• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Death angel

Капитан Гроздан Насалевски

Започната отъ Death angel, 22 Авг 2023, 00:13:41

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Death angelTopic starter

Капитан Гроздан

Гроздан Илиев Джорджин - Гроздан Насалевски или Капитан Гроздан


   Гроздан Илиев Джорджин е роден в с. Насалевци, Трънско. След Берлинския конгрес селото остава в Сърбия.

Професия: Строителен предприемач.

ЦитатъГрозданъ Илиевъ Джорджинъ или, както народътъ го наричаше, капитан Грозданъ, бѣ много богатъ, съ неограничено влияние човѣкъ и въ Сърбия, и въ Турция. Той бѣ единствениятъ голѣмъ предприемачъ-строителъ в цѣлата область отъ Пиротъ до Кюстендилъ. Въ продължение на 48 години до освобождението ни, този голѣмъ знеполски синъ бодеше своитѣ тайфи отъ чираци, калфи и майстори-зидари,дърводѣлци, каменяри и пр., на работа въ Сърбия, изключително въ Шумадия, порадикоето ги наричаха шумадийци, за разлика отъ онѣзи трънски майстори, наричани стамболджии, които намираха прехраната си въ Стамболъ. Всѣка пролѣтъ желающите да отидатъ въ Шумадия, се събираха въ с. Насалевци при своя предприемачъ, от гдето следъ едноседмични тържествапотеглюваха за Сърбия презъ Клисура, изпращани отъ многоброенъ народъ. Освенъ отъ Трънско съ капитанъ Гроздана отиваха работници и отъ Радомирско и Кюстендилско. Предприемачътъ настаняваше своитѣ хора на работа въ Паракинъ, Кюприя, Рангеловацъ, Ягодина и Майданъ, а самиятъ той направляваше предприятията си от Паракинъ. Той ги спазаряваше за опредѣлена сума за презъ цѣлия работенъ периодъ, като поемаше грижата за всестранното имъ обзавежданеи прехрана. Четирима смѣтководци на рабошъ водѣха смѣткитѣ на всѣки по отдѣлно. Следъ привършване на работата, този работнически отредъ се въ Паракинъ. Оттамъ, начело съ своя командиръ, яхналъ на грамаденъ бѣлъ ждребецъ, всички се завръщаха в с.Насалевци, гдето се уреждаше смѣтката помежду предприемача и работницитѣ, и следъ нови едноседмични тържества се разотиваха по домоветѣ си.
ЦитатъТурската властъ охотно улесняваше тази ежегодна емиграция,, защото трънскитѣ майстори всѣка есенъ се завръщаха по домоветѣ сии по-голѣмата частъ отъ тѣхнитѣ печалби отиваха в турската хазна за погасяване на произволно налаганитѣ тежки данъци.

------------------------------
Сборник "Трънски край", С., 1940, стр.150
Не падай духом, където ти падне !

Panzerfaust

Цитатъ на: Death angel - 22 Авг 2023, 00:13:41Гроздан Илиев Джорджин е роден в с. Насалевци, Трънско. След Берлинския конгрес селото остава в Сърбия.
Насалевци и сега е в България. Да не би да става дума за друго село?

Tags:

Similar topics (1)

544

Отговори: 11
Прегледи: 2015

Powered by EzPortal