• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 40
Total votes: : 1

Last post: 22 April 2022, 17:04:55
Re: България, заснета с дрон by Panzerfaust

avatar_Hatshepsut

Сектата на Муун

Started by Hatshepsut, 31 October 2018, 13:28:13

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] секта

HatshepsutTopic starter

Сектата на Муун


1. НАИМЕНОВАНИЕ

"Обединителна църква на Муун", "църква на обединението", "църква на Муун", "Mуунисти"

2. ИСТОРИЯ

Основател на Обединителната църква е кореецът Сан Мюн Муун. Роден през 1920 г. в презвитерианско семейство, той още от съвсем ранна възраст показва дълбок интерес към свръхестественото. Твърди, че на шестнайсет години е преживял първата си свръхестествена опитност: докато се молел на Великден 1936 г., видял Иисус Христос, Който му бил открил, че "е определен за едно велико служение, в което Иисус Христос щял да работи заедно с него".

В края на Втората световна война Муун се присъединява към едно крайно петдесятно движение в Пйонг Янг (Пхенян, днес столица на Северна Корея), което особено силно насърчава личните мистични откровения, а така също проповядва и близкото появяване на нов месия, който щял да бъде кореец.

През 1945 г. Муун има ново спиритистко преживяване, което е описано и в книгата му "Божественият принцип". Там той твърди, че "се е борил сам с хиляди сатанински сили както в духовния, така и във физическия свят и накрая е победил всички". От онзи момент нататък според неговите собствени думи той е станал "абсолютният победител на небето и земята... Господарят на творението..., на когото се е поклонил целият духовен свят".

През същата година Муун основава своя църква в Сеул, която нарича ,,Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство".

Муун се е женил няколко пъти. През 1960 г. той се жени за четвърти път, сега за Хак Я Хан, и нарича този свой брак "сватбата на агнеца". Впоследствие Муун обявява осемте си деца от него за безгрешни, тъй като това били децата на месията.

През 1957 г. излиза първата публикация на "Божественият принцип", която е наречена "ключ към Писанията". В нея Муун излага своето учение. Според него Бог му се е явил през януари 1972 г. и му е казал да подготви Америка за второто идване на месията. Последващите му действия в Щатите в средата на седемдесетте години са изключително успешни. Освен че спечелва много хора за своето учение, той се среща и с президенти, като например Ричард Никсън, и дори се обявява в негова подкрепа по време на скандала ,,Уотъргейт".

През 1975 г. дейността на движението се разраства с изпращането на мисионери в деветдесет и пет страни. Казва се, че по това време то наброява три милиона членове от най-малко 120 страни, но според други данни това число е силно преувеличено и членовете едва ли надвишават 10 000.

През май 1982 г. Сан Мюн Муун е обвинен в САЩ за неплащане на данъци за периода от 1973 до 1975 г. за сумата от 1 500 000 щатски долара, които са в банкова сметка на негово име. Той е осъден на осемнайсет месеца затвор и глоба от 25 000 долара.

Сан Мюн Муун почива през 2012 г. Негов приемник става синът му Муун Хюн Ин, а световното ръководство на Обединителната църква е поето от съпругата му Хак Я Хан Муун.

3. ДОКТРИНА

Според учението на Муун, изложено в книгата "Божественият принцип", Бог е невидима същност, от която е създадено всичко съществуващо. Тази невидима същност, твърди Муун, има двойствени качества, например дух и енергия, мъжко и женско. От своята енергия Бог проектира или излъчва физическото творение, като наличието на мъжкото и женското у него се е изявило първоначално в сътворението на Адам и Ева. Те били поставени в Едемската градина, подчертава Муун, за да се развият напълно и да достигнат съвършенство. В това идеално състояние можели да се оженят, да образуват триединство с Бога и така да създават безгрешни деца, и да построят рая на земята. Всичко това щяло да стане според Божията воля, подчертава Муун, ако само можели да изчакат времето, което Бог бил определил. Но Божиите намерения били осуетени, когато Ева извършила непозволен полов акт с първия ангел на Бога – Луцифер, който бил поставен за техен настойник в Едемската градина. Това довело до духовното грехопадение на човека. Дотогава и самият Луцифер бил съвършен и това всъщност бил моментът, в който той паднал в грях и се превърнал в Сатана. Така че, твърди Муун, грехът бил най-напред и най-вече сексуално действие!

След извършването на този забранен полов акт с Луцифер Ева била вече опетнена. Тогава тя се опитала да възвърне старото си положение при Бога, като извършила същото и с Адам. И понеже Адам бил все още духовно незрял, това действие станало причина за физическото падение на човечеството. Ева, а след нея и Адам възприели греховността на Луцифер, така да се каже "по полов път". Оттам нататък и всички деца, които се раждали и се раждат, са грешни и несъвършени, изтъква Муун.

Според теологията на Обединителната църква, за да се спаси човечеството от греха и да се възстанови първоначалният замисъл на Бога, трябва да дойде Месия или "втори Адам", който да бъде съвършен, да си намери съвършена съпруга, да има съвършени деца и по този начин да стане родоначалник на едно съвършено човечество, което лека-полека да асимилира останалото. Именно това трябвало да бъде Иисус от Назарет. Муун отрича, че Иисус е Син Божий и Го смята за усъвършенстван човек, който просто не е имал първородния грях (как точно е станало така, че да се роди човек без първороден грях, не се обяснява).

Муун подчертава, че Божията воля за Иисус не е била Той да умира, а да се ожени за съвършена жена (без да се казва откъде точно ще се вземе тя) и да създаде съвършени деца. Противно на Божията воля обаче Иисус бил разпнат на кръст преди да може да създаде съвършено семейство. Тази мисия се провалила основно по вина на Йоан Кръстител. Той трябвало да възвести идването на Месия и да подготви еврейския народ да Го приеме, но тъй като и самият Йоан не повярвал в Божията цел и в решителния момент бил хвърлен в затвора, където умрял, той не успял да изпълни задачата си. Оттам нататък целият план за спасение се объркал.

Предусещайки провала на Своята мисия обаче, изтъква Муун, Самият Иисус е пророкувал, че ще дойде втори път в лицето на втори Месия. Този втори Месия е наречен "Господарят на Второто пришествие" и неговата цел би била да завърши цялостната цел на Бога за творението и да освободи физически човечеството. Нещо повече, този Месия, според учението на Обединителната църква, е самият Муун, който чрез своя четвърти брак с новата Ева през 1960 г. създава т.нар. съвършено семейство и така положил основите за възстановяване на човечеството! 

4. КУЛТ И РИТУАЛИНай-известният ритуал на Обединителната църква на Муун, който се практикува повече от половин век, са масовите бракосъчетания. Смята се, че всяко едно такова бракосъчетание освобождава участващите в него от първородния грях и води до раждането на безгрешни деца. Самият ритуал преди кончината на Муун ставал по следния начин: неженените членове на движението изпращали снимките си на ,,Татко" Муун и по тях той определял кой за кого да се ожени. Сан Мюнг Муун сам е бил и ръководител на огромен брой сватбени церемонии, при които стотици хиляди негови последователи са били бракосъчетавани едновременно. Макар и Муун вече да го няма, ритуалът продължава и днес да се извършва с пълна сила. През ноември 2014 г. 2500 двойки са участвали в масовото бракосъчетание под ръководството на Хак Я Хан.

Нещо повече, както вече беше споменато, Муун и неговата съпруга Хак Я Хан се обявяват за съвършеното семейство, за ,,Истинските Родители" и тяхната роля е да доведат човечеството до "физическо спасение". За да може обаче това да стане, злото трябвало да се атакува там, където е започнало – в сексуалната област. Ето защо в миналото е било честа практика Муун да прекарва първата брачна нощ с младоженката, която по този начин била очиствана от първородния грях и впоследствие очиствала и своя съпруг.

5. ПРАКТИКИ

Обединителната църква на Муун се представя обикновено за обществена и социална организация под най-различни имена. Някои от тях са: Асоциация за изследване на принципи, Асоциация на доброволците в България, Международна асоциация за обединение на науката и религията, Международна културна фондация, Международна религиозна фондация, Международна федерация за световен мир и обединение, Съвет за общи изследвания и образование, Нова асоциация за икуменически изследвания, Събор на световните религии, Обединителна семинария, Религиозна младежка служба и много други (във Великобритания Обединителната църква на Муун съществува дори и под името "Малките ангелчета" – корейски фолклорен ансамбъл!).

От една страна, кандидат-членовете (обикновено младежи до 20 години, често отделени от семействата си поради следване в друг град) биват привличани с високоблагородни идеи, като например изграждането на едно ново, хуманно общество на мир и хармония, обединяването на всички народи и религии под една обща верска идея, грижа за социално слаби, наркомани и пр., биват канени на лекции, семинари или сбирки, на които са обграждани с изключително внимание и любов от страна на членовете на групата. Това е метод, който се прилага съвсем съзнателно и се нарича "бомбардиране с любов". По-късно кандидатите получават предложения и за съвместни лагери, по време на които времето им е изцяло заето от постоянни лекции и дискусии. Целта е в края на лагера кандидатът да е толкова възхитен от общността, че да пожелае сам да се пресели в комуната. След като станат членове на движението, основното им занимание е по цял ден да събират пари, което може да става по най-различни начини, но най-често – чрез продаване на дребни сувенири, цветя или бонбони "с благотворителна цел" или пък чрез директно просене. В България те разпространяват характерни лазерни графики на метално фолио. По-напредналите членове пък стават пастири.

Всичко това се отнася обаче за редовите членове на движението. Но в него съществува и една висша прослойка, която не се занимава със събиране на средства и се състои от напълно нормални, здрави възрастни хора. Те обикновено са от издигнатите кръгове на обществото и политиката и членуват в организацията заради финансови и други облаги.

Муун привлича членове и чрез раздаване на листчета със следния текст:

Замисляли ли сте се някога върху следните въпроси:

1. Каква е била Божията цел при сътворението на света и вселената?
2. Има ли свят след смъртта? Съществува ли наистина духовен свят?
3. Защо човекът търси щастие, но не знае пътя, по който да го постигне? Защо човекът търси Бога и все пак върши грях?
4. Ако Бог съществува, защо човекът живее в такъв окаян свят? Каква е точната причина за злото и произхода на греха?
5. Ако Бог е всемогъщ и добър, защо е позволил този свят на зло да съществува хиляди години?
6. Каква е истинската цел на Бога, с която е изпратил Иисус на земята? Разпъването Му на кръст Божията воля ли беше, или човешки провал? Каква степен на спасение се постига чрез кръста?
7. Защо съществуват толкова много деноминации и разделения в християнството? Това ли е било намерението на Иисус?
8. Как можем да открием дълбокия смисъл на библейските истории, притчи и символи, за да разберем Божието провидение за човека?
9. Съществува ли идеология, която може да надмине и победи разпространяващата се идеология на комунизма? Ако да, коя е тя?
10. Какво е истинското значение на времената, които се наричат "последните дни"? Дали стоим на прага на апокалипсис, или сме пред прехода към един нов свят?
11. Възможно ли е да се постигне свят на единство и хармония и ако да – как?


6. ПРИСЪСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ

Обединителната църква навлиза в страната ни организирано след 1989 г. като създава свои структури. Проповядва например под прикритието на Студентска благотворителна организация – КАРП, Професорска академия за мир в света и Международна асоциация за религиозно изследване на общочовешките ценности. Тя създава и няколко свои сдружения у нас в периода 1992-1997 г.: Междууниверситетска организация за изследване на принципа, Женска федерация за мир в света, Българска асоциация на доброволците, Българска федерация по уънхуадо, Фондация "Ашока", Семейна фондация за световен мир и единство.

През 1991 г. е учреден образователен център "Логос", който започва да проповядва учението на Муун, но през 1995 г е закрит. През 1992 г. и през 1994 г. на Обединителната църква е отказана регистрирация в България. През 1995 г. е отнета и регистрацията на студентската организация КАРП. Муунистите обаче имат известно влияние у нас, за което свидетелства и участието на българи в организираните масови брачни церемонии. През 1994 г. 12 българи са се венчали в Сеул по този начин. През 1997 г. 25 български брачни двойки участват в такъв ритуал във Вашингтон, а няколко десетки сключват брак чрез интернет. През 2002 г. Муун основа Световната купа по футбол за мир и започва да провежда турнир (The Peace King Cup), организиран от Фондация Мечта за мир (Peace Dream Foundation)

Към 2015 г. Обединителната църква не е официално регистрирано в България вероизповедание. Тя действа основно чрез Сдружение ,,Семейна федерация за световен мир и обединение" с основна обявена цел развитие на образователни програми за утвърждаване на семейството като основа за постигане на мир в обществото. Адрес: гр. София, ул. ,,Георги Бенковски" № 25 – голяма реновирана къща в центъра на столицата. Там се провеждат различни сбирки/семинари, като вътре в сградата по време на събитие телефоните се заглушават, както лично провери член на нашия център.

7. ДЕСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В Обединителна църква на Муун се използват методи за промяна на съзнанието. На новите членове никога не се представя цялото учение в пълния му вид. Прилага се съзнателно горепосоченият метод"бомбардиране с любов".

Кандидатите, участващи в учебни семинари или лагери, се подлагат на изтънчена психическа обработка, която се състои в:

-  пълно лишаване от свободно време,
-  създаване на специално еуфорично настроение,
-  постоянни лекции и дискусии,
-  поднасяне на огромни количества добре подбрана информация, която не може да бъде осмислена за кратко време и пр.,
-  лишаване от сън,
-  системно приемане на храна с много ниско белтъчно съдържание, което повишава нивото на кръвната захар и води до помрачаване на съзнанието,

и други подобни техники.

Характерен белег за успеха на тези техники са постоянната вяла усмивка и стъкленият поглед. Целта е в края на семинара кандидатът да е толкова възхитен от общността, в която е попаднал, че сам да пожелае да напусне семейната си среда и да се пресели в комуната. На членовете на движението постоянно се внушава комплекс за вина и чувството на кошмарен страх от външния свят. Така те буквално стават неспособни да живеят извън движението.

https://infocultbg.org/index.php/2010-07-26-10-56-44/271-obedinitelna-carkva-na-muun

HatshepsutTopic starter

Аз бях ръководител в сектата на Муун


Стивън Хасан изгубва две години и половина с промит мозък в противоречивата Обединителна църква на Сан Мюнг Муун. Това е неговата история.

Стивън Хасан се присъединява към Обединителната църква през 70-те години на миналия век и е неин член повече от 2 години. Днес той работи като психолог и консултант по прекъсване влиянието на тоталитарни секти, пише книги за култовете и техниките им на действие.

Считах себе си за човек с независимо мислене. Бях отличен ученик с награди и постижения. Прескочих осми клас. Прекосявах САЩ с колело на 16 г. Не мислех, че съм податлив и мога да стана жертва на промиване на мозъка от секта.

Бях на 19 г. и беше началото на летния семестър в колежа, когато три жени, облечени като студентки, попитаха, дали могат да седнат на моята маса в кафетерията. Те флиртуваха с мене. Мислех, че ще се получи да изляза на среща с една от тях. 

В един момент те казаха, че са част от студентско движение, което се опитва на направи света едно по-добро място. Попитах ги: ,,В някоя религиозна група ли членувате?" Те отговориха отрицателно. Не казаха още, че са дали обет за безбрачие и че преподобният Муун подбира подходящите един за друг хора и им казва кога могат да правят секс. Ако ми бяха казали тези неща, щях да им отговоря: ,,Вие сте луди, оставете ме на мира". Казвам това, за да подчертая момента на измама: хората не се присъединяват към секти съзнателно.

Нищо не знаех дотогава - в рамките на няколко седмици ми беше казано, че трябва да напусна училище, да даря банковата си сметка, да приема Муун за моя истински родител и да повярвам, че моите родители са Сатаната. Дори не вярвах в Сатаната, докато не срещнах тази група.

Не бях чувал за мунистите и не знаех нищо за самия Муун до няколко седмици след моята индокринация. Тези нови хора ме взеха от дома в петък вечер и ме заведоха в много скъпо имение, което се оказа един от техните централни офиси. Докато колата преминаваше входната порта, казаха: ,,Между другото, ще проведем съвместен семинар с Обединителната църква". Отговорих, че никой не ми е казал нищо за семинар или за църква. Те приложиха класическа техника за контрол на съзнанието – обърнаха нещата и ги направиха мой проблем. ,,Какъв е проблемът? Нали не си тесногръд?"

Бях настанен в общежитие и не можах да спя. Планирах на следващия ден да си тръгна оттам, но настъпи утрото и ми казаха, че съм изпуснал колата. Казаха ми, че ще съжалявам до края на живота си, ако не остана и ме убедиха да остана 40 дни, през които трябваше да съм отделен от всички и да не общувам с приятелите си или семейството.

Всяка вечер трябваше да напишем впечатленията си, за да дадем обратна връзка. В края на последния ден си спомням, че написах: ,,Прекалено съм изтощен, за да пиша нещо". Умът ми беше взривен. На лекциите ни представиха идеята, че настъпва кулминацията на човешката история, че Бог изпраща своя Месия и че в следващите три години ще избухне трета световна война. Какво исках да направя? Исках ли да съм част от тези велики и славни неща или исках да бъда егоист и да се завърна обратно към незначителния си живот?

След три месеца вече бях водач в сектата. Бях много дълбоко въвлечен и стигнах дотам, че ми казаха да мисля, коя държава искам да управлявам, когато превземем света.

Бях сред последователите на Муун две години и половина. Работех по 21 часа на ден, седем дена в седмицата – от 1 до 3 часа прекарвах в молитва. Останалата част от деня прекарвах в PR или лекции за групата, набиране на членове и парични средства. Всеки член от моя екип имаше задача да събере минимум 100 долара на ден, в противен случай не им беше позволено да спят и като добър ръководител, ако те не можеха да спят, аз също не можех. Когато се ударих с колата в задната част на едно ремарке, бях изкарал три дена без сън.

Дадоха ми касети със записи на речи на Муун, за да ги слушам в болницата, докато се възстановявам от катастрофата, но това не можеше да запълни всички часове на деня. Извън контролираната среда започнах да усещам липсата на по-малката ми сестра. Обадих ѝ се и казах, какво се е случило. Тя споделила с останалите членове на семейството ми.

Те наеха един бивш член на сектата, който да се срещне с мене. Това беше много трудно преживяване за мене, защото бях програмиран да се страхувам от Сатаната и от всеки, който критикува Муун.  Приех го като тест за моята вяра и бях убеден, че не съм с промит мозък.

В един момент баща ми започна да плаче и каза: ,,Ти какво би направил, ако твоят син беше напуснал колежа и беше прекъснал всички контакти?" Усетих, че беше искрено притеснен за мене, но това не означаваше, че имах намерение да напусна групата или че не смятах, че Муун е Месията. Баща ми ме помоли да ги изслушам в следващите 5 дни и ако след това все още искам да се върна в сектата, той ще ме отведе. Исках да докажа, че не съм с промит мозък, но на петия ден в момента, в който допуснах в съзнанието си мисълта, че Муун е лъжец, сякаш кула от карти се срути. Бях ужасен.

Не правих нищо 3 месеца след депрограмирането. Просто се опитвах да разбера кой съм и в какво вярвам. След три месеца разбрах, че искам публично да разкажа всичко това, което и правя от тогава до днес – пиша книги за това, как работят тези групи и работя като терапевт, за да защитя хората.

Сега Муун го няма и съм притеснен, че сектата ще започне да измисля истории за това, как той е ходил по водата и възкресявал мъртвите. Страхувам се, че с оглед франчайзинг, ще се съберат всички заедно и ще представят Муун като нещо велико.

https://infocultbg.org/index.php/2010-07-26-10-56-44/244-rakovoditel-v-sekta-na-muun

Similar topics (2)