The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Идеята за Велика България

Started by Hatshepsut, 17 September 2018, 16:03:59

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

Велика България - метафора или възможна реалност

сп. Македонски преглед, год. XXXVIIII, 2016, № 2. Поппетров, Николай. "Велика" България - метафора или (възможна) реалност. Граници и съдържание на един национален проект"

    "Какво представлява понятието ,,Велика България"? Поредната метафора, с която политици и публицисти боравят; понятие за мобилизиране на общественото мнение за различни политически цели, отвън заимствано или най-малкото разпространено под външен образец (великогерманския райх) или удачен термин, зад който се скрива един никога не изразен, но възможен геополитически проект? Нека се опитаме да реконструираме историята.

***

Разпространеното твърдение за българските национални претенции след Първата световна война ги свежда до мирна ревизия на териториалните клаузи на Ньойския мирен договор от 27 ноември 1919 г., т.е. до връщане от страна на Румъния на Южна Добруджа и от страна на Югославия – на Западните покрайнини, както и даване на териториален излаз на Егейско море. Това разбиране се открива в многобройни текстове на политици, журналисти, изследователи от 20-те и 30-те години на ХХ в., както и от българската историческа наука по времето на комунистическия режим и след него – досега.

Мирната ревизия се отъждествява от съвременниците и с постигане на изконните български етнически граници, в които между впрочем влиза и Македония. Тези твърдения съвпадат с популярната постановка от времето междудвете световни войни: ,,Своето не даваме – чуждото не щем"..."

Целият материал четете по-долу:

https://drive.google.com/file/d/0B79DY3FO1TG7cFFqTndUV0kxTVU/view


Може да свалите статията и от нашата Download-секция:

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=541

HatshepsutTopic starter

#1
Моето мнение по въпроса е следното: нашите български критерии за национално величие са много по-различни от критериите на сърбите,  гърците и румънците.
Сърбите имат претенции към Македония и Западна България, въпреки че там сърби няма и е нямало.
Румънците смятат Северна Добруджа за тяхна древна земя, все едно не са стъпили там за първи път през 1878, и краля им е казал, че тази територия ще е една отворена рана, тъй като тя е българска, и румънци там няма.
Гърците да не ги коментирам, там е шизофрения крепяща се само на филелинизма на заблудените западняци.

За нас Велика България не значи измислена, фалшива, мегаломанска, империалистическа, а нещо друго: истинска, обединена, загрижена както за българите в България, така и за диаспората, просперираща във всяко едно отношение, също и Държава на духа (по думите на Лихачов), пазеща традициите на миналото и уверена в своето бъдеще; бих добавил и национално могъща и социално справедлива, но тук вече навлизаме в сферата на политиката  :smile-1:

Мисълта ми е, че щом нашите критерии са по-различни, ние трябва да държим на тях и да ги отстояваме, а също и да разясняваме, че тези критерии не са като на околните народи и да не ги бъркат с тях.