The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Космическата свастика на българите

Started by Hatshepsut, 04 August 2018, 21:30:33

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] българщинасимвол

HatshepsutTopic starter

Космическата свастика на българите

Източник: https://prarodinata.blog.bg/history/2012/12/01/kosmicheskata-svastika-na-bylgarite.1026373?utm_source=dnes&utm_medium=box&utm_campaign=blogs


Неотдавна в нашия и европейския печат гръмна новината, че в България е намерено най-старото изображение на свастика в света. Ставаше дума за глинена паница от врачанското село Алтимир, датирана от V–IV хил. пр. Хр. (каменно-медната епоха). 

Разбира се, всеки запознат с влечението на масовата журналистика (а вече и на масовата археология...) към сензацията и хроничната липса на желание у пишещите братя да проведат задълбочено проучване с право се е усъмнил в обективността на тази информация. Находката безспорно е изключително ценна и впечатляваща, но Свастиката от Алтимир далеч не е най-старата в света. Всъщност, както ще видите по-долу, в България са намирани свастики, с хилядолетия по-стари от алтимирската, датиращи още от епохата на ранния Неолит (VII–VI хил. пр. Хр.).
Фрагмент от керамичен съд със свастика от Деветашка пещера, Ловешко. Ранен неолит

Но не сензациите и меренето на хилядолетия са предмет на тази публикация. Дали Свастиката е изключително български символ, който нашите предци са разнесли по целия свят сред най-широк кръг от култури и общности или е архетипно познание, заложено в човека от Създателя, е въпрос, който всеки би могъл да изследва сам за себе си. Факт е, че тя се използва от почти всички народи на планетата и все пак най-продължителна и системна употреба свещения знак има тук, на Балканите.
Казанлъшката култова масичка от средния Неолит се публикува за първи път в ИнтернетТази скулптура на птица върху кост от мамут е украсена с красива и сложна свастика. Намерена е в голямото палеолитно находище в Мезин, Украйна (всъщност не чак толкова далеч от Балканите :) и е най-старото официално известно изображение на Свастиката. Датирана 10 000 г. пр. Хр.

Безспорно нашите деди са изповядвали своя култ към Слънцето и Светлината, чиито символ се явява Свастиката, от най-дълбока древност. Но, както ще се види по-долу, Свастиката не е само Слънце. Тя съдържа познание за Вселената и извечна мъдрост за живота в нея. Надали ще се намери друг народ на планетата, при който познанието за свещения знак да е втъкано до такава степен в бита и философията му.
От ранния Неолит през каменно-медната, Бронзовата и Желязната епохи, Античността и Средновековието, през османското владичество и до наши дни, във времена на възход и упадък дедите ни са изобразявали Свастиката навсякъде в бита и ритуалите си в търсене на небесно покровителство и енергия за живот и съзидание. През последните 10 000 години прадедите ни са изобразявали великия слънчев символ върху всички възможни материали – камък, глина, дърво, тъкан и т. н. Правили са го с постоянство, творчество и въображение, създавали са нови и нови типове свастики, предавали са познанието на поколенията, за да достигне то и до наши дни, извезано върху традиционните български носии от всички етнографски области.


Глинен печат от Кратово (Македония), Неолит


Пловдив-Ясатепе: керамична паница с врязана и инкрустирана украса върху вътрешната й страна. Ранен халколит, култура Караново V


Керамичен фрагмент, сел. могила с. Капитан Димитриево. Източник: http://photosafaribg.com/


Уникална керамична паница със стилизирана свастика от НАИМ – София
Тракийски апликации за конска амуниция от Луковит и Бъйчени, Румъния.
Източник: http://thracian-art.artstudies.bg/index.php?p=items&rubrika_id=2&searchword=&limit=10&offset=0


Мозайка от трако-римската вила Армира край Ивайловград


Сребърен статер на тракийското племе дерони, 500 г. пр. Хр. Източник: http://www.bulgaria-is-alive.com/koreni-5.html


Разновидност на свастиката (triskelion, триквестер) върху каменен блок от Плиска. Прочут по света като 'келтски'


Монета на тракийското племе Дерони. Източник: http://apollon.blog.bg/izkustvo/2009/12/29/apolon-derainos.462908


Обреден хляб с 'трикрака' свастика. Може да се види в Смолянския музей

:arrow:

HatshepsutTopic starter

:arrow:
Думата Свастика произлиза от санскрит. су асти и означава буквално ,,да бъде добро", св. рода пожелание за благополучие, благосъстояние и щастие. Неслучайно използвам думата щастие, защото тя е твърде близка по звучене и смисъл до ,,суасти". Дали тази любима наша дума (+ типично българската наставка за ж. р. – КА) не е съхранила името на обичания символ от дълбока древност до наши дни?!
Ръкав от кюстендилска сая със свастика

Сред народа символът на Свастиката е познат като Колото (колелото, Слънцето), кръсташка или просто Слънце ('Малото Слънце' в самоковско). А в руския език Свастиката е 'Коловрат' – въртенето на Слънцето.


Обреден хляб "Крива Кръсташка", гр. Панагюрище. Източник: Маринов, Д. 1914

Особено значима е традиционната употреба на Свастиката като орнамент върху Хляба. За народ, създал пословицата ,,Никой не е по-голям от Хляба", това е красноречиво признание за огромното значение, което българите са придавали на свещения символ и за дълбоката вяра в силата му.


Хляб 'Светец' за Прокопи Пчелар – с. Медковец, Ломско. Източник: Маринов, Д. 1914


Хляб за Тодоровден (раздава се за здраве на конете) – с. Пашакьой, Къзълагачко. Източник: Маринов, Д. 1914
Обредни хлябове със свастики от кърджалийския музей

Различаваме свастики, които се въртят по посока на часовниковата стрелка (надясно) и сувастики, въртящи се обратно на посоката на часовника. Съществуват различни интерпретации за символиката им, но най-общо първата символизира съзиданието и обновлението, а втората – разрушителните сили, които унищожават старото, за да дадат път на Новото. Или двете заедно изобразяват пълния кръговрат на живота и енергията във Вселената.


Малцина знаят, че великият наш цар Калоян е бил погребан с дреха, украсена с 'обратни' свастики:
Затова е неуместно да се говори за 'добра' и 'лоша' Свастика в зависимост от посоката на въртене. Само единството между двата символа ни дава пълната картина за противоположностите, от които се ражда Животът. Нищо във Вселената не е статично, динамиката и развитието са вечни, а промяната винаги предстои. Съзиданието следва разрухата и унищожението е обещание за ново творение. Това космическо познание Свастиката ни помогна да съхраним.

HatshepsutTopic starterСвастиката е известна от древността. Този символ се среща в културата Мохенджо-Даро, процъфтявала през VIII в. пр.Хр. по бреговете на река Инд. Свастиката е открита и върху глинени съдове, изработени през V в.пр.Хр. на територията на съвременен Ирак. В североизточна Африка археолозите, изучаващи царството на Мероз (II-III век пр.Хр.), са намерили погребална стела, върху която е изобразена жена, влизаща в задгробния свят. Върху дрехата й има свастика.

Какво означава този символ?
Думата свастика се е родила от съчетаването на две санскритски думи "су" - "прекрасен, добър" и "асти" - "съм" и е пожелаване на добро. "Су асти!" - "Да бъде добре!", "Бъди щастлив!". И досега в Индия се рисува свастика навсякъде: на вратите на храмовете, във всяко жилище, върху тъканите, в които се завиват свещените текстове, върху погребалните покрови. Нанасянето на този знак означава нещо много сходно с кръстния знак, който християните правят, например изпращайки някого на път, за да му пожелаят късмет и Божията закрила.

Сред всички народи на Европа и Азия са известни множество традиционни орнаменти на основата на свастиката. Изтъкани върху килими, платна, тъкани, избродирани върху облеклото, свастиката е съпровождала човека всеки ден в неговия живот от древността. Археолозите са открили изображение на свастика върху съдове, медалиони, оръжие, върху стените на домове. Най-старите изображения датират 10-15 хилядолетие пр.Хр. Свастиката се среща навсякъде като знак за светлина, слънце, живот, добро. Тя присъства върху всички амулети при славяни, германи, келти, етруски, помори, скифи, сармати, курши, удмурти, башкири, чуваши и многи други народи.

Има две форми на свастиката - права и обратна, завъртяна наляво и завъртяна надясно. Те символизират мъжкото и женското начало, небесната и земната сила, изгряващото пролетно слънце и залязващото есенно слънце. Свидетелства, че обратната свастика е женски символ, могат да бъдат намерени върху изображенията на Артемида и Астарта, където тя е изобразена върху триъгълника на вулвата. В Китай разнопосочните свастики се използват за Ин и Ян: ориентирана по часовниковата стрелка свастика - е силата Ян, а обратно - силата Ин.

Най-многобройни свидетелства, колкото и изненадващо да звучи, за използването на свастиката, има в Русия. Свастиката е най-главният и почти единствен елемент от старославянските орнаменти, срещащ се и върху оръжие, оръдия на труда, битови предмети, храмове, домове. Много древни славянски градове са били застроени във формата на свастика, ориентирана към четирите посоки на света.

Стените на резиденцията на Петър I били украсени със свастики. Таванът на тронната зала в Зимния дворец в Санкт Петербург и досега е покрит с този свещен символ. Свастика е присъствала и върху много парични купюри. Дори и след Октомврийската революция, до 1922 година на много от банкнотите в Русия е имало свастика.

Свастиката символзира кръговрата на битието, годишния цикъл, вечното движение в света. Във Вавилон и Египет свастиката е била символ на слънцето и в религиозните представи на древните, като соларен символ е била свързана с такива понятия като живот, плодородие, късмет.В индуизма свастиката е въплъщение на вечния живот, на прераждането, "кръговрата на сансара", движенията от микрокосмоса към макрокосмоса. Нещо повече, лявата и дясната свастики съответно въплъщават богинята Кали-Майя (Луната) и бога Ганеши (Слънцето).

  В китайския буддизъм свастиката се нарича "мандзи" и се смята за символ на съвършенството и олицетворение на Закона на Буда, комуто е подвластно всяко живо същество.
   Вертикалната черта сочи връзката между Небето и Земята, хоризонталната - вечната борба на противоположностите Ин и Ян. Напречните черти, насочени наляво, олицетворяват мекота, състрадание, доброта, насочени надясно - твърдост, постоянство, разум и сила. Мандзи е емблема на манастира Шао Лин, както и на други подобни центрове. Много привърженици на източните бойни изкуства носят върху своите кимона именно символа мандзи, като знак за чистотата на техните помисли.

  Свастиката символизира "натрупването на щастливите символи на Десетте хиляди сили". Самото начертаване на свастика е ранна форма на иероглифа "фан", означаващ четирите граници на космоса и земята. Използвана като рамка, означава "ан-цзъ" - Десет Хиляди Неща или последователности, т.е. без начало и без край, безкрайно обновление на живота, вечност. Свастиката символизира съвършенство, движение, съответствие на закона, дълголетие, благословение, добро предначертание, добри пожелания.Светлосинята свастика означава безграничното съвършенство на Небето, червената - безпределното съвършенство на добродетелното сърце на Буда,жълтата - безкрайното процъфтяване, зелената - безкрайното съвършенство в природата. Във всички времена свастиката в Китай е символизирала числото 10 000.

Със свастика се обозначават енергийните центрове на човека - чакрите. Съществува свещена рисунка на стъпалото на Буда, която се използва като карта за масаж - свастики означават особените точки, върху които въздействат майсторите на източния масаж.
Върху статуите на Буда задължително имало свастика.Гностичните антични секти използвали разновидност на свастиката, съставена от свити в колената крака, като таен символ, сравняван с триосевия кръст. В масонската традиция чрез свастика се предпазвали от беда и зло. В окултизма реинкарнацията наричали "ротация" и я изобразявали във вид на свастика. В мистичния орден "Братя-инициати на Азия" по време на ритуални церемонии върху голяма шахматна дъска се подреждали 29 души, образувайки жива свастика, като централната клетка оставяли свободна. Този ритуал съществува и сега в някои мистични общности в Англия.Съществуват множество тълкувания на смисъла на свастиката - въртящо се Слънце, Слънце, което пръска лъчи, слънчева колесница, полюс и въртенето на звездите около него, четирите посоки на света, четири ветрове, четири годишни времена, вихрово движение, въртящ се свят, центр, съзидателна сила в действие, зараждането на циклите, въртенето на колелото на сансара.

Или ето още едно съчетание - кръст, съчетание на дух и материя (вертикална и хоризонтална линии) и четирите ъгъла на квадрат, над който в кръг се движи Слънцето, превръщайки ги в кръг, т.е. Слънцето окръгля квадрата, прави го кръг.

Свастиката олицетворява човека с двете му ръце и два крака, съединението на мъжкото и женското начало, динамичното и статичното, подвижното и неподвижното, хармонията и равновесието, двете взаимнодопълващи се фази на движение, центробежно и центростремително, вдишване и издишване, отдалечаване от центъра и връщане към него, начало и край.Преди хиляди години свастиката е била използвана като символ на лабиринта и като графичен образ, заедно със спиралата тя се среща във всички части на земята. Освен лабиринт, свастиката символизира вода в движение, мълния, съчетаваща два Z-образни символа, две горящи факли и тяхното кръгово движение, кабалистичния Алеф, символа на първобитното движение на Великото Дихание, завъртащо хаоса в центъра на сътворението.

http://minchev.blog.bg/zabavlenie/2010/05/01/oshte-vednyj-za-svastikata.537648

HatshepsutTopic starter

Символът на свастиката в българската везбена традиция – доклад на Славян Стоянов, Варна


Лина


В съкровището от Варненския халколитен некропол е най - впечатляващия предмет със символа нарисуван със злато.

Дори при днешните високи технологии тази техника е доста трудна, защото има опасност златото да се разтопи в пещта, където се изпича глиненият съд.

  Откривателя на чинията - археолога Иван Симеонов Иванов (1944–2001 г.).

http://doktora757.blog.bg/history/2014/10/23/nai-drevnite-svastiki-v-sveta.1307416

Similar topics (2)