The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Що е тракедонизъм?

Started by Hatshepsut, 25 February 2020, 06:31:58

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Що е тракедонизъм и кой ни го налага?


Тракедонизма, подобно македонизма, са доктрини на Коминтерна за унищожаване на българската идентичност. Някои от старите комунистически доктрини на Коминтерна днес са трасформирани от Кремъл и са впрегнати в добре организирана ,,хибридна война" срещу България.
Процесът за обезличаване на българската идентичност от Москва е свързан с доктрината, че българи на Балканите няма, те са славяни. За целта тракедонизма слага знак на равенство между траки, българи и славяни и пропагандира, че това са просто три имена на една и съща езикова общност, в чиято основа стои древния руски език (акад. Чудинов, Спароток). Тоест, няма траки, това е гръцко название за българите; но няма и българи, това са траки, които са ,,словени", защото са хора на словото (???). Славяни също няма, това са българи, а те са хора на словото, сиреч траки, т.е. словени. Славяни няма, но словени има...

Логиката на тракедонизма е абсурдна, тя е създадена за примитивни мозъци, понеже според Кремъл българския народ е примитивен, иначе щеше вечно да благодари на руснаците, че са го освободили от турците.

Тракедонизма решава основната теза на автохтонния македонизъм и така легитимира безумните скопски теории, според които и днес край Вардаро щъкат антични македони. Според тракедонизма, днес край Марица си щъкат древни траки, т.е. хора на словото, словени.

Безумието на тракедонизма има за цел окончателно да обезличи и демотивира българското самосъзнание. За целта пропагандната машина на Кремъл и русофилските дружби в България, са се впрегнали в антибългарския нагон и пишат простотии за старата българска история, част от които са добре обмислени в стил ,,теория на конспирацията".

Каква е целта на тракедонизма?

Да създаде ,,тракийска нация", която да декларира, че е едно и също с руснаците. Идеята е и тук след време да се приложи ,,кримския номер", т.е. траките от България да поискат от траките-руснаци да ги освободят от гадните българо-фашисти и от мракобесното НАТО.Тракедонизма обаче няма времето на македонизма, т.е. тракедонизма трябва да се приложи ,,ускорено". За целта нета е подложен на антибългарска ентропия от платени тролове, чиято цел е същата като на първичните партийни организации, които хващаха за гушата и убиваха всеки, който декларираше в Пиринско, че е българин след 1944 г., а не македонец.

Днес, всеки, който иска да декларира, че е българин, а не трак, е подложен на унижението, че е човек на Сорос, че е привърженик на турците, че е гей, педофил и т.н.

Тракедонизмът изпълнява директивата на Кремъл за ускорено развитие в социалните мрежи, медиите и книгоиздаването. Газо-рубли не се пестят, относно неблагодарните българи, които не искат да си признаят греховете пред Путин и Русия.

http://letopisec.blog.bg/history/2015/03/23/shto-e-trakedonizym-i-ima-li-toi-pochva-u-nas.1348352

HatshepsutTopic starter

Що е тракедонизъм?

Тракедонизмът е нещо, което има явни и скрити форми.

От една страна то е нет-течение в осмислянето на ранно-българската история от най-древни времена до 680 г., когато Аспарух създава държава на Балканите.

Тракедонизмът не е тракофилство, той отрича възможността траките да са траки и им вменява, че са нещо друго.

Още през ХІХ в. има апологети, че траките са същите, които от VІ в. от н.е. знаем от изворите като славяни (склавини). Тракедонизмът днес е модерен опит да наложи тази пан-славянска идея и проповядва, че тракийски и български, са един и същ език, дори ,,удревляването" (руска дума) върви до крито-минойската писменост, известна като ,,Линеар А". Последната, както знаем не е разчетена, но  разни хора твърдят, че я разчитат по камъни от Стара планина...

Така стигаме до една от ,,скритите форми" на тракедонизма. Той иска да внуши, че славяни и славянски език няма, вменявайки, че това е български, т.е. тракийски език...По принцип, българският език се разглежда от езиковедите като част от славянските езици, но българският е по-особен, няма падежи и има особена глаголна система, дори преизказно наклонение... Да се вмени, че няма славяни и че всички известни днес езици като славянски, са български език, е безумие от научна гледна точка.

Тоест, целта на тракедонизма в този сектор, не е научна.

Но тогава какво цели?

Целта е да се играе на тънката струя на българофилството и тази струна да произведе фалшиво звучене...  "Тънката струя" на българофилството е натрапваното с години от СССР славянофилство в НРБ. Да се отрича, че изобщо няма славяни и славянски език, и да се натрапва днес, че това е тракийски, е... нали разбирате... хитър ход да се сложи знак на равенство между славянски и тракийски езици. Всички големи изследователи на траките обръщат внимание на влиянието между тракийски и славянски, но нито един от тях даже и не си е представял да ги отъждестви. Но днес това се прави с лека ръка...

И така, тракедонизмът е тракедонизъм, понеже заема от една страна автохтонната теория на македонизма, а от друга вменява, че отрицанието на отрицанието е диалектика, все едно Хегел не го е казал...

Защо тракедонизмът е българофобство?

Замислен като ренесанс на модерният трако-славизъм, тракедонизмът е недоносено дете. Генните му инженери са пропуснали, че ако на българите е импутиран единият крак с македонизма, те трябва да са малоумни, за да си дадат и другия...

Автохтонната теория, пищно декорирана с тракийски находки, е все пак нещо, което нашата историография имаше и досега...Траките стават български поданици след 680 г. и ние определено може да се гордеем, че са наши предци. Дори проф. Ив. Дуйчев пръв издигна още преди време тезата, че сме повече траки, отколкото българи...

Но тракедонизмът не иска това. Той не иска да разграничава траки от българи, а да ги отъждествява. Това му е необходимо, за да изпълни поръчка № 1 и тя не е от Скопие: а именно траки, славяни и българи, да са едно и също...

За съжаление, тази хитра геополитическа цел, се изпълнява със средства на македониският антички автохтонен апарат.

Сиреч, ние българите трябва да приемем, че сме траки и бидейки си автохтони, нямаме история в късната античност след І в. от н.е., откакто сме превзети от Рим...

Добре, ще попита някой, а как така станахме с име ,,българи"?

Един от стратезите на тракедонизмът, г-н Павел Серафимов-Спароток, разработва една теза, според която в армията на Ал. Македонски имало ,,хора на пълководеца Балакр", това го пише Ариан. Г-н Серафимов иска да ни внуши, че тези военни на пълководеца, понеже Ариан не пише за друго, са по неговото име цял народ ,,балакри"...

Моделът е зает от скопското МАНУ. Прислугата на Теодора, жената на Юстиниан І, се нарича, според Прокопий, ,,Македония". За МАНУ това е достатъчно, че през VІ в. от н.е. има македонци... И т.н.

https://www.facebook.com/

HatshepsutTopic starter

#2
Безспорно Павел Серафимов (Спароток) е познавач на тракийската история и култура, но някои от тезите му са необосновани и неприемливи.
Той отъждествява траките и славяните, с което не съм съгласен - това са отделни етнически общности с различен език, религия и материална култура. Според акад. Иван Дуриданов тракийският език спада към групата на балтийските езици и е най-близо до литовския език, аз съм на същото мнение. Според мен предците на траките (да ги наречем условно прототраки) са дошли на Балканите от района на Прибалтика в началото на II хил.пр.Хр. и впоследствие при смесването им със завареното местно население около средата на II хил.пр.Хр. се формира тракийската народност.
А славяните се формират като общност доста по-късно и идват на Балканите едва след Великото преселение на народите, към началото на VI век.
Павел Серафимов твърди, че славяните са тракийското племе гети, които са се преселили отвъд Дунава и после отново са се върнали, което смятам за напълно погрешна теза.
Друга негова теза, която не приемам, е отъждествяването на траките и Аспаруховите българи, Аспаруховите българи са от ирански произход, за разлика от траките.


От нашата Download-секция може да свалите книгата на Иван Дуриданов "Езикът на траките":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=366