Български Националистически Форум

Родово наследство => Българското родово наследство => Topic started by: Hatshepsut on 17 December 2021, 09:26:02

Title: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 17 December 2021, 09:26:02
Български ордени и медали

Целта на темата е в нея да бъдат предствени Българските ордени и медали от 1878г. до ден днешен. В темата могат да бъдат представени също и някои значки на обществени организации. През изминалите години някои ордени и медали са били отменяни, учредявани са били и нови.
Някои от ордените и медалите имат различни варианти - златни, сребърни, бронзови, с лента, с мечове, с брилянти и т.н.
Ордените ще бъдат представени задължително с поне една снимка, може да бъде приложено и кратко описание.

Започвам с най-високото държавно отличие в момента - орден ,,Стара планина"


Орден ,,Стара планина"

Орден ,,Стара планина" е най-високото отличие в наградната система на Република България. Връчва се от президента на България на политици, дипломати, общественици, музиканти, певци, спортисти, български и чужди граждани.

Учреден е с указ от Президиума на V Народно събрание на 4 август 1966 година. Първоначалният статут на орден ,,Стара планина" предвижда негови лауреати да бъдат само чужди граждани, политици, общественици, спортисти и др. На 21 март 1991 г. наградната система на НРБ е отменена, но орден ,,Стара планина" запазва статута си и преминава в наградната система на Република България. От 15 юли 1994 г. статутът на ордена е изменен, за да могат с него да бъдат награждавани български граждани, ,,които имат изключително големи заслуги към Република България", като първите наградени са 27 играчи и треньори от националния отбор по футбол.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Стара планина (орден) (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))

Орден ,,Стара планина" е най-високото държавно отличие. С него се награждават български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България;
С орден "Стара планина" се награждават и чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

Източник на снимките: официалния сайт на Президента на България

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Орден "Стара планина" с лента

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221093058.jpeg)

Орден "Стара планина" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221141103.jpeg)

Орден "Стара планина" I степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221084706.jpeg)

Орден "Стара планина" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221084459.jpeg)

Орден Стара планина I степен, с който е удостоен посмъртно Димитър Пешев. Експонат на Националния исторически музей, София

Източник на снимката: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NHMB-Order_Stara_planina-Dimitar_Peshev_01.JPG

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-241221142909.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 17 December 2021, 13:00:36
Орден ,,Мадарски конник"

Орден ,,Ма̀дарски конник", учреден през 1966 г., е трети по старшинство в наградната система на Република България, заедно с орден ,,За гражданска заслуга" и орден ,,За военна заслуга".

Учреден е с указ от Президиума на V народно събрание на 4 август 1966 г. С него се награждават български и чужди граждани за особено големи заслуги в установяването, укрепването и развитието на двустранни отношения с България.

Всички отличия от наградната система на НРБ, с изключение на ордените ,,Стара планина", ,,Мадарски конник" и ,,Орден на розата", са отменени с изменение на указ № 1094 на 21 март 1991 г. от 7 велико народно събрание.

Орден ,,Мадарски конник" е трети по старшинство в наградната система на Република България. Утвърден е със Закона за ордените и медалите на Република България на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр. 54).

Награждаването с орден ,,Мадарски конник" е прерогатив на президента на Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,Мадарски конник" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))


С орден "Мадарски конник" се награждават чужди и български граждани за особенно големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България. Орденът е с лента с българския национален трибагреник, има две степени - първа и втора, и две категории - без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица).

Източник на снимките: официалния сайт на Президента на България

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali


Орден ,,Мадарски конник" I степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221085205.jpeg)

Орден ,,Мадарски конник" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221085053.jpeg)


Орден ,,Мадарски конник" I степен с мечове (НРБ)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221125931.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 17 December 2021, 13:29:36
Орден ,,13 века България"

Орденът ,,13 века България" е втория (считано от октомври 1981 г.) по старшинство орден в наградната система на НРБ.Учреден е на 16 октомври 1981 г. с указ №2191 на Държавния съвет на Народна република България.

Заедно с ордените ,,Георги Димитров" и ,,Стара Планина", ,,13 века България" се нарежда на първо място по старшинство в наградната система на НРБ. Присъжда се от Държавния съвет на НРБ на български и чужди граждани. Изискването към българските граждани е да имат особено големи заслуги към НРБ, а за чуждите граждани – особено големи заслуги за укрепването и развитието на дружбата и сътрудничеството с НРБ, както и в борбата за укрепване на мира и взаимоотношенията между народите.

Ордена включва орденски знак, звезда на ордена и миниатюра за всекидневно носене. Орденският знак се състои от двустранна петолъчна звезда с диаметър 75 мм., покрита с бял емайл. В средата на знака е разположен квадратен медальон изработен от злато, в който са изобразени средновековни фрески от двореца във Велики Преслав обградени от лаврови клонки покрити със зелен емайл. Върху медальона е изписано числото ,,681" – годината на създаване на Българската държава. Знака на ордена се носи на лента широка 85 мм. с преобладаващ бежов цвят с националния трикольор по средата. Звездата на ордена има форма на стилизирана петолъчна звезда с диаметър 80 мм. В средата ѝ е разположен идентичен медальон с този на орденския знак. Миниатюрата е с големина 23 мм, представлява опростено копие на звездата на ордена, изработена за всекидневно носене. Първото награждаване с орден ,,13 века България" е на 7 септември 1984 г., когато по случай 40-годишнината на социалистическата революция в България, в резиденция ,,Лозенец" са наградени цялото партийно и държавно ръкводство: Генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ, членовете и кандидат-членовете на Политбюро на ЦК на БКП,секертарите на ЦК на БКП, секретаря на БЗНС и първи зам.председател на Държавния съвет на НРБ и секретарите на Постоянното присъствие на БЗНС, заместник-председателите на Дъражвния съвет на НРБ, заместник-председателите на Министерския съвет на НРБ, членовете на Държавния съвет на НРБ, министрите на НРБ.
 
Автор на проекта е професор Валентин Старчев, а художник М. Марков. Орденът е изготвен в Държавния монетен двор. Връчен е около 100 пъти. Сред наградените са редица партийни дейци, както и писатели, певци и други. На 21 март 1991 г., когато с промяната на указ №1094 от 7 Велико Народно събрание наградната система на НРБ е съществено изменена, се преустановява връчването на ордена ,,13 века България".

https://bg.wikipedia.org/wiki/13 века България (орден) (https://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221083910.jpeg)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221083439.jpeg)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221083419.jpeg)


Моето лично мнение е, че отмяната на този орден през 1991г. е грешка, аз бих се радвал, ако орденът се възстанови.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 18 December 2021, 07:12:05
Св. св. Кирил и Методий

,,Св. св. Кирил и Методий" е приемник на орден ,,Св. св. равноапостоли Кирил и Методий" и на орден ,,Кирил и Методий" (НРБ).

,,Св. св. равноапостоли Кирил и Методий" е най-високото отличие в Царство България. Той е династическият орден на българските царе. Учреден от Цар Фердинанд I на 18 май 1909 г., по повод обявяване на независимостта на България (ДВ №104/21.05.1909 г.), а през февруари 1910 г. е утвърден със закон от XIV Обикновено народно събрание. Орденът символизира суверенитета на страната и авторитета на монарха, който е негов Велик магистър и единствен носител на ,,голямото огърлие". Инсигнията на ордена е задължителен атрибут от официалното облекло на българския цар. Има единствена степен с кръст и звезда с образите на светите братя Кирил и Методий. Звездата на ордена силно наподобява френския династичен орден Св. Дух, учреден от Анри III Валоа през 1578 г. Тази прилика едва ли е случайна, като имаме предвид произхода на Цар Фердинанд I и специалното му отношение към династичната традиция. Девизът на ордена е ,,EX ORIENTE LUX" (От изток е светлината).


Различия между царския и републиканския вариант

- Медалът на първите два степени е сребърен византийски кръст с позлатени сребърни ръбове, 3-ти клас е само изцяло сребърен.
- Пламъците между раменете на кръста заменят лилията;
- На обратната страна, вместо вензелът на българския цар е поставен българският национален трибагреник и надпис ,,Република България"

Орден ,,Св. св. Кирил и Методий" е втори по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със ,,закон за ордените и медалите на Република България" на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр.54). Награждаването с орден Св. св. Кирил и Методий е прерогатив на Президента Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Св. св. Кирил и Методий_(Орден) (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2._%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))


С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката. Орденът има следните степени: огърлие, първа степен - златен с оранжева лента, втора степен - сребърен с оранжева лента.
С орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие се награждават лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката.
С орден "Св. св. Кирил и Методий" - първа степен се награждават лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката.
Орден "Св. св. Кирил и Методий" - втора степен се връчва на дейци на образованието, културата и читалищното дело.

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali


Орденът е учреден с Царски рескрипт по повод провъзгласяването на Независимостта на Царство България през 1909 г. Утвърден е със закон през 1910 г.
Най-високото отличие в орденската йерархия на Българското царство. Съгласно Орденския му статут броят на живите носители не бива да надхвърля петнадесет души.

Орден Светите Равноапостоли Кирил и Методий (аверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221064721.jpeg)

Орден Светите Равноапостоли Кирил и Методий (реверс). Вижда се вензела на цар Фердинанд - стилизирана буква Ф

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-181221070531.jpeg)

Големият кръст на Ордена "Св.св.Кирил и Методий"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221145746.jpeg)

Орденът "Св. Св. Кирил и Методий", връчен на народния поет Иван Вазов във връзка с неговия юбилей през 1920 г., когато навършва 70 години

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221174731.jpeg)


...ето и съвременните варианти (Снимките са от официалния сайт на Президентството)

Орден ,,Св. св. Кирил и Методий" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221190624.jpeg)

Орден ,,Св. св. Кирил и Методий" с огърлие

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221071244.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 18 December 2021, 08:25:18
Орден "Кирил и Методий" (НРБ)

Орденът "Кирил и Методий" е утвърден на 13 декември 1950 г. с указ №649 от Президиума на 1 Народно събрание и има три степени. В чл.36 от указ №1094 на Държавния съвет на НРБ от 28 май 1974 г. са определени мотивите за награждаване с ордена: ,,за дейност в областта на науката, просветата и културата и за големи заслуги за възпитанието на българския народ". Наградна система на НРБ създава много видове отличия, между които 17 ордена, подредени по старшинство в 8 степени, орден ,,Кирил и Методий" е седми по старшинство. Всички отличия от наградната система на НРБ, с изключение на трите ордена Стара планина, Мадарски конник и Орден на розата са отменени с изменение на указ №1094 на 21 март 1991 г. от 7 Велико Народно събрание.


Орден "Кирил и Методий" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221130557.jpeg)

Орден "Кирил и Методий" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-181221082952.jpeg)

Орден "Кирил и Методий" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-181221083039.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 19 December 2021, 08:58:08
Орден на розата

,,Орден на розата" е учреден на 4 август 1966 г. с Указ №606 на Президиума на Народното събрание на Народна република България.

Орденът е изработен по дизайн на Дечко Узунов, а знаците на ордена се изработват в Държавния монетен двор в София.

Орденът има овална форма, 40,5 mm в диаметър. В центъра се намира позлатена релефна форма на роза. Лъчите са златни за първа степен и сребърни за втора степен. Плочката е поставена върху розета, състояща се от 10 снопчета лъчи, всяко от които е образувано от по три лъча. Четири от снопчетата имат по-къси лъчи с триъгълен връх, а върховете на останалите са с форма на лястовича опашка. Сребърният орден се различава от златния единствено по това, че с изключение на розата, която е позлатена, целият е от сребро.

Отличието се носи от лявата страна на гърдите на носач, имаш формата на симетрично развята лента, позлатен или посребрен за съответната степен, като и двете се изработват от сребро.

Орденът има две степени в наградната система на НРБ:

I степен (златна)
II степен (сребърна)

По предложение на Славка Славова (служител в Министерството на външните работи в периода септември 1951 г. – май 1990 г.) изпълнявала длъжността пълномощен министър, се осъвременява орденската система. Липсата на ордени за съпругите на отличените е повод да се създаде ,,Орден на розата".

Награждаването с ордена се извършва в дипломатически контекст при държавна визита.

Орденът на розата е бил връчван само на жени - чужди гражданки, за заслуги за установяваването на връзки на България с други държави.

На 9 юни 2003 г. с Указ № 230 е преустановено награждаването с този орден.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден на розата (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0)


Орден на розата I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221064811.jpeg)

Орден на розата II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221072411.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 19 December 2021, 15:53:26
Орден ,,Свети Александър"

Орденът ,,Св. Александръ" е учреден в чест на небесния покровител на Княз Александър I и е втори по старшинство в наградната система в Царство България.

Учреден с Княжески рескрипт на 25 декември 1881 г. в чест на небесния покровител на Княз Александър I. В основата му заляга домашният орден на Хесенското херцогство ,,Филип Великодушни", от който владетелски дом произхожда първият Български Владетел. Първоначално е замислен в пет степени и Огърлие, но впоследствие се оформят шест степени, Малко и Голямо огърлие, а през 1908 г. и степента Велик кръст. Постепенно се оформят и военновременните степени с мечове по средата и над кръста. С ордена се награждават български и чужди поданици по личното благоволение на Монарха, който е Великият магистър.

Орденът представлява емайлиран в бяло артилерийски кръст със златни или сребърни кантове, в зависимост от степента. Във вимпела на аверса е поставен стилизиран надпис на името на ордена, а в пръстена наоколо девизът: / СЪ НАМИ БОГЪ /, под него лаврови клончета. На реверса е поставено бяло поле с надпис / 19 ФЕВРАЛЪ 1878 / – датата на подписването на Санстефанския прелиминарен мирен договор. Над него Царска (Княжеска) корона с пуснати кисти. Първата степен се носи на пурпурночервена моарена лента през дясното рамо с розетка в края. Тя има и своята звезда, която представлява осемлъчева сребърна звезда, в чийто център е поставен аверсът на ордена.

Голямото огърлие представлява тридесет последователно свързани от короновани лъвове медальона, редуващи вензела на учредителя, Княз Александър I, и осмоконечен кръст. Известна е специална емисия на голямото огърлие с пресечени два фелдмаршалски жезъла, принадлежаща на Цар Фердинанд I.

Малкото огърлие повтаря изображенията на голямото, но с намалени размери.

Великият кръст, учреден през 1908 г., повтаря първоначалната емисия, но вместо в бял е изработен в зелен емайл, а в средата на вимпела е поставен коронован български лъв. Подобно оформление има и звездата, като пръстенът около златния лъв на червено поле е отново в зелен емайл.

Останалите степени повтарят изображението на първата емисия, но с намалени размери. Шеста степен е изработена от сребърен метал без емайл върху раменете на кръста.

Изключителни образци на Голямото и Малко огърлие на ордена ,,Свети Александър" с брилянти, принадлежали на Османските султани Абдул Хамид II и Мехмед V, се пазят в колекцията на двореца ,,Топ Капъ" (Високата порта) в Истанбул.

Степени на ордена

Велик кръст на ордена ,,Св. Александръ", голямо и малко огърлие
I степен, Велик кръст. Награждават се висши държавни служители и военни. Носи се на шарф през рамо.
II степен, Голям офицерски кръст. Кръстът е с бял емайл, носи се на червена лента за шия, има звезда.
III степен, Командирски кръст. Кръстът е в зелен или бял емайл (зависи от емисията), носи се на червена лента за шия, няма звезда.
IV степен, Офицерски кръст. Кръстът е в бял емайл, носи се на гърдите на червена триъгълна лента с розетка, няма звезда.
V степен, Кавалерски кръст. Кръстът е в бял емайл, носи се на гърдите на червена триъгълна лента, няма звезда.
VI степен, Сребърен кръст. Кръстът е изработен от сребрист метал без емайл, носи се на гърдите на червена триъгълна лента, няма звезда.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,Свети Александър") (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))


Източник на снимките - сайта Bulgarian Royal Decorations: https://bg.bulgariandecorations.com/orders/

Орден "Свети Александър" с огърлие

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221154642.jpeg)

Орден "Свети Александър" - Велик кръст

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221155021.jpeg)

Орден "Свети Александър" - Велик кръст с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221155109.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221165826.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" I степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221165933.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Panzerfaust on 19 December 2021, 16:38:54
Quote from: Hatshepsut on 18 December 2021, 08:25:18Орден "Кирил и Методий" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221130557.jpeg)

Орден "Кирил и Методий" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-181221082952.jpeg)

Орден "Кирил и Методий" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-181221083039.jpeg)
Колко семпло и нелепо изглежда комунистическият вариант на ордена, в сравнение с царския! Все едно някаква значка на ударник.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 19 December 2021, 17:19:02
Продължавам със следващите степени на ордена ,,Свети Александър"

Източник на снимките - сайта Bulgarian Royal Decorations: https://bg.bulgariandecorations.com/orders/

Орден ,,Свети Александър" II степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221170315.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" III степен с мечове

- емисия на княз Александър Батенберг

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221170739.jpeg)

- емисия на цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221170906.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" IV степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221171025.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" V степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221171137.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" VI степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221171746.jpeg)

Орден ,,Свети Александър" VI степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-191221171810.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 20 December 2021, 08:51:22
Орден ,,За гражданска заслуга"

Орденът ,,За гражданска заслуга", заедно с ордените ,,За военна заслуга" и ,,Мадарски конник" е третият по старшинство в наградната система на Република България.

Учреден от княз Фердинанд I на 2 август 1891 г. Първоначално има шест степени, а през 1933 г. е въведена и степента Велик кръст. Към ордена съществува и Дамски кръст в три степени. Предназначен е за цивилни лица за заслуги и примерна служба в полза на обществото. Награждаването с ордена е израз на благодарността на Отечеството към заслужилите дейци.

Орденът представлява емайлиран в бяло пизански кръст с дъбови листа и жълъди между раменете. Кантовете на степените от четвърта нагоре са от златен а на пета и шеста от сребърен метал. Шеста степен на ордена е изработен изцяло от сребърен метал.

Във вимпела е поставен вензелът на учредителя – княз Фердинанд I, заобиколен от бял пръстен с надпис / ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА /. На реверса е поставен коронован златен български лъв върху тъмно червено поле, в белия пръстен наоколо / ФЕРДИНАНДЪ I / и датата на учредяването 2 август 1891 г. Над кръста е поставена Царска, а в първоначалната емисия Княжеска корона като през 1945 – 46 година короната е заменена с венец, това е така наречената регентска емисия.

Орденът се носи се на бяла моарена лента със зелен и червен кант в двата края. Великият кръст е поставен на дълъг шарф, завършващ с розетка и се носи през дясното рамо. Степените от трета до шеста висят на малка триъгълна лента и се носят от лявата страна на гърдите. С премахването на Търновската конституция и провъзгласяването на България за Народна република, орденът е отменен.

Република България

Орден ,,За гражданска заслуга" е трети по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със ,,закон за ордените и медалите на Република България" на 13 юни 2003 г. (обн., ДВ, бр.54). Награждаването с орден ,,За гражданска заслуга" е прерогатив на Президента Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За гражданска заслуга" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0)


Започвам със снимки на съвременния вариант на ордена. Снимките са от официалния сайт на Президента на България:

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

С орден "За гражданска заслуга" се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България. Орденът има две степени - първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник.

Орден "За гражданска заслуга" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221085648.jpeg)

Oрден "За гражданска заслуга" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221131800.jpeg)


Следващите снимки са от периода преди 1944г.

Велик кръст на ордена "За гражданска заслуга"

- Емисия на княз Фердинанд
Източник: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-201221084644.jpeg)

- емисия на цар Фердинанд, с брилянти

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221145654.jpeg)

Орден ,,За Гражданска Заслуга" I степен с розетка

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221070807.jpeg)

Орден ,,За гражданска заслуга" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221131953.jpeg)

Орден ,,За гражданска заслуга" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221123650.jpeg)

 :arrow:
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 20 December 2021, 09:00:48
:arrow:
Продължавам със следващите степени на Ордена ,,За гражданска заслуга" в Царство България...

Орден ,,За гражданска заслуга" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221183429.jpeg)

Орден ,,За гражданска заслуга" ІV степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221092808.jpeg)


Следващите снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Орден ,,За гражданска заслуга" V степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-201221085637.jpeg)

Орден ,,За гражданска заслуга" VI степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-201221085835.jpeg)

Орден ,,За гражданска заслуга" Дамски кръст I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-201221090026.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 20 December 2021, 15:32:56
Quote from: Panzerfaust on 19 December 2021, 16:38:54Колко семпло и нелепо изглежда комунистическият вариант на ордена, в сравнение с царския! Все едно някаква значка на ударник.

Да, като изключим "Стара планина", "Мадарски конник" и "13 века България", почти всички останали ордени и медали от комунистическо време са с посредствена художествена стойност  :whistle:
Аз сега събирам снимки на такива ордени и се убедих в това. Даже в Уикипедия прочетох, че един от най-важните ордени в наградната система на НРБ - ,,Георги Димитров", е изработван в частно ателие  :judge:
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 21 December 2021, 09:25:20
Орден ,,За военна заслуга"

,,За военна заслуга" заедно с ордените ,,За гражданска заслуга" и ,,Мадарски конник" е третият по старшинство в наградната система на Република България.

Учреден с Княжески рескрипт до Канцлера на Българските ордени на 18 май 1900 г. в знак на особено благоволение на Монарха към храбрата армия. По същество това е Орден ,,За гражданска заслуга", но преработен за военни лица, същото обяснение се съдържа и в самия рескрипт. Орденът са дава на военни лица за непорочна служба и извънредни заслуги. Учреден е в шест степени, а през 1933 г. е въведена и степента Велик кръст.

Орденът има формата на пизански кръст, раменете на който са покрити с червен емайл. Между тях са поставени два меча обърнати с остриетата нагоре. В центъра на аверса е поставен вензелът на учредителя – Княз Фердинанд I, а наоколо, в емайлиран в зелено пръстен, надписът / ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА /. Аверсът повтаря същия на орден ,,За гражданска заслуга", но с бял пръстен. Увенчан е с Царска корона с пуснати кисти надолу.

Във време на война външният му вид търпи леки изменения върху раменете на кръста е поставен лавров венец, а пръстенът около вимпела е в бял емайл.

Великият кръст се носи на широка жълта лента с черни и бели кантове в края – цветовете на Сакс-Кобург-Готската династия. Степените от четвърта до шеста се носят на малка триъгълна лента на дясната гръд.

След 9 септември 1944 г. лентата е заменена от тази на ордена ,,За гражданска заслуга", вензелът на Цар Фердинанд е премахнат, като на негово място е поставен българския трикольор. През петдесетте години на ХХ век е отменен. Възстановен е през 2004 г. в две степени.

Степени на ордена в Царство България

I степен, Велик кръст
Награждават се висши държавни служители и военни. Носи се на шарф през рамо.

II степен, Голям офицерски кръст
Награждават се изключително генерали. Прилича на кръста I степен, но има размер 63 мм. Носи се на лента за шия.

III степен, Командирски кръст
За награждаване на командири на полкове (полковници и подполковници). Външно напомня на кръста II степен и има диаметър от 54 до 63 мм. Няма звезди. Носи се на лента за шия.

IV степен, Офицерски кръст
За награждаване на майори, щабни офицери и капитани – ротни командири. По външен вид прилича на кръста III степен, но е по-малък по размер – от 48 до 51 мм. Носи се на жълто-черно-бяла триъгълна лента с розетка – в мирно време, а по време на война – с военни отличия и на лентата на ордена ,,За храброст" без розетки.

V степен, Кавалерски кръст
За награждаване на ротни и взводни командири до чин капитан, опълченци, доброволци в Сръбско-българската война, Балканските войни и др. Има размери от 48 до 51 мм. В това отношение не се различава от кръста IV степен, но е изработен изцяло от посребрен метал (с изключение на емайлираните детайли). Друга разлика от кръста IV степен е отсъствието на розетки на лентата. Съществуват емисии както с корона, така и без. В мирно време се връчва на стандартната лента, а по време на война – с военни отличия във вид на лаврово венец от лицевата страна и на лентата на ордена ,,За храброст".

VI степен, Сребърен кръст
За награждаване на подофицери, опълченци, доброволци в Сръбско-българската война, Балканските войни и др. Изцяло е изработен от посребрен метал, без емайл, с корона или без корона (средната част също не е емайлирана). Диаметъра на кръста е 46 мм. Шестата степен на ордена няма емисия с военно отличие на лицевата страна на кръста. В мирно време се връчва на стандартната лента, а по време на война – на лентата на ордена ,,За храброст".

Република България

Орденът ,,За Военна заслуга" е трети по старшинство в наградната система на Република България. Учреден е със ,,Закон за ордените и медалите на република България" на 13 юни 2003 г. (обн.,ДВ, бр.54). Награждаването с орден ,,За военна заслуга" е преимущество на Президента Република България.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За военна заслуга" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0)


С орден "За военна заслуга" се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България. Орденът има една категория - с мечове, и три степени.

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Започвам със снимките на днешния вариант на ордена.
Снимките са от официалния сайт на Президента на България.

Oрден ,,За военна заслуга" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221085827.jpeg)

Oрден ,,За военна заслуга" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221092124.jpeg)

Oрден ,,За военна заслуга" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221092251.jpeg)


Снимки на ордена от времето на Царство България ще публикувам в следващия постинг.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 21 December 2021, 13:32:48
Орден ,,За военна заслуга - Царство България"

Орден "За военна заслуга" I степен, с който Цар Фердинанд е бил на церемонията при провъзгласяване на независимостта на България на 22 септември 1908г. във Велико Търново. Експонат от Националния военноисторически музей в София.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221174153.jpeg)

Български орден ,,За военна заслуга" II степен. Емисия от 1933-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221121327.jpeg)

Oрден ,,За военна заслуга" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221081745.jpeg)


Следващите снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Oрден ,,За военна заслуга" Велик кръст. Емисия на цар Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221133619.jpeg)

Орден ,,За военна заслуга" II степен. Емисия на цар Фердинанд.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221134044.jpeg)

Oрден ,,За военна заслуга" III степен с военно отличие. Емисия на цар Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221134855.jpeg)

Орден ,,За военна заслуга" IV степен. Емисия на цар Фердинанд.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221135216.jpeg)

Oрден ,,За военна заслуга" IV степен с военно отличие. Емисия на цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221135402.jpeg)

Орден ,,За военна заслуга" V степен. Емисия на цар Фердинанд.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221135713.jpeg)

Орден ,,За военна заслуга" V степен с военно отличие. Емисия на цар Фердинанд.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221135923.jpeg)

Орден ,,За военна заслуга" VI степен. Емисия на цар Фердинанд.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-211221140143.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 22 December 2021, 13:22:00
Орден ,,За храброст"

,,За храброст" е висш български орден, даван в Княжество България, Царство България и Република България. Той е най-почитаният български орден, вторият по старшинство в Царство България и четвърти по старшинство в Република България. Съществува от 1880 г., с прекъсване от 1946 до 2003 г.

Орденът ,,За храброст" е учреден с указ на княз Александър Батенберг на 1 януари 1880. Той е първият български орден, като за модел при създаването му използван орденът ,,За военна заслуга", съществувал до 1866 г. във великото херцогство Хесен. Носителите на този орден се наричат кавалери. Важно е да се спомене, че орденът е създаден в нарушение на решенията на Берлинския конгрес, съгласно които България няма правото на висши държавни отличия – символ на национална независимост.

Държавният глава и престолонаследникът по право са кавалери съответно на Военен орден ,,За храброст" I степен и Военен орден ,,За храброст" IV степен. Поради голямото си уважение към ордена, Н.В. цар Борис III никога не е носил ордена ,,За храброст" I степен и Големия кръст, а само получените от него по време на Балканската война (1912 – 1913) орден ,,За храброст" III степен, 2 клас, по време на Първата световна война (1915 – 1918) орден ,,За храброст" III степен, 1 клас и полагащия му се като престолонаследник орден ,,За храброст" IV степен, 2 клас, връчен му през 1894 година.

Първото награждаване с ордена ,,За храброст" се състои на 17 април 1880 г., когато са наградени 33-ма участници в Руско-турската война (1877-1878). Само няколко дни по-късно, на 24 април (6 май нов стил) – Гергьовден, по време на освещаването на новото знаме на 3-та тетевенска дружина с ордена е наградено и първото гражданско лице. Носител на ордена Сребърен кръст ,,За храброст" IV степен е Йончо Бобевски – един от тримата представители на Тетевен при освещаването и участник в Руско-турската война (1877-1878) – носител на руския орден ,,Георгиевски кръст".[3]

Интересен е фактът, че в периода (1937 – 1940) знакът на ордена ,,За храброст" IV степен, 1-ви клас се използва в качеството на опознавателен знак за ВВС на България, аналогично на ,,Железния кръст" – традиционната емблема на германските ВВС.

След премахването на монархията ордените и медалите от Царство България биват напълно заменени с други. Така на 15 септември 1946 г. най-почитаният български орден – Орденът за ,,За храброст" – престава да съществува.

Кавалерите на ордена ,,за храброст" и наградените с войнишкия му кръст са имали своя организация Общество на кавалерите на ордена за храброст, която е създадена през 1934 г. и просъществува до 1944 г., когато е забранена от комунистическата власт.

Описание

Велик кръст на ордена ,,За храброст"
Великият кръст на ордена се дава само на владетеля, който е и негов Велик магистър. Състои се от огърлие, звезда и мантия (от княз Фердинанд) Съществуват пет различни емисии на ордена.

Първа Батенбергска емисия (1886)
Втора Батенбергска емисия
Първа Фердинадска емисия
Втора Фердинадска емисия
Трета Фердинадска емисия

Орден ,,За храброст" I степен 1 клас (до 1886 г. се нарича Орден ,,За храброст" I степен)
Съществуват 4 емисии.

Орден ,,За храброст" I степен 2 клас (от 1886 г.)
С този орден се награждават български и чужди генерали, както и чужди владетели.

Втора, трета и четвърта степен на ордена се дават на генерали и офицери в зависимост от заеманата от тях длъжност.

Орден ,,За храброст" II степен
Съществуват две емисии

Орден ,,За храброст" III степен 1 клас (до 1915 г. се нарича Орден ,,За храброст" III степен)
Съществуват три емисии

Орден ,,За храброст" III степен 2 клас (от 1915 г.)
Съществуват пет емисии

Орден ,,За храброст" IV степен 1 клас (до 1915 г. се нарича Орден ,,За храброст" IV степен)
Съществуват седем емисии

Орден ,,За храброст" IV степен 2 клас (от 1915 г.)
Съществуват десет емисии

Войнишки кръст ,,За храброст"

Войнишкият кръст ,,За храброст" (известен още като знак на ордена ,,За храброст") е медал, причислен към ордена ,,За храброст". Отличията за по-нисшите чинове т.е. войници и подофицери са въведени заедно с офицерските. I и II степен са позлатени, а III и IV посребрени. Размерът им е по-малък от офицерските (33 – 34 мм) и са с по-тясна лента. Степените се различават по наличието или отсъствието на напречни ленти, чиито краища са раздвоени.

Войнишки кръст ,,За храброст" I степен
позлатен с напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война

Войнишки кръст ,,За храброст" II степен
позлатен без напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война

Войнишки кръст ,,За храброст" III степен
посребрен с напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война

Войнишки кръст ,,За храброст" IV степен
посребрен без напречни ленти
1912 Балкански войни, 1915 Първа световна война, 1915 (1917) Първа световна война


Република България

След 57 години прекъсване със закон от XXXIX Народно събрание приет на 29 май 2003 г. и обнародван в Държавен вестник от 21 май 2004 г. орденът е възстановен. В съвременния си вариант той има само три степени, няма класове и отново бива с мечове за военни лица и без мечове за граждански.

Самият орден има синя лента и се носи на гърди. Притежава три степени и две категории – с мечове (който се връчва на военни лица) и без мечове (връчван на цивилни лица)

Трите степени на ордена се различават по вид както следва:

Първа степен: златен кръст, покрит с емайл, в средата на лицевата страна – медальон със златен лъв и надпис ,,За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис ,,Република България";
Втора степен: сребърен кръст, покрит с червен емайл, в средата на лицевата страна – медальон със златен лъв и надпис ,,За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис ,,Република България";
Трета степен: бронзов кръст, в средата на лицевата страна – медальон с лъв и надпис ,,За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис ,,Република България";
С орден ,,За храброст" с мечове се награждават само военни лица, както следва:

С първа степен – висши офицери – генерали и адмирали;
С втора степен – офицери;
С трета степен – сержанти и войници.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За храброст" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82)


Започвам със снимки на днешния вариант на ордена.
Снимките са от официалния сайт на Президента на България: https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Орден "За храброст" I степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221190209.jpeg)

Орден "За храброст" II степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221190241.jpeg)

Орден "За храброст" III степен с мечове

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221132109.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 22 December 2021, 13:36:17
Продължавам със снимки на ордена ,,За храброст" от Царство България

Български кръст ,,За храброст" I степен, 3 клас
Емисия от Първата световна война от 1915г.


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221121916.jpeg)

Орден "За храброст" II степен

Орден "За храброст" II степен, Фердинандова емисия (1887), с княжеска, хесенска корона. Малтийски кръст с рамене от бял емайл и два меча в средата, медальон от червен емайл, монтиран релефен коронован български лъв без щит, пръстен от зелен емайл и надпис: "ЗА ХРАБРОСТЪ", най-отдолу на пръстена изображение на звездичка, две малки лилии и четири точки, т.нар. седем точки.
Реверс: Червен медальон с релефно изображение на вензела на княз Александър I с корона в пръстен в зелен емайл надпис: "КНЯЗЪ НА БЪЛГАРИЯ 1879". Чрез халка се хваща за светлосиня лента с две сребристи ивици по краищата.. Датировка от 1887г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221065036.jpeg)

Български военен орден ,,За храброст" III степен, 2 клас, емисия 1941г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221121546.jpeg)

Български орден ,,За храброст" IV степен 2 клас, емисия 1941г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221092155.jpeg)

Четирите степени на войнишкия кръст ,,За храброст"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221175003.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 22 December 2021, 14:05:34
Продължавам със снимки на ордена ,,За храброст" от Царство България
Снимките са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Великият кръст на Княз Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221134103.jpeg)

Орден ,,За храброст" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221134333.jpeg)

Орден ,,За храброст" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221134619.jpeg)

Орден ,,За храброст" III степен 2 клас

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221134902.jpeg)

Орден ,,За храброст" IV степен 2 клас

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221135132.jpeg)


Войнишки кръст за храброст I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221140307.jpeg)

Войнишки кръст за храброст II степен, 1915г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221135502.jpeg)

Войнишки кръст за храброст III степен, 1915г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221135950.jpeg)

Войнишки кръст за храброст IV степен, 1915г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-221221135739.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 22 December 2021, 14:45:47
Орден ,,За храброст" НРБ

Не можах да намеря подробна информация за този орден, освен че е учреден на 15 юни 1948 г. и е бил отменен на 5 април 1991г.

I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221131717.jpeg)

II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221132203.jpeg)

III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221131752.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 23 December 2021, 13:45:03
Орден ,,За заслуга"

,,За заслуга" е висш български орден, учреден на 5 април 1883 година от княз Александър I Батенберг по случай рождения му ден.

С Орден ,,За заслуга" се награждават военни лица с офицерско звание за заслуги във военно (с лентата на ордена ,,За храброст") и в мирно време (с лентата на ордена ,,Свети Александър").

Съществуват три емисии, всяка с по две разновидности. Знакът на ордена за всяка емисия се изработва от сребро (II степен) или злато (I степен) и представлява кръгъл медальон, ограден с лаврово венец с диаметър 34 мм. На лицевата страна е изобразен лика на владетеля, а на обратната страна – коронован български лъв на фона на немски готически щит. По краищата на щита – лаврови клонки и надпис ,,За заслуга". Медальонът е разположен върху кръстосани мечове. При различните емисии се среща различна дебелина на шрифта, ширина на венеца и форма на щита.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,За заслуга" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0)


Снимките са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Орден ,,За заслуга" - княз Александър Батенберг (реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-231221134810.jpeg)

Орден ,,За заслуга" - княз Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-231221135251.jpeg)

Орден ,,За заслуга" - цар Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221185628.jpeg)

Орден ,,За заслуга" - цар Борис III (реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-231221134347.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 24 December 2021, 12:25:26
Медал ,,За заслуга"

Въпреки сходното име, медалът ,,За заслуга" съвсем не е идентичен с едноименния орден  :nerd:

Учреден е на 25 декември 1881 / 6 януари 1882г. от княз Александър Батенберг.
Този медал има три степени - златен, сребърен и бронзов. Има варианти без корона и с корона.
Медалът има 6 емисии и с него са награждавани не само военни, но и граждански лица.


Снимките са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Златен медал ,,За заслуга", първа емисия на княз Александър Батенберг

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-241221121412.jpeg)

Бронзов медал ,,За заслуга", втора емисия на княз Александър Батенберг

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-241221121659.jpeg)

Сребърен медал ''За заслуга'' - княз Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221185648.jpeg)

Бронзов медал ''За заслуга'' - княз Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221185313.jpeg)

Златен медал ''За заслуга'' - цар Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221185233.jpeg)

Сребърен медал ''За заслуга'' - цар Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221185252.jpeg)

Бронзов медал ''За заслуга'' - цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221184900.jpeg)

Бронзов медал ''За заслуга'' с корона - цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221184842.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 24 December 2021, 12:33:39
Медал ,,За заслуга" - съвременен вариант

Понеже съвременния вариант на медала ,,За заслуга" се различава коренно от медала връчван по времето на Княжество и Царство България, ще го представя в отделен постинг.

Правната уредба на действащата наградна система в Република България се съдържа в Конституцията и в Указ 1094 за духовното стимулиране. Ордените се учредяват от Народно събрание и се връчват от Президента на републиката. Предложението за връчване се прави от Министерството на външните работи, а за награждаване на български граждани с орден ,,Стара планина" – от Министерския съвет.

С промените в Закона за ордените и медалите на Република България, от 2003 г. съществуват шест вида ордени и един медал:

♦ Орден ,,Стара планина" – според закона се връчва на български граждани, които имат ,,изключително големи заслуги към Република България" и на чужди граждани с ,,изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека". Този орден има няколко различни варианта и степени.
♦ Орден ,,Св. св. Кирил и Методий" – дава се на български и чужди граждани, които имат ,,значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката". Също има няколко варианта и степени.
♦ Орден ,,За гражданска заслуга" – дава се на ,,български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България". Две степени – златен и сребърен.
♦ Орден ,,За военна заслуга" – дава се на български и чужди граждани, които имат ,,големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България". В три степени – златен, сребърен и бронзов.
♦ Орден ,,Мадарски конник" – за ,,чужди и български граждани за особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България". Две степени.
♦ Орден ,,За храброст" – за ,,военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава".
♦ Медал ,,За заслуга" – за български граждани със ,,заслуги в различни области на обществения живот – култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест". Медалът има само една степен.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Награди на България (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)


С медал "За заслуга" се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот - култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.
Медалът "За заслуга" е златен с кръгла форма и има една степен.

https://m.president.bg/bg/cat87/Ordeni-i-medali

Снимката е от официалния сайт на Президента на България.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-231221131153.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Panzerfaust on 24 December 2021, 13:03:35
Quote from: Hatshepsut on 24 December 2021, 12:33:39Снимката е от официалния сайт на Президента на България.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-231221131153.jpeg)
Много лошо впечатление прави петолъчката, която никога не е била български символ (за разлика примерно от страните в Америките, каталонците и пр.) и чиято употреба в съвременни български наградни знаци смятам за абсолютно недопустима!
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 24 December 2021, 13:24:07
Quote from: Panzerfaust on 24 December 2021, 13:03:35Много лошо впечатление прави петолъчката, която никога не е била български символ (за разлика примерно от страните в Америките, каталонците и пр.) и чиято употреба в съвременни български наградни знаци смятам за абсолютно недопустима!

Да, в случая с медала ,,За заслуга" тази петолъчка е напълно излишна, би могла да се замени с изправен коронован лъв, примерно.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 25 December 2021, 14:47:31
Почетен знак "За насърчение към човеколюбие"

Източник на текста и снимките: сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 30-ти Май 1917г.

Брой степени: четири степени за мъже и три за дами

Награждава се за: като насърчение и награда за човеколюбиви и благотворителни дейности

Форма и размери: Изящен кръст патé със заоблени страни, овален централен медальон и владетелски вензели между раменете на кръста. Размерът варира според степента.

Лента: бяла, с прекъсваща зелена и непрекъсната червена ивици към краищата

Аверс: Кръст с емайлирани в бяло рамене, с бордюр от червен емайл. Централният медальон изобразява така наречения Женевски кръст (червен равнораменен кръст на бяло поле), а пръстенът около него е емайлиран в зелено, като със златни букви е изписано "НА ЧЕЛОВѢКОЛЮБЦИ 1916". Между раменете на кръста са поставени вензели на основателя на знака - Цар Фердинанд. В допълнение, всяко едно от рамената на кръста има по две декоративни топчета, поставено от всяка страна на заоблената част на рамото. Окачването на халката на самия знак се осъществява чрез ухо, оформено като малка бурбонска лилия.

Реверс: Същия дизайн, както при аверса на знака, като единствената разлика е в централния медальон, чиито център е емайлиран в червено с нанесен коронован български лъв, а на пръстена, отново емайлиран в зелено, е изписано "БЪЛГАРСКА ПРИЗНАТЕЛНОСТЬ".

Причислени награди: Медал "За насърчение към човеколюбие" и Медал "За спасение погибающи"


Почетен знак "За насърчение към човеколюбие" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221080653.jpeg)

Почетен знак "За насърчение към човеколюбие" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221080751.jpeg)

Почетен знак "За насърчение към човеколюбие" II степен за дами

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221080835.jpeg)

Почетен знак "За насърчение към човеколюбие" III степен за дами

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221081006.jpeg)

Почетен знак "За насърчение към човеколюбие" IV степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221081048.jpeg)


Моето лично мнение е, че би било хубаво този почетен знак да се възстанови.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 26 December 2021, 13:37:01
Медал ,,За насърчение към човеколюбие"

Учреден с указ на цар Ферденанд І на 15.10.1908г. С медала са награждавани лица за проявено човеколюбие и благотворителна дейност. Медалът има три степени: златен (от позлатено сребро), сребърен и бронзов. Диаметърът му е 29 мм. Има корона. На лицето (аверса) е образа на Фердинанд, а на реверса има надпис "За насърчение към человеколюбие". Лентата на медала е триъгълна, червена, кантирана в двата края с две зелени ивици разделени от една бяла. Интересното при този медал е, че дори след абдикацията на Фердинанд и през цялото управление на Борис ІІІ медала продължава да се раздава с образа на Фердинанд. Не е поръчана нова емисия с образа на Цар Борис. Отменен е през 1947г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221134055.jpeg)

Още една снимка, от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Медал ,,За насърчение към человеколюбие", златен, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-261221133529.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 26 December 2021, 13:52:47
Медал ,,За спасяване на погибающи"

Учреден с указ на цар Ферденанд І на 15.10.1908г. С медала са награждавани лица, участвали при спасяването на хора при бедствия. Медала има три степени: златен (позлатено сребро), сребърен и бронзов. Диаметърът му е 29 мм. Има корона. На аверса е образа на Фердинанд, а реверса представлява лавров венец с надпис в него "За спасяване погибающи". За разлика от другия подобен медал "За насърчение към человеколюбие", тук имаме и втора емисия, с образа на Цар Борис III. Лентата на медала е триъгълна с две широки зелени линии, две бели и една по-тясна червена ивици.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221135910.jpeg)

Още една снимка, от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Медал ,,За спасяване на погибающи", сребърен, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-261221135226.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 27 December 2021, 15:17:34
Почетен знак "Червен кръст"

Източник на текста и снимките: сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 13-ти / 25-ти Април 1886г.

Брой степени: две (неофициално)

Награждава се за: първоначално, като отличие за проявени заслуги в полевите болници по време на войната от 1885г. По-късно, знакът се връчва и за благотворителни дейности и подпомагане на дейността на Червения кръст.

Форма и размери: еднолицева значка с разнообразен дизайн и размери

Лента: трицветна, разделена на равни по ширина бяла, зелена и червена ивици

Аверс: равнораменен кръст емайлиран в червено (по-късните емисии имат емайлирана в бяло кръгла основа), поставен в овален декоративен елемент, изработен от жълт метал или позлатено сребро и увенчан с Хесенска (по-късно и българска) корона.

Реверс: плосък, обичайно съчетаващ игла за окачане      Почетният знак "Червен кръст" е бил учреден от първия български владетел от Третото Царство - Княз Александър I. С почетния знак са били награждавани особите, които са спомагали дейността на Червения кръст, участвайки в дейността на полевите болници по време на Сръбско-българската война от края на 1885г. В същността си, знакът е по-скоро военновременна декорация - характеристика, която по-късно бива изменена.

      Учредителят на наградата, Княз Александър I, официално делегира правото на награждаване на български граждани със знака на самото дружество "Червен кръст", докато удостояването на чужденци остава привилегия на Монарха. За съжаление на младия български княз, той не успява да връчи нито един почетен знак, поради неочакваните политически събития и последвалата ги абдикация. Въпреки това, първият основен тип на почетния знак "Червен кръст" придобива наименованието 'батенбергова' емисия.

      Наследникът на Трона - Княз Фердинанд I, започва да присъжда наградния знак скоро след встъпването си в длъжност през Август 1887г. Първата особа, на която е връчен знака на Българския Червен кръст е Британската Кралица Виктория, която получава уникален екземпляр, изработен от злато.

През 1908г. статутът на почетния знак бива изменен, като награждаванията вече ще могат да се осъществяват и за заслуги в мирно време. На 5-ти/18-ти Април същата година се въвежда нов тип на наградния знак, който е предназначен предимно (но не само) за награждаване на дами. Поради разликата в дизайна и размерите между двата типа знаци, първоначалният тип започва неофициално да се именува 'първа степен', а по-късния - 'втора степен'. На практика, подобно разграничение не съществува.

      Почетните знаци на Червения кръст се срещат в изключително много различни вариации, като между отделните образци има ясно обозначими разлики. В допълнение, самият знак може да се носи по три различни начина - окачен отляво на гърдите; окачен отляво на гърдите, но с овална лента във формата на розетка поставена под самия знак; както и окачен на трикольорна лента на гърдите (или на рамото за дамите). Материалите, от които са били изработвани знаците също варират. Някои знаци са били изработени от сребро с позлата, други от позлатен бронз. Съществуват и такива, изработени от жълта метална сплав. Производството се е осъществявало в Австро-Унгария и Германия.

      В късните стадии на Европейската война бива въведен нов дизайн на почетния знак, но в много ограничени количества. При него традиционната корона е заменена с българска хералдична корона. Поради малкия брой екземпляри от тази серия, най-вероятно става въпрос за пробва емисия, или емисия с особена цел.

Знак, ранен екземпляр от първи тип (на лента)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221130207.jpeg)

Първи тип

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-271221150438.jpeg)

Първи тип, сребърен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-271221150624.jpeg)

Първи тип, с уголемен кръст

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-271221150838.jpeg)

Втори тип

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-271221151009.jpeg)

Втора степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-271221151202.jpeg)

Втора степен с лента

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221125951.jpeg)

Трети тип, с българска корона

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-271221151611.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 28 December 2021, 12:18:09
Настолен медал "Княз Александър І"

Отсечен е в три степени – златен, сребърен и бронзов.
ОПИСАНИЕ - На аверса на медала е представена глава в десен профил на княз Александър І, с текстове от ляво - "17 априлий 1879", от дясно "26 август 1886".
На реверса е поместен владетелският герб на княз Александър І, като обединител на Княжество България и Източна Румелия. Около герба има надписи в два кръга: във външния кръг – "Александърь І первий царствующий князь на българитѣ", а във вътрешния кръг "Победоносний обединитель на Северна и Южна България" с лаврови клонки. Медалът е издаден след абдикацията на княз Александър І на 26 август 1886 г., вероятно във връзка с честване на годишнина от Съединението.
РАЗМЕРИ - 36 мм.

Настолен медал "Княз Александър І Победоносний обединител на Северна и Южна България 1885г." (реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221124109.jpeg)


Следващите снимки на медала са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060122133937.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060122134036.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 28 December 2021, 12:28:25
Възпоменателен медал за Възшествието на Княз Александър Батенберг

Въпреки забраната на чл. 58 от Търновската конституция княз Александър Батенберг веднага след качването си на престола през 1879 г. учредява възпоменателен медал по този повод. Той е личен (домашен) медал на княза и за първи път е раздаден през януари 1880 г. С него са наградени всички министри от първия кабинет на правителството; членовете на делегацията, поднесла акта за избора на княза в Ливадия (Русия); някои от членовете на княжеската свита и по изключение други лица. Последният награден е майор К. Паница - на 26 август 1886 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221124855.jpeg)


Следващата информация и снимките на този медал са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: Втората половина на 1879г.

Брой степени: една

Награждава се за: Лично от Монарха и по Негова собствена воля

Форма и размери: Кръгла, 27мм в диаметър

Лента: Бяла, окрайчена със зелена и червена ивици от двете страни

Аверс: Образът на младия Княз Александър I в профил. Околовръст е изписана титлата Му - "АЛЕКСАНДРЪ I. КНЯЗЬ НА БЪЛГАРIЯ"

Реверс: Българския герб - германски хералдичен щит с нанесен коронован лъв и коронован с Хесенската корона отгоре. От двете страни на щита са поставени два лъва-щитодържачи, стъпили върху декоративен постамент. Над герба е разположен свитък, който гласи "ЗА СПОМЕНЪ 1879", а в основата има аналогичен свитък, на който са изписани две дати от 1879г. (,,17 АПРИЛIЯ 24 ЮНIЯ") - датата на избирането на Княза и датата на пристигането му в Княжеството.

        Възпоменателният медал "За възшествието на Княз Александър I в 1879г." е първата българска награда, макар на теория, медалът да е раздаван като домашен медал по инициатива на Княза. Това е продиктувано от рестрикциите, наложени от Конституцията, която изрично забранява съществуването на ордени и знаци за отличие в рамките на Княжеството.

      Медалът е отсечен от сребро.

      Сред няколкото души, наградени с този медал, са представители на първия бългaрски кабинет, членове на Княжеската свита, негови роднини във Великото Херцогство Хесен, Руски генерали на служба в България и др. Подари малкия брой на носители, медалът е една от най-редките български награди днес.

Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-281221122607.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-281221122733.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 29 December 2021, 12:59:25
Медал за участие в Сръбско-българската война от 1885г.

Той е учреден с указ № 29 на княз Александър I Батенберг от 19 февруари 1886 г. Медалът е с две степени - сребърен и бронзов.
Със сребърни медали са награждавани всички военни, взели пряко участие в Сръбско-българската война от 1885 г., а с бронзови - всички, които са били на действителна военна служба от 6 септември 1885 г. до 16 декември 1885 г., и които не са взели непосредствено участие в боевете, но са влизали в състава на войсковите части, отряди и управления. Награждавани са били и граждани, взели участие във войната, а също и служителите във военните болници.


Първи вариант

Надписите са на руски език, най-вероятно медалът е сечен в Русия.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221183239.jpeg)


Втори вариант

Дата на учредяване: 14-ти Ноември 1886г.

Брой степени: Сребърен и бронзов медал

Награждава се за: участие във войната от 1885г.

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: четири малинено-пурпурни и три бели редуващи се ивици

Аверс: Поставени върху декоративен елемент, гербовете на България и Източна Румелия короновани с Хесенска корона отгоре. В пръстен околовръст е изписано, с църковнославянски шрифт: "АЛЕКСАНДРЪ I КНЯЗЬ БЪЛГАРСКИЙ" и шестолъча звезда в основата.

Реверс: Следният текст: "БЛАГОДАРНОТО ОТЕЧЕСТВО НА СВОИТѢ ХРАБРИ СИНОВЕ 1885" изписан на четири реда. Около текста е изобразен овален лавров венец с усукана около него лента, като върху видимите части на лентата са изписани имената на селищата, при които са се водили основните битки от войната през 1885г.: ДРАГОМАНЪ, ЦАРИБРОДЪ, ПИРОТЪ, ВИДИНЪ, СЛИВНИЦА, ГОРГУЛЯТА, БРѢЗНИКЪ.

https://bg.bulgariandecorations.com/medals/for_the_war_with_Serbia_in_1885


Сребърен медал "За участие в Сръбско-българската война 1885г."

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221093256.jpeg)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221183940.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 30 December 2021, 15:12:52
Медал "За Освобождението 1877-1878"

Източник на текста: https://bg.bulgariandecorations.com/medals/for_the_liberation_1877-1878

Дата на учредяване: 19-ти/31-ви Юли 1880г.

Брой степени: една

Награждава се за: представители на българското Опълчение, воювали по време на Руско-турската война от 1877-1878г.

Форма и размери: Кръгла, 32мм в диаметър

Лента: Червена, с бяла ивица близо до двата края

Аверс: Коронованият вензел на Княз Александър I. В кръг наоколо са изписани имената на селищата, при които са се водили най-ожесточените битки на опълченците - ЕЗКИ-ЗАГРА, ШИПКА и ШЕЙНОВО, както и датата 19. ЮЛIЙ 1880. Всяка една част от текста е разделена от съседните две посредством шестолъчи звезди.

Реверс: Следният текст: "НА ОПОЛЧЕНЦИТѢ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 1877-1878", изписан на пет реда. Текстът е вписан в овален венец, съставен от дъбова (отляво) и лаврова (отдясно) клонки, завързани заедно в основата чрез лента.

        Възпоменателният медал "За Освобождението 1877-1878" е бил учреден в деня на третата годишнина от кървавите боеве при Ески-Загра (Стара Загора) по време на войната от 1877-1878г.

        Медалът е изработен от жълта метална сплав.

        На практика, това е първият масово раздаван медал в българската история. През втората половина на 1880г. и през първите месеци на 1881г., всички живи опълченци, включително живеещите в Източна Румелия, са получили възпоменателния медал. Има вероятност и малък брой медали да са били раздадени на представители на руската армия, макар самата процедура за придобиване на права за получаване на медала да е прекалено бюрократична и тромава дори за самите българи. В крайна сметка, над 7,000 медала са били връчени на своите притежатели.


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-301221151108.jpeg)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221140414.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 31 December 2021, 15:24:45
Медал за участие в Балканските войни (1912-1913)

Информацията за този медал е от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/medals/for_participation_in_the_Balkan_wars_of_1912-1913

Дата на учредяване: 9-ти Декември 1933г.

Брой степени: една

Награждава се за: като възпоминание за участие във войните от 1912-1913г.

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: В зависимост от получателя на медала, има три вида ленти: (1) зелена с две бели и една червена ивици по краищата - за фронтови ветерани; (2) същата лента, но с допълнителна бяла ивица в средата - за непреки участници в битките, и (3) отново същата лента, но вместо бяла, ивицата в средата е черна. Медалите на лента с черна ивица по средата са се връчвали на жив роднина на загинал войник или офицер.

Аверс: Малкият български герб с два кръстосани меча зад него. На заден план са изобразени извити лавров (отляво) и дъбов (отдясно) венец.

Реверс: Годините "1912-1913", изписани на два реда и заобиколени от венец, съставен от рози, дъбови и лаврови клонки, както и житни класове, като в основата си венецът е привързан с панделка.

      Възпоменателният медал за Балканските войни от 1912-1913 е бил учреден заедно с аналогичния Медал за участие във Великата война в края на 1933г., с цел да се отдаде нужната почит на живите ветерани, както и на всички непреки участници в тези два военни конфликта.

      Доста нетрадиционно изискване е въведено за тези, които се квалифицират да бъдат наградени с медала. Нужно е да се закупи специално изработена пощенска марка, с която се облепя наградния документ. Паричните средства, които са събрани от закупените марки са били депозирани във специален фонд, имащ за цел да подпомогне изграждането на нова сграда, в която да се помещава Националния Военноисторически музей в София.

      Медалът е бил раздаван на живите ветерани от войната (генерали, офицери, фелдфебели и редови чинове), цивилни с особени заслуги към армията, военни кореспонденти, доброволци, милосърдни сестри, медици, близки на загиналите на бойното поле (най-често родители или наследници) и прочее. Също така, всички военни щандарти, чиито подразделения са участвали във войната, също са били декорирани с възпоменателния медал.

      Материалът, от който са изработени медалите е бяла метална сплав. Според регистрите, около 30 000 медала са били отсечени и връчени. Няма данни за връчени медали в чужбина (ако изобщо има такива).

      Периодът на награждаване с медала се е проточил с години. Официално, награждаванията с него са преустановени след 1-ви Януари 1940г.

      Производството се е състояло в Германия и Швейцария.

      Настоящият медал, заедно с Медала за Европейската война, всъщност са последно учредените официални награди преди комунистическия преврат от 1944г.


Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-311221152205.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-311221152406.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 01 January 2022, 14:11:56
Медал за участие във войната 1915-1918

Източник на текста: сайта Bulgarian Royal Decorations

https://bg.bulgariandecorations.com/medals/for_participation_in_the_war_of_1915-1918

Дата на учредяване: 9-ти Декември 1933г.

Брой степени: една

Награждава се за: като възпоминание за участие във войната от 1915-1918

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: В зависимост от получателя на медала, има три вида ленти: (1) червена с две бели и една зелена ивици по краищата - за фронтови ветерани; (2) същата лента, но с допълнителна бяла ивица в средата - за непреки участници в битките, и (3) отново същата лента, но вместо бяла, ивицата в средата е черна. Медалите на лента с черна ивица по средата са се връчвали на жив роднина на загинал войник или офицер.

Аверс: Малкият български герб с два кръстосани меча зад него. На заден план са изобразени извити лавров (отляво) и дъбов (отдясно) венец.

Реверс: Годините "1915-1918", изписани на два реда и заобиколени от венец, съставен от рози, дъбови и лаврови клонки, както и житни класове, като в основата си венецът е привързан с панделка.


      Възпоменателният медал за Първата Световна война е бил учреден заедно с аналогичния Медал за участие в Балканските войни в края на 1933г., с цел да се отдаде нужната почит на живите ветерани, както и на всички непреки участници в тези два военни конфликта.

      Доста нетрадиционно изискване е въведено за тези, които се квалифицират да бъдат наградени с медала. Нужно е да се закупи специално изработена пощенска марка, с която се облепя наградния документ. Паричните средства, които са събрани от закупените марки са били депозирани във специален фонд, имащ за цел да подпомогне изграждането на нова сграда, в която да се помещава Националния Военноисторически музей в София.

      Медалът е бил раздаван на живите ветерани от войната (генерали, офицери, фелдфебели и редови чинове), цивилни с особени заслуги към армията, военни кореспонденти, доброволци, милосърдни сестри, медици, близки на загиналите на бойното поле (най-често родители или наследници) и прочее. Също така, всички военни щандарти, чиито подразделения са участвали във войната, също са били декорирани с възпоменателния медал.

        Медалите са изработени от златиста метална сплав. Данните в регистрите сочат, че около 50 000 медала са били връчени в България. Допълнително, почти 200 000 медала са били изпратени в чужбина, за награждаване на участници във войната от бившите съюзни армии - Германия, Австрия, Унгария.

      Официално, награждаванията с медала са преустановени след 1-ви Януари 1940г.

      Производството се е състояло в Германия и Швейцария.

      Настоящият медал, заедно с Медала за Балканските войни, всъщност са последно учредените официални награди преди комунистическия преврат от 1944г.


Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221123208.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221123246.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 01 January 2022, 14:21:43
Българска значка ,,Спомен от войната 1915-1917"

Българска значка ''Спомен от войната 1915-1917". Изработена е в Германия. Такива значки се разпространяват главно сред военните чинове. Средствата от закупуването са предназначени за семействата на загиналите в боевете по време на Първата световна война.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221182824.jpeg)

Втори вариант:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010122142104.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 01 January 2022, 14:35:04
Кръст за обявяването на Независимостта на България

Възпоменателният кръст ,,За независимостта на България 1908 година" е българско отличие давано в Царство България по случай Независимостта, което обикновено се разглежда като медал.

Медалът е учреден е през първата половина на 1909 с рескрипт на XIV НС. С медала са наградени множество поборници от въстанията, както и офицери и подофицери. Също тага отличието получава цялото царско семейство, множество държавни и представители на интелигенцията. Съгласно дневника на наградените с Възпоменателен кръст ,,за независимостта", отличието е връчено на 11,490 души.

Медалът ,,За независимостта" има формата на румънски (двоен) кръст с дължина на рамената 40 мм и е изработен от бронз. Има вариант за мъже – с правоъгълна лента и за жени – с панделка. Жените, които получават медала са предимно съпругите на видни военни и държавни дейци, както и някои придворни дами. Среща се и много рядка емисия, при която на лицевата страна липсват короните на четирите крила на кръста, вероятно става дума за пробна емисия.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Кръст за обявяването на Независимостта на България (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1908)


Кръст за независимостта на България 1908г. (за дами)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221124406.jpeg)


Следващите снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Кръст за независимостта на България 1908г. (аверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010122143228.jpeg)

Кръст за независимостта на България 1908г. (реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010122143324.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 02 January 2022, 08:26:44
Бронзов кръст ,,100 години независима България"

Бронзовият кръст "100 години независима България" е копие на Кръста за независимост от 1909г. Той е раздаден на участниците в тържествата във Велико Търново през 2008г. Към бронзовия медал има и дамски кръст.

Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-020122082456.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221125131.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 02 January 2022, 08:31:51
Медал ,,100 години независима България"

Медалът е учреден през 2008г. от Националния инициативен комитет за отбелязване на 100–годишнината от обявяване на Независимостта на България. Комитетът е под патронажа на президента на Републиката и под председателството на министър председателя.

Медалът е раздаван от Министъра на отбраната, Щаба по отбраната, както и упълномощени от тях структури и организации.

С медала са удостоени действащи офицери, ветерани – участници във войната, както и граждански лица – народни представители, общественици, взели участие и допринесли за честване на годишнината.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221123852.jpeg)

Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 02 January 2022, 08:38:28
Нагръден знак ,,За спасяване на знаме"

Нагръден знак ,,За спасяване на знаме" е учреден през 1922г. за онези войници и офицери, които са спасили знамена след попадане в плен или заложничество по време на Първата световна война. Въпреки че няколко български полка стават заложници на Антантата съгласно подписаните условия на примирието, нито едно знаме не попадна в ръцете на ,,победителите". Всичките 14 знамена са спасени от български офицери и войници, с риск от незабавен разстрел. Знамената са закопавани в земята, крити под дрехите в продължение на месеци и предавани като щафета във военопленническите лагери, но скоро скед края на войната всички полкови знамена заемат местата си в двореца. За героизма, спасителите са наградени с този знак, а на знамената са прикрепени специални гривни с имената на спасителите им.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221131236.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 02 January 2022, 14:20:18
Медал ,,За наука и изкуство"

Учреден е от княз Александър Батенберг на 24 март 1883 година. С медала са награждавани лица отличили се с високи постижения в науката, изкуството и стопанския живот на страната. Медала е в две степени - Златен и Сребърен, с диаметър 36 mm. След 1908 година се добавя и корона към медала. Княз Александър I Батенберг раздава една емисия. Княз Фердинанд има две емисии - княжеска, където е с титлата княз и царска емисия след 1908 година с титла цар и прибавя корона към медала. Медала е доста рядък, за целия период на раздаване с него са наградени около 300 души и то предимно със сребърния медал. С медала са отличени най-известните български дейци на науката и изкуството. Медала е придужен и от грамота, обикновено подписана лично от княза / царя.

Медал ,,За наука и изкуство" - емисия на княз Александър Батенберг.
Източник: Bulgarian Royal Decorations
https://bg.bulgariandecorations.com/medals/for_science_and_art

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-020122141743.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-020122141950.jpeg)


Медал ,,За наука и изкуство". Емисия на цар Фердинанд

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221174531.jpeg)

Медал ,,За наука и изкуство". Емисия на цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221123437.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 03 January 2022, 14:12:23
Бронзов медал "25 години Априлско въстание", 1901 г.

Учреден с княжески рескрипт на 19 април 1901 г. С него са наградени всички живи участници в Априлското въстание, а също така опълченци, поборници и граждани взели активно участие в борбите за национално освобождение 1876-1878 г. Интересното при този медал е, че той е първия изцяло изработен в България. Проектът на медала е изработен от колектив: Иван Мърквичка, Антон Митов и Борис Шатц. Изработката е възложена на Ювелирната фабрика на Никола Събев в София. Медалът е изработен от бронз, има диаметър 34 мм, носи се на червена лента с зелено и бяло в краищата.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221140040.jpeg)


Следващата информация и снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 19-ти Април / 2-ри Май 1901г.

Брой степени: една

Награждава се за: на всички живи поборници, в памет на участието им в Априлското въстание

Форма и размери: кръгла, 34мм в диаметър

Лента: червена, фланкирана със зелена и бяла ивица по краищата

Аверс: Коронован български лъв и девизът на въстаниците "СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ + 20 АПРИЛИЙ 1876 Г.", изписан в полукръг под него. В околовръст е изобразен декоративен пръстен, съставен от редуващи се флорални елементи и правоъгълни плочки, на всяка от които е изписано името на селище, взело дейно участие в събитията: ПЕРУЩИЦА, КЛИСУРА, БАТАКЪ, КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ.

Реверс: Стихът на поета Христо Ботьов "ТОЗЪ КОЙТО ПАДНЕ ВЪ БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА", разположен на шест реда, с лаврова клонка под него. В околовръст е изписано: ФЕРДИНАНДЪ Iй КНЯЗЬ БЪЛГАРСКИЙ НА ПОБОРНИЦИТѢ. 20 АПРИЛИИ 1901 Г., като двата пасажа са отделени чрез четирилъчеви звезди.

Възпоменателният медал по случай 25-годишнината от паметните събития е учреден чрез княжески рескрипт. Целта му е с него да се отличат всички живи ветерани и поборници от 1876-та година.

      Първите награждавания са направени лично от Княза по време на официалната церемония, проведена в Панагюрище през Април 1901 г. Останалите медали са били разпределени и разпратени до местните поборнически организации, които от своя страна се ангажират наградите да достигнат до своите получатели.

      Настоящият медал е първият, който е бил проектиран и изсечен в България (освен стоманените матрици, които са изработени в чужбина). Гравьорът е проф. Борис Шатц, а отсичането на медалите е изпълнено от фабриката на Никола Събев в София.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-030122141120.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 03 January 2022, 14:39:47
Медал "100 години Априлско въстание"

За съжаление, не можах да намеря никаква конкретна информация за този медал, освен снимката  :tired:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221071352.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 03 January 2022, 14:48:12
Медал "За раздаването знамената на българската войска в 1881г."

Информацията и снимките на този медал са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 30-ти Август/11-ти Септември 1881г.

Брой степени: една

Награждава се за: на малък брой участници в церемонията по раздаването на дружинните знамена на българската войска

Форма и размери: кръгла, 20мм в диаметър, с хесенска корона-носач отгоре

Лента: червена, тясна

Аверс: Вензелът на Княз Александър I заобиколен от две клонки - лаврова отляво и дъбова отдясно, завързани заедно с лента в основата

Реверс: Следният текст: "1881 30 АВГУСТЪ ВЪ СПОМѢНЪ НА РАЗДАВАНИЕТО ЗНАМЕНАТА НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА", изписан на седем реда

      Възпоменателният медал "За раздаването знамената на българската войска в 1881г." е един от най-редките български награди днес. Той е бил създаден и отсечен, за да ознаменува паметното събитие - получаването на полковите бойни знамена от страна на дружините на българската войска.

      Официалната церемония се е състояла на 30-ти Август/11-ти Септември 1881г. в тогавашните покрайнини на град София, където Монархът първо учредява, а после и лично раздава медала на част от висшите офицери от армията, дружинните командири, знаменосците и най-вероятно на министрите, които също присъстват.


Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-030122144636.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-030122144738.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 04 January 2022, 15:02:50
Български медал по повод възшествието на княз Фердинанд 1887г.

Български медал по повод встъпването на княз Фердинанд на престола през 1887г.

Медалът има 3 степени и е с триъгълна лента с две зелени и три бели ивици. Изработен е във Виена от фирмата ''K. F. Rothe''. Носи се на лявата страна на гърдите.

II степен - аверс и реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221173023.jpeg)


Следващата информация и снимките са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Кръст "За Възшествието на Княз Фердинанд I в 1887г."

Дата на учредяване: 21-ви Декември 1887г. / 2-ри Януари 1888 г.

Брой степени: три

Награждава се за: различни критерии

Форма и размери: Малтийски кръст с топчести върхове, кръгъл централен медальон и лилии между раменете на кръста. 41мм в ширина.

Лента: Три светлозелени и две бели редуващи се ивици.

Аверс: 1-ва степен: Позлатен кръст. Централният медальон е емайлиран в червено, вензелът на Княза в бяло, а пръстена - в зелено, върху който е изписано със златисти букви "БОЖИЯ И НАРОДНА ВОЛЯ" и две петолъчни звезди, посредством които се отделят двете части на текста. Втората степен е аналогична, но без никакъв емайл. Третата степен е също с идентичен дизайн, но вместо позлатен, кръстът е посребрен.

Реверс: 1-ва степен: Позлатен малтийски кръст, централният медальон пресъздава емайлиран Саксонски герб (черни и златни пояси с нанесена диагонално зелена корона), а на пръстена се виждат две дати - "25 ЮЛIЙ 2 АВГУСТЪ 1887" изписани със златни букви и отделени посредством петолъчна звезда. Втора и трета степен са подобни, но при тях липсва емайл. Последната степен, за разлика от останалите, е посребрена.

I степен, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-040122145604.jpeg)

I степен, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-040122145724.jpeg)

I степен за дами, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-040122145848.jpeg)

II степен, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-040122145949.jpeg)

III степен, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-040122150112.jpeg)

III степен, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-040122150234.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 05 January 2022, 14:21:12
Медал "За сватбата на Княз Фердинанд I и Мария-Луиза"

Възпоменателен медал за сватбата на княз Фердинанд и принцеса Мария Луиза Бурбонска от 1893г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221183352.jpeg)


Следващата информация и снимките са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 3-ти / 15-ти Май 1893г.

Брой степени: златен, сребърен и бронзов медал

Награждава се за: като възпоменание за сватбата на Княза

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: тъмносиня с широки червени кантове в краищата

Аверс: Образите на младоженците, заобиколени от следния текст: "ФЕРДИНАНДЪ I. КНЯЗЬ БЪЛГАРСКИЙ. МАРИА ЛУИЗА БУРБОНСКА ПРИНЦЕССА ПАРМСКА" и малка петолъча звезда в основата.

Реверс: Върху декоративен постамент с вграден в него факел, династическите гербове на Княза и Княгинята, короновани с българска Царска корона с лапети отгоре. През орнаментите на декоративния елемент е прокаран свитък, на който е написано мотото "ВѢРNОСТЬ И ПОСТОЯNСТВО" (като българската буква 'H' е заменена с латинската "N"). В горната част на медала са изписани две дати - датата на сватбената церемония (8-ми Април) и датата на пристигането на Княжеската двойка в България (30-ти Април), а годината 1893-та е изписана в долната част.

      Възпоменателния медал за Княжеската сватба е бил учреден от Монарха през първите дни след завръщането си в България. Общо, повече от 6 000 медала са били отсечени и раздадени. Успоредно с този официален медал, съществуват множество други неофициални награди, посветени на това паметно събитие. Това еднозначно говори за желанието на Княза и правителството Му да разпространят новините за женитбата на Княза до всички краища на Княжеството и отвъд него.

Медалът е бил произведен в три степени - златен (тоест, позлатен), сребърен и бронзов медал, като последните две степени могат да се даряват и без корона над медала.

      Златният медал е бил връчен на малцина висши държавни мъже, както и на короновани особи и членове на Техните семейства зад граница.

Сребърният медал с корона е бил даван на министри, висши държавни служители, генерали и офицери, архиепископи и чужденци. Сребърният медал без корона - на членове на Парламента, офицери, околийски началници, градски кметове и други официални лица, които са посрещали Княжеската двойка по пътя Им към София.

Бронзовият медал с корона е изключително рядък. Той е бил отсечен в много малък тираж и е бил раздаван на обслужващ персонал от свитата на Княза.

        Бронзовият медал без корона е най-често срещаният вариант на медала. Той е бил връчван на редица официални лица - кметове на малки градчета и села, подофицери, свещеници и нисши чиновници.

Съществуват и настолни варианти на медала. Те са с по-голям размер и променен дизайн на реверса. За съжаление, все още не е известно за какво са били дарявани и дали са били наградни медали въобще.

Златен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122140833.jpeg)

Сребърен медал с корона, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122141052.jpeg)

Сребърен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122141227.jpeg)

Бронзов медал с корона, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122141431.jpeg)

Бронзов медал, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122141602.jpeg)

Настолен златен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122141733.jpeg)

Настолен сребърен медал, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-050122141852.jpeg)


...и още една снимка на настолния златен медал, аверс и реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221123320.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 06 January 2022, 13:23:04
Неофициален възпоменателен медал по случай сватбата на княз Фердинанд и принцеса Мария Луиза Бурбонска през 1893г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221184112.jpeg)


Следващите снимки са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/


Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060122133051.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060122133211.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 06 January 2022, 13:33:10
Медал за сватбата на цар Борис III и Йоанна Савойска

Неофициален възпоменателен медал по случай сватбата на цар Борис III и Йоанна Савойска (1930 г., бронз)

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060122131941.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060122132113.jpeg)

Снимките са от сайта Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 06 January 2022, 13:34:28
Почетна значка за сватбата на Царица Йоанна и Цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221151109.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 07 January 2022, 14:18:16
Неофициални медали за възшествието на княз Александър I

Медалите са настолни, на немски и на френски език.

Източник на снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Медал на френски език. Сечен в Брюкселския монетен двор за отбелязване на възшествието на българския престол на княз Александър I Батенберг на 17/29 април 1879г.

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070122141108.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070122141314.jpeg)

Медал на немски език

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070122141617.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070122141727.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 07 January 2022, 14:25:32
Неофициален медал за възшествието на княз Фердинанд I

Медалът е настолен, на френски език
Стилът му е същия, като на френския медал за възшествието на княз Александър Батенберг от предишния постинг.

Източник на снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070122142400.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070122142454.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 08 January 2022, 15:18:39
Неофициални възпоменателни медали за Пловдивското изложение през 1892г.

Медалите са два  и са на княз Фердинанд.
На аверса е изображението на княза, а на реверса е възпоменателния надпис за Пловдивския панаир от 1892г.

Настолен медал на княз Фердинанд за земеделско-промишленото изложение в Пловдив 1892 г. (Пловдивския панаир)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221183806.jpeg)

Медал на княз Фердинанд за земеделско-промишленото изложение в Пловдив 1892 г. (Пловдивския панаир)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221072405.jpeg)

Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 08 January 2022, 15:27:11
Медал, издаден по повод смъртта на княгиня Мария-Луиза

Медал, издаден по повод смъртта на княгиня Мария-Луиза на 19 януари 1899г.
(отляво е реверса, а отдясно - аверса)


(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221183547.jpeg)Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 09 January 2022, 15:12:27
Възпоменателен медал за обявяването на Балканската война 1912г.

Медалът е настолен и неофициален, на аверса е ликът на цар Фердинанд, а на реверса е изобразен християнски кръст и надпис на латински: "In hoc signo vinces" (С този знак ще победиш).

Източник на снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Неофициален възпоменателен медал по случай началото на военната кампания против Османската империя от 1912г., аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-090122151025.jpeg)

Неофициален възпоменателен медал по случай началото на военната кампания против Османската империя от 1912г., реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-090122151137.jpeg)

Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 09 January 2022, 15:16:13
Почетен кръст на царица Елеонора

Учреден от царица Елеонора Българска през 1913г. по време на Балканската война и голямото земетресение във Велико Търново.
На кръста има надпис: "Божие е нашето дело. 1912-1913. България"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221173938.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 10 January 2022, 13:49:50
Медал "За построяването на ЖП линията Ямбол-Бургас"

Източник на текста и снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/


Дата на учредяване: 14-ти / 26-ти Май 1890г.

Брой степени: сребърен и бронзов медал

Награждава се за: участие в построяването на линията Ямбол-Бургас

Форма и размери: кръгла, 30мм в диаметър

Лента: червена, с тясна бяла и по-тясна зелена ивици по краищата

Аверс: Образът на Княз Фердинанд I в профил, заобиколен от титлата My: "ФЕРДИНАНДЪ Iий КНЯЗЬ НА БЪЛГАРИЯ", като двете части са отделени една от друга посредством шестолъчи отворени звезди.

Реверс: Крилато колело със светкавици. Над него по-малка композиция, съставена от ролетка с кръстосани лопата и брадва зад нея. В пръстен около ръба е изписано "ЯМБОЛЪ – БУРГАСЪ 14. МАЙ 1890".


      Медалът, посветен на завършването на строежа на железопътната линия Ямбол-Бургас е учреден вследствие на решение на Министерството на Финансите и е изработен в три варианта - 90мм, 50мм и 30мм в диаметър, като само последния тип има статус на награден медал, който се носи отляво на гърдите на наградения.

      30мм вариант на медала е бил връчен на представителите на Пионерския полк, който е бил отговорен за самото строителство на линията. Офицерите от полка са били удостоени със сребърния медал, а офицерските кандидати, фелдфебелите и нижните чинове - с бронзовия.

Вариантът с размери 90мм е бил отсечен от злато, като единствен негов получател е бил НЦВ Княза. Едва по-късно този вариант е бил дарен и на майка Му - Княгиня Клементина.

        Както 90мм, така и 50мм варианти на медала имат различно и по-детайлизирано изображение на реверса. Там се вижда преминаващ парен локомотив. За разлика от изображението, текстът остава непроменен. 50мм настолни медали са били отсечени в три варианта - златен (позлатен бронз), сребърен (посребрен бронз) и бронзов. Златните са били давани на министри, сребърните - заместник-министри, депутати и прочее, а бронзовите - правителствени ръководни кадри от висш и среден ранг.

      Тъй като тези варианти на медала не са наградни, бихме могли да ги възприемем като възпоменателни награди в чест на успешният завършек на тази важна железопътна линия.


30мм сребърен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134130.jpeg)

30мм сребърен медал, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134304.jpeg)

30мм бронзов медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134407.jpeg)

50мм златен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134522.jpeg)

50мм златен медал, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134621.jpeg)

50мм сребърен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134722.jpeg)

50мм бронзов медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122134821.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 10 January 2022, 14:02:55
Юбилеен медал "25 години царуване на Цар Фердинанд I"

Източник на текста и снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/


Дата на учредяване: през 1912г.

Брой степени: една

Награждава се за: лично връчван от Монарха, като възпоменание за Неговия сребърен юбилей като държавен глава

Форма и размери: кръгла, 34мм в диаметър

Лента: бяла, със зелена ивица близо до двата края

Аверс: Образът на Цар Фердинанд I, облечен в парадна униформа. От дясната страна на медала е изписано "ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ" на два дъгообразни реда.

Реверс: Царският герб заобиколен от следния текст: "СПОМЕНЪ ЗА ДВАЙСЕТИПЕТГОДИШНО ЧЕСТИТО ЦАРУВАНЕ" и годините 1887-1912 в долната част на медала.


      Медалът, посветен на сребърният юбилей на Царя е един от най-редките и почетни медали на Царска България. Той е бил отсечен в много малък тираж и е бил награждаван лично от Царя, предимно на висши държавни служители, генерали, както и членове на свитата Му.

      Документирани са и редица награждавания с медала дори след абдикацията на Монарха, по време на пребиваването му в Кобург.

      Материалът, от който е изготвен медала е позлатен бронз, а лентата, на която е окачен ясно символизира династическата принадлежност на Цар Фердинанд.


Освен нагръдният медал, съществуват и по-големи екземпляри (90мм в диаметър) с настолен характер. Те се характеризират със същия дизайн, но не са наградни. Степените, в които са били произведени са три: златни настолни медали (от позлатен бронз), сребърни настолни медали (посребрен бронз) и бронзови такива.


Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122135645.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122135731.jpeg)

Златен настолен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122135844.jpeg)

Златен настолен медал, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122135953.jpeg)

Сребърен настолен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122140053.jpeg)

Бронзов настолен медал, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100122140156.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 11 January 2022, 13:15:29
Кръстове за 10 и 20 години отлична служба

Източник на текста и снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 2-ри / 14-ти Август 1889г.

Брой степени: за офицери: сребърен кръст за X години и емайлиран златист кръст за XX години отлична служба; подофицери – златисти кръстове, наподобяващи тези за офицери, но без емайл

Награждава се за: на военни лица, за X и/или XX години вярна, непрекъсната и безупречна служба във войската

Форма и размери: Кръст патé с овален център

Лента: трицветна, разделена на равни по ширина жълта, черна и бяла ивици

Аверс:
Кръстове за X години: раменете на кръста са покрити с декоративни точици. Централният медальон изобразява коронования вензел на настоящия Монарх, изобразен над римската цифра "X" (индикирайки броя на годините), и заобиколен от текста "ОТЛИЧНА СЛУЖБА"..

Кръстове за XX години: Златист кръст с рамене емайлирани в зелено и бордюр от бял емайл. Централният медальон е емайлиран в бяло (центъра) и червено (пръстена). В центъра отново е поставен коронования вензел на Монарха, а на пръстена е изписано със златисти букви "ОТЛИЧНА СЛУЖБА", като двете думи са разделени посредством шестолъчи звезди. Кръстът е провесен от лентата посредством овален златист лавров венец с емайлирани в зелено клонки. В средата на венеца са поставени златисти римски цифри "XX". Кръстът за подофицери е почти идентичен, но липсва емайл.

Реверс:
Кръстове за X години: раменете на кръста са покрити с декоративни точици. Централният медальон изобразява коронован български лъв с или без нанесен Саксонски щит на гърдите.

Кръстове за XX години: Златист кръст с рамене емайлирани в зелено и бордюр от бял емайл. Централният медальон е емайлиран в бяло (Княз/Цар Фердинанд) или червено (Цар Борис III) и изобразява датата "2 АВГУСТЪ 1887" (Княз/Цар Фердинанд) или златен български лъв (Цар Борис III). Кръстът е провесен от лентата посредством овален златист лавров венец с емайлирани в зелено клонки. В средата на венеца са поставени златисти римски цифри "XX". Кръстът за подофицери е почти идентичен, но липсва емайл. Кръстовете за подофицери копират Борисовият вариант на кръста, но са без наличие на емайл.

Кръстът за десет години отлична и предана служба в българската войска е бил учреден чрез владетелски декрет, осъществявайки предхождащо решение на Орденския съвет на Военния Орден "За Храброст". Тази нова награда би следвало да се връчва на всички офицери (както и подофицери и офицерски кандидати), които са служили вярно в период от поне десет години, доказвайки себе си като верни и надеждни професионалисти.

      Сред първите наградени с новия знак са бившия регент Полковник Сава Муткуров, Полковник Данаил Николаев и др. Те са получили сребърния кръст на знака още в самия ден на учредяването му, а именно деня на втората годишнина от идването на Княз Фердинанд в България.

      Офицерите се удостояват с кръст, който е изработен от сребро, а офицерските кандидати и подофицерите с аналогичен кръст, но изработен от позлатен бронз или жълта метална сплав. Размерът и на двата вида кръстове е около 34мм.

      Съществуват два основни вида (или емисии) на кръстовете за десет години отлична служба - един от периода на Княз/Цар Фердинанд и един от периода на сина Му - Борис. Разликите между тези два вида са (1) вензела на владетеля и (2) наличието или липсата на Саксонски щит върху гърдите на лъва на реверса.


Кръст за 10 години отлична служба

Кръст за X години (офицерски), Фердинанд I

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122131302.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122131452.jpeg)


Кръст за X години (подофицерски), Фердинанд I

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122131937.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122132042.jpeg)


Кръст за X години (офицерски), Борис III

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122132342.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122132522.jpeg)

Кръст за X години (подофицерски), Борис III

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122132840.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122132931.jpeg)
 :arrow:
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 11 January 2022, 13:35:14
:arrow:
Кръст за 20 години отлична служба

Източник на текста и снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/


Кръст за XX години (офицерски), Фердинанд I

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122133350.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122133500.jpeg)

Кръст за XX години (офицерски), Борис III

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122133806.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122133912.jpeg)


През пролетта на 1933г. се въвежда и подофицерски вариант на кръста за XX години отлична служба. Оформлението му е идентично на офицерския кръст, но за разлика от него е изработен изцяло от метал и липсва емайл. Размерите му са около 39мм в ширина.


Кръст за XX години (подофицерски), Борис III

- аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122134233.jpeg)

- реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110122134330.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 12 January 2022, 15:20:12
Възпоменателен знак за 80-та годишнина на Принцеса Клементина

Източник на текста и снимките: Bulgarian Royal Decorations https://bg.bulgariandecorations.com/

Дата на учредяване: 22-ри Май / 3-ти Юни 1899г.

Брой степени: златен, сребърен и бронзов

Награждава се за: като възпоминание и награда за отлична служба на офицери, подофицери и войници от 9-ти пеши Пловдивски на НЦВ Княгиня Клементина полк

Форма и размери: кръгла, 32мм в диаметър

Лента: черна, окрайчена с тясна синя ивица

Аверс: Коронования вензел на Принцеса Клементина, заобиколен от думите "ЧЕСТЬ" и "ВѢРНОСТЬ", отделени една от друга посредством малки шестолъчи звезди, всяка една от които е изобразена между два декоративни елемента.

Реверс: Бурбонска лилия. В околовръст са изписани датите "22 МАЙ 1899" и "14 ЯНУАРИЙ 1888" разделени чрез две малки шестолъчи звезди.


      Знакът е бил учреден в чест на 80-тия юбилей на НЦВ Княгиня Клементина (майката на българския Монарх). Целта на тази награда е била с нея да се удостоят военни лица от 9-ти пеши Пловдивски полк, чиито патрон е Княгинята. Тя е поела шефството на полка на 14-ти Януари 1888 - една от годините, изписани на самия знак.

      Самият 9-ти пеши полк е един от най-добре оборудваните и подготвени бойни единици в рамките на Българската войска в края на XIX и началото на XX век. Това е в резултат от огромните финансови средства, с които Княгинята е подпомагала издръжката на полка чак до самата си кончина през 1907г.

      Почетният знак е бил отсечен в три степени. Златна степен са получавали старшите и щабни офицери от полка. Нисшите офицери - сребърна степен, а подофицерите и редовите чинове са получавали бронзов знак.

      Княз (по-късно Цар) Фердинанд I също е бил удостоен със златен почетен знак, бидейки номинално назначен за старши офицер от полка.

      Знакът към днешна дата е много рядък, тъй като е бил раздаван сред състава на една-единствена военна единица. Някои факти сочат, че малка част знаци са били също така раздадени и на особи от близкото обкръжение на Княгинята, а вероятно и нейни роднини зад граница. Историята и предназначението на тази декорация имат нужда от допълнително изследване.


Златен, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-120122151629.jpeg)

Сребърен, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-120122151739.jpeg)

Сребърен, реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-120122151833.jpeg)

Бронзов, аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-120122151918.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 13 January 2022, 13:32:41
Значка за храброст на българската пехота

За съжаление, не можах да намеря по-подробна информация за тази значка, освен че е била връчвана от 1921 до 1945г. По всяка вероятност, значката е имала 3 степени - златна (или позлатена?), сребърна и бронзова. Първата и втората степен са за офицери и генерали, а третата е за подофицери и войници. И трите степени са с монограма на цар Борис III.

I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-130122140419.jpeg)

II степен (сребърна)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221150303.jpeg)

III степен (бронзова)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221174200.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 13 January 2022, 13:44:58
Възпоменателен медал по случай 10 години от възшествието на Цар Борис III

Възпоменателният медал е по случай 10 години от възшествието на Цар Борис III - 1928г.
На медала са изписани годините на още няколко събития, чиито кръгли годишнини са чествани през същата година.

На аверса са ликовете на цар Симеон Велики и цар Борис III, а на реверса е изобразен боен щит и годините на паметни събития от Българската история.

Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-130122133721.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-130122134152.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 13 January 2022, 15:09:33
Възпоменателен знак за пострадалите от войните

Източник на текста и снимката: Национален военноисторически музей

На 13 януари 1941 г. със заповед на министъра на войната генерал-лейтенант Теодоси Даскалов е учреден ,,Възпоменателен знак за пострадалите от войните".

Изготвен в два варианта, той е раздаван до края на Втората световната война като ,,израз на отличие и похвала към ранените и убитите във време на война по нашите бойни полета". Когато се дава за раняване, кръстът е покрит със светлосин емайл, а върху щита се изписва цифра ,,1", ,,2" или ,,3", в зависимост от броя на раняванията. Върху предназначения за близки на загинали знак кръстът е покрит с черен емайл, изображение на кръст е поставено и върху щита вместо цифра. Според замисъла на създателите на отличието, поставените върху него изображения символизират отечеството, монарха, славата, страданието, смъртта и войната.

Право да получат и носят възпоменателния знак имат ранените във войните за национално освобождение и обединение, както и наследниците на загиналите. Всички носители на знака получават специален документ – легитимация, издадена от Общия съюз на пострадалите от войните в България, която удостоверява правото на наградения да носи отличието.

На 25 март 2014 г. със заповед на министъра на отбраната учреденият през 1941 г. ,,Възпоменателен знак за пострадалите от войните" е възстановен като ведомствена награда на Министерство на отбраната. Под името ,,Знак за пострадалите във военен конфликт, мисия и операция" той, подобно на предходния знак, също се изготвя в два варианта – за ранени и за загинали. Автор на проектите е художникът Александър Занков. Дава се ,,в израз на благодарност към военнослужещите и цивилните служители от Въоръжените сили, ранени или загинали при изпълнение на служебния им дълг при военен конфликт, при участие в мисия, операция зад граница или за принос в националната сигурност в мирно време".

На изображението: Знак ,,За едно раняване" на фелдф. Добри Филев от 10-и пехотен родопски полк, ранен на 24 август 1916 г. в боя за Чеган, източно от Лерин

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-130122150606.jpeg)


...и още едно изображение, на възпоменателен знак за загинал на фронта:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-160122150510.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 14 January 2022, 14:08:30
Значка на българската държавна полиция

Значка на българската държавна полиция, 1918-1944г.
На гърба на значката е изписан заветът на Паисий Хилендарски: "Българино, знай своя род и език"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221070843.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 14 January 2022, 14:12:50
Отличие на Българската полиция

Полицейски отличителен знак "За добра служба" - Царство България, 1918-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221070625.jpeg)

Полицейски отличителен знак "За отлична служба" - Царство България, 1918-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221070722.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 15 January 2022, 14:03:39
Значка на местната милиция в Източна Румелия (1878-1885)

Източнорумелийска милиция

Източнорумелийската милиция е войската на автономната област Източна Румелия.

Временните руски власти, установили се в Южна България в резултат от победата в Руско-турската война, започват формирането на източнорумелийските въоръжени сили през декември 1878 година с обособяването на подразделенията на Българската земска войска от Сливенската и Пловдивската губерния под отделно (руско) командване. Новата формация е преименувана в ,,Източнорумелийска милиция" на 1 март 1879 година. През май същата година тя е реорганизирана в съответствие с Органическия устав на Източна Румелия в 12 пехотни дружини, 1 учебен батальон, 1 полуескадрон, 1 полубатарея и 1 сапьорна рота.

Съгласно Органическия устав, милицията е местна военна сила и е подчинена на османската армия, като при нашествия или военни действия е задължена да я подкрепи.

Командва се от Главен щаб на милицията и жандармерията, който се състои от началник, двама старши адютанти, началник-щаб и началници на различните отделения и служби. Първи началник на милицията е френският бригаден генерал Виктор Виталис (с началник-щаб френският подполковник Тустен дьо Мануар), наследен от пруските генерали на турска служба Вилхелм Щрекер (от 1879 до 1884 година) и Август фон Дригалски (1884–1885).

Главният щаб е попълнен с офицери от немски, френски и английски произход на служба при Високата порта. Първият българин – майор Сава Муткуров, е назначен в щаба през 1883 година. По-голяма част от дружините се командват от руски офицери, а останалите както и ротите и взводовете – от български. През годините броят на руснаците е намален неколкократно в полза на българите на командни длъжности.

Военната служба в Източна Румелия е задължителна за мъжете на възраст между 20 и 32 години. Поради финансови и конституционни ограничения, само ⅓ от новобранците служат две години. Останалите преминават двумесечно обучение. От юни 1879 година 1-ва пловдивска, 10-а хасковска и 12-а бургаска дружина се формират в боен състав, а останалите – в мирновременен. През 1881 година се формират и Пловдивски и Сливенски офицерски обществен съд.

Прослужилите редовната служба са записвани в първо (22- до 24-годишните), второ (на възраст от 24 до 28 години) и трето опълчение (от 29 до 32 години).

Към края на Временното руско управление милицията наброява 7 500 военнослужещи. До 1882 броят им спада под 2 300. В навечерието на Съединението в милицията служат 3 500 души. В периода, докато тя съществува, през редовно обучение преминават 16 000 души. Отделно от тях, през 1879 е образуван резерв на милицията, който достига 21 000 души.

Източнорумелийската милиция участва дейно в Съединението с Княжество България. Рано сутринта на 6 септември 1885 година войскови части под командването на майор Данаил Николаев се заклеват във вярност на княз Александър Батенберг, след което блокират конака на генералния губернатор в Пловдив и пропускат голямоконарската чета на Продан Тишков – Чардафон, който арестува губернатора Гаврил Кръстевич. Заповедите на командващия генерал Дригалски за защита на румелийската власт са пренебрегнати, а руските офицери от милицията се въздържат от участие в събитията.

Непосредствено след Съединението източнорумелийската милиция се влива в армията на Княжеството. С княжески указ №61 от нея са формирани 5-а пеша бригада (9-и пехотен пловдивски и 10-и пехотен родопски полк), 6-а пеша бригада (11-и пехотен сливенски и 12-и пехотен балкански полк), 3-ти конен полк и 3-ти артилерийски полк.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Източнорумелийска милиция (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221145340.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 15 January 2022, 14:11:00
Българска значка за пилот-наблюдател

Българската значка е приета със заповед № 439 от 6 август 1916 г. Тя бива два варианта: за ,,военен пилот – авиатор" и ,,военен наблюдател". Сюжетът и в двете е орел: при пилотите - с разперени крила; при наблюдателите – кацнал на скала, на фона на изгряващо слънце, всичко това във венец от дъбови и лаврови клонки, отгоре - царска корона, а отдолу - малката форма на държавния герб. Изработена е от бял метал, но се срещат и варианти със златисти орел и слънце, каквито са изискванията според заповедта за приемането й. Авиаторите ни, завърнали се от Германия, носят немската морска авиационна значка. Изработена е от жълт метал и е с овална форма. Представлява венец от лаврови и дъбови клонки, завършващи в горната си част с корона, в средата - летящ орел над море и слънце над него. Няма да сгрешим ако кажем, че българската значка копира детайли от немската. В авиацията ни през периода на войната е използван и още един символ, характерен за крилатото войнство в почти всички държави по света. Към 1917 г. мнозина от авиаторите ни прикрепват на пагоните си малък метален вензел – кръстосани пропелер и крилца. Възможно е това да е станало чрез специална заповед, но такава до сега не е открита. Най-вероятно и този знак е възприет по немски почин.     

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/mor_uniformi/bg_navy_wwi_r.html

Българска значка за пилот-наблюдател I-ва степен, 1916-1919г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221173743.jpeg)

Българска значка за пилот-наблюдател, 1916-1919 г. – II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221150118.jpeg)

Българска значка за пилот-наблюдател 1935-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221174107.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 16 January 2022, 14:52:36
Отличителен знак на пилот от Въздушните на Н.В. Войски 1937-1941г.

За съжаление, не успях да намеря никаква конкретна информация за този отличителен знак  :sad:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221150450.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 16 January 2022, 15:00:01
Награден знак за Инженерно-свързочни войски

Награден знак за Инженерно-свързочни войски (ИСВ), февруари 1942 – ноември 1943г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221182626.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 16 January 2022, 15:02:28
Отличителна значка на спортист 1936г.

Отличителна значка на спортист от българската делегация на Олимпиадата в Берлин, 1936г.

България участва на летните олимпийски игри в Берлин през 1936 година с 26 спортиста – само мъже. Това е четвъртата лятна олимпиада, на която страната взима участие.
Страната се завръща на олимпийските игри след като пропуска олимпиадата през 1932 година в Лос Анджелис поради високи транспортни разходи.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221150402.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 17 January 2022, 14:15:17
Награден знак за парашутни войски

Награден знак за парашутни войски, 1941-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221173650.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 17 January 2022, 14:17:11
Юбилеен орден, връчен от щаба на Армията на Цар Борис III

Звездата на специалния юбилеен орден, връчен от щаба на Армията на Н.В. Цар Борис III през октомври 1928 г., по случай 10 години от неговото възшествие на трона

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221173143.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 17 January 2022, 14:21:15
Паметен медал на 9-та пехотна Плевенска дивизия

Медалът се е връчвал през 20-те години на живите ветерани от дивизията, сражавали се с нея по бойните полета в Поморавието, Косово и Македония, най-вече при Дойран.
На аверса има списък на бойните позиции на дивизията през Първата световна война, където тя записва своите военни победи. Това е прочутата българска пехотна дивизия, която под командването на генерал Владимир Вазов през 1917-1918г. сразява англичани и гърци в Дойранската битка.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221071842.jpeg)

Втори вариант:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221072158.jpeg)

Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 18 January 2022, 14:39:44
Нагръден знак ,,За отлична езда"

Нагръден знак ''ЗА ОТЛИЧНА ЕЗДА'', учреден през 1909г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221130536.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 18 January 2022, 14:40:51
Българска значка ''За добра/отлична стрелба''

Българска значка ''За добра стрелба'', Фердинандова емисия от периода на Първата световна война, 1915-1918г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221144421.jpeg)


Българска значка "За отлична стрелба". Емисия на цар Борис III

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-190122132427.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 18 January 2022, 14:50:48
Значка на Съюза на запасните офицери

Съюзът на запасните офицери, съкратено СЗО, е българска обществена организация, създадена през 1908 г. като обединение на офицери от българската войска, които вече не са на действителна служба.

През 1907 г. е основан софийският клуб на запасните офицери, а на следващата година подобни клубове възникват в други градове и се създава националната структура. Съюзът има свой печатен орган – в-к ,,Отечество".

СЗО има за цел да поддържа висок престижа на българския офицер, да съдейства за съхранението на воинските традиции и националните идеали и да бъде живата връзка на бившите офицери с българската армия.

Съюзът на запасните офицери става особено мощен и влиятелен след Ньойския договор от 1919 г., когато по решение на страните победителки в Първата световна война българската войска е драстично намалена и хиляди офицери преминават в запаса. В годините между световните войни влиянието на СЗО върху обществените и политически процеси е голямо.

През 1940 г. държавата оказва натиск над обществените сдружения и Съюзът е обединен с още няколко сдружения на запасни военни в казионната организация Общ съюз на запасното войнство.

След 9 септември 1944 г. комунистическата власт забранява СЗО като фашистка ораганизация и неговите членове и активисти са подложени на репресии. Тогавашният председател на СЗО полк. Славейко Василев се самоубива при навлизането на Съветската армия в България.

През 1953 г. група български офицери-емигранти създава в Париж Съюз на бившето българско войнство в изгнание. По-късно централата на организацията е преместена във Франкфурт.

След демократичните промени в България оцелелите членове на офицерския корпус на Царство България се събират и през 1992 г. решават да възстановят СЗО под името Съюз на възпитаниците на Военното на Н.В. училище. По своя устав и членски състав Съюзът е приемник на СЗО, както и на Обществото на кавалерите на ордена за храброст. Официален знак на новия съюз е знакът на СЗО от 1908 г.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Съюз на запасните офицери (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8)

Значка на Съюза на запасните офицери 1907-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221123049.jpeg)

Значка на съюза на запасните офицери - Дружество ГУРГУЛЯТ

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221122435.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 18 January 2022, 14:55:32
Значка на Съюза на запасните подофицери

В центъра на знака е изобразена картата на Велика България и надпис "ПРЕДИ ВСИЧКО БЪЛГАРИЯ".

Организацията е създадена през 1910 г. Съюзът на запасните подофицери (СЗП) е патриотична и професионална организация подобна на Съюз на запасните офицери (СЗО), но за низшите чинове. След 9.ІХ.1944 г. е забранена от комунистическата власт.

Значка на Съюза на запасните подофицери (1910-1944г.)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221124429.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 19 January 2022, 13:11:02
Значка на Българското гимнастическо дружество "Юнак"

Българското гимнастическо дружество ,,Юнак", наричано и Соколско дружество, е създадено в края на 19 век по първообраза на швейцарските гимнастически дружества.
През 1894/1895 година в България пристигат първите швейцарски гимнастически учители, сред които Луи Айер, Даниел Бланшу и други.
КОЙ Е ЛУИ АЙЕР
Айер преподава физическо възпитание в Лом (1894), Силистра (1903) и Русе (1909) и е главен треньор на Юнашките дружества в страната. Въвежда спортовете лека атлетика, вдигане на тежести, борба, бокс. Ръководи техническата комисия при гимнастическия съюз ,,Юнак".
При избухването на Балканската война Айер, макар и чужд гражданин, смята защитата на втората си родина за свой дълг. В деня на обявяването на мобилизацията сформира в Русе юнашки легион, с който и се включва в Българската войска като доброволец. По време на Междусъюзническата война Айер е командир на 1-ва рота на 12-та лозенградска дружина от Македоно-одринското опълчение, сформирана в Бургас. С нея се бие на Македонския фронт при Султан тепе и Драм теке. За героизъм в боя е произведен в Български офицерски чин подпоручик и на 2 пъти е награждаван с кръст ,,За храброст".
След разгрома на България в Междусъюзническата война в 1913 година издава на френски книгата "Pro Bulgaria" (,,За България"), в която защитава Българските позиции и дарява всички приходи на Българските ветерани от войните.
При включването на България в Първата световна война Луи Айер отново доброволно се включва в армията. За да спасят неговия живот, първоначално е зачислен към обоза, срещу което протестира. След това влиза като офицер в редовете на 33-ти пехотен полк. Айер загива на 2 септември 1916 година като командир на рота от 33-ти пехотен свищовски полк при отбраната на град Дойран.

Наред със Съюза на Запасните Офицери, Съюза на Запасните Подофицери, Съюз ,,Сливница" и Съюз "Българска Родна Защита", Дружество "Юнак" членува в учредения на 28 март 1930 г. в София ,,Фронт против комунизма".
След Втората световна война с протокол от заседание на Политбюро на ЦК на БРП от 30 ноември 1944 г. дружеството е определено като ,,буржоазна организация с великоБългарски шовинистични тенденции и с големи материални съоръжения". Поради невъзможността тази организация да се овладее от партията, се предлага да се слее със спортната федерация.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221185845.jpeg)

Значка от събора на дружеството през 1935г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-190122131001.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 19 January 2022, 13:17:46
Значка на Доброволческата организация Сливница

За съжаление, не можах да намеря никаква конкретна информация за тази организация  :sad:

Значка на Доброволческата организация Сливница, 1940-1944г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221173839.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 20 January 2022, 14:38:23
Отличителни знаци в съдебната власт - Княжество и Царство България

Значка на младши съдия, около 1920-1930 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221182533.jpeg)

Отличителен знак на председател на съда в Княжество България 1879-1900г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221150540.jpeg)

Отличителен знак и огърлие на председател на съда в Княжество България 1879-1900г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221130425.jpeg)

Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 20 January 2022, 14:43:01
Значки на Македоно-Одринското опълчение

Македоно-одринското опълчение е специална Българска военна част, действала по време на Балканската (1912 - 1913) и Междусъюзническата война (1913). То е създадено на 23 септември 1912, в навечерието на Балканската война. Съставено е предимно от доброволци от териториите на Македония и Одринска Тракия (14 670 души). В опълчението се включват и Българи от Северна Добруджа и Поморавието и над 500 доброволци от други страни (руснаци, чехи, румънци и други), в това число и една цяла арменска рота съставена от 274 души.
15-те дружини на Македоно-одринското опълчение са организирани в три бригади. За командири на бригадите, ползващи се с права на командири на полкове, са назначени подполковниците Стефан Николов, Антон Пчеларов и Александър Протогеров.

1-ва дебърска дружина с командир подпоручик Дянко Караджов.
2-ра сопска дружина с командир подпоручик Иван Минков.
3-та солунска дружина с командир ротмистър Димитър Атанасов Думбалаков, от с.Сухо, Солунско.
4-та битолска дружина с командир капитан Владимир Каназирев.
5-та одринска дружина с временен командир фелдфебел Радул Канели.
6-та охридска дружина с командир поручик Константин Мановски.
7-ма кумановска дружина е под ръководството на подпоручик Георги Светогорски.
8-ма костурска дружина се ръководи от капитан Стоян Величков и подпоручик Хр. Трайков.
9-та велешка дружина се създава под командването на капитан Методи Бойчев в Русе.
10-та прилепска дружина е организирана в София от пловдивските македоно-одрински доброволци. Нейни организатори са подпоручик Лало Вутов и капитанът от руската армия Българинът Владимир Везенков от Крушево. В състава ѝ е зачислена и група македоно-одрински емигранти, пристигнали специално от САЩ, за да вземат участие във войната.
11-та серска дружина се създава под командването на поручика от руската армия Мгебров. По-късно командир на дружината става велешанинът Димитър Зографов.
12-та лозенградска дружина се организира в Бургас под ръководството на подпоручик Трифон Бояджиев. В 1-ва рота (т. нар. ,,Юнашки легион") с командир подофицерът от швейцарската армия Луи Айер са включени 205 души, членове на Юнашката гимнастическа организация. 2-ра рота с командир подпоручика от Българската армия Карекин Нъждех, е съставена само от арменци и по време на войната числеността ѝ достига 273 души.
На 3 март 1913 в Кешан е обявено формирането на трите нови опълченски дружини:
13-та кукушка дружина с командир капитан Тодор Пенев.
14-та воденска дружина с командир капитан Григор Христов.
15-та щипска дружина с командир капитан Никола Парапанов.

Успоредно с опълченските дружини под ръководството на капитан Стоян Величков се формира и инженерно-техническата част. Полагат се основите и на санитарен отряд.
След края на войните за национално обединение ветераните от МООП формират Съюза на македоно-одринските опълченски дружества, който развива културно-просветна дейност.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221131013.jpeg)

Друг вариант:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221172850.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 21 January 2022, 14:11:32
Значка на Илинденската Организация

Илинденската организация е взаимоспомагателна и културно-просветна организация на български бежанци от Македония, бивши участници в националноосвободителното движение, съществувала в периода 1921-1947 година.

Създадена е от дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, които не се вливат във ВМРО на Тодор Александров след края на Първата световна война. Официално Илинденската организация е учредена на 16 декември 1920 година. Обединява дружествата ,,Илинден" в цяла България.

Първото дружество е създадено в София на 3 април 1921 година с председател Крум Зографов. На 4 декември е избран управителен съвет с председател Георги Занков, секретар Георги Попхристов, касиер Славчо Пирчев и съветници Стоян Мишев и Иван Попов. Според временния си устав то е взаимоспомагателна организация, независима от всякакви политически течения и партии. След софийското са основани и други дружества. До края на 1922 година в различни градове като Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Шумен се създават 31 дружества с общо 4340 членове.

От 19 до 21 януари 1923 година се провежда Учредителният конгрес на Илинденската организация. Тя се ръководи от управителен съвет от 7 души, от които 4 избира софийското дружество, а останалите конгресът. Членове на ръководството и са Георги Занков – председател, Славчо Абазов, Борис Стрезов и други. Пръв редактор на печатния орган на организацията – вестник ,,Илинден" (1921–1926) е Арсений Йовков. Други нейни печатни издания са вестниците ,,20 юли" и ,,Пирин" излизали в 1923–1924 година.

През 1924 година Тодор Александров няколко пъти разговаря с Петър Ацев, тогавашния председател на Илинденската организация, по повод избирането на Арсений Йовков и Георги Занков в ръководното ѝ тяло. Притеснен от засилващата се комунистическа пропаганда, Тодор Александров изисква двамата да бъдат отстранени от Илинденската организация. Случващото се съвпада с опитите на крайно левите елементи да завладеят ВМРО, вследствие на които Тодор Александров е убит. Като участници в заговора срещу Тодор Александров са заподозрени ръководителите на Илинденската организация.

След убийството на Тодор Александров на 31 август 1924 година, Иван Михайлов поема фактически ръководството на ВМРО и взема радикални мерки срещу нелоялните членове на Илинденската организация. След 1924 година в ръководството на организацията влизат и представители на десницата, поради което част от членовете ѝ се прехвърлят в левичарското движение. Впоследствие доста дейци на организацията стават жертва на Горноджумайските събития и последвалите ги братоубийствени борби във ВМРО.

На Втория конгрес на 12–13 юли 1925 година Занков и Йовков (посмъртно) са изключени от организацията. Новото ръководство започва да издава списание ,,Илюстрация Илинден" (1927–1944), начело с Петър Мърмев и Христо Шалдев.

През следващите години Илинденската организация се занимава предимно с културно-просветна дейност. През 1932 година на седмия редовен конгрес на Илинденската организация за председател на организацията е преизбран Кирил Христов. Нейни представители са делегати на Великия македонски събор, проведен през 1933 година в Горна Джумая.

Организацията е формално разтурена след Деветнадесетомайския преврат от 1934 година, но реално продължава съществуването си. До март 1936 година редакцията на Илюстрация Илинден се помещава на улица ,,Лавеле" 16, а след построяването на Македонския културен дом на улица ,,Пиротска" 5. Там са пренесени тържествено и останките на Гоце Делчев. През 1940 година председателят на Илинденската организация Лазар Томов подписва декларация за присъединяването на целокупна и обединена Македония в границите на България.

След връщането на Южна Добруджа през септември 1940 година и освобождението на по-голямата част от Вардарската Македония през април 1941 година, организацията създава и там свои дружества.

След Деветосептемврийския преврат през 1944 година издаването на ,,Илюстрация Илинден" е прекратено. На 21 юли 1945 година е избрано ново ръководство: Стефан Аврамов – председател, Милан Ангелов (подпредседател), секретарите Никола Паунчев и Любен Казаски, Никола Константинов (касиер), както и двамата съветници Божин Проданов и Тома Кърчов. Ръководството е лоялно към новата отечественофронтовска власт, с изключение на Божин Проданов, който е изключен година по-късно от ръководството. На 15 юни 1947 година комунистическите власти разпускат организацията.

https://bg.wikipedia.org/ (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221125232.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 21 January 2022, 14:13:32
Значка на народен представител от ХХV ОНС

25-ото Обикновено народно събрание (XXV ОНС) е народно събрание на Царство България, заседавало от 24 февруари 1940 до 23 август 1944, брой депутати – 160. XXV е закрито след Деветосептемврийския преврат от 1944 г., когато Отечественият фронт начело с Кимон Георгиев съставя правителство, което в противоречие с Търновската конституция чрез декрет разпуска Народното събрание.

След Деветосептемврийския преврат 129 от 160-те депутати в XXV ОНС са съдени от т.нар. ,,Народен съд", като 67 са осъдени на смърт, а други 23 – на доживотен затвор.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221123639.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 21 January 2022, 14:20:05
Паметен знак "Връщане на Южна Добруджа към България"

Паметен знак "Връщане на Южна Добруджа към България" - 1 октомври1940г., Силистра

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221144520.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 22 January 2022, 14:49:15
Значка на ВМРО

Значка на ВМРО, около 1924г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221180542.jpeg)

Друг вариант:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-220122144632.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 22 January 2022, 14:52:41
Значка на Морското на Негово Величество училище

Основите на Военноморското на Негово Величество училище във Варна са положени на 9 ян. 1881 г. и към 1944 г. то е единственото у нас учебно заведение, в което се подготвят офицери за нуждите на флота на българската армия. Главна заслуга за неговото откриване има първият командващ Българския военноморски флот – руският офицер капитан-лейтенант Александър Конкеевич, по чието предложение е създадено училището. Първоначално то е разположено в Русе, а първият му началник е руският офицер на българска служба инженер-механик поручик Павел Александрович Машнин.
През годините на съществуването си учебното заведение сменя многократно своето наименование. Създадено като Морско училище, до 1944 г. то се нарича и Машинна школа, Техническа школа, Морска унтерофицерска школа, Машинно училище, Морско машинно училище, а през 1942 г. е преименувано на Военноморско на Негово Величество училище.
Морското училище е най-старото техническо учебно заведение у нас. В него първоначално се подготвят техници и огняри за корабите и майстори за ремонтната работилница на Дунавската флотилия. През 1900 г. учебното заведение се премества във Варна. С княжески указ от 30 дек. 1904 г. то получава статут на средно техническо училище и започва ДА подготвя механици не само за нуждите на военния, но и на гражданския флот, както и за железниците, въздухоплаването, а и за други клонове на българската промишленост.

В началото на Балканската война (1912–1913) някои от възпитаниците на училището са разпуснати, а останалите са зачислени в екипажите на различни български военни кораби, в състава на които участват в бойните действия по море. През 1917 г. от него излиза първият офицерски випуск, а през 1919 г. започва ДА се води и подготовката на корабоводители. За кратко – през периода 1934–1940 г., училището е преместено в Созопол, където е разположено в сградата на построеното през 1929 г. на остров Св. Кирик Рибарско училище, след което е върнато отново във Варна. От 1942 г. учебното заведение е със статут на специализирано висше морско училище. В него по това време функционират шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение.
След 1944 г. името на училището е променяно нееднократно – Народно военноморско училище ,,Никола Йонков Вапцаров" (1949), Висше народно военноморско училище ,,Н. Й. Вапцаров", което получава и статут на висше инженерно морско учебно заведение (1956), Висше военноморско училище ,,Н. Й. Вапцаров" (1991). Днес ВВМУ ,,Н. Й. Вапцаров" е достоен наследник на Военноморското училище, което подготвя офицери за военноморските сили, а също кадри с висше образование за гражданското корабоплаване и морското стопанство.

http://daritelite.bg/voennomorsko-na-negovo-velichestvo-uchilishte/

Значка на Морското на Негово Величество училище от 1939г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-151221071903.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 23 January 2022, 08:48:23
Лека-полека преминавам към ордените и медалите от времето на соц-а. Някои от тях вече бяха публикувани в началото на темата. Вече стана дума и за това, че с малки изключения, тези ордени и медали отстъпват на ордените и медалите от времето на Царство България - както в естетическо, така и в хералдическо отношение, а също и като качество на изработка. Някои от соц-отличията направо изглеждат като правени в час по трудово  :judge:
Освен това, доколкото забелязах от снимките, за разлика от отличителните знаци от Царство България, повечето отличия от времето на соц-а нямат реверс, обратната им страна е плоска ламарина  :laugh:

И така, започвам с ордена ,,Георги Димитров"


Орден ,,Георги Димитров"

Орден Георги Димитров е най-високият орден на НРБ и като такъв е първият по старшинство в наградната система на Народна република България.

Учреден е с указ от Президиума на I Народно събрание на 17 юни 1950 г. Първоначално се присъжда от Президиума на Народното събрание а след 1971 г. от Държавния съвет на НРБ на български и чужди граждани за изключителни заслуги. Също така с орден ,,Георги Димитров" се награждават всички лица удостоени с почетните звания Герой на Народна република България и Герой на социалистическия труд. Първото награждаване се състои на 17 юни 1950 г. в деня на учредяването, като с ордена е удостоен Вълко Червенков, Министър-председател на България 1950–1956 г.

Орденът се състои от голям орденски знак с лента с метален носач и минатюра. Орденът е оформен по подобие на най-високия орден на СССР – орден Ленин и има най-много прилики с него в сравнение с най-високите ордени на всички други социалистическите страни. Автор на първоначалния проект е скулпторът К. Лазаров, като частични изменения в проекта внася гравьорът Оник Одабашян. Първоначално орденът се изработва в частно ателие, а след 1952 г. производството се прехвърля в Държавния монетен двор. Към ордена има миниатюра за всекидневно носене. В средата на големия орденския знак е разположен медальон, покрит с червен емайл, върху който е изобразен златен релефен бюст на Георги Димитров в ляв профил. Медальонът е обкръжен от бял кант. В долната част на ордена е разположена лента в червен емайл с надпис ГЕОРГИ ДИМИТРОВ. От двете страни на медальона са изобразени пшенични класове, в горната част се намира малка петолъчна звезда в червен емайл, а в долната – сърп и чук в червен емайл. Орденът е с размери 45 х 42 mm. Носи се на петоъгълна колодка в червено от лявата страна на гърдите. Орденът освен големия орденски знак има и позлатена миниатюра с размер 22 мм. Миниатюрата на ордена представлява умален вариант на големия знак на ордена. От 17 юни 1950 г. до 21 март 1991 г., когато с промяната на указ 1094 от 7 Велико Народно събрание наградната система на НРБ е съществено изменена, с орден ,,Георги Димитров" са удостоени около 4000 души.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,Георги Димитров" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221124430.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Panzerfaust on 23 January 2022, 13:57:02
Вестник "Работническо дело" се кичеше на заглавната си страница с два ордена "Георги Димитров" по подобие на съветската "Правда" - там пък беше Ленин.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 24 January 2022, 11:47:56
Следващият почетен знак ,,Герой на НРБ" е илюстрация на казаното от мен в предишния ми постинг, че някои от соц-отличията изглеждат така, сякаш са правени в час по трудово  :whistle:
Това обаче не би трябвало да е изненада. По принцип пролетарското изкуство е грубо и примитивно, причините за това са две: първо, защото то е с изцяло пропаганден характер; и второ, защото е ориентирано към най-нискоинтелектуалните слоеве в обществото - каскетаджии и рабфак-простаци  :aha:


Почетен знак ,,Герой на НРБ"

,,Герой на Народна република България" е най-високото почетно звание в наградната система на Народна република България.

Учредено е с указ от Президиума на 6 Велико Народно събрание на 15 юни 1948 г. Присъжда се от Държавния съвет на НРБ на български и чужди граждани за подвиг или заслуги, проявени при опазване на Народна република България и нейните съюзници.

На наградените лица се връчва знакът на званието ,,Златна звезда", орден ,,Георги Димитров", грамота от Държавния съвет на НРБ и еднократно възнаграждение от 1500 лева. При удостояване втори и трети път със същото звание се връчва само медал ,,Златна звезда" и орден ,,Георги Димитров". На лауреатите повече от един път се издига бронзов бюст в родното им място, а ако са чуждестранни граждани – на място, определено от Държавния съвет на НРБ.

Знакът на званието има форма на стилизирана петолъчна звезда с диаметър 34 мм. Върху реверса е изписано в 3 реда както следва ,,ГЕРОЙ / НА / НР БЪЛГАРИЯ". Медалът се носи на червена лента, захваната върху правоъгълна пластина, от лявата страна на гърдите.

От 15 юни 1948 до 21 март 1991 г., когато с промяната на указ 1094 на 7 Велико Народно събрание наградната система на НРБ е съществено изменена, с почетното званието ,,Герой на Народна република България" са удостоени 58 души.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Почетен знак ,,Герой на НРБ" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221064052.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 25 January 2022, 12:27:16
Следващият почетен знак от времето на соц-а ,,Герой на социалистическия труд" има същата форма, като предишния "Герой на НРБ"


Почетен знак ,,Герой на социалистическия труд"

,,Герой на социалистическия труд" е второто по старшинство почетно звание в наградната система на Народна република България.

Учредено е с указ на Президиума на 6 Велико Народно събрание на 15 юни 1948 г. Носи името ,,Герой на труда" до 1950 г.

Присъжда се от Държавния съвет на НРБ на български и чуждестранни граждани ,,за изключителни и трайни постижения от особено голямо значение за развитието на народното стопанство, просветата, културата, изкуството, техническия прогрес и за изключителни заслуги в строителството и защитата на социализма и комунизма в НРБ и други социалистически страни".

На наградените лица се връчва знакът (медал) на званието ,,Златна звезда със сърп и чук", орден ,,Георги Димитров", грамота от Държавния съвет на НРБ и еднократно възнаграждение от 1500 лева. При удостояване със същото звание за 2-ри и 3-ти път на наградените лица се връчва само медал ,,Златна звезда със сърп и чук" и орден ,,Георги Димитров". На лауреатите повече от 1 път се издига бронзов бюст в родното им място.

Знакът на званието има форма на стилизирана петолъчна звезда с диаметър 32 мм. В централната част на аверса има релефно изображение на сърп и чук, а на реверса е изписано в 4 реда ,,ГЕРОЙ / НА / СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ / ТРУД". Медалът се носи на червена лента, захваната върху правоъгълна пластина, от лявата страна на гърдите.

От 15 юни 1948 г. до 21 март 1991 г., когато с промяната на указ 1094 от 7 Велико Народно събрание наградната система на НРБ е съществено изменена, със званието са удостоени около 1700 души.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Почетен знак ,,Герой на социалистическия труд" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F))

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221053758.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 26 January 2022, 13:10:23
Почетно звание ,,Народен"

Почетното звание ,,Народен" е третото по старшинство почетно звание в наградната система на Народна република България.

Учредено е с указ №960 от Президиума на 6 Велико Народно събрание на 15 юни 1948 г. Правно е регламентирано с указ на Държавния съвет №1094 за духовното стимулиране в НРБ (1974), с правилник за прилагане на указа (1975) и с отделен статут. Първоначално се присъжда от Президиума на Народното събрание, а след 1971 г. званието се присъжда от Държавния съвет на НРБ на български граждани. С почетното звание ,,Народен" се награждават удостоени вече със званието ,,Заслужил" дейци на изкуството и културата, научни работници, учители и лекари за техните ,,изключителни и от особено значение заслуги за изкуството, културата, науката, образованието и здравеопазването".

Удостоените със званието ,,Народен" получават грамота от Държавния съвет на НРБ, знака на званието и добавка към месечната заплата или пенсия от 100 лева, а удостоените с това звание преди 17 май 1966 – 140 лева. Дейците на науката, изкуството, културата и просветата се удостояват със званието ,,Народен" в чест на 24 май, а останалите категории – в чест на 1 май или в деня на професионалните им празници.

С указ №3520 на Държавния съвет на НРБ от 30 декември 1987 г. двете почетни звания ,,Заслужил" и ,,Народен" са отменени. С почетното звание ,,Народен" са удостоени 705 души.

Категории

Обособени са общо 14 вида почетни звания:

Народен артист: (277)
Народен архитект: (8)
Народен деятел на изкуството: (1)
Народен деятел на изкуството и културата: (95)
Народен деятел на културата: (40)
Народен деятел на науката: (97)
Народен деятел на науката и културата: (1)
Народен деятел на техниката: (1)
Народен деятел на художествените занаяти: (1)
Народен лекар: (38)
Народен полиграфист: (1)
Народен учител: (61)
Народен фармацевт: (2)
Народен художник: (82)

https://bg.wikipedia.org/wiki/Почетно звание ,,Народен" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%E2%80%9C)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221063723.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 27 January 2022, 13:13:36
Почетно звание ,,Заслужил"

Почетно звание ,,Заслужил" е четвъртото по старшинство почетно звание в наградната система на Народна република България.

Учредено е с указ №960 от Президиума на 6 Велико Народно събрание на 15 юни 1948 г. Правно е регламентирано с указ на Държавния съвет №1094 за духовното стимулиране в НРБ (1974), с правилник за прилагане на указа (1975) и с отделен статут. Първоначално се присъжда от Президиума на Народното събрание, а след 1971 г. званието се присъжда от Държавния съвет на НРБ на български граждани. С почетното звание ,,Заслужил" се удостояват лица ,,от всички отрасли на народното стопанство, науката, образованието, техниката, изкуството, културата, здравеопазването и летци от военно въздушните сили за значителен принос и за тяхната дългогодишна и предана служба".

Удостоените със званието ,,Заслужил" получават грамота от Държавния съвет на НРБ, знака на званието и добавка към месечната заплата или пенсия. Дейците на науката, изкуството, културата и просветата се удостояват със званието ,,Заслужил" в чест на 24 май, а останалите категории – в чест на 1 май или в деня на професионалните им празници. С указ №3520 на Държавния съвет на НРБ от 30 декември 1987 г. двете почетни звания ,,Заслужил" и ,,Народен" са отменени. Лауреати на почетното звание ,,Заслужил" стават 4753 души.

Категории

Обособени са общо 49 разновидности на почетното звание ,,Заслужил":

Заслужил артист: 855 наградени
Заслужил учител: 768 наградени
Заслужил деятел на културата: 619 наградени
Заслужил деятел на науката: 380 наградени
Заслужил лекар: 350 наградени
Заслужил миньор: 260 наградени
Заслужил художник: 224 наградени
Заслужил деятел на техниката: 196 наградени
Заслужил деятел на селското стопанство: 117 наградени
Заслужил архитект: 98 наградени
Заслужил строител: 75 наградени
Заслужил деятел на транспорта: 54 наградени
Заслужил машиностроител: 49 наградени
Заслужил лесовъд: 48 наградени
Заслужил деятел на търговията: 44 наградени
Заслужил юрист: 44 наградени
Заслужил енергетик: 42 наградени
Заслужил летец: 40 наградени (28-ВВС, 10-Гражданска авиация, 2-Летец-космонавт)
Заслужил деятел на кооперативното движение: 35 наградени
Заслужил деятел на хранителната промишленост: 31 наградени
Заслужил деятел на леката промишленост: 31 наградени
Заслужил деятел на образованието: 30 наградени
Заслужил химик: 30 наградени
Заслужила медицинска сестра: 28 наградени
Заслужил деятел на изкуството: 28 наградени
Заслужил деятел на народното изкуство: 2 наградени
Заслужил деятел на съобщенията: 26 наградени
Заслужил металург: 26 наградени
Заслужил икономист: 25 наградени
Заслужил фармацевт: 20 наградени
Заслужил майстор на художествените занаяти: 18 наградени
Заслужила акушерка: 17 наградени
Заслужил деятел на общественото хранене: 16 наградени
Заслужил деятел за опазване на околната среда: 14 наградени
Заслужил стоматолог: 12 наградени
Заслужил деятел на материално-техническото снабдяване: 11 наградени
Заслужил деятел на дървообработването: 11 наградени
Заслужил полиграфист: 11 наградени
Заслужил летец на гражданската авиация: 10 наградени
Заслужил деятел на местната промишленост: 10 наградени
Заслужил геолог: 10 наградени
Заслужил деятел на стопанския туризъм: 9 наградени
Заслужил деятел на здравеопазването: 8 наградени
Заслужил художник-фотограф: 8 наградени
Заслужил деятел на външната търговия: 6 наградени
Заслужил деятел на машиностроенето: 3 наградени
Заслужил железничар: 2 наградени
Заслужил летец-космонавт: 2 наградени
Заслужил театрален деятел: 1 наградени
Заслужил фелдшер: 1 наградени

https://bg.wikipedia.org/wiki/Почетно звание ,,Заслужил" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%80%9E%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB%E2%80%9C)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221054636.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 28 January 2022, 10:51:11
Димитровска награда

Димитровска награда е най-висшето държавно отличие в Народна република България за приноси в областта на науката, изкуствата и културата. Наречена е на комунистическия лидер и министър-председател на България (1946–1949) Георги Димитров.

Наградата има първа, втора и трета степен с медал и парична премия от 3000 до 6000 лв. (до към 24 месечни тогавашни заплати) и се дава за отличителни теоретични и приложни научни трудове, за произведения на архитектурата и изкуството, издържани в духа на социалистическия реализъм. Условие е научният труд или художествената творба да са направени публично достояние (публикувани, изложени, изпълнени) най-малко 6 месеца преди номинацията за Димитровска награда.

Учредена е с указ на Президиума на НС на 23 май 1949 г., връчването ѝ започва през 1950 г. Нов указ от 1960 г. влиза в сила и към Министерски съвет се сформират две отделни комисии: за литература и изкуство и за наука, изобретателство и рационализация. Според тези два указа до 1971 г. лауреати на Димитровска награда са можели да бъдат единствено български граждани. С трети указ от декември 1971 г. се разрешава награждаването и на чужди граждани. Присъждането ѝ е преустановено през 1990 г.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Димитровска награда (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)


Димитровска награда - I степен

От 1960 г. нататък тази степен е единствената присъждана, тъй като 2-ра и 3-та степен награди престават да се издават след 1959 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-280122104858-3509923.jpeg)

Димитровска награда - II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-280122104858-3533791.jpeg)

Димитровска награда - III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-280122104858-35341455.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 28 January 2022, 11:06:04
Международна Ботевска награда

Присъжда се на поети за тяхната поезия и принос към мира, демокрацията и социалния прогрес. Награждават се само четирима души на всеки пет години.
Наградата е учредена на 14 юли 1972г., присъжда се до 1986г.


Международна Ботевска награда (аверс и реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-280122110418-35351678.jpeg) (https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-280122110418-35361122.jpeg)

Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Panzerfaust on 28 January 2022, 19:19:50
Не предполагах, че "Заслужил" и "Народен" са били и за други професии, освен актьорската.
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 29 January 2022, 13:30:35
Почетно звание ,,Заслужил летец"

Присъжда се на военни и цивилни пилоти за значителен принос или продължителна и лоялна служба.

Учредено на 18 януари 1979 г., присъжда се до Ноември 1987 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-290122132949.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 29 January 2022, 13:42:36
Медал за майчинство

Медал за майчинство е държавна награда на Народна република България стимулираща раждаемостта в страната. Медалът се връчва за първи път през 1950 година и се състои от две степени. Първа степен се връчва за раждане и възпитаване на 4 деца, а втора степен за раждане и възпитаване на 3 деца. От 1966 година медалът се награждава само за първа степен, като се връчва за раждане и възпитание на 3 деца. През 1989 година е връчен за последно.


Медал за майчинство I степен - аверс. Източник на снимката: РИМ Смолян

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-171221052521.jpeg)

Медал за майчинство I степен - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-290122134154.jpeg)

Медал за майчинство II степен - аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-290122135452-3540692.jpeg)

Медал за майчинство II степен - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-290122135452-35461441.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 30 January 2022, 12:54:12
Орден ,,Народна република България"

Орден ,,Народна република България" е учреден на 18 юни 1947 година.

Още същия ден с първа степен на ордена е награден в чест на неговия 65-годишен рожден ден най-видният тогава български комунист Георги Димитров, министър-председател на младата Народна република България.

Имал е 5 степени, както и златна звезда към първата степен на ордена; стават 3 степени през 1950 година.

Орденът е присъждан за изключителни успехи и заслуги в различни сфери на дейност, явявайки се фактически универсална награда. Награждавани са с него както граждани на България, така и чужденци, както военнослужещи, така и граждански лица.

Знаците на ордена представляват многолъчева звезда с наложен на нея държавен герб на Народна република България. Центърът на звездата под герба е покрит с червен емайл и е фон за държавния герб.

За първата степен звездата е изготвяна от жълт метал, а гербът – от бял. За втората и третата степен звездата е изготвяна от бял, а гербът – от жълт метал.

Знаците на ордена за 1-ва и 2-ра степен са с еднакви размери: 44 на 42 мм. Знакът на ордена за 3-та степен се отличава от знака за 2-ра степен само по размера: 40 на 38 мм.

Обратната страна на всички ордени е гладка, огъната.

Ордените от първите серии се отличават от по-късните ордени по оформлението на държавния герб на аверса. Отначало е имал 3 ленти, свързващи класове пшеница с надпис ,,9.IX.1944" на долната лента. На герба при последните серии вече са 4 ленти, разположени симетрично по 2 на десния и левия сноп пшенични класове, като на долните са били годините: отляво – 681, отдясно – 1944.

Носи се на 5-ъгълна колодка, с обтегната на нея бяла лента с 2 ивици отстрани със зелен и червен цвят (от средата към края).

от 21 март 1991 г. награждаването е преустановено.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,Народна република България" (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))


Орден ,,Народна република България" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-161221130145.jpeg)

Орден ,,Народна република България" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221174311.jpeg)

Орден ,,Народна република България" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-300122125103.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 30 January 2022, 13:22:44
Следващият орден, който ще представя е ,,9 септември 1944".
За мен това е може би най-гнусния орден от времето на соц-а  :devil:
От една страна, знакът на ордена е гавра с паметта и делото на Васил Левски, който няма нищо общо с шумкарите и техните "подвизи"... От друга страна, носителите на този орден са били същите шумкари-партизани и техните ятаци, които са обирали мандри и извършвали терористични акции по заповед на Москва, а след 9 септември 1944г. са безчинствали на воля.

Орден ,,9 септември 1944"

Орден ,,9 септември 1944" е петият по старшинство в наградната система на Народна република България.

Учреден е с указ от Президиума на XXVI Обикновено Народно събрание на 9 септември 1945 г. Първоначално се присъжда от Президиума на Народното събрание а след 1971 г. от Държавния съвет на НРБ на български и чужди граждани за участие във въоръженото въстание на 9 септември 1944 година а също така и за установяване и укрепване на народната власт. По статут ордена има три степени и два класа, с мечове за военни дейци и без мечове за граждански лица. Първи с орден ,,9 септември 1944" I степен с мечове е удостоен Георги Димитров, министър-председател на България 1946 – 1949 г.

Автор на проекта е художникът Борис Ангелушев. Първоначално орденът се изработва в частно ателие, а впоследствие производството се прехвърля в Държавния монетен двор. Знакът на ордена има форма на петолъчна звезда, изработен от златист метал. В медальон в средата на знака е изобразен бюст на Васил Левски, околовръст са разположени две лаврови клончета покрити със зелен емайл. Носи се на петоъгълна колодка в преобладаващ червен цвят от дясната страна на гърдите.

От 21 март 1991 г. награждаването е преустановено.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Орден ,,9 септември 1944" (https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_1944_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD))


Орден ,,9 септември 1944" I степен с мечове, аверс и реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-300122131826-35472082.jpeg)

Орден ,,9 септември 1944" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-300122131826-35531669.jpeg)

Орден ,,9 септември 1944" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-300122131826-35541032.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 31 January 2022, 12:58:57
Следващият орден "Народна Свобода 1941–1944" не се различава принципно от предишния, така че коментарът ми е същия.
Е, този път комунистите са използвали като смокинов лист образа на Христо Ботев  :tired:


Орден "Народна Свобода 1941–1944"

Орденът е учреден на 9 септември 1945 г. и се присъжда до 5 април 1991 г.

Орден "Народна Свобода 1941–1944", I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-310122125719-35551186.jpeg)

Орден "Народна Свобода 1941–1944", II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-310122125719-35642314.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 31 January 2022, 13:11:50
Орден ,,Червено знаме"

Орденът е учреден на 13 декември 1950 г. и е присъждан до 5 април 1991 г.
Присъждан е на български и съюзнически военнослужещи за отличие в битка или за заслуги в укрепването на властта и структурата на Българската народна армия.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-310122131034.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 01 February 2022, 13:56:31
Орден ,,Червено знаме на труда"

С този орден са награждавани български и чуждестранни граждани и сдружения за успех в развитието на националната икономика или на държавните или обществени / научни / културни служби на страната.

Учреден е на 13 декември 1950 г. и се връчва до 5 април 1991 г.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010222135533.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 01 February 2022, 14:17:25
Народен орден на труда

С него са награждавани български и чуждестранни граждани / държавни работници за високи постижения, изключителни постижения / иновации или отлични постижения в предприятията. Също така се присъжда на художници и учени за дългогодишна служба на нацията.

Учреден е на 21 юни 1945г. и се връчва до 5 април 1991г. Има три степени - златен, сребърен и бронзов.


Народен орден на труда - I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010222141313-35652478.jpeg)

Народен орден на труда - II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010222141314-3571900.jpeg)

Народен орден на труда - III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-010222141314-35721231.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 02 February 2022, 13:14:20
Орден «За военна доблест и заслуга»

Орденът е учреден на 28 май 1974 г. в две степени с указ на Държавния съвет на НРБ.
С него са награждавани военнослужещи от Въоръжените Сили и МВР за дългогодишна вярна и безупречна служба, за заслуги в укрепването мощта на Въоръжените сили, за достижения в бойната подготовка. С ордена също са били награждавани свръхсрочнослужещи при тяхното уволнение в запаса.
Орденът е отменен през 1991 г.

Орден «За военна доблест и заслуга» - I и II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221173610.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 02 February 2022, 13:30:37
Орден ,,За гражданска доблест и заслуга"

Орденът е учреден на 4 август 1966 г. и се присъжда до 5 април 1991 г.
Награждавани са български и чуждестранни граждани за смелост при спасяване на хора / защитата на държавната собственост или в борбата с престъпността.
Орденът има 3 степени.

Орден ,,За гражданска доблест и заслуга" I степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-020222132625.jpeg)

Орден ,,За гражданска доблест и заслуга" II степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-020222132909.jpeg)

Орден ,,За гражданска доблест и заслуга" III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-020222132949.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 03 February 2022, 18:11:36
Орден на трудовата слава

Учреден е на 28 май 1974 г. и се присъжда до 5 април 1991 г. С него са награждавани индустриални / строителни / транспортни / селскостопански работници за безкористна дългосрочна работа.
Орденът има три степени. За съжаление, не можах да намеря качествена снимка на първата степен, ще представя снимка само на втората и третата степен на ордена.

Орден на трудовата слава - II и III степен

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-030222180930.jpeg)

Първата степен е с абсолютно същия дизайн, но цветовете на класовете и основата са златни (най-вероятно само позлатени)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 04 February 2022, 14:49:05
Международна награда "Братя Кирил и Методий"

Наградата е учредена на 29 април 1979г. С нея са удостоявани видни български и чуждестранни учени, специалисти в областта на старобългарската култура и славистиката.

Медал на лауреатите на международната награда "Братя Кирил и Методий" (аверс и реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-131221183646.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 04 February 2022, 14:53:46
Meдал "1300 години България"

Медалът е учреден на 16 октомври 1981 г. Връчван е на известни личности, организации и институти в страната, а също и на чужденци, популяризирали България.

Meдал "1300 години България" - 1981г. (аверс и реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221071052.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 05 February 2022, 19:39:37
Медал "100 години от Освобождението"

Медалът е учреден на 22 февруари 1978 г. Награждавани са български и чуждестранни граждани и организации за тяхната дейност по организирането на честването на 100-годишнината от освобождението на България от османско владичество. Ключови български градове и села също са наградени с по-голям настолен медал.

Медал "100 години от Освобождението на България от османско робство" - 1978г. (аверс и реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221071626.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 05 February 2022, 19:43:30
Медал "За заслуги към БНА"

Медалът е учреден на 23 декември 1965 г. и се присъжда до Ноември 1989 г.
Награждавани са военнослужещи от личния състав на Българската народна армия за заслуги в стабилизирането на отбраната на Народна република България, както и цивилни лица за прояви на изключителен патриотизъм.

Медал "За заслуги към БНА" (аверс и реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221071445.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 06 February 2022, 16:47:07
Медал за безупречна служба в БНА

Медалът е учреден на 18 юли 1959г. и се връчва до 1989г.
Има три степени: първа степен (златен) - за 20 години безупречна служба в Българската народна армия, втора степен (сребърен) - за 15 години безупречна служба, и трета степен (бронзов) - за 10 години години безупречна служба

На аверса на медала е изобразен войник, а на реверса е герба на НРБ и пояснителен надпис.
Лентите на трите степени са различни: на първата степен е с една синя ивица, на втора степен - с две, а на третата - с три сини ивици.

Медал за 20 години безупречна служба в БНА - аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060222164326.jpeg)

Медал за 20 години безупречна служба в БНА - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060222164440.jpeg)

Медал "15 години безупречна служба БНА"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221072049.jpeg)

Медал "10 години безупречна служба БНА"

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-060222164553.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 06 February 2022, 16:54:09
Медал "За заслуги по охрана на границата"

Медалът е учреден на 26 май 1976г.
Същият медал се е давал и за т.нар. "неутрализиране", т.е. разстрел на нарушители.

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-141221070846.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 07 February 2022, 14:41:58
Медал за отлична служба в МВР (КДС)

Медалът е учреден на 27 август 1960г. и се присъжда до 1989г.
Награждавани са служители на МВР и Комитета за държавна сигурност (КДС) за отлична и дългогодишна служба.
Медалът има три степени: първа степен - за 20 години служба, втора степен - за 15 години, и трета степен - за 10 години служба
Трите степени се различават по броя на тъмносините ивици в лентата - за първа степен е една ивица, за втора степен - две, а за третата степен са три ивици.
На аверса е изобразен Георги Димитров, вписан в петолъчка и ограден с венец. На реверса е герба на МВР и пояснителен надпис.

Медал за отлична служба в МВР (КДС) - първа, втора и трета степен (аверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070222144027-3573332.jpeg)

Медал за отлична служба в МВР (КДС) - първа, втора и трета степен (реверс)

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-070222144028-3612666.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 08 February 2022, 09:17:40
Медал "25 години органи на МВР"

Медалът е учреден на 30 юли 1968г.
С този медал са награждавани служители на Министерството на вътрешните работи на Народна република България за поне 10 години вярна служба / заслуги срещу престъпността, както и чужди граждани за заслуги пред Министерството на вътрешните работи на Народна република България.

Аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-090222092052.jpeg)

Реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-090222092115.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 08 February 2022, 09:21:38
Медал "30 години МВР"

Медалът ,,30 години МВР" е учреден в Народна република България на 22 май 1974 година.

С него са награждавани български и чужди граждани, които са подпомогнали дейността на Министерство на вътрешните работи, а също и на служители на министерството.

Медалът има кръгла форма с диаметър 34 мм и е изработен от светложълт метал. На аверса - българското национално знаме и червено знаме с емблемата на МВР - меч, чук и сърп. От лявата страна на знамената стоят 3 житни класа, а под знамената - надпис на 3 реда ,,30 години МВР". На реверса има петолъчка и юбилейните години ,,1944-1974", обградени в кръг от житни класове. Лентата на медала е с петоъгълна форма в националните цветове бяло-зелено-червено.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Медал 30 години МВР (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB_30_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%A0)

Медал "30 години МВР" - аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-080222092007-36201770.jpeg)

Медал "30 години МВР" - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-080222092007-362157.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 09 February 2022, 09:18:16
Медал ,,25 години БНА"

Медалът е учреден на 11 юли 1968 г.
Награждавани са военнослужещи на Българската народна армия с най-малко 10 години военна служба, а също и чужди граждани за заслуги към Българската народна армия.

Медал ,,25 години БНА" - аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-090222091732-3629492.jpeg)

Медал ,,25 години БНА" - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-090222091732-3632456.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 10 February 2022, 12:51:30
Медал ,,25 години народна власт"

Медалът е учреден на 10 юли 1969 г.
Награждавани са български и чуждестранни граждани, взели активно участие в борбата срещу фашизма и капитализма. Присъждан е и за заслуги в изграждането на социализма в Народна република България.

На аверса има някакво стилизирано изображение в стил соц-реализъм, за което не мога да кажа какво точно представлява  :rolleyes:
На реверса е пояснителния надпис на медала.

Медал ,,25 години народна власт" - аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100222124832-36332023.jpeg)

Медал ,,25 години народна власт" - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-100222124832-3640218.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 11 February 2022, 13:44:59
Медал ,,Сто години София столица на България"

Медалът е учреден на 2 април 1979г.
Награждавани са български граждани и организации, допринесли за развитието на София, както и чуждестранни граждани за постиженията им в установяването на сътрудничество и братство между България и София с други нации и градове.

Аверсът на медала представлява герба на град София в центъра на червена петолъчка върху петоъгълна основа. На реверса има пояснителен надпис: ,,София сто години столица на България 1879-1979"

Медал ,,Сто години София столица на България" - аверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110222134247-3651375.jpeg)

Малко по-близко изображение на аверса, за да се видят детайлите:

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110222134247-36452150.jpeg)

Медал ,,Сто години София столица на България" - реверс

(https://bg-nacionalisti.org/BNF/gallery/1-110222134247-36521392.jpeg)
Title: Re: Български ордени и медали
Post by: Hatshepsut on 11 February 2022, 14:02:27
Мисля да спра дотук с представянето на ордените и медалите от времето на соц-а.
Съображенията ми да не представям останалите соц-отличия са следните:

- считам ги за маловажни
- някои от тях са крайно идеологизирани и е много съмнително те да се определят като български
- доста трудно е да се намерят качествени снимки на тези отличия

Ще изброя някои от въпросните соц-медали, които считам за крайно идеологизирани и не дотам български (посочил съм автентичните им названия):

- медал за участие в Отечествената война 1944-1945г.
- медал за участие в Септемврийското въстание 1923г.
- 50-годишнина от Народното антифашистко въстание 1923г.
- медал за участие в Интернационалните бригади в Испания 1936–1939г.
- 30/40/50 години от победата над фашистка Германия

Между другото, последния вариант на медала за годишнината от победата над фашистка Германия (50 години) е учреден през 1995г., по времето на Жан Виденов, значи е надживял времето на соц-а  :dont: