The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Шишман

Православни мъдрости

Started by Шишман, 21 September 2019, 12:12:43

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter

   Хората са станали бунтари. Жените се борят за правото си на самодостатъчност. Всички – и мъже, и жени се бунтуват против Бога и въстават за правото да живеят без Него и Неговите закони. Всички са станали едни шумни, лесно възпламеними борци. Сякаш са се наговорили да хвърлят камъни срещу небето. Но тогава защо ли се удивляват и търсят виновни, когато този тежък товар се посипва обратно на гордите им глави...
прот. Андрей Ткачов       
ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter

   С Бога трябва да имате лични отношения - иначе всички свещи, всички пости, всички причастявания са на вятъра. Християнството е жив живот с живия Бог, а не някакви окултни и магически практики. Ако щеш, само светена вода пий – нищо няма да се получи, ако не промениш сърцето, мислите си и целия си живот.
Пьотр Мамонов     

ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


ШишманTopic starter


Similar topics (5)