The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

Интересни цитати от Библията

Started by Hatshepsut, 18 August 2018, 06:58:42

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] религияхристиянство

HatshepsutTopic starter

Това ми беше любимият текст от Библията. Не знам дали на някой друг е направил впечатление.
В този псалм се прокарва ясна граница между честните и достойни хора, от една страна, и нечестивците и престъпниците - от друга.
Стиховете на този псалм все още ми харесват, тъй като в тях не се споменава името на еврейския бог Йехова.


Псалтир, глава 1:

1 Блажен e оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи; 
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.
4 Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.
5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;
6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

long time ago

Създателят и Сътворението

Улисани в ежедневни дела, работа, ангажименти или заровени в собственото "аз", колко са тези, които търсят отговорите на трудните въпроси?
Кой създаде всичко около нас?

Свикнали с всичко, което ни заобикаля на суша - гори и планини, поляни и морави, скали и пещери.
Свикнали с водните басейни -
морета и океани, реки и езера, малки и големи водни извори.
Свикнали сме и с дъжда и със снега. И с вятъра и с големите вълни.
Вечер поглеждаме към обсипаното с безрой светлинки небе. Разумът ни не разбира този безкрай, но гледайки се възхищаваме и знаем, че има други светове и галактики.

Много гласове твърдят, че всичко това, за което говорим се е появило благодарение на голям взрив, който е направил живота на земята ни възможен...

В съвремието ни обаче всеки взрив носи разрушение и хаос, а не съгражда.
Дори и т.нар. взрив /вероятно думата не е точна/ да е бил съзидателен при Сътворението...
все пак Някой е задвижил всичко.
Някой, който не е като нас.
Някой, Който не зависи от време и пространство.
А най-вероятно те зависят от Него.

Зад всяко действие при Сътворението стои Някой. И го поддържа и до днес. И днес зад всяко действие стои някой, който го извършва. Нищо не се случва просто така. А Вселената и самият ни живот е чудо.

Какво казва Библията:

Мъдро сърце и мощна сила има Бог; Кой, като е упорствувал против Него, е благоденствувал?
Той премества планините, и те не усещат Когато ги е превърнал в гнева Си.

Той поклаща земята от мястото й, Тъй щото стълбовете й треперят. /земетресенията/
Той заповядва на слънцето, и не изгрява; И туря под печат звездите.

Той сам простира небесата, И стъпва на морските вълни.
Той прави съзвездията - Мечката, Ориона и Плеядите, И скритите пространства на юг.
Той прави велики и неизследими дела. И безбройни чудеса.

Йов 9

...Господ отговори на Иова из бурята и каза:
Кой е тогава този, който помрачава Моя съвет С неразумни думи?
Опаши сега кръста си като мъж, И ще те попитам; и ти ми изявявай.

Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен:
Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея?
На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,
Когато звездите на зората пееха заедно, И всичките Божии синове възклицаваха от радост?
...
Где е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината где е мястото й,
За да я заведеш до границата й, И да познаеш пътеките към дома й?
Без съмнение, ти знаеш, защото тогаз си се родил, И голямо е числото на твоите дни!
Влизал ли си в съкровищниците за снега, Или виждал ли си съкровищниците за градушката,
Които пазя за време на скръб, За ден на бой и на война?
Що е пътят за мястото, гдето се разсява светлината, Или се разпръсва по земята източният вятър?
Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове, Или път за светкавицата на гърма,
за да се докара дъжд върху ненаселена земя, Върху пустинята, гдето няма човек,
За да насити пустата и запустяла земя. И да направи нежната трева да изникне?
Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?
От чия матка излиза ледът? И кой е родил небесната слана? -
Когато водите се втвърдяват като камък, И повърхността на бездната се смръзва.
Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?
...
Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята?
Изпращаш ли светкавици, та да излизат И да ти казват: Ето ни?
Кой е турил мъдрост в облаците? Или кой е дал разум на гъстите облаци?
Кой с мъдрост брои облаците? Или кой излива небесните мехове
Та да се сгъстява пръстта в куп, И буците да се слепят?

Кой приготвя за враната храната й, Когато пилетата й от нямане храна Се скитат и викат към Бога?
------------

Повече за четене в Йов 38
-----------
Живеейки на планета, която не се подпира на нищо и виси в пространството и
размишлявайки за Божието всемогъщество, за Божията сила и за Божията воля -
да смирим себе си и да помислим - въпреки че човеците сме малки като прашинки из вселената, все пак сме толкова скъпи за Господа на силите,че Той даде Синът Си за нас и всеки, който повярва в Него да има вечен живот.

Да се свети името Му, да бъде волята Му, да дойде царството Му.
Амин!

long time ago

#2
Христос отваря и променя човешкия ум

Апостолите Христови три години са живяли заедно с Исус. Денонощно. Освен когато Той се е уединявал за да бъде в молитва към Бога своя Отец.

Исус им е говорил Божието Слово,вършил е чудеса пред очите им. Несравними дела.
Усмирил вълните сред бурята, отворил е очите на слепи хора, възстановил е слуха на глухи хора, изцелил е с едно докосване болни от проказа (Защото Бог няма неуспешни опити за лечение!!!).
Възкресил е Лазар от мъртвите,защото Той е Божият Син и за Него няма нищо невъзможно. Защото е Възкресението и Живота.

Но когато им е говорил,че самият Той ще бъде разпнат и след 3 дни ще възкръсне......те не са го разбирали.
Да прочетем какво се случва:

Лука 24

И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам!
А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух.
И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви?

Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам.
И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.

Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене?
И дадоха Му част от печена риба [и меден сок].
И взе та яде пред тях.

И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите.

Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.

И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден,
и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.
Вие сте свидетели на това.
------
Тогава им отвори ума, за да разберат писанията.
Да се молим на Бог всеки който чете Словото Му и да го разбира. Вярата носи разбирането в себе си. "С вяра разбираме" - е писано.
----------------------------
Бог и пари
Даренията

Когато говорим за Бог, винаги съм смятал,че е недостойно да се говори и за пари.
Дори от вратата на някои християнски събрания /немалко от тях е трудно да бъдат наречени църкви според лично мнение/, човек още не е пристъпил и вече се говори за дарения, за пари и човек може да се запита: " И тук ли"?. Ами той и светът всеки час говори за пари.
Пари, пари и пак пари.

Библията казва:Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието.
Но къде е границата между "живеят" и сребролюбието, лукса, трупането на имане и изобщо погрешното разбиране в случая на думата "живеят"? Защото точно това отвърна много, много хора от християнските събрания. И ще продължава да ги отблъсква.

Предлагам този текст, който е много точен според Божието Слово. Написаното не е кратко, ето малка част:

Обратно към кръста

...Аз съм много уморен от тази административна несправедливост, която е в сила в рамките на много църкви, където хиляди и милиони се харчат за църковни сгради, християнски радиостанции и дори телевизионни канали, и то с парите на същата тази църква, тоест за сметка на бедните, сираците и вдовиците, на които са длъжни да помагат ! А не да прахосват ресурси в строенето на сгради, които ще останат като архитектурно-историческо наследство. Каква огромна разлика с библейските примери за справедливост и любов към ближния, показани и практикувани от истинските апостоли, чиито стремеж бе всички вярващи да са със задоволени жизнени нужди. /Деяния 2:45: ,,и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго..."/

Днес избягват отговорността си да се грижат за ближния като просто се молят за него и го учат да дава десятъци и дарения като механизъм, чрез който да задейства Бог за да получи от НЕГО, вместо те да дадат на нуждаещите се това, от което се нуждаят! /1 Йоаново 3:17: ,,Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?"/

Уморен съм от опростенческата гледна точка, която някои евангелски течения имат спрямо реалността.
Аз се чувствам тъжен, когато виждам, че социалната несправедливост е представена като мистичен сатанински заговор, а не като плод и резултат от извратеното конструиране на самото ни човешко общество. Не се вземат под внимание предходните векове и предпоставките, които те са създали нито извратената икономика, която работи фаворизирайки и несправедливо благоприятствайки един малоброен елит в продължение на векове, като това се повтаря дори в рамките на самата църква.
-------
прочети цялото тук:

Обратно към Кръста: Уморен съм! - Хектор Банегас salvation-bulgaria.blogspot.com
-------------------------------
Затова се яви Божият Син,
да съсипе делата на дявола.

1 посл. Йоан 3 гл.

Шишман

Quote from: Hatshepsut on 18 August 2018, 06:58:42Това ми беше любимият текст от Библията. Не знам дали на някой друг е направил впечатление.
В този псалм се прокарва ясна граница между честните и достойни хора, от една страна, и нечестивците и престъпниците - от друга.
Стиховете на този псалм все още ми харесват, тъй като в тях не се споменава името на еврейския бог Йехова.


Псалтир, глава 1:

1 Блажен e оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;     
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.    
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.    
4 Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.    
5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;    
6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.
Мъдро, спор няма.

long time ago

Манипулацията за "Другата буза"

Погрешно разбраното и разпространявано обръщане на другата буза. Довело до толкова много умишлени манипулации в обществения живот.

Преди всичко трябва да се прави разлика между това, когато има някакъв личен конфликт (ако те удари някой по едната буза) и когато враговете се надигат срещу Божията власт и царство на земята. Когато воюват с Бога и искат да съсипят Божиите цели и намерения на Земята.

Исус се яви за да съсипе делата на дявола, не дойде да си обърне другата буза на дявола, така щото дявола да съсипе делата на Бога.
-------
Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
Йоан 1 посл. 3 гл.

Шишман

Така е големи манипулации падат с това за бузите.

long time ago

34 псалм

Божията закрила

Желае ли човек живот,
обича ли дългоденствие, за да види добрини?
Пази езика си от зло
И устните си от лъжливо говорене.
Отклонявай се от злото и върши доброто,
Търси мира и стреми се към него.
Очите на Господа са върху праведните,
И ушите Му към техния вик.

Лицето на Господа е против ония, които вършат зло,
За да изтреби помена им от земята.

Шишман

Аз съм Алфа и Омега, начало и край, - казва Господ, Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят. Преди Мене нямаше бог, и подир Мене не ще има. Аз съм Господ, и няма Спасител освен Мене.
Стенопис от храма "Свв. Кирил и Методий", Созопол.

Шишман

На запад обаче вече мислят малко по различно

Шишман

"Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време" (1Йоан. 2:18). 

Шишман

"Ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят" (Мат. 16:18). 

______________________________________
"А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света" (1Йоан. 4:3). 

Шишман

"Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие" (Евр. 5:19-21).   

Шишман

Това е специално за Лина, която смята гордостта за нещо добро
__________________________________________________________
''Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат" (1Петр. 5:5).
"А ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово"(Ис. 66:2).
"Бог се противи на горделивци" (Иак. 4:6). (срв. Притч. 3:34).
"Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат" (Лук. 18:14, Притча за митаря и фарисея).

Шишман


Шишман

Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.

(Иоан 4:13-14) 
   __________________________________________________________________
upload image

Шишман

Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.

(От Марка Свето Евангелие, Глава 16, Стихове 15–20)

_________________________________________________________


Similar topics (2)