Българи и/или славяни?


Ето мнението ми по въпроса дали българите са славяни или не.
Та така, според мен българите не са славяни. Аз не съм привърженик на автохтонната теория за произхода на българите, според която траки, българи и славяни е едно и също, не съм и от тези, които въобще отричат наличието на славянска народност или пък отричат заселването на славяни по българските земи.
Разбира се, историческите извори потвърждават заселването на славянските племена на Балканите от средата на 6-ти век насетне. Аз не приемам обаче тезата за т.нар. славянско море, видите ли че едва ли не славяните са били преобладаващата част от населението на полуострова. Данните от антропологията и генетиката изключват подобна хипотеза, славянските гени в днешните българи не надвишават 20% 🙂
Ще засегна въпроса за българския език, който е най-щекотливия. Според филологията, българският език принадлежи на славянската езикова група, но между него и останалите славянски езици има различия – в него няма падежи, присъства един звук, който го няма в другите славянски езици – звукът Ъ, освен това в българския език има задпоставен член (т.е. определителният член се поставя зад съществителното или прилагателното, а не пред него). Тези особености се дължат най-вече на влиянието на палеобалканския субстрат, т.е. на завареното местно население на Балканите.
Езикът обаче не е основен етноопределящ фактор, веднага давам два примера: английският език е от германската езикова група, но англичаните не се самоопределят като германци, а негрите в САЩ говорят на английски език, но не са англичани.Средновековната българска народност се формира постепенно при сливането на трите етнически групи – Аспаруховите българи, завареното местно население и славяните. Обявяването на старобългарския език за официален става на Преславския събор през 893г. Значи славяните са само една от етническите общности, формирали днешните българи и не би трябвало да се отъждествяваме само с нея и да игнорираме останалите.Всичко написано от мен в предходните редове е отдавна и добре известно, но най-важен е въпросът за самоопределението, всеки от нас трябва сам да определи как се чувства – като българин, славянин или и двете.
Аз лично се самоопределям като българин, но не и като славянин. Никак не се отъждествявам със ранносредновековната славянска култура, която е била на примитивно ниво – наколните жилища, медовината, лодките еднодръвки, подсечното земеделие и землянките… А пък славянската керамика е била по-примитивна и от неолитната керамика на древното население по българските земи… Като се замисля, май само славянската религия е била на ниво. Въпреки всичко, днешните български езичници не избират славянските богове и богини, за разлика от руснаците, украинците или поляците. От психологическа гледна точка това означава, че на подсъзнателно ниво българите не се чувстват славяни. Когато реших да се ориентирам към езичеството, аз също не избрах славянските божества, те са ми далечни и чужди и с нищо не ме привличат.
От трите етнически групи, формирали българската народност, най-близо до мен чувствам завареното местно население на Балканите, аз не ги наричам траки, защото през късната античност местното население е било доста нехомогенно. Е, ако някога си направя генетичен тест, ще мога да бъда по-сигурен, разбира се 🙂
Политическия аспект ще го оставя на последно място. Отъждествяването на българите и славяните автоматично означава, че останалите славянски народи са ни братски, а това води до по-лоши последици, които са добре известни – взаимоотношенията между малкия брат и големия брат не са равноправни, а понеже българите са в ролята на малкия брат, за нас се предвижда да сме от подчинената страна… А за мен като българин и български националист това е неприемливо. Пред нас е и примера на бивша Югославия, в която уж всички славянски народи бяха равни, а комай сърбите бяха по-равни…
Когато стана дума за братски чувства, нима може да се игнорира личното отношение? Как така някой ще ми казва, че сърбите са ми братя, когато аз не ги чувствам като такива? За мен те не са братя, а само съседи, и то злонамерени съседи. Да, аз мразя сърбите и по този повод и друг път съм писал статуси, сръбският език за мен е почти неразбираем, и сръбската кирилица е твърде далеч от нашата, а пък за взаимоотношенията между българите и сърбите през вековете фактите са много добре известни.
Та си мисля, че ние българите нямаме нужда от такива братя, които да ни командват и да ни казват колко е часа.

3 Отговори на “Българи и/или славяни?”

  1. „историческите извори потвърждават заселването на славянските племена на Балканите от средата на 6-ти век насетне.“
    Би ли посочил поне един „извор“ ?

    Аз ще ти посоча един изключително надежден извор според който от края на 5-ти век тук е имало БЪЛГАРИ и те са побеждавали успешно византийците, както е било и при Аспарух – Това е Хрониката на Комес Марцелин

    • В момента чета първия том от тритомното издание на „История на България“ с автори Васил Гюзелев и Иван Божилов, там се коментират изворите за заселването на славяните и българите на Балканите. Бих посочил като извори „Църковната история“ на Йоан Ефески, също и Чудесата на св.Димитър Солунски. В един по-късен период има и походи на византийските императори срещу Славиниите в Македония, а и по-надолу в Тесалия и Елада. Значи заселване на славяни е имало, известни са и имената на славянските племена, заселени по българските земи.
      А що се отнася до заселването на българите на Балканите, напълно е възможно да е имало такова заселване от края на 5-ти век, сещам се за участието на българи в бунта на Виталиан 513г., а и дългата стена край Константинопол е била издигната за защита от нападенията на българите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *