• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Национализмътъ и образованието въ България

Започната отъ Hatshepsut, 08 Сеп 2018, 15:15:18

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Hatshepsut

Тази информация е от 2012г.

Игнатов брани Христо Ботев от ,,констатациите" на КЗД

,,Ботев и всички наши автори остават в учебниците. Не мога и да посмея да помисля, че дори след 50 години някой ще посмее да пипне това".
С тези думи министърът на образованието Сергей Игнатов започна извънредната пресконференция, заради която прекъсна отпуската си.

Пресконференцията е заради Ботев, подчерта той и поясни, че поводът са некоректни писания в медиите и излезлите във ,,Фейсбук" информации, че Ботев щял да изчезне от учебниците. Развихрянето по темата в медиите, интернет и общественото пространство е във връзка с проучване на Комисията за защита от дискриминация.

Не става въпрос за оплакване в комисията или за заведено дело, а за проект, поясниха от образователното ведомство. Проектът е на Комисията за защита от дискриминацията, финансиран от министерството на социалната политика и Институт ,,Отворено общество".

Комисията изследва учебниците по този проект, поясни Игнатов и добави: ,,Аз не съм автор на проекта и нашето министерство не го финансира". По думите му комисията е написала коректен доклад, че всичко се базира на факти.

От министерството заявиха, че не са получили окончателния доклад от Комисията, а предварителен.

Проверихме на сайта на КЗД, където е публикувано цялото изследване, което е огромно по обем, озаглавено - ,,Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование" и с уточнението:
,,Национално представително изследване: ,,Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове в подготвителното и основното образование" беше проведено сред 980 учители от подготвителната и основната образователна степени и 132 деца от подготвителната и основната образователни степени. Резултатите от анкетното проучване на учители от подготвително и основно образование и от провеждане на фокус групи с ученици от подготвително и основно образование можете да прегледате по-долу..."

При бърз преглед от news.bg на различните доклади обаче се натъкнахме на следното в доклада ,,Признак етническа принадлежност и възраст" (в случая е разгледан учебникът за 7 клас по Български език, от 2008 година на Просвета):
Стр. 57 - ,,Манго и рибарят", ,,Спечелил Манго пари, купил си нов кожух и тръгнал към дома, да се похвали на циганката... ... - Защо ти е кожух? - рекъл рибарят. - Зиме ще го носиш, а лете ще го захвърлиш, молците да го ядат. Я по-добре да се разменим: дай на мене кожуха, пък ти вземи мрежата. Денем риба ще ловиш и ще ядете и ти , и циганчетата, и циганката, а нощем колиба ще си направиш от мрежата. Я виж колко е голяма!"
Коментар на КЗД- Текстът индиректно насочва учениците към убеждението, че ромите са винаги гладни и без покрив, и че новата дреха не им е присъща и е ненужна. Използването на собственото име Манго, което в създадените стереотипи е нарицателно за циганин, думите ,,...и циганчетата, и циганката...", вместо например ,,жена ти, децата ти" още повече подсилва убеждението, че това се отнася не за конкретния герой, а въобще за ромите.
Стр. 57 - ,,... да гледа турчин, че бесней над бащино ми огнище... Бунтовникът не може да се примири с това, че турците ,,беснеят над бащино му огнище".
Коментар на КЗД: Приведеният текст би могъл да бъде спестен и заменен с друг, доколкото в случая не се изучава Ботев, а се посочва пример за правилно и неправилно цитиране.

В края на всеки преглед на даден учебник от комисията дават препоръки, като в случая е следното - Приведените текстове (на Ботев и Георги Райчев, б.р.), предназначени за упражнения, да бъдат позитивно балансирани по признака етническа принадлежност.

Сред окончателните констатации от КЗД обявяват: ,,Ромите до голяма степен липсват от картината на заобикалящия свят, очертана от учебниците за 5 и 6 клас. Ромите не присъстват и в рисунките/снимките на учениците."
Както и още - ,,Анализът показва, че в прегледаните учебници като цяло само се констатира присъствието на етнически малцинства, вместо да се представя специфичния принос на различните етнически общности към етнокултурното многообразие в страната. Разказът за особеностите в културните традиции, празниците и фолклора на различните етнически общности не достигат до представянето на малцинствените етнически общности като неразделна част от обществото в България."

По думите на министър Игнатов констатациите били, че в разгледаните одобрени учебници и учебни помагала не се съдържат текстове и илюстрации, създаващи пряка дискриминация по признаците: пол, религия, етническа принадлежност, увреждане, раса, сексуална ориентация.

Твърденията за неравнопоставеност на различията или не са доказани, или тълкуването е спорно и субективно, съобщи министърът, позовавайки се на доклада на Комисията.

Не са малко случаите, при които субектът е даден в друг контекст, каза още той и даде като пример, че в учебника за 7 клас по Български език пишело: ,,Когато направихме позата на кучето, мислех, че повече няма да мога". Игнатов подчерта, че в предишното изречение се казвало, че става дума за йогистко упражнение. ,,Има и котешки упражнения", коментира той.

Имало някакъв текст за сутиен, който се е качил на ушите, посочи още Игнатов и уточни, че това изречение е от учебник от 2008 година и още тогава било изтеглено от текста.

По повод друг спряган текст в учебник - (посочената по-горе приказка ,,Манго и рибарят" на писателя от началото на 20 век Георги Райчев, б.р.) Игнатов категорично заяви, че ние не можем да променяме приказки. Той посочи още като некоректни цитатите от учебникарски текстове за ,,Моми за женене" и подчерта, че става въпрос за текст от народна песен, която няма как да променим.
,,Тези моми за женене, които се оплакват, че са дискриминирани - така са описани в народните песни, не можем да го променим", поясни Игнатов.

Екипът на министерството изрази възмущение, че според някои констатации определени текстове на Ботев се приемат извън исторически контекст, съществува риск за пренасяне на отрицателно отношение. Не можем да извадим литературата от историята, в случая Ботев, подчертаха експертите.

По повод заявление от страна на родители, че няма да пускат децата си на училище, ако има такива неща в учебниците Сергей Игнатов категорично заяви: ,,Родителите задължително трябва да пускат децата си на училище".

Той заяви още, че от създаването на Третата българска държава не си е позволявал да поставя под съмнение тези стихове, с които сме закърмени. ,,България е твърде стара държава и българската култура е по-стара от българската държава, имаме с какво да се гордеем. Не сме велика империя като граници, но сме държава на духа".

И още из констатациите на доклада на КЗД:
Стр. 73, 74 -  Иван Вазов " Една българка", "Едното заптие, стар и дебел турчин, плесна с бича си и ги изпсува. -Назад, свини гяурски! Бягайте!....Хай, влазяй, магарице!..."
Коментар на комисията: Турчинът е стар и дебел. Българките са наречени свини гяурски, хънзъри, кучки, а баба Илийца - магарица... Тази наситеност на текста с епитети обогатява художествения текст, но в същото време обърква учениците по отношение на собствената и чуждата идентичност. Автентичният текст не е съпроводен с подходящ коментар от страна на авторите на учебника.

Стр. 82 - Иван Вазов " Една българка", "...Турци трябва да са... Тая нощ ще ни изколят..."
Коментар на комисията: Турците са представени като убийци. Цитатът, оставен без необходимия коментар, води пряко към създаване на крайни стереотипи. Нещо повече, анализът на авторите ненужно и небезпристрастно акцентира върху цитати, които, извадени от контекста на разказа, изместват вниманието от високата морално-естетическа стойност на разказа към фона от исторически събития.

http://news.ibox.bg/news/id_810432434

Hatshepsut

Долу ръцете от Ботев и Левски!


Скандалните и нелепи искания на Комисията за защита от дискриминация да се цензурират българските класици в родните учебници поставят под въпрос съществуването на този паразитен орган, създаден да работи целенасочено срещу българския народ, култура, история и традиция. Безумните брътвежи на полуграмотните чиновници от КЗД, че Ботевата поезия ,,нагнетявала напрежение", а Васил Левски да бъде изучаван в контекста ,,закононарушител" и ,,смутител на мира" в Османската империя, доведоха до вълни от протести в социалните мрежи и искане на оставки.

Да се закрие цялото звено пък поискаха независимите депутати Стоян Иванов и Кирил Гумнеров, както и всички патриотични сили в страната. Комисията, която харчи милиони от държавния бюджет за скъпи джипове, е известна с това, че защитава циганите, когато не плащат за получаваните комунални услуги, което е в ущърб на българите. По този начин един държавен орган узаконява дискриминацията спрямо българите, се казва в декларация, изпратена до медиите от ВМРО. Като справка от партията посочват, че отчетените разходи на КЗД за 2011г. възлизат на 2 526 038 лева, а бюджетът за 2012г. е 1 880 000 лв.

От там напомнят на очевидно незапознатите с историята на народа си членове на КЗД, че Христо Ботев е, освен гениален поет, български националреволюционер, загинал в бой за свободата на България по време на въстание срещу турското робство. По време на петвековното турско робство турците-поробители извършват истински геноцид над българския народ, документиран от безброй исторически извори, включително западни такива, чиито автори са представлявали държави-съюзнички на тогавашната Османска империя.

Тези безспорни исторически факти може и да не се харесват на членовете на КЗД Баки Хасанов Хюсеинов, Кемал Еюп Адил и Сабри Салиев Ахмедов, но представителите на ПП ГЕРБ и на президента на България - Ана Владимирова Страшимирова, председател на КЗД, и членове - Ивайло Стефанов Савов, Златина Манолова Касърова-Дукова, София Кирилова Йовчева и Лало Пацев Каменов, би трябвало поне да опитат да проявят историческа грамотност и национално съзнание, а не да раболепничат в угода на лицата Хюсеинов, Еюп и Ахмедов, съветват воеводите.

Тъй като ваденето на Ботев от учебниците е част от процеса по денационализация на българите и псевдоевропейска подмяна на българската история, а този процес е в угода и услуга единствено на Турция и ДПС.

,,Оценяваме позицията на министър Сергей Игнатов, че българските класици ще останат в учебниците. И то нецензурирани! Настоятелно го съветваме обаче да не се сърди на реакциите на хиляди и хиляди млади българи във ,,Фейсбук", а да си даде сметка, че повечето хора приписват безумията и провокациите на КЗД на него лично и на служителите от неговото министерство, както и на цялото правителство.

Затова отново призоваваме управляващото мнозинство от ГЕРБ да приеме нашето предложение за закриването на КЗД, което ще внесем и като проектозакон в Народното събрание", се казва пък в отворено писмо на депутатите Стоян Иванов и Кирил Гумнеров.
На мушката на КЗД, припомнят двамата, са попаднали най-големите български класици, които според ,,експертите по толерантност" на КЗД са написали текстове, внушаващи религиозна и етническа омраза. Нарочените автори са още Елин Пелин, Георги Райчев, дори и Ангел Каралийчев с разказа ,,Майчина сълза"...

Решението на КЗК натрапва извода, че ние, българите, трябва да променим не само учебниците си, но и да пренапишем историята си, като премълчим или подменим факти от нея. Настойчиво се прокарва ,,препоръката"  учебниците да се преработят в  ,,стандарта за интеркултурно образование" и ,,съвременен дух на етническа толерантност". 

,,Ние, българите, никога не сме имали чернокожи роби в плантациите си, но за разлика от ,,експертите" на КЗД знаем, че негроидната раса произхожда от Африка. И в огромната си част живее именно там, а не в Америка. Следователно е нелепо да наричаме нейните представители  по целия свят ,,афроАМЕРИКАНЦИ". 

Знаем също, че не може да съществува понятие ,,Свинкс - скулптура", както е написано на страница 23 в решението на КЗД. За сведение на ,,защитниците от дискриминация": Думата ,,сфинкс" не произхожда от думата ,,свиня" и се пише с ,,ф". В забравили историята си свине, гледащи само в копанката си, искат да ни превърнат именно от КЗД", се казва още в текста, подписан от Стоянов и Гумнеров.


Време е да отсеем плявата от зърното
Огнян Минчев
политолог

Преди време няколко недорасляци от епохата на първоначално натрупване на далаверата обявиха Иван Вазов за остарял, неоригинален и неразбираем за съвременните поколения "от епохата на интернета". Не срещнаха отпор - окуражиха се от безразличието, с което бе посрещната идиотската им теза. Години по-късно един доносчик на ДС и по съвместителство - литературен критик обяви Дядо Йоцо за латентен хомосексуалист - уж се радвал на униформата на нашето, българското войниче, а в същност го опипвал "по-така".

Никой не използва ритника си, за да затвори гнусната уста на доносчика - студията му стана помагало за кандидат-студенти. Сега някаква комисия щяла да скрива Христо Ботев под миндера, да го отстрани от учебните програми, защото не било правилно да не може да гледа "турчин как бесней над бащино ми огнище". Ако тази комисия от политико-коректни фурнаджийски лопати успее да прокара тази низост - обещавам, ще ги пердаша лично и физически.

Как вото ще да става. Избрах да живея в България и детето ми също расте тук. Имунната система на един народ се поддържа от един минимум ценности и идеализъм, без които огърлицата на националната идентичност се къса и разсипва в безвремие и небитие. Опасявам се, че ние вече скъсахме тази огърлица на народната си свяст. Трябва да я събираме отново и да я предаваме на тези, които идват след нас. Тези ценности, този генотип на народната ни свяст не може да съществува без "демодирания" Вазов, без "терористите" Ботев и Левски, ако щете и без Никола Вапцаров, който освен че е бил комунист, е бил и жертвоготовен идеалист, вдъхновен поет и духовно надарена личност.

Националната ни идентичност спокойно ще мине - и ще си отдъхне - без "галъпиращите" соцлиберални осквернители, без фройдистки зацапаната наглост на неколцина литературни доносчици, да не говорим за кохортата чалгаджии, кючекчии и пезевенци от света на шоу бизнеса, политиката, журналистиката и "пазарната икономика" по български.

Време е да отсеем плявата от зърното, защото иначе всички ще бъдем разпиляни без вест и без кост от вятъра на същата промяна, с която злоупотребихме. А иначе - "турчин че бесней" у Ботйова - нека не ви притеснява. Това е онзи, старият, османският турчин, за който днешният турски външен министър Даутоолу нещо много жали напоследък. Но напусто жали - миналото няма да дойде в бъдещето - колкото и да им се иска на неоосманистите в Анкара.

http://www.desant.net/show-news/25230/

Hatshepsut

Тази информация е от 2013г.

Банго Васил в читанките, искат ревизия на учебниците

Писмо с искане за пълна ревизия на учебниците, по които се преподава в българските училища, ще бъде изпратено на новия образователен министър Стефан Воденичаров. Това съобщи общинският съветник и председател на комисията по образование към Варненския общински съвет Костадин Костадинов.

Още през 2009 г., на среща с министър Сергей Игнатов е повдигнат този въпрос. Той е обещал да се работи по проблема със съдържанието на учебниците, но години по-късно нищо не е свършено, разказа Костадинов, цитиран от petel.bg. Той даде примери с уроци в читанките за втори и трети клас, които според него насаждат разделение у децата. И в двата учебника има разкази за празника на ромите Василица, няма обаче уроци за обичаите на други етнически групи.

,,Втълпяват на децата, че у нас живеят всякакви други, но не и българи. В учебниците почти няма уроци за България, а българска история се учи само в основното училище", коментира общинският съветник. Според него създаването на учебниците не е въпрос на липса на професионализъм, а на целенасочено водена политика. Костадин Костадинов ще поиска среща с министъра на образованието и по проблема със селските училища, които масово се затварят заради демографския срив. Според него ведомството трябва да преразгледа политиката си за създаването на така наречените защитени училища.

,,Във Франция например в определени райони със застаряващо население има училища с по едно дете. Министерството на образованието трябва да предвиди законови мерки, за да се запазят училищата по селата", каза още той.

http://news.ibox.bg/news/id_1315379592

Hatshepsut

Тази информация е от 2013г.

ТУРСКА ПРОПАГАНДА в БЪЛГАРСКИ УЧЕБНИК по музика!

Възмутени родители искат незабавно изтегляне от училищата на учебник по музика за 3-ти клас на издателство ,,Булвест 2000".

От пособието личи явна турска, а и циганска пропаганда.

Вътре има уроци по... танци от Анадола!

Онагледен със снимков материал – на първия ред се кълчат ханъми с бурки, шамии и шалвари.

Зад тях агите са нахлупили фесовете и също танцуват.

Това ли трябва да учат нашите деца?

Когато изучават традициите на българската сватба – за снимков материал са им предоставени фотоси от... циганска сватба!

Всичко това се вижда много добре на краткото видео.

Заслужава си да се изгледа.

Скандалът е огромен, но сме сигурни, че виновни отново няма да има, а най-доволни от ситуацията ще са хората от ДПС начело с лидера им Лютви Местан.

В друга държава издателите на този скандален и пълен с провокации учебник щяха да бъдат обявени за престъпници и натикани в затвора.

У нас най-вероятно са получили тлъсти хонорари и още поръчки за други учебници, които също да са пълни с турска пропаганда, за да скандализират родителите - и да промиват мозъците на българските деца!Турска и циганска пропаганда в учебник по музика

Hatshepsut

Еничарознание


От учебника за трети клас ще научите, че "Цар Симеон водил продължителни войни с Византия, но те не оставили трайни следи в българското минало".
Защо в такъв случай са го наричали Симеон Велики не става ясно

Представете си, че сте в трети клас и искате да разберете какви хора живеят в България, какви обичаи имат българите, или каква е историята им, и за това разчитате на учебниците по "Човекът и обществото" и "Читанка". Е, нямате шанс да научите нищо. Защо ли?

Четейки учебника по учебния предмет "Човекът и обществото" (бивше "Родинознание"), ще научите, че България "от древни времена е била добро място за живеене на различни хора и че днес също в нея живеят различни хора, които живеят и се трудят заедно" (стр. 3). Търсейки все пак информация за това какви точно са тези най-различни хора, които живеят в нашата родина, стигате до урока на стр. 10-11, наречен "Моята родина - република България". И там не пише нищо по въпроса. Ако не сте се отказали да търсите и продължите да ровите в учебника, в крайна сметка ще попаднете на някакви българи чак на стр. 42. Да, каква изненада, нали? В България сред най-различните хора има и българи. За славяните пък са отделени точно 7 изречения на стр. 44, като първото от тях е, че "славяните живеели във Византия". Ако търсите обаче каквато и да е информация за това, че България е славянска държава, няма да намерите. По-нататък от урока за Симеон Велики ще научите, че "Цар Симеон водил продължителни войни с Византия, но те не оставили трайни следи в българското минало" (стр. 48). Защо в такъв случай са го наричали Симеон Велики не става ясно. След това хронологията върви така - цар Петър, цар Самуил, цар Калоян, цар Иван Асен II, Османска империя. Второто българско царство е сбито в два урока на 3 страници - от 54 до 57. Искате да научите как след Иван Асен II е дошла Османската империя? Няма да научите. Не и от този учебник. Нито ред за турските зверства, а името на трагичния и героичен български цар Иван Шишман въобще не се споменава.

За Османската империя ще научите, че "немюсюлманите имали право да изповядват вярата си... в семействата си българите говорели родния език, създавали песни, празнували празници... в общите села християни и мюсюлмани живеели заедно, а в труда и празника човешките връзки надмогвали различията" (стр. 60). Въобще идилия, мед и мляко текат по улиците, а доволната рая пее радостни песни за султана. Ако пък искате да разберете защо българите са искали своя църква, също няма как да стане. Пише, че "през 1870 г. султана признал автономна българска църква" (стр. 64), но защо и от кого се отделила - нито ред. Борбата с гръцките фанариоти е напълно изтрита от учебника. Особено покъртително са описани животът и делото на Левски - "той създал комитети за подготовка на общо въстание... но полицията заловила апостола, съдът го осъдил на смърт. Присъдата била изпълнена в покрайнините на София" (стр. 66). Срещу кого се подготвяло въстанието, коя полиция го заловила - не е ясно. Ако обаче детето е малко по-будно, като нищо ще остане с впечатлението за един рутинен и справедлив процес. А за обесването на Левски - забравете... На същата страница за Априлското въстание пише, че било жестоко потушено. От кого - не е ясно.

Особено е трогателен урокът за Освобождението на България (стр. 68). "Хората в Западна Европа, Съединените щати и Русия протестирали срещу султанската власт" - честно, като прочетох за протестите на хората в Съединените щати, и ми се прииска да си скъсам дипломата по балканистика. Както и да е... Незнайно защо обаче след масовите протести в Западна Европа и САЩ избухва... Руско-турска война. Впрочем още по-странно е защо тя се води с турци, след като досега навсякъде се говори за Османска империя, а турци въобще не се споменават. В урока за войната ще научим, че "в боевете за Стара Загора и Шипка опълченците се сражавали редом с руснаци и румънци". Като прочетох за румънци вече не исках да си късам дипломата. А да я подпаля... След това не очаквайте нищо повече - нито ще видите за борбите на българите в Македония и Тракия, нито за Балканската война. Те са напълно изтрити от историята.

Почти в края на учебника, на стр. 86, е урокът за празниците на България. От него ще научите за празниците на "евреите, арменците, турците и всички мюсюлмани, ромите", но не и за празниците на българите. Така Курбан Байрам, Ханука и т. нар. Василица са подробно обяснени, но Коледа, Великден и Заговезни са подминати. На всичкото отгоре урокът завършва със заклинанието "всички общности могат свободно да празнуват своите празници". Явно под всички се има предвид и българската общност, макар че много-много не и се обръща внимание.

Погромът върху българската история и култура обаче продължава и в "Читанка", където на стр. 59 има урок, наречен Василица. Няма да го преразказвам, защото ме е гнус, само ще ви кажа, че всичко, което знаете за българския празник Васильовден и за сурвакарите, тук е представено като циганско, или както пише в текста, "ромско".

По тези учебници се учи от 2004 г. Вече десета година тази отрова се излива в главите на нашите дечица, без нищо неподозиращите родители да знаят какво се случва. Учителското съсловие, убито и унизено, си мълчи. Обществото, вторачено в икономическото си оцеляване, мазохистично се самонаказва с разделение на всички нива. Ако тук-там някой се пробуди и извика, викът му бързо се заглушава от поредния роден миризлив политически скандал. А дечицата ни израстват като еничари под благата опека  на българската държава и всичките и културни и образователни институции. Защото тези учебници създават от българчетата в най-добрия случай една аморфна маса без национално самосъзнание.

Нямало заговор срещу България ли? Ако няма, значи сме най-малоумният и продажен народ във Вселената. А ние, дълбоко и искрено го вярвам, не сме. Затова на борба, български народе! На борба за чест, свобода и мила рода! На борба за бъдещето на нашите деца!

https://kostadin.eu/

Hatshepsut

Тази информация е от 2014г.

Скандал! Васил Левски бил терорист и рушител на Османската империя!


Политическата толерантност понякога може би ни идва в повече, след Ботев наред е и Левски. В момента служителите на комисията по дискриминация четат всички учебници до 7 клас.
Те търсят дискриминационни текстове и пасажи според доклада на комисията. Служителите следили за дискриминационни елементи по шест признака, основно етнически, религиозен и полов. Но четейки докладите на комисията, се чудиш да се смееш ли или да плачеш, например един от тези доклади препоръчва, учителите да обясняват на децата, че залавяйки Апостола на Свободата Васил Левски, османските жандарми чисто и просто си изпълнявали служебните задължения, а Левски бил  нарушител на спокойствието в Османската империя.
Колкото до мъченическата смърт на свети Георги Софийски пък експертите от комисията намират за недостатъчно обяснението, че светецът  не е искал да приеме исляма. Задължително трябва да се пояснява на децата, че помохамеданчването не е типична черта на исляма, а грешна политика на османските чиновници. Освен това експертите навсякъде заменят думата ,,турчин" с ,,османлия", освен това специалистите са недоволни от факта, че в учебниците по музика няма включени песни на други етноси и празници на други религии освен православната.

http://senzacia.net/

Hatshepsut

Тази информация е от 2014г.

Да не си плюем на историята

Ако дедите ни бяха раболепни пред Великите сили, Съединението нямаше да се случи

Поредната, вече 129-а годишнина от Съединението, бе съпътствана с поредния скандал. Скандал, предизвикан не от някой политик или банкер - с тях вече сме свикнали - а от един учебник. Учебник, който въпреки че е предназначен за 10-годишни деца, носи тежкото академично название "Човекът и обществото". Въпреки че в него става дума не за нещо друго, а за родна история. Която обаче е така представена, че отново изправи на нокти и родители, и историци.

Пътят към ада е постлан с добри намерения, твърди една стара поговорка. Авторите на въпросното помагало са водени именно от такива - да се възпитават децата в духа на толерантност. Само че в името на тази благородна цел от българската история или не е останало нищо, или фактите са интерпретирани по доста смущаващ начин.

В случая обаче не става въпрос за изолиран факт, плод на личното авторско разбиране за миналото, а за тенденция, налагана в цяла Европа. Едва ли има континент с толкова стари държави, пролели в продължение на едно хилядолетие помежду си рeки от кръв. И след Втората световна война, когото започна градежът на днешния Европейски съюз, наистина трябваше да си прекалено далновиден и смел политик, за да се опиташ

да сложиш край на трупаната с векове омраза

или най-малко неприязън, особено след двете световни войни. Направиха го двама велики европейци - Шарл дьо Гол и Конрад Аденауер, чиято прегръдка в Кьолн през 1961 г. потресе тогава французи и немци.

От това наистина символично събитие измина повече от половин век. Израснаха нови поколения европейци, на които не им идва и наум да се сражават помежду си. Но никой не забравя историята, дори с риск да разчопли стари рани. През 1986 г. лично Желязната лейди Маргарет Тачър откри паметник на маршал Артър Харис, командир на Кралската бомбардировъчна авиация през Втората световна война, чиито самолети сринаха до основи Хамбург, Дрезден, Кьолн. Въпреки вълната от протести в тогавашната Западна Германия. В наши дни по цяла Франция пък се провеждат всевъзможни тържества, отбелязващи 100-годишнината от Първата световна война и битката при Марна, а градината на Уиндзорския дворец бе засята с червени макове в памет на загиналите преди век "томита" - пак в боеве срещу германците...

Изводът е кратък и ясен - помирение и толерантност не означава да забравиш историята, както ни внушават някои задгранични фондации. Които за съжаление намират бързо своите последователи. И както, за съжалeние, често правим българите,
бързат да запрегнат каруцата пред коня

Коректното представяне на историята не е пречка за създаване на дух на толерантност, когато фактите се интерпретират спокойно и многостранно. Но не и когато се премълчават и изкривяват. Какво страшно националистическо и ксенофобско има в това да кажеш, че цар Симеон е разгромил всичките тогавашни врагове на България? Днес няма нито Византия, нито печенеги... Ама гърците можело да се разсърдят. Ами да се сърдят - ние не им се сърдим, че един от централните булеварди на Атина се нарича "Василий Втори Българоубиец".

Ето тук опираме до въпрос за реципрочното тълкуване на историята с другите европейски народи, и най-вече с нашите балкански съседи. Там учебниците като дух не са мръднали отпреди Втората световна война. Пълни с митове, преекспонирана национална слава и зле прикрита ненавист към нас. И не само в Македония, където антибългарската истерия вече е добила патологични размери.
Който забравя миналото, рискува да го преживее отново, гласи друга една мъдрост. Обезличаването на националната памет чрез фалшиво представяне на историята е първата крачка по този опасен път. А тя, историята, както пееше незабравимият Владимир Висоцки, "остава такава, каквато е - в нея не може да излъжеш нито дума, ни дори половин дума". А такова чувство за национална памет, национална принадлежност и национално самосъхранение май ще ни бъде нужно. Новият век явно ще се развива не според либералната илюзия на Фукуяма, а според мрачните геополитически пророчества на Хънтингтън. Драмата на Украйна и възкръсналият от Средновековието Халифат са достатъчно зловещи знаци.

Така че нека представяме на децата историята си такава, каквато е. Без да псуваме другите, но и без едва ли не да се срамуваме, че хан Крум е отсякъл главата на император Никифор или пък, че Калоян е разбил предците на днешните ни френски и белгийски съюзници при Одрин, а генерал Вазов е смлял английските дивизии при Дойран. Него са го почели дори въпросните англичани и ще е повече от странно, ако бъде пренебрегван в българските учебници по история.

В тях следва да се отбележи също, че на днешния ден през 1885 г. сме извършили Съединението. Напук на всички Велики сили.

http://bulgarski.pogled.info/news/57743/Da-ne-si-plyuem-na-istoriyata

Hatshepsut

#7
Българоцентристки ли са българските учебници

Заради криворазбраното представяне на етнокултурното разнообразие децата ни учат в училище... турски песни
Страницата с турската песен в учебника по музика за шести клас

Една публикация в социалните мрежи разтърси тези дни не само българското интернет общество, но и вдигна цяло цунами от недоволство сред обикновеното гражданство в страната ни. Ролята на йерихоновата тръба, предизвикала този потресаващ резонанс, изпълни един учебник по музика за шести клас.

Скандалното в него е, че съдържанието му включва турската песен ,,Гел янъма" - ще рече ,,Ела при мен", която тийнейджърите трябва да научат на чист турски език. И тъй като малцина са тези, на които турският уж е ,,майчин език", за българчетата – синове на земя прекрасна и на юначно племе, текстът е даден освен в оригинал на турски, но и с транслитерация на български език.

Превод естествено няма, така че дори да се намерят ентусиазирани шестокласници, които да го научат наизуст – както се изисква по учебна програма – то едва ли ще им стане ясно какво точно редят трелите, които се леят от гърлата им. От припева: ,,Вер елини, ал мендили, чек халайъ, хей" например, само едно ,,хей" звучи познато. Оттам нататък ,,Дьон бир саа бир де сола" и прочее, ще прощавате, ама звучи малко като ,,Гледай си работата" или някаква друга ругатня – кой може да ти гарантира, че не е баш туй, я!

,,Не намираме необходимост децата да бъдат принуждавани да сричат на неразбираеми езици. Това не е начин да ги приучим на разбирателство и културни връзки – това е единствено начин да ги затормозим", коментира случая лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Патриотите се канят да поискат спешно от министъра на образованието отговор на въпросите кой е разпоредил подобни уроци да влязат в учебните планове и кога ще отпаднат те от учебното съдържание на часовете по музика.

Всъщност ние априори можем тутакси да отговорим, че едва ли ще отпаднат. По-скоро е възможно обратното – занапред по-често да ставаме свидетели на подобни текстове в българските учебници. Просто защото такива са насоките на критериите, поставяни от Образователното ни министерство към написването на учебници – в тях да има представено етнокултурното разнообразие.
Любопитен е например един мониторингов доклад за етноцентризма в учебниците по музика още за първи и втори клас.

Той е изготвен от някоя си Янка Тоцева през 2004 г. и е издаден от НПО ,,Етнотолеранс", на което сдружение госпожата е член. Титулувана като доцент, от биографията й разбираме, че е родена и израснала в Шумен, ,,където е живяла в мултикултурна среда" и покрай всичката си друга дейност на преподавател и учен, е участвала  в национални и международни конференции и форуми по проблемите на образователната интеграцията на малцинствата, а също така е била и ръководител на проекти за работа с ученици роми и директор на ромски и мултиетнически лагери.

Та тази персона, правейки преглед на одобрените учебници по музика, установява, че в един от тях например ,,не присъства произведение от ромски, турски или арменски автор или представящо фолклорните традиции на тези етноси, традиционно присъстващи в България" - нещо, което поне за първи клас не е предвидено в учебната програма. Което не й пречи да направи извода, че ,,учебникът е българоцентристки и не дава дори потенциални възможности за запознаване с фолклор, песенно богатство или традиции на другите етноси, населяващи нашата родина, както и за осъщестяване на интеркултурен диалог".

Но видите ли, в друг един първолашки учебник имало включени една песен на Жул Леви и три на Хайгашод Агасян, така че тя виждала в това възможност ,,разговорът за етническата принадлежност на тези български композитори"  да бъде подходящо използван за идентифициране на етническата им принадлежност (т. е. единият е с еврейски, а другият – арменски произход, б. а.) и разкриване на многообразието!

Като положителен пример Янка Тоцева посочва един друг пък учебник, дето в него били включени песни на народи от различни краища на света, ,,представящи разнообразни национални и етнически модели на песенно творчество" - такива като португалската песен ,,Седем утрини"; като немската детска народна песен-игра ,,Хей, дете танцувай с мен",  като румънската детска народна песен ,,Танц румънски, мил и драг" и дори предложената за слушане китайска народна музика ,,Чуруликането на сто птици".

И не на последно място светъл пример е африканската народна песен ,,Гумбу Кумбу", която на всичко отгоре  била ,,подходящо илюстрирана с малки негърчета". ,,Това – както отбелязва госпожа доцентката –  са доста сполучливи според нас опити да се запознаят първокласниците с различието – както езиково, така и в антропологически аспект  – негроидна раса, монголоидна раса – китайка на илюстрацията". Но пък нищо не се казвало или показвало във връзка с етносите, населяващи нашата родина.

Обаче Тоцева е съзряла ,,интеркултурен потенциал" в урока ,,Пазарджишко право хоро" в един от учебниците по музика за втори клас. Там той бил илюстриран със снимков материал на Трайчо Синапов и Димитър Пасков – Тигъра с инструментална група, от което била видна... ,,ромската принадлежност на двамата музиканти".

Пак същата тази специалистка, този път в съавторство с някоя си Мерал Мехмед, е изготвила подобен доклад и за учебниците по музика за трети и четвърти клас, за които все пак в общото представяне на учебната програма е записано, че чрез обучението по музика трябва да се разширят  ,,знанията за българския музикален фолклор и фолклорните традиции на другите етноси". Демек – имаме основание да дирим под вола теле, т. е. турски маанета в български учебник.

Така например във въпросния мониторингов доклад се посочва един учебник за четвъртокласници, в който ,,турците могат да открият себе си само чрез споменаването на един танц – кючек, представен като пример за сравнение с метрума на дайчовото хоро". Кючекът, както ще научат децата, бил ,,един от най-старите класически танци в света", който от Азия и Африка бил пренесен в Европа, а преди стотина години стигнал и до Америка.

Ромите пък можели ,,да разпознаят представителя на своя етнос Иво Папазов Ибряма от споменаването на името му на стр. 47".
Интересно е да разберем дали например българчетата, които живеят и учат в Испания, да речем, могат ,,да разпознаят своя етнос" в някой от учебниците на Иберийския полуостров. За целта, разбира се, следва между уроците за фламенкото и пасо доблето да се мъдри и текст за българската ръченица например. А дано, ама надали, както се казва.  Но със сигурност, ако такова нещо няма, едва ли ще има обвинения, че помагалата са испаноцентристки.

Хайде да не се лъжем – това с турските песни е същото като с новините на турски език. Какво още трябва да се случи, за да разбере управляващата ни върхушка, че не може повече да се правят етнотолерантни отстъпки и трябва да браним националната си чест, като не позволяваме турцизирането да плъзга отровните си пипала из всичко българско и родно.
В Турция например, отколе действа закон, съгласно който всички географски имена следва да са на турски език. А опитът това да се направи у нас бе посрещнат на нож от функционерите на ДПС. Нека припомним, че още преди две години, при предишното си управление, ГЕРБ отказа да се побългарят турските имена на улици и местности, защото историческата памет трябвало ,,да бъде пазена такава, каквато е".

Не виждам турците нещо да са изгубили историческата си памет, като са си сменили названията на тези обекти. По-скоро това доста добре стимулира менталните им напъни, та стигнаха дори до там да смятат, че са открили Америка. И колкото да е тъжно, трябва да признаем, че ние пък май още не сме открили България.

http://www.desant.net/show-news/31788/

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

Освобождението и Шипка били излишни, пише нов учебник


Всички учебници по история ще бъдат подложени на ревизия. Историци ще прегледат учебните помагала от 1-и до 12-и клас и ще предложат редакция на текстовете, които според тях изопачават българската история или имат неточности. Това стана ясно, след като група български историци се срещнаха със служебния образователен министър доц. Румяна Коларова.

Историците ще изпратят своите предложения до просветното министерство в срок от един месец. ,,Министър Коларова се ангажира да предаде щафетата на следващото управление", обясни директорът на Института по исторически изследвания на БАН проф. Пламен Цветков, пише в обзорен материал "Монитор".Той допълни, че на редакция ще бъдат подложени не само учебниците по история, но и тези учебни помагала, в които има историческо съдържание. Пример затова е учебникът ,,Човек и общество" за трети клас, който вдигна на бунт родители и историци през последната седмица. Гражданите възроптаха най-много срещу това, че в учебното помагало е записано, че ,,Левски е заловен от турската полиция". Преди да се срещнат с министър Коларова, група учени, обединени в Инициативен комитет за преглед на историята, алармираха, че съдържанието в учебниците ги тревожи.

,,Учебниците трябва да се пишат от сериозни историци, а не от момичета и момчета, които може да са много умни, но следват опорните точки на фондации, които се захранват от чужбина", коментира директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров, който заедно със свои колеги историци представиха отвореното писмо, което по-късно връчиха лично на образователния министър.

Той алармира, че в сборник по история, издаден от ,,Червената къща" дори е записано, че Освобождението на България било излишно, защото трябвало да се отделят пари за армия и се забелязал рязък спад на стопанския живот, например драстичното намаляване на козите". Според него писането на българските учебници се финансира от фондации, спонсорирани от чужбина. Той се зарече, че ще настоява и за единен учебник по история.

,,Историята е нещо, което се е случило", отсече проф. Димитров. Съдържанието на този един-единствен учебник според него трябва да бъде написано от сериозни специалисти. Акад. Георги Марков допълни, че е съгласен с мотивите на образователното министерство за внушаване на толерантност, но не трябва да се посяга върху националните герои.

,,Политиците не бива да се намесват в писането на учебниците по история, а да оставят тази работа на историците, защото това е професия. Ние поне познаваме историята и изворите", коментира акад. Георги Марков. Той разказа как всяка власт от 1992 г. насам се опитва да влияе върху съдържанието на учебниците.

https://frognews.bg/news_75873/V-sbornik-po-istoriia-Osvobojdenieto-i-SHipka-bili-izlishni/

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

Бургаски татко: В учебника на сина ми за 2 клас има Рамазан, но не и Рождество


Интересен подбор на зимните празници и обичаи в страната ни може да си види в учебника по ,,Околен свят" за 2-ри клас. За това сигнализира възмутен бургаски татко, чието дете учи в училище''Св. Княз Борис I''. Мъжът недоумява защо се изучават Рамазан Байрям и Василица, а Рождество не присъства никъде.
Ето какво пише още Гроздан Колев до ,,Флагман":

"Отваряли ли сте скоро някой от учебниците на децата си, независимо от това в кой клас са те. Аз не бях, съпругата ми се занимава с това. В петък обаче единият ми син, който е втори клас, се върна притеснен от училище. Госпожата му го изпитала, а той не си знаел урока, казала му, че следващия път, ако се повтори ще му пише слаба оценка. Стана ми интересно и реших да погледна какъв е този проблем урок, че детето ми, което има само отлични оценки, не е пожелало да научи.

Учебникът е на издателство ,,Анубис", а негов автор е И. Мирчева. Заглавието е ,,Зимни празници". Вътре нагледно са показани и обяснени пет празника и обичая, свързани обаче само и единствено с етническите общности в страната ни – Рамазан Байрям, Пурим, Василица и Коледа (за българи и арменци).

Не си мислете, че след като се обяснява Рамазан как се празнува и циганската Василица, подобно нещо има и за Коледа. Напротив! На Коледа просто се украсява елха и се поднасят подаръци. Моментът с Рождество Христово липсва изцяло.

Не съм съгласен главата на децата ми да се пълни с подробности за цигански и турски празници, а българските, християнските да бъдат пропускани. Това не е нормално. Не може да учат турски народни песни в час по музика, а по новините да слушам, че искали да махат ,,Аз съм българче"", недоволства таткото.

https://www.blitz.bg/

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

Подмяна на историята в учебниците

Следната снимка беше споделена в социалната мрежа Facebook от българска ученичка. Става въпрос за страница от един от учебниците по история.Следващата снимка е от учебник за 3-ти клас открита в Интернет от наши читатели:Поредната снимка е от същия учебник изпратен до уеб сайта на novanews, където е написано следното:

Здравейте, пиша ви по повод учебника на дъщеря ни по ,,Човек и общество", трети клас. Свидетели сме на грозна подмяна на историята. Там пише следното: ,,В много села заедно живеели християни и мюсюлмани. Те се сближавали в труда, обменяли думи, песни, танци и обичаи, споделяли празници".

Автори на учебника са Мария Радева, Мария Манева и Милка Мандова – Русинчовска. Явно тези ,,българки" не са били в Батак, Перущица, Копривщица, Карлово, Калофер? Не са чували за зверските кланета, избиването на българите, за еничарите, за кръвния данък, за зверствата и страха в които са живели българите. Това явно според тях е ,,споделяне на обичаи". Моля ви, обърнете внимание на това. Не е минало чак толкова много време, че да забравим историята си. Кой има изгода от това, всички може да направим съответния извод. Какво ще знаят децата ни? Написаното в учебника е долна лъжа!В друг уеб сайт пишат за учебник за деца от 4-ти клас разпространен от издателство ,,Просвета", които както знаем са си създали и ,,фондация"-НПО, която има за цел ,,Подпомагане на мултикултурни модели на образование, разпространение на знания и възпитание,,. В управителният орган на това НПО влизат София Атанасова Димитрова, Марко Марков Тодоров и Мария Асенова Антова.

София Атанасова Димитрова се оказва и осветена като сътрудник на бившата ДС, по-известна е под кодовото име ,,Агент Соня", сътрудничила на управление VI-II-II, управление VI-II-I на ДС. Вербувана е и регистрирана през 1982 година. Има опит за унищожаване на досието ѝ.

Марко Марков Тодоров също е Агент на бившата Държавна сигурност, вербуван от Първо главно управление през 1981 г., като секретен сътрудник под псевдонима ,,Базов".Миналата година на пресконференция в БТА български историци, учредили Инициативен комитет за преглед на историята, притеснени от съдържанието на учебниците по този предмет попитаха:

,,Кой казва на какво трябва да бъдат научени нашите деца?"

Според тях внушенията и посланията в написаните няколко различни учебници по история са смущаващи. По думите им възпитанието, което децата получават чрез тях, е доста обезпокоително. Те смятат, че чиновници от Министерство на образованието и науката (МОН) тайно и подмолно подменят ценности.

https://anonybulgaria.wordpress.com/2015/03/07/

Hatshepsut

Тази информация е от 2016г.

Деветокласници от Плевен: Не желаем да учим химна на циганите ,,Джелем, джелем"


Група възмутени ученици от СОУ ,,Иван Вазов" – Плевен се свързаха с екипа на информационния сайт ,,Плевен за Плевен". Повод за реакцията им е учебникът по музика за девети клас, в който е включен химнът на ромите ,,Джелем, джелем".
 Ето какво казват учениците: ,,Искаме, ние учениците от СОУ ,,Иван Вазов", искаме да изкажем възмущението си спрямо учебното съдържание в нашите учебници! Нормално ли е да има цигански песни в учебниците ни?! Да ни карат да учим и пеем на ромски език? Искаме отговори и от Министерството но образованието, защо образователната ни система изобщо е допуснала такива неща", заявяват те.

https://plevenzapleven.bg/

Hatshepsut

#12
Тази информация е от 2016г.

Учени искат промяна на концепцията за произхода на българите, прабългарите и древността:ЦитатъИнститутът по Древни цивилизации внесе днес в Министерството на Науката и Образованието (МОН) становище за промяна на концепцията за произхода на българите, прабългарите и древността на
българската държава в учебниците по история.

То подкрепя становището на Института по история на БАН по въпроса и
предлага следните промени в съдържанието на учебниците за училищата:

1) Терминът "прабългари" да се замени с "древни българи".
2) Произходът на древните българи е индоевропейски.
3) Титлата на българските владетели е ,,кан".
4) Да се изучава Волжска България.
5) Да се разшири познанието за иранския древен свят.
6) Началото на българската държавност да бъде положено в 165 г.
7) Да се отмени периодизацията на първа, втора и трета българска
държава, която не е уместна.
8 ) В съвременния български език са запазени и се използват няколко
хиляди думи от прабългарски произход, които се срещат също в индо -
иранските езици. Повечето от тях погрешно са били обявени за турцизми.
9) Древните българи са имали един от най-точните и най-древните
календари. През 70-те години на XX-ти век той е бил предложен от
ЮНЕСКО за световен календар, защото е изключително удобен за
използване.

Относно дебата за замяната на термина "турско робство" Институтът по
Древни цивилизации смята, че е от особено значение правилно да се
употребява терминологията, използвана от авторите, които са били
свидетели на тази епоха. Има неизброимо количество исторически писмени
източници използващи масово термините "робство" и "иго". Затова не е
редно сега въпросният термин да бъде заменен в учебниците с други
термини, независимо от каквито и да е съображения
.

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=60346

Hatshepsut

Тази информация е от 2016г.

Патриоти възкресиха учебника по ,,Родинознание"


Група патриоти, начело с директора на Добричкия исторически музей Костадин Костадинов, издадоха за пръв път от десетилетия насам, класическия стар учебник по ,,Родинознание".

Същия онзи, по който сме учили поколението, което сега е над 35.

Съдържанието не е напълно идентично, и е осъвременено с новите открития на историческата наука. Но в ядрото си става дума за същия вид учебно помагало, в което историческата истина е далеч по-обективна, и ги няма намесите на неолиберал-грантовите активисти.

Във Фейсбук профила си Костадинов представи учебника така:

,,Както бях обещал, учебникът по Родинознание, който подготвях, ще бъде готов за началото на новата учебна година. Следващата седмица влиза в печатницата и до края на август трябва да е отпечатан. В ,,българското" училище няма да го допуснат, то е ясно, но поне да знам, че каквото мога да направя за нашите деца, съм го направил."

Веднага след това в дискусията десетки хора започнаха да питат от къде могат да го купят и как да се снабдят с него. Костадинов поясни, че учебникът е безплатен и ще си доставя по поръчка, само срещу заплащане на пощенските разходи. Поясни също, че ще качи книгата в Интернет – да може да се сваля безплатно в електронен формат.

В последните години, под натиска на соросоидните фондации, българското образование драстично бе променено и бе свалено качеството му. Сериозно пострада и материята по история, като за началния курс, прекрасната дума ,,Родинознание" се замени от по-атлантическата ,,Човек и Общество". Завръщането на Родинознанието, с автентичното съдържание е голям успех за всички български деца.

https://bgnovinite.eu/index.php/2016-04-21-18-53-38/obshtestvo/1930-patrioti-vazkresiha-uchebnika-po-rodinoznanie.html


Между другото, Оттук може да се изтегли учебника безплатно, в PDF формат  :smile-1:

Hatshepsut

Създателят на учебника по Родинознание:
Българите имат нужда от автентична българска история!След изчерпване на количествата от 5000 бройки на учебника по Родинознание и интереса  на мнозина към него,  решихме да проверим какво мисли за този успех и неговия създател- Костадин Костадинов. Припомняме, че Костадинов, освен български политик и общински съветник във Варна, работи и като директор в историческия музей в град Добрич.

Попитахме Костадинов дали е доволен от резултата и очаквал ли е толкова бързо да бъде изчерпано количеството от учебници.
,,Меко казано съм доволен и изключително изненадан от този интерес, който бе предизвикан", споделя Костадинов. Според него огромната фалшификация и подмяната на нашата история през тези 25 години, навярно е породила съответната нужда от една автентична българска история. А за последното съди дори и по себе си.
Костадинов споделя с разочарование за трудния път, който се е наложил да измине, опитвайки се да докаже, че българските деца се нуждаят от истинската история. ,,Срещнах се с трима министри на три отделни правителства. И тримата ми отговаряха по един и същи начин! Все едно имаха някакъв лист с инструкции. Аз не видях разлика между Клисарова, Орешарски и Бойко Борисов.", допълва още той. 

При въпроса ни каква е била реакцията от МОН предвид интереса, който изявиха мнозина и дали все ощe смятат, че учебникът е недостоен за българските училища:
С леко раздразнение той отговаря, че не се интересува от МОН.
,,Нито Паисий е искал одобрение, нито Петър Берон, за да напише Рибния буквар. Сегашното министерство се превърна в министерство на отродяването. Изпира мозъците на децата, превръщайки ги в безродна биомаса на самосъзнание".
Той допълва, че според него това е метод на отродяване на българското самосъзнание и по този начин се създава една аморфна маса без самосъзнание.
,,Няма разлика между колониалните училища и това, което е в момента"., споделя още той. 
Пред нас директорът на историческия музей в Добрич не успява и съвсем да скрие своето възмущение от реакцията на зам.– министъра на образованието – Диян Стаматов.
Припомняме, че в предаването ,,Тази сутрин" по БТВ, по повод учебника по Родинознание, зам-министъра на образованието- Диян Стаматов обяви, че  ,,в крайна сметка ние живеем през 2016г., а не през 1940 и някоя, както твърди г-н Костадинов".

,,Как думата ,,родина" може да е остаряла? Представяте ли си какво ни казват от министерство на образованието? Накрая и думата България ще стане архаична. МОН трябва да бъдат уволнени, защото това е национална измяна и предателство.", обяви Костадинов. Той твърди, че голяма част от хората работещи в Министерството на образованието обслужват фондация Америка за България.

Попитахме Костадинов общо колко участника са взели участие в създаването на учебника. Той споделя, че в началото напливът от хора, желаещи да се включат, е бил огромен. Но се е състоял известен провал в срещите, относно присъствието. Затова той използвал за информация учебници от преди 44-та година. Осъвременил ги, а остарялото и неактуално до днес било премахнато.

,,Осъвремених ги с новата история, историята днес.", допълва още той. Участие в издаването на учебника взели Кремена Кръстева, която работела също в историческия музей в Добрич, както и Илиян Вълчев.

На въпроса дали училища или директори на училища/ учители са изпитали интерес към учебника, той споделя, че са ,,страшно много". Още повече, че те изрично му казали, че ще изхвърлят досегашните учебници и на тяхно място ще започнат да учат децата по неговия учебник. Единственото условие, за което помолили е, да не споменават имената им, защото се притеснявали от уволнение. Те споделили, че се притеснявали от Министерство на образованието, тъй като мнозина директори били уволнени и на тяхно място били настанени нови хора, отново пряко свързани с Америка за България. Неговото мнение е, че тази фондация, с нейните хора във властта, ще измени изцяло историята. За пример той посочва настоящите учебници, в които Турция е представена като по-малък враг, от колкото Русия.

,,Как може да говорим за съжителство с турците като исторически нещата седят съвсем различно?!" , не успява да прикрие възмущението си още веднъж Костадинов.

Относно спекулациите, че учебникът не бил достоен за българското училище, тъй като в него съществували "висящи изречения", той отговаря, че тролове винаги ще има.
,,Повечето от тези цитати са от 34-40-та година, аз съм използвал именно тях", допълва още той. И още веднъж подчертава, че българите са зажаднели за своята история.
,,Учебникът ни е изцяло написан на български език.", допълва той. ,,В него няма нито една чуждица, затова много ми се подиграват, че съм използвал архаични думи. Че как ще са архаични, че те са на чист български?!",отбелязва Костадинов. И пояснява, че е използвал разказвателен, дори приказен стил, за да може да направи по-достъпно съдържанието за децата.  За да бъде създаден един плавен преход от началото на човешката цивилизация до Втората Световна война.
,,Историята е предмет, който трябва да бъде обичан", заключва той.

По повод коя е любимата му част от учебника и има ли глава от историята, на която лично той симпатизира, той споделя, че това е историята с Руско-Турската Освободителна война. А любимата му тема е битката при Шипка.
,,Българите извървяваме нашия път и възкръсваме. Догодина честваме 140 години от този момент, именно това е и причината, поради която отделих доста време за съдбата на България и българския народ.", заключва той.

https://novini.stara-zagora.org

Hatshepsut

#15
Джамбазки: В българските класни стаи цари деградация, упадък и разпад на образованието


http://bultimes.bg/djambazki-v-bulgarskite-klasni-stai-tsari-degradatsiya-upaduk-i-razpad-na-obrazovanieto/

Стара българска поговорка казва, че никой не може да ти направи такава беля, каквато сам можеш да си направиш. И това е вярно. Затова долното видео показва истинската ни национална трагедия.

Това е тя, само това, нищо друго не е толкова опасно за българската нация. Всичко останало е победимо и поправимо.

Истинската българска национална трагедия днес е в класните стаи. Деградацията, упадъка, разпада на образованието. Пълната липса на уважение към учителите и преподавателите. Нечовешкото унижение на тези достойни български преподаватели, изучили поколения българи.

През Възраждането на българската нация, преди Освобождението, образованието е било най-голямата, най-истинската национална ценност. Младите българи, бедни и богати, са се стремили, бори ли са се, за да се образоват. Да знаят. Да могат. Били са любознателни, жадни за знание, за наука, за успех.

На тази жажда за знание, на тази ученолюбивост дължим превръщането на нацията си от затънтена и забравена от Бога османска провинция в ,,прусаците на Балканите". Само за някакви си десетина години, след Освобождението. Образованието е това, което кара западните наблюдатели да говорят с възхищение за ,,българското чудо" в началото на двадесети век. Образованието кара предците ни да се развиват стремглаво, да строят пристанища, жп-линии, фабрики, да се превърнат от турски роби в европейски предприемачи.

Още преди освобождението българските общини, българските предприемачи събират пари, организират ,,добродетелни дружини", за да изпращат младите будни българи да се учат. И на запад, и в Русия. Изграждат новата българска образована интелигенция. Създават я. ,,Даскалите" разорават народната нива, надлъж и на шир, още във времената на робството. ,,Даскалите" будят народа и оглавяват бунта.

Килийните училища, свещениците, ,,взаимоучителната метода" се превръщат в истинската ,,свещоливница" на новата, на възраждащата се българска нация. Помните ли изпита, който провежда Рада Госпожина в ,,Под игото"? Помните го, нали?

Защото образованието е български национален идеал по онова време.

За това в началото на миналия век няма българско село без училище. Затова училището обикновено е най-масивната, най-голямата сграда във всяко село, нерядко по-голяма и внушителна от кметството. Затова в разорените и празни български села днес стои само училищната сграда, като паметник на отминало величие.

Ще разберете защо българите, които излязоха от селските училища превзеха Одрин, а днешните дрисльовци едва говорят и рядко пишат правилно на родния си език.

Забележете, дебилите от клипа не са цигани. Но мучат, врещят и квичат нечленоразделно. Обикновено обвиняваме циганите в липса на желание за образование и труд, до голяма степен с основание, но тези от клипа нямат и не могат да имат оправдание за поведението си. Техните родители носят точно толкова вина, точно толкова отговорност за поведението им, колкото и родителите на дванадесет годишните родилки.

Защо се случи това? Извън общо известните оправдания. Заради делегираните бюджети, заради учебните планове, заради невъзможността на учителите на накажат по някакъв начин подобно неприемливо и недопустимо поведение. Заради кретените в Министерството на образованието, които рекламират образованието със запалки и непрекъснато променят учебното съдържание в угода на Турция. Заради търтеите и спящите клетки на турската етническа партия ДПС в образованието.

Да, затова.

Поправимо ли е? Все още да. С дълбоки, осмислени, последователни, безапелационни промени в образованието, в учебните планове и програми, във финансирането на учебния процес. През незабавното изритване на всички търтеи, негодници, крадци, турски мекерета и соросоиди от образованието. През възстановяването на военното обучение в средното образование, на летните лагери, на ученическите трудови бригади. Включително през възстановяването на трудово-възпитателните институции. За да бъдат убедени младите дебили в ползата от труда и от образованието.

Защото образованието е основа. Образованието е родолюбие. Образованието е български национализъм.

Ангел Джамбазки, Фейсбук

Similar topics (5)

Powered by EzPortal