• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Guest. Please login or sign up.

21 April 2021, 23:38:32

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
12668 Posts

Шишман
4836 Posts

Panzerfaust
781 Posts

Лина
705 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
  • Total Members: 128
  • Latest: Fiave
Stats
  • Total Posts: 20873
  • Total Topics: 1329
  • Online Today: 115
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 64
Total: 65

avatar_Hatshepsut

Раси

Started by Hatshepsut, 15 September 2018, 22:09:30

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] антропологияраса

Hatshepsut

15 September 2018, 22:09:30 Last Edit: 15 October 2020, 15:36:35 by Hatshepsut
География на расите


Антропологично описание на народите на Земята

  Антропологията изучава произходът на човека (антропогенезата), неговата еволюция, формирането на човешките раси, морфологичните и физиологичните характеристики. Важен раздел  на етнологията е етническата антропология.

Човешките раси са биологични единици от съвременен тип, които се различават в общите наследствени физически характеристики, свързани с общия произход и определена област на местообитание. Един от първите учени описали расовите различия е французинът Франсоа Берние, който публикува през 1684г.  книга, в която пръв използва терминът "раса".
  Повечето учените поддържат моноцентричната теория, според която расовата диференциация е настъпила след образуването на съвременния човешки вид в един център (вероятно в източната част на Средиземно море и прилежащите региони на Южна Европа, Северна и Източна Африка и Западна Азия). В късния период на Палеолита, вероятно има два центъра на расообразуване: Западна (Североизточна  Африка и Югозападна Азия) и Източна (Югоизточна Азия). По-късно в следствие на смесване между хората са се образували съвременните раси.
    Съвременните човешки раси принадлежат към един и същ вид на Хомо сапиенс, на първо място се разграничат големите групи, обикновено наричащи се големи раси. Доскоро имаше  подобно разграничение между три раси: европеидна, монголоидна и австрало-негроидна или екваториална. През последните години много изследователи вместо една екваториална раса, идентифицират две различни подраси: негроидна и австралоидна.
  В областите на контакт има голям брой преходни раси и смесени расови типове. По силата на прехода обикновено означава раси, които са формирани в такова едно далечно минало, че вече е трудно да се установи дали те са резултат от смесване на две раси или са запазили древните черти, които са съществували при големите раси. Смесените расови типове се формирали не само в древността, но също така и през Средновековието и в модерните времена. Типични представители на преходните раси са дравидите от Южна Индия, а на смесените раси - метисите и мулатите в  Америка.
  Големите раси се делят на расови групи, които от своя страна са разделени на малки раси.

    Типичният негроид има къдрава черна коса, силно пигментирана кожа, кафяви очи, средно или слабо развито третично окосмяване, умерено широки скули, силно изпъкнала челюст, слабо изпъкнал и широк нос, дебели устни. Негроидните характеристики са по-изразени сред хората, живеещи в Суб-сахарска Африка. Към негроидите се причисляват и дребните пигмеи или негрили от Централна Африка, които се характеризират с много нисък ръст, както и бушмените в Южна Африка и хотентоти, чиито негроидни характеристики (крайно къдрава коса) са в съчетание с монголоидни черти, като жълтеникава кожа и присъствието на епикантус на окото.

  Европеидната раса се отличава с права и мека коса, в различни нюанси, в по-голямата си част сравнително светли, силно развито третично окосмяване, лицето е с леко изпъкнали скули и челюст, тесен и изпъкнал нос, тънки или средно дебели устни. Бялата раса са разделя на две основни групи: северна и южна, различаващи се основно в цвета на косата и очите. Северната група, на най-депигментираните, преобладава сред скандинавските народи и населението на съседните области, Южната, която се характеризира с тъмна кожа, тъмна коса и кафяви очи, - в Южна Европа, сред народите от Северна Африка, Близкия Изток, Централна и Южна Азия. Голяма част от Европа е зона на преходни форми, които не могат да бъдат причислени нито към северната нито към южната група. Северната и южната група на бялата раса, както и преходните форми въз основа на различията във височина, цвят на кожата и цвета на очите и формата на главата могат да бъдат разделени в голям брой малки раси.
    За типичните монголоиди е характерна правата кестенява коса,  слабо развито окосмяване, жълтеникава кожа, кафяви очи, плоско лице с много видни скули, тесен нос, присъствие на eпикантус. Много от  характеристиките са характерни и за американските индианци, при които обаче епикантусът е рядкост. Азиатските монголоиди са разделени на две основни групи: континентални и тихоокеански. Континенталните монголоиди са с по-широко лице и някои други белези. Специално място сред монголоидите заема арктичната  група, която комбинира характеристиките на континенталните и тихоокеанските монголоиди, но също има и  специфични характеристики (като много тесния нос).
  На юг от най-южните монголоиди са така наречените представители на малайската раса, притежаващи много белези на  австралоидите (къдрава коса, доста изобилен растеж на брадата, тъмна кожа, дебели устни, относително широк нос, и т.н.). В източната част на Индонезия древните монголоиди са били подложени на интензивна кръстоска с различни групи от австралоди.
    Aвстралоидите имат по-тъмна кожа, широк нос, дебели устни, които ги доближават до негроидите, но се различават от последните по вълнистата коса (австралийски ведоиди), силното развитие на третичното окосмяване (австралийците), понякога с малко по-слаба пигментация. Папуасите и меланезийците имат австралоидни черти. Ведоидите притежават общия външен вид на австралоидите, но са с по-нисък ръст,  със слабо развитие на брадата и умерено широк нос. Генетично са  свързани с другите австралоиди.

  Обикновено се подчертава смесения расов тип сред населението на Мадагаскар. Полинезия , Микронезия и Хаваите, което се характеризира с комбинация от монголоидни, австралоидни  и европеидни расови типове (а за хората от Мадагаскар - и негроидни).
  В допълнение към тези външни различия, характерни за расовите групи, съществуват и други белези, има и физиологични ,биохимични и географски различия между различните раси и расови типове. Расите се различават по кръвните групи, серумните протеини, структурата на зъбите, вкусовите усещания на фенил-карбамида, по видовете далтонизъм (слепота) и др.
    Между различните раси и етнически групи е много трудно или дори невъзможно да се установят точни граници. Смесване на расите от хиляди години  е един непрекъснат и все по ускорен процес (делът на междинните и смесените расово разнородни групи е около 30% от всички хора). Ето защо, расовите различия обикновено са ясно видими при далечните групи.
  Трябва да се подчертае, че основните видове морфологични, физиологични и психологични характеристики на човечеството са еднакви. Расовите различия не са биологично свързани с най-важните белези на човешкото тяло и се проявяват в относително малък брой от атрибути.
  Изключително сложен въпрос е връзката между расовите и етническите общности. Съвсем различни функции, в основата на избора на тези и други, показват различния характер на тези общности. В същото време, расовите типове на хората в древността са се образували на базата на едни и същи териториални групи от хора и от етнически общности. Племената били първоначално расово хомогенни. Постепенно, по време на социално-икономическото развитие и в резултат на разселване по земното кълбо, групи от различни племена се смесвали.
    Народите в  Европа  например в по-голямата си част принадлежат към европеидната раса. Що се отнася до расовите типове на големите раси на Европа (Нордическа, Алпийска, Динарска и др.), техните граници  и границите на етническите общности със сигурност не съвпадат.
  Също така няма съответствие между расите и езиковите  групи. Например, тюркската група езици се разпространява сред монголоидната раса, но по-голямата част от говорещите на тюркски езици са расово смесени. Голямо разнообразие от раси и народи притежават и говорещите на уралски езици. Могат да бъдат цитирани много подобни примери.
  Ярък пример за интензивно смесване на расовите типове при формирането на етническите групи е по-голямата част от Америка. За разлика от Стария свят, където процесите на кръстосване се провеждат в древността и през Средновековието, тук те продължили през последните три или четири века и продължават и днес.

    Повечето от съвременните народи на Америка са се образували чрез смесване на две или дори три расови компонента. Същевременно внесените в Америка от Африка негри принадлежащи към многоезични семейства се презаселени в нови области, местообитания, бързо променят своите племенни езици към езикът на страната в която попадат (английски, испански, португалски, френски). Смесването с околното население  в някои страни се превръща в един от основните етнически компоненти на развиващите се нации (като Бразилия, Куба и т.н.). В други страни, особено в САЩ, процесът на сливане с бялото население е изкуствено забавен поради политиката на расова сегрегация.
Ето кратко описание на географското разпределение на расите и расовите типове в големите региони на света.
    В Русия по-голямата част от населението принадлежи към европеидната раса (86.1% от общия брой на населението), представлявана от нейните две големи групи, но с подчертан превес на преходните форми. Северна група се състои от хора от угро-финската група, и от северозападната група от руснаци, а южните народи обхващат Северен Кавказ. Към преходните форми принадлежат голяма част от руснаците, украинците, белорусите и някои други народи от европейската част на Русия. Коренното население на Източен Сибир и Далечния изток, принадлежат към групата на континенталните монголоиди, а ескимосите към арктическата група. В Поволжието, Урал, Западен Сибир и Казахстан отдавна е формирана контактната зона между европеидите и монголоидите , като броят на вторите се увеличава на изток. Народите от Западен Сибир и Саяно-алтайския регион са доминирани от монголоидни черти ,включелно и от Уралската расова група. Живеещите покрай Волга и Урал, фино-говорящи народи (мордвини, мари, башкири и татари) спадат към лапланоидната раса.
    В епохата на Великото преселение на народите големи маси от монголоидно население от Централна Азия  навлиза в степния пояс на Западен Сибир, в Казахстан.  В степите на Централна Азия и Югоизточна Европа местното население,най-вече принадлежи към европеидната раса. В резултат на това там са били формирани два смесени расови типа: южно-сибирски, разпространен главно сред съвременните казахи (монголоидни черти преобладават), и централно -азиатски, характерен за туркмените, узбеките, таджиките (тук местното население е по-плътно и проявата на монголоидните елементи не е толкова явна). Първите руски заселници в Сибир, се смесват с местното население, формира се малък брой отличителни групи, които се различават не само етнически и културно, но и расово .
    Населението на Европа е почти изцяло (с изключение на новите имигранти от Африка, Южна Азия и Западна Индия) спада към бялата раса. Живеещи в най- северните и най-южните области на Европа са доста разнообразни расово; няколко прилики могат да бъдат намерени в светлооките и високи блондини- норвежците (Северна бяла раса) от една страна, и ниските тъмнокоси и тъмнооки италианци (южната част на бялата раса)  в южната част на Италия - от друга. Въпреки това, преходите на климата в Европа не са така постепенни,  така че е невъзможно да се прекарат ясни граници не само между малките раси, но също така и между северен и южния клон на европеидната раса и преходните форми.

  Условно, се предполага, че в скандинавските страни, Исландия, по-голямата част от Великобритания, Ирландия, Холандия и Северна Германия са разпространени северните расови типове. По-голямата част от населението на Иберийския полуостров, Югозападна Франция, южна и централна Италия, Южна Гърция, островите на Средиземно море принадлежат към Средиземноморската раса, както населението на бившите югославски републики, Северна Гърция, България, Северна Италия и южната част на Австрия – към южната Динарска раса. Всички останали части на Европа се състоят от различни трудни за диференциация  раси, обединени от една доста неясна концепция за "преходни форми " на бялата раса. Като цяло около 17% от населението на Европа принадлежи към северната бяла раса, 32% - към южната и малко повече от половината - към централно-европейските преходни форми.
Саамите в Северна Европа спадат към смесената Лапланоидна раса във формирането на която присъстват както европеидни, така и монголоидни елементи. Монголоидни черти се срещат в Унгария, както и сред населението на Германия и Финландия. Населението на крайната южна част на Европа, на някои места има малка негроидна  добавка.
    В  Азия са разпространени и четирите големи раси на човечеството. Бялата раса (около 29% от населението) е представена от различни подраси.Бялата раса там е представена от южния европеиден тип – Ориенталската, Индо-афганската и Памиро-ферганската раса, най-често срещани в Западна Азия и Северна Индия. Монголоидите (около 31% от населението) са разделени на северни или континентални (монголи, тунгуси ,манджури), и източни или тихоокеански тип (корейци, северни китайци). Монголоидите са тясно свързани със смесените и преходни форми между монголоидната и австралоидната раса. Тези форми включват: южните монголоиди (25% от населението) - южни китайци, индонезийци, филипинци, народите на Индокитай, японския тип (5% от населението), сред който се проследяват и някои елементи от айну, и на източно-индонезийски тип ( населението на Молукските острови).
    Броят на представителите на австралоидната раса в Азия е много малък (само 7,7 милиона души), но те са често срещани в много области. В допълнение към ведоидите в Шри Ланка, е намерен сред определени групи дравидо-говорящите народи на мунда  и бхилс, свързани с групата на индо-арийските езици, папуасо-меланезийския тип -  с народите от Източна Индонезия и Джая; негритос – aета във Филипините, семанг в Малайзия, андамандците в Индонезия; айну - в Япония.
    В района на древния контакт между южния клон на европеидната раса и ведоидите се формира южно- индийския тип .

    Повече от половината от населението на Африка принадлежи към голямата негроидна  раса. Негрите от различните региони са доста различни в своите расови характеристики:кожата варира от почти черна до светло- кафява, различна дебелина на устните, ширина на носа и ръст, но всички те имат къдрава коса.
    Негрите живеещи в тропическите гори на Конго се характеризират с нисък ръст(по-малко от 150 см), тънки устни, добре развито окосмяване по лицето и тялото, с по-светла от другите негри кожа. Бушмените и хотентотите, които живеят в пустините на Южна и Западна Африка, се различават от  основната част негроиди, в пигментацията на кожата,  имат по-нисък ръст (150-160 cм), плоско лице, присъствие на eпикантус, което прави ги близки с монголоидите. Южната бяла раса (Средиземноморската раса), която формира повече от една четвърт от населението на Африка  заема цялата северната част на континента до Сахара. Тя е представена в по-голямата си част от арабите и берберите. В южната част на Африка, дом на повече от 5,5 милиона имигранти от Западна Европа, антропологично принадлежащи към преходните форми на бялата раса,  и най-вече на северния клон.
    Расово смесеното население на Африка е съсредоточено главно на границата между негроидите и представителите на бялата раса. В района на древния контакт между двете раси идва етиопския тип. Формата на носът и лицето, както и костната структура на етиопците не се различава много от тези на арабите, но кожата им е почти толкова тъмна, колкото на негрите. В Източна Африка народът фулани също заема междинно положение между бялата и негроидната раси(така наречените преходни форми на Западен Судан). В резултат на арабските завоевания и разпространението на исляма значителни арабо-говорящи групи от южната част на бялата раса са проникнали във вътрешността на Африка, което е довело до образуването на смесените форми в Судан. В Мадагаскар, в резултат на смесването с мигриралите от Югоизточна Азия, южни монголоиди с местното население се формира малгашкия тип, при който изразяването на монголоидните и негроидните белези варира в зависимост от отделните етнически групи.
    През XVII-XIX век. извънбрачните връзки на бурите (потомци на холандците) с хотентотите и роби от други части на Африка, особено от Мадагаскар води до появата на нови расови форми.
Америка има изключително расово разнообразие, което е представено от трите големи раси на човечеството. Аборигенските хора - индианците и ескимосите - са запазени само в някои области, главно в планините на Мексико, Андите, във вътрешните райони на Южна Америка и арктическите региони. Във всички други области са доминирани или от расово смесено население или от сравнително ново пристигналите – европеиди и негроиди. Аборигените принадлежат към различни расови типове на монголоидната раса.

    В момента в Америка най-широко разпространена е европеидната раса. Това включва почти 9/10 от населението на САЩ и Канада, както и повече от 1/4 от населението на Латинска Америка. В Северна Америка, с изключение на южната част преобладават най-вече северните и преходните групи на бялата раса (хора от Великобритания, Скандинавия, Германия), но в процеса на смесване се размиват границите между антропологичните типове в по-голяма степен  отколкото в Европа, като в резултат на това сега преобладават преходните форми. В Латинска Америка бялата раса е представена предимно от южната група, като доминират испанците, португалците и италианците. В Латинска Aмерика бялата раса има примес от индианска или негърска кръв.
    Втората по големина расова група в Америка са метисите, потомци от смесени бракове между европейци и индианци. В Латинска Америка преобладават, като формират основната популация на Мексико, Централно- американските републики, Венецуела, Чили, Парагвай и в други държави. По-малобройни са мулатите, произлизащи от смесването на европейски и африкански популации, към тях принадлежат и част от афро-американците в САЩ. Те съставляват голяма част от населението на Бразилия, Куба, Венецуела, Антилските острови. В някои случаи, метисите и мулатите трудно да се отделят, като в Бразилия, Венецуела, Колумбия и други страни има групи от негри. Числеността на групите от смесен расов произход непрекъснато се увеличава.
    Негроидите в Америка са потомци на черните роби от Африка. Най-големата група негроиди живее в Бразилия и САЩ. Негрите също са основното население на Хаити, Ямайка и много други страни от Западните Индии. Като цяло, в Америка, бялата раса съставляват 53% от общия брой на населението, метисите и мулатите - 34%, негрите повече от 7%, а индианците и монголоидите - 6%.
    В Австралия и Океания, преди пристигането на европейците по-голямата част от населението принадлежи към два вида голямата австралоидна раса: австралоидите - в Австралия и папуасите-в Меланезия. На изток и север в Океания, Полинезия и Микронезия - са често срещани видове, заемащи междинно положение между големите раси на човечеството. В резултат на масовата емиграция в модерните  времена от Европа и в по-малка степен от Азия, расовия състав на този регион е претърпял драстични промени. В Австралия и Нова Зеландия са силно доминирани от представителите на бялата раса, най-вече свързана с нейните преходни форми, и по-рядко от северната група.  Смесването на  островитяните с европейците и азиатците в Полинезия и Микронезия, както и в островите на Фиджи и Нова Каледония е довело до формирането на значителни групи метиси. Като цяло, в Австралия и Океания европеидната раса (предимно преходните форми) съставлява мнозинството от населението.

https://www.nauchensviat.eu/2012-03-17-19-53-51/2012-03-17-19-55-55/2012-03-26-19-57-54/2012-05-20-19-19-08.html

Hatshepsut

Карта на Медисън Грант от 1916 г., представяща разпространението на расите в Европа:Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Racism

Hatshepsut

Една интересна класификация на расите, която намерих в интернет (надписите са на френски език):


Hatshepsut

Още една класификация, включваща и разликите в черепите:


Panzerfaust

От снимката с черепите може ясно да се види, че лицевият ъгъл (линията, която свързва челната кост с брадичката) при негроиди и австралоиди е доста близък до този на човекоподобните маймуни.

генерал Жеков

Въпреки доброто описание-това е наложеното разделение,а не научно доказаното.Всяка раса има определени разклонения,напр.славяните изглеждат представители на бялата раса,но нямат нищо общо в расов план с германските народи или дори с нашия,въпреки географската близост,което бе и основна опорна точка на Мишока и компания.Това,обаче,в смисъла на расологията няма никакво покритие,което да доказва подобна връзка.В този смисъл,трябва да се отбележат като фактор и различните разклонения на расите,и да се знае че всички те имат различни расови качества и в този смисъл-няма как да ги приравняваме по начина,установен от печелившите във ВСВ,които измениха всяка една наука,включително и расологията
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Лина

Абе вярна си е картата от гл.т. на филогенезата, такова е било основното разпределение преди хората масово да мигрират насам и натам.
Харесваш или не имаме общ произход като човешки същества, което на биологично ниво ни прави еднакви представителите на бялата раса. Слава Богу като култура и ценности се различаваме.  :smile-1:


генерал Жеков

Биологичния произход е общ,но само до тук.Хората по света са толкова различни,в расов план,че да ги отъждествяваме до единица на човешки същества е малко в стил БХК,защото се знае,че разликата не е само по отношение на култура и ценности,а и на най-прости възможности-физически,но най-вече интелектуални и духовни.В това е на практика голямата разлика между расите.От друга страна понятието бяла раса звучи доста американско,което е обяснимо.Те оправдават своето присъствие там като полезно за т.нар бели народи,но нека не забравяме че там е всъщност и гнездото на световното еврейство.Те,също са привидно бели хора,но това не ги прави равни на един Българин или Германец в собствените им държави.Бели хора са и поляците,но това също не ги прави достойни хора и най-вече войници,както е ясно от историята  :laugh:
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Panzerfaust

Специално за поляците грешиш, сигурно съдиш от поражението на Полша от Германия във Втората световна война, но в исторически план те са много добри войници. Спасяват Австрия при втората обсада на Виена, за малко не превземат Русия и обсаждат Москва, успешно спират турците на север. Полската кавалерия - крилатите хусари е била страшна сила, а в един период от около 200 години Полша е сред най-силните европейски държави.

генерал Жеков

Разбира се,че направих сравнението на база последните сериозни военни действия в тази област на Европа.А самите поляци и до днес са подигравани за тази позорна загуба,като тя е "възпята" в книги,песни и т.н което е явен показател за тогавашното състояние на армията им.За по-ранната им история няма как да изкажа сериозно и обосновано мнение,тъй като я познавам само бегло
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Panzerfaust

Загубата на Полша от Германия през ВСВ не е толкова позорна, колкото да кажем френската. Полската кампания започва на 01.09.1939 г. и завършва на 06.10.1939 г., т.е. 36 дни, като от 17.09.1939 г. срещу тях се включва и СССР. Полша воюва и с доста остаряло оръжие. С Франция кампанията на Вермахта е от 10.05.1940 г. до 25.06.1940 г., т.е. 46 дни, само 10 дни повече, при много по-големи френски претенции и по-добро въоръжение. В новата си история поляците имат една много успешна и героична война - Полско-съветската, където до 1921 г. разбиват силната едномилионна Червена армия с три пъти по-малко сили и спират похода й към Европа. Изобщо не са за подценяване.

Hatshepsut

24 May 2019, 22:29:28 #11 Last Edit: 15 April 2020, 19:06:38 by Hatshepsut
От нашата Download-секция може да свалите книгата на Илдико Ханко и Марта Лацза "Човешките раси и типове":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=220

Panzerfaust

Тази книжка в първата половина на 90-те ме запали по изучаването на расите!

Hatshepsut

Скици, използвани от милицията в СССР за идентифициране на заподозрени въз основа на народността


Panzerfaust

Хаха, татаринът прилича на Ленин 1:1!
Като цяло това пособие би могло да ти помогне, само ако си нямаш изобщо престава от националностите в СССР и никога не си ги виждал. Близките географски народности са трудно различими - примерно литовец и беларус, или арменец и грузинец, и това наистина е така.