• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

28 October 2021, 10:40:36

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
14361 Posts

Шишман
5794 Posts

Panzerfaust
1043 Posts

Лина
797 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 24,291
  • Total Topics: 1,376
  • Online Today: 134
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 72
Total: 72

avatar_Hatshepsut

Дъновизъм

Started by Hatshepsut, 19 October 2018, 20:36:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] религия

Hatshepsut

19 October 2018, 20:36:57 Last Edit: 24 August 2021, 07:13:58 by Hatshepsut
Всемирно бяло братство, Окултно учение на Всемирното бяло братство, Окултна школа на Всемирното бяло братство e учение и школа създадено от Петър Дънов в България през 1897 г. Първоначално се е наричало Синархическа верига, а от 1922 г. – Окултна школа Всемирно бяло братство. В разговорния език е най-известно като дъновизъм. Според самия Дънов то представлява ,,учение за развитието на душата, ума и сърцето... носи спокойствие на сърцето, носи светлина на ума, обнова на душата и сила на духа".

Главни категории в учението на Всемирното бяло братство са: любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, схващани като атрибути на ,,историческия, космическия и мистичния Христос". Основен космогоничен възглед в учението е т.нар. Велико всемирно братство. То се описва като организъм, съставен от еволюиралите човешки души (,,ложи на Великите посветени и техни ученици") и деветте йерархии от свръхсетивни същества (ангели, архангели, начала, власти, сили, господства, престоли, херувими и серафими). Според Петър Дънов, върховен ръководител на Великото всемирно братство е Христос.

Различните аспекти на учението са изложени и развити в около 4000 проповеди на Дънов, говорени и стенографирани в периода 1914–1944г. Публикувани са в няколко многотомни поредици: ,,лекции пред Общ окултен клас", ,,лекции пред Специален окултен клас", ,,неделни беседи", ,,съборни беседи", ,,утринни слова" и др.

Основни методи за изучаване на трудовете на Дънов в Школата на Всемирното бяло братство са: духовни събрания, музикални упражнения, четене на Дънов, посрещане на изгрева на Слънцето, планински екскурзии, живот в братски общности, годишни събори и други. Специални методи са Завета на цветните лъчи на Светлината, Шестте гимнастически упражнения и Паневритмията. Тези методи са окултни практики, с които дъновистите целят ,,преживяване на Христос посредством целостта на човешкото същество и специално чрез неговото етерно тяло".

Главни символи на Окултната школа на Всемирното Бяло Братство са пентаграм в кръг и котва в равностранен триъгълник, а основни негови девизи са ,,В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа" и ,,Глава на Твоето Слово е истината".

Дънов нарича своето учение ,,Учение на Бялото братство", а последователите си ,,ученици на Бялото братство". Под ,,Бяло братство" Дънов разбира невидима общност от същества, завършили своята духовна еволюция в материалния свят и постигнали съвършенство (по смисъла и на евангелието на Матей 5:48), които вземат дейно участие в целокупния живот на човечеството във всичките му измерения.


Паневритмия


Паневримитмия до езерото Бъбрека, август 2010 г.

Паневритмията е система от гимнастически упражнения, изпълнявани на музика, практикувани от Бяло братство - последователите на Петър Дънов.

В нея може да се включат неограничен брой участници. Играе се в кръг, като танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка. Изпълнява се ежегодно от 22 март до 22 септември (от деня на пролетното до деня на есенното равноденствие) рано сутрин (при изгрев слънце) на открито, сред природата. Продължителността на изпълнението ѝ е около 1 час. Музикантите се разполагат в центъра на кръга. Включените музикални инструменти също не са ограничени, но с предимство се използва цигулката. Според последователите на Учението целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и вселената.

В София паневритмия се играе на много места, а в Рила – на широкото било до Бъбрека – петото езеро от Седемте рилски езера.

Паневритмията се състои от тридесет ритмични музикални упражнения, като според някои те могат да се разделят на 3 части:

- паневритмичен цикъл от 28 упражнения;
- цикъл ,,Слънчеви лъчи";
- цикъл ,,Пентаграм".

Според последователите на Бялото братство паневритмията е базирана на философия, която посочва пет ,,универсални принципа на любовта, мъдростта, правдата, добродетелта и истината", и дава възможност за връзка със светлината и фините светове. Разглеждат го от ъгъла на така наречените от тях ,,сакрална геометрия" и ,,теория за торсионните полета", която те смятат за заложена. Показани са основни фигури като Vesica Piscis, канона на Леонардо да Винчи, пентаграма, който символизира човека и додекаедъра, получен в кулминацията на танца.

https://bg.wikipedia.org/


Езотеричен расизъм и славянски месианизъм

Подобно на Рудолф Щайнер (за когото е естествено най-,,зрялата" раса да обитава Европа, и да е единствената без недостатъци) и Елена Блаватска (за която семитските народи са по-нисша издънка на арийската раса, ,,духовно изродени и усъвършенствани в материалността"), Петър Дънов дава обобщения за расите, като приписва определени различни морални характеристики на всяка раса, и обявява, че душите от бялата раса са най-напреднали, и че те ще преминат в шестата раса. Душите от другите раси пък първо трябва да преминат през бялата раса, преди да преминат в шестата. Бялата раса пък, според Дънов, е направила много повече от черната и жълтата. Джеймс Уеб и Никълъс Гуудрик-Кларк, в техни трудове по история на окултизма, говорят за силно влияние на идеите на Блаватска над учението на Бялото братство, отделяйки специално внимание на развитието на идеите за последователност на расите при Блаватска. Това Гуудрик-Кларк нарича езотеричен расизъм, а Кумари Джаявардена, в труд за ролята на жените в борбата срещу колониализма, определя възгледите на Блаватска като цяло като нерасистки. В учението на бялото братство, езотеричният расизъм на Блаватска е смесен с визия за славянски месианизъм. Според Джеймс Уеб за Дънов сегашната еволюционна епоха е тази на бялата раса, по-специално в нейния англосаксонски клон, а бъдещето принадлежи на славяните. Относно расите Дънов казва следното:

,, Всяка нова епоха е творчески акт на Бога. Днешните времена не могат да се сравнят с бъдещето, което идва. Всички раси – черната, червената и жълтата, трябва да минат през бялата раса. Напредналите души от другите раси ще минат през бялата, а напредналите души от бялата раса ще минат в шестата раса. Сега в света се образува едно ядро от хора от всички нации – англичани, французи, германци, руси, американци, японци, китайци, българи, турци, сърби, черни, бели, които образуват една нова раса, един народ с нови схващания, различни от сегашните.


Различия с Православната църква

От гледна точка на православното богословие, това учение се различава от Християнството по някои основополагащи характеристики:

- Христос се смята за окултен учител, а не син Божий.
- Бог губи личностните си свойства и се преобразява в безлична пантеистична същност.
- отрича се учението за Св. Троица.
- появява се концепцията за реинкарнация на душата
- поява на окултизъм, окултни практики, астрология
- Църквата не може да приеме много от тезите на Бялото Братство, чиято истинност не може да се докаже.

https://bg.wikipedia.org/

Hatshepsut

19 October 2018, 20:40:12 #1 Last Edit: 18 August 2021, 07:29:11 by Hatshepsut
Защо хората продължават да харесват учението на Петър Дънов

Когато през 2007 г. БНТ провежда кампанията "Великите Българи" на второ място след безапелационния победител Васил Левски се нарежда Петър Дънов - едно сравнително непознато за по-голямата част от хората име.

За тези, които го издигат до това второ място сред най-великите българи, той е велик духовен учител, носител на мъдрост, вътрешен мир и спокойствие. За Православната църква той е еретик и богохулник. За някои медии е просто източник за "10 рецепти за здравословен живот" или "Вижте предсказанията на Учителя Петър Дънов за..."

Някои казват, че е бил таен съветник на цар Борис посредством Любомир Лулчев, който бил симпатизант на учението на Дънов.

Вероятно истината за него е някъде там измежду всички твърдения - добри и лоши, въпрос на лична интерпретация - нещо, за което самият учител призовава последователите си.

И до днес обаче всяка година хиляди хора се събират край Рилските езера, за да посрещнат един от големите празници на Бялото братство. И сякаш техният брой няма никакво намерение да намалява, дори напротив.

Самият Дънов се ражда на 11 юли 1864 г. в с. Хатърджа (днес Николаевка) като трето дете на свещеника Константин Дъновски и Добра Георгиева. Началното си образование той получава последователно в с. Хатърджа, Нови Пазар, където баща му е на енорийско служение и във Варна.

През 1883 г. продължава образованието си в новооткрития в гр. Свищов богословски отдел към Американското методическо училище, което завършва през 1887 г. През лятото на следващата година заминава в Америка, където се записва студент в семинарията Дрю, гр. Медисън - Ню Джърси, а по-късно и в теологическия факултет на Бостънския университет. На 7 юли 1893 г. получава диплом за завършено редовно обучение и веднага се записва в Медицинския факултет към същия университет.

След това се завръща в България, където започва да оформя и да проповядва учението си. През целия си живот оттогава до смъртта си през 1944 г. Петър Дънов изнася множество отворени лекции за духовното разбиране, за култура, мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото, етика, психология, образование и възпитание, медицина, музика.

Макар официално неговото учение да е регистрирано у нас като религия - Всемирно бяло братство, то няма завършения вид на религията. Напротив - то е учение, което започва и завършва с християнската Библия, говори за Бог, за значението на Светата троица, за ролята на Бога и божественото в живота на обикновения човек и т.н.

Дънов влага своя система от принципи за различните аспекти от живота - от отношенията между хората и възпитанието на децата до личното съзряване на духа. Принципи, които са по-скоро пожелателни и оставят на последователите му свободата да тълкуват и да напасват нещата по собствените си нужди, стремежи и търсения.

Главни добродетели за дъновистите са петте лъча на пентаграма - любов, мъдрост, истина, правда и добродетелност. Според него, ако човек се уповава на тези основни категории, ще отвори съзнанието си за божественото.

В учението на Бялото братство се обръща голямо внимание на движението на Слънцето и планетите, на слънцестоенията и на връзката с природата. Оттам и официалните им празници са Нова година - началото на Физическата година, 22 март - началото на Духовната година и 19 август - началото на Божествената година.

Самата идея за това Всемирно бяло братство според Дънов е невидима общност от същества, завършили своята духовна еволюция в материалния свят и постигнали съвършенство (по смисъла и на евангелието на Матей 5:48), които взимат дейно участие в целокупния живот на човечеството във всичките му измерения. Тук влизат ангели, архангели, начала, власти, сили, господства, престоли, херувими и серафими, а Христос е главата на това братство.

Според учителя човечеството в момента е петата раса, достигнала еволюционната стълбица и от нея предстои да се роди шестата, която ще е по-извисена духовно и ще притежава много повече способности.

Различните аспекти на учението са изложени и развити в около 4000 проповеди на Дънов, говорени и стенографирани в периода 1914 – 1944 г. Публикувани са в няколко многотомни поредици: "лекции пред Общ окултен клас", "лекции пред Специален окултен клас", "неделни беседи", "съборни беседи", "утринни слова" и др.

Освен лекциите пред ученици, Дънов изключително много разчита на музиката и на движението. Той отделя специално време да композира и да пише песни за специалния мистичен танц паневритмия.

Паневритмията представлява специфичен езотеричен танц, съчетаващ словото, музиката и движенията на упражненията. Изпълнителите на танца се движат по двойки в кръг, в центъра на който музикантите изпълняват мелодиите към всяко упражнение. Паневритмията се играе в периода 22 март - 22 септември, сред природата, в ранна утрин, когато чистият въздух и светлината влизат свободно в човешкия организъм и го обновяват.

Какво обаче е това, което вече повече от век след началото на беседите на Дънов, продължава да привлича различни хора към учението му?

Още от 1944 г. идването на комунизма дава тласък на атеистичността на обществото - за какво му е вяра на човека, когато я има партията. Вярата се запазва за светлия социализъм. На по-късен етап при Тодор Живков и най-вече при дъщеря му Людмила има един опит за търсене на духовното, обаче той е много повече обърнат към езотериката и търсенето на божествен смисъл извън Църквата.

След това идва епохата на Прехода. 90-те са белязани с всевъзможни секти, разцеплението на Светия Синод и множеството самозвани пророци, врачки и баячки показват изключително силно жаждата за духовност и липсата на предлагане. Макар оттогава положението да се е подобрило значително, все още се усеща стабилна бездуховност, която Църквата с цялата си затвореност в себе си и догматичност просто не може да отговори напълно.

Именно тук се вписва учението на Петър Дънов. Откровено казано то не привлича с идеите си за шеста раса, духовно извисяване на душата и т.н.

Много хора по-скоро са привлечени от танца паневритмия и от усещането, който той носи - едновременно зареждане с енергия и успокояване на съзнанието. Някои дори го наричат динамична медитация заради начина, по който може да въздейства на човек. Според последователите на Бялото братство целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог, Вселената.

За други интересът идва от музиката и от песните, които Дънов композира, и техния също умиротворяващ ефект върху човешкото съзнание.

За трети е липсата на догматичност по отношение на вярата. Дънов учи последователите си да не възприемат всичко право и директно, а да го осмислят, да включват контекста и преценявайки нещата на място да отсъдят за конкретната ситуация кое е правилно и кое - не. За него е много важно да се чете Библията и всеки да може да намери истината за себе си в нея.

Някои, на свой ред, са привлечени от цялата езотериката при дъновизма. В лекциите му може да се намери интересна информация за всички, които се интересуват от астрология и от движението на небесните тела (и тяхното влияние върху живота на Земята), нумерологията, различните тайнства и т.н.

Учението му до голяма степен се свързва с природата и това не се изчерпва само с ежегодното духовно училище край Седемте рилски езера. За Дънов е важен този досег с околната среда, да се усети и да се почувства тя. Според него е важно дори при възпитанието на децата това да е основополагащ елемент - детето да може да се научи на тази връзка с природата, да осъзнае себе си като част от нея.

Също така последователите на Дънов са привлечени заради цялостното усещане за мир и духовност, което липсва в самото общество.

Когато времето е несигурно, ежедневието е изпълнено с напрежение и като цяло човек е заобиколен от негативни емоции, Бялото братство предлага дружелюбност, топлота и позитивизъм (понякога до някакво чак досадно ниво).

Същевременно обаче най-ценното на дъновистите е, че в голямата си част хората там няма да се опитат да си пробутат идеите за света на всеки, а само на тези, които наистина са готови да слушат и да се интересуват.

Дори и да вярват наистина в бъдещата шеста раса на подобрени и духовно възвисени хора, те (в общия случай, сигурно си има и крайни елементи и там) няма да тръгнат да ви убеждават в правдивостта си, натрапвайки "доказателства" за това.

Напротив, в повечето случаи става въпрос за последователи на духовно учение, което проповядва на хората да бъдат добри, да търсят духовното си развитие и да живеят според един определен морален кодекс, свързан много силно с природата.

https://webcafe.bg/

Hatshepsut

От нашата Download-секция може да свалите книгата на Людмила Червенкова "Паневритмия, здраве и благополучие":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=4647

Hatshepsut

Петър Дънов - Учителят от бялото братство