• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Заял се Стоян, запил се

Заял се Стуян, запил се
със турци, със анадолци,
със гърци, със беломорци
Турците ядат, не пият,
Стуян ми пие, не яде,
та йе пил, та се йе упил

Турци Стоян думаха:
- Стояне, чорбаджийо ле,
като сте в село голямо,
голямо село Бей бунар,
имате ли моми хубави,
хубави за продаванье?

Стоян на турци думаше:
- Имаме, турци, имаме,
имаме, белким* немаме,
и мое сестра Калинка,
и тя йе мома хубава,
и тя йе за продаванье

*белким = дано, нима, дали, може би

Изпълнява Сава Попсавов:


HatshepsutTopic starter

Залибил е Дели Димо

Залибил е Дели* Димо,
залибил е Джан* Еленка
Либили са, лъгали са,
та ги никой не усети,
не усети, не обади,
усети ги момин майка

Тя не пусна Джан Еленка,
на хорото, на седенка,
ни с момите, ни с булките
Зачуди са Дели-Димо,
що да стори, да направи,
та да види първо либе

Той направи нова чешма,
нова чешма сред селото,
дано дойде първо либе
Джан Еленкината майка,
тя не пусна Джан Еленка,
ни с момите, ни с булките
---------

Пак се чуди Дели-Димо,
що да стори и направи,
дано дойде Джан-Еленка,
дано дойде да я види!
Изградил е насред село,
насред село нова църква:

покривка ѝ кивгирена,
постилка ѝ мермерена,
куните ѝ посребрени,
кандила ѝ позлатени
Свет се сбира да я гледа
Лена майка пак не пусна:

- Седи, Ленке, не отивай,
това ще е на измама,
на измама, на помама!
Дели-Димо пак се чуди,
що да стори и направи,
дано дойде Джан-Еленка!

Дели-Димо легна мъртъв -
белки сега Ленка дойде!
Джан-Еленка майци дума:
- Мале, мале, мила мале,
не ме пусна на живилка,
ха пусни ме на мъртвилка!

Мама Ленки проговаря:
- Иди, Ленке, накити го!
Та осука до две свещи,
па си влезе у градинка,
та си набра жълто цвете,
жълто цвете, ран-босилек;

пусна коса до земята,
дигна гласи до небето,
па отиде на черкова
да окичи Дели-Дима.
Окичи го, заплака му:
- Димо, Димо, Дели-Димо,
не виде ме на живилка!
Виж ме сега на мъртвилка!

Дели-Димо проговаря:
- Ой попове и дякони,
не ми пейте на мъртвилка,
а запейте на венчилка,
да венчайте Дели-Дима,
Дели-Дима с Джан-Еленка!

*дели = юнак; буен, своеволен; луд
*джан = хубава, душичка

Изпълнява Маргарита Димитрова:


HatshepsutTopic starter

Ах другари

Ах другари, чуйте мене,
може би за сетен път
Другаря ви клетник стене,
че оставя бащин кът /2

Със надежда, че ще видя
скоро този белий свят
Аз я крепих, без да вехне,
младостта ми като цвят /2

Между хора непознати,
непознат за мене край
Сбогом, мили ми другари,
сбогом земя, земен рай /2

Изпълнява Йордан Гемеджиев:


HatshepsutTopic starter

Блазе ти, Пирин, на тебе

Блазе ти, Пирин, мори, на тебе!
зиме си пълна, Пирин, с дърваре,
лете си пълна, Пирин, с комите,
зиме си пълна, Пирин, с дърваре,
лете си пълна, Пирин, с комите

На сяка чета, Пирин, войвода,
на сяко дърво, Пирин, комите,
на сяка вейка, Пирин, и пушка,
на сяка вейка, Пирин, и пушка,
на сяко клонче, Пирин, и куршум

Огоре идат, Пирин, комите,
първият беше, Пирин, вървеше,
Гоце ми Делчев, Пирин, от Кукуш,
по него беше, Пирин, вървеше,
Яне Сандански, Пирин, от Влахи

Изпълнява Евдокия Толозова:


HatshepsutTopic starter

Какво се хоро завило

Какво се хоро завило, завило и се превило,
край село, край мегданчето
До всяка мома и ерген, до всяка мома и ерген,
до наша Рада двамина, двамина, дор двама братя

Едни се други гледали, гледали и си думали:
- Каква е хубава сестра ни, каква е хубава сестра ни!
На руси коси кордели, на бяла гушка алтъни*,
на бяла гушка алтъни, на тънко кръстче коланче!

Ай да ѝ момък намерим, наша е Рада е хубава,
хубава още работна.
От де ги зачул млад Георги, млад Георги, младо дюлгерче*,
млад Георги, младо дюлгерче, че той им дума-продума:

- Дайте ми Рада на мене, че съм си ази работен,
че съм си ази работен, работен, още имотен
Станала сватба голяма, цяло е село играло,
цяло е село играло, Рада е хоро водила

*алтъни = златни монети, жълтици
*дюлгер = строител

Изпълнява Пею Будаков:


HatshepsutTopic starter

Руси на Руска думаше

Руси на Руска думаше:
- Руске ле, либе, Руске ле,
Руске ле, либе, Руске ле,
таз вечер либе ша дойда

Таз вечер либе ша дойда
със мойта вярна дружина,
със мойта вярна дружина
на вашта герджик* седянка

Секи до либе ша седне,
и аз до тебе ша седна,
сакън* да не си станала,
главата ше ти отрежа

Главата ша ти отрежа,
главата от герданите,
да помни старо и младо -
с хайдутин шега не бива!

*герджик = гиздава, спретната
*сакън = внимавай, да не би

Изпълнява Гинка Анастасова:


HatshepsutTopic starter

Кога се пролет пукнала

Кога съй пролет пукнала,
всеки във къра* отива,
нивите да си обиколи,
те двама млади, влюбени,
и те във къра отиват

Като из пътя вървяха,
един си други думаха,
че няма да се разделят,
вървели що са вървели,
те на нивата стигнали

Стефан на Донка думаше:
- Я хайде Донке да седнем,
да седнем, да си починем
Донка Стефане думаше:
- Нивата е близо до гора,

гората е пълна с хайдути,
те ще ни Стефане уловят,
двама ни ще ни  убият
Докато Донка издума,
хайдути излизат среща им

Хайдути думат Стефане:
- Дай ни Стефане ти Донка!
Стефан хайдути думаше:
- Глава за глава залагам,
Донка на вази не давам

*кър = нива, ливада, поле

Изпълнява Мита Стойчева:


HatshepsutTopic starter

Пасъл е Димо шилета

Пасъл е Димо шилета,
по самодивски игрища,
с гайда мешница* свиреше

Самодиви са събрали,
събрали, хоро играли,
че са високо хвръкнали

По зелените поляни,
при студни, бистри кладенци,
по равни, гладки полянки

По цветни-росни моравки,
три са се холъм съблекли,
съблекли свилни* сукмани

*мешница = от тънка щавена кожа
*свилни = копринени

Изпълнява Вълкана Стоянова:


HatshepsutTopic starter

Белила Гинка бело платно

Белила Гинка бело платно,
Гино ле Гинке, бело платно,
бело платно и аглоци*,
Гино ле, Гинке и аглоци

Отдолу иде сиво стадо,
Гино ле Гинке, сиво стадо,
сиво стадо с млад овчерин,
Гино ле Гинке, с млад овчерин

Да прекара сиво стадо,
Гино ле Гинке, сиво стадо,
през платноно и аглоци,
Гино ле Гинке, и аглоци

Да си види бела Гинка,
Гино ле Гинке, бела Гинка,
да я види и погали,
Гино ле Гинке, и погали

*аглоци = кърпи (аглок = кърпа)

Изпълняват сестри Кушлеви:


HatshepsutTopic starter

Залюляла се й Драганка

Залюляла се й Драганка,
сред море, на два каика*,
хем се люлее, хем пее,
косата ѝ са ветрее

Като на паун перата,
като на чеир* сената
Отдолу иде гемеджи,
той на Драганка думаше:

- Люляй се, люляй, Драганке,
твърдя се не залюлявай,
каишите са претрити,
ще паднеш да се удавиш

Че ще разплачеш два дома,
два дома, майка и баща,
два дома, майка и баща,
и първо либе за тебе

*каик = малка лодка
*чеир = ливада, пасище

Изпълнява Зорка Желязкова:


HatshepsutTopic starter

Рядом ся са нарядили

Рядом ся са рядом нарядили,
покрай море, пашови сегмени*

Кон до коня, юнак до юнака,
кой да иди за вода студена

Паднало са й, гиздави Маруди,
не отиди гиздава Маруда,

а отиди Марудина майка,
де я срьощна сегменска вайвода:

- Добра среща, Марудина майко,
къде ти е гиздава Маруда?

*сегмени (сеймени) = турски стражари в миналото, военни полицаи

Изпълнява Костадин Дурев:


HatshepsutTopic starter

Добър вечер, малкай моме

Добър вечер, малкай моме, гиздаво девойче
Малкай моме мори гиздаво девойче

Добър, добър, лудо-младо, по-добър не бива
Лудо-младо ле, по-добър не бива

Че имаш ле, малкай моме, ти конак* за мене?
Малкай моме мори, ти конак за мене

Ем за мене, малкай моме, ем за врано* конче?
Малкай моме мори, ем за врано* конче

Имам, имам, лудо младо, имам как да немам?
Лудо-младо ле, имам как да немам?

Ем за тебе, лудо-младо, ем за врано конче
Лудо-младо ле, ем за врано конче

За кончето, лудо младо, долу във яхъри
Лудо-младо ле, долу във яхъри

А за тебе, лудо младо, горе в одаята*
Лудо-младо ле, горе в одаята

*конак = място за нощуване на пътници; жилище, подслон
*врано = черно, много черно
*одая = стая

Изпълняват ЖФГ "Разложхки напеви":


HatshepsutTopic starter

Глава ли та боли, сино мой

Глава ли та боли, сино мой,
глава ли та боли?
Или половина, сино мой,
или половина?

Ни ма глава боли, мамо ма
Ни ма глава боли
Сърцето ма боли, мамо ма,
за снощнана вечер

Заглавило* са е, мамо ма,
заглавило са е
мойно порво любе, мамо ма,
и ще да са жени

*заглавило = сгодило

Изпълнява Надежда Хвойнева:


HatshepsutTopic starter

Кукувичка й холан, рано закукала

Кукувичка холан*, рано закукала,
рано-рано холан, рано посред зима,
та измами холан, Херушин войвода,
та си посъбра холан, до триста юнака

Заведе ги холан на Перин планино,
заморкнаха холан със силни ветрове,
заморкнаха холан със силни ветрове,
осъмнаха холан, със бели снегове

"Що да правим холан, Херушин войводо,
заморзнаха холан, пушки арнаушки*,
заморзнаха холан, пушки арнаушки,
сърмени елеци на тьонкисе снажки"

Херуш дума холан, на триста юнака:
- Станите юнаци, та щим да вървиме,
та щим да вървиме на Шипченски Балкан,
да си дочекаме тьожкине* керване

*холан (хайде холан) = хайде де
*арнаушки = арнаутски, албански
*тьожкине = тежките

Изпълнява Христина Лютова:


HatshepsutTopic starter

Що ми е мило, Боряно

Що ми е мило, мори,
мило ем драго, мори Боряно /2

Леле Боряно, е-хе пиле шарено /2

У вас да дойда мори,
на стол да седна, мори Боряно /2

Леле Боряно, е-хе пиле шарено /2

Тебе да гледам, мори,
гледам и пиша, мори Боряно
на бела книга мори
да те изпиша, мори Боряно

Леле Боряно, е-хе пиле шарено /2

Изпълнява Ганчо Николов:


HatshepsutTopic starter

Отишла е малка мома

Отишла йе малка мома,
малка мома у градини,
да си бере роса китка,
роса китка босилкова

Ка йе китка откинала,
люта змия излезнала,
на ръка се омотала
и на мома изсъскала:

- Ой те тебе, малка моме,
църни очи че ти пием,
що ми береш росна китка,
росна китка босилкова?

А мома се разплакала
и на змия продумала:
- Китка е за първо либе,
първо либе, първа севда!

Изпълнява Станчо Стоилов:


Similar topics (5)