани арамийо,
гора гори, та щиш да изгориш.
- Ле`ко* горем, нека да изгорем,
ние бехме братйе деветима...

*ромони = говори
*ле`ко = ако

https://www.youtube.com/watch?v=wZWrCCz80I4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:05:46
Питат ме, мамо, в село момите

Питат ме, мамо, в село момите /2
 -Що ти са, Гано, църни очите? /2
 А аз им думам, думам, продумам: /2
 -Кога ме мама мене родила,
 църни череши в ръце държала!
 Гано ле пиле пернато,
 Ганчице, душо калешо!
 
 Питат ме, мамо, в село момите /2
 -Що ти е, Гано, тънка снагата? /2
 А аз им думам, думам, продумам: /2
 -Кога ме мама мене родила,
 млади фиданки в ръце държала.
 Гано ле пиле пернато,
 Ганчице, душо калешо!

 Питат ме, мамо, в село момите /2
 -Що ти е, Гано, бело лицето? /2
 А аз им думам, думам, продумам: /2
 -Кога ме мама мене родила, /2
 с пресно си млеко лице умила!
 Гано ле пиле пернато,
 Ганчице, душо калешо! /2
 
https://www.youtube.com/watch?v=UF_5_wYVg54
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:06:34
Лажи, лажи, Вере

 Лажи, лажи, Вере, лажи кой ке лажеш -
 само мене Вере, немой да ме лажеш /2
 Яс си имам Вере, леле, яз си имам,
 яс си имам Вере дор три болести /2
 
 Първа болест, Вере, леле, първа болест
 първа болест, Вере струмишки кафани /2
 Втора болест, Вере, леле, втора болест
 втора болест, Вере в тугина ке одам /2
 Трета болест, Вере, леле, трета болест
 трета болест, Вере, умирам за тебе /2
 
 Лажи, лажи, Вере, лажи кой ке лажеш -
 само мене Вере, немой да ме лажеш /2


Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:290c50c39d
 
Изпълнението на Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=p2pRHRsa-TQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:07:19
Вино пиям, ем ракия

 Вино пиям, ем ракия,
 коня явам, аджамия.
 Кон ме шета горе - доле,
 горе - доле низ това поле.
 Ме отнесе в ладна меана,
 у меана до три моми.
 Първа точи, втората носи,
 а третата мене гледа.
 Си я качиф на кончето,
 я отнесоф право дома.
 
https://www.vbox7.com/play:d4e08ed0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:08:06
На порти чука и рука

На порти чука и рука*, Лено, Ленче
Ела ми порти отвори,
вашине порти шерени

Ела ми порти отвори, Лено, Ленче,
вашине порти шерени,
шерени и чемширени

Балъм* ти хабер* носиме, Лено, Ленче,
от височкана планино,
от хайдушконо сборище

Любено ти сме хванали, Лено, Ленче,
кончено му сме продали,
парине му сме изпили

Тебе сме на чоп метнали, Лено, Ленче,
ти си са мене паднала,
ти ще със мене да дойдеш

Ти ще със мене да дойдеш, Лено, Ленче,
на височкана планино,
мене щеш измéт* да правиш

*рукам = викам
*балъм = производно от балъ (мед)
*хабер = вест, известие
*измéт = прислужване

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://vbox7.com/play:5cbb216ff4

Изпълнението на Георги Чилингиров:

https://vbox7.com/play:0dfe246e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:09:31
Мома е мома родила
 
Мома е мома родила,
с ален го мендил повила
и с друг му е люлка сторила,
та че му е песен запела:

- Нани ми, нани, дощерко,
големка да ми нарастеш
големка да ми нарастеш -
на осемнайсет годинки

Ага са доще собереш,
със твойне дружки връстнички,
ага та доще попитат:
"Кой ти е твоен бобайко?"

Пък ти им речи, дощерко,
ети ми немам бобайко
Мен ма е майка украла
ваз коса, още ваз жотва

Изпълнението на Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:b1908403c8

Изпълнението на Николай Славеев:

https://www.youtube.com/watch?v=sFK-i4fT6ZE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:10:04
Андон иде

 Андон иде от чаршия,
 от чаршия от конакот, Андоне бре,
 от чаршия от конакот, Андоне бре.

 Ръце му са повързани,
 лице му е нашарено, Андоне бре,
 лице му е нашарено, Андоне бре.

 Го питая, разпитвая:
 -Кажи, кажи бре Андоне,
 де ойдоя, де ойдоя комитите, со оружието?

 Го мачия, го кършия, раце, нозе му строшия,
 Андоне бре, нищо Андон не изкажал, Андоне бре.

 Ке го карат, во зандани, во зандани, Солун града,
 Андоне бре, Солун града, Беаз куле, Андоне бре.

Изпълнението на Константин Гугов:

https://www.youtube.com/watch?v=SRRDOuQQfBU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:10:47
Ти речи, момне ле

Изпълняват Росица Пейчева и Николай Славеев:

https://www.vbox7.com/play:0d7668bc

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:11:15
Син ти иде, Македонийо

Дайте вино аз да се напия,
с мойте верни, стари другари,
сто години време, майко мина,
рана, майко, рана остана!

Син ти иде, Македонийо
да избрише твоите сълзи.
Нова песен за тебе пишувам
от Пирина с пушка берданка. (2)

Секой иска тебе да те има,
твойта дарба Земьо, твойот глас,
че живот във песните ти има,
Мъдрост стара Самуилова.

Син ти иде, Македонийо
да избрише твоите сълзи.
Нова песен за тебе пишувам
от Вардара с хубава мома. (2)

Ти за мен си райска градина,
във душата и сърцето ми,
одан, плачам и за тебе пеям,
верен ти оставам аз до гроб!

Син ти иде, Македонийо
да избрише твоите сълзи.
Нова песен за тебе пишувам
От Егея с Драмска ракия. (2)

https://www.youtube.com/watch?v=oG5Mmh-gDNI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:12:00
Мари Марийко

 Мари Марийко, карагьозлийко,
 ходила ли си лете на мандра?
 Видяла ли си, мари, прясно сиренье?
 Такова ти е бялото лице /2

 Мари Марийко, карагьозлийко,
 ходила ли си лете на чаршийе?
 Видяла ли си, мари, църни чурешки?
 Такива ти са църните вежди /2

 Мари Марийко, карагьозлийко,
 ходила ли си лете на бостанье?
 Видяла ли си, мари, цървени карпузки?
 Такива ти са цървените бузки /2

 Мари Марийко, карагьозлийко,
 ходила ли си лете на морье?
 Видяла ли си, мари, тенка гемийка?
 Такава ти е тънката снага /2
 
https://www.vbox7.com/play:61a0d781
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:12:27
Благуно дейче

 Благуно дейче, мори, пожаранче! (x2)
 Отвори ми джамни пенджер, сакам да те видам яс! (x2)

 Дей гиди, Аце, море аджамийо! (x2)
 Що да ти отворам пенджер, кога не те сакам яс! (x2)

 Благуно дейче, мори, пожаранче. (x2)
 Ке продадам бърза коня, само да те любам яс! (x2)

 Дей гиди, Аце, море аджамийо. (x2)
 Не продавай бърза коня, тебе не те любам яс! (x2)

 Благуно дейче, мори, пожаранче. (x2)
 Ке продадам сарай кукя само да те вземам яс! (x2)

 Дей гиди, Аце, море аджамийо.
 Не продавай сарай кукя, тебе не те сакам яс,
 яс си имам друго либе, него си го сакам яс!
 
https://www.youtube.com/watch?v=ccMgO9TvFU8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:13:04
Китка ти вием, юначе

 Китка ти вием, юначе,
 три дена и три вечера,
 три дена и три вечера,
 със мойсе тьонки порсткове
 
 С китка ти хабер* провадам -
 в неделя ми е сватбана,
 в неделя ми е сватбана,
 пък ти в четвъртък да дойдеш
 
 Пък ти в четвъртък да дойдеш
 нишенан да си развърнем:
 твоену твое да си е,
 моену халал* да ти е!
 
 Че сме са мночку галили,
 галили и драговали,
 пък нема да са зьомниме
 от сея пусти душмани!

*хабер = вест, известие
*халал = от все сърце, без съжаление

Изпълнява Таня Скечелиева:
 
https://www.vbox7.com/play:cff1152d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:14:20
Катерино моме

Катерино моме, Катерино
Катерино моме, Катерино
Защо си толкоз моме хубава
Защо си толкоз моме гиздава

Каква те e майка моме родила
Каква те e майка моме кърмила
Каква си трева моме газила
Каква си вода моме ти пила

Я съм си мило либе хубава
Я съм си мило либе гиздава
Оти съм растла либе в планината
Оти съм растла либе в планината

Катерино моме, Катерино /х2/

https://www.youtube.com/watch?v=kSQQMy40JE8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:15:01
Яна майка люто кълнеше

Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:c6d949aa1b


За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:15:39
Къде се чуло-видело

Къде се чуло-видело
мома за ерген да плаче. (х2)
Мома за ерген да плаче,
като Марийка за Кольо. (х2)

Кольо ке оди в тугина,
тугина пуста печалба (х2)
Марийка пред кон стоеше,
дребни си сълзи ронеше
дребни си сълзи ронеше
и Кольо си го молеше:

Не оди Кольо тугина,
в тугина пуста печалба (х2)
Цвете се, Кольо мериса,
дорде е росно в градина.
Моме се, Кольо, пък люби,
дорде е младо и убаво.

https://www.vbox7.com/play:e58b38f5ea
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 30 July 2018, 22:16:05
Де се е чуло, видело

Де се е чуло, видело, мари, чорнана земе без вода,
на едно место имаше, мари, и нея мома чуваше*.

Чешка за алтон даваше, мари, отдоло иде Илия,
Илия луда гидия, мари, хранено конче яехкаше.
Право на чешмьо ворвеше, мари, и си на мома думаше:

"Подай ми момне ле, водица, мари, със сребърна типсица,
че съм за вода загорел, мари, и съм за тебе заболел."
Подаде му мома водица, мари, той ней фана рачица.

*чуваше = пазеше

https://www.youtube.com/watch?v=IIqDEsuPJsE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:42:48
Малка мома цвете брала

Малка мома цвете брала
във градинкана
Кайно брала, там заспала
между цветено /2

От дол иде лудо-младо
и й говори:
Стани, стани, малкай моме,
стани, стига спа /2

Любено ти се годило
и ще се жени
Кат' се годи, нек' се жени
от мен му просто /2

Изпълнява Таня Скечелиева:

https://www.youtube.com/watch?v=h9gwfjPIDD4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:43:29
Алтана

 Кой не е видел Алтана?
 Кому не памет свъртела?
 Алтана – алтън на гърло,
 Алтана – жива приказна!
 На снага – стройна калина,
 на мерак – огин разгорен!

 Една е мома Алтана,
 на лице – цървен трендафил,
 на снага – стройна калина,
 на мерак – огин разгорен!

 Кога се Алтан родила,
 три пати зора зорила.
 Пролет й била постела,
 горска сърна я доила,
 славеи песни пеяли,
 над нея солнце греяло!
 
 Една е мома Алтана,
 на лице – цървен трендафил,
 на снага – стройна калина,
 на мерак – огин разгорен!

 Кой не е видел Алтана?
 Кому не сърце однела?
 Седи ли – гори земята,
 Гледа ли – рани отвара.
 Женети венец фърлая,
 ергени горат за нея.
 
 Една е мома Алтана,
 на лице – цървен трендафил,
 на снага – стройна калина,
 на мерак – огин разгорен! (х2)
 
https://www.vbox7.com/play:dc513472
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:44:26
Юначе лудо и младо

 Юначе лудо и младо,
 пукна ли ти са сърцено
 на сношничкана попрелка,
 попрелка и поседелка?
 
 Га ти бех кърши сьоднала,
 га ти бех корпа свалила,
 га ти бех лице открила,
 га ти бех плитки ройнала.
 
 Девойко, мари хубава,
 сърце са на две пукнало,
 сърце са на две пукнало,
 та съм без сърце останал!
 
 Лицено ти бе, девойко,
 каквоно бела кинижка
 и плитчицине, девойко,
 какно във Арда рибкине!
 
 Ако ма болест умори
 йе та ща люто прокълна,
 друг ще на тебе отвърна -
 бално да видиш какво е!

Изпълнението на Румен Родопски:

https://www.vbox7.com/play:45ceeb37

Изпълнението на Таня Скечелиева:

https://www.vbox7.com/play:20411e76
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:45:16
Меаните майко ле

Меаните, майко ле, ме запустия
тия вити пеачки ме разболея. [х2]

Меани, меани, що ми сторихте
живот мой, меани, ми го зедохте. [х2]

Сва нок* седам в меана, сва нок си пиям
песна свирка сал слушам и се веселам. [х2]

Меани, меани, що ми сторихте
живот мой, меани, ми го зедохте. [х2]

Либето ме остави, ме заборави
сe за тая ракия то ми се збори*. [х2]

Меани, меани, що ми сторихте
живот мой, меани, ми го зедохте. [х2]

*сва нок = цяла нощ
*збори = говори

Изпълнява Росица Пейчева:

https://www.vbox7.com/play:112e8ad2
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:45:46
Марко кони кови

 Марко кони кови ехей
 на ново недел'а Яно
 Марко седла кони ехей
 сватови ке збира Яно

 Делеку ке 'оди ехей
 преку три планини Яно
 преку три планини ехей
 преку девет реки Яно

 Смисли да ми 'оди ехей
 по делечно место Яно
 по Прилепа града ехей
 невеста да зема Яно

 Невеста да 'зема ехей
 од Прилепа града Яно
 невеста да 'зема ехей
 'убава болгарка Яно

Изпълнява Любка Рондова:
 
https://www.vbox7.com/play:7cb2c743
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:46:22
Кито моме

На гости ти дойдох, Кито моме,
тебе не те найдох,
Кито моме, китка вo градина!
Кито моме, китка вo градина!

Вечерата найдох, Кито моме,
тебе не те найдох,
Кито моме, китка вo градина!
Кито моме, китка вo градина!

Седнах да вечерам, Кито моме,
вечера не сакам,
Кито моме, китка вo градина!
Кито моме, китка вo градина!

https://www.vbox7.com/play:b4625bfe
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:47:31
Либе Петрано, Петранке

Либе Петрано, Петранке,
гиди петровска ябълко,
гиди петровска ябълко,
от Бога ли си паднала?

От Бога ли си паднала
или в градинка раснала,
та си ми бяла и червена,
та си ми тънка и височка?

Ни съм от Бога паднала,
ни съм в градинка раснала.
И мене майка родила,
и мене, както и тебе.

С прясно ме мляко кърмила,
с руйно ме вино поила.
Затуй съм бяла и червена,
Затуй съм тънка и височка.

Либе Петрано, Петранке,
гиди петровска ябълко,
от Бога ли си паднала
или в градинка раснала?

https://www.vbox7.com/play:ee4deb4f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:48:06
Дотекла е вода студена

Дотекла е вода студена,
дотекла е вода студена,
роди се Яна убава, леле, айде де,
роди се Яна убава.

Кога се Яна родила,
кога се Яна родила,
майка й магия сторила, леле, айде де,
майка й магия сторила.

Живо пиле в огин фърлила,
живо пиле в огин фърлила,
магийски думи думала, леле, айде де,
магийски думи думала.

Като се ворти пилето
като се ворти пилето,
така да се вортат ергени, леле, айде де,
по наша Яна убава.

https://www.youtube.com/watch?v=0bsu6FCU7HQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:48:58
Янка Танева - Вода тече

Вода тече, вода тече
по бели камъни, по бели камъни

Че кой тича, че кой тича
вода да налива, вода да налива /2

Станка тича, Станка тича
вода да налива, вода да налива /2

Станка тича, Станка тича
вода да налива /2

Че кой тича, че кой тича
вода да напива, вода да напива /2

Иван тича, Иван тича
вода да напива, вода да напива /2

Уж да рече, уж да рече:
- Изгорях за вода, изгорях за вода /2

Пък той рече, пък той рече:
- Изгорях за Станка, изгорях за Станка


https://www.youtube.com/watch?v=DzSQUYUGZBQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:50:03
Песен за Мануш Войвода

Стига сме яле, яле и пиле,
вино, ракия и руди ягния.

Развевай байрак, ти Мануш Войвода!
Развевай байрак из Струмишко поле! /2

Нашите майки се у църно одат,
се у църно одат и за назе жалат.

Развевай байрак, ти Мануш Войвода!
Развевай байрак из Струмишко поле! /2

Нашите сестри бело цвеке садат,
бело цвеке садат, ама не се китат.

Развевай байрак, ти Мануш Войвода!
Развевай байрак из Струмишко поле! /2

https://www.youtube.com/watch?v=HmKrOrXJhvU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:50:36
Песен за Тодор Александров

Нещо ке те питам, бабо,
право да ми кажеш,
Право да ми кажеш, бабо,
без да ме излажеш.

Кои войводи бе'а бабо,
у вас на вечера,
Дали Гоце Делчев, бабо
или Даме Груев?

Кат ме питаш, а'бре аго,
право ке ти кажа,
право ке ти кажа, аго,
без да те излажа.

Нито Гоце Делчев, аго
нито Даме Груев,
Най си беше, а'бре, аго,
Тодор Александров.
Тодор Александров, аго
с неговата чета.

Тука вечерая, аго,
и си заминая,
и си заминая, аго
за Пирин планина.

Знамето им беше, аго,
църно и цървено.
И на знаме пише, аго,
"Смърт или свобода",
смърт или свобода, аго
за Македония.

https://www.youtube.com/watch?v=PaXZs-FxGGY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:51:16
Стоян през гора вървеше

Стоян през гора вървеше
и на гората думаше:
- Горо, льо, горо зелена,
защо си толкоз сърнала?
Дали те е слана сланила
или те е огън палило?

- Нито ме е слана сланила,
нито ме е огън палило.
Вчера оттука минаха (х2)
до три синджира със роби.
Наопак ръце вързани.


Изпълнява Верка Сидерова

https://www.vbox7.com/play:8de9046313
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:51:43
Залюбих си едно либе

Залюбих си едно либе,
мале ле, стара  майчице.
Не мога, мале, без него
умирам, мале, за него.

Очите му маслинови,
мале ле, стара майчице.
Не мога, мале, без него
умирам, мале, за него.

Кога легна не заспивам,
все него, мале сънувам.
Не мога, мале, без него
умирам, мале, за него.

Иди го поискай, мале,
дано го дадат на мене.
Не мога, мале, без него
умирам, мале, за него.

https://www.youtube.com/watch?v=r62Tt2hdt5g
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 06:52:16
Море кога одев

Море кога одев*, мила мамо,
кон да поям на кладенец,
море там си найдов*, мила мамо,
едно лично лудо младо.

Море очите й черешови,
лицето й ясно солнце.
Море учи майко, подучувай,
що да правам да я земам.

Море слушай сине стара майка,
не лудувай по момето.
Море момето е посвършено*
во комшии за Гьоргия.

Море кога одев, мила мамо,
кон да поям на кладенец
Море там си найдов, мила мамо,
едно лично лудо младо.

*одев = ходих
*найдов = намерих
*посвършено = сгодено

https://www.vbox7.com/play:129231c42e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:27:58
Янкина мама думаше

Янкина мама думаше:
Янке ле, мила мамина,
макар да съм ти мащеха,
зло няма да ти помисля,
на добро ще те науча...

В неделя ти е сватбата,
често гората не гледай,
не гледай, не са заглеждай,
да не те някой познае,
че ти си била с хайдути,
на хайдутите войвода...

Янка на мама продума:
Мамо ле, стара мамо ле,
че колко ще ми е сватбата?
Я два дни, я три дни,
най-много цяла неделя;
и пак в гората ще ида
дружина да си поведа.

http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100230340/pesen-na-denya-yankina-mama-dumashe
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:28:39
Цвеке цофтеше

Цвеке цофтеше, мамо, в нашта градина
Цвеке цофтеше, мамо, в нашта градина
Как да кандисам*, мамо, да го изкина*
Как да кандисам, мамо, да го изкина

Да го изкина, мамо, да го нареда
Да го изкина, мамо, да го нареда
Да го нареда, мамо, да го изпрата
Да го нареда, мамо, да го изпрата

Да го изпрата, мамо, на мойто либе
Да го изпрата, мамо, на мойто либе
На мойто либе, мамо, в тугя тугина*
На мойто либе, мамо, в тугя тугина

Там да мирише, мамо, дорде е росно
Там да мирише, мамо, дорде е росно
Цвеке мирише, мамо, дорде е росно
Мома се люби, мамо, дорде е млада

*кандисам = съгласявам се, скланям
*изкина = откъсна
*тугя тугина = чужда чужбина

https://www.vbox7.com/play:31174322e3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:28:59
Ранила мома билбиля

Ранила* мома билбиля*
Утро и вечер со шекер,
А на пладнина чеинца;
Ранила що го ранила
Токму за девет години.

Дойде ми го'а и доба
Девойка ми сe посвърши*,
Посвърши ке сe омъжит.
Тога e билбил вореше:

,,Девойкo, моя стопанко!   
Кога ти ке сe омъжиш,
Кому ке мене оста'иш?
И яс со тебе ке идам,
Вo десна пазу'а ке спиам,
По-рано ке те скоривам:
Стани ми, стани девойче,
Свекърва огън запали,
Золви ти куки* смето'а,
Девер ти дукян отвори."

http://www.promacedonia.org/bugarash/bnpesni/bm_ljubovni_3.htm#484

*ранила = хранила
*билбил = славей
*посвърши = сгоди
*кукя = къща
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:29:43
Марийка дума бате си

Марийка дума бате си:
Бате ле, турци са дошле
Бате ле, турци са дошле

Бате ле, курдисали* са,
Бате ле, кондисали* са,
барабар* със пашата си

Бате ле, алтън ми дават
Бате ле, да им продумам
Бате ле, да им продумам

Бате ле, дор два ми дават
Бате ле, да ги погледна
в очите, между веждите

Марийкин бати думаше:
Мари Марийо, Марийке
Мари Марийо, Марийке

Думай им колкото искат,
вземай им колко ти дават

Ала ги в очи не гледай,
в очите между веждите
Ала ги в очи не гледай,
в очите между веждите

*кондисам, кондисал се = да застана, да се разположа, да заема място в пространството, в преносен смисъл да се препреча. Аналогична е по значение на турцизма курдисам
*барабар = заедно

https://www.vbox7.com/play:568a26fb
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:30:12
Изгреяло ясно слънце

Изгреяло ясно слънце, дос дос Доне ле
та огрея малка мома, дос дос Доне ле
малка мома във градинка, дос дос Доне ле

Малка мома във градинка, дос дос Доне ле
цвекье бере, китка вие, дос дос Доне ле
да накичи руса коса, дос дос Доне ле

Да накичи руса коса, дос дос Доне ле
да налее студ'на вода, дос дос Доне ле
студ'на вода кладенчова, дос дос Доне ле

Накичила руса коса, дос дос Доне ле
тръгнала е с бели менци, дос дос Доне ле
тръгнала е за кладенци, дос дос Доне ле

Лудо-младо подир нея, дос дос Доне ле
настигна я, закачи я, дос дос Доне ле
откраднa й вита китка, дос дос Доне ле

Провикна се малка мома, дос дос Доне ле
ойде, вазе, мили братя, дос дос Доне ле
каде да сте, да дойдете, дос дос Доне ле

Уловете лудо-младо, дос дос Доне ле
не го бийте, ни трепайте, дос дос Доне ле
при мене го доведете, дос дос Доне ле

Да го вържа с руса коса, дос дос Доне ле
да го бия с бели ръце, дос дос Доне ле
да го стрелям с църни очи, дос дос Доне ле

https://www.youtube.com/watch?v=pS9QoqRK9ik
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:31:07
Кога тръгнах, Цвето, во тугина

Кога тръгнах Цвето, во тугина*
дребни солзи ти ронеше
Дребни солзи, Цвето, ти ронеше
и во очи се колнеше,
дека* верна, Цвето, ке ми бидеш
кукя* и деца ке ми гледаш

Но во тебе, Цвето, не верувах*
право назад си се вратих*
Кога дома, Цвето, си пристигнах
беше полнощ поминало
Врата беше, Цвето, затворена,
дечинята* позаспали

Главата ти беше завъртена,
со комшия пируваше
Ти кафенце, Цвето, му правеше
бело лице ти му беше
Така ли ме, Цвето, мене чекаш?
Така ли ми деца гледаш?

Право назад, Цвето, яс се вратих,
со судбина* се помирих
Ти во сърце болка ми остана
за моите мали деца
Како знаеш, Цвето, така прави,
ти за мене немой* мисли

*тугина  = чужбина
*дека = че
*кукя = къща
*верувах = вярвах
*вратих = върнах
*дечинята = децата
*судбина = съдба
*немой = недей

https://www.vbox7.com/play:402bd9ae

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xCuSkT8zE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:31:46
Каля си жътва жънеше

Каля си жътва жънеше
из тази равна Добруджа.
Като си жътва жънеше,
весела песен пееше.

Иван из път пътя вървеше
и си песента слушаше.
Той си на Каля думаше:

- Кальо, льо, песнопойке ле! (х2)
Кальо, льо, добруджанке ле!
Ти като жънеш и пееш
мен защо не споменаваш?

- Иване, любе Иване,
ази си жъна и пея.
На думи нищо не казвам,
ала в сърце тебе нося.


изпълнява Галина Дурмушлийска

https://www.vbox7.com/play:693306fa
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:32:17
Снощи се седенка кладеше

Снощи вечер край порти
 седенка се кладеше /2
Седенка се кладеше
 от моми и ергени /2
 
Мене мама ми каза:
 Слагай да вечеряме /2
Слагай да вечеряме,
 постиляй да лягаме /2
 
Пусто вечеряхме си,
 пусто полегнахме си /2
Мама и татко заспаха,
 мойто сърце не заспа /2
 
През прозорец погледнах -
 седенка се кладеше /2
Всяко любе до любе,
 мойто любе самичко /2
 
Изпълнява Кайчо Каменов:

https://www.vbox7.com/play:b0d36056b2
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:32:51
Ой, Вело, Вело


Ой, Вело, Вело, хубава Вело, (х2)
я, дай си, Вело, паламарката,
паламарката, Вело, салтамарката.
Ой, Вело, Вело, хубава Вело,
паламарката, Вело, салтамарката.

Сутрин на рано, рано да станиш, (х2)
на нива да идиш, жетва да жениш,
жетва да жениш, Вело, снопи да вързваш.
Ой, Вело, Вело, хубава Вело,
жетва да жениш, Вело, снопи да вързваш.

Ой, Еньо, Еньо, касканджи Еньо, (х2)
иди си, Еньо, върви си, Еньо,
ни паламарка давам, ни салтамарка.
Ой, Еньо, Еньо, касканджи Еньо,
ни паламарка давам, ни салтамарка.


изпълнява Иван Георгиев

https://www.vbox7.com/play:d8c71d2d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:33:31
Магда Пушкарова - Димчо ле, гайдарджийче ле

https://www.vbox7.com/play:66ccd370

Текст

Димчо, ле, гайдарджийче ле, мари,
кой ти гайдата изписа,
изписа и бейледиса*, мари,
ситен маргарит изниза?

Мале, ле, мила майчице, мари,
я рекох да ти не казвам,
ма като си ме питала, мари,
на тебе право ще кажа:

Мене ми Рада светеше, мари,
с голяма свещна ламбада,
с голяма свещна ламбада, мари,
в плевнята, че под колата.
Там си гайдата изписах, мари,
на Радиното коляно.

Димчова майка пак рече, мари:
"Димчо, ле, един на майка,
навреме, на мойта младост, мари,
с Радин се татка любихме,
любихме, синку, и лъгахме, мари,
лъгахме, па се не 'зехме.


http://tanichke-strandja.blogspot.com/2009/07/blog-post_19.html
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:33:59
Ранила мома
 
 Ранила мома за вода джанам
 на чешма шарена,
 на тая чешма шарена джанам
 за бистра вода студена
 На тая чешма шарена джанам
 за бистра вода студена

 Ранило лудо по нея джанам
 на чешма шарена,
 тук да я стигне настигне джанам,
 там да я лудо пречека,
 нито я стигна настигна джанам,
 нито я лудо пречека

 Най си я лудо завари джанам
 на чешма шарена,
 со друго либе стоеше джанам,
 благи му думи думаше
 Благи му думи думаше джанам,
 китка от глава даваше
 
 Де гиди моме убава джанам
 убава лажовна
 Защо не си ми казала джанам
 яс друго либе да люба
 Защо не си ми казала джанам
 яс друго либе да люба
 
https://www.vbox7.com/play:deeb547374
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:34:36
Володя Стоянов - Вземи огин, запали ме

 Цела Битола я прошетах
 като тебе моме не найдох.

 Припев:
 Земи огин, запали ме,
 направи ме пепел,
 да не одам мило либе
 подир тебе.
 Земи огин, запали ме,
 направи ме пепел,
 да не гледам мило либе
 подир тебе.

 Очите ти черешови
 снагата ти елхова.

 (Припев:)

 Вегите ти гайтанови
 лицето ти - ясно сонце.

 (Припев:)

 Уще ли мома ке одиш,
 уще ли свето ке гориш.

 (Припев:)

https://www.vbox7.com/play:5b63aea5c1
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:35:01
Сая съм вечер сама самичка

Сая съм вечер сама самичка.
Ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела. (х2)

Свари ли ми щеш ворна кафица
да дойда, бела Жамлице, да дойда, да дойда?

Сварела съм ти, пак ще ти сваря.
Ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела.

Постла ли ми щеш мечка дюшечка
да дойда, бела Жамлице, да дойда, да дойда?

Постилала съм, пак ще ти постлам.
Ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела.

Легна ли ми щеш на десна рока
да дойда, бела Жамлице, да дойда, да дойда?

Легала съм ти, пак ще ти легна.
Ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела.

https://www.youtube.com/watch?v=f-5sbF8WTb0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:35:34
Една е Манда

Една е Манда в Търново.
Една е Манда работна,
една е Манда скупосна.
Хем, преде Манда, хем тъче,
хем кара коня в хармана. (х2)

(Манде ле, мари царкина.)
Манде ле, волуваркина.
Манде ле, говедаркина. (х2)
Имате ли , Манде ле юнички,
юнички за продаване?
- Имаме, белким немаме!

Ала за тебе немаме,
оти си Георги от Мързово
и немаш къшча в Търново.

- Манде ле, моме хубава.
Манде ле, чаша сребърна.
Манку ле, калайдисана.

Вземи ме, Манку, вземи ме.
Къшчата ще си разваля,
дъска по дъска ще сурна, (х2)
мертек по мертек ще влача,
пирон по пирон ще свърта.

В Търново къшча ще сторя,
в Търново на хурисчето,
в Търново на мегдането.
Високата чардаклия,
широка дор до шарлия,
пак тебе Манку ще взема!


изпълнява Георги Германов

https://www.vbox7.com/play:6a923038
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 31 July 2018, 20:36:04
Залюби Радка Никола

Залюби Радка Никола,
Никола - баш чобанина.
Люби го и ще го вземи.

Майка й не я даваше.
Тя си на Радка думаше:
- Не вземай, Радке, Никола.

Той няма къща на село,
между хората не ходи.
Той ходи, Радке, из гората

с негов'то стадо голямо.
И има една колиба,
там ще те Радке заведе.

Радка майка си думаше:
- Мале мо, стара мале мо,
за тебе мож' да е колиба,

я пък за мене сараи.
Аз пак Никола ще взема,
той ми е, мале, на сърце.


изпълнява Галина Дурмушлийска

https://www.youtube.com/watch?v=vDgJh6qTPxs
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:40:35
Всичката се гора

Всичката се гора,
всичката се гора,
всичката се гора, майко,
раззеленила.

Само едно дърво,
само едно дърво,
само едно дърво, майко,
не е зелено.

А под него лежи,
а под него лежи,
а под него лежи, майко,
Тодор Александров.

С девет люти рани,
с девет люти рани,
с девет люти рани, майко,
от предатели.

За свобода падна,
за свобода падна,
за свобода падна, майко,
за Македония!

Изпълнява Иван Андонов:

https://www.youtube.com/watch?v=NZIN4q4hV-4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:41:15
Айше, лично Айше

Айше, лично Айше,
на пенджер* ти подай се,
яс идам да те видам.
Айде Айше, лично Айше,
кой вино ке ме служи,
той в очи да ме пули*.

Ей, море лично момче,
яс вино ке те служам
и в очи ке те пулам.
Ей, море лично момче,
що ке ми таксаш, биро,
за таков себап*, мило?

Айше, мори Айше,
налами* ке ти купам
од пазар, дур* од Струга.
Айде Айше, мори Айше,
ти какви сакаш - такви,
за невеста, пак*, златни.

Ей, море лично момче,
доагяй* дур е сонце,
аберот ми е сторен,
айде, вечер ке ме грабат
бегалка ке ме прават
за едно старо аро*.

*пенджер = прозорец
*пули = гледа
*себап = добро дело, благодеяние
*налами = налъми, чехли
*дур = чак; дур е сонце = до залез слънце
*пак = пък
*доагяй = идвай
*старо аро (харо) = дърт, грозен човек

https://www.vbox7.com/play:56f6f9f8de
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:41:45
Радо, мари Радо

 Радо, мари Радо, бела Радо,
 пустине ти чорни очи,
 Пустине ти чорни очи -
 чорни са чорни кат череши
 Чорни са чорни кат череши,
 койно ги види за тех плаче
 Койно ги види за тех плаче -
 йе ги видех - йе заплаках
 
 Радо, мари Радо, бела Радо,
 пустана ти тьонка снажка
 Пустана ти тьонка снажка -
 тьонка е, тьонка - кат фиданка
 Тьонка е, тьонка - кат фиданка,
 койно та види за теб плаче
 Койно та види за теб плаче,
 йе та видех - йе заплаках
 
 Койно та види за теб плаче,
 йе та видех - йе заплаках.

Изпълнява Радка Кушлева:

https://www.vbox7.com/play:6a052965
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:42:48
Белото Марийче

Снощи го видох, мила мамо, белото Марийче
Снощи го видох, мила мамо, белото Марийче
Белото Марийче, мамо, нашето комшийче
Белото Марийче, мамо, нашето комшийче

За вода тръгнало, мамо, за вода студена
За вода тръгнало, мамо, за вода студена
с нейни дружки, мила мамо, дружки убавици
с нейни дружки, мила мамо, дружки убавици

От сичките моми, мамо, мома най-убава
От сичките моми, мамо, мома най-гиздава
Убава Марийка, мамо, изгорех за нея,
убава Марийка, мамо, си умрех за нея

Изпълнява Юри Крумов:

https://www.vbox7.com/play:b0d323af
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:43:28
Калино Радо мари

Калино Радо мари, росна ливадо,
кой ти го купи, мари, герданчето? (х2)
Тази пуста буля, мари, дали пък не знае -
който ме люби, той ми го купи. (х2)

Калино Радо мари, росна ливадо,
кой ти го купи, мари, коланчето? (х2)
Тази пуста буля, мари, дали пък не знае -
който ме люби, той ми го купи. (х2)

Калино Радо мари, росна ливадо,
кой ти го купи, мари, сукманчето? (х2)
Тази пуста буля, мари, дали пък не знае -
който ме люби, той ми го купи. (х2)

Калино Радо мари, росна ливадо,
кой ти го люби, мари, бялото лице? (х2)
Тази пуста буля, мари, дали пък не знае -
който го люби, той ще ме вземи. (х2)


изпълнява Добра Савова

https://www.vbox7.com/play:9ea9a560e2
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:44:41
Джанъм Тодоро

Изпълнява Ваня Дженезова:

https://www.vbox7.com/play:7ad797d6 (https://www.vbox7.com/play:7ad797d6)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:46:00
Млад ме сака, стар ми китка взима

Гюл девойче море ле, под гюл задремало,
гюл се рони море ле, в устата му пада,
девойче му море ле, потихом говори,
не мой гюле море ле, зелен се не рони
Не мой гюле море ле, зелен се не рони,
че не мога море ле, зелен да те бера
Яз си имам гюле ле до два-три ли яда,
млад ме сака гюле ле, стар ми китка взима /3

Да знам гюле море ле, дека че е старо,
да юлезнем гюле ле у мала градинка
Да наберем гюле ле китка пелинова,
да натъркам гюле мое бело лице /2
Кога дойде гюле ле старо да цилива,
мое лице гюле ле пелиново да е. /3

Да знам гюле море ле, дека че е младо,
да юлезнем гюле ле у мала градинка
Да наберем гюле ле китка босилкова,
да натъркам гюле мое бело лице /2
Кога дойде гюле ле младо да цилива,
мое лице гюле ле босилково да е /3

Изпълнява Олга Борисова:

https://www.vbox7.com/play:5e491ac7
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:46:32
Панагир ми се сбираше

Панагир ми се сбираше, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.
На старо панагирище, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.

И Гюргя иска ле, да иде, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.
Стара я майка ле, не пуска, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.

Седи ми, керко ле, не оди, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.
Че тамо има ле, делии, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.

Делии, делии, ле, калии, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.
Гюргя си майка, ле, не слуша, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.

Препаша сабя, ле, френгия, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.
Наметна пушка, ле, бойлия, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.

Ойде при отбор ле, юнаци, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.
Байрако да им ле, развее, Гюрге ле, Гю-
Гюрге ле, юбаво.


изпълнява Роза Цветкова

https://www.vbox7.com/play:d8903fc4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:55:53
Айде разболе се мойто либе

Айде разболе се мойто либе
во тугя* земя.
Aйде нема рода да го види
оти ке юмре.
Aйде нема рода да го види
оти ке юмре.

Айде пратил писмо, мила майко,
язе да идам.
Айде яз да идам, мила майко,
да го видам,
Айде да го видам, мила майко,
па да си юмре.

-Айде немой* керко*, немой душо,
много е далеко,
айде немой керко немой душо,
сме сиромаси,
айде немой керко немой мила,
много е далеко.

Айде ке продадам, мила майко,
колан и гердан,
айде яз ке идам, мила майко,
да го видам.
Айде да го видам, мила майко,
со него да юмра.

*тугя = чужда
*немой = недей
*керка = щерка, дъщеря

Изпълнява Иван Гоцев:

https://www.vbox7.com/play:cab86b0f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:56:31
Един Димитър на майка

 Един Димитър на майка лельо,
 един Димитър на майка,
 на майка още на баща, лельо
 на майка още на баща.
 
 Снощи му вечер дойдоа лельо,
 снощи му вечер дойдоа,
 троица млади гавази лельо,
 троица млади гавази.
 
 Та си Димитър искаа лельо,
 та си Димитър искаа,
 младо войниче да иде лельо,
 младо войниче да иде.
 
 На Димитър се не оди лельо,
 на Димитър се не оди,
 че му е малко кончето лельо,
 че му е малко кончето.
 
 Че му е малко кончето лельо,
 че му е малко кончето,
 че му е младо булчето лельо,
 че му е младо булчето.
 
Изпълнява Николина Станчева:

https://www.vbox7.com/play:53a83828
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:57:05
Драганин братец

Драганин братец той Драгани дума:
Драгано, сестро, я попей ми, попей.

Я попей ми, попей вчерашната песен,
дето я пееше на голяма нива.

Дето я пееше на голяма нива,
на голяма нива, на широка поста.

Драгана брайно тихом говори:
Не мога, брайно, да ти попея.

Не мога, брайно, да ти попея,
тука е, брайно, гора хайдушка.

Тука е, брайно, гора хайдушка.
Гора е, брайно, пълна с хайдути.

Гора е, брайно, пълна с хайдути.
Яз имам, брайно, любе хайдутин.

По гласа, брайно, шъ ма познае.
По думи, брайно, шъ ма разбере.


изпълнява Пенка Павлова:

https://www.youtube.com/watch?v=mET5lUXIgfM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:57:44
Володя Стоянов - Старият бунар

Не хвърляй мило либе камък
камък в стария бунар
Че двамка с тебе пили сме от там
и ти от мене и аз от теб /2

Запей ми горо зелена
на кестените песента
за верна любов на моми, ергени
дадена пред майка и баща /2

Низ двори шета стара майка
кърши пръсти, чака своя син
За да му каже бащина заръка,
стигнала от славни времена /2

Запей ми горо зелена
на Гоце, Даме песента
СМЪРТ ИЛИ СВОБОДА,
таз свещена клетва,
дадена пред Бога и рода

Запей ми горо зелена
на Гоце, Даме песента
СМЪРТ ИЛИ СВОБОДА,
таз свещена клетва,
дадена пред МАКЕДОНИЯ
 
Не хвърляй мили сине камък,
камък в стария бунар
Че водите в него са свещени, сине
Вардар, Струма и от Черний Дрин /2

https://www.youtube.com/watch?v=ZIjfyCKZkrY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:58:26
Малихери пукая

Малихери пукая, леле,
малихери пукая,
Малихери пукая,
на Гъндачот планина.

Тойо Ванчо войвода, леле,
тойо Ванчо войвода,
Тойо Ванчо войвода,
на чукарче седеше.

На чукарче седеше, леле,
на чукарче седеше,
На чукарче седеше,
заповед издаваше.

Юруш бракя комити, леле,
юруш бракя комити,
Юруш бракя комити,
да я ослободиме
майка Македония.

Песен за Карасулийският войвода от ВМОРО и ВМОК Иван Орджанов - Иванчо Карасулията:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Иванчо_Карасулията (http://bg.wikipedia.org/wiki/Иванчо_Карасулията)

https://www.vbox7.com/play:70e4b077ff
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 07:59:04
Кажи, Райне
 
Кажи, Райне, кажи, душо, кой ти нишан стори
Кой ти нишан стори, Райне, на белото лице? /x2/

Кат ме питаш, стара майко, право ке ти кажам.
Право ке ти кажам, майко, без да те излажам. /x2/

Снощи беа, стара майко, гости панагюрци
Се на бели коне, майко и со жолти юзди. /x2/

Главатар им беше, майко, мойто първо либе.
Той ми нишан стори, майко, на белото лице. /x2/
 
Изпълнява Иван Андонов:

https://www.youtube.com/watch?v=YU6NUe2lpvg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:20:24
Нигде се болест не чува

Нигде са боляст не чува, майно ле,
ни боляст, ни върла чума
Чула се й само на Биндер*,
чула са й само на Биндер, майно ле,
на биндерови ханове,
на енчовите одаи*

Не мори хора ярлийци*,
най мори хора ябанци*,
умори, кого умори,
умори Денча баш* майстор,
умори, та го повали
на тая тежка постеля
от сряда, та до неделя.

Кога си душа береше,
той си момчета повика
и на момчета думаше:
- Момчета, калфи*, чираци*,
мене ма чума нагази,
нагази и ма повали,
повали, ша ма умори...

Калфи, чираци плачеха
и си на Денча думаха:
- Денчо ле, бате Денчо ле,
Денчо ле, най баш майсторе,
ти като Денчо умираш,
на кого ше ни оставиш,
без очи, Денчо, без ръце,
учени-недоучени?

Денчо момчета думаше:
- Момчета, калфи, чираци,
сбирайте и прибирайте
ножици, тънки гайтани*,
канджите*, напръстниците,
делете добри кярове*,
от много - малко вземайте,
за мама дял оставете...

Кога при мама идете,
мама ще да ви попита:
"Къде ви, момци, майстора,
заща са сами връщате?",
а пък вие й речете:
"Майстор са Денчо ожени
за една мома хубава,
за мома, за биндерчанка."

Ако ви мама попита:
"Де ви са момци, дарове?",
тогаз на мама кажете:
"Момата беше мъничка,
дарове не е тъкала,
ленени и копринени,
памучни, беренджичени.
Дар само на теб проводи, майно ле,
чер чумбер*, черно копринен,
черен си чумбер да носиш!"

*Биндер = махала
*одаи = стаи
*ярлийци = местните, тукашните
*ябанци = другоселците
*баш = главен
*калфа = помощник на майстора
*чирак = ученик
*гайтан = плетеница за украса на дрехи
*канджи = куки за плетене
*кяр = печалба
*чумбер = забрадка

Изпълнява Борис Машалов:

https://www.vbox7.com/play:f4b21496
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:22:59
Володя Стоянов - Отвори, татко, тежки порти

https://www.youtube.com/watch?v=66-7-I2f92E

Отвори татко тежки порти
да намериш своя син,
животът мина, побеляхме,
да поговорим не успях.

Припев:

Татко, изтрий сълзите скъпи,
татко нали така ме ти научи
да не плача за жена.

Душата ми е волна птица
обиколила света,
пях с народа твойта песен,
пях за мъжките сърца.

Отвори татко тежки порти
да пресретнеш своя син,
по чаша вино да отпием
за стари мъжки времена.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:23:36
Радка платно тъче

Радка платно тъче и Богу се моли /2
Дай ми, Боже, дай ми, дай ми, помогни ми /2
бърдо да се строши, жички да се скъсат /2
Навън да излезна, на хоро да ида,
на хоро да ида, Стоян да си видя /2
Кога Стоян видя, все весела ходя /2
Кога го не видя - цял ден болна лежа /2

Стоян нива оре и Богу се моли /2
Дай ми, Боже, дай ми, дай ми, помогни ми /2
Рало да се строши, умори ми вола /2
на хоро да ида, Радка да си видя /2
Кога Радка видя, цял ден весел ходя /2
Кога я не видя - цял ден болен лежа /2

Изпълнява Борис Машалов:

https://www.vbox7.com/play:6cc08192
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:24:20
Отдолу идат сеймени

Отдолу идат сеймени*,
хайдушка глава носея, леле,
хайдушка глава носея.
Кога сред село стигная,
сеймен си викна провикна, леле,
сеймен си викна провикна:
,,Кой ке главата познае,
тежко имане ке има, леле,
тежко имане ке има."

Сите селяни се сбрая,
никой си глава не позна, леле,
никой си глава не позна.

Най-подир иде бабичка,
тя си главата познала, леле
викнала та заплакала:
,,Стояне, сине Стояне,
защо те майка родила, леле,
хранила, още гледала?"

Сеймен й вели говори:
,,Аферим, бабо, машала, леле,
какъв си син отгледала!
Дорде му ръце вържеме,
девет синджира скинахме*, леле,
девет синджира скинахме!
Дорде му глава отсечем,
девет си саби скършихме, леле,
девет си саби скършихме!"

*сеймен = стражар
*скинахме = скъсахме

Изпълнението на Даниела Величкова:

https://www.youtube.com/watch?v=9BVXDVxXpPo


Отдолу идат сеймени,
сеймени бюлюкбашии.
Хайдушка глава, мори носея.
Не било глава хайдушка, мори,
най било глава юнашка.
Мало и голямо слезнало,
главата да си познаят, леле,
главата на войводата.

Никой си глава не позна, леле
най-подир иде бабичка,
Тя си главата познала,
викнала та е заплакала:
,,Леле, Стояне, мил мамин,
леле, Стояне, мил мамин,
тъй ли та е майка хранила?"

Сеймени думат бабичка:
,,Аферим, бабо, машала, леле,
добър си юнак хранила!
Догде си Стоян хваниме, леле,
девет балкана минахме!
Аферим, бабо, машала, леле,
добър си юнак хранила!"

Изпълнението на Борис Машалов:

https://www.vbox7.com/play:7f8e7d55
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:24:58
Кунда кучка

Кунда кучка позалава
и караман позавива.

Дали ми са ворли турци,
ворли турци, анадолци.

Колят, бесят,
малки  деца в люлки плачат,
в люлки плачат, майки немат.

Изклали са цяло село,
останала Кунда кучка.

Кунда кучка позалава
и караман позавива.

В нашто село огън гори,
пусти турци, анадолци.

Еее...


изпълнява Ева квартет:

https://www.vbox7.com/play:82397a0a
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:25:29
Кехая вика из село

 Кехая* вика из село,
 кой къде види и да бяга,
 снощи са турци стигнали,
 снощи са турци стигнали,
 бели робини да сбират,
 робини - бели българки.

 Кои са чули - бягали,
 Тодорка, бяла българка,
 не чула и не е разбрала.
 Тя си детето кърмеше,
 кърмеше и повиваше,
 нея турците хванаха.

 Нея турците хванаха,
 напред конете караха.
 Турчин Тодорки думаше,
 турчин Тодорки думаше,
 Тодорке бяла българко,
 мари хвърли си рожбата.
 
*кехая = селски глашатай

Изпълнява Борис Машалов:

https://www.vbox7.com/play:ef21e18c90
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:25:56
Гергино, моме хубава

 Гергино, моме хубава, мари,
 бре що е сова от тебе,
 бре що е сова от тебе, мари,
 хороно й празно без тебе.
 Хороно й празно без тебе, мари,
 хоро без тебе не става.
 Момине плачат от тебе, мари,
 юнаци питат за тебе /2
 
 Гергино, моме хубава, мари,
 бре що е сова от тебе,
 бре що е сова от тебе, мари,
 ката година кърнина
 Ката година кърнина, мари,
 сая година двамина /2
 Двамина луди и млади, мари,
 двамина вакли овчера.

Изпълнява Радка Кушлева:

https://www.youtube.com/watch?v=L4JuCVLRR5o
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:26:24
Стано, Стано, бяла Стано

 Стано, Стано, мари, бяла Стано,
 изгори ма, бяла Стано, изсуши ма.
 Направи ма, бяла Стано, сухо дърво корен,
 направи ма, бяла Стано, сухо дърво корен.
 
 Вода газя, Стано, жаден ходя,
 Хляб си нося, бяла Стано, по път гладен ходя,
 Сам се чудя, бяла Стано, дали ще ме вземеш,
 дали ще ме вземеш, Стано, или ще ме лъжеш.

Изпълнява Недялка Керанова:
 
https://www.vbox7.com/play:5dde270d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:27:00
Стано, бяла Стано

Стано, бяла Стано, знаеш ли, помниш ли,
кога е бивало размирна година?
Всеки с братец бяга, с братец братовчеда,
и аз с братец бягам, с братец братовчеда.

Че той ма заведе в гора росенова,
росен да си бера, росенови китки.
Кога се наведох китки да си бера,
братец бе при мене и росен береше.

Кога се изправих, братец ми го няма,
братец ми го няма, любе е при мене.
Че той ме облече в юнашка премяна,
на глава ми тури юнашко калпаче.

Та че ма приведе през Будима града,
кой отде ма видя - на крака ми стана!
Сам си цар ма видя, на крака ми стана
и на мене дума, дума и продума:

Юначе, юначе, моминска прилико,
моминска прилико и царска изгоро!
Да беше девойка - коня си продавам,
коня си продавам, девойка да взема!

Изпълнява Вълкана Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:91d750bb (https://www.vbox7.com/play:91d750bb)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:27:18
Разболе се мамо, мойто първо либе

Разболе се мамо, мойто първо либе,
па си пойдох мамо, либе да си видя.
И му рекох мамо, на първо ми либе.
Да си ойда мамо, горе на Балкана,
китки да му бера - билки лековити.

Па си пойдох мамо, по малка пътечка
и си стигнах мале, горе на Балкана.
На Балкан си видох мале, моя мила сестра,
ръцете й мамо с въжета въжени.
У ръце й мамо маленко й момче.
Нозе са й мале със синджир вързани!
Синджир води мамо, турчин еничерин,
и я бие мамо мойта мила сестра,
моя мила сестра и нейно мило чедо.

Па си рекох мале турчин да го питам.
Турчин да го питам що ми сестра бие.
Що ми сестра бие и маленка й рожба.
Он ми рече мамо, оти е българка.
А дете й мамо гяурско е момче.

Па му рекох мале турчин да ги пущи.
Да ги пущи двайца! Мене да ме земе.
Мене да ме вземе, оти съм убава -
църни ми са очи кат църни църници.
Лице ми е мамо, бело и червено.
Снага ми е мамо, тенка кат топола.

Па ги пущи мамо и сестра и дете.
И сестра и дете и мене ме пущи.
Па си идем мале, прошка да ти искам.
Прошка да ти искам, вера да си меним.
Прошка да ти искам, сбогом да си земем.

Да му кажеш мале на сестрино дете -
га юначе стане, турци да ги бие.
Да му кажеш мале и на първо либе -
га църница гледа, поглед да ми среща;
га топола скърши, снага да ми кърши;
га ми лице спомни, с добро да ме помни.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:27:51
Присмя се Янка на Стоян
 
Присмя се Янка на Стоян,
че йе бил Стоян хайдутин,
на хайдутите вайвода.
Де сидял Стоян та слушал,
той са на Янка закани:
- Хай гиди Янке ден ки иде!
Дали та не ща изварди
на Хайдушкото кладенче,
изварди да та уловя.

 Янкина стара майчица
легнала болна неволна
поиска вода студена
Янка се чуди и мае
как ще за вода да иде
на Хайдушкото кладенче
тя била хитра, разумна.
Метнала дюлбен на глава
връз дюлбен - було червено
връз було - китка зилена
на тънко кръстче - коланче
на бяла шийка - герданче.
Турила наниз алтъни
повела сестра за зълва
дигнала бели бакъри
отишла за вода студена
на Хайдушкото кладенче.
Там си завари млад Стоян,
млад Стоян млада вайвода.
На мрамур камък седеше
и тънка пръчка държеше.
Стоян се чудом зачуди
"Каква й таз булка туй време?!
Вчера бе Света Неделя.
Във село свтба нямаше,
ни в село, ни по селата,
пък сега булка под було"
Чи стана Стоян вайвода
право при Янка отиде
че й булото повдигна
и си на Янка думаше:
- Янке ле хитра, разумна,
не можа да ма надхитриш
нито да ма Янка измамиш
Глава ли да ти отрежа
или със назе заведа,
хайдушка булка да станеш?

Че я за ръка улови
и я във гора заведе
при своята вярна дружина.
 
Изпълнява Вълкана Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:8482abd8f6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:28:27
Слънце се слега да зайде

 Слънце се слега да зайде
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 Там дека слънце че зайде
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 Тамо е равна равнишка
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 На равнишката – зелен бор
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 Под боро бистър кладенец
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 До кладенецо девойче
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 Ситен си здравец виеше
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де

 Едри си сълзи ронеше
 Маро, Марие, Марие
 Пиле, Марие, Марие ле де
 
Изпълнява Иван Дяков:
 
https://www.vbox7.com/play:55f01373
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:28:58
Една народна песен за Гергьовден:

Люлка се люля, девойко

 Люлка, люлка се люля, девойко,
 люлка, люлка се люля
 Та кой, та кой се люля, девойко?
 Яна, Яна се люля

 Та кой, та кой се люля, девойко?
 Яна, Яна се люля
 Та кой, та кой я люля, девойко?
 Иван, Иван я люля
 
 Люлка, люлка се люля, девойко,
 люлка, люлка се люля
 Та кой, та кой се люля, девойко?
 Яна, Яна се люля

 Люлка, люлка се люля, девойко,
 люлка, люлка се люля
 Та кой, та кой я люля, девойко?
 Иван, Иван я люля
 
 Люлка, люлка се люля,
 Люлка, люлка се люля,
 Яна, Яна се люля, Иван, Иван я люля
 Яна, Яна се люля, Иван, Иван я люля
 
https://vbox7.com/play:8cad68c8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:29:34
Марко коси трева детелина

Марко коси трева детелина,
Мара бели платно на белило.
Мару майкя от белило ока: /2
Йела Мару, Марку леб да носиш. /2

Нечем мале Марку леб да носим,
мене Марко за сестра не брои!
Я му кажем - Добро ютро, брале! /2
Он ми каже - Дал Бог добро, либе! /2

Проговара Марковата майкя:
Ако буде Марко това рекъл,
да излезне змия от под откос, /2
да изпийе Марко църни очи. /2

Още майкя клетву не изрекла,
излезна и змия от под откос,
от под откос змия усойница, /2
та изпила Марко църни очи. /2

Изпълнява Борка Тричкова:

https://www.vbox7.com/play:f76c0a83
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 01 August 2018, 20:30:31
Разболяла се хубава Яна

Изпълнението на Вълкана Стоянова:

 Разболяла са хубава Яна,
 хубава Яна една на мама,
 хем хубавица хем сгоденица.

 Яна на мама тихом говори:
 - Не бери билки, не суши поле,
 мар аз ще умра млада и зелена
 
http://www.vbox7.com/play:d00f1528
 

Изпълнението на Петкана Захариева:

 Разболяла се хубава Яна,
 ой Яно Яно, хубава Яно,
 хубава Янка, една на мама.
 Янка на мама тихом говори:
 - Не бери билки, не суши поле,
 че равно поле за мене плаче.

 Огъня, мамо, гори-догаря,
 севдата гори и не догаря,
 севда я, мамо, билка не цери,
 севда я, мамо, вода не гаси.
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ouWlqA1oSE


Изпълнението на Иван Паунов:

Разболяла се хубава Янка,
хубава Янка, една на майка,
та е лежала, та е боляла
 
 Янкина майка по поле ходи,
 по поле ходи билки да бере,
 билки да бере, Янка да цери
 
 Янка на майка тихом думаше:
 - Не ходи майко билки да береш
 билки да береш, поле да сушиш

Моята болест не е от Бога,
моята болест е от кара* севда*,
от кара севда за първо либе

*кара = черна
*севда = любов

https://www.youtube.com/watch?v=-Mea5YHIxVQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:02:55
Аврам Зорници думаше

Аврам Зорници думаше:
 - Зорнице, ясногрейнице,
 Зорнице, ранобуднице,
 ти като рано огряваш,
 младите булки приспиваш,
 старите баби събуждаш,
 дребните деца разплакваш,
 а мене, мари Зоро льо
 няма кой да ме събуди.
 
 Язе си нямам, Зоро льо,
 едничка рожба от сърце -
 "мама" и "тате" да каже.
 
Изпълнението на Стайка Гьокова:

https://www.vbox7.com/play:2dc442c9
 
Изпълнението на Вълкана Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:eb08519bc4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:03:35
Мома войвода да стане

Бре, де са е чуло и видяло
мома войвода да стане
като ми е мома Янгела
войвода девет години

Нейните верни хайдути
никой Янгела не угади
дали е добра девойка
или е добро юначе

Хайдутите се сговарят:
я хайде да я заведем
при хурки и при кавали,
какво ще вземе войвода

Янгела мома войвода,
Янгела хитра разумна
не взела хурка да преде
най взела кавал да свири

Хайдути пак се сговарят:
я хайде да я заведем
под бял, под червен трендафил,
при жълти ружи и алени

Ако е добра девойка,
китката ще си откъсне,
на глава ще я накичи

Ако е добро юначе,
само едничко ще скъса
на ухо ще го накичи
Янгела хитра, разумна
само едничко скъсала

Изпълнява Димка Владимирова:

https://www.vbox7.com/play:109162e3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:04:01
Зажени се цар Иван Шишман

Зажени се, мамо, цар Иван Шишман
за царска дъщеря, за царска, за кралска,
за царюва щерка, цар Костадинова

Че калеса*, мамо, от край до край земя,
само не калеса сестрини синове,
сестрини синове Петър и Димитър

Че те били, мамо, много винопийци,
те ще се опият, кавга ще направят,
с гости ще се скарат, сватба ще развалят

*калесвам = каня на сватба

Изпълнява Вълкана Стоянова:

https://www.youtube.com/watch?v=mzAG6W_dq1A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:04:28
Караджа дума Русанки

 Караджа дума Русанки:
 Русано росна ябълко,
 Русано росен босилек,
 ти чула ли си разбрала?..
 Хората лошо хортуват,
 че съм бил станал хайдутин,
 на хайдутите ятака,
 на парите им ортака.

 Чудя са мая Русано,
 кои балкани да взема,
 кои пътища да хващам,
 кат си ми мила Русано,
 пък ми е свидна рожбата,
 рожбата малка Антония.
 Пък ми е жално за тебе,
 за твойта хубост и младост.

 Докът са Стефан издума,
 тежки са порти хлопнаха
 и с ясни гласи питаха:
 тука ли е Стефан Караджа?
 Много му здраве носиме
 от Сливен, от Хаджията,
 от сливенските балкани.
 
Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.youtube.com/watch?v=5UJhInz_ceU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:07:18
Санок ми билбил препея

Санок* ми билбил* препея /3
на Катиниот трендафил:
Стани ми стани, Катинке
Стани ми стани, девойче
либето ти се посвърши*
йот тебе сака прощенье

Йот мене просто да му е,
йот сърце проклет да биде;
сърцево ми го изгоре,
сърцево ми го изгоре

*санок = тази нощ
*билбил = славей
*посвърши = сгоди

Изпълнява Костадин Гугов:

https://www.vbox7.com/play:789ef086bc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:07:56
Санок ле, Надо

Санок* ле, Надо, санок не спиям,
пред порти стоям, за та де видам.
Очи ми солзат, сърце тагува
заради нашта ле, Надо, пуста разделба /2

Излези, Надо, барем* до порти,
за да ти видам белото лице.
Белото лице, църните очи
и тие, сладка ле Надо, гайтан веги* /2

Не можам, Гьорги, не можам, душо,
пред порти, Гьорги, яс да излезам.
Майка ми порти, Гьорги, затвори
татко ми, Гьорги, джанъм, пенджер* зазида /2

Майка ти, Наде, па и татко ти,
Бог да ги бие, огин изгоре.
Порти ке турнам, пенджер ке урнам
и тебе, сладка ле Надо, яс ке те земам /2

*санок = тази нощ
*барем = поне
*веги = вежди
*пенджер = прозорец

https://www.vbox7.com/play:48d695e46f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:08:33
Алтънлъ Стоян войвода

 Алтънлъ Стоян вайвода
 той си на Добри думаше:
 - Добре ле, кючук байрактар!

 Съблечи дрехи юнашки,
 облечи дрехи овчарски,
 овчарски каракачански.

 Пеша ша та проводя,
 на Стралжа село голямо,
 на Стралжа на механата.

 Когото, Добре, намериш,
 хубаво да го почерпиш,
 почерпиш и изпроводиш,
 сам си с бакалче остани,
 бакалче младо, глупаво,
 па си бакалче изпитай,
 ходят ли тъдяс хайдути,
 ходят ли, виждат ли се?
 Алтънлъ Стоян войвода,
 със Добря, кючук байрактар?
 Че стана Добри - Добре ле,
 съблече дрехи юнашки,
 облече дрехи овчарски,
 овчарски - каракачански.
 и нави бели навои,
 и обу чикма цървули,
 засука върви козяни,
 нарами кука овчарска,
 че си на Стралджа отиде,
 на Стралджа село голямо,
 на Стралджа на механата.
 Когото Добре завари,
 се го хубаво начерпа,
 начерпа и изпроводи,
 сам си с бакалче остана,
 бакалче младо, глупаво,
 че на бакалче думаше:
 - Нещо щъ да те попитам,
 право ми кажи, не лъжи -
 ходят ли тъдяс хайдути,
 ходят ли, та виждат ли са,
 Алтънлъ Стоян войвода,
 със Добря, кючук байрактар?
 Бакалче Добри думаше:
 - Добре ле, кючук байрактар!
 Я дигни кука овчарска,
 че си Стояна намери,
 Стояна, млада войвода,
 че са й потеря дигнало,
 от девет села потеря,
 десето село Стралджани,
 стралджански пусти българи,
 с султана Черкешлийския,
 Стояна да си бастисат,
 Алтънлъ Стоян войвода,
 със Добря, кючук байрактар.
 Че стана Добри, Добре ле,
 нарами кука овчарска,
 че при Стояна отиде
 и на Стояна думаше:
 - Алтънлъ Стоян войвода,
 аз си бакалче попитах,
 попитах и го разпитах -
 тежка потеря дигнали,
 от девет села потеря,
 десето село Стралджане,
 стралджански пусти българи,
 с султана Черкешлийския,
 да си Стояна бастисат,
 Алтанлъ Стоян войвода,
 и Добря, кючук байрактар!
 Че стана Стоян войвода,
 че къмто Стралджа погледна -
 тежка потеря идеше,
 най-напред върви султана,
 султана Черкешлийския.
 Стоян на Добри думаше:
 - Добре ле, кючук байрактар,
 снеми си пушка от рамо,
 че си султана помери,
 султана Черкешлийския,
 в челото между веждите.

 Че стана Добри, Добре ле,
 че си сне пушка от рамо,
 че си султана удари,

 в челото между веждите,
 Че се потеря разпиля,
 един със един не видя.

Изпълнява Вълкана Стоянова (речитатив - Манол Михайлов):

https://www.youtube.com/watch?v=c9piMhxdFW8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:09:10
Васил в село влизаше
(Песен за Георги Кондолов)


Васил в село влизаше, в село Граматиково,
право при попът отиде и си на попът думаше:
,,Бива ли, попе, може ли, с тебе в църквата да подем,
да земеш, попе, моливът, врът умрялите да пишеш,
да пишеш, да ги възречеш, псалтирят да им изпееш".

Като в църквата отишли, Васил на попът думаше:
,,Пиши, попе ле, възрицай, врът умрялите да пишеш,
от Кондоловата дружина, дет ги ти, попе, предаде –
половината ги плениха, половината ги убиха".
Попът го гузно погледна, я му ма нищю не рече.
Чейнето му се трясеше и пак псалтирят пеяше.

А пък Васил му думаше: ,,Хайде, попе ле, да подем
край село, край харманята, в церовата кория."
Кату в корията стигнали, Васил на попът думаше:
"Прау ме очи погледни, да видим ще познаеш ли,
че не съм Васил даскълът, ями съм Георги Кондолов.
Я си косътъ остригах и си брадътъ обръснах,
да не ме, попе, познаят кату дойда в Граматикуу,
в курията да те доведа, главътъ да ти отрега,
да ти се, попе, отплатя, дето ми дружината предаде".

Я пък попът му думаше: "Войвода Георги Кондолов,
халал* ти правя, войводо, всичкото мое иманье,
само ми главътъ остави".

,,Попе ле, душе проклета! Войвода хиле* не знае.
Я не ти искам подкупът, нито ти искам иманье,
от сирумаси збирано, яме ти искам, попе ле,
до утре да се изселиш от село Граматиково,
от село, от Есекията!
Да не те гледам и срещам,
да не ти гледам гаврътъ с попството и комитството".

*халал = от все сърце, без съжаление
*хиле = измама, лъжа

Изпълнява Манол Михайлов:

https://www.vbox7.com/play:698440b4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:09:43
Добруджо, юнашка Добруджо

Добруджо, Добруджо, юнашка Добруджо,
не насити ли са на юнашки кърви?
През стари времена паднаха за тебе
все млади юнаци, все храбри българи

Изпълнява Добра Савова:

https://www.vbox7.com/play:7cb5e730
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:10:17
Остана Кера клето сираче

Останала е хубава Кера,
останала е клето сираче
без майка, Кера, със стари тяйно.

Нали е Кера с майка мащеха
и тя си, мари, Кера караше
жътва да жъне, снопи да носи.

Черни цигани Кера хванали,
назад й, мари, ръце вързали
и я във гора, мари, завели.


изпълнява Калинка Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:e25903d471
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:10:53
Боряна млада войвода

Изпълнява Вълкана Стоянова:

https://www.youtube.com/watch?v=ADANEt1B5wc

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:11:20
Хайдутине се молеха

Хайдутине се молеха
да хми се свърши зимана /2
да си хми дойде пролетие

Да си хми дойде пролетие
да се разлистне горана /2
да хми нарасте тревана

Да хми нарасте тревана,
да се разтърнат хайдути /2
хайдути, баш юнацине

Изпълнява Веселин Джигов:

https://www.youtube.com/watch?v=vWt5IItonjg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:12:03
Въз подзиме съм легнала

Въз подзиме* съм легнала
въз пролете съм станала.
Всичко от земя излиза,
пък я нах земя тарнувам!
Въз подзиме съм легнала
въз пролете съм станала,
Цала съм зима лежела,
лежела и още болнела!
Ага са е пролет пукнала,
я сам нах ванка излела.
Всичко сай било цветнало,
цветнало и още листнало,
И моян зелен босилек
и моян червен карамфил!
Сичко от земя излиза,
пък я нах земя тарнувам!

Умирам, майчо, умирам
тебе са вяра не фата
Малко ще да ма погльодаш,
мночко ще да ма споминаш!

Утре ще сватба да има на нашесо дворе широко,
Права щет люлка да правят,
мене щет летве да турят!
Ага ми дойдат майчинко,
хожене от джамаене,
сафтене от медресене,
Ти да ми, майчо, отвориш
моине мажар сандаци
и да ми, майчо, извадиш
моено тьонко дарийе,
врит да ги дара одариш:
Хожемнем дльоги яглъци,
сафтенем сърмени чеврици,
Асаню майчо да дарищ,
шарена риза набрата,
върх ризана му яглъчек,
върх яглъчекън чеврица,
върх чеврицана кесица,
върх кесицана китчица,
от моян ситен босилек,
от моян червен карамфил!
На китчицана алтънчек
от моесо фесче алено.

Умирам, майчо, умирам
тебе са вяра не фата!

Иди ми майчо порукай
мижова* Фатме да дойде.
Гиздило да хи харижам,
либено да хи отстъпям,
Чи на мен късмет не било
млада невяста да ида
на Хасанюви дворове,
на Хасанюви конаци!

Умирам, майчо, умирам
пък тебе са вяра не фата!

Скоро щем да са раделим!
Още си Фатме думаше
и са със душа раздели!
Плакала и майка плакала
по Фатме мила майчина.
Три деня е вътре даржала,
от милост е никому не казала,
От жалост е във двор закопа!
Та че си майка извади
фатмино тьонко дарийе.
Врит си ги дара одари
както си Фатме порача,
Каквото от дар остана
майка го купен сторила
на среде равни дворове,
турила малко борница,
та че си купен запали
и си са жално провикна:
"Каксо ми горят дарове
тъй ми гори сърцесо
по моя Фатме хубава,
че си ми млада отиде
нах чернана земя длибока.
Сичко от земя излиза,
пак тя нах земя отиде."

*подзима = есен
*мижо = чичо

Изпълнява Радка Кушлева:

https://www.vbox7.com/play:72effe24
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:12:31
Женала е дюлбер Яна

 Женала е дюлбер Яна
 на два пътя, на три друма.
 Из път върви керванджийче,
 керван води, свирка свири.
 
 Керванджийче Яна дума:
 "Защо, Яно, сама женеш,
 сама женеш, сама връзваш
 Нямаш ли си мили братя?
 
 Отговаря дюлбер Яна:
 "Ой та, тебе, керванджийче,
 Яна има мили братя,
 Яна няма първо либе."
 
Изпълнява Вълкана Стоянова:

https://www.youtube.com/watch?v=iPCTaSs_ahA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 06:13:01
Извор вода извирала

Извор вода извирала
свако яко изфърляла -
ситен камен до камена,
зелен здравец до колена.

Сам си здравец проговара:
Берете ме, носете ме,
не ме дайте на невесте-
невесте ме лошо носе.

Най ме дайте на девойкье -
девойкье ме красно носе.
Въз дън носе на главицу,
вечер туре у водицу,
у водицу, у паницу,
у паницу на полицу.

Изпълнява Гюрга Пинджурова:

https://www.youtube.com/watch?v=CeYmQ9B6pb8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:18:50
Кито моме

Кито моме, Кито джанъм,
що те мама кара, що те мама кара.
Що те мама кара, Кито,
сè по месечина, сè по месечина.

Припев:
Кито ле, моме убава,
Кито ле, севда голема.
Кито ле, моме убава,
Кито ле, една на мама

Кара ми се, лудо-младо,
сè заради тебе, сè заради тебе.
Че когато минеш, лудо,
покрай наште порти, покрай наште порти

(припев)

Че когато минеш, лудо,
покрай наште порти, покрай наште порти
Сè за мене питаш, лудо,
сè по мене гледаш, сè по мене гледаш

(припев)

Кито моме, Кито джанъм,
що те мама кара, що те мама кара.
Що те мама кара, Кито,
сè по месечина, сè по месечина.

(припев)

Изпълнява Николай Учкунов:

https://www.youtube.com/watch?v=1ddE9o220Vs
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:19:47
Любили се Вальо и Янка

Любили се Вальо и Янка.
Люби я Вальо, иска я
година и половина.

Ала я майка й не дава,
че ми е Вальо далеко.
Ала я майка й не дава,
че ми е Вальо далеко.

Че ми е Вальо далеко -
през девет села в десето,
през девет гори зелени,
през девет гори зелени,
през девет реки големи.

Любили се Вальо и Янка...


изпълнява: Драгостин фолк

https://www.vbox7.com/play:8c1ef00d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:20:22
Пейни ми, пейни, Петкано

 Пейни ми, пейни, Петкано
 низ сая гора зелена,
 низ сая вода студена.
 
 Как да ти пейна, либе ле,
 сая е гора хайдушка -
 тука са крият хайдути.
 
 Тука е Петко войвода,
 ни дава пиле да форкне,
 камо ли турчин да мине.

Изпълнява Георги Чилингиров:

https://www.youtube.com/watch?v=8hhsAkTiNoY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:21:28
Добруджанската

Какво е чудо станало
във тази равна Добруджа,
български села хубави.
Кавали вече не свирят,
сватби са тихо прекарват.

Добруджо, мила, прекрасна
във тебе всичко ухасна.
Кавали вече не свирят,
младите песни не пеят,
сватби се тихо прекарват.

Черна ми чума налете
във българската Добруджа,
та ни селата почерни,
хубави села - български!

Не било черна ми чума,
най биле куцовласите!
Румънци, черни цинцъри!

В Добруджа влязоха,
по села навред тръгнаха
да грабят, колят, убиват,
де кого срещнат и видят!

И българите набеждат.
Млади и стари събират,
бият ги, мъчат и питат,
че кой комити поддържал...

Горките братя българи!
Ръце и колена целуват,
не знаят какво да кажат.

Младите бягат,
напускат бащини мили огнища.
Старите майки разплакват,
бащи във черни кахъри,
сестри във скръб и ядове...

Какво е чудо станало
във тази равна Добруджа,
български села хубави.
Кавали вече не свирят,
сватби са тихо прекарват.


*набеждат - обвиняват


изпълнява: Галина Дурмушлийска - Добруджанската

https://www.vbox7.com/play:61e1b169
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:21:59
Стояне, бре хайдутино

Стояне, бре хайдутино,
ти беше страшен хайдутин
На два те друма вардиха,
на третия те хванаха

Назад му ръце вързаха,
па си Стоян откараха
на Ерин попа в дворове

Ружица, снаха попова,
тя на Стояна думаше:
Стояне, бре хайдутино,
утре ще да те обесят,
не ти ли е милно за живот?

Юнак не жали, не милей,
най ще те моля, Ружке ле,
ризата да ми изпереш,
перчема да ми пререшеш

Че ми е милно и драго,
кога хайдутин обесят,
да му се риза белее,
да му се перчем ветрее!

Изпълнява Тинка Нейчева:

https://www.vbox7.com/play:c2ac073b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:22:32
Песен за Лалуш Страшна Войвода

Теляля* вика из града,
из града, из Цариграда,
вика теляля и дума:
Чувайте, мало й голямо,
кой ще се йеми, найеми,
Лалуша да си улови,
Лалуша страшна войвода
Кой ще се йеми, найеми,
Лалуша да си улови,
Лалуша страшна войвода
улови да го изведе
на Рила, на манастира
Султана ще му хариже
на три години беглика*,
на девет годин юшуря*

Всички са чули, разбрали
никой се нийде не нае
Лалуша да си улови,
че с Лалуш шега не бива,
с Лалуша страшна войвода

Наела ми се, наела
Ганка, неговата кумица
Тя се лехуса* престори
опекла пита житена
сварила цяла кокошка
сварила и я препекла
вземала пълна бъклица
в пъстра ги бохча свързала
пришила чесън на глава
обула нови калцуни
тръгнала Лалуш да дири

Дирила и намерила
във една гора зелена
във едно доле дълбоко
дето кучета не лаят
дето славея не пее
под тая бука зелена
на тая сянка дебела
до тая вода студена
с неговата вярна дружина

Като го Ганка видяла
отдалеч селям* подала
отблизо ръка целуна
ръката и коляното
и си на Лалуш продума:

Куме ле, куме Лалуше,
мъжка съм рожба добила
дошла съм да те калесам
да додеш да я кръстиме
на твойто име - Лалушчо,
хубаво име хайдушко

Че са двамата тръгнали,
вървели що са вървели
минали гора зелена
наели поле широко
на пътя, на кръстопътя
едно ми дърво високо
под него студен кладенец
Пътя им беше наляво,
пък те тръгнаха направо

Тогаз се Лалуш досети,
че туй ще да е измама
измама - турски канджиклък*
Скочи ми Лалуш, подскочи
извади сабя френгия
и си на Ганка извика:
Ганке ле, моя кумичке
я казвай, Ганке, я казвай
глава ли да ти отрежа,
на две ли да те разсека
очи ли да ти избода
или езика откъсна,
дето си кума излъга,
Лалуша страшна войвода

Ганка на Лалуш продума:
Куме ле, куме Лалуше,
не ми главата отрязвай
нито ма на две разсичай
най ми очите извади,
но ми езика остави,
тука на пътя да седна
на пътя, на кръстопътя
да седна и да разправям
как си Лалуша излъгах
Лалуша страшна войвода
на турци да го заведа,
на Рила, на манастира

Лалуш на Ганка пак дума:
Иди си Ганке, иди си,
иди си Ганке, иди си,
де кого срещнеш, разправяй,
че ти Лалуша прощава!
И лъжи, Ганке, кого щеш
Лалуша не мож излъга!

*телял = глашатай
*беглик = данък върху овцете и козите
*юшур = данък десятък
*лехуса = родилка
*селям = поздрав
*канджиклък = курвенски номер (канджик = кyрва, уличница)

Изпълнява Йовчо Караиванов:

https://www.youtube.com/watch?v=7aOpKZyBsUQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:24:00
През гора вървяха

През гора вървяха, през гора вървяха
два вакли* овчеря със каръм калпаци
На калпаците им, на калпаците им
пера паунови, пера паунови

Перата треперят, перата треперят,
гората люлеят и на гора думат:
Горо льо зелена, горо льо зелена,
ти вода студена, ти вода студена

До днеска сме били, до днеска сме били
два вакли овчеря  със каръм калпаци
От утре ще станем, от утре ще станем
два верни хайдути със две остри саби

*вакъл = черноок

Изпълнява Йовчо Караиванов:

https://www.vbox7.com/play:644e8be8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:24:33
Зажени се Вълчо

Брех мари, зажени се Вълчо добър юнак
Вълчо льо сербезино*, Вълчо льо хайдутино
Брех мари, поканил е от небе дребни звезди
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино

Брех мари, дребни звезди за стари сватове
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино
Котленски бюлюкбашии*, брех мари, за кумове
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино

Вярна му дружина все отбор юнаци
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино
Брех мари, млада булка - тънката му пушка
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино

Брех мари, ще дарува котленски кумове
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино
Със дребни куршуми, брех мари, с остри саби
Вълчо льо сербезино, Вълчо льо хайдутино

*сербез = смел, безстрашен
*бюлюкбашия = командир на войскови отряд (бюлюк)


Изпълнява Божана Великова:

https://www.vbox7.com/play:8a83af947c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:25:06
Пушка пукна из гора зелена

Пушка пукна, мари, из гора зелена
Пушка пукна, мари, та гората екна
Куршум падна, мари, сред млади юнаци
Че удари, мари, Стоян добър юнак

Стоян викна, мари, на дружина дума:
Ой, дружина, мари, вярна та сговорна
Ой, дружина, мари, вярна та сговорна
Носете ма, мари, ни ма оставяйте

Носете ма, мари, горя на Балкана
Там ма мене, мари, вие заровете
Над глава ми, мари, байрак забодете
Над глава ми, мари, байрак да се вее!

Изпълнява Калинка Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:b00207615c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:25:50
"Чавдар Войвода"

(Песен за войводата Панчо Михайлов)

Огин гори по полето Кочанско -2
Кочанско, во ова село Старчево -2
Там се найде млади Чавдар войвода
сос неговата мори верна дружина
Проговарат вси селяни старчевци:
Я слушай, слушай Чавдар войводо,
йоздол иде потера сърбоманска -2
Млада, гола, боса без цървули -2
Начело й разбойник Стойчо Добрев -2
що погуби Симеон войвода -2

Провикна се млади Чавдар войвода:
Ей селяни, селяни старчевци
повикайте мойта верна дружина
да фанеме тежките пусии*.
Па са фанале тежките пусии -2
та пропaдия тоя разбойник Стойчо.

*пусия = засада

Изпълнява Иван Андонов:

https://www.youtube.com/watch?v=1bu7lBit2BU

Справка за Панчо Михайлов:

https://bg.wikipedia.org/wiki/Панчо_Михайлов_(революционер) (https://bg.wikipedia.org/wiki/Панчо_Михайлов_(революционер))
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:26:20
Пушка пукна

Пушка пукна, пушка пукна край конакот
пушка пукна на Илинден
Запали се, айде, целата Белица
дойде време за свобода /2

Покрай село, покрай село ранен лежи
ранен лежи Кара Злати
А до него стои младата невеста
солзи рони и нарежда /2

Стани, стани, първо либе Кара Злати
с църни очи погледай ме
Сирота вдовица на къде да ида
с мъжко дете под сърце ми /2

Изпълнява Янко Неделчев:

https://www.youtube.com/watch?v=DmOqgUpne8c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:27:10
Чавдар през гора вървеше

Чавдар през гора вървеше,
с крушево листо свиреше
и на гората думаше:
- Горо ле, горо зелена,

има ли, горо, юнаци
и аз при тях да отида?
Гората мълчи, не дума.
Водата шуми, не чува.

Най се обади славейче,
то на Чавдара думаше:
- Чавдаре, младо юначе,
снощи юнаци минаха, (х2)
юнаци, цяла дружина.

Баща ти води дружина
и на дружина думаше:
- Къде е Чавдар да дойде
дружина да ми поведе?


изпълнява Петкана Захариева:

https://www.vbox7.com/play:f7a57d0600
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:27:49
Кога падна над Пирина

 Кога падна над Пирина
 ранен Яне Сандански
 Долетея три сокола
 и на Яне зборея*
 Айде Яне, со нас дойди
 Ние лек ке найдеме

 Майка Македония
 за таков юнак лек ке найде

 Първи сокол ке те носи
 долу край Вардара
 Втори сокол ке те носи
 дур* на Белото море
 Трети сокол ке те носи
 горе в Пирин планина

 Белким* ти ке оздравиш,
 Македония да освободиш! /2

 Ой, ве вие три сокола,
 в сърце люто съм ранен!
 Остайте ме тук да умрам!
 Мен ме лек не лекува!
 Македония други ке роди,
 други ке я освободат!

 Майко Македонийо,
 други ке родиш да те освободат! /2
 
*зборея = думаха
*дур = чак
*белким = може би, възможно е, вероятно

https://www.vbox7.com/play:af23aa50
Райна - Кога Падна На Пирина Яне...

https://www.vbox7.com/play:344efe00
Васка Илиева - Кога Падна На Пирина Яне...
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 02 August 2018, 21:28:23
Ах, запас

21-ви август 41-ва Сливен ни събра.
Кумандира рече, бързо ни облече.
Викайте "Ура"!

Ах, запас, пак запас,
къде ме намери чак във нас? (х2)

Офицери всички сложиха звездички,
още по една.
А пък ний горките лапахме мухите
и викахме "Ура".

Ах, запас, пак запас,
къде ме намери чак във нас? (х2)

В свински вагони ковахме пирони,
ковах ги и аз. (х2)

Ах, запас, пак запас,
къде ме намери чак във нас? (х2)

На хърсовската гара ядохме попара,
ядох я и аз. (х2)

Ах, запас, пак запас,
къде ме намери чак във нас? (х2)


изпълнява Георги Германов:

https://www.youtube.com/watch?v=2akFDN7acPg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:11:19
Стоян и дружина

 Хей, хей...
 Посъбрал Стоян дружина,
 дружина вярна сговорна,
 дор седемдесет юнака
 дор седемдесет и седем.

 Хей, хей...
 А че ги Стоян изведе,
 на връх на Стара планина,
 на хайдушката равнина,
 на Агликина поляна.

 Хей, хей...
 Стоян дружина думаше:
 - Дружина вярна сговорна,
 както са вярно събрахме,
 тъй вярно да се слушаме.

 Хей, хей...
 Който са болен разболей,
 на ръце да го носиме,
 както го е майка носила
 девет месеца на сърце!


Изпълнява Петкана Захариева:

https://www.vbox7.com/play:e27e3c9a4f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:11:58
Посъбра Стоян дружина

Посъбра Стоян дружина
сто и седемдесет юнака
сто и седемдесет юнака,
още му седем трябваха

Още му седем трябваха
и той ги на път намери
на пътя, на кръстопътя
седяха, хоратуваха*

Седяха, хоратуваха
кой ще им стане войвода
Та че ги Стоян поведе
из тая гора зелена

Та че ги Стоян поведе
из тая гора зелена
Из тая гора зелена
из тая Странджа планина

*хоратувам = разговарям

https://www.vbox7.com/play:cdfeae6a60
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:12:33
Дена из двори ходеше

Дена из двори ходеше
дребни си сълзи ронеше
и към небето гледаше

В небето грее Зорница
Дена Зорница думаше:
Зорнице, мила сестрице

Зорнице, сестро Зорнице,
ти като рано изгряваш
и като ясно поглеждаш
нагоре, сестро, надолу
Ти не видя ли, Зорнице,
моето либе Никола,
Никола млада войвода
из тая гора зелена
отбор дружина да води
от седемдесет юнака,
от седемдесет и седем
Кажи му, сестро Зорнице,
прави - що прави Никола,
дружина да си разпусне,
на село да се завърне,
право при мене да дойде

Че ми е, сестро, додяло,
додяло и докривяло
дет ма Никола остави
под було и под венчило
самичка самоволничка
сама къщата да редя,
сама из двора да шетам,
сама на нива да ходя,
на нива, още на лозе

Че ми е още додяло,
додяло и докривяло
да ме окайват хората,
хората, сестро - комшии,
хората - мойте роднини
Как ли Никола пожали,
че си Деница остави
под було и под венчило
самичка самоволничка,
хубава, още гиздава
като трендафил в градина

Че ми е още додяло,
додяло и докривяло
от свекър и от свекърва
ниско земята да гледат
под носа си да хортуват*
хортуват, да ми поддумват

Ала ми е сестро, най-много,
най-много, сестро, додяло,
додяло и докривяло
да ме причаква юзбаши*
кога за вода отивам,
отивам и се завръщам
котлите да ми напива,
в очите да ме поглежда
и да ми дума тез думи:

"Дено ле, булка хубава,
хубава, още гиздава,
ти имаш снага фидана,
ти имаш коса коприна,
ти имаш очи череши,
ти имаш вежди гайтани
и лице бяло, червено -
петровка росна ябълка
Нали е язък*, Дено ле,
за твойта хубост и младост
кога си нямаш драговник*"

Мълчи Зорница, не дума,
ала на Дена продума:
Дено ле, хубавелке ле,
хайдушка млада невясто,
снощи си рано огреях,
ясно гората погледнах -
сред гора огън гореше
и до огъня хайдути -
Николовата дружина,
всичките ядат и пият
Никола млада войвода,
той на бял камък седеше,
бял камък, бял самороден
Само Никола не яде,
не яде, още не пие,
често към мене поглежда,
поглежда и ми наръчва:

Зорнице, мила сестрице,
да кажеш, сестро, на Дена,
на мойта булка хубава
Да знае Дена, да знае,
че съм на Дена приготвил
хубаво рухо* хайдушко
и тънка пушка бойлия
и остра сабя френгия
и още чифте пищови

При мене Дена да дойде
на пред дружина да върви
и червен байрак да вее

*хортуват = разговарят
*юзбаши, юзбашия = началник на стотня, капитан
*язък = жалко
*драговник = любовник
*рухо = облекло


Изпълнява Мита Стойчева:

https://www.vbox7.com/play:aab0565cf8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:13:07
Панайот Бойки думаше

Изпълнява Йорданка Илиева:

https://www.youtube.com/watch?v=g43-bXzPsXQ

За съжаление, не можах да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:13:38
Стаю комита отива

Стаю комита отива
в Странджа планина голяма
и на леля си поръчва:

Лелю ма, миличка лельо,
Ази комита отивам,
на теб си булче оставям

Лелю ма, миличка лельо,
тежко е на осем месеца
скоро ще майка да стане

Лелю ма, миличка лельо,
ако са роди момченце
по птичка хабер* ми прати

*хабер = вест, известие

Изпълнява Атанаска Тодорова:

https://www.youtube.com/watch?v=frISosLXYrQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:14:57
Тръгнали са зълва и буля на нива

Тръгнали ми са, тръгнали
зълва и буля на нива.
Булята снопи събира,
зълвата - черни къпини.

Зълва на буля думаше:
- Бульо мо, братовице мо,
защо ми, бульо, мирише
на тютюн и на пушаци?

Дали са силни пожари
или са върли хайдути?
Ако са върли хайдути,
моето любе там ли е...


изпълнява Галина Дурмушлийска:


https://www.vbox7.com/play:d3dafd270d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:15:27
Енинка майка думаше

Енинка майка думаше:
Мале ле, стара майчице
Я гледай, мале, я гледай
какви хайдути минават

Какви хайдути минават
отвъд реката в лъката,
все със хранени кончета
и със алени байраци.

Дойчину коня най-хранен,
Дойчину байрак най-ален.
Ти ма дай, мале, ти ма дай,
Дойчину, млада войвода

Майка Енинка думаше:
Дъщерко, мома Енинко
Я слушай, щерко, я слушай
Дойчину жени не траят

Дойчину жени не траят,
Дойчину дом не завърта,
че си е Дойчин хайдутин,
на хайдутите войвода

Енинка майка думаше:
Ти ма дай, мале, ти ма дай,
макар го два дни повода,
по двори да му походя.


Изпълнява Надка Караджова:

https://www.vbox7.com/play:f76fd241dc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:16:30
Че са хайдути излезли

Че са хайдути излезли
в Жерувнянската кория*
на старча на поляната

Буен са огън наклали
шаро са агне заклали
седнали да ядат, да пият

Сал Стефан ни яде, ни пие
често Жерувна поглежда
и на дружина думаше:

- Гледайте кардаш* гледайте
какво се хоро завило
на спирникова поляна

Гледайте моми хубави,
гледайте нова премяна,
гледайте жълти алтъни

*кория = гора
*кардаш = брат, другар

Изпълнението на Иван Кремов:

https://www.youtube.com/watch?v=c-Ag8Mxugsc

Изпълнението на Севдалина Костадинова:

https://www.vbox7.com/play:8cc0b5af
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:17:29
Горице ситна, зелена

Горице ситна зелена
чешмице скоро градена.
Я са на тебе верувах
пък ти си била неверна.
Пък те ма в тебе фатиха
в тебе ма резил* сториха.
Нахзадь ми ръки вързаха
напреж ми пътен казаха,
та ма в темница вкараха
да броя девет години.

*резил = срам

Изпълнява Христина Андонова:

https://www.youtube.com/watch?v=2d-WMWMWa8A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:18:19
Я снощи мале отидах

 Я снощи мале отидах на студен бистър кладенец
 на студен бистър кладенец студена ода да наля.
 Таман се туку наведах, отгоре коне изтропаха
 отгоре коне изтропаха, я кат се дигнах, погледнах
 
 Отгоре мале идеха тридесте млади юнака
 тридесте млади юнака със три зелени байряка 
 И мойто любе там беше, там беше, мале, видех го   
 Там беше, мале, видех го, видех го, мале, познах го 
 
Изпълнението на Сава Попсавов:

https://www.youtube.com/watch?v=vzSH9D4jqnk


 Я снощи мале отидах на студен бистър кладенец
 Таман се туку наведах студена ода да наля
 Студена ода ледена, ледена лед поледена.
 Конски сикии изтропаха, мъжки гласове зачуха /2
 
 И аз се мале обърнах, отдолу мале идеха
 тридесте млади юнака със три зелени байряка.
 И мойто любе там беше, там беше, мале видех го   
 И аз се, мале, обърнах зад едно дърво борово /2
 
 Дано ме, мале, не види, не види и не познае
 Пък той ме мале пак видя, пак видя и пак ме позна.
 И ме на име повика:  Тудоро, любе тъжовно...
 Затъжи ли са за мене както я любе за тебе /2
 
Изпълнението на Теодора Стамболиева:

https://www.vbox7.com/play:adc0cf08
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:19:00
Заправил Господ манастир

 Заправил Господ манастир между два тъмни облака
 от души, все от безгрешни
 Една му душа не стига манастир да си доправи
 Старите темел туряше,
 младите паянт* ковеше,
 дребните деца - кирмиди
 Господ ангеле думаше:
 Ангеле, свети архангеле...
 
 Господ ангеле думаше:
 Ангеле, свети архангеле
 Ангеле, душевадецо
 Извади, холан*, тефтери,
 да видиш, джанъм*, да видиш
 има ли душа безгрешна
 на тази земя всегрешна
 манастир да си доправя
 между два тъмни облака
 
 Разтвори ангел ангеле
 разтвори ангел тефтери
 и на Господа продума:
 Господи вишний всевишни,
 намерих душа безгрешна
 на тая земя всегрешна -
 една ми клета вдовица
 със две ми дребни дечица
 Че хвръкна ангел ангеле
 ангеле свети архангеле
 и през дупката погледна -
 малкото дете сучеше,
 по-голямото пълзеше
 и на майка си думаше:
 
 Погледни, мамо, погледни
 кой ни е дошъл на гости
 душа ти, мамо да вземат,
 манастир да си доправят
 между два тъмни облака
 
 Че хвръкна ангел ангеле
 ангеле свети архангеле
 ангеле душевадеца
 и при Господа отиде
 и на Господа продума:
 Съди ма Боже, посъди
 Съди ма Боже, посъди
 мене ма жалба дожаля
 ангела свети архангела
 ангела душевадеца...

 Не можах душа да взема
 на тази клета вдовица
 със две ми дребни дечица
 Съди ма Боже, посъди
 не можах душа да взема

*паянта = напречна греда между дървени стълбове при строеж
*холан (хайде холан) = хайде де!
*джанъм = душо моя
 
Изпълнява Вичка Николова:
 
https://www.vbox7.com/play:7062c1b8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:19:37
Хайде, Калино, да идем

Хайде, Калино, да идем
в чостана гора зелена.
Там има вода студена,
там има сенка дебела.

Там има вода студена,
там има сенка дебела,
сьодна щим да поседиме,
пийна щим вода студена.

Не мога, любе, да дойда,
не мога, любе, да дойда.
Глава ма боли, не мога,
купи ми корпа ша дойда.

Купих ти корпа, носи я,
купих ти корпа, носи я.
Хайде, Калино, да идем
в чостана гора зелена.

Не мога, любе, да дойда,
не мога, любе, да дойда,
корсчек ма боли, не мога,
купи ми колан ша дойда.

Купих ти колан, носи го,
купих ти колан, носи го,
хайде, Калино, да идем
в чостана гора зелена.

Не мога, любе, да дойда,
не мога, любе, да дойда,
чи аз съм мома главена,
главена с порстен менена.

Сберем щем дребни камъни,
строши щим порстен бурмали,
с мене, Калино, ша дойдеш,
мене невеста ша станеш.

Изпълняват Росица Пейчева и Николай Славеев:

https://www.vbox7.com/play:8a4f5823
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:20:11
Янка с хайдути ходила

Де са е чуло видяло, видяло,
де са е чуло видяло, видяло,
мома с хайдути да ходи, да ходи,
кайно е Янка ходила, ходила

Турци са Янка хванали, хванали
и я в темница метнали, метнали
Та ми е Янка лежала, лежала
цели ми девет години, години

Янкина майка ходеше, ходеше
около тьомна темница, темница
Дребни си сълзи ронеше, ронеше
и си на Янка думаше, думаше:

Янке ле, моя дъщерьо, дъщерьо,
стана ми девет години, години
Откакто лежиш, дъщерьо, дъщерьо,
не та е майка питала, питала
не та е майка питала, питала
притъжна ли ти е темница, темница?

Янка на майка думаше, думаше:
Дене е майчо притъжна и [??]
дене е майчо притъжна и [??]
Нощем е яце* притъжна, притъжна
а га се сберат момине, момине,
момине и юнаци, юнацине

На тия пусти попрелки*, попрелки
попрелки и поседелки, седелки
Момине рукнат*, запеят, запеят,
юнацине им пригласят, пригласят...

*яце = много
*попрелка = седянка с предене
*рукнат = викнат (рукам = викам)

Изпълнява Радка Кушлева:

https://www.vbox7.com/play:dec8e097
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:20:45
Севдице, порва севдице

Изпълнява Стефка Маринска:

https://www.vbox7.com/play:852ddb8f

За съжаление, не можах да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 06:21:18
Задали са са, подали

Задали са са, подали
от Рожен от планинона.
до деветина комити.
Хвойньо със гайда свиреше
Лютана хоро водеше.
Шерена корпа въртеше
и си ми дума думаше:
Хайда комите да идем
в Устово село големо
в Овчеровскана махало..

Изпълняват "Родопея" (Христина Лютова, Мариана Павлова и Вергиния Овчарова):

https://www.vbox7.com/play:c0f1fb6d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:54:32
Кута Ямболийката

Таз Кута Ямболийката,
ямболка и каракундийка
таз Кута клета вдовица
вдовица и хубавица

Гробът й да се провали,
провали и се продъни
Душа й място да няма
ни в земя, нито в небеса

Тя много жени направи
млади вдовици да ходят,
черни забрадки да носят
и деца - клети сираци

Навред се чуло и разчуло
из ямболския вилает
сред турци и сред българи
лош хабер*, още и страшен

Турци комита хванали,
хванали и го убили,
от Ямбол баш чапкънина*
Добри ми кючук* байрактар

На Кута първо венчило,
за турците - страшило,
на чорбаджии душманин,
а на сюрмаси - закрилник

Кута из Ямбол ходеше,
дребни си сълзи ронеше,
черни е дрехи облякла
със черна кърпа на глава

Под кърпа лице ангелско
Де кого срещне, все пита:
Къде са Добри убили,
че си къщата развали
къщата чардаклията
три ката с девет одаи*,
одаи с пъстри веранди

А че си ханче направи
ханчето на мегданчето
на пътя, на кръстопътя,
където всички минават

Тъй се Кута прочула
в Тракия, Сакар и Странджа
с ханчето на мегданчето
с виното и ракията

Тогаз са холан тръгнали
ямболските чорбаджии,
сливенските абаджии
с турските паши и бейове

При Кута холан да ходят
да ядат, още да пият
да пият и да се любят
със Кута млада вдовичка

Кута из ханче ходеше,
вино и ракия носеше,
печени тлъсти мезета
на паши и на чорбаджии
тънка си снага кършеше
сладки усмивки даваше
та им сърцата палеше,
кога се вече напият,
напият и се забравят
по нейна хубост голяма,
тогаз ги Кута канеше
един по един долу в мазата
там има меки постели,
хубави пъстри завивки

Който в мазата слезеше,
слезеше - не се връщаше
Във черна тъма потъва,
черна го земя поглъща

Долу в мазата стояха
комити, страшни хайдути
със Добри сербез* войвода,
дето го турци убили

Примки на шии им слагаха,
тихом ги зверски бесеха,
бесеха и ги скриваха
и Господ да ги не знае

Че им кемери* взимаха,
кемери пълни със злато,
жълтици - бели бешлици*
и още пари безбройни

Та ги за пушки даваха,
за пушки и за пищови,
за барут и за патрони
и на клети хора - сюрмаси

Таз Кута Ямболийката
не била клета вдовица,
най била страшна комита
и на комити ятака

*хабер = вест, известие
*чапкънин = нехранимайко
*кючук = малък
*одая = стая
*сербез = смел, безстрашен
*кемер = кожен пояс, който служи за пазене на пари
*бешлик = петак, турска монета от 5 гроша

Изпълнява Бинка Добрева:

http://place.forumsmusic.com/t793-topic
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:55:07
Хайдушки ризи

Що ми е мило, мило и драго, мале,
хайдушки ризи да пера /2
Хайдушки ризи да пера, стара мале,
хайдушки ризи кървави /2

На хубаво ми миришат, стара мале,
на трева, на детелина /2
На гора, на люлякова, стара мале,
на здравец и на иглика /2

Драгойновските баири, стари мале,
още се чупят буките /2
Още е бистра водата, стара мале,
дето са пили хайдути,
дето са пили хайдути, стара мале,
със този Ангел войвода

https://www.youtube.com/watch?v=mP59tWH1i0E
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:55:39
Фросино моме убаво

Фросина седит на чардак,
на шарен гергеф везеше,
лице и слънце грееше.
Помина що ми намина
од Алил Паша аргатот,
на Фросина й зборвеше:
- Фросино моме убаво,
скрий си го белото лице
со копринена шамия,
пашата седит на диван,
со шарената дульбия,
да не те паша догледат.

Уще зборот не доречен,
пашата ми е здогледа,
в часот ми пущи гавази
на Фросина е зборвея:
- Фросино, моме убаво,
здраво-живо од Алил Паша,
вечер да готвиш вечера
во шареното одайче;
Миндери да му постелиш,
перници да му наредиш,
пашата да го пречекаш.

Алал е било на Фросина
на гавази му зборвеше,
ич гайле що му немаше:
- Гавази, силни гавази,
од Алил Паша изпратени,
здраво-живо на Алил Паша:
да не се мамит да дойдит!
Да не се мамит да дойдит,
не можам паша да чекам,
и пред паша не излегвам,
яс си сум моме рисянче,
яс си сум вера крстена.

Фросино, моме убаво,
ти, голем бакшиш да дадеш,
Алил Паша го загубия
во янинската чаршия.
Ако ти нас не нè вервиш,
разпули се горе-долу,
главата му е шетаат
низ тие тесни сокаци.

https://www.vbox7.com/play:3ab561a5 (https://www.vbox7.com/play:3ab561a5)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:56:03
Песен за Босул Войвода

Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.youtube.com/watch?v=ka4NEDehhIQ

За съжаление, не можах да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:56:39
Пустиен Салих

Пустиян Салих без сабор
барек не чека Неделя
гостену да са разворнат,
сватбана да са разтуря
ам сетнана вечер попита:
-Имаш ли, Фатме, имане,
имане още имене?

Фатме Салиху ромони:
-Имах си, Сали, имах си
юз елли жолти алтоне,
Булхльоско чосто баире,
Жуханско равно градине,
Падалско блатско ливаде.
Ам ги харизах агому,
зам да ми аго кордише
до девет товара тьошак спап,
и да ми аго изкути
до девет крави младочни
със девет малки телета.

Салих са йетце* нагрочи
и си на Фатме продума:
-Стани си, Фатме, товари
твоено тьошко товаре,
стани си, Фатме, поеми
твоине крави младочни!
Мен ми не трябват товари,
товари, крави младочни,
ам си ми трябва имане,
имане още имене!

Фатме му нищо не рече,
кротко засбира, засгада,
товари девет товара,
изведе крави младочни.
Ага през порти излезе
Фатме Салиху продума:
-Ниско навидай очинки,
Салихо, порво венчило!
Очинки да ти не останат
във моесо лице каматно*,
във мояса тьонка снажчица!

Салих на Фатме продума:
-Напреж ми ворви, Фатмице,
назад са немой обраща,
очинки да ти не останат
във моесо дворе широко,
във моесо бяло коначе!

Отишла Фатме у дома
на бащинине дворове,
на порти чука и рука*:
-Излязи, аго, отвори!
Мен ма Салих изпади,
оти не сам му отнела,
отнела и докарала
това ми тьожко имане,
имане още имене.

Отвотре аго продума:
-Яла си, Фатме, яла си,
бащино дворе широко -
има място и за теб,
има място и за мен.

Седяла Фатме, чакала
цали ми до три години,
дано са Салих пишмани,
дано я назад поварне.
Нито бе мома с момите,
нито бе невеста с невестите.

Дохадали са от Търън,
дохадали са от Тозбурун,
та че са дошли и от Смилен,
от Сердаресконо коначе
да ищат Фатме нивеста.
Нах Смилян е Фатме приьола,
нах там ще невеста да иде.

Голяма са й сватба дигнала
с дванадесте тьожки товара,
с дванадесте яки мулета
с дванадесте крави младочни
и с дванадесте млади телета.

Ша менот отде ша менот,
през Чокоскана махала ша менот,
през Горно Пашмакли,
през Салиховине сокаци.
Салих си на порти седеше
и си нагоре гльодаше,
самичак си думи думаше:
-Благатко му на тоя челяк,
дето му водят невеста,
с дванадесте тьожки товара,
с дванадесте крави младочни.

Колкону близу наближат
Салиху сърце трепери,
Салих си Фатминка познава.
Фатме най-напреш варвеше
на бяла кобила яхаше
със червено халище.
Ага го Фатме наближи
силом хи Салих продума:
-Слези си, Фатме, яла си!
Еве ти дворе широко,
еве ти бяло коначе.
Смилян е йетце далеко,
Сердаревци са каскънджии,
каскънджии още кавгаджии.

Фатме не трябе да думе,
оти е млада нивеста,
ала Салиху продума:
-Не мога, Салих, не мога!
Три сам години седяла
на бащинине дворове,
седяла тебе чекала
дано са, Салих, пишманиш,
назад да си ма поварнеш.
Сега сам вейке торнала,
торнала сам - ша ида,
форлен са камен не враща.

Салиху бално* добалне,
извади ножче сребарно
та са в сърцето прободе,
силум си думи издума:
-Прокльоту да е имане,
имане още имене,
ага ти нема севдьона,
севдьона, порво венчило.

*йетце = много
*каматно = красиво
*рукам = викам
*бално = тъжно, мъка

Изпълнява Радка Кушлева:

https://www.youtube.com/watch?v=fm4CDLlfudc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:57:18
Мари моме

Мари моме, мари малка моме,
повдигни си белконо тестемелче*
та да видем белоличка ли си,
та да видем черноочка ли си

Бре юначе, младо и глупаво,
не виде ли снощи, не разбра ли -
хем съм белка, хем съм черноочка,
хем съм тьонка, тьонка и височка

Мари моме, мари малка моме,
срам ма беше, с очи не погльоднах
Срам ма беше, с очи не погльоднах,
грях ма беше, с ръки те не барнах

Повдигни си белконо тестемелче,
та да видим белоличка ли си,
та да видим белоличка ли си,
та да видим, мари, черноочка ли си

*тестемел = кърпа за глава, шал

Изпълнява Румен Родопски:

https://www.vbox7.com/play:25af8676
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:57:46
Снощи седенки кладохме

Снощи седенки кладохме (2)
Плевни го, равни го, замни го, накичи го
бульо, мари, байова (2)

Не ни дойдоха ергени (2)
Плевни го, равни го, замни го, накичи го
бульо, мари, байова (2)

Дойде ни момче - овчарче (2)
Плевни го, равни го, замни го, накичи го
бульо, мари, байова (2)

Калпакът му е заешки  (2)
Плевни го, равни го, замни го, накичи го
бульо, мари, байова (2)

Цървулите му мишешки (2)
Плевни го, равни го, замни го, накичи го
бульо, мари, байова (2)


изпълнява Мита Стойчева:

https://www.youtube.com/watch?v=sV_4IzMhSiE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:58:45
Отвори ми, бело Ленче

Изпълнението на Йорданка Варджийска и Кирил Костов:

Отвори ми, бело Ленче вратата, аман портата,
да ти видам, бело Ленче лицето, аман лицето,
да ти любам, бело Ленче устето, сладко медено.

Не можам бе, мило либе да станам, да ти отворам,
легнала ми стара майка на скути, лудо, през фустан,
па не можам, мило либе да станам, да ти отворам.

Я земи си, бело Ленче ножици, аман ножици,
изрежи го, бело Ленче фустанот, аман фустанот
Ке ти купам, бело Ленче по-убав, леле по-гиздав.

Яс те чекам, мило либе да дойдиш, аман да дойдиш
Да ми купиш, мило либе фустанче, леле герданче

https://www.vbox7.com/play:8cc2416f8c


Отвори ми бело Ленче вратата, джанъм портата,
да ти видам бело Ленче лицето, руйно румено,
да ти любам бело Ленче устата, сладка медена.

Яс не можам мило либе да станам, да ти отворам,
легнала ми стара майка на фустан, аман заспала,
па не можам мило либе да станам, да ти отворам.

Я земи си бело Ленче ножици, джанъм ножици,
исечи го бело Ленче фустанот, аман фустанот,
исечи го бело Ленче фустанот, аман фустанот.

А яс ке ти купам Ленче по-убав, аман по-шарен,
од 60 гроша Ленче аршинот, аман аршинот,
од 60 гроша Ленче аршинот, аман аршинот.

https://www.youtube.com/watch?v=Gpslq0tuoNQ


Изпълнението на Николина Чакърдъкова:

Отвори ми бело Ленче
вратата, аман портата
Да ти видам бело Ленче
лицето, аман белото /2

Яс не можам, мило либе
да станам, да ти отворам
Легнала ми стара майка
на фустан, аман заспала /2

Я земи си бело Ленче
ножици, аман ножици
Па изрежи, бело Ленче
фустанот, аман фустанот /2

https://www.vbox7.com/play:dbef2174
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:59:10
Кучийка тича пред драмулийка

Кучийка тича пред драмулийка (2)
тити-бити, индири биндири би
шарена писа на кучийка (2)

Че кой ми беше у кучийката (2)
тити-бити, индири биндири би
шарена писа на кучийка (2)

Радка ми беше у кучийката (2)
тити-бити, индири биндири би
шарена писа на кучийка (2)

Че кой ми караше кучийката (2)
Иван ми караше кучийката (2)
тити-бити, индири биндири би

Кучийка се връща, преобръща
Иван си Радка прегръща
шарена писа на кучийка


изпълнява Ева квартет:

https://www.youtube.com/watch?v=lDpM0trE6vE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 19:59:41
В село хайдути дойдоха

В село хайдути дойдоха,
Димке ле, Димке девойко
Дойдоха и пари искаха,
Димке ле, Димке девойко

Кой има пари ще даде,
Димке ле, Димке девойко
Кой няма - син си да прати,
Димке ле, Димке девойко

Димкин ми чичо, Димке ле,
той няма пари да даде
Димке ле, Димке девойко
и няма син да прати

Той на хайдути думаше:
- Ще пратя Димка девойка,
тя няма майка да плаче
и няма тейко да жали!

Изпълнява Нели Танева:

https://www.youtube.com/watch?v=5hhs3Bur83w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 20:00:05
Васо войвода

Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:fcd2e73b53

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 20:00:29
Прошета се млад войвода

Прошета се млад войвода
низ тая гора зелена
Низ тая гора зелена
низ тая Пирин планина. /2

Шетайки се из гората
юнак гора я питаше:
Ой ти горо, мила сестро
дали виде кой помина? /2

Никому гора не дума,
а на юнак проговори:
Ой юначе млад войводо,
снощи миная комити. /2
 
Снощи миная комити
и за тебе ме питая:
Къде е Гоце войвода
четата да си прибере. /2

https://www.youtube.com/watch?v=xwFl_Q1P-t4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 20:01:06
Ой, мори кавале

Ой, мори кавале,
кавале мори.
Кавале, кавале...

Ой, мори, що ми се вико дочуе?
Гукай ми, думай, голубе (2)
у горна, долна махала
у поповата меяна.
Гукай, гукай, голубе
у поповата меяна.

Кавале, кавале мори.
Кавале, кавале...

Ой, мори, дали се коне водея
или се моми краднея? (2)
Нито се коне водея,
Нело са мома краднея.
гугай ми, думай, голубе,
Нело са мома краднея.

Кавале, кавале мори.
Кавале, кавале...
Мори, кавале.


изпълнява: Квартет Абагар

https://www.vbox7.com/play:07dcda3787
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 20:01:39
Горо ле

Горо ле стрело хайдушка, горо ле майко юнашка.
Защо ле горо зашуми, кога ни ветре не дувна? /x2/

Дал ни те юнак намина, со стара верна дружина?
Та от радост цела заигра, во тая доба никоя./x2/

Дал ни те нещо изплаши, изплаши, па ме помами?
Горо ле не трай, позбори, тежка ми рана отвори./x2/

Нити ме юнак намина, нити ме нещо изплаши.
Туку ме куршум прониза, туку ми Делчев загина! /2/

Изпълнява Райна Терзийска:

https://www.vbox7.com/play:42cdb897
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 03 August 2018, 20:02:13
Горо, ле, горо зелена

Изпълнението на Виолета Томовска:

Горо, ле, горо, зелена горо,
у тебе, горо да дойдам /2
Мъките да си изтъжам,
жалбите да си изкажам /2
Горо ле, горо, ле, горо зелена
Горо, горо, горо ладовна

Колко извора у тебе, горо,
толко са жалби у мене /2
Колко са листа у тебе,
толко са сълзи у мене /2
Горо ле, горо, ле, горо зелена
Горо, горо, горо ладовна

Сал едно либе яс имам, горо,
и оно у теб отиде /2
Мене ме сама остави
со мъжко дете на ръце /2
Горо ле, горо, ле, горо зелена
Горо, горо, горо ладовнаИзпълнението на Илия Аргиров:

Ехей, горо зелена!
Горо ле, горо зелена горо,
утре при тебе ке дойдам /2
Думити си да изкажа,
маката да си излея

Горо ле, горо зелена...
горо, горо...
Горо ладовна!

Колко е радост у тебе, гпоро,
толко е мака у мене
Колко са листе у тебем
толко са сълзи у мене

Горо ле, горо зелена...
горо, горо...
Горо ладовна!

Утре ке идам партизан, горо,
либе си само оставам
либе си само оставам
со мажко дете на раце

Горо ле, горо зелена...
горо, горо...
Горо ладовна!

https://www.youtube.com/watch?v=w-qtIuGJhjQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:36:22
Песен за Индже Войвода

 Менците дрънкат, мамо, на кладенците,
 кучета лаят, мамо, на хайдутщина,
 а мойто любе, мамо, войвода стана,
 войвода стана, мамо, в гора зелена.
 
 Душманите са били все лоши хора
 вси са пътища, мамо, позавардили,
 вси са пътища, мамо, позавардили,
 Индже войвода, мамо, да си уловят.
 
 Индже войвода, мамо, от Балкан слиза
 с негова верна, леле, мамо, дружина
 и на дружина, мамо, Индже говори:
 - Слушайте всички, мои верни момчета...
 
 - Слушайте всички, мои верни момчета,
 със сърце българско, мъжко, юнашко!
 Кой къде душман, леле, от нази срещне,
 хатър* на душман, леле, да му не чини!
 
*хатър = проявено внимание, почит, уважение

Изпълнява Кайчо Каменов:

https://www.youtube.com/watch?v=zhhpUJmespU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:38:18
Гледай ме, гледай, либе

    Гледай ме, гледай, либе,
    гледай ме, гледай,
    гледай ме, гледай, ой първо либе,
    нагледай ми се!
    Денес сум тука, ох първо либе,
    утре заминвам.

    Запас ке идам, либе
    запас ке идам,
    запас ке идам, ох първо либе,
    в Свиленаграда
    В Свиленаграда, ох първо либе,
    во Дервиш могила.

    Йот там ке гледам, либе,
    йот там ке гледам,
    йот там ке гледам, ох първо либе,
    Одрина града
    Одрина града, ох първо либе,
    со минаретата.

    Рачай, порачай, либе,
    рачай, порачай,
    рачай, порачай, ах първо либе,
    що да ти купам,
    що да ти купам, ах първо либе,
    от Одрина града.

    Купи ми, купи, либе,
    купи ми, купи,
    купи ми, купи, ах първо либе,
    църна шамия*
    Нея да носам, ах първо либе,
    теб да те жалам.
 
*шамия = забрадка
   
Изпълнението на Мариана Манолева:

https://www.youtube.com/watch?v=MblHpwSec94
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:38:50
Силиш ма, мамо

Силиш ма, мамо, насилваш
Силиш ма, мамо, насилваш
да взема да са оженя,
да взема да са затрия

Даваш ма, мамо, годиш ма
Даваш ма, мамо, годиш ма
за Митьо, за Дели Митьо
че той ми е баш чорбаджия

Каил* не съм за алтъни
Каил не съм за алтъни
Гьорги да е, мамо, Гьорги да е,
че той ми лежи на сърце

*каил = съгласен

Изпълнява Женя Казакова:

https://www.youtube.com/watch?v=y-MZBVGprWY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:39:25
Лепа Яно

Лепа Яно, мори,
що унилна одиш?
Лепа Яно, мори,
дали майка немаш? (х2)

Сив соколе, море,
ти, юнашко пиле.
И баща си имам,
и майка си имам. (х2)

Най ми, либе, море,
ю гора забегна,
зарад него, море,
я унилна ода. (х2)

Лепа Яно, мори,
я иди при него
да развяваш, мори,
ти байрак юнашки. (х2)

изпълнява Олга Борисова:

https://www.youtube.com/watch?v=o6eg3j1uM8w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:40:04
Кръстовден дойде

Кръстино, Кръстинчице ле,
Кръстьовден доди, Кръстино.
Жетва са, мама, дожена,
хармани са увършаха,
желто са жито насипа
у равни пълни хамбари.

Руйни са вина наляха,
бъклици тръгват из село,
моми и момци годяват.
Дарето* да си нагласиш,
женили ходят из село,
и у нас, мама, ша дойдат.

*дарето - даровете

изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.vbox7.com/play:b15062dc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:40:41
Янка през гора вървеше

Янка през гора вървеше,
с крушево листе свиреше
и на гората думаше:
— Горо льо, горо зелена,
и ти, водице студена,
виждаш ли, горо, хайдути,
Кара Танас войвода,
из тебе, горо, да ходи,
и мойто братче да води?
Гората мълчи, не дума...

Славейче пее в усои:
— Янке ле, мома хубава,
защо си толкоз хубава,
като си толкоз глупава!
Ако би гора думала,
не би я секли дървари,
не би я пасли овчари,
не би тя крила хайдути
под нейни буки зелени.
Още славейче не изпяло,
ето че иде дружина:
Кара я Танас водеше,
Иванчо байрак носеше.
Тънки им пушки през рамо,
златен ятаган през кръста,
от чисто злато паласки
не можеш да ги познаеш
кой им е юнак войвода.

Янка си сълзи изтрила,
виком се Янка провикна:
[— Горо льо, горо зелена,
я развий листе широко,
искарай клоне високо,
направи сянка дебела,
че имам братец хайдутин,
под твойте сенки да ходи,
отбор юнаци да води,
да сече наши душмани
и цариградски султани.]*

*текстът в квадратните скоби (източник: http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/71.htm ) не присъства в изпълнението на Васила Вълчева.
 
Изпълнява Васила Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:278d22b7
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:41:14
До три ми пушки пукная

До три ми пушки пукная
до три юнака падная
до три юнака падная.

До три юнака падная
до три ми майки плакая
до три ми майки плакая.

До три ми майки плакая
Стоянова майка най-веке
Стоянова майка най-веке.

Стани ми, синко Стояне
да видиш родна вдовица
да видиш родна вдовица.

Да видиш родна вдовица
со седум-осум сирака
девети сирак на люлка.

Не можам, майко, да станам
земя ми лице покрила
змия ми очи изпила.

Изпълнява Никола Бадев:

https://www.vbox7.com/play:71c674e693
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:41:47
Разболял ми се Никола

Разболял ми са Никола,
Никола, млада войвода
на връх на Стара планина,
на хайдушката равнина.

До него седят хайдути,
хайдути, млади юнаци.
Вода му с вино даваха,
в очи Никола гледаха.

Вода му с вино даваха,
в очи Никола гледаха.
Никола дума хайдути:
- Хайдути, отбор юнаци.

Кога са с душа разделя
да не са някой излъже
над мене да си заплаче,
дружина да си разплаче.

Викнете, с пушки гръмнете,
хайдушка песен запейте!
В гори, балкани ходете,
хайдушки байрак развейте!

изпълнява Вълчо Иванов:

https://www.youtube.com/watch?v=qjxzlXLS-gM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:42:21
Турци през гора вървяха

 Турци през гора вървяха,
 триста робине караха
 на мечка ги закарваха
 като робито плачеха
 
 Цялата гора ечеше,
 синьото небе трещеше
 Отде ги Дона зачула,
 Дона - прочута войвода
 
 Дона батя си думаше:
 Я слушай, бате, я слушай
 как пищят роби, как плачат
 Не мога, батьо, да търпя!
 
 Изкарвай конче гарвано
 и дай ми сабя френгия
 Аз дор са батьо, пременя,
 батьо й конче изкарва
 
 Дона си конче възметна,
 подбутна конче гарвано
 Че си турците настигна,
 със конче турци тъпчеше
 
 Със конче турци тъпчеше,
 със сабя път си ютправя
 Изсече Дона турците
 и отърва триста робине
 
Изпълнява Васила Вълчева:
 
https://www.vbox7.com/play:e4d20ea5ef
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:42:55
Дорка си мама думаше

Дорка си мама думаше:
- Мамо льо, ша са потурча.
Бяла къдъна да стана,
бели грошове да броя.

Бели грошове да броя,
жълти жълтици да нижа.
Мама на Дорка продума:
- Недей са, Дорке, потурчва!

Турската вяра най-лоша,
турската вяра проклета.
Не знай ни делник, ни празник,
нито га и Света Неделя.

Дорка си мама не слуша,
в петък се Дорка потурчи.
В събота бяла къдъна,
в неделя рано станала.

Рано на нива отишла,
на тепи сено да сбира.
До пладне сено сбирала,
от платне купи правила.

Чула българки да пеят,
че се на купа качила.
И е високо викнала:
- Бре, блазя им, блазя, българки!

Да се провали, проседне,
който майка си не слуша. (х2)
Българско в черква, българско.

изпълнява Десислава Донева:

https://www.vbox7.com/play:4d83f61f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:43:30
Като седиш, Кино, Кинче

Като седиш, Кино, Кинче, сербез* девойче,
Като седиш, Кино, Кинче, на висок чардк,
Hе видя ли, Кино, Кинче, кон да мине

Kон да мине, Кино, Кинче, гем* да влаче
Гем да влаче, Кино, Кинче, гем позлатен,
Гем позлатен, Кино, Кинче, гем посребрен

И на коня, Кино, Кинче, едно жълто седло,
На седлото, Кино, Кинче, мойто малко братче,
Мойто малко братче, Кинче, твойто първо любе?

«Видях, видях, мили брайне, кон да мине
И на коня, мили брайне, твойто малко братче
С вашето комшийче, брайне, бялото Марийче. »

*сербез = смел, безстрашен
*гем = юзда

Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.vbox7.com/play:e6c55dd7
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:43:54
Авлига пее в градинка

Авлига пее в градинка
под бял, под червен трендафил,
под бялоцвята ябълка.

То не е било авлига
най било булка Велика,
тя с драгинко* си говори:

- Драгинко, драги деверко,
ожени ли се батко ти?
Взе ли ти буля пък друга?

Ходи ли мойто ходене,
моите песни пее ли,
децата добре гледа ли?

*драгинко = по-малък брат или братовчед на съпруга по отношение на съпругата му

Изпълнява Мита Стойчева:

https://www.youtube.com/watch?v=oXw1VZYwhgI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 05:44:20
Мита девойка

Мито, тропни ми горе, мила Мито, тропни ми горе,
Мито, на чардаци, мила Мито, на чардаци
 
Мито, да разбудиш, мила Мито, да разбудиш,
Мито, чифчиите, мила Мито, чифчиите

Мито, да си станат, мила Мито, да си станат,
Мито, сутрин рано, мила Мито, сутрин рано

Мито, да наранат, мила Мито, да наранат,
Мито, биволите, мила Мито, биволите

Мито, да изорат, мила Мито, да изорат,
Мито, крайнините, мила Мито, крайнините

Мито, да посеят, мила Мито, да посеят,
Мито, ечмените*, мила Мито, ечмените

*чифчия = земеделец, орач
*ечмен = ечемик
 
https://www.youtube.com/watch?v=ILHYz9emVus
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:10:10
Севдалино, малай моме

Севдалино, малай моме, Севдо,
Севдалино, малай моме
Още ли си дòма седиш,
още ли жълтици броиш? (x2)
 
Сите пари ми ги зеде, Севдо,
сите пари ми ги зеде
Петстотини гроша пари 
и иляда жълти лири (x2)

Дай ми малко от парите, Севдо,
дай ми малко от парите
Да си купам врана* коня,
да не одам пеш по село (x2)

Кучинята* да не ме лаят, Севдо,
кучинята да не ме лаят
Ергените да не кандърдисват*,
а момите да не ми се смеят (x2)

*вран = който има много черен, лъскав косъм (за животно)
*кучиня = кучета
*кандърдисвам = придумвам

Изпълнява Вергиния Георгиева:

https://www.vbox7.com/play:c45f38c6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:10:50
Ябълко, да се разцветиш

Изникнала е ябълка
в среди ми гора зелена
Под ябълката седяха
двамина - два любовника

На ябълката думаха:
Ябълко, 'ко се земиме
с моето първо любовье,
ябълко, да се разцветиш

'Ко се не земем, ябълко,
с моето първо любовье,
ябълко, ти да изсъхнеш
от върха чак до коренът

Изпълнява Калинка Згурова:

https://www.vbox7.com/play:def4cf6286
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:11:44
Мори леле Райне

Мори леле, Райне, тънка Райне
Леле, Райне, леле, разсипнице
Мори зарад тебе конь продадох
Конь продадох, леле, кавал купих

Мори да ти свира заран-вечер
Заран-вечер, леле, окол' порти
Мори да ме чуеш, да излезнеш
Ни ме чуеш, леле, ни излазиш!

Мори, и те чуем, и те 'аем*,
но не смеем, леле, да излезнем
Мори снаи* са ме упазили,
на бракя ме, леле, клаветили*

Мори леле, Райне, тънка Райне
Леле, Райне, леле, разсипнице
Мори зарад тебе конь продадох
Конь продадох, леле, кавал купих

*хая = обръщам внимание (срв. отрицателната форма нехая - не ща да зная, немаря, не ме е грижа)
*снаи = снахи
*клаветили = клеветили

Изпълнява Ика Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:98d22952

Ика Стоянова е родена през 1922 година в с. Врабча, Трънско. Тя е една от първите певици, която популяризира трънските песни в страната.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:12:15
Тинке, най-мънинка

Тинке, Тинке, най-мънинка, мари,
що щеш, Тинке, в ливадето,
в ливадето Стояново, мари,
Стояново, чобаново?

Коне ли си изтървала
или пръстен загубила,
или пръстен загубила, мари,
или любе залюбила?

Ами бате Стояне, абре,
не съм коне изтървала,
нито пръстен загубила, абре,
нито любе залюбила

Най ме мама проводила, абре,
да си бера чумерика,
чумерика и иглика, абре,
да си вия вити китки

Да ги давам на ергени, абре,
на ергени ябанджии*
Да се пукат нашенците, абре,
и най-вече мойто либе

*ябанджии = другоселци

Изпълнява Калинка Згурова:

https://www.vbox7.com/play:336bf063
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:12:53
Насред село тъпан бие

Насред село зурли трещят,
тъпан чука: рум-дум-дум!
Млади моми и ергени до две ора вият
Рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум-дум,
рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум
Млади моми и ергени до две ора вият

Одздол' иде стар бел дедо, засукал мустаки
Право търга кон* орото, и той да се фати
Рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум-дум,
рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум
Право търга кон орото, и той да се фати

Го догледа баба Неда и на дедо вика:
- Ай од тука, старо аро*, дòма да си одиш!
Рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум-дум,
рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум
- Ай од тука, старо аро, дòма да си одиш!

Стой, почекай, баба Неда, дедо да поигра
Дедо да поигра, Недо, сърце да разигра!
Рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум-дум,
рум-дум-дум-дум, рум-дум-дум
Дедо да поигра, Недо, сърце да разигра!

*кон = към
*старо аро (харо) = дърт, грозен човек

Изпълнява Костадин Гугов:

https://www.vbox7.com/play:c01f44f65d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:13:30
Вила й мома, Лазаре

Вила й мома, Лазаре, зелен венец
На венеца, Лазаре, пъстри китки
Вила й мома, Лазаре, зелен венец
На венеца, Лазаре, пъстри китки
На венеца, Лазаре, пъстри китки
Пъстри китки, Лазаре, босилкови
На венеца, Лазаре, пъстри китки
Пъстри китки, Лазаре, босилкови

Юнак гледа, Лазаре, и се чуди
Как да вземе, Лазаре, една китка
Юнак гледа, Лазаре, и се чуди
Как да вземе, Лазаре, една китка
Па се спусна, Лазаре, та я грабна,
Та я грабна, Лазаре, без да пита
Па се спусна, Лазаре, та я грабна,
Та я грабна, Лазаре, без да пита

Люто мома, Лазаре, юнак кълне
Юнак кълне, Лазаре, да отиде
Люто мома, Лазаре, юнак кълне
Юнак кълне, Лазаре, да отиде
Из градища, Лазаре, из селата
И при нея, Лазаре, пак да дойде
Из градища, Лазаре, из селата
И при нея, Лазаре, пак да дойде

Изпълняват Калинка Згурова и Руска Недялкова:

https://www.vbox7.com/play:9792c7da
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:14:01
Пушка пукна във гора зелена

Пушка пукна, аркадаш*
пушка пукна, аркадаш
Пушка пукна във гора зелена /2

Та удари, аркадаш,
та удари, аркадаш
Та удари най-добрия юнак /2

Юнак писна, аркадаш,
юнак писна, аркадаш
Юнак писна, та гора разлисна /2

Носите ма, аркадаш,
носите ма, аркадаш
Носите ма, не оставяйте ма /2

Дено падна, аркадаш,
дено падна, аркадаш
Дено падна, там ме заровете /2

С ножове ми, аркадаш,
с ножове ми, аркадаш
С ножове ми гроба изровете /2

С ножнички ми аркадаш,
с ножнички ми аркадаш
С ножнички ми гроба засипете /2

На крака ми аркадаш,
на крака ми аркадаш
На крака ми конче завържете /2

На глава ми, аркадаш,
на глава ми, аркадаш
На глава ми, аркадаш, лозе посадете /2

Кой как мине, аркадаш,
кой как мине, аркадаш
Кой как мине грозде да си земе /2

*аркадаш = другар, побратим

https://www.youtube.com/watch?v=Hmzc9-IFKlM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:14:35
Три девойчиня

Три девойчиня в ладна меана,
една от них по-насмеяна
и три млади прилепчанчиня
пият, пеят и се веселат.

Припев (х2):
Пиеме, пееме, чаши празниме,
руйно вино цървено,
вино цървено, вино румено,
само за нашта любов.


Ми наточила вино цървено
третя мома битолчанка.
Ми се залюби прилепчанчето,
во личната битолчанка.

Припев (х2)

Пракям те яс, стани наточи,
та да гледам църни очи,
да я любам оваа* мома,
со нея ке бегам яс.

Припев (х2)

Три девойчиня в ладна меана,
една от них по-насмеяна
и три млади прилепчанчиня
пият, пеят и се веселат.

Припев (х2)

*оваа = тази

Изпълняват Костадинка Танчева и Иван Андонов:

https://www.vbox7.com/play:0cd2789e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:15:09
Сите девойчиня

Сите девойчиня, мамо, се мажия*
най-убави момци зедоа*
А яс най-малата, най-убава мома
си останав, мамо, без късмет /2

Яс си го зедов младото бекрийче
що ми пие лута ракия
Везден* ми оди, мамо, по меани
пие лумпуй*, лумпуй до зори /2

Сека вечер, либе, одам по меани
сè за таа лута ракия
А кога се вракям, либе, од меани,
удри мавай, мавай по мене /2

*мажия = омъжиха
*зедоа = взеха
*везден = по цял ден
*лумпуй = весели се, купонясва

https://www.vbox7.com/play:a03afc4e (https://www.vbox7.com/play:a03afc4e)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:16:44
Болен лежи Кара Мустафа

(оригинален текст)

Болен ми лежи Кара Мустафа,
дей гиди болен Кара Мустафа!
Болен ми лежи и ке ми умри,
дей гиди болен Кара Мустафа!
- Кой ке ти носи, море, долгата пушка,
дей гиди болен Кара Мустафа?
- Нека я носи той Айдут Велко,
зашчо е болье юнак од мене!
- Кой ке ти носи, море, острата сабя,
дей гиди болен Кара Мустафа?
- Нека я носи, море, той Айдут Велко,
зашчо е болье юнак од мене!
- Кой ке ти носи, море, чифте пишчоли,
дей гиди болен Кара Мустафа?
- Нека ги носи, море, той Айдут Велко,
зашчо е болье юнак од мене!
- Кой ке ти вява, море, вранята коня,
дей гиди болен Кара Мустафа?
- Нека го вява, море, той Айдут Велко,
зашчо е болье юнак од мене!

Прилеп (СбНУ 9, с. 86)

Бележка на съставителя (Осинин): "Кара Мустафа (Дженкоглу) е бил най-популярен сред народа командир на Пазвантооглу. Той не могъл да слуша спокойно за юначеството на хайдут Велко в борбата му с турците и го извикал на двубой. Тежко ранен, Карамустафа избягал във Видин. Умирайки, той признал хайдут Велко за най-голям юнак и в знак на почит му изпратил дар коня и оръжието си. Към тоя случай се отнася горната песен.

http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/197.htm


Изпълнението на Тинчо Севдалинов:

Горе на Балкана лежи Кара Мустафа /2
Дей гиди, хей, болен лежи Кара Мустафа /2
Кой ще му гледа, море, дребнине деца?
Кой ще му люби, море, младоно булче?
Дей гиди, хей, болен лежи Кара Мустафа /2
Кой ще му язди, море, хранено конче?
Кой ще му носи, море, тьонкана пушка?
Дей гиди, хей, болен лежи Кара Мустафа /2
Нека я носи, море, тоз хайдут Велко /2
Че той е, хей, юнак, море, над юнаците /2

https://www.vbox7.com/play:0e5dcae6

Изпълнението на Николай Славеев:

https://vbox7.com/play:417da6e019
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:17:11
Мари, Марийке

 - Мари, Марийке, севда голема,
 що ти се кара старата майка?

 Що ти се кара старата майка
 старата майка и стари татко?

 - Мене ми се карат, либе, зарад тебе,
 ти кога минаваш край наш'те порти.

 Ти кога минаваш край наш'те порти
 камъни захвърляш, порти да ни трошиш.

 - Щом ти се карат, либе, зарад мене
 вече ще минавам край други порти.
 Вече ще минавам край други порти,
 камъни да хвърлям, порти да им троша.

 - Минавай, либе, само зарад мене,
 мама е стара, нека да се кара.
 Мама е стара, нека да се кара,
 а пък аз съм млада и така ми се пада.
 
Изпълнява Боряна Карпузова:

https://www.youtube.com/watch?v=2Zzb6yLWsKE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:17:42
В село дюлгере дойдоя

В село дюлгере* дойдоя
Стойно ми малай мо, Стойно ми малай моме
Шарена чешма да правят
Стойно ми малай мо, Стойно ми малай моме

Де ги виде мома Стойна
Стойно ми малай мо, Стойно ми малай моме
Грабнала стомни шарени
Стойно ми малай мо, Стойно ми малай моме

Че е отишла за вода
Стойно ми малай мо, Стойно ми малай моме
Леле мина край дюлгере
Стойно ми малай мо, Стойно ми малай моме

Дюлгерче на Стойна дума
Стойне ми малай мо, Стойне ми малай моме
Хайде, Стойне, пристани ми
Стойне ми малай мо, Стойне ми малай моме

*дюлгер = строител, зидар

Изпълнява Олга Борисова:

https://www.vbox7.com/play:8bdcae26
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:18:20
Мамо, кой чука на порти

Мамо, кой чука на порти?
Мамо, кой чука на порти?
- Чука, тропа, мила керко*,
твойто първо либе /2

Мамо, дал да му отворам?
Мамо, дал да му отворам?
- Немой* керко, немой душо,
вечера немаме /2

Вечера ке бидат, майко,
вечера ке бидат, майко...
Вечера ке бидат, майко,
мойте сладки думи /2

Мамо, дал да му отворам?
Мамо, дал да му отворам?
- Немой керко, немой душо,
постела немаме /2

Постела ке биде, майко,
постела ке биде, майко...
Постела ке биде, майко,
мойта равна снага /2

*немой = недей
*керка = щерка, дъщеря

http://pesna.org/song.php?id=676

https://www.youtube.com/watch?v=bB2Z9HytgPw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 04 August 2018, 21:18:56
Паднал ми ранен млад Стоян

Паднал ми ранен млад Стоян,
млад Стоян, млада войвода,
във тая гора зелена,
зелена гора хайдушка.

Немало никой до него,
водица да му донесе,
сенчица да му направи,
и люти рани превърже.

Над него вият два орла,
два орла, два сиви сокола.
Стоян на орли думаше:
- Вийте се, вийте два орла,
с криле ми сенка пазете,
с уста ми вода носете,
дорде ми душа излезне,
тогаз се ниско спуснете.

Орлинки, сиви орлинки,
тогаз се ниско спуснете,
с бяло се месо наяжте
и с черни кърви напийте.

Изпълнява Павел Сираков:

https://www.youtube.com/watch?v=K1-D89wYohg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:16:08
Оти ма си, майчо, родила

Оти ма си, майчо, родила
толкова, майчо, yбава, майчинко
толкова, майчо, гиздава?

Да ни мога ида за вода
на ная горна ни чошма, майчинко
оти има млого юнаци.

Оти има млого юнаци
изпълнили са сyкаци, майчинко,
дyр наши равни дворове.

Пък я ги видях из потона
на наши равни градини, майчинко,
цървени китки берея.

Па я ми рехох: - Берите,
берите, юнаци, берите, майчинко,
вам ги са моми посели
с каносаните рачици, майчинко,
с бyрманосаните пръстмета.

Изпълнява Анита Гулева:

https://www.youtube.com/watch?v=YklcQ2CaCGE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:16:42
Ой, девойче

Ой, девойче, бело и цървено,
като тебе мома ниде не найдох. (x2)

Каква майка беше тебе що те роди,
тебе що те роди толкоз убава. (x2)

Дали си гъркиня или от Пирина,
цел свет да се чуди на твойта убост. (x2)

Три години стана како* ме зафана
люто да ме мачи твоята любов.
 
Я ела, девойче, елай ти при мене,
ние с тебе двамка да се земеме.

*како = като

Изпълнява Илия Аргиров:

https://www.youtube.com/watch?v=Me-gHXYxSBQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:17:22
Седнала мома накрай река

Седнала мома накрай река
накрай река, на бел камен.

В ръка държи огледало
тай си огледува белото лице.

Тай си огледува белото лице,
белото лице, църните очи.

Ем ги огледува, ем ги попитува:
- Очи, очи, църни очи.

Очи, очи, църни очи,
вас кой ша ва развикува.

Вас кой ша ва развикува,
дали юнак или вдовец?

Не бе юнак, нито вдовец,
най ми била църната земя.

Земьо, земьо, църна земьо,
оти зимаш млади роси.

Оти зимаш млади роси
ненайодени, нейоблюбени.

https://www.youtube.com/watch?v=Gum1J-6MY2o
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:18:06
Снощи си, майко, поминах

Снощи си, мила майко, поминах
В горната, мила майко, махала
Тамо си видох, майко, Марето
Марето с друго момче стоеше

Мене ми сърце майко тръпнало
По нея, мила майко, за нея
Иди я, мила майко, поискай
Белким* я дадат, майко, за мене

*белким = може би, възможно е, вероятно

Изпълняват Ганчо Николов и Венера Маеркова:

https://www.vbox7.com/play:3b2f2fc6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:18:48
Ой ти моме

Ой ти моме, малай моме,
каде вода да налея? /2
Ой ти лудо, та па младо -
там отдолу под селото /2

Тамо има два кладенца,
мегю ними* яболчица /2
Яболчица род родила -
две яболки позлатени /2

Пойди*, лудо, откини* ги,
отнеси ги в куюмджии* /2
Да излеят два пръстена -
еден за теб, други за мен /2

Да излеят два пръстена -
еден за теб, други за мен /2
Да ги носим на ръце ни,
да ни бидат ръце лични /2

*мегю ними = между тях (мегю = между, ними = тях)
*пойди = иди, отиди
*откини = откъсни
*куюмджия = златар

Изпълняват Костадинка Танчева и Даниела Величкова:

https://www.youtube.com/watch?v=GgmAwzqeufA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:19:25
Писмо си Яне получи

 Писмо си Яне получи,
 да иде Яне в Неврокоп,
 да иде Яне в Неврокоп

 Майка си Яне не пуща,
 да иде Яне в Неврокоп,
 да иде Яне в Неврокоп
 
 Лошав съм сън сънувала,
 черно ме куче ухапа,
 черни се кърви лееха

 Яне си майка не слуша,
 отиде Яне в Неврокоп,
 отиде Яне в Неврокоп

 В път го душмане срещнаха,
 срещнаха, още хванаха,
 душмане Яне убиха
 
Изпълнява Илия Аргиров:

https://www.vbox7.com/play:6bf0a93a
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:19:53
Трендафилчето

Изпълнението на Ангел Митрев:

Яс ке ти купам свилено фустанче, Доне убаво
Трендафилчето, кара-карамфилчето,
цвеке берено, немирисано

Яс ке ти купам шарено герданче, Доне убаво
Трендафилчето, кара-карамфилчето,
цвеке берено, немирисано

Ако не ме вземиш, ветрот да те вземи, Доне убаво
Трендафилчето, кара-карамфилчето,
цвеке берено, немирисаноИзпълнението на Иван Андонов и Костадинка Танчева:

Кога ке се мажиш, ти мене да земеш, Доне мамино!
Доне мамино!
Кога ке се мажиш, ти мене да земеш, Доне мамино!
Доне мамино!
Трендафилчето, каран-каранфилчето,
китка шарена немирисана!

Яс ке ти купам свилено фустанче, Доне мамино.
Доне мамино!
Ти да го носиш, яс да те гледам, Доне мамино.
Доне мамино!
Трендафилчето, каран-каранфилчето,
китка шарена немирисана!

Яс ке ти купам сърмено коланче, Доне мамино.
Доне мамино!
Ти да го носиш, яс да те гледам, Доне мамино.
Доне мамино!
Трендафилчето, каран-каранфилчето,
китка шарена немирисана!

Яс ке ти купам шарени пантофки, Доне мамино.
Доне мамино!
Ти да ги носиш, яс да те гледам, Доне мамино.
Доне мамино!
Трендафилчето, каран-каранфилчето,
китка шарена немирисана!

https://www.youtube.com/watch?v=AuDT3_PzKaU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:20:22
Соколе, сиви соколе
 
 Соколе, сиви соколе,
 хайдушки верен побратим,
 ти като хвъркаш високо,
 
 ти като хвъркаш високо,
 дали не виждаш далеко -
 бащини равни дворове
 
 Там имам стара майчица
 и още млада невеста
 и още дребни дечица
 
 Всичко им братко разкажи -
 че съм в тъмница затворен,
 турци ме люто измъчват
 
Изпълнява Кайчо Каменов:

https://www.youtube.com/watch?v=Y2sf5euGWMs
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:21:02
Ален божур

Ален божур във градинка, мъри,
Яне ле, любе ле
Наведи се, откъсни го, мъри,
Яне ле, любе ле /2

Наведи се, откъсни го, мъри,
Яне ле, любе ле
Накичи се на страната, мъри,
Яне ле, любе ле /2

Та се хвани на хорото, мъри,
Яне ле, любе ле,
на хорото до сестра ми, мъри,
Яне ле, любе ле

Та се хвани на хорото, мъри,
Яне ле, любе ле,
на хорото срещу мене, мъри,
Яне ле, любе ле

Да се пукат душманите, мъри,
Яне ле, любе ле,
хем и мойте, хем и твойте, мъри,
Яне ле, любе ле /2

Изпълнява Георги Жеков:

https://vbox7.com/play:7e2e050c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:21:41
Индже войвода

Индже ми войвода
из гората ходи
и на гора дума:
Горо, милна горо,
издигни си, горо
върше нависоко

Разстилай си, горо,
клони нашироко,
че ще мине, горо,
моята дружина
Байрака развява
хубава Сиклита

Изпълнява Красимир Станев:

https://www.vbox7.com/play:9306f35c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:22:15
Ходила Яна

Ходила Яна, Яно льо,
девет години с хайдути
Никой си Яна не разбрал,
че била Яна девойка...

Най я разбрало, познало,
чичовото й ятаче
Той си на Яна думаше:
Яно льо, ще те обадя

Яна на Димчо думаше:
Недей ме, Димчо, обаждай
Кога се в село завърнем,
любе ще да те залюбя

Кога се в село завърнем,
любе ще да те залюбя
Любе ще да те залюбя,
войводата ще кумува

Изпълнява Георги Костов:

https://www.vbox7.com/play:18c55f62
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:22:54
Песен за Стоян хайдутин

Станаха девет години,
откак се Стоян изгуби
Отиде Стоян във гора,
отиде и се не върна
Дали го дърво удари
Дали го дърво удари
или го мечка изяде
или го турци хванаха,
та му главата вземаха
Цяло го село забрави
Цяло го село забрави,
забрави и го прежали
Стояновата майчица
все за Стояна жалеше
дребни си сълзи ронеше
и се на Бога молеше:
Да мога, Боже, да мога
Стояна да си намеря!
Да мога, Боже, да мога
на птичка да се превърна,
на птичка, на гълъбичка;
в Стамбула, Боже, да ида,
Стояна да си намеря...

https://www.vbox7.com/play:d2d7fd83
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:23:46
Стоян хайдутин

 Станаха девет години,
 откак се Стоян изгуби -
 отиде Стоян в гората,
 отиде и се не върна.
 Нито си хабер* проводи
 Дали го дърво удари,
 дали го мечка изяде,
 или го турци хванаха
 им му главата вземаха?
 Гората мълчи, не казва...
 
 Цяло го село забрави,
 забрави и го прежали.
 Майка му не го забрави,
 нито го майка прежали;
 изтекоха й очите
 по пътищата да гледа
 дано се Стоян зададе;
 заболяха я устата
 де кого срещне да пита,
 да пита и да разпитва:
 Не сте ли, хора, видяли
 мойто момче Стояна?
 Хората чудом питаха:
 Какво ти е, бабо, момчето?
 Жално си майка нарежда:
 Едно ми лично юначе
 със снага стройна левентска,
 със очи черни соколски
 и с личен белег на чело,
 от тежка рана останал,
 лесно ще да го познайте;
 Стоян ми е чедо едничко,
 на тейко вярна отмяна,
 на майка вярна опора
 Хайдутин беше тейко му,
 на хайдутите байрактар,
 ала го турци хванаха,
 хванаха и погубиха
 Сираче Стоян остана
 и него майка изгуби
 станаха девет години
 Никой на майка не каза
 да е видял нейде Стояна
 
 Стояновата майчица
 ситни си сълзи ронерше
 ронеше и си мислеше
 какво да прави да стори
 Стояна да си намери
 Да мога Божке, да мога,
 на птичка да се превърна,
 на птичка, на гълъбичка,
 чак до Стамбула ще ида,
 Стояна ще си намеря...
 
 Както си майка мислеше
 и се на птичка превърна,
 на птичка, на гълъбичка
 Сиви си крилца разпери,
 разпери и ги размаха
 към Стамбул града полетя
 Три дни и три нощи летяла
 чак до Стамбула стигнала
 до Стамбул, до Цариграда
 до цариградки зандани
 
 Цариградските зандани
 със яки стени градени
 със мермер камък покрити
 никой не може да влезе
 да влезе ни пък излезе
 
 Стояновата майчица,
 това ми сиво гълъбче
 на тъмницата кацнало,
 кацнало и загукало
 и бистри сълзи ронило
 
 Ключари навън излизат
 птичката да си пропъдят,
 птичката гълъбичката,
 ала тя стои, не хвърка,
 жално си гука, нарежда
 и бистри сълзи пролива
 Три дни и три нощи гукала,
 три дни и три нощи плакала,
 сълзи през мрамор минали,
 в тъмницата прокапало
 В тъмница лежи млад Стоян
 той си е хитър и умен
 бързо се Стоян досети
 и си на ключар продума:
 
 Ключарю, ти мой вардачо,
 станаха девет години
 как лежа тука, как гина
 туй чудо не е ставало
 в тъмница не е капало
 Я ме навънка изведи
 да си нагоре погледна -
 дали е време дъждовно
 дали е киша хванала,
 защо тъмница прокапа
 
 Ключар Стояна послуша,
 че му ръцете развърза,
 ръцете, още краката
 и тежки порти отключи
 Стоян си навън излезе,
 право нагоре погледна,
 сиво гълъбче съгледа
 Стояновата майчица,
 това ми сиво гълъбче
 сиви си крилца размаха,
 право при Стоян отива,
 на дясно рамо кацнало,
 жално си милно гукнало,
 гукнало и продумало:
 
 Стояне, синко Стояне,
 аз не съм сиво гълъбче
 а най съм сине, майка ти
 девет години те чакам
 девет години те жаля
 Цяло те село забрави
 забрави и те прежали
 само аз не те прежалих
 нещо ми сине казува
 че си жив майка че си здрав
 
 Стоян на майка думаше:
 Сполай ти майко, че дойде,
 мене в тъмница да видиш
 девет години как лежа,
 никой се за мен не сети,
 никой си за мен не спомни
 
 Знаеш ли, мамо, помниш ли,
 кога от двори излязох
 и си нагоре потеглих
 към стръмно хладно усое
 Двама ме турци стигнаха
 и още двама насреща
 Почакай, сербез* Стояне
 нещо ще да те питаме
 Не си ли виждал тъдява
 пашова хрътка хвърката,
 пашови сиви сиколи?
 Дордето, майко, да кажа:
 Не съм ги виждал, агалар,
 те ме отзаде хванаха,
 назад ми ръце извиха,
 черни ми върви развиха
 и ми мръцете вързаха
 Остра си брадва изпуснах,
 мъжки си сили изгубих
 Тогаз ми турчин продума:
 Я дур* бе, Стоян хаймана,
 нас ни пашата поръча
 назаде да те повърнем,
 при него да те заведем,
 на него изин* да дадеш,
 дето си рая подучил
 закона да не зачита
 вергия* да му не плаща
 селяма да му не взема
 на него и на агите,
 агите и чорбаджиите
 Чудих се, майко, маех се,
 какво да сторя, да правя,
 от турци да се отърва
 про паша да не отивам
 пашата милост не знае
 пашата и чорбаджи Никола
 чорбаджи Йовчо изедник
 изедник, турско мекере
 Те каил*, майко, не стават
 дето бил тейко хайдутин,
 на хайдутите байрактар
 аз съм на него приличал,
 същата снага съм имал,
 същото сърце съм носел
 същите очи соколски,
 същата сила юнашка
 Боят се, майко, плашат се
 в гората да не забягна,
 като тейко си да стана
 байрака да му развея,
 пашалък да им разваля,
 пашалък, още агалък
 
 Чудех се, майко, маех се,
 па си силите премерих,
 черни си върви разкъсах
 и си ръцете отвързах,
 с остра си брадва замахнах,
 на турчин глава отрязах
 
 С остра си брадва замахнах,
 на турчин глава отрязах,
 другите трима хукнаха,
 един през други бягаха
 Таман се майко, наканих,
 гората да си поема
 по тейковите пътеки
 ето че иде насреща
 пашова вярна потеря
 и сам пашата начело
 Ей гиди хайдут Стояне,
 сега ми немойш избяга
 сабята като размахам,
 главата ще ти отхвръкне
 Но ти си холан*, юначен,
 юначен, още безстрашен,
 я хайде каул* да сторим:
 хайдутлук да си зарежеш,
 на Аллах верен да станеш,
 при мене служба да служиш
 Живота ще ти харижа,
 със бакшиш ще те посипя
 Мене ме, майко, догневя
 и си на паша продумах:
 Пашо ле, пашо ефенди,
 слушай ме и го запомни:
 Аз няма глава да склоня,
 аз няма ибрик да нося,
 стигат ти твоите кучета,
 като ми хаджи Никола,
 чорбаджи Йовчо изедник,
 изедник - турско мекере
 Ето ми, пашо, главата,
 главата можеш да вземеш,
 сърцето мое остава,
 сърцето, пашо, българско!
 
 Тогаз ме, майко, хвърлиха
 във тая тъмна тъмница
 във тия хладни зандани
 дето се човек не мярка
 дето се пилци не чуват
 Ето веч девет години
 първото пиле как чувам,
 първото пиле как чувам,
 това ми сиво гълъбче -
 моята мила майчица
 
 Но ти си, майко, запомни
 и го във село разкажи:
 Девет години как лежа
 и още девет да лежа,
 пак съм си, майко, същия,
 същия Стоян хайдутин,
 на хайдут Теня момчето
 на Теня байрактарина
 и няма глава да склоня,
 дорде не падне царството,
 царството-господарството
 със тия паши бейове,
 хаджии и чорбаджии...
 
 Стояновата майчица
 това ми сиво гълъбче
 то си към Стоян приближи
 жално го в очи загледа
 милно го с крилца погали
 
 Че лесно ли е на майка
 със чедо да се разделя
 Пак си крилцата размаха,
 над Цариграда премина,
 над мътна река Марица,
 над равно поле тракийско
 В пусто си дворе кацнало,
 хем пусто, хем трънясало,
 без мъжка ръка остало,
 девет години черняло
 
 Това ми сиво гълъбче
 пак се на човек превърна -
 на Стоянова майчица
 Тя си на прага седеше,
 ситни си сълзи ронеше
 и си за Стоян мислеше...
 
*хабер = вест, известие
*сербез = смел, безстрашен
*дур = стой
*изин = позволение, разрешение
*вергия = данък
*каил = съгласен
*холан (хайде холан) = хайде де
*каул = тържествено обещание, клетва
 
Изпълняват Господин Колев и Петкана Захариева:
 
https://www.vbox7.com/play:d5c21e2aee
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:24:55
Бана байрактаря

Що ми с чадър поле побеляло,
всички бели, само един зелен
Под чадъра - Бана байрактара,
Бана свири - войска му играе

Бана пойе* - ордойе* го слуша
Съгледа ги черна арапина,
съгледа го, още догневя го,
догневя го, още досвидя го

Че напълни пушка арнаушка,
че замери Бана във челото,
че замери Бана във челото
между двете, черните му очи

Провикна се Бана байрактара:
Ой ви вази сговорна дружина!
Доведете конче от ливаде,
че бръкнете у свилни* дисаги

Извадете от бял мак листата,
очистете мойте черни кърви,
ако не ще мама мене да си види,
да ми види мойте черни кърви

*пойе = пее
*ордойе = орда
*свилни = копринени (от свила = коприна)


Друг вариант (шопски) на текста на песента:

 Що е поле чадър побелело,
 свите бели, един чадър зелен,
 под него е Бана баряктара -
 Бана свири - сва войска играе,
 Бана пее - сва ордиа слуша.
 Посвиде се на црн арапина,
 върли пушка низ густа ордиа,
 та удари Бано баряктаро,
 на зло га е место ударило,
 на зло место межди црни очи.
 Проговори Бана баряктара:
 - Тако м' Бога, дванаесе слуги!
 Доведете коня от ливада,
 та бръкнете у свилни дисаги,
 извадете от бел мак мараму,
 та прибриште мои црни крви,
 да ги пратим моя стара майкя:
 ако нече мене да си види,
 да си види мои црни крви!

http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/194.htm


Изпълнява Васила Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:8a1d2e8965
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 06:25:26
Калино, Малино

Калино, Малино, байнева*, хубава
Калино, Малино, байнева, хубава

Влязла е Калина в байнева градинка
Цвете си набрала, легнала, заспала /2

Отдолу идеха момци добруджанци
Калина видяха, коне си поспряха /2

Седяха и гледаха, чудом се чудеха
Бре коя е тъз* мома, че каква е тъз хубост!

Сепна се Калина, сепна, събуди се,
като ги погледна, две звезди грейнаха

Като ги погледна, две звезди грейнаха,
като им продума, трендафил разцъфна

Калино, Малино, байнева изгоро
Очите ти, Калино, като две звездици

Гледай, гледай, Калино, звездици да греят
Думай, думай, момне ле, трендафил да цъфне!

*байнева = баткова, батюва
*тъз = тази

Изпълнява Калинка Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:fc383907
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:16:25
Иван Симеонов - Ден дойде Добро

Ден дойде, Добро, ден дойде
Ден дойде, ден Димитровден
Мило ли ти е за мене,
както й мен, Добро, за тебе?

Вчера съм ходил на оран,
на оран много далечна
Изорах бразда дълбока,
колко й дълбока и широка

Кога на края излезнох
и към слънцето погледнах
и си на слънце помолих:
Залезвай, слънце, по-скоро!

Да ида в село да видя,
да видя Добра що прави
Тъче ли тънки дарове,
ленени лен-копринени

https://www.youtube.com/watch?v=r9jtQNgVXzc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:17:42
Вино пият петдесет юнака

Вино пият петдесет юнака,
вино пият в механе широко,
вино пият, вярна клетва дават. -
Кой се кълне във жена и дечица,
кой се кълне в първото си либе...
Марко няма в какво да се кълне,
та се закле във кон и във сабя -
а дружина вяра му не фана,
че кон било кучешка нахрана,
сабя било студено желязо...

Нажали се Марко, бре, гидия,
че изпадна във пуста невера.
Па обседна коня шарколия,
та отиде право при майка си
и на майка тихо проговаря:
- Хвала тебе, мила моя мале!...
Що не си ми, мале, породила
я мил братец, я мила сестрица -
та да има в какво да се кълна...
Вино пихме в механе широко,
пошукна ни чаша позлатена...
Кой се кълне в първото си либе,
кой се кълне в жена и дечица,
кой се кълне в братец и сестрица...
Пък аз немам в какво да се кълна,
та се заклех във кон и във сабя,
а дружина вера ми не хваща -
че кон било кучешка нахрана,
сабя било студено желязо...

Майка Марку тихом проговаря:
- Не си, синко, едничък на майка!
И ти имаш братец и сестрица.
Първо - братец Бега Андреаша,
а по него - сестра Ангелинка...
Кога беше размирна година,
надойдоха турци анадолци,
та ми рожби, синко, заробиха,
заробиха, далеч откараха -
във далечна земя анадолска...

Скочи Марко на нозе юнашки,
та възседна коня шарколия,
че отиде в земя анадолска.
Сутрин, вечер във джамия ходи,
турски кланя, български се моли.
От джамия в кафене отива,
дека турци кафето си пият
и си пушат тютюн тюмбакия*.
Седи Марко, седи и сеир* струва.
Че го питат турци анадолци:
- Хвала тебе, непознат юнако!
Я ни кажи от коя си земя,
от коя си земя и колено -
що не пушиш тютюн тюмбакия
и не пиеш кафе шекерлия*?

Отговаря Марко, добър юнак:
- Ой ви, вазе, турци анадолци,
анадолци, турци еничери -
мойта земя много е далеко...
Аз си пия сал* върла ракия,
я ракия, я вино червено.
Я ми дайте вино за жълтица!
Аз да пия и кон да напоя...
Отговарят турци анадолци:
- Ой те тебе, непознат янако,
тук се вино нигде не продава.
Вино има Бега Андреаша,
ала той го за пари не дава,
най го пие на облог с юнаци.
Ако пиеш вино на облога,
ще увлезеш в Бегови дворове...
Че ги пита Марко, добър юнак:
- Де са двори Бегу Андреаша?
Отговарят турци еничари:
- Двори му са лични и прелични!
Плетове му - от кости човешки,
портите му - от глави юнашки,
що са облог стрували със него...

Скокна Марко, коня си възседна,
че отиде на Бегови порти.
Хем почука, хем се изпровикна:
- Излез, излез, беговице млада!
Излез, излез, порти да отвориш -
че съм дошъл вино да си пия,
хем да пия, хем да се надпивам...
Че отвори беговица млада,
заведе го на високи диван,
да си пият вино с Андреаша...
Ако Бегу Марко си надпие,
да му земе глава от рамена,
да му земе хранената коня,
коня хранен, сабя дипленица
и му земе тежка боздугана...
Ако Марко Бега си надпие,
да му земе беговица млада...

Па са пили ни малко, ни много -
пили ми са три дни и три нощи...
Сън обори Бега Андреаша,
обори го, на земя събори...
Че продума Марко добър юнак:
- Хайде, тръгвай, беговице млада,
да те водя във моята земя,
в моя земя, у Прилепа града!...
- Седи мирно, непознат юнако!
Не ме води във твоята земя -
че там имам юнак над юнаци,
юнак Марко, брат на Андреаша...

Като зачу Марко тия думи,
рипна горе, на нозе юнашки,
та прегърна Бега Андреаша.
Прегърна го и така продума:
- Ставай, братко, братски да ядеме,
да ядеме, братски да пиеме!...

Па са пили ни много, ни малко.
Яли, пили цели три недели...

*тюмбакия (тюмбекия) = специален тютюн за наргиле
*сеир = зрелище
*шекерлия, от шекер = захар
*сал = само

Изпълнява Борис Машалов:

https://www.vbox7.com/play:1d2cc1a7
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:18:34
Кате, Кате, лично моме

Изпълнението на Костадин Гугов:

Кате, Кате, лично моме, /2
ай стори се едно пиле /2

Па прелетай яболката, /2
та да видиш времинята,
времинята, годините

Та да видиш времинята, /2
колку годин се любевме
и на крайот не се зедовме*

Бог да бие твойта майка /2
и нашата зла душманка,
що ни назе па раздели

*зедовме = взехме

https://www.vbox7.com/play:7671da72

Изпълнението на Пепи Бафтировски:

Кате, Кате лично моме,
нели ти реков да не се любиме?
Ке разберат комшиите,
ке те скандисаат душманите.

Кате, Кате лично моме,
ай, стори се едно пиле.
Да прелеташ яболкници,
да преброиш яболките.

Да преброиш яболките,
да разбереш времинята.
Да разбереш времинята,
колку време се любевме,
и на крайот не се зедовме!

http://pesna.org/song.php?id=234
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:19:19
Песен за Ильо войвода

Айде провикна се, леле провикна се,
 леле провикна се Ильо Малешевски:

"Кой си нема пушка, тука нека дойде,
 тука нека дойде, пушка да му дадем.

Кой си нема мартин*, тука нека дойде,
 тука нека дойде, мартин да му дадем.

Кой си нема сабя, тука нека дойде,
 тука нека дойде, сабя да му дадем."

В Малешево да иде с турци да се бие,
 с турци да се бие за нашата земя,
 
за нашата земя, за Македония,
 за Македония, земя поробена.
 
*мартин (Мартини Хенри, наричана в България мартина или мартинка) =  британска пушка със задно зареждане - затвор тип падащ блок, и е първата английска пушка, конструирана от самото начало за метални патрони. Произвеждана е както във Великобритания, така и в САЩ.
Справка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Мартини_Хенри (https://bg.wikipedia.org/wiki/Мартини_Хенри)
 
https://www.vbox7.com/play:ca8046a8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:20:06
Дилмано, Дилберо

Дилмано*, Дилберо*,
Дилмано, Дилберо,
 кажи ми как се сади пиперо
 кажи ми как се сади пиперо (х2)

Помуни го, побуцни го,
Помуни го, побуцни го –
 те така се сади, сади пиперо,
 те така се сади, сади пиперо (х2)
 
Да цъфти, да върже,
Да цъфти, да върже,
 да береш, береш, береш как сакаш,
 да береш, береш, береш как сакаш (х2)
 
*Дилмана = сърдечна
*дилбер = пленяваща сърцето

Песента "Дилмано, Дилберо" е сватбена обредна песен, изпълнявана по време на първата брачна нощ:

QuoteБрачното свождане става обикновено през нощта след венчавката в специално приготвената за целта стая. Някъде се играят обредни танци, придружени със съответните песни (Дилмано, Дилберо, кажи ми как се сади пиперо...)
 (Н.Колев, Българска етнография, с.240)

Изпълнява Василка Петкова:

https://www.vbox7.com/play:8d62e1d8ab
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:20:38
Иван на Рада думаше

Иван на Рада думаше, мъри,
Радо льо, любе Радо льо,
ден дойде, Радо, ден дойде, мъри,
ден дойде, ден Димитровден

Аргати*, Радо, напущат, мъри,
аргати от чорбаджии
И аз ще, Радо, напусна, мъри,
ти кажи, Радо, тейко ти -

когa на плата да плати, мъри,
да даде тебе за мене
Рада на Иван думаше, мъри,
Иване, луда гидийо*!

Бре мълчи, Иване, не думай, мъри,
таз дума за думане ли е?
Нали сме пуста роднина, мъри,
тате и чичо два братя

Иван на Рада пак дума, мъри,
Радо льо, любе Радо льо,
хубава мома род няма, мъри,
черноок ерген грях няма!

*аргатин = ратай, земеделски работник
*гидия = буен момък

Изпълнява Калинка Вълчева:

https://www.youtube.com/watch?v=Nc7Wnlq_k5Q
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:21:24
Една много красива странджанска песен, на която за съжаление не успях да намеря текста

Златка и Милка седеха

https://www.vbox7.com/play:969f76867f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:22:03
Любили се двама луди-млади

Любили се, любили се,
любили се двама луди-млади
Видяла ги, видяла ги,
видяла ги върла* магесница

Тя набрала, тя набрала,
тя набрала билки омайнели*,
да раздели, да раздели,
да раздели момче йот момиче

Момче бяга, момче бяга,
момче бяга през гора зелена,
а момиче, а момиче,
а момиче - през поле широко

*върл = жесток, лют, разлютен, ожесточен, зъл, проклет, безжалостен, свиреп, краен
*билки омайнели = омайни билки

Изпълнява Димитрина Кузева:

https://www.vbox7.com/play:dde1dac5ac
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:22:56
Село, село, пусто село

Село, село, пусто село,
откак си се заселило,
откак си се заселило,
турци не са минували

Турци не са минували,
минували, кондисвали*
Вчера, мале, те дойдоха,
те дойдоха, кондисаха

Ката* къща по двамина,
у Станкини деветима,
у Станкини деветима,
деветима с десет коня

Деветима с десет коня
и за Станка кон довели,
и за Станка кон довели,
да си водят бела Станка

*кондисам = спирам на конак, на квартира
*ката = всяка, всеки

Изпълняват Стефан Янев и Любомир Петов:

https://www.vbox7.com/play:c52e7764f8


Село, село, пусто село,
откак си се заселило,
откак си се заселило,
турци не са минували

Турци не са минували,
минували, кондисвали
Снощи вечер поминаха
девет души с десет коня

У Радини кондисаха,
кондисаха, гюздисаха
У Радини кондисаха
да си гледат бяла Рада

Бяла Рада вино носи,
вино носи и ракия
да си срещне тежки гости,
да ги срещне и изпрати

Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.vbox7.com/play:792ef1d7
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:23:29
Песен за Ангел Войвода

https://www.youtube.com/watch?v=tXcWy2qCxrI

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:39:24
Провикна се зелен здравец

Изпълнението на Янко Неделчев:

 Ой, провикна се зелен ми здравец
 от гора зелена:
 Ой, яс сум цвете най-меризливо
 от всичките цветя /2
 
 Ой, кога мине вакло ми стадо
 през мене, по мене
 Та размириса целата гора
 на здравец, на здравец /2
 
 Отде го дочу ран ми босилек
 от росна градина
 Ой, яс сум цвете най-меризливо
 от всичките цветя /2
 
 Ой, мен ме берат млади невести,
 на китка ме прават
 Мене ме носат млади невести
 на оро, на оро /2
 
http://vbox7.com/play:3a868849 (http://vbox7.com/play:3a868849)

Изпълнението на Илия Аргиров:

 Ой, провикнал се зелен ми здравец
 от гора зелена:
 Ой, аз съм цвете най-меризливо
 от всичките цветя /2
 
 Ой, кога мине вакло ми стадо
 по мене, низ мене
 Ой, размириса цела ми гора
 на здравец, на здравец /2
 
 Отде го зачу ран ми босилек
 от росно градинче
 и си се виком, виком провикна:
 Ой, аз съм цвете,
 ой, аз съм цвете най-меризливо
 от всичките цветя
 
 Ой, мен ме берат млади невести,
 на оро ме носат
 Ой, аз съм цвете най-меризливо
 от всичките цветя /2

https://www.youtube.com/watch?v=-uwdWrk8r4w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:40:10
Сестро Грозданко

Сестро Грозданко, Грозданко,
я дума ще те попитам -
ти мене право да кажеш,
да не ме нещо излъжеш...

Можеш ли, сестро, можеш ли,
можеш ли на конь да яздиш?
Можеш ли сабье да въртиш?
Можеш ли байряк да носиш?

Я мога, брате, я мога,
я мога, ма сега не мога
Я мога, ма сега не мога,
оти съм тежка приведена

Чакай ме, брате, почекай
до два ми, до три месеца -
рожбата да си добия,
тогава с тебе ще дойда

Изпълнява Сава Попсавов:

https://www.vbox7.com/play:e479269a
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:40:49
Малка мома двори мете

Малка мома двори мете,
хем ги мете, хем си плаче
(либе ле, момне ле, малка моме)

Оттам мина стари брайно,
той на мома тихом думаше:
(либе ле, момне ле, малка моме)

- Ой те тебе, малка моме,
братова ми по-малка щерко
(либе ле, момне ле, малка моме)

Защо метеш и си плачеш,
защо не метеш и да пееш?
(либе ле, момне ле, малка моме)

- Ой те тебе, стари брайно,
как да мета и да пея?
(либе ле, момне ле, малка моме)

Наште искат да ме главят*
за татков ми аркадашов* син
(либе ле, момне ле, малка моме)

Пък аз съм малка и хубава,
на хоро не съм походила
(либе ле, момне ле, малка моме)

Пък аз съм малка и глупава,
любе не съм си залюбила
(либе ле, момне ле, малка моме)

*главя = сгодявам
*аркадаш = другар, побратим

Изпълняват Манол Михайлов и Таня Величкова:

https://www.vbox7.com/play:07955b8a
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 05 August 2018, 21:41:27
Неда платното белеше

Неда платноту белиши
на ряка, на билянката*
Стойку пу брягу вървеше
и си Неда задяваше

Неда му тихум думаше:
- Стойку ле, първо любе ле
Нидей ми правя на смяху,
да ми са смеят хората,

вашти и нашти руднини
Вчера майка ти пусрещнах
та съм ти пътя чакала,
тя ми нищо не ми рече

Сал* попоречи и ютречи:
- Неду ле, Куенджийова,
защо ми любиш мумчето,
мумчето бивуларчето?

Та си го луда сторяла,
луду, Недо ле, лудетино
Ни знаи делник, ни празник,
ни га йе Свита Ниделя

*белянка = място край река, където жените перат и белят платно
*сал = само

Изпълнява Тома Янчев:

https://www.vbox7.com/play:d68e6eee58
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:10:24
У Недини равни двори
(песен за Ангел Войвода)

 У Недини равни двори
 бели китки цъфтят
 Бели китки цъфтят, мамо,
 бели, люлякови /2
 
 Сама Неда китки бере,
 бере и нарича
 А на китка е кацнала
 жълта пеперуда /2
 
 На крилца й писмо пише
 от Ангел войвода:
 "Мари, Недо, бяла Недо,
 байрак да извезеш /2
 
 А напролет кат закука
 пиле кукувиче,
 във гора ще ида ази
 със вярна дружина!" /2
 
"У Недини равни двори" е българска народна песен от тракийската фолклорна област на България, в която е възпят Ангел войвода. Изпълнението е на Даниела Величкова, Христина Ботева и Елена Йордакиева. Танцът е на ансамбъл "Гоце Делчев" от град София.
Ангел войвода е бележит български хайдутин с истинско име Ангел Стоянов Кариотов. Роден е през 1812 г. в село Козлук - днешното село Драгойново. В продължение на 33 години - от 1832 (когато бил на 20 годишен) до 1865 година, Ангел войвода води стегната, организирана, добре въоръжена и обучена хайдушка дружина от около 40 души, действаща в Южна България в райна на Пловдивско и Хасковско. С нея става легендарен народен закрилник, страшилище за всички насилници и изедници. Убит е през 1865 г. от турците, но както разказват легендите става жертва на предателство от страна на гръкоманите в района. На неговото име е наречен връх Ангелов връх в Рила планина. Той е популярен и с това, че е помогнал за изграждането на единствения християнски български манастир по времето на турското робство - Араповския "Света Неделя", разположен до Асеновград който се превръща в голямо просветително средище в Южна България. Дори най-красивата му сграда днес се нарича Кулата на Ангел войвода.
 
https://www.youtube.com/watch?v=WhKbfor65I0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:11:11
В петък се Радка потурчи

 В петък се Радка потурчи,
 в събота кадънувала,
 в неделя рано станала;
 
 на висок чердак седнала,
 викнала, та заплакала:
 - Бре гиди, бяло, българско!
 
 Де го де нива голяма,
 българки да я ожънат,
 блазе на бели българки!
 

Друг (по-пълен) вариант на текста: http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/8/91.htm

Изпълнява Комня Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:d7a6d1c736
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:11:52
Две са моми живувале

Две са моми, море, живувале,
живувале - дружкувале
На едно си, море, платно ткале*,
платно ткале - дар готвиле

Па се двете, море, сговориле:
Айде, Яно, айде, Янке,
да идеме, море, горе-доле,
горе-доле под селото /2

Да идеме, Яно, горе-доле,
горе-доле под селото
Да видиме, Яно, дек* се сбират,
дек се сбират ергените

Да видиме, Яно, дек* се сбират,
дек се сбират ергените,
дек се сбират, Яно, ергените,
ергените и момите /2

Две са моми...

*ткале = тъкали
*дек (дека) = къде

https://www.vbox7.com/play:359b7466
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:12:29
Лиляно моме

Лиляно моме юбаво, леле,
Лиляно пиле калешо*, джанъм*
Още ли мома ке одиш,
още ли свето ке гориш /2

На стари баби внучиня, леле,
а на невести - мажиня, джанъм
Жени и деца остават -
тебе, Лиляно да земат /2

Немой* Лиляно, не чини, леле,
не слагай рана на сърце, джанъм
Сто годин ке ти слугувам,
тебе, Лиляно да зема /2

*калешо = мургава, смугла, чернолика
*джанъм = душо моя, душке
*немой = недей

Изпълнява Илия Аргиров:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHkGvBI_Krg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:13:19
Прочу се чета голяма

Изпълнява Комня Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:ad58e4d9d3

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:14:00
Чие е това момиче

Чие е това момиче,
чие е това момиче
Въй, въй, въй, момиче,
леле мале, момиче /2

Дето по връа* одеше,
дето по връа одеше
Въй, въй, въй, одеше,
леле мале, одеше /2

Сиво сукманче носеше,
сиво сукманче носеше
Въй, въй, въй, носеше,
леле мале, носеше /2

Сиво си стадо пасеше,
сиво си стадо пасеше
Въй, въй, въй, пасеше,
леле мале, пасеше /2

Сакам* го, мале, сакам го,
за него да се ожена
Въй, въй, въй, сакам го,
леле мале, ожена /2

*връа = висока местност, височина
*сакам = искам

Изпълнява Кайчо Каменов:

https://www.vbox7.com/play:6028a429
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:14:56
А брей невесто, око калешо

А брей, невесте, око калешо*,
зашчо си толку, брей, уядено?
А брей, войниче, младо войниче,
како да не сум, брей, уядено?
Еве имат, бре, девет години
како ми лудо войник зедойе*.

А брей, невесте, младо невесте,
какви ядови сега кажуваш,
какви ядови сега кажуваш,
и да го видиш не го позинаш.

А брей, войниче, младо войниче,
я имам майка, моя свекърва,
кога кя майка сина прегърнет
и я кя си му рота* целивам.

*око калешо = черноока
*зедойе = взеха
*рот = уста
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:15:35
От Валандово

(Песен за Валандовската афера, за жестоко измъчваните и загиналите българи)

QuoteВаландовската афера от декември 1899 година е един от големите провали в дейността на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, който разстройва организационната мрежа в Гевгелийско, Дойранско, Тиквеш и Ениджевардарско. В аферата са изтезавани 150 и арестувани 100 души.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Валандовска_афера (https://bg.wikipedia.org/wiki/Валандовска_афера)

От Валандово, Брайковци, Балинци
дури до Богданци всичко е пожар!
Българин го бият, българин го мъчат
во тия темни турски зандани. /2

Фурни се палят, железа нагряват
и на българи в уста се слагат.
А бре българин, а бре гаурин
вера си смени рахат да чиниш. /2

Стипци под нокти, камшик на шия,
менгеме на глава и врела вода.
Българин се казвам, българин оставам
хайдушка песен весело пеям. /2

Нека да разбере цялата Европа,
цялата Европа и султана.
Нека да разбере цялата Европа,
чия е земя Македония!
Че ние сме смели български юнаци,
на Самуила верни потомци!
 
Изпълнението на Гуна Иванова:

https://www.youtube.com/watch?v=j2A5LKxDgRw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:16:25
Mаринчице, гиздаво девойче

Mаринчице, гиздаво девойче,
леко пееш - далеко се чуеш
Чул те овчар от Стара планина,
с кавал свирил - кавала изпуснал

Mаринчице, гиздаво девойче,
леко пееш - далеко се чуеш
Чул те орач от поле широко,
с рало орал - ралото изпуснал

Mаринчице, гиздаво девойче,
овчар иска в планина да пееш;
Mаринчице, гиздаво девойче,
орач иска сред поле да пееш

Маринчица гиздава девойка,
тя запяла още по-високо,
та се чуло горе в планината,
в планината, долу във полето

Изпълнява Пенка Павлова:

https://www.vbox7.com/play:a44263a6fb
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:16:52
Марулче, чернооко булче

Марулче, Марулче, чернооко булче,
мари още ли ходиш, мари мене ли чакаш?

Байо ле Иване, ходя си, чакам си
Гьорги приматаря*, Гьорги баш златаря

Ма не мога вече, че ми е додяло,
че ми е додяло и ми дотегнало

хората да думат: тя Марулка ходи,
тя Марулка ходи и Гьорги си чака,

Гьорги приматаря, Гьорги баш златаря,
че той Гьорги има два нови дюгеня*,

два нови дюгеня пълни със сергие,
пълни със сергие Гьоргюва премяна

*приматар (праматар) = търговец на дребно на разни неща, главно тоалетни и домакински принадлежности; амбулантен търговец
*дюген = дюкян

Изпълнява Комня Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:5128152e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:17:29
Събо ле, хайдут габровке

Събо ле, хайдут габровке, мари,
Събо ле, хайдут габровке
Не ходи, Събо, в Кованлък, мари,
не ходи, Събо, в Кованлък

Те ти се канят, заканят, мари,
те ти се канят, заканят,
кованлъшките йергени, мари,
кованлъшките йергени

Събо ле, шъ та уловят, мари,
Събо ле, шъ та уловят
Кусъта шъ ти утрежат, мари,
кусъта до косичника

Струнени сита шъ правят, мари,
струнени сита шъ правят
От село в село шъ ходят, мари,
ситата да си продават

Събо ле, хайдут габровке, мари,
Събо ле, хайдут габровке
Не ходи, Събо, в Кованлък, мари,
Не ходи, Събо, в Кованлък

Изпълнява Мита Стойчева:

https://www.vbox7.com/play:fd9a787b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:18:08
Димо седи на дугенье

Димо седи на дугенье*,
на дугенье на кепенье,
та си шие синя цоха*
синя цоха моралия*

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо,
Дена я няма, Дена си легна /2

Оттам мина лудо-младо,
лудо-младо неженено
То на Димо проговаря:
А бре Димо, дели* Димо...

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо,
Дена я няма, Дена си легна /2

А бре Димо, дели Димо,
де я имаш тая хубост,
тая хубост, тая гиздост?
Отговаря дели Димо...

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо,
Дена я няма, Дена си легна /2

А бре лудо, а бре младо,
мене гледаш, та се чудиш,
ми да видиш моя сестра,
моя сестра Ангелина

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо,
Дена я няма, Дена си легна /2

Ангелина Катерина
денем грейе като слънце,
а пък вечер като звезда,
като звезда Вечерница

Махни се Тропчо, ходи си Тропчо,
Дена я няма, Дена си легна /2

*дугень = дюкян
*цоха (чоха) = лъскаво сукно
*моралия = морав, лилав цвят
*дели (делия) = луд, храбрец

Изпълнява Комня Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:8a87916e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:19:59
Люшнали се три люлки

Пуснало Слънце три люлки,
три люлки - три полюлейки,
На голям ден на Великден,
на личен ден на Гьоргьовден /2

Вървяло старо и младо
за здраве да се люлеят
Всички са редом люляли,
люляли и отлюляли /2

Всички са редом люляли,
люляли и отлюляли
Дойде ред да са люлее
хубава мома Петранка /2

Кога се люля залюля
хубава мома Петранка
Люлка са вдигна високо,
високо във небесата /2

Люлка са вдигна високо,
високо във небесата
Тя била много хубава,
Слънцето надделявала,
Слънцето надделявала,
Месеца надбелявала

Изпълнява Георги Жеков:

https://www.vbox7.com/play:a791a603fb
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:20:28
Мома коси зелени ливади

Море мома коси зелене ливаде,
море у ливаде дърво ябленово*
Море проти* дърво два студни кладенци,
море до кладенци шарене постилке

Море одздол* иде едно лудо-младо,
море и си тражи* трева нележана
Море и си тражи два студни кладенци,
море и си тражи вода непиена

Море проговара мома от ливаде:
"Море мойта коса - трева нележана,
море мойте очи - два студни кладенци,
море мойте сълзи - вода непиена"

Море па нагази момче у ливаде,
море належа се в трева нележана
Море належа се в трева нележана,
море и напи се с вода непиена

*ябленово дърво (аблен, абленово дърво) = вид дърво; чинар; явор
*проти = при
*одздол = отдолу
*тражи = търси

Изпълнява Борка Тричкова:

https://www.youtube.com/watch?v=DVZNLH5BOOA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 06:21:19
Легнала болна Ниделя

Легнала болна Ниделя,
Нидельо, една на мама,
в събота срещу ниделя

Мама Ниделя думаше:
Щерко Нидельо, Нидельо
Защо тъй лежиш, не ставаш?

Ниделя дума на мама:
Снощи си любе заварих
на студените кладенци

Със друго любе хортува*,
мойте му думи думаше,
моя му пръстен даваше

Чудя са, мамо, мая са -
в гора ли, мамо, да ида
отровни билки да сбера

Та да са, мамо, отровя,
отровя, да са погубя;
дано са любе зарадва!

Мама Ниделя пак дума:
Я изляз, щерко, на хоро,
викни, Нидельо, та запей

Ай гиди* моми и момци,
никъде няма кът* мене,
кът мойта хубост незнайна!

*хортувам = говоря, приказвам
*гиди = обръщение с лек укорително-закачлив оттенък; бре, хей, ах ти
*кът = като

Изпълнява Динка Русева:

https://www.vbox7.com/play:92226787
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:05:22
Садила мома край море лозе

Изпълнението на Йовчо Караиванов:

 Садила й мома край море лозе,
 край море лозе със бяло грозде;
 хем го й садила, хем си й пяла:
 
 - Ой лозе, лозе със бяло грозде,
 като та садя, кой ша та бере?
 Кой ша ти пие руйното вино?
 
 Като си нямам нигдя никого,
 нито мил братец, ни милна сестра,
 ни милна сестра, ни първо любе
 
https://www.vbox7.com/play:0da5f0e98e


Изпълнението на Илия Луков и Ева квартет:

Садила мома край море лозе,
хем го садила, хем го плакала:

Ой, лозе, лозе, ти бело грозде,
като те сада, като те копам,
кой ке ти бере белото грозде,
кой ке ти пие руйното вино,
като си немам нийде никого?

Садила мома край море лозе,
хем го садила, хем го плакала:

Ни татко имам, ни братец имам,
момчето ми е в чужда чужбина
Седум години как е станало,
ни писмо пише, ни сам си иде

https://www.youtube.com/watch?v=THGJaS15Jk4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:06:03
Българе глава дигнале

Първи вариант на текста:

 Българе глава дигнале,
 българе и комиткето,
 със царят бой да се бият,
 със царят със господарят,
 царстуто му да преземат,
 царстуто и столнината.
 Бре де са чу ле разбрале,
 пустите гърци проклети,
 тие мазмата писале,
 та я на царят пратиле,
 и във мазмата писваше:
 ,,Чул ли си, царю, и разбрал,
 българе глава дигнале,
 българе и комиткето,
 със тебе бой да се бият,
 царстуто да ти преземат,
 царстуто и столнината!
 Царят си хабер проодил,
 Стамбул теляльля* да викат:
 ,,Събирайте се манавья*,
 и голи й боси циганьня,
 та в Добържа подите,
 Добържа Ески Заара,
 мало й голялю колите,
 малките моми робите,
 младите булки кормите,
 та хми децата вадите!
 
 
Втори вариант на текста:

 Българе глава дигнаха,
 българе и кумитите
 със царе бой да се бият,
 царството да му притнемат.
 Бре де ги чуха гърците,
 пустите гърци проклети,
 тия мъзмъта писаха,
 та я на царът пратиха:
 -Царю ле, цар Мюракю ле,
 царю ле, ми чул ли си,
 българе глава дигнали,
 българе и кумитите
 със царя бой да се бият
 със царя дурюс да правят...
 Царът си тилал повика:
 -Събирайте се манавье
 и голи, боси цигане,
 скоро да бърже стигнете-
 българе глава дигнаха.
 Младите булки коляйте,
 коляйте и ги порите
 и хми децата зимайте,
 на маждраци хи бучите;
 старите баби тъптете,
 моми робинки зимайте...
 По две по две се фатили,
 че се ф морето фърляли.

http://bg.wikipedia.org/wiki/Българе_глава_дигнале (http://bg.wikipedia.org/wiki/Българе_глава_дигнале)

Изпълнението на Сава Попсавов:

 Българе глава дигнали,
 българе и кумиткету
 със царе бой да се биет,
 царството да си претнимат*.

 Бре де ги чули, разбрали,
 пустите гърци проклети,
 тие мазмата писали,
 и я на царят пратили

 - Царю ле, цар Мурадю ле,
 царю ле, йе ти чул ли си,
 царю ле, йе ти разбра ли,
 българе глава дигнали

 Българе глава дигнали,
 българе и кумиткету
 със тебе бой да се биет
 със тебе дурюс* да правят

 Царят хми нищо не рече,
 Стамбул теляла* повика:
 - Събирайте се, манавье*
 и голи, боси цигане

 - Събирайте се, манавье*
 и голи, боси цигане,
 българе глава дигнали,
 българе и кумиткету
 
*претнимат = отнемат
*дурюс = позиция
*телял = глашатай
*манаф = турчин от Анадола

https://www.youtube.com/watch?v=wLhtBngfmUs
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:06:47
Прочуло се село Брояново

Прочулу се е село Брояново.
Прочулу се е, драга мали мо, село Брояново.

Кой там иди, все са млад юженва.
Кой там иди, драга малино, все са млад юженва.

Аз отидух мома да си търся.
Аз отидух, драга мали мо, мома да си търся.

Сред селоту хоро играеши.
Сред селоту, драга мали мо, хоро играеши.

Всякой ерген при мома играе.
Една мома, драга мали мо, самичка играе.

Че са хванах при нея да играя.
Нея искам, драга мали мо, нея ще си взема.
Нея ще си взема!

Изпълнява Иван Георгиев:

https://www.vbox7.com/play:6b93f169db
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:08:01
Очи ле, черни череши

Очи ле, черни чуреши
и още бистри кладенци,
наред момите гледайте

По една да не любите
и севда* да не фърляте,
ни севда, ни голям мерак

Чи е севдата лошева -
огъня гори и гасне,
севдата гори и не гасне

*севда = любов

Изпълнява Комня Стоянова:

https://www.vbox7.com/play:5ef002d9
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:08:39
Стига ми ходи, сино льо

 Стига ми ходи, сино льо,
 по села и по градове
 Стига ми води момине,
 момине и невестине (2)

 Доведи млада нивеста
 на осемнайсет годинки
 Чорбаджийскана дощеря
 Деветнадесет патила (2)

 Мале ле, стара майчице,
 котрано искаш да зьома
 Чорбаджийскана дощеря
 я нея няма да зьома (2)

 Я ща да зьома, да зьома
 Марийка бела, червена
 Тя ми е лика прилика
 и ми е, майчо, на сърце (2)
 
Източник на текста: http://zelas.blog.bg/muzika/2011/08/12/stiga-mi-hodi-sino-lio.800706
 
https://www.youtube.com/watch?v=gI75mErc6vY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:09:14
Песен за Васил Левски

Триста ми аскера тръгнале,
триста ми села сърдисале*
да го терат баш комитата,
той дякона Васи Левски

Триста ми юнаци хванале,
в темни зандане мачиле,
да го кажат де й комитата,
де й дякона Васил Левски

А товарил кюмюр дякона,
стъкмил се като кюмюрджийче,
не се плашил баш комитата
и си водил врано конче

Тъй без страх от турски потери
шетал ми Левски сред народа,
да го учи, да го разбуни,
да се бори за свобода

*сърдисале = обсадили

Изпълнява Иван Андонов:

https://www.youtube.com/watch?v=5fPV-TfuR28
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:09:50
Христовице, булка хубава
(Киро на Ганка думаше)

Киро на Ганка думаше, мари,
Ганке Хадживасилюва, мари,
Христовице, булка хубава

Христовице, булка хубава, мари,
Христовице, катмер* карамфил, мари,
Христовице, пъпка трендафил

Защо та Христо остави, мари,
що ти махана* намери, мари,
на твойта хубост и младост?

Христо не ме е оставил, мари,
хайдутин Христо отиде, мари,
из котленските балкани

Из котленските балкани, мари,
със Стоил страшен хайдутин, мари
със Стоил славен войвода

*катмер - кичест карамфил, Dianthus
*махана (махна) = недостатък

Изпълнява Иван Кремов:

https://www.vbox7.com/play:4e138f8b91
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:10:36
Мари, Станко

Мари Станко, бяла Станко,
кога расна, мари, та порасна?! /2
Кога расна, та порасна,
та ми стана, мари, куджа* мома?! /2

Твойте очи чуряшови,
твойте вежди, мари, гайтанови,
твойта снага, тополова,
кога расна, мари, та порасна?!

Твойте очи, чуряшови
'дет погледнат, мари, огян горят
та изгори мойто сърце,
изгори го, мари, попари го!

Хайде, Станко, пристани ми,
че сме лика, мари, и прилика! /2

*куджа - твърде, много; голям, голяма

Изпълнява Янка Рупкина:

https://www.vbox7.com/play:24c22bbd
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:11:13
Индже през гора вървеше

Индже през гора вървеше
с негова вярна дружина
из тая гора зелена,
из тая Странджа планина

На пътя срещна Ирина,
Ирина Граматикова
Индже Ирина думаше:
- Ирино Граматикова,

къде си сама тръгнала
из тая Странджа планина?
- Индже ле, млада войвода,
я ходя, Индже, я ходя

за бистра вода студена
от хайдушкото кладенче
Индже Ирина думаше:
- Подай ми вода да пия!

- Индже ле, друговерецо,
мене ми майка заръча:
"На турчин вода не давай,
на турчин, на друговерец"

Още си дума думаха
и тенка пушка изпука,
удари Индже в челото,
в челото между веждите

Изпълнява Жечка Сланинкова:

https://www.vbox7.com/play:68111419b6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:11:45
Остана Станка сираче

Остана Станка сираче,
без майка Станка, без татко,
без майка Станка, без татко,
на лелините си ръки

Станка на двори седеше
и на батко си думаше:
Каква се сватба зададе,
коя ли ще е булката?

А пък батко й думаше:
Станку ле, мари хубава,
тебе те Станку, главихме*,
за едно момче булярско

За едно момче булярско,
булярско и чорбаджийско
Момчето е много хубаво,
ала е глухо и нямо

*главихме = сгодихме

Изпълнява Жечка Сланинкова:

https://www.vbox7.com/play:91f83d93
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:12:19
Каде и да одиш

(Оригиналът на песента ,,Къде и да одиш''.
Известна е още като неофициалния химн на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ!
)

Каде и да одиш, каде и да шеташ,
не се срами, не се плаши българин да си /2

Една вера имаме, еден живот живееме,
България цела да е секой да я знае /2

Ако некой рече: България е мала,
има още осум дела, за да биде цела /2

Една вера имаме, еден живот живееме,
България цела да е секой да я знае /2

Ние не сме гърци, османци, ни сърби,
чеда сме на Аспаруха, гордост най-българска! /2

Една вера имаме, еден живот живееме,
България цела да е секой да я знае /2

Изпълнява Иван Андонов от "Сите българи заедно'' и ансамбъл ''Гоце Делчев'' град София:

https://www.youtube.com/watch?v=wL2mum2RO6k
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:12:40
Загодил се врабчо

Загоди се врабчо чучулига
за жълтурче - пиле бледолико,
па си кани пилци сватопилци
све що лета из небо големо /2

Сал не кани сокол кавгалия
и не кани гарвань касканджия*,
оти са си много винопийци,
мераклии, па и кавгалии /2

Славей пиле всички пилци дума
ка летите над гори зелени,
не дигайте гласи нависоко
не дуайте с крила да се чуйе /2

Дочул ги е сокол кавгалия
сви се, лети като църни облак,
та пропъди пилци поламилци
и сватове, и кум и кумица /2

Скрили са се у гъста търница
паунь едра и ко ню гугутка,
младоженя - у воловска стъпка,
сватовете - у росно ливагье /2

*касканджия - ревнивец; завистник
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:13:16
Сардисале Лешочкиот манастир

Сардисале*, сардисале
Лешочкиот манастир

Сардисале, сардисале,
арнаути еничари /2

Абре попе егумене,
каде ти са комитите? /3

Абре паша, кузум* паша,
яс комити не знаям /3

Се разлутил турскиот паша,
го запалил манастирот /3

А комити долу в изба
вино пият, песни пеят /3

*сардисале = обсадили
*кузум = драги, мили

Изпълнява Володя Стоянов:

https://www.vbox7.com/play:82391fd9

вариант на текста в изпълнение на Васка Илиева

Сардисале, сардисале
Лешочкиот манастир
Сардисале, сардисале,
арнаути слатинчани
Сардисале, сардисале
Лешочкиот манастир

Го фанале, го фанале
лешечкиот егумен
Кажи, попе егумене,
каде ти са комитите?
Кажи, попе егумене,
кай ги криеш комитите?

Абре паша, Узун паша,
яз комити не познавам
Абре паша, Шукри паша,
яз комити не познавам
Абре паша, Узун паша,
яз комити не познавам

Се налутил турскиот паша,
го запалил манастирот
Се налутил Гоце Делчев,
я запалил джамията
Се налутил Гоце Делчев,
я запалил джамията

https://www.youtube.com/watch?v=241fVEeuN-k
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 06 August 2018, 20:13:51
Какви сме години дочакали

Какви сме години дочакали,
още какви щем да дочакаме?
Ожени са първото ми любе,
мен канило аз да му кумувам

Хем кумувам, хем тежко въздишам:
"Кумичке ле, вярна любовничке,
дом да сбереш като кукувичка,
да отгледаш като лястовичка"

Проговори булката под було:
"Венчай, куме, тежко не въздишай!
Венчай, куме, тежко не въздишай!
Венчай, куме, свещи не ми гаси!"

Това не йе до мене и до тебе,
я най до мойта майка и до твойта
Че те каил*, куме ле, не стават,
ний с тебе двамата да са земим

*каил = съгласен; каил не стават = не се съгласяват

Изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.vbox7.com/play:34e7238167
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:22:28
Изгряла е зора Денница

Изгряла зора Денница
на Каменския равен мост
Не била зора Денница,
не била зора Денница,
най била мома Калина,
тя на дървари път чака

Дървари, хей, пътници,
не видяхте ли, дървари,
моето братче Димитър?

Не го, Калино, видяхме,
ала го ние зачухме -
голям си керван карало,
на теб армаган* носило

*армаган = подарък

Изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.vbox7.com/play:2ad24059
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:22:59
Ерген деда, червен деда

Ерген деда, червен деда
ей така, па така
накривил е калпачето
ей така, па така

Накривил е калпачето
ей така, па така
нанагоре-нанадоле
ей така, па така

Нанагоре-нанадоле
ей така, па така
па отиде у селото
ей така, па така

Па отиде у селото
ей така, па така
па се хвана на 'орото
ей така, па така

Па се хвана на 'орото
ей така, па така
на 'орото до момите
ей така, па така

На 'орото до момите
ей така, па така
свите моми побегали
ей така, па така

Свите моми побегали
ей така, па така
останала най-малата
ей така, па така

Останала най-малата
ей така, па така
най-малата Ангелина
ей така, па така
 
https://www.youtube.com/watch?v=kuTbM0R0ADQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:23:34
Като седиш, Недо, Недке

Като седиш, Недо, Недке
на бащини равни двори
не поглеждай мен, ергена,
че си вече посгодена

Посгодена, постъкмена,
скоро булчица ще станеш
Като пееш, Недо, Недке,
не провождай глас към мене

Че кога ми причернее,
ще те грабна с врано* конче
Па тогава годеника
има вятъра да гони

*вран (за животно) = който има черен, лъскав косъм

Изпълняват Христина Ботева и Пламен Драшков:

https://www.vbox7.com/play:5aabfe8a
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:24:07
Забурила Йена

Забурила* Йена,
Йено льо, Йенице, Йенке ле,
забурила Йена
порти да затвори

Порти да затвори,
Йено льо,  Йенице, Йенке ле,
порти да затвори,
с ключен да приключи

Та ми са навлели,
Йено льо,  Йенице, Йенке ле,
та ми са навлели
войводови коне

Та са утъпкали,
Йено льо,  Йенице, Йенке ле,
та са утъпкали
два рьода босилек /2

Два рьода босилек,
Йено льо,  Йенице, Йенке ле,
два рьода босилек,
третиен калофер*

*забурила = забравила
*калофер = цвете калоферче (балсамна хризантема) (Tanacetum balsamita)

https://www.vbox7.com/play:c74b8cb1 (https://www.vbox7.com/play:c74b8cb1)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:24:53
Дедо мили златни

 Дедо оди на пазар, коня яха без самар.
 Дедо мили златни, бабина първа любов.
 Дедо мили златни, бабино бонбонче.

 Баба преде на вретено, дедо яде печено.
 Дедо мили златни, бабина първа любов.
 Дедо мили златни, бабино бонбонче.

 Дедо оди на бостанот, баба дърпа за фустанот.
 Дедо мили златни, бабина първа любов.
 Дедо мили златни, бабино бонбонче.

 Баба иде от нивата, дедо гледа во тавата.
 Дедо мили златни, бабина първа любов.
 Дедо мили златни, бабино бонбонче.

 Баба оди по пиперки, дедо гали двете керки*.
 Дедо мили златни, бабина първа любов.
 Дедо мили златни, бабино бонбонче.

 Баба яде пиперка, дедо свири на шупелка*.
 Дедо мили златни, бабина първа любов.
 Дедо мили златни, бабино бонбонче.
 
*керка = дъщеря
*шупелка = духов музикален инструмент, подобен на кавал (https://mk.wikipedia.org/wiki/Шупелка (https://mk.wikipedia.org/wiki/Шупелка))
 
Изпълнява Николина Чакърдъкова:

https://www.vbox7.com/play:0a1a4300
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:25:41
Стоян за Стамбул замина

Намислил Стоян да иде
в Стамбул града голяма
Тежка кирия* да кара,
кирия - жълта пшеница
И си на Станка думаше:
Станко льо, лозанградчанко,
ази във Стамбул отивам,
тебе те сама оставям
при мойта стара майчица
със наште дребни дечица
Да не се, Станко льо, пременяш
с най-новата си премяна,
нито за вода да ходиш
на Лазарово кладенче
Нито за вода да ходиш
на Лазарово кладенче,
че ни е Лазар душманин,
канел се да те открадне,
че ни е Лазар душманин,
канел се да те открадне

Стоян за Стамбул замина,
че стана Станка хубава,
че стана та се премени
с най-новата си премяна
и си за вода отиде
на лазарово кладенче
Лазар си конче поеше,
Станка си вода налива
Станка на Лазар продума:
Лазаре, либе Лазаре,
Лазаре, либе Лазаре,
сега е, либе, времето
двамката да се вземеме
Стоян го няма, в Стамбул е
Лазар си глава повдигна
и си на Станка продума:
Не мога това да сторя,
че сме със Стоян другари,
че сме със Стоян другари,
от малки деца израсли

*кирия = стока, товар, който се превозва

Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.vbox7.com/play:cbfb9310d6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:26:09
Залюбил Георги буля си

Залюбил Гьорги буля* си,
буля си - бяла Тодорка
Никой ги холан* не разбрал,
досетила са й майка му
Тя си на Гьорги думаше:
Не люби, Гьорге, буля си,
ша са научи батю ти,
той каил* няма да стане,
нали й от хора срамота,
нали й от Бога грехота

Гьорги майка си думаше:
Мале мо, милна мале мо,
ние с Тодорка се любим
от малки дур до големи,
пък ти я взима за бати
Бери ми, мамо, срамове,
събирай, мамо, грехове

*буля си = братовата си жена
*холан (хайде холан) = хайде де
*каил = съгласен; каил няма да стане = няма да се съгласи

Изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.youtube.com/watch?v=RBhIfUsEjPU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:26:39
Два се змея на планина бият

 Два се змея на планина бият,
 от них тече река Романлия,
 и крайо бие у тъмна тъмница,
 тамо е тъмничарин Гюро
 и на ръце му пиле соколенце
 Пръсти троши, та го 'рана 'рани,
 сълзи рони, та го вода пои
 и коса скубе та му гньездо прави,
 па на сокол по тийом говори:
 Хвала тебе, пиле соколенце!
 Я те 'раним далек да те пратим,
 далек, далек на мои дворове
 и да видиш моя стара майкя,
 стара майкя и мое първо либе
 и да ми кажеш дали са у живо...

 
(давам и един по-пълен вариант на текста на песента):

 Два се змея на планина бият,
 от них тече река Романлия,
 крайом бия край темна темница.
 У темница нищо живо нема,
 само си е Гюро темничарин,
 на ръка му пиле соколево.
 Пръсти троши, та го храна храни,
 сълзи рони, та го вода пои,
 коса реши, та му сенкя прави.
 Пиле пищи, ич се не потае:
 - Дали мислиш бой да биеш с мене,
 или мислиш съд да съдиш с мене,
 или мислиш далек да ме пратиш?
 Отговаря Гюрьо темничаро:
 - Нити мисла бой да бия с тебе,
 нита мисла съд да съдя с тебе,
 най си мисла далек да те прата,
 далек, далек, у мой дворове.
 Отговаря пиле соколево:
 - Я съм вчера от твои дворове дошло,
 твои дворове у пелин урасли,
 у пелиньо дърво черешово,
 у дървото до три кукувице.
 Първа кука заран, па па заран,
 втора кука па па пладне,
 трета кука вечер и па вечер.
 Отговаря Гюро темничаро:
 - Щото кука заран и па заран -
 това си е мойта стара майка,
 нема с кого сутрин да закуси.
 Щото кука пладне и па пладне -
 това си е мойта мила сестра,
 нема с кого пладне да пладнува.
 Щото кука вечер и па вечер -
 това си е мойто първо либе,
 нема с кого вечер да си легне.
 
http://liternet.bg/folklor/motivi-2/iunak-pile-sokol-kukuvici/rebrovo1.htm


Изпълнява Славка Секутова:
 
https://www.youtube.com/watch?v=DtfMcvdzayI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:27:15
Покàни Гендо, покàни

 Покàни Гендо, покàни
 негови девет кумички,
 да ги гощава, прощава.
 
 На сите Гендо подари
 по едно сукно кафено,
 на най-малката алено.
 
 Гендо кумичка думаше:
 - Кумичке Димитровичке,
 я викни песен та запей.
 
 Че йе викнала, запяла:
 "Знаеш ли, куме, помниш ли,
 кога се двама либехме,
 либехме, па не вземахме?"
 
Изпълнява Иван Пановски:

https://www.vbox7.com/play:6b126bcc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:27:40
Залибих си едно либе

Залибих си едно либе,
мале ле, стара майчице
Умирам, мале, за него,
не можем, мале, без него!

Очите му маслинови,
мале ле, стара майчице
На лице, мале, църно е,
ама е, мале, убаво!

Кога легнем, не заспивам,
мале ле, стара майчице,
от мерак, мале, по него,
не можем, мале, без него!

А ка легнем и да заспим,
мале ле, стара майчице,
все него, мале, сънувам,
давай ме, мале, за него!

Изпълнява Славка Секутова:

https://www.youtube.com/watch?v=bvnTv5aNZsM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:28:16
Ме сакая

Ме сакая* двайца-троица грагяни*,
мене майка за грагянин не дава

Ме сакая двайца-троица селани,
мене майка на селанин ме даде

Во недела сватба ми направия,
понеделник зедох* сърпот на рамо

Понеделник зедох сърпот на рамо,
ме пратия право доле на жетва

*сакам = искам; сакая = искаха
*грагянин = гражданин
*зедох = взех

Изпълнява Костадин Гугов:

https://www.vbox7.com/play:41b712b8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:28:50
Фати се, бела Бое

Фати се, бела Бое, на оро,
орото не прилега без тебе,
момите плачат, Бое, за тебе;
орото не прилега без тебе,
момите плачат, Бое, за тебе

Како да се фатам, Стоян, на оро,
като си немам, Стоян, фустанче,
на тенка половина - коланче;
като си немам, Стоян, коланче,
на бела шия, Стоян, герданче

Фати се, бела Бое, на оро,
яз ке ти купам, Бое, фустанче,
на тенка половина - коланче;
яз ке ти купам, Бое, коланче,
на бела шия, Бое - герданче

https://www.vbox7.com/play:6954de6fa7
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:29:33
Слънце се кани, мори, да зайде

Слънце се кани, мори, да зайде,
зад тая Пирин, мори, планина,
зад тая Пирин, мори, планина
голем си каул*, мори, чиния*

Голем си каул, мори, чиния
ерген и вдовец, мори, двамата -
кой ке прехвърли, мори, зелен бор
со тая топка, мори, желязна

Кой ке прехвърли, мори, зелен бор,
он ке си земе бела Ирина
со тенка снага, мори, фиданка,
со църни очи, мори филджане*

Хвърлил е ерген, мори, не можал,
хвърлил е вдовец, мори, прехвърлил
Хвърлил е вдовец, мори, прехвърлил,
он ке си земе бела Ирина

*каул = облог
*чиния = правиха
*филджани = чашки за кафе; очи филджани = големи очи

https://www.vbox7.com/play:aa86ea1017
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:30:04
Еленко, моме маленко
 
Еленко, моме маленко,
Еленко, моме маленко,
не оди касно за вода
не оди касно за вода

Водата ни е далеко,
водата ни е далеко,
в бунаро, преку Вардаро,
в бунаро, преку Вардаро

Ке легнеш, моме, ке заспиш,
Ке легнеш, моме, ке заспиш,
нема кой да те разбуди,
нема кой да те разбуди

Лудо ле, лудо та младо,
Лудо ле, лудо та младо,
ти ке ме мене разбудиш,
Еленка не е маленка

Българска народна песен от Македония, отразяваща закачката на ергенин с една вече пораснала мома. Изпълняват Костадинка Танчева, Даниела Величкова и Елена Йодакиева в националната телевизионна седянка "Сите българи заедно".

https://www.youtube.com/watch?v=anKQOEmjh-s
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:30:45
Дена из пътя вървеше

 Дена из пътя вървеше,
 Дено льо, мари хубава
 Ангел й стъпки броеше
 и си на Дена думаше:

 Я стой, почакай, Дено льо,
 две думи да ти продумам,
 две думи да ти продумам,
 във очи да те съгледам

 Ангеле, момче хубаво,
 като си толкоз хубаво,
 като си толкоз хубаво,
 защо си толкоз глупаво?

 Че аз съм мома главена,
 главена, с пръстен менена
 и него викат Ангела,
 Ангела, страшен хайдутин

 Ангела, страшен хайдутин,
 в татаревските балкани,
 в татаревските балкани,
 в гарвановските боази

 Ако са Ангел научи,
 на тебе глава ще вземе,
 на тебе глава ще вземе,
 на мене няма да прости
 
Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.vbox7.com/play:75dfd36e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:31:15
Како що е тая чаша полна со вино

Како що е тая чаша полна со вино,
така е и мойто сърце полно с ядови
 
Дай да пиям, мила майко, да се опиям,
ядовите, мила майко, да заборавам

Я послушай, бре Стояне, стара си майка,
и да пиеш, мили Стоян, файде си нема

Я земи си, бре Стояне, пушка берданка,
па излезни, мили Стоян, горе в планина,
тамо ке я найдеш, Стоян, твойта дружина

Изпълняват Весела и Любен Божкови:

https://www.vbox7.com/play:051164c342
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:31:50
Кукувичка й холан, рано закукала

Кукувичка й холан*, рано закукала,
рано-рано, холан, рано посред зима
Та измами холан Херушин войвода,
та изведе холан дор триста момци

Заведе ги холан на Пирин планина,
замръзнаха холан на йесноно* слънце
Замръзнаха холан на йесноно слънце,
осъмнаха холан на бели снегове

*холан (хайде холан) = хайде де
*йесноно = ясното

Изпълнява Георги Чилингиров:

https://www.vbox7.com/play:f49ed1e4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:32:23
Заради тебе Гроздано

 Заради тебе Гроздано,
 Стара планина напуснах /2
 Стара планина напуснах
 със седемдесет юнака
 Със седемдесет и седем,
 все верни, млади момчета

 Барем* се веднъж обърни,
 бяло дюлбенче* повдигни /2
 Лицето да ти съгледам,
 лицето ти бяло ли е,
 очите ти черни ли са,
 очите ти черни ли са,
 дали за мене прилягат
 
 Юначе, младо, хубаво,
 мойто е лице трендафил,
 мойте са очи череши,
 мойте са вежди гайтани
 Ала ме мама годила,
 годила, пръстен сменила,
 годила, пръстен сменила,
 сменила, пък не питала

 Мене ме мама годила,
 за едно момче хубаво /2
 Момчето беше хубаво,
 ала не ми е на сърце /2

*барем = поне
*дюлбен = тънка бяла кърпа за глава
 
Изпълнява Недялка Керанова:
 
https://www.vbox7.com/play:9631711e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:32:50
Мама Радойчо гълчеше

 Мама Радойчо гълчеше,
 гълчеше, люто кълнеше:
 Сино Радойчо, Радойчо,
 един да си и ти да не си

 Дето си мама, залюбил,
 най-близката си комшийка,
 чичовата си дъщеря,
 Мавруда, алтън* Калуда

 Нали ти мама казала,
 Мавруда чедо богатско,
 не знай сайгие* да прави
 на свекър и на свекърва

 На свекър и на свекърва,
 на зълви и на девери,
 на зълви и на девери,
 на по-големи етърви

 Мамо льо, мила мамо льо,
 караш са, мамо, гълчиш ма,
 яз ще Мавруда да взема,
 че си ми лежи на сърце

*алтън = златна
*сайгия = почит, уважение
 
Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.youtube.com/watch?v=uWBmmFR_dPw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:33:27
Заправил Богдан кале

 Заправил Богдан, Богдане,
 заправил Богдан чорбаджи,
 чорбаджи върли изедник,
 заправил кале* високо,
 с хайдушки глави юнашки,
 една му глава не стига,
 калето да си изкара

 Чуди са Богдан, мае са,
 кой има глава най-лична,
 най-лична и най-прилична,
 негова глава да вземи,
 да си калето изкара
 и на калето кубето

 Най-подир Богдан намислил,
 най-подир Богдан намисли
 Драган ми млада войвода,
 той има глава най-лична,
 най-лична и най-прилична,
 негова глава ша вземи,
 да си калето изкара
 и на калето кубето

*кале = крепост
 
https://www.videoclip.bg/watch/96026
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:34:04
Тръгнала ми Дена

Тръгнала ми Дена
през гора зелена,
през гора зелена
за вода студена

Като Дена върви,
снага й се кърши,
снага й се кърши
като вино в шише

Подире й върви
Ганьо добър юнак
Ганьо Дено дума:
Дено, либе Дено!

Постой ма почакай,
нещо ша та питам,
право да ми кажеш,
няма да ме лъжеш

Право да ми кажеш,
няма да ме лъжеш -
ша ли да се жениш,
ша ли да ме вземеш?

Няма да се женя,
няма да те взема,
наште не ма дават
кат на тебе ерген

https://www.youtube.com/watch?v=6LxObpLIxto
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:34:34
Караджа из гора вървеше

 Караджа из гора вървеше,
 нова си сабя държеше,
 нова си сабя държеше
 и си на сабя думаше:

 Сабьо ле, другар да ми си,
 сабьо ле, да ме послушаш,
 сабьо ле, да ми повярваш,
 добра работа да свършим

 Снощи съм ходил във Сливен,
 във сливенските механи,
 хубав съм хабер* научил,
 от Мара млада кръчмарка

 Оттука щели да минат
 дор девет млади турчета,
 дор девет млади турчета
 със десет коня хранени

 В Тенево село отиват,
 теневка мома да вземат,
 и тя мар' коя и да е,
 ам' Грозда мома хубава
 
*хабер = вест, известие
 
Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.youtube.com/watch?v=rc_K1D3uxBc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:35:02
Марко Дафинка продума

 Марко Дафинка продума,
 Дафино, любе, Дафинке,
 защо не ми си хубава,
 като първата година,
 първата още втората

 Любе Марко льо, Марко льо,
 чи как да съм ти хубава,
 девет съм рожби сдобила,
 над девет люлки дрямала,
 девет съм сина отгледала

 Любе Дафино, Дафинке,
 подай си, любе ръката,
 от тебе прошка да взема,
 да си намеря прилика,
 да бъде млада, хубава
 
Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.youtube.com/watch?v=NGdXlrcS0m4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:35:37
Заплакала е хубава Яна

Заплакала е хубава Яна
за младост, за хубост,
плакала и нареждала:

Проклета да си, мар мамо,
дето ма даде
на касканджия*, мале мо

Той не ма пуска, мар мамо,
за вода да ида,
със дружки да се повидя

*касканджия = ревнивец; завистник

Изпълнява Недялка Керанова:

https://www.youtube.com/watch?v=y0RBDfYSnYY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:36:09
Зоро ле, зоро зорице

Зоро ле, зоро зорице
и ти ясна звездице,
ти като зоро зазори,
ти като зоро подрани,
старите хора събуждаш,
малките деца разплакваш

Старите хора събуждаш,
малките деца разплакваш
Във всяка къща дете имаше,
във всяка къща дете плачеше
Във нашта къща дете нямаше,
нямаше кой да заплаче
Зоро ле, зоро зорице...

Изпълнява Любен Захариев:

https://www.vbox7.com/play:426051b5
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:36:42
Песен за Пенка войвода

Мама на Пенка думаше:
Пенке ле, мила мамина,
макар да съм ти мащеха
на добро ща та науча
Кога ти доди сватбата
хубаво да се примениш

Хубаво да се примениш,
лекичко да се поклониш
на свекър и на свекърва
и на по-стара йетърва!
Очите да не издигнеш,
гората да не погледнеш

Очите да не издигнеш,
гората да не погледнеш,
че щет сватове да кажат:
– Пенка е с хайдути ходила!

 Пенка мама си думаше:
 Мале ле, стара майчице,
 Яз ще са моля на тебе,
 пък ти са моли на тате,
 прикя* да ми прикьоса
 моята мъжка премяна,
 моята сабя френгия
 и тънка пушка бойлия,
 че яз ща мъж да водя,
 я два дни, мале, я три дни
 или пък до три сахатя*
 
 Яз ща в Балкана да ида,
 в Балкана – при хайдутите
 Тамо ме чакат юнаци,
 под всяко дърво – и юнак,
 във всяка долчинка – и байрак
 Още си Пенка издума,
 облече мъжка премяна,
 запаса сабя френгия,
 преметна пушка бойлия,
 че се и на конче качила
 В Балкана Пенка отиде –
 в Балкана, при хайдутите
 
 Че си юнаци дарува –
 на всеки юнак по ялък*,
 я пък бялка жълтичка,
 да знаят, ощи да помнят,
 да знаят, ощи да помнят,
 кога са й Пенка женила
 
*прикя (прикия) = чеиз, дрехите, които се дават на момата при женитба
*сахат = час
*ялък = кърпа
 
Изпълнява Петкана Захариева:

https://www.vbox7.com/play:d6e62fa92b (https://www.vbox7.com/play:d6e62fa92b)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:37:15
Мама на Радка думаше

Мама на Радка думаши:
- Радке ле, една на мама,
откак та й мама сгодила,
откак та й мама сгодила,
весела ни та й видяла
сутрина рано да станиш

Сутрина рано да станиш,
да са из бяло примениш,
за вода, мама, да идиш
Дворовете да изметеш,
сметовете да изхвърлиш,
кръшна песен да запееш

Радка мама си думаши:
- Мали мо, стара майчице,
кат си ма, мамо, годила,
кат си ма, мамо, годила,
защо не си ма питала
кое си любе харесвам?

Мойто е любе в гората,
в гората, мамо, хайдутин,
на хайдутите войвода,
на хайдутите войвода,
дет им дружината води,
дет им байряка развява

Изпълнява Иван Георгиев:

https://www.vbox7.com/play:404d431e44
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 06:37:48
Твойте очи, Лено мори

Твойте очи, Лено мори,
воденски череши се
Дай ми ги на мене,
язка да ги изедам
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини
Севда*, севда моя,
севда да ми излези

Твойто лице, Лено мори,
леринско симидче е
Дай ми го на мене,
язка да го изедам
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини
Севда, севда моя,
севда да ми излези

Твойто усте, Лено мори,
костурско кокиче е
Дай ми го на мене,
язка да го отворам
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини
Севда, севда моя,
севда да ми излези

Твойта снага, Лено мори,
тенка и висока е
Дай ми я на мене,
язка да я прегърнам
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини
Севда, севда моя,
севда да ми излези

*севда = любов

https://www.youtube.com/watch?v=QqAuyIP9N_w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:41:12
Мила ми е мамо, драчка ми е
 
 Мила ми е, мамо, драчка ми е
 Сивковскана, мамо, чоста гора /2
 дет се рано, мамо, разлистнува, /2
 рано, рано, мамо, по Гергьовден /2
 и по-рано, мамо, по Благовец
 
 Мили ми са, мамо, драчки ми са
 Сивковскине, мамо, малки моми,
 де се рано, мамо, рано стават
 и се рано, мамо, пременуват
 
Изпълнява Надежда Хвойнева:

https://www.vbox7.com/play:e24ccc54
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:41:47
Донкина мама думаше

Донкина мама думаше:
Донке ле, мила мамина,
стига си вкъщи седяла
и си от турци бягала

Я изляз, Донке, послушай
каква са й глъчка вдигнала
Аз мисля турци сардисат*,
не било турски обири,

не било турски обири,
най било руси руснаци,
руснаци, донски казаци
Моми и булки излязли

да си войската посрещнат
Де зачу Донка тез думи,
набрала здравец и бръшлян,
грабнала й рути* дигани

Че си войската посрещна,
на коня китки кичеше,
на коня китки кичеше,
на руси рути дигаше

*сардисат = обсаждат
*рута = кърпа

Изпълнява Васила Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:4dbe191780
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:42:23
Йордан Йорданки тихом думаше

Йордан Йорданки тихом думаше:
- Мъри Йордано, мър' първо любе,
що та майка ти все вечер бие?
Дали не си й вода донесла
или не си й хляб омесила,
или добра дума хортувала*?

- А бре Йордане, любе Йордане,
мама ма бие все зарад тебе,
все зарад тебе и споряд тебе
Ти кат минуваш, що не мируваш?
Плетища къртиш, кучита дразниш,
плетища къртиш, кучита дразниш

Мама ма бие и ми хортува:
"Мъри Йордано, мър' клета дъще,
ей го де й твоя Йордан минава
Него му мяза тъпан да бие,
тъпан да бие, мечка да води,
мечка да води от село на село"

*хортувам = говоря, приказвам

Изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.vbox7.com/play:371e84581f
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:42:58
Провикнала се Янинка

Провикнала се Янинка
от високите чардаци,
от стъклените прозорци:
- Леле мале, стар мале
и ти, тате невернико
Що ме мене глава боли,
дали глава, дали снага

А баща у проговара,
а пък макя ю се кара:
- Ако е за песни, оро,
нема глава да те боли;
ако е за сбор, седенки,
нема снага да те мори

А баща у проговара,
а пък макя ю се кара:
- Нали лето се задава,
иде работа голема
На оранье, на копанье,
жетва, сено, собиранье
Затова те глава боли,
затова те снага мори

Изпълняват Братя Митеви:

https://www.vbox7.com/play:e0dd4fc9d5
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:43:33
Пойдох рано на пазар

Пойдох* рано на пазар, на пазар,
срещнах петле, купих го леле, за пендар*
Ой ти петле, златно крилце,
слезни доле, рипни горе,
па запой*, па запой леле, че си мой

Пойдох рано на пазар, на пазар,
срещнах юнче, купих го леле, за пендар
Ой ти юнче, дебело рогце,
ой ти петле, златно крилце,
слезни доле, рипни горе,
па запой, па запой леле, че си мой

Пойдох рано на пазар, на пазар,
срещнах овче, купих го леле, за пендар
Ой ти овче, златно рунце,
ой ти юнче, дебело рогце,
ой ти петле, златно крилце,
слезни доле, рипни горе,
па запой, па запой леле, че си мой

Пойдох рано на пазар, на пазар,
срещнах момче, купих го леле, за пендар
Ой ти момче, верно другарче,
ой ти овче, златно рунце,
ой ти юнче, дебело рогце,
ой ти петле, златно крилце,
слезни доле, рипни горе,
па запой, па запой леле, че си мой

*пойдох = тръгнах
*пендар = голяма жълтица, която жени и моми носят като наниз за украса
*запой = запей

Изпълнява Атанаска Ковачка:

https://www.vbox7.com/play:21870ce5fe
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:44:11
Рано рани Богдан войвода

Рано рани Богдан млад войвода,
рано рани на Стара планина
Под дърво поседна да почине,
гора Богдану дума проговаря:

Бре Богдане, бре войводо стара,
къде беше, Богдане, толкоз време?
Жалба падна, Богдане, на гората -
нито пиле фръква, ни запева

Я си иди, Богдане, у селото,
посъбери сé отбор юнаци,
поведи дружина из планината,
тогаз гора ще се раззеленейе

Изпълнява Лалка Павлова:

https://www.vbox7.com/play:512306f49e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:44:49
Калина лиляк кършила

Калина лиляк кършила, леле,
кършила, та го ломила
на река Струма до мосто, леле,
пусто се стебло отроши

Калина в Струма паднала, леле,
па се за корен хванала
Викнала та заплакала, леле
"Ела ме мале извади!"

Дочу я майкя та дойде, леле,
поплака, па си отиде
"Ела ме татко извади, леле!"
Дочу я татко та дойде

Постоя татко, поплака, леле,
па тръгна та си отиде
"Ела ме либе извади, леле!"
Дочу я либе та дойде

Размота пояс от кръсто, леле,
хвърли му крайо у Струма,
та си Калина извади, леле,
ех либе пък първо либе!

Изпълнява Станчо Стоилов:

https://www.youtube.com/watch?v=-r8AS9lYzUc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:45:25
Лепа Яно

Лепа* Яно, мори,
що уилна* одиш?
Лепа Яно, мори,
дали майка немаш,
дали майка немаш?

Сив соколе, море,
ти юнашко пиле,
И баща си имам,
и майка си имам,
и майка си имам

Най ми либе, море,
ю гора забегна
Зарад него, море,
я уилна ода,
я уилна ода

Лепа Яно, мори,
я иди при него
да развяваш, мори,
ти байрак юнашки,
ти байрак юнашки

*лепа = хубава
*уилна = загрижена, натъжена, умислена

Изпълнява Олга Борисова:

https://www.vbox7.com/play:fa68cba550
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:45:59
Цвятко, чушко пиперлива

Мари Радо, мари бяла Радо,
що ми любиш мари баш Ивана,
баш Ивана мари байрактара?
Тъй залюби мари Цвятко чушка,
Цвятко чушка мари пиперлива,
девет пъти мари подлютила

Девет пъти мари подлютила,
десет пъти мари подгорчила,
десет пъти мари подгорчила
И на пазар мари изнесена,
за грошове мари продадена,
за грошове мари продадена

Мари Радо, мари бяла Радо,
веднъж хапнеш мари, дваж повториш
Кога искаш, Радо, да потретиш,
кога искаш, Радо, да потретиш,
цялата се, Радо, в огън палиш,
в огън палиш, Радо и изгаряш

Цялата се, Радо, в огън палиш,
в огън палиш, Радо, и изгаряш,
зарад Цвятко чушка пиперлива
Тригодишно ли си вино пила
та си мари, Радо, полудяла,
зарад Цвятко чушка пиперлива?

Изпълнява Стефка Съботинова:

https://www.vbox7.com/play:f7e8aa37a6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:46:38
Де гиди, Яне войвода

Де гиди, Яне войвода, мари,
де гиди, Пирин планина
Шетал е Яне войвода, мари,
из тази Пирин планина

Йотдолу иде овчарче, мари,
овчарче малко, глупаво
Яне овчарче думаше, мари:
- Овчарче, милно байново

Ти нали видя четата, мари,
на този Яне войвода?
- Видев я, видев наблюзу, мари,
четата ти й у Балкана

Буйен са огън наклали, мари,
хайдушки песни запяли
Де гиди, Яне войвода, мари,
де гиди Яне да доди

Да си четата поведе, мари,
във Банско градче да слезе,
турски конаци да изгури, мари,
дано си турци побягнат

Изпълнява Васила Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:2bd37c74e3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:47:14
Стоян дружина думаше

Стоян дружина продума:
- Дружино, вярно сговорна!
Като ядете и пийте,
не пада ли ви на сърце? /2

Че Стоян яде и пие,
ма му на сърце не пада...
Като войвода си нема,
войвода - баш* байрактарин /2

Да сторим вяра и клетва,
сабите да си забием
Сабите да си забием,
всичките наред да скочим
Който сабите надскочи,
той ще ни стане войвода!

Всичките наред скочили,
не можли да ги надскочат
Боянка мома хубава -
тя си ми сабите надскочи

Тя ще войвода да стане,
тя ще байряка да носи
Тя ще байряка да носи
тя ще дружина да води! /2

*баш = главен, пръв

Изпълнява Жечка Сланинкова:

https://www.vbox7.com/play:00f4d269
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:47:42
С кол е баба врата запиняла

С кол е баба врата запиняла,
да не иде старца по меани,
да не пие това руйно вино

Да не пие това руйно вино,
да не троши чаши полоки,
да не зяпа млади кръчмарици

Да не иде старца на хорото,
да не скача хоро до момите
да не къса бре, свинските опинци

С кол е баба врата запиняла,
да не иде старца по седенки,
да не гаси видела и лампи,
да не лови бре, баби кръндакули

Ала старец баба не послуша,
разсърди се дедо, разфуча се,
па улови баба та натупа

Па отиде старца на хорото,
и поведе танец нашироко
а до него бре, млади булки скачат

Баба плаче и се дедо моли:
- Леле старче, леле празна тикво,
остарело старче, оглупело

Остарело старче, оглупело,
я си ела старче, ти при баба,
та да фърцаш бре, дробена попара

Изпълнява Павел Сираков:

https://www.youtube.com/watch?v=3QeydcNSSfY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:48:22
Люби се Руси с Ганча

Люби са Руси със Ганча
ут малу дор' ду гуляму,
дор' са гулеми станали,
гулеми за уженане

Че пусна Руси за Ганча
женили* и жълта бъклица
Ганча го ни ще, ни рачи,
женилите му й върнала

Че пусна Руси за друга,
за друга, за по-хубава
За по-булярска дъщиря,
тя му женили ни върна,

бъклицата му й приела.
Руси из пътю вървяши,
Ганча на порти седяши
Ганча на Руси думаши:

- Руси ле, първо любе ле,
хубава ли ти й булката?
Прилича ли, Руси, на мене?
Мойту ходени ходи ли?

Мойту носени носи ли?
Мойо мил поглед гледа ли?
Руси на Ганча думаши:
- Мър хубавинке, Ганчо льо!

Ни прилича, Ганчо, на тебе,
твойту ходени ни ходи,
твойо мил поглед ни гледа,
твойту носени ни носи

Ходенито й - мечешко,
гледанито й - кучешко,
носенито й - циганско,
имен булярска дъщиря!

Тя ше ми, Ганчо, дукара
гуведа със гуведарю
овцете със ювчарино
тилцете със тилчарино

*женили (женихли) = годежари, сватове, сватовници

Изпълнява Васила Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:de4ccfe616
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:48:57
Радина майка умира

Радина майка умира
и Рада малка уставя
Тя си на Рада поръча:
- Чувай са, Радо, пази са!
Във поле - от овчарите,
във гора - от хайдутите
Най-много, Радо, най-много,
от тоя Гьорги хайдутин,
от тоя Гьорги хайдутин,
на хайдути войвода
Рада майка си слушаше,
слуша Рада, плачеше

Изпълнява Виолета Маринова:

https://www.vbox7.com/play:21b4e88a8d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 12:49:45
Турчин Калини думаше

Турчин Калини думаше:
- Калино, моме Калино,
От Бога ли си хубава
яли ут бяло белило?

- Турчине, друговерицо,
защо ма хитро разпитваш?
Защо ма хитро разпитваш,
разпитваш, хитро подпитваш?

Кога съм била мънинка,
майка ми тугаз умряла
Добра съм леля имала,
леля - тетюва* сестрица

С прясно ма й мляко къпала,
с люльов* ма й лист повивала
Затуй съм толкоз хубава,
хубава - бяла и червена

*тетюва = бащина
*люльов = люляков

Изпълнява Ева Георгиева:

https://www.vbox7.com/play:07f34ebc28
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:30:53
Развали, чичко, миджона

Развали, чичко, миджона*,
миджона и попрелкана* /2

Чи сам и сноща ходила,
и сноща, и друга вечер /2

Пък си ми нема момчено,
момчено, главеничено* /2

Да си ми виде лицесо,
лицесо - белко ли ми е

Да си ми виде снажкаса,
снажкаса - тьонка ли ми е

*миджо = вечеря
*попрелка = седянка
*главеник = годеник

Изпълнява Драгостин фолк:

https://www.vbox7.com/play:3ef0ad8a4c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:31:33
Песен за Радон войвода

 Глуха е доба потайна,
 месец йе грейнал над село,
 де джиди санце* айдушко,
 де джиди санце айдушко.

 От друм дружина минува
 край село кротко, заспало,
 де джиди село комитско,
 де джиди село комитско.

 Жална им баба насрешча мило си пита дружина:
 Кам* ви, дружина, млад Радон, дека, баби, остана моето чедо перинско?
 Млад Радон, бабо, остана горе ми горе на Рила, на Годлевската плaнина.
 Кам му, дружина, чепето, три годин го баба четила, милото чепе комитско?
 Остана, бабо, остана горе ми горе на Рила, на дива коза легало.
 Кам му, дружина, пушката, пушката, баби, дружката, дружина мила на баба?
 Остана, бабо, остана, горе ми горе на Рила, на бор столетен, вековен.
 Кам му дружина сабята, сабята чичовaта му, дружина мила на баба?
 Остана, бабо, остана, горе ми горе на Рила, низ тия диви пържари, де джиди зрели ягоди.

 Жална ми бабо, послушай,
 кога нощ страшна настане,
 завият влъци, лисици,
 забухат птици злокобни,
 бухайте птици кръвнишки!
 Когато ревне гората,
 ой горо, море, зелена,
 Радон от гробо излазе,
 откача пушка от боро,
 препасва сабя френджия,
 намета чепе комитско,
 по гори броди самотен,
 чичо си Благо да траси*.

 Кам ви, дружина, млад Радон,
 млад Радон, ваша войвода,
 моето чедо перинско,
 моето чедо перинско.
 
*санце = слънце
*кам (камо) = къде
*траси = търси
 
https://www.youtube.com/watch?v=2HC95P81M00


Радон Георгиев Тодев е български революционер, разложки войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Radon_Todev_IMARO_Bansko.JPG/250px-Radon_Todev_IMARO_Bansko.JPG)

Роден е в 1872 година в Банско, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия бански род Тодеви. Учи в родното си село и в Солунската българска мъжка гимназия, където завършва IV клас. Връща се в Банско и работи като учител. Става член на ВМОРО. Избран е за секретар на Разложкия окръжен комитет на организацията. По време на Илинденско-Преображенското въстание е войвода на чета.

На 4 октомври (22 септември стар стил) 1903 година заедно с четата си от 70 човека води сражение с османски войски, охранявайки изтеглянето на местното християнско население от подпалените разложки села. Над местността ,,Света Богородица" в Годлевския балкан четата е нападната и обградена от 600 души аскер. След петчасово ожесточено сражение Тодев загива с цялата си чета, а жертвите за аскера са 90.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Радон_Тодев (https://bg.wikipedia.org/wiki/Радон_Тодев)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:32:09
Играли са, Лазаре

Играли са куклици, Лазаре,
по сребърни улици, Лазаре
Койлата* се веея, Лазаре,
лалетата падая, Лазаре

Ергените одея, Лазаре,
лалетата сбирая, Лазаре,
лалетата сбирая, Лазаре,
на моми ги давая, Лазаре

А моми ги плетоя, Лазаре,
на венци ги правея, Лазаре,
на венци ги правея, Лазаре,
на глави ги турая, Лазаре

Играли са куклици, Лазаре,
по сребърни улици, Лазаре
Койлата се веея, Лазаре,
лалетата падая, Лазаре

*койло = бяла пухеста трева (Stipa pennata), която служи като накит главно при лазаруване

https://www.youtube.com/watch?v=U5vx2D_MN50
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:32:44
Припаднала е тъмна мъгла

Припаднала й тъмна мъгла
у Колюво равно двори
То не било тъмна мъгла,
а най било малки моми

Малки моми песни пеят,
песни пеят, лазар играят
Колювата стара майка,
тя на Колю тихом дума:

Абре Колю, а бре синко,
коя мома да ти вземим?
Дали Станка хубавица
или Еленка гиздавица?

Кольо мами тихом дума:
Не ща Станка хубавица,
не ща Станка хубавица,
искам Еленка гиздавица

Изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.vbox7.com/play:c90ad61332
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:33:10
Що ми се нещо белее

Що ми се нещо белее
горе ми в Пирин планина
Дали са бели снегове
или са бели ледове /2

Нито са бели снегове,
нито са бели ледове
Най ми е било войвода
с негова верна дружина /2

Па са седнали да ядат,
да ядат и да ми пият
Да ядат и да ми пият
и на кавали да свират /2

Най-младото ми четниче
нито ми яде, ни пие
Нито на кавал свиреше,
на войвода се молеше /2

Ай да ми писмо изпишеш,
до мойта майка да ида
До мойта майка да ида -
нещастна клета вдовица /2

Кога ме мама родила,
баща ми е загубила
Затуй си иска да ида,
клета си майка да вида
Клета си майка да вида,
да я целуна, прегърна

https://www.youtube.com/watch?v=p0IAMBgvPVc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:33:54
Мен ми мама поричаше

Мен ми мама поричаше,
де, де, хайде де!
ниской либе да не либя,
де, де, хайде де!
нито твърде пък високо,
де, де, хайде де!

Залибих си едно либе,
де, де, хайде де!
оставих го на лавица
де, де, хайде де!
капна капка - удави го,
де, де, хайде де!

Залибих си второй либе,
де, де, хайде де!
оставих го на пезуля*,
де, де, хайде де!
хвръкна искра - изгори го,
де, де, хайде де!

Залибих си третой либе,
де, де, хайде де!
оставих го на хамбара,
де, де, хайде де!
дойде мишка - отвлечи го,
де, де, хайде де!

То се виде и се разбра,
де, де, хайде де!
че за мене либе няма,
де, де, хайде де!

Залибих си млад овчарин,
де, де, хайде де!
той ме либи и аз го либа
де, де, хайде де!

*пезул = малка ниша в стената на ограден зид, жилищно помещение (край огнището), чешма (при чучура), долапи и др. Служи за поставяне на дребни вещи и украшения, а най-често се оставя празна и действа декоративно с формата си.

Изпълнява Лалка Павлова:

https://www.vbox7.com/play:0b3d180fa5
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:34:23
Калугерине

Калугерине, црън гяволине,
оро се вие под манастира
Калугер гледа из манастира,
па на момите тийом говори:

- Ой та ви вази, вий малки моми
Къде сте били лани по-лани,
доде не бех се покалугерил,
доде не бех си расо наметнал?

А момите му тийом говорат:
- Калугерине, црън гяволине,
калугерине, црън гяволине,
я върли гаки на остри драки

Калугерине, црън гяволине,
я фърли гуня* на жълта дуня*,
а киферица - на киселица,
па слези долу, та фани оро!

*гуня (гункя) = дълга до под коленете дреха от аба; кожух
*дуня = дюля

Изпълнява Снежана Витанова:

https://www.youtube.com/watch?v=cWvBBM3zYes
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:35:01
Мома се в гора изгуби

Мома се в гора изгуби,
мома се в гора изгуби,
найде я овчар будала*
Той на момата думаше:
- Я ми дай да те прегърна,
я ми дай да те целуна!

А момата му думаше,
а момата му думаше:
- Аз щ'ти дам да ме прегърнеш,
аз щ'ти дам да ме целунеш,
кога ми вода занесеш
със бели менци у дома

Момък си менци носеше,
момък си менци носеше,
момата не поглеждаше
Вървели, що са вървели -
минали гора зелена,
наели село голямо

Кога са в село влезнали,
мома се ясно провикна:
- Я излез, мамо, да видиш,
какво магаре ти водя!
Сложи му сено да яде,
водата то си я носи!

*будала = глупак

Изпълнява Галина Дурмушлийска:

https://www.vbox7.com/play:3fb430097a
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:35:40
Позаспа ли, ягодо

Позаспа ли, ягодо?
Не съм още, черешо,
чакам либе трендафил

Той на гости отиде
у кума босилека,
у кумичка тинтява

Яли сладко, пили са
Комар с гайда свиреше,
теменужка пееше

Слънчоглед се смееше:
- Теменужке морава,
що си толкоз мъничка?

А пък тя му думаше:
- Погледни се, жълтурко,
тънка, дълга върлино

Изпълнява Трио Българка:

https://www.vbox7.com/play:9362f1c4c0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:36:05
Що имала късмет Стамена

Що имала късмет Стамена, Стамена
майка й болна легнала, легнала x2

Майка й болна легнала, легнала
посакала вода студена, студена x2

Посакала вода студена, студена
от тая чешма шарена, шарена x2

Стамена ги зеде стомните, стомните,
отиде на чешма шарена, шарена

Отиде на чешма шарена, шарена
да налее вода студена, студена

Кога се у село мома вракяше*, вракяшe
сред село оро играя, играя х2

*вракяше = връщаше

https://www.youtube.com/watch?v=1YCdlCjmS1c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:37:14
Песен за Стефан Сливков

 Слънцето зайди ни зайди,
 сеймени в Заара влязоха,
 във Заара - Стара Загора
 и за Стефана питаха.

 - Де седи Стефан Сливката
 Сливката Стефан войника,
 войника младоженника?
 Заарали думат сеймени:

 - Гледайте байрак де има,
 слушайте гайди де свирят
 и малки моми де пеят,
 там седи Стефан Сливколу.

 Питали и разпитвали,
 търсили и намерили.
 Сеймени думат Стефана:
 - Стефане младоженнико,
 остави булче хубаво,
 и тръгвай Стефан със нази.
 
 Че ще да идем да идем,
 дето слънцето захожда,
 при тези черни арапи,
 и още грозни манафи*!
 
 Стефан си глава повдигна,
 кървав си перчем отметна,
 черни му очи горяха,
 като два живи въглена.
 
 Мило му бяха другари,
 още по-мило булчето.
 Стоянка булка под було,
 тя си по двори ходеше,
 дребни си сълзи ронеше,
 и си на Стефан думаше:
 
 - Стефане, либе Стефане,
 тъй да ни е било писано,
 писано и орисано...
 Вчера да бъдем под венци,
 а днеска - в тъмни тъмници,
 Но иди либе - прощавай,
 и мене недей забравя.
 
 Че влязла в равна градинка,
 набрала цвете всякакво,
 извила китка разлистна.
 И я на Стефан подаде
 и тъжни думи продума:
 
 - Стефане, либе Стефане,
 я на ти, либе, тъз китка,
 денем я носи на глава,
 нощем я слагай под глава.
 
 Кога ти китка увехне,
 да знаеш, че съм сгодена.
 Кога ти китка изсъхне,
 тогаз ще ми е сватбата.

 Оше Стоянка туй дума,
 сеймени Стефан вземали,
 в бърза кочия* качили,
 във Диарбекир завели.

*манафи = малоазиатски турци
*кочия = колесница, кола

Изпълнява Петкана Захариева:

https://www.vbox7.com/play:7375e16a63
 
Стефан Сливков (1837-1917) е бележит деец на българското националноосвободително движение, съратник на Васил Левски, един от създателите на местния революционен комитет в Стара Загора, и негов подпредседател. Заточеник в Диарбекир от 1873 до 1878 г. Всеотдаен строител на свободна България. Кмет на Стара Загора (март 1885 - март 1886), помощник-кмет, член на Окръжния съвет, и впоследствие, народен представител от Народната партия.

https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/Стефан_Сливков)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:37:45
Рано ранил Свети Георги

Изпълнява Стайка Гьокова:

https://www.youtube.com/watch?v=y8lBy5aSUc0

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:38:20
Пристаналата Ганка

Снощи отидах, мамо, на хорото,
снощи отидах, мамо, на хорото
Там намерих, мамо, там заварих,
Ганкините, мамо, пъстри чехли
Там намерих, мамо, Ганкините,
Ганкините, мамо, пъстри чехли

Че отидах, мамо, по-надолу,
че отидах, мамо, по-надолу
Там намерих, мамо, там заварих,
Ганкиния, мамо, шарен колан
Там намерих, мамо, там заварих,
Ганкиния, мамо, шарен колан

Че отидах, мамо, на чешмата,
че отидах, мамо, на чешмата
Там намерих, мамо, там заварих,
Ганкините, мамо, бели менци
Там намерих, мамо, Ганкините,
Ганкините, мамо, бели менци

Кого срещнах, мамо, кого стигнах,
кого срещнах, мамо, кого стигнах,
все за Ганка, мамо, аз попитах
де е Ганка, мамо, мойто либе
Все за Ганка, мамо, аз попитах
де е Ганка, мамо, мойто либе

Всички казват, мамо, всички думат,
всички казват, мамо, всички думат,
че се е Ганка, мамо, пристанала,
пристанала, мамо, оженила,
че се е Ганка, мамо, пристанала,
пристанала, мамо, оженила

Че отидах, мамо, у дома й,
че отидах, мамо, у дома й
Там намерих, мамо, там заварих
Ганкиното, мамо, първо либе
Там намерих, мамо, Ганкиното,
Ганкиното, мамо, първо либе

Изпълнява Маша Белмустакова:

https://www.vbox7.com/play:77d525bac2
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:38:59
Ой, Петре

Ой, Петре, Петре, съръйлъ Петре,
стига провада тия момари*,
тия момари, тия момарки -
на деня, Петре, по дваж и по триж
На деня, Петре, по дваж и по триж
а в неделята - до девет пъти

Нали ти казах, нали ти реках -
мене ме мама на теб не дава
Че си бил, Петре, клети сиромах,
че нямаш, Петре, двори широки,
че нямаш, Петре, двори широки,
двори широки, къщи високи

Ой, Радо, Радо, хубаво Радо,
ти земи мене, аз ще ти купя,
аз ще ти купя двори широки,
ще ти направя къщи високи
Аз ще ти купя двори широки,
ще ти направя къщи високи

Околу къщи - ситен кълдъръм,
га по двор ходиш - да си не каляш,
да си не каляш жълтите чехли,
да си не пръскаш белите поли
Да си не каляш жълтите чехли,
да си не пръскаш белите поли

*момари = годежари

Изпълнява Груйчо Дочев:

https://www.vbox7.com/play:a52c07f69b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 07 August 2018, 19:39:40
Телялин вика из града

Телялин* вика из града,
из града из Сливен града:
— Чувайте, мало й голямо,
сбирайте дървя и камъни
На Тунджа моста ще правим,
голям ще сеир да има
 
На Тунджа моста ще правим,
голям ще сеир да има
Бея сина си ще жени
за хубава, бяла българка!

Мама на Янка думаше:
— Янке ле, дъще хубава,
до днеска беше на скришом,
от днеска - всичко наяве!
Теб та тейно ти продаде
за една крина жълтици
и за две бели бенлици
Дорде майка й издума,
двора са с коля напълни -
все коля, все чергьосани
Бели ханъми слизаха,
черни фереджи мятаха
А чи са Янка стъкмили
с ситно, кадънско плетиво,
хубава булка станала
На Тунджа моста минали,
до Бяло море стигнали
Янка на Мехмед продумала:
— Мехмеде, младоженико,
я поспри, Мехмед, сватбата,
да видя туй Бяло Море
Отдалеч съм го чувала,
отблизо не съм го виждала
А че е поспрял Мехмед сватбата,
Янка от кола слезнала,
във Бяло Море навлезе
Мехмед от кола викаше:
— Върни се, Янке, върни се, душо,
Бялото й море дълбоко
и ще се, Янке, удавиш!
А чи са Янка обърна
и са изясно изпровикна:
— Мехмеде, друговерецо,
честито да ти й булчето,
булчето - бяла българка!

Янка се в море удави,
пак си вярата не даде
вярата - християнската,
вярата - християнската,
вярата - бяла, българска

*телялин = глашатай, викач, който съобщава наредбите на властта


Изпълнява Петър Георгиев:

https://www.vbox7.com/play:f14c1958f4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:12:06
Неврокопска мома

Неврокопска мома, мале,
неврокопска мома,
неврокопска мома
в Неврокоп шетала,
в Неврокоп шетала, мале,
дюкян отваряла

Дюкян отваряла, мале,
дюкян отваряла
Дюкян отваряла,
кундри* избирала,
кундри избирала, мале,
кундри на ногите

Кундри на ногите, мале,
кундри на ногите,
фустан на снажката,
гердан на гърлото,
гердан на гърлото, мале,
колан на кръстето

Ай отдолу иде, мале,
ай отдолу иде,
ай отдолу иде
едно ми лудо младо,
едно ми лудо младо, мале,
една ми луда гидия*

Той на мома вели, мале,
той на мома вели:
- Избирай ги, моме,
аз ке ти ги плащам -
за снощната вечер, моме,
за равната снага!

*кундри = груби кожени обувки
*гидия = юнак, младеж, луда глава; буен, смел; лудетина
*вели = казва

Изпълнява Трио Автентик:

https://www.vbox7.com/play:1099525e0b
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:12:38
Две Ради

Две Ради, мамо, две Ради,
две Ради Дунав бродили
Първата Рада преброди,
втората Рада не можа

Косата й се зъкачи
за дърво, за дафиново
Рада се виком провикна:
- Няма ли нейде някого?

Отде я зачу майка й,
бързо към Дунав затича
Бързо към Дунав затича,
дойде до брягом, запря се

Отде я зачу любето,
бързо към Дунав затича
Бързо към Дунав затича,
дойде до брягом, хвърли се

Дойде до брягом, хвърли се,
Рада от Дунав извади
Рада се виком провикна:
- Де гиди, любе, пак любе!

Изпълнява Груйчо Дочев:

https://www.youtube.com/watch?v=p83aCXAHzAA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:13:22
Жъни, наваляй, невесто

Жъни, наваляй, нивесто,
нивата да дожънеме,
Нивата да дожънеме,
нивата - девет уврате*

Девет я рали урали,
дисето брана влачило
Чи са наведи нивеста,
кога слънцету захожда

Чи са изправи нивеста,
кога слънцету захожда
Девет е купи правила,
доде си дома утиди

Кога си дома утиди,
кравата реве на порта
Кравата реве на порта
за черно малко теленце

Тугаз са сети нивеста,
че има мъжко дитенце
Чи са на нива върнала,
над люлка стоят три моми

Над люлка стоят три моми,
три моми - три самодиви
Първа му шапка шиеши
Втора му риза кроеши

Трета му песен пееши:
- Нанкай ми, нанкай, дитенце,
нанкай ми, нанкай, дитенце,
ний сме ти дор три майчици

*уврат = мярка за земя (около 1000 м2)

Изпълнява Недка Симеонова:

https://www.youtube.com/watch?v=LUeBlzulB-s
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:13:55
Песен за Деница

Имала й майка, гледала
една ми щерка Деница
Расла Деница, порасла,
станала за оженване

Тръгнали да й сватуват
от село баш чурбаджята,
от село баш чурбаджята,
от града баш думбадзята*

Мама Деница не пуска,
не пуска и не харизва
Най-малък синко Лазара,
той си на майка думаше:

Мале мо, стара майчице,
всякъде кунак* имаме
Всякъде кунак имаме,
само от Влашко нямаме

Нека Деница да иде
във тая Влашката земя -
млада ми булка да стане,
млада ми булка хубава

*думбазин = богаташ
*конак = къща на големец

Изпълнява Добри Селиминовски:

https://www.vbox7.com/play:f0b5febb40
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:15:20
ЗАТРЕПЕРИ КОЗЯК ПЛАНИНА
(Песен за войводата на ВМОРО Кръстю Лазаров)

Трепери Козяк планина,
Кръстьо войвода проваѓа,
по ньега чета комитска,
комитска, баш Македонска.

Проговара Крсто войвода:
,,Тамо е село Довезен,
тамо е Йован Довезенски,
тамо са сръпски четници.

Искачай Йован Довезенски,
предай се куче четничко.
Дувло ќе ти изгоримо,
чета ќе ти заробимо".

Запукаа пушки комитски,
льута се битка зададе.
Льута се битка зададе,
сръпска се чета предаде.


Това е текста на народната песен за българския революционер от Македония Кръстю Лазаров - войвода на ВМОРО в Куманово.

https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2)  и разгрома на сърбоманските чети на  Йован Довезенски

https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8)

Текстът е публикуван в сайт от Република Македония за народни песни на тамошният диалектен вариант на българския език, за съжаление няма публикувано изпълнение с музика.

http://pesna.org/song.php?id=140 (http://pesna.org/song.php?id=140)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:16:36
КИЕВЯНИ МОСКОВЯНИ
(Народна песен за войводите на ВМОРО на Кичевско-Дебърския революционен район:
Павел Караасанов наречен Лазоровчев или Лазоровец (от с. Лазорополе) ,
Емануил Томов (Мане Томовски)  от с. Галичник  наречен Бахчанчето (диал. бавчанчето),
Пейчин Томов (калеш Пейчин Томовски) наречен Галичанин и Галичанец (от с. Галичник) и
Янаки (Наки) Янев - Кичевски или  Лавчанчето  (от с. Лавчане, Кичевско)

Кичевяни, море, московяни,
дал' видохте, море, кой помина,
кой помина, море, кой замина?
- Поминая, аго, заминая,
комитите, аго, от кичевско,
од кичевско, аго, от дебарско.

Първи беше, аго, що врвеше,
кара Павле, аго, Лазоровчев,
кара Павле, аго, Лазоровчев.
Втори беше, аго, що врвеше,
кусо Манче, аго, Бавчанчето,
кусо Манче, аго, Бавчанчето.

Трети беше, аго, що врвеше,
калеш Пейчин, аго, Галичанец,
калеш Пейчин, аго, Галичанец.
Вечераа, аго, рудо ягне,
и пред зори заминаа,
заминая аго за Смилево.

Заминаа аго, за Смилево,
од Смилево, аго, за Крушево,
од Смилево, аго за Крушево.
Ќе ми дигат, аго, востание,
востание, аго, Илинденско,
востанание, аго, македонско.


ВАРИАНТ
записан от Емил Иванов Димитров на 23 август 2009г. в с. Лазорополе

Кичевяни-московяни, дали видовте кой помина?
– Поминаа, аго, заминаа, комитите от Дебарско.
Първи беше, що вървеше, Кара-Асен, Павле, лазоровец,
И по него беше, що вървеше, калаш Пейчин, галичанец,
Трети беше, що вървеше, русо Наке Лавчанчето
Рудо ягне вечераше и пред зори, аго, заминаа.
Ке ми одат за Крушево, от Крушево за Смилево,
Ке ми вдигат востание илинденско.

За войводите на ВМОРО в Дебърско-Кичевския революционен район: http://macedonia-history.blogspot.com/2008/07/blog-post.html (http://macedonia-history.blogspot.com/2008/07/blog-post.html)
За Янаки Янев войвода на ВМОРО на Дебърско-Кичевския революционен район https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D0%B5%D0%B2)
За Павел Карааханов подвойвода на ВМОРО на Дебърско-Кичевския революционен район https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
За  с. Лазорополе, забележителната Миячка област на Македония и как  Емил Иванов Димитров записва песента на 23 август 2009г.: https://librev.com/component/content/article?id=754 (https://librev.com/component/content/article?id=754)
За село Галичник, Дебърско: https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_ref-20)

https://www.youtube.com/watch?v=Bw8dYcWn6NQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:16:58
НЕДАЛЕКО ОТ ВОДЕН ГРАДА
(Народна песен на воденските българи)

Недалеко от Воден града,
на североисточна страна,
дружина е поседнала
на зелена рудина.

Пред дружина е ставено
рудо ягне печено,
чаша вино наполнета
на трева е кладена.

Секой пият и се радват,
едно сърце благословлят,
за дружина се напиват
свобода посакуват.

Сите дружно да се сбрийме,
Битола да се найдем,
в Цариграда да тръгниме,
Македония освободиме.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:18:27
РУСА КОСА ИМАМ
(песен от Ксанти на беломорските българи мюсулмани,
изпълнение известната народна певица Емине Буруджи от с. Демерджик, Ксантийско)

Руса коса имам, фибички си немам,
руса коса имам фибички си немам.

припев:
Земи меня първо любе и я да имам,
земи меня първо любе и я да имам.

Длеги плитки имам, фатки* си немам,
длеги плитки имам, фатки си немам.

припев:
Земи меня първо любе и я да имам,
земи меня първо любе и я да имам.

Бяли ръки имам, бурми* си немам,
бяли ръки имам. бурми си немам.

припев:
Земи меня първо любе и я да имам,
земи меня първо любе и я да имам.

Тенка снага имам, кадифе си немам,
тенка снага имам, кадифе си немам.

припев:
Земи меня първо любе и я да имам,
земи меня първо любе и я да имам.

Бяли ноги имам, кундурки* си немам,
бяли ноги имам, кундурки си немам.

припев:
Земи меня първо любе и я да имам,
земи меня първо любе и я да имам.


Диалектизми:
Фатки - в случая панделки
Бурми - в случая гривни
Кундурки - обувки

https://www.youtube.com/watch?v=r82HpMorBFQ

Изследователката на българите мюсюлмани в Беломорието Таня Мангалакова за изпълнителката на местните български народни песни от Ксантийско Емине Буруджи: http://balkanguru.blogspot.com/2011/09/blog-post.html (http://balkanguru.blogspot.com/2011/09/blog-post.html)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:19:27
СЕ ЗАДАДЕ ТЕМЕН ОБЛАК
(Народна песен за войводата на ВМОРО Кръстьо Трайков Ресенски и битката при преспанското село Вълкодери)

Се зададе темен облак
от към изток и по запад
То не беше темен облак,
току беше турски сган.
Сардисая планиньето
и селото Вълкодери.

И го гледа караулот,
караулот и стражата.
Абер стори на четата
на четата во селото:
,,Я станите мили братя
оти сме си сардисани".

Кръсте вика: ,,ке стреляме"
стража вика: ,,да бегаме".
Се захвати бойот страшен,
меду Турци и комити.
Пушки пукат, бомби гърмат
и  комити се умират.

Турци викат: ,,Алах, Алах",
,,Ура" викат комитите,
Кръсте войвода им вика:
,,Сите братя, ай по мене,
кладайте ги ножовите
запалете ги бомбите".

https://www.youtube.com/watch?v=j03duwZ0_nk

За войводата на ВМОРО Кръстьо Трайков Ресенски: https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
За преспанското село Вълкодери: https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:20:15
СИ ПРОШЕТАХ ЛЕРИНСКИТЕ СЕЛА
(Песен на македонските българи от Лерин)

https://www.youtube.com/watch?v=6lsydul96B0

https://www.youtube.com/watch?v=vtgGSi5_tpM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:20:50
ДВЕ АВТЕНТИЧНИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ

"ПАДНАЛА ТЕМНА МЪГЛА"

"БЕГАЙ БЕГАЙ МОМЕ СТОЙНО"

https://www.youtube.com/watch?v=AURCKbPyh1k
Nashta baba ut Egej
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:21:14
ПЕСЕН ЗА ВОДЕН

https://www.youtube.com/watch?v=ro3bk5DDiCg
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:21:51
"МАЙКА" - ПЕСЕН ЗА ЛЕРИН
(Българска народна песен на егейските бежанци)
изпълнява Петранка Костадинова

Песен за Лерин

Ей майко моя сакана и мила,
кажи каква тага сърце ти си скрила?
Пред многу години под ведро небо
во градот Лерин родена сум чедо /2

Ей майко моя сакана и мила,
кажи каква тага сърце ти си скрила?
Пред многу години - тирани клети
не избъркаа, сине, од домови свети /2

Ей майко моя сакана и мила,
кажи коя жалба последна би ти била
- Пред да умрам, сине, Егей яз да видам,
барем уще еднаж Лерин да си видам /2

Барем уще еднаж Лерин да си видам!

https://www.youtube.com/watch?v=fZ3DuimXjP0

https://www.youtube.com/watch?v=JUhw1DPMWD8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:22:24
СЕ СОБРАЛИ НАБРАЛИ УБАВИТЕ МОМИ ЛЕРИНСКИ
(Българска народна песен от Лерин)
https://www.youtube.com/watch?v=GzVi9bSTG9s
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 06:22:53
СОБРАЛИ МИ СЕ НАБРАЛИ
(Българска народна песен от Костурско за Гоце Делчев, Яне Сандански и Тодор Паница)

https://www.youtube.com/watch?v=Yi9FOBzC8_4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:52:28
ЛИЧНА МОМА ЛЕРИНКА
(Българска народна песен от Лерин)

https://www.youtube.com/watch?v=zO-P0w_2EWM

https://www.youtube.com/watch?v=V2kiQqCBd2Q
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:53:39
Ай да бегаме мори Васе града Солуна
(Българска народна песен от Солунско)

Ай да бегаме, мори Васе,
ай да бегаме
Ай да бегаме града Солуна
Ай да бегаме града Солуна

Там ке найдеме, мори Вaсе,
там ке найдеме,
там ке найдеме мома Спасия,
мома Спасия болна легнала

И повикала, мори Васе,
и повикала,
и повикала до три доктора,
и повикала до три доктора

Първи й вели, мори Васе,
първи й вели,
първи й вели - не се лекува
Втори й вели - от мерак лежи

Трети й вели, мори Васе,
трети й вели,
трети й вели - яз ке я лекувам
яз ке я лекувам и ке я земам

https://www.youtube.com/watch?v=775KBButt3Y
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:54:10
Камбани бият сред Баница
(Народна песен за депортирането на Егейските българи)

Камбани бият сред Баница,
народот да се собере
Народот да се собере
во църква свети Димитрия /2

Делба ми прават душмани -
татковци, бракя, синови
Татковци, бракя, синови -
во пусти острови ги пракят* /2

Майки, невести, мали дечиня
сите в планина ги отерая
Сите в планина ги отерая,
в планина село Невеска /2

Вас не държи село Невеска
вракяйте* се, ей Баничани
Вракяйте се, ей Баничани
вракяйте село, село убаво /2

*пракят = пращат
*вракяйте = връщайте

https://www.youtube.com/watch?v=qdH8FUcOlek
КАМБАНИ БИЈАТ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΧΤΥΠΟΥΝ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:54:32
ЛЕРИН КОСТУР РАЗПЕЯНИ
(Песен на Егейските българи)

https://www.youtube.com/watch?v=_oVVSXei7x8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:55:18
Усо Тимянечки
(Народна песен за възмездието над бея издевателствал над с. Тимяник, до Неготино)

Уду-ду-ду-ду-ду, тутето му нанино
на Усо Тимянички, на царот Неготински /2

- Не ми оди, Усо, на каурска сватба,
каури се лоши, ке се поднапият
Каури се лоши, ке се поднапият,
ке се поднапият, ке ми те убият!

Усо не послушал старата си майка,
па ми отиде на каурска сватба /2

Каури се лоши, ми се поднапиле,
ми се поднапиле, Усо го убиле

Уду-ду-ду-ду-ду, тутето му нанино
на Усо Тимянички, на царот Неготински
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:55:48
Песен за Марко Лерински
(Българска народна песен от Егейска Македония за войводата на ВМОРО Георги Иванов наречен Марко Лерински)

Денеска петок, сабота,
утре е света недела
Марко войвода пристигна
во това село Пателе

Проклети биле шпиони,
Марка войвода предадоа
Надойдоа турски табори,
Марка войвода сардисаа*

Зафати битка голема
Марко войвода загина
Проклети биле шпиони,
Марко шчо го предадоа

*сардисам = обсаждам

https://www.youtube.com/watch?v=7Miy0_c1G-E
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:56:42
ЩО Е ЧУДО СТАНАЛО В ГУМЕНДЖА
(Народна песен за слизането на Апостол Петков и Иванчо Карасулски в Солунското поле в с. Гумендже)

https://www.youtube.com/watch?v=-Lyjh3UsCoc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:57:11
Бой се почна во Клисура
(Народна песен за легендарния войвода на Костурския революционен район на ВМОРО Васил Чакаларов)

Бой се почна в Клисура,
Чакаларов бре,
жив хватете го, обесете го
тоа бесно куче сардисайте го.

Македонка мома жниеше,
Чакаларов бре,
на кусото ячменче,
Чакаларов бре.

Оздол иде Бахтияр Паша,
со триесет хиляди,
Чакаларов е
со триста момчиня.

Бахтияр Паша викаше:
- ,,Юруш кардашлар",
Чакаларов викаше:
- ,,Ура момчиня"!
(в друг вариант "Дур бе керата!")

Жив хватете го, обесете го
тоа бесно куче сардисайте го.
Однесете го горе в Смилево
кай комитето македонски!


https://www.youtube.com/watch?v=afeZ66dwTY0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:57:43
Тръба тръби Гевгелия
(Народна песен на македонските българи за саможертвата на Леонид Янков легендарен войвода на ВМОРО, прадядо на съвременния българския поет Румен Леонидов)
изпълнение на  Васка Илиева

Тръба тръби Гевгелия
сите Турци надавия.
Сите Турци надавия
от юнака Леонида.
Цар изпратил до три войски
до три войски се ти разби.

Първа войска - гевгелиска,
втора войска е дойранска.
Втора войска е дойранска,
трета войска е Струмишка.
Ке го барат Леонида,
Леонида баш комита.

Го барая во Богданско,
го найдоя во Гявочко.
Го найдоя во Гявочко
во Гявочко, во Гюргьов дол.
Юнак лежи в постелата,
сърце му е динамита.

Сърце му е динамита,
в ръце држи револвера.
Бой започна од сабайле,
од сабайле, дур до вечер.
Триста души убиени,
а ранети неброени.

Проговара юзбашия:
- Ей юнако Леонида,
предай ми се ти на мене
да те видам кай Султанот.
Той да види каков юнак,
ке ти даде много пари.

Одговара Леонида:
- Слушай мене юзбашийо,
елай вамо, понавамо,
да ти кажам два три збора.
Да ти кажам два три збора
два три збора македонски.

Голем срам е за комита
жив да падне в турски ръце.
Таква правда - турска правда,
три иляди на три мина.
Останая два патрона,
еден за теб, втори за мен.

Си извади револвера
па го стрела юзбашия.
Па го стрела юзбашия
и на крайот сам се уби.
Живот даде Леонида
за Македония мила.

https://www.youtube.com/watch?v=vgwzKnSmd0U
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 19:58:17
Аго Сюлеймане
(Народна песен на българите мюсулмани от Родопите и Беломорието,
показваща дълбокото им пренебрежение към наложените им ислямски догми на поведение)


Сая вече съм сама самичка
Ти ела, аго Сульмане, те ела, ела (2)

Ворзала ли си лошано куче,
да додам, бела джумлице, да додам,  додам.

Ворзвала сам го, пак ша го воржа,
ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела!

Приспала ли си дребни дечиня,
да додам, бела джумлице, да додам, додам.

Приспала съм ги, пак ша ги приспа,
ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела!

Свалила ли си аляни шалвари,
да додам, бела джумлице, да додам, додам.

Сваляла сам ги, пак ша ги сваля,
ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела.ПЕЕ СЕ И В ТОЗИ ВАРИАНТ

Сая съм вечер, сама самичка – ти ела,
Аго Сюлмане, ти ела, ела (2)

Свари ли ми щеш морна капийца,
да дойда бела момице – да дойда, дойда

Варила съм ти, пак ще ти сварем
ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела

Стори ли ми щеш мечка дюшечка,
да дойда, бела момице, да дойда, дойда

Правила съм ти, пак ще ти сторем
ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела

Легна ли щеш, на десна рока
да дойда, бела момице, да дойда;

Легала съм ти и пак ще ти легна
ти ела, аго Сюлмане, ти ела, ела.


https://www.youtube.com/watch?v=8jC7S_tFNms
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 20:00:07
Няколко закачливи народни песни на българите мюсулмани
от Родопите и Беломорието - откъси от текстове


Галиш ма момне ле не галиш

Момице мари хубава
пуста дано си остани
вашана долна махало.
Чи има моми хубави
пък им са момци глупави
не знаят моми да галят.
Чудем са момне ле мислем са
дал да ти лейна харкоми
дал да ти ройна плитчици
чудем са момне ле мислем са
дал пителкине да скоцам
на твойно бело елече.
Юначе лудо и младо
лейни ми лейни харкоми
ройни ми ройни плитчици
ам ми ни колни махало
и пителкине не гльодай
на мойно бело елече.


Радо мари Радо

Радо мари Радо бела Радо,
оти ми не даде ага бехме млади.
Оти ми не даде ага бехме млади,
ага остаряхме си много докривяхме.
Чи ша дойде време ти да вдигаш нога,
ти да вдигаш нога, пък я не ма да мога.


Айша се връща от Байреман

Айша се връща от Байреман,
от Байреман от сиренян,
и на шалваре думи думаше:
-Ой, шалваре опустели,
няма ли да се найде
и вам моско на Диньоса,
да ви смокне от гивдьоса,
да ви фукне вав кишоса,
да ме скорши на дюшемьоса,
чи и я да се сетям от Диньоса.


Излези Мехметь погльодни

Излези Мехметь, погльодни,
твойна малка дощера
твойна малка Фатминка,
как седи скут Осману,
как пие люта ракия,
как яде жольти стафиди!
Самичка си го извада
от аленине поесе.
Излезе Мехметь,погльодна
да види кена,да види,
стафидине беше изела,
ракиена бе изпила.
Йонен жамадан разкопчен,
шалъм шалваре свалени.
Жамаданан бе разкопчен,
зам да са радва Фатминка.
Шалваре беха свалени,
зам да е льосно Осману.


Турци са Айша фатили

Турци са Айша фатили,
и на Рожен са я отвели
отвели още прикарали
Айша въз борце вървеше,
гащи си в рока държеше.


Събрали ми се набрали на Мижувине колиби

Станите холан, станите
Кому кина е липсало?
Аише шалвари липсали
Кутро ги свине плячкоса....
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 20:00:35
От мед ли ти са устана
Изпълнение на: Георги Чилингиров, Радка Кушлева


От мед ли ти са устана, момне ле,
от червен невен очинки,
та не смейш да ми продумаш,
ни в очи да ма погльоднеш?
-Как да ти дума продумам, юначе,
как да та в очи погльодна -
майка ми лежи, умира,
бубайко в равноно поле!
-Майка ти дано не стане, момне ле,
бобо ти дано не дойде!
-Самички дано останем, севдице,
дваминка да са зьомиме!

https://www.youtube.com/watch?v=3Q6zdUX-hs8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 08 August 2018, 20:02:27
ФАТМА ТУРСКИ НЕ ЗНАЕ
(Автентична народна песен пазеща спомена за потурчването на българите мюсулмани в Родопите)
изпълнение Илия Луков


Отдоле идат сеймени
цело село минали

пред Фатма са се запреле
на порти чукат и рукат - 2

Назад дазад сеймени,
Фатма турцки не знае!
Силом ми верата мениха,

Фатма ми име кладоха - 2

Отвори Фатма портите,
бела ръчица протегни,
армаган да ти дадииме
що аго Асан ти прати!

Назад, назад сеймени
Фатма турцки не знае!
Силом ми верата мениха

Фатма ми име кладоха - 2

За руса глава пет рубе,
шарена свила стамбулбулска,
шалваре да си нашиеш.
Фатма се виком извикна:

Назад, назад сеймени
Фатма турцки не знае!
Силом ми верата мениха

Фатма ми име кладоха - 2

https://www.youtube.com/watch?v=0autOchgCec
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:51:25
ТОРНАЛА МОМКА ЗА ВОДА
(Народна песен на българите от Беломорието)
изпълнява Емине Буруджи (Εμινέ Μπουρουτζή)

https://www.youtube.com/watch?v=ftOGrK0f7Sk

https://www.youtube.com/watch?v=IPcA5IDbm5A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:51:53
ПОДАЙ СИ МИ
(Народна песен на беломорските българи мюсулмани)

https://www.youtube.com/watch?v=-PLKQTdISuk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:52:20
Кажай кажай кого галиш

(Българска беломорска народна песен на българите мюсулмани от Ксанти)
https://www.youtube.com/watch?v=p6CtXZKzC4U
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:53:35
Бре не ми оди из Неврокопско,  де гиди, Али чауш

(Българска народна песен от Неврокопския край (дн. дем Неврокоп Драмско и остам границата - Гоце Делчевско) в Македония, за  войводите на ВМОРО Стоян Мълчанков, Атанас Тешовски и Димитър Гущанов)
Изпълнение: Елена Йордакиева, Костадинка Танчева и Даниела Величкова с тенцов ансамбъл ,, Гоце Делчев''.


Бре, не ми оди из Неврокопско,
де гиди, Али чауш, бре,
деей, деей, де гиди, Али чауш, бре.

Че тамо има до три пусии,
де гиди, Али чауш, бре,
деей, деей, де гиди, Али чауш, бре.

Прва пусия - Стоян Мѫлчанков,
де гиди, Али чауш, бре,
деей, деей, де гиди, Али чауш, бре.

Втора пусия - Димитар Гущанов,
де гиди, Али чауш, бре,
деей, деей, де гиди, Али чауш, бре.

Трета пусия - Атанас Тешовски,
де гиди, Али чауш, бре,
деей, деей, де гиди, Али чауш, бре.

Бре, не ми оди из Неврокопско,
де гиди, Али чауш, бре,
деей, деий, де гиди, Али чауш, бреСтоян Мълчанков - войвода на ВМРО в Македония - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2)

Димитър Гущанов - войвода на ВМРО в Македония - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)

Атанас Тешовски или Тешовалията - войвода на ВМРО в Македония - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8)

Неврокоп (дем) - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%29 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%29)

Гоце Делчев (град) - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29)

https://www.youtube.com/watch?v=hhjNyD3RG0M
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:54:47
Ми товарил калеш Дончо
(Народна песен за  българския революционер  Андон Тошев от ВМРО от Щип)

Ми товарил калеш Дончо
три товара ориз,
па си тргънал Дончо
за пуста Битола.

Припев:
Ле-е-ле, лел-ле, ле-е-ле,
Дончо за жалене,
о-оф, оф, оф,  оф, о-оф,
Дончо щипянчето !

(Вариант на припева:
Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо мачна душо.
Леле, леле, леле, Дончо,
Дончо штипянчето !)


На пат го срещнале Дончо
турски караколи,
му найдоя пусти турци
бомби и патрони.

Припев:-

Го хвърлия калеш Дончо
во темни зандани.
Го мачия пусти турци
во тесни долапи.

Припев:-


Аферим бре, Дончо,
никой не издаде ! (2)

Припев:-


изпълнение на Ат. Димитрова и Д. Коларов:
https://www.youtube.com/watch?v=-znvNEdxI1A

Спомени на Андон Стоянов Тошев - Щипянчето:
"През 1895...в Битоля ходех при Пере Тошев...да нося писма,вестници,револвери,...18­96 почнах да ходя на всеки 15 дни.
Когато ме заловиха,тръгнах за Битоля ...в ориза 10 бомби четвъртити,празни,10 револвери,малки,динамитови патрони.Всичко карах 3 коня.
На 6 април(1896)...в Битоля,към черквата "Св.Неделя"ме спряха колджиите...бяха 5 души...аз им отговорих на турски,не можаха да познаят,че съм българин,но ме арестуваха...в Беледието(общината)...
...дойдоха трима полицаи и ме запитаха откъде съм,какъв миллет съм,казах им,че съм от Щип и ,че съм българин.Като разбраха,че съм българин,рипнаха и като казаха "гяур"-забиха ме...в несвяст лежал съм 4 ч.На другия ден ме изведоха при валията,валията ме пита:"Какъв миллет си?Отговорих му:"Бугар."-"А,бугар,гяурдур!"
Цели 3 мес.ме разследваха,повече нощно време.Биха ме много.6 мес.ме държаха под долапо-кал и вода до колене,шир.1м..вис.1,50.Лежах 1 г.до делото и 6 мес.по делото.
Осъдиха ме на 101 г.затвор в пранги.В затвора се запознах с Йорд.Гавазов,Ст.Лазов...Там се бихме срещу Мицко-сърбомански войвода...на Мицко забихме 4 ножа...отново ме туриха 3 мес.в долап.
...1897 г.на 20 окт.амнистираха ни 10 души поради Гръц.-турската война.Най-много настояха за мене Дим.Лимончев и консулът в Битоля.Лимончев беше секретар в консулството.Консулът се интересуваше за мене и всеки месец ми пращаше по 3-4 лири."
Държавен архив Кюстендил.


Андон Тошев -  деец на ВМРО от Щип - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:57:01
Гордей се майко Македонийо!
(Народна песен от Вардарска Македония за легендарния български офицер подполк. Борис Дрангов, македонски българин от Скопие)

Гордей се Майко Македонийо!
https://www.youtube.com/watch?v=nujErqzT3ZE

подполк. Борис Дрангов - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:57:41
На завоя на Черна !
(Народна песен за героичните боеве при завоя на р. Черна на кота 1050 при Битоля през Първата световна война в май 1917г.)

Ясен месец изгрея
на завоя на Черна,
На завоя на Черна,
на илядо и петдесет /2

Бой започна, бой ужасен
между сърби и българи
Между сърби и българи,
англо-френци и германци /2

Майорот го рания,
фелдфебелот убия
Останая младите
да командват со ротата /2

Дръжте се бракя, уще малко,
еве* помощта иде
Еве помощта иде
откай* Белото море /2

*еве = ето
*откай = откъм

https://www.youtube.com/watch?v=JM8PnYiqjpY

https://www.youtube.com/watch?v=ETI7RdEoJnw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:58:25
Българе глава дигнали!
(Народна песен от Одринска Тракия за Илинденско-Преображенското въстание)
изпълнение на Сава Попсавов

Българе глава дигнали,
българе и комиткето
със царет бой да се биет,
царството да си преднимат.

Бре де ги чули, разбрали ,
пустите гърци проклети,
тийе мазмъта писали,
и я на царет спродили:

-Царю ле, цар Мурадю ле,
царю ле, еми чул ли си,
Царю ле, еми разбрали ли,
българе глава дигнали.

Българе глава дигнали,
българе и комиткето,
със тебе бой да се биет,
със тебе золум да правет.

Царет им нищо не рече
В Стамбул си тилал повика:
Събирайте се манавье и голи боси цигане ! /2/

Българе глава дигнали
българе и комиткето!

https://www.youtube.com/watch?v=wLhtBngfmUs
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 05:59:03
Песен за Рашанец
(Народна песен за войводата от ВМРО Аргир Маринов и четниците му Стефан Куртелов, Наум Златарев и Ламбо Берберчев, защитили заедно със своите другари в тежък бой 160 души мирно население отместността Рашанец до пътя Охрид - Ресен.)

https://www.youtube.com/watch?v=UMCLZ1V7OAU

Аргир Маринов войвода от ВМРО  https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 06:07:10
Летел е орел над Костурско
(Народна песен за поручик Андон Калчев защитника на егейските българи през втората световна война, разстрелян от гръцките военни в Солун в 1948г.)

Летел е орел над Костурско, над Леринско и Воденско,
летел и прашал народ поробен, български:
къде е брата мой войводата Андон Калчев.
Язи над него да летам прелетам,
сенка от слънце да му направа.

Плаче ми народ поробен, български:
Тежко ке найдеш ти войводата Андон Калчев
Той е у Солун у зандането.
Там черни гърци ке го обесат, убият,
че силно бранил земя българска, македонска.

Летнал орел накъм Солуна зандането.
Па чул си гласой той на брата си Андон Калчев:
Язи ке умрам, у гроб ке легна,
шо сум си бранил язи Костурско и Леринско, и Воденско,
вечно ке има, ке живее земята наша македонска, егейска,
и съм го бранил народот неин - верни българи!


 за поручик Андон Калчев: https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2&oldid=5146204)

https://www.youtube.com/watch?v=rx4AsDXJb20
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 06:07:47
Служи под Дрангово крило
(Народна песен за подполк. Борис Дрангов, роденият в Скопие легендарен български  офицер дал живота си за обединението на Отечеството) 

Щом искаш ти спокойно брате,
да мъкнеш бойното тегло,
та даже смърт да те не плаши,
служи под Дрангово крило,
море.

Майко Българийо,
гордей се с храбрия си син герой,
всичко той за теб отдаде,
даже и живота свой,
море.

https://www.youtube.com/watch?v=Gdc5HY6qyig
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:22:05
Вардарот съхнел, Скопие плакал
(Народна песен за Мара Бунева, българка от Тетово ликвидирала сръбския тиранин на Скопие)

Вардарот съхнел, Скопие плакал
от тиранина, сърбин Прелича.
Разплакал майки, разплакал деца,
че са скопяни, че са българи.

Се налютила Мара Бунева,
Мара Бунева баш българка.
насред Скопие,край Вардаро,
насред улица го пречекала.

Право стреляла, точно случила
баш тиранина, сърбин Прелича.
И се убила Мара Бунева,
зарад скопяни, зарад българско.

за Мара Бунева - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0 (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0)

https://www.youtube.com/watch?v=gAzp6PItPZM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:22:37
Хей прочул се Охрид
(Песен за спасяването на 25 български войника от немски плен в септември 1944г.  от гражданите на Охрид)

https://www.vbox7.com/play:6c28b574
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:24:26
А бре бай Милане!
(Песен за Сръбско-българската война 1885г.)
изпълнение Г.Върбанов

https://www.youtube.com/watch?v=31Se2zZY294
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:25:04
СЪЮЗНИЦИ - РАЗБОЙНИЦИ !
(Песен за Междусъюзническата война 1913г.)

Поехме ний ръка на брат,
У вас душа се крила ад,
Привичка на разбойник стар,
Погазил име, чест, олтар!

Съюзници-разбойници,
Коварни, подли и без срам,
Обрахте ни, ограбихте
Отечествения наш храм!

Не хора сте, демони вий,
У вас престъпността се крий,
Загнездила се здраво днес;
Вий рожба сте на злоба, бес!

За сатанинския ви план
О, подла, завистлива сган,
Помнете, сметка ний държим
И люто ще си отмъстим!

https://www.youtube.com/watch?v=OdE_5TSHeSY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:25:48
Турчин ми кара клета робиня
(Народна песен за издевателствата на турците над българския народ през 5 вековното турско робство)
изпълнение - Бански старчета

Турчин ми кара

Турчин ми кара, турчин ми кара,
турчин ми кара клета робиня,
турчин ми кара клета робиня

Турчин ми кара клета робиня,
боса я кара по люта слана,
силно я бие по бело лице,
по бело лице, по равна снага

Тя му се моли: Пусни ме аго,
пусни ме, аго дома да ида,
дома да ида, дете да вида
Оставила съм го самичко в люлча
самичко в люлча в празна каща

Турчин си бие клета робиня,
не дава дома да иде,
дома да иде, дете да види

Робиня плаче, плаче, нарежда:
Прости ми, синко Стояне,
че те тебе клета оставих
в бащини двори без баща,
в майчини постели без макя
Кога синко пораснеш,
кога ти рупа заприлега,
земи си пушка бердана,
пушката синко сабята
Мене синко нема да върнеш,
сестра ти, Стояне, на турчин не давай!

Турчин ми кара, турчин ми кара,
турчин ми кара клета робиня,
турчин ми кара клета робиня


Друг вариант на текста:

Турчин ми кара клета робиня.
Люто я кара по люта слана,
бие я, бие по бяло лице:
- Мари, хвърли си мъжкото дете!
А робинка му тихо говори:
- А бре турчине, бре чужда вяро,
как да си хвърля мъжкото дете,
като съм ази попова снаха,
попова снаха, дяку невеста?
Не съм родила девет години,
та па се пукна проклета пролет,
та ми хокнаха клети боляри:
"Биле за глава, биле за рожба!"
Всяка си даде златния гердан,
та си купиха биле за глава;
ази си дадох златните гривни,
та съм купила биле за рожба,
та съм родила мъжко детенце.
Па седна турчин да обядува.
Робинка узе мъжко детенце,
та го отнесе на планината,
па му направи от павет люлка,
та я направи за две елици,
та па си тури мъжко детенце,
та го залюля и запея му,
и запея му и заплака си:
- Нани ми, нани, мъжко детенце!
Тебе е майка Стара планиа,
до две елици - две мили сестри;
духна ще ветрец, полюля ще те,
до ще кошута, подуи ще те!
Глас е дошъл от планината:
- Иди си, иди, млада робинко,
ти немай грижа за мъжко дете,
аз ще съм майка на твойто дете,
до две елици - две мили сестри;
духна ще ветрец, та ще го люлей,
валя ще дъждец, та ще го баня,
до ще кошута, та ще го дои,
юнак ще расне турчин да бие!
не ще е остане майка робиня.
Стара планина - стара майчица!

https://www.youtube.com/watch?v=d6oDT2pa4YY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:26:21
А бре, дядо Костадине

– А бре, дядо Костадине, мели ли ти воденица? (2)
 – Мели, мели сал за мене и за моите дечица. (2)

 – А бре, дядо Костадине, колко са ти дечицата? (2)
 – Пет на оран, пет на копан и петнайсет просо жънат, (2)

 пет на нива, пет на лозе и петнайсет жетва жънат, (2)
 две повити, две развити и за две се надяваме. (2)

 – А бре, дядо Костадине, мели ли ти воденица? (2)
 – Мели, мели сал за мене и за моите дечица. (2)
 
Изпълнява Христина Ботева:

https://www.vbox7.com/play:e367540689
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:28:59
Хайдут Велко с малка мома - "Бадем дърво"
(Българска народна песен от Поморавиетно за войводата на българите в Тимошко и за жена му Кючук Стана)

Израсло ми бадем* дърво тенко, високо,
под дърво е хайдут Велко сос мала мома;
дюшек му е църна земя с трева зелена,
ястак му е десна ръка хайдут Велкова,
юрган му е златно небе со дребни звезди.

Го догледа стара майка хайдут Велкова,
люто кълнит стара майках айдут Велкова:
- Да би дал бог силен ветар из Будин** града,
да уборит бадем дърво тенко, високо,
да го убодит хайдут Велко сос мала мома!

Уще реч не дорече стара му майка,
ми повея силен ветар из Будин града,
го убори бадем дърво тенко, високо,
го убоди хайдут Велко сос мала мома!

Български народни песни сборник, Димитър и Константин Миладинови, Загреб 1861

* Много е възможна алегория или контаминация (смесване) на дървото "бадем", съвсем нетипично за тези български крайща, с думата "бедем", както е в някои варианти на песента, с която се означава крепостна стена, уклепление, в северозападните и др. български говори, като алегория на укрепяването срещу турците на Неготин и др. места от Велко войвода и българите.

** Будин - Видин, Бдин

Съкратен вариант изпълняван днес в Сърбия:
Расло ми е бадем дърво
тенко високо (2).
Под бадем лежи хайдут Велко
с лепом девойком (2).
Дюшек им е детелина
трава зелена (2).
Юрган им е росна грана
сладки бадема (2).
Ястък им е десна рука
хайдут велкова (2).

https://www.youtube.com/watch?v=8ZX2GTHXyiU

ХАЙДУТ ВЕЛКО
проф. Пламен Павлов, Българи участвали в освобождението на Сърбия и Гърция, сп. Литературен свят, брой 40 май 2012г.
http://literaturensviat.com/?p=57319 (http://literaturensviat.com/?p=57319)

СРЪБСКОТО ВЪСТАНИЕ И БЪЛГАРИТЕ

По силата на решенията на Свищовския мирен договор (1791 г.) сърбите получават право да избират свои кнезове (кметове) и да формират 15-хилядна войска. Главатарите (дахии) на еничарите в Белград обаче извършват клане над кнезовете (около 70 души), което дава началото на Сръбското въстание (1804 г.). Воден от търговеца Кара Георги, бунтът среща подкрепа от страна на много българи, най-вече от Поморавието и Видинско. Ако трябва да сме точни, въстанието може да бъде определено и като сръбско-българско - в онази епоха българско население живее дори в самия Белградски пашалък! Твърде отчетливо е и участието на изявени за времето си личности - отличават се бинбашиите (полковниците) Кондо, Драган Папазоглу, Киро Бекярски, Узун Мирко, прочутият Хайдук Велко... Преговорите за мир с "Високата порта" са водени от българина Петър Ичко.

За съжаление, още в началото на своето съществуване новата сръбска държавица се стреми към заграбване на изконни български земи. В хода на руско-турската война от 1806-1812 г. войводите от населената предимно с българи малка област Поречие Петър Добрянец и Миленко Стайкович дори търсят руска помощ за създаване на българско княжество. При преговорите със султана през 1808 г. Кара Георги отстъпва тези земи, пренебрегвайки българските си съседи и съюзници.

Реален израз сръбските намерения получават с окупацията на Тимошкия край (1833 г.), като е използван един бунт на местните българи. С подкрепата на Русия сърбите задържат пет нахии (околии) с българско население: Неготинска, Зайчарска, Гургусовецка (дн. Княжевацка), Алексинецка, Крушевецка. Дори и днес се признава, че местните хора говорят сърбизиран "торлашки диалект", въпреки спекулациите за уж "сръбската" етническа природа на тази българска етнографска група.

Още Г.С. Раковски през 1863 г. във в. "Българска дневница" разобличава грабителските стремежи на Сърбия, която търси териториално разширение "... не по правий и естествений си ход към Босна и Ерцеговина, де живее негов чист сръбски елемент, но към Видин и София, сърцето на България! Присвоените в последните времена няколко окръжия, от Българска Морава до Тимока, кои еще отчасти говорят чист български език, а отчасти помесан със сръбски (...) са живо доказателство (за) хода сръбской неправедной към нас политици...»


ХАЙДУТ ВЕЛКО

Прочутият войвода е българин, роден в с. Леновци (дн. Леновац), Зайчарско, през 1780 г. в богато семейство. В средата на ХІХ в. историкът на сръбското въстание Леополд фон Ранке упорито го нарича не «Велко», а «Велико» (!) - форма, характерна за българската, а не за сръбската именна практика. Баща на Велико/Велко е Петър Сиренаря, собственик на големи стада овце, производител и търговец на сирене. Бъдещият бунтовник от малък е овчар, после слуга на някакъв турчин във Видин. Става хайдутин на 22 години, когато убива двама турци, нападнали сестра му. За кратко постъпва на служба при османския аянин Осман Пазвантоглу във Видин. При някаква свада Велко убива двама бойци на аянина, бяга при хайдушкия войвода Станой Главаш и дори се жени за сестра му Мария. Заедно с неговата чета се включва в Първото сръбско въстание, а през 1806 г. с войводите Душан и Вуица Вуличевичи участва в атаката срещу Белград.

Въпреки настояванията на сръбската историография и публицистика, Хайдук Велко е имал българско самосъзнание и поведение, което невинаги съвпада с онова на сръбските водачи. В хода на събитията той на практика се стреми към създаването на българско княжество в поречието на Тимок. Кара Георги решава да се възползва от тези стремежи, изпращайки го да вдигне бунт в родния си край - района на Криви вир и Църна река. Велко действа начело преди всичко на доброволци, които са българи. Някои от сръбските водачи го смятат за опасен и дори правят опит да го отстранят. През 1810 г. в битката при Варварин е тежко ранен в лявата ръка, с която по-късно си служи трудно. Поради своя буен характер българинът нерядко проявява неподчинение, вкл. и към Кара Георги. Изумителната му храброст обаче го прави едно от "лицата" на въстанието, негов прославен герой! През 1810 г. тази популярност му носи руски златен орден за храброст.

През 1811 г. Велко е начело на бунта в Тимошко (т.нар. в Сърбия Тимошка крайна). Жени се втори път, този път за дръзката Кючук Стана, която с оръжие в ръка се бие срещу турците. През лятото на 1813 г. Велко прави смел набег до стените на Видин. Силите са неравни - срещу 3 хиляди българи се отправя 16 хилядна армия. Велко укрепява Неготин с окопи и кули, като двадесетн дни удържа атаките. Заедно с него се сражават братята му Милутин и Милко, хаджи Никола Михайлов, Стоян Абраш и др. Велко загива на 28 юли 1813 г. Биографията на Хайдук Велко, изпълнена с авантюри и героизъм, е художествено пресъздадена от прочутия сръбски писател Вук Караджич.

ХАЙДУТ ВЕЛКО в Уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE)

БЪЛГАРИ НА МОРАВА, Гавриил Занетов,  София, 1914, Печатница Либерални клуб - http://www.promacedonia.org/gz2/index.htm (http://www.promacedonia.org/gz2/index.htm)

БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ В ПОМОРАВИЕТО И ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ,  Уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8?uselang=sr)

ТИМОШКО в Уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE)

ПОМОРАВИЕТО в Уикипедия  -  https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5)


Четири български и една сръбска народни песни за хайдут Велко

Хайдут Велко и Омер паша
(Българска народна песен)

Свадиха са, свадиха са
цар Мажара и унгури.
Хабер прати цар Мажара,
да са сбира хайдут Велко,
да са сбира, да са стяга -
ша го бият девет паши,
девет паши аскерлии.
Хайдут Велко хабер няма,
хайдут Велко яде, пие.
Отговаря хайдут Велко:
- Ой та тебе кючук, Станке,
точи, давай спирт ракия,
да пояде хайдут Велко,
да пояде, да попие.
Отговаря кючук Станка:
Излез, излез, хайдут Велко,
че погледни Русенското,
Русенското равно поле,
посиняло, потъмняло,
натегнало с върли турци.
Отговаря хайдут Велко:
- Ой те тебе, кючук Станке,
намери ми ризничката,
ризничката сребърната,
тупухчета девет оки,
стегнете ми кула-ата,
доде яде хайдут Велко,
доде яде, доде пие.
Че си стана хайдут Велко,
облече си ризничката,
ризничката сребърната,
задигна си тупухчето,
тупухчето девет оки,
въседна си кула-ата,
че отиде хайдут Велко
в Русенското равно поле -
ша го бият девет паши,
девет паши аскерлии.
Разигра са кула-ата
завъртя тупухчето
тупухчето деет оки,
че помоли девет паши,
девет паши аскерлии,
улови си едно робче -
Умер паша брадатия.
Като върви хайдут Велко,
като върви и си вика:
- Излез, излез, кючук Станке,
излез, излез, посрешни ма,
че ти водя едно робче,
едно робче Умер паша
Умер паша брадатия
да ти бави мъжко дете,
да го бави, да го люлей.

Сборник народни умотеорения (СбНУ10)

Хайдут Велко
(Българска народна песен)

Вятър ми вее, гора люлее
за тебе, хайдут Велко, за тебе!
Хайдут ми Велко лежи, умира -
тежко ти, хайдут Велко, горко ти!
Младо му булче над глава стои -
тежко ти, хайдут Велко, горко ти,
над глава седи, тихом му дума:
- Ти като лежиш болен, умираш,
кой ще ти носи дългата пушка
бойлия, хайдут Велко, бойлия?
- Нека я носи Милош побратим
за мене, черни очи, за мене!
- Кой ще ти носи тънката сабя
френгия, хайдут Велко, френгия?
- Нека я носи Милуш побратим
за мене, черни очи, за мене!
- Кой ще ти носи чифте пищови
за тебе, хайдут Велко, за тебе?
- Нека ги носи Милош войвода
за мене, черни очи, за мене!
- Кой ще ти язди хранено конче
за тебе, хайдут Велко, за тебе?
- Нека го язди Милош войвода
за мене, черни очи, за мене!
- Кой ще ти люби хубаво булче
за тебе, хайдут Велко, за тебе?
- Сичко си давам, булче не давам
от мене, черни очи, от мене!
А кога умра, нека да плаче
за мене, черни очи, за мене,
че няма юнак кой да го люби
като мен, черни очи, като мен!
Нека да плаче, нека да жали
за мене, черни очи, за мене!

Копривщица, Л. Каравелов - С. 1, № 124.


Писмо пише Мулан паша
(Българска народна песен за хайдут Велко)

Писмо пише Мулан паша,
Хай, хай, хай, хай.
Писмо пише Мулан паша
Мулан паша из Видина.
Па го праща в Неготина,
Ха, хай, хай, хай,
Па го праща е Неготина
До войвода хайдут Велко:
Я си предай хайдут Велко
Хай, хай, хай, хай,
Я си предай хайдут Велко
Неготина и крайна.
Че ще пратя силна войска,
Хай, хай, хай, хай.
Че ще пратя силна войска.
Сто отбора, сто хиляда.
Отговаря хайдут Велко,
Хай, хай, хай, хай.
Ти ще пратиш силна войска
Силно ще я аз посрещна.
Аз си имам до три полка,
Хай, хай, хай, хай.
Аз си имам до три полка,
До три полка се хайдуци.
Мойта войска ще те бие,
Хай, хай, хай, хай.
Мойта войска ще те бие,
Че е войска все хайдушка.


Болен ми лежи Кара Мустафа
(Българска народна песен за хайдут Велко)

Болен ми лежи Кара Мустафа,
Кой че ти носи дългата пушка?
Нека я носи море, пушка, той хайдут Велко
Защо е боле юнак от мене.
Кой че ти носи острата сабя?
Нека я носи море, той хайдут Велко
Защо е боле юнак от мене.
Кой че ти яха море, вранята коня?
Нека я яха море, той хайдут Велко
Защо е боле юнак от мене.
Кой ке ти люби море, младото булче?
Него че люби море, тай хайдут Велко.
Защо е боле юнак от мене.

Български народни песни сборник, Димитър и Константин Миладинови, Загреб 1861


Хайдук Велько
(Сръбска народна песен за хайдут Велко)

Бугарска майка го в родила
со бугарско млеко го е кърмила.
Хвала тебе бугарски витеже .
Сабля твоя свуда турци реже,
Хайдук Велько, юнак болье нема,
У бугаре — весела му майка.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:29:40
Дряновските булки

Тръгнали ми са дряновските булки,
тръгнали ми са дряновските булки
на сбор да идат, сбор да сборуват,
сбор да сборуват, хоро да играят

Дей Кольо, де? Бре да се не види, джанъм*
Дей Кольо, де? Тюх, да се не види! /2

Отдолу иде Кольо Бързака,
Кольо Бързака с куцото магаре
Всичките му дават по една парица,
та да ги прекара през мътна водица

Дей Кольо, де? Бре да се не види, джанъм
Дей Кольо, де? Тюх, да се не види! /2

Всичките му дават по една парица,
та да ги прекара през мътна водица
Сал* една вдовица нищо му не дава,
бели поли вдига, мътна вода гази

Дей Кольо, де? Бре да се не види, джанъм
Дей Кольо, де? Тюх, да се не види! /2

*джанъм = душо, душке
*сал = само

https://vbox7.com/play:88076fdaf6
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:30:16
Залюбих, мамо, три моми

Залюбих, мамо, три моми,
залюбих, мамо, три моми
Залюбих, мамо, три моми,
и трите, мамо, убави, леле,
и трите, мамо, гиздави /2

Залюбих, мамо, първата,
залюбих, мамо, първата
Първата, втората, третата,
първата ми е най-мила, мамо,
най-мила, мамо, най-драга /2

Залюбих, мамо, втората,
залюбих, мамо, втората
Втората, третата, първата,
първата ми е най-мила, мамо,
най-мила, мамо, най-драга /2

Залюбих, мамо, третата,
залюбих, мамо, третата
Третата, втората, първата,
първата ми е най-мила, мамо,
най-мила, мамо, най-драга /2

Учи ме, мамо, научи,
учи ме, мамо, научи
Учи ме, мамо, научи
коя от трите да зема, леле,
коя от трите да зема /2

Земи си сине, първата,
земи си сине, първата
Първата, втората, третата,
първата ти е най-мила, сине,
най-мила, сине, най-драга /2

Изпълнява Надка Евтимова:

https://www.vbox7.com/play:bedf83c9
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:31:21
Прочу се мома Манолка

Прочу се мома Манолка
сред девет села в дисету,
дисету, равна Добруджа.

Утде я зачу тоз Първан,
тоз Първан първи бугаташ,
тоз Първан, баш болярина.

Три пътя Първан приводи
три пъти по три намина,
дурде девет мина женили.

И пак Манолка ни дали,
майка и баща й я дават.
Манолка саму не рачи.

Манолка дума майка си:
- Ни ща го, мамо, ни ща го
тоз Първан, тоз пияница.

Кугату седни сред селу,
сред селу насред мегдана,
ялова крава залага
за пуста, мамо, ракия.

https://www.youtube.com/watch?v=AE9nT_wP-90
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:38:58
Кога зора се зазори

(Народна песен за Балканската война,
текст народен, музика народна, аранжимент Михаил Ваклинов, изпълнение - вокална група при ансамбъл Гоце Делчев)

Кога зора се зазори,
Слънцето трепти изгрева.
Ей караули свиреха.
Ей стани, стани комендир,
Че ротата ти пристигна.

Не мога друже да стана,
Турски ме куршум прониза,
От лева страна в сърцето, ей
Кога си вие тръгнете,
Дано си вие минете,
Край наша гара Търново, ей

Майка ми ще ве посрещне,
За мене ще ви запита,
ей,  право да й кажете.
Син ти го бабо сгодихме,
За черна земя Тракийска,
Ей свидна земя Българска.

Гроба му бабо сложихме,
От лева страна Марица, ей,
Хубав му венец увихме,
Лично му име писахме,
Че тук почива ротния,
На шеста рота картечна, ей.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 09 August 2018, 20:40:19
Наш Капитан Бърдаров
(Народна песен от Охридско за капитан Христо Лазаров Бърдаров,
командир на Първа картечна рота на XIX Шуменски пехотен полк,
воювал  в победоносното освобождение на Добруджа в 1916г.,
загинал защитавайки  Охрид и Струга в сражение срещу французите край село Поградец,
недалеч от Струга  на кота 1704 в Мокра планина в дн. Албания на 18 октомври 1917 г.
В 2006 г. в родния му град Разград е поставен негов баралеф, а
на 13 юли 2008 г. до барелефа признателните граждани на Охрид с волни пожертвования
поставят паметна плоча на героя, коята е тържествено открита от водещия делегацията
охридчанин Любчо Куртелов, председател на сдружение Хоризонти, проф. Божидар Димитров,
кмета на Разград, потомците на доблестния български офицер и родолюбивото гражданство)

Наш Капитан Бърдаров
Ротен командир беше,
На първа картечна рота
деветнайстий пехотен полк.

Война се веч започна,
с Румъни, Русняци
ротата си той поведе
по равна Добруджа,

По равните полета,
към Тутракан и Дойран,
Румъни той там срещна,
и боя започна .

Летят без брой шрапнели,
Фугаси и куршуми,
Негова глас тихо шуми:
,,Напред, момци, напред

,,С картечници стреляйте,
и бомби хвърляйте,
На румънските окопи,
и ями дълбоки.

Рота напред летеше,
пред рота вървеше,
към кървавата могила,
по цяла Добруджа.

С полка заминава
там на южния фронт,
край Охридското езеро,
на Мокра планина.

Ужасен бой се започна
с Французи и Сърби,
пред първа картечна рота,
деветнайстий пехотен полк.

Той беше горе на върха,
с пистолет в ръка,
на Французите стреляше,
трупове сваляше.

Нещастен ден за него,
двадесетий октомврий,
франциски куршум го прониза
,,Убит съм, момци, убит

,,Немога веч до стана,
при вази да дойда,
да дойде поручик Калчев
рота да му предам.

,,В Струга ме отведете,
Там ме погребете,
И надпис над мен турете
Кой мине да чете:

,,Че тук почива капитан
Христо Бърдаров,
от първа картечна рота,
деветнайстий пехотен полк.

Като дойдат мойте мили,
там да ме намерат,
с сълзи да ме облеят,
с мен да се гордеят.

,,Че юнак са син родили,
В боя убили,
за слава и свобода
жертва той стана.

Народна песен от Охрид и Струга, Алманах ,,Струга", 1932 г.


Партитура на песента от Охрид
https://www.youtube.com/watch?v=_qDi43-REkg

Кап. Христо Бърдаров в уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%29)

За кап. Христо Бърдаров и песента на охридяни за него - http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=752&aid=17020 (http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=752&aid=17020)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:42:25
ОЙ ТИ ПИЛЕ КРИЛАТО

(Народна песен на македонските българи за битките при Чаталджа в Балканската война)


Ой пиле, пиле, пиле крилато,
пиле крилато пиле хвъркато,
като те храня сутрин и вечер
суутрин и вечер  па и по пладне,

стори на мене бар едно добро
ти да отидеш в Димотика,
в  Димотика в главната квартира,
при генерала,  генерал  Савов,

крилце да вдигнеш писмо да пуснеш,
писмо да пуснеш до генерала,
войска да прати долу на Чаталджа,
на Чаталджа на Радко Димитриев,

че са придошли много турски войски,
много турски войски, черни арапи,
черни арапи, тез черни кюрди,
тез черни кюрди, грозни зебеци.

Генерал Савов  заповед  издава,
Радко Димитриев войска получава,
войска получава, турци избива,
много избива,  повече пленява.

Текст и музика - народни, изпълнение: Любка Рондова, Кръстьо Атанасов  солистит в ансамбъл ''Гоце Делчев'', аранжимент Никола Ваклинов, танцов ансамбъл ''Чинари''. Песента е от албума, посветен на 100-годишнината от Балканската война. БНТ Канал 1 ''Иде нашенската музика''https://www.facebook.com/BGMemory/videos/10201046908989282/
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:43:17
Пиян Георги


Тъпан бие сред селу,
гайди свирят весело.
Пиян Георги се жени,
от старите йергени.
Пиян Георги се жени,
най-старият йергенин.

Кръчмарин Гюру кумува,
дели Митко сватува,
девер е Петко лъжеца
и сват е Стоян крадеца.

Надошли са сватбари,
негови верни другари.
Яли са, още пили са
пустото вино червено, х2
триса оки мерено.

Кога виното изпиха,
всички се много напиха.
Зазвънтяха ножове,
загърмяха пищове.
Пиян георги в средата,
вика и върти камата.

Младата булка пияна,
свекървата заляна.
За коси се улавят
и сватбата развалят.
Пиян се Георги разжени,
пак си остана йергенин.


изпълнява Георги Германов:


https://www.youtube.com/watch?v=Gosr0rAS7JY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:44:07
Па шта си ти?

Песен за македонското девойче Васка Зойчева от Прилеп единствена дала цвете на сръбския княз Александър Караджорджевич при влизането му в опразнения от турците Скопие на Каменния мост над Вардар на 14.10.1912г., когато на въпроса на особата  "Па шта си ти?" (Каква си ти?) детето отговаря чистосърдечно: "Българка съм" то получава жесток шамар и грозни псувни от србския престолонаследник на който е дало цветето си,
случката дълбоко потриса скопяни и предвещава зверските репресии на сръбската власт над тях, заради които от ВМРО първо е ликвидиран сръбския управител на Македония  Велимир Прелич застрелян  в центъра на Скопие на същия Камен мост на Вардар от Мара Бунева на  13 януари 1928 , а след това и въпросния крал Александър Караджорджевич е ликвидиран от ВМРО в Марсилия на  9.10.1934г. разстрелян от  Величко Керин с псевдоним Владо Черноземски като заслужено възмездие за хилядите невинни българи, станали жертва на сръбския терор.

 Па шта си ти

Па шта си ти? - краля сръбски попита
едно малой моме, едно лично скопянче

Ей ти, кралю, яз сум си баш българка
от град български, от земя българска!

За тез думи кралят удрил момето
пред майка и татко, пред всички скопяни

Ей ти кралю, слушай, слушай, запомни:
Цел народ ти виде, скоро ке ти отмъсти!

Ей ти кралю, бегай, бегай далеку!
Тука не е сръбско, тук е земя българска!

https://www.youtube.com/watch?v=m8o1vKBKTuA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:45:16
Се собрале комитите
(Народна песен за войводата на ВМОРО Йордан Силянов Пиперката от Кичевско)

Се собрале комитите.
Ке ми одат в Суво поле.
Напред оди войводата -
войводата Йордан Пиперка

Ке ми фатят до три пусии
(друг вариант: ке ми фатят метел изин*)
Ке го чекат Алил паша,
що я грабил руса Стойна,
руса Стойна от Мало Церско

Проговаря войводата -
войводата Йордан Пиперка:
"Ай да слезиме в Долно Брезово.
Да го венчаме Алил паша
за невеста остра сабя."

* метел изин - тур. позволение, разрешение, път


За Йордан Силянов Пиперката войвода от ВМОРО в уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0)

изпълнение на Румяна Попова
https://www.youtube.com/watch?v=Iabe3BaNLHQ

изпълнение на група "Македонски мерак"
https://www.youtube.com/watch?v=RYkpcbxT8lI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:46:05
А бре Кольо, Мамин Кольо

(Българска народна от Македония за войводата на ВМОРО Никола Коев Николов наричан Мамин Кольо, братов син на дейвствалия в Тракия, Македоня и Поморавието легендарен войвода на ВМОРО Таню Николов)


За войводата от ВМОРО Никола Коев Николов наричан Мамин Кольо в уикипедия -  https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E)

- А бре, Кольо, мамин Кольо, мамина комита,
не наоди ли се, Кольо, по Пирин планина?
Не наноси ли се, Кольо, пушка манлихера?
Не ли ти е жално, Кольо, за твоята майка?
Не ли ти е жално, Кольо, за твоята жена?
Не ли ти е жално, Кольо, за твоите деца?

- На мен ми е майка, мале, Пирин планина
на мен ми е жена, мале, пушка манлихера,
на мен ми са деца, мале, дребните куршуми.
Къде да ги пратя, мале, работа ми вършат,
работа ми вършат, мале, назад не се връщат.

изпълнение на Гуна Иванова
https://www.youtube.com/watch?v=5DIE2qtzV8w

изпълнение на Държавния ансабъл за народни песни на РТЦ Благоевград
https://www.youtube.com/watch?v=Vrbv-EGRLVc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:46:38
Желба по Кукуш

Песен за българския град Кукуш в Егейска Македония, отстоящ само на петдесетина км от днешната граница, изгорен заедно другия близък български град Струмица и околните български села от гърцата армия в 1913 г. водеща войната под зловещия, античовешки, но цинично ясен лозунг: ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΗ "Българин да не остане" - "Вулгарос на ми мини". Международната Карнегиева анкета неопровержимо свидетелства за този геноцид когато мирното егейско българско население е избивано  зверски от окупатора.

Изпълнение  Кичка Христова
https://www.youtube.com/watch?v=ym48QEhnMys
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:47:08
Тамо долу край Белото море
Народна песен на македонските българи бежанци от Солунско

Тамо долу край Белото море,
тамо е бракя, мойот роден край
Тиран дойде, нас не пропади,
па скитаме по целиот свет
О, Македонийо, моя земьо напатена!

Уще памтам*, бракя, бежанците
со очи тажни, сърца ранети
напущия родното огнище,
а тръгная в земи далечни
О, Македонийо, моя земьо напатена!

Уще памтам, бракя македонци,
Кукуш, Делчев и Бело море,
не го памтам пусто Еди Куле,
тоа сатре многу герои
О, Македонийо, моя земьо напатена!

Дали еднаж пак ке се вратам
во нашиот мил роден край,
дали еднаж сонце ке огрее
тамо долу в Македония
О, Македонийо, моя мила земьо родена!
О, Македонийо, моя земьо напатена!

*памтам = помня

изпълнение на Васка Илиева
https://www.youtube.com/watch?v=Nbv93On410k
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:48:24
ВО СОЛУНА ЕДИ КУЛЕ
Народна песен за борбите на егейските българи срещу поробителите

Затворът Еди куле в Солун е един от най-страшните. Там първо турските, а от Междусъюзническата война 1913г. и гръцките поробители на Македония и Беломорска Тракия хвърлят най-опасните за тях българи.  В него  сутринта на 27 август 1948 г. е убит "Костурският орел" роденият в костурското село Жужелци учен и български поручик Андон Калчев - защитника на егейските българи от Леринско, Воденско, Преспанско и Костурско, имали нещастието да останат извън пределите Царство България през втората световна война. Разпространяваните и днес от гузната гръцка пропаганда гнусни клевети  за този достоен македонски българин подпомогнал организирането на Солунския български клуб и на Опълчението за самозащита на местните българи от гръцките фашисти и комунисти наречено "Охрана" достигнало 12 000 въоръжени местни българи, не са успели да замъглят горещата народната любов и признателност към него изляла се в песента "Костурски орел" и различни легенди.

Затворът Еди Куле в Солун - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5)

Андон Калчев - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2)

Охрана - опълчението на българите от  Костурско, Леринско, Воденско, Преспанско 1941 -1944г. https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)


изпълнение на Васка Илиева
https://www.youtube.com/watch?v=2E7m1XM6WO4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:49:09
Болен лежи Катил Георги

Тракийска и македонска българска народна песен за войводата от ВМОРО Георги Мияковски наречен Катил Георги и Солунските зандани.


Войводата Георги Мияковски е роден е през 1876 година в мариовското село Бърник. Присъединява се към ВМОРО бори се срещу турския поробител и действа срещу гръцката въоръжена пропаганда в Мариово. Гръцки андарти убиват семейството му с изключение на най-малкия му брат, който е изпратен като подарък на сестрата на гръцкия капитан, която е бездетна. По време на Първата световна война е назначен за кмет на родното си село и като такъв активно участва в издирването и избиването на сътрудниците и дейците на гръцката пропаганда.

За войводата от ВМОРО Георги Мияковски - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8)


Тракийския вариант в изпълнение на Димитър Богданов:

https://www.youtube.com/watch?v=etdH8-ZBvWw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:50:27
БОРЯНО, БОРЯНКЕ

Българска народна песен любима в цяла България от делтата на Дунав до Бяло море, днес популярна и като детска песен,
играе се като обикновено право хоро в цялата страна, хватът най-често е за длани. Характерно за хорото е лекото полюляване на ръцете напред назад в ритъм с музиката. Играе се смесено в кръг, полукръг, вито или сключено. Тактовият размер е 2/4. Брои се едно; две.

Вариант в Добруджа:
Боряно, Борянке, сал ти ли си мома, (2)
сал ти ли си мома, сал ти ли знаеш да пееш? (2)
Гласът ти се чува чак до нашта нива. (2)
Чак до нашта нива, чак до нашта слива. (2)
Сърпа си оставиям, тебе да послушам, (2)
тебе да послушам, коя песен пееш. (2)
Коя песен пееш нея да засвиря, (2)
нея да засвиря хоро да направя. (2)
Хоро да направя, хоро на момците, (2)
хоро на момците както на момите.(2)


Вариант в Тракия:
Боряно, Борянке, сал ти ли си мома (2)
Сал ти ли си мома, мари, сал ти ли знайш да пееш (2)
Гласът ти се чува чак до нашта нива (2)
Чак до нашта нива, мари, чак до нашта слива  (2)
Сърпа си оставям, тебе да послушам  (2)
Че ми пееш леко, мари, а се чуй далеко  (2)


Вариант в Македония:
Боряно, Борянке, сал ти ли си мома, (x2)
сал ти ли си мома, сал ти ли знайш да пееш?
Гласот ти се чуе дур до нашта нива, (x2)
дур до нашта нива, дур под нашта слива.
Сърпа си оставям тебе да те слушам, (x2)
тебе да те слушам коя песен пееш,
коя песен пееш и яс да запея, (x2)
кое оро играш и яс да заиграм.


изпълнение на детски ансамбъл "Детелини":
https://www.youtube.com/watch?v=YUniq3Jjaqo

изпълниение на Стоян Ненков:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Tp_wU-xls


Боряна, Борянка, Боянка, Бойна и Буина се наричат някалко българки войводи за които се пеят песни.
Бойна войвода е хайдутка с интересно и древно българско име песента за нея е известна от някогашното българско с. Бейдаут в Северна Добруджа. За нея добруджанци пеят тази песен:

БОЙНА ВОЙВОДА
Събрали ми са, събрали
дор тристамина дружина
навръх на Стара планина,
на високата могила,
заклали крава ялова,
пробили душна бъчова,
натокли вино чървено,
послали златна трапеза.
Сичките наред сеннали,
сичките ядат и пият,
и са сичките веселят,
Тодорчо, млада войвода,
не яде Тодор, не пие.
Дружина думат Тодорчу:
– Тодоре, наша войводо,
защо не ядеш, не пиеш,
дали ти й ясте пресолно,
дали ти й вино горчиво?
Тодор дружина думаше:
– Дружина вярна, събрана,
ша стане девят години,
откак съм тръгнал хайдутин,
млого съм майки разплакал,
млого съм булки юдовил,
аз ша са веке юставя
от този пусти хайдутлук!
Бойна са мома прочула,
викайте я, калесайте
и тя със вази да доде,
син-зелен байрак да носи
и тристамина да води.
Стоянчо Хаджииванов,
дорде си дума продума,
наточи вино чървено,
напълни желта бъклица
и той при Бойна отиде,
и си на Бойна думаше:
– Бойно ле, моме хубава,
млого ти здраве от Тодорча,
искаш ли, Бойне, рачиш ли
и ти със нази да додеш,
син-зелен байрак да носиш?
Бойна ми мома хубава
на висок чардак седеше,
бяла къделя предеше,
Бойнина мама думаше:
– Бойно льо, къзъм Бойно льо,
мър преди, Бойно, мър тъчи,
че ша та мама ожени
в селото за баш момчето!
Бойна мама си думаше:
– Мале мо, стара мале мо,
опустяло ти й фурката,
фурката, мале, вретено!
Гора са, мамо, развива,
развива, раззеленива,
мойто са сърце налива
със ясни кърви горещи,
аз със хайдути ша ида!
Дорде си дума предума,
и са дружина зададе,
Бойна с дружина отиде.
Ходили мало ни млого,
ходили девят години –
не можле да ги изловят.
Царска са хазна обрали,
царю потеря подигна
и са сичките предали.
Бойна ми мома хубава,
дърво и камък фъргала –
пак не са Бойна предаде.
Тя си във село отиде
и на майка си думаше:
– Жени ма, мамо, годи ма
в селото за баш момчето!

СбНУ XXXV, № 239, стр. 232 – 233:33

Боряна войвода е възпята в народна песен от Разградско, записана още през средата на ХІХ в. от възрожденския деец, педагог и пръв български литературен критик Нешо Б. Бончев (1839 – 1878). 

БОРЯНКА ВОЙВОДА
Стоян Боренки думаше:
– Боряно, сестро Боряно!
Ти ма си много слушала
и сега да ма послушаш:
байряка да ми подигнеш,
юнаци да ми преведеш
през зелената морава;
царска се й хазна зачула,
хазната да превариме,
имане да си наземем –
кой колко може да носи!
Борянка дума Стояну:
– Байно ле, бачо Стояне,
не мога, байке, да дойда,
че съм си тежка разпета;
по пътя да не добия,
бела ще да ти направя,
бела, байке ле, холума!
Стоян Борянки думаше:
– Не бой са, сестро, не бой са,
нали е брат ти със тебе,
не щем се много забави,
я щем за три дни да идем,
за три дни и за три часа!
Борянка дума Стояну:
– Банке ле, да ме почакаш,
кончето да си оръжа,
премяна да си преблека!
Стоян Борянка почака,
та си премяна облече,
та си кончето оръжи;
обула сини шалвари,
обула черни ботуши
и капаклии калцуни;
приплещи пушка бойлия,
приплещи сабя френгия,
опаса силях сребърен,
запъхна чифте пищови,
запъхна остри ножове;
наложи калпак самурен,
завила бяла пушия.
И си кончето оръжи:
със синю седло алено,
със позлатени зингии;
и си байряка подигна,
и си юнаци поведе.
Че ги Борянка поведе
през широката поляна,
през зелената морава,
че ги Борянка заведе
на връх Стара планина,
на хайдушката равнина,
на хайдутското падало.
Царска се й хазна задала
със триста млади сеймени;
като ги видя Борянка –
кой зад туй дърво избяга,
кой пък избяга зад онуй,
сама Борянка остана
с нейниго брата Стояна.
Борянка дума Стояну:
– Байно ле, бачо Стоене,
я ми дай, банке, сабята,
мойта е сабя раждава:
три годин не е точена,
твойта е сабя френгия;
страх ма е, бате, страх ма е
дан ма сабята засрами.
Стоян и даде сабята;
тя се налево завъртя,
доде се сключи надясно,
току Борянка остана
и брат й Стоян въз нея.
Таман са хазна презела
и детето са намери;
как са намери и продума:
– Уйчо ле, уйчо Стоене!
И за мен дялба да делиш,
и аз бях ярдъм на мама!

Разградско (Бончев, № 52)

За ,,Боряна млада войвода" се пее и в още една трапезна песен от с. Крушари, Добричко. Тя е известна под заглавието ,,Либе хайдутка", по-кратка е и с различно съдържание, но текстът й не ни дава основания да смятаме, че визира образа на друга хайдутка със същото име. Напротив, сравнявайки двете песни, които произлизат от една и съща фолклорна област – Добруджанската, оставаме с впечатлението, че те като че ли взаимно се допълват в смислово отношение.

ЛИБЕ ХАЙДУТКА
Мама на Динчу думаше:
– Динчо бре, синко, Динчо бе,
хай да са синко ожениш
за Недка – нашта комшийка,
че е болярска дъщеря
и е работно момиче,
млого ща дари донесе:
дур триста жълти жълтици,
дур триста вакли овчици,
дур триста кила баири,
дур триста кила чеири!
Динчо мама си думаше:
– Устъй са, мамо, не думай
за Недка да са оженя!
Аз имам либе хайдутка –
Боряна млада войвода.
При нея, мамо, ша ида,
във тая гора зелена,
байряка ша си развея,
дружина ша си поведа!

с. Крушари, Добричко

В още няколко народни песни е възпята легендарната хайдутка Бояна (Боянка) войвода. Първата песен е по-известна като ,,Боянка войвода", още в средата на ХІХ в. е публикувана от руския учен Пьотр Алексеевич Безсонов (1828 – 1898), а по-късно и от Димитър Осинин под друго заглавие – ,,Мирче и Бояна". В нея се описва живота на момата-войвода след като вече уж се е отказала от хайдутството. Тогава Бояна се сгодява и омъжва за Мирчо войвода. Но веднъж участвала в хайдушката борба, жената трудно се отказва от нея и не може лесно да свикне с обикновеното ежедневие. Според песента, докато Боряна си седи мирно и тихо вкъщи и преде – съпругът й Мирчо е заловен от потеря. Той успява все пак да проводи хабер на жена си и... ,,ето я нея, не жена, а разярена вълчица", както я описва Н. Хайтов – за да спаси живота на мъжа си Бояна загърбва всичко, принуждава се отново да препаше ,,сабя френгия", да ,,забучи чифте пищови" и да освободи Мирчо от турски плен.
Хайтов, Николай. Жени-хайдутки, изд. на Националния съвет на ОФ, С., 1962 г., стр. 4.

БОЯНКА ВОЙВОДА

Де се е чюло, видяло,
мома войвода да бъде,
като ми мома Бояна!
Девет е годин ходила
на десетата година
Бояна се е годила
за Мирча, млада войвода.
Много й придан дадоха:
дванайсе върви алтъни,
тринайсе върви рупове
и десет оки коприна.
Като се е оженила,
Мирчо Бояни направи и
тънка ми хурка сребърна
и добро златно вретенце,
тънки дарове да преде,
юнаци да си дарува.
Седна Бояна да преде
копринени, бре, дарове,
а Мирчо в гора отиде.
Там са го турци хванали,
ръце му назад вързали,
синджир му на врат турили,
на крака – тежки букаи,
че го към Търнов водяха.
Отде ги срещна търговче,
Мирчо търговчи думаше:
"Търговче и базиргенче!
Скоро у дома да идеш
Бояна да кажеш,
че ма са турци хванали,
главата ще ми отрежат."
Търговче с коня замина,
та при Бояна отиде
още Бояни думаше:
"Бояно, млада войводо!
Мирча си турци хванаха
и го за в Търнов караха,
да му главата отрежат.
Я стани, стани, Бояно,
та си турците срещни,
срещни и Мирча отърви."
Това като чю Бояна,
хвърли си хурка сребърна
и добро златно вретенце,
облече мъжка премяна,
препаса сабля френгия,
забучи чифте пищови
и зема пушка бойлия.
Че стана, та турци срещна,
отдалек им са поклони,
отблизо им селям даде.
Турци Бояни думаха:
"Бояно, млада войводо,
я седни холам, Бояно,
да едем, още да пием!"
Бояна турци думаше:
"Ой ми ва вази, сердари!
Не дойдох да ям, да пия,
но дойдох бой да са бия!"
Дорде са турци усетят,
Бояна турци изколи.
Тогизи Мирча отърва,
отърва, още извади
от железните синджири
и от тежките букаи.
Мирчо Бояни думаше:
"Бояно, млада войводо!
Халал да ти е войводството
и моето, бре, мъжество,
че ми живота отърва
от тия клети душмани."

Друга песен също е публикувана в сборника на Безсонов със заглавие ,,Бояна" и под № ХХVІІІ. Вариант на тази песен, записват  и братя Миладинови в Панагюрище. Въз основа единствено на последния факт е трудно да се заключи, че именно там – из Панагюрско, е районът, в който е действала българската хайдутка Боян(к)а. По оскъдните данни, съдържащи се във фолклора, може да се предположи само, че хайдутството й продължава ок. 9 – 10 години, но този факт също е доста спорен, като се има предвид, че често се среща в различните варианти на песни и за други хайдутки. Според текста на песента Бояна предвожда дружина, в която хайдутин е и някой си Стоян, но не става ясно дали той е неин по-голям брат или просто посестрим. В момент на отчаяние Стоян е готов да се откаже от хайдутството и моли Бояна да разпусне дружината, за да се главят овчари някъде. Вместо да се залови за гегата непоколебимата войводка пресреща конвоя на т. нар. ,,Кирима бяла кадъна", обезврежда го, убива Карима (Кирима или Керима) кадъна и прибира събраните от нея данъци. Същата Кирима се споменава много често като персонаж и в други народни песни. Тя е била дъщеря на управителя на Пандаклийския вилает (с. Пандакли – от 1934 г. с. Тервел, а от 1950 г. с. Тенево, Ямболско), красива, силна, но и жестока жена, от която си пати цялата рая, подчинена на баща й. Именно при поредната обиколка из вилаета с цел събиране на данъци от населението, тя е нападната от хайдутите на Бояна войвода и заради прегрешенията си е обезглавена (според друга версия завършва живота си ослепена и напълно безпомощна). Дори само това да е геройството на хайдутката Бояна, то заслужено намира място в народното творчество. Остават неизвестни периодът на хайдутуване и родното място на войводката, като за последното днес претенции има и гр. Дряново.

БОЯНА ВОЙВОДКА

Бояна, млада Войводка!
Била Бояна Войводка,
Била е деветъ години,
Покарала е десета,
Ниде човякъ не видяле,
Камо ли пара да зематъ;
Продадоха си конете,
Изядоха си парите.
Стоянъ Боѣни думаше:
,,Мома сестрице, Бояно!
Я̀ хайде да са разнесемъ,
Овчере да са наглавимъ
По бегличките сюріи!"
А Бояна му думаше:
,,Почякай, бае Стоѣне,
Че ми е хаберъ втасало,
Че иде мома Кирима
Кирима, бѣла кадѫна
Сосъ турска хазна голѣма,
Сосъ деведесетъ джеляте,
Съ сто и дваесетъ харапе."
Па излезе на планина;
То и Кирима довтаса
Сосъ тешка хазна голѣма.
Изляла беше Бояна
Бояна млада Войводка,
Тà на Кирима думаше:
,,Киримо бѣла кадѫно!
Няшто да ти са помола,
Давно ми молба помине;
Я̀ предари ми момците,
Што та е господъ подарилъ,
Макаръ червене дукате!"
И Кирима й думаше:
,,Дейгиди курво Бояно!
И теб ли да са побоя,
Момците да ти предара,
Сосъ деведесе джелате,
Съ сто и дваесе Харапе."
Ми са ѣдоса Бояна, Бояна
млада Войводка,
Извади сабля френгія,
Тà я два пѫти прегрѫна,
И три пѫти я цалуна,
Тà са на сабля помоли:
,,Сабльо ле, моя сестрице!
Толкова ма си слушала,
Токо ма сега послушай,
Да взема хазна голѣма!"
Па ся Бояна заврѫтя
Ту на лево, ту на десно,
Кога сѣ назадъ обрѫна,
Токо Карима остала
Вовъ тая златна кочія.
Бояна каже Карими:
,,Каримо, бѣла кадѫно!
Подай си глава на вѫнка,
Главата да ти отряжа,
Да не крѫвава кочія."
Кирима й са молеше:
,,Бояно, мила сестрице!
Просто да ти е хазната,
Токо си мене не губи,
Че смъ едната на майкя,
Тà па ако сѫмъ едната,
Ами сѫмъ млада годена
Годена, а неженена!"
Бояна е непослуша,
Нѫ влезе въ златна кочія,
Кирими глава отряза,
Па са Бояна провикна:
,,Дружина вѣрна, зговорна!
Кой на кѫде е, да доде,
Да земи тешко имане,
Кой колко може да дигне,
Азе ща съ кола да карамъ."

БУЙНА ВОЙВОДА
Събрали са са, събрали
търновски млади момчета,
момчета като вълчета,
юнаци се без мустаци,
купиха крава ялова,
та си ядяха, пияха.
Никола млад байряктар,
той на момчета думаше:
– Момчета като вълчета,
юнаци се без мустаци,
като едете, пиете,
че пада ли ве на сърце,
излиза ли ви на лице –
мене на сърце не пада,
нито на лице излазя,
че си войвода нямаме,
юнаци да си нареди,
нареди, да ги поведе.
Ето ми девет годинки
как ни й Буйна оставила –
харалъка ни са довърши,
цървули ни са додраха.
Пробийте душни бъчови,
налейте желта бъклица,
пратете русо копиле
да иде Буйна да вика –
прави що прави да доде,
юнаци да си нареди,
нареди, да ги натъкми,
натъкми, да ги поведе.
Пробили душни бъчови,
налели желта бъклица,
пратили русо копиле
да иде Буйна да вика.
Буйна ми булка хубава,
Буйна на боклук седеше,
на ръка памук предеше,
горе, надолу поглежда
към хайдушкото сборище.
Ето момченце да иде,
момченце русо копиле,
право при Буйна отиде,
желта й бъклица подаде,
още на Буйна думаше:
– Буйно ле, булка хубава,
много ти здраве провожда
Никола млад байряктарин –
правиш що правиш – да додеш,
юнаци да му наредиш,
наредиш, да ги натъкмиш,
натъкмиш, да ги поведеш.
Ето ми девет годинки
как си ни, Буйне, оставила –
харалъка им са довърши,
цървули им са додраха,
никаква кяра нямаха.
Буйна момченце думаше:
– Момченце, русо копиле,
не моя, джанъм, да дода –
Момченце Буйни думаше:
– Буйно ле, булка хубава,
доде не додеш, не бива!
Буйна си нищо не рече
и тя се назад повърна,
отвори темни зимници,
отключи пъстри сандъци,
разфърли герджик премяни,
облече юнашка образа,
руси си коси завърза,
бели ръкави запретна,
алена феса накриви,
препаса сабя френгия,
нарами пушка бойлия,
че си момченце поведе
към хайдушкото сборище,
на хайдушкото кладенче.
Там си Никола намери,
Никола млад байряктар
с негови отбор юнаци,
юнаци се без мустаци,
като си Буйна видяха,
сички на крака станаха.
Буйна момчета думаше:
– Момчета като вълчета,
юнаци се без мустаци,
нещо що да ви попитам,
правичко да ми кажете –
да турим пръстен на бука,
по редом пръстен да мерим.
Който си удари пръстена,
той ще ни бъде войвода.
Турнали пръстен на бука,
по редом момци меряли,
меряли, не ударили.
Седяла й Буйна, гледала,
Буйна се люто разсърди,
на ено коляно й клакнала,
опъна пушка бойлия,
пуста е пушка пукнала –
от бука пръстен свалила.
Буйна момчета думаше:
– Момчета като вълчета,
юнаци се без мустаци,
ето ми девет години
как са й Буйна оставила.
От цара хазна не мина,
сега ша хазна да мине.
Пратете млади караули,
кога се хазна зададе,
на Буйна хабер да сторите.
Пратили млади караули,
малко са много вардили,
тъкминку до три сахатя.
Ето хазната че иде:
девет катъра с имане,
до триста руси бошнаци,
те си хазната караха.
Буйна на пътя излезе,
Буйна бошнаци думаше:
– Бошнаци, млади помаци,
я си хазнето отворете,
девет катъра ялтъни!
Бошнаци думат войвода:
– Войводо, млади гидийо,
ний си хазнето не даваме
доде ни главите не паднат.
Буйна се люто разсърди,
извади сабя тънина,
че са на место завъртя,
доде са наляво юбърне –
сичките Буйна посече,
само хазнето юстана.
Че им въжета изряза,
на земя хазнето свалила
и си катъри изклала.
На момчетата им дялба делила,
делила и разделила,
Буйна момчета думаше:
– Момчета, отбор отбрани,
зимайте пари безкрайни,
харчете, йоще мислете –
веке Буйна със вас няма да доде.
– Ой, наздраве на тебе, Буйно ле,
Буйно ле, булка хубава!
Наред й ръка целунаха,
целунаха и се простиха,
простиха и се разделиха.

Кортен, Новозагорско (Живков-Янакиева, с. 150, № 73).

Бойка войвода пък е една от най-често споменаваните български жени-хайдутки. За нея е прочутата епическа поема ,,Бойка войвода" на Петко Р. Славейков.  Сюжетът на ,,Бойка войвода" е взет из легендарните разкази за едзна жена-войвода, върлувала из Търновско в началото на миналото столетие." Славейков, Петко Р. Съчинения, т. І (Стихотворения), Изд. ,,Български писател", С., 1978 г., стр. 345.
Днес вече е известно, че прототип на героинята от поемата е прославената през онова време из Търновския край хайдутка Рада Барачкина. Всъщност, според някои други твърдения, Рада и приятелката й Пенка постъпват в дружината на Вълчан войвода съответно под мъжките имена Радю и Пеню. След залавянето на Вълчан войвода именно Радю (Рада) става предводител на хайдутите, но сред тях се появява съмнението, че е жена и подлагат водача си на поредица от изпитания. В крайна сметка се съгласяват тя да ги води, а пък в памет на убития си баща Рада приема неговото име – Бойко, и така се превръща в Бойка.
Райков, Цвятко. Легенди, Русе, 2005, стр. 5-8.

БОЙКА ВОЙВОДА
Мина ся късна вечеря,
време петляно настава;
силна му буря вееше;
буен дъжд рукна отгоре,
Бойка от къщи излиза,
буря й в нищо не бърка,
буен дъжд воля не спира...
Бойка саминка излезе,
тя ся към чучур упъти,
там над реката под брястът.
Седна саминка на камък –
на саморасъл бял камък,
седна там Бойка да чака.

Бурята тихна, утихна
и дъждът сякна, престана.
Буен си порой протече;
страшно шумеше реката –
бряг ся над нея ронеше.
Бойка не гледа, не види
страшни ми върли стихии
как си бушуват, върлуват.
В мисли ся беше вглъбила;
нейните тежки въздишки
сливат ся с речно шумтенье.
Вече петлите пропяха.
Полунощ стана, настана.
Бойка ся дигна, та стана,
в мрак ся наокол уникна,
уникна и ся ослуша.
Нийде ся нищо не види,
нищо отнийде не чува;
само звездите над нея
изново на свод небесен
ясно блещяха, трептяха.
Бойка ся жално нажали,
от очи сълзи пророни,
тръгна, назад ся повърна;
две стъпки Бойка пристъпи,
застана, пак ся ослуша.
Стъпки ся чуха надясно –
стъпки на Бойка познати;
знайно си лице идеше:
млад Стоян, млада войвода,
Бойкин ми драгий годеник –
годеник, верен любовник.
Срещна го Бойка посрещна
весела вече, засмяна
и му благатно подума:
– Видиш ли, драгий, чакам тя...
– Бойке ле, мило байново,
прошка, задет ся забавих.
Снощи си късно получих
писмо от нашът войвода:
скоро, по-скоро да стана,
вярна дружина да сбирам,
горе в Балкана да ида.
-------------------------
Бойка ся беше вглъбила
в мисли широки, дълбоки
и черна земя гледаше.
А щом Стоян издума,
тя ся от мисли завърна
милно в очи го погледна,
та че му дума продума:
– Що са тез пречки, що казваш?
Що ли са тези плашилки?
Ти ли не знаеш, Стоене,
аз от кого сум родена?
Що сърце носи баща ми?
Що ми разказваш надълго
и мя раздумваш напразно?
Ти откак си мя залибил,
дали не си мя угадил,
че под таз лика моминска
сърце юнашко почива...
Нима не помниш, Стоене,
когат водата дохожда,
стара ти майка поднесе;
по лов ти беше далеко,
баща ти беше на Търнов,
нямаше никой при нея.
Аз сама скочих в реката,
буйни талази пресякох,
насред река я настигнах,
жива на брега я извлякох...
Или забрави, Стоене,
теб когат тя тресеше,
че ви ся къща запали;
Кой скочи в страшни огневе,
че на ръце тя изнесе,
каквото агне гергевско?...
Страшно е, казваш, Стоене,
страшно е войска на удар –
страшно е само да гледаш
как ся там борят юнаци;
още по-страшно да мислиш
отдалек как ся те трепят...
Вътре в войската кога си,
сам на борбата отгоре,
мъст у гърди ся разпаля,
сърце ся в кърви запеня,
в жили ся дързост разлива,
ръце от ярост потрепват,
сами ся теглят към сабя;
очи от огън тъмнеят,
нищо пред себе не видят:
страшен противник – муха е.
Смърт ли настреща излезе,
гледаш на нея безстрашно,
сам ти връз нея политаш...
Час дошъл мъртъв да паднеш:
де ся по-лесно умира,
ако не тамо, в войската?
Кога тя болест снамери
вкъщи, на мирна постелка,
и да н'си еще за мрене,
гледаш, че всички из къщи,
скръбни и желни за тебе,
ником поникли, не шават.
Ако поискаш водица,
треперят и ти подават.
Роднини, виж, ся изреждат
да идат да тя наглеждат,
гледаш ги все ся припазват,
за тебе кога приказват,
ниско тя гледат и шушнат.
Сепваш ся и ти тогази,
трепнуваш пред смърт пред време.
Имаш и време дожолно
светът по-тънко да смисляш,
да тъжиш, да го милееш.
Страшна е смъртта, Стоене,
кога я чакаш на легло:
буден я гледаш наяве,
дремеш ли – нея сънуваш,
а то е сто пъти по-тежко,
по-грозно от смърт на войска.
С войската на бой кога си,
щом чуеш да екне тръбата,
кипва кръвта ти, възвира,
смърт ни на ум ти не иде;
мислиш ти само за мщенье...
Рана ли враг ти нанесе,
кръв ли ти виде да блюкне,
по-силна жажда за мщенье
в теб тогаз ся възражда.
Смъртна ли бъде таз рана –
ясна, засмяна душата
отведнъж тяло оставя
мъртво, но с слава покрито...
Всякога й било, ще бъде –
от живот слава по-честна.
От такваз участ блажена
що аз да бъда лишена?
Ако жена съм, не съм ли,
както мъжете родена?
Що да не мога, кат искам,
както тях и да умирам?
Само мъжът ли обича
домът си, още родът си?
Той ли само е тъй длъжен
за тях да лее кръвта си?
Богу съм длъжна кат тебе,
Роду си длъжна не сум ли?
Що да ся крия от смърт аз,
ти като на смърт отиваш;
и кат ся крия, ще л'мога
някъде да ся укрия?
На войска ако не ида,
вечно ли жива ще бъда?
Ако на село остана,
ще ли безсмъртна да стана?
Смъртни сме всинца еднакво,
мъж ли, жена ли веднъжки,
в бойно поле ил'вкъщи,
рано ли, късно, ще мреме.
А като без смърт не може,
де ся по-сладко умира,
ако не на бой с дружина?
Смърт било страшно, ти казваш:
робство от смърт е по-страшно.
Свиден и мил е животът,
но дали няма от него
нещо по-мило, посвидно?...
Тежко е, казваш, войнишство!
Как ще е тежко за мене?
Аз не съм в Търнов родена,
ни цариградски учена.
В път мя е майка родила,
в остри пелени повила,
на студен извор къпала,
с своя си кърма доила...
Ази съм расла, порасла
по дъжд, по вятър с овцете,
по буйно слънце на нива,
често и гладна, и жедна!
На какво не съм учена?
От какво свяна да имам,
та да не дойда със тебе
на войска, дето отиваш
с твоите отбор дружина,
другар най-малък, най-верен?...
Ако ти либиш, ще знаеш
жива раздяла какво е
и не ще искаш от мене
сам да тя пусна да идеш
на войска в явни премежди...
От любов нищо по-силно,
ни от раздяла по-тежко!...
Ако съм твоя до гроба,
що и там с тебе да н'дойда?
Ей ще да дойда със тебе;
ти дето бъдеш, и аз там...
В кървави битки при тебе
нека стрела мя умери,
нека мя копье промуши,
нека мя сабя премахне;
на твойте ръце юнашки
аз ще издъхна със радост,
пълна със сладки надежди,
че ще отмъстиш за мене...
Да стоя тука на село,
само за тебе да мисля;
ветрец дръвя ли разклати,
птиче ли пръпне меж'листье,
ази да трепвам, горкана!
Всякога все в страх да бъда
от жални вести печални.
Не мога, мило, за бога,
и недей иска да стане,
от войска кат ся завърнеш,
гробът ми само да найдеш...
Туй доде Бойка думаше,
ронеше сълзи два реда,
Стояну в поли падаха;
жално я Стоян гледаше...
Когато Бойка издума,
и двамата са мълчели –
що веч да думат, не знаят...

Славейков, П. Р. Избрани творби, Изд. ,,Български писател", С., 1976 г., стр. 104 – 114.

За Бойка продължават да пишат и днешни изследователи, които не пренебрегват народното творчество. Но често сведенията си противоречат. Така според някои Бойка войвода действа с дружината си в района на Странджа планина. При опит за освобождаване на робски керван, тя загива заедно с още ок. 15 хайдути в голямо сражение с турска потеря край странджанското с. Голямо Буково (до 1934 г. Коджа бук), Бургаско.
д-р Апостолов, Стамат. Тракия, изконна българска земя, напоена с кръвта на предците ни, изд. ,,ЛИБРА СКОРП", Бургас, 2002 г., стр. 12.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:52:26
СТАМЕНО МОМЕ ЦЪРНА ЧЕРЕШО
Българска народна песен от Костурско

В костурско, за разлика от насилвания със всякъкви извращения говор в повардарието, българското македонско наречие е запазено в автентичната си форма.

пее женска група Бапчорки
https://www.youtube.com/watch?v=RC8vjnPj4Ig
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:53:11
ЛЕГНАЛА РАДКА ЗАСПАЛА
(Народна песен от Беломорска Македония)

Насладете се на хубавото българско беломорско наречие

Легнала Радка заспала под едно  дърво, ле джанъм, маслина
под едно  дърво, ле джанъм, маслина.

Духнал ми ветер от море, скършил вейка, ле джанъм, маслина
скършил вейка, ле джанъм, маслина.

Удрил ми Радка по глава, люто го Радка, ле джанъм, прекълна
люто го Радка, ле джанъм, прекълна.

Ветере, мори ветере, силата ти се, ле джанъм, секнала,
силата ти се ле джанъм секнала.

Ти со мене ме ле удри сладко сум била, ле джанъм, заспала
сладко сум била, ле джанъм, заспала.

На сон дойдойя три луди, три луди млади, ле джанъм, бекяри,
три луди млади, ле джанъм бекяри.

Първи ми даде ябълко, втори ми даде, ле джанъм, чист пръстен,
втори ми даде, ле джанъм, чист пръстен.

Трети ме мене целува, той що ме ле джанъм, целува,
со него да се ле джанъм кедросам.пеят женска група Бапчорки:
https://www.youtube.com/watch?v=-Hwpoa-gITY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:54:03
Ой, яворе ти яворе
(Народна песен от Костурско)

Ой, яворе, ти яворе,
ой, яворе, ти яворе,
най-високо дърво ти си.
Разширей си твойте гранки,
разширей си твойте гранки
от небето до земята.
Да си седнам под яворо,
сладок ручок да си ручам.
Сладок ручок да си ручам,
руйно вино да си пиям.
Руйно вино да си пиям,
малой моме да си любам,
како душа що ми сака.

изпълнява певческа група Костурчанки:
https://www.youtube.com/watch?v=XBGqr4r64Lo
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 06:54:55
Иване костурски войвода
(Песен за войводата на Костурския революционен район на ВМОРО Иван Попконстантинов Попов )

Не ли ти омръзна по Пирин да одиш,
Иване, костурски войвода?

Не ли ти е жално за старата майка,
Иване, костурски войвода?

Мене ми е майка Пирин планина,
дружино, гиди, верна, сговорна,
дружино, гиди, верна, собрана.

Не ли ти е жално за първото либе,
Иване, костурски войвода?

Мене ми е либе тенката пушка,
дружино, гиди, верна, сговорна,
дружино, гиди, верна, собрана.

Не ли ти е жално за дребните деца,
Иване, костурски войвода?

Мене ми са деца дребните куршуми,
дружино, гиди, верна, сговорна,
дружино, гиди, верна, собрана.

Войводата от ВМОРО Иван Попов в уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%28%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%29)

Пее мъжка група от Банско:
https://www.youtube.com/watch?v=jqSx5e6xf1w
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:23:56
В АПСАНА МЕ КЛАДЕ
(Народна песен от Воденско)

В апсана ме кладе дванайсе години,
дванайсе години и девет месеци,
и девет месеци.
Море лудо младо, гайле да не бериш,
гайле да не бериш, яска ке те чекам,
яска ке те чекам.

Яска ке те чекам дванайсе години,
дванайсе години и девет месеци,
и девет месеци.
Мори моме мала, ако да си верна,
ако да си верна бакшиш ке ти купам,
бакшиш ке ти купам.

Бакшиш ке ти купам сто драмой белило,
сто драмой белило, ока цървенило,
ока црвенило.
По тро да си клаваш, сама си убава,
бела и цървена, малку църноока,
тнонка ем висока.


* турцизми, остарели и диалектни думи:
кладе, клаваш - поставя, слага
гайле - ядове
яска - аз, язе
апсана - затворен, затвор
бакшиш - подарък
тро - малко, малце
драм - мярка равна на 3,2 грама
ока - 1.28 кг, 400 драма


Испълнение фолклорна група Воденки:

https://www.youtube.com/watch?v=TfH9uspGIRY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:24:46
   Чупче од онака
(Народна песен на българите от Костурско)

    Чупче от онака,
    не се върти вака,
    не ме гори мене.

    Гори, лудо, гори,
    гори да изгориш,
    пепел да се сториш.

    Пепел да се сториш,
    сапун да те правя,
    чупите да пере.

    Чупите да пере,
    белите престилки,
    белите дулбени.

Турцизми и диалектизми:
чупче - момиче, костурско наречие
онака - така или иначе, но в случая конак, богатска къща
вака - тука
дулбен - дюлбен, лека кърпа за глава, част от носията в цяла България -  "Де подухна тих бял ветрец, че отнесе момин дюлбен, момин дюлбен в тих бял Дунав." (народна песен Мома и винари, Крайново, Елховско, коледна - на малка мома, Архив КБЛ-ВТУ, Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни. Съст. Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2006-2010, Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни. Съст. Тодор Моллов. Варна: LiterNet, 2006-2010. )https://www.youtube.com/watch?v=Jr21GanyooY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:25:19
ВИНО МИ СЕ ПИЕ
( Беломорска народна песен)

Вино ми се пие, а вино е скъпо,
за ракия пари немам, а вода не сакам.

Истерай го, Недо, лудото от дома.
- Не го терам, мила мамо, оти ми е мило.

Во меана било, руйно вино пило,
се опиянало, мамо, пато го грешило.

Истерай го, Недо, вечера немаме.
- За лудо вечера, мамо, пазар е правена.

Мойте църни очи - две буклии вино,
мойто бело лице, мамо, - две бели погачи.

Мойте бели гръди - две бели галаби.
Ке си повечера, мамо, и ке го пробудам.

Испълнение на ансамбл Танец и женска фолклорна група Костурчанки:

https://www.youtube.com/watch?v=no21LTXZyG4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:25:43
СТОЙНО ЛЕ, СЕВДО ЛЕ
Българска народна песен от Костурско

Пее женска група Костурчанки:
https://www.youtube.com/watch?v=ODevCCW0qII
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:26:16
Коньо коньо хранен коньо
(Народна песен от Беломорието и Родопите)

Коньо, коньо, хранен коньо,
хай да коньо, да идиме,
хай да коньо, да идиме
дено бехме снощна вечер,

Дено бехме снощна вечер,
снощна вечер, надвечера,
че там има дор три моми,
дор три моми - хубавици

Порвана ми диван седи,
вторана ми кафьо вари
Третана ми кон развежда
кон развежда и разпитва

Коньо, коньо, хранен коньо,
женен ли е твой сайбия*,
женен ли е твой сайбия?
Женен ли е, глàвен* ли е?

Не е женен, не е глàвен,
сега мисли да са жени,
сега мисли да са жени,
да са жени, теб да взьоме

*сайбия = господар
*глàвен = сгоден

https://www.youtube.com/watch?v=aCf9ZXo2D4k
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:27:43
Дуйни ми дуйни бел ветре
Българска народна песен от Източна Македония и Беломорска Тракия, пеят я и християни и мюсулмани. Тази песен за болното българче което лежи в Драма  всъщност е песен за мъките на затворен в Драма комита, което намираме ясно посочено във варианта на песента от Беломорска Тракия. Песента е толкова популярна, че е считана е за химн на Беломорието. 

Автентичен вариант от Беломорието:
Дуйни ми, вейни, бел ветрец,
разлюляй гора залена,
разтопи бели снеговя.
Стори ми поатчак да мина,
чи щя дялечко да ида
нах Драма, нах касабоана.
Там имам любя в тевница
ще идам да го откупя
сас шиник жольти алтоня.
И то ако ми не стигня
бело ща лица заложи
и пак ще да го откупя.

Вариант от Източна Македония:
Дуйни ми дуйни бел ветре,
разлюлей гора зелена,
разтопи бели снегове.
отвори пътя за Драма
на Драма искам да ида,
там има либе болничко.
Понуда да му занеса:
жълта ми дюля с листата,
бело ми гройзе со захар,
охридска риба пъстърва,
мелнишко вино червено.

Вариант от Родопите и Одринска Тракия:
Дуйни ми льохни бел ветрец,
разлюляй гора зелена,
разтопи бели снегове,
направи потче да мина.
Мисля на Драма да ида,
на Драма на касабона,
там имам либе болнично,
да ида, да ида да го обидам.
Армаган да му отнеса:
бело ми грозде с юзана,
жълтана дюля с ликана.
И още да му отнеса:
бело ми ягне с овцата,
охридска риба пъстърва,
мелнишко вино червено.


Автентичен вариант от Беломорието,  пее - Ангелина Никова, изпълнение от 1960г.
https://www.youtube.com/watch?v=rKlAV0oV1Qk

Изпълнение на Гуна Иванова:
https://www.youtube.com/watch?v=596iXweG4CM

Изпълнение на Румен Родопски:
https://www.youtube.com/watch?v=wsJjeVYO6Xc

Рецитация на бай Терзи Хюсеин от с. Коджабунар (Kocapınar) вилает Балъкесир в Мала Азия записана на 14.07.09 , песента пеят и българите от помашките села в Одринска Тракия:
https://www.youtube.com/watch?v=YaxHf3_Wzl0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:28:36
Я ПОДАЙ СИ МИ
(Народна песен на Беломорските българи за "бела Минка", пеят я и мюсулмани и християни, Минка явно не е мюсулманско име, което дава поддатки за древния произход на песента, но вероятно не по-рано от края на ХV век, когато коприната навлиза по-масово в българските земи, всъщност масовите потурчвания са именно в ХVI век.)

Подай си ми, мари, отключкове,
отключкове, мари, нахтар'яте, дай мари дай.
Да отключим, мари, шарен сандок,
да извадим, мари, всичко дребно, копринено дай мари дай.
Да огиздим, мари, бела Минка,
Да я извадим, мари, на хороно (на Байреман в мюсулманския вариант), дай мари дай.
Да се хватим, мари, един за друг,
да се пукат, мари, душманине,
хем и мойне, хем и твойне, дай мари дай.

Пее Николай Славеев:
https://www.vbox7.com/play:948971c066 (https://www.vbox7.com/play:948971c066)

Пеят българи мюсулмани от Ксанти:
https://www.youtube.com/watch?v=-PLKQTdISuk

Пеят българи мюсулмани от Гюмюрджина:
https://www.youtube.com/watch?v=ZckjjxPwSr0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:29:09
Низ българско кръв се лее
(Народна песен за Балканската война)

Низ Българско кръв се лее,
Между Одрин и Чаталджа,
А във Одрин Шукри паша
Писмо пише.

В ръка държи перодръжка,
перодръжка, бяла книга.
Па на царя писмо пише:
-Ой ти цару, ой Султане.

Окол Одрин войска много,
Войска много,  се българска,
А аз царю веч не мога,
Свърши храна, хем джапане,
Няма жито, шекер кафе.

Ако помощ не изпратиш,
Пред българи глава скланям,
И си Одрин аз предавам,
cъс Одринските крепости,
cъс Султан  Селим джамия,
Дългата Узун чаршия.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:29:49
Над мене гарван чер лети
(Народна песен за убитите при Булаир в Балканската война)

Над мен чер гарван лети.
В  човка си той ръка държи,
на пръст й пръстен златен свети.
Тъга душата ми мори.

Кажи о, птицо грозна ти,
отде намери таз ръка,
с пръстена толкова познат,
от дни блаженни спомен драг.

Обажда  се гарван зловещ:
-От Булаир си ида аз,
бой страшен тамо аз видях,
на бой ужасен свидетел бях.

Там саби сякоха безчет,
преплитаха се като в плет,
гранати в черната земя,
мъртвешки тела ровеха.

-Млъкни  о,  грозна птицо ти,
млъкни, тоз пръстен беше мой,
на моя мил го дадох аз,
кога отиваше на бой.

https://www.youtube.com/watch?v=7pZPCFHX6yk
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:30:31
Мари момице, червен трендафил
(Народна песен от Родопите и Беломорието)

Мари момице, червен трендафил,
кайно продаваш вино и ракия,
не продаваш ли чорнине очи,
чорнине очи, белоно лице,
белоно лице, тьонкана снажка?

А бре юначе, лудо и младо,
чорнине очи са продадени,
белоно лице веч заложено.

Пее Радка Кушлева:

https://www.youtube.com/watch?v=Gs9zbDKt4xI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:31:12
Момице,райковленчице
(Народна песен от Родопите и Беломорието)

Райково е голямо българско християнско селище, от сливането му със също християнското Устово и Езерово е образуван град Смолян.

Момице,райковленчице, мари,
райковска чапкън девойко,
точь ми вино да пия,
да пием да се опием.
Да ти дам, момне ле, да ти дам,
моено кончь хранено
да ездиш, да се наездиш.
От село в село да ходиш,
на конче да са големиш.
От село в село га ходиш,
червенен байрек да носиш.
Да ти дам, момне ле, да ти дам
моена пушка шарена
да стреляш, да са настреляш.
Да ти дам, момне ле, да ти дам
моена сабя огнена
да носъш, момне ле да носъш,
да сечеш, да са насечеш.
Да ти дам, момне ле, да ти дам
моено лето гиздило,
да носиш, да са наносиш.
Юначе, лудо и младо,
йе не съм луда гидия
да ехам конче хранено,
да носем пушка шарена,
да сурна сабя огнена,
да носем руба юнацка,
ами сам мома хубава
да галъм, да са нагалъм.

За Райково в уикипедия - https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE)

Пее Апостол Кисьов:

https://www.youtube.com/watch?v=nHlTxnhrJr8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:31:40
Снощи бех  майчо, посъбрал
(Народна песен от Беломорието и Родопите)

Сноща бех, майчо, посъбрал
дор седемдесет момчета.
Вруть беха, майчо, главени,
лю йе бех, майчо, лефтерен.

Лю йе бех, майчо, лефтерен,
хайда и мене заглави,
хайда и мене заглави
и йе главен да походем.

Сино льо, е мой сино льо,
всичка сам света обишла,
нийде ни найдох, сино льо,
твояна лика прилика.

Мале ле, ходила ли си
в Солуна града голема,
мале ле, видела ли си
солунски малки девойки?

Пее Надежда Хвойнева, изпълнение 1968г.:

https://www.youtube.com/watch?v=a_L39Be28LE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:33:31
Росице, руса девойко
(Народна песен от Златоградско)

Росице, руса девойко,
Що ти очинки преливат,
Преливат и прекипяват?

Немой ма пита, деверче,
Имах си либе хубаво,
либе ми войник отиде,
мало ми дете остави,
как ще го мома изкути?

Пее Виевска фолкгрупа:

https://www.vbox7.com/play:c4149a88 (https://www.vbox7.com/play:c4149a88)
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:33:57
Да знаеш майчо, да знаеш

Да знаеш, майчо, да знаеш,
каков съм юнак видела,
низ ситничкону сокаче,
конче му - пиле хвъркаше,
руба му - огън гореше,
лице му - слонце грееше,
стигни го, майчо, питай го,
женето ли е, не ли е,
ако е, майчо, женето,
свари му билки разделни,
ако е, майчо, лефтеро,
носи му здраве от мене!

https://www.youtube.com/watch?v=Q-ofWloEmtc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:35:18
Не ми седи, Салтано
(Народна песен на македонските българи за съпротивата срещу потурчването)

Не ми седи, Салтано,
Не ми седи, керко* ле,
Не ми седи, мори, на портите.

Ке поминат, Салтано,
Ке поминат, керко ле,
Ке поминат, мори, низамите*.

Ке ти речат, Салтано,
Ке ти речат, керко ле,
Ке ти речат, мори, потурчи се.

Ти да речеш, Салтано,
Ти да речеш, керко ле,
Ти да речеш, мори, не се турчам,
Не се турчам, мори и да умрам.

*керка = дъщеря, щерка
*низам = редовни турски войници

https://www.youtube.com/watch?v=RaCDo18M9Js
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:36:11
Горице, ситна, зелена
(Хайдушка народна песен от Беломорието и Родопите)

Горице, ситна, зелена,
йе со на тебе верувах,
че ще йе мене да скриеш,
пък ти си била неверна.
Пък ти си била неверна,
в тебе ма горо хванаха.


Вариант:
Горице ситна зелена
чешмице скоро градена.

Я се на тебе верувах
пък ти си била неверна.
Пък те ме в тебе хватиха
в тебе ме резил сториха.

Нахзад ми ръки вързаха
напреш ми пътен казаха,
та ме в темница вкараха
да броя девет години.

Пее Васил Михайлов, в ролята на Капитан Петко Войвода:
https://www.youtube.com/watch?v=3ctcEG_2JLw

Пее Христина Андонова  от Златоград:
https://www.youtube.com/watch?v=2d-WMWMWa8A
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:36:41
Станика ми болна легнала
(Стара народна песен от българското Поморавие - Нишко)

Станика ми болна легнала,
Станика ми болна туго легнала
от тай болест голема,
от тай пуста любов неверна.
Станика с майку сбореше:
- Учи ме, мила нано, кори ме,
я летни дени големи,
а зимни ночи, леле, не легла,
мрачини ночи, леле, длугички.

Пее Боба Михайлович във филма Зона Замфирова, макар и в днешната посърбена форма се показва много от местното българско наречие в Ниш:

https://www.youtube.com/watch?v=ZIcbQnobhtM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:37:12
Вода студена
(Стара народна ергенска песен от българското Поморавие, Равън (дн. Чуприя) - Зайчар)

Де има вода студена, Радуле*,
Да идем да се удавим, Радуле,
Да идем да се удавим.
Де има дърво високо, Радуле,
Да идем да се обесим, Радуле,
Да идем да се обесим.
Де има моме убаве, Радуле,
Да идем да се оженим, Радуле,
Да идем да се оженим.
Де има вино румено, Радуле,
Де има вино румено, Радуле,
Да идем да се опием, Радуле,
Да идем да се опием.

* Понякога се изпълнява като българското мъжко име Радул, се заменя с женското пак българско Рада, и се пее "Радо ле".

Пее Биляна Кръстич, песента е  използвана и във филма Зона Замфирова, където, макар и днешната посърбена форма се показва много от местното българско наречие от Поморавието и Понишавието:

https://www.youtube.com/watch?v=5-Sw_6pwmwA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:37:33
По друм идем
(Народна песен от Българска Морава - Враня)
Въпрек и подложен на сърбизация, българският език не е изчезнал в Поморавието.

По друм идем,
за друм питам.

Девойко ти ме в сърце* помери,
Мори девойко.

Коня водим,
пешки ходим.

Девойко ти ме в сърце помери,
Мори девойко.

Лебец носим,
за леб просим.

Девойко ти ме в сърце помери,
Мори девойко.

* В сърбизирания официален текст е "памет", както личи подмяната с привнесената в българските торлашки говори дума е доста изкуствена за една стара народна любовна песен.


Линк: http://rutube.ru/video/2d5edd471e5ca4862fd89e8ab3913b88/
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:40:27
ОТВОРИ, ЛЕНО, ВАРТНИЧКА
(Вариант на песента от Костурско-Воденско Егейска Македония)

Отвори Лено, мори, вартничка, портичка,
со твоята десна, Лено, ръчичка, ръчичка.

Не можам, лудо младо, да станам да отворам,
широк ми фустан, лудо, пред майка, зад майка.

Земи ножици, Лено, сежи го, сежи го.
- Как да кайдисам, лудо, да сежам, да сежам,
от девет гроша, лудо, аршинот, аршино.

Земи ножици, Лено, сежи го, сежи го,
яс ќе ти купам, Лено, по-убав, по-шарен.
од девет лира, Лено, аршинот, аршино.


Пее: Мария Димкова
https://www.youtube.com/watch?v=FqPnANEEsRU


Вариант от Драмско пее Румяна Попова:
https://www.youtube.com/watch?v=VY7bjDG8lTU


Вариант от Повардарието:

Отвори ми бело Ленче вратата, джанъм портата,
да ти видам бело Ленче лицето, руйно румено,
да ти любам бело Ленче устата, сладка медена.

Яс не можам мило либе да станам, да ти отворам,
легнала ми стара майка на фустан, аман заспала,
па не можам мило либе да станам, да ти отворам.

Я земи си бело Ленче ножици, джанъм ножици,
исечи го бело Ленче фустанот, аман фустанот,
исечи го бело Ленче фустанот, аман фустанот.

А яс ке ти купам Ленче по-убав, аман по-шарен,
од 60 гроша Ленче аршинот, аман аршинот,
од 60 гроша Ленче аршинот, аман аршинот.

https://www.youtube.com/watch?v=Gpslq0tuoNQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:40:59
Ой, девойче Пиротчанче
(Народна песен от западните български покрайнини - Пирот)

Ой, девойче Пиротчанче,
кой ти купи туй коланче?

Купи ми га, eй ония,
eй ония проклетия.(2)

Ей ония проклетия,
що го яше кончетия.

Ей ония проклетия,
що ме сий нощ полюбия.

https://www.youtube.com/watch?v=9szyYpOhLqc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:41:51
Димитро ле, русокосо момиче
(Хоро от западна България, Дунав-Трън)


пее Гюрга Пинджурова:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1fzh9LMYLc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 10 August 2018, 17:43:24
Купи ми бабо волове
(Българска народна песен от Банат и Поморавието)

Вариант от българското Поморавие:
Купи ми бабо волове,(3)
да орем здравой долове,(3)
нека да садим босиляк,(3)
да ги не види сватове (3)

Вариант от Банат:
Купи ми бабо волове
да орем дики долове,
да орем ниву зелену,
да сеим ружо румено
да сеим ситен босилек,
да расте мален популяк
популяк липо мирише,
а моя дика уздише.

* Диалектизми:
популяк - пъпка
липо - хубаво
моя дика уздише - моята радост (любима) да въздиша


Купи ми, бабо, волове,
Да орем ниви бащини,
Да лъжа цури богати,
Купи ми, бабо, менджуши,
Да варам цури богати.

(последният текст с други интересни сведения за българите западно отвъд Дунав е записан от Пенка Чангова-Менхарт през трийсетгодишния си стаж в консулския отдел на Българското посолство в Будапеща - http://www.bolgarok.hu/index.php?id=364&L=1)

Пеят братя Балич:

https://www.youtube.com/watch?v=iCsKQfI-_2k
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:38:03
Не плачи Стано мори
(Народна песен на българите от днешно Косово - Гора и Жупа)

Не плачи Стано мори, не жали
що ти е момче мари малечко,
а що е малечко, а що е будала,
ка легне да спава, заболи га глава.

Не плачи Стано, мори, не жали,
полн ти е хамбар со жито,
а що е малечко, а що е будала,
ка легне да спава, заболи га глава.

Милшли да га изедем нане до зърно,
що ми е момче малечко,
а що е малечко, а що е будала,
ка легне да спава, заболи га глава.

https://www.youtube.com/watch?v=DNtpyA3NEbo
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:38:19
Стано душо Стано мори
(Народна песен от Западните покрайнини, поречието на р. Българска Морава - Враня)

Стано душо Стано мори
отвори ми врата
яс ти носим Стано мори
гердан от дукати
Ой леле леле изгорех за тебе
изгоре ми джанъм Стано сърце за тебе
Твое лице бело Стано
цвеке от планина
твое чело мила Стано
като месечина
Ой леле леле изгорех за тебе
изгоре миджанъм Стано сърце за тебе
Стано душо Стано мори
отвори ми врата
ке ти давам джанъм Стано
гердан от дуката.
Ой леле леле изгорех за тебе
изгоре ми джанъм Стано сърце за тебе.

* Диалектното слято произношение на българското име Стана, Станка при някои изпълнители се чува като овлашеното умалително от него Шано (ж. Стана) , в др. песни Шанко (м. Станко), във вариант Станка - Станика и пр.[/quote]


Линк 1  http://rutube.ru/video/db12f982a6b3ff1136bec7af29bc88b8/

Линк 2 http://rutube.ru/video/8b50a9792023e2255da9887ab61b1dc1/
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:39:10
Стано душо Стано
(Народна песен на българите от Поморавието)

Стано душо Стано,
продаващ ли лице Стано, продаваш ли лице?
А бре малей момче,
лице са продана, момче,  лице са продана,
юще во неделю на него со взелю, юще,
на него со взелю.
Стано душо Стано,
продаващ ли очи Стано, продаващ ли очи?
А бре малей момче,
очи са продана, момче,  очи са продана,
очи са продана юще во неделю, юще,
юще во неделю.

Пеят Даница Обренович и Бранислав Симонович:

https://www.youtube.com/watch?v=cJpr2TzjCF4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:40:16
Сам се Стоян пофалил
(Народна песен от Одринска Тракия)

Сам се Стоян пофали,
в Йедрене Узум чаршия
на голямото кафене.
На голямото кафене,
дето се сбират пашите,
дето си пият кафето.

Че има конче хранено
и има булче хвалено.
Конче му струва хиляда,
булче му струва два града,
два града като Едрене!
Сичките паши мълчаха,
мълчаха Стоян гледаха.

Пашата Одренлията,
той си на Стоян продума:
- Стояне сербез българин,
ти имаш конче хранено,
и имаш булче фалено.
Я имам девет атове,
ха да гиди варкаме.

Ако атове надваркаш,
халал да ти са сичките.
Ако ти конче надваркам,
ще да ти зема Стояне,
булчето - бяла Калудка!

Варкали са се варкали,
три денье и три вечера.
Стоян атове надварка,
и на пашата думаше:

- Пашо ле, пашо одринска,
с българин шега не бива,
с българин мегдан не дели!


Изпълнението на Георги Павлов:

https://www.youtube.com/watch?v=qvAyS1P6hM0

Изпълнението на Златка Ставрева:

https://www.youtube.com/watch?v=Gs5448stgfM
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:42:35
ПУШКА ПУКНА
(Юнашка народна песен, която се пее в цяла България от Подунавието до Беломорието)

Пушка пукна, ягодо,
пушка пукна, ягодице,
пушка пукна във гора зелена. (2)
та удари, ягодо,
та удари, ягодице,
та удари най-добрия юнак. (2)
Юнак викна, ягодо,
юнак викна, ягодице,
юнак викна, викна та заплака. (2)
Дето падна, ягодо,
дето падна, ягодице,
дето падна, там ме заровете. (2)
На гроба ми, ягодо,
на гроба ми, ягодице,
на гроба ми сабя забучете (2)
На сабята, ягодо,
на сабята, ягодице,
на сабята конче завързайте (2)
Кон да цвили, ягодо,
кон да цвили, ягодице,
кон да цвили, мене да събуди. (2)
Кон да рие, ягодо,
кон да рие, ягодице,
кон да рие, мене да отрие. (2)

*В Тракия вместо "ягодице" се пее понякога  "севди джанъм"

ПУШКА ПУКНА
Вариант от Северна България (включена в сборника "Заплакала е гората", съставен от Димитър Осинин и издаден през 1939 г.):
Пушка пукна, море, пиле Стано,
из гора зелена,
та удари, море, пиле Стано,
най-добрия юнак.
Юнак викна, море, пиле Стано,
та гората екна:
- Носете ме, море, пиле Стано,
до път до кръстопът.
Там де падна, море, пиле Стано,
там ме й заровете.
На глава ми, море, пиле Стано,
цвете посадете;
на крака ми, море, пиле Стано,
байрак забодете,
за байрака, море, пиле Стано,
коня ми вържете!
Кон да цвили, море, пиле, Стано,
байрак да се вее;
цвет да цъвти, море, пиле Стано,
гроб да хубавее!

ПУШКА ПУКНА
Вариант от Златоградско:
Пушка пукна във гора зелена
Юнак писна аркадаш, юнак писна
Юнак писна та гора разлисна
Носите ма аркадаш, носите ма аркадаш
Носите ма не оставяйте ма
Дено падна аркадаш,дено падна аркадаш
Дено падна там ма заровете
С ножове ми аркадаш, с ножове ми аркадаш
С ножове ми гроба изровете
С ножнички ми аркадаш, с ножнички ми аркадаш
С ножнички ми гроба засипете!
На крака ми аркадаш,на крака ми аркадаш
На крака ми конче завържете
На глава ми аркадаш на глава ми аркадаш
На глава ми аркадаш лозе посадете
Кой как мине аркадаш ,кой как мине аркадаш
Кой как мине грозде да си земе!

Българите мюсюлмани в Беломорието отвъд днешната граница с Гърция я пеят със същата мелодия и текст както в Златоградско, но вместо "аркадаш", пеят истинското българско - "ягодо", "ягодице".

В Средногорието песента е записана е през 1962 г. от Елена Стоин.

В сборника Juzno-slovjenske narodne popievke, издаден през 1879 г. в Загреб от Франьо Ксавер Кухач, за песента "Пушка пукна" е отбелязано, че е от района на Стара Загора.


Пее Виевската фолкгрупа:
https://www.vbox7.com/play:0369fbf91b

Изпълнение от шоплука и Западните покрайнини, пеят Кремена Станчева и Василка Андонова:
https://www.youtube.com/watch?v=PXc1yl5yL44

Вариант на българите от Гора, дн. Косово:
https://www.youtube.com/watch?v=61R-OFvoMvU

Същия вариант от Източна Македония:
https://www.youtube.com/watch?v=nltp_l8Yi50

Пеят българи от с. Мемково в Беломорието, отвъд днешната граница:
https://www.youtube.com/watch?v=cIQBjGBG6M4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:43:41
Песни на българи мюсюлмани в Одринска Тракия

В Одринска Тракия, след геноцида над българите християни в 1913, днес са останали българите мусулмани.

https://www.youtube.com/watch?v=CExAawA8b_Q
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:44:45
Торнала е Марусчица
(Народна песен от Родопите и Беломорието)

Пеят Росица Пейчева и Николай Славеев:

https://www.vbox7.com/play:21da11e0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:45:16
Запали се Шар планина
(Народна песен за майчината любов популярна в цяла България)

https://www.vbox7.com/play:3f441a63
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:45:41
Запали се Янина планина
Народна песен от западна България - Грахово (Граово)

https://www.youtube.com/watch?v=N13lQXqPYcc
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:46:33
Телалин вика
Народна песен от Беломорска Тракия, за съпротивата на българките срещу потурчването)

Пее Петър Георгиев:
https://www.youtube.com/watch?v=gHnh6ULkyd0
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:47:03
Тодор събира
Народна песен от Одринска Тракия - Лозенградско

https://www.youtube.com/watch?v=RTlcQJg7vbI
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:47:30
Недко ле, Лозенградчанко
Народна песен от Одринска Тракия - Лозенградско

Пее Магда Пушкарова:
https://www.youtube.com/watch?v=1QX3sOg2u6o
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:48:28
Петко в Мароня царува
Народна песен от Беломорието за Петко войвода и неговата столица - Мароня

Де се е чуло, видяло,
във едно царство два царя,
два царя, два господаря.
В Стамбула Султан царува,
в Мароня Петко войвода
и неговата дружина.
Султана хабер проводи
на паши и на везири
дано си Петко помамят,
във Стамбул да го изпратят,
при царя служба да служи.
Петко е хитър гидия,
войвода се лесно не мами...
Царят му писмо проводи:
- Аферим, Петко, машалла,
ти имаш глава разумна,
елами, Петко, в сараи,
везирин ща те направя,
на везирите баш-везир...
Капитан Петко войвода
Султану писмо отвърна:
- Не ща везирин да ставам,
не ща в сараи да седа.
Стига ми мене царството,
дето ме тачи народа,
еснафи и сиромаси,
вдовици и клети сираци.

Пее Яни Тонев:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZcEDdEoDT4

Изпълнение на оркестър Кабиле:

https://www.vbox7.com/play:ebb27c51
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 06:49:08
Хванали ми са Петко войвода
(Народна песен от Беломорието за изтезанията на Капитан Петко Войвода в Солунския затвор)

Хванали ми са Петко войвода
питали са го и разпитвали:
Де ти е Петко вярната дружина,
абе капитан Петко войвода!

Я си я издай вярната дружина,
белите ръки ще ти сечеме.
Сечите ми ги, пусти са йостали,
сабята дет са слабо държали!

Я си я издай вярната дружина,
чьорните очи ще ти вадиме.
Вадете ми ги, пусти са йостали,
пушката не са право гледали!

Я си я издай вярната дружина,
хайдушка глава ще ти сечеме.
Сечете ми я, пуста е йостала,
не ви избила, не ви затрила!


Пее Марко Марков:

https://www.vbox7.com/play:f56597edc2
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:06:48
Песни за Капитан Петко Войвода

Песни за Петко войвода от цяла България, текстове: http://liternet.bg/folklor/motivi-2/kapitan-petko-voyvoda/content.htm


Славей пиле пее
(Народна песен за Петко Войвода от Родопите и Беломорието)

Славей пиле пее та гора люлее,
 славей пиле пее за Петко Войвода.
 Капитане Петко, безстрашна войводо,
 болят ли те, Петко, твойне люти рани?

 Сърцето ме боли за мойне другари,
 мойна дружина във зандани лежи.
 Нашети клети майки черни кърпи носят,
 нашети мили братя тъжни песни пеят.

 Искам да си ида в мойно родно село,
 та да си прегърна мойне мили сестри.
 Мъка ми на сърце за българска земя,
 за българска земя, за мойна дружина.

Изпълнение на оркестър Родопи:
https://www.vbox7.com/play:da4e456d


Жени се Петко Войвода

Тракийска китка на оркестър Канарите:

https://www.vbox7.com/play:db26a50838


В Мароня българи и гърци са имали и една обща песен за него, сочи беломорския българин Хараламби Етакчиев -

на български:

Искам, море, искам
едно българско юначе,
едно българско юначе
с малко калпаче.

на гръцки
Тело море тело
ена вулгараки,
ена вулгараки,
ме микро калпаки.
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:07:24
Отиде момко в ливаде

Отиде момко в ливаде
на конче сено да коси,
на конче сено да коси

Намери либе заспало
във буйно, росно ливаде,
мермер* му камък възглаве

Чуди се момко и мае -
какво да прави, не знае,
какво да прави, не знае

Жал му бе да я събуди,
срам го бе да я целуне,
срам го бе да я целуне

Че легна гърбом до нея,
че легна гърбом, позаспа,
че легна гърбом, позаспа

Кога се момко събуди,
нема го либе - станало,
станало либе, бегало...

...и на камъка писало:
"Либе ле, либе хубаво,
защо си толкоз глупаво?

Като не знаеш да либиш,
защо се барем* захващаш,
защо се барем захващаш?"

*мермер = мрамор
*барем = поне

Изпълнява Валентина Деспотова:

https://www.vbox7.com/play:d0b2ba3ec3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:08:07
Росен, зелен росен

 «Росен, росен, зелен росен,
 кату растеш нависоко,
 нависоко й нашироку,
 пали ли те люта слана,
 както мене малка мома,
 както мене малка мома?
 
 Янкините черни очи
 шалави* са, палави са,
 шалави са, палави са;
 Коготу са погледнали,
 всекиму са болест дали,
 всекиму са болест дали...
 
 Абаджии, кафтанджии
 и чернаоки увчари,
 и чернаоки увчари -
 кому два дни, кому три дни,
 а на мене три години,
 а на мене три години.»
 
 Отговаря зелен росен:
 «И мен пали люта слана,
 както тебе малка мома.
 И мен пали люта слана,
 тя ме пали, аз си раста,
 и все, момко, зеленея.»
 
*шалави = шавливи
 
Изпълнява Верка Сидерова:

https://www.youtube.com/watch?v=Ubo2MQ-AVSY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:10:00
Три коня

Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:85b1bdf6

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:10:23
Безродна невеста

Е, закукала жално кукавица,
закукала, море, насред село,
 то не било жална кукавица
 Е, най ми било безродна невеста

Море закукала кукавица, Йове ле Йо, кукавица,
 пиле ле, Йове (Йове ле)
 Море над селото и у дървето, Йове ле Йо, и у дървето,
 пиле ле, Йове (Йове мори)
 Море кука, кука дори дума, Йове ле Йо,
 дори дума, пиле, Йове

 Море Колю има девет снаи, а десета Радолинка (Йове ле)
 Море сека има по детенце, Йове ле Йо, сека има по детенце
 Море Радолинка ни еднонко (сека има по дете, сека има по детенце)

 Море па е дошло ден Великден, Йове ле Йо, ден Великден,
 пиле ле, Йове (Йове ле)
 Море зла свекърва продумала, Йове ле Йо, продумала,
 пиле ле, Йове (Йове мори)
 Леле, снаи, снаи, мил' ми снаи, Йове ле Йо, леле снаи, мил' ми снаи

 Море умийте се, оплетете, па идете на 'орото, Йове ле
 Море най-малата Радолинка, Йове ле Йо, тя че чува* мажки деца
 Море най-малата Радолинка, тя че чува мажки деца,
 оти си е бездетиня
 
Закукала жално кукавица,
не ми било жална кукавица,
най ми било безродна невеста
Е, най ми било безродна невеста

*чувам = гледам, отглеждам; пазя
 
Изпълнява Радка Алексова:

https://www.vbox7.com/play:f03b0c8e
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:10:58
Зоре, Зоре, лично моме

От Кратово до Струмица
многу лични моми има
Мегю* них е най-убава
от комшии лична Зора /2

Кажи, Зоре, лично моме,
кой е Зоре, сърце твое?
Зоре, Зоре, лично моме,
ти си Зоре, сърце мое

У майка е единица,
шеснаесет години е
Момчиня я задевая,
секой ден я прашувая* /2

Кажи, Зоре, лично моме,
кой е Зоре, сърце твое?
Зоре, Зоре, лично моме,
ти си Зоре, сърце мое

Лично Зоре само молчи,
мене гледа право в очи
Милно ми се насмехнува,
со око ми намигнува /2

Кажи, Зоре, лично моме,
кой е Зоре, сърце твое?
Зоре, Зоре, лично моме,
ти си Зоре, сърце мое

*мегю = между
*прашам = питам, прашувая = питаха

Изпълнява Васка Илиева:

https://www.vbox7.com/play:7e3a5b78b8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:11:40
Целувай ме, мило либе

Кажи, кажи, мило либе,
кога яз да дойда?
Дали тая вечер, либе
или друга вечер? /2

Припев:
Целувай ме, мило либе,
немой* да ме жаляш!
Само немой, мило либе,
нишан* да оставяш! /2

Дали тая вечер, либе
или друга вечер
да ти дадам златен пръстен
и да те целувам /2

(припев)

Утре йе недела,
мама не йе дома
Утре ти да дойдеш, либе,
пръстен да ми дадеш /2

(припев)

Пръстен да ми дадеш, либе,
и да ме целуваш,
и да ме целуваш, либе,
и да ме посвършиш* /2

(припев)

*немой = недей
*нишан = белег
*посвърши се = сгоди се

Изпълнява Ива Давидова:

https://www.vbox7.com/play:c2b28bcdde
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:12:07
Тръгнала е малка мома

Тръгнала е малка мома
за студена бистра вода /2

И ергенин по след следи,
по след следи, верно моли /2

Стой почакай, малка моме,
дума имам за думане /2
Каул* имам за правене,
и мома го й повярвала
И мома го й повярвала,
повярвала и почакала

Седнали са, думали са -
една дума по дваж, по триж /2

Га видяли - мръкнало се й,
месечинка рог подала /2

*каул = облог, обзалагане

https://www.youtube.com/watch?v=IZDvh0IhYmY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:12:42
Мама на Георги думаше

Мама на Георги думаше:
- Георге ле, един на мама!
Що чакаш, че се не жениш,
та ни родата посрамяш?

Твоите, синко, другари,
вече се с деца сдобиха,
сал* ти ергенин остана!
Няма ли мома за тебе?

- Мале ле, стара майчице,
кату ме питаш, да кажа -
много са моми за любене,
ала не са за вземане

*сал = само

Изпълнява Радостина Кънева:

https://www.vbox7.com/play:b1a7559a86
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:13:19
Де се е чуло видело

 Де са е чуло и видело
 син баща вързан да кара,
син баща вързан да кара,
 да кара да го продава

 Вървели колко вървели
 стигнали гора зелена,
 нашли вода студена,
 нашли сенка дебела

 Баща си на сина думаше:
 Отпусни, синко, синджира
 водица да съ напия
 по-множко килца да стана

 По-множко килца да стана,
 по-скъпо да ма продадеш
 По-множко пари да земеш,
 децата да си изгледаш

 Децата да си изгледаш,
 и тебе вързан да карат
 И тебе вързан да карат,
 да карат да та продават
 
Изпълнява Николай Славеев:

https://www.vbox7.com/play:2e8a7138
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:13:52
Бяла Мария
 
 Бяла Мария на извор седи,
 на извор седи, лице си мие,
 лице си мие, майка си кълне:
 
 - Проклета да си, мале триклета,
 дето ме даде, даде, продаде
 на тия черни, черни татаре!
 
 Де я зачуле черни татаре,
 че са Мария бързо хванале,
 па я фърлиле в тъмни зандане
 
 Колко седяла бяла Мария,
 не почерняла, не погрозняла,
 по-бяла станала и по-червена
 
Изпълнява Надка Караджова:

https://www.youtube.com/watch?v=5frKG-bD_yE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:14:30
Димо из гора вървеше

Димо из гора вървеше,
из гора, из дъбовина
С меден си кавал свиреше,
вакло си стадо пасеше /2

И си гората питаше:
- Горо льо, горо зелена!
Дали оттука минаха
хайдути вярно събрани? /2

Гората мълчи, не чува,
пиленце дума продума:
- Минаха, Димо, минаха,
всички за тебе питаха /2

Къде е Димо да дойде,
дружина да ни поведе
Байряка да ни развее,
хайдушки песни попее /2

https://www.youtube.com/watch?v=0N9DrDNDoQY
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:14:54
Два орла се бият

Два орла се бият, бре мамо,
два орла се бият
Два орла се бият, бре мамо,
горе в планината,
горе в планината, бре мамо,
във синьото небе

Бой се бият, мила бре мамо,
бой се бият, мамо,
бой се бият, мила бре мамо,
за синьото небе,
за синьото небе, бре мамо,
за гора зелена

И като се бият, бре мамо,
и като се бият,
и като се бият, бре мамо,
черни очи вадат,
черни очи вадат, бре мамо,
дребни сълзи ронат

Дребни сълзи ронат, бре мамо,
дребни сълзи ронат,
дребни сълзи ронат, бре мамо,
кървави реки текат,
кървави реки текат, бре мамо,
долу на земята

https://www.youtube.com/watch?v=ACJk98mjtWU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:15:34
Петко на Рада пръстен даде

Петко на Рада пръстен даде, мари,
да го чака за година,
да го чака за година, мари,
за година и половина

Тя не го чака ни неделя, мари,
ни неделя, ни половина,
ни неделя, ни половина, мари,
най са Рада оглавила*

Рада отиде на чешмата, мари,
герджик* Петко зад вратата,
герджик Петко зад вратата, мари,
той на Рада проговаря

Петко Рада проговаря, мари:
-Я мо, Радо, бяла Радо,
давай, Радо, що ти дадох, мари,
пред вратата на стълбата!

Рада Петко отговаря, мари:
-Абре Петко, герджик Петко!
Имал си ми - давал си ми, абре,
нямала съм - вземала съм

*оглавила = сгодила
*герджик = гиздав, спретнат

Изпълнява Елена Граматикова:

https://www.vbox7.com/play:5e18c1dd92
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:16:06
Хан Татар

 Хан Татар хабер* изпраща
 до кмета в село голямо:
 Крави ялови да  изколят,
 топли хлябове да изпекат
 и една млада девойка,
 девойка осемнайсет годишна
 при него игра да струва
 
 Чудят се чорбаджиите
 коя девойка да изпратят
 Най-сетне казват, решават -
 Янчица клето сираче
 на турчин курбан да дадат
 Тогаз си Янка повикват,
 мазно се всички усмихват
 и си на Янка говорят:
 - Янке ле, моме хубава,
 ти ще при хан Татар да идеш,
 отдалеч селям* ще дадеш,
 отблизо ръка целунеш
 
 Янка си у тях отива,
 викнала, че заплакала:
 - Не стига ли Боже, Божичко,
 цели осемнайсет години
 откакто съм клето сираче
 без майка, още без баща,
 без братец, още без сестра,
 сега при татар да ида
 
 Отключи пъстри сандъци,
 извади бяла премяна
 и се гиздаво премени
 Тя при хан Татар си отиде,
 отдалеч му селям тя даде,
 отблизо му ръка целуна
 
 Тогаз хан Татар на Янка думаше:
 - Янке ле, моме хубава,
 как те кайдиса* майка ти,
 майка ти, Янке, татко ти,
 при мене да те изпратят
 и да те, Янке, прежалат
 
 Тогаз Янка на хан Татар думаше:
 - Аз нямам майка, ни баща,
 аз нямам братец, ни сестра,
 ази съм клето сираче
 затуй при тебе аз дойдох
 Няма кой за мен да жали,
 няма кой за мен да плаче
 Когато бяхме мънички,
 един си братец аз имах
 Като си на пътя играехме,
 на пътя, на кръстопътя
 и от пепел димки правехме
 Тогаз турците минаха
 и те ми брата вземаха,
 вземаха и го потурчиха
 
 Тогаз се хан Татар опомни,
 че имал сестра Янчица,
 силно си Янка прегръща,
 прегръща и я целува
 и просълзен и продумва:
 - Вярно е сестро, вярно е,
 Когато бяхме мънички,
 на пътя като играехме,
 на пътя, на кръстопътя
 тогаз турците минаха
 и те ме сестро, вземаха,
 насила ме потурчиха
 
*хабер = вест, известие
*селям = поздрав
*кайдисам = съсипвам, погубвам, прежалвам
 
https://www.vbox7.com/play:22ad94365d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:16:51
Невено, невен-невесто

Невено, невен-невесто,
що рано раниш за вода?
Дали те кара свекърва, джанъм*,
или те свекорот помоли /2

Нито ме кара свекърва,
нито ме свекорот помоли
Туку ме майка научи, джанъм,
да ставам рано, по-ранко /2

Да си нареда одаи,
да си нарана стоката
Да си измета дворови, джанъм,
стомните да си напълна /2

Сетне да седна на разбойот*,
да шара черги шарени
Да ткая* платно кошуля*, джанъм,
за мойто момче убаво /2

*джанъм = душо, душке
*разбой = стан за тъкане
*ткая = тъка
*кошуля = риза

Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:b7f7573194
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:17:24
Айде, айде, моме Стойне

- Айде, айде, моме Стойне,
айде, айде, моме Стойне, да бегаме
в наше село, моме Стойне, Оризари

От две страни сонце грее,
а от трета, моме Стойне - месечина
а от трета, моме Стойне - месечина

- Не сум мома за беганье,
не сум мома, либе Гьорги, за беганье,
най сум мома, либе Гьорги, за земанье

Имам платно на разбойот*...
- Остави го, моме Стойне, на майка ти,
ем да ткаи*, моме Стойне, ем да плачи...

*разбой = стан за тъкане
*ткаи = тъче

Изпълнява Костадин Гугов:

https://www.vbox7.com/play:15f5429bd3
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:17:59
Женил се Петре войвода

Женил се Петре войвода, леле,
поканил дор девет сестри
Десета  сестра не канил, леле,
сам пошол Петре по нея

- Елай ми, сестро, на сватба, леле!
- Не можам, брате, да дойда!
Мажко ми дете на ръце, леле,
кучка свекърва не пуща

Пущи я барем* Мария, леле,
моята внучка от сестра
Майка Мария говори, леле:
- Вуйко ти е голем бекрия*

Мария майка не слуша, леле,
тръгнала с вуйка си на сватба
- Удрете зурли, тъпани, леле,
сам си донесох невеста!

Щом чула бела Мария, леле,
викнала, та заплакала:
- Каква невеста ке бида, леле,
майка ми золва* да види!

*барем = поне
*бекрия = пияница
*золва = зълва

Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:449a5223f8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:18:30
Стори се хоро голямо

Стори се хоро голяму
от Айдимир* до Силистра.
Дигна се сватба голяма,
няма кой девер дъ стани.

Ивановътъ майчица
тя си Иванъ будеше:
- Я стани, сино, я стани,
вуйчо ти хабер проводи.

Вуйчо ти хабер проводи,
бъклица вину червену.
Тебе те мамъ кълеса*
да идиш девер дъ станиш.

Иван мамъ си думъши:
- Нидей мъ буди, мамо мъ.
Аз няма мамо дъ идъ
нъ тежкъ сватба вуйчовъ.

Мойти кахъри гулеми,
чи ми съй любе годило (х2)
за вуйчо ми съй уженило.

Чи как дъ идъ, мамо мъ,
дъ идъ девер дъ стана.
На нея "вуйна" да река,
а тя на мене "дръгинко".

____________

*Айдемир - най-голямото село в България, Силистренско
*калеса - покани (за сватба)


Изпълнява Атанаска Станева:

https://www.youtube.com/watch?v=UQiizv9pX5U
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:19:07
Димка на мама думаше

Димка на мама думаше:
- Мамо ма, стара майчице,
аз ще се, мамо, оженя
за Велко баш войводата!

Мама на Димка думаше:
- Димке ле, дъще мамина,
той няма къщи високи,
той няма двори широки

Къде ще да те заведе?
Кой ще ти сватба направи?
Димка на мама пак дума:
- Мамо ле, стара майчице!

Велко ми е къщи високи -
тия ми гори зелени
Велко ми е двори широки -
поляни, мамо, хайдушки

Изпълнява Мария Карафезиева:

https://www.vbox7.com/play:f96c8feb
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:19:42
Нали ти рекох, Тодоро

Нали ти рекох, Тодоро,
Тодоро, првня* изгоро:
Недей минавай край назе
със тия стомни шарени,
че щом ти видим очите,
мене ми капат сълзите

Нали ти рекох, Тодоро,
Тодоро, првня изгоро:
Недей минавай край назе
със тия стомни шарени,
че щом ти видим лицето,
мене ми се топи сърцето

Нали ти рекох, Тодоро,
Тодоро, првня изгоро:
Недей минавай край назе
със тия стомни шарени,
че щом ти видим снагата,
мене ми се топи душата

*првня = първа

Изпълненява Любен Захариев:

https://www.vbox7.com/play:6a134619
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:20:12
Ранен ми лежи Тодор Александров

Ранен ми лежи Тодор Александров,
и казва сетна воля заветна.(2)
Нека да слушат сите комити
и помнят тези думи во веки.(2)

Кой ке ти носи тенката пушка,
де гиди ранен Тодор войвода.(2)
Нека я носи Ванчо Михайлов
да стреля сите врази български.(2)

Кой ке ти носи острата сабя
де гиди ранен Тодор войвода.(2)
Нека я носи Ванчо Михайлов
да сече сите врази български.(2)

Кой ке го води ВМРО-то наше
де гиди ранен Тодор войвода.(2)
Нека го води Ванчо Михайлов
на бой за правдините български.(2)

https://www.youtube.com/watch?v=FwVwsbCDmSw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:20:39
Мама на Марийка думаше

Мама на Марийка думаше:
Марийке, керко Марийке!
Вземи го, керко, Гьоргия
Гьоргия първа бекрия* /2

Некям го майко, Гьоргия,
Гьоргия първа бекрия
Девет си жени уморил,
яз ке сум майко, десета /2

Послуша Марийка майка си,
зеде* си Гьорги бекрия
Гьорги на Марийка думаше:
Марийке, либе Марийке! /2

В село се кръчма отвори,
мене ме канат да ида
Сефтето да й направа,
фирмата да й изпиша /2
 
Еве* го Гьорги да иде
Девет му зурни свирея
Девет му зурни свирея,
десет тупана чукая /2

*бекрия = пияница
*зеде = взе
*еве = ето

Изпълнява Иван Андонов:

https://www.youtube.com/watch?v=F-Z0veDHPog
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:21:15
Никола дума майка си

Изпълнява Стоян Физиев:

https://www.vbox7.com/play:5a703669

За съжаление, не успях да намеря текста на песента
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:21:49
Вила мома дор три венци

 Вила мома дор три венци,
 един вила за ката ден*,
 Коледо ле, калино ле,
 калино ле, малино ле
 
 Втори вила за в неделя,
 трети вила за Коледа
 Коледо ле, калино ле,
 калино ле, малино ле
 
 Отде са зело лудо-младо,
 дръпна моми зелен венец
 Коледо ле, калино ле,
 калино ле, малино ле
 
 - Я тичайте, мои братя,
 че хванете лудо-младо,
 Коледо ле, калино ле,
 калино ле, малино ле
 
 Ще го вържа с руса коса,
 ще го кова с вити гривни,
 Коледо ле, калино ле,
 калино ле, малино ле
 
 Ще го карам с бело лице,
 ще го бия с тънка снага,
 Коледо ле, калино ле,
 калино ле, малино ле
 
*ката ден = всеки ден
 
Изпълнява Вичка Николова:

https://www.vbox7.com/play:e649f31911
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:22:44
Легнало моме, заспало

Легнало моме, заспало,
заспало, засонувало /2
Ох леле, леле, момне ле,
на майкино си колено /2

Майка си керка будеше:
- Стани ми, момне, стани ми! /2
Ох леле, леле, момне ле,
либето ти се ожени! /2

Пущи ме, мамо, да идам,
на либе да му честита: /2
"Честита, либе, невеста,
невеста, либе, убава! /2

Со нея да се венчуваш,
со мене да се кердосаш* /2
Ох леле, леле, либе ле,
дето ме мене остави,
дето ме мене остави
и за друга се ожени!"

*кердоса(м) (гр.) - взимам; оженвам се, ожени, омъжи

Изпълнява Василка Иванова:

https://www.vbox7.com/play:d863099b8d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:23:16
Мама Никола питаше

Мама Никола питаше:
- Три пътя къща захващаш
и три я пътя събаряш,
че защо, заради какво?

Никола дума майка си:
- Като ма питаш, да кажа -
аз любя мамо, Калинка,
хаджи Петрова дъщеря

За нея правя таз къща,
ша правя и ша събарям,
дорде ми падне на сърце -
на меня и на Калинка!

Изпълнява Денислав Кехайов:

https://www.vbox7.com/play:18ca285a8c
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:23:49
Разширило се небето

Разширило се й небето,
небето, още земята
Всякакви цветя цъфнали,
най-много ружа алена,
до ружа - лоза виняна
Под лоза Ненчо лежеше,

Тинкина майка кълнеше:
"Да се провали, проседне
Тинкина стара майчица,
дето ни с Тинка раздели
Кога се Тинка зажени,
аз да се болян поболя!

Тинка като сватба заправи,
аз да се от душа разделя
Тинка в черкова като влиза,
пък меня умрял да изнасят,
пак да се с Тинка срещниме,
че ми е Тинка на сърце!"

Изпълнява Стайка Гьокова:

https://www.vbox7.com/play:14fad4d8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:24:16
Тежка е мъгла паднала

Тежка е мъгла паднала
над нашата Македония -
българска земя най-мила.

Не тежка мъгла паднала,
най ми било робство кърваво
на гърци, сърби проклети.

Поповете вси избесени,
даскалите вси разстреляни
за език роден, български.

Сал една опора остана,
кай шо мисли на народ добро -
нашето родно ВМРО.

Ке се борим за свобода,
за нашата Македония -
за сите българи заедно...

https://www.youtube.com/watch?v=2_XR1cwLZb4
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 11 August 2018, 13:24:54
Добра из пътя вървеше

Добра из пътя вървеше,
из това тясно сокаче*,
из това тясно сокаче,
колкото й тясно - дваж кално!

Сред сокачето - каваче*,
на кавачето бюлбюлче*,
на кавачето бюлбюлче,
бюлбюлче пее й говори:

- Вземи ма, Добро, да влезна
във вашта горна градинка -
под бял, под червен трендафил,
на моравата люляка

Вечер до късно да пея,
да пея - да та приспивам;
сутрина рано да пея,
да пея - да та събуждам!

*сокак = улица
*кавак = топола
*бюлбюл = славей

Изпълнява Йовчо Караиванов:

https://www.youtube.com/watch?v=OJYKkLz7VHU
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:14:32
Тръгнала Яна

Тръгнала Яна, Яне ле,
в ниделя лозе да праши,
в ниделя лозе да праши
и лудо-младо след нея

Тичом тичаше й викаше:
"Чакай ме, Яне, почакай!
Двама на лозе да идем,
двама лозето да прашим!"

Не го е Яна чакала,
сама на лозе отишла
Прашила дори до пладне,
седнала да си почине

Люта я дрямка налегна -
легнала, сладко заспала
Лудо я младо вардило,
вардило и извардило

Че й косата отряза,
тънки камшици наплете
Под път и над път хвърляше
и ги на момци даваше

Изпълнява Янка Танева:

https://www.youtube.com/watch?v=NCq6bMihcO8
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:15:08
Гласът на Пирин

 Буйно ми слънце в студото време,
 издига Вихрен връх нагоре
 Аз съм Пирин, мила ми земьо,
 слушай ме - твоят син говори! /2

 Земьо моя, майко мила,
 ти моя стара, стара, слава, слава
 Който среща твойта сила,
 българин докрай остава!
 
 Твоят мил син е верен, мале,
 верен и верен на Балкана,
 Ех, каква ни обич пали,
 буйна ми обич разгоряна /2
 
 Земьо моя, майко мила,
 ти моя стара, стара, слава, слава
 Който среща твойта сила,
 българин докрай остава!
 
https://www.vbox7.com/play:6ebf3674
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:15:43
Беломорие

 Беломорие, рана си за нас кървяща
 мъка и любов, болка и тъга,
 че децата ни пораснаха без твоя полъх,
 а бащите ни оставиха костите си в теб.

 Беломорие, ех трагедия човешка,
 брат, сестра и син, ти ги раздели,
 тръгнали с теб в сърцата си мирен дом да търсят
 стиснали в длан съдбата си, ти ги разпиля.

 Беломорие, болката не ще отмине,
 нашите синове пътя ще открият,
 ще намерят своите корени и води зелени,
 ще положат с почит мощите на предците си.
 
Изпълнява Любка Рондова:

https://www.vbox7.com/play:a931039d
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:16:24
Песен за капитан Петко войвода

Горо ле горо зелена,
всяка година, горо ле,
гората пълна и равна
със тия вакли овчари

Тая година горо ле
гората пълна и равна,
гората пълна и равна
със тия млади хайдути

Под всяко дърво и юнак,
под елха дърво бял чадър,
и под чадъра седеше
капитан Петко войвода

Той на дружина думаше:
 - Дружино вярна, сговорна,
тая вечер ше ходиме
в Одрина града голяма

Пашата да сардисаме*
златото да му земиме
да го дадеме, дадеме
за пушки и за патрони

*сардисам = обсаждам, заграждам, обграждам

Изпълнява Калинка Згурова:

https://www.youtube.com/watch?v=SetBITQPwIw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:17:09
Поръча Индже, заръча

 Поръча Индже, заръча
 за бистра вода студена,
 за бистра вода студена
 от Котлянските боазе*
 
 Която й мома най-бяла,
 най-бяла и най-хубава
 да й харижат*, нанижат
 дор три ми ката алтъни*
 
 Сама за вода ша иди
 и на Инджето ша каже
 има ли още хайдути,
 правят ли още зараре*
 
 Третя са вечер свечери,
 ей я Тодора, че иде,
 със бели менци през рамо,
 със росна китка на чело

*боаз = проход, клисура
*харизвам = подарявам
*алтън = златна монета, жълтица
*зарар = пакост, вреда

Изпълнява Мария Лешкова:

https://www.youtube.com/watch?v=K6qKVSmxLLw
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:17:43
Стано гюл фидано

Мари Стано, гюл* фидано,
запяла е гюзел* Стана
Запяла е гюзел Стана,
запяла е, загукала

Де я зачу назлън* Кольо,
той на Стана проговаря:
- Мари Стано, гюл фидано,
мари Стано, първо либе!

Мари Стано, гюл фидано,
мари Стано, първо либе!
Изгори ма, бяла Стано,
изгори ма, изсуши ма

Изгори ма, бяла Стано,
изгори ма, изсуши ма,
направи ма сухо дърво,
сухо дърво яворово!

*гюл = роза
*гюзел = хубава
*назлън = кокетен, хубав, привлекателен, приятен, който съдържа или изразява стремеж да се хареса

Изпълнява Мария Лешкова:

https://www.youtube.com/watch?v=mLpqK09wMGA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:18:21
Любили са се, любили

 Любили са се, любили
 Иван и  Митра двамата
 от малки та до голями
 А га голями станали,
 проводи Иван за Митра,
 я пък майка му за друга,
 и тя Митрина роднина
 Бре де йе Митра разбрала,
 станала рано в неделя,
 та че взе в хута* вилката
 и кошницата на раки,
 отиде в гора зелена,
 дето ми пиле не хвърка
 Отиде биле да търси,
 омайно биле, разделно
 Накопа и се върнала,
 в ново го гърне сварила,
 и на вратника излезе,
 дано Ивана да види,
 да види, още да срещне,
 с билето да го напръска
 и на Ивана да каже:
 - Да знае стрико, да знае,
 със тебе ще се вземиме! 
 
*хута = фута (примитивно облекло, препаска от обикновен плат с форма подобна на пола)
 
Изпълняват Калинка Вълчева и Калинка Згурова:

https://www.youtube.com/watch?v=MJxXm9aQkEA
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:18:52
Люлкя ми се люлееше

Люлкя ми се люлееше.
Та кой беше у люлкята.
Яна беше у люлкята.
Та кой ми я люлееше.
Иван ми я люлееше.

Припев: танайло, манайло, койло, койло вран, койло грив, койло ку-куригу.

Автентична песен от Софийско в изпълнение на бабите от Бухово, "От извора - Сите сме софиянци", режисьор Нушка Григорова, Българска телевизия.

https://www.youtube.com/watch?v=6gzJlrZvcUQ
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:20:09
Слънце грее

Слънце грее, море, роса не опада
Станко стадо, море, си със коня води
Най го води, море, край Станини двори
Мома Стана, море, сред двори заспала

Макя Стана, море, по тийом будеше:
Стани, Стано море, троица те будат
Един вика, море - сънлива дремлива;
Други вика, море - от лоша е рода;
Трети вика, море - люта като змия

Стана макя, море, по тийом говори:
Той що вика, море - сънлива, дремлива,
да не види, море, сън и додека е!
Той що вика, море - от лоша е рода,
да не види, море, рода до дека е!
Той що вика, море - люта като змия,
люта змия, море, очи да му пие!

Изпълняват Кремена Станчева и Василка Андонова:

https://www.youtube.com/watch?v=VwDzaaNSxVE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:20:59
Вила се лоза винена

 Вила са й лоза виняна
 окулу града Сливняна;
 не билу лоза виняна,
 най билу Янка хубава
 С побратяма си хортува*,
 с побратяма си Милуша:

 - Милуше, мил побратиме,
 куга за меня идити,
 куга за меня идити,
 многу сватови елати,
 многу съм мома ходяла
 и многу дар приготвяла
 
*хортува = говори

Изпълнява Калинка Вълчева:

https://www.vbox7.com/play:16aecff670
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:21:29
Песен за Владо Черноземски

Какво е чудо, чудо станало
во града Марселия
Там са навлезли автономисти
и братя усташи.

Тръгнал ми кралят со парахода
от града Дубровник,
и ми зацепил по море широко
за града Марселия.

Там го посрещнал министер
Барту со генералите.
Те се собрали союз да прават
против Македония.

Народ се сбира, тълпа голема
и вика: ,,Живио!" А от тълпата
глас се провиква:
,,Смърт на тиранина!"

Това ми беше Владо Черноземски
от Македония.
Той се затича към автомобила
со пистолет в ръка.

Крал Александър
подло се моли
и на Владо говори:
,,Аман бре, Владо,
не мой бре, Владо,
мене да ме убиваш!"

Владо на краля гордо отговаря:
,,Чуй бре, тиранино,
мене ме изпрати
Ванчо Михайлов
да изпълна присъдата.
Я стани, стани,
шумадийско куче,
тебе ке те утепам."

Пистолетьт грьмна,
кралот се обърна
Да живее Македония!
Нека се знае, знае и помни
по цела Европа, че македонец
робство не търпи.
Смърт на тираните!

https://www.youtube.com/watch?v=U7YtcRc8CEE
Title: Re: Български народни песни
Post by: Hatshepsut on 12 August 2018, 05:22:15
Пусти моми берендерки

Пусти моми мамо, берендерки*
берендерки, убавици
Сé са бели мамо, и цървени,
сé са тънки и високи

Кога пойдат мамо, на орото
пременени, накитени
Кога одат мамо, снага кършат,
снага кършат като мрени!

Ка облекли мамо, литачета*
като слънце огреяли
Между них е мамо, най-убава,
най-убава, най-гиздава,

тая Цвета мамо, поповата -
като нея друга нема!
Лицето й мамо, огреяло,
от трендафил по-убаво

Я си мома гледам и се чудим
дали Цвета че ме земе
Па си грабнах мамо, кеменето,
та засвирих на орото

Мило ми е мамо, драго ми е
кога Цвета заиграе
Изгоре ми мамо, пусто сърце,
за невеста да я земем!

*берендерка = жителка на с. Беренде, Пернишко
*литак = горна вълнена женска дреха от вида на сукмана

Изпълнява Славка Секутова:

https://www.vbox7.com/play:a26cadb0
Title: Re: Български народни песни