The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Шишман

Православни мъдрости

Started by Шишман, 21 September 2019, 12:12:43

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ШишманTopic starter


ШишманTopic starter

   Свети Онисим
На въпроса, какво се нарича суетен живот, Онисим изброил пороците, които ни отдалечават от Бога: сребролюбие, гордост, завист, злословие, лъжа и лицемерие, гняв, невъздържание и пиянство.
- Всичко това се нарича суетен живот – казал Онисим – и на всичко това източник и причина е поклонението на лъжливи богове.           

ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


Similar topics (5)