• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

26 October 2021, 08:07:49

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
14342 Posts

Шишман
5793 Posts

Panzerfaust
1034 Posts

Лина
794 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 24,250
  • Total Topics: 1,374
  • Online Today: 73
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 23
Total: 24

avatar_Hatshepsut

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Снощи отидох, мале ле

Снощи отидох, мале ле,
на гераня за вода,

там си заварих, мале ле,
моено първо любовье

Със друга мома сидеше,
сидеше, още думаше,

мен ми са люто разсърди,
та си го лошо прокълнах:

- Любе ле, любе, хубаво,
любе ле, любе, хубаво,
три годин болен да лежиш,
да лежиш и да не стануваш

За мене любе да питаш,
да питаш и да провадаш

Изпълнява Радка Кушлева:


Hatshepsut

Мама Маринка думаше

Мама Маринки думаше мари:
- Мари Марино Маринке,
като бях рекла Маринке мари,
аз малка да те оженя

На добро да те настаня мари,
на добро място богато
Дето та срещна и стигна мари,
не смея да та попитам

Защо си тъжна и кахърна мари,
прекопахте ли лозята,
поженахте ли житата мари,
окосихте ли сената?

Маринка мале думаше мари:
- Майно ле, мър повторнице,
гад ти е влезло в лозята мари,
пожар ти гори житата

Опустело ти имота мари,
кога мен ми е живота,
кога ме мале ожени мари,
за друго либе незнайно

Изпълнява Станка Чакърова:


Hatshepsut

Сяйна месечина

Българска народна песен от Западните покрайнини

Море изгреяла нане, море изгреяла
сяйна месечина, мила Нане, сяйна месечина

Море той не беше нане, море той не беше
сяйна месечина, мила Нане, сяйна месечина

Море веч той беше Нане, море веч той беше
Смиляна девойка, мила Нане, Смиляна девойка

Море пуче пушка Нане, море пуче пушка
покрай Крива река, Стоян криворечак

Море порече* ми Нане, море порече ми,
Смиляна девойка, мила Нане, Смиляна девойка

Море отведе го Нане, море отведе го
горе у планине, мила Нане, тамо да го люби

*порече = пожела, поиска

Изпълняват Бисера и Лидия:


Hatshepsut

Събрали ми са, събрали

Събрали ми са, събрали,
дур седемдесе юнака,
дур седемдесе и седем,
дур осемдесе и осам

Под дърво, под дафиново,
под дърво, под маслиново,
един си други думаха:
"Кой ша са юнак наеме"?

Кой ша са юнак наеме,
да си морето прелава,
ше му харижим, харижим,
петстотин върви алтъни

Петстотин върви алтъни,
и двеста-триста мингиши*,
никой са юнак не нае,
най са наела, наела,

най са наела, наела
мамина, мила Питранка,
Питранкината майчица,
тя на Питранка думаше:

- Питранке, мама, Питранке,
недей са мама залавя,
морето е мама дълбоко,
дълбоко е, мама, широко

*мингиш = обеца за ухо

Изпълнява Кателия Транов:


Hatshepsut

Песен за Постол войвога

- Дека* ке одиш, а бре, бай Постоле,
дека ке одиш во нощно време,
во нощно време, по месечина?

- Яс ка ке одам, а бре мой дружина,
яс ка ке одам во мойто село,
во мойто село - село Гореме

- Седи, немой* шета, а бре, бай Постоле,
седи, немой шетай во нощно време,
во нощно време, по месечина

На патот* чекат, а бре, бай Постоле,
на патот чекат дор три пусии,
на патот чекат дор три пусии

Първа пусия, а бре, бай Постоле,
първа пусия - турци и черкези,
втора пусия - клети душмани

Трета пусия, а бре, бай Постоле,
трета пусия - върли чорбаджии,
на патот чекат, тебе да фанат

*дека = къде
*немой = недей
*патот = пътя

Изпълнява Илия Аргиров:


Hatshepsut

Кон похлопа, кон потропа

Кон похлопа, кон потропа мъри,
на Радини тежки порти,
кон похлопа, турчин викна мъри:
- Тука ли си бяла Радо?

- Тука ли си, няма ли те, мъри,
изляз навън да те видя!
Не излязла бяла Рада мъри,
най излязла Радян' буля

Тя на турчин проговаря, мъри:
- Днес я няма бяла Рада,
Рада плаща ангария мъри,
ангария на султана

Турчин вяра не ѝ хвана мъри,
та отскочи от коня си,
кога турчин вкъщи влезе мъри,
той завари бяла Рада,

бяла Рада в стан да тъче мъри
Турчин Рада проговаря мъри:
- Ставай, ставай бяла Радо, мъри,
във харема да те водя!

Изпълнява Пенка Павлова:


Hatshepsut

Снощи бях си при първото либи

Снощи бях си при първото либи,
таз заран ми два хаберя* дошли,
първи хабер, първата бъклица,
с кон да ида либи да венчавам

Втори хабер, втората бъклица,
с кон да ида, дете да кръщавам
Че се чудя, чудя и се мая,
дал' да ида, либи да венчавам,

дал' да ида, либи да венчавам,
ил' да ида дете да кръщавам,
че отидох либи да венчавам,
хем венчавам, хем често въздишам

Хем венчавам, хем често въздишам,
кумичка ми под було продума:
- Венчай, венчай кръстниче Стояне,
венчай, венчай, често не въздишай!

*хабер = вест, новина

Изпълнява Мита Стойчева:


Hatshepsut

Радина мама думаше

Радяна мама думаше:
- Радо мо, мила мамяна,
я изляз Радо погледай,
каква йе звезда йогряла

Каква йе звезда йогряла,
морава звезда, кървава,
дали е на зло, на добро,
или размирни години?

Рада мама си думаше:
- Мамо мо, мила мамо мо,
туй ни йе на зло, на добро,
ни на размирни години

Я най е звезда йогряла,
чи аз съм болна легнала,
болна съм мамо, ша йумра,
йот мярак, севда* голяма

- Ни бой са Радо, ни бой са,
йот мярак челяк не умира,
мерак йот огън пò гори,
от тежка боляст пò боли...

*севда = любов

Изпълнява Йовчо Караиванов:


Hatshepsut

Песен за обесването на бояджишкия комита Колю Попжелязков в Сливен

Какъв е спомен станало
в Кипиклии село голямо -
тоз Митьо, тоз дели Митьо,
Митьо ми кюпюклийчето.

Митьо по двора ходеше
и дребни сълзи ронеше.
Двете си деца носеше
Кольо и Калинка, двечките.

Митьова мама думаше:
- Митьо бе, синко Митьо бе,
що по двора ходиш и плачеш?
Дали ти, Митьо, домъчня
за твоето булче хубаво,
дето го вчера погребахме?
Или ти Митьо домиля
за твоите двата близнака,
дето сираци останаха?

Митьо си мама думаше:
- Мамо льо, стара майчице,
като ме питаш, ще кажа -
аз не ми, мамо, домъчня
за моята булка хубава,
нито ми, мамо, домиля
за моите дребни дечица!

Мъчно ми е, мамо, жално ми е,
вчера като минах през Сливен,
през Сливен града голяма,
пустите сербез турчуля,
колеха, мамо, и бесеха,
видни и не видни българи.

Най-много мамо колеха
атлийци и кашлакьовци.
И сред Сливен, мамо, висяха
тринайсет черни бесилки.

На дванадесето висяха
български сербез момчета,
тринайсетата черна бесилка
на нея надпис висеше:
"Тука ще Митьо обесят,
тоз Митьо, тоз дели Митьо,
тоз Митьо кюпюклийчето!"


Атлийска песен

Hatshepsut

Коньо, коньо, хранян коньо

Коньо, коньо, хранян коньо,
хай да коньо, да идиме
дено бехми снощта вечер,
снощта вечер, по вечеря

Тамо има до три моми,
до три моми, хубавици
Порвана щи да размита,
вторана щи да постила

Третана щи теб да варди,
теб да варди, теб да пита:
- Коньо, коньо, хранян коньо,
женян ли е твой сайбия*?

*сайбия = господар, стопанин

Изпълнява Костадин Дурев: