• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 

The best topic

*

Публикации: 13
Total votes: : 2

Последни публикации: 29 Октомври 2022, 06:17:26
Re: Най-великите империи от Hatshepsut

Възкресение Христово

Започната от Hatshepsut, 28 Април 2019, 08:27:08

0 Потребители и 1 гост преглеждат тази тема.

Topic keywords [SEO] празникправославиерелигияхристиянство

HatshepsutTopic starterПатриаршеско и Синодално Пасхално послание

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

На днешния ден всички боголюбиви християни празнуват с нестихваща радост най-светлото събитие от историята на човечеството и Христовата Църква - светлото Христово Възкресение.
До идването на Христа смъртта властваше над човека, но Бог не забрави Своето творение. Той проводи Своя Син Единороден, Който взе върху Си греховете на света (Йоан 1:29) и изкупи всички човеци чрез Голготската саможертва, проливайки пречистата Си кръв. Слезе в ада, строши оковите на смъртта и възстанови отново връзката на човека с Бога, та чрез нашата вяра в Него да станем участници във всеобщото възкресение на мъртвите и да съзерцаваме неизказаната Божия слава. ,,Няма Го тука, но възкръсна" (Лука 24:6). С тези думи ангелът благовести Христовото Възкресение пред човеците и възвести чудото на чудесата и тържеството на тържествата.
Възлюбени, радвайте се и славете Бога! ,,Днес всяка твар се весели и радва", ,,днес празнува цялата вселена" (Из стихирите на Пасха). Чрез Христовото Възкресение Бог ни показа пътя, по който трябва да вървим и осмисли нашата вяра в Спасителя на света. Светите апостоли, мъченици и всички повярвали в Христовото Възкресение разпространиха евангелското благовестие по цялата земя и не се уплашиха да понесат мъки, затвор, страдания, та дори и смърт. В името на тази вяра Църквата е дала много мъченици, които проляха кръвта си във време, когато тя бе гонена и угнетявана. Подкрепян от вярата във Възкръсналия Спасител, целият български народ успя да съхрани своето национално самосъзнание в периоди на тежки изпитания за Църквата и народа.
Сега, когато всички християни взаимно се поздравяват с победния поздрав ,,Христос воскресе" и прославят Христовото Възкресение, те твърдо вярват, че Спасителят няма да остави Своята Църква, която в трудности и изпитания неизменно следва спасителната си мисия, а още повече ще усили нейната духовна мощ и ще посрами участниците в ,,безплодните дела на тъмнината". Всичко това ще стане, за да се изпълнят Христовите слова за Църквата: ,,портите адови няма да й надделеят" (Мат. 16:18).
Съвремието, в което живеем, белязано с технически и икономически прогрес, ни предлага и много съблазни. Те често отдалечават човека от Бога и той става лесна плячка на злото. Вярата във Възкръсналия Спасител и Неговото божествено учение е непоколебимият стълб, с който ние противостоим на злото. ,,Тази е победата, която победи света - нашата вяра" (1 Йоан. 5:4).
Скъпи в Господа братя и сестри, нека отправим гореща молитва към Възкръсналия Христос да умъдри сърцата ни и насочи стъпките ни в изпълнение на Своите заповеди, за да станем наследници на Божието царство.
Отечески честитим светлото Христово Възкресение на вас, верните чеда на родната ни света Църква в пределите на Родината ни и извън нея, с благопожелания за здраве, успех и радост във Възкръсналия Господ.


Похвално слово за Пасха
Св. Иоан Златоуст

Който е благочестив, който истински почита Бога и Го обича искрено, нека се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение, което сега празнуваме и в което Господ тъй дивно показа и Своята благост към човешкия род, и Своята премъдрост в изкупването му от вечна погибел, и Своята сила над враговете на нашето спасение!
Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!
Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! [Мат.10:10, 20:1-8].
Който е работил още от първия час, нека получи днес своята справедлива заплата!
Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо!
Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън!
Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той да се не бои от своето закъснение, понеже Домовладиката е великодушен и щедър - приема последния като първия, успокоява дошлия в единадесетия час така, както потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост; добрите дела приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!
Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда!
Богати и бедни, заедно ликувайте!
Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирно тържество!
Постили и непостили, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта!
Никой да не оплаква своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички!
Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря прощение от гроба на Спасителя!
Никой да не се бои от смъртта, понежe Спасовата смърт ни освободи от нея!
Изтреби смъртта овладяният от смъртта Жизнодавец. Слезлият в ада плени ада, който се огорчи, когато вкуси плътта Му. Като предсказа това преди столетия, пророк Исаия пише: "Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята си!"
Огорчи се, защото биде обезсилен!
Огорчи се, защото биде посрамен!
Огорчи се, защото бе умъртвен!
Огорчи се, защото бе провален!
Огорчи се, защото е окован!
Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя, а в нея намери небе; прие, което виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше!
"Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?" [Ос. 13:14, Koр. 15:55]
Възкръсна Христос и ти биде повален!
Възкръсна Христос и паднаха демоните!
Възкръсна Христос и се радват ангелите!
Възкръсна Христос и живот се въдвори!
Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба, защото Христос, Който възкръсна из мъртвите, "за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20).
Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове! Нему слава и държава (владичество) во веки веков! Амин!

http://www.pravoslavieto.com/calendar/feasts/podvizhni/Velikden/sinodalno_pashalno_poslanije.htm

HatshepsutTopic starter

"Bъзсия истината от земята", където я низведе човешката неправда и правият Божий съд. Печатът, който беше поставен върху хладния гроб от неверието, се разтопи от Божествения огън, който се таеше в него. Тежкият камък на съблазните, който го покриваше, падна и порази иудейската жестокост. Гробът сега е пуст и небесният вестител, който седи в него, сякаш пита: "Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?"(1 Кор. 15:55)

Църковните песнопения славословят празника така: "Пасха свещена, Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха на Христовото избавление, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха отваряща дверите на рая, Пасха освещаваща  всички верни".

"Този е денят, който ни създаде Господ, да се възрадваме и развеселим в него!" – Това е Пасхата Господня, Пасха на радост, Пасха на избавление от скръб, защото Господ като от палат възсия и благодатно ни озарява с радостта на възкресението. Цялата природа обновена тържествува по думите на псалмопевеца св. цар Давид (Пс. 113:6).

Как един миг променя света! Това ада ли е, който е заключил с проклятие рабите, а сега ги пуска на свобода? Земята ли е това, където Божеството сияе с пренебесна слава, а на небето се заселват земнородните и царува човечеството? Непостижимо преминаване от съвършено изтощение към пълнота на съвършенство, от най-дълбоко бедствие във височайше блаженство, от смърт към безсмъртие, от ада на небето, от човек - в Бог! Това е Велика Пасха!

Христос възкръсна от мъртвите. Апостолът казва, че Той е Първенец от мъртвите: "Аз съм Първият и Последният и живият: бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков, амин, и имам ключовете на ада и смъртта" (Апок. 1:17-18).

Ако възкръсна Първенецът от мъртвите, Богочовекът Иисус, Който умря, за да победи смъртта и да дарува възкресение на смъртния човешки род, ще възкръснат разбира се и всички хора. Ако Христос стана начатък на Възкресението, ще настъпи и всеобщото възкресение.

Възкресението Христово е основата на нашата вяра, нерушима опора в нашия земен живот.

Със Своето Възкресение Христос даде на хората да познаят истинността на Неговото Божество, на учението Му и спасителната сила на Неговата смърт. Възкресението на Христос е завършек на жизнения Му подвиг и следствие от нравствения смисъл на Неговия живот.

Ако Христос не възкръсна, казва св. ап. Павел, празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра. Но Христос възкръсна и съвъзкреси със Себе Си цялото човечество.

Спасителят донесе съвършена радост на хората. В пасхалната нощ ние чуваме в църквата песнопение и сами вземаме участие в него:

"За Възкресението Ти, Христе Спасе, ангелите пеят на небето, сподоби и нас на земята с чисти сърца да Те славословим".

За даряването на тази спасителна радост на хората Той моли Своя Небесен Отец в молитва преди кръстните страдания:

"Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. А сега идвам при Тебе и казвам това на света, за да имат в себе си Моята радост пълна." (Ин. 17: 17, 13)

С Възкресението на Христа се открива за човека нов свят от святост, истина и блаженство.

По време на земния Си живот Спасителят нееднократно произнасял драгоценните за всяка вярваща душа думи:

"...Аз живея и вие ще живеете" (Ин. 14:19), "Мир ви оставям" (Ин.14:27). "Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас; и радостта ви да бъде пълна" (Ин.15:11).

Нов живот се откри за човека. Дадена му бе възможност да умре за греха, за да възкръсне с Христос и с Него да живее.

"Пасха, отваряща дверите на рая", пеем в Пасхалния канон. Няма по-светла от пас-халната радост.

Във Възкресението се открива нашият вечен живот. Пасхалната ни радост е радост за преобразения наш живот в нетленен живот, за стремежа ни към неумиращото добро и нетленна красота.

Сега празнуваме най-великото тайнство – Възкресението Христово, победата на Жиз-нодавеца над смъртта!

Нашият Спасител възтържествува над злото и тъмнината. Затова е ликуващо в радостта си богослужението на Православната ни Църква.

По време на Своя земен живот Спасителят говорил много за Себе Си като носител на живот и възкресение. Тогава тези слова на Божествения Учител били непонятни не само за народа и слушащите Го, но и за апостолите и учениците Му.

Смисълът на тези думи станал ясен след Възкресението на Христос. Едва тогава апостолите и учениците Му разбрали, че Той действително е Владиката на живота и Победителят на смъртта. И тръгнали с проповед по целия свят.

Ние се поздравяваме с радостния привет "Христос воскресе!" в продължение на 40 дни, до Възнесение Господне.

Само две думи! Но тези дивни слова изразяват непоколебимата ни вяра в най-отрадната за човешките сърца истина за нашето безсмъртие.

Христос е Живот!

Христос воскресе! – и да се зарадват душите ни за Господа.

Христос воскресе! – и изчезва страха от смъртта.

Христос воскресе! – и сърцата ни се изпълват с радостната вяра, че след Него ще възкръснем и ние.

Празнуването на Пасха означава да познаем от цялото си сърце силата и величието на Възкресението Христово.

Празникът Пасха означава да станем нови човеци.

Да празнуваме Пасха означава с преизпълнено сърце да благодарим и да прославяме Бога за преблагословения Негов дар – дарът на възкресението и любовта.

Затова в тези дни ликуваме и радостно празнуваме, възхваляваме и прославяме победата на Божествената любов.

Христос Воскресе!

Да разтворим сърцата си за страдащия, умиращ и възкръснал Спасител заради нас човеците. И Той ще влезе и ще изпълни със Светлината Си нашия живот и ще преобрази душите ни. А ние, в отговор на това, с любов ще се устремим след Него по нашия кръстен път, защото в края му, несъмнено, сияе и нашето възкресение за живот вечен.

Амин!

http://www.sveta-nedelia.org

HatshepsutTopic starter

Честито Възкресение Христово


Православните християни отбелязват днес най-светлия си празник - Великден - деня, в който Синът Божи възкръснал от мъртвите за вечен живот.

Камбанен звън от катедралния храм "Св. Александър Невски" и другите църкви из страната в полунощ възвести Възкресението на Иисус Христос, а вярващите се поздравяват с думите "Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!".
Този поздрав християните ще отправят в следващите 40 дни - до празника Петдесетница. Свещите, запалени на празничното богослужение, се носят да догорят вкъщи - така в дома символично се внася новата светлина. Възкресение Христово въплъщава основната християнска догма – вярата във възкресението на праведниците в един по-хубав свят, който те ще наследят след земната си смърт и бъдещия Страшен съд. Празникът слага края на 40-дневния Велик пост.

Според евангелския разказ на третия ден след разпването на Христос жените мироносици отишли на гроба, за да помажат тялото му, но открили, че той е празен - Иисус бил възкръснал. По-късно Мария Магдалена отишла в Рим, явила се пред император Тиберий и обвинила Пилат Понтийски, че е нарушил римските закони, осъждайки невинен човек. Тя подала на императора червено яйце с думите "Христос възкресе". Оттам тръгнала съществуващата и до днес традиция за празника да се боядисват яйца. Също оттогава води началото си характерният за Великден поздрав.На Великден деца и възрастни се "бият" с червени яйца, като гледат кой ще излезе победител. Народната традиция повелява, че този, на когото яйцето се окаже борец, ще бъде най-здрав през годината.

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/04/28/3424462_chestito_vuzkresenie_hristovo/

HatshepsutTopic starter

Тайната вечеря - картина на Васил Горанов


Similar topics (1)

1057

Отговори: 3
Прегледи: 906

Powered by EzPortal