• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

29 July 2021, 17:13:59

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
13384 Posts

Шишман
5596 Posts

Panzerfaust
889 Posts

Лина
739 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 22716
  • Total Topics: 1352
  • Online Today: 130
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 92
Total: 92

Български народни песни

Started by Hatshepsut, 24 July 2018, 06:24:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Hatshepsut

Димо на Рада думаше

Димо на Рада думаше:
- Радо льо, либе, Радо льо,
знаеш ли, либе, помниш ли?

Кога са двамата либехме,
либехме, пък не вземахме,
проклета да е майка ти!

Виждаш ли Раде, гледаш ли,
нашите Раде угари,
как ми са Раде, чърнеят

Така и моето сърце, Радо льо,
за тебе Раде, чърнее,
за тебе Раде, по тебе...

Изпълнява Елена Андреевска:


Hatshepsut

Бой се отвори в Склавското поле

Бой се отвори бре Ристо, в Склавското поле,
Ристо бре брато, в Лешничка река
Пушка пукнало бре Ристо, от сива коня,
Ристо бре брато, от сива коня

Изпълнява Роза Цветкова
Бой се отвори бре Ристе, в Лешничка река,
в Лешничка река бре Ристе, в Склавското поле

Пушка пукнала бре Ристе, Гьорги рания,
Гьорги рания бре Ристе, йов клето сърце

Гьорги извика бре Ристе, удри не бой се,
удри не бой се бре Ристе, Склавските турци

Не мога Гьорги бре брато, и мен ме рания,
и мен ме рания бре Гьорги, в русата глава

Удри не бой се бре Ристе, пушката сгроми,
не я предавай бре Ристе, на турски раки*
не я предавай бре Ристе, на турски раки

*раки = ръце

Изпълнява МФГ от с. Склаве


Hatshepsut

От мен ти изин, юначе

От мен ти изин*, юначе,
когоно срошнеш, да галиш*
когоно срошнеш, да галиш,
и мене да не забаряш*,

и мене да не забаряш,
че са сме мночко галили,
че са сме мночко галили,
галили и драговали*,

галили и драговали,
пък нема да са зомиме*,
пък нема да са зомиме
от тея пусти душмане

*изин = позволение, разрешение
*галям = обичам, любя
*драговали = обичали
*забарям = забравям
*зомиме = вземем

Изпълнява Надежда Хвойнева:


Hatshepsut

Море слънце зайде

Море слънце зайде, слънце зайде,
зад гора зелена

Море ред са редят, ред са редят,
Маргитини сна'и

Море коя д' иде, коя д' иде,
за вода студена

Море ред са падна, ред са падна,
Маргита девойка

Изпълнява Надка Караджова:


Hatshepsut

Марко се е девет пъти женил

Марко се е девет пъти женил,
сите девет до дворове води,
до двор води, ю двор не юводи,
до двор води, ю двор не юводи,
се ги трови проклета мащеа

Се ги трови проклета мащеа,
се ги трови с чаша руйно вино,
сега тъкми Стана, тенка Стана,
ем я такми, ем на Стана дума,
ем я такми, ем на Стана дума:
- Леле Стано, леле тенка Стано,
сега не е закон за думанье

Изпълнява Руска Божилова:


Hatshepsut

Не сум вечерала

Ох, леле, леле, снощи сум се,
ох, леле, леле, наодила,
не сум вечерала,
ох, леле, ле, мила моя, майко ле

Ох леле, леле, мене ме е майка,
ох леле, леле, посгодила,
за едно старо 'аро*
ох, леле, ле, како ке се живее?

Ох леле, леле, цело село,
ох леле, леле, ке се смее,
ах, проклата да си,
ох, леле, ле, леле, леле, майко ле!

Ох, леле, леле, снощи сум се,
ох, леле, леле, наодила,
не сум вечерала,
ох, леле, ле, мила моя, майко ле

*старо аро = грозен старец

Изпълнява Илия Аргиров:


Hatshepsut

Петър си кола пристега

Петър си кола пристега,
зигвар* волове запрега

На гара Мездра да иде,
житото да си продаде,
борчове да си изплати

И ако му пари юстанат,
на Мара менте* че купи

Йоти* е Мара жънала,
жънала, снопе вързвъла

*зигвар = чифт, двойка, комплект от два броя (за добитък - мулета, волове)
*менте (от менш, ,,малко") = горна дреха без ръкави и с богата украса от гайтани, част от народната носия в някои краища на България
*йоти (оти) = защото, понеже

Изпълнява Магдалена Морарова:


Hatshepsut

Изпрати ме рано мама на жетва

Изпрати ме рано мама на жетва,
па ми даде криво сърпе без дръжка

Постат зажнях, одмет нема от жетва,
Доде пладне два-три снопа не нажнях

Пратих хабер либе Гьорги да дойде,
да донесе сърп и да ми помогне

Дойде Георге и житото ожняхме,
слънце зайде и Гьорги ми продума

Па удойме на либето у дома,
млада булка я на Гьорги пристанах

Изпълнява Станчо Стоилов:


Hatshepsut

Снощи си Рада пристана

Снощи си Рада пристана, мъри,
на едно момче далечно
Три деня път са вървяли, мъри,
на четвъртия стигнали

Качи се Рада, Радо льо, мъри,
на високите чардаци,
да види Рада майка си, мъри,
майка си, още татко си

Не видя Рада майка си, мъри,
майка си, още татко си,
най видя бели гълъби, мъри,
бели гълъби хвърчаха

Рада гълъби думаше, мъри:
- Гълъби, като хвърчите,
не видяхте ли майка ми, мъри,
майка ми, още татко ми?

Гълъби Рада думаха, мъри:
- Радо льо, бела Радо льо,
като хвърчахме, видяхме, мъри,
майка ти, още татко ти...

Майка ти двори метеше, мъри,
за тебе Радо, плачеше,
татко ти на стол седеше, мъри,
червено вино пиеше

Изпълнява Иван Симеонов:


Hatshepsut

Цонин свако

Цонин свако* Цони дума:
- Цоне ле, мила свакова,
рекох ти, пак ли да река,
ни са смей на ергените,
във голямата чаршия,
пред големите дюгени*

Цона свако си думаше:
- Свако льо, какин Мариин,
как да са свако ни смея,
като ма свако закачат,
във голямата чаршия,
пред големите дюгени

*Свако се нарича съпругът на майчина или бащина сестра, т.е. замества Калеко, Лелинчо и Тетинчо. Среща се главно в Източна България.
*дюгени = дюкяни

Изпълнява Йордан Гемеджиев:


Hatshepsut

Снощи отидох, мале ле

Снощи отидох, мале ле,
на гераня за вода,

там си заварих, мале ле,
моено първо любовье

Със друга мома сидеше,
сидеше, още думаше,

мен ми са люто разсърди,
та си го лошо прокълнах:

- Любе ле, любе, хубаво,
любе ле, любе, хубаво,
три годин болен да лежиш,
да лежиш и да не стануваш

За мене любе да питаш,
да питаш и да провадаш

Изпълнява Радка Кушлева:


Hatshepsut

Мама Маринка думаше

Мама Маринки думаше мари:
- Мари Марино Маринке,
като бях рекла Маринке мари,
аз малка да те оженя

На добро да те настаня мари,
на добро място богато
Дето та срещна и стигна мари,
не смея да та попитам

Защо си тъжна и кахърна мари,
прекопахте ли лозята,
поженахте ли житата мари,
окосихте ли сената?

Маринка мале думаше мари:
- Майно ле, мър повторнице,
гад ти е влезло в лозята мари,
пожар ти гори житата

Опустело ти имота мари,
кога мен ми е живота,
кога ме мале ожени мари,
за друго либе незнайно

Изпълнява Станка Чакърова:


Hatshepsut

Сяйна месечина

Българска народна песен от Западните покрайнини

Море изгреяла нане, море изгреяла
сяйна месечина, мила Нане, сяйна месечина

Море той не беше нане, море той не беше
сяйна месечина, мила Нане, сяйна месечина

Море веч той беше Нане, море веч той беше
Смиляна девойка, мила Нане, Смиляна девойка

Море пуче пушка Нане, море пуче пушка
покрай Крива река, Стоян криворечак

Море порече* ми Нане, море порече ми,
Смиляна девойка, мила Нане, Смиляна девойка

Море отведе го Нане, море отведе го
горе у планине, мила Нане, тамо да го люби

*порече = пожела, поиска

Изпълняват Бисера и Лидия:


Hatshepsut

Събрали ми са, събрали

Събрали ми са, събрали,
дур седемдесе юнака,
дур седемдесе и седем,
дур осемдесе и осам

Под дърво, под дафиново,
под дърво, под маслиново,
един си други думаха:
"Кой ша са юнак наеме"?

Кой ша са юнак наеме,
да си морето прелава,
ше му харижим, харижим,
петстотин върви алтъни

Петстотин върви алтъни,
и двеста-триста мингиши*,
никой са юнак не нае,
най са наела, наела,

най са наела, наела
мамина, мила Питранка,
Питранкината майчица,
тя на Питранка думаше:

- Питранке, мама, Питранке,
недей са мама залавя,
морето е мама дълбоко,
дълбоко е, мама, широко

*мингиш = обеца за ухо

Изпълнява Кателия Транов: