• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Древна Палестина

Започната отъ Hatshepsut, 16 Сеп 2018, 07:47:24

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

HatshepsutTopic starter

Израилското царство не е съществувало, твърди археолог


Авторитетният израелски професор по археология Израел Финкелщайн с факти в ръце твърди, че Изходът на евреите от Египет, който се споменава в Стария завет, се е случил всъщност 1500 години по-късно.

Своята теза ученият е формулирал в новата си книга The Forgotten Kingdom – ,,Забравеното царство". В нея вниманието на изследователя е насочено, както той сам се изразява, към ,,скритите източници на Библията". И преди всичко към Петокнижието на Мойсей (Тора) и книгата ,,Изход".

През 2001 година Израел Финкелщайн в съавторство с Нийл Ашер Зилберман публикуват на английски език бестселъра The Bible Unearthed. В нея, въз основа на археологични данни авторите са стигнали до извода, че на територията на Палестина, Египет и в съседство не са били открити конкретни доказателства за съществуването на великото царство Израил, величествения ,,Изход" от Египет и завоюването на ,,обетованата земя".

,,Съдържащата се в Библията историческа сага – пише в пролога на книгата – за срещата между Авраам с Бога и неговото пътешествие в Ханаан, до избавянето от Мойсей на децата на Израил от робство, до разцвета и падението на царствата Израил и Юдея – е било не чудесно откровение, а блестящ продукт на човешкото въображение.

Както свидетелстват археологичните данни, за първи път тя е била замислена в продължение на две или три поколения, преди около двадесет и шест столетия. Нейна родина е било Юдейското царство – слабонаселена област с пастири и земеделци, ръководени от далечна столица, разположена в центъра на планината, на тесен гребен между стръмни, скалисти клисури."

Специалист в своята област, Финкелщайн е свикнал повече да се доверява на материални свидетелства, а не на думи. И откритите за повече от 70 години разкопки в тези краища безмълвни свидетели (артефакти) са доказали, че огромната империя на Давид и Соломон всъщност не е съществувала.

Тя е била плод на въображението на по-късните редактори на Свещеното писание. Никакви археологични следи от съществуването на това митично царство в ранния железен век на Палестина – или както я наричали древните юдеи – Пелешет, тоест ,,страната на филистимците" – не са се съхранили. Може би на небесата, но не и в земята.

Дълго преди Финкелщайн сериозни, включително и еврейски учени, са критикували старозаветните басни за ,,десетте египетски наказания" и особено самия Изход. Основание за такова умозаключение били не археологически разкопки, а липса на споменаване за изхода на евреите от Египет в египетските източници.

Книжниците на фараоните са ,,проспали" такова важно събитие или просто не са го забелязали поради неговата нищожност – отишли са си няколко пастири от тучните пасища, и какво толкова? Но в съзнанието на потомците тези бягащи роби са се превърнали в нещо значително и дори фундаментално.

Историята е сплав от различни дисциплини. Каквото липсва в документалните източници, може да бъде открито в отломки от статуи, монети, фрагменти от сгради и т.н. Но в случая с ,,Изход" мълчат всички и всичко, освен неколцина древноеврейски разказвачи.

Новата си книга Финкелщайн посвещава на Израил, държавата на север, която поради прегрешения пред Всевишния през 722 г. пр.н.е. е завоювана от асирийците, а нейният елит завоевателите изпратили в Месопотамия. Редакторите на Стария завет, напротив, са произхождали от Юдея, разположена на юг държава, където вещаели почти всички древноеврейски пророци.

Юдея загубила своята държавност едва с превземането на Йерусалим от Навуходоносор II, владетел на Вавилон, през 597 г. пр.н.е. Пребиваващите в Месопотамия и по-късно – в Йерусалим, първосвещеници са създали Тора – Петокнижието на Мойсей. Дори в Новия завет хората от север се наричат самаритяни или самаряни, които не познавали състраданието, да не говорим вече за вяра в Бога.

Според сведенията на Финкелщайн Юдея със столица Йерусалим е била до VIII век незначително княжество, докато Израил със столица Самария е получил признание на център на властта в региона.

Разликата в класификацията намерила отражение и в културата. Наред със създаването в този период на всевъзможни административни учреждения и размаха на монументалното строителство в Северна Палестина (Израилското царство) се развивала и писмена култура, а Южна Палестина (Юдея) изоставала от него по всички параметри.

Двама от така наречените 12 ,,малки" библейски пророци – Осия и Амос (VIII в. пр.н.е.), посочват в Стария завет на грешния цар на северната империя (царството Израил) Божия гняв и в своите проповеди се обръщат към ,,живото предание" на Израил – темата за изхода на евреите от Египет през март-април (1 адар – 14 нисан) 2448 г. пр.н.е.

Според Финкелщайн юдейските редактори на Стария завет са черпили своите сведения от архивни източници в Израилското царство, и са сбъркали с географията. И тази хипотеза има документално потвърждение.

Исторически предпоставки за старозаветния ,,Изход" всъщност са съществували, но в съвсем различно време. В ,,Юдейските древности" на Йосиф Флавий и в Трета Книга Царства се споменава за похода на египетския фараон от XII (Либийска) династия Шешонк I или Шешенк (в различни източници името му се предава също като Шишак или Сусаким) към Йерусалим.

Тази военна кампания в Палестина, която отдавна се отнасяла към сферата на влияние на египетската държава, била предприета от фараона през 926 пр.н.е. В Библията се съобщава, че фараонът донесъл от Йерусалим много съкровища.

Данните от археологическите разкопки свидетелстват, че страната, която по-късно става Юдейско царство, в този период е била слабо заселена и още повече в нея не се е намирала блестяща столица, която можело да се разграби. По-скоро може да се говори за военни набези на египтяните в Северна Палестина.

Споменаване за господството на египтяните западно от Тивериадското езеро, по-известно като Галилейско море, Финкелщайн намира в историята за цар Саул, претърпял поражение в битката с филистимците в планината Гелвуя и завършил живота си със самоубийство. Напълно е възможно филистимците да са действали в качеството на съюзници на по-могъщите египтяни.

Следователно Изходът може да е бил спомен за стара египетска наказателна експедиция, която по милостта на фараона е довела до образуването на ново царство, станало впоследствие Израил. Заедно с историята на наследника на Саул – цар Давид, изходът от Египет представлява основополагащ мит на северната империя. При това може да е ставало дума за ,,културно-историческа памет", отбелязва Финкелщайн, а не за ,,изображението на конкретни събития".

Но по какъв начин държавната идеология на ненавистното Израилско царство е намерила своето отражение в политико-религиозните традиции на Юдейското царство, от което в края на краищата се е появил Старият завет?

И отново Финкелщайн призовава на помощ археологията. Той се аргументира с това, че по-късно през VIII в. пр.н.е. в Юдея са се появили елементи на високата материална култура на Израил, например производство на зехтин, погребални обреди и определен тип керамика. В същото време, като се започне от 730 г. пр.н.е., в Юдея значително нараства броят на населението, което се увеличило трикратно за няколко поколения.

Финкелщайн обяснява този феномен с големия брой бежанци, устремили се на юг след разгрома на Израилското царство от асирийския владетел Салманасар V. Елитът на разгромената държава бил депортиран във Вавилон, а повечето поданици се разпръснали по далечните провинции на Асирия, попадали в Юдея, където заедно със своите животни донесли и своите митове.

В други, различни от Библията, източници се казва, че в тази епоха над Юдея господствала династия, чийто родоначалник бил Давид. Този факт е възможно да обяснява, че пред редакторите на Библията е стоял проблемът с въвеждането на неофити във всеобщата история на юдеите и създаването на ,,панюдейска" идеология.

Това обяснява двойствения характер на Давид в Библията – великият владетел, на когото не били чужди човешките слабости и политическите грешки. ,,Израил", названието на загиналата северна империя, според Финкелщайн по такъв начин е бил интегриращ конструкт, ,,апелиращ към жителите на някога израилските територии на север" да се присъединят към еврейската нация и управляващата я династия в Йерусалим.

С това разбиране на историята ,,Изход" скоро е започнал да играе нова роля. Първоначално споменът за далечната победа над Египет е укрепвал собствената увереност по време на политиката на колебание на Юдея между две велики държави – едната на Ефрат и другата на Нил.

След завладяването на Йерусалим от вавилонците през 597 г. пр.н.е. разказът за Изход бил представен в служба на новата теология – като Изход от вавилонския плен.

https://megavselena.com/izrailskoto-tsarstvo-ne-e-syshtestvuvalo-tvyrdi-uchen/

HatshepsutTopic starter

#1
Израелски учени: Събитията, описани в Библията, никога не са се случвали

Великите събития , описани в Библията , никога не са се случвали. Това съобщава La Repubblica. Това е заключение,  основаващо се на многогодишни разкопки на израелски учени. Например, те твърдят, че стените на Ерихон не са унищожени от свещеници със звука на техните тръби.

Стени просто не е имало там, казват учените.  Поселения  Ханаан, Обетованата земя на израилтяните не са били ,,големи", както казва Библията, и не са били заобиколени от стени, стигащи до небето.

,,Ето защо героизмът на завоевателите, за които се твърди, че са се борили срещу превъзхождащите ги по  сили ханаанци, е богословска реконструкция , която  не се основава на факти – казва археологът Зеев Херцог , един от най-известните професори от факултета по археология в университета в Тел Авив.

– На базата на всички резултати, по-голямата част от учените в областта на археологията, библейски изследвания и историята на еврейския народ, са на мнение,  че събитията, описани в Библията са легенди, като например легендата за Ромул и Рем".

Професор Херцог заяви: ,,Тези разкопки доведоха до това, че стана ясно: израилтяните никога не са били в Египет, никога не са се скитали в пустинята, никога не завладявали земя, за да може след това да я предат на дванадесетте племена. Нито едно от централните събития в историята на евреите не се потвърждава от това, което сме открили. Изход, например, би могъл да се отнася до само няколко семейства, историята на които е бил разширена и ,,национализирана" по богословски причини".

Тази наистина революционна гледна точка трудно се възприема от много хора, казва професорът. Най-трудното за разбиране е историческият документ за това, че Великото царство на Давид и Соломон, станало, според Писанието, най-висшата точка на политическата, военната и икономическата мощ на народа на Израел, царство, което, според Книгата на царете, се е простирало от брега на Ефрат до Газа, е, според Херцог ,,в историографско, не съответстващо с реалността на строителството".

" Величието на царството на Давид и Соломон е епично, а не историческо. Може би, най-новото доказателство за това е, че ние не научихме как се е наричало – казва херцог. А Йерусалим целият е прекопан .

Разкопките дадоха внушително количество материали, отнасящи се за периоди преди и последващи съществуването на Обединеното царство на Давид и Соломон. Нищо не потвърждава съществуването на царството, нито едно парче глина. И това не означава, че археолозите са търсили на грешното място. Те са получили множество свидетелства, че по времето на Давид и Соломон, Йерусалим е голямо селище, в което не е имало централен храм или кралски дворец .

Давид и Соломон са били главите на племенни княжества, които са контролирали малки райони, Давид  – в Хеврон , Соломон – в Йерусалим. Едновременно с това на  хълмовете на Самария  е възникнала една отделна държава. Израел и Самария са били изначално две отделни и понякога враждуващи царства".

https://30dumi.eu/

HatshepsutTopic starter

Еврейската писменост


Еврейската писменост е позвукова писмена система, използвана за нуждите на иврит и другите еврейски езици като идиш, ладински и юдео-арабски. Въпреки че названието еврейска азбука се използва в българския език, технически погледнато еврейската писменост се класифицира като абджад, така че терминът еврейски абджад също е правилен. На иврит писмеността се нарича алефбет 'иври (אָלֶף-בֵּית עִבְרִי‎) от наименованията на първите 2 букви от азбуката.

История и разпространение


Карта на Израел и Юдея 9 век пр.н.е.

Най-ранните сведения за тази писменост датират от 10 век пр.н.е. Еврейският абджад произлиза от финикийската писменост, като дори наименованията на отделните букви са заети от финикийските. Това не е учудващо, имайки предвид географското съседство и близко родство на древните финикийци и евреи.


Еврейски религиозен текст от 12 век

Особености

Писмеността съдържа 22 букви, всички от които поначало обозначават съгласните звукове от иврит. Пет от буквите имат по две форми, едната от който е финална и се използва, когато буквата е последна в изписаната дума. Въпреки че има случаи, в които определени букви се използват за обозначаване на гласни звукове, последните могат да бъдат отбелязвани с точки и чертички под или над буквата, представяща предхождащия я съгласен звук. Това отбелязване на гласните обаче се използва в редки случаи като например материали за чужденци, изучаващи иврит, детски книжки и поезия.

Както и при другите абджади, посоката на писане е от дясно наляво, с редовете от горе надолу.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Еврейска писменост

https://www.omniglot.com/writing/hebrew.htm

Similar topics (3)

5

Отговори: 8
Прегледи: 1354

1069

Отговори: 28
Прегледи: 4800

435

Отговори: 19
Прегледи: 1613

Powered by EzPortal