• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 40
Total votes: : 1

Last post: 22 April 2022, 17:04:55
Re: България, заснета с дрон by Panzerfaust

avatar_Hatshepsut

Каква е вашата религия?

Started by Hatshepsut, 08 August 2018, 20:09:09

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Каква е вашата религия?

Християнин - православен
2 (50%)
Християнин - католик/униат
0 (0%)
Християнин - протестант
0 (0%)
Християнин - монофизит
0 (0%)
Израилтянин
0 (0%)
Мюсюлманин
0 (0%)
Будист
0 (0%)
Бахай
0 (0%)
Дъновист
0 (0%)
Богомил
0 (0%)
Зороастрист
0 (0%)
Тангрист
0 (0%)
Езичник - Трескейа
0 (0%)
Езичник - Асатру
0 (0%)
Славянско езичество
0 (0%)
Езичник (друго)
2 (50%)
Уика
0 (0%)
Друга религия/Други богове
0 (0%)
Агностик
0 (0%)
Аз съм атеист
0 (0%)

Total Members Voted: 4

Topic keywords [SEO] религия

HatshepsutTopic starter

В тази анкета не става дума за принадлежност към дадено вероизповедание "по документи" (кръщелни свидетелства и др. такива), а за личното религиозно светоусещане на всеки един от нас. Надявам се, че всеки схваща каква е разликата  ;-)

Анкетата не е ограничена във времето. Естествено, не мога да обхвана целия набор от религии, но смятам че съм включил по-важните.
Не е задължително да пишете коментари, разбира се!

Гласувайте!

HatshepsutTopic starter

Aз съм гласувал с опцията: "Езичник (друго)"
Аз не приемам догматизма, религиозния фанатизъм и сляпата вяра. Mоите религиозни убеждения не са идентични с древноегипетската религия, а по-скоро бих ги определил като синкретични.
Моите вярвания са базирани на някои постановки от източната философия - карма, дхарма и прераждане на душите. За да се задвижи обаче подобен механизъм, е необходимо да съществува Бог.
Проявленията на Бога може да са много, под формата на богове и богини, всеки от които си има свое име, индивидуалност и специфични функции. За да има хармония, броят на боговете трябва да е равен на броя на богините.

Като се има предвид, че от древността в цяла Европа и Предна Азия (включително и по нашите земи) съществува култа към Богинята-Майка и Богът на Слънцето, за мен те са главните божества. При различните народи имената им са били различни и повечето от тях едва ли някога ще ги узнаем. Аз съм възприел имената на египетските богове и богини, начело с Изида и Амон-Ра.
От египетската религия съм възприел и някои други богове и богини (като имена, атрибути и персонификации).


[]                   []
АмонМут (Амонет)
ОзирисИзида
ToтMaaт
ПтахСехмет
ХорХатхор
СетНефтида
АнубисБастет
ШуТефнут
СобекНейт
ХнумСатет
МинСешат
СокарУаджет
ХонсуАментет
МонтуРененутет
ШайМесхенет
РаИунит
НефертумНехбет
ОнурисАнукет
НунСеркет
ГебНут
АкерМафдет
АкенХемсут
БесТаурет
ХехУасет

Разбира се, в днешно време те не трябва да се почитат във вида, известен от Древен Египет. Би трябвало да се отстранят примитивните напластявания - тотемизъм, анимизъм и фетишизъм. Имам предвид, че боговете са антропоморфни, а не съчетание на човешко тяло и животинска глава.

Oсновните принципи и концепции в това отношение са следните:

- Антропен принцип
Според този принцип, Вселената е най-истинското доказателство за съществуването на Бога. Според принципа, физичните константи във Вселената трябва да имат такива стойности, които благоприятстват появата на разумен живот. Ако стойностите на физичните константи се отклоняваха от настоящите дори и с 0.01%, Вселената не би била такава, каквато е сега и в нея въобще не би могъл да се зароди разумен живот, тъй като не биха се формирали планетни системи. А да се получат точно такива стойности на няколко константи - това не би могло да стане като случайно съвпадение.

- Принцип на Маат (заимстван от древноегипетската религия)
Най-общо казано, този принцип олицетворява реда, справедливостта и истината. Съответства на термина "дао" в китайската философия и на термина "дхарма" в будизма.

- Безсмъртие и прераждане на човешката душа. Принцип на кармата
Аз вярвам в безсмъртието на човешката душа и последователното прераждане (реинкарнация) на човешките души. Човешката душа се преражда последователно в различни страни, различни раси и не от един и същ пол.
Вярвам и в причинно-следствената връзка (карма), според която делата на човека в предишното му прераждане влияят върху настоящия му живот. Кармата е вселенския универсален закон за причината и следствието, което дава на душата възможност за духовно, физическо и умствено израстване. Всяка душа, слизайки на земята в човешки образ има подсъзнателен достъп до качествата, умствените способности и умения, които е натрупала през предишните си животи. Но човек трябва да се бори и с влиянието на животите, които са забавили развитието му - омраза, жестокост, страх, алчност. Така човек използва последователните си прераждания, за да балансира положителните си и отрицателни кармични връзки.

Животът не е съществуването ни в нашето тяло, а поредица от прераждания, един цикъл, в който всеки от нас изпълнява задачи за натрупване на еволюционен опит. Между тези животи ние съществуваме във фините светове. Целият този опит се складира в нашата ,,памет" и по-точно в подсъзнанието, за да не пречи на нашето развитие. Подсъзнанието само ни подсказва за предишните ни животи, ако зададем правилно въпросите. Задаваме ги обаче рядко и обикновено го правим неграмотно, но когато осъзнаем, че трябва да задаваме въпроси, започваме да получаваме и отговорите.
Aко човек води ,,праведен" живот, той натрупва добра карма и в бъдеще ще се радва на плодовете й. Докато няколко негативни деяния, могат да повлекат лавина от такива и за предоляването им ще са необходими нечовешки усилия в рамките на няколко живота.

Законът на кармата гласи, че всеки получава награда или наказание за своите усилия и действия.

От будистка гледна точка, карма не означава съдба или предопределение. Тя оставя отпечатък в ума – позитивен или негативен. Нашите мисли, думи и постъпки засяват семената на бъдещите ни усещания. По този начин промяната на нашия живот е в наши ръце. Как да постъпим, решаваме ние. Със своите действия ние чертаем бъдещето си.

Дефиниция за Kарма - Bиж ТУК!

- Концепция за Деня на Съда
След смъртта човешката душа се явява на съд, където се определя нейната участ при следващото прераждане - кога и къде ще се прероди и каква съдба ще има.

- Принцип на монолатрията
Moнолатрията е вярата, че Бог може да се прояви в други аспекти и изяви (като множество) с техни собствени индидуалности и взаимодействия между тях, без да се забравя факта, че всички те произтичат от Бога. Ако опишем монолатрията с няколко думи: "Едно божество, много богове и богини." Най-добрият пример е да си представим река Нил и нейните разклонения в региона на Делтата - много потоци, всеки със свое собствено име и местоположение, но реката е само една. Монолатрията е форма на политеизъм (много богове), но тя също допуска единствено божество. Понякога монолатрията се обяснява като "енотеизъм", но енотеизмът не допуска единствено божество зад многото богове, така че това не е напълно акуратна дефиниция.


Koнцепцията за Бога съгласно Тиванската митология
(Новото царство - XVIII-XX династии)

По време на Новото царство се е вярвало, че Амон е иманентен, т.е. вътрешноприсъщ на цикъла на живота (цикъл, управляван от начина на съществуване, създаден от Бога в началото и впоследствие поддържан от него в непрекъснато действие), а също и че е трансцендентен спрямо този цикъл, т.е. стоящ над него. Името на Бога - Амон, се превежда като "самоскриващ се" или "да бъде скрит", което говори за трансцендентната му същност и внушава, че не може да бъде видян от хората. В качеството си на космически владетел Амон-Ра е свързван със Слънцето като съзидателен принцип.
Трите главни аспекта на Амон-Ра са:
- на най-пръв бог, съществувал още преди Сътворението
- на съзидателен принцип, изразен чрез Слънцето
- на владетел на съществуването

За всички богове от пантеона се е вярвало, че са изражения на образа на Амон като създател и дори процесът на Сътворението е бил смятан за проява на самия Бог.
Амон е съществувал преди и отделно от сътворения свят и следователно е трансцендентен, но освен това е и иманентен, защото присъства и би могъл да бъде разбран чрез онова, което е създал. Но той не се свежда до създадената от него Вселена, а като истински трансцендентен Бог се намира отвъд границите на човешкия опит. Следователно истинската природа на Бога не може да се схване или опознае. Хората могат да получат представа за съществуването му единствено чрез иманентните му елементи, присъстващи в битието.

Амон представлява Първопричината или Първия принцип на Сътворението, като в качеството си на трансцендентен създател е съществувал преди Сътворението и е независим от него. Все пак въпросът за първичната причинно-следствена връзка - откъде е дошъл интелектуалния принцип, остава без отговор [а дали съвременното богословие има отговор на този въпрос?]. Смятало се е, че този пръв принцип, Амон, е разположен извън Сътворението, така че остава скрит за човешкия опит и знания.

Макар Амон да е върховен Бог - вярвало се е, че от него са произлезли всички други богове, той не е бил единствен бог. Доколкото извличат съществуването си от Амон, останалите богове представляват част от него, но също така запазват индивидуалността си и не са заличени от всемогъществото му. Като единствена първопричина Амон е уникален и върховен, но сътворението се проявява чрез формите на много богове. Точно това означава израза "боговете са много, но божеството е едно".  

(цитирам Розали Дейвид: "Древен Египет - религия, митология, история")


Ще публикувам тук химна на Амон-Ра, който кореспондира с по-горния ми постинг за Тиванската космология. За съжаление, не успях да намеря текста на български и затова го публикувам на английски:

Hail to thee, Amon-Ra, Lord of the thrones of the earth, the oldest existence, ancient of heaven, support of all things;
Chief of the gods, Lord of truth; father of the gods, maker of men and beasts and herbs; maker of all things above and below;
Deliverer of the sufferer and oppressed, judging the poor;
Lord of wisdom, Lord of mercy; most loving, opener of every eye, source of joy, in whose goodness the gods rejoice, thou whose name is hidden.
Thou art the one, maker of all that is, the one; the only one; maker of gods and men; giving food to all.
Hail to thee, thou one with many hands; sleepless when all others sleep, adoration to thee.
Hail to thee from all creatures from every land, from the height of heaven, from the depth of the sea.
The spirits thou hast made extol thee, saying, welcome to thee, father of the fathers of the gods; we worship thy spirit which is in us.


Мой превод на този химн (извинявам се, ако има неточности):

Слава на тебе, Амон-Ра, Господ на земните престоли, най-древният по дни на небесата, който кара всичко да съществува;
Пръв сред боговете, Господ на правдата; баща на боговете, творец на хората, животните и растенията; творец на всички създания отгоре и отдолу;
Спасител на страдащите и угнетените, защитник на бедните;
Господ на мъдростта, Господ на милосърдието; най-любящ, отварящ всяко око, извор на радостта, на твоята доброта се наслаждават боговете, на теб, чието име е скрито.
Ти си единствен, създател на всичко съществуващо, единствен и неповторим; създател на боговете и хората; даващ храна на всички.
Слава на тебе, ти, който си многорък, прекарващ нощта буден, когато всички други спят, поклон пред теб.
Слава на тебе от всички създания от всичките земи, от небесните висини и морските дълбини.
Духовете, създадени от теб те възхваляват: "Привет на теб, баща на бащите на боговете; ние се прекланяме пред твоя дух, който е в нас".

HatshepsutTopic starter

Необходимо е да направя още едно уточнение.
Понеже мнозина асоциират понятията "езичник" и "идолопоклонник", считам за нужно да заявя, че моите религиозни убеждения категорично изключват идолопоклонството. Освен това не приемам и фетишизма (вярата в чудодейните свойства на амулети, талисмани и муски), както и некрофилията (религиозното преклонение пред "свети мощи").

Аз съм привърженик на иконопочитането и смятам за най-правилно боговете и богините да се почитат под формата на икони. Определено предпочитам икони, рисувани от съвременни художници, а не репродукции на изображения отпреди 3000-4000 години (все пак живеем в ХХI век, нали  :smile-1: )

Eто примерно тези икони на богините Изида и Хатхор са ми любими:

Click=>

Не всяко изображение може да бъде икона.
Специално за изображенията на Изида и Хатхор смятам следните условия за необходими:

- богините трябва да са с черна коса (руси и червенокоси не смятам за канонични :smile-1: )
- в иконата трябва да присъства под някаква форма знакът на живота (анх)
- богините трябва да носят на главите си съответващите им корони
- богините трябва да са пооблечени (виждал съм изображения, където са голи до кръста). По принцип богинята Изида трябва да е облечена в бяло, а богинята Хатхор - в червено (цветът на облеклото не е обаче чак толкова важен)
- желателно е прическите на богините да са в стил XVIII-XIX династия, като тези на изображението по-долу:

Click=>

HatshepsutTopic starter

Тази тема може да се счита за продължение на аналогичната тема в стария форум:

https://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=11499.0

По отношение на анкетата в стария форум, там гласувалите са достатъчен брой (63 души) и могат да се смятат за представителна извадка (според мен).

Ето какви са накратко резултатите от анкетата в стария форум:

Християнин - православен 43 (59.7%)
Християнин - католик/униат 1 (1.4%)
Християнин - протестант 1 (1.4%)
Християнин - монофизит 1 (1.4%)
Богомил 1 (1.4%)
Трескейа 0 (0%)
Тангрист 6 (8.3%)
Израилтянин 1 (1.4%)
Мюсюлманин 2 (2.8%)
Будист 0 (0%)
Бахай 0 (0%)
Езичник (друго) 1 (1.4%)
Асатру 1 (1.4%)
Друга религия/Други богове 6 (8.3%)
Аз съм атеист 4 (5.6%)
Агностик 2 (2.8%)
Дъновист 1 (1.4%)
Зороастрист 0 (0%)
Уика 1 (1.4%)

Когато гласувалите в анкетата в новия форум станат достатъчно много, ще направим сравнение.

Какво ми прави впечатление от анкетата в стария форум - съотношението на православните християни сред българските националисти е по-малко от 2/3 (около 60%) и този процент е по-малък от процентното съотношение на православните християни в българското общество като цяло.
Аз предполагам, че и с русофилията нещата стоят по същия начин - процентът на русофилите сред българските националисти е по-малък, отколкото в обществото като цяло.
За всеки случай, ще пусна една анкета в темата за русофилията, за да се види дали моето предположение има основания  :smile-1:

Шишман

Аз гласувах - православен християнин и по кръщелно и по дух съм такъв, за което съм благодарен на баба ми.
Сега относно някои клишета: като догматизма,православният религиозен фанатизъм и сляпата вяра.
- то яра без догми и канони  вяра ли е ? Такава вяра всеки може да и я моделира както си иска.
-православният религиозен фанатизъм, ами това е единственият добър фанатизъм, за съжаление е доста трудно човек да стане православен фанатик. Изисква се пълно отречение от много неща. Такива фанатици безстрашно са умирали за вярата и българщината през турско робство, такива са били и светците. Естествено фанатик е съвременно название и клише, иначе се казва вярващ или предан до край на Бога и подобни.
- сляпата вяра е най-доброто нещо, но за съжаление все по-рядко срещано. Няма нужда човек да научава всичко и да става почти богослов, може да вярва и сляпо, защото тази нашата вяра е истината.
Интересен ми стана тоя дето се е определил за богомил !

Panzerfaust

Не виждам в анкетата някой да се е определил за богомил.

HatshepsutTopic starter

Quote from: Panzerfaust on 27 March 2020, 14:24:22Не виждам в анкетата някой да се е определил за богомил.

Това е от анкетата в стария форум.

Panzerfaust

Моят отговор в анкетата е православен християнин.

Шишман

Quote from: Panzerfaust on 26 December 2020, 21:54:33Моят отговор в анкетата е православен християнин.
Еми бъди такъв и на дела.

Panzerfaust

Quote from: Шишман on 29 December 2020, 10:45:48Еми бъди такъв и на дела.
Не мисля, че ме познаваш, за да ми даваш оценка. Бог е съдника, не ти.

Иначе аз също мога да кажа, че не се държиш особено християнски, но има кой да отсъди, аз съм просто човек.

Шишман

Quote from: Panzerfaust on 29 December 2020, 11:12:31Не мисля, че ме познаваш, за да ми даваш оценка. Бог е съдника, не ти.

Иначе аз също мога да кажа, че не се държиш особено християнски, но има кой да отсъди, аз съм просто човек.
Ми аз не те съдя, само казвам -пожелавам нещо. Е поне едно е сигурно в държанието ми : не лъжа , гледам да не лъжа,  и се опитвам  да съм честен, докато много хора поради едно или друго - не са честни и лъжат  а пък други...... стига толкова за сега, полза няма. Нищо лично , просто мои мисли.

Panzergrenadier

Една от спойките ни като народ е общата вяра, наред с общата история, култура, език. В България българите изповядваме православното християнство. Общата религия, ритуалите в нея е едно от нещата, което ни карат да се чувстваме българи. Това е българската духовност. А отцепи ли се някой от българската вяра, той къса една от нишките, които го свързват с българската народност.

Шишман

Quote from: Panzergrenadier on 29 December 2020, 13:50:57Една от спойките ни като народ е общата вяра, наред с общата история, култура, език. В България българите изповядваме православното християнство. Общата религия, ритуалите в нея е едно от нещата, което ни карат да се чувстваме българи. Това е българската духовност. А отцепи ли се някой от българската вяра, той къса една от нишките, които го свързват с българската народност.
Ами това трябва да го обясниш на други хора не на мене. 3а такива приказки многократно съм бил блокиран от форуми.

Panzergrenadier

Мнозина отхвърлят Православието, понеже не го разбират. Влизат в храма и гледат някакъв ритуал, но не разбират нито езика, нито последованията. Преди 09.09.1944 г. в училищата се е учело вероучение и там децата са се запознавали с църковната наука Литургика. Тя се занимава именно със смисъла на ритуалите, последованията в тях.

Това е един много ценен учебник по Литургика:http://www.pravoslavieto.com/books/liturgika_arhim_Jona/index.htm#gen35

Прочетете го, осмислете го и разбирайте какво се случва по време на богослужение.

Similar topics (1)