• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Програма за стар български правопис

Started by Hatshepsut, 05 August 2018, 14:40:14

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] българщинасофтуеркирилица

HatshepsutTopic starter

Оттук може да свалите Програма за стар български правопис (на кирилица и глаголица)

(Линкът вече не е валиден и го премахнах)

Тази програма инсталира до 4 нови клавиатурни подредби:

- кирилица (фонетична) - новия стандарт за Windows Vista
- кирилица БДС - новия стандарт за Windows Vista
- глаголица (фонетична) - новия стандарт за Windows Vista
- глаголица БДС - новия стандарт за Windows Vista

Тези клавиатурни подредби дават възможност за свободно изписване на буквите Ѣ, Ѫ, Ѥ, Ѧ, Ѩ и Ѭ (или вариантите им на глаголица). Не е задължително да се инсталират и 4-те клавиатурни подредби, аз например пробвах и инсталирах само една - кирилица (фонетична).

Тя може да се ползва и като обикновена клавиатурна подредба, тъй като всички останали букви са си на същите места.

Ако клавиатурата ви има 102 клавиша (т.е. да има два клавиша |\), то за буквата Ѣ ще има отделен клавиш (до левия SHIFT). При фонетичната кирилица останалите букви Ѫ, Ѥ, Ѧ, Ѩ и Ѭ се набират с помощта на клавиша Alt-Gr (десен Alt), като следва:

- Ѫ - Alt-Gr+O
- Ѣ - Alt-Gr+{ (ako имате стандартна клавиатура със 101 клавиша)
- Ѥ - Alt-Gr+I
- Ѧ - Alt-Gr+E
- Ѩ - Alt-Gr+<
- Ѭ - Alt-Gr+>


За клавиатурната подредба БДС комбинациите са следните:

- Ѫ - Alt-Gr+F
- Ѣ - Alt-Gr+S (ako имате стандартна клавиатура със 101 клавиша)
- Ѥ - Alt-Gr+I
- Ѧ - Alt-Gr+E
- Ѩ - Alt-Gr+V
- Ѭ - Alt-Gr+G


И най-важното - тези подредби работят само под Windows Vista и Windows ХР (32 и 64-bit). За Windows ХР трябва да инсталирате предварително компонента:

Install files for complex script and right-to-left languages
(Start -> Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages)

Препоръчвам ви да инсталирате и другия компонент - Install files for East Asian Languages. Taka ще виждате без проблеми всякакви японски и китайски йероглифи, както и някои специални символи, като [] и [].

Задължително прочетете двата PDF файла с помощна информация!

Тази програма върви в комплект с няколко шрифта, съдържащи буквите от стария български правопис, които обаче трябва да се инсталират ръчно. Аз съм ги пробвал всичките, най-добрите са:

- Bukvica
- Lazov
(става само за старобългарски текст, защото изписва И като Н, а Н като N!)
- Litopys New Roman
- Titus Cyberbit
- Palatino
(има само Ѣ)

Някои от стандартните шрифтове също поддържат някои (или всички) от тези допълнителни букви, примерно:

- Arial, Times New Roman и Tahoma (само под Windows Vista!)
- Cambria (има само Ѣ)
- SegoeUI (има всичките 6 букви - Ѣ, Ѫ, Ѥ, Ѧ, Ѩ и Ѭ)
- MS Sans Serif (има всичките 6 букви)
- Lucida Sans Unicode (има само Ѣ и Ѫ)Не знам дали тази програма може да се инсталира и работи под Windows 7, 8 и 10.
Aз съм я използвал под Windows ХР и Vista вместо стандартния софтуер за фонетична кирилица и не съм имал каквито и да било проблеми с нея :)

HatshepsutTopic starter

Може да свалите програмата за стар български правопис и от нашата Download-секция.
Това е олекотена версия на програмата, без клавиатурни подредби на глаголица и без допълнителни шрифтове.

Ето линк:

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=92

Panzerfaust

Правописенъ конверторъ къмъ Иванчевския правописъ. Проектъ на "Български освѣдомитель".

Иванчевскиятъ правописъ е името, давано понѣкога на първия официаленъ български правописъ, въведенъ съ наредба на министъра на народното просвѣщение Тодоръ Иванчовъ прѣзъ 1899 г.
Той остава въ сила до въвеждането на Омарчевския правописъ прѣзъ 1921 г., а прѣзъ 1923 г., съ известни измѣнения, е възстановенъ въ основнитѣ си положения и дѣйства до правописната реформа отъ 1945 г.

Приложението промѣня правописа на въведения текст, използвайки правилата на Иванчевския правописъ:
  • добавя краесловнитѣ ерове при думитѣ завършващи на съгласна;
  • поставя буква ,,ѣ" (ять) на етимологичното ѝ мѣсто въ думитѣ, а сѫщо и за означаване на звука, който се изговаря ту като [йа], ту като [е];
  • поставя буква ,,ѫ" (голѣмъ юсъ) на етимологичното ѝ мѣсто въ думитѣ.
*Програмата има нѣкои пропуски и резултатътъ е невинаги напълно точенъ.


https://pravopis.osvedomitel.bg/?fbclid=IwAR2u8iKPNZ5faE4UvX9yNvQk5ud2P_taCz04rUZDfCih93SmdZ_huKyRxVU

Изпробвах го - много е удобен!

Страницата "Български освѣдомитель": https://osvedomitel.bg/
Useful Useful x 1 View List

HatshepsutTopic starter

От няколко дни съм с програмата за стар български правопис - фонетична клавиатурна подредба.
Програмата върви без никакви проблеми на Windows 10  :azn:

HatshepsutTopic starter

Тази информация е от 2020г. Тогава се вдигна шум за 2-3 дена, а после всичко затихна  :tired:
Ако се приеме подобно предложение, би отпаднала нуждата от инсталиране на специален софтуер или разширение на браузъра за писане със старите български букви.


Предлагат промени в клавиатурата на кирилица

Въпреки че българската азбука се състои от 30 букви, в клавиатурната подредба по БДС са включени две допълнителни букви от руската такава - Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 1945 година

Това е причината за инициатива за промяна на българската клавиатурна уредба, която призовава към дебати и преразглеждане на Българския държавен стандарт, по който се подреждат буквите и знаците в сегашния им вид. Над 200 общественици подкрепиха писмо до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с молба за промяна на стандарта.

Отпадането на двете букви от руската азбука ще осигури две свободни позиции, настояват застаналите зад идеята и предлагат включването на знака "Ѝ", който да бъде поставен на мястото на главния "Ь", тъй като нито една дума не започва с него.

Необходима е промяна на 42-годишния стандарт (БДС 5237:1978), по който се изработват всички български компютърни клавиатури, с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност, казва Илия Базлянков,  IT специалист, който дава предложението за промяна. Той се аргументира и за включване на пунктуационните знаци за долни и горни кавички ,, и ", което би спомогнало за правилното съставяне на текстове според нормите на българския книжовен език.

"Тази промяна е инициирана, защото текущият стандарт за клавиатурите е разработен за пишещи машини през 1978 година. Ограничен е, липсват символи, ползващи се често в българската клавиатура. Този стандарт няма знак @, а вече има домейни и имейл адреси на кирилица. Няма българските кавички - долни и ударени. Липсва важен знак, какъвто е "Ѝ". Забелязва се, че на негово място се ползва "и" или "й". В стандарта са включени две руски букви, които нямат място в българската клавиатура. Радвам се, че набра скорост инициативата - над 500 човека сложиха подпис, има експерти, хора от БАН, писатели, преводачи. Клавиатурата трябва да се промени. През 2006 година има неуспешен опит за промяна на стандарта, когато идва предложението на БАН новата фонетична клавиатура да се стандартизира".

Правописът от периода 1878 година до 1945 година се използва и днес в научни и специализирани издания, както и в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи. Инициаторите на промяната предлагат да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания проект от 2006 година.

Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ  ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 година, смятат инициаторите. Сред другите направени предложения от Базлянков са включване на символите за валути $ и €, включване на ударени гласни, въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба, както и буквите в интернет разширенията .ею и .бг.

"Различни са мненията, които срещам. Повечето хора са съгласни да се махнат руските букви, но на тяхно място да се сложат кавички, но не и българските букви от стария правопис. Още обаче се ползват - сред старата българска емиграция в Чикаго и Торонто. Виждал съм онлайн вестници и бюлетини. Аз вярвам, че това е исторически реверанс към хората, учещи и ползващи този правопис. В стандарта Unicode Ѣ и Ѫ са посочени като допустими за използване в нашия език. В началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Да се включат Ѣ, Ѫ и Ѭ, още веднъж казвам, би било полезно на студенти, преподаватели, писатели. В много езици, имащи повече букви, които не се събират на клавиатурата - малко използваните се слагат на трето ниво, за да бъдат лесно достъпни с десен клавиш alt. Затова е предложението двете букви от стария правопис да са на трето ниво. Един вид компромис. Ако някой иска, там можем да сложим и двете руски букви или от други езици, ползващи кирилица".

Инициаторите предлагат Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сформира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта. Инициативата вече има депозирана документация в Българския институт за стандартизация.

"Институтът по стандартизация ме уведоми, че са получили писмото. Има достатъчно обществена подкрепа. Скоро ще започне процедура по промяна на стандарта, като първата стъпка е създаване на работна група. Ако се получи консенсус, ще бъде изготвено обществено обсъждане. Ние имаме различни опции, ако не получим стандарта. Ще предложим онлайн алтернативни клавиатури".

В момента кирилицата на клавиатурите ни е руският стандарт, защото липсва български такъв. Млада държава, каквато е Северна Македония, ползва собствен стандарт. Такъв имат и други съседски страни, каза още Базлянков.

Ще бъде създадена работна група от експерти, която трябва да подготви първия проект за изменение. За участие в работната група ще бъдат привлечени учени, лингвисти, инженери, софтуерни специалисти, преводачи, писатели, стенографи, преподаватели и представители на българските общности в чужбина, това обясни пред БНР Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация. Подредбата на буквите, цифрите и знаците се ръководи от основното правило да бъде ергономична, изтъкна той.

https://bnr.bg/vidin/post/101288929/predlagat-promeni-v-klaviaturata-na-kirilica


Над 200 общественици подкрепиха писмо до министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията с молба за промяна на българската клавиатурна подредба по БДС. Сред тях фигурират духовни лица, преподаватели, политици, бизнесмени, специалисти, писатели, преводачи, учители и представители на старата българска емиграция и на българските общности в Македония, Сърбия и Северна Гърция.

Българската азбука се състои от 30 букви. Към момента обаче в клавиатурната подредба по БДС 5237:1978 (действащ от 1 януари 1978 г.) са включени и две допълнителни букви от чужда азбука (руската), а именно Э и Ы, заели мястото на Ѣ и Ѫ от машинописната подредба в действие преди правописната реформа от 27 февруари 1945 г.

Посоченият стандарт съдържа и други несъвършенства, останали от времето на употреба на пишещи машини. Днес все още продължава да действа 42-годишният стандарт БДС 5237:1978 и всички български компютърни клавиатури се изработват според него.

,,Необходима е промяна на стандарта с цел усъвършенстването му и привеждането му в съгласие със съвременната езикова и техническа действителност. Във връзка с това, предлагаме МТИТС да организира и координира работна група с участието на представители на БАН, Софийския университет, бизнеса и други заинтересовани лица, която да обсъди актуализирането на стандарта БДС 5237:1978", се казва в писмото.

Инициаторите на промяната предлагат да се вземат под внимание добрите идеи, заложени в нереализирания проект прБДС 5237:2006 и др. Ето и конкретните предложения и коментари в писмото до министъра на транспорта:

1. Включване на знака Ѝ

Българското местоимение Ѝ се изписва с тежко ударение с цел различаване от съюза И. Много често то бива неправилно заменено с И или Й. С цел повишаване на грамотността и качеството на машинно набраните текстове, предлагаме знакът Ѝ да бъде поставен на мястото на главния Ь, тъй като нито една дума не започва с него.

2. Включване на пунктуационните знаци долни и горни кавички ,,"

Включването на българските долни и горни кавички ще спомогне допълнително за правилното съставяне на текстове според нормите на българския език. Предлагаме те да се включат на мястото на символите ~ и `, които се използват рядко в текстовете на български език.

3. Включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ

Българският правопис от периода 1878 г. до 1945 г. се използва и днес в научни и специализирани издания, в библиотечни системи и при цитиране на исторически документи; той се използва и в съвременни издания на част от българските емигранти и наследниците им за периодични издания и книги; този правопис се радва на растящ интерес сред младите българи, които го използват за комуникация в интернет. Преподаватели и студенти по българска филология имат нужда от тези букви в учебния процес и се налага да ползват нестандартни клавиатури.

Включването на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ в българската клавиатура ще облекчи технически работата във всички посочени случаи, ще благоприятства за популяризирането на книги и текстове от периода преди правописната реформа от 1945 г., ще намали разстоянието между днешната правописна култура и тази от преди 1945 г.

Предлагаме Ѣ да замени Э, а Ѫ да замени Ы; Ѭ трябва да бъде на трето ниво (виж т. 7), над буквата Ѣ; смятаме за излишно руски букви да присъстват в българската клавиатурна подредба, която не е ергономично приспособена за набор на текстове на руски език.

4. Включване на $ и €

Символите за валути $ и € се използват изключително често и включването им ще улесни потребителите. Могат да се включат на мястото на І и V като основни клавиши.

5. Включване на ударени гласни

При съставяне на научни текстове се налага използването на ударените гласни. Включването им на трето ниво (виж т.7) над съответните гласни ще улесни работата със специализирани текстове.

6. Включване на @

Електронната поща на кирилица вече е реалност и е необходимо включване на символа @ на трето ниво над цифрата 2 (виж т.7), за да се избегне превключването на клавиатурната подредба само заради неговото изписване.

7. Въвеждане на трето ниво в клавиатурната подредба

Традиционно при пишещите машини и при много компютърни клавиатура има само две нива на въвеждане. Нормално (малки букви, числа) и ,,шифт" ниво (главни букви, специални знаци). Компютрите позволяват въвеждането на трето и четвърто ниво, като третото ниво се достъпва с клавиша ,,десен алт" (AltGr), а четвъртото с ,,десен алт" + ,,шифт". Това ще позволи да се добавят повече букви и знаци — например клавиш за поставяне на ударение, кирилски букви за други славянски езици (включително отпадналите Э и Ы за въвеждане на отделни руски думи при нужда) и т.н.

8. Буквите в интернет разширението .ею

До нашето внимание достигна информацията, че в началото на 2009 г. Европейската комисия е отправила питане до МТИТС кои букви на кирилица да се поддържат в домейна .ею, тъй като българският език е официален в ЕС. Освен българската азбука, са били изпратени и Э и Ы като част от нея. Изхождайки от аргументите по-горе, предлагаме да изпратите официално писмо до организацията EURid и да ги помолите за включване на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ.

9. Буквите в интернет разширението .бг

Според изготвените правила за домейна .бг в обществен съвет към МТИТС, трябва да се поддържат само букви от българската азбука. По някаква причина обаче РегистърБГ/ИменаБГ нарушават това правило и позволяват регистрация на домейни с буквите Э и Ы. Предлагаме да поставите на обсъждане в обществения съвет включването на тези две букви като заварено положение в правилата, но и на буквите Ѣ, Ѫ и Ѭ по гореизложените причини.

https://technews.bg/article-125076.html
Agree Agree x 1 View List